Utbildningsprogram Vi erbjuder utveckling på hemmaplan. Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2004-2005. Vi erbjuder utveckling på hemmaplan. Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu!"

Transkript

1 Utbildningsprogram Vi erbjuder utveckling på hemmaplan Ledarskapet startar alltid framgångsarbetet! Starta nu! Ledarskapsutveckling Arbetsledareutveckling Träkunskap & Kvalitet

2 Ett sätt att förbättra lönsamheten Ökad kompetens förbättrar företagens lönsamhet. Nej, Det är ingen naturlag, men det stämmer i de allra flesta fall. Helt klart är att kompetens är en del av företagets kapital. Därför är kompetensutveckling en framgångsfaktor som ökar företagets, branschens och individens konkurrenskraft. Samtidigt är det svårt att få tid att åka iväg på kurs när det hela tiden finns mycker mer vardagliga problem att lösa. Morgondagens leveranser till exempel. Att åka på kurs kan också bli dyrt. Därför har vi i Träriket engagerat oss för att erbjuda kurser på hemmaplan. Det är effektivt och innebär maximal valfrihet. Med den här utbildningskatalogen vill vi möta just ditt företags önskemål, behov och förutsättningar. Välkommen med din anmälan! Georg Gärdh Träriket Detta är Träriket Träriket arbetar för att utveckla och främja lönsamheten för den träbearbetande industrin i Skåne. Totalt finns här ungefär 400 små och stora träindustriföretag. Cirka 50 av dessa är medlemmar hos oss. I samverkan med Region Skåne, Skåne Nordost och Hässleholms kommun driver vi Nätverkscentrum Trä i Skåne.

3 Ledarutveckling Arbetsledarutbildning Tid: 5 x 2 dagar (projekttid = 6 mån) Målgrupp: Platschefer Pris: kronor exklusive internat Tid: 2 dagar Målgrupp: Arbetsledare Pris: kronor exklusive internat Att vara ledare innebär att stimulera och motivera sina medarbetare. Att vara ledare innebär att kunna axla olika roller utifrån rådande situation. Att vara ledare innebär att leda utvecklingen mot fastställda mål. Att vara ledare innebär att vara förtrogen med gällande regelverk. Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen. Utbildningen är processinriktad vilket innebär att det finns en röd tråd mellan de olika utbildningstillfällena. Innehåll: Grupp- och individutveckling. Affärsplaneringsprocessen och omvärldsbevakning. Kvalitetsutveckling och förändringsarbete. Konflikthantering. Projektledarutbildning. Målformulering och målstyrning. Balanced Scorecard. Affärsjuridik. Chefskapet kräver idag mera av auktoritet än att vara auktoritär. Chefskapet ställer krav på särskilda kunskaper inom en rad områden. Nya chefer behöver ofta få hjälp att snabbt lära sig åtminstone en del av detta för att göra ett bra jobb. För att kunna vara en auktoritet behövs kunskap, insikt och förståelse inom en rad områden, som vi arbetar med under kursen. Innehåll ledarskap: Min ledarstil. Hur fungerar individer och grupper? Medarbetarsamtal. Konflikthantering. Att arbeta med och mot mål. Innehåll arbetsrätt: Vad säger lagar och förordningar? Vad kostar det att göra fel? Krav på jämställdhet/jämlikhet. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

4 Affärsjuridik Tid: 1 dag Målgrupp: Personal med kund/leverantörsansvar Pris: kronor Träkunskap Tid: 1 dag Målgrupp: All personal Pris: kronor Med inträdet i EU har inte mindre än 4800 lagar ändrats. Många gånger handlar det om anpassningar till de europeiska lagarna. Det har inneburit en mycket stor skärpning i många avseenden, speciellt inom miljölagstiftningen, med även när det gäller produktansvar och ansvar gentemot kunden. Innehåll: Produktansvarslagen. Avtalslagen / köplagen. Reklamationer och garantier. Upplevelsebaserade problem inom tillverkningsföretag. Efter utbildningen har ni kunskap om: Ökade kunskaper inom affärsjuridik som omfattar tillverkande företag. En ökad förståelse om avtalets innebörd och verkan att deltagaren själv kan avgöra när han/hon behöver juridisk assistans. Trä är ett utav branschens största och viktigaste produktområden. För flertalet av oss inom Trä- och Möbelindustrin är kompetensområdet Träkunskap en baskunskap inom varje företags verksamhet. Att alla medarbetare har en fördjupad produktkännedom om den viktigaste förädlingsvaran inom verksamheten är en styrka vid alla affärsrelationer. Innehåll: Materiallära. Olika krav till olika produktändamål. Fuktkvotsmätning i praktiken. Lagring och hantering. Kontroll av inköpta trävaror. Hur sorterar vi vårt virke? Var i stocken tar vi ut vad? Efter kursen har du erhållit: Fördjupad insikt och förståelse för träets egenskaper. Grundläggande kännedom om virkessortering. Kunskap om träslagens olika användningsområden. Insikt i fuktens roll i olika produkter. Vidareutbildning inom träkunskap, som t ex T-virkessortering, offereras vid förfrågan. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

5 Kvalitetsutbildning Grundkurs Företagsekonomi Grundkurs Tid: 2 dagar Målgrupp: All personal Pris: kronor Tid: 2 dagar Målgrupp: All personal Pris: 3500 kronor Det är bristen på kvalitet som kostar. Ett arbete med kvalitetsutveckling för alla med arbetare är att involvera alla i ett arbete med ständiga förbättringar. I ett arbete med kvalitetsutveckling är det viktigt att vi har med alla från början, detta betyder mycket för att skapa det rätta engagemanget och motivationen. Kvalitetsarbete skall inte leda till en omfattande byråkrati eller en mängd papper eller brist på flexibilitet, det gäller att få fram det som inte fungerar som det skall, och att ta fram åtgärder för detta. Detta arbete kallar vi för ständiga förbättringar. Jag kan garantera att ett arbete med detta är väldigt lönsamt! Under denna utbildning kommer vi att utveckla metoder för hur detta arbete skall drivas. Kvalitet skapas genom att man: Samarbetar Lär av varandra Arbetar målinriktat Inte låter slumpen avgöra Ständigt ökar sina kunskaper Förbättrad kvalitet ger: Bättre konkurrenskraft. Sänkta kostnader. Trivsammare arbetsmiljö. Personlig utveckling. Samarbetar Företagsekonomi handlar om att förstå och kunna delta i det ekonomiska livet. Innehållet anknyter till verkliga företag. Genomsyras av många exempel på företagsamhet och entreprenörskap. Genom verklighetsnära problemställningar kommer du att delta i en beslutsprocess som påverkas av ständiga förbättringar. Innehåll: Ekonomi och marknad. Affärsidé, produkter och intressenter. Starta och driva företag. Är affärsidén lönsam? Först kalkyl sedan budget. Nyckeltal. Efter kursen har du erhållit: Ökad kunskap om grunderna i företagsekonomi. Kunskap om de vanligaste företagsformerna. Kunskap om företaget och dess intressenter. Kunskap om enkla beräkningar av intäkter, kostnader och resultat. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

6 Truckförarutbildning Tid: Enligt överenskommelse Pris: Offereras Skulle du våga ge dig ut i trafiken utan körkort? Det samma gäller säkerheten för dina medarbetare. Målet med denna kurs är att deltagaren efter utbildningen skall uppfylla kraven enligt truckläroplan TLP 2 när det gäller att kunna hantera gods och köra truck. Utbildningen ger truckförarcertifikat inom respektive klass. Truckförarutbildningen kan genomföras såväl på den egna anläggningen som av Berg & Partner Personalförsörjning på annan plats. Kurstider därför ej bestämda utan planeras i samråd med kursdeltagaren. Utbildningen kan genomföras under hel-/halvdag, kvällstid eller helg helt enligt önskemål. Innehåll: Säkerhetsbestämmelser. Trafiklagar och bestämmelser. Truckens konstruktion. Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar. Förekommande modeller och deras manöverorgan. Hantering av hälso- och miljöfarligt gods. Säkerhetskontroll och dagligt underhåll. Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt. Interna trafik- och säkerhetsbestämmelser. Logistik och ekonomi. Förkunskaper Kursdeltagaren skall ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort, lägsta körkortsklass för motorredskap är traktorkort. Rikttid exempel Utbildning A Ledtruck Teori 8 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 8 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Utbildning B Motviktstruck upp till 10 ton Teori 16 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 24 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Utbildning C Motviktstruck över 10 ton, samt hjullastare Teori 8 timmar, oberoende av tidigare erfarenhet. Praktik 8 timmar, påverkas av förutsättningar och erfarenhet. Vid förfrågan kontakta: Ingemar Persson

7 Er lokala maskinleverantör Broby Trading har ett brett utbud av maskiner för alla delar i snickeriet. Vi ordnar förmånlig finansiering. Välkommen till våra utställningslokaler i Broby. Pappersbruksv. 48 Box BROBY, SWEDEN Tel Fax

8 Lärande ledarskap och hållbar verksamhetsutveckling Intresserad av traditionell ledarskapsutveckling? Glöm i så fall nedanstående! Vi har utvecklat en helt ny kurs där konkret och praktiskt kunnande sammanfogas med beprövad erfarenhet och forskning kring två områden: ledarskap och verksamhetsutveckling. Det centrala är lärande! Konceptet bygger på vardagens komplexa innehåll och anlägger ett helhetsperspektiv på ledarskapets utövande. Detta är ett annorlunda angreppssätt jämfört med traditionell ledarskapsutbildning, som delar upp ledarskapet i småbitar som t ex kommunikation, konflikthantering, belöning och motivation. Frågor ur innehållet: Verksamhetsutveckling för produktivitet, hur sker en sådan? Förståelsebaserat lärande ledarskap, hur sker detta i en konkret vardag? Hur använder vi oss av lärande och hur leder vi lärande? Hur knyts lärande ledarskap till affärsutveckling? Utbildningen genomförs under en period av 20 veckor med 8 mellanliggande träffar, som omfattar 3 timmar per träff. 15 deltagare. Pris per deltagare: 5000 kr. Organisation, organisering och ledarskap Kursen fokuserar på hur vi, som ledare och anställda, kan utveckla förståelse för hur och varför organisationer fungerar som de gör. Kursen berör också hur vi kan handla för att skapa effektiva arbetsplatser. Kursen genomförs på halvfart/distans på Högskolan Kristianstad och motsvarar 10 poäng (10 veckors heltidsstudier). Kursperiod: Kursdag: Lördag, 1-2 gånger i månaden. Sista anmälningsdag för höstterminen: 15 april Kursen kan även anpassas för att genomföras som uppdragsutbildning. För information kontakta Sören Augustinsson ,

9 Göinge Utbildningscenter Stenforsaskolan Högskolekurs E-HANDEL OCH DIGITALA AFFÄRER (5p) Inledning Den tekniska utvecklingen av kommunikationsnätverk, och den snabba ökningen av antalet Internet-användare är några av orsakerna till att denna kurs i E-handel och digitala affärer har kommit till stånd. Ingen som sysslar med någon form av företagande kan underlåta att ta hänsyn till denna utveckling. De möjligheter (och också hot) som följer därmed, gör att ansvariga på alla nivåer i företagen, inklusive VD och styrelse, noga måste analysera vad denna påverkan kommer att betyda för det egna företaget. Praktiska uppgifter Kursen genomförs på Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter i Sibbhult. Genomförare är Högskolan i Kristianstad i samarbete med Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter. Kursstart: September 2004 Under höstterminen 2004 genomförs kursens fem föreläsningar i Sibbhult. Innehållet i dessa är följande: Föreläsning 1: Allmänt om E-handel Föreläsning 2: Säkerhet och sårbarhet i Internet-miljö Föreläsning 3: Introduktion till HTML Föreläsning 4: Juridik för e-handel och digitala affärer Föreläsning 5: Praktiska exempel Om intresse finns, så kan förläsningarna sändas via telebild till andra lärcentra. Kursen genomförs som distanskurs inriktad på självstudier, stödd av datorbaserad kommunikation via Internet/ . Dessutom ingår ett antal icke-obligatoriska sammandragningar vid Stenforsaskolan Göinge Utbildningscenter i Sibbhult. För att kunna delta i kursen fordras att den studerande har tillgång till Internetansluten persondator. Vid normal studietakt (halvtidsstudier) kan kurstiden uppskattas till 10 veckor. Examination sker genom inlämnade arbetsuppgifter insända via /internet. För mer information, kontakta: Kai Marklin Göinge Utbildningscenter SfSk-EHandel 5p Annons Adress: Källgatan 12, Sibbhult Tel: Fax:

10

11

12 Trämateriallära Sedan urminnes tider har människan använt råvaror från skogen för att klara sitt uppehälle och göra livet lättare att leva. Trä har använts för att bygga bostäder, tillverka husgeråd och möbler, bruka jorden samt för att transportera förnödenheter och handelsvaror. För att förstå och rätt kunna använda trä är det viktigt att ha goda kunskaper om materialet trä och vilka produktionsmetoder och användningsområden som passar för olika trädslag såväl som för olika delar av träden. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i trämaterialets strukturella uppbyggnad och samspelet mellan uppbyggnad och trämaterialets egenskaper i användning. Kursen behandlar löv- och barrträ. Följande kursmoment ingår i kursen: Trädets uppbyggnad och funktion. Träets makroskopiska, mikroskopiska och submikroskopiska struktur. Vedens kemiska sammansättning. Träets fysikaliska egenskaper och dess inverkan av trästrukturen. Mikrobiell beständighet, formstabilitet Olika förädlingsindustrier och träprodukternas användningsområden Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. Laborativa moment ingår i allmänhet. Delresultat från kursavsnitt redovisas som rapporter och i seminarieform. Kursen kan anpassas till deltagande företag och personers önskemål och behov. Vi diskuterar gärna kursens upplägg med er. Vid frågor angående kursen kontakta: Professor Thomas Thörnqvist eller Dick Sandberg vid Växjö universitet. Tel

13 Träindustriell produktionsteknik Träförädlingen är ett tvärvetenskapligt ämnesområde, som kan beskrivas som en kombination mellan materialteknik, produktteknik och produktionsteknik. Kursens mål är därför att ge grundläggande kunskaper inom dessa områden och som är aktuella för den trämekaniska industrin och dess serviceindustrier, samt underlätta goda arbetsinsatser i ansvarsställningar inom den trämekaniska industrin eller leverantörsindustrier till denna. Kursen behandlar produktionssystem, maskinsystem och produkter inom sågverk och sågverksnära förädling, samt inom industri för träkompositer (EWP). Kursen avser också ge fördjupade kunskaper om industriell verksamhet inom trämanufakturindustrin, samt om träets och träprodukternas egenskaper och användning. Kursen behandlar de vanligast förekommande förädlingsmetoderna i trämanufakturindustrin ur ett maskin- och produktionstekniskt perspektiv. Efter genomförda kursmoment skall deltagarna ha förståelse för de grundläggande principer som styr skärande och spånfri bearbetning, samt skiktlimning och plastisk formgivning av trä. CNC- och CAD-teknikerna s tillämpning gås igenom som en grund till fördjupningar inom dessa områden. Limningens grunder och olika industriella system för limning tas också upp. Ett centralt moment i kursen är förståelsen för samverkan mellan trä och fukt, samt vilken betydelse detta har för produkter, produktion och maskinkonstruktion. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. Laborativa moment ingår i allmänhet. Delresultat från kursavsnitt redovisas som rapporter och i seminarieform. Kursen kan anpassas till deltagande företag och personers önskemål och behov. Vi diskuterar gärna kursens upplägg med er. Vid frågor angående kursen kontakta: Professor Thomas Thörnqvist eller Dick Sandberg vid Växjö universitet. Tel

14 Snickar Akademin TA I TRÄ! Vill du bli en hantverksskicklig finsnickare? Sök då till vår kvalificerade yrkesutbildning SNICKARAKADEMIN, 2,5 år! En praktisk utbildning varvad med teoretiska avsnitt och där 1/3 av utbildningstiden är praktik! Förkunskapskrav: Allmän behörighet till högskola Avslutat treårigt gymnasieprogram med träinriktning eller motsvarande kunskaper från annan utbildning eller från yrkeserfarenhet Låter detta spännande? Vill du veta mera? Ring gärna utbildningen i Kristianstad: tfn / Eller besök vår hemsida: se/wendes Sista ansökningsdag är den 1 maj!

15 Här lägger vi grunden till dina produkter! Effektivitet - Wiwood AB är ett oberoende privat familjeföretag helt specialiserat på import och distribution av träbaserade skivmaterial. Att stå upp till vår höga målsättning, att vara kunniga, kostnadseffektiva, snabba och därmed bäst på skivor, genomsyrar i allt vår verksamhet. Åtkomligheten prioriterar vi allra högst. Ringer du till oss finns vi alltid där och du får alltid snabba svar. Huvudkontoret i Vittsjö Egen modern såganläggning - Detalj av lager, storformat Såganläggningen Fräscha paket på väg till kund Det finns flera skäl att välja oss som totalleverantör. Wiwood Cutting, vår såganläggning, är en av landets största och modernaste. Med spillreducerande formatoptimering sågar vi snabbt, exakt och rationellt alla typer, tjocklekar och kvaliteter av skivor. Vi lagerför här storformat upp till 5,6 x 2,5 meter. Med exakta leverenser, genomtänkt förpackning och logistik sänker vi våra kunders kostnader. Wiwood AB Huvudkontor & lager Box VITTSJÖ tel fax Regionkontor & lager Hammarby Allé STOCKHOLM tel fax

16 Träteknikskolan i Osby Vi på Träteknikskolan i Osby erbjuder följande kurser: Träteknik, grund Utbildningsavsnitt Kurslängd Sågning Kapsåg Klyvsåg 5-7 dagar. Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. Hyvling Justersåg Det går även bra att välja delar av Rikthyvel utbildningarna. Planhyvel Riktlisthyvel Slipning/putsning Bredbandsslip Vertikal kantslip Borrning Flerspindlig borrmaskin, pelarborr Fräsning Bordsfräs CNC-teknik Programuppbyggnad Mätteknik Skjutmått Företagets mätinstrument Ritningsläsning Vyer Linjer Snitt måttsättning Toleranser Materialkunskap Massivträ Skivmaterial och fanér Verktygsteknik Kuttrar Fräsar Borr Klingor Skydd och miljö Säkerhets- och miljöföreskrifter Maskinsäkerhet Utbildningsavsnitt Kurslängd Sågmaskiner Hyvelmaskiner Fräsmaskiner Borrmaskiner Putsmaskiner Maskinverktyg Personliga skydd Hjälpmedel Kapsåg Klyvsåg Bandsåg Justersåg Rikthyvel Planhyvel Riktlisthyvel Bordsfräs Matarverk Pelar- och centrumtappborrmaskin Bredbandsslip Vertikal kantslip Klingor Kuttrar Fräsar Borr 2 dagar. Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. Det går även bra att välja delar av utbildningarna.

17 CNC, CAD/CAM Utbildningsavsnitt Programvara Kurslängd CNC, grund AutoCad 2D, grund AutoCad 2D, påbyggnad CAD/CAM Olika maskintyper Uppbyggnad och funktion Koordinatsystem Programuppbyggnad Programuppbyggnad och körningar AutoCad:s arbetsmiljö Ritkommandon Redigering Måttsättning Avancerade rit- och redigeringskommandon Block och symboler Uppläggning av blanketter Utskrift och skalahantering CAD-övningar Bestämma verktyg Bearbetningsbana Kontroll och simulering Redigering av program Kommunikation med maskin Xilog AutoCad AutoCad Camlink 2-5 dagar eller efter önskemål. 3-5 dagar eller efter önskemål. 3-5 dagar eller efter önskemål. 2-5 dagar eller efter önskemål. 3D CAD Koordinater och konstruktionsplan Betraktning med perspektiv Trådmodellering med ytor Solidmodellering Rendering SolidWorks, Mechanical Desktop 5-10 dagar eller efter önskemål. Övrigt Utbildningsavsnitt Kurslängd Ritningläsning Mätteknik Ritningsregler MMS: Europeisk vyplacering Linjetyper Skalor Snitt och snittmarkeringar Måttsättning och toleranser Ritningsblanketter och format Ritförståelseövningar Mätning med stålmåttband Mätning med skjutmått Vinkelmätning Val av rätt mätmetod Olika skjutmått Tolkar och kontrollfixturer Toleransmåttsättning Kontroll och vård av mätverktygen 4 timmar eller efter önskemål. 4 timmar eller efter önskemål. Vill du veta mer ring eller skicka ett mail till Välkommen till Lernia! Lernia AB, Klövervägen 23, Osby Lernia AB är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning med kompetensutveckling och bemanning. Lernia finns representerade i hela Sverige. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat. Besök gärna vår hemsida

18 - SÅGADE/HYVLADE TRÄVAROR - FURU LISTER - ÄDELTRÄ LISTER - PANELER - KOMPONENTER Ledande leverantör till trävaruindustrin E.N TRÄ & LIST AB. BOX HELSINGBORG tralist.com TELEFON TELEFAX

19 Företagsexcel Excel, något som nästan alla har tillgång till men tyvärr ej använder. Mycket arbete såsom analyser, sammanställningar, beräkningar mm kan göras på ett effektivt och smidigt sätt i Excel och sparas så att det snabbt går att finna igen. Denna utbildning ger Dig möjligheten att bryta isen och komma igång. Efter avslutad utbildning ska Du känna till grunderna för att kunna göra kalkyler, beräkningsmallar, listor med summakopplingar och referenser etc. Du lär dig använda olika formler, kopiera, infoga, formatera mm Kunskap som du omgående kan omsätta på din arbetsplats. Excel är ett verktyg med stora möjligheter. Inga förkunskaper krävs. Kursdokumentation: Inspira Excel 2000 Grunder, 255:- exkl moms som beställes i samband med anmälan. Tid: 3 x 2 timmar Målgrupp: Alla Pris: 1900:- exkl moms Vid förfrågan kontakta: Johan Larsson

20 Vill du bli vår kunskapspartner? För att lyckas på marknaden behöver ditt företag hålla hög klass i alla nyckelprocesser. UNIVA är en kunskapsorganisation med fokus på den tillverkande industrin. Vi arbetar med tillämpad forskning och utveckling som syftar till att direkt höja våra kundföretags konkurrenskraft. Företagens behov styr inriktningen på vår verksamhet. Med UNIVA som partner kan du utveckla hela processkedjan mot ökad effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. UNIVA är ett institut som med unik expertis från Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad genomför utvecklingsprojekt tillsammans med företag. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med små och medelstora företag inom allt från prototypframtagning, produktoch produktionsutveckling till organisations- och affärsutveckling. Kontakta UNIVA redan idag ! UNIVA AB Bredgatan 4, box 117, Lund Tfn: Fax: Webbsida:

21 Styrelseutbildning Att driva företag i aktiebolagsform innebär ett stort ansvar för styrelseledamöter och övriga personer i bolagets ledning. Som styrelseledamot och bollplank till ett aktiebolag är det viktigt att på ett tidigt stadium kunna identifiera problem och fallgropar avseende ansvarsfrågor, känna till konsekvenserna av ett felaktigt handlande men även vilka möjligheter och fördelar som en aktiv styrelse kan ha för bolagets framgång. SET Revisionsbyrå, tillsammans med Träriket, inbjuder därför till föreläsningar enligt nedan: Del 1 behandlas frågan om: Effekter på det dagliga arbetet med en aktiv styrelse Rapportering Styrelsens sammansättning Agenda på styrelsemötena Del 2 behandlas frågan om: Ansvar för bokföring och förvaltning av företagets likvida medel Olovlig vinstutdelning Skadestånd När aktualiseras styrelsens personliga ansvar för aktiebolagets skulder Auktoriserade revisorerna Nils Albertsen och Peter Nilsson föreläser och delar med sig av sina erfarenheter som revisorer i aktiebolag och utredare i obeståndsfrågor och konkursbolag.

22 en nära partner när det gäller individ och organisation Vi har erfarenheterna och kompetensen för dig som vill utveckla och förbättra verksamhten En träff med oss är alltid lönsam Ring Tomas Ånell på och boka tid Skyddsombudsutbildning På begäran och i samarbete med Träriket erbjuder vi en riktad och subventionerad ubildning för Era skyddsombud Intresseanmälan sker till Georg Gärdh

23 Anmälan & Förfrågan Kursanmälan Sista anmälningsdag fyra veckor före kursstart. Eventuell avbokning ska ske senast tre veckor före kursstart, därefter debiteras full kursavgift. Minsta antal deltagare per kurs är åtta Hässleholm Datum Antal Hässleholm Datum Antal Ledarutveckling Start v-37 Ledarutveckling Start v-6 Arbetsledning augusti Arbetsledning 7-8 mars Kvalitet 1-2 september Kvalitet mars Företagsekonomi september Företagsekonomi 4-5 april Affärsjuridik 24 september Affärsjuridik 15 april Träkunskap 5 oktober Träkunskap 22 april Truckutbildning Enligt offert Truckutbildning Enligt offert Dessa utbildningar som genomförs av Berg & Partner kommer att genomföras på fasta datum, anledningen är att företagen skall kunna planera sina utbildningsinsatser i god tid. Det finns självklart alltid möjlighet att genomföra en utbildning när en kund önskar, om kunden anmäler en hel grupp med minst 8 personer! Övriga utbildningar är inte tidsatta, här måste kunden diskutera med Trärikets kansli när och var det skall genomföras. Välkommen med din anmälan på fax: För mer information ring gärna Georg Gärdh E-post: Prissättning Alla priser är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, fika samt lunch om inte annat anges. Betalning sker mot faktura, 20 dagar netto. Kursavgiften faktureras 14 dagar före kursstart. Kopiera denna sida, markera aktuell kurs och fyll i uppgifterna nedan! Företag: Telefon: Telefax: Kontaktperson: Adress: Postnr/Ort: Deltagare:

24

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det PABLO PICASSO Hösten 2013 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594 93 Nuvab,

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer