Framgång genom glädje och tradition! VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång genom glädje och tradition! VERKSAMHETSPLAN"

Transkript

1 Framgång genom glädje och tradition! VERKSAMHETSPLAN Knivsta IK

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ORGANISATION... 3 FOTBOLLSVERKSAMHET... 4 MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER... 5 TRÄNINGSAVGIFT... 6 FOTBOLLSSKOLA... 6 STYRELSENS ÅRSKLOCKA... 6 EVENEMANG... 7 UTBILDNING... 7 MÖTESPLAN... 8 ARBETSORDNING... 9 MÅL OCH STRATEGIER

3 INLEDNING Detta är Knivsta IK:s verksamhetsplan. Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva den verksamhet som föreningen genomför Verksamhetsplanen omsätter av årsmötet fastställd verksamhetsbeskrivning och måldokument för perioden genom att specificera årliga mål och strategier för att uppnå visionen och de övergripande målen. Verksamhetsplanen revideras årligen och beslutas av årsmötet i mars. ORGANISATION Styrelse Styrelsen består av 6-8 personer som ansvarar för: Ordförandeskap Materialhantering Framtagande av policys Information & kommunikation, såväl intern som extern Ekonomi Sport Anläggning och fastighet Marknadsföring & sponsorer Evenemang Utbildning Kansli Lagorganisation Varje lag/grupp bör ha ett flertal ledare och dessutom en eller flera föräldrarepresentanter, Det är mycket viktigt att ledarna för de olika lagen initierar ett föräldraansvar. Det ska vara ett stöd åt ledarna, tränarna och Knivsta IK. Förslag på lämplig organisation: Lagledare Kassör Huvudtränare Biträdande tränare Materialansvarig Evenemangsansvarig Web/kommunikationsansvarig Domaransvarig Kioskansvarig 3

4 FOTBOLLSVERKSAMHET Inledning Knivsta IK bedriver en fotbollsverksamhet för barn och ungdomar från 5 års ålder upp till seniorer. Hos oss är alla välkomna och får chansen att spela och träna på sin nivå. Vi strävar efter att förbättra samverkan mellan lagen när det gäller såväl träning som match. I de högre åldrarna ska vi arbeta för att spelare som vill och har möjlighet får chansen att spela med äldre lag och därmed få större utmaningar. Varje åldersgrupp anmäler lag till de serier som passar bäst utifrån spelartillgång och kapacitet. Organisation Lagstruktur Herr/pojk 11 manna: Herr, HJ, P00/01 9 manna: P02 7 manna: P03, P04, P05 5 manna: P06, P07 Övriga årskullar: P08/09 Nya för i år: P10, ev. P11 Antal lag Herr senior Herr junior P00/01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 Tot Kan ev. tillkomma herr B. Lagstruktur Dam/flick 11 manna: Dam, FJ (99, 00, 01) 9 manna: F02 (Några F03 spelare ingår i F02) 7 manna: F04 (Några F03 spelare ingår i F04), F05 5 manna: F06/07 Övriga årskullar: F08/09 Nya för i år: F10, ev. F11 Antal lag 2015 Dam senior Flickjunior F02 F04 F05 F06/07 F08/09 Tot

5 Verksamhet Verksamheten bedrivs i enlighet med Knivsta IK spelarutvecklingsplan. Damlaget spelar i division 4 södra och Upplandscupen Herrlaget spelar i division 6 södra och Upplandscupen P spelar i grundserien P 11 och P12 spelar med ett lag vardera i avancerad serie F 10 och F 11 spelar i grundserien F 11 spelar med ett lag i avancerad serie F och F spelar med ett lag i grundserien och ett lag i avancerad serie P 13 - P 15 spelar i distriktsmästerskap F 13, F 14 och F 16 spelar i distriktsmästerskap, distriktsmästerskap för F 16 är också SM-kval Yngre lag spelar i knatteligan Uppstart av nya lag Genomförs i samband med klubbdagen den 25 april. MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter betalas varje år av samtliga spelare, ledare, tränare, ledamöter före den 31/3 och gäller för perioden 1/4 till 31/3 påföljande år. Inbetalning sker till föreningens postgirokonto och följande medlemskap finns: Enskild medlem 450 kr/år Familjemedlemskap 450 kr/år för samtliga familjemedlemmar Ledare och stödmedlem 100 kr/år Hedersmedlem Ingen avgift Medlemsavgiften syftar till att täcka en del av de kostnader föreningen har för att driva sin verksamhet. Det gäller bl. a: Drift och underhåll av anläggningar Spelarförsäkringar Kompensation till kanslist Avgifter för medlemskap i förbund Registrerade betalande medlemmar är också en förutsättning för att föreningen ska vara bidragsberättigad för de aktiviteter vi bedriver. 5

6 TRÄNINGSAVGIFT Träningsavgiften betalas varje år före den 31/3 och gäller för perioden 1/4 till 31/3 påföljande år. Inbetalning sker till föreningens postgirokonto. Lag Ålder Träningsavgift Kommentar Bollek och knatte Upp t o m 7 år 0 kr Knatteligan 8 år t o m 9 år 385 kr 7-, 9- och 11-manna 10 år t o m 14 år 550 kr 11-manna 15 år och upp till senior 660 kr Inkl. licensavgift Seniorer 825 kr Inkl. licensavgift Träningsavgiften syftar till att täcka en del av de kostnader Knivsta IK har för att driva träningar och matcher. Det gäller bl a: Driftskostnader för planer samt planhyror Serieavgifter Ledarutbildning Laglicenser för spelare över 15 år Kostnader för domare (material, utbildning och ersättning) Kostnader för material till lagen FOTBOLLSSKOLA Knivsta IK:s Fotbollsskola har följande syfte och mål: Att under fem sommardagar i anslutning till sommarlovets slut ge unga flickor och pojkar meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö. Att bedriva bra fotbollsundervisning Att skapa ett intresse för fotboll Fotbollsskolans ledare, som i första hand bör rekryteras från de egna ledens högre årgångar, skall erhålla en ledarutbildning som genomförs av föreningen Fotbollsskolan genomförs 2015 under v. 33 STYRELSENS ÅRSKLOCKA Kvartal 1 Analys av genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall föregående år Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Verksamhetsberättelse Årsmöte 6

7 Kvartal 2 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Sponsorplanering Kvartal 3 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Revidering av måldokument och verksamhetsplan Halvårsmöte Ledaravslutning Kvartal 4 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Planering och budgetering EVENEMANG Evenemangen är en väsentlig del av Knivsta IK:s verksamhet. De bidrar till att hålla en levande förening, marknadsför oss och bidrar till vår verksamhets ekonomi. Knivsta marknad genomförs lördagen den 16 maj. Marknadskommittén planerar, genomför och utvärderar marknaden. Under marknaden kommer det att spelas en uppvisningsmatch på Engvallen som ett led att utveckla runtomkring-aktiviteterna på marknaden och för att profilera Knivsta IK. Styrelsen samt A-lagen ansvarar för att ha ett informationsstånd under marknadsdagen. Arbetsinsatser enligt arbetsordning. Pilsbocupen genomförs i den juni. Alla lag i åldrarna P/F07 04 deltar i cupen. Pilsbocupkommittén planerar, genomför och utvärderar cupen. Deltagare i kommittén är enligt arbetsordning. Arbetsinsatser under cupen fördelas av Pilsbocupkommittén till deltagande lag, hjälplag och junior- och A-lag. UTBILDNING Under 2015 är ambitionen att hålla två C-diplom utbildningar, vilket är den nya bas 1 utbildningen. Vi betalar inte får de av våra KIK-ledare som går utbildningen när vi själva är värdar för den. Däremot kostar det oss när våra ledare går utbildningen i andra klubbars regi. Vi ska därför sträva efter att få våra ledare att i första hand välja Knivsta IK:s arrangemang. Knivsta kommun och SISU Uppland är inkopplade på att ordna en utbildning om att leda barn med ADHD och andra neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Den utbildningen kommer att vända sig till flera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. 7

8 Det är viktigt att vi under 2015 fortsätter att lägga in utbildningstillfällen (ej UFF arrangerade) i utbildningsmodulen, då vi på så sätt samlar poäng och lättare kan söka idrottslyftsmedel från SISU för speciella utbildningar som t.ex. Åldersanpassad fysisk träning. Utbildningstillfällen som passar utmärkt att lägga in som lärgrupper i modulen är t.ex. föräldramöten som är interaktiva, ledaruppföljning, vidareutbildningar i egen regi av tränare, lagledare, webb-ansvariga, etc. Utbildningsplanen för 2015 är beslutad. Den är upplagd på hemsidan. MÖTESPLAN Möte 1 (januari) Ledarmöte o Agenda Måldokument och verksamhetsplan Möte 2 (april) Föräldramöte o Agenda Säsongen 2015 Värdegrund & förväntningar Arbetsordning Möte 4 (september) Ledarmöte o Agenda Uppföljning säsongen 2015 Säsongen

9 ARBETSORDNING Arbetsordningen reglerar arbetsinsatserna som respektive lag har att genomföra under året så att föreningen kan bedriva sin verksamhet. Arbetsordningen planeras under kvartal 3 och beslutas kvartal 4 vid halvårsmötet. De lag som har slagits ihop med ett annat lag under säsongen tar med sitt ansvar in det laget. Vid upphörande av lag utgår arbetspassen och dessa fördelas på de andra lagen. 9

10 MÅL OCH STRATEGIER Nedan beskrivs de strategier som beslutats i Knivsta IK måldokument , som beslutats påbörja arbete med under Mål 2019 Medlemmar medlemmar, varav aktiva Strategi 1 - Ledarmål Strategi 2 - Kommunikationsmål Strategi 3 - Spelarutvecklingsmål Strategi 4 - Kommunikationsmål. Strukturerat arbeta med uppstarten av nya lag Inför fadderskap enligt farfarsprincip Att ha en tilltalande tidig målgruppsanpassad kommunikation om vad vi erbjuder och när vi startar upp nya lag. Anpassa fotbollen med nya nivåer vid uppstart, t ex fotbollslek, och samtidigt skapa samarbeten med andra typer av evenemang för rekrytering Skapa en enkelhet att bli medlem samt förklara vad det innebär att vara medlem och att det ska gälla alla målgrupper ung som gammal (vad är det man köper i och med medlemskap i KIK) Sportansvarig Kommunikationsansvarig Strategi 5 - Kommunikationsmål Kommunicera våra framgångar Kommunikationsansvarig Löpande Strategi 6 - Ledarmål Strategi 7 Ledarutvecklingsmål. Säkerställ att rekryteringarna till föreningen är långsiktiga och innebär att ungdomsledares viktigaste uppgift är att få många aktiva att stanna så länge som möjligt Ledarskapsutbildning för unga ledare (bl a hjälptränare i yngre lag) Sportansvarig Löpande 10

11 Mål 2019 Anläggning Sportfält som möter våra behov Strategi 1 - Anläggningsmål Mål 2019 Ledare Flytta fram positionerna och intensifiera dialogen med Knivsta kommun Upparbetade rutiner från knatte till senior med tydliga förväntningar och rollbeskrivningar. Äldsta flick- och pojklagen och uppåt ska ha fasta tränare. Ordförande Löpande Strategi 1 Arbetsgrupp av lagledare som sammanställer en lathund för lagledare Utbildningsansvarig Strategi 2 Arbetsgrupp av tränare som sammanställer lathund laguppstart Utbildningsansvarig för tränare Strategi 3 Rollbeskrivningar för alla roller Ordförande Strategi 4 - Ekonomiskt mål Strategi 5 Ledarutvecklingsmål Strategi 6 Skapa ekonomiska förutsättningar för ersättning till tränare och ledare Utvecklande/stimulerande träningsmiljö för tränare genom att spelartrupperna håller hög standard Utveckla organisationen i föreningen och runt lagen Klart! Ordförande

12 Mål 2019 Spelare Ge fler förutsättningar att fortsätta inom Knivsta IK verksamhet Strategi 1 - Spelarutvecklingsmål Delstrategi 1 Spelarutvecklingsmål Delstrategi 2 Spelarutvecklingsmål. Delstrategi 3 Spelarutvecklingsmål. Delstrategi 4 Spelarutvecklingsmål. Strategi 2 - Spelarutvecklingsmål Strategi 3 - Spelarutvecklingsmål Individuellt anpassad utveckling (typ akademiträning och Sportansvarig Löpande samarbete mellan årskullar/andra klubbar) för fler spelare. Initiera dialog med andra föreningar om framtida samarbete Ordförande Klart! Besluta intention om samarbete med andra föreningar Identifiera möjliga samarbetsområden med andra föreningar Påbörja samarbete med andra föreningar Stödja spelare som behöver byta miljö inom föreningen för individuell utveckling, genom samarbete mellan årskullar Stödja spelare som behöver individuell utveckling med kontakter med andra klubbar och transfer Sportansvarig Sportansvarig Löpande Löpande 12

13 Mål 2019 Sport Knivsta IK ska ha representation varje år vid Gothia Cup för de lag som fyller 13 år Strategi 1 Ekonomiskt mål Strategi 2 Strategi 3 Kommunikationsmål Strategi 4 Mål 2019 Juniorer Utreda förutsättningar för att kunna budgetera medel till detta evenemang Organisera för att stödja lagens medverkan i Gothia Cup Skapa kommunikation och information om och inför Gothia Cup Planera genomförande av Gothia Cup Skapa en stabil juniorverksamhet (juniorlag i enlighet med SvFF serieindelning) Juniorlag herr samt ett utvecklingslag för dam Juniorlaget herr kvalar till juniorallsvenskan, utvecklingslag dam kvalar till U 19 Ekonomiskt ansvarig Kommunikationsansvarig Strategi 1 Ledarutvecklingsmål Föreningens ledare uppfyller Svff s krav på utbildning Strategi 2 - Ledarutvecklingsmål Utveckla ett forum för erfarenhetsutbyte mellan tränare Utbildningsansvarig Strategi 3 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt juniorlagen Sportansvarig

14 Strategi 4 Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig Strategi 5 - Rekryteringsmål Rekrytering till juniorlagen ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig Mål 2019 Herrar Herrlaget etablerat i div 4 Strategi 1 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt representationslaget Sportansvarig Strategi 2 - Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig (ansvara för spelarförsörjning genom invärlds- och omvärldsbevakning) Sportansvarig Strategi 3 - Rekryteringsmål Rekrytering till herrlaget ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig Mål 2019 Damer Damlaget etablerat i div 2 Strategi 1 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt representationslaget Sportansvarig Strategi 2 - Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig (ansvara för spelarförsöjning genom invärlds- och omvärldsbevakning) Sportansvarig Strategi 3 - Rekryteringsmål Rekrytering till damlaget ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig

15 Mål 2019 Engagemang Ökat engagemang för föreningens verksamhet i stort Strategi 1 Ökad delaktighet kring mål och verksamhet Ordförande Strategi 2 Bättre uppföljning av att riktlinjer och styrande dokument följs Ordförande Strategi 3 - Kommunikationsmål Strategi 4 - Kommunikationsmål Delstrategi 1 Kommunikationsmål Delstrategi 2 Kommunikationsmål Delstrategi 3 Kommunikationsmål. Utveckla en övergripande strategi och kommunikationspolicy för vilka budskap som ska kommuniceras och i vilka kanaler baserat på var mottagarna finns Upprätta en årlig kommunikationsplan med innehåll när vi ska kommunicera, vad vi ska kommunicera, vem som ska kommunicera och vem som är mottagare Uppdatera rollbeskrivning för kommunikationsansvarig med tydliga mål för kommunikation Planera och genomför ledarmötesserie (tre/säsong) med fastställd agenda (tema, bl a utgående från årliga mål i verksamhetsplanen) Inför ledar- och spelarråd Kommunikationsansvarig Kommunikationsansvarig Ordförande Kommunikationsansvarig Kommunikationsansvarig 15

16 Mål 2019 Ekonomi Långsiktig och förutsägbar ekonomi syftande till nollresultat för föreningen Transparens kring föreningens och lagens samlade intäkter och kostnader Strategi 1- Ekonomiskt mål Tydlig process för planering, budgetering, uppföljning och analys Ordförande Strategi 2 - Sponsormål Framförhållning i sponsorarbetet Marknadsansvarig Strategi 3 - Sponsormål Aktivt arbete med att knyta nya sponsorer till föreningen Marknadsansvarig Strategi 4 - Ekonomiskt mål Skapa koppling mellan föräldra-/medlemsinsatser och ekonomiskt värde för medlemmen (laget) Ekonomiskt ansvarig Strategi 5 - Ekonomiskt mål Identifiera fler bidrag (RF/SvFF/UFF, SISU, Knivsta kommun etc) Ekonomiskt ansvarig Strategi 6 - Ekonomiskt mål Redovisa kostnaden för spelare i olika åldrar, kostnaden för ett lag och kostnaden för en ledare 16

17 Mål 2019 Samarbete Vara den självklara samarbetspartnern för företag som vill förknippas och stödja Knivsta IKs verksamhet Strategi Ansvarig Klart senast Strategi 1 - Sponsormål Skapa en policy för lagens respektive föreningens sponsorer Marknadsansvarig Strategi 2 - Sponsormål Mål 2019 Varumärke Höja varumärkets status Skapa enhetliga profilprodukter Strategi 1 - Kommunikationsmål Tydliggöra Knivsta IK evenemang genom profilering av föreningens varumärke Kommunikationsansvarig Strategi 2 - Kommunikationsmål Kommunicera vad vi gör för Knivsta Kommunikationsansvarig Strategi 3 Rekryteringsmål Strategi 4 Rekryteringsmål Starta fotbollsfritids Starta en dialog med skolan och kommunen om möjligheten att skapa en fotbollslinje för högstadieelever 17

18 Mål 2019 Ängby Park Ängby park har utvecklats till en egen självgående, attraktiv och levande verksamhet. Ängby Park ska årligen generera kr netto till föreningen. Strategi 1 - Evenemangsmål Strategi 2 -Anläggningsmål Strategi 3 - Ekonomiskt mål Strategi 4 - Ekonomiskt mål Strategi 5 - Kommunikationsmål Planera årligen återkommande verksamheter som genererar inkomster till föreningen Fortsatt utveckling av Ängby Park så att den kan utnyttjas året om Utveckla och starta upp en grupp/styrelse som ansvarar för parken, uthyrning samt löpande drift. Söka samarbetspartners Skapa en tydlig och återkommande kommunikation om Ängby Park. Ängby Park Just Nu. Ordförande Kommunikationsansvarig

LEDARMÖTE

LEDARMÖTE LEDARMÖTE 2015-01- 26 Agenda Inledning Säsongen 2015 Knivsta IK måldokument 2015-2019 Övriga frågor Avslutning Inledning Syfte Presentera säsongen 2015 Dialog om Knivsta IK måldokument 2015-2019 Mål Gemensam

Läs mer

Knivsta IK

Knivsta IK Framgång genom glädje och tradition! MÅLDOKUMENT Knivsta IK 2015-2019 1 Innehåll INLEDNING... 3 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR... 3 DELAKTIGHET... 3 VÅR VISION... 4 VÅR VERKSAMHETSIDÉ... 4 VÅR VÄRDEGRUND... 4

Läs mer

Föräldramöte Knivsta Ik P

Föräldramöte Knivsta Ik P Föräldramöte Knivsta Ik P-06 Agenda Presentation Klubbinformation 7-mannaspelinformation Match- och Cupplanering Träningsnärvaro Lagets Ekonomi Lagorganisation Övriga frågor 2016-02-18 Presentation av

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

DET NYA KUNGSÖRS BK. "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK"

DET NYA KUNGSÖRS BK. Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK DET NYA KUNGSÖRS BK "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK" Innehållsförtäckning DEL 1 Verksamhetsidé 1 Övriga Policys inom Kungsörs BK 2 Värdegrund 3 Vision 4 Mål 5-6 Mål - 2015 5

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 Föreningen har jobbat fram en plan för vad vi vill utveckla och jobba med under säsongen 2016. För att kunna förverkliga denna plan hela vägen kommer vi att behöva vara många som

Läs mer

Budget Hille IF Sida 1 Frideborgsvägen GÄVLE Telefon Fax

Budget Hille IF Sida 1 Frideborgsvägen GÄVLE Telefon Fax Budget 2014 Hille IF Sida 1 Resultatenhet 100 Ordförande Kostnader trivsel används för diverse uppvaktningar. Budgeterat till 15 000 kr Resultatenhet 101 Personal Kanslist 6 mån. Vaktmästare 6 mån. Alla

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Jens Wallner Håkan Werme Jonas Petersson Mathias Jonsson

Jens Wallner Håkan Werme Jonas Petersson Mathias Jonsson Kickoff 2015-01-28 Säsongen 2016 Säsongen 2015 Säsongen 2016 Förenings dokument Praktiska frågor Tränar utbildning Jens Wallner Håkan Werme Jonas Petersson Mathias Jonsson Ungdomsansvarig Utbildningsansvarig

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

Boo IF. Hockey. Verksamhetsplan 2009/2010

Boo IF. Hockey. Verksamhetsplan 2009/2010 Boo IF Hockey Verksamhetsplan 2009/2010 Innehåll 1. Inledning 2. Mål säsongen 2009-2010 3. Junior och A-lag 4. Styrelsens sammansättning 5. Aktiviteter, Säsong och Kalendarium 6. Utbildning 7. Ekonomi

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2016 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

Organisation Supporter Nominerings kommite. Kansli Arkiv. GBK styrelse. Representations sektion. Kokkola Cup sektion.

Organisation Supporter Nominerings kommite. Kansli Arkiv. GBK styrelse. Representations sektion. Kokkola Cup sektion. 16.1.2014 1 Organisation 2014 GBK styrelse Kansli Arkiv Supporter Nominerings kommite Representations sektion Juniorsektion Ekonomisektion Kokkola Cup sektion PR-sektion Herr GBK I, II, Tigers, III, A-jun

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD FBK sysselsätter 3000 ungdomar i föreningens fotbollsaktiviteter och har mer än 100 tusen besökande från hela Sverige till vår

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

SIK FOTBOLLS ÅRSMÖTE 2016

SIK FOTBOLLS ÅRSMÖTE 2016 Sundbybergs IK Fotboll SIK FOTBOLLS ÅRSMÖTE 2016 Årets barn- och ungdomsförening i Stockholm 2015! Sundbybergs IK Fotboll MÖTETS AGENDA 18:00-18:25 Stadgeenliga mötespunkter 18:25-18:45 Prisutdelning 18:45-19:00

Läs mer

Fotbollens verksamhetsplan 2016

Fotbollens verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning 1 Lag & träningstrupper... 2 1.1 Seniorverksamhet... 2 1.2 Ungdomsverksamhet... 2 2 Aktiviteter och obligatoriska arbetsuppgifter... 4 2.1 SAIF-Dagen... 4 2.2 SAIF-Cupen... 4 2.3 Bollkallar

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Årsmöte 2017 BK Astrio. Fotbollsklubben i Söndrum Halmstad

Årsmöte 2017 BK Astrio. Fotbollsklubben i Söndrum Halmstad Årsmöte 2017 BK Astrio Fotbollsklubben i Söndrum Halmstad En tillbakablick Styrelse 2016 Ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant 2 Otto Hallgren Daniel

Läs mer

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY Nedan listade arbetsroller utgör den lagorganisation som varje lag inom Frosta Hockey skall bestå av. Man kan/får kasta om i arbetsbeskrivningarna bland ledarna, om man

Läs mer

Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK

Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK Föreningsorganisation 2016 Ordförande Min 4 Max 12 ledamöter Valberedning Klubbdirektör Ekonomiansvarig Sekreterare Revisorer Vice

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

RBK Mål Idrottsliga mål:

RBK Mål Idrottsliga mål: RBK Mål 2010-2013 RBK Mål 2010 Idrottsliga mål: Få igång ett samarbete med Knut Hahnskolan med syfte att på sikt ha ett fotbollsgymnasium Alla lag från 9 år och uppåt ska åka på minst en cup/säsong After

Läs mer

Organisationsmodell för Lindlövens IF

Organisationsmodell för Lindlövens IF Organisationsmodell för Lindlövens IF Kansli Styrelse Inköp Maxim Sportgrupp Marknadsgrupp Informations- och Föräldragrupp Ekonomigrupp Funktionärsgrupp Hallgrupp Aktivitets- och evenemangsgrupp Lindloven.com

Läs mer

Hjälpmedel för. Ledar-och tränarrekrytering

Hjälpmedel för. Ledar-och tränarrekrytering Hjälpmedel för Ledar-och tränarrekrytering Ledarrekrytering Vilka framgångsfaktorer finns det för att rekrytera tränare och ledare? En stor process i varje förening är hur man rekryterar tränare och ledare.

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Knivsta IK p-06 Föräldramöte, sammanfattning

Knivsta IK p-06 Föräldramöte, sammanfattning Knivsta Kommunhuset, Tilassalen 11/3 2015, kl.19:00-21:00 Knivsta IK p-06 Föräldramöte, sammanfattning Alla hälsas välkomna och lagledningen är glad över att se hela 20 st föräldrar på mötet. Verkligen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sollentuna FK 2015

VERKSAMHETSPLAN. Sollentuna FK 2015 VERKSAMHETSPLAN Sollentuna FK 2015 VISION En fotbollsklubb som tar ansvar för alla barn, ungdomar och ledare i kommunen som vill utöva fotboll, oavse8 deras kunskap, färdighet eller ambi;onsnivå och som

Läs mer

Sollentuna FK Från knatte till veteran. Sollentuna FK. Välkommen till klubben! Föräldramöte inför P/F8. Sollentuna FK -

Sollentuna FK Från knatte till veteran. Sollentuna FK. Välkommen till klubben! Föräldramöte inför P/F8. Sollentuna FK - Sollentuna FK Välkommen till klubben! Föräldramöte inför P/F8 Vårt främsta uppdrag En fotbollsförening som tar ansvar för alla barn, ungdomar och ledare i kommunen som vill utöva fotboll, oavse8 deras

Läs mer

ALVESTA INNEBANDYKLUBB

ALVESTA INNEBANDYKLUBB ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2016-2017 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare,

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: Version:

Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: Version: verksamhetsplan 2012-2013 Organisations nr (802408-4066) Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: 2012-2013 Version: 2013-02-21 Vi är en idrottsfrämjande och utvecklande förening. IF Söderhöjden

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Föräldramöte Lagorganisation, ansvarsområden och Sportsliga mål

Föräldramöte Lagorganisation, ansvarsområden och Sportsliga mål Föräldramöte 2012-12-15 Lagorganisation, ansvarsområden och Sportsliga mål Laguttagningar görs av tränargrupp och ingen annan! Agenda Lagorganisation & Roller Sportsliga Mål Laget/föreningen bestämmer

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 A. MÅL Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010

Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010 Skå IK Fotboll Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010 Närvarande Finn Dobson, Inger Ekdahl-Edevärn, Kjell Hellström, Torleif Bengts, Jörgen Gren,

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller;

Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller; Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller; En backspegel över 2016/2017! JIK växer nya styrelser! Medlems- & träningsavgifter betalas senast 14 September!

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Info Ledare FIF 2016/2017

Info Ledare FIF 2016/2017 Info Ledare FIF 2016/2017 Info till ungdomsledare Inför varje säsong ska alla läsa igenom den blå tråden som finns på hemsidan. Finns under dokument på Fröjereds IF:s hemsida. Rapportera alltid all närvaro

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Fotbollsuppstart! Välkomna! Agenda Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Föreningen Ersmarks IK www.eik.se Ersmarks IK Sektioner och lag Fotboll Futsal Innebandy Handboll P02/03 Dam/Junior

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Sundsjö IF

Välkommen till Sundsjö IF SUNDSJÖ IF Välkommen till Sundsjö IF Vi är en helt ideell förening i Gällö som för närvarande har två idrottsgrenar, fotboll och innebandy. Föreningens upptagningsområde är hela Arnljotbygden, d.v.s. från

Läs mer

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Allmänt Styrelsen har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där både kort- och långsiktiga mål för föreningens verksamhet har identifierats.

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Presentation av utvecklingsarbetet i Kalmar Södra IF

Presentation av utvecklingsarbetet i Kalmar Södra IF Presentation av utvecklingsarbetet i Kalmar Södra IF Kalmar Södra IF Föreningen bildades långfredagen den 30 mars 1945 av spelare från Kalmar FF och Kalmar AIK. Föreningen döptes till BK Kalmia, som dock

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club Uppstart Hockeyskolan del 3 2 Innehåll Allmän information... 2 Att bilda HS3... 3 Lagledarens uppgifter... 3 Tränarens uppgifter... 3 Materialare... 4 Kassör... 4 Närvarorapportering... 4 Webbrepresentant...

Läs mer

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016 1 (5) 2015-11-24 1 IFK ÖSTERÅKER P03-1 - SÄSONGEN 2016 2 POLICY IFK Österåkers policy ligger som grund för verksamheten, och den finns tillgänglig på http://www.ifkosteraker.se. 2.1 Målsättning Vår målsättning

Läs mer

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC (1) Historia Föreningen registrerad som Västerås

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag.

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Att starta ett lag i Västerås IBS Ungdom! Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även om arbetet

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer