INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner och 5 medlemsantal Socialdemokratiska 5 föreningar/klubbar Organisationsanslutna m.fl. 8 Fackliga utskottet 8 Internationella utskottet 8 Pensionärsrådet Kommunala gruppen 9 Skolgruppen Jobb- o näringslivsgruppen Sociala gruppen Studierådet Miljökommittén 12 Första Maj 13 Prenumerationer Valfonden 13 Ingemund Bengtssons 13 stipendiefond Rapport över motioner från 13 distriktskongressen 2014 Västsvenska samarbetet 14 Riksdagsgruppens rapport Hallands SSU-distrikt 16 Kvinnodistriktet 17 Slutord 18 Ekonomisk berättelse 19 Ingående balansräkning 19 Resultaträkning 20 Nettoresultat per kostnadsställe 21 Utgående balansräkning 22 Revisionsberättelse 23 Regiongruppens berättelse 24 Arbetets söner 29 Internationalen 30 1

2 DAGORDNING Hallands socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress på Katrinebergs Folkhögskola i Falkenbergs kommun. 1. Kongressen öppnas kl 9.30, lördagen den 11 april Fastställande av: a) dagordning b) arbetsordning 3. Ombudskontroll 4. Val av kongressfunktionärer a) 2 ordförande b) 2 sekreterare c) 2 protokolljusterare d) 2 rösträknare e) 5 ledamöter i redaktionsutskott 5. Föredrag av partistyrelsens representant 6. Styrelsens berättelse över 2014 års verksamhet 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Regiongruppens rapport 10. Förslag och rapporter från styrelsen 11. Behandling av inkomna motioner samt yttrande från styrelsen 12. Förslag och rapporter från Valanalysgruppen 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter samt budget. Valärenden: 14. Val av ordförande 15. Val av ledamöter och suppleanter i Distriktsstyrelsen a) 10 ordinarie b) 6 ersättare 16. Val av: a) facklig ledare b) studieledare 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 18. Val av 2 styrelseledamöter i Västsvenska styrelsen 19. Val av 2 suppleanter i Västsvenska styrelsen 20. Val av ledamöter till Västsvenska representantskapet 21. Val av valutskott 22. Förslag angående plats för nästa distriktskongress 23. Avslutning 2

3 Styrelsen för Hallands Socialdemokratiska partidistrikt får härmed avge följande berättelse över verksamheten års distriktskongress avhölls i Halmstad, Bertlingssalen på Högskolan i Halmstad den 22 mars. 148 ombud samt distriktsstyrelsen och gäster deltog i kongressen. Kongressen behandlade inkomna motioner och förslag från styrelsen. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att fastställa antal ombud och fördelningsprincip inför nästa distriktskongress. Partistyrelsens representant var Morgan Johansson. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Presidiet: Hans Hoff, Falkenberg, ordförande Margit Bik, Halmstad, 1:a vice ordförande Jana Nilsson, Varberg, 2:a vice ordförande Margit Bik/kassör till 22 mars 2014, därefter Sebastian Stenholm Distriktsstyrelsen: Ordinarie: Stefan Hansson, Halmstad Per Svensson, Falkenberg Alf Olofsson, Kungsbacka Krister Mattsson, Hylte Aida Hadzialic, Halmstad Inger Karlsson, Varberg Magnus Johansson, Laholm Ingemar Ingemarsson, Kungsbacka Ingvar Karlsson, Halmstad/studieledare Emma Åkesson, Varberg/facklig ledare fr aug efter Petter Gustafsson, Halmstad som lämnat Suppleanter: Folke Alfredsson, Halmstad Göran Gunnarsson, Varberg Annita Asplid, Laholm Micael Arnström, Hylte Majvor Wallin, Falkenberg Sylvan Reneé, Kungsbacka Adjungerade ledamöter: Sebastian Ghafari, SSU-distriktet Adnan Dibrani, riksdagsgruppen Jennie Nilsson, riksdagsgruppen Sebastian Stenholm, partidistriktet Annette Kalnak, S-kvinnor Halland Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionen Per Persson, regionen Marianne Nilsson, internationella utskottet tom augusti 3

4 Revisorer Ordinarie: Jan-Erik Martinsen, Varberg Odd Hessler, Kungsbacka Kerstin Nilsson, Halmstad Suppleanter: Marita Johansson, Halmstad Maria Lennartsson, Falkenberg Kjell Henriksson, Laholm Valutskott Sammankallande: Alf Eriksson Ordinarie: Ove Bengtsson, Laholm Turid Ravlo-Svensson, Varberg Kerstin Zander, Falkenberg Ingemar Andersson, Hylte Alf Olofsson, Kungsbacka Stefan Hansson, Halmstad Suppleanter: Magnus Johansson, Laholm Kristina Johansson, Hylte Dahn Persson, Falkenberg Göran Ericsson, Varberg Margit Bik, Halmstad Maj-Britt Rane Andersson, Kungsbacka Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och därutöver ett antal telefonkonferenser. Presidiet har haft sammanträden och förberett för distriktsstyrelsemöten. Distriktsexpeditionen Följande personal har under året varit anställd på distriktsexpeditionen: 1:e ombudsman: Sebastian Stenholm och nyvald kassör efter Margit Bik från 22 mars 2014 Valombudsman/valkretsombudsman: Therese Stoltz (1/1 31/ ) Valkretsombudsman: Liisa Shivo Murstam (stationerad i Riksdagen, 1/1 31/ ) Kontorister: Eva-Lotta Hansen Anette Wiberg 4

5 Arbetarekommuner och medlemsantal arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar Tablå över medlemsantalet: Arbetarekommun Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Totalt Socialdemokratiska föreningar/klubbar 2014 Kungsbacka arbetarekommun Fjärås Kungsbacka/Onsala Särö/Vallda LO-facken Kungsbacka kvinnoklubb Åsa/Löftadalen Tölö/Älvsåker SSU Hylte arbetarekommun Hyltebruk Rydö/Torup Fackens S-förening Landeryd Unnaryd

6 Varbergs arbetarekommun Himledalen Södra Tvååkers Veddige S-kvinnor Centrala Värö IF Metalls S-fackklubb SSU Laholms arbetarekommun Knäred Laholms S-kvinnor Laholm Halmstads arbetarekommun Andersberg Furet/Frennarp/Kärleken Gustavsfält/Linehed Oskarström Söndrum Trönninge/Eldsberga/Tönnersjö Väster 6F:s fackklubb Handels S-fackklubb SEKO:s S-förening Kommunals fackklubb SSU-Halmstad IF Metalls S-fackklubb Enslöv Getinge/Kvibille Harplinge/Gullbrandstorp Kärleken Vallås/Snöstorp/Breared Östers Fyllinge Idé föreningen Livs S-fackklubb Halmstads kvinnoklubb Wigforss-föreningen HSSK studentförening Unga Socialdemokrater

7 Falkenbergs arbetarekommun Fegen Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad Söder Ullared Vessigebro Vinberg Västers Älvsered Öster Kommunals S-fackklubb Livs S-förening IF Metalls S-fackklubb Falkenbergs S-kvinnor SSU Falkenberg LO-fackens S-klubb Handels Summa Hallands Partidistrikt

8 Organisationsanslutna m.fl. Organisationsanslutna fackliga avdelningar och sektioner har under året varit: Kommunal Halland sektioner 1,2,3,5,6,7,8 och 9,IF Metall avd 44, Målarna avd 4, Handels avd 3. Fackliga Utskottet Under verksamhetsåret 2014 har den primära verksamheten bestått i att driva den facklig politiska samverkan framåt med hjälp av fackligt valcentrum som har bestått av representanter från både arbetarkommunerna, partidistriktet, LO distriktet i Västsverige, LO facken i kommunerna samt de olika förbunden som finns representerade i länen. Gemensamma aktiviteter har anordnats i form av Radioreklam, 2 stycken filmer för sociala medier, utåtriktade aktiviteter på marknader, tågstationer och torg, facklig politiska medlemsutbildningar och öppna möten med politiker medverkan samt arbetsplatsbesök med politiskt tema. Engagemanget för att medverka kring aktiviteterna ökade i takt med att riksdagsvalet närmade sig. Det som var svårast att genomföra var arbetsplatsbesöken med politiken medverkan. Inte på grund av ett bristande engagemang ifrån berörda fackförbund utan på företagens ovilja att bevilja besöken, ofta fick vi hälsa på medlemmarna utanför arbetsplatserna. Året avslutades med att det fackliga utskottet påbörjade det strategiska arbetet för mellanvalsperioden. Vikten av att hitta fungerande arbetssätt som gör den facklig politiska samverkan naturlig är en nödvändig del för våra medlemmars trygghet både på och utanför arbetsplatserna och inte minst vad gäller upphandlingar i kommunerna. Emma Åkesson Internationella utskottet Rapport från januari juni Distriktets samtliga Arbetarekommuner är representerade i utskottet genom Willemo Ekman Laholm, Rune Gunnarsson Hylte, Richard Kompass Halmstad, Runar Kattari och Sten-Olof Svensson Falkenberg, Lennart Karlsson Varberg, Olga Augustsson och Marianne Nilsson Kungsbacka, Anton El Raai och Mattis Petersson SSU. Dessutom har Stefan Bergstrand (projektansvarig) deltagit vid flera tillfällen. Vi har under hela året aktivt samarbetat med S Kvinnors Internationella ledamöter, där Ulla Lindèn från Falkenberg är sammankallande. Ett samarbete som båda utskotten är mycket nöjda med och som har lett till ett bredare samarbete också på hemmaplan. Tillsammans har utskotten träffats 5 gånger under våren till vilka samtliga ledamöter kallats samt erhållit mötesrapport. Närvaron och intresset för arbetet i utskottet har varit god. I samarbete med Palme Centrat har två stycken projekt genomförts under våren i syfte att knyta kontakter och utröna möjligheterna för utveckling av ett aktivt samarbete med olika organisationer i Palestina. Projekten har ägts av Halmstads Arbetarekommun och S-Kvinnor i Falkenberg med Stefan Bergstrand som projektledare. Projekten: Tre män som deltar i ett projekt med Action Lerning i Palestina besökte 8

9 Halland den 31/3 6/4. Värd för besöket var samtliga Arbetarekommuner genom sina respektive Internationella ombud. Det innebar en kommun per dag med besök på gymnasieskolor, Campus, facklig verksamhet och diverse sevärdheter. Tid fanns också för diskussion i mindre grupper med ungdomar från SSU, facken och Arbetarekommunerna. Många kontakter knyts för framtida kommunikation och samarbete. Lördagen den 5/4 genomfördes ett seminarie i Falkenberg med temat " Att leva under ockupation " till vilket arbetarrörelsens samtliga organisationer inbjudits. Ett 20 tal deltagare diskuterade olikheterna i att leva och växa upp i Palestina kontra Sverige. Projekten beskrevs också och man var eniga om att stödet till Palestina var mycket viktigt och också det vi kunde lära oss om att ta till vara våra möjligheter och satsa mer på familj och vänner än pengar och makt. Nästa steg i projektet var att14 deltagare från de Internationella kommittéerna, Unga Örnar och SSU gästade Palestina 22 30/4. Från den resan finns många tankar och önskemål om att kunna delta i Unga Örnars Fredsprojekt samt att på sikt skapa något eget för Halland och Västsverige. Information till arbetarrörelsens olika organisationer har lämnats i from av brev och vid träffar samt årsmöten och distriktskongresser. Då också insamlingar gjorts bland annat till Syriens flyktingar och Internationella kommitténs fond för projekten i Palestina. En fond som administreras av Partidistriktets expedition. Marianne Nilsson Pensionärsrådet Vi har en mycket aktiv pensionärsgrupp inom Hallands Partidistrikt så ett år som 2014 kan man förstå att diskussionerna varit många och verkningsfulla med 2 val, EU samt Riksdags, Region och Kommunala val som våra pensionärer jobbat mycket inför och är så där nöjda med! Flera av våra regionala representanter har varit på möten hos oss och talat om regionala frågor liksom riksdagsmannen Hans Hoff som alltid tillför aktuellt från riksdagen som gruppen vidare kan föra med sig ut till sina olika sammanhang. Anna-Greta Bengtsson Kommunala gruppen Kommunala gruppen består av gruppledarna i kommunstyrelserna, gruppledaren i regionstyrelsen, gruppledaren i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, riksdagsledamöterna, ordförande i partidistriktet och distriktsombudsmannen. Aida Hadzialic, kommunråd från Halmstad har varit adjungerad i gruppen. Under senare halvan av 2014 har även Per Svensson, tillträdande kommunråd från Falkenberg varit adjungerad i gruppen. Ordförande i kommunala gruppen har varit Lise-Lotte Bensköld-Olsson. Gruppen har under året haft 7 sammanträden. Stående punkter vid sammanträdena är vanligtvis det aktuella politiska läget i kommun, region och riksdag, lägesavstämning angående arbetet med aktuella frågor samt vid behov frågor från kommunberedningen. Supervalåret, valrörelsen och med de medföljande aktuella frågorna har såklart varit ett stort inslag i våra diskussioner. Året inleddes med en heldagsöverläggning i Kungsbacka där vi ägnade tid åt att 9

10 planera årets verksamhet och diskuterade gemensamma frågeställningar som var lämpliga att samlas kring inför valet. Vi var väl representerade från hela länet vid Tillväxtdagen i Halmstad den 14 mars när vi som parti deltog med en monter för andra året i rad. Årets sista möte i december ägnades åt att diskutera det då aviserade extravalet. Vid mötet planerades även 2015 års mötesverksamhet. Ett antal gemensamma viktiga frågor identifierades inför kommande mandatperiod. Integration, klimat och miljö, bredband och infrastruktur/kollektivtrafik var några av dessa. Det fördes även förberedande diskussioner inför kommande kommunberedning samt beslutades att föreslå Ronny Löfquist, Hylte som vice ordförande i kommunberedningen. Lise-Lotte Bensköld Olsson Skolgruppen Partidistriktets skolgrupp består utav företrädare från kommunernas Barn- och utbildningsnämnder. I samband med 2012 års distriktskongress antogs ett halländskt skolpolitiskt program med syfte att samla och mobilisera för våra övergripande strävanden i kommunerna. Med det som gemensam plattform gick vi in i supervalåret Under verksamhetsåret hade skolgruppen ett sammankallande möte. Planering för en större skolpolitisk konferens inleddes, men fick skjutas på framtiden då det saknades ekonomiskt utrymme. År 2014 präglades av naturliga skäl av att det var ett supervalår, där mycket kraft och engagemang lades på att förmedla och diskutera vår skolpolitik lokalt med väljare i varje enskild kommun. Nu i efterhand kan konstateras att de prioriteringar som fanns i vårt skolpolitiska program också fick genomslag i de lokala program vi gick till val på i kommunerna. Under valrörelsen gästades de halländska kommunerna av centrala socialdemokratiska företrädare som besökte flera skolor i Halland, vilket också uppmärksammades i media. Som exempel kan nämnas Ibrahim Baylan, Adnan Dibrani och Mikael Damberg. Därutöver har våra lokala företrädare för Barn- och utbildningsnämnderna i Halland besökt skolor och förskolor, deltagit i debatter och genomfört egna aktiviteter lokalt som gavs uppmärksamhet. Nu går skolgruppens arbete in i en fas som bland annat kommer att innebära fler träffar och en ny inventering av skolans utmaningar. Krissi Johansson, sammankallande i skolgruppen 10

11 Jobb- och näringslivsgruppen Partidistriktets jobb- och näringslivsgrupp har haft 2 sammankomster under Utöver det har all kraft lagts på partiarbete under SUPERVALÅRET. Aida Hadzialic Sociala gruppen Gruppen har inte haft någon verksamhet under året utan istället har man lagt kraften på de viktiga valrörelserna. Verksamheten kommer att starta upp igen under Inger Karlsson Studierådet 2014 har inom studieverksamheten präglats åt att avsluta tidigare påbörjade utbildningar samt genomföra seminarier inför supervalåret Såväl inom partidistriktet som i samverkan med ABF och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen har utbildningar och strategier för fortsatta studier genomförts och utvecklats. Samverkan avseende studier har på ett mycket konkret sätt skett med övriga partidistrikt i Västsverige. Bland annat har studieledaren under året aktivt verkat i den gemensamma studieplaneringen tillsammans med Arbetarörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och Socialdemokraterna i Västsverige. Under slutet av 2014 har Region Hallands gruppledare påbörjat en 15 veckors distansutbildning för regiongruppledare. Studieledaren har under året deltagit i av partistyrelsen anordnade centrala sammandragningar. Den nya studieportalen för SAP har under året fortsatt att utvecklas. Under senare delen av hösten 2014 genomfördes en studieträff på Bommersvik, där studieledaren deltog. Under året har studieledaren deltagit i den ledningsgrupp som har ansvarat för utbildningen av Ledare 600 och valledarutbildningen för S i Västsverige. Ett avslutande internat för ledare 600 har genomförts under våren och ett avslutande internat har genomfört för valledarna. Därutöver har ett avslutande internat genomförts under våren för den av partidistriktets styrelse beslutade ledarutvecklingen i Halland. Inför EU-parlamentsvalet har 8 seminariekvällar genomförts spridda över länet. Under hösten 2014 har medlemsutbildning steg 1 genomförts i kursform. 2 medlemmar har under hösten genomgått första steget för certifierade handledare på Arbetarörelsens folkhögskola i Viskadalen. 11

12 Den viktigaste delen av studieverksamheten är alltjämt att nå nya medlemmar. Men även de som varit med lite längre och som har förtroendeuppdrag i organisationen och partiet behöver få vidareutbildning. Det är främst genom den lokala arbetarekommunanknutna verksamheten som detta kan och bör ske. Det viktiga är mångfalden i form av studiecirklar, temadagar, föreläsningar, studiebesök m.m. Cirkelstatistik för 2014 Laholm 0 (2) cirklar 0 (13) deltagare Hyltebruk 0 (1) cirklar 0 (6) deltagare Halmstad 6 (7) cirklar 32 (57) deltagare Falkenberg 5 (21) cirklar 28 (117) deltagare Varberg 4 (11) cirklar 16 (71) deltagare Kungsbacka5 (1) cirklar 46 (8) deltagare Totalt 20 (43) cirklar 122 (272) deltagare Angivna siffror inom () är 2013 års siffror. Därutöver är registrerat 4 cirklar på SAP Halland med 38 deltagare samt 1 cirkel för S-kvinnors distrikt i Halland med 4 deltagare Från 5 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i Ledare handledare Från 6 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i valledarutbildningen + 1 handledare Från 4 kommuner i Halland har 31 deltagare, deltagit i ledarutvecklingen + 1 handledare I gruppledarutbildningen för Regiongruppledare deltar 16 deltagare från Halland + 1 handledare. Ingvar Karlsson Miljögruppen Miljögruppen hade ett öppet möte 2014 där vi bjöd in folk från alla Hallands arbetarkommuner. På mötet fick vi besök av Matilda Ernkrans, riksdagsman som var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Hon tog upp aktuella frågor. Tidigare under dagen hade Matilda tillsammans med några av oss gjort studiebesök på Hertingsprojektet samt träffat LRF som visade upp en svinproducerande gård. Britta Stribén 12

13 Första maj I Halmstad var årets förstamajfirande en av höjdpunkterna för Arbetarekommunen. Mellan njöt av arrangemanget i Norre Katts park och samarbetet med LO var uppskattat. Uppslutningen var stor och huvudtalare var Tobias Baudin från LO. Dessutom avhölls det traditionella 1:maj firande i Oskarström med Aida Hadzialic som talare. Laholm hade inget eget demonstrationståg i år utan deltagarna bussades till Halmstad för att sluta upp i det stora tåget. I Varberg arrangerades mitt i EU-parlamentvalrörelsen 1:a majaktiviteter med demonstrationståg under parollen Ingen ung utan jobb. Tåget avslutades i Societetsparken där ca 500 personer samlats. Årets huvudtalare var ABF s ordförande Helén Pettersson. I Falkenberg talade riksdagsledamot Hans Hoff, ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa på rådhustorget inför ca 300 deltagare under parollen Ingen Ung utan jobb. I Hyltebruk avslutades demonstrationståget vid Gamla Idrottshallen med tal av Jan Henrik Sandberg, ordf. i Pappers, Camilla Gustafsson, LO och Krister Mattsson, Hylte AK. Ett 100-tal personer deltog. I Kungsbacka talade riksdagsledamoten Lars Johansson från Göteborg, Maj-Britt Rane Andersson från S-kvinnor och Helene Ung Le från LO-facken i Varlaskolans aula. Antalet deltagare uppgick till ca 150 st. Prenumerationer Antalet prenumeranter på Aktuellt i politiken var st. ( st) Varav Halmstad 83, Laholm 14, Kungsbacka 8, Falkenberg 23, Varberg 46 och Hylte 14. Antal prenumeranter på Ny tid 23 st och på tidskriften Tiden uppgick antalet prenumeranter till 34 st. Valfonden From 1/ återupptogs uppbyggnaden av valfonden inför valet 2014 och 30/ hade kronor insamlats som delades mellan partidistriktet och länets 6 Arbetarekommuner. 1/ återupptogs uppbyggandet av valfonden inför valet 2018 och 31/ hade kronor insamlats. Partidistriktet tackar såväl enskilda bidragsgivare som anslagsgivande organisationer för bidragen. Ingemund Bengtssons Stipendiefond Fondens totala kapital uppgick vid årsskiftet till kronor Rapport över motioner från distriktskongressen 2014 Motionerna rapporteras i bilaga till verksamhetsberättelsen 13

14 Västsvenska samarbetet Under året har det varit ett antal överläggningar i Västsverige med ordförande och ombudsmän. Utöver detta har vi deltagit i Västsvenska styrelsen samt på årsmötet på Folkets Hus i Trollhättan. Sedvanliga årsmötesfrågor avhandlades. Representantskapet avhölls på Viskadalens folkhögskola. Riksdagsgruppens årsberättelse Riksdagsgruppens årsberättelse 2014 Ledamöter Hans Hoff, Jennie Nilsson och Adnan Dibrani representerar Hallands partidistrikt efter valet 2010 och även efter valet Uppdrag Hans Hoff Till och med den 29 september: Ledamot i Konstitutionsutskottet Ersättare i Riksdagsstyrelsen Ledamot i Ledamotsrådet Ledamot i riksdagsgruppens styrelse och dess arbetsutskott Från och med den 10 oktober: Ledamot i Socialutskottet Ledamot i Riksbanksfullmäktige Jennie Nilsson Till och med den 29 september: Ledamot i Näringsutskottet, talesperson för näringspolitiska frågor Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Från och med den 10 oktober: Ordförande i Näringsutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Adnan Dibrani Till och med den 29 september: Ersättare i Utbildningsutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Utrikesutskottet Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig Ledamot i styrelsen för Riksdagens unga socialdemokrater Från och med den 10 oktober: Ledamot i Skatteutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Riksdagens delegation till PA-UfM Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig 14

15 Länsbänkens arbete Riksdagsgruppen fortsatte under våren att driva frågor om arbete och näringspolitik och kritiserade regeringen hårt för den höga arbetslösheten i landet. Framför allt den mycket höga ungdomsarbetslösheten var oroande. Sverige fick krisstöd från EU för att motverka ungdomsarbetslösheten i de sju län, där den var som högst. Gruppen lämnade ett stort antal förslag till hur nya jobb kan växa till genom satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Även kritiken mot regeringens skolpolitik var fortsatt kraftig. Den underströks av en ny Pisa-undersökning och statistik från OECD, som visade att svenska elevers skolresultat blir allt sämre i internationella jämförelser. Regeringens politik innebar också att det överskott på över 100 miljarder kronor, som den förra S-regeringen lämnade efter sig, hade till följd av fem jobbskatteavdrag, andra skattesänkningar och hög arbetslöshet förvandlats till ett underskott på omkring 90 miljarder. Dessa frågor, tillsammans med bristerna i välfärden, diskuterades med människor under besök på arbetsplatser, organisationer och institutioner. De utgjorde också grunden för valarbetet, som resulterade i en samarbetsregering tillsammans med Miljöpartiet. T yvärr är det en minoritetsregering, eftersom Sverigedemokraterna kraftigt utökade sina mandat i riksdagen. När SD frångick gällande praxis, att enbart rösta på sitt eget budgetalternativ, föll regeringens budget. SD lämnade samtidigt besked om att fälla varje regering, som inte anpassar sin budget efter deras krav. Detta ledde till en helt ny situation i den svenska politiken och regeringen beslutade att utlysa extraval i mars Motioner Länsbänken har lämnat in ett stort antal motioner inom olika samhällsområden enskilt och tillsammans med andra ledamöter. Bänkmotionerna handlar bland annat om ökat bostadsbyggande, bostadsbidragets fördelningspolitiska effekter, bättre skydd för anställda i oseriösa företag, stärkt anställningsskydd och översyn av regelverket för privata skolor. Alla ledamöter i Västsverige har man tillsammans skrivit motioner om behovet av satsningar i regionens näringsliv, arbete, utbildning och infrastruktur. Därtill kommer motioner som väckts i respektive utskottsgrupp. Följande motioner från distriktskongressen har lett till motioner i riksdagen: Förändrade regler för adoption och Utbyte av medicin. Frågor och interpellationer Länsbänken har ställt ett antal frågor och interpellationer till ansvariga statsråd i aktuella politiska frågor, främst under våren. Bland dem kan nämnas arbetslösheten i Halland, riskkapitalförsörjning för företag, kortavgifter för småföretagare, avgifter i skolan, åtgärder mot droger, nedläggning av TV4:s regionala nyhetssändningar, störningsfria TV-sändningar, import av danskt fläskkött och strategi för medial närvaro i hela landet. Därutöver har ledamöterna deltagit i olika debatter och frågestunder med statsråd. 15

16 Hallands SSU-distrikt Distriktsstyrelse Sebastian Ghafari, ordförande Jenny Serey, kassör Henrik Petersen, vice ordförande och vice studieledare Jonathan Johansson, facklig ledare Molly Nilsson, internationell ledare Marcus Dufwa, valledare samt distriktssekretare Denisa Ruca, studieledare Arber Gashi, internationell ledare Shirin Javadian, kampanjledare Inadjungerande Filip Svantesson (tom ) SSU Halland har under 2014/2015 fortsatt att utvecklats både organisatoriskt och politiskt. Med ledorden samla, skola, påverka har vi format vår verksamhet.vi har samlat människor genom att bredda verksamheten, från skolbesök till kampanjer på stränder, konserter och idrottsturneringar. Vårt medlemsantal var vid årsskiftet 350 medlemmar. För kunna påverka räcker det inte bara att vi samlar många människor, utan vi måste också bilda oss. Genom ett välfungerande västsamarbete har vi erbjudit medlemmarna högkvalitativa kurser, allt ifrån grundläggande kurser om socialdemokratin till spetskurser om ämnen som feminism och internationella teman. Supervalåret har färgat vårt verksamhetsår. Vi har drivit egna callcenter, knackat dörrar i mängder i vårt distrikt samt färgat samtliga skolor röda. Vi har haft representanter på över 40 skoldebatter under året, haft över dörrknackningsinsatser och ringt över 1000 samtal till förstagångsväljare. Vi har även under året haft fler än 100 skolbesök totalt i distriktet. Valarbetet resulterade i stora framgångar i Halland för Socialdemokraterna och en valseger nationellt. Trots detta står många utmaningar inför dörren. Med ett instabilt parlamentariskt läge är det fortsatt stora orosmoln för unga människor i vårt land. En hög arbetslöshet och cementerad bostadsbrist kräver en stark ung socialdemokrati. En annan stor fördel med valresultatet var att det innebar en stor föryngring på ledande positioner i våra kommuner, vår region och vår riksdag. Nya unga kandidater, många SSU:are, får verktygen att föra fram sina perspektiv, åsikter och möta samhällsutmaningarna. SSU Hallands distriktsstyrelse tackar medlemmarna för året som har gott, tackar partidistriktet för gott samarbete och önskar alla en god fortsättning och en röd valseger! 16

17 Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Styrelse Annette Kalnak ordförande Amela Kara vice ordförande Eva-Lotta Hansen kassör Ann-Christin Rosengren sekreterare Maj-Britt Rane Andersson ledamot Stina Lindberg ledamot Ulla Linden ledamot Eva Borg ersättare My Persson ersättare Irene Gustavsson ersättare Anna L Johansson ersättare Eva Berntsson Melin ersättare Att det var ett supervalår 2014 kunde väl inte gå någon förbi. Redan tidigt i februari började förberedelserna uppe på Förbundsstyrelsen med att ta fram valmaterial inför de bägge valen. S-kvinnor tog ut 4 st prioriterade områden utifrån vår valplattform: En jämnställd värld är möjlig. Budskapen trycktes sedan upp på vykort som var snygga och enkla att ha med sig ut i valrörelserna. Internationella kvinnodagen firades i distriktets fem kvinnoklubbar. Några kvinnoklubbar hade egna externa aktiviteter och några klubbar firade tillsammans med andra kvinnor/internationella föreningar. Kvinnodistriktets årskonferens hölls i Falkenberg den 12 april. Partidistriktets ordförande Hans Hoff var inbjuden att tala. Han redogjorde för vilka frågor som kommer att vara viktiga inför de kommande valen. I årets valrörelse kommer vi att vara tydligare med vad vi står i viktiga frågor så som jobben, skolan, vård och omsorg, försäkringssystemen. Därmed inte sagt att andra frågor är mindre viktiga. Förbundsstyrelsens representant Maria Augustsson Pratade om valfrågor till det stundande EP valet. Det behövs fler feminister i EU parlamentet som värnar kvinnors rättigheter. Abort frågan är en annan viktig angelägenhet när flera medlemsländer vill inskränka rätten till abort. Därefter följde sedvanliga mötesförhandlingar och en ny styrelse valdes. Det bjöds även på underhållning och musik. I maj anordnade distriktsstyrelsen en inspirationsdag för alla styrelsemedlemmar i klubbarna ute i länet. 16 st kom och lät sig inspireras av vår förbundssekreterare Susanne Andersson. Vi diskuterade om vad vi S-kvinnor är kända för internt och externt. Mycket handlade också om de stundande valrörelserna. I valrörelserna var S-kvinnorna aktiva och synliga på många olika ställen. Annette Kalnak deltog i två maktmingel som tog plats uppe i Stockholm. Många av aktiviteterna genomfördes också tillsammans med arbetarkommunerna och partidistriktet. Våra vykort var lätta att dela ut och vi fick mycket positiv respons från väljarna. 17

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen.

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen. Medlemsmöte 29 oktober! Vi diskuterar valet och får besök av riksdagsledamot Adnan Dibrani Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer