MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning i korthet 4 Viktiga händelser 2008/ Koncernchefens kommentar 9 Koncernens strategier 14 Marknaden för hälsoprodukter 18 Detta är Midelfart och Sonesson 20 Affärsidé, mål och organisation 21 Koncernens verksamhet 31 Innovation och produktutveckling 34 Etik och ansvar 36 Medarbetare 37 Räkenskaper 38 Förvaltningsberättelse 42 Räkningar, koncernen 46 Räkningar, moderbolaget 51 Noter till de finansiella rapporterna 82 Revisionsberättelse 83 Bolagsstyrning 86 Styrelsens rapport om internkontroll 88 Styrelse och revisorer 90 Ledning 92 Aktien och ägarna 96 Femårsöversikt 97 Definitioner 98 Årsstämma och informationstillfällen 99 Adresser 2 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

3 2008 i korthet Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (1 659). EBITDA 68 miljoner kronor ( 18). Rörelseresultatet uppgick till 42 miljoner kronor ( 308). Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 34 miljoner kronor (18). Resultat före skatt uppgick till 1 miljoner kronor ( 343). Resultat efter skatt uppgick till 17 miljoner kronor ( 322). Resultat per aktie uppgick till 0,32 kronor ( 6,27). Nyckeltal Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Mkr Resultat före skatt Mkr Årets resultat Mkr Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar % 4,7 1,1 0,4 5,8 8 Vinstmarginal % 0,1 20,7 3,6 3,1 4,9 Resultat per aktie kr 0,32 6,27 0,93 1,10 2,29 Antal årsanställda, genomsnitt antal Nettoomsättning per anställd Tkr MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

4 Viktiga händelser 2008/2009 Avstamp strategi- och besparingsprogram Strategi- och besparingsprogrammet Avstamp 2008 syftar till att skapa skalfördelar på intäkts- såväl som kostnadssidan och därmed öka lönsamheten i koncernen. Genom programmet ska koncernen öka integrationen mellan bolagen, fokusera på kärnområden och öka innovationsgraden, och bredda distributionen av produkterna inom Norden. Läs mer på sidan 9 11 Äntligen ett riktigt gott sätt att gå ner i vikt! Naturdiet Smoothie som lanserades i början av året är en innovativ nyhet baserad på yoghurt och äkta fruktjuicer. Naturdiet Smoothie finns i dagligvaruhandeln, servicehandeln och hälsofackhandeln. En skonsam nässpray mot allergi Renässans Pollen är en patenterad helt ny svensk produkt, som lanserades på apoteken under våren. Midelfart Sonesson tecknade under hösten ett nordiskt distributionsavtal med det tyska naturläkemedelsföretaget Schwabe. Schwabe är världsledande inom örtmedicintillverking. Midelfart Sonesson har ingått ett avtal med Disney Consumer Products om rättigheten att i Norden använda Disneys varumärke och karaktärerna Musse Pigg och Kalle Anka till produkter inom segmentet kosttillskott. 4 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

5 Avyttring av dotterbolaget Australian Bodycare A/S I linje med Midelfart Sonessons strategi, att fokusera på kärnområden, avyttrades dotterbolaget Australian Bodycare A/S under hösten. SuperFruit och SuperGreen Två produktnyheter inom Naturliga Antioxidanter lanserades under hösten, SuperFruit innehållande naturliga extrakter från tranbär, blåbär och granatäpple samt Supergreen som innehåller motsvarande, men från spenat, grönkål och broccoli. Läs mer på sidan 32 Nya Omega 3-produkter Två nya produkter inom Omega 3 lanserades i hälsofackhandeln under sommaren: OmegaMax Hjärta som är en högkoncentrerad Omega 3 med extra tillsatt Q10. En unik kombination som är extra effektiv för alla som använder Omega 3 för att stärka hjärtat. OmegaMax Forte är den starkaste receptfria fiskoljan på marknaden. MaxMedica stärker sin position i hälsofackhandeln! Under september lanserades en serie kosttillskott under koncernens eget varumärke MaxMedica i svensk hälsofackhandel. Lanseringen kommer att följas upp med lanseringar även i övriga nordiska länder. Serien innehåller antioxidanter, energiprodukt, smärt- och ledprodukt samt Omega 3. Samtliga produkter är utvecklade och levererade från koncernens produktionsenhet Vitamex i Norrköping. Samarbete med Oriflame för att skapa skönhet inifrån Vitamex Production AB, har tecknat avtal med Oriflame Cosmetics SA om tillverkningsrättigheterna för delar av en ny Wellness -serie som handlar om att skapa skönhet inifrån. Produkterna har utvecklas i nära samarbete mellan Vitamex och Oriflame och kommer att tillverkas i Vitamex produktionsanläggning i Norrköping. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

6 Koncernchefens kommentar År 2008 påbörjades omvandlingen av Midelfart Sonesson När vi nu stänger böckerna för mitt första år som VD för Midelfart Sonesson kan jag konstatera att vi har kommit en bit på väg i den omvandling som vi startade för ett år sedan. Ett gott bevis på detta är att vi för första gången sedan 2005 kan redovisa en vinst. Koncernen åter lönsam Koncernens rörelseresultat förbättrades till 42 Mkr, att jämföra med en förlust på 308 Mkr för år EBITDA-resultatet ökade till 68 Mkr, att jämföra med 18 Mkr under föregående år. EBITDA kan ge en mer rättvisande bild av den underliggande resultatutvecklingen då 2007 belastades av stora nedskrivningar av goodwill och varumärken. Ök ad försäljning i Sverige och minsk ad i Norge Försäljningen till såväl dagligvaruhandeln som till apoteken i Sverige ökade under året. Trots det minskade koncernens nettoomsättning med cirka 200 Mkr jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på en kombination av avslutade försäljningsuppdrag med låg marginal i slutet av 2007 och en sanering av produktportföljen i linje med koncernens strategiprogram. Försäljningen inom direktförsäljningsverksamheten hade också en fortsatt negativ utveckling under året. 6 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

7 Trots lågkonjunkturen är jag optimistisk lägre kostnader Att vi trots lägre intäkter kunde förbättra resultatet beror på ett antal faktorer. Först och främst beror det på att tre av våra dotterbolag presterar sina bästa resultat någonsin. De ökar sin försäljning och tar marknadsandelar. Dessutom har vi sett över kostnader och rutiner i alla bolag och därmed kunnat effektivisera. Totalt har medelantalet anställda minskat med knappt tio procent. Vi har också genom att samla inköp från flera bolag eller bara genom att göra förnyad upphandling kunnat sänka våra kostnader. De största organisatioriska förändringarna genomfördes i koncernens norska verksamhet samt i direktförsäljningsverksamheten med personalreduceringar för att anpassa sig till verksamhetens lägre volymer men också till följd av ändrade strategier. Även inom grossistföretaget HKC Egenvård genomfördes effektiviseringar. Slutligen kunde vi till skillnad från såväl 2006 och 2007 undvika stora engångskostnader i bokslutet. Resan forsätter 2009 Osäkerheten på marknaden är avsevärd med den allmänna konjunkturavmattningen och dessutom förstärkningen av euron mot såväl den svenska som den norska kronan, vilket ger en negativ inverkan på våra bruttomarginaler. Vi har aviserat prisökningar i både Sverige och Norge. Vi har ambitionen att balansera eventuell negativ påverkan från lågkonjunkturen genom såväl ökad försäljning från nya lanseringar som från effektivare sälj- och marknadsbearbetning. Det finns starka drivkrafter som talar för fortsatt expansion i vår bransch. En åldrande aktiv befolkning Livsstilsrelaterade hälsoproblem som leder till övervikt, diabetes och andra sjukdomar Ett ökat intresse och ansvar för den egna hälsan och välbefinnandet Ökade samhällskostnader för sjukvård Hälsa och välbefinnande En stark drivkraft inom koncernen är den stolthet det innebär att få representera en koncern som syftar till att förbättra människors välbefinnande i vardagen. Jag tror att alla vet att rätt kost, motion och bra sömn är det viktigaste för god hälsa och välbefinnande. Men jag tror också att många med mig lider av dåligt samvete för att man inte riktigt lever som man borde. Experterna på Livsmedelsverket säger exempelvis att vi bör äta ett halvt kg frukt och grönt om dagen och fet fisk ett par gånger i veckan. Att leva upp till sådana ideal kan vara svårt med dagens livsstil. Kosttillskott kan aldrig ersätta ett sunt liv, men det kan stötta oss då vi inte riktigt hinner med, när vi behöver extra energi, när vi är förkylda, när vi inte lyckas få i våra barn tillräckligt med fet fisk och grönsaker och så vidare. Jag vet också att kosttillskott ger många människor en reell lindring vid exempelvis värk i leder, vid järnbrist eller vid benskörhet en effekt som kan vara svår att uppnå via kost. Som nytillträdd koncernchef för Midelfart Sonesson har jag under året haft nöjet att få höra många skildringar om hur människors hälsa har förbättrats när de börjat äta våra produkter. Med det i ryggen och med det vi har presterat under 2008 är jag optimistisk om att vi trots lågkonjunkturen ska kunna förbättra vårt resultat och kassaflöde ytterligare under Sist men inte minst vill jag tacka alla kollegor på Midelfart Sonesson för deras insatser under Kompetenta medarbetare är grunden för all utveckling. Nu forsätter vi vår omvandling till ett mer innovativt, stabilt och lönsamt företag. Malmö i april 2009 Peter Åsberg VD OCH KONCERNCHEF MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

8 Esberitox halverar förkylningstiden Den europeiska befolkningen drabbas i genomsnitt av sex luftvägsinfektioner per år. Under 2007 publicerade den ansedda brittiska medicintidskriften Lancet Infectious Diseases en omfattande studie som bekräftar det många vetat länge, nämligen att förkylningspreparat baserade på röd solhatt eller purpur rudbeckia mer än halverar risken att bli förkyld och minskar antalet sjukdagar för redan smittade. Esberitox som är kontrollerad av läkemedelsverket innehåller även örterna Baptisia tincoria och Thuja occidentalis. Dessa har, liksom röd solhatt, traditionellt använts som örtmedicin av indianer i Nordamerika. Flera kliniska studier dokumenterar effekten av Esberitox. Flera studier visar att man i genomsnitt blir frisk dubbelt så fort om man äter Esberitox. 8 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

9 Koncernens strategi Avstamp Grunden är lagd för framtiden Avstamp Under 2008 startade vi vår strategiska omvandling av koncernen som vi har kallat Avstamp. Avstamp syftar till att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och bra lönsamhet. Ett nytt ledarskap är på plats Grundstenen i vår omvandling är ett skifte i kultur och ledarskap mot ökad samordning, integration och utbyte av idéer. Vi har infört en ny funktionsindelad organisationen och har förstärkt ledarskapet inom koncernen under året, vilket vi hoppas skall utgöra de nödvändiga förutsättningarna för de fortsatta förändringar som vi har planerat inom koncernen under Ny tänk ande krävs Nytänkande behövs naturligtvis i all vår verksamhet, i såväl arbetssätt, samarbete som produktutveckling. För verksamheter med lönsamhetsproblem är ett nytänkande särskilt viktigt. Ny ledning och en ny affärsplan i den norska verksamheten har lett till att vi börjar se en positiv resultattrend under de senaste kvartalen. I direktförsäljningsverksamheten har vi förstärkt bolaget med kompetens inom direktförsäljning och postorder. Det handlar naturligtvis om logistik men även om affärsmodeller som bygger på hur man bättre kommunicerar och bygger relationer med kunder på distans. Avstamp Integrera Fokusera Expandera Ny organisation Förstärkt ledarskap Strategisk plattform Förbättrade styrsystem Koncernkontor Ökat samarbete inom koncernen Prioriterade varumärken/ segment/kanaler Innovativt arbetssätt Samordnad marknads föring och försäljning Samordnat inköpsarbete/ förhandlingar Ökad kostnads - med vetenhet Geografiskt Nya produkter/ segment Nya försäljningskanaler till konsument MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

10 Koncernens strategi Integrera En ny kultur byggd på samarbete Vår vision är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Integrera Vår affärsidé är att Midelfart Sonesson med Norden som bas ska utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Under 2008 har vi skapat en koncernfunktion och ett huvudkontor/koncernkontor i Malmö som ska vara vår naturliga mötesplats. Moderbolaget delar sedan i höstas lokaler med MaxMedica Sverige och Vitalas. Det skapar i sig nya möten, men är också en viktig symbol för vår integration. Gemensam strategisk plattform Med vår gemensamma strategiska plattform som bas kommer vi att fortsätta integrationen under Vi ska bygga upp fler gemensamma system och riktlinjer. En fortsatt integration kommer att skapa fortsatta besparingar, bland annat inom administration och inköp. Synergier för högre intäkter och lägre kostnader Genom att hitta och tillvarata de synergier som vi har i koncernen kan vi bli mer effektiva men också mer innovativa. Vi har kunskap om produkter, exempelvis kosttillskott hos Vitamex eller förkylningspreparat inom Miwana, och vi har kompetens inom försäljning och marknadsföring inom våra försäljningsoch marknadsbolag. Dessutom har vi funktioner inom koncernen som är specialiserade inom exempelvis inköp eller logistik. Detta måste vi utnyttja fullt ut, både i det dagliga arbetet och genom specialinsatser. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är att vi under Våra mål EBITDA > 8 % ledning av representanter för vårt grossistbolag HKC Egenvård under året sett över vår logistik och inköp av transporter. Ett annat bra exempel på nyttan av integration är den samlade upphandling som gjordes av samtliga Omega 3-formuleringar som finns inom koncernen och som innebar att de totala inköpskostnaderna för Omega 3 kunde sänkas med cirka 10 procent. Under året har vi även skapat fyra kompetenscentra med representanter för olika delar av organisationen inom nyckelfunktionerna marknad, ekonomi, supply chain och IT, läs mer på sidan 36. Färre formuleringar Ett naturligt nästa steg är att se över och samordna våra produkters formuleringar med Omega 3 som första produkt. organisk tillväxt över branschsnitt soliditet > 30 % Våra tre huvudstrategier är: Integrera skapa ett samordnat Midelfart Sonesson Fokusera på våra kärnområden Expandera nordiskt Genom att låta fler varumärken använda samma formulering i sina produkter kan vi samtidigt som vi moderniserar produkterna skapa utrymme att sänka kostnaderna genom samordnade inköp, större flexibilitet och lägre lagerkostnader. 10 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

11 Koncernens strategi Fokusera Tydligt fokus förenklar vardagen för alla Fokusera Tydligt fokus förenklar vardagen för alla. Vi har därför utarbetat strategier för respektive säljkanal och marknad med syfte att ytterligare stärka vår position. Vi verkar inom alla försäljningskanaler till konsument, det vill säga dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln och via direktförsäljning genom postorder/ internet/telefon. Att vi finns i alla kanaler är en styrka och kommer sannolikt att bli ännu viktigare efter att apoteken har avreglerats. En genomtänkt mix av produkter Vår målsättning är att ha en genomtänkt mix av egna produkter och starka licensprodukter. För att kunna fortsätta att utveckla våra mest lönsamma produkter och/eller produkter med störst potential har vi under året gjort en prioritering bland våra produkter. Genom prioriteringen blir det enklare att välja hur vi ska fördela såväl egen tid som marknadsföringsinsatser. Vi har valt att prioritera varumärken som vi tror har kapacitet att kunna bli nordiska, det vill säga kunna säljas på mer än en marknad. Av y ttring av verksamheter och färre produkter Midelfart Sonesson har sammantaget en mycket stor produktportfölj. Det stora sortimentet medför onödig komplexitet och merkostnader i alla led. Vi har börjat en översyn av vårt sortiment med syfte att fasa ut produkter med låg lönsamhet. I linje med vår strategi, att fokusera på våra kärnområden, avyttrade vi under hösten dotterbolaget Australian Bodycare A/S. fokus på intressanta nyheter Trots att vi har ett stort sortiment, måste vi samtidigt vara aktiva på marknaden och regelbundet lansera nyheter. Med klara riktlinjer om vad vi ska fokusera på och genom att samarbete via våra kompetenscentra har vi möjligheter att lyckas bättre med våra nylanseringar. Tillsammans kan vi vara mer innovativa och vi kan snabbare identifiera områden som är intressanta. Dessutom kan vi genom att producera produkter för flera kanaler och länder vara mer kostnadseffektiva. Lanseringen av antioxidanterna SuperGreen och SuperFruit under 2008 är exempel på ett fokuserat arbetssätt, läs mer om projektet på sidan 32. Kosttillskott & naturläkemedel Hälsolivsmedel (inklusive viktkontroll & sport) Förkylning Hygien Vitamex är kompetenscenter Friggs är kompetenscenter med starkt varumärke Miwana är kompetenscenter Midelfart Sonesson AS och Bioglan är kompetenscenter MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

12 Koncernens strategi Expandera Norden är vår hemmamarknad Expandera Under året har vi tagit flera nya initiativ för att öka vår nordiska närvaro, både vad gäller utveckling av egna nya produkter och nya samarbeten med uppdragsgivare. Vi har blivit mer innovativa Innovation är en av våra hörnstenar. Vi har under året lanserat nya produkter under våra varumärken Friggs, Max- Medica, Vitalas, Vitamax och Miwana. Därmed har vi stärkt vår position inom viktiga segment som Omega 3, antioxidanter, vikt och energi. Under 2009 har vi en stark lanseringsplan och våra innovationscenter har dessutom flera intressanta nyheter under utveckling. Strategiska samarbetsavtal Vi har också slutit ett antal strategiska samarbetsavtal. Midelfart Sonesson har bland annat erhållit tillverkningsrättigheterna till delar av en ny Wellness -serie som Oriflame lanserar internationellt. Vi har också slutit avtal med tyska Schwabe som är världsledande inom örtmedicin och Ginsana som har en stark position inom Ginseng. Nya uppdrag i Norge är Hardford med varumärken som LdB och Jane Hellen. I början av 2009 fick vi även rättigheten till att lansera barnvitaminer under varumärket Disney/GimmeFive. Vitamex har tagit fram en serie produkter för varumärket, bland annat välsmakande Omega 3 som tuggtabletter. Disney är ett koncept som liksom SuperGreen/ SuperFruit kommer att lanseras i alla kanaler och i de nordiska länderna. Expansion i Norden Vårt nordiska fokus har gett resultat. Vår verksamhet i Finland har fått flera stora uppdrag på grund av de goda erfarenheter våra uppdragsgivare har av samarbetet i Sverige och i Norge, exempelvis Philips Avent, Esberitox och Salus (med Blutsaft). Sammantaget innebär tillskotten till vår produktportfölj av såväl egenutvecklade produkter som uppdragsgivare att vårt kapacitetsutnyttjande kommer att öka väsentligt under MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

13 Havsalg reducerar plack och tandsten. PlaqueOff är en sväljtablett utvecklad av tandläkare Sune Wikner. Han upptäckte att en havsalg som är vanlig i kosten i Sydeuropa påverkar salivens bakterieflora så att tandsten och plack dramatiskt minskar eller helt försvinner. Dessutom förbättras andedräkten. En dubbelblind studie med 105 personer med synlig tandsten genomfördes på Karolinska institutet under Deltagarna i gruppen som fick PlaqueOff hade 66 procents reduktion av plack och tandsten. De studier som har gjorts visar att resultat märks redan efter fyra veckor och att resultatet blir bättre vid fortsatt regelbunden användning. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

14 Marknaden för hälsoprodukter Total försäljning till konsument i Sverige 1) miljoner svenska kronor miljoner norska kronor Total försäljning till konsument i Norge 2) VÅRA HUVUDMARKNADER SVERIGE OCH NORGE På den dynamiska marknaden för hälsoprodukter verkar Midelfart Sonesson med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Marknaden för hälsoprodukter i Sverige omsatte cirka miljoner kronor i konsumentledet under ), vilket är en ökning med 3 procent jämfört med Sedan år 2000 har marknaden vuxit med över 40 procent. I Norge uppskattas marknaden för hälsoprodukter uppgå till miljoner 2) norska kronor. Även i Norge var tillväxten cirka 40 procent mellan 2000 och Under 2008 minskade dock försäljningen med cirka 5 procent jämfört med Det är framförallt vitaminer och ginseng/adaptogener som har minskat i volym. Omega 3 ökar starkt på båda marknaderna. Många har tidigare regelbundet ätit vitaminer och mineraler. Kunskapen om betydelsen av att äta Omega 3 som finns i fet fisk har successivt ökat. Under 2008 ökade försäljningen av fiskolja eller Omega 3 i Sverige med 40 procent och var för första gången värdemässigt större än C-vitamin i svensk handel. Andra starka trender är antioxidanter, förkylningsläkemedel, preparat för viktminskning, kosttillskott för hår, hud och naglar, betakaroten samt ro- eller sömngivande preparat. EUROPA Den totala europeiska marknaden för hälsoprodukter bedöms omsätta knappt 6 miljarder euro och växa med drygt 4 procent årligen. Förbrukningen av naturläkemedel är traditionellt betydligt större i mellan- och sydeuropa än i Norden. Exempelvis är förbrukningen per capita i Tyskland fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, och i Frankrike är förbrukningen ungefär tre gånger så stor. DRIVKRAFTER OCH TRENDER En åldrande aktiv befolkning Andelen äldre ökar i hela Europa, vilket innebär en större användning av hälsoprodukter för åldersrelaterade sjukdomar. Det innebär också att försäljningen av hälsoprodukter generellt ökar, eftersom konsumenten av hälsoprodukter ofta är över 45 år. Livsstilsrelaterade hälsoproblem Ohälsa som har sin grund i vårt sätt att leva och den kost vi äter ökar och leder till övervikt, diabetes och andra sjukdomar. Förutom att många väljer bort grönsaker och fisk i sin kost är kvaliteten på de råvaror vi äter sämre idag än tidigare. Råvarornas kvalitet påverkas av odlingsmetoder, transporter och hantering. Andelen naturliga vitaminer och mineraler i kosten har minskat och fortsätter att minska och exempelvis lax innehåller mindre Omega 3 än tidigare. Det gör att vårt val av råvaror och hur vi lagar maten ökar i betydelse. Samtidigt som det ställs höga krav på våra val och agerande har många människor brist på tid samt dåliga kunskaper om kost och matlagning. Att följa alla råd och uppmaningar om hur vi bör leva är inte helt enkelt. För många är det därför bra att kunna komplettera med högkvalitativa kosttillskott. Ett ökat intresse för sin egen hälsa och välbefinnande Det finns ett starkt ökande intresse och insikt hos många om kostens betydelse för god hälsa, hur vi kan förbättra våra mentala och fysiska prestationer samt öka vårt allmänna välbefinnande. Under de senaste åren har allt större fokus lagts på vilken slags mat våra barn äter och på vilket näringsinnehåll skolmaten har. Detta har fått stort genomslag i media, såväl i Norden som internationellt. Dagens höga krav på uppmärksamhet, inlärning, uthållighet och kreativitet inom utbildning och arbetsliv skapar också nya behov. Många är intresserade av behandlingar som erbjuder en helhetssyn. Fokus ligger inte bara på symptomen, utan även på bakomliggande orsaker. Vi vet idag att man inte bara botar sig till god hälsa. 1 Siffrorna avser försäljning i hälsofackhandel, dagligvaruhandelns försäljning via de särskilda hälsokost/naturkosthyllorna, apotekens försäljning av naturläkemedel och vitaminer/mineraler samt postorderförsäljningen av naturläkemedel och vitaminer/mineraler. 2 Siffrorna avser försäljning av vitaminer, mineraler, kosttillskott samt från 2007 även viktkontrollpreparat. 14 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

15 Blutsaft säljs via hälsofackhandel och dagligvaruhandel. Under 2009 har koncernen även fått försäljningsuppdraget för Blutsaft och Salus övriga produkter i Finland. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

16 Försäljningskanaler 2008, Sverige Internet, postorder, terapeuter, övrigt 14 % Hälsofackhandel 41 % Apotek 15 % Dagligvaruhandel 30 % Försäljningskanaler 2008, Norge Internet, postorder, terapeuter, övrigt 13 % Hälsofackhandel 39 % Apotek 20 % Dagligvaruhandel 28 % Genom många beslut i vardagen förebygger vi vår hälsa. Kunskapen om att många kosttillskott kan bidra till att göra oss piggare och förbättra vår kognitiva förmåga ökar. Ökade samhällskostnader för sjukvård Hälsoprodukter blir en allt viktigare del av förebyggande behandlingar inom sjukvården. För att samhället ska kunna klara en åldrande befolkning kommer det att krävas ett ökat ansvar av individen. Starka varumärken Då hälsokostkedjorna blir allt större ökar konkurrensen från hälsokosthandelns egna varumärken, varför ett starkt varumärke blir allt viktigare för att konkurrera med dessa. I dagligvaruhandeln där konsumenten ägnar relativt kort tid åt att välja produkt jämfört med i hälsokosthandeln eller apoteket kan vikten av starka varumärken inte underskattas. PRODUKTGRUPPER Marknaden för egenvård delas traditionellt in i fyra produktgrupper: Naturläkemedel är läkemedel där den eller de aktiva beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt- eller saltlösning. För att Läkemedelsverket ska godkänna ett preparat som ett naturläkemedel måste krav på den aktiva beståndsdelen och på lämpligheten för egenvård vara uppfylld enligt lag. Kraven på naturläkemedel vad gäller tillverkningskvalitet och säkerhet är i stort sett samma som för konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt. Det finns cirka 125 godkända naturläkemedel i Sverige och 27 i Norge. Naturläkemedel finns framför allt i hälsofackhandeln. Under 2009 kommer svenska FASS 1) för första gången att inkludera naturläkemedel och växtbaserade läkemedel i sin nätversion och från 2010 i sin tryckta version. Tidigare har Läkemedelsindustriföreningen som ger ut FASS tagit avstånd från naturläkemedel, men med hänsyn till att kraven ökat på godkända naturläkemedel har de ändrat ståndpunkt. Hälsolivsmedel är livsmedel med dokumenterade hälsomervärden. Hit hör bland annat örtteer och så kallad functional food, till exempel mejeriprodukter med tillsatta syrabakteriekulturer eller bordsmargariner med tillsatser av Omega 3. Till hälsolivsmedel hör även exempelvis riskakor och viktminskningspreparat. Hälsolivsmedlen återfinns i större utsträckning i dagligvaruhandeln. Kosttillskott ska fungera som tillskott till övrig mat. Ett kosttillskott innehåller ämnen som finns i kosten, exempelvis mineraler eller vitaminer. Det får inte stå på förpackningen att det hjälper eller lindrar någon sjukdom. De används förebyggande och anses spara resurser i sjukvården. Försäljningen av kosttillskott har under de senaste åren ökat på bekostnad av naturläkemedel, då många leverantörer har valt att klassificera om sina produkter, vilket bland annat innebär lägre moms. Hudvård eller naturlig hudvård är en produktgrupp som har stark tillväxt inom hälsofackhandeln. Med naturlig hudvård avses bland annat hudvårdspreparat som är gjorda på kallpressade vegetabiliska oljor istället för mineraloljor. FÖRSÄLJNINGSKANALER I SVERIGE Den traditionella distributionskanalen för hälsoprodukter i Sverige är hälsofackhandeln. Hälsofackhandeln står för cirka 40 procent av marknaden. Totalt finns cirka 490 butiker. Största aktörer är fackhandelskedjan Life med drygt 200 butiker och Hälsokraft med cirka 80 butiker. Konsolideringen i hälsofackhandeln har fortsatt under året och fler oberoende butiker har anslutit sig till någon av kedjorna. Under 2008 har ett antal nya kedjor etablerats som uttalar att de har stora ambitioner, exempelvis Nature. Dagligvaruhandeln har som ambition att stärka sitt hälsofokus. Försäljningen av hälsoprodukter i dagligvaruhandeln ökar och står för 30 procent av marknaden. Apoteken står för 15 procent av försäljningen av hälsoprodukter i form av naturläkemedel och kosttillskott. Avregleringen av apoteken, som kommer att öppna upp för nya aktörer, innebär sannolikt att antalet apotek kommer att 1) FASS innehåller detaljerade beskrivningar av alla läkemedel som är godkända i Sverige. Den finns i tre versioner för hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer. Information finns också på nätet på Fass.se. Texterna sammanställs av läkemedelstillverkarna men godkänns av Läkemedelsverket. 16 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

17 Förbrukningen av naturläkemedel och kosttillskott är betydligt större i mellan- och sydeuropa än i Norden. Där är ofta kosttillskott och naturläkemedel förstahandsval bland läkare. öka i Sverige, som har relativt få apotek i ett europeiskt perspektiv. Det finns 918 apotek, varav 37 apotekshop i Sverige. Dessutom finns 890 apoteksombud. Regeringens proposition för Omreglering av apoteksmarknaden innebär att Apoteket AB kommer att finnas kvar som en betydande, men mindre aktör än idag. Merparten av de apotek som Apoteket AB i dag äger ska vara kvar i statlig ägo, medan resten kommer att avyttras till andra aktörer. Av den del som kvarstår i statlig ägo kommer ett antal apotek att överföras till ett nytt bolag som ska kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Sannolikt kommer uppemot 450 apotek bli sålda till större internationationella apoteksbolag. Regeringen säger sig också ha för avsikt att från den 1 november 2009 göra det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i övrig handel. Övrig försäljning, det vill säga främst postorderhandeln, uppvisade en något lägre försäljningstillväxt under 2008 än marknaden totalt och stod för cirka 14 procent av marknaden. FÖRSÄLJNINGSKANALER I NORGE Även i Norge är hälsofackhandeln, med Life och Sunkost som de största aktörerna, den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost med 39 procent av marknaden. Försäljningen i dagligvaruhandeln stod för 28 procents (marknadsandel under I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad sedan Sedan avregleringen har antalet apotek ökat med cirka 50 procent och många av de kommuner i glesbygden som tidigare saknat apotek, har nu fått apotek. Försäljningen av hälsoprodukter via apotek har ökat sedan avregleringen. Apotekens marknadsandel var 20 procent under 2008, vilket kan jämföras med 13 procent under Försäljningen via postorder och via parfymerier ökade sina marknadsandelar något under året. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN Midelfart Sonesson har cirka 27 procents marknadsandel inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Orkla med Axellus, Ferrosan, Cederroth, Recip samt Bringwell. Källa Svensk Egenvård, GFK Norge samt Midelfart Sonesson MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

18 Detta är Midelfart Sonesson produktion och försäljning Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning samt skönhet. Produktion Koncernen har tre tillverkningsanläggningar: Vitamex i Norrköping, Bioglan i Malmö och Miwana i Gällivare. Av total produktion säljs en del som egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning åt andra hälsobolag eller så kallade private labels till internationella dagligvarukedjor. Koncernen låter även kontraktstillverka produkter, exempelvis Friggs riskakor och teer som säljs till dagligvaruhandeln. Samtliga produkter som marknadsförs genom koncernens dotterbolag har genomgått och genomgår regelbundet kvalitetstester. Försäljning Friggs är koncernens försäljningskanal mot dagligvaruhandeln i Sverige och MaxMedica gentemot Apoteket och hälsofackhandeln i Sverige, Danmark och Finland. Midelfart Sonesson AS är koncernens säljkanal till samtliga kanaler i Norge. HKC Egenvård är koncernens distributionsföretag samt grossist till framförallt hälsofackhandeln. HKC har partihandelstillstånd för receptfria läkemedel. Koncernens försäljning består till cirka 55 procent av egna varumärken som Friggs, Triomega, Vitamax, MyggA och Microcid och till cirka 45 procent av andras varumärken. Koncernen har ett antal försäljningsuppdrag som exempelvis Esberitox, Blutsaft och Remifemin, där koncernen inte äger varumärket. Genom Vitalas säljs produkter direkt till konsument främst genom postorder/ telefon och internet. Konsumenter i Norden Dagligvaruhandel 30 % Apotek 15 % Hälsofackhandel 35 % Parfymerier Drugstores 10 % Postorder/ internet 10 % Försäljning Midelfart Sonesson AS i Norge MaxMedica i Sverige, Finland och Danmark Friggs Vitalas HKC Egenvård Varumärken Egna varumärken 55% Friggs MaxMedica Triomega Vitalas Vitamax Andras varumärken 45% 18 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

19 Extern försäljning i koncernen Utanför Norden 8 % Gällivare Sverige 59 % Övriga Norden 33 % Salo Oslo Norrköping Stockholm Produktionsenheter Sälj- och marknadsföringsenheter Distributionsenheter Malmö Mkr Koncernens intäktutveckling Mkr Mkr Mkr Mkr Start 2001 Förvärv MaxMedica, HKC Egenvård Australian Bodycare 208 Mkr 521 Mkr Förvärv Bioglan 716 Mkr Förvärv Vitamex Förvärv Naturdiet Förvärv Friggs Avyttring Naturapoteket Förvärv Miwana Midelfart A/S (i december) Förvärv Vitalas Avyttring Australian Bodycare MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

20 Affärsidé, mål och organisation affärsidé Midelfart Sonesson ska med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Finansiella mål Midelfart Sonessons långsiktiga finansiella mål är: EBITDA > 8 procent Utfallet under 2008 uppgick till 4,7 procent ( 1,1). Koncernen forsätter att effektivisera för att minska kostnader samtidigt som intäkterna ska öka genom en innovativ utveckling av egna varumärken samt ett fortsatt inflöde av nya uppdragsgivare. Organisk tillväxt över branschgenomsnittet Under 2008 ökade försäljningen på den svenska marknaden och marknadsandelar togs inom såväl dagligvaruhandel och apotek medan omsättningen på den norska marknaden minskade. Under 2009 har koncernen som mål att för första gången som hälsobolag ha en organisk tillväxt på samtliga marknader. Soliditet >30 procent Utfallet under 2008 uppgick till 35,4 procent (32,5). Vår vision är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Strategier Aktiviteter Mål försäljning Mål resultat Integrera skapa ett samordnat Midelfart Sonesson Fokusera på våra kärnområden Expandera nordiskt Innovativ produktutveckling Nordiska försäljningsuppdrag Effektiv produktion Organisk försäljningstillväxt över branschgenomsnitt EBITDA > 8 % organisation Midelfart Sonesson består av nio rörelsedrivande enheter varav två försäljningsbolag i Sverige samt ett i Norge respektive Finland. Inom Supply finns fyra bolag varav tre produktionsbolag samt ett grossistbolag. Under året har en ny funktionsinriktad Koncernchef Peter Åsberg organisation skapats med tydliga roller med syfte att underlätta integration och samarbete. Koncernstab Finans inkl. IT Marknad Affärsutveckling Supply Midelfart Sonesson Sverige Midelfart Sonesson Norge Midelfart Sonesson Finland Midelfart Sonesson Direkt Midelfart Sonesson Supply Friggs MaxMedica Midelfart Sonesson MaxMedica Finland Vitalas Vitamex Bioglan Miwana HKC Egenvård 20 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ) Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2

innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2 Årsredovisning och koncernredovisning förvaltningsberättelse 6 Viktiga händelser 2009 6 Ägare 6

Läs mer

2010 ett år i omställning för Apoteket

2010 ett år i omställning för Apoteket Årsredovisning 2010 2010 ett år i omställning för Apoteket Utmaning under året 35% 2010 var ett år i omställning för Apoteket med många stora utmaningar. Den stora omvandlingen av den svenska apoteksmarknaden

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

ı Årsredovisning 2013 ı

ı Årsredovisning 2013 ı ı Årsredovisning 2013 ı w Innehåll Innehåll Året i korthet 1 Detta är Cloetta 2 VD har ordet 4 Vision, mission, mål och strategier 6 Cloettas värdekedja 8 Starka varumärken 11 Produktutveckling 14 Cloettas

Läs mer

Informationsmemorandum Januari 2009. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Healthy Brands AB (publ.)

Informationsmemorandum Januari 2009. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Healthy Brands AB (publ.) Informationsmemorandum Januari 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Healthy Brands AB (publ.) Innehållsförteckning 2 Viktig information 4 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Villkor och anvisningar

Läs mer

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL HÖJDPUNKTER UNDER 2014 1 APOTEKSGRUPPEN I KORTHET 2 VD-ORD 4 APOTEKSMARKNADEN I SVERIGE 6 STRATEGISK INRIKTNING 10 DIGITAL PLATTFORM 11 MILJÖ,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE LESSEBO ÖPING SJÖBO RISTIANSTAD DEGERFORS IGGESUND TRELLEBORG SALA ÖSTERSUND ÄNGELHOLM LIDKÖPING HELSINGBORG VÄNERSBORG SÖLVESBORG ÖREBRO VÄRNAMO NORRKÖPING ÖVERTORNEÅ MORA STRÖMSUND Årsredovisning HÖRBY

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 AXFOOD 2012 ÅRSREDOVISNING REDOVISNING Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2012 +4,3% NETTOOMSÄTTNING 2012 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45 Årsredovisning 2011 > Detta är Cloetta Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta konfektyrföretag. Varumärket Cloetta står för ansvar och hög kvalitet men är samtidigt starkt förknippat med glädje,

Läs mer