Året som gått BÅstad golfklubb 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått BÅstad golfklubb 2012"

Transkript

1 Året som gått Båstad Golfklubb

2 Ordföranden Båstad Golfklubb Box BÅSTAD Org. nr Reception Telefon Fax Hemsida E-post Verkstad Telefon E-post Shop Telefon E-post Restaurang Telefon E-post Båstad Golfklubb Fastighets AB (samma adress som golfklubben) Org. nr Omslagsbild - Vy över Gamla Banan under Äkta make/sambotävlingen 20/ Som nyvald ordförande i vår fina Båstad Golfklubb vill jag först tacka för förtroendet att få ta mig an det intressanta men också ansvarsfulla arbetet som ordförande i klubben. Jag har tidigare under många år varit engagerad inom golfen, dock mest på förbundsnivå. Inte mist av det skälet är det extra spännande att få arbeta med golfen på klubbnivå, särskilt som klubbar och förbund inte alltid har den samstämmighet som man skulle önska. Jörgen Kjellgren har under året återkommit till klubben efter några år och det känns tryggt och dessutom trevligt att få möjlighet att arbeta tillsammans med honom och styrelsen som alla är mycket engagerade. Vi har under året påbörjat bland annat ett arbete med att förändra och modernisera våra stadgar så att de blir mer anpassade till övriga Golfsverige. Ett arbete med att ta fram en långtidsplan har också påbörjats och min förhoppning är att vi skall kunna presentera både resultatet av detta och förslag till nya stadgar vid årsmötet. Med den hårda konkurrens som idag finns mellan golfklubbar men också andra sporter gäller det att arbeta långsiktigt och idérikt för att hålla sig väl framme. Jag vill å styrelsens vägnar tacka alla som på något sätt bidrar till att Båstad Golfklubbs verksamhet, anställda, partners, restaurang och shop samt inte minst de ideella krafter som lägger ner ett stort arbete för klubben. Slutligen vill jag tacka alla medlemmar för i år och hoppas att vi ses igen när det börjar ljusna och grönska till våren. Mia Reich-Sjögren - ordförande GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSE OCH PERSONAL PÅ BÅSTAD GOLFKLUBB Ansvarig utgivare - Mia Reich-Sjögren Produktion - Annica Lovén 2

3 VD/Klubbchef har ordet Golfåret 2012 inleddes på ett härligt sätt med båda våra banor i ett utmärkt skick. Parallellt med att spelet kom igång så påbörjades ett stort underhållsarbete på samtliga våra byggnader. Efter några år av eftersatt underhåll var behovet stort och arbetet pågick under stora delar av säsongen. Resultatet har ni säkert sett, mycket fräschare och snyggare runt klubbhuset och en miljö som anstår en anrik golfklubb. På årsmötet i april valdes Mia Reich Sjögren till klubbens första kvinnliga ordförande någonsin. Mia har en enormt stor erfarenhet från styrelsearbete inom golfen, bl.a. som vice ordförande i Svenska Golfförbundet under flera år. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Mia och de övriga i styrelsen de kommande åren. På samma årsmöte fattades även beslutet om att påbörja en uppgradering av Nya Banans utslagsplatser, ett projekt som påbörjades under september. Projektet var planerat att vara färdigt under oktober men den regniga hösten har försenat arbetet och det mest troliga är att projektet nu slutförs under mars/april Under året har vi kontinuerligt genomfört gästutvärderingar vilka tydligt visar att vi håller en hög klass jämfört med andra golfklubbar i landet. Vår restaurang får de allra högsta betygen och rankas i topp i landet. Stort grattis till Ulrika och Andreas som under sitt andra år på klubben utvecklat och förfinat sin produkt ytterligare ett steg till såväl medlemmarnas som gästernas stora uppskattning. Den regniga hösten har påverkat utfallet av greenfee negativt men detta till trots har klubben en fortsatt stabil ekonomi. Arbetet med en långsiktig verksamhetsplan pågår för fullt och min förhoppning är att denna skall kunna vara klar tidigt 2013 och då kunna redovisas vid årsmötet i april. Jag och all min personal tackar för säsongen 2012 och vår planering är redan i full gång inför nästa säsong. Vi hoppas att en del nyheter skall göra ert medlemskap i Båstad Golfklubb ännu bättre men framförallt era golfrundor till en betydligt trevligare upplevelse. Jörgen Kjellgren - VD/klubbchef 3

4 Receptionen Insamling av aktiebrev I samband med klubbens byggnation av den Nya Banan samt förvärvet av familjen Nobels bolag Fornax AB övergick klubben till en aktieägd golfklubb. Vid första emissionen 1990 utgavs aktier och vid en andra emission 2008 utgavs ytterligare 100 aktier. Sedan 2004 för klubben en digital aktiebok i Golfens IT-system (GIT) i vilken man kan utläsa aktiens historik, det vill säga genomförda ägarbyten. Med anledning av detta har styrelsen fattat följande beslut: Att samla in samtliga aktiebrev representerande utestående aktier i bolaget och makulera dessa. Att i samband med nyemissioner inte utfärda nya aktiebrev. Den huvudsakliga anledningen till indragningen av befintliga aktiebrev och beslutet att inte utfärda några nya är en avsevärt förenklad administration. Vi sköter sedan 2004 alla aktieöverlåtelser i GIT (golfens IT system) och ser inte längre behovet av fysiska aktiebrev. Vid utträde och övergång till passivt medlemskap skall det nuvarande aktiebrevet överlåtas på ny ägare och det är vid det tillfället som problemet oftast uppstår, d.v.s. att ägaren av aktiebrevet inte hittar detta och detta måste då dödas. En lång och tidskrävande process på ca 18 månader, innan ägaren kan få tillbaka sin likvid för aktien. Med beslutet om indragning och att inte utfärda några aktiebrev löser vi detta problem en gång för alla. Aktiebrevet ska snarast lämnas in till kansliet alternativt skickas in i rekommenderat brev. I samband med inlämningen av aktiebrevet till kansliet får man en kvittens från klubben på att det är inlämnat och också ett utdrag ur den digitala aktieboken om man så önskar. Av detta utdrag framgår det tydligt vilken aktie man äger i Båstad Golfklubb Fastighets AB. Är du osäker på om ditt aktiebrev redan finns förvarat i klubbens arkiv eller om du behöver hjälp med handlingar till Bolagsverket om dödande av förekommen handling, går det bra att kontakta kansliet. Töm ditt bagskåp inför vintern För att undvika att möss och smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar rekommenderar vi att ni tömmer era bagskåp under vintern. Båstad Golfklubb har inga försäkringar som täcker skadad egendom och därför fråntar sig klubben allt ansvar och kommer inte att ersätta något som skadats. 4 Medlemskapsförändringar Nu är det hög tid att säga till oss om du har för avsikt att gå ur klubben, bli passiv eller på annat sätt förändra ditt medlemskap. Sista dag för medlemskapsförändringar är den 15 december Om du meddelar oss efter detta datum tar klubben ut en administrativ avgift på 500 kr/person. Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med förfallodag den 28 februari OBS! Efter årsfakturans förfallodag kan du inte förändra ditt medlemskap, du kvarstår i den medlemskategori som du enligt årsfakturan tillhör. Hole-in-one Under året har 15 Hole-in-One gjorts på våra banor. Puttingmatta Under vintern finns en puttingmatta i styrelserummet ovanför sällskapsrummet som i första hand kommer att användas för att bedriva juniorträning. Mattan kommer även att kunna utnyttjas av övriga medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att låna nyckel upp till mattan. Nyckeln hämtas i receptionen då den är öppen, för övriga tider gäller följande: Nyckeln avhämtas inte på klubben, utan kontakta Jörgen Kjellgren eller Annica Lovén för vidare information, se telefonnummer nedan. Öppettider under vintern Receptionen håller stängt 17 december - 6 januari. Om du har ett akut ärende, kan du nå oss under kontorstid, Jörgen Kjellgren, Vid medlemsärenden kan du kontakta Annica Lovén, Det går även bra att maila till Annica Lovén GAMLA BANAN Hål 4 Kerstin Feinberg, Ola Gejervall, Rolf Bergström, Vailet Hult, Åsa Westerdahl-Jansson Hål 8 Claes-Mårten Boivie, Johan Carlén, Mats Hansen, Torsten Nilsson Hål 11 Christer Gardell, Lennart Nilsson Hål 17 Ulf Andsberg NYA BANAN Hål 4 Birgitta Jeppsson Hål 10 Jan Forsman, Kristina Hagander

5 Banutvecklingsrådet Banutvecklingsrådet (BUR) som är tillsatt och lyder direkt under styrelsen har som sin främsta uppgift att utveckla klubbens båda banor. BUR består idag av Erik Tiblom (ordförande), Leif Hägglund, Håkan Svensson, Anders Svenson, Annica Lovén och Jörgen Kjellgren. Vid behov adjungeras banarkitekter m fl till möten. Fokus har under 2012 varit att fullfölja årsmötets beslut med att renovera - och bygga nya utslagsplatser på Nya Banan. Som tidigare redovisats så är beläggningen på Nya Banan relativt låg under stora delar av säsongen. Med en modernisering av banan är vi övertygade om att både medlemmar och gäster kommer upptäcka storheten med Tommy Nordströms skapelse och att vi på så sätt kan komma tillrätta med delar av den snedbelastning i beläggning vi har mellan våra banor. Projektet startade under hösten och var beräknat till att vara klart till månadsskiftet oktober/november. Tyvärr har vädrets makter inte alls varit med oss under hösten utan har verkligen ställt till stora problem med att framför allt transportera ut material till byggplatserna. Vi har när detta skrivs färdigställt ca 40 % av den planerade byggnationen och resterande delar kommer att göras sent 2012 eller tidigt Vår förhoppning är att de nya utslagsplatserna ska vara spelklara till i början av maj nästa år. För byggnationen av de nya utslagsplatserna har vi tagit hjälp av en riktigt erfaren shaper, Darren Hughes med mer än 20 års erfarenhet från golfbanebyggande över hela världen. Vi kan redan nu konstatera Hål 9 - Nya Banan att med Darrens professionella inställning och kunnande kommer vi att få riktigt fina utslagsplatser på Nya Banan till nästa säsong. BUR arbetar just nu med att titta på nya projekt som skall rymmas inom den långsiktiga verksamhetsplanen för klubben. Det är nödvändigt att vi har två banor av hög klass för att kunna konkurrera om golfspelarna i framtiden, både egna medlemmar - och gäster. Därför gör vi denna inventering nu som säkert kommer att omfatta både stora och mindre förslag till förändringar/förbättringar. Vi hoppas också få en del nya uppslag genom den medlemsundersökning som genomförs under november månad. Svinga lugnt så ses vi på de gröna ytorna till våren. Erik Tiblom/Jörgen Kjellgren Hål 18 - Nya Banan 5

6 Rapport från head greenkeeper Säsongen började bra på banorna. Vintern var mycket snäll mot greenerna och det övriga spelfältet. Vi öppnade Nya Banan rekordtidigt den 16 mars och Gamla Banan den 22 mars. I normala fall brukar vi hinna med att preparera banan mycket mer innan öppning men det var inga problem att göra detta i efterhand. En positiv effekt av den kalla våren var att kylan gjorde att gräset inte började växa i den takt vi är vana vid, vilket syntes på spelytorna. På grund av detta hade vi bra kontroll på greenerna som inte växte för snabbt. Efter Guldpokalen 7-8 juli kom värmen som fick till följd att mineraliseringen satte igång i jorden och gräset började växa snabbare. Mineralisering är när organiskt material bryts ner och gräset skaffar sig energi och näring till att börja växa. Ett par dagar efter denna växttopp fick vi åter kontroll på gräset. Tyvärr åtföljdes detta av ett årligen återkommande problem, greenerna började bli täta. För att åtgärda problemen med täta greener vertikalskär och dressar vi regelbundet. Resultatet blir en bättre greenyta, tyvärr varar det inte så länge som vi vill. Vi fortsätter att fundera på hur vi ska hitta rätt skötselstratgi under den här perioden. Årets annorlunda väderprofil, lite värme och mycket vatten, har gjort att behovet av gödsling har varit mycket mindre än normalt. På grund av detta har vi lyckats hålla undan svampsjukdomar på greenerna till senhösten. I september satte vi igång byggnationen av nya utslagsplatser på Nya Banan. Förutom en stor arbetsinsats av egen personal tog vi hjälp av Darren Hughes, en erfaren golfbanebyggare. Tyvärr har det eviga regnandet under hösten varit en svår nöt för oss att knäcka, både när det gäller byggnation samt transport av material. Trots vädret har Darren som utfört anläggningsarbetet gjort ett mycket bra arbete, hans vana från tidigare projekt gör att han ser det vi andra inte ser och vet precis hur man ska fåen utslagsplats att smälta in i naturen. Han har även tips om hur vi kan förbättra vårt arbete framöver. Nu hoppas vi på en torr vinter så vi kan komma igång tidigt med att färdigställa utslagsplatserna och kunna öppna dessa till våren samt fortsätta att förädla Nya Banan till en spännande och trevlig golfupplevelse. De senaste åren har vi övergått till att sprutgödsla fairways. Detta har inneburit en rejäl neddragning av näring till dessa ytor med följande effekt: minskad klippning till två gånger veckan istället för som tidigare tre. I och med detta har vi kunnat spara mycket tid till andra finishmoment på klubben. Våra dräneringsproblem är ett stort samtalsämne. På våra banor ligger kilometervis med dräneringsslang nedgrävd som på många ställen fungerar alldeles utmärkt men tyvärr inte överallt. Problemet är när det inte hinner torka upp mellan regnskurarna, då stannar vattnet i grästhatchen. Thatchen är det översta skiktet på gräsytan som gärna lägger sig som ett lock och förhindrar luftväxling med marken under. Detta är viktigt för rotutvecklingen och ett aktivt bakterieliv men även vattnet får svårt att tränga ner och skapar då en svampig yta. För att få bukt med detta problem har vi under hösten dressat båda banorna med 400 ton sand. Inblandningen av mer sand i marken skapar bättre fördelning av partiklar med gott om hålrum för vatten och luft att passera igenom. Extra mycket fokus har lagts på de blöta områdena för att skapa en bättre spelyta. Större arbete som återstår under året är luftning av fairways och gångvägar. Vår emellanåt omdiskuterade högruff har under året slagits två gånger, precis som planerat. Gräset pressas till rundbalar, i år fick vi ihop hela 118 stycken. Vi kommer att fortsätta ett långsiktigt arbete med att slå och på så sätt tunna ut våra ruffar. Banpersonalen har under året bestått av 8 heltidsanställda samt 5 säsongsanställda som jobbat allt mellan 3-6 månader. Till nästa säsong kommer vi att lägga mycket fokus på att effektivisera skötsel av våra banor. Under högsäsong, när vi är full personalstyrka, upplevs det emellanåt att vi stör spelet vilket naturligtvis inte är bra. Vårt mål är sköta banan men att inte störa. Detta är stor utmaning för min personal då många hål ligger nära varandra. Nu tar vi snart en välbehövd semestervila och kommer tillbaka utvilade till säsongsstart Anders Svensson 6

7 Årets deltagare i Ludvig Nobel Trophy 2 juli. Tävlingsverksamheten Vilken tävlingssäsong vi har haft 2012! Över 80 tävlingar har spelats på våra banor och vi ser fortfarande ett stort intresse i att deltaga. Sammanlagt cirka 3900 starter har gjorts, enbart i klubbtävlingar under året. August Lindvall och Sofie Karsberg blev årets klubbmästare. August vann även Junior-KM och under första ronden i tävlingen satte han dessutom banrekord med 66 slag på Gamla Banan efter en fantastisk golfrunda som öppnades med en eagle på hål 1. Årets första nyhet i tävlingsprogrammet - Golf Joy Travels Nationaldagsgolf - lockade 70 par som spelade tvåmannalag scramble på Gamla Banan. Både segrarna i A-klassen - Henrik Johansson, Partille GK & Patrik Gustafsson, Söderköpings GK och segrarna i B- klassen - Beth Trägårdh & Tommy Ström - vann härliga golfresor. Guldpokalen spelades i år på Nya Banan den 7-8 juli i fantastiska väderförhållanden. Även 2012 ingick tävlingen i SGT Minitour med en prissumma på kr och lockade 84 tävlanden. Årets vinnare blev Henrik Hilford Brander från Barsebäck GCC. Herrtävlingarna under sommaren återinfördes och spelades 3 torsdagar i rad. Deltagarantalet låg runt 45 spelare per omgång och vi hoppas att fler ska få upp ögonen för denna trevliga tävling med fantastiskt fina priser från Lindquists Herrekipering till nästa år. För 82:a året i rad arrangerades Golfveckan på Båstad Golfklubb första veckan i augusti. Sedan 2011 inleds Golfveckan, till klubbens grundare, Ludvig Nobels ära, en hickory tävling. Till årets tävling kom det 45 hickory entusiaster och klubben satte upp Gamla Banan till en längd som var i stort sett identiskt med ursprungsbanan från Vann gjorde Julia Tedvik från Sönnertorps GK. Med 74 slag vann hon scratchpriset med tre slag, en mycket stark prestation då många av de manliga deltagarna hade deltagit vid flera SM och andra internationella hickory tävlingar. Den nya generationstävlingen med två klasser i Golfveckan blev mycket uppskattad där Hotel Skansen stod som sponsor. 49 par i tvågenerationsklassen spelade greensome och 15 lag i tregenerationsklassen spelade Texas Scramble på Nya Banan. Klubbmästarna August Lindvall och Sofie Karsberg. Årets sista tävling - Gåsagolfen 3-4 november - blev en mycket utmanande historia för de 53 deltagande paren. Vann gjorde Johan Ludvigsson och Walter Bauge efter drömgolf på lördagen och tappert kämpande på söndagen. Vill du veta mer om årets tävlingar kan du gå in på vår hemsida för att se resultat och bilder. Nu är vi i full gång med att planera nästa års tävlingsprogram och vi hoppas att alla som vill delta i tävlingar kommer att hitta något som passar. Annica Lovén Segrarna i Hotel Skansens 3-generationsklass Ingrid Svensson, Lars Bernstedt och Anna Rausman. 7

8 Junioråret 2012 När vi ser tillbaka på golfåret som gått så innehåller det många härliga minnen sett ur ett juniorperspektiv. Sedan golfhallen i Halmstad valde att lägga ned sin verksamhet och i kombination med de stränga vintrar vi haft de senaste åren så har tävlingsjuniorerna haft svårt att träna svingteknik året runt. Tacksamt fick klubben en stor puttingmatta som vi vintern 2011/2012 installerade på ovanvåningen i styrelserummet. Mattan är en 40 m2 mobil puttinggreen där juniorerna under de kallaste vintermånaderna fick möjlighet att finslipa teknikförbättringar på ett av golfens viktigaste slag. Annika Lagerquist genomförde ca 10 cirkelträningspass med funktionell styrketräning i Strandängsskolans idrottshall. Syftet var att stärka och stabilisera tävlingspelarna så att de kan träna och tävla flitigt utan att råka ut för skador. En positiv effekt av detta motiverade också en del av spelarna att ändra sin kosthållning och börja träna regelbundet. En av våra målsättningar är att juniorer ska känna sig välkomna och trygga på klubben och kunna träna och spela så mycket de önskar. Det är en målsättning som nu är på god väg att uppfyllas då det sedan några år tillbaka finns många juniorer i skiftande åldrar som tränar sving och närspel tillsammans efter skolan. Det gör att det alltid är liv och rörelse på klubben och det finns goda möjligheter att träffa nya kompisar, spela på banan och att ständigt lära sig nya saker. Vi fortsätter att gå mot strömmen och juniorer som vill börja spela golf fortsätter att öka. Vårt koncept med ett prova-på medlemskap fungerar väldigt väl där intresserade barn och ungdomar kan träna och spela golf hos oss. Genom att bara följa med en kompis som redan spelar eller bara vara med på någon av gruppträningarna som anordnas varje vardagskväll gör att alla har möjlighet att prova på spelet. Vi har ca 100 lokalt boende juniorer i regelbunden träning där ett 50-tal även är med i tävlingar från klubb- till juniorelit nivå. PGA Junior Pro-Am laget August Lindvall, Håkan Svensson, Anna Bockasten och Callum Carlström. Resultatmässigt så är en av höjdpunkterna att både Callum Carlström och August Lindvall kvalificerade sig till riksfinalen i Skandia Cup på Veckefjärdens GK utanför Örnsköldsvik. Väl där placerade August sig på en hedrande 3:e plats. Vi tog oss till riksfinal i PGA Junior Pro-Am som spelades på Lakes Course PGA National i Malmö. Juniorlaget spelar sedan ett par år i Elitserien i Skåne och gör även så Efter att missat att ta sig till slutspelet efter de två första omgångarna så avancerade de upp i högsta serien igen efter fint spel på Söderåsen i september. Målsättningen 2013 är att först kvalificera oss till slutspelet och därmed få möjligheten att spela Lag-SM för juniorer. Avslutningen den 14 oktober innehöll traditionsenlig korvgrillning men puttningstävlingen fick ställas in då det signifikativt för årets säsong började ösregna. Dagen avslutades med prisutdelning från årets tävlingar samt juniorutmärkelser. William Dahlström 11 år, blev Årets Rookie. Klubbmästare både för herrar och juniorer samt Årets pojkjunior blev August Lindvall. Anna Bockasten fick utmärkelsen årets Flickjunior efter en massiv handicapsänkning, träningsflit samt i övrigt fina tävlingsresultat under året. Håkan Svensson Många duktiga juniorer har placerat sig i årets tävlingar. Från vänster: Laura Skog, Natanael & Emma Kvidal, Ebba Lennerhov samt Jeanne & Sebastian Le Coz. 8

9 Det härliga vädret under damernas vårupptakt gjorde att modevisningen kunde hållas utomhus på kvällen. Damverksamheten Årets golfsäsong lider mot sitt slut kan inte stoltsera med att det varit ett kanon år vädermässigt. Tvärtom! Däremot har det varit ett hyfsat golfår. När man inte har kunnat sola och bada, har man i alla fall kunnat spela golf. Det har spelats mycket golf på Båstad GK i år och det är vi givetvis tacksamma för. Vi har haft ett gediget program för damgolfare, med många tävlingar och klubbmatcher. Vårens tävlingsprogram startade i april med den populära 9-hålstävlingen Köpmansgatan Cup som spelades på Gamla Banan. En tävling där man själv väljer tid och partner, vilket är perfekt t.e.x när man arbetar. Köpmansgatan Cup består av fyra deltävlingar. Varje deltävling är en avslutad tävling, men även en Eclectic över fyra ronder. Årets tävling vanns av Elsa Warmland. Därefter var det dags för damernas Vårupptakt en 3-mannalag scramble som spelades på Nya Banan i strålande solsken. Lag Rose-Marie Fogelkvist, som förutom Rose-Marie, bestod av Viveca Berglund och Birgitta Gillmert, vann på 69,1 poäng. Endast 0,1 bättre än tvåan, Lag Karin Lindblom. På kvällen avslutades vårupptakten med en härlig medelhavsinspirerad buffé, komponerad av våra krögare, Ulrika och Andreas och modevisning med både tuffa kläder och mannekänger från Köpmansgatan. Nästa damtävling på tur: Får jag lov? En greensome poängbogey, där dam bjuder upp herre. Dock inte sin egen. Det har sällan spelats i så dåligt väder, men lagom till prisutdelningen sken solen i kapp med vinnarna Carin Bernsfelt och Hans Lindström. De Nationella Damdagarna spelades den 4 och 5 juni. Tyvärr var deltagarantalet lågt under båda dagarna. Första dagens singeltävling vanns av Ingbritt Irhammar från Woodlands GK och andra dagens foursometävling vanns av Titti Häggström, Båstad GK och Bodil Winberg, Göteborgs GK. Även denna tävling spelades i svåra väderförhållanden. Priserna i denna tävling kom från JellyBean, ett eldorado i glasskålar, fat och färger. Sommarens tävlingar avlöste varandra. Först ut var Lilla Köksboden i slutet på juni. Slagtävling i klass A och poängbogey i klass B. A klassen vanns av Ebba Lennerhov och B klassen av Vera Andsberg. Några veckor senare spelades Tant Gröns Invitation, där Båstad dam bjuder upp dam från annan klubb och spelar bästboll poängbogey på Nya Banan. Lyckliga vinnare till de läckra korgarna, fulla med delikatesser från Tant Grön, var Catarina Berntsson, Djursholms GK och Charlotte Palmstierna, Båstad GK. W.A. Bolins Smyckestävling, är en annan tävling att se fram emot. Vinnaren erhåller ett vackert halssmycke, som i år vanns av Annika Lagerquist. Sista tävling innan golfveckan var Garderobens Sommaravslutning. Tävlingen spelades på Nya Banan i ganska hyfsat sommarväder. A-klassen vanns av Natasha Bogojevic-Jahn och B-klassen vanns av Andrea Bergkvist. Kvällen avslutades i restaurangens pergola, där vi avnjöt en fantastisk asiatisk buffé och tittade på tjusiga kläder på mannekänger från Garderoben. Efter golfveckan gick vi in i fas två av årets damverksamhet. I mitten av augusti tog Pokaltävlingarna vid. A- klassen spelar om Bernsteinpokalen. I år vanns den av Anita Wandel. B-klassen spelar om Silverljusstakarna som vanns av Vera Andsberg. I augusti började också Bjärerundan. En tävling som spelas på 5 olika Bjäre banor. Bästa Båstaddam i A-klassen blev Lena Jensen. B-klassen vanns av Båstad GK:s Carin Bernsfelt. I september månad spelades FairNet Cup, en V.S.O.P. i fyra deltävlingar som spelades på Nya Banan. Prisutdelningen och avslutningen hölls i FairNets lokaler i Företagsbyn. Det var en lyckad kväll, där det bjöds på drink med tilltugg. Lycklig vinnare till FairNet Cup, blev Siv Wickström, som vann en strykstation. Under året har det också spelats klubbmatcher. Vi har varit och spelat på Falsterbo GK, Torekov GK och Rya GK. Vi har också bjudit in Rya GK, Halmstad GK och Göteborgs GK att spela hos oss. Detta är ett väldigt uppskattat sätt att åka ut, spela golf på andra banor och träffa andra golfande damer. Vi riktar ett stort tack till årets sponsorer som gjort det möjligt för oss att presentera fina prisbord i samband med damtävlingarna. Arbetet inför 2013 års tävlingssäsong är nu i full gång. Det kommer att bli en del förändringar och överraskningar. Ann-Charlotte Söron 9

10 Seniorkommittén Så har då ännu ett golfår nått vägs ände. Fortare går det för varje år, så känns det i vart fall. För seniorverksamhetens vidkommande har året följt traditionen. Seriegolf, Franks Pokal, Seniormästerskap, Träslaget och Linders Cup. Seriespelet har en speciell nerv. Att få representera klubben, slagtävling utan handicap och så försöka bli bland de fyra bästa för H35 de tre - för att få räknas in i laget. Förhoppningsvis har vi sett representativa ut i våra enhetliga, med klubbens emblem försedda pikéer och tröjor. 10 lag har vi haft i gång och av dessa har 4 spelat i högsta divisionen, H45, H55, H70 och H 75. Utfallet blev enligt målsättning. Vi lyckades plocka hem skånskt mästerskap i en klass, H75. Laget som hemförde bedriften bestod av Ulf Andsberg, Jimmy Nyström, Per Ekberg, Sven Hult, Lennart Nilsson och undertecknad. Även vårt andralag i H45 vann sin serie i div. 4 och flyttas upp i trean nästa år. Tyvärr blev det nedflyttning för våra första lag i H45 och H55 medan övriga lag klarade sig kvar i sina respektive serier. H75 - Skånska mästare Franks pokal samlade i år 27 deltagare och hemfördes i år av Ulf Cederhage som finalslog Torbjörn Löhr. Seniormästerskapet spelades i år helgen augusti med 40 startande deltagare och såg följande klubbmästare: H45 H55 H65 H75 D50 Mikael Long Staffan Nilsson Ulf Bexelius Ulf Andsberg Katarina Larborn Träslaget är numera öppet även för damer och spelas endast över en omgång. Tävlingen samlade i år 58 deltagare, varav 24 stycken från andra klubbar och spelades i två klasser, A och B, med gränsdragning som ger lika många deltagare i varje klass. Årets segrare blev i klass A Hans Göran Appelgren från vår klubb och i klass B Kjell Åke Friberg, Landskrona GK. Kjell-Åke Friberg och Hans Göran Appelgren Segrare i Träslaget 2012 Linders Cup är den årliga klubbmatchen mot Torekov med Ryder Cup-upplägg och spelades i år på Torekovs Golfklubb. Det blev en spännande upplösning där vår klubb åter hemförde pokalen, denna gång med siffrorna Två resultat som klubben har anledning att glädjas åt i år är att Jimmy Nyström vann individuellt skånskt mästerskap med 77 slag. Mästerskapet spelades i år på Torekovs Golfklubb. Vidare har Gösta Ignell återigen spelat i svenska landslaget, numera i H65, samt med god framgång deltagit i Italienska öppna mästerskapet i Milano, Italien. Gösta har därvid spelat i alla de åldersklassers svenska landslag där han åldersmässigt varit kvalificerad. Vi lyfter på hatten för dessa, våra två fina representanter för vår klubb. Gösta Ignell - framgångsrik representant för Båstad Golfklubb. Stig-Bertil Svensson 10

11 Mat & Möten Då har vi precis avslutat säsong två som krögare här på Båstad Golfklubb. Det går fort när man har roligt - är ett ordspråk som landar väldigt rätt hos oss just nu. Varje dag är en utmaning och varje gästmöte här ser vi som en chans att berika dig som gäst med en bra upplevelse och något du gärna kommer tillbaka till. Vi tror och hoppas att vårt värdskap, vår mat, service och våra duktiga medarbetare ger dig det du önskar när du besöker restaurangen på Båstad Golfklubb. Om inte, så är vår förhoppning att du delar med dig till oss av dina synpunkter och feedback. Under hela sommaren har vi varit en av 23 golfrestauranger i Skåne som deltagit i en tävling om titeln att utses till Skånes bästa golfkrog. Maträtten som skulle bedömas av er gäster var klassikern Stekt fläsk med löksås och tack alla ni som röstade och gjorde att just Båstad Golfklubbs restaurang gick till finalen där fem restauranger gjorde upp om segern. Tyvärr blev det i finalen inte vi som vann men det var en utmaning att delta och vi är mycket glada över engagemanget hos er gäster vilket också gjorde att alla i vårt team sporrades ytterligare och det skapade en stolthet hos oss alla! Vi kan nu summera vår säsong och konstatera att Ni, tillsammans med många andra gäster ökat tillströmning med flera tusen ätande gäster mer än året innan och vi och våra medarbetare hör många gånger varje dag att man är oerhört nöjd med mat, service och totalupplevelsen på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Ja, vi ler när vi tänker på många av de uppmuntrande ord vi fått under denna säsong! Vi lever verkligen vår dröm rent yrkesmässigt och vi har tillsammans med våra medarbetare väldigt, väldigt roligt ihop! Tack så väldigt mycket för att ni gästat oss den här säsongen! Att ha mycket gäster är viktigt för oss! Att ha mycket nöjda gäster är ännu viktigare för oss! Hoppas ni gillar det vi gör och att vi får fortsatt förtroende att arbeta vidare med denna fantastiska restaurang! Denna säsong bjöd på en vår, med en relativt tidig påsk som var iskall och där allt utesittarväder uteblev. På Påskafton var puttinggreenen utanför restaurangen inte grön utan ett vitt snötäcke låg där på morgontimmarna. Detta är ju inte precis optimalt för oss restauratörer på Bjäre som hoppas att våra besökare ska kunna njuta fullt ut av en ledig långhelg. Vi hade trots detta väldigt mycket gäster under påskhelgen och sen blev även maj månad en mycket intensiv och rolig månad där vi verkligen kände en stor tillströmning av gäster, även de tider och dagar då vi inte har lika hög beläggning av golfande gäster på anläggningen. Sommarmånaderna har för Mat & Möten inneburit en mängd olika evenemang som till exempel Bjäres restaurangvecka i juni där vi dubblerade antalet menyer i år mot tidigare. Vi har även i år fått chansen att hjälpa flera av de företag som finns med som partners till Swedish Open där vi bistått med catering till frukostar, luncher & middagar under de två veckorna som tennisen pågick. Vår satsning att hålla restaurangen öppet även kvällstid har varit mycket uppskattad och det är absolut något vi kommer jobba vidare på även nästa sommar. Grillkvällarna på torsdagar har även de varit välbesökta. Vi har tack vare många förfrågningar från er medlemmar kunnat vara en aktör vid olika privata middagsarrangemang med catering vilket varit väldigt roligt. Vi ser framemot att se er hos oss igen till våren Restaurangen stänger som vanligt luncherna efter Gåsagolfen men nytt för i år är vår satsning på att öppna upp dörrarna till Julsmaker på Mat & Möten kvällstid 7-8 december med femrätters avsmakningsmeny med julsmaker. Till och med den 10 december har vi verksamheten igång med catering och hemma hos middagar men efter det kommer vi ha semester till i mitten på januari och sedan öppnar vi igen i mars månad. Med varma hälsningar från Ullis & Andreas 11

12 Om golfåret som passerat. Per pro Årets första månad bestod av min årliga utbildning hos amerikanska PGA samt golfmässa med 2012 års nyheter i Orlando, Florida. I februari blev det först spel och träning i Las Vegas hos min förre chef Butch Harmon (Tigers f.d tränare) och sedan ytterligare spel i Los Angeles området. I mars påbörjade jag och Håkan planeringen för våra traditionsenliga golfskolor och jag hann också med att delta i svenska PGA:s årliga utbildning i Halmstad. I april och maj började golfsäsongen på allvar. För 29:e året i rad genomförde vi våra populära golfskolor, det säger väl en del om våra kurser som vänder sig till såväl nybörjare som etablerade spelare. Under 3 intensiva dagar tränar och spelar vi golf tillsammans, en utmaning både psykiskt och fysiskt. Vi hade under 2012 ett fullmatat program med spel på Båstad och boende på Hovs Hallar. Väder och vind till trots genomförde jag dessutom 11 kurser för medlemmar - 3 timmars träning med avslutande lunch. Ett bra sätt att komma igång med sitt golfspel efter en lång vinter. På kurserna låter jag deltagarna prova på redskap som impactbagar och tunga klubbor, redskap som är en garanti för längre slag och en skön bollträff. Tunga klubbor och säckar har funnits med i snart 100 år, och kommer att vara med i all framtid! Bilden visar gula impactbagar och tunga 275 grams klubbor. Början av juni är alltid lite lugnare på klubben men direkt efter Midsommar så är högsäsongen i full gång. Medlemmar och gäster från när och fjärran strömmar in. Det är långa och intensiva dagar, mycket som ska skötas, men det är också den roligaste tiden på året. Efter en hektisk högsäsong var det dags för lite välförtjänt avbrott i vardagen - tillbaks till USA igen för PGA Mästerskapen på Kiawah Island, en tävling som vanns av Rory McIlroy. Där arbetade jag tillsammans med mina amerikanska kollegor i den stora PGAshopen. Några veckor senare åkte jag tillbaka till USA för årets höjdpunkt - Ryder Cup på Medinah i Chicago. Trots allt slit i shopen hann jag ändå vara med och uppleva den historiska vändningen som Europa lyckades med under söndagens spel. Väl hemma igen hade hösten slagit till på fullt allvar. Banorna i ett utmärkt skick men var fanns alla golfare? Endast till Gåsagolfen då vår årliga utförsäljning inför säsongsstängning genomförs var det riktigt många medlemmar på klubben igen. När golfsäsongen är över är det full fart med inventering, underhåll av hyrvagnar, golfbilar, traktorer, bollmaskin och bolltvätt med mera. Tack för ännu en fin golfsäsong. Per Pro med personal Herrar under en av mina medlemskurser. Underhåll av hyrvagnar är en av de saker vi sysslar med under vintern. 12

ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013

ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013 ÅRET SOM GÅTT BÅSTAD GOLFKLUBB 2013 Innehåll Kontakt Styrelse 2 Personal 2 Kontakt 2 Tankar från vår ordförande 3 VD/Klubbchef har ordet 4 Reception och Kansli 5 Banutvecklingsrådet 6 Rapport från Head

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 T S O M G ÅT T

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 T S O M G ÅT T Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2014 Å RE T S O M G ÅT T 3 Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK Kontakt Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr. 839400-0288 Reception Telefon 0431-783

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. HÖSTMÖTE 2012 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

FORE. Festlig invigning av klubbhuset. Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013. Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Festlig invigning av klubbhuset. Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013. Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013 Festlig invigning av klubbhuset Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter Nyhet! Medlemsavgift via Autogiro 1 2 Invigningen den 6

Läs mer

Skillingetrycket januari 2014

Skillingetrycket januari 2014 Innehåll Ordförande har ordet Välkommen till nytt golfår Hans Lienzén Valberedningens uppmaning Handicaprevision Hemsidor nyheter Fysisk träning/gym Ordförande har ordet En mild höst och en snöfri decembermånad

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014 Är du säker på att Rune sade att det är fri dropp här? lol Ha en skön sommar! GOrdföranden har ordet

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2012. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Här snickras det på nya shoppen. Sven-Erik Bohlin, Tommy Hedström och Bruno Grahn. Måndag 14 mars 15.00 Golf Nytt - mars 2011 Välkommen till en ny säsong

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Golf Nytt. Nr 1 / 2013 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb. Efter denna vinter kan det vara skönt att se vad som väntar runt hörnet!

Golf Nytt. Nr 1 / 2013 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb. Efter denna vinter kan det vara skönt att se vad som väntar runt hörnet! Golf Nytt Nr 1 / 2013 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Efter denna vinter kan det vara skönt att se vad som väntar runt hörnet! Ordförande har ordet 50 år! Så länge har det spelats golf på vår bana.

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

En tävling på sällskapsnivå för alla!

En tävling på sällskapsnivå för alla! En tävling på sällskapsnivå för alla! MOTTO SPELA NÄR DU VILL, VAR DU VILL, MED VEM DU VILL OCH HUR OFTA DU VILL Vad är Olympiagolfen för tävling Ingen separat tävling utöver de som du normalt spelar Tävlingar

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Höstslaget 2006 Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Adress Telefon E-post Postgiro 59 19 74-1 Hemsida

Höstslaget 2006 Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Adress Telefon E-post Postgiro 59 19 74-1 Hemsida Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2006 är nu till ända, snö och minus 10 grader den 1 november! Dessförinnan karaktäriseras väderåret som vanligt av bra och dåliga perioder. Bäst var

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer