Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6"

Transkript

1 Nummer 2/2006 e N tid NiNg frå N»sri la Nka bar Ns vä NNer«Utblick sri lanka Engagemanget föddes efter tsunamin Ny styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka-födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans. Sidan 3 Välbesökt årsmöte en augustilördag vi sent ska glömma. mingel på bakgården, föreläsningar om bistånd, lankalunch och musik. sri l ankas ambassad öppnade dörrarna för slbv :s medlemmar. Sidan 4 Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6 Utblick indd

2 Lä Oöverträffat årsmöte Årets årsmöte var det elfte sedan Biståndsföreningen blev en renodlad biståndsoch intresseförening för Sri Lanka. Traditionellt brukar föreningens årsmöten hållas i samband med ett familjeläger. I år valde styrelsen att satsa på Öppet hus och föreningens ungdomar som var inbjudna till Stockholm i samband med årsmötet. Ordförande har ordet De förlustade sig tillsammans och bildade en ungdomssektion som kommer att träffas fortsättningsvis under ledning av Martin Hygård från Borås. Martin är den förste av föreningens adoptivbarn som blivit invald i styrelsen, en stor händelse! adress biståndsföreningen sri lankas barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro hemsida ansvarig utgivare c hristina r iddebäck r edaktionsgruppen anette Hasselgren, inger r osenberg Layout axel von matérn Tryck direktkopia t äby annonspris /2s kr, /4s kr, /8s 000 kr 2 Utblick indd 2-3»utblick sri la Nka«Vi sågs en solig och Varm augustidag på Sri Lankas am bassad, där he la personalen ställde upp och stämningen var i topp. Ambassadör Sikkander hälsade oss alla välkomna och tände den traditionella oljelampan tillsammans med några av våra medlemmar. Vi kunde bjuda på många intressanta programpunkter som ni kan läsa mer om här i t idningen. Flera av föreningens ungdomar bidrog med spännande och roliga berättelser från sina r esor tillbaka till Sri Lanka. Nalini Dissanayike överträffade sig själv än e n gång me d att o rdna en mycket uppskattad buffé som vi alla fick avnjuta på ambassadens lummiga gård till tonerna av både traditionell lankesiska och mera moderna toner. Stort tack till alla som jobbat hårt för att d etta skulle bli en trevlig och minnesvärd dag. Fyra ledamöter avgick efter många år i styrelsen. Ordförande Mats Andersson har under fyra år arbetat intensivt och engagerat för att utveckla projekten på Sri Lanka. Under Mats tid har SLBV vuxit från den lilla biståndsföreningen med 2-3 p rojekt till en förening med många olika projekt spridda geografiskt över hela Sri Lanka. Sort tack till Mats för ditt arbete. Jag vill gärna tacka för för troendet att leda styrelsearbetet under det kommande året och till er som nu lämnar styrelsen vill jag framföra ett stort tack för all den tid och det enorma engagemang ni äg nat styrelsearbetet. Vi som tar öv er rodret lovar att fortsätta i samma f otspår och göra vårt bästa för bar n och ungdomar på Sri Lanka samt hål la våra medlemmar informerade om pågående aktiviteter. Inom kort reser jag själv och Christopher Nyman från styrelsen till Sri Lanka för att b esöka projekten och tillsammans med våra samarbetspartners planera kommande aktiviteter. Den första kullen Montessorilärare som utbildas i M atara med medel från Forum Syd tar examen. Jag lovar att åt erkomma och berätta med bilder på vår hemsida. På grund av den väpnade konflikten som pågått i mång a år har levnadsnivån på Sri Lanka bromsats upp jämfört med grannländerna. I skuggan av dessa oroligheter går livet för mång a ut på e n enda sak: Att överleva. Sri Lanka B arns Vänner samarbetar med flera lokala biståndsorganisationer och genom dessa når e ra gåvor ut till de mest behövande, barnen. Ett stort tack till alla er som på olika sätt stöttar för eningens verksamhet! Det är med stor glädje jag ser fram emot det kommande året. Att via er medlemmar få arbeta för våra barn på Sri Lanka se r jag som en spännande utmaning. Chri STina r idd EbäCk Ordförande S Ti p SET ny styrelsemedlem Engagemanget föddes efter tsunamin Nilani de Silva är född på Sri Lanka och flyttade i unga år till England för att slutföra sina studier med en Masterexamen i Media & Commu nication. Hon bor nu i Stockholm och varvar författarskap med dok torandstudier Monsoon dream d an unusual journey from east to west, av Nilani de silva Det här är b erättelsen om en liten flickas målmedvetna strävan att få växa upp till en självständig kvinna. Vi får följa Anushka från tidig barndom i e n liten by på S ri Lanka t ill hennes slutdestination i Sverige. Genom berättelsen om ett fängslande och stundtals gripande människoöde får vi en ovanligt djup och initierad inblick i livet på Sri Lanka. Vi förstår skillnaden mellan att fö das som pojke eller flicka, fattig eller rik, religionsmotsättningar, gamla traditioner och inte minst S ri Lankas starka band till England. Det är e n spännande och tankeväckande resa hon bjuder oss på! Martin Hygård som är ny i styrelsen föddes för 22 år sedan i Mt Lavinia, Sri Lanka. När han var någon månad gammal adopterades han av sina svenska föräldrar och växte därefter upp i Borås där han fortfarande bor. När han bor i Sverige vill säga, Martin hyr ett hus åt sin lankesiska mamma och syster i Sri Lanka och åker dit en gång per år. Det var efter Tsunamin 2004 so m Martin tog kontakt med Sri Lankas barn vänner. Han ville söka e fter sina släktingar samtidigt som han ville hjälpa t ill. Martin försökte omgående hitta en resa till Sri Lanka, något som visade sig lättare sagt än gjort. Det var svårt att få tag i en flygbiljett, inget bolag ville teckna en försäkring och UD avrådde från att resa. Men Martin gav sig int e och mindre än två v eckor efter flodvågskatastrofen var han ändå på väg. Med i bag aget hade han b land annat 68 kg t orrfoder och vattenreningstabletter för lit er vatten. Jag hittade min syster efter tre dagar. Hon mådde bra, det var det viktigaste. Min mamma v ar i Kuwait och arbetade, berättar Martin. I början av 2000 återsåg Martin för första gången sitt f orna hemland Sri Lanka. Några månader senare återvände han u tan sina föräldrar och träffade då sin e tt år yngre syster Ramia för för sta gången. Jag visste inte att jag hade en syster, jag som alltid önskat mig ett syskon. Nu SMS:ar vi till varandra varje dag, säger Martin. Mamman hade han skr ivit SMS och brevväxlat med innan han slutligen träffade henne. När vi träffades var det som om vi alltid hade känt v arandra, vi var hur lika so m helst, berättar Martin. I januari reser Martin ner till Sri Lanka igen. Jag vill jobba för att människor får en bättre förståelse för v arandra, säger han och fortsätter. Här jobbar jag i en extremt ytlig värld, därför känns d et viktigt att också göra något för mitt hem- martin Hygård från borås och land och mina släktingar där. sri l anka. Ny Grupp för unga medlemmar i föreningen Ett tjugotal ungdomar träffades i Stockholm i samband me d det senaste årsmötet. Syftet med gruppen är att ungdomar mellan år med rötterna i S ri Lanka kan träffas och utbyta erfarenheter. Många vill åka t ill Sri Lanka o ch kanske leta upp sin familj, andra har drömmar om att få jobba som volontärer. Det finns olika ställen att söka pengar för r esor, en sak v i kan hjälpas åt med i gruppen, avslutar Martin Hygård. text pia-lena kri SChéL f oto Chri STina r idd EbäCk Nummer 2/2006 styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka -födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans

3 elin Johansson och ida adolfsson berättar om sitt projektarbete om bistånd till sri l ankas barn. kjell arvidsson tänder oljelampan. Välbesökt årsmöte Lördagen den 12:e augusti höll föreningen sitt årsmöte på Sri Lankas ambassad i Stockholm. Ett 80-tal medlemmar och inbjudna gäster kom till den fullspäckade dagen som inleddes med ett öppet hus. Efter den obligatoriska välkomstceremonin där e n oljelampa tänds, hälsade ambassadören N.Sikkander alla välkomna till ambassaden. Ambassadören höll ett kort och personligt anförande om situationen på Sri Lanka varefter han talade direkt till ungdomarna. Han uppmanade alla unga att känna sig st olta över sitt hemland och dess kultur. Föreningens ordförande Mats Andersson tog sedan till orda och önskade alla en spännande och intressant dag t illsammans. Han välkomnade också Nilam Ljunggren de Silva, lankesisk författare som bor i Sverige. nilam Ljunggren de Silva På hösten återvänder mina tankar till Sri Lanka, berättade Nilam Ljunggren de Silva. - Kylan och vintern är på väg och jag längtar till värme och sol. Nilam berättar med stor värme och humor om sin up pväxt på S ri Lanka och om hur hon efter 20 år i väst bestämmer sig för att skr iva en bok om sin långa resa. Genom Anuschka, huvudpersonen i berättelsen reflekterar jag över mitt födelseland och min kultur. Det martin Hygård ny ung styrelsemedlem presenterar sig på årsmötet och berättar om sitt engagemang för hemlandet. finns en rädsla hos mig att g lömma, kanske är d et den viktigaste drivkraften i mitt skr ivande, funderade Nilam Ljunggren de Silva och fortsatte: Jag tänker på folket som kämpar under tuffa levnadsvillkor och ändå kan möta livet med ett leende. Under nio månader skrev jag varje dag vid köksbordet, mellan frukosttallrikar, vällingflaskor och småbarn. Maria Green Nyss hemkommen från Sri Lanka efter 2 års vistelse där med sin familj, var Maria Green nästa gäst. Både Marie och hennes man Phil har arbetat som biståndsarbetare under många år båd e på S ri Lanka och på flera andra platser runt om i världen. Phil har bland annat varit chef för en kanadensisk biståndsorganisation stationerad i B atticaloa på ostkusten. Jag vill framföra de bästa häls - ningar med tack från p ersonal och barn på barnhemmet Arudpany i Batticaloa för skänkta p engar och stöd. Där bor nu 31 flickor, De får alla sin utbildning på barnhemmet och sköter tillsammans de dagliga sysslorna, berättade Marie och fortsatte: musikunderhållning på bakgården marie green, biståndsarbetare på sri l anka. Nyss hemkommen med färska hälsningar från barnhemmet i batticaloa. Barnhemmet sköts a v en pastor och hans fr u. De lever där t illsammans med sina barn. Nu byggs en ny byggnad för flickorna, med sovrum och skolsal. Vi ser alla fram emot att det blir klart. Marie och hennes familj har n u återvänt till Sverige. Sonen William finns redan hemma i Kalmar och andra barnet är på väg. Efter tsunamin fanns över hundra olika organisationer på plats i B atticaloa. Det byggdes tillfälliga hus som nu blir mer permanenta bostäder samtidigt som vägar, broar och skolor återställs. Tidigare fanns bar a ett 15-tal o r- ganisationer i o mrådet. Katastrofen förde också någonting gott med sig, till exempel det faktum att alla hjälps åt. Det gjordes ingen skillnad längre mellan människorna. Under det sista året på S ri Lanka var Marie hemma med sonen William. En äldr e änka so m kallades AKKA, som på tamil betyder äldre syster, har hela tiden funnits hos fa - miljen. Genom Akka har v i sett vad konflikten gör me d oss människ or och sorgsenheten i folks ögon, sade Marie. Marie berättade att ho n längtade efter kylan när höst en var på väg hemma i Sverige. Värmen i Sri Lanka är tryckande och det råder 80% luftfuktighet. Då är d et härligt när d et kommer en TUC-TUC me d glass som levereras utanför huset. Det finns många goda minnen som vi bär med oss i våra hjärtan. Sri Lanka är e tt underbart land med en stor potential och många välutbildade människor. Stick spaden i jo rden där finns vatten överallt!, avslutade Marie Green. Martin Martin Hygård som är ny i styrelsen berättade om när han r este till Sri Lanka efter tsunamin för att le ta efter sin syster som han även hittade oskadd. Du kan läsa mer om Martin och hans resa på sidan 3. ida och Elin Årsmötet avslutades med att I da Adolfsson och Elin J ohansson berättade om sitt p rojektarbete om bistånd på Sri Lanka. I Utblick nr finns Idas och Elins b erättelse att läsa. De redosvisade sitt p rojektarbete i form av en film som vi alla fick ta del av på årsmötet. Den tolv minuter långa filmen innehöll besök på flera av barnhemmen som föreningen stödjer. Filmen både engagerade och berörde oss djupt. Dagen avslutades med varma applåder med tack till alla medverkande. inger evertson från valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse. mötesordförande tage eriksson och mötessekreterare kerstin l indton Ett spännande och annorlunda årsmöte är avslutat. Vi kände oss fyllda av glädje, delaktighet och kraft. Kraft att fortsätta vårt engagemang för Sri Lankas barn och ungdomar. Bygga broar mellan människor och länder. Dela med oss av vad vi har. Mötas för en bättre framtid. text inger r osenb Er G f oto ToMMy Fr Edrik SSon och Chri STina r idd EbäCk en underbar sri l anka buffé serverades på ambassadens lummiga innergård. kalaskokerskan Nalini överträffade ännu en gång alla förväntningar och ambassadörsparet lät sig väl smaka. 4»utblick sri la N ka«nummer 2/2006 Utblick indd

4 VänSTEr en utmärkelse för förtjänstfullt arbete bland handikappade barn har tilldelats sunethra Weerasinghe. i somras besökte hon sverige. höger stockholmsskolan l indeparkens gymnasiesärskola bjöd in sunethra till sverige. Hon är alltid lika engagerad och berättar gärna om sitt arbete bland utsatta barn och ungdomar i sri l anka. från sri l anka till sverige kom också två flickor från suhada Home. de träffade kamrater från l indeparkens gymnasiesärskola enskede och de deltog också i ett kulturevenemang, arrangerat av skolan. fn-prisade sunethra weerasinghe besökte sverige Sri Lankas Moder Teresa till drabbade familjer. Hon lever likt en nunna och enligt buddististisk sed får handikap phemmet mat o ch andra absolut nödvändiga förnödenheter från omkringboende. Hon tar ibland emot europeiska ungdomar som volontärer, men hon ställer höga krav på d essa ungdomar. Det duger inte att komma hem sent på kvällen eller stå utanför hemmets grindar och röka. Detta är fullt acceptabelt i E uropa men inte hos oss, säger hon. För att hemmen skall få mer än livets absoluta nödtorft har Sunethra skaffat sig sp onsorer, bland annat i Europa. En av de allra största sponsorerna är SLBV. verksamheten. Hennes agerande var i allra högsta grad en väl genomförd kapitalförvaltning. Uppmärksammad av Fn Även FN har up pmärksammat henne. Sri Lanka U nited Nations Friendship Organisation delade ut en utmärkelse den 11 j uli för d et arbete som Sunethra har gjo rt för handikappade barn samt bar n som drabbats av tsunamnin. Sunethra har ing en formell kompetens att arbeta med handikappade barn. Men med kärleksfullt bemötande, respekt och tålamod har ho n fått åtskilliga barn och ungdomar med fysiska och mentala handikapp att både gå och lära sig att fungera i ett socialt sammanhang. En d el av barnen kan int e ens sitta när d e kommer till mig. Men visar man bara att man tror på dem kan de lära sig väldigt mycket., säger hon. Med sin e nvishet och sin star ka övertygelse om alla människors förmåga har hon lyckats få rektorer för universitet i Colombo att ta emot fysiskt handikappade ungdomar, trots att detta egentligen tidigare var emot skolornas policys. Hennes agerande har också gjort att synen på handi - kappade personer håller på att för - ändras på Sri Lanka. text inger E VEr TSSon f oto ToMMy Fr Edrik SSon Hon har kallats Sri Lankas Moder Teresa. Nu har även FN upmärksammat henne och givit henne en utmärkelse. Sunethra Weerasinghe besökte Sverige i början av sommaren, inbjuden av Lindeparkens Gymnasiesärskola i Enskede söder om Stockholm. Med sig ha de Sunethra två me ntalt handikappade flickor, som träffade kamrater från skolan i Enskede, vars elever, som studerar estetisk verksamhet med internationell inriktning, för e tt par år se dan besökte Sri Lanka. Men Sunethra tog sig också tid att t räffa företrädare för Biståndsföreningen Sri Lanka Barns Vänner (SLBV). Eleverna på Lind eparkens gymnasiesärskola läser estetiska ämnen med internationell inriktning. Det internationella projektet har tag it ungdomarna på Lindeparkens gymnasium bland annat till Kina och Sri Lanka. Nu var det så dags för elever från Sri Lanka att komma till Sverige. Två elever från Sunethra Weerasinghes Suhada Home fick chans att följa med till Sverige. Dessutom fanns flera elever från andra särskolor i Sri Lanka med på resan. Sunethra sitter framför oss i sin vita sari dagen efter ankomsten till Sverige. Bredvid henne sitter de två flickorna från S uhada Home. De har jackorna på. För den som kommer från 35-g aders värme är d en 23-gradiga inomhustemperaturen i Sverige närmast att betrakta som ett kylrum. Lyssnade andäktigt Nu satt v i, ett 20-tal p ersoner från biståndsorganisationen, i e n lokal på ett äldrevårdsboende i Solna och lyssnade andäktigt på S unethra när hon berättade om sin verksamhet. Efter tsunamnin samlade hon ihop filtar och kläder samt andr a förnödenheter som hon själv åkte ut med r ullstolsverkstad Föreningen har se tt till att handi - kapphemmen har kunnat utvecklas, bland annat har man g ivit pengar till en rullstolsverkstad och till upprustning av hemmet där till exempel målnings- och reparationsarbeten har utförts. Sunethra fick också vid ett tillfälle medel för att köpa in kr ukor för plantering av köksväxter så att ung - domarna på S uhada Home skulle lära sig att odla samtidigt som hemmet skulle bli självförsörjande med kryddor och andra köksväxter. Men istället för att köpa kr ukorna inhandlade Sunthra lera så att hon tillsammans med några av ungdomarna på he mmet kunde tillverka ett stort antal krukor. Överskottet sålde hon och fick på så sätt in p engar till För att få din resa skräddarsydd och få valuta för pengarna, kontakta den som kan Sri l anka! o mni t r av el »utblick sri la N ka«nummer 2/ Utblick indd

5 biståndsföreningen sri l anka barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro h ä l s a p å v å r n ya s t y r e l s e Chri STina r idd EbäCk, ordförande bostadsort: t äby/stockholm Varför vill jag arbeta för SLbV: därför att alla vi medlemmar genom slbv s bistånd bidrar till att skapa förutsättningar för barnen på sri l anka och ger dom en möjlighet att förbättra sina lev nadsvillkor. Ålder: 51år Familj: make, dotter 20 år, son 8 år födda på sri lanka yrke/sysselsättning: verksamhetschef för nystartad vårdcentral håkan hedstr ÖM, vice ordförande bostadsort: st Johann in tirol, Österrike Varför vill jag arbete för SLbV f rämst för att få återgälda lite av den fantastiska och osjälviska insats som vi fick ta del av när vår familj hamnade i bekymmer i samband med tsunamin på sri l anka. Jag har suttit i många styrelser genom åren och hoppas att den erfarenhe ten kan komma till användning i föreningen. Ålder: f ödd 947 Familj: Hustrun gudrun, barnen tommy ( stockholm ) och karolina (c olombo ) yrke/sysselsättning: advokat intressen: skidor, vandringar, golf, musik, om världsfrågor och historia. r esor bla många till sri l anka. helene kar LSSon, kassör bostadsort: årsta i södra stockholm Varför vill jag arbeta för SL bv: Jag lärde känna föreningen genom c hristina r. f ör ett par år sedan gick vi en projektledarutbildning tillsam - Chri SToph Er nyman, ledamot bostadsort: tumba Varför vill jag arbeta för SLbV: När jag adopterade mina två barn fick jag ett andra hemland. i sri l anka lever man under förhållande som var i sverige för 00 till 0 år sedan. med bistånd utifrån våra erfarenheter, kunskaper och materiella resurser kan slbv göra en insats för utbildning och levnadsförhållanden för ett stort antal barn och ungdomar i sri l anka. Ålder: 6 Familj: f ru och två flickor 20 och 7 år födda i sri l anka. yrke/sysselsättning: Pedagog med inriktning mot familj- och nätverk, konfliktlösning, sammar Tin hygård, ledamot arbete och planering inför fortsatt skolgång. bostadsort: borås Varför vill jag arbeta för intressen: Jag har en tomt jag gärna donar SLbV: själklart att vara med och hjälpa barn på. Jag läser goda böcker. de får gärna handla på sri l anka. men även hjälpa ungdomar här om svensk historia. Och så njuter jag mycket i sverige att söka sina rötter på sri l anka. av naturens skiften och växlingar. Ålder: 22 Familj: mamma, pappa och hund i sverige. biologisk mamma och syster på sri inger r osenb Er G, ledamot l anka. yrke/sysselsättning: artist, nöjesbobostadsort: valdemarsvik Varför vill jag ar kar, discjockey. driver under sommarsäsongen beta för SLbV: Jag vill ge tillbaks något till det club på västkusten land som gav mig en dotter till låns. Ålder: år Familj: dotter snart 8 år, född på sri l anka anette hasselgr En, sekreterare yrke/sysselsättning: f olkhögskollärare, arbebostadsort: stockholm Varför vill jag arbete för SLbV: Jag vill ge tillbaka till dessa fantas- tar nu inom gymnasiesärskolan tiska människor som inte bara hjälpte mig och min familj utan även en massa andra män niskor som råkat illa ut efter tsunamin. Ålder: 4 år Familj: gift med Pelle och har tre barn elin 6 år, anton 8 år och albin 2 år yrke: Pr-konsult/vd mans. vi gjorde då ett projekt för föreningen som bl a handlade om hemsidan och informationsmaterial. Jag blev väldigt imponerad över vad föreningen åstadkommit med små medel och har känt att jag gärna vill hjälpa till på ett mer aktivt sätt. Nu när mina barn är stora har jag också mer tid över. Jag har aldrig va rit i sri l anka men reser flera gånger årligen till indien i mitt arbete. Ålder: 2 år Familj: barn - 2, 2 och 8 år yrke/sysselsättning: Projektledare i internationellt företag som gör digitala kartor Hej tedrickare, teförsäljare och sri lankavän! medlemmar! Vi tar gärna emot Din mailadress för att kunna hålla direktkontakt.sponsorbrev, inbjudan till ungdomsträffar och aktualiteter kommer direkt till din mailbox. skicka ett mail till: Tack på förhand och vi hörs, hälsar info.gruppen För mer info om Sri Lanka Utblick indd 8 på vår hemsida kan du läsa allt om vår verksamhet. under nyheter informerar vi löpande om det som är på gång i föreningen. Nu kan du beställa te från tre olika orter i Sverige: kjell ar Vid SSon Örebro, tel Liza Ma LMqUiST t äby, tel inger r osenb Er G valdemarsvik, tel Läs mera om våra projekt på Vill du bli medlem eller skänka en gåva? gör det på vårt plusgiro: glöm inte att skriva namn och adress

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Utblick. Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet. Childrens Center

Utblick. Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet. Childrens Center NUMMER 2 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«Utblick SRI LANKA Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet för Matara Childrens Center

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april Veckan som gått har bestått av lite rädsla och mycket glädje. Alla som är här är ju på något sätt drabbade av, eller påverkade av tsumamin

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

nummer 3 en tidning FrÅn»sri lankas barns VÄnner« Utblick

nummer 3 en tidning FrÅn»sri lankas barns VÄnner« Utblick nummer 3 en tidning FrÅn»sri lankas barns VÄnner«Utblick SRI LANKA vallmopojken vill bli doktor slbv s äldsta projekt Araliya pre school en förstudie hiv/aids situationen på sri lanka star school i sydafrika

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Den 18 september inträffade en kraftig

Läs mer

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt.

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Här är några: Vilken kunskapskälla du är. Stort tack! Tusen tack för ett extremt snabbt svar. Tack, tack! Tack som vanligt för snabba

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Information från Bestorps Byalag www.bestorp.se April 2014 Nummer 13 Passa på att gå på Miljöföreläsningarna i Eklunda Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Mika Liffner ska i denna föreläsning/filmvisning

Läs mer

UpDate. För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER

UpDate. För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER DECEMBER 2013 UpDate För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER KALENDER... sid. MEDLEM 2014... sid. SPÅR I HJÄRTAT OCH MINNEN FÖR LIVET... sid. VERKA FÖR SUWPAA... sid. STIPENDIEFONDEN... sid.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer