KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12"

Transkript

1 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som sparar i aktier eller indirekt i fonder eller andra värdepapper. Kursen i aktiekunskap skall ge grundläggande kunskaper om kapitalmarknadens instrument. Du lär dig att köpa och sälja värdepapper över internet. Du får grundläggande kunskap om skattesystemet beträffande kapitalvinster. Bollspel A/Lk 50 poäng Kurskod IDH1501 I kursen får du spela boll i lag och individuellt. Du får träna såväl grundteknik som det färdiga spelet. Bollspel B/Lk 50 poäng Kurskod IDH1502 Förkunskapskrav: Bollspel A. Kursen är en fördjupningskurs i bollspel där du får lära dig regelkunskap, funktionärs- och ledarskap och teknisk-taktisk träning. I kursen ingår också att leda lektioner. Dans och gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod DNS1201 Huvudinnehållet i den här kursen är din egen rörelseträning. Genom att arbeta fysiskt och lustfyllt med dansrörelser ökar din kroppsmedvetenhet, styrka och smidighet. Vi experimenterar med dansens grundelement: kraft, tid och rum för att få ett rikare uttryckssätt att kommunicera med. Ett annat viktigt mål med kursen är att ge dig en större förmåga att analysera dansens form- och rörelsespråk. Datorkunskap/50 poäng Kurskod DAA1201 Du lär dig använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och informationssökning. Datorgrafik med ljud /Lk 50 poäng Kurskod DTR1503 Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om kreativt arbete med datorn som verktyg. Datorgrafik med ljud har som mål att ge dig grundläggande kunskaper om datorbaserat arbete med bild, text och ljud. Under kursen arbetar du med att skapa egna bilder med datorns hjälp. Du lär dig att redigera och manipulera bilder och att göra animation med ljud. Grafisk layout är ett annat moment i kursen. Engelska C/Nk 100 poäng Kurskod EN1203 Förkunskapskrav: Engelska B. Kursen förbereder dig för studier eller yrkesarbete i engelsktalande länder. För att nå en högre nivå i tal och skrift arbetar du systematiskt med korrekthet, synonymer och definitioner av ord men framför allt med textutformning. I tal förväntas du behärska såväl informell engelska i diskussioner som formellt språk i argumentationer. Du kan påverka innehållet och inriktningen på projektarbeten, t.ex. författare, roman, historisk period eller samhällsfråga. Kursen förbereder dig för Certificate of Advanced English (CAE), som är frivilligt och administreras av Folkuniversitet i slutet av kursen mot en avgift. English Speech/Lk 50 poäng Kurskod EN1501 Förkunskapskrav: Engelska A. I den här kursen får du intensiv träning i att tala engelska inför såväl mindre som större grupper. Vi kommer att studera kända tal ur brittiska och amerikanska media, hålla föredrag, debattera, argumentera, berätta historier m.m. Du får individuell hjälp med att förbereda muntliga presentationer för att nå bästa resultat och känna dig säker när du talar. Ensemble A /Nk 100 poäng Kurskod MU1201 Ej för elever som läser ESMK. I Ensemble A får du träna att spela resp. sjunga tillsammans i olika grupper. Du får utveckla dina färdigheter och samarbeta med andra musiker i repande som ofta leder fram till konserter och uppspelningar. Du får också träna ditt gehör samt teori omkring låtarna. 1

2 Ensemble B/Nk 100 poäng Kurskod MU1202 Ej för elever som läser ESMK. Förkunskapskrav: Ensemble A. Fördjupning av Ensemble A. Filmkunskap/Nk 50 poäng Kurskod KUHI1201 Den här kursen ska ge dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen ska även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fiktionsfilm samt ge kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling. Dessutom tittar vi på filmmediets kopplingar till kommersiella krafter. Filosofi A/Nk 50 poäng Kurskod FS1201 I denna kurs diskuterar vi etiska problem och fördjupar oss i olika etiska teorier från antikens dagar till vår tid. I A-kursen ingår också språkfilosofi, vetenskapsteori samt en egen fördjupning i något filosofiskt problem eller någon filosof. Filosofi B/Nk 50 poäng Kurskod FS1202 Förkunskapskrav: Filosofi A På B-kursen läggs tonvikten på kunskapsteori och verklighetsuppfattning. Hur får vi kunskap? Kan intuitionen ge oss någon kunskap om verkligheten? Är verkligheten sådan som vi upplever den med våra sinnen? Har universum en början och ett slut? Kunskaper i etik från A- kursen fördjupas på B-kursen. Fotografisk bild A/Nk 100 poäng Kurskod FBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs i grundläggande fotografiskt kunnande. Vi arbetar med kameran, mörkrummet, fotohistorik och teori. Vi tittar också på digital fotobehandling samt utställningar. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du får känna på fotografens alla vedermödor och glädjeämnen. Företagsekonomi A/Nk 50 poäng Kurskod FE1202 Ej för elever som läser SPEI. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i privatekonomi och juridik. Du får lära dig bl.a. de viktigaste lagarna inom familje-, avtals- och konsumenträtt, olika sätt att spara och låna pengar, hur skattesystemet fungerar och hur du räknar ut din skatt. Gehörs- och musiklära A/NK 100 poäng Kurskod MU1203 Ej för elever som läser ESMK. Gehörs- och musiklära A är bra för dig som vill utveckla ditt musikaliska gehör. Du får träna dig att snabbare och lättare uppfatta musik och kunna återge den antingen genom att med spel eller sång härma musiken eller att skriva ner den med noter. Du får också öva rytmer och ditt sätt att uppfatta harmonik, d.v.s. vilka ackord musiken är uppbyggd kring. Du får också lära dig mer om musikteori och allmän musiklära t.ex. vissa musiktermer och uttryck. Gehörs- och musiklära B/Nk 50 poäng Kurskod MU1204 Förkunskapskrav: Gehörs- och musiklära A. Kursen förutsätter goda kunskaper i gehörs- och musiklära. Geografi B/Nk 50 poäng Kurskod GE1202 Förkunskapskrav: Geografi A I kursen Geografi B arbetar vi med hur man med hjälp av stads och samhällsplanering kan möta de förändrade krav som bland annat den regionala och globala migrationen ger upphov till. Vi fördjupar oss även i sambandet mellan mänsklig aktivitet och miljöpåverkan. 2

3 Historia B/Nk 100 poäng Kurskod HI1202 Förkunskapskrav: Historia A. Kursen skall dels vara en fördjupning av dina kunskaper i historia dels och i synnerhet ett självständigt och källkritiskt sökande i historiskt material. Kursen läses huvudsakligen som tematiska avsnitt. Stor vikt kommer att läggas vid de långa perspektiven och komparativa behandlingar av historiska förhållanden och mellan kulturer i nutid och i förgången tid. Historia C/Nk 100 poäng Kurskod HI1203 Förkunskapskrav: Historia A Historia C lär dig de knep och verktyg som en riktig historiker (eller t.ex. en journalist) använder i sitt dagliga arbete. Du skaffar dig fördjupade kunskaper om källkritik och historiesyn och lär dig att arbeta med originaldokument, vilket kan innebära att du forskar om din egen släkt. Kursen innehåller genomgångar med tillämpningsövningar och studiebesök på olika arkiv, vilket allt leder fram till självständiga forskningsuppgifter och en mer medveten historisk hållning, varför den är ett måst för dig som vill träda utanför läroböckernas trånga ram och vara med där historia skapas. Hållbar utveckling/lk 100 poäng Kurskod: MKU1501 Förkunskapskrav: Engelska A Kursen ger insikt och förståelse för de hållbarhetsutmaningar som vi står inför, förbereder med de redskap, nätverk samt praktiska erfarenheter som behövs för att vända dessa utmaningar till möjligheter. Utbildningen bygger på en interaktiv nätbaserad utbildning med engelsk text. Kommunikation med övriga kursdeltagare sker på engelska medan handledningen är på svenska. Kursen genomförs i samarbete med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Alla som genomgått kursen får ett diplom, som visar att man genomgått Young Masters Programme. Utbildningens interaktiva upplägg, liksom det stora antalet deltagande länder, gör att man snabbt och på ett naturligt sätt skapar egna internationella kontakter. Återkommande praktiska moment och återkoppling till den egna lokala verkligheten är centrala för kursen. Man arbetar i handledda grupper med problembaserade uppgifter. Idrott och hälsa B/Nk 50 poäng Kurskod IDH1202 Förkunskapskrav: Idrott och hälsa A. Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar dina kunskaper i ämnet, t.ex. om fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning. Du får lära dig att på egen hand eller i grupp leda, organisera, genomföra och utvärdera någon idrottsaktivitet samt fördjupa dina kunskaper om friluftsliv och om några för kulturarvet betydelsefulla idrottsaktiviteter. Idrottsskador och massage/lk 50 poäng Kurskod IDH1505 Kursen Idrottsskador och massage skall ge kunskap om hur man behandlar och rehabiliterar belastnings- och idrottsrelaterade skador. Kursen skall också utveckla praktisk och teoretisk kunskap i massage, dess användningsområden, olika tekniker samt massagens betydelse för hälsan. Kursen skall även ge kunskap och insikt i massagens etik och moral. Internationella relationer/nk 50 poäng Kurskod SH1204 Ej för elever som läser SPSP. Globalisering vad är det? Är det positivt eller negativt? Vad händer med staten och demokratin i framtiden? Mänskliga rättigheter vad är det? Vad menas med NATO:s nya roll? Hur skiljer man på terrorism och frihetsrörelser? Kursen Internationella relationer ger dig begrepp och perspektiv som analysredskap för att sortera och tolka det ständiga informationsflödet vi får via massmedia. Därigenom får du kunskaper som gör det lättare att förstå de världspolitiska frågorna. Körsång A/Nk 50 poäng Kurskod MU1208 Ej för elever som läser ESMK. Du kommer att få träna din sångteknik och förmåga att sjunga en stämma tillsammans med andra stämmor. Du blir också mer medveten om hur klangen av din röst kan balansera och smälta samman med övriga röster. Du kommer framför allt att få sjunga varierad musik från olika genrer och tider. 3

4 Litterär gestaltning /Nk 100 poäng Kurskod SV1204 På den här kursen får du öva dig att skriva i olika skönlitterära genrer. Du blir bekant med berättartekniska grundbegrepp som du experimenterar med för att bredda din skrivförmåga. Vi tränar även på att läsa andras texter och ge respons för att komma vidare i skrivandet. Målet är också att undersöka vägar till publicering och om möjligt knyta kontakt med någon verksam författare för inspiration. Marknadsföring/Nk 100 poäng Kurskod FE1204 En bra produkt behöver stöd för att nå konsumenten. Marknadsföringen skall se till att produkter och tjänster erbjuds rätt grupper. Det kan innebära att skaffa nya kunder och att behålla gamla. Kort sagt hur företaget sköter sina relationer på marknaden. Det handlar om att analysera, sätta marknadsmål, planera marknadsaktiveter, göra reklam, genomföra och följa upp. Marknadsföring är ett ämne som engagerar, ett slags tänkande, en filosofi om man så vill. Matematik C/Nk 100 poäng Kurskod MA1203 Förkunskapskrav: Matematik A och B. Kursen ger kunskaper för studier inom bland annat ekonomi och samhällsvetenskap. Du får lära dig om derivata, som används bland annat för att undersöka förlopp som förändras med tiden. Många begrepp inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och en mängd andra områden förklaras med hjälp av derivator. Du får lära dig om exponentialfunktioner, som kan användas vid beräkning av förändringar som sker i samhället såsom befolkningstillväxt och inflation eller vid ränteberäkningar för olika typer av lån. Matematik D/Nk 100 poäng Kurskod MA1204 Ej för elever som läser kursen i sitt ordinarie Förkunskapskrav: Matematik C Matematik D bygger vidare på Matematik C och handlar om derivator, integraler och trigonometri. I kursen ingår också att man ska göra ett mindre projekt. Matematik D är förkunskapskrav på samtliga civilingenjörsutbildningar och på vissa naturvetenskapliga och ekonomiska utbildningar. Matematik E/Nk 50 poäng Kurskod MA1205 Förkunskapskrav: Matematik D. Du får arbeta med de komplexa talen, lära dig räkneregler och lösa ekvationer. Du får också lära dig att lösa några enkla differentialekvationer och arbeta med problem som innebär bestämning av derivator och integraler. Matematik breddning Linjär algebra 1 50 poäng /MA1206-B Kursen omfattar moment som linjära ekvationssystem, vektorer, baser och koordinatsystem, skalärprodukt och geometriska tillämpningar av detta. Dessutom ingår en introduktion till matriser och determinanter. Matematik breddning Linjär algebra 2 50 poäng /MA1206-C Kursen bygger vidare på Linjär algebra 1 och tillsammans omfattar kurserna stoffet i LTH:s kurs med samma namn. Nytt stoff i denna kurs är bl.a. vektorprodukt, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer och mer avancerat stoff om matriser och determinanter. Kursdeltagarna - i Linjär algebra 2 - erbjuds att tentera på LTH vid kursslut. Ett godkänt betyg kan då tillgodoräknas vid fortsatta studier vid LTH. Kursen examineras också lokalt på Spyken, och man erhåller alltså gymnasiebetyg oberoende av LTH:s examination. Mediekunskap/Nk 100 poäng Kurskod MDK1204 Ej för elever som läser SPKU. Kursen skall ge kunskap om medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Viktiga kursmål är bl.a. att du skall förstå mediers olika användningsområden, sambanden och samspelet dem emellan samt att känna till hur medierna påverkar människor. Kursen skall även orientera 4

5 om företagsorganisation och yrkesroller inom mediebranscherna. Miljökunskap/Nk 100 poäng Kurskod MKU1202 Ej för elever som läser NVMV. Vill du få ökad förståelse för samspelet mellan natur och människa? Vill du få kunskaper om människans beroende av begränsade naturresurser? Vill du lära dig mer om hur människan påverkar olika ekosystem i naturen? Då är denna kurs något för dig! Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid diskussioner, fältstudier och experiment. Miljöpolitik/Nk 50 poäng Kurskod MKU1204 I ett tvärvetenskapligt perspektiv får du kunskap om de olika styrmedel som samhället använder för att skydda livsmiljön och hushålla med naturresurserna. Du studerar politiska beslutsprocesser och får kännedom om miljölagstiftning, tillståndsgivning och miljöprövning i Sverige. Dina egna intresseområden blir en viktig utgångspunkt vid planeringen av kursen. Moderna språk, MSPR Franska FR, Italienska IT, Spanska SP, Tyska TY steg 1-5 enligt nedan Moderna språk steg 1 /Nk 100 poäng Se förkortn. ovan Kurskod FR1301, IT1301, SP1301, TY1301 Det är roligt att lära sig ett nytt språk. Studierna ska leda till att du kan klara dig i vardagliga situationer i det land där språket talas. Vi läser enklare texter och går igenom en grundläggande grammatikkurs. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter och berätta om dig själv på det främmande språket. Vidare får du kunskaper om de länder där språket talas. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång. 5 Moderna språk steg 2/Nk 100 poäng Se förkortning ovan. Kurskod FR1302, IT1302, SP1302, TY1302 Förkunskapskrav: Steg 1. Moderna språk steg 3/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1303, IT1303, SP1303, TY1303 Förkunskapskrav: Steg 2. Moderna språk steg 4/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1304, SP1304, TY1304 Förkunskapskrav: Steg 3. Moderna språk steg 5/Nk 100 poäng Se förkortning ovan Kurskod FR1305, SP1305, TY1305 Förkunskapskrav: Steg 4. Moderna språk steg 1 Danska / Nk 100 poäng Kurskod DAN1301 Inga förkunskapskrav. Under danskkursen kommer du bl. a. att arbeta med dansk kultur, räkneorden, roliga språkförbistringar, uttal samt danska uttryck och ordspråk. Vi läser många danska texter och diskuterar dansk politik och dansk-svenska relationer. Aktiv språkinlärning är en väsentlig del av danskkursen. Moderna språk steg 2 Danska/Nk Kurskod DAN1302 Förkunskapskrav: Danska steg 1. Moderna språk steg 1 Japanska/ Nk 100 poäng Kurskod JAP1301 Inga förkunskapskrav. Du lär dig att läsa och skriva alfabetena hiragana och katakana i början av kursen. Därefter får du börja läsa dialoger och texter som gör att du klarar dig i vardagliga situationer i Japan. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter samt berätta om dig själv på japanska. Vidare får du kunskaper om den japanska kulturen. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång.

6 Moderna språk steg 2 Japanska/Nk Kurskod JAP1302 Förkunskapskrav: Japanska steg 1. Modersmål/Nk Kurskod se nedan Ämnet består av kurserna Aktiv tvåspråkighet 50 poäng Kurskod ML1201 Modersmål A 100 poäng Kurskod ML1202 Modersmål B 100 poäng Kurskod ML1203 Modersmål A läses från åk 1. Lektionerna äger ofta rum efter skoltid. Musik och kommunikation/nk 50 poäng Kurskod MUPR1205 Du får träna kommunikation såväl mellan musiker som mellan musiker och publik. Vi övar presentation, kroppsspråk, scenisk kommunikation, attityder och samspel. Naturkunskap B/Nk 100 poäng Kurskod NK1202 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Naturkunskap B är en nationell kurs som läses på Samhällsvetenskapsprogrammet. Kursen ger fördjupade kunskaper om: Materiens olika former från atomer och molekyler till hela universum. Hur en cell är uppbyggd och fungerar. Hur livet har uppstått och utvecklats, vårt arv. Kroppens kommunikationssystem hormonreglering och nervsystemet. Aktuell forskning inom något naturvetenskapligt område. Nutida konst/nk 50 poäng Kurskod KUHI1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Kursen ska orientera dig om nutida uttryck inom olika konstarter samt klargöra nutida konstarters beroende av historien. Du ska dessutom få perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver ska du få kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen. Kursen ger dig bland annat kunskaper om olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets olika funktioner samt om arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Programmering A/Nk 50 poäng Kurskod DTR1207 Ej för elever som läser NVMD. Du får lära dig grundläggande principer för programmering. Någon programmeringsvana krävs inte. Vi använder ett språk som är lätt att lära sig. Psykologi A/Nk 50 poäng Kurskod PS1201 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Studierna i psykologi har som mål att du bättre ska förstå dina egna och andras känslor, upplevelser och reaktioner. Du får lära dig hur samspelet mellan människor fungerar och hur våra attityder och värderingar uppkommer. I ämnet får du kunskaper om hur människan utvecklas och genomgår kriser i olika åldrar. Undervisningen behandlar också olika former av psykiska störningar samt teorier om störningarnas uppkomst. Psykologi B/Nk 50 poäng Kurskod PS1202 Förkunskapskrav: Psykologi A. Undervisningen syftar till att fördjupa kunskaperna från Psykologi A. Genom att läsa facklitteratur, skönlitteratur och genom s k fallstudier får du en djupare insikt och lär dig tillämpa de kunskaper du tidigare fått i ämnet. Retorik A/Lk 50 poäng Kurskod SV1502 Retorikkursen består av en rad övningar som lär dig, steg för steg, hur du ska gå tillväga för att kunna, vilja och våga tala inför andra. Både som individ och medborgare ska du kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter. Du skall få självförtroende och handlingsberedskap, lära dig att samtala, tala, lyssna, diskutera, informera, redovisa, debattera, pröva, använda och utveckla språkförmåga och presentationsteknik. Organisation och ledarskap/nk 50 poäng Kurskod FE1205 6

7 Rättskunskap/Nk 50 poäng Kurskod RK1203 Ej för elever som läser SPEI. Kursen är en grundkurs med praktiska inslag. I första hand behandlas vardagslivets juridik men kursen skall också bidra till att ge den insikt och de färdigheter som är nödvändiga att ha för att kunna vara medborgare i ett modernt samhälle. Rörlig bild A/Nk 100 poäng Kurskod RBL1201 Ej för elever som läser ESBD. Detta är en kurs för alla film- och bildintresserade. Vi gör egna produktioner (videos), redigerar (både analogt och digitalt), ser på filmhistorien och diskuterar filmteori. Vi arbetar mycket praktiskt. Samhällskunskap B/Nk 100 poäng Kurskod SH1202 Förkunskapskrav: Samhällskunskap A. Scenisk gestaltning A/Nk 100 poäng Kurskod TEA1204 Ej för elever som läser ESTA. Den här kursen skall ge dig en bred orientering i arbetet som rör den sceniska gestaltningen. I detta ingår skådespeleri, scenografi, kostym, smink samt ljus- och ljudteknik och analysarbete. Skapande verksamhet, bild/nk 100 poäng Kurskod BIVE1404 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Skapande verksamhet, bild B/Lk 100 poäng Kurskod EOS1501 Förkunskapskrav: Skapande verksamhet I skapande verksamhet får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper från Skapande verksamhet. Kursen ska ge dig tillfälle att specialisera dig inom ett eller flera delområden inom ramen för ämnet. Du får successivt ett större ansvar för ditt bildarbete och kan på så sätt ytterligare utveckla din konstnärliga förmåga och begåvning. Socialkunskap/Lk 100 poäng Kurskod PS1501 Målet är att bland annat skaffa sig kunskaper om olika sociala problem i det moderna samhället, såsom handikapp, alkohol-, narkotikaproblem och kriminalitet, och samhällets sätt att genom socialpolitiska och andra åtgärder möta och lösa dessa. Den svenska socialpolitikens mål, metoder och organisationer. Familjegruppen i socialpsykologisk och juridisk belysning. Minoritetsproblem och invandrarfrågor. Kulturvariationer och kulturmöten inom och mellan länder. Främlingsfientliga organisationer och partier i Sverige och utomlands. Förutom lärarledd undervisning och litteraturstudier är även diskussioner, intervjuer, självständigt arbete i form av fördjupningsuppgifter och studiebesök viktiga inslag i undervisningen. Svenska C/Nk 50 poäng Kurskod SV1205 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Denna kurs ska finslipa dina färdigheter i att kommunicera i tal och skrift så att du blir förberedd för både högskolan och yrkeslivet. Du får läsa och författa texter av "vetenskapligt" slag, men också öva formella skrivelser inför ditt framtida liv som samhällsmedborgare. Du får dessutom lära dig att planera och hålla längre föredrag och fördjupa dig i t.ex. informationsteknik, d.v.s. hur man kommunicerar och rapporterar en undersökning eller utredning. Teckenspråk för hörande, steg 1/Nk 100 poäng Kurskod TNH1201 Kursen syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det väsentligaste är att utveckla sådana färdigheter att du vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Ämnet ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar ämnet till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället. Webbdesign/Nk 100 poäng Kurskod DTR1210 Du som vill lära dig hur man skapar informativa och snygga hemsidor kan söka kursen 7

8 Webbdesign. På denna kurs får du lära dig hur du skapar och lägger upp egna hemsidor från grunden. I kursen arbetar vi växelvis mellan programmering och grafisk layout. På så sätt får du arbeta både med programmeringsspråkets struktur och grammatik samt med grafikobjekt, bildredigering samt enklare animeringar. Växt- och djurliv/nk 50 poäng Kurskod BI1208 I denna kurs lär du dig känna igen växter och djur i fält samt att förstå ekologiska samband i landskapet. Tonvikten i kursen ligger på exkursioner, där vi tittar på fåglar, däggdjur, växter, insekter m.m. och bestämmer dem med fälthandböcker och bestämningsnycklar. Vi undersöker också olika naturtyper som sjö, hav, skog, äng m.m. och studerar vilka arter som lever där. Inomhus läser vi om t ex indelning av växt- och djurriket, om olika ekosystem, om landskapet och dess utveckling samt lite grunder i geologi. Vi studerar också museimaterial av växter och djur. Kursen vänder sig till alla intresserade på alla Den omfattar 50 poäng och sträcker sig över ett läsår. Inga förkunskapskrav. Exkursioner ingår i kursen och förläggs till lördagar. 8

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET Påhlmans gymnasium vill erbjuda många intressanta kurser till sina elever. För att du bättre ska kunna välja har vi utformat en kurskatalog med kortfattade kursbeskrivningar. Obs! Alla kan inte välja alla

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Lunds kommun Polhemskolan Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Individuellt val 2012/2013

Individuellt val 2012/2013 Individuellt val 2012/2013 I det individuella valet har du möjlighet att fritt välja kurser. Det innebär att kursernas innehåll kan, men inte behöver, överensstämma med ditt programs karaktär. De kurser

Läs mer

Individuella val läsåret 2010 2011

Individuella val läsåret 2010 2011 FE1500 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng 3 block 2 Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende och försäkringar och hur

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng... 4 Historia 1a2: 50 poäng... 5

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17

Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17 Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17 INNEHÅLL Sid Sid Innehåll... 2 Vad är individuellt val?... 3 När och hur sker valet... 3 Att tänka på för dig som vill plugga vidare...

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite råd utifrån

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Kurskatalog. Individuellt val LÅ 12-13

Kurskatalog. Individuellt val LÅ 12-13 Kurskatalog Individuellt val LÅ 12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt

Läs mer

Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005

Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005 Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005 Du ska välja minst 150 poäng per läsår så att Du får sammanlagt 300 poäng individuellt val. Om Du vill veta mer om kurserna som finns i denna katalog,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

HANDBOK Individuella valet Läsåret 2011-2012

HANDBOK Individuella valet Läsåret 2011-2012 HANDBOK Individuella valet Läsåret 2011-2012 www.huddingegymnasiet.se Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning sid...1 Kurser måndag, onsdag HT, 50 p (ALFA)...4 3 Datordesign... 4 15 Småföretagande

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Det centrala innehållet i Lgr 11 som klasserna arbetar med när de har en naturskoledag (inklusive förarbete och efterarbete) med Nynäshamns Naturskola. Tema: ekorren åk F Vad säger läroplanen Lgr 11 om

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer