Halvårsrapport Halvårsrapport ODINs aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport Halvårsrapport ODINs aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 ODINs aktiefonder Juli 2013 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 1 I

2 Innehåll 3-4 Marknadskommentar 5-9 ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I (ODIN Fastighet I) Originalversionen av denna halvårsrapport är skriven på norska. Detta är följaktligen en översatt och anpassad version som publiceras med reservation för eventuella fel eller oklarheter som kan ha uppstått i samband med översättningen. Originalversionen av halvårsrapporten kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder. Uttalanden i denna halvårsrapport reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då halvårsrapporten framställdes. I denna halvårsrapport redovisas historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti for framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid förvaltning. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Alla avkastningstal redovisas i NOK, där inget annat anges. ODIN Forvaltning är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Rahastot ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Rahastot Mannerheimvägen 14 A, FIN Helsinki Telefon: Fax: I 2 I ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-0122 Oslo Telefon: Fax: ODIN Fonder Kungsgatan 30, S Stockholm Box 238, S Stockholm Telefon: Fax: ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

3 Marknadskommentar Investerarna blev oroliga när den amerikanska centralbankschefen antydde att den likviditet som tidigare funnits tillgänglig nu kan komma att dras undan. Vi tycker dock att de borde se glaset som halvfullt i stället för halvtomt, då detta i så fall betyder att tillväxten har tagit fart igen i USA. Som så många gånger förr inledde finansmarknaderna året med uppgång och optimism så snart den nya almanackan landat på skrivbordet. Förhoppningarna är ofta höga inför ett nytt år, och detsamma gäller prognoserna för företagens resultat. Det är inte utan anledning som vi har fenomen som januarieffekten och talesätt som sell in May and stay away. Nu är det dessvärre inte alltid så enkelt, men även 2013 började i ett positivt tonläge. Aktiekurserna steg stadigt under årets första fem månader, med särskilt god fart i maj. Så här i backspegeln kan man tycka att investerarna var lite väl bekväma med situationen. Efter ett förfärligt fjolår med rädsla för kollaps i euroområdet och ett anemiskt tillväxtlokomotiv på andra sidan Atlanten såg 2013 ut att bli så mycket bättre. Europeiska centralbankens chef Mario Draghi lovade i fjol att göra vad som krävs för att rädda euron. Hans amerikanska kollega lovade också att hålla räntorna låga under lång tid och likviditetsströmmen flytande. Och så började Japan med en extremt expansiv penningpolitik som snabbt fick smeknamnet Abenomics, vilket gjorde alla väldigt optimistiska även till Japans utsikter. Sammantaget såg det ut som en no-brainer : centralbankerna garanterade både valutor och låga räntor, och kanske skulle det hela äntligen leda till högre ekonomisk tillväxt. Likviditeten dras undan I slutet av maj väcktes marknaderna med ett ryck av en påminnelse om att de extraordinära åtgärderna är till för att få fart på den ekonomiska tillväxten och hålla banker och statsfinanser under armarna. När uppdraget är slutfört ska både räntorna och likviditetstillförseln normaliseras. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke sade vid några tillfällen att han hade börjat fundera på en gradvis nedtrappning av de stora stödköpen av amerikanska statsobligationer (de så kallade kvantitativa lättnaderna). Men problemet var kanske att många redan hade hunnit förse sig för mycket och att festen redan var i full gång på finansmarknaderna (om än inte i ekonomin). Vi vet att stora mängder kapital flyttades från banker och penningmarknadsfonder till obligations- och aktiefonder under det första halvåret. Det är därför kurser på aktier, råvaror och obligationer steg. I början av maj befann vi oss i en situation med rekordlåga statsobligationsräntor och aktieindex på historiska toppnivåer. Investerarnas tillstånd kan bäst beskrivas som complacent, ett bra engelskt uttryck som betyder ungefär naivt självbelåtna. Men i en normal värld var det något som inte riktigt stämde. Den vanliga frågan om ifall allt är annorlunda den här gången infinner sig förstås. Och svaret är som vanligt nej, även om det ibland kan kännas frestande att svara ja. När Bernanke antydde att avvecklingen av de kvantitativa lättnaderna kan inledas redan i år greps marknaderna så smått av panik. Det gick framför allt ut över obligationsmarknaden, som i USA närmar sig sin sämsta utveckling sedan När räntorna på långa obligationer sjunker ända ner till 1,6 procent, som i början på maj, blir obligationskursen mycket sårbar för en ränteuppgång. Ljusning i den amerikanska ekonomin Under våren kom en del signaler om en ljusning i den amerikanska ekonomin, främst i form av bättre sysselsättningssiffror och stigande huspriser. Det var de signalerna som fick Bernanke att börja överväga att avveckla de kvantitativa lättnaderna. På aktiemarknaderna var det tillväxtmarknadsaktier som fick mest stryk. Särskilt hårt drabbades Kina, som hamnade i vad som såg ut att vara en finanskris när penningmarknadsräntan sköt i vädret i juni på ungefär samma sätt som före Lehman Brothers-konkursen. Det visade sig dock att det hela bottnade i den kinesiska centralbankens lite klumpiga försök att stoppa den våldsamma låneökningen på den oreglerade marknaden. Räntorna sjönk igen, men episoden efterlämnar en rädsla för att Kina inte ska klara att hejda låneboomen på den oreglerade marknaden utan att den ekonomiska tillväxten bromsar in för mycket. Som om detta inte vore nog dök dessutom skuldsättningen i EU upp igen som ett ökande orosmoment. Framåt halvårsskiftet började räntorna på de sydligaste euroländernas statsskulder på nytt att stiga kraftigt. I skrivande stund har räntorna på så kallade perifera statsskulder (de södra euroländerna) skjutit i höjden och det främsta problemet är just nu Portugals betalningsförmåga. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 3 I

4 USA anger riktningen för global penningpolitik Hur blir det då under det kommande halvåret och därefter? Högst upp på listan över faktorer att hålla koll på står nedtrappningen av de kvantitativa lättnaderna i USA. Amerikanska investerare och amerikanska räntor har mycket stor betydelse för prissättningen eftersom den amerikanska statsräntan sätter ett globalt pris på pengar. Går den riskfria räntan (räntan på statsobligationer) upp i USA, får det konsekvenser för avkastningskraven över hela världen. Vi vet inte hur den reella ekonomin och finansmarknaderna kommer att påverkas av ett tillbakadragande av finanspolitisk och penningpolitisk stimulans på 33 biljoner dollar. Den andra stora osäkerheten gäller frågan om stimulansen kommer att avvecklas för tidigt. I så fall finns en risk för att den sköra uppgången vänds till nedgång igen. Som ett exempel från historien kan vi nämna att när man trodde att det värsta var över efter den stora depressionen på 1930-talet stramade centralbanken åt penningpolitiken 1937, med följden att ekonomin på nytt gick in i en recession. Så kom kriget, och riktigt vad som skulle ha hänt utan det vet vi inte. Men Bernanke lär knappast vilja riskera att upprepa misstaget från 1937, så vi kommer nog att få se rätt mycket bättre siffror för den amerikanska ekonomin innan stödet börjar dras tillbaka. Av hans berömda akademiska artiklar att döma tar han troligen hellre risken att spräcka inflationsmålet en aning än att strama åt för tidigt. Den hållningen är mer gynnsam för aktier än för obligationer och kanske kommer marknaden att inse det under hösten. Det ser vi på ODIN som en uppsida. Norden Hur ser det då ut här hemmavid? Norge kan i högre grad än tidigare komma att påverkas av de svaga europeiska marknaderna, uppger den norska centralbanken och Den Norske Bank. Men den risken har funnits länge och vi tror att ett ras för oljepriset är ett allvarligare hot. Än så länge har priset dock stått emot ganska bra med en nedgång på bara 5,5 procent. Men det gäller Nordsjöolja (Brent råolja). Priset på den amerikanska WTI-oljan har i stället stigit 10 procent. Det finns även en oro för att ökad produktion av skiffergas och skifferolja i Nordamerika ska leda till att utbudet ökar mer än efterfrågan. Vi är dock mer optimistiska än marknaden och tror att ökningen i efterfrågan kommer att absorbera ett ökat utbud från USA. Vi tror att kostnaden för att producera skifferolja är högre än vad man räknar med och att många fält blir olönsamma vid en prisnivå på dollar per fat. Råvarupriserna som helhet har bara sjunkit en aning i år, men kopparpriset har backat 12 procent, aluminiumpriset 13 procent och ureapriset 14 procent. Gruvaktier har kämpat i stark motvind och detsamma gäller de leverantörer till gruvindustrin som vi hittar på den svenska aktiemarknaden. Finland börjar nu känna av att kunderna i EU drabbats av åtstramningspolitiken och har i sin tur fått egna problem med ekonomin. Dålig sikt Utsikterna för de lokala och globala aktiemarknaderna är höljda i dimma. Vi hör Bernankes mistlur men vet inte om hans fartyg ska bogsera oss ut ur dimhavet eller träffa oss midskepps. Oavsett den dåliga sikten måste vi dock förhålla oss till det vi ser i dag, och det är att aktier har bättre förutsättningar att gynnas av en ekonomisk ljusning än andra tillgångsslag, till exempel statsobligationer och fastigheter. En normalisering av räntorna kommer att slå mot båda dessa kategorier, något vi redan fått en försmak av under juni månad. Många företag däremot har måttliga skulder och har säkrat billig finansiering under det senaste året. Många bolag ger också god löpande avkastning i form av utdelning och/eller återköp av aktier och det är en hel del investerare som har köpt aktier i sådana företag som ett alternativ till obligationer. De bästa och mest solida företagen hade dock blivit väl högt prissatta före den senaste nedgången. Därför ser vi oss om efter aktier som ger bättre förutsättningar till ökad avkastning. Kurserna på globala aktier har stigit i förhållande till företagens bokförda värden, så att dessa nu inte längre är billiga utan rimligt värderade. Detsamma gäller nordiska aktier, medan de norska alltjämt framstår som lågt prissatta. Norska aktier har emellertid ett större riskpåslag. Många av dem är starkt cykliska och/eller kapitalintensiva och till skillnad från en del norrmän har utländska investerare aldrig sett dem som någon säker tillflyktsort. Tillväxtmarknadsaktier börjar närma sig intressanta nivåer, men just nu flyttas stora mängder kapital hem från dessa marknader, särskilt tillbaka till USA. Om det beror på förväntningarna om en instramning av den massiva likviditetstillförseln eller oro för den globala tillväxten kan vi inte avgöra. Resultatprognoserna kommer att sjunka i takt med aktiekurserna under det tredje kvartalet. Sedan kommer ett nytt år med nya möjligheter. Vi vet aldrig åt vilket håll marknaderna ska gå vid en given tidpunkt. Men det vi vet är att de svänger och att de över tid ger en avkastning som kompenserar för de risker man tar som investerare. Skillnaden i kompensation mellan statsobligationer och räntor har sällan varit större än nu och flykten från obligationsfonder var stor i juni. Frågan är om kapitalet ska hamna i aktier eller på nytt placeras på banken eller i penningmarknadsfonder. Det kommer tillväxten i USA och politiken i EU att avgöra. Jarle Sjo, CIO ODIN Forvaltning AS I 4 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

5 Aktiefonden ODIN Norden ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 5 I

6 ODIN Norden ODIN Norden ,81% 558,64% 604,17% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 16,77 15,02 ODIN Norden ,62% 8,51% 3,10% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Norden 9,15% 11,98% -2,83% 1) Benchmark VINX Benchmark Cap NOK NI i NOK Benchmark för ODIN Norden är, sedan , VINX Benchmark Cap NOK NI. För perioden till används Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Dettainnebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 6 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

7 ODIN Norden Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 11,62% 8,51% 3,10% 11,30% 11,05% 0,25% -0,17% 4,02% 21,18% 4,85% 9,08% 28,05% -5,01% -5,07% -6,87% ,81% 15,38% -4,56% ,51% -15,90% -7,62% ,85% 28,40% -9,54% ,39% 26,82% 10,57% ,87% -39,51% -4,35% ,41% 1,36% -8,78% ,15% 30,97% -0,82% ,30% 31,57% 18,73% ,37% 21,91% 17,45% ,34% 54,80% 23,54% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,37 % -3,07 % NAV , ,16 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 1 342, , NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder , ,75 *) Enligt NAV ODIN Norden Index ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 7 I

8 ODIN Norden Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 DKK/NOK= 1,0606 Alm. Brand Finans och fastighet , ,72% 1,53% Carlsberg B Dagligvaror , ,61% 0,27% FLSmidth & Co Industrivaror- och tjänster , ,15% 0,52% G4S Industrivaror- och tjänster , ,22% 0,27% EUR/NOK= 7,9143 Amer Sports Sällanköpsvaror och tjänster , ,03% 1,53% Huhtamäki Material , ,53% 1,97% Metso Industrivaror- och tjänster , ,32% 0,50% Nokian Renkaat/Tyres Sällanköpsvaror och tjänster , ,31% 0,27% Ramirent Industrivaror- och tjänster , ,38% 1,64% Sampo A Finans och fastighet , ,07% 0,21% YIT Industrivaror- och tjänster , ,91% 0,97% Aker A Finans och fastighet , ,74% 0,95% Austevoll Seafood Dagligvaror , ,27% 2,14% BW Offshore Energi , ,25% 1,67% BWG Homes Sällanköpsvaror och tjänster , ,32% 1,16% DNB Finans och fastighet , ,89% 0,14% Det Norske Oljeselskap Energi , ,44% 1,40% Farstad Shipping Energi , ,13% 1,60% Infratek Industrivaror- och tjänster , ,69% 5,13% Kongsberg Gruppen Industrivaror- och tjänster , ,54% 1,29% Marine Harvest Dagligvaror , ,05% 0,30% Norsk Hydro Material , ,53% 0,20% Protector Forsikring Finans och fastighet , ,52% 7,90% Sparebank 1 SMN, Finans och fastighet , ,01% 2,23% Sparebank 1 SR-Bank Finans och fastighet , ,94% 1,62% Statoil Energi , ,48% 0,02% Stolt Nielsen Industrivaror- och tjänster , ,65% 2,08% Subsea 7 Energi , ,48% 0,44% Wilh. Wilhelmsen Holding B Industrivaror- och tjänster , ,00% 11,09% Yara International Material , ,04% 0,20% SEK/NOK= 90,1400 ABB (SEK) Industrivaror- och tjänster , ,57% 0,33% Autoliv Sällanköpsvaror och tjänster , ,35% 0,65% Boliden Material , ,96% 0,64% Hennes & Mauritz B Sällanköpsvaror och tjänster , ,05% 0,09% Investor B Finans och fastighet , ,61% 0,33% NCC B Industrivaror- och tjänster , ,34% 0,83% Nordea (Sek) Finans och fastighet , ,44% 0,09% SKF B Industrivaror- och tjänster , ,48% 0,28% Sandvik Industrivaror- och tjänster , ,22% 0,09% Securitas B Industrivaror- och tjänster , ,45% 1,25% Svenska Cellulosa B Dagligvaror , ,64% 0,10% Tele2 B Telekomoperatörer , ,95% 0,11% TeliaSonera (SEK) Telekomoperatörer , ,51% 0,12% I 8 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

9 ODIN Norden Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 SEK/NOK= 90,1400 Volvo B Industrivaror- och tjänster , ,86% 0,25% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's 2) Anskaffningsvärdet är beräknad enligt snitt-principen ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 9 I

10 Aktiefonden ODIN Finland I 10 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

11 ODIN Finland ODIN Finland ,56% 550,80% 3 635,76% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 19,30 17,06 ODIN Finland ,18% 8,68% 9,50% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Finland 13,15% 13,19% -0,04% 1) Benchmark OMX Helsinki Cap GI i NOK Benchmark för ODIN Finland är, sedan , OMX Helsinki Cap GI. För perioden till används OMX Helsinki Cap. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 11 I

12 ODIN Finland Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 18,18% 8,68% 9,50% 10,91% 9,17% 1,74% 1,44% 3,33% 24,02% 1,08% 3,21% 32,14% 0,35% 0,12% -8,11% ,59% 10,40% 2,19% ,96% -26,08% -2,88% ,98% 22,19% 2,80% ,33% 21,63% 14,71% ,86% -34,64% -4,22% ,59% 4,64% -9,23% ,88% 34,16% 8,72% ,92% 30,24% 7,68% ,64% 18,82% 1,82% ,05% 41,84% 13,21% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,76 % 4,46 % NAV , ,11 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 4 495, , NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder , ,59 *) Enligt NAV ODIN Finland Index I 12 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

13 ODIN Finland Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 EUR/NOK= 7,9143 Amer Sports Sällanköpsvaror och tjänster , ,99% 0,56% Cramo Industrivaror- och tjänster , ,02% 1,98% Fortum Kraftförsörjning , ,50% 0,07% Huhtamäki Material , ,96% 0,86% KCI Konecranes Industrivaror- och tjänster , ,90% 0,12% Kiinteistösijoitus Citycon Finans och fastighet , ,59% 0,46% Marimekko Sällanköpsvaror och tjänster , ,89% 4,26% Metso Industrivaror- och tjänster , ,39% 0,16% Nokia Informationsteknik , ,69% 0,08% Nokian Renkaat/Tyres Sällanköpsvaror och tjänster , ,77% 0,26% Nordea (Eur) Finans och fastighet , ,40% 0,28% Olvi A Dagligvaror , ,18% 0,89% Oriola Hälsovård , ,27% 1,00% Outotec Industrivaror- och tjänster , ,70% 0,41% PKC Group Industrivaror- och tjänster , ,44% 1,63% Pohjola Bank Finans och fastighet , ,96% 0,33% Poyry Industrivaror- och tjänster , ,51% 0,43% Ramirent Industrivaror- och tjänster , ,44% 1,17% Rapala Sällanköpsvaror och tjänster , ,40% 3,36% Rautaruukki Material , ,64% 0,49% Sampo A Finans och fastighet , ,20% 0,07% Sanoma Sällanköpsvaror och tjänster , ,94% 0,18% Stora Enso R Material , ,51% 0,15% Technopolis Finans och fastighet , ,89% 1,08% TeliaSonera (EUR) Telekomoperatörer , ,84% 0,21% Tikkurila Material , ,60% 0,39% UPM Kymmene Material , ,30% 0,11% Wärtsilä Industrivaror- och tjänster , ,31% 0,12% YIT Industrivaror- och tjänster , ,85% 0,43% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's 2) Anskaffningsvärdet är beräknad enligt snitt-principen ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 13 I

14 Aktiefonden ODIN Norge I 14 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

15 ODIN Norge ODIN Norge ,78% 723,51% 991,27% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 18,36 18,60 ODIN Norge ,80% 10,56% 4,24% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Norge 1,66% 6,33% -4,67% 1) Benchmark Oslo Börs Fondindex i NOK. Benchmark för ODIN Norge är, sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 15 I

16 ODIN Norge Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 14,80% 10,56% 4,24% 11,50% 13,04% -1,54% -4,15% -1,17% 8,77% 0,37% 11,39% 22,46% -4,52% -12,56% -13,69% ,38% 21,01% -11,63% ,36% -18,87% -10,49% ,85% 21,54% 2,30% ,64% 72,10% -22,46% ,90% -57,71% 6,81% ,54% 10,10% -6,56% ,91% 33,13% -7,23% ,09% 39,59% 13,50% ,95% 38,84% 17,10% ,09% 54,01% 21,08% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,99 % 6,10 % NAV , ,76 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 1 906, , NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder , ,94 *) Enligt NAV ODIN Norge Index I 16 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

17 ODIN Norge Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Aker Solutions Energi , ,82% 0,36% Atea Informationsteknik , ,97% 2,12% Austevoll Seafood Dagligvaror , ,18% 0,74% BW Offshore Energi , ,60% 1,42% BWG Homes Sällanköpsvaror och tjänster , ,52% 1,25% DOF Energi , ,91% 1,49% Det Norske Oljeselskap Energi , ,94% 1,88% Ekornes Sällanköpsvaror och tjänster , ,12% 3,89% Electromagnetic Geoservices Energi , ,80% 3,94% Farstad Shipping Energi , ,51% 2,37% Ganger Rolf Energi , ,44% 1,54% Gjensidige Forsikring Finans och fastighet , ,03% 0,40% Hafslund B Kraftförsörjning , ,94% 4,68% I.M. Skaugen Energi , ,44% 7,34% Kongsberg Gruppen Industrivaror- och tjänster , ,57% 1,21% Nordic Semiconductor Informationsteknik , ,20% 3,22% Norsk Hydro Material , ,22% 0,29% Petroleum Geo-Services Energi , ,68% 0,74% Photocure Hälsovård , ,64% 3,73% Q-Free Informationsteknik , ,54% 7,82% Royal Caribbean Cruises (NOK) Sällanköpsvaror och tjänster , ,53% 0,15% SalMar Dagligvaror , ,73% 3,00% Scana Industrier Material , ,24% 4,74% Schibsted Sällanköpsvaror och tjänster , ,97% 0,78% Sparebank 1 SMN, Finans och fastighet , ,35% 3,21% Sparebank 1 SR-Bank Finans och fastighet , ,28% 2,31% Statoil Energi , ,58% 0,10% Subsea 7 Energi , ,63% 0,43% Telenor Telekomoperatörer , ,73% 0,06% Tomra Systems Industrivaror- och tjänster , ,16% 1,27% VIZRT Informationsteknik , ,38% 5,14% Veidekke Industrivaror- och tjänster , ,47% 1,06% Wilh. Wilhelmsen Holding B Industrivaror- och tjänster , ,61% 1,64% Yara International Material , ,55% 0,55% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's 2) Anskaffningsvärdet är beräknad enligt snitt-principen ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 17 I

18 Aktiefonden ODIN Sverige I 18 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

19 ODIN Sverige ODIN Sverige ,16% 658,44% 1 154,73% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 18,63 17,06 ODIN Sverige ,14% 11,47% 5,67% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Sverige 22,70% 13,74% 8,96% 1) Benchmark OMXSB Cap GI i NOK Benchmark för ODIN Sverige är, sedan , OMXSB Cap GI. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Dettainnebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 19 I

20 ODIN Sverige Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 17,14% 11,47% 5,67% 14,35% 12,24% 2,11% 12,17% 15,07% 42,55% 10,73% 11,09% 30,34% 1,44% 3,98% 12,21% ,99% 15,92% 3,07% ,72% -14,04% -3,68% ,21% 36,08% -0,87% ,52% 35,30% 10,22% ,26% -33,61% -1,65% ,66% -9,85% -7,81% ,27% 35,99% 5,29% ,63% 28,43% 2,21% ,38% 18,00% 3,38% ,65% 55,52% 13,13% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,69 % 1,07 % NAV , ,97 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 1 936, , NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder , ,40 *) Enligt NAV ODIN Sverige Index I 20 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

21 ODIN Sverige Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 SEK/NOK= 90,1400 ABB (SEK) Industrivaror- och tjänster , ,87% 0,18% AarhusKarlshamn Dagligvaror , ,76% 0,21% Addtech B Industrivaror- och tjänster , ,84% 5,26% Atlas Copco AB ser. B Industrivaror- och tjänster , ,48% 0,16% Autoliv Sällanköpsvaror och tjänster , ,32% 0,40% Axfood Dagligvaror , ,81% 0,71% B&B Tools B Industrivaror- och tjänster , ,09% 3,56% Beijer Alma B Industrivaror- och tjänster , ,59% 4,61% Boliden Material , ,78% 0,29% Cloetta B Dagligvaror , ,46% 2,57% Duni Sällanköpsvaror och tjänster , ,03% 4,12% Getinge B Hälsovård , ,15% 0,26% Hexpol Material , ,40% 0,89% Intrum Justisia Industrivaror- och tjänster , ,45% 1,52% Lagercrantz Group B Informationsteknik , ,73% 6,87% Loomis B Industrivaror- och tjänster , ,69% 2,29% MEKONOMEN Sällanköpsvaror och tjänster , ,08% 1,57% Millicom International Cellular Telekomoperatörer , ,17% 0,24% Nolato B Informationsteknik , ,04% 4,20% Nordea (Sek) Finans och fastighet , ,12% 0,07% Sandvik Industrivaror- och tjänster , ,89% 0,07% Scania B Industrivaror- och tjänster , ,85% 0,20% Svenska Cellulosa B Dagligvaror , ,98% 0,11% Svenska Handelsbanken ser. A Finans och fastighet , ,71% 0,06% Sweco B Industrivaror- och tjänster , ,63% 2,16% Systemair Industrivaror- och tjänster , ,06% 2,07% Trelleborg B Industrivaror- och tjänster , ,59% 0,55% Volvo B Industrivaror- och tjänster , ,43% 0,09% ÅF B Industrivaror- och tjänster , ,01% 1,76% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's 2) Anskaffningsvärdet är beräknad enligt snitt-principen ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 21 I

22 Halvårsrapport 2013 Aktiefonden ODIN Europa I 22 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

23 ODIN Europa ODIN Europa ,69% 14,83% -8,14% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 16,31 11,61 ODIN Europa ,48% 1,02% -0,54% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Europa 13,21% 11,26% 1,95% 1) Benchmark MSCI Europe net Index USD i NOK. Från till var fonden en fond-i-fond - som uteslutandeinvesteradeiroburseuropafond. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 23 I

24 ODIN Europa Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 0,48% 1,02% -0,54% 6,41% 5,61% 0,79% 3,26% 11,63% 32,17% 2,23% 7,03% 24,67% 1,03% 4,60% 7,50% ,77% 11,17% 11,61% ,76% -9,63% -6,13% ,29% 5,98% 7,31% ,91% 11,25% 11,65% ,30% -30,67% -11,64% ,59% -1,00% -16,59% ,99% 23,67% 18,32% ,46% 22,26% 18,19% ,30% 8,82% -0,52% ,57% 33,55% -5,98% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,53 % 6,19 % NAV ,69 83,50 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 110,17 95, NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder ,82 77,72 *) Enligt NAV ODIN Europa Index I 24 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

25 ODIN Europa Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 EUR/NOK= 7,9143 Michelin Sällanköpsvaror och tjänster , ,99% 0,03% Sanofi Hälsovård , ,62% 0,00% Schneider Electric Industrivaror- och tjänster , ,58% 0,02% EUR/NOK= 7,9143 Adidas Sällanköpsvaror och tjänster , ,45% 0,03% Allianz Finans och fastighet , ,66% 0,01% BASF Material , ,79% 0,01% HUGO BOSS Sällanköpsvaror och tjänster , ,88% 0,07% Leoni Sällanköpsvaror och tjänster , ,64% 0,30% SAP AG Informationsteknik , ,97% 0,01% EUR/NOK= 7,9143 Kerry Group Dagligvaror , ,08% 0,08% EUR/NOK= 7,9143 Astaldi Industrivaror- och tjänster , ,16% 0,60% Prysmian Industrivaror- och tjänster , ,27% 0,15% Petroleum Geo-Services Energi , ,93% 0,14% Subsea 7 Energi , ,04% 0,06% EUR/NOK= 7,9143 Amadeus IT Hldg A Informationsteknik , ,30% 0,03% CHF/NOK= 6,4342 Austriamicrosystems Informationsteknik , ,22% 0,57% Holcim Material , ,71% 0,03% Swatch Group Sällanköpsvaror och tjänster , ,23% 0,05% GBP/NOK= 9,2417 Bunzl Industrivaror- och tjänster , ,60% 0,10% Diageo Dagligvaror , ,50% 0,01% GKN Sällanköpsvaror och tjänster , ,35% 0,11% IMI Industrivaror- och tjänster , ,42% 0,14% Rolls-Royce Holdings Industrivaror- och tjänster , ,53% 0,01% Shire Hälsovård , ,78% 0,04% Smith & Nephew Hälsovård , ,76% 0,05% Spectris Informationsteknik , ,59% 0,14% Standard Chartered Finans och fastighet , ,06% 0,01% Unilever Dagligvaror , ,12% 0,01% Weir Group Industrivaror- och tjänster , ,98% 0,08% ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 25 I

26 ODIN Europa Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 USD/NOK= 6,0766 Coca-Cola Enterprises 3) Dagligvaror , ,61% 0,07% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's 2) Anskaffningsvärdet är beräknad enligt snitt-principen 3) All omsättning i Europa I 26 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

27 Aktiefonden ODIN Europa SMB ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 27 I

28 ODIN Europa SMB ODIN Europa SMB ,37% 142,39% -71,02% Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 18,00 13,85 ODIN Europa SMB ,03% 6,72% -2,68% Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. ODIN Europa SMB 11,42% 16,13% -4,70% 1) Benchmark MSCI Europe net Small Cap Index USD i NOK Från till var fonden en fond-i-fond - som uteslutandeinvesteradeiroburssmåbolagsfondeuropa. Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive minskar mycket är således större om volatiliteten har varit hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 28 I ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

29 ODIN Europa SMB Sedan start (p.a.) Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 4,03% 6,72% -2,68% 10,46% 10,22% 0,24% 2,57% 12,43% 36,54% 6,05% 10,75% 34,06% -3,48% 1,68% 2,48% ,35% 20,11% 12,24% ,21% -18,84% -3,37% ,59% 23,89% -5,29% ,24% 34,39% -15,15% ,53% -40,38% 0,85% ,23% -11,11% -3,12% ,20% 34,32% 12,88% ,43% 32,89% 13,54% ,68% 19,47% 1,20% ,95% 55,58% -4,63% Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 2,00 % 2,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,25 % 9,67 % NAV ,37 129,64 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade sedan start *) 176,55 156, NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder ,14 117,79 *) Enligt NAV ODIN Europa SMB Index ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 29 I

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs institutionella aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs institutionella aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport 2013 ODINs institutionella aktiefonder Juli 2013 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 1 I Halvårsrapport 2013 Innehåll 3-4 Marknadskommentar 5-8 ODIN Norge II 9-12

Läs mer

Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder

Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Augusti 2015 Innehåll 3 Första halvåret 2015 4 Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 5-8 ODIN Norge II 9-12 ODIN

Läs mer

Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder

Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Augusti 2015 Innehåll 3 Första halvåret 2015 4 Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 5-8 ODIN Norden 9-12 ODIN Finland 13-16 ODIN

Läs mer

Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder

Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Halvårsrapport 2016 I 1 I Innehåll Augusti 2016 3 Vision 4 Human Capital 6-8 ODIN Norden 9-11 ODIN Finland 12-14 ODIN Norge 15-17 ODIN

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder

Årsrapport ODINs aktiefonder Årsrapport ODINs aktiefonder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens årsberättelse och notinformation

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från CEO 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder ODIN Finland Fondkommentar april 2014 Metso högaktuellt Cramo bygger i moduler Mycket datatrafik i TeliaSonera Besvärligt USA-väder Avsked i StoraEnso Månaden som gick Fonden gav en avkastning på 2,7 procent

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Månadsbrev mars 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev mars 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev mars 2015 Vår och ljusare tider! Ja, kortsiktigt ser det ganska ljust ut med bra tillväxt 2015, återhämtning i Europa och bättre vinsttillväxt i år än i fjol. Den amerikanska ekonomin blir allt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

Årsrapport. ODINs aktiefonder

Årsrapport. ODINs aktiefonder 215 Årsrapport ODINs aktiefonder Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 8-11 Styrelsens årsberättelse och notinformation 12-16 ODIN Norden årsrapport 17-21

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 48-2013 Veckan som gick Aktiemarknaderna fortsatte upp under veckan, stärkta av utsikter om en fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor. Den amerikanska NASDAQ-indexen

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer