Curriculum Vitae (meritförteckning)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae (meritförteckning)"

Transkript

1 Curriculum Vitae (meritförteckning) Namn Kristina Svels Hem adress Vöråvägen 50, Vörå Jobb adress Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Strandgatan 2, Vasa Tfn Tfn jobb E-post Född Forskningsprofil Landsbygdssociologi, världsarvsforskning, regional utveckling, turism, miljösociologi och förvaltning av naturresurser. Påbörjat ruralsociologiska forskarstudier 2009 och erlagt licentiatexamen Arbetstitel på doktorsavhandling: Contested ambitions Nature Protection, New Rural Goods and Services and multiple stakeholders in the World Heritage Kvarken Archipelago. Utbildning Akademisk examen 2011 Politices licentiat vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices magister vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices kandidat vid Åbo Akademi Ekonomisk statsvetenskapliga fakulteten, Titel: Socialt skapad rumslighet. Ämneskombination: Sociologi, folkrätt och franska Behörighet i pedagogik (turism), pedagogiska studier för lärare(60 sp) med inriktning på yrkeshögskolor, andra stadiets yrkesläroanstalter och det fria bildningsarbetet (357/03). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten (DAKO ), Vasa. Slutarbete: Världsarvspedagogik i Höga kusten och Kvarkens skärgård. Annan utbildning 2008 Maailmanperintö maailmankansalaisille. Världsarvsundervisning för lärare. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy (OPEKO), Tammerfors En-Tré programmet för ledarskap inom rese- och turismindustrin. IFL, Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan, Stockholm Qualified Vocational Education degree in Hospitality Management, Gothenburg International Hospitality College, Göteborg Training of Trainers New opportunities for Women, projektledarutbildning. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Åbo ERASMUS utbyte vid Université Rennes 1, Rennes, Frankrike. EU studier, internationell rätt och franska Studentexamen vid Vörå Samgymnasium, Vörå. 1(8)

2 Publikationer Artiklar i internationella journaler med granskningsprocess Svels, K. (2011). Svels, K. (2010). MacCannell revisited in Kvarken Archipelago, Finland, Journal of Tourism and Cultural Change volume 9, Number 3, September ISSN: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact in Sites du patrimoine et tourisme, Québec, Kanada, 2 4 juin 2010 / World Heritage and Tourism: Managing the Global and the Local, June 2 4, 2010, Quebec City, Kanada ISBN PDF: Bokkapitel George, E.W and Svels, K. (2013). Learning Transnational Learning: A Trans-Atlantic Perspective i Mariussen och Virkkala (eds) Learning by Transnational Learning (Routledge) Svels, K. (2011). I en slow-boat på världsarvsvatten i Andersson K. och Brandt N. (red.) En bondepraktika för det senmoderna. Texter tillägnade Erland Eklund. Åbo Akademi, Vasa. ISBN Övriga forskningsrelaterade publikationer Åberg, K and Svels, K. (2013). Developing Destinations in Botnia-Atlantica institute Newsletter 3/2013. Svels, K. (2012) Om mångsyssleri i skärgård i Skärgård nr 2 årgång 35. Brendeahug, E., Daugstadt, K., Lange Vik, M., Svels, K., Sande, A. (2011). World Heritage Status Generates Local Involvement i BA newsletter 2/ Svels, K. (2011). Forskare samlas i Vasa för att analysera världsarven i Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling nr 41/v. 48, Svensk byaservice. Svels, K. (2011). Connected by World Heritage and Rural Development i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus (Special Issue 2011). Svels, K. (2010). Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning Världsarvet Höga kusten /Kvarkens skärgård i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN: Svels, K. (2009) Världsarvet Kvarkens skärgård en social konstruktion i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus nr 6/2009. Avhandling Svels, K. (2011). Svels, K. (2008). Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Licentiatavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN Världsarvet Kvarkens skärgård ett socialt skapat rum. 2(8)

3 Magistersavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN (pdf): Presentation av egen forskning (akademiska konferenser, ej ÅA-relaterat) Between Dream and Reality: Debating the impact of World Heritage Listing, Oslo University, Oslo, Norway. Presentation: Single-handed or common governance of a World Heritage site The 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodö University, Norway. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of new Rural Tourism Services in Kvarken Archipelago Community Tourism Conference 2013, Ruralia Institute at Helsinki University and Comcot project, Kotka, Finland. Presentation: Local residents perception of World Heritage designation and tourism in the World Heritage High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) XXVth European Society for Rural Sociology Congress in Florence, Italy. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of New Rural Goods and Services Developing Tourism Sustaining Regions, The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Presentation: Locals and second home owners perception of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago XIII World Congress of Rural Sociology. International Rural Sociology Association (IRSA), Lissabon, Portugal. Presentation: Locals perception of World Heritage tourism in rural settings The International Conference Tourism, Roads and Cultural Itineraries: Meaning, Memory and Development that will take place. Quebec City, Kanada. Presentation: Locals' perception of World Heritage tourism in a transatlantic comparison Rural at the Edge, 2 nd Nordic Rural Conference. Joensuu, Finland. Presentation: 2nd home owners as producers and consumers of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention a Nordic perspective, WHILDVasa 2011, 2 nd International WHILD Conference. Vasa, Finland. Presentation (George & Svels): Lunenburg, Kvarken Archipelago and High Coast Comparison of Results from a Survey of Residents Perception regarding UNESCO World Heritage Designation Encounters of Sea and Land, the Sixth ESEH Conference of the European Society for Environmental History (ESEH). Åbo, Finland. Presentation: Transformation of a traditional rural archipelago landscape into a world heritage case Kvarken Archipelago Yllätysten sociologiaa, Sosiologipäivät Sociologidagarna. Tammerfors, Finland. Presentation: Plötsligt har vi ett världsarv, någonting unikt! Tourism Imaginaries/Imaginaires Touristiques. The Tourism Studies Working Group UC Berkley, Berkley, CA. Presentation: Can a blur image constitute a unique attraction? 3(8)

4 The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences, WHILD Världsarvets världar, 1 st International WHILD Conference. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Presentation: Who Are the Locals? Case Kvarken Archipelago: How Do Local People Relate to the World Heritage which They Inhabit? World Heritage and tourism: Managing for the global and the local. Quebec-city, Kanada. Presentation: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, 1 st Nordic Rural Conference. Uppsala, Sverige. Presentation: The role of nature based tourism in a World Heritage based on geological values How do Finland and Sweden manage to develop a common tourism site? Re-inventing the Rural between the Social and the Natural, the XXIII European Society for Rural Sociology congress, European Society of Rural Sociology (ESRS). Vasa, Finland. Presentation: The world natural heritage site Kvarken Archipelago a socially constructed space. Konferenser och seminarier (inbjuden föredragande) Anförande vid Världsarvskonventionens 40 års jubileum i Höga kusten. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Det lokala i Världsarvet Anförande vid Nordiskt världsarvsmöte. Sveaborg Helsingfors. Presentation: Local envolvement Anförande vid Kvarkens Världsarvdelegation. Vasa, Finland. Presentation: Aktuell världsarvsforskning Anförande vid doktorandkurs, University of Florida s Preservation Institute. Nuntacket, USA. Presentation: World Heritage and Community. Presentation: World Heritage in a Nordic perspective Anförande vid Living with World Heritage How to secure local benefit from World Heritage? Interregional UNESCO Conference Europe/Africa, Røros, Norway. Presentation: How to secure local benefit from World Heritage? Case High Coast and Kvarken Archipelago Anförande vid konstituerande möte av Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Korsholm, Finland. Presentation: Lokalbefolkningens betydelse i världsarvet Anförande vid FORUM för Skärgårdsforskning Mångsyssleriet i framtidens skärgård. Skärgårdscentrum Korpoström. Presentation: Är mångsyssleri lokalt nyckeln till framgångsrik världsarvsetablering i Höga kusten/kvarkens skärgård? Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Höga kusten enkätresultat för lokalbefolkningens uppfattning om världsarv och turism. 4(8)

5 Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Att förvalta ett världsarv exemplet världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Världsarvet Höga kusten 10 års jubileum. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Vår gemensamma framtid, världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Samrådsgruppens för världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård. Björkö, Finland. Presentation: Resultat av förvaltningsundersökningen Anförande för Länsstyrelsen i Västernorrland. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Förvaltningsenkäten 2009 framtida projekt Anförande vid Nordiska världsarvsdagar ( ). Visby, Sverige. Presentation: A transnational World Heritage Who is responsible? Anförande vid Kvarkenseminarium Kvarken och världsarvsforskning. Historia, nutid och framtid. Åbo Akademi, Vasa, Finland. Presentation: Samhället i världsarvet Anförande vid Kvarkenrådet/VIS projektet. Vasa, Finland. Presentation: Världsarvets förvaltning med fokus på gränsöverskridande samarbete Anförande till Kultur- och naturpedagogiskt forum. Abisko kungliga forskningsstation, Sverige. Presentation: Finlands nordliga turism Anförande NELN+ (Nordic Law, Governance and Science Network), Koli. Presentation: Kvarken Archipelago, a locus for ecosystem services? Doktorandkurser Tourism and Regional Development. The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Paper: Sustainable Tourism development in a World Heritage site Case High Coast/Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention in a Nordic perspective. WHILDVasa Åbo Akademi, Vasa, Finland. Paper: The locals perspective in the Kvarken Archipelago (Finland) and the High Coast Sweden Contested World Heritage places, knowledge for practice and policy development. Vestlandsforskning Sogndal, Norge. Paper: Can a blur image constitute an unique attraction? Modernity: Living with Uncertainty, med Dr. Siobhan Kattago, Tallinn University. Åbo Akademi, Vasa, Finland Nordic Rural Futures II, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige Nordic Rural Futures I, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige An institutional approach to the analysis of systems, systems change and transition in natural resources. Arrangör: The Flemish research institute ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research), the Dutch LEI (Agricultural Economics Research Institute), Ghent University och Wageningen University and Research Centre. Leuven, Belgien. Paper: Governing natural resources - a case of a socially constructed world heritage. 5(8)

6 An ecosystem Service approach in environmental regualtions. NELN+ Workshop 3/2009 doktorandseminarium. Koli, Finland Making Sense of Ecosystem Services; Ecosocial and Institutional Perspectives. NELN Workshop doktorand seminarium. Koli, Finland. Seminarier (forskningsrelaterade) Vasa skärgårds framtid slutseminarium, Vasa Vasa skärgårds framtid, Vasa Landsbygdens framtidsworkshop. Arrangör Sitra, YTR, landsbygdsnätverket samt Närings trafik- och miljöcentralen. Jakobstad Demografinen muutoksenhallinta miten kehittää alueita kiinnostavaksi? Arr. DEMO-verkoston koulutustapaaminen. Åbo Akademi, Vasa, Finland När bläcket torkat. Vad gör vi då? Konventionsseminarium anordnat av Svenska Unescorådet. Stockholm, Sverige Vad gör vi med världsarv? Syfte att ur ett mångvetenskapligt perspektiv lyfta ontologiska, teoretiska och metodologiska spörsmål relaterade till världsarv och världsarvsforskning. Forskningsnätverket WHILD:s första sammankomst. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Anställningar Anställning (akademisk) YHTYMÄ, forskarskola vid Tammerfors universitet (nuvarande anställning) Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Åbo Akademi, doktorand vid Enheten för landsbygdsforskning Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Arbetserfarenhet (annan) 2011 WHILD/Vasa2011. Generalsekreterare för världsarvsforskningskonferens och därtill hörande doktorandseminarium vid Åbo Akademi , Vasa Förvaltningsutredare inom VIS 63⁰ Nord. Kvarkenrådet, Vasa, Finland Projektanställd VIS (Världsarv i samverkan, förstudie). Kvarkenrådet, Vasa, Finland Moderskapsledig Vasa Yrkesinstitut, Vasa. Timlärare i turism och restaurangservice Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors. Timlärare i restaurang och service ämnen Berns Restaurgant (Grand Hôtel Holdings), Stockholm. Food & beverage controller, medlem av ledningsgruppen Berns Restaurang och assistent till källarmästaren, systemansvarig samt ansvarig för inköp av drycker Silja Line, M/S Silja Europa Åbo. Assisterande purser Oy Ageba Ab, Åbo. Resebyråtjänsteman (deltid). Undervisning (akademisk) 2013 Miljöblocket, Åbo Akademi och SOCKOM, Helsingfors universitet. 6(8)

7 2012 Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Swedish Speaking Finns from a water perspective, Åbo Akademi, Vasa. Föreläsning: Swedish Speaking Finns & their World Heritage case Kvarken Archielago Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet/miljöblocket. Föreläsning: Förvaltning av ett världsarv Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: A World Heritage based on geological values; the case of High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: World Heritage Management Introduktionskurs i landsbygdsstudier Åbo Akademi Vasa; Föreläsning: Kvarken som världsarv: bakgrund, processer och konsekvenser. Språkkunskaper Svenska Finska Engelska Franska Tyska Spanska Italienska Flytande i tal och skrift (modersmål) Flytande i tal och skrift Flytande i tal och skrift Goda kunskaper Goda kunskaper Grundläggande kunskaper Grundläggande kunskaper Erhållna större forskningsstipendier (personliga) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2012) o Svenska kulturfonden (2012) o Ellen, Hjalmar och Saga Waselius stipendiefond för forskarstudier inom landsbygdsforskning vid Åbo Akademi (2012) o Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. (2011) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2011) o Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut (2010) o Svenska Kulturfonden (2010) o Nordenskiöld samfundet i Finland (2010) o Kommerserådet Otto A Malms donationsfond (2010) o Svenska litteratur sällskapet i Finland (2009) Sakkunniguppdrag (akademiska och akademiskt relaterade) 2013 Medlem av rådgivande expertgrupp för the Nordic World Heritage Foundation inom projekt Draft inception report of the project Towards a Nordic-Baltic pilot region for World Heritage & Sustainable Tourism Konsultuppdrag för Länsstyrelsen i Västernorrland under framtagandet av förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten. 7(8)

8 2013 Medlem av referensgrupp för Finlands världsarvsrapportering till Unesco 2013 (World Heritage Periodic Report) Suppleant vid Socialvetenskapliga institutionens institutionsråd (mellankategori) Medlem av arbetsgrupp för Visioner om Socialvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi Medlem av styrgrupp för WHILD (Världsarvets världar) vid Högaskolan i Dalarna Sekreterare för European Society for Rural Sociology (ESRS) Medarbetare vid SLU (Sveriges landsbruks universitet) i Uppsala, Landsbygdsforskning inom projekt Förvaltning av Höga kusten. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland Medlem av den av Regering i Finland tillsatta landsbygdspolitiska samarbetsgrupp (YTR) Svenska temagruppen Medlem av styrgrupp för utbildning av kultur- och naturguider vid Ålands högskola. Forskningsprojekt och forskningssamarbete Learning in Botnia Atlantica region (LUBAT), destionationsuppdrag 4. Pågående forskningsprojekt och forskningssamarbete Second home owners in the Kvarken Archipelago Påbörjat samarbete kring världsarvens lokala befolkning, UNESCO och turism i samarbete med professor Wanda George, Mount Saint University, NS, Kanada, Assistant Professor, Elisabeth Halpenny, University of Alberta, Kanada och Professor Alberto Martorell, University of San Martín de Porres, Lima, Peru. World Heritage Tourism Research Network (Kanada). 8(8)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer MERITFÖRTECKNING/AKADEMISK PERSONUPPGIFTER Namn Tua Herrgård Födelsetid 1961 Språk Svenska Modersmål Finska Goda kunskaper i tal och skrift Engelska Goda kunskaper i tal och skrift Tyska Tillfredställande

Läs mer

Världsarv i samverkan?

Världsarv i samverkan? Working papers in Demography and Rural Studies Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning 9 2010 www.abo.fi/ruralpublications Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning 2010 Världsarvet

Läs mer

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Plats, drivkraft, samhällsprocess

Plats, drivkraft, samhällsprocess Plats, drivkraft, samhällsprocess Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional uveckling? Redovisning från seminariedagar i Uppsala 22 23 oktober 2003 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:7

Läs mer

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se ICOMOS SWEDEN Foto: Marie Klingspor Rotstein Great Zimbabwe National Monument NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare

Läs mer

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2013 www.urbanhistory.su.se 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Avtal Personal Stads- och kommunhistoriska nämnden Stads- och kommunhistoriska

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Tfn: 0500 44 83 35 / 076 626 01

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 1(6)

MERITFÖRTECKNING 1(6) MERITFÖRTECKNING 1(6) 2006-03-07 Person- och adressuppgifter Arne Fagerström, 1953-09-21-5092 Civilstånd: frånskild, en son, Gustav, 16 år Adress: Sandeslätt 13, 424 36 Angered, telefon 031-330 37 60 Arbete:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Arcada Working Papers 17/2014 ISSN 2342-3064 ISBN 978-952-5260-59-5 Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Camilla Wikström-Grotell 1

Läs mer

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK 2 studieresa studieresa 3 Förord Den 17 till 19 september gav sig 19 entusiastiska medlemmar från lärosäten inom Unilink

Läs mer