Året som gått BÅstad golfklubb 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått BÅstad golfklubb 2012"

Transkript

1 Året som gått Båstad Golfklubb

2 Ordföranden Båstad Golfklubb Box BÅSTAD Org. nr Reception Telefon Fax Hemsida E-post Verkstad Telefon E-post Shop Telefon E-post Restaurang Telefon E-post Båstad Golfklubb Fastighets AB (samma adress som golfklubben) Org. nr Omslagsbild - Vy över Gamla Banan under Äkta make/sambotävlingen 20/ Som nyvald ordförande i vår fina Båstad Golfklubb vill jag först tacka för förtroendet att få ta mig an det intressanta men också ansvarsfulla arbetet som ordförande i klubben. Jag har tidigare under många år varit engagerad inom golfen, dock mest på förbundsnivå. Inte mist av det skälet är det extra spännande att få arbeta med golfen på klubbnivå, särskilt som klubbar och förbund inte alltid har den samstämmighet som man skulle önska. Jörgen Kjellgren har under året återkommit till klubben efter några år och det känns tryggt och dessutom trevligt att få möjlighet att arbeta tillsammans med honom och styrelsen som alla är mycket engagerade. Vi har under året påbörjat bland annat ett arbete med att förändra och modernisera våra stadgar så att de blir mer anpassade till övriga Golfsverige. Ett arbete med att ta fram en långtidsplan har också påbörjats och min förhoppning är att vi skall kunna presentera både resultatet av detta och förslag till nya stadgar vid årsmötet. Med den hårda konkurrens som idag finns mellan golfklubbar men också andra sporter gäller det att arbeta långsiktigt och idérikt för att hålla sig väl framme. Jag vill å styrelsens vägnar tacka alla som på något sätt bidrar till att Båstad Golfklubbs verksamhet, anställda, partners, restaurang och shop samt inte minst de ideella krafter som lägger ner ett stort arbete för klubben. Slutligen vill jag tacka alla medlemmar för i år och hoppas att vi ses igen när det börjar ljusna och grönska till våren. Mia Reich-Sjögren - ordförande GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSE OCH PERSONAL PÅ BÅSTAD GOLFKLUBB Ansvarig utgivare - Mia Reich-Sjögren Produktion - Annica Lovén 2

3 VD/Klubbchef har ordet Golfåret 2012 inleddes på ett härligt sätt med båda våra banor i ett utmärkt skick. Parallellt med att spelet kom igång så påbörjades ett stort underhållsarbete på samtliga våra byggnader. Efter några år av eftersatt underhåll var behovet stort och arbetet pågick under stora delar av säsongen. Resultatet har ni säkert sett, mycket fräschare och snyggare runt klubbhuset och en miljö som anstår en anrik golfklubb. På årsmötet i april valdes Mia Reich Sjögren till klubbens första kvinnliga ordförande någonsin. Mia har en enormt stor erfarenhet från styrelsearbete inom golfen, bl.a. som vice ordförande i Svenska Golfförbundet under flera år. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Mia och de övriga i styrelsen de kommande åren. På samma årsmöte fattades även beslutet om att påbörja en uppgradering av Nya Banans utslagsplatser, ett projekt som påbörjades under september. Projektet var planerat att vara färdigt under oktober men den regniga hösten har försenat arbetet och det mest troliga är att projektet nu slutförs under mars/april Under året har vi kontinuerligt genomfört gästutvärderingar vilka tydligt visar att vi håller en hög klass jämfört med andra golfklubbar i landet. Vår restaurang får de allra högsta betygen och rankas i topp i landet. Stort grattis till Ulrika och Andreas som under sitt andra år på klubben utvecklat och förfinat sin produkt ytterligare ett steg till såväl medlemmarnas som gästernas stora uppskattning. Den regniga hösten har påverkat utfallet av greenfee negativt men detta till trots har klubben en fortsatt stabil ekonomi. Arbetet med en långsiktig verksamhetsplan pågår för fullt och min förhoppning är att denna skall kunna vara klar tidigt 2013 och då kunna redovisas vid årsmötet i april. Jag och all min personal tackar för säsongen 2012 och vår planering är redan i full gång inför nästa säsong. Vi hoppas att en del nyheter skall göra ert medlemskap i Båstad Golfklubb ännu bättre men framförallt era golfrundor till en betydligt trevligare upplevelse. Jörgen Kjellgren - VD/klubbchef 3

4 Receptionen Insamling av aktiebrev I samband med klubbens byggnation av den Nya Banan samt förvärvet av familjen Nobels bolag Fornax AB övergick klubben till en aktieägd golfklubb. Vid första emissionen 1990 utgavs aktier och vid en andra emission 2008 utgavs ytterligare 100 aktier. Sedan 2004 för klubben en digital aktiebok i Golfens IT-system (GIT) i vilken man kan utläsa aktiens historik, det vill säga genomförda ägarbyten. Med anledning av detta har styrelsen fattat följande beslut: Att samla in samtliga aktiebrev representerande utestående aktier i bolaget och makulera dessa. Att i samband med nyemissioner inte utfärda nya aktiebrev. Den huvudsakliga anledningen till indragningen av befintliga aktiebrev och beslutet att inte utfärda några nya är en avsevärt förenklad administration. Vi sköter sedan 2004 alla aktieöverlåtelser i GIT (golfens IT system) och ser inte längre behovet av fysiska aktiebrev. Vid utträde och övergång till passivt medlemskap skall det nuvarande aktiebrevet överlåtas på ny ägare och det är vid det tillfället som problemet oftast uppstår, d.v.s. att ägaren av aktiebrevet inte hittar detta och detta måste då dödas. En lång och tidskrävande process på ca 18 månader, innan ägaren kan få tillbaka sin likvid för aktien. Med beslutet om indragning och att inte utfärda några aktiebrev löser vi detta problem en gång för alla. Aktiebrevet ska snarast lämnas in till kansliet alternativt skickas in i rekommenderat brev. I samband med inlämningen av aktiebrevet till kansliet får man en kvittens från klubben på att det är inlämnat och också ett utdrag ur den digitala aktieboken om man så önskar. Av detta utdrag framgår det tydligt vilken aktie man äger i Båstad Golfklubb Fastighets AB. Är du osäker på om ditt aktiebrev redan finns förvarat i klubbens arkiv eller om du behöver hjälp med handlingar till Bolagsverket om dödande av förekommen handling, går det bra att kontakta kansliet. Töm ditt bagskåp inför vintern För att undvika att möss och smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar rekommenderar vi att ni tömmer era bagskåp under vintern. Båstad Golfklubb har inga försäkringar som täcker skadad egendom och därför fråntar sig klubben allt ansvar och kommer inte att ersätta något som skadats. 4 Medlemskapsförändringar Nu är det hög tid att säga till oss om du har för avsikt att gå ur klubben, bli passiv eller på annat sätt förändra ditt medlemskap. Sista dag för medlemskapsförändringar är den 15 december Om du meddelar oss efter detta datum tar klubben ut en administrativ avgift på 500 kr/person. Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med förfallodag den 28 februari OBS! Efter årsfakturans förfallodag kan du inte förändra ditt medlemskap, du kvarstår i den medlemskategori som du enligt årsfakturan tillhör. Hole-in-one Under året har 15 Hole-in-One gjorts på våra banor. Puttingmatta Under vintern finns en puttingmatta i styrelserummet ovanför sällskapsrummet som i första hand kommer att användas för att bedriva juniorträning. Mattan kommer även att kunna utnyttjas av övriga medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att låna nyckel upp till mattan. Nyckeln hämtas i receptionen då den är öppen, för övriga tider gäller följande: Nyckeln avhämtas inte på klubben, utan kontakta Jörgen Kjellgren eller Annica Lovén för vidare information, se telefonnummer nedan. Öppettider under vintern Receptionen håller stängt 17 december - 6 januari. Om du har ett akut ärende, kan du nå oss under kontorstid, Jörgen Kjellgren, Vid medlemsärenden kan du kontakta Annica Lovén, Det går även bra att maila till Annica Lovén GAMLA BANAN Hål 4 Kerstin Feinberg, Ola Gejervall, Rolf Bergström, Vailet Hult, Åsa Westerdahl-Jansson Hål 8 Claes-Mårten Boivie, Johan Carlén, Mats Hansen, Torsten Nilsson Hål 11 Christer Gardell, Lennart Nilsson Hål 17 Ulf Andsberg NYA BANAN Hål 4 Birgitta Jeppsson Hål 10 Jan Forsman, Kristina Hagander

5 Banutvecklingsrådet Banutvecklingsrådet (BUR) som är tillsatt och lyder direkt under styrelsen har som sin främsta uppgift att utveckla klubbens båda banor. BUR består idag av Erik Tiblom (ordförande), Leif Hägglund, Håkan Svensson, Anders Svenson, Annica Lovén och Jörgen Kjellgren. Vid behov adjungeras banarkitekter m fl till möten. Fokus har under 2012 varit att fullfölja årsmötets beslut med att renovera - och bygga nya utslagsplatser på Nya Banan. Som tidigare redovisats så är beläggningen på Nya Banan relativt låg under stora delar av säsongen. Med en modernisering av banan är vi övertygade om att både medlemmar och gäster kommer upptäcka storheten med Tommy Nordströms skapelse och att vi på så sätt kan komma tillrätta med delar av den snedbelastning i beläggning vi har mellan våra banor. Projektet startade under hösten och var beräknat till att vara klart till månadsskiftet oktober/november. Tyvärr har vädrets makter inte alls varit med oss under hösten utan har verkligen ställt till stora problem med att framför allt transportera ut material till byggplatserna. Vi har när detta skrivs färdigställt ca 40 % av den planerade byggnationen och resterande delar kommer att göras sent 2012 eller tidigt Vår förhoppning är att de nya utslagsplatserna ska vara spelklara till i början av maj nästa år. För byggnationen av de nya utslagsplatserna har vi tagit hjälp av en riktigt erfaren shaper, Darren Hughes med mer än 20 års erfarenhet från golfbanebyggande över hela världen. Vi kan redan nu konstatera Hål 9 - Nya Banan att med Darrens professionella inställning och kunnande kommer vi att få riktigt fina utslagsplatser på Nya Banan till nästa säsong. BUR arbetar just nu med att titta på nya projekt som skall rymmas inom den långsiktiga verksamhetsplanen för klubben. Det är nödvändigt att vi har två banor av hög klass för att kunna konkurrera om golfspelarna i framtiden, både egna medlemmar - och gäster. Därför gör vi denna inventering nu som säkert kommer att omfatta både stora och mindre förslag till förändringar/förbättringar. Vi hoppas också få en del nya uppslag genom den medlemsundersökning som genomförs under november månad. Svinga lugnt så ses vi på de gröna ytorna till våren. Erik Tiblom/Jörgen Kjellgren Hål 18 - Nya Banan 5

6 Rapport från head greenkeeper Säsongen började bra på banorna. Vintern var mycket snäll mot greenerna och det övriga spelfältet. Vi öppnade Nya Banan rekordtidigt den 16 mars och Gamla Banan den 22 mars. I normala fall brukar vi hinna med att preparera banan mycket mer innan öppning men det var inga problem att göra detta i efterhand. En positiv effekt av den kalla våren var att kylan gjorde att gräset inte började växa i den takt vi är vana vid, vilket syntes på spelytorna. På grund av detta hade vi bra kontroll på greenerna som inte växte för snabbt. Efter Guldpokalen 7-8 juli kom värmen som fick till följd att mineraliseringen satte igång i jorden och gräset började växa snabbare. Mineralisering är när organiskt material bryts ner och gräset skaffar sig energi och näring till att börja växa. Ett par dagar efter denna växttopp fick vi åter kontroll på gräset. Tyvärr åtföljdes detta av ett årligen återkommande problem, greenerna började bli täta. För att åtgärda problemen med täta greener vertikalskär och dressar vi regelbundet. Resultatet blir en bättre greenyta, tyvärr varar det inte så länge som vi vill. Vi fortsätter att fundera på hur vi ska hitta rätt skötselstratgi under den här perioden. Årets annorlunda väderprofil, lite värme och mycket vatten, har gjort att behovet av gödsling har varit mycket mindre än normalt. På grund av detta har vi lyckats hålla undan svampsjukdomar på greenerna till senhösten. I september satte vi igång byggnationen av nya utslagsplatser på Nya Banan. Förutom en stor arbetsinsats av egen personal tog vi hjälp av Darren Hughes, en erfaren golfbanebyggare. Tyvärr har det eviga regnandet under hösten varit en svår nöt för oss att knäcka, både när det gäller byggnation samt transport av material. Trots vädret har Darren som utfört anläggningsarbetet gjort ett mycket bra arbete, hans vana från tidigare projekt gör att han ser det vi andra inte ser och vet precis hur man ska fåen utslagsplats att smälta in i naturen. Han har även tips om hur vi kan förbättra vårt arbete framöver. Nu hoppas vi på en torr vinter så vi kan komma igång tidigt med att färdigställa utslagsplatserna och kunna öppna dessa till våren samt fortsätta att förädla Nya Banan till en spännande och trevlig golfupplevelse. De senaste åren har vi övergått till att sprutgödsla fairways. Detta har inneburit en rejäl neddragning av näring till dessa ytor med följande effekt: minskad klippning till två gånger veckan istället för som tidigare tre. I och med detta har vi kunnat spara mycket tid till andra finishmoment på klubben. Våra dräneringsproblem är ett stort samtalsämne. På våra banor ligger kilometervis med dräneringsslang nedgrävd som på många ställen fungerar alldeles utmärkt men tyvärr inte överallt. Problemet är när det inte hinner torka upp mellan regnskurarna, då stannar vattnet i grästhatchen. Thatchen är det översta skiktet på gräsytan som gärna lägger sig som ett lock och förhindrar luftväxling med marken under. Detta är viktigt för rotutvecklingen och ett aktivt bakterieliv men även vattnet får svårt att tränga ner och skapar då en svampig yta. För att få bukt med detta problem har vi under hösten dressat båda banorna med 400 ton sand. Inblandningen av mer sand i marken skapar bättre fördelning av partiklar med gott om hålrum för vatten och luft att passera igenom. Extra mycket fokus har lagts på de blöta områdena för att skapa en bättre spelyta. Större arbete som återstår under året är luftning av fairways och gångvägar. Vår emellanåt omdiskuterade högruff har under året slagits två gånger, precis som planerat. Gräset pressas till rundbalar, i år fick vi ihop hela 118 stycken. Vi kommer att fortsätta ett långsiktigt arbete med att slå och på så sätt tunna ut våra ruffar. Banpersonalen har under året bestått av 8 heltidsanställda samt 5 säsongsanställda som jobbat allt mellan 3-6 månader. Till nästa säsong kommer vi att lägga mycket fokus på att effektivisera skötsel av våra banor. Under högsäsong, när vi är full personalstyrka, upplevs det emellanåt att vi stör spelet vilket naturligtvis inte är bra. Vårt mål är sköta banan men att inte störa. Detta är stor utmaning för min personal då många hål ligger nära varandra. Nu tar vi snart en välbehövd semestervila och kommer tillbaka utvilade till säsongsstart Anders Svensson 6

7 Årets deltagare i Ludvig Nobel Trophy 2 juli. Tävlingsverksamheten Vilken tävlingssäsong vi har haft 2012! Över 80 tävlingar har spelats på våra banor och vi ser fortfarande ett stort intresse i att deltaga. Sammanlagt cirka 3900 starter har gjorts, enbart i klubbtävlingar under året. August Lindvall och Sofie Karsberg blev årets klubbmästare. August vann även Junior-KM och under första ronden i tävlingen satte han dessutom banrekord med 66 slag på Gamla Banan efter en fantastisk golfrunda som öppnades med en eagle på hål 1. Årets första nyhet i tävlingsprogrammet - Golf Joy Travels Nationaldagsgolf - lockade 70 par som spelade tvåmannalag scramble på Gamla Banan. Både segrarna i A-klassen - Henrik Johansson, Partille GK & Patrik Gustafsson, Söderköpings GK och segrarna i B- klassen - Beth Trägårdh & Tommy Ström - vann härliga golfresor. Guldpokalen spelades i år på Nya Banan den 7-8 juli i fantastiska väderförhållanden. Även 2012 ingick tävlingen i SGT Minitour med en prissumma på kr och lockade 84 tävlanden. Årets vinnare blev Henrik Hilford Brander från Barsebäck GCC. Herrtävlingarna under sommaren återinfördes och spelades 3 torsdagar i rad. Deltagarantalet låg runt 45 spelare per omgång och vi hoppas att fler ska få upp ögonen för denna trevliga tävling med fantastiskt fina priser från Lindquists Herrekipering till nästa år. För 82:a året i rad arrangerades Golfveckan på Båstad Golfklubb första veckan i augusti. Sedan 2011 inleds Golfveckan, till klubbens grundare, Ludvig Nobels ära, en hickory tävling. Till årets tävling kom det 45 hickory entusiaster och klubben satte upp Gamla Banan till en längd som var i stort sett identiskt med ursprungsbanan från Vann gjorde Julia Tedvik från Sönnertorps GK. Med 74 slag vann hon scratchpriset med tre slag, en mycket stark prestation då många av de manliga deltagarna hade deltagit vid flera SM och andra internationella hickory tävlingar. Den nya generationstävlingen med två klasser i Golfveckan blev mycket uppskattad där Hotel Skansen stod som sponsor. 49 par i tvågenerationsklassen spelade greensome och 15 lag i tregenerationsklassen spelade Texas Scramble på Nya Banan. Klubbmästarna August Lindvall och Sofie Karsberg. Årets sista tävling - Gåsagolfen 3-4 november - blev en mycket utmanande historia för de 53 deltagande paren. Vann gjorde Johan Ludvigsson och Walter Bauge efter drömgolf på lördagen och tappert kämpande på söndagen. Vill du veta mer om årets tävlingar kan du gå in på vår hemsida för att se resultat och bilder. Nu är vi i full gång med att planera nästa års tävlingsprogram och vi hoppas att alla som vill delta i tävlingar kommer att hitta något som passar. Annica Lovén Segrarna i Hotel Skansens 3-generationsklass Ingrid Svensson, Lars Bernstedt och Anna Rausman. 7

8 Junioråret 2012 När vi ser tillbaka på golfåret som gått så innehåller det många härliga minnen sett ur ett juniorperspektiv. Sedan golfhallen i Halmstad valde att lägga ned sin verksamhet och i kombination med de stränga vintrar vi haft de senaste åren så har tävlingsjuniorerna haft svårt att träna svingteknik året runt. Tacksamt fick klubben en stor puttingmatta som vi vintern 2011/2012 installerade på ovanvåningen i styrelserummet. Mattan är en 40 m2 mobil puttinggreen där juniorerna under de kallaste vintermånaderna fick möjlighet att finslipa teknikförbättringar på ett av golfens viktigaste slag. Annika Lagerquist genomförde ca 10 cirkelträningspass med funktionell styrketräning i Strandängsskolans idrottshall. Syftet var att stärka och stabilisera tävlingspelarna så att de kan träna och tävla flitigt utan att råka ut för skador. En positiv effekt av detta motiverade också en del av spelarna att ändra sin kosthållning och börja träna regelbundet. En av våra målsättningar är att juniorer ska känna sig välkomna och trygga på klubben och kunna träna och spela så mycket de önskar. Det är en målsättning som nu är på god väg att uppfyllas då det sedan några år tillbaka finns många juniorer i skiftande åldrar som tränar sving och närspel tillsammans efter skolan. Det gör att det alltid är liv och rörelse på klubben och det finns goda möjligheter att träffa nya kompisar, spela på banan och att ständigt lära sig nya saker. Vi fortsätter att gå mot strömmen och juniorer som vill börja spela golf fortsätter att öka. Vårt koncept med ett prova-på medlemskap fungerar väldigt väl där intresserade barn och ungdomar kan träna och spela golf hos oss. Genom att bara följa med en kompis som redan spelar eller bara vara med på någon av gruppträningarna som anordnas varje vardagskväll gör att alla har möjlighet att prova på spelet. Vi har ca 100 lokalt boende juniorer i regelbunden träning där ett 50-tal även är med i tävlingar från klubb- till juniorelit nivå. PGA Junior Pro-Am laget August Lindvall, Håkan Svensson, Anna Bockasten och Callum Carlström. Resultatmässigt så är en av höjdpunkterna att både Callum Carlström och August Lindvall kvalificerade sig till riksfinalen i Skandia Cup på Veckefjärdens GK utanför Örnsköldsvik. Väl där placerade August sig på en hedrande 3:e plats. Vi tog oss till riksfinal i PGA Junior Pro-Am som spelades på Lakes Course PGA National i Malmö. Juniorlaget spelar sedan ett par år i Elitserien i Skåne och gör även så Efter att missat att ta sig till slutspelet efter de två första omgångarna så avancerade de upp i högsta serien igen efter fint spel på Söderåsen i september. Målsättningen 2013 är att först kvalificera oss till slutspelet och därmed få möjligheten att spela Lag-SM för juniorer. Avslutningen den 14 oktober innehöll traditionsenlig korvgrillning men puttningstävlingen fick ställas in då det signifikativt för årets säsong började ösregna. Dagen avslutades med prisutdelning från årets tävlingar samt juniorutmärkelser. William Dahlström 11 år, blev Årets Rookie. Klubbmästare både för herrar och juniorer samt Årets pojkjunior blev August Lindvall. Anna Bockasten fick utmärkelsen årets Flickjunior efter en massiv handicapsänkning, träningsflit samt i övrigt fina tävlingsresultat under året. Håkan Svensson Många duktiga juniorer har placerat sig i årets tävlingar. Från vänster: Laura Skog, Natanael & Emma Kvidal, Ebba Lennerhov samt Jeanne & Sebastian Le Coz. 8

9 Det härliga vädret under damernas vårupptakt gjorde att modevisningen kunde hållas utomhus på kvällen. Damverksamheten Årets golfsäsong lider mot sitt slut kan inte stoltsera med att det varit ett kanon år vädermässigt. Tvärtom! Däremot har det varit ett hyfsat golfår. När man inte har kunnat sola och bada, har man i alla fall kunnat spela golf. Det har spelats mycket golf på Båstad GK i år och det är vi givetvis tacksamma för. Vi har haft ett gediget program för damgolfare, med många tävlingar och klubbmatcher. Vårens tävlingsprogram startade i april med den populära 9-hålstävlingen Köpmansgatan Cup som spelades på Gamla Banan. En tävling där man själv väljer tid och partner, vilket är perfekt t.e.x när man arbetar. Köpmansgatan Cup består av fyra deltävlingar. Varje deltävling är en avslutad tävling, men även en Eclectic över fyra ronder. Årets tävling vanns av Elsa Warmland. Därefter var det dags för damernas Vårupptakt en 3-mannalag scramble som spelades på Nya Banan i strålande solsken. Lag Rose-Marie Fogelkvist, som förutom Rose-Marie, bestod av Viveca Berglund och Birgitta Gillmert, vann på 69,1 poäng. Endast 0,1 bättre än tvåan, Lag Karin Lindblom. På kvällen avslutades vårupptakten med en härlig medelhavsinspirerad buffé, komponerad av våra krögare, Ulrika och Andreas och modevisning med både tuffa kläder och mannekänger från Köpmansgatan. Nästa damtävling på tur: Får jag lov? En greensome poängbogey, där dam bjuder upp herre. Dock inte sin egen. Det har sällan spelats i så dåligt väder, men lagom till prisutdelningen sken solen i kapp med vinnarna Carin Bernsfelt och Hans Lindström. De Nationella Damdagarna spelades den 4 och 5 juni. Tyvärr var deltagarantalet lågt under båda dagarna. Första dagens singeltävling vanns av Ingbritt Irhammar från Woodlands GK och andra dagens foursometävling vanns av Titti Häggström, Båstad GK och Bodil Winberg, Göteborgs GK. Även denna tävling spelades i svåra väderförhållanden. Priserna i denna tävling kom från JellyBean, ett eldorado i glasskålar, fat och färger. Sommarens tävlingar avlöste varandra. Först ut var Lilla Köksboden i slutet på juni. Slagtävling i klass A och poängbogey i klass B. A klassen vanns av Ebba Lennerhov och B klassen av Vera Andsberg. Några veckor senare spelades Tant Gröns Invitation, där Båstad dam bjuder upp dam från annan klubb och spelar bästboll poängbogey på Nya Banan. Lyckliga vinnare till de läckra korgarna, fulla med delikatesser från Tant Grön, var Catarina Berntsson, Djursholms GK och Charlotte Palmstierna, Båstad GK. W.A. Bolins Smyckestävling, är en annan tävling att se fram emot. Vinnaren erhåller ett vackert halssmycke, som i år vanns av Annika Lagerquist. Sista tävling innan golfveckan var Garderobens Sommaravslutning. Tävlingen spelades på Nya Banan i ganska hyfsat sommarväder. A-klassen vanns av Natasha Bogojevic-Jahn och B-klassen vanns av Andrea Bergkvist. Kvällen avslutades i restaurangens pergola, där vi avnjöt en fantastisk asiatisk buffé och tittade på tjusiga kläder på mannekänger från Garderoben. Efter golfveckan gick vi in i fas två av årets damverksamhet. I mitten av augusti tog Pokaltävlingarna vid. A- klassen spelar om Bernsteinpokalen. I år vanns den av Anita Wandel. B-klassen spelar om Silverljusstakarna som vanns av Vera Andsberg. I augusti började också Bjärerundan. En tävling som spelas på 5 olika Bjäre banor. Bästa Båstaddam i A-klassen blev Lena Jensen. B-klassen vanns av Båstad GK:s Carin Bernsfelt. I september månad spelades FairNet Cup, en V.S.O.P. i fyra deltävlingar som spelades på Nya Banan. Prisutdelningen och avslutningen hölls i FairNets lokaler i Företagsbyn. Det var en lyckad kväll, där det bjöds på drink med tilltugg. Lycklig vinnare till FairNet Cup, blev Siv Wickström, som vann en strykstation. Under året har det också spelats klubbmatcher. Vi har varit och spelat på Falsterbo GK, Torekov GK och Rya GK. Vi har också bjudit in Rya GK, Halmstad GK och Göteborgs GK att spela hos oss. Detta är ett väldigt uppskattat sätt att åka ut, spela golf på andra banor och träffa andra golfande damer. Vi riktar ett stort tack till årets sponsorer som gjort det möjligt för oss att presentera fina prisbord i samband med damtävlingarna. Arbetet inför 2013 års tävlingssäsong är nu i full gång. Det kommer att bli en del förändringar och överraskningar. Ann-Charlotte Söron 9

10 Seniorkommittén Så har då ännu ett golfår nått vägs ände. Fortare går det för varje år, så känns det i vart fall. För seniorverksamhetens vidkommande har året följt traditionen. Seriegolf, Franks Pokal, Seniormästerskap, Träslaget och Linders Cup. Seriespelet har en speciell nerv. Att få representera klubben, slagtävling utan handicap och så försöka bli bland de fyra bästa för H35 de tre - för att få räknas in i laget. Förhoppningsvis har vi sett representativa ut i våra enhetliga, med klubbens emblem försedda pikéer och tröjor. 10 lag har vi haft i gång och av dessa har 4 spelat i högsta divisionen, H45, H55, H70 och H 75. Utfallet blev enligt målsättning. Vi lyckades plocka hem skånskt mästerskap i en klass, H75. Laget som hemförde bedriften bestod av Ulf Andsberg, Jimmy Nyström, Per Ekberg, Sven Hult, Lennart Nilsson och undertecknad. Även vårt andralag i H45 vann sin serie i div. 4 och flyttas upp i trean nästa år. Tyvärr blev det nedflyttning för våra första lag i H45 och H55 medan övriga lag klarade sig kvar i sina respektive serier. H75 - Skånska mästare Franks pokal samlade i år 27 deltagare och hemfördes i år av Ulf Cederhage som finalslog Torbjörn Löhr. Seniormästerskapet spelades i år helgen augusti med 40 startande deltagare och såg följande klubbmästare: H45 H55 H65 H75 D50 Mikael Long Staffan Nilsson Ulf Bexelius Ulf Andsberg Katarina Larborn Träslaget är numera öppet även för damer och spelas endast över en omgång. Tävlingen samlade i år 58 deltagare, varav 24 stycken från andra klubbar och spelades i två klasser, A och B, med gränsdragning som ger lika många deltagare i varje klass. Årets segrare blev i klass A Hans Göran Appelgren från vår klubb och i klass B Kjell Åke Friberg, Landskrona GK. Kjell-Åke Friberg och Hans Göran Appelgren Segrare i Träslaget 2012 Linders Cup är den årliga klubbmatchen mot Torekov med Ryder Cup-upplägg och spelades i år på Torekovs Golfklubb. Det blev en spännande upplösning där vår klubb åter hemförde pokalen, denna gång med siffrorna Två resultat som klubben har anledning att glädjas åt i år är att Jimmy Nyström vann individuellt skånskt mästerskap med 77 slag. Mästerskapet spelades i år på Torekovs Golfklubb. Vidare har Gösta Ignell återigen spelat i svenska landslaget, numera i H65, samt med god framgång deltagit i Italienska öppna mästerskapet i Milano, Italien. Gösta har därvid spelat i alla de åldersklassers svenska landslag där han åldersmässigt varit kvalificerad. Vi lyfter på hatten för dessa, våra två fina representanter för vår klubb. Gösta Ignell - framgångsrik representant för Båstad Golfklubb. Stig-Bertil Svensson 10

11 Mat & Möten Då har vi precis avslutat säsong två som krögare här på Båstad Golfklubb. Det går fort när man har roligt - är ett ordspråk som landar väldigt rätt hos oss just nu. Varje dag är en utmaning och varje gästmöte här ser vi som en chans att berika dig som gäst med en bra upplevelse och något du gärna kommer tillbaka till. Vi tror och hoppas att vårt värdskap, vår mat, service och våra duktiga medarbetare ger dig det du önskar när du besöker restaurangen på Båstad Golfklubb. Om inte, så är vår förhoppning att du delar med dig till oss av dina synpunkter och feedback. Under hela sommaren har vi varit en av 23 golfrestauranger i Skåne som deltagit i en tävling om titeln att utses till Skånes bästa golfkrog. Maträtten som skulle bedömas av er gäster var klassikern Stekt fläsk med löksås och tack alla ni som röstade och gjorde att just Båstad Golfklubbs restaurang gick till finalen där fem restauranger gjorde upp om segern. Tyvärr blev det i finalen inte vi som vann men det var en utmaning att delta och vi är mycket glada över engagemanget hos er gäster vilket också gjorde att alla i vårt team sporrades ytterligare och det skapade en stolthet hos oss alla! Vi kan nu summera vår säsong och konstatera att Ni, tillsammans med många andra gäster ökat tillströmning med flera tusen ätande gäster mer än året innan och vi och våra medarbetare hör många gånger varje dag att man är oerhört nöjd med mat, service och totalupplevelsen på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Ja, vi ler när vi tänker på många av de uppmuntrande ord vi fått under denna säsong! Vi lever verkligen vår dröm rent yrkesmässigt och vi har tillsammans med våra medarbetare väldigt, väldigt roligt ihop! Tack så väldigt mycket för att ni gästat oss den här säsongen! Att ha mycket gäster är viktigt för oss! Att ha mycket nöjda gäster är ännu viktigare för oss! Hoppas ni gillar det vi gör och att vi får fortsatt förtroende att arbeta vidare med denna fantastiska restaurang! Denna säsong bjöd på en vår, med en relativt tidig påsk som var iskall och där allt utesittarväder uteblev. På Påskafton var puttinggreenen utanför restaurangen inte grön utan ett vitt snötäcke låg där på morgontimmarna. Detta är ju inte precis optimalt för oss restauratörer på Bjäre som hoppas att våra besökare ska kunna njuta fullt ut av en ledig långhelg. Vi hade trots detta väldigt mycket gäster under påskhelgen och sen blev även maj månad en mycket intensiv och rolig månad där vi verkligen kände en stor tillströmning av gäster, även de tider och dagar då vi inte har lika hög beläggning av golfande gäster på anläggningen. Sommarmånaderna har för Mat & Möten inneburit en mängd olika evenemang som till exempel Bjäres restaurangvecka i juni där vi dubblerade antalet menyer i år mot tidigare. Vi har även i år fått chansen att hjälpa flera av de företag som finns med som partners till Swedish Open där vi bistått med catering till frukostar, luncher & middagar under de två veckorna som tennisen pågick. Vår satsning att hålla restaurangen öppet även kvällstid har varit mycket uppskattad och det är absolut något vi kommer jobba vidare på även nästa sommar. Grillkvällarna på torsdagar har även de varit välbesökta. Vi har tack vare många förfrågningar från er medlemmar kunnat vara en aktör vid olika privata middagsarrangemang med catering vilket varit väldigt roligt. Vi ser framemot att se er hos oss igen till våren Restaurangen stänger som vanligt luncherna efter Gåsagolfen men nytt för i år är vår satsning på att öppna upp dörrarna till Julsmaker på Mat & Möten kvällstid 7-8 december med femrätters avsmakningsmeny med julsmaker. Till och med den 10 december har vi verksamheten igång med catering och hemma hos middagar men efter det kommer vi ha semester till i mitten på januari och sedan öppnar vi igen i mars månad. Med varma hälsningar från Ullis & Andreas 11

12 Om golfåret som passerat. Per pro Årets första månad bestod av min årliga utbildning hos amerikanska PGA samt golfmässa med 2012 års nyheter i Orlando, Florida. I februari blev det först spel och träning i Las Vegas hos min förre chef Butch Harmon (Tigers f.d tränare) och sedan ytterligare spel i Los Angeles området. I mars påbörjade jag och Håkan planeringen för våra traditionsenliga golfskolor och jag hann också med att delta i svenska PGA:s årliga utbildning i Halmstad. I april och maj började golfsäsongen på allvar. För 29:e året i rad genomförde vi våra populära golfskolor, det säger väl en del om våra kurser som vänder sig till såväl nybörjare som etablerade spelare. Under 3 intensiva dagar tränar och spelar vi golf tillsammans, en utmaning både psykiskt och fysiskt. Vi hade under 2012 ett fullmatat program med spel på Båstad och boende på Hovs Hallar. Väder och vind till trots genomförde jag dessutom 11 kurser för medlemmar - 3 timmars träning med avslutande lunch. Ett bra sätt att komma igång med sitt golfspel efter en lång vinter. På kurserna låter jag deltagarna prova på redskap som impactbagar och tunga klubbor, redskap som är en garanti för längre slag och en skön bollträff. Tunga klubbor och säckar har funnits med i snart 100 år, och kommer att vara med i all framtid! Bilden visar gula impactbagar och tunga 275 grams klubbor. Början av juni är alltid lite lugnare på klubben men direkt efter Midsommar så är högsäsongen i full gång. Medlemmar och gäster från när och fjärran strömmar in. Det är långa och intensiva dagar, mycket som ska skötas, men det är också den roligaste tiden på året. Efter en hektisk högsäsong var det dags för lite välförtjänt avbrott i vardagen - tillbaks till USA igen för PGA Mästerskapen på Kiawah Island, en tävling som vanns av Rory McIlroy. Där arbetade jag tillsammans med mina amerikanska kollegor i den stora PGAshopen. Några veckor senare åkte jag tillbaka till USA för årets höjdpunkt - Ryder Cup på Medinah i Chicago. Trots allt slit i shopen hann jag ändå vara med och uppleva den historiska vändningen som Europa lyckades med under söndagens spel. Väl hemma igen hade hösten slagit till på fullt allvar. Banorna i ett utmärkt skick men var fanns alla golfare? Endast till Gåsagolfen då vår årliga utförsäljning inför säsongsstängning genomförs var det riktigt många medlemmar på klubben igen. När golfsäsongen är över är det full fart med inventering, underhåll av hyrvagnar, golfbilar, traktorer, bollmaskin och bolltvätt med mera. Tack för ännu en fin golfsäsong. Per Pro med personal Herrar under en av mina medlemskurser. Underhåll av hyrvagnar är en av de saker vi sysslar med under vintern. 12

TÄVLINGSPROGRAM 2016. Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se

TÄVLINGSPROGRAM 2016. Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se TÄVLINGSPROGRAM 2016 Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2016 ANMÄLNINGAR Anmälan sker via golfterminalen i receptionen. på Min Golf (svenskgolf.se). till receptionen över disk

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013

ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013 ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013 Innehåll Kontakt Styrelse 2 Personal 2 Kontakt 2 Tankar från vår ordförande 3 VD/Klubbchef har ordet 4 Reception och Kansli 5 Banutvecklingsrådet 6 Rapport från Head

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005)

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005) Åmål 2006-11-06 Till Anna Göras Gabriella Lörnbring Gunilla Kjellstedt Jessica Fredriksson Martina? Sarah Johansson Sofie Jansson Hej! Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling

Läs mer

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 3, 2014. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter I skrivande stund är säsongen

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009 www.citroëngolftour.se SPORTS 08Tack! Den tionde upplagan av Citroën Golf Tour blev en ännu större succé än tidigare år. Tack alla ni som deltagit i de lokala klubbtävlingarna,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Bäste medlem, Görel Groos

Bäste medlem, Görel Groos Bäste medlem, Med några avslutande ord av år 2015 vill jag tacka Er medlemmar. Mycket har hänt och mycket arbetar vi på i styrelsen inför 2016. Det har varit ett fantastiskt golfår för Sörfjärdens GK.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor.

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Golf i Helsingborg Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Sedan invigningen 1974 har klubben

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM Båstad Golfklubb

TÄVLINGSPROGRAM Båstad Golfklubb TÄVLINGSPROGRAM 2017 Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2017 ANMÄLNINGAR Anmälan sker: via golfterminalen i receptionen. på Min Golf (svenskgolf.se). till receptionen över disk

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset.

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset. Protokoll för HÖSTMÖTE 2017 Tisdagen den 18 okt. 2016 kl.15.00 Mötet hölls i klubbhuset. 1 Mötets öppnande Lars Åke hälsade alla mötesdeltagarna (47 st.) välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet godkände

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 T S O M G ÅT T

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 T S O M G ÅT T Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 Å RE T S O M G ÅT T 3 Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK Kontakt Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr. 839400-0288 Reception Telefon 0431-783

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Seriespel division 1 på Västra

Seriespel division 1 på Västra Seriespel division 1 på Västra NY WEBBTIDNING Nu kommer Utslaget 2 2011. Vår ambition är att det skall komma ut 3 till 4 nummer om året. Till vår stora glädje har vi fått en ny medarbetare i redaktionen.

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2017

Nyhetsbrev mars 2017 Nyhetsbrev mars 2017 Nu börjar säsongen närma sig! Hej medlemmar, Idag lyser solen och golfsäsongen är i antågande. Vi har redan öppnat drivingrangen och vår 9-hålsbana är också öppen med ordinarie greener.

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015 Kommungolfen Verksamhetsberättelse 2015 Gammal är äldst visade Kommungolfens nestor Johnny Person som segrade i KM 2015 Kommungolfen 2015 Medlemskap Årsavgift Syfte Kommunanställd, förtroendevald eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Veteran SM utomhus i Båstad år 2009

Veteran SM utomhus i Båstad år 2009 Veteran SM utomhus i Båstad år 2009 Några manliga spelares synpunkter om arrangemangen HS40 Vilken inramning och härligt evenemang.... M v h från en dålig förlorare som hade jäkligt kul i Båstad! Magnus

Läs mer

Hills Business Club. Eventkalender Custom fitting klubbprovardag, datum tbc. Maj

Hills Business Club. Eventkalender Custom fitting klubbprovardag, datum tbc. Maj Hills Business Club Eventkalender 2017 26 januari Nätverkslunch och föreläsning med Kristina Landgren 8 februari Padeltennis på Padel Center, Högsbo 15 mars Föreläsning med Emma Green och Camilla Kallin

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2014-11-04 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer