Curriculum Vitae (meritförteckning)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae (meritförteckning)"

Transkript

1 Curriculum Vitae (meritförteckning) Namn Kristina Svels Hem adress Vöråvägen 50, Vörå Jobb adress Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Strandgatan 2, Vasa Tfn Tfn jobb E-post Född Forskningsprofil Landsbygdssociologi, världsarvsforskning, regional utveckling, turism, miljösociologi och förvaltning av naturresurser. Påbörjat ruralsociologiska forskarstudier 2009 och erlagt licentiatexamen Arbetstitel på doktorsavhandling: Contested ambitions Nature Protection, New Rural Goods and Services and multiple stakeholders in the World Heritage Kvarken Archipelago. Utbildning Akademisk examen 2011 Politices licentiat vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices magister vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices kandidat vid Åbo Akademi Ekonomisk statsvetenskapliga fakulteten, Titel: Socialt skapad rumslighet. Ämneskombination: Sociologi, folkrätt och franska Behörighet i pedagogik (turism), pedagogiska studier för lärare(60 sp) med inriktning på yrkeshögskolor, andra stadiets yrkesläroanstalter och det fria bildningsarbetet (357/03). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten (DAKO ), Vasa. Slutarbete: Världsarvspedagogik i Höga kusten och Kvarkens skärgård. Annan utbildning 2008 Maailmanperintö maailmankansalaisille. Världsarvsundervisning för lärare. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy (OPEKO), Tammerfors En-Tré programmet för ledarskap inom rese- och turismindustrin. IFL, Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan, Stockholm Qualified Vocational Education degree in Hospitality Management, Gothenburg International Hospitality College, Göteborg Training of Trainers New opportunities for Women, projektledarutbildning. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Åbo ERASMUS utbyte vid Université Rennes 1, Rennes, Frankrike. EU studier, internationell rätt och franska Studentexamen vid Vörå Samgymnasium, Vörå. 1(8)

2 Publikationer Artiklar i internationella journaler med granskningsprocess Svels, K. (2011). Svels, K. (2010). MacCannell revisited in Kvarken Archipelago, Finland, Journal of Tourism and Cultural Change volume 9, Number 3, September ISSN: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact in Sites du patrimoine et tourisme, Québec, Kanada, 2 4 juin 2010 / World Heritage and Tourism: Managing the Global and the Local, June 2 4, 2010, Quebec City, Kanada ISBN PDF: Bokkapitel George, E.W and Svels, K. (2013). Learning Transnational Learning: A Trans-Atlantic Perspective i Mariussen och Virkkala (eds) Learning by Transnational Learning (Routledge) Svels, K. (2011). I en slow-boat på världsarvsvatten i Andersson K. och Brandt N. (red.) En bondepraktika för det senmoderna. Texter tillägnade Erland Eklund. Åbo Akademi, Vasa. ISBN Övriga forskningsrelaterade publikationer Åberg, K and Svels, K. (2013). Developing Destinations in Botnia-Atlantica institute Newsletter 3/2013. Svels, K. (2012) Om mångsyssleri i skärgård i Skärgård nr 2 årgång 35. Brendeahug, E., Daugstadt, K., Lange Vik, M., Svels, K., Sande, A. (2011). World Heritage Status Generates Local Involvement i BA newsletter 2/ Svels, K. (2011). Forskare samlas i Vasa för att analysera världsarven i Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling nr 41/v. 48, Svensk byaservice. Svels, K. (2011). Connected by World Heritage and Rural Development i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus (Special Issue 2011). Svels, K. (2010). Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning Världsarvet Höga kusten /Kvarkens skärgård i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN: Svels, K. (2009) Världsarvet Kvarkens skärgård en social konstruktion i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus nr 6/2009. Avhandling Svels, K. (2011). Svels, K. (2008). Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Licentiatavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN Världsarvet Kvarkens skärgård ett socialt skapat rum. 2(8)

3 Magistersavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN (pdf): Presentation av egen forskning (akademiska konferenser, ej ÅA-relaterat) Between Dream and Reality: Debating the impact of World Heritage Listing, Oslo University, Oslo, Norway. Presentation: Single-handed or common governance of a World Heritage site The 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodö University, Norway. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of new Rural Tourism Services in Kvarken Archipelago Community Tourism Conference 2013, Ruralia Institute at Helsinki University and Comcot project, Kotka, Finland. Presentation: Local residents perception of World Heritage designation and tourism in the World Heritage High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) XXVth European Society for Rural Sociology Congress in Florence, Italy. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of New Rural Goods and Services Developing Tourism Sustaining Regions, The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Presentation: Locals and second home owners perception of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago XIII World Congress of Rural Sociology. International Rural Sociology Association (IRSA), Lissabon, Portugal. Presentation: Locals perception of World Heritage tourism in rural settings The International Conference Tourism, Roads and Cultural Itineraries: Meaning, Memory and Development that will take place. Quebec City, Kanada. Presentation: Locals' perception of World Heritage tourism in a transatlantic comparison Rural at the Edge, 2 nd Nordic Rural Conference. Joensuu, Finland. Presentation: 2nd home owners as producers and consumers of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention a Nordic perspective, WHILDVasa 2011, 2 nd International WHILD Conference. Vasa, Finland. Presentation (George & Svels): Lunenburg, Kvarken Archipelago and High Coast Comparison of Results from a Survey of Residents Perception regarding UNESCO World Heritage Designation Encounters of Sea and Land, the Sixth ESEH Conference of the European Society for Environmental History (ESEH). Åbo, Finland. Presentation: Transformation of a traditional rural archipelago landscape into a world heritage case Kvarken Archipelago Yllätysten sociologiaa, Sosiologipäivät Sociologidagarna. Tammerfors, Finland. Presentation: Plötsligt har vi ett världsarv, någonting unikt! Tourism Imaginaries/Imaginaires Touristiques. The Tourism Studies Working Group UC Berkley, Berkley, CA. Presentation: Can a blur image constitute a unique attraction? 3(8)

4 The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences, WHILD Världsarvets världar, 1 st International WHILD Conference. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Presentation: Who Are the Locals? Case Kvarken Archipelago: How Do Local People Relate to the World Heritage which They Inhabit? World Heritage and tourism: Managing for the global and the local. Quebec-city, Kanada. Presentation: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, 1 st Nordic Rural Conference. Uppsala, Sverige. Presentation: The role of nature based tourism in a World Heritage based on geological values How do Finland and Sweden manage to develop a common tourism site? Re-inventing the Rural between the Social and the Natural, the XXIII European Society for Rural Sociology congress, European Society of Rural Sociology (ESRS). Vasa, Finland. Presentation: The world natural heritage site Kvarken Archipelago a socially constructed space. Konferenser och seminarier (inbjuden föredragande) Anförande vid Världsarvskonventionens 40 års jubileum i Höga kusten. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Det lokala i Världsarvet Anförande vid Nordiskt världsarvsmöte. Sveaborg Helsingfors. Presentation: Local envolvement Anförande vid Kvarkens Världsarvdelegation. Vasa, Finland. Presentation: Aktuell världsarvsforskning Anförande vid doktorandkurs, University of Florida s Preservation Institute. Nuntacket, USA. Presentation: World Heritage and Community. Presentation: World Heritage in a Nordic perspective Anförande vid Living with World Heritage How to secure local benefit from World Heritage? Interregional UNESCO Conference Europe/Africa, Røros, Norway. Presentation: How to secure local benefit from World Heritage? Case High Coast and Kvarken Archipelago Anförande vid konstituerande möte av Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Korsholm, Finland. Presentation: Lokalbefolkningens betydelse i världsarvet Anförande vid FORUM för Skärgårdsforskning Mångsyssleriet i framtidens skärgård. Skärgårdscentrum Korpoström. Presentation: Är mångsyssleri lokalt nyckeln till framgångsrik världsarvsetablering i Höga kusten/kvarkens skärgård? Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Höga kusten enkätresultat för lokalbefolkningens uppfattning om världsarv och turism. 4(8)

5 Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Att förvalta ett världsarv exemplet världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Världsarvet Höga kusten 10 års jubileum. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Vår gemensamma framtid, världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Samrådsgruppens för världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård. Björkö, Finland. Presentation: Resultat av förvaltningsundersökningen Anförande för Länsstyrelsen i Västernorrland. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Förvaltningsenkäten 2009 framtida projekt Anförande vid Nordiska världsarvsdagar ( ). Visby, Sverige. Presentation: A transnational World Heritage Who is responsible? Anförande vid Kvarkenseminarium Kvarken och världsarvsforskning. Historia, nutid och framtid. Åbo Akademi, Vasa, Finland. Presentation: Samhället i världsarvet Anförande vid Kvarkenrådet/VIS projektet. Vasa, Finland. Presentation: Världsarvets förvaltning med fokus på gränsöverskridande samarbete Anförande till Kultur- och naturpedagogiskt forum. Abisko kungliga forskningsstation, Sverige. Presentation: Finlands nordliga turism Anförande NELN+ (Nordic Law, Governance and Science Network), Koli. Presentation: Kvarken Archipelago, a locus for ecosystem services? Doktorandkurser Tourism and Regional Development. The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Paper: Sustainable Tourism development in a World Heritage site Case High Coast/Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention in a Nordic perspective. WHILDVasa Åbo Akademi, Vasa, Finland. Paper: The locals perspective in the Kvarken Archipelago (Finland) and the High Coast Sweden Contested World Heritage places, knowledge for practice and policy development. Vestlandsforskning Sogndal, Norge. Paper: Can a blur image constitute an unique attraction? Modernity: Living with Uncertainty, med Dr. Siobhan Kattago, Tallinn University. Åbo Akademi, Vasa, Finland Nordic Rural Futures II, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige Nordic Rural Futures I, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige An institutional approach to the analysis of systems, systems change and transition in natural resources. Arrangör: The Flemish research institute ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research), the Dutch LEI (Agricultural Economics Research Institute), Ghent University och Wageningen University and Research Centre. Leuven, Belgien. Paper: Governing natural resources - a case of a socially constructed world heritage. 5(8)

6 An ecosystem Service approach in environmental regualtions. NELN+ Workshop 3/2009 doktorandseminarium. Koli, Finland Making Sense of Ecosystem Services; Ecosocial and Institutional Perspectives. NELN Workshop doktorand seminarium. Koli, Finland. Seminarier (forskningsrelaterade) Vasa skärgårds framtid slutseminarium, Vasa Vasa skärgårds framtid, Vasa Landsbygdens framtidsworkshop. Arrangör Sitra, YTR, landsbygdsnätverket samt Närings trafik- och miljöcentralen. Jakobstad Demografinen muutoksenhallinta miten kehittää alueita kiinnostavaksi? Arr. DEMO-verkoston koulutustapaaminen. Åbo Akademi, Vasa, Finland När bläcket torkat. Vad gör vi då? Konventionsseminarium anordnat av Svenska Unescorådet. Stockholm, Sverige Vad gör vi med världsarv? Syfte att ur ett mångvetenskapligt perspektiv lyfta ontologiska, teoretiska och metodologiska spörsmål relaterade till världsarv och världsarvsforskning. Forskningsnätverket WHILD:s första sammankomst. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Anställningar Anställning (akademisk) YHTYMÄ, forskarskola vid Tammerfors universitet (nuvarande anställning) Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Åbo Akademi, doktorand vid Enheten för landsbygdsforskning Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Arbetserfarenhet (annan) 2011 WHILD/Vasa2011. Generalsekreterare för världsarvsforskningskonferens och därtill hörande doktorandseminarium vid Åbo Akademi , Vasa Förvaltningsutredare inom VIS 63⁰ Nord. Kvarkenrådet, Vasa, Finland Projektanställd VIS (Världsarv i samverkan, förstudie). Kvarkenrådet, Vasa, Finland Moderskapsledig Vasa Yrkesinstitut, Vasa. Timlärare i turism och restaurangservice Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors. Timlärare i restaurang och service ämnen Berns Restaurgant (Grand Hôtel Holdings), Stockholm. Food & beverage controller, medlem av ledningsgruppen Berns Restaurang och assistent till källarmästaren, systemansvarig samt ansvarig för inköp av drycker Silja Line, M/S Silja Europa Åbo. Assisterande purser Oy Ageba Ab, Åbo. Resebyråtjänsteman (deltid). Undervisning (akademisk) 2013 Miljöblocket, Åbo Akademi och SOCKOM, Helsingfors universitet. 6(8)

7 2012 Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Swedish Speaking Finns from a water perspective, Åbo Akademi, Vasa. Föreläsning: Swedish Speaking Finns & their World Heritage case Kvarken Archielago Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet/miljöblocket. Föreläsning: Förvaltning av ett världsarv Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: A World Heritage based on geological values; the case of High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: World Heritage Management Introduktionskurs i landsbygdsstudier Åbo Akademi Vasa; Föreläsning: Kvarken som världsarv: bakgrund, processer och konsekvenser. Språkkunskaper Svenska Finska Engelska Franska Tyska Spanska Italienska Flytande i tal och skrift (modersmål) Flytande i tal och skrift Flytande i tal och skrift Goda kunskaper Goda kunskaper Grundläggande kunskaper Grundläggande kunskaper Erhållna större forskningsstipendier (personliga) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2012) o Svenska kulturfonden (2012) o Ellen, Hjalmar och Saga Waselius stipendiefond för forskarstudier inom landsbygdsforskning vid Åbo Akademi (2012) o Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. (2011) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2011) o Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut (2010) o Svenska Kulturfonden (2010) o Nordenskiöld samfundet i Finland (2010) o Kommerserådet Otto A Malms donationsfond (2010) o Svenska litteratur sällskapet i Finland (2009) Sakkunniguppdrag (akademiska och akademiskt relaterade) 2013 Medlem av rådgivande expertgrupp för the Nordic World Heritage Foundation inom projekt Draft inception report of the project Towards a Nordic-Baltic pilot region for World Heritage & Sustainable Tourism Konsultuppdrag för Länsstyrelsen i Västernorrland under framtagandet av förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten. 7(8)

8 2013 Medlem av referensgrupp för Finlands världsarvsrapportering till Unesco 2013 (World Heritage Periodic Report) Suppleant vid Socialvetenskapliga institutionens institutionsråd (mellankategori) Medlem av arbetsgrupp för Visioner om Socialvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi Medlem av styrgrupp för WHILD (Världsarvets världar) vid Högaskolan i Dalarna Sekreterare för European Society for Rural Sociology (ESRS) Medarbetare vid SLU (Sveriges landsbruks universitet) i Uppsala, Landsbygdsforskning inom projekt Förvaltning av Höga kusten. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland Medlem av den av Regering i Finland tillsatta landsbygdspolitiska samarbetsgrupp (YTR) Svenska temagruppen Medlem av styrgrupp för utbildning av kultur- och naturguider vid Ålands högskola. Forskningsprojekt och forskningssamarbete Learning in Botnia Atlantica region (LUBAT), destionationsuppdrag 4. Pågående forskningsprojekt och forskningssamarbete Second home owners in the Kvarken Archipelago Påbörjat samarbete kring världsarvens lokala befolkning, UNESCO och turism i samarbete med professor Wanda George, Mount Saint University, NS, Kanada, Assistant Professor, Elisabeth Halpenny, University of Alberta, Kanada och Professor Alberto Martorell, University of San Martín de Porres, Lima, Peru. World Heritage Tourism Research Network (Kanada). 8(8)

Mina tankar går direkt till alla de

Mina tankar går direkt till alla de Om mångsyssleri i skärgård TEXT: KRISTINA SVELS Inom forskning kring processer i skärgården stöter man ofta på detta för skärgårdsborna självklara fenomen mångsyssleri. komststödsformer att tacka för att

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Bästa studenter, lärare och gäster, det är en stor ära för mig att idag få hålla festtalet till den öppna högskoleverksamheten på Åland som nu fyller

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer MERITFÖRTECKNING/AKADEMISK PERSONUPPGIFTER Namn Tua Herrgård Födelsetid 1961 Språk Svenska Modersmål Finska Goda kunskaper i tal och skrift Engelska Goda kunskaper i tal och skrift Tyska Tillfredställande

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken UniNet Kvarken Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken Per Andersson, UniNet-koordinator, Ped inst, Umeå Ulf Stödberg, IT-pedagog, Ped inst, Umeå Maria Byholm, UniNet-koordinator, Tritonia, Vasa

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer