INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner och 5 medlemsantal Socialdemokratiska 5 föreningar/klubbar Organisationsanslutna m.fl. 8 Fackliga utskottet 8 Internationella utskottet 8 Pensionärsrådet Kommunala gruppen 9 Skolgruppen Jobb- o näringslivsgruppen Sociala gruppen Studierådet Miljökommittén 12 Första Maj 13 Prenumerationer Valfonden 13 Ingemund Bengtssons 13 stipendiefond Rapport över motioner från 13 distriktskongressen 2014 Västsvenska samarbetet 14 Riksdagsgruppens rapport Hallands SSU-distrikt 16 Kvinnodistriktet 17 Slutord 18 Ekonomisk berättelse 19 Ingående balansräkning 19 Resultaträkning 20 Nettoresultat per kostnadsställe 21 Utgående balansräkning 22 Revisionsberättelse 23 Regiongruppens berättelse 24 Arbetets söner 29 Internationalen 30 1

2 DAGORDNING Hallands socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress på Katrinebergs Folkhögskola i Falkenbergs kommun. 1. Kongressen öppnas kl 9.30, lördagen den 11 april Fastställande av: a) dagordning b) arbetsordning 3. Ombudskontroll 4. Val av kongressfunktionärer a) 2 ordförande b) 2 sekreterare c) 2 protokolljusterare d) 2 rösträknare e) 5 ledamöter i redaktionsutskott 5. Föredrag av partistyrelsens representant 6. Styrelsens berättelse över 2014 års verksamhet 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Regiongruppens rapport 10. Förslag och rapporter från styrelsen 11. Behandling av inkomna motioner samt yttrande från styrelsen 12. Förslag och rapporter från Valanalysgruppen 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter samt budget. Valärenden: 14. Val av ordförande 15. Val av ledamöter och suppleanter i Distriktsstyrelsen a) 10 ordinarie b) 6 ersättare 16. Val av: a) facklig ledare b) studieledare 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 18. Val av 2 styrelseledamöter i Västsvenska styrelsen 19. Val av 2 suppleanter i Västsvenska styrelsen 20. Val av ledamöter till Västsvenska representantskapet 21. Val av valutskott 22. Förslag angående plats för nästa distriktskongress 23. Avslutning 2

3 Styrelsen för Hallands Socialdemokratiska partidistrikt får härmed avge följande berättelse över verksamheten års distriktskongress avhölls i Halmstad, Bertlingssalen på Högskolan i Halmstad den 22 mars. 148 ombud samt distriktsstyrelsen och gäster deltog i kongressen. Kongressen behandlade inkomna motioner och förslag från styrelsen. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att fastställa antal ombud och fördelningsprincip inför nästa distriktskongress. Partistyrelsens representant var Morgan Johansson. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Presidiet: Hans Hoff, Falkenberg, ordförande Margit Bik, Halmstad, 1:a vice ordförande Jana Nilsson, Varberg, 2:a vice ordförande Margit Bik/kassör till 22 mars 2014, därefter Sebastian Stenholm Distriktsstyrelsen: Ordinarie: Stefan Hansson, Halmstad Per Svensson, Falkenberg Alf Olofsson, Kungsbacka Krister Mattsson, Hylte Aida Hadzialic, Halmstad Inger Karlsson, Varberg Magnus Johansson, Laholm Ingemar Ingemarsson, Kungsbacka Ingvar Karlsson, Halmstad/studieledare Emma Åkesson, Varberg/facklig ledare fr aug efter Petter Gustafsson, Halmstad som lämnat Suppleanter: Folke Alfredsson, Halmstad Göran Gunnarsson, Varberg Annita Asplid, Laholm Micael Arnström, Hylte Majvor Wallin, Falkenberg Sylvan Reneé, Kungsbacka Adjungerade ledamöter: Sebastian Ghafari, SSU-distriktet Adnan Dibrani, riksdagsgruppen Jennie Nilsson, riksdagsgruppen Sebastian Stenholm, partidistriktet Annette Kalnak, S-kvinnor Halland Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionen Per Persson, regionen Marianne Nilsson, internationella utskottet tom augusti 3

4 Revisorer Ordinarie: Jan-Erik Martinsen, Varberg Odd Hessler, Kungsbacka Kerstin Nilsson, Halmstad Suppleanter: Marita Johansson, Halmstad Maria Lennartsson, Falkenberg Kjell Henriksson, Laholm Valutskott Sammankallande: Alf Eriksson Ordinarie: Ove Bengtsson, Laholm Turid Ravlo-Svensson, Varberg Kerstin Zander, Falkenberg Ingemar Andersson, Hylte Alf Olofsson, Kungsbacka Stefan Hansson, Halmstad Suppleanter: Magnus Johansson, Laholm Kristina Johansson, Hylte Dahn Persson, Falkenberg Göran Ericsson, Varberg Margit Bik, Halmstad Maj-Britt Rane Andersson, Kungsbacka Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och därutöver ett antal telefonkonferenser. Presidiet har haft sammanträden och förberett för distriktsstyrelsemöten. Distriktsexpeditionen Följande personal har under året varit anställd på distriktsexpeditionen: 1:e ombudsman: Sebastian Stenholm och nyvald kassör efter Margit Bik från 22 mars 2014 Valombudsman/valkretsombudsman: Therese Stoltz (1/1 31/ ) Valkretsombudsman: Liisa Shivo Murstam (stationerad i Riksdagen, 1/1 31/ ) Kontorister: Eva-Lotta Hansen Anette Wiberg 4

5 Arbetarekommuner och medlemsantal arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar Tablå över medlemsantalet: Arbetarekommun Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Totalt Socialdemokratiska föreningar/klubbar 2014 Kungsbacka arbetarekommun Fjärås Kungsbacka/Onsala Särö/Vallda LO-facken Kungsbacka kvinnoklubb Åsa/Löftadalen Tölö/Älvsåker SSU Hylte arbetarekommun Hyltebruk Rydö/Torup Fackens S-förening Landeryd Unnaryd

6 Varbergs arbetarekommun Himledalen Södra Tvååkers Veddige S-kvinnor Centrala Värö IF Metalls S-fackklubb SSU Laholms arbetarekommun Knäred Laholms S-kvinnor Laholm Halmstads arbetarekommun Andersberg Furet/Frennarp/Kärleken Gustavsfält/Linehed Oskarström Söndrum Trönninge/Eldsberga/Tönnersjö Väster 6F:s fackklubb Handels S-fackklubb SEKO:s S-förening Kommunals fackklubb SSU-Halmstad IF Metalls S-fackklubb Enslöv Getinge/Kvibille Harplinge/Gullbrandstorp Kärleken Vallås/Snöstorp/Breared Östers Fyllinge Idé föreningen Livs S-fackklubb Halmstads kvinnoklubb Wigforss-föreningen HSSK studentförening Unga Socialdemokrater

7 Falkenbergs arbetarekommun Fegen Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad Söder Ullared Vessigebro Vinberg Västers Älvsered Öster Kommunals S-fackklubb Livs S-förening IF Metalls S-fackklubb Falkenbergs S-kvinnor SSU Falkenberg LO-fackens S-klubb Handels Summa Hallands Partidistrikt

8 Organisationsanslutna m.fl. Organisationsanslutna fackliga avdelningar och sektioner har under året varit: Kommunal Halland sektioner 1,2,3,5,6,7,8 och 9,IF Metall avd 44, Målarna avd 4, Handels avd 3. Fackliga Utskottet Under verksamhetsåret 2014 har den primära verksamheten bestått i att driva den facklig politiska samverkan framåt med hjälp av fackligt valcentrum som har bestått av representanter från både arbetarkommunerna, partidistriktet, LO distriktet i Västsverige, LO facken i kommunerna samt de olika förbunden som finns representerade i länen. Gemensamma aktiviteter har anordnats i form av Radioreklam, 2 stycken filmer för sociala medier, utåtriktade aktiviteter på marknader, tågstationer och torg, facklig politiska medlemsutbildningar och öppna möten med politiker medverkan samt arbetsplatsbesök med politiskt tema. Engagemanget för att medverka kring aktiviteterna ökade i takt med att riksdagsvalet närmade sig. Det som var svårast att genomföra var arbetsplatsbesöken med politiken medverkan. Inte på grund av ett bristande engagemang ifrån berörda fackförbund utan på företagens ovilja att bevilja besöken, ofta fick vi hälsa på medlemmarna utanför arbetsplatserna. Året avslutades med att det fackliga utskottet påbörjade det strategiska arbetet för mellanvalsperioden. Vikten av att hitta fungerande arbetssätt som gör den facklig politiska samverkan naturlig är en nödvändig del för våra medlemmars trygghet både på och utanför arbetsplatserna och inte minst vad gäller upphandlingar i kommunerna. Emma Åkesson Internationella utskottet Rapport från januari juni Distriktets samtliga Arbetarekommuner är representerade i utskottet genom Willemo Ekman Laholm, Rune Gunnarsson Hylte, Richard Kompass Halmstad, Runar Kattari och Sten-Olof Svensson Falkenberg, Lennart Karlsson Varberg, Olga Augustsson och Marianne Nilsson Kungsbacka, Anton El Raai och Mattis Petersson SSU. Dessutom har Stefan Bergstrand (projektansvarig) deltagit vid flera tillfällen. Vi har under hela året aktivt samarbetat med S Kvinnors Internationella ledamöter, där Ulla Lindèn från Falkenberg är sammankallande. Ett samarbete som båda utskotten är mycket nöjda med och som har lett till ett bredare samarbete också på hemmaplan. Tillsammans har utskotten träffats 5 gånger under våren till vilka samtliga ledamöter kallats samt erhållit mötesrapport. Närvaron och intresset för arbetet i utskottet har varit god. I samarbete med Palme Centrat har två stycken projekt genomförts under våren i syfte att knyta kontakter och utröna möjligheterna för utveckling av ett aktivt samarbete med olika organisationer i Palestina. Projekten har ägts av Halmstads Arbetarekommun och S-Kvinnor i Falkenberg med Stefan Bergstrand som projektledare. Projekten: Tre män som deltar i ett projekt med Action Lerning i Palestina besökte 8

9 Halland den 31/3 6/4. Värd för besöket var samtliga Arbetarekommuner genom sina respektive Internationella ombud. Det innebar en kommun per dag med besök på gymnasieskolor, Campus, facklig verksamhet och diverse sevärdheter. Tid fanns också för diskussion i mindre grupper med ungdomar från SSU, facken och Arbetarekommunerna. Många kontakter knyts för framtida kommunikation och samarbete. Lördagen den 5/4 genomfördes ett seminarie i Falkenberg med temat " Att leva under ockupation " till vilket arbetarrörelsens samtliga organisationer inbjudits. Ett 20 tal deltagare diskuterade olikheterna i att leva och växa upp i Palestina kontra Sverige. Projekten beskrevs också och man var eniga om att stödet till Palestina var mycket viktigt och också det vi kunde lära oss om att ta till vara våra möjligheter och satsa mer på familj och vänner än pengar och makt. Nästa steg i projektet var att14 deltagare från de Internationella kommittéerna, Unga Örnar och SSU gästade Palestina 22 30/4. Från den resan finns många tankar och önskemål om att kunna delta i Unga Örnars Fredsprojekt samt att på sikt skapa något eget för Halland och Västsverige. Information till arbetarrörelsens olika organisationer har lämnats i from av brev och vid träffar samt årsmöten och distriktskongresser. Då också insamlingar gjorts bland annat till Syriens flyktingar och Internationella kommitténs fond för projekten i Palestina. En fond som administreras av Partidistriktets expedition. Marianne Nilsson Pensionärsrådet Vi har en mycket aktiv pensionärsgrupp inom Hallands Partidistrikt så ett år som 2014 kan man förstå att diskussionerna varit många och verkningsfulla med 2 val, EU samt Riksdags, Region och Kommunala val som våra pensionärer jobbat mycket inför och är så där nöjda med! Flera av våra regionala representanter har varit på möten hos oss och talat om regionala frågor liksom riksdagsmannen Hans Hoff som alltid tillför aktuellt från riksdagen som gruppen vidare kan föra med sig ut till sina olika sammanhang. Anna-Greta Bengtsson Kommunala gruppen Kommunala gruppen består av gruppledarna i kommunstyrelserna, gruppledaren i regionstyrelsen, gruppledaren i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, riksdagsledamöterna, ordförande i partidistriktet och distriktsombudsmannen. Aida Hadzialic, kommunråd från Halmstad har varit adjungerad i gruppen. Under senare halvan av 2014 har även Per Svensson, tillträdande kommunråd från Falkenberg varit adjungerad i gruppen. Ordförande i kommunala gruppen har varit Lise-Lotte Bensköld-Olsson. Gruppen har under året haft 7 sammanträden. Stående punkter vid sammanträdena är vanligtvis det aktuella politiska läget i kommun, region och riksdag, lägesavstämning angående arbetet med aktuella frågor samt vid behov frågor från kommunberedningen. Supervalåret, valrörelsen och med de medföljande aktuella frågorna har såklart varit ett stort inslag i våra diskussioner. Året inleddes med en heldagsöverläggning i Kungsbacka där vi ägnade tid åt att 9

10 planera årets verksamhet och diskuterade gemensamma frågeställningar som var lämpliga att samlas kring inför valet. Vi var väl representerade från hela länet vid Tillväxtdagen i Halmstad den 14 mars när vi som parti deltog med en monter för andra året i rad. Årets sista möte i december ägnades åt att diskutera det då aviserade extravalet. Vid mötet planerades även 2015 års mötesverksamhet. Ett antal gemensamma viktiga frågor identifierades inför kommande mandatperiod. Integration, klimat och miljö, bredband och infrastruktur/kollektivtrafik var några av dessa. Det fördes även förberedande diskussioner inför kommande kommunberedning samt beslutades att föreslå Ronny Löfquist, Hylte som vice ordförande i kommunberedningen. Lise-Lotte Bensköld Olsson Skolgruppen Partidistriktets skolgrupp består utav företrädare från kommunernas Barn- och utbildningsnämnder. I samband med 2012 års distriktskongress antogs ett halländskt skolpolitiskt program med syfte att samla och mobilisera för våra övergripande strävanden i kommunerna. Med det som gemensam plattform gick vi in i supervalåret Under verksamhetsåret hade skolgruppen ett sammankallande möte. Planering för en större skolpolitisk konferens inleddes, men fick skjutas på framtiden då det saknades ekonomiskt utrymme. År 2014 präglades av naturliga skäl av att det var ett supervalår, där mycket kraft och engagemang lades på att förmedla och diskutera vår skolpolitik lokalt med väljare i varje enskild kommun. Nu i efterhand kan konstateras att de prioriteringar som fanns i vårt skolpolitiska program också fick genomslag i de lokala program vi gick till val på i kommunerna. Under valrörelsen gästades de halländska kommunerna av centrala socialdemokratiska företrädare som besökte flera skolor i Halland, vilket också uppmärksammades i media. Som exempel kan nämnas Ibrahim Baylan, Adnan Dibrani och Mikael Damberg. Därutöver har våra lokala företrädare för Barn- och utbildningsnämnderna i Halland besökt skolor och förskolor, deltagit i debatter och genomfört egna aktiviteter lokalt som gavs uppmärksamhet. Nu går skolgruppens arbete in i en fas som bland annat kommer att innebära fler träffar och en ny inventering av skolans utmaningar. Krissi Johansson, sammankallande i skolgruppen 10

11 Jobb- och näringslivsgruppen Partidistriktets jobb- och näringslivsgrupp har haft 2 sammankomster under Utöver det har all kraft lagts på partiarbete under SUPERVALÅRET. Aida Hadzialic Sociala gruppen Gruppen har inte haft någon verksamhet under året utan istället har man lagt kraften på de viktiga valrörelserna. Verksamheten kommer att starta upp igen under Inger Karlsson Studierådet 2014 har inom studieverksamheten präglats åt att avsluta tidigare påbörjade utbildningar samt genomföra seminarier inför supervalåret Såväl inom partidistriktet som i samverkan med ABF och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen har utbildningar och strategier för fortsatta studier genomförts och utvecklats. Samverkan avseende studier har på ett mycket konkret sätt skett med övriga partidistrikt i Västsverige. Bland annat har studieledaren under året aktivt verkat i den gemensamma studieplaneringen tillsammans med Arbetarörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och Socialdemokraterna i Västsverige. Under slutet av 2014 har Region Hallands gruppledare påbörjat en 15 veckors distansutbildning för regiongruppledare. Studieledaren har under året deltagit i av partistyrelsen anordnade centrala sammandragningar. Den nya studieportalen för SAP har under året fortsatt att utvecklas. Under senare delen av hösten 2014 genomfördes en studieträff på Bommersvik, där studieledaren deltog. Under året har studieledaren deltagit i den ledningsgrupp som har ansvarat för utbildningen av Ledare 600 och valledarutbildningen för S i Västsverige. Ett avslutande internat för ledare 600 har genomförts under våren och ett avslutande internat har genomfört för valledarna. Därutöver har ett avslutande internat genomförts under våren för den av partidistriktets styrelse beslutade ledarutvecklingen i Halland. Inför EU-parlamentsvalet har 8 seminariekvällar genomförts spridda över länet. Under hösten 2014 har medlemsutbildning steg 1 genomförts i kursform. 2 medlemmar har under hösten genomgått första steget för certifierade handledare på Arbetarörelsens folkhögskola i Viskadalen. 11

12 Den viktigaste delen av studieverksamheten är alltjämt att nå nya medlemmar. Men även de som varit med lite längre och som har förtroendeuppdrag i organisationen och partiet behöver få vidareutbildning. Det är främst genom den lokala arbetarekommunanknutna verksamheten som detta kan och bör ske. Det viktiga är mångfalden i form av studiecirklar, temadagar, föreläsningar, studiebesök m.m. Cirkelstatistik för 2014 Laholm 0 (2) cirklar 0 (13) deltagare Hyltebruk 0 (1) cirklar 0 (6) deltagare Halmstad 6 (7) cirklar 32 (57) deltagare Falkenberg 5 (21) cirklar 28 (117) deltagare Varberg 4 (11) cirklar 16 (71) deltagare Kungsbacka5 (1) cirklar 46 (8) deltagare Totalt 20 (43) cirklar 122 (272) deltagare Angivna siffror inom () är 2013 års siffror. Därutöver är registrerat 4 cirklar på SAP Halland med 38 deltagare samt 1 cirkel för S-kvinnors distrikt i Halland med 4 deltagare Från 5 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i Ledare handledare Från 6 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i valledarutbildningen + 1 handledare Från 4 kommuner i Halland har 31 deltagare, deltagit i ledarutvecklingen + 1 handledare I gruppledarutbildningen för Regiongruppledare deltar 16 deltagare från Halland + 1 handledare. Ingvar Karlsson Miljögruppen Miljögruppen hade ett öppet möte 2014 där vi bjöd in folk från alla Hallands arbetarkommuner. På mötet fick vi besök av Matilda Ernkrans, riksdagsman som var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Hon tog upp aktuella frågor. Tidigare under dagen hade Matilda tillsammans med några av oss gjort studiebesök på Hertingsprojektet samt träffat LRF som visade upp en svinproducerande gård. Britta Stribén 12

13 Första maj I Halmstad var årets förstamajfirande en av höjdpunkterna för Arbetarekommunen. Mellan njöt av arrangemanget i Norre Katts park och samarbetet med LO var uppskattat. Uppslutningen var stor och huvudtalare var Tobias Baudin från LO. Dessutom avhölls det traditionella 1:maj firande i Oskarström med Aida Hadzialic som talare. Laholm hade inget eget demonstrationståg i år utan deltagarna bussades till Halmstad för att sluta upp i det stora tåget. I Varberg arrangerades mitt i EU-parlamentvalrörelsen 1:a majaktiviteter med demonstrationståg under parollen Ingen ung utan jobb. Tåget avslutades i Societetsparken där ca 500 personer samlats. Årets huvudtalare var ABF s ordförande Helén Pettersson. I Falkenberg talade riksdagsledamot Hans Hoff, ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa på rådhustorget inför ca 300 deltagare under parollen Ingen Ung utan jobb. I Hyltebruk avslutades demonstrationståget vid Gamla Idrottshallen med tal av Jan Henrik Sandberg, ordf. i Pappers, Camilla Gustafsson, LO och Krister Mattsson, Hylte AK. Ett 100-tal personer deltog. I Kungsbacka talade riksdagsledamoten Lars Johansson från Göteborg, Maj-Britt Rane Andersson från S-kvinnor och Helene Ung Le från LO-facken i Varlaskolans aula. Antalet deltagare uppgick till ca 150 st. Prenumerationer Antalet prenumeranter på Aktuellt i politiken var st. ( st) Varav Halmstad 83, Laholm 14, Kungsbacka 8, Falkenberg 23, Varberg 46 och Hylte 14. Antal prenumeranter på Ny tid 23 st och på tidskriften Tiden uppgick antalet prenumeranter till 34 st. Valfonden From 1/ återupptogs uppbyggnaden av valfonden inför valet 2014 och 30/ hade kronor insamlats som delades mellan partidistriktet och länets 6 Arbetarekommuner. 1/ återupptogs uppbyggandet av valfonden inför valet 2018 och 31/ hade kronor insamlats. Partidistriktet tackar såväl enskilda bidragsgivare som anslagsgivande organisationer för bidragen. Ingemund Bengtssons Stipendiefond Fondens totala kapital uppgick vid årsskiftet till kronor Rapport över motioner från distriktskongressen 2014 Motionerna rapporteras i bilaga till verksamhetsberättelsen 13

14 Västsvenska samarbetet Under året har det varit ett antal överläggningar i Västsverige med ordförande och ombudsmän. Utöver detta har vi deltagit i Västsvenska styrelsen samt på årsmötet på Folkets Hus i Trollhättan. Sedvanliga årsmötesfrågor avhandlades. Representantskapet avhölls på Viskadalens folkhögskola. Riksdagsgruppens årsberättelse Riksdagsgruppens årsberättelse 2014 Ledamöter Hans Hoff, Jennie Nilsson och Adnan Dibrani representerar Hallands partidistrikt efter valet 2010 och även efter valet Uppdrag Hans Hoff Till och med den 29 september: Ledamot i Konstitutionsutskottet Ersättare i Riksdagsstyrelsen Ledamot i Ledamotsrådet Ledamot i riksdagsgruppens styrelse och dess arbetsutskott Från och med den 10 oktober: Ledamot i Socialutskottet Ledamot i Riksbanksfullmäktige Jennie Nilsson Till och med den 29 september: Ledamot i Näringsutskottet, talesperson för näringspolitiska frågor Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Från och med den 10 oktober: Ordförande i Näringsutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Adnan Dibrani Till och med den 29 september: Ersättare i Utbildningsutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Utrikesutskottet Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig Ledamot i styrelsen för Riksdagens unga socialdemokrater Från och med den 10 oktober: Ledamot i Skatteutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Riksdagens delegation till PA-UfM Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig 14

15 Länsbänkens arbete Riksdagsgruppen fortsatte under våren att driva frågor om arbete och näringspolitik och kritiserade regeringen hårt för den höga arbetslösheten i landet. Framför allt den mycket höga ungdomsarbetslösheten var oroande. Sverige fick krisstöd från EU för att motverka ungdomsarbetslösheten i de sju län, där den var som högst. Gruppen lämnade ett stort antal förslag till hur nya jobb kan växa till genom satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Även kritiken mot regeringens skolpolitik var fortsatt kraftig. Den underströks av en ny Pisa-undersökning och statistik från OECD, som visade att svenska elevers skolresultat blir allt sämre i internationella jämförelser. Regeringens politik innebar också att det överskott på över 100 miljarder kronor, som den förra S-regeringen lämnade efter sig, hade till följd av fem jobbskatteavdrag, andra skattesänkningar och hög arbetslöshet förvandlats till ett underskott på omkring 90 miljarder. Dessa frågor, tillsammans med bristerna i välfärden, diskuterades med människor under besök på arbetsplatser, organisationer och institutioner. De utgjorde också grunden för valarbetet, som resulterade i en samarbetsregering tillsammans med Miljöpartiet. T yvärr är det en minoritetsregering, eftersom Sverigedemokraterna kraftigt utökade sina mandat i riksdagen. När SD frångick gällande praxis, att enbart rösta på sitt eget budgetalternativ, föll regeringens budget. SD lämnade samtidigt besked om att fälla varje regering, som inte anpassar sin budget efter deras krav. Detta ledde till en helt ny situation i den svenska politiken och regeringen beslutade att utlysa extraval i mars Motioner Länsbänken har lämnat in ett stort antal motioner inom olika samhällsområden enskilt och tillsammans med andra ledamöter. Bänkmotionerna handlar bland annat om ökat bostadsbyggande, bostadsbidragets fördelningspolitiska effekter, bättre skydd för anställda i oseriösa företag, stärkt anställningsskydd och översyn av regelverket för privata skolor. Alla ledamöter i Västsverige har man tillsammans skrivit motioner om behovet av satsningar i regionens näringsliv, arbete, utbildning och infrastruktur. Därtill kommer motioner som väckts i respektive utskottsgrupp. Följande motioner från distriktskongressen har lett till motioner i riksdagen: Förändrade regler för adoption och Utbyte av medicin. Frågor och interpellationer Länsbänken har ställt ett antal frågor och interpellationer till ansvariga statsråd i aktuella politiska frågor, främst under våren. Bland dem kan nämnas arbetslösheten i Halland, riskkapitalförsörjning för företag, kortavgifter för småföretagare, avgifter i skolan, åtgärder mot droger, nedläggning av TV4:s regionala nyhetssändningar, störningsfria TV-sändningar, import av danskt fläskkött och strategi för medial närvaro i hela landet. Därutöver har ledamöterna deltagit i olika debatter och frågestunder med statsråd. 15

16 Hallands SSU-distrikt Distriktsstyrelse Sebastian Ghafari, ordförande Jenny Serey, kassör Henrik Petersen, vice ordförande och vice studieledare Jonathan Johansson, facklig ledare Molly Nilsson, internationell ledare Marcus Dufwa, valledare samt distriktssekretare Denisa Ruca, studieledare Arber Gashi, internationell ledare Shirin Javadian, kampanjledare Inadjungerande Filip Svantesson (tom ) SSU Halland har under 2014/2015 fortsatt att utvecklats både organisatoriskt och politiskt. Med ledorden samla, skola, påverka har vi format vår verksamhet.vi har samlat människor genom att bredda verksamheten, från skolbesök till kampanjer på stränder, konserter och idrottsturneringar. Vårt medlemsantal var vid årsskiftet 350 medlemmar. För kunna påverka räcker det inte bara att vi samlar många människor, utan vi måste också bilda oss. Genom ett välfungerande västsamarbete har vi erbjudit medlemmarna högkvalitativa kurser, allt ifrån grundläggande kurser om socialdemokratin till spetskurser om ämnen som feminism och internationella teman. Supervalåret har färgat vårt verksamhetsår. Vi har drivit egna callcenter, knackat dörrar i mängder i vårt distrikt samt färgat samtliga skolor röda. Vi har haft representanter på över 40 skoldebatter under året, haft över dörrknackningsinsatser och ringt över 1000 samtal till förstagångsväljare. Vi har även under året haft fler än 100 skolbesök totalt i distriktet. Valarbetet resulterade i stora framgångar i Halland för Socialdemokraterna och en valseger nationellt. Trots detta står många utmaningar inför dörren. Med ett instabilt parlamentariskt läge är det fortsatt stora orosmoln för unga människor i vårt land. En hög arbetslöshet och cementerad bostadsbrist kräver en stark ung socialdemokrati. En annan stor fördel med valresultatet var att det innebar en stor föryngring på ledande positioner i våra kommuner, vår region och vår riksdag. Nya unga kandidater, många SSU:are, får verktygen att föra fram sina perspektiv, åsikter och möta samhällsutmaningarna. SSU Hallands distriktsstyrelse tackar medlemmarna för året som har gott, tackar partidistriktet för gott samarbete och önskar alla en god fortsättning och en röd valseger! 16

17 Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Styrelse Annette Kalnak ordförande Amela Kara vice ordförande Eva-Lotta Hansen kassör Ann-Christin Rosengren sekreterare Maj-Britt Rane Andersson ledamot Stina Lindberg ledamot Ulla Linden ledamot Eva Borg ersättare My Persson ersättare Irene Gustavsson ersättare Anna L Johansson ersättare Eva Berntsson Melin ersättare Att det var ett supervalår 2014 kunde väl inte gå någon förbi. Redan tidigt i februari började förberedelserna uppe på Förbundsstyrelsen med att ta fram valmaterial inför de bägge valen. S-kvinnor tog ut 4 st prioriterade områden utifrån vår valplattform: En jämnställd värld är möjlig. Budskapen trycktes sedan upp på vykort som var snygga och enkla att ha med sig ut i valrörelserna. Internationella kvinnodagen firades i distriktets fem kvinnoklubbar. Några kvinnoklubbar hade egna externa aktiviteter och några klubbar firade tillsammans med andra kvinnor/internationella föreningar. Kvinnodistriktets årskonferens hölls i Falkenberg den 12 april. Partidistriktets ordförande Hans Hoff var inbjuden att tala. Han redogjorde för vilka frågor som kommer att vara viktiga inför de kommande valen. I årets valrörelse kommer vi att vara tydligare med vad vi står i viktiga frågor så som jobben, skolan, vård och omsorg, försäkringssystemen. Därmed inte sagt att andra frågor är mindre viktiga. Förbundsstyrelsens representant Maria Augustsson Pratade om valfrågor till det stundande EP valet. Det behövs fler feminister i EU parlamentet som värnar kvinnors rättigheter. Abort frågan är en annan viktig angelägenhet när flera medlemsländer vill inskränka rätten till abort. Därefter följde sedvanliga mötesförhandlingar och en ny styrelse valdes. Det bjöds även på underhållning och musik. I maj anordnade distriktsstyrelsen en inspirationsdag för alla styrelsemedlemmar i klubbarna ute i länet. 16 st kom och lät sig inspireras av vår förbundssekreterare Susanne Andersson. Vi diskuterade om vad vi S-kvinnor är kända för internt och externt. Mycket handlade också om de stundande valrörelserna. I valrörelserna var S-kvinnorna aktiva och synliga på många olika ställen. Annette Kalnak deltog i två maktmingel som tog plats uppe i Stockholm. Många av aktiviteterna genomfördes också tillsammans med arbetarkommunerna och partidistriktet. Våra vykort var lätta att dela ut och vi fick mycket positiv respons från väljarna. 17

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Vi behandlar kongressmotioner, träffar ombudskandidater och ställer gruppledarna mot väggen I april nästa år är det partikongress som hålls i Göteborg.

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer