Året som gått BÅstad golfklubb 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått BÅstad golfklubb 2012"

Transkript

1 Året som gått Båstad Golfklubb

2 Ordföranden Båstad Golfklubb Box BÅSTAD Org. nr Reception Telefon Fax Hemsida E-post Verkstad Telefon E-post Shop Telefon E-post Restaurang Telefon E-post Båstad Golfklubb Fastighets AB (samma adress som golfklubben) Org. nr Omslagsbild - Vy över Gamla Banan under Äkta make/sambotävlingen 20/ Som nyvald ordförande i vår fina Båstad Golfklubb vill jag först tacka för förtroendet att få ta mig an det intressanta men också ansvarsfulla arbetet som ordförande i klubben. Jag har tidigare under många år varit engagerad inom golfen, dock mest på förbundsnivå. Inte mist av det skälet är det extra spännande att få arbeta med golfen på klubbnivå, särskilt som klubbar och förbund inte alltid har den samstämmighet som man skulle önska. Jörgen Kjellgren har under året återkommit till klubben efter några år och det känns tryggt och dessutom trevligt att få möjlighet att arbeta tillsammans med honom och styrelsen som alla är mycket engagerade. Vi har under året påbörjat bland annat ett arbete med att förändra och modernisera våra stadgar så att de blir mer anpassade till övriga Golfsverige. Ett arbete med att ta fram en långtidsplan har också påbörjats och min förhoppning är att vi skall kunna presentera både resultatet av detta och förslag till nya stadgar vid årsmötet. Med den hårda konkurrens som idag finns mellan golfklubbar men också andra sporter gäller det att arbeta långsiktigt och idérikt för att hålla sig väl framme. Jag vill å styrelsens vägnar tacka alla som på något sätt bidrar till att Båstad Golfklubbs verksamhet, anställda, partners, restaurang och shop samt inte minst de ideella krafter som lägger ner ett stort arbete för klubben. Slutligen vill jag tacka alla medlemmar för i år och hoppas att vi ses igen när det börjar ljusna och grönska till våren. Mia Reich-Sjögren - ordförande GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSE OCH PERSONAL PÅ BÅSTAD GOLFKLUBB Ansvarig utgivare - Mia Reich-Sjögren Produktion - Annica Lovén 2

3 VD/Klubbchef har ordet Golfåret 2012 inleddes på ett härligt sätt med båda våra banor i ett utmärkt skick. Parallellt med att spelet kom igång så påbörjades ett stort underhållsarbete på samtliga våra byggnader. Efter några år av eftersatt underhåll var behovet stort och arbetet pågick under stora delar av säsongen. Resultatet har ni säkert sett, mycket fräschare och snyggare runt klubbhuset och en miljö som anstår en anrik golfklubb. På årsmötet i april valdes Mia Reich Sjögren till klubbens första kvinnliga ordförande någonsin. Mia har en enormt stor erfarenhet från styrelsearbete inom golfen, bl.a. som vice ordförande i Svenska Golfförbundet under flera år. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Mia och de övriga i styrelsen de kommande åren. På samma årsmöte fattades även beslutet om att påbörja en uppgradering av Nya Banans utslagsplatser, ett projekt som påbörjades under september. Projektet var planerat att vara färdigt under oktober men den regniga hösten har försenat arbetet och det mest troliga är att projektet nu slutförs under mars/april Under året har vi kontinuerligt genomfört gästutvärderingar vilka tydligt visar att vi håller en hög klass jämfört med andra golfklubbar i landet. Vår restaurang får de allra högsta betygen och rankas i topp i landet. Stort grattis till Ulrika och Andreas som under sitt andra år på klubben utvecklat och förfinat sin produkt ytterligare ett steg till såväl medlemmarnas som gästernas stora uppskattning. Den regniga hösten har påverkat utfallet av greenfee negativt men detta till trots har klubben en fortsatt stabil ekonomi. Arbetet med en långsiktig verksamhetsplan pågår för fullt och min förhoppning är att denna skall kunna vara klar tidigt 2013 och då kunna redovisas vid årsmötet i april. Jag och all min personal tackar för säsongen 2012 och vår planering är redan i full gång inför nästa säsong. Vi hoppas att en del nyheter skall göra ert medlemskap i Båstad Golfklubb ännu bättre men framförallt era golfrundor till en betydligt trevligare upplevelse. Jörgen Kjellgren - VD/klubbchef 3

4 Receptionen Insamling av aktiebrev I samband med klubbens byggnation av den Nya Banan samt förvärvet av familjen Nobels bolag Fornax AB övergick klubben till en aktieägd golfklubb. Vid första emissionen 1990 utgavs aktier och vid en andra emission 2008 utgavs ytterligare 100 aktier. Sedan 2004 för klubben en digital aktiebok i Golfens IT-system (GIT) i vilken man kan utläsa aktiens historik, det vill säga genomförda ägarbyten. Med anledning av detta har styrelsen fattat följande beslut: Att samla in samtliga aktiebrev representerande utestående aktier i bolaget och makulera dessa. Att i samband med nyemissioner inte utfärda nya aktiebrev. Den huvudsakliga anledningen till indragningen av befintliga aktiebrev och beslutet att inte utfärda några nya är en avsevärt förenklad administration. Vi sköter sedan 2004 alla aktieöverlåtelser i GIT (golfens IT system) och ser inte längre behovet av fysiska aktiebrev. Vid utträde och övergång till passivt medlemskap skall det nuvarande aktiebrevet överlåtas på ny ägare och det är vid det tillfället som problemet oftast uppstår, d.v.s. att ägaren av aktiebrevet inte hittar detta och detta måste då dödas. En lång och tidskrävande process på ca 18 månader, innan ägaren kan få tillbaka sin likvid för aktien. Med beslutet om indragning och att inte utfärda några aktiebrev löser vi detta problem en gång för alla. Aktiebrevet ska snarast lämnas in till kansliet alternativt skickas in i rekommenderat brev. I samband med inlämningen av aktiebrevet till kansliet får man en kvittens från klubben på att det är inlämnat och också ett utdrag ur den digitala aktieboken om man så önskar. Av detta utdrag framgår det tydligt vilken aktie man äger i Båstad Golfklubb Fastighets AB. Är du osäker på om ditt aktiebrev redan finns förvarat i klubbens arkiv eller om du behöver hjälp med handlingar till Bolagsverket om dödande av förekommen handling, går det bra att kontakta kansliet. Töm ditt bagskåp inför vintern För att undvika att möss och smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar rekommenderar vi att ni tömmer era bagskåp under vintern. Båstad Golfklubb har inga försäkringar som täcker skadad egendom och därför fråntar sig klubben allt ansvar och kommer inte att ersätta något som skadats. 4 Medlemskapsförändringar Nu är det hög tid att säga till oss om du har för avsikt att gå ur klubben, bli passiv eller på annat sätt förändra ditt medlemskap. Sista dag för medlemskapsförändringar är den 15 december Om du meddelar oss efter detta datum tar klubben ut en administrativ avgift på 500 kr/person. Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med förfallodag den 28 februari OBS! Efter årsfakturans förfallodag kan du inte förändra ditt medlemskap, du kvarstår i den medlemskategori som du enligt årsfakturan tillhör. Hole-in-one Under året har 15 Hole-in-One gjorts på våra banor. Puttingmatta Under vintern finns en puttingmatta i styrelserummet ovanför sällskapsrummet som i första hand kommer att användas för att bedriva juniorträning. Mattan kommer även att kunna utnyttjas av övriga medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att låna nyckel upp till mattan. Nyckeln hämtas i receptionen då den är öppen, för övriga tider gäller följande: Nyckeln avhämtas inte på klubben, utan kontakta Jörgen Kjellgren eller Annica Lovén för vidare information, se telefonnummer nedan. Öppettider under vintern Receptionen håller stängt 17 december - 6 januari. Om du har ett akut ärende, kan du nå oss under kontorstid, Jörgen Kjellgren, Vid medlemsärenden kan du kontakta Annica Lovén, Det går även bra att maila till Annica Lovén GAMLA BANAN Hål 4 Kerstin Feinberg, Ola Gejervall, Rolf Bergström, Vailet Hult, Åsa Westerdahl-Jansson Hål 8 Claes-Mårten Boivie, Johan Carlén, Mats Hansen, Torsten Nilsson Hål 11 Christer Gardell, Lennart Nilsson Hål 17 Ulf Andsberg NYA BANAN Hål 4 Birgitta Jeppsson Hål 10 Jan Forsman, Kristina Hagander

5 Banutvecklingsrådet Banutvecklingsrådet (BUR) som är tillsatt och lyder direkt under styrelsen har som sin främsta uppgift att utveckla klubbens båda banor. BUR består idag av Erik Tiblom (ordförande), Leif Hägglund, Håkan Svensson, Anders Svenson, Annica Lovén och Jörgen Kjellgren. Vid behov adjungeras banarkitekter m fl till möten. Fokus har under 2012 varit att fullfölja årsmötets beslut med att renovera - och bygga nya utslagsplatser på Nya Banan. Som tidigare redovisats så är beläggningen på Nya Banan relativt låg under stora delar av säsongen. Med en modernisering av banan är vi övertygade om att både medlemmar och gäster kommer upptäcka storheten med Tommy Nordströms skapelse och att vi på så sätt kan komma tillrätta med delar av den snedbelastning i beläggning vi har mellan våra banor. Projektet startade under hösten och var beräknat till att vara klart till månadsskiftet oktober/november. Tyvärr har vädrets makter inte alls varit med oss under hösten utan har verkligen ställt till stora problem med att framför allt transportera ut material till byggplatserna. Vi har när detta skrivs färdigställt ca 40 % av den planerade byggnationen och resterande delar kommer att göras sent 2012 eller tidigt Vår förhoppning är att de nya utslagsplatserna ska vara spelklara till i början av maj nästa år. För byggnationen av de nya utslagsplatserna har vi tagit hjälp av en riktigt erfaren shaper, Darren Hughes med mer än 20 års erfarenhet från golfbanebyggande över hela världen. Vi kan redan nu konstatera Hål 9 - Nya Banan att med Darrens professionella inställning och kunnande kommer vi att få riktigt fina utslagsplatser på Nya Banan till nästa säsong. BUR arbetar just nu med att titta på nya projekt som skall rymmas inom den långsiktiga verksamhetsplanen för klubben. Det är nödvändigt att vi har två banor av hög klass för att kunna konkurrera om golfspelarna i framtiden, både egna medlemmar - och gäster. Därför gör vi denna inventering nu som säkert kommer att omfatta både stora och mindre förslag till förändringar/förbättringar. Vi hoppas också få en del nya uppslag genom den medlemsundersökning som genomförs under november månad. Svinga lugnt så ses vi på de gröna ytorna till våren. Erik Tiblom/Jörgen Kjellgren Hål 18 - Nya Banan 5

6 Rapport från head greenkeeper Säsongen började bra på banorna. Vintern var mycket snäll mot greenerna och det övriga spelfältet. Vi öppnade Nya Banan rekordtidigt den 16 mars och Gamla Banan den 22 mars. I normala fall brukar vi hinna med att preparera banan mycket mer innan öppning men det var inga problem att göra detta i efterhand. En positiv effekt av den kalla våren var att kylan gjorde att gräset inte började växa i den takt vi är vana vid, vilket syntes på spelytorna. På grund av detta hade vi bra kontroll på greenerna som inte växte för snabbt. Efter Guldpokalen 7-8 juli kom värmen som fick till följd att mineraliseringen satte igång i jorden och gräset började växa snabbare. Mineralisering är när organiskt material bryts ner och gräset skaffar sig energi och näring till att börja växa. Ett par dagar efter denna växttopp fick vi åter kontroll på gräset. Tyvärr åtföljdes detta av ett årligen återkommande problem, greenerna började bli täta. För att åtgärda problemen med täta greener vertikalskär och dressar vi regelbundet. Resultatet blir en bättre greenyta, tyvärr varar det inte så länge som vi vill. Vi fortsätter att fundera på hur vi ska hitta rätt skötselstratgi under den här perioden. Årets annorlunda väderprofil, lite värme och mycket vatten, har gjort att behovet av gödsling har varit mycket mindre än normalt. På grund av detta har vi lyckats hålla undan svampsjukdomar på greenerna till senhösten. I september satte vi igång byggnationen av nya utslagsplatser på Nya Banan. Förutom en stor arbetsinsats av egen personal tog vi hjälp av Darren Hughes, en erfaren golfbanebyggare. Tyvärr har det eviga regnandet under hösten varit en svår nöt för oss att knäcka, både när det gäller byggnation samt transport av material. Trots vädret har Darren som utfört anläggningsarbetet gjort ett mycket bra arbete, hans vana från tidigare projekt gör att han ser det vi andra inte ser och vet precis hur man ska fåen utslagsplats att smälta in i naturen. Han har även tips om hur vi kan förbättra vårt arbete framöver. Nu hoppas vi på en torr vinter så vi kan komma igång tidigt med att färdigställa utslagsplatserna och kunna öppna dessa till våren samt fortsätta att förädla Nya Banan till en spännande och trevlig golfupplevelse. De senaste åren har vi övergått till att sprutgödsla fairways. Detta har inneburit en rejäl neddragning av näring till dessa ytor med följande effekt: minskad klippning till två gånger veckan istället för som tidigare tre. I och med detta har vi kunnat spara mycket tid till andra finishmoment på klubben. Våra dräneringsproblem är ett stort samtalsämne. På våra banor ligger kilometervis med dräneringsslang nedgrävd som på många ställen fungerar alldeles utmärkt men tyvärr inte överallt. Problemet är när det inte hinner torka upp mellan regnskurarna, då stannar vattnet i grästhatchen. Thatchen är det översta skiktet på gräsytan som gärna lägger sig som ett lock och förhindrar luftväxling med marken under. Detta är viktigt för rotutvecklingen och ett aktivt bakterieliv men även vattnet får svårt att tränga ner och skapar då en svampig yta. För att få bukt med detta problem har vi under hösten dressat båda banorna med 400 ton sand. Inblandningen av mer sand i marken skapar bättre fördelning av partiklar med gott om hålrum för vatten och luft att passera igenom. Extra mycket fokus har lagts på de blöta områdena för att skapa en bättre spelyta. Större arbete som återstår under året är luftning av fairways och gångvägar. Vår emellanåt omdiskuterade högruff har under året slagits två gånger, precis som planerat. Gräset pressas till rundbalar, i år fick vi ihop hela 118 stycken. Vi kommer att fortsätta ett långsiktigt arbete med att slå och på så sätt tunna ut våra ruffar. Banpersonalen har under året bestått av 8 heltidsanställda samt 5 säsongsanställda som jobbat allt mellan 3-6 månader. Till nästa säsong kommer vi att lägga mycket fokus på att effektivisera skötsel av våra banor. Under högsäsong, när vi är full personalstyrka, upplevs det emellanåt att vi stör spelet vilket naturligtvis inte är bra. Vårt mål är sköta banan men att inte störa. Detta är stor utmaning för min personal då många hål ligger nära varandra. Nu tar vi snart en välbehövd semestervila och kommer tillbaka utvilade till säsongsstart Anders Svensson 6

7 Årets deltagare i Ludvig Nobel Trophy 2 juli. Tävlingsverksamheten Vilken tävlingssäsong vi har haft 2012! Över 80 tävlingar har spelats på våra banor och vi ser fortfarande ett stort intresse i att deltaga. Sammanlagt cirka 3900 starter har gjorts, enbart i klubbtävlingar under året. August Lindvall och Sofie Karsberg blev årets klubbmästare. August vann även Junior-KM och under första ronden i tävlingen satte han dessutom banrekord med 66 slag på Gamla Banan efter en fantastisk golfrunda som öppnades med en eagle på hål 1. Årets första nyhet i tävlingsprogrammet - Golf Joy Travels Nationaldagsgolf - lockade 70 par som spelade tvåmannalag scramble på Gamla Banan. Både segrarna i A-klassen - Henrik Johansson, Partille GK & Patrik Gustafsson, Söderköpings GK och segrarna i B- klassen - Beth Trägårdh & Tommy Ström - vann härliga golfresor. Guldpokalen spelades i år på Nya Banan den 7-8 juli i fantastiska väderförhållanden. Även 2012 ingick tävlingen i SGT Minitour med en prissumma på kr och lockade 84 tävlanden. Årets vinnare blev Henrik Hilford Brander från Barsebäck GCC. Herrtävlingarna under sommaren återinfördes och spelades 3 torsdagar i rad. Deltagarantalet låg runt 45 spelare per omgång och vi hoppas att fler ska få upp ögonen för denna trevliga tävling med fantastiskt fina priser från Lindquists Herrekipering till nästa år. För 82:a året i rad arrangerades Golfveckan på Båstad Golfklubb första veckan i augusti. Sedan 2011 inleds Golfveckan, till klubbens grundare, Ludvig Nobels ära, en hickory tävling. Till årets tävling kom det 45 hickory entusiaster och klubben satte upp Gamla Banan till en längd som var i stort sett identiskt med ursprungsbanan från Vann gjorde Julia Tedvik från Sönnertorps GK. Med 74 slag vann hon scratchpriset med tre slag, en mycket stark prestation då många av de manliga deltagarna hade deltagit vid flera SM och andra internationella hickory tävlingar. Den nya generationstävlingen med två klasser i Golfveckan blev mycket uppskattad där Hotel Skansen stod som sponsor. 49 par i tvågenerationsklassen spelade greensome och 15 lag i tregenerationsklassen spelade Texas Scramble på Nya Banan. Klubbmästarna August Lindvall och Sofie Karsberg. Årets sista tävling - Gåsagolfen 3-4 november - blev en mycket utmanande historia för de 53 deltagande paren. Vann gjorde Johan Ludvigsson och Walter Bauge efter drömgolf på lördagen och tappert kämpande på söndagen. Vill du veta mer om årets tävlingar kan du gå in på vår hemsida för att se resultat och bilder. Nu är vi i full gång med att planera nästa års tävlingsprogram och vi hoppas att alla som vill delta i tävlingar kommer att hitta något som passar. Annica Lovén Segrarna i Hotel Skansens 3-generationsklass Ingrid Svensson, Lars Bernstedt och Anna Rausman. 7

8 Junioråret 2012 När vi ser tillbaka på golfåret som gått så innehåller det många härliga minnen sett ur ett juniorperspektiv. Sedan golfhallen i Halmstad valde att lägga ned sin verksamhet och i kombination med de stränga vintrar vi haft de senaste åren så har tävlingsjuniorerna haft svårt att träna svingteknik året runt. Tacksamt fick klubben en stor puttingmatta som vi vintern 2011/2012 installerade på ovanvåningen i styrelserummet. Mattan är en 40 m2 mobil puttinggreen där juniorerna under de kallaste vintermånaderna fick möjlighet att finslipa teknikförbättringar på ett av golfens viktigaste slag. Annika Lagerquist genomförde ca 10 cirkelträningspass med funktionell styrketräning i Strandängsskolans idrottshall. Syftet var att stärka och stabilisera tävlingspelarna så att de kan träna och tävla flitigt utan att råka ut för skador. En positiv effekt av detta motiverade också en del av spelarna att ändra sin kosthållning och börja träna regelbundet. En av våra målsättningar är att juniorer ska känna sig välkomna och trygga på klubben och kunna träna och spela så mycket de önskar. Det är en målsättning som nu är på god väg att uppfyllas då det sedan några år tillbaka finns många juniorer i skiftande åldrar som tränar sving och närspel tillsammans efter skolan. Det gör att det alltid är liv och rörelse på klubben och det finns goda möjligheter att träffa nya kompisar, spela på banan och att ständigt lära sig nya saker. Vi fortsätter att gå mot strömmen och juniorer som vill börja spela golf fortsätter att öka. Vårt koncept med ett prova-på medlemskap fungerar väldigt väl där intresserade barn och ungdomar kan träna och spela golf hos oss. Genom att bara följa med en kompis som redan spelar eller bara vara med på någon av gruppträningarna som anordnas varje vardagskväll gör att alla har möjlighet att prova på spelet. Vi har ca 100 lokalt boende juniorer i regelbunden träning där ett 50-tal även är med i tävlingar från klubb- till juniorelit nivå. PGA Junior Pro-Am laget August Lindvall, Håkan Svensson, Anna Bockasten och Callum Carlström. Resultatmässigt så är en av höjdpunkterna att både Callum Carlström och August Lindvall kvalificerade sig till riksfinalen i Skandia Cup på Veckefjärdens GK utanför Örnsköldsvik. Väl där placerade August sig på en hedrande 3:e plats. Vi tog oss till riksfinal i PGA Junior Pro-Am som spelades på Lakes Course PGA National i Malmö. Juniorlaget spelar sedan ett par år i Elitserien i Skåne och gör även så Efter att missat att ta sig till slutspelet efter de två första omgångarna så avancerade de upp i högsta serien igen efter fint spel på Söderåsen i september. Målsättningen 2013 är att först kvalificera oss till slutspelet och därmed få möjligheten att spela Lag-SM för juniorer. Avslutningen den 14 oktober innehöll traditionsenlig korvgrillning men puttningstävlingen fick ställas in då det signifikativt för årets säsong började ösregna. Dagen avslutades med prisutdelning från årets tävlingar samt juniorutmärkelser. William Dahlström 11 år, blev Årets Rookie. Klubbmästare både för herrar och juniorer samt Årets pojkjunior blev August Lindvall. Anna Bockasten fick utmärkelsen årets Flickjunior efter en massiv handicapsänkning, träningsflit samt i övrigt fina tävlingsresultat under året. Håkan Svensson Många duktiga juniorer har placerat sig i årets tävlingar. Från vänster: Laura Skog, Natanael & Emma Kvidal, Ebba Lennerhov samt Jeanne & Sebastian Le Coz. 8

9 Det härliga vädret under damernas vårupptakt gjorde att modevisningen kunde hållas utomhus på kvällen. Damverksamheten Årets golfsäsong lider mot sitt slut kan inte stoltsera med att det varit ett kanon år vädermässigt. Tvärtom! Däremot har det varit ett hyfsat golfår. När man inte har kunnat sola och bada, har man i alla fall kunnat spela golf. Det har spelats mycket golf på Båstad GK i år och det är vi givetvis tacksamma för. Vi har haft ett gediget program för damgolfare, med många tävlingar och klubbmatcher. Vårens tävlingsprogram startade i april med den populära 9-hålstävlingen Köpmansgatan Cup som spelades på Gamla Banan. En tävling där man själv väljer tid och partner, vilket är perfekt t.e.x när man arbetar. Köpmansgatan Cup består av fyra deltävlingar. Varje deltävling är en avslutad tävling, men även en Eclectic över fyra ronder. Årets tävling vanns av Elsa Warmland. Därefter var det dags för damernas Vårupptakt en 3-mannalag scramble som spelades på Nya Banan i strålande solsken. Lag Rose-Marie Fogelkvist, som förutom Rose-Marie, bestod av Viveca Berglund och Birgitta Gillmert, vann på 69,1 poäng. Endast 0,1 bättre än tvåan, Lag Karin Lindblom. På kvällen avslutades vårupptakten med en härlig medelhavsinspirerad buffé, komponerad av våra krögare, Ulrika och Andreas och modevisning med både tuffa kläder och mannekänger från Köpmansgatan. Nästa damtävling på tur: Får jag lov? En greensome poängbogey, där dam bjuder upp herre. Dock inte sin egen. Det har sällan spelats i så dåligt väder, men lagom till prisutdelningen sken solen i kapp med vinnarna Carin Bernsfelt och Hans Lindström. De Nationella Damdagarna spelades den 4 och 5 juni. Tyvärr var deltagarantalet lågt under båda dagarna. Första dagens singeltävling vanns av Ingbritt Irhammar från Woodlands GK och andra dagens foursometävling vanns av Titti Häggström, Båstad GK och Bodil Winberg, Göteborgs GK. Även denna tävling spelades i svåra väderförhållanden. Priserna i denna tävling kom från JellyBean, ett eldorado i glasskålar, fat och färger. Sommarens tävlingar avlöste varandra. Först ut var Lilla Köksboden i slutet på juni. Slagtävling i klass A och poängbogey i klass B. A klassen vanns av Ebba Lennerhov och B klassen av Vera Andsberg. Några veckor senare spelades Tant Gröns Invitation, där Båstad dam bjuder upp dam från annan klubb och spelar bästboll poängbogey på Nya Banan. Lyckliga vinnare till de läckra korgarna, fulla med delikatesser från Tant Grön, var Catarina Berntsson, Djursholms GK och Charlotte Palmstierna, Båstad GK. W.A. Bolins Smyckestävling, är en annan tävling att se fram emot. Vinnaren erhåller ett vackert halssmycke, som i år vanns av Annika Lagerquist. Sista tävling innan golfveckan var Garderobens Sommaravslutning. Tävlingen spelades på Nya Banan i ganska hyfsat sommarväder. A-klassen vanns av Natasha Bogojevic-Jahn och B-klassen vanns av Andrea Bergkvist. Kvällen avslutades i restaurangens pergola, där vi avnjöt en fantastisk asiatisk buffé och tittade på tjusiga kläder på mannekänger från Garderoben. Efter golfveckan gick vi in i fas två av årets damverksamhet. I mitten av augusti tog Pokaltävlingarna vid. A- klassen spelar om Bernsteinpokalen. I år vanns den av Anita Wandel. B-klassen spelar om Silverljusstakarna som vanns av Vera Andsberg. I augusti började också Bjärerundan. En tävling som spelas på 5 olika Bjäre banor. Bästa Båstaddam i A-klassen blev Lena Jensen. B-klassen vanns av Båstad GK:s Carin Bernsfelt. I september månad spelades FairNet Cup, en V.S.O.P. i fyra deltävlingar som spelades på Nya Banan. Prisutdelningen och avslutningen hölls i FairNets lokaler i Företagsbyn. Det var en lyckad kväll, där det bjöds på drink med tilltugg. Lycklig vinnare till FairNet Cup, blev Siv Wickström, som vann en strykstation. Under året har det också spelats klubbmatcher. Vi har varit och spelat på Falsterbo GK, Torekov GK och Rya GK. Vi har också bjudit in Rya GK, Halmstad GK och Göteborgs GK att spela hos oss. Detta är ett väldigt uppskattat sätt att åka ut, spela golf på andra banor och träffa andra golfande damer. Vi riktar ett stort tack till årets sponsorer som gjort det möjligt för oss att presentera fina prisbord i samband med damtävlingarna. Arbetet inför 2013 års tävlingssäsong är nu i full gång. Det kommer att bli en del förändringar och överraskningar. Ann-Charlotte Söron 9

10 Seniorkommittén Så har då ännu ett golfår nått vägs ände. Fortare går det för varje år, så känns det i vart fall. För seniorverksamhetens vidkommande har året följt traditionen. Seriegolf, Franks Pokal, Seniormästerskap, Träslaget och Linders Cup. Seriespelet har en speciell nerv. Att få representera klubben, slagtävling utan handicap och så försöka bli bland de fyra bästa för H35 de tre - för att få räknas in i laget. Förhoppningsvis har vi sett representativa ut i våra enhetliga, med klubbens emblem försedda pikéer och tröjor. 10 lag har vi haft i gång och av dessa har 4 spelat i högsta divisionen, H45, H55, H70 och H 75. Utfallet blev enligt målsättning. Vi lyckades plocka hem skånskt mästerskap i en klass, H75. Laget som hemförde bedriften bestod av Ulf Andsberg, Jimmy Nyström, Per Ekberg, Sven Hult, Lennart Nilsson och undertecknad. Även vårt andralag i H45 vann sin serie i div. 4 och flyttas upp i trean nästa år. Tyvärr blev det nedflyttning för våra första lag i H45 och H55 medan övriga lag klarade sig kvar i sina respektive serier. H75 - Skånska mästare Franks pokal samlade i år 27 deltagare och hemfördes i år av Ulf Cederhage som finalslog Torbjörn Löhr. Seniormästerskapet spelades i år helgen augusti med 40 startande deltagare och såg följande klubbmästare: H45 H55 H65 H75 D50 Mikael Long Staffan Nilsson Ulf Bexelius Ulf Andsberg Katarina Larborn Träslaget är numera öppet även för damer och spelas endast över en omgång. Tävlingen samlade i år 58 deltagare, varav 24 stycken från andra klubbar och spelades i två klasser, A och B, med gränsdragning som ger lika många deltagare i varje klass. Årets segrare blev i klass A Hans Göran Appelgren från vår klubb och i klass B Kjell Åke Friberg, Landskrona GK. Kjell-Åke Friberg och Hans Göran Appelgren Segrare i Träslaget 2012 Linders Cup är den årliga klubbmatchen mot Torekov med Ryder Cup-upplägg och spelades i år på Torekovs Golfklubb. Det blev en spännande upplösning där vår klubb åter hemförde pokalen, denna gång med siffrorna Två resultat som klubben har anledning att glädjas åt i år är att Jimmy Nyström vann individuellt skånskt mästerskap med 77 slag. Mästerskapet spelades i år på Torekovs Golfklubb. Vidare har Gösta Ignell återigen spelat i svenska landslaget, numera i H65, samt med god framgång deltagit i Italienska öppna mästerskapet i Milano, Italien. Gösta har därvid spelat i alla de åldersklassers svenska landslag där han åldersmässigt varit kvalificerad. Vi lyfter på hatten för dessa, våra två fina representanter för vår klubb. Gösta Ignell - framgångsrik representant för Båstad Golfklubb. Stig-Bertil Svensson 10

11 Mat & Möten Då har vi precis avslutat säsong två som krögare här på Båstad Golfklubb. Det går fort när man har roligt - är ett ordspråk som landar väldigt rätt hos oss just nu. Varje dag är en utmaning och varje gästmöte här ser vi som en chans att berika dig som gäst med en bra upplevelse och något du gärna kommer tillbaka till. Vi tror och hoppas att vårt värdskap, vår mat, service och våra duktiga medarbetare ger dig det du önskar när du besöker restaurangen på Båstad Golfklubb. Om inte, så är vår förhoppning att du delar med dig till oss av dina synpunkter och feedback. Under hela sommaren har vi varit en av 23 golfrestauranger i Skåne som deltagit i en tävling om titeln att utses till Skånes bästa golfkrog. Maträtten som skulle bedömas av er gäster var klassikern Stekt fläsk med löksås och tack alla ni som röstade och gjorde att just Båstad Golfklubbs restaurang gick till finalen där fem restauranger gjorde upp om segern. Tyvärr blev det i finalen inte vi som vann men det var en utmaning att delta och vi är mycket glada över engagemanget hos er gäster vilket också gjorde att alla i vårt team sporrades ytterligare och det skapade en stolthet hos oss alla! Vi kan nu summera vår säsong och konstatera att Ni, tillsammans med många andra gäster ökat tillströmning med flera tusen ätande gäster mer än året innan och vi och våra medarbetare hör många gånger varje dag att man är oerhört nöjd med mat, service och totalupplevelsen på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Ja, vi ler när vi tänker på många av de uppmuntrande ord vi fått under denna säsong! Vi lever verkligen vår dröm rent yrkesmässigt och vi har tillsammans med våra medarbetare väldigt, väldigt roligt ihop! Tack så väldigt mycket för att ni gästat oss den här säsongen! Att ha mycket gäster är viktigt för oss! Att ha mycket nöjda gäster är ännu viktigare för oss! Hoppas ni gillar det vi gör och att vi får fortsatt förtroende att arbeta vidare med denna fantastiska restaurang! Denna säsong bjöd på en vår, med en relativt tidig påsk som var iskall och där allt utesittarväder uteblev. På Påskafton var puttinggreenen utanför restaurangen inte grön utan ett vitt snötäcke låg där på morgontimmarna. Detta är ju inte precis optimalt för oss restauratörer på Bjäre som hoppas att våra besökare ska kunna njuta fullt ut av en ledig långhelg. Vi hade trots detta väldigt mycket gäster under påskhelgen och sen blev även maj månad en mycket intensiv och rolig månad där vi verkligen kände en stor tillströmning av gäster, även de tider och dagar då vi inte har lika hög beläggning av golfande gäster på anläggningen. Sommarmånaderna har för Mat & Möten inneburit en mängd olika evenemang som till exempel Bjäres restaurangvecka i juni där vi dubblerade antalet menyer i år mot tidigare. Vi har även i år fått chansen att hjälpa flera av de företag som finns med som partners till Swedish Open där vi bistått med catering till frukostar, luncher & middagar under de två veckorna som tennisen pågick. Vår satsning att hålla restaurangen öppet även kvällstid har varit mycket uppskattad och det är absolut något vi kommer jobba vidare på även nästa sommar. Grillkvällarna på torsdagar har även de varit välbesökta. Vi har tack vare många förfrågningar från er medlemmar kunnat vara en aktör vid olika privata middagsarrangemang med catering vilket varit väldigt roligt. Vi ser framemot att se er hos oss igen till våren Restaurangen stänger som vanligt luncherna efter Gåsagolfen men nytt för i år är vår satsning på att öppna upp dörrarna till Julsmaker på Mat & Möten kvällstid 7-8 december med femrätters avsmakningsmeny med julsmaker. Till och med den 10 december har vi verksamheten igång med catering och hemma hos middagar men efter det kommer vi ha semester till i mitten på januari och sedan öppnar vi igen i mars månad. Med varma hälsningar från Ullis & Andreas 11

12 Om golfåret som passerat. Per pro Årets första månad bestod av min årliga utbildning hos amerikanska PGA samt golfmässa med 2012 års nyheter i Orlando, Florida. I februari blev det först spel och träning i Las Vegas hos min förre chef Butch Harmon (Tigers f.d tränare) och sedan ytterligare spel i Los Angeles området. I mars påbörjade jag och Håkan planeringen för våra traditionsenliga golfskolor och jag hann också med att delta i svenska PGA:s årliga utbildning i Halmstad. I april och maj började golfsäsongen på allvar. För 29:e året i rad genomförde vi våra populära golfskolor, det säger väl en del om våra kurser som vänder sig till såväl nybörjare som etablerade spelare. Under 3 intensiva dagar tränar och spelar vi golf tillsammans, en utmaning både psykiskt och fysiskt. Vi hade under 2012 ett fullmatat program med spel på Båstad och boende på Hovs Hallar. Väder och vind till trots genomförde jag dessutom 11 kurser för medlemmar - 3 timmars träning med avslutande lunch. Ett bra sätt att komma igång med sitt golfspel efter en lång vinter. På kurserna låter jag deltagarna prova på redskap som impactbagar och tunga klubbor, redskap som är en garanti för längre slag och en skön bollträff. Tunga klubbor och säckar har funnits med i snart 100 år, och kommer att vara med i all framtid! Bilden visar gula impactbagar och tunga 275 grams klubbor. Början av juni är alltid lite lugnare på klubben men direkt efter Midsommar så är högsäsongen i full gång. Medlemmar och gäster från när och fjärran strömmar in. Det är långa och intensiva dagar, mycket som ska skötas, men det är också den roligaste tiden på året. Efter en hektisk högsäsong var det dags för lite välförtjänt avbrott i vardagen - tillbaks till USA igen för PGA Mästerskapen på Kiawah Island, en tävling som vanns av Rory McIlroy. Där arbetade jag tillsammans med mina amerikanska kollegor i den stora PGAshopen. Några veckor senare åkte jag tillbaka till USA för årets höjdpunkt - Ryder Cup på Medinah i Chicago. Trots allt slit i shopen hann jag ändå vara med och uppleva den historiska vändningen som Europa lyckades med under söndagens spel. Väl hemma igen hade hösten slagit till på fullt allvar. Banorna i ett utmärkt skick men var fanns alla golfare? Endast till Gåsagolfen då vår årliga utförsäljning inför säsongsstängning genomförs var det riktigt många medlemmar på klubben igen. När golfsäsongen är över är det full fart med inventering, underhåll av hyrvagnar, golfbilar, traktorer, bollmaskin och bolltvätt med mera. Tack för ännu en fin golfsäsong. Per Pro med personal Herrar under en av mina medlemskurser. Underhåll av hyrvagnar är en av de saker vi sysslar med under vintern. 12

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

MÖTE MED LENNART OLVING MEDLEMSSEKTIONENS HÅRDSATSNING BILDER IFRÅN JUNIORERNAS VÅRUPPTAKT

MÖTE MED LENNART OLVING MEDLEMSSEKTIONENS HÅRDSATSNING BILDER IFRÅN JUNIORERNAS VÅRUPPTAKT Gullbringa Golf & Country Club Nr 1 år 2013 MÖTE MED LENNART OLVING MEDLEMSSEKTIONENS HÅRDSATSNING BILDER IFRÅN JUNIORERNAS VÅRUPPTAKT K löver bladet N r 1-2 013 Hej på er allihop i vårvärmen som äntligen

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef!

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 02/2006 Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! Läs mer på sidan 3 I ordförandes spår Hej alla golfvänner! I skrivande stund är det ett halvår sedan årsmötet beslutade om

Läs mer

Skillingetrycket maj 2014

Skillingetrycket maj 2014 Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Fastighetskommittén förändras Hur spelas KM 2014? Juniorerna igång, juniorläger Team Sollentuna i Portugal Nationaldax & Midsommardax Resultat från

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Okt 2004 112.976 slag g för Cancerfonden! -Hur mycket får jag för dessa båda utsökta exemplar av keps-typ? Lars Emilson höll som

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2009 Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne Bokningsinformation

Läs mer