Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 STK Sammanfattning Stadskontoret har inkommit till kommunstyrelsen om en redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013, enligt tidigare antagna plan för Malmö stads internationella arbete. Förslag till beslut [Här skriver du beslutande instans] föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - KS Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Det internationella arbetet sammanfattas varje år i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektsystem för att kunna utveckla redovisningen av förvaltningarnas arbete med EU-finansierade projekt. Del 1; EU finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under perioden. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon

2 SEK. 2 (3) Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom ramen för detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Det bör beaktas att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Samverkansparter och projektroller Malmö stads samverkade med det offentliga, privata och universitet/högskola under Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt. Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Det framgår även att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Redovisningen visar också att det finns personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Det framkommer i redovisningen att merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter som framgångsfaktorer. Flertalet förvaltningar redovisar också att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. Stadskontorets bedömning Stadskontorets roll är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Stadskontoret anser att redovisningen ger god insikt i det inter-

3 nationella arbetet. Genom kopplingar till kommunens internationella strategi och till kommunfullmäktiges fastställda budgetmål för Malmö stad, bedöms det internationella arbetet skapa mervärde för Malmö stads utveckling. 3 (3) Stadskontoret eftersträvar ökad balans mellan ekologiskt och socialt perspektiv, men framhärdar också att det ekonomiska perspektivet lyfts. Stadskontoret menar att alla initiativ är lovordade, men särskilt viktigt är att kommunen gör en samlad bedömning om stadens utmaningar utifrån ett strategiskt perspektiv. Stadskontoret lyfter även vikten av att ta med kunskap, goda resultat och framgångsfaktorer in i den nya strukturfondsperioden med utvecklat fokus på den sociala hållbarheten. Stadskontoret anser att Malmö stad bör utveckla ett gemensamt perspektiv på kommunens internationella arbete, på kommunledningsnivå såväl som på förvaltningsnivå. Det är önskvärt att kommunen förmår samordna sina omvärldsrelationer för att säkra stadens behov ur ett helhetsperspektiv. Stadskontoret framhåller att uppnådda effekter och värden av stadens internationella arbete analyseras vidare i nästa redovisning för Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Magnus Persson Stadskontoret

5 2 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

6 Innehållsförteckning Internationell redovisning Sammanfattning... 5 Del 1; EU-finanierade projekt... 7 EU-medel Samverkansparter Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbete Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat) Hur har beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts? Implementering/spridning av projektresultat Bilaga 1. Information om redovisade program och fonder Bilaga 2. Förvaltningarna textredovisning 3 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

7 Internationell redovisning 2013 Stadskontorets uppdrag är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektredovisningssystem för att kunna utveckla insamling av material från förvaltningarnas arbete kring projektmedel, budgetmål och uppfyllelse av EUprojekt. Totalt har 10 kommunala förvaltningar registrerat projekt i det nya systemet och sammanlagt har de redovisat 61 EU-finansierade projekt under år Varje förvaltning har också sammanställt en text där de beskriver sitt internationella arbete. Förfrågningsunderlaget skickades ut via e-post till 19 förvaltningar. Av dessa har 17 lämnat in svar. I förfrågningsunderlaget som skickades ut ombads förvaltningarna att svara på följande frågor: Förvaltningens prioriterade områden i det internationella arbetet? Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete? Förvaltningens kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EUprojekt? Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)? Implementering/spridning av projektresultat. Majoriteten av förvaltningar har i sina svar valt att utgå från ovan nämnda frågor. Dock har stadens omorganisering begränsat årets insamling. På grund av förändringar i personal- och organisationsstrukturer har stadens skolförvaltningar och tre stadsområdesområdesförvaltningar enbart kunnat redovisa för andra halvåret under Två andra förvaltningar redovisade att de inte utfört något EU-arbete under året. 4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

8 Sammanfattning Malmö stad redovisade över 60 EU-finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EUprojekt under perioden. Drygt hälften av EU-medlen till tekniska förvaltningar Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon SEK. Störst andel medel betalades ut från Regionalfonden Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Störst andel medel till budgetmålet; Ekologisk hållbar stad Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Beaktas bör att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Under året samverkade Malmö stad med 25 länder Malmö stads förvaltningar samverkade med offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där kommunen samverkade med både offentliga och privata aktörer uppgick till 5 projekt och där kommunen samverkade med både offentliga aktörer och universitet/högskola uppgick till 19 projekt. Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt under Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. 5 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

9 Förvaltningarnas prioriterade områden varierar Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Exempel på prioriteringar som redovisas är energieffektivisering, områdesprogrammen, utbildning, mässor, samt mål som ingår i kommunens internationella strategi och handlingsplan. Redovisningen påvisar också att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Förvaltningar avsätter personella resurser till internationellt arbete Undersökningen visar att det finns stora personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster, medan en del andra förvaltningar redovisar en eller delvis tjänst för internationellt arbete. Underökningen visar också att förvaltningar behöver utse personal från ordinarie verksamhet samt att verksamhetsbudgeten kunde vara begränsade när behovet uppstod. Kompetensutveckling genom nätverkande och deltagande i projekt Merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Internationellt arbete bidrar till positiva resultat Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat implementering, kunskapslyft och ökad förståelse för samarbete. Insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter kan nämnas som ytterligare framgångsfaktorer. EU-medel bidrar till arbete med målsättningarna i större utsträckning Flertalet förvaltningar redovisar att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Det har bland annat bidragit till effektivare leveranser med ökad kvalité. Det framgår även att internationella utbyten och samarbete bidrog till positiv utveckling för kommunen. Enligt redovisningen har EU-medel bidragit till de övergripande målen och resulterat i social och miljömässig utveckling. Projektresultat sprids via interna- och externa kanaler Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. 6 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

10 Del 1; EU-finansierade projekt Sammanställningen avser alla internationella och nationella projekt för vilka Malmö stads förvaltningar har fått EU-medel under år Den avser både projekt som förvaltningarna är huvudsaklig ägare av och projekt som förvaltningarna är delägare av eller deltar i. Enligt figur 1 redovisade 10 förvaltningar inom Malmö stad totalt 61 EUfinansierade projekt år Av dessa startades 16 projekt och 18 projekt avslutades. Under perioden fanns 27 pågående EU-projekt från tidigare år. Figur 1, Redovisade EU-projekt år Startade Pågående Avslutade Malmö stads projektsystem 2014 Figur 2 nedan redovisar vilka program och fonder som ligger till grund för beviljade medel inom Malmö stads förvaltningar Totalt har 17 EUprogram och fonder beviljat medel till Malmö stads förvaltningar (se information om program och fonder enligt bilaga 1). Av dessa har Interreg IV A beviljat 14 projekt, 7:e Ramprogrammet 10 projekt och Regionalfonden 7 projekt. Vidare har LIFE+ och Leonardo da Vinci beviljat 6 respektive 4 projekt. I figuren redovisas även att ramprogrammet Competitiveness and innovation och de båda fonderna Interreg IV B och Socialfonden vardera har beviljat EUmedel till 3 projekt. Resterande 9 fonder och program har sammanlagt beviljat medel till 10 projekt. Som ett förtydligande kan anges att EU-mål 2 omfattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Figur 2, EU-program och fonder Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

11 Antal Antal EU-program och fond Malmö stads projektsystem 2014 Figur 3 visar antalet redovisade projekt per förvaltning. Under året medverkade Miljöförvaltningen i 37 projekt, Stadskontoret i 6 och Serviceförvaltningen samt SoF Öster vardera i 1 projekt. Gatukontoret och Kulturförvaltningen redovisade vardera 3 projekt, medan Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, GyVu och SoF Söder redovisade 1 projekt per förvaltning. Sammantaget motsvarar antalet projekt inom Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under Figur 3, antalet projekt per förvaltning Förvaltning Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

12 Antal Antal Figur 4 redovisar förvaltningarnas roller i EU-projekt under år Under året medverkade Malmö stad som projektdeltagare i 24 projekt, Leadpartner och projektpartner i 18 respektive 8 projekt. Under året verkade Malmö stad som projektägare i 3 projekt och var koordinator och projektledare för vardera 2 projekt. Förvaltningarna redovisade även tre övriga roller i form av informatör, ambassadör och konsult. Redovisad roll saknades för ett projekt i redovisningssystemet. Figur 4, Malmö stads roll i antal EU-finansierade projekt Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 5 redogör för de EU-finansierade projektens uppfyllnadsgrad. Grafen visar att 30 projekt uppfyller sina mål till viss del och att 27 projekt uppfyller sina mål till stor del. Sammantaget visar 2013 års redovisning på goda projektresultat inom kommunen. Roll Figur 5, Uppfyllnadsgrad EU-projekt Till viss del Till stor del Inte alls på god väg EJ angivet Uppfyllnadsgrad I Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

13 Antal Figur 6 framgår antalet EU-finansierade projekt inom Malmö stads budgetmål. Grafen visar att 36 respektive 9 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad och Arbete och näringsliv. Det framgår också att 4 projekt strävade efter målet Social hållbarhet och 4 projekt efter Barn och ungdomars livsvillkor, samt 2 projekt efter budgetmålet Kultur och fritid. Budgetmålen Ett föredöme som arbetsgivare, Jämnställdhet och antidiskriminering, Malmö i sin omgivning och Vård och omsorg omfattade totalt 4 projekt under Tre andra projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 6, antalet projekt per Malmö stads budgetmål Målområde Källa: Malmö stads projektsystem 2014 EU-medel 2013 Tabell 1 visar utbetalda EU-medel. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK till Malmö stads förvaltningar i EU-medel. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner ut till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK i utbetalda medel under året. Under samma period utbetalades närmare 7 miljoner till stadsområden och nästintill 1 miljon SEK till skolförvaltningarna. Värt att notera är att SoF Söder och skolförvaltningarna enbart har kunnat redovisa för den andra halvan av året på grund av kommunens omorganisering Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

14 Tabell 1, Utbetalda EU-medel Förvaltning Utbetalt 2013 Miljöförvaltningen Kulturförvaltningen SoF Söder SoF Öster Gatukontoret Serviceförvaltningen GyVN Stadskontoret Förskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen 0 Summa Källa: Malmö stads projektsystem 2014 I tabell 2 redovisas utbetalda medel från EU-fonder och program Totalt betalades mer än 40 miljoner SEK ut i EU-medel till Malmö stads förvaltningar under året. Sammanlagt betalades över hälften av medlen ut inom Regionalfonden och EU-mål 2. Det sistnämnda omfattar projekt Fokus Rosengård som genomfördes under åren Enligt tabell 2 betalade Interreg IV A och LIFE+ tillsammans ut mer än 10 miljoner SEK till kommunen, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala utbetalningar år Resterande fonder och program stod för resten av utbetalningarna under året Tabell 2, utbetalda medel från fond eller program 2013 Fond/program Utbetalt 2013 Regionalfonden EU-mål 2 (Fokus Rosengård) Interreg IV A LIFE :e Ramprogrammet Socialfonden Competitiveness and innovation, CIP EuropeAid Interreg IV B Interreg IV C Intelligent Engergy Europe Nätverket Europa Direkt Integrationsfonden Comenius :e ramprogrammet Leader Söderslätt 0 Urbact II 0 Leonardo da Vinci SUMMA Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

15 Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelade efter Malmö stads budgetmål. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. (se figur 7). Bör beaktas är att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. Andel utbetalt Målområde Utbetalt belopp SEK belopp SEK Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars 4 livsvillkor Kultur och fritid >1 Malmö i sin omgivning >1 Jämställdhet och >1 antidiskriminering Vård och omsorg >1 Ett föredöme som >1 arbetsgivare Övrigt Summa % Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Under samma period uppgick utbetalningar till närmare 4 miljoner SEK inom Social hållbarhet och över 3 miljoner SEK inom Arbete och näringsliv. Inom resterande budgetmål uppgick utbetalningarna sammanlagt till SEK. Noterbart är att tre projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 7, Utbetalda medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. (%) Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars livsvillkor Kultur och fritid Malmö i sin omgivning Jämställdhet och antidiskriminering Vård och omsorg Ett föredöme som arbetsgivare Övrigt 12 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

16 Danmark Tyskland Italien Storbritannien Nederländerna Polen Frankrike Spanien Belgien Lettland Finland Tjeckien Estland Grekland Irland Litauen Slovenien Cypern Bulgarien Portugal Rumänien Slovakien Österrike Norge Turkiet Antal Samverkansparter 2013 I tabell 4 nedan framgår vilken typ av samhällssektorer Malmö stad samverkar tillsammans med i EU-finansierade projekt. Under år 2013 samverkade Malmö stads förvaltningar med andra offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där Malmö stad samverkade med både offentliga och privata aktörer, alternativt offentliga aktörer och universitet/högskola, uppgick till 5 respektive 19 projekt. Totalt samverkade Malmö stad inom offentlig, privat och akademi med 18 projekt under Tabell 4, Samverkanssektorer 2013 Samverkanspart Antal Offentlig 18 Offentlig och privat 5 Offentlig och universitet/forskning 19 Offentlig, privat och universitet/forskning 18 Ej angivet 1 Summa 61 Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 8 redovisar partners i EU-finansierade projekt år Malmö stads vanligaste samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland som medverkade i 34 respektive 23 projekt, följt av Italien och Storbritannien som medverkade i 20 projekt vardera. Samverkanspartners från Polen, Frankrike, Spanien, Belgien och Lettland ingår i minst 10 projekt. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Figur 8, Samverkande länder Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Länder 13 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

17 Antal I figur 9 framgår det att Malmö stad samverkade med andra länder i 35 av 61 EU-finansierade projekt under Av dessa samverkade kommunen med 1-3 länder i 22 projekt, 4-6 länder i 5 projekt och 7-9 länder i 7 projekt. I ett projekt uppgick antalet samverkande länder till mer än 10. Figur 9, Antalet samverkande länder per projekt <10 Antal länder per projekt Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

18 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet Skolförvaltningarna startade den 1 juli 2013 med tydlig prioritering att skapa en verksamhet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla Malmös elever. Under det första halvåret har förvaltningarna lagt stor fokus på att implementera omorganisationen och utarbeta strategier, rutiner, arbetssätt, riktlinjer etc. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har ännu inte arbetat fram prioriterade områden i det internationella arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GyVU) prioriterar elevers möjlighet att göra tester inom studierna och få internationellt gångbara språkdiplom, samt erhålla kortare utomlandspraktik. SoF Innerstaden och SoF Söder har hittills inte fastställt någon bestämd prioritering inom den nya organisationen för det internationella arbetet. Förvaltningarna menar att det finns positiva erfarenheter av internationellt utbyte och fortsatt intresse för kontakter och verksamhet. SoF Innerstaden lyfter bland annat intresse för Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till Amiralsstaden. SoF söder bevakar löpande ansökningsomgångarna inom ESF och ERUF utifrån förvaltningens utvecklingsbehov. SoF Öster arbetar efter de prioriteringar och mål som är skrivna i kommunledningens strategi och handlingsplan. Under 2013 har prioriteringarna legat på målområdena: arbete och tillväxt, Malmö i sin omgivning, ett föredöme som arbetsgivare, integration och minskade klyftor samt trygghet, delaktighet och demokrati. SoF Norr har under året gjort studiebesök. Under 2013 genomgick Serviceförvaltningen en organisationsförändring som speglar organisationens prioriterade områden. Omorganiseringen gjordes för att möta Malmö stads framtida utmaningar. Prioriterade områden är exempelvis energieffektivisering, förnyelsebar energi och lättare vardag för Malmöborna. Miljöförvaltningens prioritering fokuserar på energi- och klimatfrågor, hållbar stadsutveckling, tillväxt och lärande för hållbar utveckling, fair trade och internationella nätverk. Gatukontoret prioriterar områdena profilering, verksamhetsutveckling och strategisk påverkan. Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret har under de senaste åren ej drivit egna internationella projekt utan har i första hand deltagit i internationellt projekt och medverkat på studieresor, mässbesök och föredrag. Stadsbyggnadskontorets prioriteringar riktar sig främst till att förstärka insatser i utvecklingsområdena Västra Hamnen, Hyllie och Norra Sorgenfri, samt 15 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

19 projekt inom Områdesprogrammen. Infrastruktursatsningar och nätverk är andra prioriterade område. Fastighetskontoret prioriterar marksanering, förtätning, exploatering och fastighetsfrågor. Kulturförvaltningen har självständiga och upparbetade internationella relationer. Under 2013 har Stadsteatern, Malmö Museer och Stadsbiblioteket genomfört projekt med EU-finansiering. Notera även att Europa Direkt är en löpande verksamhet med beviljad period Sociala resursförvaltningen har inte deltagit i några EU-projekt under 2013, men har haft internationella kontakter genom deltagande i konferenser, studiebesök och utbildingar etc. Ett flertal företrädare för organisationer och studenter från högskolor och universitet har även besökt förvaltningens verksamheter för information och erfarenhetsbyte. Stadskontorets påverkansarbete med EU:s nya strukturfondsperiod och medverkan inom nätverken Eurocities, ECCAR och ENIEC är några exempel på prioritet inom stadskontorets internationella arbete år Här kan också nämnas projektledning inför InnoCarnival 2014 och arbetet för att utveckla den internationella marknadsföringen med Köpenhamns kommun i projektet Partnerskap för tillväxt och Investor Summit. Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete På Förskoleförvaltningen finns en samordnare för det internationella arbetet och ute i verksamheten drivs arbetet av personer som har initierat eller startat olika projekt. Grundskoleförvaltningen har ännu inget förvaltningsövergripande internationellt arbete efter omorganisationen, dock arbetar vissa enheter aktivt med internationellt arbete. Här kan nämnas att Grundskoleförvaltningen driver en internationell skola (Malmö International School) Inom GyVU har en del av en utvecklingssamordnares tjänst vikts för internationellt arbete Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster år Stadsbyggnadskontorets har en studiebesökssamordnare som arbetar heltid med Malmö stads internationella studiebesöksverksamhet. Stadsbyggnadskontoret har också en samordnartjänst på 20 procent för EU-frågor. I internationella projekt och nätverk ingår också andra tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret. Gatukontoret och Fastighetskontoret har vardera en internationell samordnare. De ingår i Malmö stads EU-nätverk och tekniska förvaltningarnas grupp för internationellt arbete. Förvaltningarnas medarbetare deltar också i projekt och ingår i stora internationella nätverk. Serviceförvaltningen har en tjänst som EU-koordinater till viss del och projektledare och projektmedlemmar utses från ordinarie verksamheten vid behov. Kulturförvaltningen avsätter resurser till en samordnartjänst på ca Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Internationell redovisning och verksamhetsplan för Malmö stad 2014

Internationell redovisning och verksamhetsplan för Malmö stad 2014 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-09-25 Vår referens Ulrika Lagergren Utvecklingssekreterare ulrika.lagergren@malmo.se Tjänsteskrivelse Internationell redovisning och verksamhetsplan för

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Sektorsövergripande plan för hållbar stadsutveckling i Malmö 2014-2020

Sektorsövergripande plan för hållbar stadsutveckling i Malmö 2014-2020 SIGNERAD 2015-05-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-05-21 Vår referens Ulrika Lagergren Utvecklingssekreterare ulrika.lagergren@malmo.se Tjänsteskrivelse Sektorsövergripande plan för hållbar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Internationalisering och EU-arbete

Internationalisering och EU-arbete ÅMÅLS KOMMUN Policy för Internationalisering och EU-arbete Fastställd av kommunfullmäktige 2003-12-17 ( 215) - 2 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund 3 Vad har vi gjort hittills 4 Vad sker framöver 4 Mål

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete

Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete Reviderade Riktlinjer för Sida EU- och internationellt 1(5) Datum Referens 2009-09-01 07:61-001 C. Kommunledningskontoret, Peter Eskebrink 85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Kommunstyrelsen Kristinehamns

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer