2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning"

Transkript

1 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2 2 Plats för en sidfot

3 Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery bytte bolaget namn till Länsförsäkringar Västerbotten. Vi är därmed ett av Västerbottens allra äldsta företag. Kort om Länsförsäkringar Västerbotten...3 Vd:s kommentar...4 Samverkan...5 Förvaltningsberättelse...7 Finansiella rapporter Femårsöversikt...12 Resultaträkning...13 Resultatanalys...14 Balansräkning...15 Totalresultat...16 Förändringar i eget kapital...16 Kassaflödesanalys...16 Noter...17 Revisionsberättelse...36 Styrelse och revisorer...37 Bolagsstyrningsrapport...38 Fullmäktige...41 Ordlista...42 Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt försäkringsbolag med verksamhet i Västerbottens län. Vi erbjuder komplett ekonomisk service, med tjänster kring både bank och försäkringar under ett och samma tak. Vi har kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele, samt ombud över hela Västerbotten. Antalet anställda är 160 (omräknat till heltid). Länsförsäkringar Västerbotten är marknadsledande och två av tre villaägare, mer än 40 procent av företagen och 90 procent av alla lantbrukare har sina försäkringar hos oss. I såväl beslut som utförande arbetar vi nära våra kunder som får ta del av överskott i verksamheten i form av återbäring eller sänkta premier. Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du nämligen delägare. Det innebär att du har inflytande i företaget genom fullmäktige som består av valda representanter för försäkringstagarna. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som tillsätter vd. Bolaget samarbetar med övriga 22 länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen, som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vi erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Bolagsgruppen är rikstäckande och störst på den svenska försäkringsmarknaden. nyckeltal Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 153,3 195,3 Balansomslutning, mkr 2 956, ,8 Konsolideringsgrad, % Antal anställda* *Exklusive fritidsombud. Försäkringsrörelsen Skadeprocent f e r 78,4 68,6 Driftskostnadsprocent f e r 18,2 19,1 Totalkostnadsprocent 96,6 87,7 Bolagsstämma Bolagsstämma hålls på Nolia i Umeå fredagen den 30 mars, klockan Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 3

4 Vd:s kommentar Vi växer som helhetsleverantör Jag är övertygad om att vårt starka varumärke och vårt goda renommé bidragit till det förtroende våra kunder visar oss. Med ett skakigt år på finansmarknaden är det ingen överraskning att årets resultat blir negativt. Desto mer glädjande konstaterar vi att vår bank- och försäkringsrörelse utvecklas bättre än någonsin. Länsförsäkringar Västerbotten har en långsiktig strategi att anpassa försäkringspremierna och nå nollresultat i försäkringsrörelsen. Vi har därför sänkt försäkringspremierna i de flesta försäkringsgrenarna, och det i kombination med en ännu mer aktiv marknadsbearbetning gör att vi också lyckats öka antalet försäkringar i betydande grad. Särskilt noterbart är antalet försäkrade motorfordon. Vi har nu en marknadsandel på drygt 50 procent mer än vartannat fordon som rullar i Västerbotten är försäkrat hos oss! Vår sakförsäkringsaffär uppvisar ett resultat på 14 mkr, vilket var i nivå med förväntat resultat. Liksom föregående år drabbades branschen under året av stora naturskador framförallt storm-, snötryck- och sorkskador även om vi i Västerbotten klarade oss bättre än i andra delar av landet. Vår bank fortsätter att utvecklas mycket positivt. Under året har vi haft en stadig tillströmning av nya kunder, affärsvolymen har ökat med hela 19 procent och uppgår nu till 6 mdr. Den årliga SKI-mätningen (Svenskt Kvalitetsindex 2011) placerar oss i topp vad gäller mest nöjda bankkunder inom privatmarknaden och i december fick vi utmärkelsen Årets Bank av tidningen Privata Affärer. Hela bank- och finansbranschen har under året fått mycket medial uppmärksamhet, och jag tror att många kunder ser oss som ett alternativ till de mer traditionella storbankerna. Jag är övertygad om att vårt starka varumärke och vårt goda renommé bidragit till det förtroende våra kunder visar oss. En viktig del i satsningen på pensionskunderna är Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Affären blev klar under oktober, då även ett nyteckningsstopp på traditionell förvaltning infördes. På kort sikt innebar detta ett visst avbräck, men på längre sikt kommer förvärvet av Fondliv och utvecklingen av nya sparprodukter att ge oss helt nya förutsättningar att utvecklas inom långsiktigt sparande. I samband med förvärvet av Fondliv har Länsförsäkringar Västerbotten också ökat ägarandelen i Länsförsäkringar AB till 3,69 procent. Den 1 januari 2010 infördes vårt kundbelöningssystem för kunder som förutom att försäkra boendet hos oss också väljer oss som bank. Antalet Pluskunder uppgår nu till 9 246, en ökning med hela 23 procent under året. Självklart är bankens starka utveckling den främst bidragande orsaken till denna ökning. Att antalet kunder som väljer Länsförsäkringar Västerbotten som helhetsleverantör inom ekonomisk trygghet ska öka är ett självklart fortsatt fokus. Finansförvaltningen visade en negativ totalavkastning på minus 4,9 procent. Konsolideringskapitalet minskade med 156 mkr och uppgår nu till mkr. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fortsätter att ta marknadsandelar. Totalt förmedlades 469 objekt i Västerbotten och 28 procent valde dessutom att finansiera sitt bostadsköp hos oss. Positionsmässigt ligger vi som tredje största förmedlare i länet med en marknadsandel på 13,8 procent av förmedlarmarknaden. Engagerade och motiverade medarbetare är en viktig framgångsfaktor. Inom Länsförsäkringar Västerbotten har vi medarbetare som gör sitt bästa för att våra kunder ska uppleva att de valt rätt leverantör för sin ekonomiska trygghet, och vi kommer under 2012 att ytterligare utveckla och vässa vårt affärsmannaskap. Vi har också ett starkt arbetsgivarvarumärke och det ska vi fortsätta att utveckla. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sin kompetens och sitt engagemang bidragit till vår starka marknadsutveckling och den goda företagsanda som råder i bolaget, och till våra kunder för det förtroende de visat. Umeå i mars 2012 Göran Spetz Verkställande direktör 4 Vd:s kommentar

5 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västerbotten äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Västerbotten har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Västerbotten äger 3,69 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Västerbottens konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 2011 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKIs mätning av kundnöjdhet. Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sedan 6 september 2011 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finans iella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 2011 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privatpersoner och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Utmärkelsen erhölls utifrån bedömningen att Länsförsäkringar är en framgångsrik och offensiv fullsortimentsbank med Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden. Den lokala förankringen i kombination med att kunden är enda uppdragsgivare har stor betydelse för Länsförsäkringars kundnöjdhet. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket Samverkan som stärker Länsförsäkringar Västerbotten 5

6 starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer samt stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Västerbotten betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Västerbottens kunder. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli ännu mer framgångsrika på sina respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. En central del i utvecklingsarbetet handlar om att förflytta kunderbjudandet för att differentiera Länsförsäkringar och realisera marknadsstrategin. Ledstjärnan är de önskade positionerna inom respektive delmarknad; privat, företag och lantbruk: Länsförsäkringar ska vara den bästa leverantören av ekonomisk trygghet för bostadsägare på privatmarknaden Länsförsäkringar ska vara bäst för småföretagare Länsförsäkringar är de gröna näringarnas bank och försäkringsbolag Några exempel: Vassare sparerbjudande Länsförsäkringars ambition att växa på sparmarknaden fortsätter att göra avtryck i utvecklingsarbetet. Under året levererades en fondflyttartjänst som gör det möjligt för kunderna att flytta direktsparande i fonder från andra banker utan kapitalvinster eller kapitalförluster. Under året har två digitala vägledningar levererats, de båda verktygen utgår från kundens behov och kan användas i mötet med kunden. Genom att säljaren använder sig av de digitala vägledningarna för Personlig Spar- och Försäkringsplan får säljaren stöd att utifrån kundens behov ge kunden den ekonomiska trygghet inom Spara och Försäkra som kunden behöver. Mobila tjänster Före sommaren lanserades Länsförsäkringars Iphoneapp och Androidapp. Kunderna kan bland annat logga in, se saldo och de senaste transaktionerna samt överföra pengar mellan egna och fördefinierade konton. Under 2012 kommer kunderna även att kunna betala räkningar, godkänna e-fakturor och göra överföringar till andra banker via mobilen. Solvensarbete med kundernas bästa för ögonen Länsförsäkringar startade arbetet med att förbereda sig för de nya kapitalkraven redan 2008 och kommer att uppfylla de obligatoriska Solvens II-reglerna när de träder i kraft. Länsförsäkringar kommer att tillämpa partiella interna modeller och genom detta uppnå ett rättvisande kapitalkrav. Arbetet leder också till utökad styrning med dimensionerna risk och kapital, för att styra och anpassa risktagandet i verksamheten och för att få en effektivare användning av kapitalet. Fler leveranser av banktjänster för småföretagare Satsningen på banktjänster för småföretagare är en av gruppens största. Det erbjudande av banktjänster till småföretagare som Länsförsäkringar tagit fram vänder sig i första hand till småföretag med enkla behov och som redan idag är företagskunder. Utvecklingsarbetet under 2011 har lett till leveranser av bland annat internettjänster för företagare inklusive stöd för behörighetshantering för företag. Dessutom har det skett förbättringar av funktioner för effektivt processtöd vid produktanslutning och kredithantering. Före sommaren lanserades en ny produkt i form av Bankgaranti. Effektivare kundmöten För att frigöra mer säljtid startades ett antal utvecklingsinitiativ under året. Målet är att förenkla varje steg i försäljningsprocessen genom att bygga bort dubbelarbete. Utgångspunkten är att förbättra säljstödet och verktygen utifrån en gemensam process för både nyförsäljning och beståndsvård. Under året levererades bland annat ett nytt användargränssnitt samt en ny beräkningsfunktion för pensionsplaner. 6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Västerbotten

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Västerbotten (org nr ) avger härmed årsredovisning för 2011, bolagets etthundrafemtiosjunde verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Organisation och struktur Länsförsäkringar Västerbotten, vars verksamhetsområde är Västerbottens län, erbjuder ekonomisk trygghet för privatpersoner, företag och lantbruk. Detta görs genom att erbjuda kunderna heltäckande försäkringsskydd i form av sak- och personförsäkringar samt sparoch låneprodukter. För merparten av sakförsäkringsprodukterna har bolaget egen koncession. Övriga produkter förmedlas till Länsförsäkringar AB (som ägs av länsförsäkringsbolagen) och dess dotterbolag. Verksamheten innefattar också delaktighet i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Västerbotten ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringstagare. Dessa har inflytande på verksamheten och väljer de fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser sju ledamöter till bolagets styrelse. Därutöver ingår vd och två personalrepresentanter i styrelsen. Antalet anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader framgår av notupplysning i slutet av årsredovisningen. Länsförsäkringar Västerbotten äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak AB det fristående bolaget Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Länsförsäkringar Mäklarservice AB har till uppgift att fungera som en servicekanal mellan försäkringsmäklare och länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Västerbotten äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Bank AB det fristående bolaget Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB. Total affärsvolym Den totala volymen för ovanstående affärer fördelar sig enligt nedanstående: Mkr Sakförsäkring, premieinkomst Egen affär Direkt egen affär Mottagen återförsäkring Livförsäkring Livförsäkring, premieinkomst Livförsäkring, förvaltat kapital Finansiella tjänster Bank (inlåning 31/12) Bank (utlåning 31/12) Fonder (marknadsvärde 31/12) Förvaltningsberättelse 7

8 Resultat och ekonomisk ställning Väsentliga händelser Resultat Årets resultat före dispositioner och skatt uppgick till minus 153,3 (195,3) mkr och efter dispositioner och skatt till minus 132,7 (125,9) mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 13,9 (38,4) mkr efter avdragen återbäring och rabatter med 38,1 (41,5) mkr. Av femårsöversikten längre fram i årsredovisningen framgår resultat, ekonomisk ställning och nyckeltal. Marknadsandelar Bolaget har under året stärkt sin ställning som det ledande försäkringsbolaget i länet. Marknadsandelarna och deras förändring jämfört med föregående år framgår av tabellen i spalten nedan. Marknadsandelar % Hem 44,7 44,0 Villa, Villahem 60,6 60,1 Fritidshus 79,6 79,2 Lantbruk 90,0 (ca) 90,0 (ca) Motorfordon 51,5 49,8 Företag 42,3 42,9 Beräkningssätt för marknadsandelar har justerats. För jämförbarhet har 2010 års siffror räknats om. Skadeutfall Årets försäkringsersättningar i direkt försäkring f e r (inklusive skaderegleringskostnader), uppgick till 392,4 (322,9) mkr, vilket är i nivå med vad som kalkylerats. Vi har under året drabbats av tre större brandskador på flerfamiljshus till en total kostnad av cirka 37 mkr. Vi har också under året haft ett flertal skador på skogsförsäkringar orsakade av snöbrott och sorkskador till en totalkostnad av cirka 10 mkr. Antalet skador har totalt sett inte ökat i förhållande till föregående år då vi såg en kraftig antalsökning. Inom motorförsäkring ser vi en något minskad skadefrekvens kanske tack vara den milda förvintern. Inom det skadeförebyggande arbetet, som är en del av vårt miljöarbete, har vi även i år fokuserat på aktiviteter inom de stora skadeområdena brand-, vatten- och trafikskador. Vi arbetar långsiktigt, med övertygelsen att våra skadeförebyggande aktiviteter kommer att innebära lägre kostnader över tiden och att det dessutom stärker vårt varumärke. Kapitalförvaltning Värdet på placeringstillgångarna uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 330,8 mkr enligt följande struktur: Placeringar Mkr % % Obligationer, ränte- 738,5 31,7 757,1 31,1 bärande och lån Aktier, andelar 1 461,5 62, ,3 63,9 och optioner Fastigheter 1) 130,8 5,6 121,6 5,0 Summa 2 330,8 100, ,0 100,0 1) Skillnad mellan marknadsvärde och fastighetslån. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till 144,1 (156,5) mkr. Den totala avkastningen på placeringar och likvida medel uppgick till minus 125,7 (243,6) mkr, medan direktavkastningen uppgick till 65,3 (52,2) mkr. Länsförsäkringar AB förvärvar Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv, och genom nyemission på 121,5 mkr ökar Länsförsäkringar Västerbotten sin ägarandel i LFAB till 3,69 procent. Ökningen av marknadsandelarna inom motorfordon under året innebär att mer än vartannat fordon i länet är försäkrat i Länsförsäkringar Västerbotten. Vinterns sorkangrepp orsakade omfattande skador på länets skogsbestånd, till en kostnad av 8 mkr. I början av 2012 passerade bankens totala affärsvolym 6 mdr, en ökning med 19 procent under det senaste året. 8 Förvaltningsberättelse

9 Risker i verksamheten I januari kommer ett nytt regelverk, Solvens II, att införas för försäkringsbolag inom Europa. Solvens II syftar till att ytterligare säkerställa att bolagen har ett sunt risktagande i den löpande verksamheten. Regelverket kommer att innebära förändringar både i framräknandet av solvenskapital, samt bolagets interna kontroll och styrning. Syftet med regelverket är att öka tryggheten för kunderna och är skapat i ljuset av den globala finanskrisen. Införandet av Solvens II innebär att det behövs påtagligt större resurser för kontroll och rapportering i ett bolag som vårt. Solvens II och motsvarigheten inom bank Basel III kommer att kräva starkare konsolidering för försäkringsbolag och banker. Länsförsäkringar Västerbotten har under 2011 startat ett lokalt projekt som syftar till att förebereda bolaget för det kommande regelverket. Under 2011 har huvudarbetet inom projektet varit att genomlysa bolagets huvudprocesser och dokumentera dessa i form av processbeskrivningar och instruktioner. Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Skadeprocenten för egen räkning (f e r) har under den senaste femårsperioden varit stabil. Den mottagna affären innehåller i huvudsak svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 33,6 mkr eller cirka 6 procent av den totala premieinkomsten. För att reducera risktagandet har försäkringsriskerna under år 2011 också varit begränsade med hjälp av återförsäkring. Den högsta kostnad som fallit på bolaget vid skada på en enskild risk eller vid en händelse, har uppgått till 10 mkr (1,5 mkr för ansvar och rättsskydd samt 1 mkr för motorfordon). Dessutom har resultaträkningen varit återförsäkrad på ett sådant sätt att om den sammanlagda skadekostnaden efter ovan nämnda återförsäkring överstiger 90 procent av premieintäkten f e r (exklusive trafik) betalar återförsäkraren 100 procent härav. Skyddet är beloppsbegränsat till 20 procent av premieintäkten f e r (exklusive trafik). Trafikaffären har ett separat återförsäkringsskydd där den högsta kostnad som faller på bolaget vid skada på enskild risk eller händelse uppgår till 2 mkr. Marknadsrisk I vår kapitalförvaltning har vi identifierat marknadsrisker bestående av aktiekursrisk, valutarisk, fastighetsrisk, motpartsrisk samt ränterisk. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. 1 Framflyttat ett år efter beslut taget 2011 Förväntad framtida utveckling Bolaget fortsätter att utveckla bank- och försäkringsverksamheten och vi förväntar oss en fortsatt positiv volymutveckling, främst då inom bankområdet. I och med att vi nu erbjuder bankprodukter för företag har vi ett komplett bank- och försäkringserbjudande även för småföretagare. Banksatsningen motiveras bland annat av att den skapar förutsättningar för att sakförsäkringsaffären ska fortsätta att utvecklas positivt. Den gemensamma banken uppvisar redan idag ett positivt resultat och ambitionen är att detta inom de närmaste åren även ska uppnås på lokal nivå. En viktig del i satsningen på pensionskunderna är LFABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Affären möjliggör en bra bas för utveckling av nya attraktiva sparprodukter för privatpersoner och företag. Inom sakförsäkringsområdet ser vi en allt tuffare konkurrens med ökad prispress. Våra premier är idag anpassade utifrån ett förväntat nollresultat. Vi förväntar oss att de senaste årens premiesänkningar bidrar till att vi ökar marknadsandelarna något. Förvaltningsberättelse 9

10 Miljö I allt som Länsförsäkringar Västerbotten arbetar med står hållbarhet i fokus. Frågorna är integrerade i den dagliga verksamheten. För oss betyder hållbarhet ett långsiktigt ansvarstagande inom en mängd frågor som berör oss alla; ekonomisk och social hållbarhet, etiska frågor och inte minst ett ansvarstagande för vår miljö. Målet är att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till ett gott liv inte äventyras. Vi på Länsförsäkringar Västerbotten jobbar för att västerbottningen ska leva, bo och verka i ett tryggt län. Länsförsäkringar Västerbottens miljöarbete har som utgångspunkt att minska antalet skador. En viktig del i detta är det skadeförebyggande arbetet. En skada innebär ofta en stor miljöpåverkan i och med transporter, tillverkning av nytt material och omhändertagande av kasserat material. Även ur ett miljöperspektiv är det viktigt att reparera skador på ett kvalitetsmässigt sätt. Det ökar livslängden och reducerar därmed risken för framtida skador. Vi för en kontinuerlig dialog med de entreprenörer inom bygg- och fordonssektorn som återställer skador till bolagets kunder. Metod- och materialval är då centrala frågor. I vårt miljösystem ingår bland annat ett tydligt mål på andelen likvärdiga delar vid vagnskadereparationer. Då en kund beslutar sig för att teckna en försäkring är det ett antal processer som startas. Det krävs kommunikation och betalning vilket förbrukar papper, datadrift och kontorsdrift. Under försäkringens löptid ska en del av kapitalet förvaltas, vilket också förbrukar resurser. Skaderegleringen, som kunden betalar för att kunna ta del av under vissa förutsättningar, skapar ytterligare processer och beslut som har stor miljöpåverkan. För att miljöarbetet ska fungera i praktiken måste det vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. Länsförsäkringar Västerbotten har varit ISO certifierade sedan 2003, och har kommit långt i det arbetet. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att: Årets resultat Balanserat resultat Summa Balanseras i ny räkning kr kr kr Personal Länsförsäkringar Västerbotten uppnådde också under 2011 de uppsatta målen för sjukfrånvaro. Under året uppgick sjukfrånvaron till 2,4 procent, vilket är en liten ökning jämfört med tidigare år. Vi har under året genomfört Agerus prestationsundersökning, en metod som handlar om att förbättra förutsättningarna för medarbetarnas prestation. Genom undersökningen får varje arbetsgrupp ett prestationsindex, vilket kan förbättras genom åtgärder som gruppen själv beslutar och genomför. Arbetet med bolagets ledarprogram för samtliga ledare avslutades under Under 2011 har vi genomfört Pulsjakten, en större friskvårdsaktivitet i två delar, där medarbetarna i grupper motionerade för att sänka sin arbetspuls. Under tävlingsperioden genomfördes även ett antal aktiviteter för att stimulera motion. Bland samtliga ekonomistudenter på Sveriges universitet och högskolor görs undersökningen Företagsbarometern. Undersökningen mäter attraktivitet som arbetsgivare. Länsförsäkringar förbättrade sin position under 2011 och inom försäkring var vi för nionde året i rad branschbäst. 10 Förvaltningsberättelse

11 Plats för en sidhfot 11

12 Finansiella rapporter Femårsöversikt Mkr RESULTAT Premieintäkter f e r 530,5 519,4 516,7 523,4 520,8 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 33,8 16,0 15,3 27,8 25,0 Försäkringsersättningar f e r 416,1 356,2 347,3 369,4 325,9 Driftskostnader f e r 96,3 99,3 97,3 98,9 92,3 Övriga tekniska kostnader 0,0 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter 51,9 79,9 87,4 82,9 127,6 Återbäring och rabatter 38,0 41,5 47,2 44,4 85,4 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 13,9 38,4 40,2 38,5 42,2 Finansrörelsens resultat 163,3 169,7 318,3 144,9 124,2 Övriga intäkter och kostnader 3,9 12,8 17,2 14,7 9,5 Resultat före dispositioner och skatt 153,3 195,3 341,3 121,1 156,9 Årets resultat 132,7 125,9 208,5 34,5 156,9 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar 2 354, , , , ,9 Premieinkomst f e r (P) 545,9 520,7 517,1 522,9 531,8 Försäkringstekniska avsättningar f e r 885,0 817,9 804,9 781,4 748,0 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 1 026, , ,3 824,8 790,3 Uppskjuten skatt 55,6 105,1 71,3 13,7 95,5 Obeskattade reserver 609,5 583,8 560,0 503,3 577,9 Övervärde i koncern- och intressebolag 0,0 0,0 230,4 Konsolideringskapital (K) 1 691, , , , ,1 Konsolideringsgrad (K/P) 310% 355% 322% 259% 324% Kapitalbas 1 686, , , , ,3 Erforderlig solvensmarginal 100,5 96,6 102,0 96,2 95,9 NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent f e r 78,4% 68,6% 67,2% 70,6% 62,6% Driftskostnadsprocent f e r 18,2% 19,1% 18,8% 18,9% 17,7% Totalkostnadsprocent f e r 96,6% 87,7% 86,0% 89,5% 80,3% Kapitalförvaltning Direktavkastning 2,6% 2,1% 2,6% 4,0% 3,6% Totalavkastning 4,9% 9,6% 15,9% 7,5% 7,7% 12 Finansiella rapporter

13 Resultaträkning Tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter f e r Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsen Kapitalavkastning, intäkter 7, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8, Kapitalavkastning, kostnader 9, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 8, Finansrörelsens resultat före överföring av kapitalavkastning till försäkringsrörelsen Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättning till säkerhetsreserv Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Finansiella rapporter 13

14 Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker Tkr Totalt Sjuk och olycksfall Hem, Villa och Fritidshus Lantbruk, Företag, Fastighet Motor fordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen åter försäkring Sakförsäkringens tekniska resultat Premieintäkt f e r (not 1) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r (not 2) Återbäring och rabatter (not 3) Driftskostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat föregående år Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador NOT 1 Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT 2 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador f e r Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel NOT 3 Återbäring och rabatter Återbäring Rabatter Finansiella rapporter

15 Balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 15, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16, Övriga lån 17, Derivat 18, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Tkr Not eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Skatter Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Kassa och bank Summa Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Finansiella rapporter 15

16 Tkr Rapport över totalresultatet Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Omföring föregående års resultat Totalt resultat Årets resultat Summa totalresultat Utgående balans Ingående balans Omföring föregående års resultat Totalt resultat Årets resultat Summa totalresultat Utgående balans Kassaflödesanalys Tkr den löpande verksamheten Försäkringsverksamheten Inbetalda premier Utbetalda skador Utbetalningar avseende driftskostnader Återbäring 8 9 Rabatter Återförsäkrares andel av Inbetalda premier Utbetalda skador Placeringsverksamheten Erhållna utdelningar på aktier och liknande värdepapper Erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper Realiserade vinster på placeringstillgångar (netto) Nettoinvesteringar i placeringsverksamheten Aktier Räntebärande Övriga lån Derivat Fastigheter Kassaflöde från fastighetsförvaltning (netto) Övrigt kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Betalda räntor Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Aktier och andelar i intresseföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid årets slut Förändring kassa och bank Finansiella rapporter

17 Noter not 1 redovisningsprinciper Allmänna förutsättningar Grund för rapporternas upprättande Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkringsföretag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26 med tillägg i 2009:12 och 2011:28. Innebörden av detta är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med de begränsningar och tillägg som följer av svensk lag, RFR 2 samt 2008:26, 2009:12 och 2011:28. Denna årsredovisning avges per 31 december 2011 och avser Länsförsäkringar Västerbotten, ömsesidigt försäkringsaktiebolag med säte i Umeå. Adressen till huvudkontoret är Nygatan 19, Umeå och organisationsnummer är Styrelsen har i mars 2012 godkänt denna årsredovisning för offentliggörande. Bolagets huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna fordrar att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av byggnader och mark samt försäkringstekniska avsättningar har betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Upplysningar om värderingsmetod avseende byggnader och mark framgår av not 13. Värdering av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenserna som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Nya och ändrade standarder som tillämpas 2011 Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon väsentlig inverkan på företaget. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av företaget Inga av de IFRS standarder eller IFRICtolkningar som ännu inte trätt ikraft men som har antagits av EU väntas ha någon inverkan på företaget. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f e r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f e r under året. Använda räntesatser utgörs av medelvärdet för en femårig statsobligation de senaste fem åren plus 1 procentenhet för olycksfallsoch trafikaffär samt av medelvärdet för 90-dagars statsskuldsväxlar under året plus 2 procentenheter för övrig affär. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av livförsäkrings-, bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livförsäkringsområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icketekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförts. Intäkter från fastighetsförsäljning Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen, såvida inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade med tillgång NOTER 17

18 en (det vill säga kontrollen över den) har övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömningen av redovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll. Ränteintäkter För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tilllämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som räntan belöper på. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklusive transaktionskostnader. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori se not 19. Kategorisering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Västerbotten förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, derivat och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier, såsom till exempel Länsförsäkringar AB, ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer Länsförsäkringar Västerbotten alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen förutom när redovisningslagstiftningen inte medger detta. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern- och intresseföretag samt av obligationer och räntebärande värdepapper. Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas regelbundet. Redovisning av affärshändelser Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Anskaffningsvärdet för placeringstillgångar är exklusive transaktionskostnader avseende finansiella instrument. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen på affärsdagen. Ej likviderade affärer per balansdagen redovisas som fordran respektive skuld till motparten under övriga fordringar eller övriga skulder. Köp och försäljningar av byggnader och mark redovisas i balansräkningen på tillträdesdagen. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För de finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke tekniska redovisningen som kapitalavkastning intäkter eller kostnader. Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar utgörs i balansräkningen av övriga lån och övriga 18 NOTER

19 fordringar och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer att låne- och kundfordringar är i behov av nedskrivning. Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa marknadsvärden och som inte används för säkringsredovisning. Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras (i enlighet med IAS 39) som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet. Finansiella skulder som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Andra finansiella skulder Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av skulder till kreditinstitut. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiva räntan som beräknades när skulden togs upp. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Värderingsprinciper Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper samt Derivat. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Onoterade tillgångar utgörs i balansräkningen av onoterade aktieinnehav och sammansatta instrument. Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde. Verkligt värde på sammansatta instrument som inte är noterade på en aktiv marknad fastställs genom en användning av värderingsmodeller som är etablerade på marknaden. Värdena tillhandahålls i allmänhet av motparten till de sammansatta instrumenten, som har hög rating i svenska finansiella institut. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar Alla finansiella instrument värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Övriga tillgångar Byggnader och mark Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter och/eller avkastning genom värdestegring. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet baseras på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Värdering sker normalt årligen. Om det under löpande år föreligger indikationer på väsentliga värdeförändringar på fastigheterna (enskilda fastigheter eller delar av beståndet) sker en omvärdering av de aktuella fastigheterna i samband med kvartalsrapporteringen till Finansinspektionen. Omvärderingar av verkligt värde under löpande år sker genom en intern värdering. Verkligt värde är det belopp till NOTER 19

20 vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna har fastställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp, och avkastningsmetod. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska kassaflöden i form av driftsnetton, som successivt marknadsanpassats, samt nuvärdet av det bedömda restvärdet år y. Restvärdet har bedömts genom en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto år y+1. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning. Tillkommande utgifter för förvaltningsfastigheter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med utgiften kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Utgifter som avser utbyten av hela eller delar av identifierade komponenter av fastigheten aktiveras liksom utgifter för helt nya komponenter. Reparationer av förvaltningsfastigheter kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer. Rörelsefastigheter är fastigheter som används i den egna verksamheten exempelvis för tillhandahållande av tjänster. Rörelsefastigheter redovisas, i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd, på samma sätt som förvaltningsfastigheter. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsult- och juristtjänster. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Beräknade nyttjandeperioder på inventarier och installationer är 5 år. Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår. Nedskrivning av materiella tillgångar Materiella tillgångar (med undantag för tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper samt förvaltningsfastigheter) prövas för nedskrivning enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas när en tillgångs- eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde (med avdrag för försäljningskostnader) och tillgångens nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en kassagenererande enhet). En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Leasing Samtliga leasingavtal som bolaget har klassificeras och redovisas som operationell leasing. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Redovisning av försäkringsavtal Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redovisas som antigen finansiella instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Västerbotten tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning och kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i absoluta tal, är beloppet betydande i relation till det belopp som utbetalas om den försäkrade händelsen inte inträffar (då ingen ersättning utgår). Samtliga Länsförsäkringar Västerbottens försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt 20 NOTER

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer