Protokoll. Hopp och Motstånd. Nyårsläger 1997/98 Sjövik. Innehåll. Workshop«s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Hopp och Motstånd. Nyårsläger 1997/98 Sjövik. Innehåll. Workshop«s"

Transkript

1 Protokoll Hopp och Motstånd Nyårsläger 1997/98 Sjövik. Innehåll Workshop«s Konsensus - problem och möjligheter 4 När ska vi inte använda konsensus? 6 Ekonomi hushållning eller spel? 7 Ekonomi och motstånd 8 LETS och Bytesringar 10 Uppföljningsworkshop om bytesringar 11 Konflikthantering ˆ la Praxis. 12 Ickevålds-strategi enligt Robert J Burrowes 13 ppenheten inom plogbillsrörelsen 15 PAD-WORKSHOP 16 Paternalistiska tendenser inom ickevåldrörelsen 18 Förtryck 21 Mansförtryck 22 Antigrupp 23 Anti-grupp teori 25 Etniska Konflikter 27 Pengar eller Livet 27 Money Game - Pengaspelet 28 Esperanto 29 Förtrycksobservatör/stämningsunderlättare 29 Att bilda vängrupper inför Tridentaktionen 30 Samordningsgrupp för Tridentkampanjen 31 Taktil Massage 31 Giraffspråket 32 r djur och människor jämlikar? 32 Veganism 33 Schack 33 Lekar 33 Mötesprotokoll Samordningsgruppen 34 Basgrupp Mona 35 Basgrupp Lilith 36 Utvärderingar 36 Demokratiutvecklingsgruppen 36 Basgrupp Emma 37

2 Basgrupp Lilith 38 Inköpsgruppen 39 vrigt The story according to Mikael Oney 39.c..c..c.Workshop«s.c.Konsensus - problem och möjligheter Måndag 29 december kl Deltagare: Rolf Underlättare Marianne Stämningsunderlättare Annika Förtrycksobservatör Fredrik Tidsunderlättare Igge, Isak, Sekreterare Susanne L, - " - Mats (t. kl 11) - " - Lek Vi lekte en transformationslek där en rörelse och ett ljud gick runt i en runda och ändrade form. ä Introduktion av Rolf Konsensus i den form vi använder inom ickevåldsrörelsen i Sverige kom från kvinnorörelsen och ickevåldsrörelsen i USA. Per Herngren har introducerat formen i fredsrörelsen i Sverige. Här har den fortsatt att utvecklas. Viktigt kan vara att analysera hur konsensus passar in i det svenska samhället. Problemrunda Susanne: Alla måste ha viljan att komma till en gemensam lösning, ofta håller någon hårt på just sin egen ståndpunkt och då kan möjligheten att lägga veto leda till låsningar. Igge: Vill dela in konsensus i två olika saker: 1) Själva formerna: Rundor, aktivt lyssnande, smågrupp etc som underlättar kommunikation. 2) Konsensus som formell besluts-struktur; vetorätt + motvetorätt kombinerat med någon utväg när det låser sig. (Till skillnad från t ex traditionell majoritetsbeslut) Ett problem är att vetorätten kan användas som en form av diktatur. Genom att ha en bestämd uppfattning redan från början och driva den stenhårt kan alla tvingas med i det egna beslutet. Detta uppvägs något av möjligheten att lägga motveto. Veto + motveto=konflikt. Vilken utväg som väljs vid konflikt är avgörande för om konsensus är demokratiskt eller inte. De

3 utvägar som fn används och diskuteras inom plogbillsrörelsen är att gamla beslut gäller, medling, eller gruppen delas. Men utvägen kan också i princip vara majoritetsbeslut via plenum eller att VD i företaget bestämmer om konsensusprocessen havererar. I det senare fallet blir det tveksamt om konsensus kan kallas demokratiskt. Valet av utväg är ett problem. Ett annat problem är själva veto-funktionen. Veto kan översättas med att jag blockerar ett beslut. Detta har en analogi med blockadaktioner där människor sätter sig i vägen och blockerar för en verksamhet. Vid avrustningslägret kom vi fram till att blockadaktioner skapar onödig frustration och att det därför är bättre att göra omskapande aktioner som bygger på att aktivisterna tar ett initiativ och rollen att blockera och hindra istället tillfaller motparten. Att lägga veto är ett väldigt starkt medel och därför vågar nya deltagare sällan lägga veto. Att ta ett initiativ ger mer makt. Annika: Vi behöver mer praktisk träning i konsensus. Ibland kan konsensus dra ut väldigt mycket på tiden. Detta kan motverkas med vissa tekniker. Marianne: Jag jobbade mycket med kvinnogrupper på 70-talet där vi i praktiken använde oss av konsensus även om vi inte kallade det så. Jag har försökt införa runda i lärarkollegiet. I en aktionsgrupp använde vi också i praktiken konsensus när vi gjorde olika trädkramaraktioner för att hindra bygget av Säterivägen (Slogan: ÒSätt er i vägen för SäterivägenÒ) Sedan tre år är jag aktiv i en ekoby där vi använder konsensus. Ett problem är att vi där tenderar att endast ta itu med självklara frågor. Vi tillämpar en ÒamöbaÒ-strategi där de som vill vara med i ett projekt (t ex inköp av en såg) går samman och köper sågen. De andra står utanför och kan t ex beredas möjlighet att hyra in sig. Jag tror att konsensusmodellen kommer bli svår att tillämpa om vi i ekobyn skulle gå in för att ha mer gemensamt. Vi har en demokratigrupp. Tystlåtna deltagare uttalar sig via demokratigruppen, men inte på mötet när det egentligen skulle behövas. Mats: De som är tysta använder sig inte av veto. Detta är ett mycket vanligare problem än att veto överutnyttjas/missbrukas. Det är lätt att lägga sig för att nå konsensus i gruppen. När det sedan verkligen gäller att förverkliga beslutet visar det sig att vi har våra egna starka skäl att vara emot. Tidsfaktorn spelar stor roll. Viljan till konsensus finns och är god, men när tiden går fattas besluten ändå i en hast och utan konsensus. Rolf: Blockering/Veto konserverar gamla tankar. Särskilt när gamla beslut gäller som utväg. Baksidan av konsensus kan vara ett självförtryck. Förtrycket utåt i gruppen avskaffas, men leder istället till att deltagarna håller inne med vad de tänker. Isak: Tidsfaktorn sätter ibland hinder. När beslutet väl ska tas är tiden pådrivande. Detta kan vara till konsensusandans nackdel. Rädslan håller tillbaks veton. Fredrik: En liten grupp kan jobba bra ihop men när grupperna sinsemellan samlas kan det bli konflikt. Svårt att hålla ihop en stor organisation. Vad händer om någon lämnar gruppen? Måste alla vara överens jämt? Eller kan det vara bättre att ÒköraÒ ändå för att nå ett övergripande gemensamt mål? Sammanfattning av problem - Förutsätter god vilja - Direktdiktatur - Vilka utvägar används? - Vetorädsla - Veto=blockad

4 - Brist på träning - Tar tid - Endast överenskommelse om självklarheter - Det tysta (outtalade) vetot - Självförtryck/hämning - Konservatism - Kräver tät grupp - Hur fungera i stor organisation? - Rädsla för att avvika - Starka medel - r det nödvändigt att alltid vara överens? - Konsensus-rädsla - Vem tar ansvar i frivilliga grupper? - Status - kroppsspråk - Effektivitetsnoja Fri diskussion Marianne: Vi ÒmåsteÒ vara överens i vår kultur. Det ska hända saker hela tiden i vår kultur. Fredrik: Ansvar - finns det hos en arbetsgrupp som bygger på frivilligt deltagande. Mats: Folk hoppar av sina uppdrag. Marianne: Låt frågan dö när folk hoppar av. Ingen id att en styrelse ska sitta kvar och administrera när medlemmarna inte längre vill jobba. Igge: Pengar verkar ha en magisk funktion. Den som är avlönad tar sitt ansvar. Oavlönat arbete räknas inte som lika seriöst. Rolf: Rädsla att sticka ut finns i det svenska samhället. Kan vara viktigt att ha kvar veto som en motvikt till vår rädsla att säga ifrån. Igge: En viktig uppgift för förtrycksobservatörer kan vara att skydda nyskapande ider från attacker. Rolf: I grupper där alla känner varandra hoppas ibland diskussionen över. Vetot kommer direkt. ÒJag vet ändå vad du tycker...ò Igge: Veto låter väldigt starkt. Invändning kan vara ett första steg tidigare i processen - verkar inte lika definitivt som veto. Det kan vara bra att nyansera begreppen. r konsensus Òför braò för svenska förhållanden? Vi kan inte göra våld på vår kultur?! Kroppspråk/Ickeverbal kommunikation - en uppgift för förtrycksunderlättaren att genomskåda. Förtrycksobservatören är en del av förtrycket. Det är svårt att hitta en objektiv förtrycksobservatör. Att funktionen finns kan ändå vara en hjälp till att problemen uppmärksammas. För att våga lägga veto måste jag antagligen redan ha initiativkraft att våga ta egna initiativ ifall alla går emot mig. Därför kan initiativ vara ett bättre alternativ än veto. Det ger en annan och mjukare konfliktutveckling. Gruppdiskussion

5 En grupp fick i uppgift att lösa några av problemen. Den andra fick i uppgift att fundera över sina visioner med konsensus. Problemlösargruppen: - Vetorädsla och Òdet tysta vetotò. - Kan motverkas av t ex: Träning Rollspel - ÒInvändareÒ/ÒDjävulens advokatò på möten. - Smågrupper (2-3 pers i diskussion inför beslut) som stöd åt den som är tveksam. - Lyfta fram tveksamheter tidigare, fråga efter invändningar. - Stödgrupp efter möte där det blivit veto. Veto som blockad Konsekvenser: - Blockerar beslut, upprördhet, fortsatt diskussion, bättre beslut! organisationen pajas. Lösningar: - Fortsatt diskussion i smågrupper. - Viktigt att ha tidigare bestämd struktur för utvägar vid veto. Medling: - Finns gemensamma intressen? Win-win - Finns ej gemensamma intressen, dela gruppen - Bryta ned frågan i smådelar, tydliggöra vad som är gemensamt och vad det är konflikt om - Lämna konsensus, ta majoritetsbeslut (Vetot kan ge en fördröjningseffekt, ge tankepaus, men inte vara absolut) - Vetorätt vid viktiga beslut - andra former för andra beslut. - Fria arbetsgrupper - vetorätt i efterhand Stor organisation: - Gruppveto - Akvarieform - Nätverk för grupper - samarbetar endast i de frågor de kommer överens om att samarbeta. - Beror på vad man vill... Visionsgruppen - Flytande arbetsgrupper.

6 - Mingelmarknad - använda pauserna till att prata bort problemen. - Tid till det personliga - trygghet i gruppen. - Avskaffa veto. - Stöd till den som tar nya initiativ, så att makten jämnas ut. - Terapi - ÒgarbageÒ-övningar, tillsammans göra sig av med frustrationer. - Ge mer utrymme för grupprocess. - Knoppa av sig: ha ett definierat verksamhetsområde. - terkomma till frågan; Varför finns vi som grupp? Både när det gäller inriktning och känslor/stämning. - Få bort konservatism genom att stödja nyskapande beslut. - Fri konkurrens vid konflikt; pröva båda/alla förslag samtidigt. - Initiativ i samband med konflikt kan utformas så att de främjar dialog med motparten. - va oss i att tillåta oeniget: Hur kan vi lära oss att föra dialog med motparten? - Vid konflikt: Bilda en tvärgrupp för att hitta lösning. - Internet: Mailinglista om konsensus. Beslut: Rolf startar en sådan mailinglista..c.när ska vi inte använda konsensus? Deltagare: Stellan Underlättare Sven, Klaus, Gunilla, Christian, Hasse, Maya Vad är det som gör att konsensus inte är lämpligt att använda? Det kan t.ex. vara olika typer av grupper, frågor, situationer, tider, etc. BRAINSTORM - När ska man inte använda konsensus? - stora grupper - kunskapsklyftor (angående former eller ämnet) - vid tidspress - vid små frågor / detaljfrågor (vad är vad?) - geografisk spridning - ÒknepigaÒ deltagare (terapi - hur handskas?) - när alla inte vill ta beslut med konsensus - olika bakgrunder, t.ex. kulturellt - formella konkurrenssituationer, t.ex. marknaden, parlamentet (informell konkurrens?) - när folk inte är trygga att lägga veto - vid personliga relationer (snarare vänskap än formella möten - viktig att ej överdemokratisera) - kortvariga grupper - akuta krissituationer - processbeslut - beslutet behöver vara öppet - dagordningen - formfråga (maktproblem - problemformuleringsprivilegiet)

7 Tre dilemman i konsensusformen som inte går att lösa: Vi försöker hela tiden, att lösa nedanstående dilemman men det finns hela tiden fallgropar, ett högerdike och ett vänsterdike. 1) Kollektivism kontra individualism 2) Formalism kontra informalism 3) Konservatism kontra radikalism Ad 1) Kollektivism. Alla bestämmer ihop. Målet är gemensamhet. Risk för grupptryck och sekterism. Individualism. Varje individ har veto. Målet är självstyre. Risk för minoritetsstyre och sabotage. => I bästa fall demokrati, men i värsta fall diktatur. Det avgörande för utfallet är hur vi hanterar vetot. Ad 2) Formalism (då- och sen plan). Samtal och beslutsform. Målet är öppenhet och tydlighet. Risk för byråkratism. Informalism (nu planet). Personlig anpassning och flexibilitet. Risk för "strukturlöshetens tyranni". => Det avgörande blir hur vi hanterar utvärderingen som metod. Ad 3) Konservatism. Gamla beslut gäller. Eventuella kompromisser. Ej veto mot veto (Kväkarna). Förnyelse är omöjlig. Risk för stelning. Radikalism. Tvungen att lyssna på alla. ppenhet för delning. => Veto mot veto sam gruppveto är viktiga för att hantera detta dilemma. Framförallt gäller att skapa en kultur för att komma åt problemen. Det är inte endast fråga om att balansera de olika motsatserna utan snarare att ha en sund kollektivism, individualism osv. Diskussion

8 Det är inte bra att peka ut "knepiga" personer utan snarare viktigt att se på hur vi konkret kan hantera "knepigt" handlande (t.ex. motstridiga veton, sökande efter uppmärksamhet). "Knepigheten" försvinner ofta i samtalet kring vetots grund. Kontinuiteten i gruppen är viktig för möjligheten att ha en bra process, våga lägga veto etc. Formella inval? Det är viktigt med personliga konsekvenser och ansvarstagande i engagemanget. Utvärdering Intressant brainstorm. Borde gått igenom punkterna punktivs. Flera rundor. För kort med tid. Mycket bra och intressant. Bristfällig övergång från brainstorm till teori. Mer tid till diskussion. "Kanonbra"..c.Ekonomi hushållning eller spel? Deltagare: Marianne Påsse ("Räntebetalarnas förening") Underlättare Ekonomi snarare än politik styr världen. Våra svenska företag tjänar bättre än någonsin, de betalar litet skatt, lönerna höjs inte så mycket. Och vi tolerear detta. Jag ska försöka svara på "Vad är pengar?" och "Vem har makten?". Människan har länge klarat sig utan pengar. Om människan har funnits i 4 meter så har hon varit beroende av pengar endast 0,4 centimeter. Varför började människan använda pengar? Skuldpengar - pengar som betalas ut som lån och ska tillbaka med ränta. Bytespengar - endast för att underlätta utbytet av varor. Båda dessa ÒsorterÒ existerar parallellt. Mynt har funnits i alla de stora rikena. Fungerade som tributer, ej i första hand som bytesmedel. På 1000-talet började mynt tillverkas i Sverige. Den svenska banken(egentligen holländsk) först i Europa. Hur tvingades människor in i pengasamhället? De berövades marken de levde av. Den privata ägandrätten kom in i slutet av medelitiden. Det fanns flera exempel på hur länder har hindrats att trycka sina egna pengar för att i stället privata banker skulle tjänna pengar. Det är en stats skyldighet att tillhandahålla ett penningsystem som gynnar medborgarna jämlikt.

9 Därför skulle man kunna stämma regeringen, för det nuvarande systemet gynnar vissa människor mer än andra. Begrepp efter Aristoteles: - oikonomia = hushållsekonomi = resurshantering och respekt för allt levande - krematism = spel/spekulationsekonimi = att tjänna, vinna, ta för sig, ÒutvecklaÒ Spekulationsekonomin (handel med valuta, andrahandsaktier, optioner m.m.) utgör idag («95) 97% av all penningcirkulation. Boktips Margrit Kennedy ÒPengar utan ränta och inflationò. Det hon har skrivit i boken är sådant som hon bl.a. lärt sig av Gesell. Han levde runt sekelskiftet när Marx var gammalt och Keynes var ung. Gesell fungerade som debattör gentemot dessa. Han var tysk-argentinsk affärsman och ekonom. Funderade över varför det var dalar i försäljningen trots konstant behov., nämligen pga. räntan och kapitalägarnas intressen. Han ville att pengarna skulle ses som kommunikationsmedel som cirkulera och inte hållas av några för föräntning. Den som är penningägare är alltid i överläge gentemot den som är varuägare, sa Gesell. Därför uppfann han pengar som skulle rosta. Sedlarna hade ett nitsystem. När en månad hade gått blev sedeln ogiltig utan ett nytt märke på. Avgiften för märket gick till kommunen. Gesell ville hellre ha skatt på produkter än på arbete. Det skulle leda till att man reparerade mer. Han var även för kollektivt jordägande med privat brukande för att motverka spekulationen där. På 30-talet genomfördes ett experiment i sterike (och Tyskland), byggt på Gesells tankar om rostande pengar. Det blev en succe och mer kommuner ville hänga med, men centralbankerna påverkade regeringar till att motverka en vidare utveckling av systemet. Kritik mot Gesells system: det finns en begränsad summa pengar som kan skapa stora påfrestningar på miljön, om det sker en snabb cirkulation av pengarna, detta pga. pengarna rostar. Illusioner om pengar och ränta 1) Pengar växer, skapar mer värde - MEN en naturligt tillväxt är lineär eller logaritmisk, men inte exponenntiell. 2) Vi betalar ränta bara om vi lånar pengar - MEN i allt som vi komsumera ingår ränta, t.ex. i hyran, sophämptning, dricksvatten pga. alla lån som tagits. Ränta på statsskulden är den största enskilda utgiftsposten i Sverige idag. ven riksbankens pengar är lån. ÒRänta är all arbetsfri inkomst.ò 3) Eftersom allla måste betala ränta när de lånar pengar så har alla det lika bra eller dåligt i vårt nuvarande system - MEN det är bara en tiondel av befolkningen som tjännar på räntesystemet genom sin kapitalinkomst. T.ex. i Sverige behöver man en kapital på 2 miljoner för att bli räntevinnare. 4) Inflationen är en oskiljaktig del av den fria marknadsekonomin - MEN många historiska räntefria ekonomier visar att inflationen är onödig och inflationen snarare beror på ränta än ränta är kompensation för inflation.

10 .c.ekonomi och motstånd Deltagare: Klaus Bögniel Underlättare Gunilla Spalde, Annika Spalde Del 1: Motståndet kostar - hur ska vi finansiera det? Runda. Gunilla: Ingen ska behöva avstå från engagemang av ekonomiska skäl. Bra om föreningen kan söka pengar ur fonder. Aktivisterna bör stå för någon, symbolisk, kostnad (t ex köp av hammare). Klaus: En princip bör vara att aktivister inte ska behöva betala för motståndet då man ändå har skadestånd, fängelse osv. Fonder finns men svårt att få pengar. Vi behöver ett bredare stödnätverk som kan ge ekonomiskt stöd. Inte bara vända oss till andra plogbillar, utan till allmänheten genom t ex föreläsningar, kurser o s v. Annika: Inom rörelsen har de flesta dålig ekonomi, därför måste vi vända oss mer utåt. Bra om vissa kunde ge regelbundna bidrag. Man ger människor ett sätt att delta då, som finansiärer, inget fel med det. Det kan finnas ett visst grupptryck att följa med på läger o dy som kostar och då avstå från annat. Detta inget självklart om man har dålig ekonomi.. Vi pratar för lite om dessa frågor inom rörelsen. Fri diskussion: Insatthet i den globala ekonomins ÒruttenhetÒ ger perspektiv som är viktiga att ha med sig. Mindre respekt för systemet och för pengar. Hur kan vi koppla ihop detta med vårt motståndsarbete? Vilken syn har vi på lönearbete? Motståndsarbetet kan inte ses som en börda, som att man är parasit om man lever på socialbidrag. En del av det vi gör kanske andra utför som anställda av staten. Om vi i stället gör det med stöd av donatorer så blir det en närmare koppling mellan den som utför arbetet och den som stöder det ekonomiskt. Det finns så mycket arbete som behöver göras! Att staten inte satsar på det ska inte hindra oss. Tanken med vängrupper och annat stöd är bra, men i praktiken är det den enskildes ekonomi som drabbas. Spännande tanke att fattigdomen gör oss fria. Hur i praktiken? LETS inspirerar. Vad är moral när det gäller egendom och stöld? Egendom kan betraktas som stöld. Vara taktisk när man söker pengar ur stora fonder. Ska man undvika att nämna civil olydnad? Skillnader USA/Sverige. Här bor de flesta aktivister inte tillsammans och delar inte ekonomi. Inom the Catholic Worker delar man på inkomster och utgifter. Plogbillsrörelsen kommer ur detta sammanhang. Jag tror detta har gjort det möjligt för människor att våga ta de stora risker

11 som en plogbillsaktion innebär. Radikal utsatthet kräver radikalt stöd. Vi har inte utvecklat detta tillräckligt i Sverige. Radikalitet leder till elitism? Vi riskerar att utesluta många människor. Att göra en plogbillsaktion kan ge ekonomiska konsekvenser för resten av livet. Viktigt med grundlig förberedelse. Vi borde varna folk för att göra aktioner, uttala alla allvarliga risker. Hur blir det för familjer, när man har barn? I plogbillsrörelsen i Sverige står ensamma män i förgrunden - ensam är stark? Riskerar man att hamna i periferin i rörelsen när man bildar familj? Det finns mycket kritik typ ÒTänker du inte på ditt barns bästa?ò Detta är en aspekt, men det finns fler. Tänk vad andra människor, med barn, riskerar som gör motstånd t ex i diktaturer. Egentligen riskerar vi så lite. Del 2: Vilken inställning har vi till skadestånd och dess konsekvenser? (Fakta: Skadeståndet utmäts av domstol och går oftast till det företag som åsamkats skada. Betalningsanmärkning får man när man inte betalat räkningar, t ex sitt skadestånd. Kan ge svårigheter då man söker jobb, bostad mm. En konsekvens är att man aldrig kan ha mer pengar än existensminimum, då tas det av kronofogden. Skadeståndet behöver ej stå i exakt proportion till vad ÒskadanÒ kostat.) Runda: Klaus: Fel att betala skadestånd då det går till vapenproduktion. Speciell överenskommelse att betala till välgörenhet kanske kan vara okej. Vi accepterar ju fängelsestraffet, så varför inte det ekonomiska straffet? andra sidan försvinner en del av den maktbrytande aspekten om vi betalar. Idealiskt vore att man har så stort stöd, t ex genom fonder, LETS, stödgrupp, att man kan leva ett gott liv trots betalningsanmärkning. Konsekvenserna är svårare än fängelsestraffet. Hänger med hela livet. Borde finnas kurser i hur man hanterar skadestånd. Borde finnas ett gemensamt delande av anvaret för skadestånden inom rörelsen. Svårt. Annika: Principiellt fel att betala. Dock hindras kanske de som inte vill ge hela sitt liv åt motståndsarbete, men ändå göra aktioner, av en kultur som säger att det är fel att betala. Ej bra att skuldbelägga. För de flesta är det viktigt att kunna ha lite pengar över och att kunna försörja en familj utan ständig oro. Det måste respekteras. Inför staten är vi alltid individer, även om vi säger att vi tar gemensamt ansvar. Jag tror detta är lite lättare för mig då jag under flera år tänkte mig ett liv i frivillig fattigdom som ordenssyster. De flesta har inte den bakgrunden. En sätt är att bilda ett kollektiv. Då kan man ha tillgång till egendom utöver existensminimum. ktenskapsförord? Gunilla: Svår fråga. Att betala till en fond skulle vara okej, vara en kompromiss. Kanske till Svärd till Plogbillar? Motstånd med humor. T ex att vänner köper ens egendom för några kronor, så att man har kontrakt på det att visa för kronofogden. Sammanfattning:

12 Vi behöver diskutera detta mera. Det problematiska kanske inte är skadeståndet i sig utan bristen på framförhållning (för att minska konsekvenserna). Utvärdering: Mycket givande. Fakta-introduktion hade kanske behövts. Inspirerande. Behöver lära och tänka mer..c.lets och Bytesringar Deltagare: Marianne Påsse mfl Local Exchange/Employment Trade System L Lokalt, samhälle, hålla samman och stärka lokalsamhället, öka känslan och gemenskapen och kännedomen om sitt lokalområde, ta ansvar för miljön lokalt. E Empowerment. Lönseslaveriet som Marx bekämpade 1848 inskrevs 1948 i FN rätten till lönearbeteé I LETS kan man vara aktiv i ekonomisk verksamhet utan anställning, TS Handelssystem. Den globala handeln innebär en orättvis prissättning och därmed ojämlikhet för tredje världen. Hälften av all global handel sker med samma produkter. Ensidig produktion innebär en ensidig kunskapsutveckling, LETS syftar till ökad lokal självförsörjning. På lapparna som alla fått skall man skriva ned vad man kan erbjuda i LETS (varor eller tjänster). Kritik -Ett system enbart för prestationsförmögna? Solidaritetspoäng? (till gamla, sjuka, barn m m) (i kapitalismen finns ju möjligheten till lån för bra ider och i välfärdsstaten socialbidrag) -Global handel och arbetsdelning en nödvändighet för ökad ekonomisk produktion och utjämning mellan grupper? I LETS stannar pengarna i det lokala samhället. Kan därför aldrig bli annat än ett komplement? -Konkurrerar ut gåvor (gåvoekonomi)? Historik Fattas pengar - en renässans för bytesekonomi? Ett utbrett bytessystem fanns mellan företag i USA (datororganiserat, räntefritt). Ansågs som skattesmitning och lades ned. Stod som modell för bildandet av moderna bytessystem. Icke-vinstgivande och räntefritt. Uppstod mellan arbetslösa och minoritetsgrupper men problem uppstod då grupperna var för homogena och det inte fanns tillräckligt brett utbud. Micheal Linton uppfann LETS. David Weston socialekonom, startade 1976 Community Exchange i Kanada. Här mättes värdet i tid. Skapade ett spel som visade hur pengarna hela

13 tiden förs bort från vanligt folk och deras aktiviteter. Ett nytt system startades som mätte värdet i motsvarighet till dollar. Mondragon samhället i Baskien har ett lönesystem som man antog (ingen får tjäna mer än 3 gånger mer än någon annan). Ca 1000 registrerade bytesringar finns i världen (15 i Sverige). Byts i Stockholm I början ligger man på noll (kan ligga på max eller -). En bytes är av samma värde som en krona. Vanligt att man betalar en del av summan i kronor och en del i bytes. Finns en katalog med de erbjudandena som gäller. Sålde honung för 35 bytes per burk. Priset kan förhandlas och sätts av säljaren. 300 medlemar just nu. Allt administreras via ett datorsystem och frivilliga personers ideella arbete. Medlemsavgiften täcker tryckning och utskick. En viss del tas i administrationsavgift (35 bytes/medlem) för att ge bidrag till organisationsarbete. Byts i rebro Värdet mäts i tid (1-3 minuter). 30 minuter motsvarar 30 ringar. 22 medlemmar. Vi har enbart luftpengar (bokförs). Problem -Har inte haft problem i Stockholm med att folk har utnyttjat systemet (men det hände i Lintons system). Problemet som kan uppstå är om människor förlorar förtroendet för bytesvärdet. -Skattemyndigheterna tar skatt efter marknadsvärde. Styrelsen rapporterar i fall skattemyndigheten hör av sig. Systemet är offentligt. Det gör att systemet går back ekonomiskt. Litteratur New Money for Healthy Communities, Thomas H. Greco, Jr. (1994), Thomas H. Greco, Jr. Publisher, Tucson, USA. BYTS Stockholm: Fjällgatan 23 A II, Stockholm, tel/fax: , Exempel Totalsumman är alltid 0 oavsett ekonomisk aktivitet: Ylva Mats Johan Summa: 0 0 0

14 Olika prissättningsformer Marknadspris Solidaritetsfond eller allmän fond: ÒRostÒ på pengarna kallar vi det: 3 % skatt tas till vår ekoby som skulle kunna fördelas till behövande (Marianne) LETS Oxford (Stephen) 400 medlemmar. Spooks (ekrar). Fri marknad för hur man sätter värdet på handeln. Har blivit ett pund per Spook. Gör saker jag annars inte skulle haft råd att göra i det normala ekonomiska systemet. Viktigt med den sociala sidan av denna ekonomi. Varje gång man får utskicket får man en stark känsla för hur rikt samhället är. Kritik: Traditionell värdesättning av arbeten (lägre för barnpassning och högre för terapi) Saknar en jämlikhetsvision: Ò t var och en efter dens behov, från var och en efter förmågaò. Har blivit ett Grönt Ghetto (Medelklass utbildad ekologiskt medveten). Inte nödvändigt med finns en tendens att LETS blir på det sättet. Grupparbeten: - Skapa en symbol för pengarna i systemet - Diskussion kring pengar och olika alternativa system - Skapandet av en bytesmarknad..c.uppföljningsworkshop om bytesringar Onsdag 31 december Deltagare: Ylva Underlättare Mats - " - Sara - " - Gunilla, Klaus, Annika, Tuss Denna workshop var en fortsättning på en tidigare workshop, då det inte fanns tid kvar att vidareutveckla tankar och ider som kom upp. Syftet med uppföljningen var att de som var intresserade av att själva starta en bytesring skulle få tips från redan aktiva ÒbytesringareÒ. Ett förslag fanns om att starta en bytesring här på nyårslägret, och vi tog beslut om att arbeta för att genomföra detta, för att se hur en bytesring fungerar i praktiken och erfara vilka svårigheter och problem...

15 Vi delade in arbetet (och gruppen) i tre delar: 1. fundera över och skapa en lokal valuta, samt forma något slags värderingssystem för denna valuta (Mats, Klaus och Jonathan) 2. organisera annonseringen av medlemmarnas erbjudanden och önskemål (Ylva och Sara) 3. organisera det administrativa arbetet: registrering av transaktioner, medlems-information etc. (Annika, Gunilla och Tuss). Resultat och tankar: 1. valutan i vår nya bytesring heter HAMMARE, och vi har som riktlinje att en hammare motsvarar en minuts arbete, och på så sätt ÒfrikopplaÒ valutan från kronor och ören - vi tänker att detta kan bidra till att väcka tankar kring hur vi i samhället idag värderar olika tjänster och varor. Gruppen gjorde även några provexempel på checkar. 2. annonserna sätts upp på dörrarna som leder ut från matsalen mot brasrummet. 3. Annika kommer att sköta registreringen under lägret; Sara tar hand om information till nya medlemmar eller till dem som bara är intresserade av att veta mer. (LETS-luffa kan man också göra... Alltså, åka runt i Sverige och bo hos andra bytesringare - ett praktiskt sätt att ordna övernattning! nnu finns inget system för detta, men någon kan ju börja...) Ort Datum HAMMARCHECK Från köpare... Kontonr... För över...hammare... Till säljare...kontonr... Köparens namnteckning....c.konflikthantering ˆ la Praxis. Tisdag 30 december kl Deltagare: Fredrik Underlättare Praxis

16 Föreningen Praxis bildades i Hammarkullen för två och ett halvt år sedan. Ursprunget var en samtalsgrupp om icke-våld som när det utbröt kravaller i Hammarkullen insåg att man behöver träna sig i att hantera konflikter med icke-våld. Syftet med Praxis är alltså att lära ut metoder för att träna hur man kan hantera konflikter, särskilt som tredje part. Föreningen har ca 40 medlemmar. Ungdomssektionen ÒLa familiaò är för närvarande mest aktiv. Dem kan man hitta på internet om man söker på ÒPraxisÒ eller ÒLa familiaò. Praxis jobbar med: - Rollspel (ÒteaterÒ där alla är med) - Forumspel (passar i större grupp men är svårare) - Alternativ sammanträdesteknik. (Konsensus, arbetsgrupper, ej styrelse.) - ICKE-V LD Metoderna kommer ursprungligen från Plogbillsrörelsen. Praxis ger en grundkurs som är två dagar. Vår workshop idag är alltså bara ett smakprov... Konflikthantering r det skillnad på konflikthantering och konfliktlösning? Om det finns en skillnad betonar Praxis hanteringen. Vi gjorde en statylek där vi skulle komplettera en ofärdig staty. Andra rundan skulle varannan deltagare illustrera våld och varannan icke-våld. Vi konstaterade att det var svårare att visa ickevåld, att det krävde mer kreativitet men att det också blev fler olika lösningar. Våld var enkelt att visa men det blev väldigt stereotypt. Nästa övning var ett rollspel med en förtryckarsituation på ett caf. Vad ska man då tänka på? Vad kan man göra i en sådan situation som tredje part? Konfrontera förtryckaren: Prata med honom, Òså får man inte göraò... Avleda uppmärksamheten: Hälla en hink vatten över, spilla kaffe, sjunga högt... Omtolka roller: Stärka offrets roll, t ex från minoritet till majoritet, från att va«en äcklig gubbe till att vara en gentleman... Stöd offret: Gå fram till honom/henne... Påtala förtrycket: Fråga vad det är som händer, Vad har ni för problem? etc. Vad lärde vi oss? - Det är mycket att tänka på, varje konflikt är komplex. - Bra att vara förberedd, ha bestämda roller - Bra att vara flera, svårt ensam. - Bra att ha en färdig policy att man ska ingripa och ungefär hur. - Man kan bli rädd för sin egen skull.

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad innebär Ränta? Inledning

Vad innebär Ränta? Inledning 1 Vad innebär Ränta? Vad är ränta? 2 / Pengarnas rörelsemönster/cirkulation 3 / Fyra missuppfattningar om ränta; enligt Margrit Kennedy 3 / Gesell och en alternativ penningteori 5 / Värderingar och ränta

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv Författare: Haci Huseyin Karaca Handledare: Thomas Bay SAMMANFATTNING

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm LilaSvart Handbok några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm 1992 Innehåll Inledning 6 Några utgångspunkter 8 Organisering 10 Formell organisering 12 Informell organisering 15 Bättre organisering 17

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Inledning Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.2/ Den historiska kampen s.12 / En ny ekonomi s.16/ Slutord s.26/ Noter s.27

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

5. Konfliktlösning utan våld

5. Konfliktlösning utan våld Lära leva samman: Karin Utas Carlsson 60 5. Konfliktlösning utan våld I enlighet med Human needs theory gäller det att hantera konflikter på ett sådant sätt att alla inblandade parter får sina djupare

Läs mer

Rätt att nå sin fulla potential

Rätt att nå sin fulla potential KIC Kristdemokratiskt Internationellt Center Kristdemokratiskt Christian Democratic International Center Internationellt Center Rätt att nå sin fulla potential Bistånd med kristdemokratiska ögon Henrik

Läs mer