Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]"

Transkript

1 Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

2

3 Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil i Sverige (procent och andel månadsaktivitet)... 4 Tabell 2 Kulturkonsumtion och kulturutövande de senaste 12 månaderna Tabell 3a Gått på bio de senaste 12 månaderna 1989 efter demografiska faktorer... 6 Tabell 3b Gått på bio de senaste 12 månaderna 1989 efter utbildning och subjektiv klass... 7 Tabell 3c Gått på bio de senaste 12 månaderna 1989 efter inkomst, hälsa och livstillfredsställelse... 8 Tabell 4a Gått på teater de senaste 12 månaderna 1989 efter demografiska faktorer... 9 Tabell 4b Gått på teater de senaste 12 månaderna 1989 efter utbildning och subjektiv klass Tabell 4c Gått på teater de senaste 12 månaderna 1989 efter inkomst, hälsa och livstillfredsställelse Tabell 5a Gått på balett/dansföreställning de senaste 12 månaderna 2007, efter demografiska faktorer Tabell 5b Gått på balett/dansföreställning de senaste 12 månaderna efter utbildning, subjektiv klass och inkomst Tabell 6a Gått på klassisk konsert/opera de senaste 12 månaderna 2007, efter demografiska faktorer Tabell 6b Gått på klassisk konsert/opera de senaste 12 månaderna 2007, efter utbildning, subjektiv klass och inkomst Tabell 7a Gått på rock-/popkonsert de senaste 12 månaderna 1999, efter demografiska faktorer Tabell 7b Gått på rock-/popkonsert de senaste 12 månaderna 1999, efter utbildning, subjektiv klass och inkomst Tabell 8a Gått på bibliotek de senaste 12 månaderna 1995, efter demografiska faktorer Tabell 8b Gått på bibliotek de senaste 12 månaderna 1995, efter utbildning och subjektiv klass.. 19 Tabell 8c Gått på bibliotek de senaste 12 månaderna 1995, efter hälsa och livstillfredsställelse.. 20 Tabell 9a Läst bok någon gång de senaste 12 månaderna, efter kön och ålder Tabell 9b Läst bok minst varje vecka de senaste 12 månaderna 1989, efter demografiska faktorer 22 Tabell 9c Läst bok minst varje vecka de senaste 12 månaderna 1989, efter utbildning och subjektiv klass Tabell 9d Läst bok minst varje vecka de senaste 12 månaderna 1989, efter inkomst, hälsa och livstillfredsställelse Tabell 10a Tecknat/målat de senaste 12 månaderna 1998, efter demografiska faktorer Tabell 10b Tecknat/målat de senaste 12 månaderna 1998, efter utbildning och subjektiv klass Tabell 10c Tecknat/målat de senaste 12 månaderna 1998, efter inkomst och livstillfredsställelse.. 27 Tabell 11a Skrivit dagbok/poesi de senaste 12 månaderna 2008, efter demografiska faktorer Tabell 11b Skrivit dagbok/poesi de senaste 12 månaderna 2008, efter utbildning, subjektiv klass och inkomst... 29

4 Tabell 12a Fotograferat/filmat de senaste 12 månaderna 2008, efter demografiska faktorer Tabell 12b Fotograferat/filmat de senaste 12 månaderna 2008, efter utbildning, subjektiv klass och inkomst Tabell 13a Spelat musikinstrument/sjungit i kör de senaste 12 månaderna 2007, efter demografiska faktorer Tabell 13b Spelat musikinstrument/sjungit i kör de senaste 12 månaderna 2007, efter utbildning, subjektiv klass, inkomst och hälsa Tabell 14a Spelat teater/lajv de senaste 12 månaderna 2007, efter demografiska faktorer Tabell 14b Spelat teater/lajv de senaste 12 månaderna 2007, efter utbildning, subjektiv klass och inkomst Tabell 15a Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet de senaste 12 månaderna 2007, efter demografiska faktorer Tabell 15b Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet de senaste 12 månaderna 2007, efter utbildning, subjektiv klass, inkomst och hälsa Figur 1 Tagit del av olika typer av scenkonst de senaste 12 månaderna, Figur 2 Kulturutövande Figur 3 Tagit del av konst och kunskap Figur 4 Bokläsning minst varje vecka

5 Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Data samlas in via postala och webbaserade enkäter. SOM-institutet är en samverkan mellan två forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad forskningsprojekt samverkar med SOM-undersökningarna flertalet med förankring i någon av dessa institutioner men även externa projekt och andra aktörer deltar regelbundet. Resultaten från den nationella SOM-undersökningen presenteras i två huvudrapporter i slutet av juni 2015 respektive december Varje år publiceras också ett antal rapporter med specialanalyser av enskilda ämnesområden. En utförlig metoddokumentation från den nationella SOM-undersökningen kommer att redovisas i Vernersdotter, Frida Den nationella SOM-undersökningen, i Annika Bergström, Bengt Johansson, Maria Oscarson & Henrik Oskarsson (red.) Fragment. Undersökningens uppläggning Den nationella SOM-undersökningen har sedan starten 1986 genomförts i form av en postenkät med möjlighet att svara på webben riktad till ett systematiskt sannolikhetsurval av Sveriges befolkning. Från och med 2009 års undersökning är åldersintervallet år. 1 Utländska medborgare har ingått i urvalet sedan Omfattningen av undersökningen har ökat efterhand både vad gäller antalet frågor och antalet svarspersoner. utgjordes den nationella SOM-undersökningen av fyra parallella riksrepresentativa delundersökningar, vilka baseras på ett urval om vardera personer, dvs. totalt personer. Datainsamlingen för de fyra formulären genomfördes under identiska förutsättningar. I formulär 1 är frågornas tonvikt på politik och samhälle; formulär 2 har tonvikt på frågor om medier och kultur; formulär 3 på livsstil och hälsa; formulär 4 på ekonomi och välfärd. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för samtliga fyra formulär. Fältarbetet för den nationella undersökningen följer i huvudsak samma upplägg år från år för att resultaten ska vara jämförbara över tid. Huvuddelen av datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. Enkäten skickas ut i slutet av september månad. Under fältperioden genomförs successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per telefon. Fältarbetet avslutas senast under februari månad. Redan vid novembers utgång har i allmänhet drygt 90 procent av dem som slutligen kommer att medverka skickat tillbaka sin enkät. 1 I de nationella SOM-undersökningarna var åldersintervallet år; år; : år. 1

6 De nationella SOM-undersökningarnas upplägg, 1986 År 1986 Urvalsmetod Systematiskt sannolikhetsurval formulär Total urvalsstorlek Medborgarskap Åldrar Både sv. & utl år Endast sv Både sv. & utl Endast sv Både sv. & utl år år år år år Gruppen 15-åringar var av misstag inte inkluderade i det ursprungliga urvalet utan tillfördes i efterhand undersökningens första urval om personer. 2 Gruppen 15-åringar var av misstag inte inkluderade i urvalet. Svarsfrekvens och bortfall SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. För samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen brukat ligga på mellan 60 och 70 procent, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Figuren nedan illustrerar förändringen i svarsmönster för den nationella SOM-undersökningen år Svarsfrekvens i den nationella undersökningen, 1986 (procent av nettourvalet)

7 Svarande och bortfall i den nationella SOM-undersökningen Formulär 1 Formulär 2 Formulär 3 Formulär 4 Totalt Ursprungligt urval (brutto) Bortdefinierade (naturligt bortfall) Nettourval Ej anträffade/svarsvägrare svarande Svarsfrekvens: brutto 50% 51% 50% 51% 51% Svarsfrekvens: netto 54% 54% 53% 54% 54% Kommentar: Med naturligt bortfall avses fysiskt eller mentalt oförmögen att svara, adress okänd/flyttat, bor utomlands/bortrest på längre tid, ej svensktalande och avliden. Svarsfrekvensen (netto) för den nationella SOM-undersökningen är 54 procent; 54 procent för formulär 1, 54 procent för formulär 2, 53 procent för formulär 3, 54 procent för formulär 4. Det finns skillnader i svarsbenägenhet hos olika grupper av respondenter i SOM-undersökningarna. Kvinnor svarar exempelvis i större utsträckning än män. Den största skillnaden i svarsmönster finner vi mellan åldersgrupper. Svarsviljan hos personer över 50 år är stabil över tid medan de yngre åldersgrupperna dalar i svarsfrekvens. Den mest svarsvilliga gruppen utgörs av åringar medan svarsviljan är lägst bland åringar. SOM-institutet har i samverkan med Myndigheten för kulturanalys undersökt svenskarnas kulturvanor. *** Docent Annika Bergström och fil.dr. Jonas Ohlsson har varit undersökningsledare för års SOMundersökningar och har det övergripande ansvaret för undersökningarnas utformning och genomförande. Fil. kand. Frida Vernersdotter har varit biträdande undersökningsledare för års nationella SOMundersökning med ansvar för datainsamling och databearbetning. Sofia Arkhede, pol.master, har svarat för databearbetning och presentation i föreliggande rapport. 3

8 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil i Sverige : gjort minst någon gång i månaden, i kvartalet respektive under de senaste 12 månaderna (procent) och andel månadsaktivitet Minst någon gång i månaden Minst någon gång i kvartalet Minst någon gång de sen 12 månaderna personer Andel månadsaktivitet av årsaktivitet Varit ute i naturen/friluftsliv ,88 Motionerat (joggning, simning, stavgång, skidor etc.) ,89 Läst någon bok ,67 Lyssnat på ljudbok/talbok ,38 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid ,45 Umgåtts med vänner ,89 Dansat ,33 Besökt idrottsevenemang ,33 Spelat dator-/tv-spel ,62 Sett på film ,79 Fotograferat/filmat ,72 Sysslat med handarbete/hantverk ,56 Tecknat/målat ,34 Skrivit dagbok/poesi ,50 Sjungit i kör/spelat musikinstrument ,58 Spelat teater, deltagit i lajv etc ,25 Diskuterat politik ,71 Besökt bibliotek ,38 Besökt gudstjänst eller religiöst möte ,27 Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet ,47 Gått på bio ,15 Gått på teater ,09 Gått på rock-/popkonsert ,03 Gått på musikal 1 3 Gått på klassisk konsert, opera ,11 Gått på balett, dansföreställning ,07 Gått på konstutställning ,11 Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under den senaste 12 månaderna gjort följande?. Svarsalternativen är Ingen gång, Någon gång under de senaste 12 månaderna, Någon gång i halvåret, Någon gång i kvartalet, Någon gång i månaden, Någon gång i veckan, Flera gånger i veckan. Variationen i antal svarspersoner beror på att frågorna ingår i en, två, tre eller samtliga fyra delundersökningar. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Källa: Den nationella SOM-undersökningen. 4

9 Tabell 2 Kulturkonsumtion och kulturutövande under de senaste 12 månaderna, 1989 (procent) Bio Teater Musikal Balett/dansföreställning Klassisk konsert/opera Rock-/popkonsert Tecknat/målat Dagbok/poesi Sjungit i kör Spelat musikinstrument Sjungit i kör/spelat musikinstrument Dansat Spelat teater/lajv Handarbete/hantverk Fotograferat/filmat Bok Ljudbok/talbok Bibliotek Studiecirkel/kursverksamhet Museum Konstutställning Kommentar: Resultaten avser besök minst någon gång under de senaste 12 månaderna. För frågans lydelse, se tabell : Tecknat/målat/skrivit poesi ; 2007: Skrivit dagbok : Deltagit i studiecirkel. Variationen i antal svarspersoner beror på att frågorna ingår i en, två, tre eller samtliga fyra delundersökningar. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

10 Tabell 3a Gått på bio minst någon gång under de senaste 12 månaderna, 1989, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Före 2009: år. 2 I undersökningarna var urvalsramens åldersintervall uppåt begränsat till 75 år; till 80 år. 3 Kategorin Sthlm/Gbg/Malmö bygger på registerdata i de fall boende i Stockholm/Göteborg/Malmö svarat Stad eller större tätort. 4 Baseras på registerdata över länstillhörighet. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

11 Tabell 3b Gått på bio under de senaste 12 månaderna, 1989-, efter utbildning respektive subjektiv klass (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Högre tj.mannahem Företagarhem Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Frågans svarsalternativ har varierat något över tid. Låg avser som mest grundskola eller motsv. obligatorisk skola. Medel avser utbildning utöver grundskola men ej vid högskola/universitet. Hög avser studier vid högskola/universitet (med/utan examen). 2 Avser respondentens beskrivning av sitt nuvarande hem via fasta svarsalternativ motsvarande de redovisade i tabellen. 3 Före 1998 ställdes frågan bara i ett formulär och det begränsade antalet jordbrukare medger ingen redovisning. 4 Före 2008 löd svarsalternativet Högre tjänstemanna-/akademikerhem. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

12 Tabell 3c Gått på bio under de senaste 12 månaderna, 1989, efter hushållsinkomst, hälsa respektive livstillfredsställelse (procent) Samtliga Hushållsinkomst 1 Låg Mellan Hög Hälsa 2 God Medel Dålig Livstillfredsställelse Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Avser relativ hushållsinkomst baserat på en fråga där svarsalternativen förändrats något över tid. motsvarar låg en sammanlagd årsinkomst på max SEK, medel samt hög mer än Före 2002: frågan ej ställd. 2 Frågan lyder: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? och graderas på en elvagradig skala (0-10) där 0 motsvarar Mycket dåligt och 10 Mycket gott. Kategorin har slagits samman där God =8-10, Medel =5 7 samt Dålig = Före 1996: frågan ej ställd. Frågan lyder: Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?. Svarsalternativen är mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd samt inte alls nöjd, där de två senare är hopslagna till den redovisade kategorin inte nöjd. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

13 Tabell 4a Gått på teater minst någon gång under de senaste 12 månaderna, 1989, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

14 Tabell 4b Gått på teater under de senaste 12 månaderna, 1989, efter utbildning respektive subjektiv klass (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Högre tj.mannahem Företagarhem Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3b. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

15 Tabell 4c Gått på teater under de senaste 12 månaderna, 1989, efter hushållsinkomst, hälsa respektive livstillfredsställelse (procent) Samtliga Hushållsinkomst 1 Låg Mellan Hög Hälsa 2 God Medel Dålig Livstillfredsställelse Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 2 Se kommentar i tabell 3b. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

16 Tabell 5a Gått på balett/dansföreställning under de senaste 12 månaderna, 2007, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

17 Tabell 5b Gått på balett/dansföreställning under de senaste 12 månaderna, 2007, efter utbildning, subjektiv klass respektive hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (2) 43 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 1 Låg avser som mest grundskola eller motsv. obligatorisk skola. Medel avser utbildning utöver grundskola men ej vid högskola/universitet. Hög avser studier vid högskola/universitet (med/utan examen) Se kommentar i tabell 3b. 5 6 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

18 Tabell 6a Gått på klassisk konsert/opera under de senaste 12 månaderna, 2007, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

19 Tabell 6b Gått på klassisk konsert/opera under de senaste 12 månaderna, 2007, efter utbildning, subjektiv klass och hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (5) 42 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 1 Låg avser som mest grundskola eller motsv. obligatorisk skola. Medel avser utbildning utöver grundskola men ej vid högskola/universitet. Hög avser studier vid högskola/universitet (med/utan examen) Se kommentar i tabell 3b. 5 6 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

20 Tabell 7a Gått på rock-/popkonsert under de senaste 12 månaderna, 1999, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 3 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Före: år. 2 I undersökningen 1999 var urvalsramens åldersintervall uppåt begränsat till 80 år. 3 4 Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

21 Tabell 7b Gått på rock-/popkonsert under de senaste 12 månaderna, 1999, efter utbildning, subjektiv klass och hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (29) 42 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 3 4 Se kommentar i tabell 3b. 5 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna Se kommentar i tabell 3a. 2 17

22 Tabell 8a Gått på bibliotek minst någon gång under de senaste 12 månaderna, 1995, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 3 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Före: år. 2 Före 1999 var urvalsramens åldersintervall uppåt begränsat till 80 år. 3 4 Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

23 Tabell 8b Gått på bibliotek under de senaste 12 månaderna, 1995, efter utbildning respektive subjektiv klass (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Högre tj.mannahem Företagarhem Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Se kommentar i tabell 3a Se kommentar i tabell 3b. 5 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

24 Tabell 8c Gått på bibliotek under de senaste 12 månaderna, 1995, efter hushållsinkomst, hälsa respektive livstillfredsställelse (procent) Samtliga Hushållsinkomst 1 Låg Medel Hög Hälsa 2 God Medel Dålig Livstillfredsställelse 3 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

25 Tabell 9a Läst bok under de senaste 12 månaderna, 1989, efter kön och ålder (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 2 Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

26 Tabell 9b Läst bok minst varje vecka under de senaste 12 månaderna, 1989, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 3 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

27 Tabell 9c Läst bok minst varje vecka under de senaste 12 månaderna, 1989, efter utbildning respektive subjektiv klass (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Högre tj.mannahem Företagarhem Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3b. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

28 Tabell 9d Läst bok minst varje vecka under de senaste 12 månaderna, 1989, efter hushållsinkomst, hälsa respektive livstillfredsställelse (procent) Samtliga Hushållsinkomst 1 Låg Medel Hög Hälsa 2 God Medel Dålig Livstillfredsställelse 3 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

29 Tabell 10a Tecknat/målat minst någon gång under de senaste 12 månaderna, 1998, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 3 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 Före: år. 2 Före 1999 var urvalsramens åldersintervall uppåt begränsat till 80 år. 3 4 Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

30 Tabell 10b Tecknat/målat under de senaste 12 månaderna, 1998, efter utbildning respektive subjektiv klass (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (12) 42 Tjänstemannahem Högre tj.mannahem Företagarhem Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. tabell 3b. Källa: De nationella SOM-undersökningarna Se kommentar i 26

31 Tabell 10c Tecknat/målat under de senaste 12 månaderna, 1999, efter hushållsinkomst och livstillfredsställelse (procent) Samtliga Hushållsinkomst 1 Låg Medel Hög Livstillfredsställelse 2 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 2 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

32 Tabell 11a Skrivit dagbok/poesi under de senaste 12 månaderna, 2008, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

33 Tabell 11b Skrivit dagbok/poesi under de senaste 12 månaderna, 2008, efter utbildning, subjektiv klass respektive hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (12) 42 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 1 Se kommentar i tabell 5b Se kommentar i tabell 3b. 5 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

34 Tabell 12a Fotograferat/filmat under de senaste 12 månaderna, 2008, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

35 Tabell 12b Fotograferat/filmat under de senaste 12 månaderna, 2008, efter utbildning, subjektiv klass respektive hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (58) 43 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 1 Se kommentar i tabell 5b Se kommentar i tabell 3b. 5 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

36 Tabell 13a Spelat musikinstrument/sjungit i kör under de senaste 12 månaderna, 2007, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 3 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 4 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 är kategorierna spelat musikinstrument och sjungit i kör hopslagna Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

37 Tabell 13b Spelat musikinstrument under de senaste 12 månaderna, 2007, efter utbildning, subjektiv klass, hushållsinkomst respektive hälsa (procent) Samtliga Utbildning 2 Låg Medel Hög Subjektiv klass 3 Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Högretjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 6 Låg Medel Hög Hälsa 7 God Medel Dålig Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 1 är kategorierna spelat musikinstrument och sjungit i kör hopslagna. 2 Se kommentar i tabell 5b. 345 Se kommentar i tabell 3b. 67 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

38 Tabell 14a Spelat teater/lajv under de senaste 12 månaderna, 2007, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. 123 Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

39 Tabell 14b Spelat teater/lajv under de senaste 12 månaderna, 2007, efter utbildning, subjektiv klass respektive hushållsinkomst (procent) Samtliga Utbildning 1 Låg Medel Hög Subjektiv klass 2 Arbetarhem Jordbrukarhem (0) 43 Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Hushållsinkomst 5 Låg Medel Hög Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan. Resultat i parentes bygger på svarstal under 50 personer. 1 Se kommentar i tabell 5b. 234 Se kommentar i tabell 3b. 5 Se kommentar i tabell 3c. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

40 Tabell 15a Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet under de senaste 12 månaderna, 2007, efter demografiska faktorer (procent) Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Stad land 2 Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region 3 Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. Procentbasen utgörs av dem som har besvarat frågan Se kommentar i tabell 3a. Källa: De nationella SOM-undersökningarna

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR I SVERIGE 1987 2009 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet, Erik Peurell:

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1.

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet.

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet. Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj 09 Svenska kulturvanor Åsa Nilsson SOM-institutet Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Svensk scenkonst Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22]

Svensk scenkonst Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22] Svensk scenkonst 2006 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22] Innehåll Förord s. 3 Information om den nationella SOM-undersökningen s. 5 Resultat i sammanfattning s. 9 Tabeller Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:15 SOM. Scenkonstens publik Rudolf Antoni Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:15 SOM. Scenkonstens publik Rudolf Antoni Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:15 SOM Scenkonstens publik 8 Rudolf Antoni Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 Tabeller Tabell 1a

Läs mer

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen SOM-rapport nr 2009:9 SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2008 Johan Martinsson Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet

Läs mer

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet.

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet. Kultur och välbefinnande Åsa Nilsson SOM-institutet t t Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Kultur i SOM-undersökningen: Samhälle, Opinion och Medier: bredden Vanor, livsstilar il och intressen

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ]

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Nyhetslyssnande i Sveriges Radio 1986-2008 Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987-2011

Kulturvanor i Sverige 1987-2011 Kulturvanor i Sverige 1987-2011 Jonas Hägglund och Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2012:17] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007 SOM Scenkonstens publik 1989 7 Rudolf Antoni 8 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 7 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18]

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010 Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03]

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Svenska folket bedömer korruption Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen om korruption... 1 Information om den nationella

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10]

Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10] Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen 3 Kvalitet i offentlig

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7]

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Vetenskapen i samhället 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Innehållsförteckning Introduktion 1 Tabell 2a Hur intresserad är du i allmänhet av forskning 2016,

Läs mer

Scenkonst i Västsverige

Scenkonst i Västsverige Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 kulturvaneundersökningen 2016 SAMMANFATTNING

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

KULTURVANOR I KRONOBERG

KULTURVANOR I KRONOBERG Avsedd för Region Kronoberg Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I KRONOBERG KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 SAMMANFATTNING Region Kronoberg gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

Jönköping 10 mars, 2016

Jönköping 10 mars, 2016 Jönköping 10 mars, 2016 Kulturpolitikens mål? Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ]

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Scenkonst i Västsverige 2011 Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 5 Tabell 1 Besök på Göteborgsoperan och Göteborgs stadsteater

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

Skilda läsvanor? Åsa Nilsson. SOM-institutet & Institutionen för journalistik & masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet

Skilda läsvanor? Åsa Nilsson. SOM-institutet & Institutionen för journalistik & masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Skilda läsvanor? Åsa Nilsson SOM-institutet & Institutionen för journalistik & masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg juni 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

SOM. Svenska biovanor 1988 2007

SOM. Svenska biovanor 1988 2007 SOM Svenska biovanor 1988 2007 Marina Ghersetti 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8]

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8] Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur

Läs mer

SURVEY 2014: TEKNISK RAPPORT

SURVEY 2014: TEKNISK RAPPORT 2015:2(1 2) SURVEY 2014: TEKNISK RAPPORT Magnus Hagevi, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitet E-post ǀ magnus.hagevi@lnu.se Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet har genomfört en frågeundersökning

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig SOM-rapport nr 2009:19 SOM Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott Väst-SOM-undersökningen 2008 Gabriella Sandstig s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik. Juli Rudolf Antoni

SOM. Scenkonstens publik. Juli Rudolf Antoni SOM Scenkonstens publik Juli 6 Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a FÖRORD Rapporten Scenkonstens publik har framtagits på uppdrag av Kulturrådet i samarbete med Svensk teaterunion,

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Att leva, bo och verka i Skåne

Att leva, bo och verka i Skåne Att leva, bo och verka i Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Henrik Ekengren Oscarsson Föreståndare SOM-institutet Daniel Jansson Bitr. undersökningsledare SOM-institutet Ett oberoende

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7]

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till

Läs mer

Trafikvanor och attityder. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13]

Trafikvanor och attityder. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13] Trafikvanor och attityder Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Hur brukar du

Läs mer

till SOM-seminariet 2012

till SOM-seminariet 2012 Välkomna till SOM-seminariet 2012 (S)amhälle (O)pinion (M)edier Opinioner, trender, analyser ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst SOM-undersökningarna Nationellt: Riks-SOM 1986 Regioner:

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:7 SOM. Vetenskapen i Samhället. (ViS) Sören Holmberg Åsa Nilsson Lennart Weibull

SOM-rapport nr 2009:7 SOM. Vetenskapen i Samhället. (ViS) Sören Holmberg Åsa Nilsson Lennart Weibull SOM-rapport nr 2009:7 SOM Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg Åsa Nilsson Lennart Weibull s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop 13-16 Plats Netport, Karlshamn Dagordning Mötets öppnande Justerare

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Jonas Hägglund [SOM-rapport nr 2012:18] Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a SOM-rapport nr 2008:14 S O M Svenska biovanor Marina Ghersetti

s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a SOM-rapport nr 2008:14 S O M Svenska biovanor Marina Ghersetti SOM-rapport nr 2008:14 S O M Svenska biovanor 1988 2007 Marina Ghersetti s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull 7 Hur ofta dricker svenska folket alkohol (sprit/vin/starköl)? 6 58 57 54 55 55 55 53 51 49 46 45 48 47 44 45 44 46 45 46 44

Läs mer

Samhälle Opinion MediA Skåne 2011 1

Samhälle Opinion MediA Skåne 2011 1 Samhälle Opinion Media Skåne 2011 Samhälle Opinion MediA Skåne 2011 1 Sandra Engelbrecht S OM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) vid Göteborgs universitet genomför årligen frågeundersökningar i Sverige

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation PM nr. 78 Morgontidningsläsning på papper och webb samt prenumerationer i hushållen en tabellrapport Ingela

Läs mer

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18]

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Läsning av Regionmagasinet 2003 2010 Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 3 Metodbilaga Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (6) Metodbilaga Vårt material har vi huvudsakligen samlat in genom intervjuer, skriftlig dokumentation från Polismyndigheten samt genom en medborgarundersökning

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan Ylva Norén Bretzer [SOM-rapport nr 2015:30]

Förtroende för Försäkringskassan Ylva Norén Bretzer [SOM-rapport nr 2015:30] Förtroende för Försäkringskassan 2010 2014 Ylva Norén Bretzer [SOM-rapport nr 2015:30] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:2] Samhälle Opinion Medier (SOM) är en frågeundersökning som sedan 1986

Läs mer

frida vernersdotter Undersökningens uppläggning

frida vernersdotter Undersökningens uppläggning Den nationella SOM-undersökningen Den nationella SOM-undersökningen 2012 frida vernersdotter SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning i syfte

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

Vision Västra Götaland 2016

Vision Västra Götaland 2016 Vision Västra Götaland 2016 Klara Bové, Daniel Jansson och Niklas Harring [SOM-rapport nr 2016:36] Innehåll Förord... 3 Vision Västra Götaland ett medborgarperspektiv på det goda livet... 4 Västra Götalands

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Socialdemokraterna

Utvecklingen av partisympatier : Socialdemokraterna 14 14-6-28 Utvecklingen av partisympatier 1-13: Socialdemokraterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 14:3 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2

Läs mer