KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12"

Transkript

1 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som sparar i aktier eller indirekt i fonder eller andra värdepapper. Kursen i aktiekunskap skall ge grundläggande kunskaper om kapitalmarknadens instrument. Du lär dig att köpa och sälja värdepapper över internet. Du får grundläggande kunskap om skattesystemet beträffande kapitalvinster. Bollspel A/Lk 50 poäng Kurskod IDH1501 I kursen får du spela boll i lag och individuellt. Du får träna såväl grundteknik som det färdiga spelet. Bollspel B/Lk 50 poäng Kurskod IDH1502 Förkunskapskrav: Bollspel A. Kursen är en fördjupningskurs i bollspel där du får lära dig regelkunskap, funktionärs- och ledarskap och teknisk-taktisk träning. I kursen ingår också att leda lektioner. Dans och gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod DNS1201 Huvudinnehållet i den här kursen är din egen rörelseträning. Genom att arbeta fysiskt och lustfyllt med dansrörelser ökar din kroppsmedvetenhet, styrka och smidighet. Vi experimenterar med dansens grundelement: kraft, tid och rum för att få ett rikare uttryckssätt att kommunicera med. Ett annat viktigt mål med kursen är att ge dig en större förmåga att analysera dansens form- och rörelsespråk. Datorkunskap/50 poäng Kurskod DAA1201 Du lär dig använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och informationssökning. Datorgrafik med ljud /Lk 50 poäng Kurskod DTR1503 Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om kreativt arbete med datorn som verktyg. Datorgrafik med ljud har som mål att ge dig grundläggande kunskaper om datorbaserat arbete med bild, text och ljud. Under kursen arbetar du med att skapa egna bilder med datorns hjälp. Du lär dig att redigera och manipulera bilder och att göra animation med ljud. Grafisk layout är ett annat moment i kursen. Engelska C/Nk 100 poäng Kurskod EN1203 Förkunskapskrav: Engelska B. Kursen förbereder dig för studier eller yrkesarbete i engelsktalande länder. För att nå en högre nivå i tal och skrift arbetar du systematiskt med korrekthet, synonymer och definitioner av ord men framför allt med textutformning. I tal förväntas du behärska såväl informell engelska i diskussioner som formellt språk i argumentationer. Du kan påverka innehållet och inriktningen på projektarbeten, t.ex. författare, roman, historisk period eller samhällsfråga. Kursen förbereder dig för Certificate of Advanced English (CAE), som är frivilligt och administreras av Folkuniversitet i slutet av kursen mot en avgift. English Speech/Lk 50 poäng Kurskod EN1501 Förkunskapskrav: Engelska A. I den här kursen får du intensiv träning i att tala engelska inför såväl mindre som större grupper. Vi kommer att studera kända tal ur brittiska och amerikanska media, hålla föredrag, debattera, argumentera, berätta historier m.m. Du får individuell hjälp med att förbereda muntliga presentationer för att nå bästa resultat och känna dig säker när du talar. Ensemble A /Nk 100 poäng Kurskod MU1201 Ej för elever som läser ESMK. I Ensemble A får du träna att spela resp. sjunga tillsammans i olika grupper. Du får utveckla dina färdigheter och samarbeta med andra musiker i repande som ofta leder fram till konserter och uppspelningar. Du får också träna ditt gehör samt teori omkring låtarna. 1

2 Ensemble B/Nk 100 poäng Kurskod MU1202 Ej för elever som läser ESMK. Förkunskapskrav: Ensemble A. Fördjupning av Ensemble A. Filmkunskap/Nk 50 poäng Kurskod KUHI1201 Den här kursen ska ge dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen ska även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fiktionsfilm samt ge kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling. Dessutom tittar vi på filmmediets kopplingar till kommersiella krafter. Filosofi A/Nk 50 poäng Kurskod FS1201 I denna kurs diskuterar vi etiska problem och fördjupar oss i olika etiska teorier från antikens dagar till vår tid. I A-kursen ingår också språkfilosofi, vetenskapsteori samt en egen fördjupning i något filosofiskt problem eller någon filosof. Filosofi B/Nk 50 poäng Kurskod FS1202 Förkunskapskrav: Filosofi A På B-kursen läggs tonvikten på kunskapsteori och verklighetsuppfattning. Hur får vi kunskap? Kan intuitionen ge oss någon kunskap om verkligheten? Är verkligheten sådan som vi upplever den med våra sinnen? Har universum en början och ett slut? Kunskaper i etik från A- kursen fördjupas på B-kursen. Fotografisk bild A/Nk 100 poäng Kurskod FBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs i grundläggande fotografiskt kunnande. Vi arbetar med kameran, mörkrummet, fotohistorik och teori. Vi tittar också på digital fotobehandling samt utställningar. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du får känna på fotografens alla vedermödor och glädjeämnen. Företagsekonomi A/Nk 50 poäng Kurskod FE1202 Ej för elever som läser SPEI. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i privatekonomi och juridik. Du får lära dig bl.a. de viktigaste lagarna inom familje-, avtals- och konsumenträtt, olika sätt att spara och låna pengar, hur skattesystemet fungerar och hur du räknar ut din skatt. Gehörs- och musiklära A/NK 100 poäng Kurskod MU1203 Ej för elever som läser ESMK. Gehörs- och musiklära A är bra för dig som vill utveckla ditt musikaliska gehör. Du får träna dig att snabbare och lättare uppfatta musik och kunna återge den antingen genom att med spel eller sång härma musiken eller att skriva ner den med noter. Du får också öva rytmer och ditt sätt att uppfatta harmonik, d.v.s. vilka ackord musiken är uppbyggd kring. Du får också lära dig mer om musikteori och allmän musiklära t.ex. vissa musiktermer och uttryck. Gehörs- och musiklära B/Nk 50 poäng Kurskod MU1204 Förkunskapskrav: Gehörs- och musiklära A. Kursen förutsätter goda kunskaper i gehörs- och musiklära. Geografi B/Nk 50 poäng Kurskod GE1202 Förkunskapskrav: Geografi A I kursen Geografi B arbetar vi med hur man med hjälp av stads och samhällsplanering kan möta de förändrade krav som bland annat den regionala och globala migrationen ger upphov till. Vi fördjupar oss även i sambandet mellan mänsklig aktivitet och miljöpåverkan. 2

3 Historia B/Nk 100 poäng Kurskod HI1202 Förkunskapskrav: Historia A. Kursen skall dels vara en fördjupning av dina kunskaper i historia dels och i synnerhet ett självständigt och källkritiskt sökande i historiskt material. Kursen läses huvudsakligen som tematiska avsnitt. Stor vikt kommer att läggas vid de långa perspektiven och komparativa behandlingar av historiska förhållanden och mellan kulturer i nutid och i förgången tid. Historia C/Nk 100 poäng Kurskod HI1203 Förkunskapskrav: Historia A Historia C lär dig de knep och verktyg som en riktig historiker (eller t.ex. en journalist) använder i sitt dagliga arbete. Du skaffar dig fördjupade kunskaper om källkritik och historiesyn och lär dig att arbeta med originaldokument, vilket kan innebära att du forskar om din egen släkt. Kursen innehåller genomgångar med tillämpningsövningar och studiebesök på olika arkiv, vilket allt leder fram till självständiga forskningsuppgifter och en mer medveten historisk hållning, varför den är ett måst för dig som vill träda utanför läroböckernas trånga ram och vara med där historia skapas. Hållbar utveckling/lk 100 poäng Kurskod: MKU1501 Förkunskapskrav: Engelska A Kursen ger insikt och förståelse för de hållbarhetsutmaningar som vi står inför, förbereder med de redskap, nätverk samt praktiska erfarenheter som behövs för att vända dessa utmaningar till möjligheter. Utbildningen bygger på en interaktiv nätbaserad utbildning med engelsk text. Kommunikation med övriga kursdeltagare sker på engelska medan handledningen är på svenska. Kursen genomförs i samarbete med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Alla som genomgått kursen får ett diplom, som visar att man genomgått Young Masters Programme. Utbildningens interaktiva upplägg, liksom det stora antalet deltagande länder, gör att man snabbt och på ett naturligt sätt skapar egna internationella kontakter. Återkommande praktiska moment och återkoppling till den egna lokala verkligheten är centrala för kursen. Man arbetar i handledda grupper med problembaserade uppgifter. Idrott och hälsa B/Nk 50 poäng Kurskod IDH1202 Förkunskapskrav: Idrott och hälsa A. Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar dina kunskaper i ämnet, t.ex. om fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning. Du får lära dig att på egen hand eller i grupp leda, organisera, genomföra och utvärdera någon idrottsaktivitet samt fördjupa dina kunskaper om friluftsliv och om några för kulturarvet betydelsefulla idrottsaktiviteter. Idrottsskador och massage/lk 50 poäng Kurskod IDH1505 Kursen Idrottsskador och massage skall ge kunskap om hur man behandlar och rehabiliterar belastnings- och idrottsrelaterade skador. Kursen skall också utveckla praktisk och teoretisk kunskap i massage, dess användningsområden, olika tekniker samt massagens betydelse för hälsan. Kursen skall även ge kunskap och insikt i massagens etik och moral. Internationella relationer/nk 50 poäng Kurskod SH1204 Ej för elever som läser SPSP. Globalisering vad är det? Är det positivt eller negativt? Vad händer med staten och demokratin i framtiden? Mänskliga rättigheter vad är det? Vad menas med NATO:s nya roll? Hur skiljer man på terrorism och frihetsrörelser? Kursen Internationella relationer ger dig begrepp och perspektiv som analysredskap för att sortera och tolka det ständiga informationsflödet vi får via massmedia. Därigenom får du kunskaper som gör det lättare att förstå de världspolitiska frågorna. Körsång A/Nk 50 poäng Kurskod MU1208 Ej för elever som läser ESMK. Du kommer att få träna din sångteknik och förmåga att sjunga en stämma tillsammans med andra stämmor. Du blir också mer medveten om hur klangen av din röst kan balansera och smälta samman med övriga röster. Du kommer framför allt att få sjunga varierad musik från olika genrer och tider. 3

4 Litterär gestaltning /Nk 100 poäng Kurskod SV1204 På den här kursen får du öva dig att skriva i olika skönlitterära genrer. Du blir bekant med berättartekniska grundbegrepp som du experimenterar med för att bredda din skrivförmåga. Vi tränar även på att läsa andras texter och ge respons för att komma vidare i skrivandet. Målet är också att undersöka vägar till publicering och om möjligt knyta kontakt med någon verksam författare för inspiration. Marknadsföring/Nk 100 poäng Kurskod FE1204 En bra produkt behöver stöd för att nå konsumenten. Marknadsföringen skall se till att produkter och tjänster erbjuds rätt grupper. Det kan innebära att skaffa nya kunder och att behålla gamla. Kort sagt hur företaget sköter sina relationer på marknaden. Det handlar om att analysera, sätta marknadsmål, planera marknadsaktiveter, göra reklam, genomföra och följa upp. Marknadsföring är ett ämne som engagerar, ett slags tänkande, en filosofi om man så vill. Matematik C/Nk 100 poäng Kurskod MA1203 Förkunskapskrav: Matematik A och B. Kursen ger kunskaper för studier inom bland annat ekonomi och samhällsvetenskap. Du får lära dig om derivata, som används bland annat för att undersöka förlopp som förändras med tiden. Många begrepp inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och en mängd andra områden förklaras med hjälp av derivator. Du får lära dig om exponentialfunktioner, som kan användas vid beräkning av förändringar som sker i samhället såsom befolkningstillväxt och inflation eller vid ränteberäkningar för olika typer av lån. Matematik D/Nk 100 poäng Kurskod MA1204 Ej för elever som läser kursen i sitt ordinarie Förkunskapskrav: Matematik C Matematik D bygger vidare på Matematik C och handlar om derivator, integraler och trigonometri. I kursen ingår också att man ska göra ett mindre projekt. Matematik D är förkunskapskrav på samtliga civilingenjörsutbildningar och på vissa naturvetenskapliga och ekonomiska utbildningar. Matematik E/Nk 50 poäng Kurskod MA1205 Förkunskapskrav: Matematik D. Du får arbeta med de komplexa talen, lära dig räkneregler och lösa ekvationer. Du får också lära dig att lösa några enkla differentialekvationer och arbeta med problem som innebär bestämning av derivator och integraler. Matematik breddning Linjär algebra 1 50 poäng /MA1206-B Kursen omfattar moment som linjära ekvationssystem, vektorer, baser och koordinatsystem, skalärprodukt och geometriska tillämpningar av detta. Dessutom ingår en introduktion till matriser och determinanter. Matematik breddning Linjär algebra 2 50 poäng /MA1206-C Kursen bygger vidare på Linjär algebra 1 och tillsammans omfattar kurserna stoffet i LTH:s kurs med samma namn. Nytt stoff i denna kurs är bl.a. vektorprodukt, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer och mer avancerat stoff om matriser och determinanter. Kursdeltagarna - i Linjär algebra 2 - erbjuds att tentera på LTH vid kursslut. Ett godkänt betyg kan då tillgodoräknas vid fortsatta studier vid LTH. Kursen examineras också lokalt på Spyken, och man erhåller alltså gymnasiebetyg oberoende av LTH:s examination. Mediekunskap/Nk 100 poäng Kurskod MDK1204 Ej för elever som läser SPKU. Kursen skall ge kunskap om medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Viktiga kursmål är bl.a. att du skall förstå mediers olika användningsområden, sambanden och samspelet dem emellan samt att känna till hur medierna påverkar människor. Kursen skall även orientera 4

5 om företagsorganisation och yrkesroller inom mediebranscherna. Miljökunskap/Nk 100 poäng Kurskod MKU1202 Ej för elever som läser NVMV. Vill du få ökad förståelse för samspelet mellan natur och människa? Vill du få kunskaper om människans beroende av begränsade naturresurser? Vill du lära dig mer om hur människan påverkar olika ekosystem i naturen? Då är denna kurs något för dig! Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid diskussioner, fältstudier och experiment. Miljöpolitik/Nk 50 poäng Kurskod MKU1204 I ett tvärvetenskapligt perspektiv får du kunskap om de olika styrmedel som samhället använder för att skydda livsmiljön och hushålla med naturresurserna. Du studerar politiska beslutsprocesser och får kännedom om miljölagstiftning, tillståndsgivning och miljöprövning i Sverige. Dina egna intresseområden blir en viktig utgångspunkt vid planeringen av kursen. Moderna språk, MSPR Franska FR, Italienska IT, Spanska SP, Tyska TY steg 1-5 enligt nedan Moderna språk steg 1 /Nk 100 poäng Se förkortn. ovan Kurskod FR1301, IT1301, SP1301, TY1301 Det är roligt att lära sig ett nytt språk. Studierna ska leda till att du kan klara dig i vardagliga situationer i det land där språket talas. Vi läser enklare texter och går igenom en grundläggande grammatikkurs. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter och berätta om dig själv på det främmande språket. Vidare får du kunskaper om de länder där språket talas. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång. 5 Moderna språk steg 2/Nk 100 poäng Se förkortning ovan. Kurskod FR1302, IT1302, SP1302, TY1302 Förkunskapskrav: Steg 1. Moderna språk steg 3/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1303, IT1303, SP1303, TY1303 Förkunskapskrav: Steg 2. Moderna språk steg 4/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1304, SP1304, TY1304 Förkunskapskrav: Steg 3. Moderna språk steg 5/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1305, SP1305, TY1305 Förkunskapskrav: Steg 4. Moderna språk steg 1 Danska / Nk 100 poäng Kurskod DAN1301 Inga förkunskapskrav. Under danskkursen kommer du bl. a. att arbeta med dansk kultur, räkneorden, roliga språkförbistringar, uttal samt danska uttryck och ordspråk. Vi läser många danska texter och diskuterar dansk politik och dansk-svenska relationer. Aktiv språkinlärning är en väsentlig del av danskkursen. Moderna språk steg 2 Danska/Nk Kurskod DAN1302 Förkunskapskrav: Danska steg 1. Moderna språk steg 1 Japanska/ Nk 100 poäng Kurskod JAP1301 Inga förkunskapskrav. Du lär dig att läsa och skriva alfabetena hiragana och katakana i början av kursen. Därefter får du börja läsa dialoger och texter som gör att du klarar dig i vardagliga situationer i Japan. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter samt berätta om dig själv på japanska. Vidare får du kunskaper om den japanska kulturen. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång.

6 Moderna språk steg 2 Japanska/Nk Kurskod JAP1302 Förkunskapskrav: Japanska steg 1. Modersmål/Nk Kurskod se nedan Ämnet består av kurserna Aktiv tvåspråkighet 50 poäng Kurskod ML1201 Modersmål A 100 poäng Kurskod ML1202 Modersmål B 100 poäng Kurskod ML1203 Modersmål A läses från åk 1. Lektionerna äger ofta rum efter skoltid. Musik och kommunikation/nk 50 poäng Kurskod MUPR1205 Du får träna kommunikation såväl mellan musiker som mellan musiker och publik. Vi övar presentation, kroppsspråk, scenisk kommunikation, attityder och samspel. Naturkunskap B/Nk 100 poäng Kurskod NK1202 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Naturkunskap B är en nationell kurs som läses på Samhällsvetenskapsprogrammet. Kursen ger fördjupade kunskaper om: Materiens olika former från atomer och molekyler till hela universum. Hur en cell är uppbyggd och fungerar. Hur livet har uppstått och utvecklats, vårt arv. Kroppens kommunikationssystem hormonreglering och nervsystemet. Aktuell forskning inom något naturvetenskapligt område. Nutida konst/nk 50 poäng Kurskod KUHI1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Kursen ska orientera dig om nutida uttryck inom olika konstarter samt klargöra nutida konstarters beroende av historien. Du ska dessutom få perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver ska du få kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen. Kursen ger dig bland annat kunskaper om olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets olika funktioner samt om arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Programmering A/Nk 50 poäng Kurskod DTR1207 Ej för elever som läser NVMD. Du får lära dig grundläggande principer för programmering. Någon programmeringsvana krävs inte. Vi använder ett språk som är lätt att lära sig. Psykologi A/Nk 50 poäng Kurskod PS1201 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Studierna i psykologi har som mål att du bättre ska förstå dina egna och andras känslor, upplevelser och reaktioner. Du får lära dig hur samspelet mellan människor fungerar och hur våra attityder och värderingar uppkommer. I ämnet får du kunskaper om hur människan utvecklas och genomgår kriser i olika åldrar. Undervisningen behandlar också olika former av psykiska störningar samt teorier om störningarnas uppkomst. Psykologi B/Nk 50 poäng Kurskod PS1202 Förkunskapskrav: Psykologi A. Undervisningen syftar till att fördjupa kunskaperna från Psykologi A. Genom att läsa facklitteratur, skönlitteratur och genom s k fallstudier får du en djupare insikt och lär dig tillämpa de kunskaper du tidigare fått i ämnet. Retorik A/Lk 50 poäng Kurskod SV1502 Retorikkursen består av en rad övningar som lär dig, steg för steg, hur du ska gå tillväga för att kunna, vilja och våga tala inför andra. Både som individ och medborgare ska du kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter. Du skall få självförtroende och handlingsberedskap, lära dig att samtala, tala, lyssna, diskutera, informera, redovisa, debattera, pröva, använda och utveckla språkförmåga och presentationsteknik. Organisation och ledarskap/nk 50 poäng Kurskod FE1205 6

7 Rättskunskap/Nk 50 poäng Kurskod RK1203 Ej för elever som läser SPEI. Kursen är en grundkurs med praktiska inslag. I första hand behandlas vardagslivets juridik men kursen skall också bidra till att ge den insikt och de färdigheter som är nödvändiga att ha för att kunna vara medborgare i ett modernt samhälle. Rörlig bild A/Nk 100 poäng Kurskod RBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs för alla film- och bildintresserade. Vi gör egna produktioner (videos), redigerar (både analogt och digitalt), ser på filmhistorien och diskuterar filmteori. Vi arbetar mycket praktiskt. Samhällskunskap B/Nk 100 poäng Kurskod SH1202 Förkunskapskrav: Samhällskunskap A. Scenisk gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod TEA1204 Ej för elever som läser ESTA. Den här kursen skall ge dig en bred orientering i arbetet som rör den sceniska gestaltningen. I detta ingår skådespeleri, scenografi, kostym, smink samt ljus- och ljudteknik och analysarbete. Skapande verksamhet, bild/nk 100 poäng Kurskod BIVE1404 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Skapande verksamhet, bild B/Lk 100 poäng Kurskod EOS1501 Förkunskapskrav: Skapande verksamhet I skapande verksamhet får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper från Skapande verksamhet. Kursen ska ge dig tillfälle att specialisera dig inom ett eller flera delområden inom ramen för ämnet. Du får successivt ett större ansvar för ditt bildarbete och kan på så sätt ytterligare utveckla din konstnärliga förmåga och begåvning. Socialkunskap/Lk 100 poäng Kurskod PS1501 Målet är att bland annat skaffa sig kunskaper om olika sociala problem i det moderna samhället, såsom handikapp, alkohol-, narkotikaproblem och kriminalitet, och samhällets sätt att genom socialpolitiska och andra åtgärder möta och lösa dessa. Den svenska socialpolitikens mål, metoder och organisationer. Familjegruppen i socialpsykologisk och juridisk belysning. Minoritetsproblem och invandrarfrågor. Kulturvariationer och kulturmöten inom och mellan länder. Främlingsfientliga organisationer och partier i Sverige och utomlands. Förutom lärarledd undervisning och litteraturstudier är även diskussioner, intervjuer, självständigt arbete i form av fördjupningsuppgifter och studiebesök viktiga inslag i undervisningen. Svenska C/Nk 50 poäng Kurskod SV1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Denna kurs ska finslipa dina färdigheter i att kommunicera i tal och skrift så att du blir förberedd för både högskolan och yrkeslivet. Du får läsa och författa texter av "vetenskapligt" slag, men också öva formella skrivelser inför ditt framtida liv som samhällsmedborgare. Du får dessutom lära dig att planera och hålla längre föredrag och fördjupa dig i t.ex. informationsteknik, d.v.s. hur man kommunicerar och rapporterar en undersökning eller utredning. Teckenspråk för hörande, steg 1/Nk 100 poäng Kurskod TNH1201 Kursen syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det väsentligaste är att utveckla sådana färdigheter att du vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Ämnet ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar ämnet till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället. Webbdesign/Nk 100 poäng Kurskod DTR1210 Du som vill lära dig hur man skapar informativa och snygga hemsidor kan söka kursen 7

8 Webbdesign. På denna kurs får du lära dig hur du skapar och lägger upp egna hemsidor från grunden. I kursen arbetar vi växelvis mellan programmering och grafisk layout. På så sätt får du arbeta både med programmeringsspråkets struktur och grammatik samt med grafikobjekt, bildredigering samt enklare animeringar. Växt- och djurliv/nk 50 poäng Kurskod BI1208 I denna kurs lär du dig känna igen växter och djur i fält samt att förstå ekologiska samband i landskapet. Tonvikten i kursen ligger på exkursioner, där vi tittar på fåglar, däggdjur, växter, insekter m.m. och bestämmer dem med fälthandböcker och bestämningsnycklar. Vi undersöker också olika naturtyper som sjö, hav, skog, äng m.m. och studerar vilka arter som lever där. Inomhus läser vi om t ex indelning av växt- och djurriket, om olika ekosystem, om landskapet och dess utveckling samt lite grunder i geologi. Vi studerar också museimaterial av växter och djur. Kursen vänder sig till alla intresserade på alla Den omfattar 50 poäng och sträcker sig över ett läsår. Inga förkunskapskrav. Exkursioner ingår i kursen och förläggs till lördagar. 8

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar...1 Meritkurser inom det individuella valet...2 Kurskalender...3 Affärskommunikation engelska: 50 poäng...4 Affärskommunikation spanska: 50 poäng...4

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass per vecka.

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Välkommen till Spyken och NA-programmet

Välkommen till Spyken och NA-programmet Välkommen till Spyken och NA-programmet Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Förmågor för morgondagens samhälle okreativitet osjälvständighet

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Individuella val läsåret 2011 2012

Individuella val läsåret 2011 2012 FE1500 BF 1202 DAN1301 DAN1302 DNS1205 EN1202 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA)

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA) Ramkursplan 2013-06-24 ALL 2013/742 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer