Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. sri lanka. Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6"

Transkript

1 Nummer 2/2006 e N tid NiNg frå N»sri la Nka bar Ns vä NNer«Utblick sri lanka Engagemanget föddes efter tsunamin Ny styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka-födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans. Sidan 3 Välbesökt årsmöte en augustilördag vi sent ska glömma. mingel på bakgården, föreläsningar om bistånd, lankalunch och musik. sri l ankas ambassad öppnade dörrarna för slbv :s medlemmar. Sidan 4 Sri Lankas Moder Teresa l äs mer om inger evertssons möte med sunethra Weerasinghe. Sidan 6 Utblick indd

2 Lä Oöverträffat årsmöte Årets årsmöte var det elfte sedan Biståndsföreningen blev en renodlad biståndsoch intresseförening för Sri Lanka. Traditionellt brukar föreningens årsmöten hållas i samband med ett familjeläger. I år valde styrelsen att satsa på Öppet hus och föreningens ungdomar som var inbjudna till Stockholm i samband med årsmötet. Ordförande har ordet De förlustade sig tillsammans och bildade en ungdomssektion som kommer att träffas fortsättningsvis under ledning av Martin Hygård från Borås. Martin är den förste av föreningens adoptivbarn som blivit invald i styrelsen, en stor händelse! adress biståndsföreningen sri lankas barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro hemsida ansvarig utgivare c hristina r iddebäck r edaktionsgruppen anette Hasselgren, inger r osenberg Layout axel von matérn Tryck direktkopia t äby annonspris /2s kr, /4s kr, /8s 000 kr 2 Utblick indd 2-3»utblick sri la Nka«Vi sågs en solig och Varm augustidag på Sri Lankas am bassad, där he la personalen ställde upp och stämningen var i topp. Ambassadör Sikkander hälsade oss alla välkomna och tände den traditionella oljelampan tillsammans med några av våra medlemmar. Vi kunde bjuda på många intressanta programpunkter som ni kan läsa mer om här i t idningen. Flera av föreningens ungdomar bidrog med spännande och roliga berättelser från sina r esor tillbaka till Sri Lanka. Nalini Dissanayike överträffade sig själv än e n gång me d att o rdna en mycket uppskattad buffé som vi alla fick avnjuta på ambassadens lummiga gård till tonerna av både traditionell lankesiska och mera moderna toner. Stort tack till alla som jobbat hårt för att d etta skulle bli en trevlig och minnesvärd dag. Fyra ledamöter avgick efter många år i styrelsen. Ordförande Mats Andersson har under fyra år arbetat intensivt och engagerat för att utveckla projekten på Sri Lanka. Under Mats tid har SLBV vuxit från den lilla biståndsföreningen med 2-3 p rojekt till en förening med många olika projekt spridda geografiskt över hela Sri Lanka. Sort tack till Mats för ditt arbete. Jag vill gärna tacka för för troendet att leda styrelsearbetet under det kommande året och till er som nu lämnar styrelsen vill jag framföra ett stort tack för all den tid och det enorma engagemang ni äg nat styrelsearbetet. Vi som tar öv er rodret lovar att fortsätta i samma f otspår och göra vårt bästa för bar n och ungdomar på Sri Lanka samt hål la våra medlemmar informerade om pågående aktiviteter. Inom kort reser jag själv och Christopher Nyman från styrelsen till Sri Lanka för att b esöka projekten och tillsammans med våra samarbetspartners planera kommande aktiviteter. Den första kullen Montessorilärare som utbildas i M atara med medel från Forum Syd tar examen. Jag lovar att åt erkomma och berätta med bilder på vår hemsida. På grund av den väpnade konflikten som pågått i mång a år har levnadsnivån på Sri Lanka bromsats upp jämfört med grannländerna. I skuggan av dessa oroligheter går livet för mång a ut på e n enda sak: Att överleva. Sri Lanka B arns Vänner samarbetar med flera lokala biståndsorganisationer och genom dessa når e ra gåvor ut till de mest behövande, barnen. Ett stort tack till alla er som på olika sätt stöttar för eningens verksamhet! Det är med stor glädje jag ser fram emot det kommande året. Att via er medlemmar få arbeta för våra barn på Sri Lanka se r jag som en spännande utmaning. Chri STina r idd EbäCk Ordförande S Ti p SET ny styrelsemedlem Engagemanget föddes efter tsunamin Nilani de Silva är född på Sri Lanka och flyttade i unga år till England för att slutföra sina studier med en Masterexamen i Media & Commu nication. Hon bor nu i Stockholm och varvar författarskap med dok torandstudier Monsoon dream d an unusual journey from east to west, av Nilani de silva Det här är b erättelsen om en liten flickas målmedvetna strävan att få växa upp till en självständig kvinna. Vi får följa Anushka från tidig barndom i e n liten by på S ri Lanka t ill hennes slutdestination i Sverige. Genom berättelsen om ett fängslande och stundtals gripande människoöde får vi en ovanligt djup och initierad inblick i livet på Sri Lanka. Vi förstår skillnaden mellan att fö das som pojke eller flicka, fattig eller rik, religionsmotsättningar, gamla traditioner och inte minst S ri Lankas starka band till England. Det är e n spännande och tankeväckande resa hon bjuder oss på! Martin Hygård som är ny i styrelsen föddes för 22 år sedan i Mt Lavinia, Sri Lanka. När han var någon månad gammal adopterades han av sina svenska föräldrar och växte därefter upp i Borås där han fortfarande bor. När han bor i Sverige vill säga, Martin hyr ett hus åt sin lankesiska mamma och syster i Sri Lanka och åker dit en gång per år. Det var efter Tsunamin 2004 so m Martin tog kontakt med Sri Lankas barn vänner. Han ville söka e fter sina släktingar samtidigt som han ville hjälpa t ill. Martin försökte omgående hitta en resa till Sri Lanka, något som visade sig lättare sagt än gjort. Det var svårt att få tag i en flygbiljett, inget bolag ville teckna en försäkring och UD avrådde från att resa. Men Martin gav sig int e och mindre än två v eckor efter flodvågskatastrofen var han ändå på väg. Med i bag aget hade han b land annat 68 kg t orrfoder och vattenreningstabletter för lit er vatten. Jag hittade min syster efter tre dagar. Hon mådde bra, det var det viktigaste. Min mamma v ar i Kuwait och arbetade, berättar Martin. I början av 2000 återsåg Martin för första gången sitt f orna hemland Sri Lanka. Några månader senare återvände han u tan sina föräldrar och träffade då sin e tt år yngre syster Ramia för för sta gången. Jag visste inte att jag hade en syster, jag som alltid önskat mig ett syskon. Nu SMS:ar vi till varandra varje dag, säger Martin. Mamman hade han skr ivit SMS och brevväxlat med innan han slutligen träffade henne. När vi träffades var det som om vi alltid hade känt v arandra, vi var hur lika so m helst, berättar Martin. I januari reser Martin ner till Sri Lanka igen. Jag vill jobba för att människor får en bättre förståelse för v arandra, säger han och fortsätter. Här jobbar jag i en extremt ytlig värld, därför känns d et viktigt att också göra något för mitt hem- martin Hygård från borås och land och mina släktingar där. sri l anka. Ny Grupp för unga medlemmar i föreningen Ett tjugotal ungdomar träffades i Stockholm i samband me d det senaste årsmötet. Syftet med gruppen är att ungdomar mellan år med rötterna i S ri Lanka kan träffas och utbyta erfarenheter. Många vill åka t ill Sri Lanka o ch kanske leta upp sin familj, andra har drömmar om att få jobba som volontärer. Det finns olika ställen att söka pengar för r esor, en sak v i kan hjälpas åt med i gruppen, avslutar Martin Hygård. text pia-lena kri SChéL f oto Chri STina r idd EbäCk Nummer 2/2006 styrelsemedlem med ambition att starta en grupp för sri l anka -födda som vill diskutera, mötas och utveckla något nytt tillsammans

3 elin Johansson och ida adolfsson berättar om sitt projektarbete om bistånd till sri l ankas barn. kjell arvidsson tänder oljelampan. Välbesökt årsmöte Lördagen den 12:e augusti höll föreningen sitt årsmöte på Sri Lankas ambassad i Stockholm. Ett 80-tal medlemmar och inbjudna gäster kom till den fullspäckade dagen som inleddes med ett öppet hus. Efter den obligatoriska välkomstceremonin där e n oljelampa tänds, hälsade ambassadören N.Sikkander alla välkomna till ambassaden. Ambassadören höll ett kort och personligt anförande om situationen på Sri Lanka varefter han talade direkt till ungdomarna. Han uppmanade alla unga att känna sig st olta över sitt hemland och dess kultur. Föreningens ordförande Mats Andersson tog sedan till orda och önskade alla en spännande och intressant dag t illsammans. Han välkomnade också Nilam Ljunggren de Silva, lankesisk författare som bor i Sverige. nilam Ljunggren de Silva På hösten återvänder mina tankar till Sri Lanka, berättade Nilam Ljunggren de Silva. - Kylan och vintern är på väg och jag längtar till värme och sol. Nilam berättar med stor värme och humor om sin up pväxt på S ri Lanka och om hur hon efter 20 år i väst bestämmer sig för att skr iva en bok om sin långa resa. Genom Anuschka, huvudpersonen i berättelsen reflekterar jag över mitt födelseland och min kultur. Det martin Hygård ny ung styrelsemedlem presenterar sig på årsmötet och berättar om sitt engagemang för hemlandet. finns en rädsla hos mig att g lömma, kanske är d et den viktigaste drivkraften i mitt skr ivande, funderade Nilam Ljunggren de Silva och fortsatte: Jag tänker på folket som kämpar under tuffa levnadsvillkor och ändå kan möta livet med ett leende. Under nio månader skrev jag varje dag vid köksbordet, mellan frukosttallrikar, vällingflaskor och småbarn. Maria Green Nyss hemkommen från Sri Lanka efter 2 års vistelse där med sin familj, var Maria Green nästa gäst. Både Marie och hennes man Phil har arbetat som biståndsarbetare under många år båd e på S ri Lanka och på flera andra platser runt om i världen. Phil har bland annat varit chef för en kanadensisk biståndsorganisation stationerad i B atticaloa på ostkusten. Jag vill framföra de bästa häls - ningar med tack från p ersonal och barn på barnhemmet Arudpany i Batticaloa för skänkta p engar och stöd. Där bor nu 31 flickor, De får alla sin utbildning på barnhemmet och sköter tillsammans de dagliga sysslorna, berättade Marie och fortsatte: musikunderhållning på bakgården marie green, biståndsarbetare på sri l anka. Nyss hemkommen med färska hälsningar från barnhemmet i batticaloa. Barnhemmet sköts a v en pastor och hans fr u. De lever där t illsammans med sina barn. Nu byggs en ny byggnad för flickorna, med sovrum och skolsal. Vi ser alla fram emot att det blir klart. Marie och hennes familj har n u återvänt till Sverige. Sonen William finns redan hemma i Kalmar och andra barnet är på väg. Efter tsunamin fanns över hundra olika organisationer på plats i B atticaloa. Det byggdes tillfälliga hus som nu blir mer permanenta bostäder samtidigt som vägar, broar och skolor återställs. Tidigare fanns bar a ett 15-tal o r- ganisationer i o mrådet. Katastrofen förde också någonting gott med sig, till exempel det faktum att alla hjälps åt. Det gjordes ingen skillnad längre mellan människorna. Under det sista året på S ri Lanka var Marie hemma med sonen William. En äldr e änka so m kallades AKKA, som på tamil betyder äldre syster, har hela tiden funnits hos fa - miljen. Genom Akka har v i sett vad konflikten gör me d oss människ or och sorgsenheten i folks ögon, sade Marie. Marie berättade att ho n längtade efter kylan när höst en var på väg hemma i Sverige. Värmen i Sri Lanka är tryckande och det råder 80% luftfuktighet. Då är d et härligt när d et kommer en TUC-TUC me d glass som levereras utanför huset. Det finns många goda minnen som vi bär med oss i våra hjärtan. Sri Lanka är e tt underbart land med en stor potential och många välutbildade människor. Stick spaden i jo rden där finns vatten överallt!, avslutade Marie Green. Martin Martin Hygård som är ny i styrelsen berättade om när han r este till Sri Lanka efter tsunamin för att le ta efter sin syster som han även hittade oskadd. Du kan läsa mer om Martin och hans resa på sidan 3. ida och Elin Årsmötet avslutades med att I da Adolfsson och Elin J ohansson berättade om sitt p rojektarbete om bistånd på Sri Lanka. I Utblick nr finns Idas och Elins b erättelse att läsa. De redosvisade sitt p rojektarbete i form av en film som vi alla fick ta del av på årsmötet. Den tolv minuter långa filmen innehöll besök på flera av barnhemmen som föreningen stödjer. Filmen både engagerade och berörde oss djupt. Dagen avslutades med varma applåder med tack till alla medverkande. inger evertson från valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse. mötesordförande tage eriksson och mötessekreterare kerstin l indton Ett spännande och annorlunda årsmöte är avslutat. Vi kände oss fyllda av glädje, delaktighet och kraft. Kraft att fortsätta vårt engagemang för Sri Lankas barn och ungdomar. Bygga broar mellan människor och länder. Dela med oss av vad vi har. Mötas för en bättre framtid. text inger r osenb Er G f oto ToMMy Fr Edrik SSon och Chri STina r idd EbäCk en underbar sri l anka buffé serverades på ambassadens lummiga innergård. kalaskokerskan Nalini överträffade ännu en gång alla förväntningar och ambassadörsparet lät sig väl smaka. 4»utblick sri la N ka«nummer 2/2006 Utblick indd

4 VänSTEr en utmärkelse för förtjänstfullt arbete bland handikappade barn har tilldelats sunethra Weerasinghe. i somras besökte hon sverige. höger stockholmsskolan l indeparkens gymnasiesärskola bjöd in sunethra till sverige. Hon är alltid lika engagerad och berättar gärna om sitt arbete bland utsatta barn och ungdomar i sri l anka. från sri l anka till sverige kom också två flickor från suhada Home. de träffade kamrater från l indeparkens gymnasiesärskola enskede och de deltog också i ett kulturevenemang, arrangerat av skolan. fn-prisade sunethra weerasinghe besökte sverige Sri Lankas Moder Teresa till drabbade familjer. Hon lever likt en nunna och enligt buddististisk sed får handikap phemmet mat o ch andra absolut nödvändiga förnödenheter från omkringboende. Hon tar ibland emot europeiska ungdomar som volontärer, men hon ställer höga krav på d essa ungdomar. Det duger inte att komma hem sent på kvällen eller stå utanför hemmets grindar och röka. Detta är fullt acceptabelt i E uropa men inte hos oss, säger hon. För att hemmen skall få mer än livets absoluta nödtorft har Sunethra skaffat sig sp onsorer, bland annat i Europa. En av de allra största sponsorerna är SLBV. verksamheten. Hennes agerande var i allra högsta grad en väl genomförd kapitalförvaltning. Uppmärksammad av Fn Även FN har up pmärksammat henne. Sri Lanka U nited Nations Friendship Organisation delade ut en utmärkelse den 11 j uli för d et arbete som Sunethra har gjo rt för handikappade barn samt bar n som drabbats av tsunamnin. Sunethra har ing en formell kompetens att arbeta med handikappade barn. Men med kärleksfullt bemötande, respekt och tålamod har ho n fått åtskilliga barn och ungdomar med fysiska och mentala handikapp att både gå och lära sig att fungera i ett socialt sammanhang. En d el av barnen kan int e ens sitta när d e kommer till mig. Men visar man bara att man tror på dem kan de lära sig väldigt mycket., säger hon. Med sin e nvishet och sin star ka övertygelse om alla människors förmåga har hon lyckats få rektorer för universitet i Colombo att ta emot fysiskt handikappade ungdomar, trots att detta egentligen tidigare var emot skolornas policys. Hennes agerande har också gjort att synen på handi - kappade personer håller på att för - ändras på Sri Lanka. text inger E VEr TSSon f oto ToMMy Fr Edrik SSon Hon har kallats Sri Lankas Moder Teresa. Nu har även FN upmärksammat henne och givit henne en utmärkelse. Sunethra Weerasinghe besökte Sverige i början av sommaren, inbjuden av Lindeparkens Gymnasiesärskola i Enskede söder om Stockholm. Med sig ha de Sunethra två me ntalt handikappade flickor, som träffade kamrater från skolan i Enskede, vars elever, som studerar estetisk verksamhet med internationell inriktning, för e tt par år se dan besökte Sri Lanka. Men Sunethra tog sig också tid att t räffa företrädare för Biståndsföreningen Sri Lanka Barns Vänner (SLBV). Eleverna på Lind eparkens gymnasiesärskola läser estetiska ämnen med internationell inriktning. Det internationella projektet har tag it ungdomarna på Lindeparkens gymnasium bland annat till Kina och Sri Lanka. Nu var det så dags för elever från Sri Lanka att komma till Sverige. Två elever från Sunethra Weerasinghes Suhada Home fick chans att följa med till Sverige. Dessutom fanns flera elever från andra särskolor i Sri Lanka med på resan. Sunethra sitter framför oss i sin vita sari dagen efter ankomsten till Sverige. Bredvid henne sitter de två flickorna från S uhada Home. De har jackorna på. För den som kommer från 35-g aders värme är d en 23-gradiga inomhustemperaturen i Sverige närmast att betrakta som ett kylrum. Lyssnade andäktigt Nu satt v i, ett 20-tal p ersoner från biståndsorganisationen, i e n lokal på ett äldrevårdsboende i Solna och lyssnade andäktigt på S unethra när hon berättade om sin verksamhet. Efter tsunamnin samlade hon ihop filtar och kläder samt andr a förnödenheter som hon själv åkte ut med r ullstolsverkstad Föreningen har se tt till att handi - kapphemmen har kunnat utvecklas, bland annat har man g ivit pengar till en rullstolsverkstad och till upprustning av hemmet där till exempel målnings- och reparationsarbeten har utförts. Sunethra fick också vid ett tillfälle medel för att köpa in kr ukor för plantering av köksväxter så att ung - domarna på S uhada Home skulle lära sig att odla samtidigt som hemmet skulle bli självförsörjande med kryddor och andra köksväxter. Men istället för att köpa kr ukorna inhandlade Sunthra lera så att hon tillsammans med några av ungdomarna på he mmet kunde tillverka ett stort antal krukor. Överskottet sålde hon och fick på så sätt in p engar till För att få din resa skräddarsydd och få valuta för pengarna, kontakta den som kan Sri l anka! o mni t r av el »utblick sri la N ka«nummer 2/ Utblick indd

5 biståndsföreningen sri l anka barns vänner c/o l illemor Johansson Jeremiasvägen Örebro h ä l s a p å v å r n ya s t y r e l s e Chri STina r idd EbäCk, ordförande bostadsort: t äby/stockholm Varför vill jag arbeta för SLbV: därför att alla vi medlemmar genom slbv s bistånd bidrar till att skapa förutsättningar för barnen på sri l anka och ger dom en möjlighet att förbättra sina lev nadsvillkor. Ålder: 51år Familj: make, dotter 20 år, son 8 år födda på sri lanka yrke/sysselsättning: verksamhetschef för nystartad vårdcentral håkan hedstr ÖM, vice ordförande bostadsort: st Johann in tirol, Österrike Varför vill jag arbete för SLbV f rämst för att få återgälda lite av den fantastiska och osjälviska insats som vi fick ta del av när vår familj hamnade i bekymmer i samband med tsunamin på sri l anka. Jag har suttit i många styrelser genom åren och hoppas att den erfarenhe ten kan komma till användning i föreningen. Ålder: f ödd 947 Familj: Hustrun gudrun, barnen tommy ( stockholm ) och karolina (c olombo ) yrke/sysselsättning: advokat intressen: skidor, vandringar, golf, musik, om världsfrågor och historia. r esor bla många till sri l anka. helene kar LSSon, kassör bostadsort: årsta i södra stockholm Varför vill jag arbeta för SL bv: Jag lärde känna föreningen genom c hristina r. f ör ett par år sedan gick vi en projektledarutbildning tillsam - Chri SToph Er nyman, ledamot bostadsort: tumba Varför vill jag arbeta för SLbV: När jag adopterade mina två barn fick jag ett andra hemland. i sri l anka lever man under förhållande som var i sverige för 00 till 0 år sedan. med bistånd utifrån våra erfarenheter, kunskaper och materiella resurser kan slbv göra en insats för utbildning och levnadsförhållanden för ett stort antal barn och ungdomar i sri l anka. Ålder: 6 Familj: f ru och två flickor 20 och 7 år födda i sri l anka. yrke/sysselsättning: Pedagog med inriktning mot familj- och nätverk, konfliktlösning, sammar Tin hygård, ledamot arbete och planering inför fortsatt skolgång. bostadsort: borås Varför vill jag arbeta för intressen: Jag har en tomt jag gärna donar SLbV: själklart att vara med och hjälpa barn på. Jag läser goda böcker. de får gärna handla på sri l anka. men även hjälpa ungdomar här om svensk historia. Och så njuter jag mycket i sverige att söka sina rötter på sri l anka. av naturens skiften och växlingar. Ålder: 22 Familj: mamma, pappa och hund i sverige. biologisk mamma och syster på sri inger r osenb Er G, ledamot l anka. yrke/sysselsättning: artist, nöjesbobostadsort: valdemarsvik Varför vill jag ar kar, discjockey. driver under sommarsäsongen beta för SLbV: Jag vill ge tillbaks något till det club på västkusten land som gav mig en dotter till låns. Ålder: år Familj: dotter snart 8 år, född på sri l anka anette hasselgr En, sekreterare yrke/sysselsättning: f olkhögskollärare, arbebostadsort: stockholm Varför vill jag arbete för SLbV: Jag vill ge tillbaka till dessa fantas- tar nu inom gymnasiesärskolan tiska människor som inte bara hjälpte mig och min familj utan även en massa andra män niskor som råkat illa ut efter tsunamin. Ålder: 4 år Familj: gift med Pelle och har tre barn elin 6 år, anton 8 år och albin 2 år yrke: Pr-konsult/vd mans. vi gjorde då ett projekt för föreningen som bl a handlade om hemsidan och informationsmaterial. Jag blev väldigt imponerad över vad föreningen åstadkommit med små medel och har känt att jag gärna vill hjälpa till på ett mer aktivt sätt. Nu när mina barn är stora har jag också mer tid över. Jag har aldrig va rit i sri l anka men reser flera gånger årligen till indien i mitt arbete. Ålder: 2 år Familj: barn - 2, 2 och 8 år yrke/sysselsättning: Projektledare i internationellt företag som gör digitala kartor Hej tedrickare, teförsäljare och sri lankavän! medlemmar! Vi tar gärna emot Din mailadress för att kunna hålla direktkontakt.sponsorbrev, inbjudan till ungdomsträffar och aktualiteter kommer direkt till din mailbox. skicka ett mail till: Tack på förhand och vi hörs, hälsar info.gruppen För mer info om Sri Lanka Utblick indd 8 på vår hemsida kan du läsa allt om vår verksamhet. under nyheter informerar vi löpande om det som är på gång i föreningen. Nu kan du beställa te från tre olika orter i Sverige: kjell ar Vid SSon Örebro, tel Liza Ma LMqUiST t äby, tel inger r osenb Er G valdemarsvik, tel Läs mera om våra projekt på Vill du bli medlem eller skänka en gåva? gör det på vårt plusgiro: glöm inte att skriva namn och adress

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Utblick S R L A N K A S B A R

Utblick S R L A N K A S B A R Nummer 4 2007 en tidning FrÅN»sri lankas barns VÄNNer«B A R Utblick SRI LANKA BISTÅNDSFÖRENINGEN BISTÅNDSFÖR Sri Lankas Barns Vänner S R I L A N K A S att jobba i främmande land Jobbet som volontär drömmer

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta.

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta. Tommy Söderberg gästade Idrottsgillet torsdagen den 31 oktober. Lunchmötet var välbesökt med 52 deltagare och avhölls denna gång på restaurang Lundia. Tommy gav en inspirerande och engagerad föreläsning

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Utblick. Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet. Childrens Center

Utblick. Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet. Childrens Center NUMMER 2 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«Utblick SRI LANKA Nu syr de också på Araliya Pre-School WILPOTHA, den starka kvinnobyn Ansök till ambassadörsprogrammet för Matara Childrens Center

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april Veckan som gått har bestått av lite rädsla och mycket glädje. Alla som är här är ju på något sätt drabbade av, eller påverkade av tsumamin

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti

barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti Vi har haft några lugna, sköna, hektiska veckor. Mycket vardag och lek, utbildning med Save the Children UK, middag med justitieministerns fru

Läs mer

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup

Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup n up e NS C AM E EX 20 ÅRSJUBILEUM 014 1 994-2 Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup Lördag 31 Maj Lördag 7 Juni Söndag 1 Juni Söndag 8 Juni Flickor 2003 Flickor

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 1, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi)

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Avresedatum: 2015 07 18 Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var maten som ingick i resans pris? Vad tyckte du om kvaliteten

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Medlemsblad Nr 1 2009

Medlemsblad Nr 1 2009 Medlemsblad Nr 1 2009 2009-03-30 Vår nya ordförande... Särskilt intressanta artiklar: Foderanläggning registrera dig hos Jordbruksverket. Aktiviteter och gemenskap, utveckla dig och din häst. B-vitamin

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer