VÄLKOMNA TILL MALMÖ! Ulf Ljungberg Stadskontoret Avdelningen för trygghet och säkerhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA TILL MALMÖ! Ulf Ljungberg Stadskontoret Avdelningen för trygghet och säkerhet. ulf.ljungberg@malmo.se"

Transkript

1 VÄLKOMNA TILL MALMÖ! Ulf Ljungberg Stadskontoret Avdelningen för trygghet och säkerhet

2 FÖREBYGGANDE ARBETE Sker i stadsdelarnas regi. Samordnas via SSP-nätverket. Utvecklingsarbete sker på stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet.

3 Nu ska jag berätta om varför vi resonerar som vi gör.

4

5 En tobaks-, alkoholoch drogförebyggande strategi för Malmö

6 Den sista handlingsplanen Baserat på tidigare erfarenheter Utvärderingar Forskarseminarium Delaktighet från alla

7 Stöd till förebyggande arbete Faktainsamling och analys Tillgångsbegränsande arbete Efterfrågebegränsande arbete

8 Mål Att antalet ungdomar under 18 år som börjar röka och snusa ska minska. Att antalet vuxna rökare ska minska. Att antalet skador till följd av alkoholkonsumtion ska minska.

9 Mål Att genomsnittsåldern för alkoholdebut skall höjas. Att alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minska. Att antalet narkotikamissbrukare och hormondopinganvändare ska minska.

10 Mål Att inga ungdomar ska testa eller använda narkotika eller hormondopingmedel. Att genomföra arbetet inom En Drogfri Framtid med samma grundläggande strategi, det vill säga att flera aktörer under lång tid genomför många åtgärder samtidigt inom flera insatsområden utifrån en gemensam målbild. Att göra det drogförebyggande arbetet mer känt i respektive organisation och för malmöborna.

11 Alla unga i Malmö har rätt till en uppväxt fri från tobak, alkohol och droger Många som gör mycket under lång tid

12 UTVÄRDERINGEN (STRATEGIN).vilket ytterligare talar för att det inte är EDFs arbete som i huvudsak har haft betydelse för utvecklingen.

13 UTVÄRDERINGEN (ÅTGÄRDERNA) saknas vetenskapligt stöd för ett flertal av de åtgärder som genomförts, det vill säga det finns lite som talar för att åtgärderna kan leda till det som de är avsedda att leda till.

14 UTVÄRDERING - Inga effekter kunde tillskrivas strategin - Brister i programteori - Kvalitetsbrister - Implementeringsbrister

15 OCH VAD HÄNDE SEDAN?

16 VAD ÄR DET VI INTE HAR FÖRSTÅTT?

17

18 Styrgrupp Trestad 2 Projektorganisation Trestad 2 Regeringens Referensgrupp (Socialdepartementet, RPS, FHI m fl) Arbetsgrupp Trestad 2 Forskargrupp Malmö Göteborg Stockholm Förebyggande Malmö Pilot: CTC Communities That Care Kvalitetsstandarder för förebyggande arbete Tobaks EFFEKT Förebyggande Göteborg Tobaks EFFEKT Förebyggande Stockholm Kvalitetsutvecklingsprojekt Kvalitetsstandarder för förebyggande arbete Tobaks EFFEKT Tidiga insatser Malmö Utveckla samverkan kring riskgrupper Kompetensutveckling Tidiga insatser Göteborg Rapport; cannabis och unga i Göteborg 2012 Community readiness Kompetenshöjning Tidiga insatser Stockholm Ungdom i storstad MUMIN utvecklingsprojekt Vård/behandling Malmö Uppföljning och analys genom UngDOK Webbportal Vård/behandling Göteborg Uppföljning och analys genom UngDOK Behandlingsstudien Gbg Webbportal Vård/behandling Stockholm Uppföljning och analys genom UngDOK Webbportal Kent Johnsson Claes Andersson Mats Berglund Nikolaus Koutakis Mikael Dahlberg Mats Anderberg Harry Sumnall Anette Skårnert Björn Andersson Mikael Dahlberg Mats Anderberg Torbjörn Forkby Russel Turner Nikolaus Koutakis Anders Tengström Johanna Abdon Nikolaus Koutakis Mikael Dahlberg Mats Anderberg Harry Sumnall

19

20

21

22

23 C T C ett operativsystem

24 ATT FÖREBYGGA PROBLEM Det läcker vatten genom taket när det regnar. Vi måste byta golv och tapetsera om varje vecka

25 DET FINNS KUNSKAP IDAG Har du tänkt på att 2013: Inget annat område inom offentlig verksamhet tillåter att magkänsla betraktas som likvärdig vetenskap?

26 SÅ HÄR BRUKAR DET GÅ TILL

27 RÄTT INTERVENTI0N PÅ RÄTT SÄTT 3 ägg 3 dl strösocker 2 tsk vaniljsocker 2 tsk bakpulver 75 g smör 1 dl vatten 3 dl vetemjöl Smörj och bröa en form, lite större än 1,5 liter. Sätt ugnen på 175 C. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp. Tillsätt vaniljsocker och bakpulver. Vispa ihop med elvisp. Tillsätt vetemjölet och kör försiktigt med elvispen. Smält smöret, häll i vatten och låt koka upp. Häll sedan det i smeten och vispa till en jämn smet. Så fort smeten är jämn så häll smeten i formen och ställ direkt in den i ugnen. Det är viktigt att man är snabb eftersom värmen gör att bakpulvrets effekt startas. Grädda i nedre delen av ugnen i 175 C, ca 45 minuter.

28 TEORETISKT SYNSÄTT

29 RISKFAKTORER Riskfaktorer ökar risken för problem. Risken för att problem uppstår ökar dramatiskt ju fler riskfaktorer som finns i den unges tillvaro.

30 SKYDDSFAKTORER Skyddsfaktorer minskar risken för problem. Risken för problem minskar dramatiskt ju fler skyddsfaktorer som finns i den unges tillvaro.

31 Riskfaktorer Alkohol och droger Brottslighet Tonårsgraviditet Skol-avhopp Våld Depression och ångest S AM HÄ L L E God tillgång på droger God tillgång på vapen Liberala lagar och normer gällande droger, vapen, kriminalitet Massmedias presentation av våld Ofta bostadsbyten F AM I L J Desorganiserat närsamhälle (bostadsbrist, kriminalitet, social utslagning) Extrem fattigdom Antisocialitet/missbruk inom familjen Brister i anknytning, uppfostran, tillsyn Familjekonflikter Föräldrar positiva till problembeteendet S K O I N D / K AM R Misslyckande i skolarbetet (högstadium) Dålig anknytning till skolan Tidigt och långvarigt antisocialt beteende Alienerad, rebellisk, oppositionell Kamrater med problembeteendet Positiv attityd till problembeteendet Tidig debut med problembeteendet Konstitutionella (genetiska mm) faktorer Hawkins, Catalano et al, 2002

32 NÅGRA EXEMPEL Riskfaktorer FAMILJ SKOLA Skyddsfaktorer FAMILJ SKOLA Missbruk Otrivsel Höga förväntningar Höga förväntningar Psykisk ohälsa Oordning Tid tillsammans Trygghet Brister i tillsyn Svag måluppfyllelse Kärleksfulla relationer Trivsel Svag anknytning Låga förväntningar Tydliga normer Tydliga normer

33 RISK-OCH SKYDDSFAKTORER NÄR- OMRÅDE SKOLA SAMHÄLLE FAMILJ KAMRATER Faktorerna samspelar med varandra och finns på alla de arenor där unga finns

34 KOMBINATIONEN AV FAKTORER 16 N O R M B R O T T

35 SAMSPEL MELLAN RISK- OCH SKYDDSFAKTORER OMGIVNINGS- FAKTORER NÄR- OMRÅDE SKOLA SAMHÄLLE FAMILJ KAMRATER INDIVIDUELLA FAKTORER N O R M B R O T T

36 OPERATIVSYSTEMET CTC

37 RISKFAKTORER GRANNSKAP A B C D E F G H I K L M

38 EVIDENSBASERADE PROGRAM Före- och eftermätning - RÄCKER INTE Före- och eftermätning med kontrollgrupp INDIKERAR ATT INSATSEN KANSKE GER EFFEKT Före-och eftermätning med randomiserade insats- och kontrollgrupper INDIKERAR ATT INSATSEN HAR EFFEKT.

39 SKYDDSFAKTORER GRANNSKAP N O P Q R S T U V X Y Z

40 SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY SUNDA VANOR TYDLIGA NORMER OCH SUNDA VÄRDERINGAR BAND TILL SAMHÄLLET: ANKNYTNING OCH VILJA ATT BIDRA MÖJLIGHETER KOMPETENSER BERÖM INDIVIDUELLA EGENSKAPER

41 CTC Malmö Ålder Nivå Universell Intervention Selekterad Intervention Indikativ Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention 6-9 Intervention Intervention Intervention Förskola Intervention Intervention Intervention RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe RSe LVU12 BASELINE LVU16 LVU20 EFFEKTER DELAVSTÄMNING LVU24 EFFEKTER DELAVSTÄMNING LVU28 EFFEKTER UTVÄRDERING

42 IMPLEMENTERINGSSPÖKET EUROPEAN DRUG PREVENTION QUALITY STANDARDS

43 EDPQS European Drug Prevention Quality Standards Europeisk kvalitetsstandard för drogförebyggande arbete

44 Vad är EDPQS? Fas I: Tvåårigt EU-projekt - Liverpool John Moores University Fas II: Anpassning och genomförande Syften: The European drug prevention quality standards provide the first European framework on how to conduct high quality drug prevention. För information, utbildning och vägledning För utveckling eller uppdatering av kvalitetskriterier För självreflektion För diskussion i grupp För exempelvis projektledarutbildning Socialförvaltningen Utvecklingsenheten

45 The Projektcykeln drug prevention för drogprevention project cycle - a en modell to att be anta adopted och and anpassa adapted 1. Behovsbedömning 8. Spridning och förbättring TVÄRSEKTORIELLA ÖVERVÄGANDEN 2. Resursbedömning 7. Slut-utvärderingar A: Hållbarhet och finansiering C: Personalutveckling B: Kommunikation och intressentsamverkan D: Etik 3. Programformulering 6. Genomförande och uppföljning 4. Interventionsutformning 5. Förvaltn. & mobilisering av resurser

46 EDPQS på svenska Samarbete med Fas 2-projektet, Liverpool John Moores University Arbetsgrupp Stockholm-Malmö, inklusive forskare Studiecirkel i Stockholm, (preventionssamordnare i stadsdelar) Studiecirkel i Malmö (SSP-samordnare i stadsdellar) Tidplan: Vt 2013: Genomarbetning terminologi, anpassning Ht 2013: Slutbearbetning, språkgranskning Nyår 13/14: Färdig produkt

47 Användningsområden EQUS Grund för högre preventionsutbildning EDPQS Grundmaterial för nationell standard Checklista för självreflektion Manualer, Hjälpredor Additional guidance

EN GRUND FÖR ATT VÄXA

EN GRUND FÖR ATT VÄXA EN GRUND FÖR ATT VÄXA FORSKNING OM ATT FÖREBYGGA BETEENDEPROBLEM HOS BARN Knut Sundell & Martin Forster 1 Knut Sundell & Martin Forster En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning. inventering, analys och behov

Material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning. inventering, analys och behov Material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning inventering, analys och behov Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131 Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm Rapport 131 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer