Utbildningsprogram Vi erbjuder utveckling på hemmaplan. Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2004-2005. Vi erbjuder utveckling på hemmaplan. Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu!"

Transkript

1 Utbildningsprogram Vi erbjuder utveckling på hemmaplan Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu! Ledarskapsutveckling Arbetsledareutveckling Träkunskap & Kvalitet

2 Ett sätt att förbättra lönsamheten Ökad kompetens förbättrar företagens lönsamhet. Nej, Det är ingen naturlag, men det stämmer i de allra flesta fall. Helt klart är att kompetens är en del av företagets kapital. Därför är kompetensutveckling en framgångsfaktor som ökar företagets, branschens och individens konkurrenskraft. Samtidigt är det svårt att få tid att åka iväg på kurs när det hela tiden finns mycker mer vardagliga problem att lösa. Morgondagens leveranser till exempel. Att åka på kurs kan också bli dyrt. Därför har vi i Träriket engagerat oss för att erbjuda kurser på hemmaplan. Det är effektivt och innebär maximal valfrihet. Med den här utbildningskatalogen vill vi möta just ditt företags önskemål, behov och förutsättningar. Välkommen med din anmälan! Georg Gärdh Träriket Detta är Träriket Träriket arbetar för att utveckla och främja lönsamheten för den träbearbetande industrin i Skåne. Totalt finns här ungefär 400 små och stora träindustriföretag. Cirka 50 av dessa är medlemmar hos oss. I samverkan med Region Skåne, Skåne Nordost och Hässleholms kommun driver vi Nätverkscentrum Trä i Skåne.

3 Ledarutveckling Arbetsledarutbildning Tid: 5 x 2 dagar (projekttid = 6 mån) Målgrupp: Platschefer Pris: kronor exklusive internat Tid: 2 dagar Målgrupp: Arbetsledare Pris: kronor exklusive internat Att vara ledare innebär att stimulera och motivera sina medarbetare. Att vara ledare innebär att kunna axla olika roller utifrån rådande situation. Att vara ledare innebär att leda utvecklingen mot fastställda mål. Att vara ledare innebär att vara förtrogen med gällande regelverk. Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen. Utbildningen är processinriktad vilket innebär att det finns en röd tråd mellan de olika utbildningstillfällena. Innehåll: Grupp- och individutveckling. Affärsplaneringsprocessen och omvärldsbevakning. Kvalitetsutveckling och förändringsarbete. Konflikthantering. Projektledarutbildning. Målformulering och målstyrning. Balanced Scorecard. Affärsjuridik. Chefskapet kräver idag mera av auktoritet än att vara auktoritär. Chefskapet ställer krav på särskilda kunskaper inom en rad områden. Nya chefer behöver ofta få hjälp att snabbt lära sig åtminstone en del av detta för att göra ett bra jobb. För att kunna vara en auktoritet behövs kunskap, insikt och förståelse inom en rad områden, som vi arbetar med under kursen. Innehåll ledarskap: Min ledarstil. Hur fungerar individer och grupper? Medarbetarsamtal. Konflikthantering. Att arbeta med och mot mål. Innehåll arbetsrätt: Vad säger lagar och förordningar? Vad kostar det att göra fel? Krav på jämställdhet/jämlikhet. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

4 Affärsjuridik Tid: 1 dag Målgrupp: Personal med kund/leverantörsansvar Pris: kronor Träkunskap Tid: 1 dag Målgrupp: All personal Pris: kronor Med inträdet i EU har inte mindre än 4800 lagar ändrats. Många gånger handlar det om anpassningar till de europeiska lagarna. Det har inneburit en mycket stor skärpning i många avseenden, speciellt inom miljölagstiftningen, med även när det gäller produktansvar och ansvar gentemot kunden. Innehåll: Produktansvarslagen. Avtalslagen / köplagen. Reklamationer och garantier. Upplevelsebaserade problem inom tillverkningsföretag. Efter utbildningen har ni kunskap om: Ökade kunskaper inom affärsjuridik som omfattar tillverkande företag. En ökad förståelse om avtalets innebörd och verkan att deltagaren själv kan avgöra när han/hon behöver juridisk assistans. Trä är ett utav branschens största och viktigaste produktområden. För flertalet av oss inom Trä- och Möbelindustrin är kompetensområdet Träkunskap en baskunskap inom varje företags verksamhet. Att alla medarbetare har en fördjupad produktkännedom om den viktigaste förädlingsvaran inom verksamheten är en styrka vid alla affärsrelationer. Innehåll: Materiallära. Olika krav till olika produktändamål. Fuktkvotsmätning i praktiken. Lagring och hantering. Kontroll av inköpta trävaror. Hur sorterar vi vårt virke? Var i stocken tar vi ut vad? Efter kursen har du erhållit: Fördjupad insikt och förståelse för träets egenskaper. Grundläggande kännedom om virkessortering. Kunskap om träslagens olika användningsområden. Insikt i fuktens roll i olika produkter. Vidareutbildning inom träkunskap, som t ex T-virkessortering, offereras vid förfrågan. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

5 Kvalitetsutbildning Grundkurs Företagsekonomi Grundkurs Tid: 2 dagar Målgrupp: All personal Pris: kronor Tid: 2 dagar Målgrupp: All personal Pris: 3500 kronor Det är bristen på kvalitet som kostar. Ett arbete med kvalitetsutveckling för alla med arbetare är att involvera alla i ett arbete med ständiga förbättringar. I ett arbete med kvalitetsutveckling är det viktigt att vi har med alla från början, detta betyder mycket för att skapa det rätta engagemanget och motivationen. Kvalitetsarbete skall inte leda till en omfattande byråkrati eller en mängd papper eller brist på flexibilitet, det gäller att få fram det som inte fungerar som det skall, och att ta fram åtgärder för detta. Detta arbete kallar vi för ständiga förbättringar. Jag kan garantera att ett arbete med detta är väldigt lönsamt! Under denna utbildning kommer vi att utveckla metoder för hur detta arbete skall drivas. Kvalitet skapas genom att man: Samarbetar Lär av varandra Arbetar målinriktat Inte låter slumpen avgöra Ständigt ökar sina kunskaper Förbättrad kvalitet ger: Bättre konkurrenskraft. Sänkta kostnader. Trivsammare arbetsmiljö. Personlig utveckling. Samarbetar Företagsekonomi handlar om att förstå och kunna delta i det ekonomiska livet. Innehållet anknyter till verkliga företag. Genomsyras av många exempel på företagsamhet och entreprenörskap. Genom verklighetsnära problemställningar kommer du att delta i en beslutsprocess som påverkas av ständiga förbättringar. Innehåll: Ekonomi och marknad. Affärsidé, produkter och intressenter. Starta och driva företag. Är affärsidén lönsam? Först kalkyl sedan budget. Nyckeltal. Efter kursen har du erhållit: Ökad kunskap om grunderna i företagsekonomi. Kunskap om de vanligaste företagsformerna. Kunskap om företaget och dess intressenter. Kunskap om enkla beräkningar av intäkter, kostnader och resultat. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

6 Truckförarutbildning Tid: Enligt överenskommelse Pris: Offereras Skulle du våga ge dig ut i trafiken utan körkort? Det samma gäller säkerheten för dina medarbetare. Målet med denna kurs är att deltagaren efter utbildningen skall uppfylla kraven enligt truckläroplan TLP 2 när det gäller att kunna hantera gods och köra truck. Utbildningen ger truckförarcertifikat inom respektive klass. Truckförarutbildningen kan genomföras såväl på den egna anläggningen som av Berg & Partner Personalförsörjning på annan plats. Kurstider därför ej bestämda utan planeras i samråd med kursdeltagaren. Utbildningen kan genomföras under hel-/halvdag, kvällstid eller helg helt enligt önskemål. Innehåll: Säkerhetsbestämmelser. Trafiklagar och bestämmelser. Truckens konstruktion. Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar. Förekommande modeller och deras manöverorgan. Hantering av hälso- och miljöfarligt gods. Säkerhetskontroll och dagligt underhåll. Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt. Interna trafik- och säkerhetsbestämmelser. Logistik och ekonomi. Förkunskaper Kursdeltagaren skall ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort, lägsta körkortsklass för motorredskap är traktorkort. Rikttid exempel Utbildning A Ledtruck Teori 8 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 8 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Utbildning B Motviktstruck upp till 10 ton Teori 16 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 24 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Utbildning C Motviktstruck över 10 ton, samt hjullastare Teori 8 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 8 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

7 Er lokala maskinleverantör Broby Trading har ett brett utbud av maskiner för alla delar i snickeriet. Vi ordnar förmånlig finansiering. Välkommen till våra utställningslokaler i Broby. Pappersbruksv. 48 Box BROBY, SWEDEN Tel Fax

8 Lärande ledarskap och hållbar verksamhetsutveckling Intresserad av traditionell ledarskapsutveckling? Glöm i så fall nedanstående! Vi har utvecklat en helt ny kurs där konkret och praktiskt kunnande sammanfogas med beprövad erfarenhet och forskning kring två områden: ledarskap och verksamhetsutveckling. Det centrala är lärande! Konceptet bygger på vardagens komplexa innehåll och anlägger ett helhetsperspektiv på ledarskapets utövande. Detta är ett annorlunda angreppssätt jämfört med traditionell ledarskapsutbildning, som delar upp ledarskapet i småbitar som t ex kommunikation, konflikthantering, belöning och motivation. Frågor ur innehållet: Verksamhetsutveckling för produktivitet, hur sker en sådan? Förståelsebaserat lärande ledarskap, hur sker detta i en konkret vardag? Hur använder vi oss av lärande och hur leder vi lärande? Hur knyts lärande ledarskap till affärsutveckling? Utbildningen genomförs under en period av 20 veckor med 8 mellanliggande träffar, som omfattar 3 timmar per träff. 15 deltagare. Pris per deltagare: 5000 kr. Organisation, organisering och ledarskap Kursen fokuserar på hur vi, som ledare och anställda, kan utveckla förståelse för hur och varför organisationer fungerar som de gör. Kursen berör också hur vi kan handla för att skapa effektiva arbetsplatser. Kursen genomförs på halvfart/distans på Högskolan Kristianstad och motsvarar 10 poäng (10 veckors heltidsstudier). Kursperiod: Kursdag: Lördag, 1-2 gånger i månaden. Sista anmälningsdag för höstterminen: 15 april Kursen kan även anpassas för att genomföras som uppdragsutbildning. För information kontakta Sören Augustinsson ,

9 Göinge Utbildningscenter Stenforsaskolan Högskolekurs E-HANDEL OCH DIGITALA AFFÄRER (5p) Inledning Den tekniska utvecklingen av kommunikationsnätverk, och den snabba ökningen av antalet Internet-användare är några av orsakerna till att denna kurs i E-handel och digitala affärer har kommit till stånd. Ingen som sysslar med någon form av företagande kan underlåta att ta hänsyn till denna utveckling. De möjligheter (och också hot) som följer därmed, gör att ansvariga på alla nivåer i företagen, inklusive VD och styrelse, noga måste analysera vad denna påverkan kommer att betyda för det egna företaget. Praktiska uppgifter Kursen genomförs på Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter i Sibbhult. Genomförare är Högskolan i Kristianstad i samarbete med Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter. Kursstart: September 2004 Under höstterminen 2004 genomförs kursens fem föreläsningar i Sibbhult. Innehållet i dessa är följande: Föreläsning 1: Allmänt om E-handel Föreläsning 2: Säkerhet och sårbarhet i Internet-miljö Föreläsning 3: Introduktion till HTML Föreläsning 4: Juridik för e-handel och digitala affärer Föreläsning 5: Praktiska exempel Om intresse finns, så kan förläsningarna sändas via telebild till andra lärcentra. Kursen genomförs som distanskurs inriktad på självstudier, stödd av datorbaserad kommunikation via Internet/ . Dessutom ingår ett antal icke-obligatoriska sammandragningar vid Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter i Sibbhult. För att kunna delta i kursen fordras att den studerande har tillgång till Internetansluten persondator. Vid normal studietakt (halvtidsstudier) kan kurstiden uppskattas till 10 veckor. Examination sker genom inlämnade arbetsuppgifter insända via /internet. För mer information, kontakta: Kai Marklin Göinge Utbildningscenter SfSk-EHandel 5p Annons Adress: Källgatan 12, Sibbhult Tel: Fax:

10

11

12 Trämateriallära Sedan urminnes tider har människan använt råvaror från skogen för att klara sitt uppehälle och göra livet lättare att leva. Trä har använts för att bygga bostäder, tillverka husgeråd och möbler, bruka jorden samt för att transportera förnödenheter och handelsvaror. För att förstå och rätt kunna använda trä är det viktigt att ha goda kunskaper om materialet trä och vilka produktionsmetoder och användningsområden som passar för olika trädslag såväl som för olika delar av träden. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i trämaterialets strukturella uppbyggnad och samspelet mellan uppbyggnad och trämaterialets egenskaper i användning. Kursen behandlar löv- och barrträ. Följande kursmoment ingår i kursen: Trädets uppbyggnad och funktion. Träets makroskopiska, mikroskopiska och submikroskopiska struktur. Vedens kemiska sammansättning. Träets fysikaliska egenskaper och dess inverkan av trästrukturen. Mikrobiell beständighet, formstabilitet Olika förädlingsindustrier och träprodukternas användningsområden Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. Laborativa moment ingår i allmänhet. Delresultat från kursavsnitt redovisas som rapporter och i seminarieform. Kursen kan anpassas till deltagande företag och personers önskemål och behov. Vi diskuterar gärna kursens upplägg med er. Vid frågor angående kursen kontakta: Professor Thomas Thörnqvist eller Dick Sandberg vid Växjö universitet. Tel

13 Träindustriell produktionsteknik Träförädlingen är ett tvärvetenskapligt ämnesområde, som kan beskrivas som en kombination mellan materialteknik, produktteknik och produktionsteknik. Kursens mål är därför att ge grundläggande kunskaper inom dessa områden och som är aktuella för den trämekaniska industrin och dess serviceindustrier, samt underlätta goda arbetsinsatser i ansvarsställningar inom den trämekaniska industrin eller leverantörsindustrier till denna. Kursen behandlar produktionssystem, maskinsystem och produkter inom sågverk och sågverksnära förädling, samt inom industri för träkompositer (EWP). Kursen avser också ge fördjupade kunskaper om industriell verksamhet inom trämanufakturindustrin, samt om träets och träprodukternas egenskaper och användning. Kursen behandlar de vanligast förekommande förädlingsmetoderna i trämanufakturindustrin ur ett maskin- och produktionstekniskt perspektiv. Efter genomförda kursmoment skall deltagarna ha förståelse för de grundläggande principer som styr skärande och spånfri bearbetning, samt skiktlimning och plastisk formgivning av trä. CNC- och CAD-teknikerna s tillämpning gås igenom som en grund till fördjupningar inom dessa områden. Limningens grunder och olika industriella system för limning tas också upp. Ett centralt moment i kursen är förståelsen för samverkan mellan trä och fukt, samt vilken betydelse detta har för produkter, produktion och maskinkonstruktion. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. Laborativa moment ingår i allmänhet. Delresultat från kursavsnitt redovisas som rapporter och i seminarieform. Kursen kan anpassas till deltagande företag och personers önskemål och behov. Vi diskuterar gärna kursens upplägg med er. Vid frågor angående kursen kontakta: Professor Thomas Thörnqvist eller Dick Sandberg vid Växjö universitet. Tel

14 Snickar Akademin TA I TRÄ! Vill du bli en hantverksskicklig finsnickare? Sök då till vår kvalificerade yrkesutbildning SNICKARAKADEMIN, 2,5 år! En praktisk utbildning varvad med teoretiska avsnitt och där 1/3 av utbildningstiden är praktik! Förkunskapskrav: Allmän behörighet till högskola Avslutat treårigt gymnasieprogram med träinriktning eller motsvarande kunskaper från annan utbildning eller från yrkeserfarenhet Låter detta spännande? Vill du veta mera? Ring gärna utbildningen i Kristianstad: tfn / Eller besök vår hemsida: se/wendes Sista ansökningsdag är den 1 maj!

15 Här lägger vi grunden till dina produkter! Effektivitet - Wiwood AB är ett oberoende privat familjeföretag helt specialiserat på import och distribution av träbaserade skivmaterial. Att stå upp till vår höga målsättning, att vara kunniga, kostnadseffektiva, snabba och därmed bäst på skivor, genomsyrar i allt vår verksamhet. Åtkomligheten prioriterar vi allra högst. Ringer du till oss finns vi alltid där och du får alltid snabba svar. Huvudkontoret i Vittsjö Egen modern såganläggning - Detalj av lager, storformat Såganläggningen Fräscha paket på väg till kund Det finns flera skäl att välja oss som totalleverantör. Wiwood Cutting, vår såganläggning, är en av landets största och modernaste. Med spillreducerande formatoptimering sågar vi snabbt, exakt och rationellt alla typer, tjocklekar och kvaliteter av skivor. Vi lagerför här storformat upp till 5,6 x 2,5 meter. Med exakta leverenser, genomtänkt förpackning och logistik sänker vi våra kunders kostnader. Wiwood AB Huvudkontor & lager Box VITTSJÖ tel fax Regionkontor & lager Hammarby Allé STOCKHOLM tel fax

16 Träteknikskolan i Osby Vi på Träteknikskolan i Osby erbjuder följande kurser: Träteknik, grund Utbildningsavsnitt Kurslängd Sågning Kapsåg Klyvsåg 5-7 dagar. Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. Hyvling Justersåg Det går även bra att välja delar av Rikthyvel utbildningarna. Planhyvel Riktlisthyvel Slipning/putsning Bredbandsslip Vertikal kantslip Borrning Flerspindlig borrmaskin, pelarborr Fräsning Bordsfräs CNC-teknik Programuppbyggnad Mätteknik Skjutmått Företagets mätinstrument Ritningsläsning Vyer Linjer Snitt måttsättning Toleranser Materialkunskap Massivträ Skivmaterial och fanér Verktygsteknik Kuttrar Fräsar Borr Klingor Skydd och miljö Säkerhets- och miljöföreskrifter Maskinsäkerhet Utbildningsavsnitt Kurslängd Sågmaskiner Hyvelmaskiner Fräsmaskiner Borrmaskiner Putsmaskiner Maskinverktyg Personliga skydd Hjälpmedel Kapsåg Klyvsåg Bandsåg Justersåg Rikthyvel Planhyvel Riktlisthyvel Bordsfräs Matarverk Pelar- och centrumtappborrmaskin Bredbandsslip Vertikal kantslip Klingor Kuttrar Fräsar Borr 2 dagar. Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. Det går även bra att välja delar av utbildningarna.

17 CNC, CAD/CAM Utbildningsavsnitt Programvara Kurslängd CNC, grund AutoCad 2D, grund AutoCad 2D, påbyggnad CAD/CAM Olika maskintyper Uppbyggnad och funktion Koordinatsystem Programuppbyggnad Programuppbyggnad och körningar AutoCad:s arbetsmiljö Ritkommandon Redigering Måttsättning Avancerade rit- och redigeringskommandon Block och symboler Uppläggning av blanketter Utskrift och skalahantering CAD-övningar Bestämma verktyg Bearbetningsbana Kontroll och simulering Redigering av program Kommunikation med maskin Xilog AutoCad AutoCad Camlink 2-5 dagar eller efter önskemål. 3-5 dagar eller efter önskemål. 3-5 dagar eller efter önskemål. 2-5 dagar eller efter önskemål. 3D CAD Koordinater och konstruktionsplan Betraktning med perspektiv Trådmodellering med ytor Solidmodellering Rendering SolidWorks, Mechanical Desktop 5-10 dagar eller efter önskemål. Övrigt Utbildningsavsnitt Kurslängd Ritningläsning Mätteknik Ritningsregler MMS: Europeisk vyplacering Linjetyper Skalor Snitt och snittmarkeringar Måttsättning och toleranser Ritningsblanketter och format Ritförståelseövningar Mätning med stålmåttband Mätning med skjutmått Vinkelmätning Val av rätt mätmetod Olika skjutmått Tolkar och kontrollfixturer Toleransmåttsättning Kontroll och vård av mätverktygen 4 timmar eller efter önskemål. 4 timmar eller efter önskemål. Vill du veta mer ring eller skicka ett mail till Välkommen till Lernia! Lernia AB, Klövervägen 23, Osby Lernia AB är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning med kompetensutveckling och bemanning. Lernia finns representerade i hela Sverige. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat. Besök gärna vår hemsida

18 - SÅGADE/HYVLADE TRÄVAROR - FURU LISTER - ÄDELTRÄ LISTER - PANELER - KOMPONENTER Ledande leverantör till trävaruindustrin E.N TRÄ & LIST AB. BOX HELSINGBORG tralist.com TELEFON TELEFAX

19 Företagsexcel Excel, något som nästan alla har tillgång till men tyvärr ej använder. Mycket arbete såsom analyser, sammanställningar, beräkningar mm kan göras på ett effektivt och smidigt sätt i Excel och sparas så att det snabbt går att finna igen. Denna utbildning ger Dig möjligheten att bryta isen och komma igång. Efter avslutad utbildning ska Du känna till grunderna för att kunna göra kalkyler, beräkningsmallar, listor med summakopplingar och referenser etc. Du lär dig använda olika formler, kopiera, infoga, formatera mm Kunskap som du omgående kan omsätta på din arbetsplats. Excel är ett verktyg med stora möjligheter. Inga förkunskaper krävs. Kursdokumentation: Inspira Excel 2000 Grunder, 255:- exkl moms som beställes i samband med anmälan. Tid: 3 x 2 timmar Målgrupp: Alla Pris: 1900:- exkl moms Vid förfrågan kontakta: Johan Larsson

20 Vill du bli vår kunskapspartner? För att lyckas på marknaden behöver ditt företag hålla hög klass i alla nyckelprocesser. UNIVA är en kunskapsorganisation med fokus på den tillverkande industrin. Vi arbetar med tillämpad forskning och utveckling som syftar till att direkt höja våra kundföretags konkurrenskraft. Företagens behov styr inriktningen på vår verksamhet. Med UNIVA som partner kan du utveckla hela processkedjan mot ökad effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. UNIVA är ett institut som med unik expertis från Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad genomför utvecklingsprojekt tillsammans med företag. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med små och medelstora företag inom allt från prototypframtagning, produktoch produktionsutveckling till organisations- och affärsutveckling. Kontakta UNIVA redan idag ! UNIVA AB Bredgatan 4, box 117, Lund Tfn: Fax: Webbsida:

21 Styrelseutbildning Att driva företag i aktiebolagsform innebär ett stort ansvar för styrelseledamöter och övriga personer i bolagets ledning. Som styrelseledamot och bollplank till ett aktiebolag är det viktigt att på ett tidigt stadium kunna identifiera problem och fallgropar avseende ansvarsfrågor, känna till konsekvenserna av ett felaktigt handlande men även vilka möjligheter och fördelar som en aktiv styrelse kan ha för bolagets framgång. SET Revisionsbyrå, tillsammans med Träriket, inbjuder därför till föreläsningar enligt nedan: Del 1 behandlas frågan om: Effekter på det dagliga arbetet med en aktiv styrelse Rapportering Styrelsens sammansättning Agenda på styrelsemötena Del 2 behandlas frågan om: Ansvar för bokföring och förvaltning av företagets likvida medel Olovlig vinstutdelning Skadestånd När aktualiseras styrelsens personliga ansvar för aktiebolagets skulder Auktoriserade revisorerna Nils Albertsen och Peter Nilsson föreläser och delar med sig av sina erfarenheter som revisorer i aktiebolag och utredare i obeståndsfrågor och konkursbolag.

22 en nära partner när det gäller individ och organisation Vi har erfarenheterna och kompetensen för dig som vill utveckla och förbättra verksamhten En träff med oss är alltid lönsam Ring Tomas Ånell på och boka tid Skyddsombudsutbildning På begäran och i samarbete med Träriket erbjuder vi en riktad och subventionerad ubildning för Era skyddsombud Intresseanmälan sker till Georg Gärdh

23 Anmälan & Förfrågan Kursanmälan Sista anmälningsdag fyra veckor före kursstart. Eventuell avbokning ska ske senast tre veckor före kursstart, därefter debiteras full kursavgift. Minsta antal deltagare per kurs är åtta Hässleholm Datum Antal Hässleholm Datum Antal Ledarutveckling Start v-37 Ledarutveckling Start v-6 Arbetsledning augusti Arbetsledning 7-8 mars Kvalitet 1-2 september Kvalitet mars Företagsekonomi september Företagsekonomi 4-5 april Affärsjuridik 24 september Affärsjuridik 15 april Träkunskap 5 oktober Träkunskap 22 april Truckutbildning Enligt offert Truckutbildning Enligt offert Dessa utbildningar som genomförs av Berg & Partner kommer att genomföras på fasta datum, anledningen är att företagen skall kunna planera sina utbildningsinsatser i god tid. Det finns självklart alltid möjlighet att genomföra en utbildning när en kund önskar, om kunden anmäler en hel grupp med minst 8 personer! Övriga utbildningar är inte tidsatta, här måste kunden diskutera med Trärikets kansli när och var det skall genomföras. Välkommen med din anmälan på fax: För mer information ring gärna Georg Gärdh E-post: Prissättning Alla priser är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, fika samt lunch om inte annat anges. Betalning sker mot faktura, 20 dagar netto. Kursavgiften faktureras 14 dagar före kursstart. Kopiera denna sida, markera aktuell kurs och fyll i uppgifterna nedan! Företag: Telefon: Telefax: Kontaktperson: Adress: Postnr/Ort: Deltagare:

24

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Aktuella Sweboatkurser

Aktuella Sweboatkurser Aktuella Sweboatkurser NU vänder konjunkturen bekräftas av fler och fler ekonomer. Att ha rätt kunskaper kommer att bli en avgörande faktor för företagen i båtbranschen för att kunna ha ett försprång i

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Polymera förpackningsmaterial

Polymera förpackningsmaterial Polymera förpackningsmaterial Ny kurs i Polymera förpackningsmaterial Utbildning i Polymera förpackningsmaterial Rätt utbildning på rätt plats Målgrupp Förpackningsbranschen är en stor och strategisk mycket

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Marknadskoordinator Excellence 10 dagar

Marknadskoordinator Excellence 10 dagar Marknadskoordinator Excellence 10 dagar Senaste uppdatering den 4 april 2011 Omfattning Kursen Marknadskoordinator 70 lektionstimmar och 20 timmar inläsning. En heldag i veckan under tio veckor Marknadskoordinator

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildning: Att välja trä Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildningsupplägg Varför? Vad får man? Hur? Vem certifierar? Kontroll? Anställning? Kostnad? Vilka utbildar? Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Utbildning Nord. Träindustriell grundutbildning Utbildning till maskinsnickare UTBILDNING NORD - NYCKELN TILL DEN NORDISKA ARBETSMARKNADEN

Utbildning Nord. Träindustriell grundutbildning Utbildning till maskinsnickare UTBILDNING NORD - NYCKELN TILL DEN NORDISKA ARBETSMARKNADEN Utbildning Nord Träindustriell grundutbildning Utbildning till maskinsnickare 1 Utbildning till maskinsnickare Denna träindustriella maskinsnickarutbildning syftar till att ge de studerande en bred grundläggande

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p Kurser Företagsekonomi Företagsledning Natur och miljökunskap Skogsskötsel 35 p 25 p 20 p Småskalig transportteknik Totalt antal poäng 100 p Företagsekonomi 35 p Kursens

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer