Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6"

Transkript

1 Nummer 2/2006 e N tid NiNg frå N»sri la Nka bar Ns vä NNer«Utblick sri lanka Engagemanget föddes efter tsunamin Ny styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka-födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans. Sidan 3 Välbesökt årsmöte en augustilördag vi sent ska glömma. mingel på bakgården, föreläsningar om bistånd, lankalunch och musik. sri l ankas ambassad öppnade dörrarna för slbv :s medlemmar. Sidan 4 Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6 Utblick indd

2 Lä Oöverträffat årsmöte Årets årsmöte var det elfte sedan Biståndsföreningen blev en renodlad biståndsoch intresseförening för Sri Lanka. Traditionellt brukar föreningens årsmöten hållas i samband med ett familjeläger. I år valde styrelsen att satsa på Öppet hus och föreningens ungdomar som var inbjudna till Stockholm i samband med årsmötet. Ordförande har ordet De förlustade sig tillsammans och bildade en ungdomssektion som kommer att träffas fortsättningsvis under ledning av Martin Hygård från Borås. Martin är den förste av föreningens adoptivbarn som blivit invald i styrelsen, en stor händelse! adress biståndsföreningen sri lankas barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro hemsida ansvarig utgivare c hristina r iddebäck r edaktionsgruppen anette Hasselgren, inger r osenberg Layout axel von matérn Tryck direktkopia t äby annonspris /2s kr, /4s kr, /8s 000 kr 2 Utblick indd 2-3»utblick sri la Nka«Vi sågs en solig och Varm augustidag på Sri Lankas am bassad, där he la personalen ställde upp och stämningen var i topp. Ambassadör Sikkander hälsade oss alla välkomna och tände den traditionella oljelampan tillsammans med några av våra medlemmar. Vi kunde bjuda på många intressanta programpunkter som ni kan läsa mer om här i t idningen. Flera av föreningens ungdomar bidrog med spännande och roliga berättelser från sina r esor tillbaka till Sri Lanka. Nalini Dissanayike överträffade sig själv än e n gång me d att o rdna en mycket uppskattad buffé som vi alla fick avnjuta på ambassadens lummiga gård till tonerna av både traditionell lankesiska och mera moderna toner. Stort tack till alla som jobbat hårt för att d etta skulle bli en trevlig och minnesvärd dag. Fyra ledamöter avgick efter många år i styrelsen. Ordförande Mats Andersson har under fyra år arbetat intensivt och engagerat för att utveckla projekten på Sri Lanka. Under Mats tid har SLBV vuxit från den lilla biståndsföreningen med 2-3 p rojekt till en förening med många olika projekt spridda geografiskt över hela Sri Lanka. Sort tack till Mats för ditt arbete. Jag vill gärna tacka för för troendet att leda styrelsearbetet under det kommande året och till er som nu lämnar styrelsen vill jag framföra ett stort tack för all den tid och det enorma engagemang ni äg nat styrelsearbetet. Vi som tar öv er rodret lovar att fortsätta i samma f otspår och göra vårt bästa för bar n och ungdomar på Sri Lanka samt hål la våra medlemmar informerade om pågående aktiviteter. Inom kort reser jag själv och Christopher Nyman från styrelsen till Sri Lanka för att b esöka projekten och tillsammans med våra samarbetspartners planera kommande aktiviteter. Den första kullen Montessorilärare som utbildas i M atara med medel från Forum Syd tar examen. Jag lovar att åt erkomma och berätta med bilder på vår hemsida. På grund av den väpnade konflikten som pågått i mång a år har levnadsnivån på Sri Lanka bromsats upp jämfört med grannländerna. I skuggan av dessa oroligheter går livet för mång a ut på e n enda sak: Att överleva. Sri Lanka B arns Vänner samarbetar med flera lokala biståndsorganisationer och genom dessa når e ra gåvor ut till de mest behövande, barnen. Ett stort tack till alla er som på olika sätt stöttar för eningens verksamhet! Det är med stor glädje jag ser fram emot det kommande året. Att via er medlemmar få arbeta för våra barn på Sri Lanka se r jag som en spännande utmaning. Chri STina r idd EbäCk Ordförande S Ti p SET ny styrelsemedlem Engagemanget föddes efter tsunamin Nilani de Silva är född på Sri Lanka och flyttade i unga år till England för att slutföra sina studier med en Masterexamen i Media & Commu nication. Hon bor nu i Stockholm och varvar författarskap med dok torandstudier Monsoon dream d an unusual journey from east to west, av Nilani de silva Det här är b erättelsen om en liten flickas målmedvetna strävan att få växa upp till en självständig kvinna. Vi får följa Anushka från tidig barndom i e n liten by på S ri Lanka t ill hennes slutdestination i Sverige. Genom berättelsen om ett fängslande och stundtals gripande människoöde får vi en ovanligt djup och initierad inblick i livet på Sri Lanka. Vi förstår skillnaden mellan att fö das som pojke eller flicka, fattig eller rik, religionsmotsättningar, gamla traditioner och inte minst S ri Lankas starka band till England. Det är e n spännande och tankeväckande resa hon bjuder oss på! Martin Hygård som är ny i styrelsen föddes för 22 år sedan i Mt Lavinia, Sri Lanka. När han var någon månad gammal adopterades han av sina svenska föräldrar och växte därefter upp i Borås där han fortfarande bor. När han bor i Sverige vill säga, Martin hyr ett hus åt sin lankesiska mamma och syster i Sri Lanka och åker dit en gång per år. Det var efter Tsunamin 2004 so m Martin tog kontakt med Sri Lankas barn vänner. Han ville söka e fter sina släktingar samtidigt som han ville hjälpa t ill. Martin försökte omgående hitta en resa till Sri Lanka, något som visade sig lättare sagt än gjort. Det var svårt att få tag i en flygbiljett, inget bolag ville teckna en försäkring och UD avrådde från att resa. Men Martin gav sig int e och mindre än två v eckor efter flodvågskatastrofen var han ändå på väg. Med i bag aget hade han b land annat 68 kg t orrfoder och vattenreningstabletter för lit er vatten. Jag hittade min syster efter tre dagar. Hon mådde bra, det var det viktigaste. Min mamma v ar i Kuwait och arbetade, berättar Martin. I början av 2000 återsåg Martin för första gången sitt f orna hemland Sri Lanka. Några månader senare återvände han u tan sina föräldrar och träffade då sin e tt år yngre syster Ramia för för sta gången. Jag visste inte att jag hade en syster, jag som alltid önskat mig ett syskon. Nu SMS:ar vi till varandra varje dag, säger Martin. Mamman hade han skr ivit SMS och brevväxlat med innan han slutligen träffade henne. När vi träffades var det som om vi alltid hade känt v arandra, vi var hur lika so m helst, berättar Martin. I januari reser Martin ner till Sri Lanka igen. Jag vill jobba för att människor får en bättre förståelse för v arandra, säger han och fortsätter. Här jobbar jag i en extremt ytlig värld, därför känns d et viktigt att också göra något för mitt hem- martin Hygård från borås och land och mina släktingar där. sri l anka. Ny Grupp för unga medlemmar i föreningen Ett tjugotal ungdomar träffades i Stockholm i samband me d det senaste årsmötet. Syftet med gruppen är att ungdomar mellan år med rötterna i S ri Lanka kan träffas och utbyta erfarenheter. Många vill åka t ill Sri Lanka o ch kanske leta upp sin familj, andra har drömmar om att få jobba som volontärer. Det finns olika ställen att söka pengar för r esor, en sak v i kan hjälpas åt med i gruppen, avslutar Martin Hygård. text pia-lena kri SChéL f oto Chri STina r idd EbäCk Nummer 2/2006 styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka -födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans

3 elin Johansson och ida adolfsson berättar om sitt projektarbete om bistånd till sri l ankas barn. kjell arvidsson tänder oljelampan. Välbesökt årsmöte Lördagen den 12:e augusti höll föreningen sitt årsmöte på Sri Lankas ambassad i Stockholm. Ett 80-tal medlemmar och inbjudna gäster kom till den fullspäckade dagen som inleddes med ett öppet hus. Efter den obligatoriska välkomstceremonin där e n oljelampa tänds, hälsade ambassadören N.Sikkander alla välkomna till ambassaden. Ambassadören höll ett kort och personligt anförande om situationen på Sri Lanka varefter han talade direkt till ungdomarna. Han uppmanade alla unga att känna sig st olta över sitt hemland och dess kultur. Föreningens ordförande Mats Andersson tog sedan till orda och önskade alla en spännande och intressant dag t illsammans. Han välkomnade också Nilam Ljunggren de Silva, lankesisk författare som bor i Sverige. nilam Ljunggren de Silva På hösten återvänder mina tankar till Sri Lanka, berättade Nilam Ljunggren de Silva. - Kylan och vintern är på väg och jag längtar till värme och sol. Nilam berättar med stor värme och humor om sin up pväxt på S ri Lanka och om hur hon efter 20 år i väst bestämmer sig för att skr iva en bok om sin långa resa. Genom Anuschka, huvudpersonen i berättelsen reflekterar jag över mitt födelseland och min kultur. Det martin Hygård ny ung styrelsemedlem presenterar sig på årsmötet och berättar om sitt engagemang för hemlandet. finns en rädsla hos mig att g lömma, kanske är d et den viktigaste drivkraften i mitt skr ivande, funderade Nilam Ljunggren de Silva och fortsatte: Jag tänker på folket som kämpar under tuffa levnadsvillkor och ändå kan möta livet med ett leende. Under nio månader skrev jag varje dag vid köksbordet, mellan frukosttallrikar, vällingflaskor och småbarn. Maria Green Nyss hemkommen från Sri Lanka efter 2 års vistelse där med sin familj, var Maria Green nästa gäst. Både Marie och hennes man Phil har arbetat som biståndsarbetare under många år båd e på S ri Lanka och på flera andra platser runt om i världen. Phil har bland annat varit chef för en kanadensisk biståndsorganisation stationerad i B atticaloa på ostkusten. Jag vill framföra de bästa häls - ningar med tack från p ersonal och barn på barnhemmet Arudpany i Batticaloa för skänkta p engar och stöd. Där bor nu 31 flickor, De får alla sin utbildning på barnhemmet och sköter tillsammans de dagliga sysslorna, berättade Marie och fortsatte: musikunderhållning på bakgården marie green, biståndsarbetare på sri l anka. Nyss hemkommen med färska hälsningar från barnhemmet i batticaloa. Barnhemmet sköts a v en pastor och hans fr u. De lever där t illsammans med sina barn. Nu byggs en ny byggnad för flickorna, med sovrum och skolsal. Vi ser alla fram emot att det blir klart. Marie och hennes familj har n u återvänt till Sverige. Sonen William finns redan hemma i Kalmar och andra barnet är på väg. Efter tsunamin fanns över hundra olika organisationer på plats i B atticaloa. Det byggdes tillfälliga hus som nu blir mer permanenta bostäder samtidigt som vägar, broar och skolor återställs. Tidigare fanns bar a ett 15-tal o r- ganisationer i o mrådet. Katastrofen förde också någonting gott med sig, till exempel det faktum att alla hjälps åt. Det gjordes ingen skillnad längre mellan människorna. Under det sista året på S ri Lanka var Marie hemma med sonen William. En äldr e änka so m kallades AKKA, som på tamil betyder äldre syster, har hela tiden funnits hos fa - miljen. Genom Akka har v i sett vad konflikten gör me d oss människ or och sorgsenheten i folks ögon, sade Marie. Marie berättade att ho n längtade efter kylan när höst en var på väg hemma i Sverige. Värmen i Sri Lanka är tryckande och det råder 80% luftfuktighet. Då är d et härligt när d et kommer en TUC-TUC me d glass som levereras utanför huset. Det finns många goda minnen som vi bär med oss i våra hjärtan. Sri Lanka är e tt underbart land med en stor potential och många välutbildade människor. Stick spaden i jo rden där finns vatten överallt!, avslutade Marie Green. Martin Martin Hygård som är ny i styrelsen berättade om när han r este till Sri Lanka efter tsunamin för att le ta efter sin syster som han även hittade oskadd. Du kan läsa mer om Martin och hans resa på sidan 3. ida och Elin Årsmötet avslutades med att I da Adolfsson och Elin J ohansson berättade om sitt p rojektarbete om bistånd på Sri Lanka. I Utblick nr finns Idas och Elins b erättelse att läsa. De redosvisade sitt p rojektarbete i form av en film som vi alla fick ta del av på årsmötet. Den tolv minuter långa filmen innehöll besök på flera av barnhemmen som föreningen stödjer. Filmen både engagerade och berörde oss djupt. Dagen avslutades med varma applåder med tack till alla medverkande. inger evertson från valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse. mötesordförande tage eriksson och mötessekreterare kerstin l indton Ett spännande och annorlunda årsmöte är avslutat. Vi kände oss fyllda av glädje, delaktighet och kraft. Kraft att fortsätta vårt engagemang för Sri Lankas barn och ungdomar. Bygga broar mellan människor och länder. Dela med oss av vad vi har. Mötas för en bättre framtid. text inger r osenb Er G f oto ToMMy Fr Edrik SSon och Chri STina r idd EbäCk en underbar sri l anka buffé serverades på ambassadens lummiga innergård. kalaskokerskan Nalini överträffade ännu en gång alla förväntningar och ambassadörsparet lät sig väl smaka. 4»utblick sri la N ka«nummer 2/2006 Utblick indd

4 VänSTEr en utmärkelse för förtjänstfullt arbete bland handikappade barn har tilldelats sunethra Weerasinghe. i somras besökte hon sverige. höger stockholmsskolan l indeparkens gymnasiesärskola bjöd in sunethra till sverige. Hon är alltid lika engagerad och berättar gärna om sitt arbete bland utsatta barn och ungdomar i sri l anka. från sri l anka till sverige kom också två flickor från suhada Home. de träffade kamrater från l indeparkens gymnasiesärskola enskede och de deltog också i ett kulturevenemang, arrangerat av skolan. fn-prisade sunethra weerasinghe besökte sverige Sri Lankas Moder Teresa till drabbade familjer. Hon lever likt en nunna och enligt buddististisk sed får handikap phemmet mat o ch andra absolut nödvändiga förnödenheter från omkringboende. Hon tar ibland emot europeiska ungdomar som volontärer, men hon ställer höga krav på d essa ungdomar. Det duger inte att komma hem sent på kvällen eller stå utanför hemmets grindar och röka. Detta är fullt acceptabelt i E uropa men inte hos oss, säger hon. För att hemmen skall få mer än livets absoluta nödtorft har Sunethra skaffat sig sp onsorer, bland annat i Europa. En av de allra största sponsorerna är SLBV. verksamheten. Hennes agerande var i allra högsta grad en väl genomförd kapitalförvaltning. Uppmärksammad av Fn Även FN har up pmärksammat henne. Sri Lanka U nited Nations Friendship Organisation delade ut en utmärkelse den 11 j uli för d et arbete som Sunethra har gjo rt för handikappade barn samt bar n som drabbats av tsunamnin. Sunethra har ing en formell kompetens att arbeta med handikappade barn. Men med kärleksfullt bemötande, respekt och tålamod har ho n fått åtskilliga barn och ungdomar med fysiska och mentala handikapp att både gå och lära sig att fungera i ett socialt sammanhang. En d el av barnen kan int e ens sitta när d e kommer till mig. Men visar man bara att man tror på dem kan de lära sig väldigt mycket., säger hon. Med sin e nvishet och sin star ka övertygelse om alla människors förmåga har hon lyckats få rektorer för universitet i Colombo att ta emot fysiskt handikappade ungdomar, trots att detta egentligen tidigare var emot skolornas policys. Hennes agerande har också gjort att synen på handi - kappade personer håller på att för - ändras på Sri Lanka. text inger E VEr TSSon f oto ToMMy Fr Edrik SSon Hon har kallats Sri Lankas Moder Teresa. Nu har även FN upmärksammat henne och givit henne en utmärkelse. Sunethra Weerasinghe besökte Sverige i början av sommaren, inbjuden av Lindeparkens Gymnasiesärskola i Enskede söder om Stockholm. Med sig ha de Sunethra två me ntalt handikappade flickor, som träffade kamrater från skolan i Enskede, vars elever, som studerar estetisk verksamhet med internationell inriktning, för e tt par år se dan besökte Sri Lanka. Men Sunethra tog sig också tid att t räffa företrädare för Biståndsföreningen Sri Lanka Barns Vänner (SLBV). Eleverna på Lind eparkens gymnasiesärskola läser estetiska ämnen med internationell inriktning. Det internationella projektet har tag it ungdomarna på Lindeparkens gymnasium bland annat till Kina och Sri Lanka. Nu var det så dags för elever från Sri Lanka att komma till Sverige. Två elever från Sunethra Weerasinghes Suhada Home fick chans att följa med till Sverige. Dessutom fanns flera elever från andra särskolor i Sri Lanka med på resan. Sunethra sitter framför oss i sin vita sari dagen efter ankomsten till Sverige. Bredvid henne sitter de två flickorna från S uhada Home. De har jackorna på. För den som kommer från 35-g aders värme är d en 23-gradiga inomhustemperaturen i Sverige närmast att betrakta som ett kylrum. Lyssnade andäktigt Nu satt v i, ett 20-tal p ersoner från biståndsorganisationen, i e n lokal på ett äldrevårdsboende i Solna och lyssnade andäktigt på S unethra när hon berättade om sin verksamhet. Efter tsunamnin samlade hon ihop filtar och kläder samt andr a förnödenheter som hon själv åkte ut med r ullstolsverkstad Föreningen har se tt till att handi - kapphemmen har kunnat utvecklas, bland annat har man g ivit pengar till en rullstolsverkstad och till upprustning av hemmet där till exempel målnings- och reparationsarbeten har utförts. Sunethra fick också vid ett tillfälle medel för att köpa in kr ukor för plantering av köksväxter så att ung - domarna på S uhada Home skulle lära sig att odla samtidigt som hemmet skulle bli självförsörjande med kryddor och andra köksväxter. Men istället för att köpa kr ukorna inhandlade Sunthra lera så att hon tillsammans med några av ungdomarna på he mmet kunde tillverka ett stort antal krukor. Överskottet sålde hon och fick på så sätt in p engar till För att få din resa skräddarsydd och få valuta för pengarna, kontakta den som kan Sri l anka! o mni t r av el »utblick sri la N ka«nummer 2/ Utblick indd

5 biståndsföreningen sri l anka barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro h ä l s a p å v å r n ya s t y r e l s e Chri STina r idd EbäCk, ordförande bostadsort: t äby/stockholm Varför vill jag arbeta för SLbV: därför att alla vi medlemmar genom slbv s bistånd bidrar till att skapa förutsättningar för barnen på sri l anka och ger dom en möjlighet att förbättra sina lev nadsvillkor. Ålder: 51år Familj: make, dotter 20 år, son 8 år födda på sri lanka yrke/sysselsättning: verksamhetschef för nystartad vårdcentral håkan hedstr ÖM, vice ordförande bostadsort: st Johann in tirol, Österrike Varför vill jag arbete för SLbV f rämst för att få återgälda lite av den fantastiska och osjälviska insats som vi fick ta del av när vår familj hamnade i bekymmer i samband med tsunamin på sri l anka. Jag har suttit i många styrelser genom åren och hoppas att den erfarenhe ten kan komma till användning i föreningen. Ålder: f ödd 947 Familj: Hustrun gudrun, barnen tommy ( stockholm ) och karolina (c olombo ) yrke/sysselsättning: advokat intressen: skidor, vandringar, golf, musik, om världsfrågor och historia. r esor bla många till sri l anka. helene kar LSSon, kassör bostadsort: årsta i södra stockholm Varför vill jag arbeta för SL bv: Jag lärde känna föreningen genom c hristina r. f ör ett par år sedan gick vi en projektledarutbildning tillsam - Chri SToph Er nyman, ledamot bostadsort: tumba Varför vill jag arbeta för SLbV: När jag adopterade mina två barn fick jag ett andra hemland. i sri l anka lever man under förhållande som var i sverige för 00 till 0 år sedan. med bistånd utifrån våra erfarenheter, kunskaper och materiella resurser kan slbv göra en insats för utbildning och levnadsförhållanden för ett stort antal barn och ungdomar i sri l anka. Ålder: 6 Familj: f ru och två flickor 20 och 7 år födda i sri l anka. yrke/sysselsättning: Pedagog med inriktning mot familj- och nätverk, konfliktlösning, sammar Tin hygård, ledamot arbete och planering inför fortsatt skolgång. bostadsort: borås Varför vill jag arbeta för intressen: Jag har en tomt jag gärna donar SLbV: själklart att vara med och hjälpa barn på. Jag läser goda böcker. de får gärna handla på sri l anka. men även hjälpa ungdomar här om svensk historia. Och så njuter jag mycket i sverige att söka sina rötter på sri l anka. av naturens skiften och växlingar. Ålder: 22 Familj: mamma, pappa och hund i sverige. biologisk mamma och syster på sri inger r osenb Er G, ledamot l anka. yrke/sysselsättning: artist, nöjesbobostadsort: valdemarsvik Varför vill jag ar kar, discjockey. driver under sommarsäsongen beta för SLbV: Jag vill ge tillbaks något till det club på västkusten land som gav mig en dotter till låns. Ålder: år Familj: dotter snart 8 år, född på sri l anka anette hasselgr En, sekreterare yrke/sysselsättning: f olkhögskollärare, arbebostadsort: stockholm Varför vill jag arbete för SLbV: Jag vill ge tillbaka till dessa fantas- tar nu inom gymnasiesärskolan tiska människor som inte bara hjälpte mig och min familj utan även en massa andra män niskor som råkat illa ut efter tsunamin. Ålder: 4 år Familj: gift med Pelle och har tre barn elin 6 år, anton 8 år och albin 2 år yrke: Pr-konsult/vd mans. vi gjorde då ett projekt för föreningen som bl a handlade om hemsidan och informationsmaterial. Jag blev väldigt imponerad över vad föreningen åstadkommit med små medel och har känt att jag gärna vill hjälpa till på ett mer aktivt sätt. Nu när mina barn är stora har jag också mer tid över. Jag har aldrig va rit i sri l anka men reser flera gånger årligen till indien i mitt arbete. Ålder: 2 år Familj: barn - 2, 2 och 8 år yrke/sysselsättning: Projektledare i internationellt företag som gör digitala kartor Hej tedrickare, teförsäljare och sri lankavän! medlemmar! Vi tar gärna emot Din mailadress för att kunna hålla direktkontakt.sponsorbrev, inbjudan till ungdomsträffar och aktualiteter kommer direkt till din mailbox. skicka ett mail till: Tack på förhand och vi hörs, hälsar info.gruppen För mer info om Sri Lanka Utblick indd 8 på vår hemsida kan du läsa allt om vår verksamhet. under nyheter informerar vi löpande om det som är på gång i föreningen. Nu kan du beställa te från tre olika orter i Sverige: kjell ar Vid SSon Örebro, tel Liza Ma LMqUiST t äby, tel inger r osenb Er G valdemarsvik, tel Läs mera om våra projekt på Vill du bli medlem eller skänka en gåva? gör det på vårt plusgiro: glöm inte att skriva namn och adress

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer

S mmarveckor UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR DET FUNKAR?

S mmarveckor UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR DET FUNKAR? NU FÖLJ MED BLAND DE SENASTE NYHETERNA OCH AKTIVITETERNA FRÅN FURUBODA KOMMER UT 4 GÅNGER PER ÅR NR 3 2014 UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN

Läs mer

En bra start i livet förändrar allt!

En bra start i livet förändrar allt! RAPPORT RESULTAT NR 1 2012 En bra start i livet förändrar allt! star of hope hoppets stjärna INNEHÅLL I FOKUS: En bra start i livet förändrar allt! COLOMBIA Hoppet återvänder till Mirandita 6 FILIPPINERNA

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis, tor: 13.00-15.00.

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Bygget på Lindgården pågår Anna är chef för Fagerstahallen Biblioteket i Ängelsberg Tankar kring påsken

Bygget på Lindgården pågår Anna är chef för Fagerstahallen Biblioteket i Ängelsberg Tankar kring påsken Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/15 Bygget på Lindgården pågår Anna är chef för Fagerstahallen Biblioteket i Ängelsberg Tankar kring påsken Härlig vår och glad påsk! Påskens nummer av församlingstidningen

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Gör plats. Stockholm Norr 2011/2012. i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte!

Gör plats. Stockholm Norr 2011/2012. i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte! Stockholm Norr 2011/2012 Gör plats i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte! Adoptionernas dag 3 december Hur är det att bli mormor på Arlanda? I höst startar vi vår populära mor- och

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati Nr 3. 2010 Lär dig laga chapati Att stå upp för sina rättigheter Graceland fann ett sätt att hjälpa tema försörjning Mon Det lilla lånet får hans by på fötter I backspegeln Från leprabyn tillbaka till

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Tidningen om barns rättigheter. Rädda Barnen. firar

Tidningen om barns rättigheter. Rädda Barnen. firar Tidningen om barns rättigheter Rädda Barnen firar Medlem i Rädda Barnen eller månadsgivare? Då får du minst 15 % rabatt på din hemförsäkring. Vi på If tycker om engagerade människor. Därför får du som

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer