KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12"

Transkript

1 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som sparar i aktier eller indirekt i fonder eller andra värdepapper. Kursen i aktiekunskap skall ge grundläggande kunskaper om kapitalmarknadens instrument. Du lär dig att köpa och sälja värdepapper över internet. Du får grundläggande kunskap om skattesystemet beträffande kapitalvinster. Bollspel A/Lk 50 poäng Kurskod IDH1501 I kursen får du spela boll i lag och individuellt. Du får träna såväl grundteknik som det färdiga spelet. Bollspel B/Lk 50 poäng Kurskod IDH1502 Förkunskapskrav: Bollspel A. Kursen är en fördjupningskurs i bollspel där du får lära dig regelkunskap, funktionärs- och ledarskap och teknisk-taktisk träning. I kursen ingår också att leda lektioner. Dans och gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod DNS1201 Huvudinnehållet i den här kursen är din egen rörelseträning. Genom att arbeta fysiskt och lustfyllt med dansrörelser ökar din kroppsmedvetenhet, styrka och smidighet. Vi experimenterar med dansens grundelement: kraft, tid och rum för att få ett rikare uttryckssätt att kommunicera med. Ett annat viktigt mål med kursen är att ge dig en större förmåga att analysera dansens form- och rörelsespråk. Datorkunskap/50 poäng Kurskod DAA1201 Du lär dig använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och informationssökning. Datorgrafik med ljud /Lk 50 poäng Kurskod DTR1503 Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om kreativt arbete med datorn som verktyg. Datorgrafik med ljud har som mål att ge dig grundläggande kunskaper om datorbaserat arbete med bild, text och ljud. Under kursen arbetar du med att skapa egna bilder med datorns hjälp. Du lär dig att redigera och manipulera bilder och att göra animation med ljud. Grafisk layout är ett annat moment i kursen. Engelska C/Nk 100 poäng Kurskod EN1203 Förkunskapskrav: Engelska B. Kursen förbereder dig för studier eller yrkesarbete i engelsktalande länder. För att nå en högre nivå i tal och skrift arbetar du systematiskt med korrekthet, synonymer och definitioner av ord men framför allt med textutformning. I tal förväntas du behärska såväl informell engelska i diskussioner som formellt språk i argumentationer. Du kan påverka innehållet och inriktningen på projektarbeten, t.ex. författare, roman, historisk period eller samhällsfråga. Kursen förbereder dig för Certificate of Advanced English (CAE), som är frivilligt och administreras av Folkuniversitet i slutet av kursen mot en avgift. English Speech/Lk 50 poäng Kurskod EN1501 Förkunskapskrav: Engelska A. I den här kursen får du intensiv träning i att tala engelska inför såväl mindre som större grupper. Vi kommer att studera kända tal ur brittiska och amerikanska media, hålla föredrag, debattera, argumentera, berätta historier m.m. Du får individuell hjälp med att förbereda muntliga presentationer för att nå bästa resultat och känna dig säker när du talar. Ensemble A /Nk 100 poäng Kurskod MU1201 Ej för elever som läser ESMK. I Ensemble A får du träna att spela resp. sjunga tillsammans i olika grupper. Du får utveckla dina färdigheter och samarbeta med andra musiker i repande som ofta leder fram till konserter och uppspelningar. Du får också träna ditt gehör samt teori omkring låtarna. 1

2 Ensemble B/Nk 100 poäng Kurskod MU1202 Ej för elever som läser ESMK. Förkunskapskrav: Ensemble A. Fördjupning av Ensemble A. Filmkunskap/Nk 50 poäng Kurskod KUHI1201 Den här kursen ska ge dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen ska även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fiktionsfilm samt ge kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling. Dessutom tittar vi på filmmediets kopplingar till kommersiella krafter. Filosofi A/Nk 50 poäng Kurskod FS1201 I denna kurs diskuterar vi etiska problem och fördjupar oss i olika etiska teorier från antikens dagar till vår tid. I A-kursen ingår också språkfilosofi, vetenskapsteori samt en egen fördjupning i något filosofiskt problem eller någon filosof. Filosofi B/Nk 50 poäng Kurskod FS1202 Förkunskapskrav: Filosofi A På B-kursen läggs tonvikten på kunskapsteori och verklighetsuppfattning. Hur får vi kunskap? Kan intuitionen ge oss någon kunskap om verkligheten? Är verkligheten sådan som vi upplever den med våra sinnen? Har universum en början och ett slut? Kunskaper i etik från A- kursen fördjupas på B-kursen. Fotografisk bild A/Nk 100 poäng Kurskod FBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs i grundläggande fotografiskt kunnande. Vi arbetar med kameran, mörkrummet, fotohistorik och teori. Vi tittar också på digital fotobehandling samt utställningar. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du får känna på fotografens alla vedermödor och glädjeämnen. Företagsekonomi A/Nk 50 poäng Kurskod FE1202 Ej för elever som läser SPEI. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i privatekonomi och juridik. Du får lära dig bl.a. de viktigaste lagarna inom familje-, avtals- och konsumenträtt, olika sätt att spara och låna pengar, hur skattesystemet fungerar och hur du räknar ut din skatt. Gehörs- och musiklära A/NK 100 poäng Kurskod MU1203 Ej för elever som läser ESMK. Gehörs- och musiklära A är bra för dig som vill utveckla ditt musikaliska gehör. Du får träna dig att snabbare och lättare uppfatta musik och kunna återge den antingen genom att med spel eller sång härma musiken eller att skriva ner den med noter. Du får också öva rytmer och ditt sätt att uppfatta harmonik, d.v.s. vilka ackord musiken är uppbyggd kring. Du får också lära dig mer om musikteori och allmän musiklära t.ex. vissa musiktermer och uttryck. Gehörs- och musiklära B/Nk 50 poäng Kurskod MU1204 Förkunskapskrav: Gehörs- och musiklära A. Kursen förutsätter goda kunskaper i gehörs- och musiklära. Geografi B/Nk 50 poäng Kurskod GE1202 Förkunskapskrav: Geografi A I kursen Geografi B arbetar vi med hur man med hjälp av stads och samhällsplanering kan möta de förändrade krav som bland annat den regionala och globala migrationen ger upphov till. Vi fördjupar oss även i sambandet mellan mänsklig aktivitet och miljöpåverkan. 2

3 Historia B/Nk 100 poäng Kurskod HI1202 Förkunskapskrav: Historia A. Kursen skall dels vara en fördjupning av dina kunskaper i historia dels och i synnerhet ett självständigt och källkritiskt sökande i historiskt material. Kursen läses huvudsakligen som tematiska avsnitt. Stor vikt kommer att läggas vid de långa perspektiven och komparativa behandlingar av historiska förhållanden och mellan kulturer i nutid och i förgången tid. Historia C/Nk 100 poäng Kurskod HI1203 Förkunskapskrav: Historia A Historia C lär dig de knep och verktyg som en riktig historiker (eller t.ex. en journalist) använder i sitt dagliga arbete. Du skaffar dig fördjupade kunskaper om källkritik och historiesyn och lär dig att arbeta med originaldokument, vilket kan innebära att du forskar om din egen släkt. Kursen innehåller genomgångar med tillämpningsövningar och studiebesök på olika arkiv, vilket allt leder fram till självständiga forskningsuppgifter och en mer medveten historisk hållning, varför den är ett måst för dig som vill träda utanför läroböckernas trånga ram och vara med där historia skapas. Hållbar utveckling/lk 100 poäng Kurskod: MKU1501 Förkunskapskrav: Engelska A Kursen ger insikt och förståelse för de hållbarhetsutmaningar som vi står inför, förbereder med de redskap, nätverk samt praktiska erfarenheter som behövs för att vända dessa utmaningar till möjligheter. Utbildningen bygger på en interaktiv nätbaserad utbildning med engelsk text. Kommunikation med övriga kursdeltagare sker på engelska medan handledningen är på svenska. Kursen genomförs i samarbete med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Alla som genomgått kursen får ett diplom, som visar att man genomgått Young Masters Programme. Utbildningens interaktiva upplägg, liksom det stora antalet deltagande länder, gör att man snabbt och på ett naturligt sätt skapar egna internationella kontakter. Återkommande praktiska moment och återkoppling till den egna lokala verkligheten är centrala för kursen. Man arbetar i handledda grupper med problembaserade uppgifter. Idrott och hälsa B/Nk 50 poäng Kurskod IDH1202 Förkunskapskrav: Idrott och hälsa A. Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar dina kunskaper i ämnet, t.ex. om fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning. Du får lära dig att på egen hand eller i grupp leda, organisera, genomföra och utvärdera någon idrottsaktivitet samt fördjupa dina kunskaper om friluftsliv och om några för kulturarvet betydelsefulla idrottsaktiviteter. Idrottsskador och massage/lk 50 poäng Kurskod IDH1505 Kursen Idrottsskador och massage skall ge kunskap om hur man behandlar och rehabiliterar belastnings- och idrottsrelaterade skador. Kursen skall också utveckla praktisk och teoretisk kunskap i massage, dess användningsområden, olika tekniker samt massagens betydelse för hälsan. Kursen skall även ge kunskap och insikt i massagens etik och moral. Internationella relationer/nk 50 poäng Kurskod SH1204 Ej för elever som läser SPSP. Globalisering vad är det? Är det positivt eller negativt? Vad händer med staten och demokratin i framtiden? Mänskliga rättigheter vad är det? Vad menas med NATO:s nya roll? Hur skiljer man på terrorism och frihetsrörelser? Kursen Internationella relationer ger dig begrepp och perspektiv som analysredskap för att sortera och tolka det ständiga informationsflödet vi får via massmedia. Därigenom får du kunskaper som gör det lättare att förstå de världspolitiska frågorna. Körsång A/Nk 50 poäng Kurskod MU1208 Ej för elever som läser ESMK. Du kommer att få träna din sångteknik och förmåga att sjunga en stämma tillsammans med andra stämmor. Du blir också mer medveten om hur klangen av din röst kan balansera och smälta samman med övriga röster. Du kommer framför allt att få sjunga varierad musik från olika genrer och tider. 3

4 Litterär gestaltning /Nk 100 poäng Kurskod SV1204 På den här kursen får du öva dig att skriva i olika skönlitterära genrer. Du blir bekant med berättartekniska grundbegrepp som du experimenterar med för att bredda din skrivförmåga. Vi tränar även på att läsa andras texter och ge respons för att komma vidare i skrivandet. Målet är också att undersöka vägar till publicering och om möjligt knyta kontakt med någon verksam författare för inspiration. Marknadsföring/Nk 100 poäng Kurskod FE1204 En bra produkt behöver stöd för att nå konsumenten. Marknadsföringen skall se till att produkter och tjänster erbjuds rätt grupper. Det kan innebära att skaffa nya kunder och att behålla gamla. Kort sagt hur företaget sköter sina relationer på marknaden. Det handlar om att analysera, sätta marknadsmål, planera marknadsaktiveter, göra reklam, genomföra och följa upp. Marknadsföring är ett ämne som engagerar, ett slags tänkande, en filosofi om man så vill. Matematik C/Nk 100 poäng Kurskod MA1203 Förkunskapskrav: Matematik A och B. Kursen ger kunskaper för studier inom bland annat ekonomi och samhällsvetenskap. Du får lära dig om derivata, som används bland annat för att undersöka förlopp som förändras med tiden. Många begrepp inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och en mängd andra områden förklaras med hjälp av derivator. Du får lära dig om exponentialfunktioner, som kan användas vid beräkning av förändringar som sker i samhället såsom befolkningstillväxt och inflation eller vid ränteberäkningar för olika typer av lån. Matematik D/Nk 100 poäng Kurskod MA1204 Ej för elever som läser kursen i sitt ordinarie Förkunskapskrav: Matematik C Matematik D bygger vidare på Matematik C och handlar om derivator, integraler och trigonometri. I kursen ingår också att man ska göra ett mindre projekt. Matematik D är förkunskapskrav på samtliga civilingenjörsutbildningar och på vissa naturvetenskapliga och ekonomiska utbildningar. Matematik E/Nk 50 poäng Kurskod MA1205 Förkunskapskrav: Matematik D. Du får arbeta med de komplexa talen, lära dig räkneregler och lösa ekvationer. Du får också lära dig att lösa några enkla differentialekvationer och arbeta med problem som innebär bestämning av derivator och integraler. Matematik breddning Linjär algebra 1 50 poäng /MA1206-B Kursen omfattar moment som linjära ekvationssystem, vektorer, baser och koordinatsystem, skalärprodukt och geometriska tillämpningar av detta. Dessutom ingår en introduktion till matriser och determinanter. Matematik breddning Linjär algebra 2 50 poäng /MA1206-C Kursen bygger vidare på Linjär algebra 1 och tillsammans omfattar kurserna stoffet i LTH:s kurs med samma namn. Nytt stoff i denna kurs är bl.a. vektorprodukt, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer och mer avancerat stoff om matriser och determinanter. Kursdeltagarna - i Linjär algebra 2 - erbjuds att tentera på LTH vid kursslut. Ett godkänt betyg kan då tillgodoräknas vid fortsatta studier vid LTH. Kursen examineras också lokalt på Spyken, och man erhåller alltså gymnasiebetyg oberoende av LTH:s examination. Mediekunskap/Nk 100 poäng Kurskod MDK1204 Ej för elever som läser SPKU. Kursen skall ge kunskap om medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Viktiga kursmål är bl.a. att du skall förstå mediers olika användningsområden, sambanden och samspelet dem emellan samt att känna till hur medierna påverkar människor. Kursen skall även orientera 4

5 om företagsorganisation och yrkesroller inom mediebranscherna. Miljökunskap/Nk 100 poäng Kurskod MKU1202 Ej för elever som läser NVMV. Vill du få ökad förståelse för samspelet mellan natur och människa? Vill du få kunskaper om människans beroende av begränsade naturresurser? Vill du lära dig mer om hur människan påverkar olika ekosystem i naturen? Då är denna kurs något för dig! Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid diskussioner, fältstudier och experiment. Miljöpolitik/Nk 50 poäng Kurskod MKU1204 I ett tvärvetenskapligt perspektiv får du kunskap om de olika styrmedel som samhället använder för att skydda livsmiljön och hushålla med naturresurserna. Du studerar politiska beslutsprocesser och får kännedom om miljölagstiftning, tillståndsgivning och miljöprövning i Sverige. Dina egna intresseområden blir en viktig utgångspunkt vid planeringen av kursen. Moderna språk, MSPR Franska FR, Italienska IT, Spanska SP, Tyska TY steg 1-5 enligt nedan Moderna språk steg 1 /Nk 100 poäng Se förkortn. ovan Kurskod FR1301, IT1301, SP1301, TY1301 Det är roligt att lära sig ett nytt språk. Studierna ska leda till att du kan klara dig i vardagliga situationer i det land där språket talas. Vi läser enklare texter och går igenom en grundläggande grammatikkurs. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter och berätta om dig själv på det främmande språket. Vidare får du kunskaper om de länder där språket talas. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång. 5 Moderna språk steg 2/Nk 100 poäng Se förkortning ovan. Kurskod FR1302, IT1302, SP1302, TY1302 Förkunskapskrav: Steg 1. Moderna språk steg 3/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1303, IT1303, SP1303, TY1303 Förkunskapskrav: Steg 2. Moderna språk steg 4/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1304, SP1304, TY1304 Förkunskapskrav: Steg 3. Moderna språk steg 5/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1305, SP1305, TY1305 Förkunskapskrav: Steg 4. Moderna språk steg 1 Danska / Nk 100 poäng Kurskod DAN1301 Inga förkunskapskrav. Under danskkursen kommer du bl. a. att arbeta med dansk kultur, räkneorden, roliga språkförbistringar, uttal samt danska uttryck och ordspråk. Vi läser många danska texter och diskuterar dansk politik och dansk-svenska relationer. Aktiv språkinlärning är en väsentlig del av danskkursen. Moderna språk steg 2 Danska/Nk Kurskod DAN1302 Förkunskapskrav: Danska steg 1. Moderna språk steg 1 Japanska/ Nk 100 poäng Kurskod JAP1301 Inga förkunskapskrav. Du lär dig att läsa och skriva alfabetena hiragana och katakana i början av kursen. Därefter får du börja läsa dialoger och texter som gör att du klarar dig i vardagliga situationer i Japan. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter samt berätta om dig själv på japanska. Vidare får du kunskaper om den japanska kulturen. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång.

6 Moderna språk steg 2 Japanska/Nk Kurskod JAP1302 Förkunskapskrav: Japanska steg 1. Modersmål/Nk Kurskod se nedan Ämnet består av kurserna Aktiv tvåspråkighet 50 poäng Kurskod ML1201 Modersmål A 100 poäng Kurskod ML1202 Modersmål B 100 poäng Kurskod ML1203 Modersmål A läses från åk 1. Lektionerna äger ofta rum efter skoltid. Musik och kommunikation/nk 50 poäng Kurskod MUPR1205 Du får träna kommunikation såväl mellan musiker som mellan musiker och publik. Vi övar presentation, kroppsspråk, scenisk kommunikation, attityder och samspel. Naturkunskap B/Nk 100 poäng Kurskod NK1202 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Naturkunskap B är en nationell kurs som läses på Samhällsvetenskapsprogrammet. Kursen ger fördjupade kunskaper om: Materiens olika former från atomer och molekyler till hela universum. Hur en cell är uppbyggd och fungerar. Hur livet har uppstått och utvecklats, vårt arv. Kroppens kommunikationssystem hormonreglering och nervsystemet. Aktuell forskning inom något naturvetenskapligt område. Nutida konst/nk 50 poäng Kurskod KUHI1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Kursen ska orientera dig om nutida uttryck inom olika konstarter samt klargöra nutida konstarters beroende av historien. Du ska dessutom få perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver ska du få kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen. Kursen ger dig bland annat kunskaper om olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets olika funktioner samt om arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Programmering A/Nk 50 poäng Kurskod DTR1207 Ej för elever som läser NVMD. Du får lära dig grundläggande principer för programmering. Någon programmeringsvana krävs inte. Vi använder ett språk som är lätt att lära sig. Psykologi A/Nk 50 poäng Kurskod PS1201 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Studierna i psykologi har som mål att du bättre ska förstå dina egna och andras känslor, upplevelser och reaktioner. Du får lära dig hur samspelet mellan människor fungerar och hur våra attityder och värderingar uppkommer. I ämnet får du kunskaper om hur människan utvecklas och genomgår kriser i olika åldrar. Undervisningen behandlar också olika former av psykiska störningar samt teorier om störningarnas uppkomst. Psykologi B/Nk 50 poäng Kurskod PS1202 Förkunskapskrav: Psykologi A. Undervisningen syftar till att fördjupa kunskaperna från Psykologi A. Genom att läsa facklitteratur, skönlitteratur och genom s k fallstudier får du en djupare insikt och lär dig tillämpa de kunskaper du tidigare fått i ämnet. Retorik A/Lk 50 poäng Kurskod SV1502 Retorikkursen består av en rad övningar som lär dig, steg för steg, hur du ska gå tillväga för att kunna, vilja och våga tala inför andra. Både som individ och medborgare ska du kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter. Du skall få självförtroende och handlingsberedskap, lära dig att samtala, tala, lyssna, diskutera, informera, redovisa, debattera, pröva, använda och utveckla språkförmåga och presentationsteknik. Organisation och ledarskap/nk 50 poäng Kurskod FE1205 6

7 Rättskunskap/Nk 50 poäng Kurskod RK1203 Ej för elever som läser SPEI. Kursen är en grundkurs med praktiska inslag. I första hand behandlas vardagslivets juridik men kursen skall också bidra till att ge den insikt och de färdigheter som är nödvändiga att ha för att kunna vara medborgare i ett modernt samhälle. Rörlig bild A/Nk 100 poäng Kurskod RBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs för alla film- och bildintresserade. Vi gör egna produktioner (videos), redigerar (både analogt och digitalt), ser på filmhistorien och diskuterar filmteori. Vi arbetar mycket praktiskt. Samhällskunskap B/Nk 100 poäng Kurskod SH1202 Förkunskapskrav: Samhällskunskap A. Scenisk gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod TEA1204 Ej för elever som läser ESTA. Den här kursen skall ge dig en bred orientering i arbetet som rör den sceniska gestaltningen. I detta ingår skådespeleri, scenografi, kostym, smink samt ljus- och ljudteknik och analysarbete. Skapande verksamhet, bild/nk 100 poäng Kurskod BIVE1404 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Skapande verksamhet, bild B/Lk 100 poäng Kurskod EOS1501 Förkunskapskrav: Skapande verksamhet I skapande verksamhet får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper från Skapande verksamhet. Kursen ska ge dig tillfälle att specialisera dig inom ett eller flera delområden inom ramen för ämnet. Du får successivt ett större ansvar för ditt bildarbete och kan på så sätt ytterligare utveckla din konstnärliga förmåga och begåvning. Socialkunskap/Lk 100 poäng Kurskod PS1501 Målet är att bland annat skaffa sig kunskaper om olika sociala problem i det moderna samhället, såsom handikapp, alkohol-, narkotikaproblem och kriminalitet, och samhällets sätt att genom socialpolitiska och andra åtgärder möta och lösa dessa. Den svenska socialpolitikens mål, metoder och organisationer. Familjegruppen i socialpsykologisk och juridisk belysning. Minoritetsproblem och invandrarfrågor. Kulturvariationer och kulturmöten inom och mellan länder. Främlingsfientliga organisationer och partier i Sverige och utomlands. Förutom lärarledd undervisning och litteraturstudier är även diskussioner, intervjuer, självständigt arbete i form av fördjupningsuppgifter och studiebesök viktiga inslag i undervisningen. Svenska C/Nk 50 poäng Kurskod SV1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Denna kurs ska finslipa dina färdigheter i att kommunicera i tal och skrift så att du blir förberedd för både högskolan och yrkeslivet. Du får läsa och författa texter av "vetenskapligt" slag, men också öva formella skrivelser inför ditt framtida liv som samhällsmedborgare. Du får dessutom lära dig att planera och hålla längre föredrag och fördjupa dig i t.ex. informationsteknik, d.v.s. hur man kommunicerar och rapporterar en undersökning eller utredning. Teckenspråk för hörande, steg 1/Nk 100 poäng Kurskod TNH1201 Kursen syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det väsentligaste är att utveckla sådana färdigheter att du vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Ämnet ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar ämnet till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället. Webbdesign/Nk 100 poäng Kurskod DTR1210 Du som vill lära dig hur man skapar informativa och snygga hemsidor kan söka kursen 7

8 Webbdesign. På denna kurs får du lära dig hur du skapar och lägger upp egna hemsidor från grunden. I kursen arbetar vi växelvis mellan programmering och grafisk layout. På så sätt får du arbeta både med programmeringsspråkets struktur och grammatik samt med grafikobjekt, bildredigering samt enklare animeringar. Växt- och djurliv/nk 50 poäng Kurskod BI1208 I denna kurs lär du dig känna igen växter och djur i fält samt att förstå ekologiska samband i landskapet. Tonvikten i kursen ligger på exkursioner, där vi tittar på fåglar, däggdjur, växter, insekter m.m. och bestämmer dem med fälthandböcker och bestämningsnycklar. Vi undersöker också olika naturtyper som sjö, hav, skog, äng m.m. och studerar vilka arter som lever där. Inomhus läser vi om t ex indelning av växt- och djurriket, om olika ekosystem, om landskapet och dess utveckling samt lite grunder i geologi. Vi studerar också museimaterial av växter och djur. Kursen vänder sig till alla intresserade på alla Den omfattar 50 poäng och sträcker sig över ett läsår. Inga förkunskapskrav. Exkursioner ingår i kursen och förläggs till lördagar. 8

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer