INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner och 5 medlemsantal Socialdemokratiska 5 föreningar/klubbar Organisationsanslutna m.fl. 8 Fackliga utskottet 8 Internationella utskottet 8 Pensionärsrådet Kommunala gruppen 9 Skolgruppen Jobb- o näringslivsgruppen Sociala gruppen Studierådet Miljökommittén 12 Första Maj 13 Prenumerationer Valfonden 13 Ingemund Bengtssons 13 stipendiefond Rapport över motioner från 13 distriktskongressen 2014 Västsvenska samarbetet 14 Riksdagsgruppens rapport Hallands SSU-distrikt 16 Kvinnodistriktet 17 Slutord 18 Ekonomisk berättelse 19 Ingående balansräkning 19 Resultaträkning 20 Nettoresultat per kostnadsställe 21 Utgående balansräkning 22 Revisionsberättelse 23 Regiongruppens berättelse 24 Arbetets söner 29 Internationalen 30 1

2 DAGORDNING Hallands socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress på Katrinebergs Folkhögskola i Falkenbergs kommun. 1. Kongressen öppnas kl 9.30, lördagen den 11 april Fastställande av: a) dagordning b) arbetsordning 3. Ombudskontroll 4. Val av kongressfunktionärer a) 2 ordförande b) 2 sekreterare c) 2 protokolljusterare d) 2 rösträknare e) 5 ledamöter i redaktionsutskott 5. Föredrag av partistyrelsens representant 6. Styrelsens berättelse över 2014 års verksamhet 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Regiongruppens rapport 10. Förslag och rapporter från styrelsen 11. Behandling av inkomna motioner samt yttrande från styrelsen 12. Förslag och rapporter från Valanalysgruppen 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter samt budget. Valärenden: 14. Val av ordförande 15. Val av ledamöter och suppleanter i Distriktsstyrelsen a) 10 ordinarie b) 6 ersättare 16. Val av: a) facklig ledare b) studieledare 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 18. Val av 2 styrelseledamöter i Västsvenska styrelsen 19. Val av 2 suppleanter i Västsvenska styrelsen 20. Val av ledamöter till Västsvenska representantskapet 21. Val av valutskott 22. Förslag angående plats för nästa distriktskongress 23. Avslutning 2

3 Styrelsen för Hallands Socialdemokratiska partidistrikt får härmed avge följande berättelse över verksamheten års distriktskongress avhölls i Halmstad, Bertlingssalen på Högskolan i Halmstad den 22 mars. 148 ombud samt distriktsstyrelsen och gäster deltog i kongressen. Kongressen behandlade inkomna motioner och förslag från styrelsen. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att fastställa antal ombud och fördelningsprincip inför nästa distriktskongress. Partistyrelsens representant var Morgan Johansson. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Presidiet: Hans Hoff, Falkenberg, ordförande Margit Bik, Halmstad, 1:a vice ordförande Jana Nilsson, Varberg, 2:a vice ordförande Margit Bik/kassör till 22 mars 2014, därefter Sebastian Stenholm Distriktsstyrelsen: Ordinarie: Stefan Hansson, Halmstad Per Svensson, Falkenberg Alf Olofsson, Kungsbacka Krister Mattsson, Hylte Aida Hadzialic, Halmstad Inger Karlsson, Varberg Magnus Johansson, Laholm Ingemar Ingemarsson, Kungsbacka Ingvar Karlsson, Halmstad/studieledare Emma Åkesson, Varberg/facklig ledare fr aug efter Petter Gustafsson, Halmstad som lämnat Suppleanter: Folke Alfredsson, Halmstad Göran Gunnarsson, Varberg Annita Asplid, Laholm Micael Arnström, Hylte Majvor Wallin, Falkenberg Sylvan Reneé, Kungsbacka Adjungerade ledamöter: Sebastian Ghafari, SSU-distriktet Adnan Dibrani, riksdagsgruppen Jennie Nilsson, riksdagsgruppen Sebastian Stenholm, partidistriktet Annette Kalnak, S-kvinnor Halland Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionen Per Persson, regionen Marianne Nilsson, internationella utskottet tom augusti 3

4 Revisorer Ordinarie: Jan-Erik Martinsen, Varberg Odd Hessler, Kungsbacka Kerstin Nilsson, Halmstad Suppleanter: Marita Johansson, Halmstad Maria Lennartsson, Falkenberg Kjell Henriksson, Laholm Valutskott Sammankallande: Alf Eriksson Ordinarie: Ove Bengtsson, Laholm Turid Ravlo-Svensson, Varberg Kerstin Zander, Falkenberg Ingemar Andersson, Hylte Alf Olofsson, Kungsbacka Stefan Hansson, Halmstad Suppleanter: Magnus Johansson, Laholm Kristina Johansson, Hylte Dahn Persson, Falkenberg Göran Ericsson, Varberg Margit Bik, Halmstad Maj-Britt Rane Andersson, Kungsbacka Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och därutöver ett antal telefonkonferenser. Presidiet har haft sammanträden och förberett för distriktsstyrelsemöten. Distriktsexpeditionen Följande personal har under året varit anställd på distriktsexpeditionen: 1:e ombudsman: Sebastian Stenholm och nyvald kassör efter Margit Bik från 22 mars 2014 Valombudsman/valkretsombudsman: Therese Stoltz (1/1 31/ ) Valkretsombudsman: Liisa Shivo Murstam (stationerad i Riksdagen, 1/1 31/ ) Kontorister: Eva-Lotta Hansen Anette Wiberg 4

5 Arbetarekommuner och medlemsantal arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar arbetarekommuner som rapporterat medlemmar Tablå över medlemsantalet: Arbetarekommun Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Totalt Socialdemokratiska föreningar/klubbar 2014 Kungsbacka arbetarekommun Fjärås Kungsbacka/Onsala Särö/Vallda LO-facken Kungsbacka kvinnoklubb Åsa/Löftadalen Tölö/Älvsåker SSU Hylte arbetarekommun Hyltebruk Rydö/Torup Fackens S-förening Landeryd Unnaryd

6 Varbergs arbetarekommun Himledalen Södra Tvååkers Veddige S-kvinnor Centrala Värö IF Metalls S-fackklubb SSU Laholms arbetarekommun Knäred Laholms S-kvinnor Laholm Halmstads arbetarekommun Andersberg Furet/Frennarp/Kärleken Gustavsfält/Linehed Oskarström Söndrum Trönninge/Eldsberga/Tönnersjö Väster 6F:s fackklubb Handels S-fackklubb SEKO:s S-förening Kommunals fackklubb SSU-Halmstad IF Metalls S-fackklubb Enslöv Getinge/Kvibille Harplinge/Gullbrandstorp Kärleken Vallås/Snöstorp/Breared Östers Fyllinge Idé föreningen Livs S-fackklubb Halmstads kvinnoklubb Wigforss-föreningen HSSK studentförening Unga Socialdemokrater

7 Falkenbergs arbetarekommun Fegen Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad Söder Ullared Vessigebro Vinberg Västers Älvsered Öster Kommunals S-fackklubb Livs S-förening IF Metalls S-fackklubb Falkenbergs S-kvinnor SSU Falkenberg LO-fackens S-klubb Handels Summa Hallands Partidistrikt

8 Organisationsanslutna m.fl. Organisationsanslutna fackliga avdelningar och sektioner har under året varit: Kommunal Halland sektioner 1,2,3,5,6,7,8 och 9,IF Metall avd 44, Målarna avd 4, Handels avd 3. Fackliga Utskottet Under verksamhetsåret 2014 har den primära verksamheten bestått i att driva den facklig politiska samverkan framåt med hjälp av fackligt valcentrum som har bestått av representanter från både arbetarkommunerna, partidistriktet, LO distriktet i Västsverige, LO facken i kommunerna samt de olika förbunden som finns representerade i länen. Gemensamma aktiviteter har anordnats i form av Radioreklam, 2 stycken filmer för sociala medier, utåtriktade aktiviteter på marknader, tågstationer och torg, facklig politiska medlemsutbildningar och öppna möten med politiker medverkan samt arbetsplatsbesök med politiskt tema. Engagemanget för att medverka kring aktiviteterna ökade i takt med att riksdagsvalet närmade sig. Det som var svårast att genomföra var arbetsplatsbesöken med politiken medverkan. Inte på grund av ett bristande engagemang ifrån berörda fackförbund utan på företagens ovilja att bevilja besöken, ofta fick vi hälsa på medlemmarna utanför arbetsplatserna. Året avslutades med att det fackliga utskottet påbörjade det strategiska arbetet för mellanvalsperioden. Vikten av att hitta fungerande arbetssätt som gör den facklig politiska samverkan naturlig är en nödvändig del för våra medlemmars trygghet både på och utanför arbetsplatserna och inte minst vad gäller upphandlingar i kommunerna. Emma Åkesson Internationella utskottet Rapport från januari juni Distriktets samtliga Arbetarekommuner är representerade i utskottet genom Willemo Ekman Laholm, Rune Gunnarsson Hylte, Richard Kompass Halmstad, Runar Kattari och Sten-Olof Svensson Falkenberg, Lennart Karlsson Varberg, Olga Augustsson och Marianne Nilsson Kungsbacka, Anton El Raai och Mattis Petersson SSU. Dessutom har Stefan Bergstrand (projektansvarig) deltagit vid flera tillfällen. Vi har under hela året aktivt samarbetat med S Kvinnors Internationella ledamöter, där Ulla Lindèn från Falkenberg är sammankallande. Ett samarbete som båda utskotten är mycket nöjda med och som har lett till ett bredare samarbete också på hemmaplan. Tillsammans har utskotten träffats 5 gånger under våren till vilka samtliga ledamöter kallats samt erhållit mötesrapport. Närvaron och intresset för arbetet i utskottet har varit god. I samarbete med Palme Centrat har två stycken projekt genomförts under våren i syfte att knyta kontakter och utröna möjligheterna för utveckling av ett aktivt samarbete med olika organisationer i Palestina. Projekten har ägts av Halmstads Arbetarekommun och S-Kvinnor i Falkenberg med Stefan Bergstrand som projektledare. Projekten: Tre män som deltar i ett projekt med Action Lerning i Palestina besökte 8

9 Halland den 31/3 6/4. Värd för besöket var samtliga Arbetarekommuner genom sina respektive Internationella ombud. Det innebar en kommun per dag med besök på gymnasieskolor, Campus, facklig verksamhet och diverse sevärdheter. Tid fanns också för diskussion i mindre grupper med ungdomar från SSU, facken och Arbetarekommunerna. Många kontakter knyts för framtida kommunikation och samarbete. Lördagen den 5/4 genomfördes ett seminarie i Falkenberg med temat " Att leva under ockupation " till vilket arbetarrörelsens samtliga organisationer inbjudits. Ett 20 tal deltagare diskuterade olikheterna i att leva och växa upp i Palestina kontra Sverige. Projekten beskrevs också och man var eniga om att stödet till Palestina var mycket viktigt och också det vi kunde lära oss om att ta till vara våra möjligheter och satsa mer på familj och vänner än pengar och makt. Nästa steg i projektet var att14 deltagare från de Internationella kommittéerna, Unga Örnar och SSU gästade Palestina 22 30/4. Från den resan finns många tankar och önskemål om att kunna delta i Unga Örnars Fredsprojekt samt att på sikt skapa något eget för Halland och Västsverige. Information till arbetarrörelsens olika organisationer har lämnats i from av brev och vid träffar samt årsmöten och distriktskongresser. Då också insamlingar gjorts bland annat till Syriens flyktingar och Internationella kommitténs fond för projekten i Palestina. En fond som administreras av Partidistriktets expedition. Marianne Nilsson Pensionärsrådet Vi har en mycket aktiv pensionärsgrupp inom Hallands Partidistrikt så ett år som 2014 kan man förstå att diskussionerna varit många och verkningsfulla med 2 val, EU samt Riksdags, Region och Kommunala val som våra pensionärer jobbat mycket inför och är så där nöjda med! Flera av våra regionala representanter har varit på möten hos oss och talat om regionala frågor liksom riksdagsmannen Hans Hoff som alltid tillför aktuellt från riksdagen som gruppen vidare kan föra med sig ut till sina olika sammanhang. Anna-Greta Bengtsson Kommunala gruppen Kommunala gruppen består av gruppledarna i kommunstyrelserna, gruppledaren i regionstyrelsen, gruppledaren i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, riksdagsledamöterna, ordförande i partidistriktet och distriktsombudsmannen. Aida Hadzialic, kommunråd från Halmstad har varit adjungerad i gruppen. Under senare halvan av 2014 har även Per Svensson, tillträdande kommunråd från Falkenberg varit adjungerad i gruppen. Ordförande i kommunala gruppen har varit Lise-Lotte Bensköld-Olsson. Gruppen har under året haft 7 sammanträden. Stående punkter vid sammanträdena är vanligtvis det aktuella politiska läget i kommun, region och riksdag, lägesavstämning angående arbetet med aktuella frågor samt vid behov frågor från kommunberedningen. Supervalåret, valrörelsen och med de medföljande aktuella frågorna har såklart varit ett stort inslag i våra diskussioner. Året inleddes med en heldagsöverläggning i Kungsbacka där vi ägnade tid åt att 9

10 planera årets verksamhet och diskuterade gemensamma frågeställningar som var lämpliga att samlas kring inför valet. Vi var väl representerade från hela länet vid Tillväxtdagen i Halmstad den 14 mars när vi som parti deltog med en monter för andra året i rad. Årets sista möte i december ägnades åt att diskutera det då aviserade extravalet. Vid mötet planerades även 2015 års mötesverksamhet. Ett antal gemensamma viktiga frågor identifierades inför kommande mandatperiod. Integration, klimat och miljö, bredband och infrastruktur/kollektivtrafik var några av dessa. Det fördes även förberedande diskussioner inför kommande kommunberedning samt beslutades att föreslå Ronny Löfquist, Hylte som vice ordförande i kommunberedningen. Lise-Lotte Bensköld Olsson Skolgruppen Partidistriktets skolgrupp består utav företrädare från kommunernas Barn- och utbildningsnämnder. I samband med 2012 års distriktskongress antogs ett halländskt skolpolitiskt program med syfte att samla och mobilisera för våra övergripande strävanden i kommunerna. Med det som gemensam plattform gick vi in i supervalåret Under verksamhetsåret hade skolgruppen ett sammankallande möte. Planering för en större skolpolitisk konferens inleddes, men fick skjutas på framtiden då det saknades ekonomiskt utrymme. År 2014 präglades av naturliga skäl av att det var ett supervalår, där mycket kraft och engagemang lades på att förmedla och diskutera vår skolpolitik lokalt med väljare i varje enskild kommun. Nu i efterhand kan konstateras att de prioriteringar som fanns i vårt skolpolitiska program också fick genomslag i de lokala program vi gick till val på i kommunerna. Under valrörelsen gästades de halländska kommunerna av centrala socialdemokratiska företrädare som besökte flera skolor i Halland, vilket också uppmärksammades i media. Som exempel kan nämnas Ibrahim Baylan, Adnan Dibrani och Mikael Damberg. Därutöver har våra lokala företrädare för Barn- och utbildningsnämnderna i Halland besökt skolor och förskolor, deltagit i debatter och genomfört egna aktiviteter lokalt som gavs uppmärksamhet. Nu går skolgruppens arbete in i en fas som bland annat kommer att innebära fler träffar och en ny inventering av skolans utmaningar. Krissi Johansson, sammankallande i skolgruppen 10

11 Jobb- och näringslivsgruppen Partidistriktets jobb- och näringslivsgrupp har haft 2 sammankomster under Utöver det har all kraft lagts på partiarbete under SUPERVALÅRET. Aida Hadzialic Sociala gruppen Gruppen har inte haft någon verksamhet under året utan istället har man lagt kraften på de viktiga valrörelserna. Verksamheten kommer att starta upp igen under Inger Karlsson Studierådet 2014 har inom studieverksamheten präglats åt att avsluta tidigare påbörjade utbildningar samt genomföra seminarier inför supervalåret Såväl inom partidistriktet som i samverkan med ABF och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen har utbildningar och strategier för fortsatta studier genomförts och utvecklats. Samverkan avseende studier har på ett mycket konkret sätt skett med övriga partidistrikt i Västsverige. Bland annat har studieledaren under året aktivt verkat i den gemensamma studieplaneringen tillsammans med Arbetarörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och Socialdemokraterna i Västsverige. Under slutet av 2014 har Region Hallands gruppledare påbörjat en 15 veckors distansutbildning för regiongruppledare. Studieledaren har under året deltagit i av partistyrelsen anordnade centrala sammandragningar. Den nya studieportalen för SAP har under året fortsatt att utvecklas. Under senare delen av hösten 2014 genomfördes en studieträff på Bommersvik, där studieledaren deltog. Under året har studieledaren deltagit i den ledningsgrupp som har ansvarat för utbildningen av Ledare 600 och valledarutbildningen för S i Västsverige. Ett avslutande internat för ledare 600 har genomförts under våren och ett avslutande internat har genomfört för valledarna. Därutöver har ett avslutande internat genomförts under våren för den av partidistriktets styrelse beslutade ledarutvecklingen i Halland. Inför EU-parlamentsvalet har 8 seminariekvällar genomförts spridda över länet. Under hösten 2014 har medlemsutbildning steg 1 genomförts i kursform. 2 medlemmar har under hösten genomgått första steget för certifierade handledare på Arbetarörelsens folkhögskola i Viskadalen. 11

12 Den viktigaste delen av studieverksamheten är alltjämt att nå nya medlemmar. Men även de som varit med lite längre och som har förtroendeuppdrag i organisationen och partiet behöver få vidareutbildning. Det är främst genom den lokala arbetarekommunanknutna verksamheten som detta kan och bör ske. Det viktiga är mångfalden i form av studiecirklar, temadagar, föreläsningar, studiebesök m.m. Cirkelstatistik för 2014 Laholm 0 (2) cirklar 0 (13) deltagare Hyltebruk 0 (1) cirklar 0 (6) deltagare Halmstad 6 (7) cirklar 32 (57) deltagare Falkenberg 5 (21) cirklar 28 (117) deltagare Varberg 4 (11) cirklar 16 (71) deltagare Kungsbacka5 (1) cirklar 46 (8) deltagare Totalt 20 (43) cirklar 122 (272) deltagare Angivna siffror inom () är 2013 års siffror. Därutöver är registrerat 4 cirklar på SAP Halland med 38 deltagare samt 1 cirkel för S-kvinnors distrikt i Halland med 4 deltagare Från 5 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i Ledare handledare Från 6 kommuner i Halland har 11 deltagare, deltagit i valledarutbildningen + 1 handledare Från 4 kommuner i Halland har 31 deltagare, deltagit i ledarutvecklingen + 1 handledare I gruppledarutbildningen för Regiongruppledare deltar 16 deltagare från Halland + 1 handledare. Ingvar Karlsson Miljögruppen Miljögruppen hade ett öppet möte 2014 där vi bjöd in folk från alla Hallands arbetarkommuner. På mötet fick vi besök av Matilda Ernkrans, riksdagsman som var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Hon tog upp aktuella frågor. Tidigare under dagen hade Matilda tillsammans med några av oss gjort studiebesök på Hertingsprojektet samt träffat LRF som visade upp en svinproducerande gård. Britta Stribén 12

13 Första maj I Halmstad var årets förstamajfirande en av höjdpunkterna för Arbetarekommunen. Mellan njöt av arrangemanget i Norre Katts park och samarbetet med LO var uppskattat. Uppslutningen var stor och huvudtalare var Tobias Baudin från LO. Dessutom avhölls det traditionella 1:maj firande i Oskarström med Aida Hadzialic som talare. Laholm hade inget eget demonstrationståg i år utan deltagarna bussades till Halmstad för att sluta upp i det stora tåget. I Varberg arrangerades mitt i EU-parlamentvalrörelsen 1:a majaktiviteter med demonstrationståg under parollen Ingen ung utan jobb. Tåget avslutades i Societetsparken där ca 500 personer samlats. Årets huvudtalare var ABF s ordförande Helén Pettersson. I Falkenberg talade riksdagsledamot Hans Hoff, ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa på rådhustorget inför ca 300 deltagare under parollen Ingen Ung utan jobb. I Hyltebruk avslutades demonstrationståget vid Gamla Idrottshallen med tal av Jan Henrik Sandberg, ordf. i Pappers, Camilla Gustafsson, LO och Krister Mattsson, Hylte AK. Ett 100-tal personer deltog. I Kungsbacka talade riksdagsledamoten Lars Johansson från Göteborg, Maj-Britt Rane Andersson från S-kvinnor och Helene Ung Le från LO-facken i Varlaskolans aula. Antalet deltagare uppgick till ca 150 st. Prenumerationer Antalet prenumeranter på Aktuellt i politiken var st. ( st) Varav Halmstad 83, Laholm 14, Kungsbacka 8, Falkenberg 23, Varberg 46 och Hylte 14. Antal prenumeranter på Ny tid 23 st och på tidskriften Tiden uppgick antalet prenumeranter till 34 st. Valfonden From 1/ återupptogs uppbyggnaden av valfonden inför valet 2014 och 30/ hade kronor insamlats som delades mellan partidistriktet och länets 6 Arbetarekommuner. 1/ återupptogs uppbyggandet av valfonden inför valet 2018 och 31/ hade kronor insamlats. Partidistriktet tackar såväl enskilda bidragsgivare som anslagsgivande organisationer för bidragen. Ingemund Bengtssons Stipendiefond Fondens totala kapital uppgick vid årsskiftet till kronor Rapport över motioner från distriktskongressen 2014 Motionerna rapporteras i bilaga till verksamhetsberättelsen 13

14 Västsvenska samarbetet Under året har det varit ett antal överläggningar i Västsverige med ordförande och ombudsmän. Utöver detta har vi deltagit i Västsvenska styrelsen samt på årsmötet på Folkets Hus i Trollhättan. Sedvanliga årsmötesfrågor avhandlades. Representantskapet avhölls på Viskadalens folkhögskola. Riksdagsgruppens årsberättelse Riksdagsgruppens årsberättelse 2014 Ledamöter Hans Hoff, Jennie Nilsson och Adnan Dibrani representerar Hallands partidistrikt efter valet 2010 och även efter valet Uppdrag Hans Hoff Till och med den 29 september: Ledamot i Konstitutionsutskottet Ersättare i Riksdagsstyrelsen Ledamot i Ledamotsrådet Ledamot i riksdagsgruppens styrelse och dess arbetsutskott Från och med den 10 oktober: Ledamot i Socialutskottet Ledamot i Riksbanksfullmäktige Jennie Nilsson Till och med den 29 september: Ledamot i Näringsutskottet, talesperson för näringspolitiska frågor Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Från och med den 10 oktober: Ordförande i Näringsutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Ledamot i riksdagsgruppens styrelse Adnan Dibrani Till och med den 29 september: Ersättare i Utbildningsutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Utrikesutskottet Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig Ledamot i styrelsen för Riksdagens unga socialdemokrater Från och med den 10 oktober: Ledamot i Skatteutskottet Ersättare i Finansutskottet Ersättare i Riksdagens delegation till PA-UfM Ledamot i CSN:s tillsynsråd Länsbänksansvarig 14

15 Länsbänkens arbete Riksdagsgruppen fortsatte under våren att driva frågor om arbete och näringspolitik och kritiserade regeringen hårt för den höga arbetslösheten i landet. Framför allt den mycket höga ungdomsarbetslösheten var oroande. Sverige fick krisstöd från EU för att motverka ungdomsarbetslösheten i de sju län, där den var som högst. Gruppen lämnade ett stort antal förslag till hur nya jobb kan växa till genom satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Även kritiken mot regeringens skolpolitik var fortsatt kraftig. Den underströks av en ny Pisa-undersökning och statistik från OECD, som visade att svenska elevers skolresultat blir allt sämre i internationella jämförelser. Regeringens politik innebar också att det överskott på över 100 miljarder kronor, som den förra S-regeringen lämnade efter sig, hade till följd av fem jobbskatteavdrag, andra skattesänkningar och hög arbetslöshet förvandlats till ett underskott på omkring 90 miljarder. Dessa frågor, tillsammans med bristerna i välfärden, diskuterades med människor under besök på arbetsplatser, organisationer och institutioner. De utgjorde också grunden för valarbetet, som resulterade i en samarbetsregering tillsammans med Miljöpartiet. T yvärr är det en minoritetsregering, eftersom Sverigedemokraterna kraftigt utökade sina mandat i riksdagen. När SD frångick gällande praxis, att enbart rösta på sitt eget budgetalternativ, föll regeringens budget. SD lämnade samtidigt besked om att fälla varje regering, som inte anpassar sin budget efter deras krav. Detta ledde till en helt ny situation i den svenska politiken och regeringen beslutade att utlysa extraval i mars Motioner Länsbänken har lämnat in ett stort antal motioner inom olika samhällsområden enskilt och tillsammans med andra ledamöter. Bänkmotionerna handlar bland annat om ökat bostadsbyggande, bostadsbidragets fördelningspolitiska effekter, bättre skydd för anställda i oseriösa företag, stärkt anställningsskydd och översyn av regelverket för privata skolor. Alla ledamöter i Västsverige har man tillsammans skrivit motioner om behovet av satsningar i regionens näringsliv, arbete, utbildning och infrastruktur. Därtill kommer motioner som väckts i respektive utskottsgrupp. Följande motioner från distriktskongressen har lett till motioner i riksdagen: Förändrade regler för adoption och Utbyte av medicin. Frågor och interpellationer Länsbänken har ställt ett antal frågor och interpellationer till ansvariga statsråd i aktuella politiska frågor, främst under våren. Bland dem kan nämnas arbetslösheten i Halland, riskkapitalförsörjning för företag, kortavgifter för småföretagare, avgifter i skolan, åtgärder mot droger, nedläggning av TV4:s regionala nyhetssändningar, störningsfria TV-sändningar, import av danskt fläskkött och strategi för medial närvaro i hela landet. Därutöver har ledamöterna deltagit i olika debatter och frågestunder med statsråd. 15

16 Hallands SSU-distrikt Distriktsstyrelse Sebastian Ghafari, ordförande Jenny Serey, kassör Henrik Petersen, vice ordförande och vice studieledare Jonathan Johansson, facklig ledare Molly Nilsson, internationell ledare Marcus Dufwa, valledare samt distriktssekretare Denisa Ruca, studieledare Arber Gashi, internationell ledare Shirin Javadian, kampanjledare Inadjungerande Filip Svantesson (tom ) SSU Halland har under 2014/2015 fortsatt att utvecklats både organisatoriskt och politiskt. Med ledorden samla, skola, påverka har vi format vår verksamhet.vi har samlat människor genom att bredda verksamheten, från skolbesök till kampanjer på stränder, konserter och idrottsturneringar. Vårt medlemsantal var vid årsskiftet 350 medlemmar. För kunna påverka räcker det inte bara att vi samlar många människor, utan vi måste också bilda oss. Genom ett välfungerande västsamarbete har vi erbjudit medlemmarna högkvalitativa kurser, allt ifrån grundläggande kurser om socialdemokratin till spetskurser om ämnen som feminism och internationella teman. Supervalåret har färgat vårt verksamhetsår. Vi har drivit egna callcenter, knackat dörrar i mängder i vårt distrikt samt färgat samtliga skolor röda. Vi har haft representanter på över 40 skoldebatter under året, haft över dörrknackningsinsatser och ringt över 1000 samtal till förstagångsväljare. Vi har även under året haft fler än 100 skolbesök totalt i distriktet. Valarbetet resulterade i stora framgångar i Halland för Socialdemokraterna och en valseger nationellt. Trots detta står många utmaningar inför dörren. Med ett instabilt parlamentariskt läge är det fortsatt stora orosmoln för unga människor i vårt land. En hög arbetslöshet och cementerad bostadsbrist kräver en stark ung socialdemokrati. En annan stor fördel med valresultatet var att det innebar en stor föryngring på ledande positioner i våra kommuner, vår region och vår riksdag. Nya unga kandidater, många SSU:are, får verktygen att föra fram sina perspektiv, åsikter och möta samhällsutmaningarna. SSU Hallands distriktsstyrelse tackar medlemmarna för året som har gott, tackar partidistriktet för gott samarbete och önskar alla en god fortsättning och en röd valseger! 16

17 Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Styrelse Annette Kalnak ordförande Amela Kara vice ordförande Eva-Lotta Hansen kassör Ann-Christin Rosengren sekreterare Maj-Britt Rane Andersson ledamot Stina Lindberg ledamot Ulla Linden ledamot Eva Borg ersättare My Persson ersättare Irene Gustavsson ersättare Anna L Johansson ersättare Eva Berntsson Melin ersättare Att det var ett supervalår 2014 kunde väl inte gå någon förbi. Redan tidigt i februari började förberedelserna uppe på Förbundsstyrelsen med att ta fram valmaterial inför de bägge valen. S-kvinnor tog ut 4 st prioriterade områden utifrån vår valplattform: En jämnställd värld är möjlig. Budskapen trycktes sedan upp på vykort som var snygga och enkla att ha med sig ut i valrörelserna. Internationella kvinnodagen firades i distriktets fem kvinnoklubbar. Några kvinnoklubbar hade egna externa aktiviteter och några klubbar firade tillsammans med andra kvinnor/internationella föreningar. Kvinnodistriktets årskonferens hölls i Falkenberg den 12 april. Partidistriktets ordförande Hans Hoff var inbjuden att tala. Han redogjorde för vilka frågor som kommer att vara viktiga inför de kommande valen. I årets valrörelse kommer vi att vara tydligare med vad vi står i viktiga frågor så som jobben, skolan, vård och omsorg, försäkringssystemen. Därmed inte sagt att andra frågor är mindre viktiga. Förbundsstyrelsens representant Maria Augustsson Pratade om valfrågor till det stundande EP valet. Det behövs fler feminister i EU parlamentet som värnar kvinnors rättigheter. Abort frågan är en annan viktig angelägenhet när flera medlemsländer vill inskränka rätten till abort. Därefter följde sedvanliga mötesförhandlingar och en ny styrelse valdes. Det bjöds även på underhållning och musik. I maj anordnade distriktsstyrelsen en inspirationsdag för alla styrelsemedlemmar i klubbarna ute i länet. 16 st kom och lät sig inspireras av vår förbundssekreterare Susanne Andersson. Vi diskuterade om vad vi S-kvinnor är kända för internt och externt. Mycket handlade också om de stundande valrörelserna. I valrörelserna var S-kvinnorna aktiva och synliga på många olika ställen. Annette Kalnak deltog i två maktmingel som tog plats uppe i Stockholm. Många av aktiviteterna genomfördes också tillsammans med arbetarkommunerna och partidistriktet. Våra vykort var lätta att dela ut och vi fick mycket positiv respons från väljarna. 17

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Närvarande: Odd Hessler Ordförande Bo Karlsing Sekreterare Jan Byvik Lisbeth Larsson Ann Christine Eliasson Britt Mattsson Stig Wikholm Marianne NIlsson Kungsbacka

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 STYRELSEN Verkställande utskottet Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot, facklig ledare Studieorganisatör Övriga styrelseledamöter. Maj-Britt Rane

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Jägareförbundet Halland

Jägareförbundet Halland Jägareförbundet Halland Sida l av 5 Protokoll för 2012 års ordinarie länsföreningsstämman Tid: Plats: Närvarande: Torsdagen den 22 mars Medborgarhuset i Tvååker ca. 140 ombud, medlemmar, styrelseledamöter

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

S-kvinnor i Söderköping

S-kvinnor i Söderköping S-kvinnor i Söderköping kallar till Tisdagen 23 februari 2010 Kl 18.30 SAP-lokalen Alviksgatan 4 Sedvanliga årsmötesförhandlingar Kaffe, smörgåstårta, kaffe och kaka Varmt Välkommen! Styrelsen S-kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikts

Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikts Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikts Verksamhetsberättelse för Hallands Socialdemokratiska Kvinnodistrikt 2010 Distriktsstyrelsens sammansättning Anna- Karin Malmkvist ordförande Stina Lindberg

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Kommunberedningen 2016-08-24 Lokal: Laholms teater, Laholms kommun Tid: 13.30-16.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal samverkan, 6 partners Närvarande Politiker Mats Eriksson

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer