Curriculum Vitae (meritförteckning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae (meritförteckning)"

Transkript

1 Curriculum Vitae (meritförteckning) Namn Kristina Svels Hem adress Vöråvägen 50, Vörå Jobb adress Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Strandgatan 2, Vasa Tfn Tfn jobb E-post Född Forskningsprofil Landsbygdssociologi, världsarvsforskning, regional utveckling, turism, miljösociologi och förvaltning av naturresurser. Påbörjat ruralsociologiska forskarstudier 2009 och erlagt licentiatexamen Arbetstitel på doktorsavhandling: Contested ambitions Nature Protection, New Rural Goods and Services and multiple stakeholders in the World Heritage Kvarken Archipelago. Utbildning Akademisk examen 2011 Politices licentiat vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices magister vid Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Avhandling: Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum. Vitsord: Magna Cum Laude approbatur Politices kandidat vid Åbo Akademi Ekonomisk statsvetenskapliga fakulteten, Titel: Socialt skapad rumslighet. Ämneskombination: Sociologi, folkrätt och franska Behörighet i pedagogik (turism), pedagogiska studier för lärare(60 sp) med inriktning på yrkeshögskolor, andra stadiets yrkesläroanstalter och det fria bildningsarbetet (357/03). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten (DAKO ), Vasa. Slutarbete: Världsarvspedagogik i Höga kusten och Kvarkens skärgård. Annan utbildning 2008 Maailmanperintö maailmankansalaisille. Världsarvsundervisning för lärare. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy (OPEKO), Tammerfors En-Tré programmet för ledarskap inom rese- och turismindustrin. IFL, Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan, Stockholm Qualified Vocational Education degree in Hospitality Management, Gothenburg International Hospitality College, Göteborg Training of Trainers New opportunities for Women, projektledarutbildning. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Åbo ERASMUS utbyte vid Université Rennes 1, Rennes, Frankrike. EU studier, internationell rätt och franska Studentexamen vid Vörå Samgymnasium, Vörå. 1(8)

2 Publikationer Artiklar i internationella journaler med granskningsprocess Svels, K. (2011). Svels, K. (2010). MacCannell revisited in Kvarken Archipelago, Finland, Journal of Tourism and Cultural Change volume 9, Number 3, September ISSN: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact in Sites du patrimoine et tourisme, Québec, Kanada, 2 4 juin 2010 / World Heritage and Tourism: Managing the Global and the Local, June 2 4, 2010, Quebec City, Kanada ISBN PDF: Bokkapitel George, E.W and Svels, K. (2013). Learning Transnational Learning: A Trans-Atlantic Perspective i Mariussen och Virkkala (eds) Learning by Transnational Learning (Routledge) Svels, K. (2011). I en slow-boat på världsarvsvatten i Andersson K. och Brandt N. (red.) En bondepraktika för det senmoderna. Texter tillägnade Erland Eklund. Åbo Akademi, Vasa. ISBN Övriga forskningsrelaterade publikationer Åberg, K and Svels, K. (2013). Developing Destinations in Botnia-Atlantica institute Newsletter 3/2013. Svels, K. (2012) Om mångsyssleri i skärgård i Skärgård nr 2 årgång 35. Brendeahug, E., Daugstadt, K., Lange Vik, M., Svels, K., Sande, A. (2011). World Heritage Status Generates Local Involvement i BA newsletter 2/ Svels, K. (2011). Forskare samlas i Vasa för att analysera världsarven i Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling nr 41/v. 48, Svensk byaservice. Svels, K. (2011). Connected by World Heritage and Rural Development i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus (Special Issue 2011). Svels, K. (2010). Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning Världsarvet Höga kusten /Kvarkens skärgård i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN: Svels, K. (2009) Världsarvet Kvarkens skärgård en social konstruktion i Maaseutu Plus/Landsbygd Plus nr 6/2009. Avhandling Svels, K. (2011). Svels, K. (2008). Världsarv, landsbygdsomvandling och turism stenar som ruralt kapital. Licentiatavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN Världsarvet Kvarkens skärgård ett socialt skapat rum. 2(8)

3 Magistersavhandling vid Åbo Akademi (socialpolitik med rural inriktning) i Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning. ISBN (pdf): Presentation av egen forskning (akademiska konferenser, ej ÅA-relaterat) Between Dream and Reality: Debating the impact of World Heritage Listing, Oslo University, Oslo, Norway. Presentation: Single-handed or common governance of a World Heritage site The 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodö University, Norway. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of new Rural Tourism Services in Kvarken Archipelago Community Tourism Conference 2013, Ruralia Institute at Helsinki University and Comcot project, Kotka, Finland. Presentation: Local residents perception of World Heritage designation and tourism in the World Heritage High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) XXVth European Society for Rural Sociology Congress in Florence, Italy. Presentation: World Heritage designation as a stimulating factor for development of New Rural Goods and Services Developing Tourism Sustaining Regions, The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Presentation: Locals and second home owners perception of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago XIII World Congress of Rural Sociology. International Rural Sociology Association (IRSA), Lissabon, Portugal. Presentation: Locals perception of World Heritage tourism in rural settings The International Conference Tourism, Roads and Cultural Itineraries: Meaning, Memory and Development that will take place. Quebec City, Kanada. Presentation: Locals' perception of World Heritage tourism in a transatlantic comparison Rural at the Edge, 2 nd Nordic Rural Conference. Joensuu, Finland. Presentation: 2nd home owners as producers and consumers of New Rural Goods and Services in the World Heritage Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention a Nordic perspective, WHILDVasa 2011, 2 nd International WHILD Conference. Vasa, Finland. Presentation (George & Svels): Lunenburg, Kvarken Archipelago and High Coast Comparison of Results from a Survey of Residents Perception regarding UNESCO World Heritage Designation Encounters of Sea and Land, the Sixth ESEH Conference of the European Society for Environmental History (ESEH). Åbo, Finland. Presentation: Transformation of a traditional rural archipelago landscape into a world heritage case Kvarken Archipelago Yllätysten sociologiaa, Sosiologipäivät Sociologidagarna. Tammerfors, Finland. Presentation: Plötsligt har vi ett världsarv, någonting unikt! Tourism Imaginaries/Imaginaires Touristiques. The Tourism Studies Working Group UC Berkley, Berkley, CA. Presentation: Can a blur image constitute a unique attraction? 3(8)

4 The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences, WHILD Världsarvets världar, 1 st International WHILD Conference. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Presentation: Who Are the Locals? Case Kvarken Archipelago: How Do Local People Relate to the World Heritage which They Inhabit? World Heritage and tourism: Managing for the global and the local. Quebec-city, Kanada. Presentation: Governance of the World Heritage Kvarken Archipelago, environmental protection and tourism impact Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, 1 st Nordic Rural Conference. Uppsala, Sverige. Presentation: The role of nature based tourism in a World Heritage based on geological values How do Finland and Sweden manage to develop a common tourism site? Re-inventing the Rural between the Social and the Natural, the XXIII European Society for Rural Sociology congress, European Society of Rural Sociology (ESRS). Vasa, Finland. Presentation: The world natural heritage site Kvarken Archipelago a socially constructed space. Konferenser och seminarier (inbjuden föredragande) Anförande vid Världsarvskonventionens 40 års jubileum i Höga kusten. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Det lokala i Världsarvet Anförande vid Nordiskt världsarvsmöte. Sveaborg Helsingfors. Presentation: Local envolvement Anförande vid Kvarkens Världsarvdelegation. Vasa, Finland. Presentation: Aktuell världsarvsforskning Anförande vid doktorandkurs, University of Florida s Preservation Institute. Nuntacket, USA. Presentation: World Heritage and Community. Presentation: World Heritage in a Nordic perspective Anförande vid Living with World Heritage How to secure local benefit from World Heritage? Interregional UNESCO Conference Europe/Africa, Røros, Norway. Presentation: How to secure local benefit from World Heritage? Case High Coast and Kvarken Archipelago Anförande vid konstituerande möte av Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Korsholm, Finland. Presentation: Lokalbefolkningens betydelse i världsarvet Anförande vid FORUM för Skärgårdsforskning Mångsyssleriet i framtidens skärgård. Skärgårdscentrum Korpoström. Presentation: Är mångsyssleri lokalt nyckeln till framgångsrik världsarvsetablering i Höga kusten/kvarkens skärgård? Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Höga kusten enkätresultat för lokalbefolkningens uppfattning om världsarv och turism. 4(8)

5 Anförande vid förvaltningsutredningsprojekt med SLU, WWF och Länsstyrelsen i Västernorrland. Kramfors, Sverige. Presentation: Att förvalta ett världsarv exemplet världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Världsarvet Höga kusten 10 års jubileum. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Vår gemensamma framtid, världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård Anförande vid Samrådsgruppens för världsarvet Höga kusten/kvarkens skärgård. Björkö, Finland. Presentation: Resultat av förvaltningsundersökningen Anförande för Länsstyrelsen i Västernorrland. Naturum Höga kusten, Sverige. Presentation: Förvaltningsenkäten 2009 framtida projekt Anförande vid Nordiska världsarvsdagar ( ). Visby, Sverige. Presentation: A transnational World Heritage Who is responsible? Anförande vid Kvarkenseminarium Kvarken och världsarvsforskning. Historia, nutid och framtid. Åbo Akademi, Vasa, Finland. Presentation: Samhället i världsarvet Anförande vid Kvarkenrådet/VIS projektet. Vasa, Finland. Presentation: Världsarvets förvaltning med fokus på gränsöverskridande samarbete Anförande till Kultur- och naturpedagogiskt forum. Abisko kungliga forskningsstation, Sverige. Presentation: Finlands nordliga turism Anförande NELN+ (Nordic Law, Governance and Science Network), Koli. Presentation: Kvarken Archipelago, a locus for ecosystem services? Doktorandkurser Tourism and Regional Development. The 21 st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Paper: Sustainable Tourism development in a World Heritage site Case High Coast/Kvarken Archipelago Future of the World Heritage Convention in a Nordic perspective. WHILDVasa Åbo Akademi, Vasa, Finland. Paper: The locals perspective in the Kvarken Archipelago (Finland) and the High Coast Sweden Contested World Heritage places, knowledge for practice and policy development. Vestlandsforskning Sogndal, Norge. Paper: Can a blur image constitute an unique attraction? Modernity: Living with Uncertainty, med Dr. Siobhan Kattago, Tallinn University. Åbo Akademi, Vasa, Finland Nordic Rural Futures II, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige Nordic Rural Futures I, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala, Sverige An institutional approach to the analysis of systems, systems change and transition in natural resources. Arrangör: The Flemish research institute ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research), the Dutch LEI (Agricultural Economics Research Institute), Ghent University och Wageningen University and Research Centre. Leuven, Belgien. Paper: Governing natural resources - a case of a socially constructed world heritage. 5(8)

6 An ecosystem Service approach in environmental regualtions. NELN+ Workshop 3/2009 doktorandseminarium. Koli, Finland Making Sense of Ecosystem Services; Ecosocial and Institutional Perspectives. NELN Workshop doktorand seminarium. Koli, Finland. Seminarier (forskningsrelaterade) Vasa skärgårds framtid slutseminarium, Vasa Vasa skärgårds framtid, Vasa Landsbygdens framtidsworkshop. Arrangör Sitra, YTR, landsbygdsnätverket samt Närings trafik- och miljöcentralen. Jakobstad Demografinen muutoksenhallinta miten kehittää alueita kiinnostavaksi? Arr. DEMO-verkoston koulutustapaaminen. Åbo Akademi, Vasa, Finland När bläcket torkat. Vad gör vi då? Konventionsseminarium anordnat av Svenska Unescorådet. Stockholm, Sverige Vad gör vi med världsarv? Syfte att ur ett mångvetenskapligt perspektiv lyfta ontologiska, teoretiska och metodologiska spörsmål relaterade till världsarv och världsarvsforskning. Forskningsnätverket WHILD:s första sammankomst. Högskolan i Dalarna, Falun, Sverige. Anställningar Anställning (akademisk) YHTYMÄ, forskarskola vid Tammerfors universitet (nuvarande anställning) Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Åbo Akademi, doktorand vid Enheten för landsbygdsforskning Stipendieforskare vid Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Arbetserfarenhet (annan) 2011 WHILD/Vasa2011. Generalsekreterare för världsarvsforskningskonferens och därtill hörande doktorandseminarium vid Åbo Akademi , Vasa Förvaltningsutredare inom VIS 63⁰ Nord. Kvarkenrådet, Vasa, Finland Projektanställd VIS (Världsarv i samverkan, förstudie). Kvarkenrådet, Vasa, Finland Moderskapsledig Vasa Yrkesinstitut, Vasa. Timlärare i turism och restaurangservice Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors. Timlärare i restaurang och service ämnen Berns Restaurgant (Grand Hôtel Holdings), Stockholm. Food & beverage controller, medlem av ledningsgruppen Berns Restaurang och assistent till källarmästaren, systemansvarig samt ansvarig för inköp av drycker Silja Line, M/S Silja Europa Åbo. Assisterande purser Oy Ageba Ab, Åbo. Resebyråtjänsteman (deltid). Undervisning (akademisk) 2013 Miljöblocket, Åbo Akademi och SOCKOM, Helsingfors universitet. 6(8)

7 2012 Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Swedish Speaking Finns from a water perspective, Åbo Akademi, Vasa. Föreläsning: Swedish Speaking Finns & their World Heritage case Kvarken Archielago Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet/miljöblocket. Föreläsning: Förvaltning av ett världsarv Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: A World Heritage based on geological values; the case of High Coast/Kvarken Archipelago (Sweden/Finland) Resandets och turismens sociologi, Åbo Akademi, Vasa Videokonferensundervisning vid School of Applied Sciences inom magister programmet Landscape and Heritage management. Bournemouth University, Bournemouth. Föreläsning: World Heritage Management Introduktionskurs i landsbygdsstudier Åbo Akademi Vasa; Föreläsning: Kvarken som världsarv: bakgrund, processer och konsekvenser. Språkkunskaper Svenska Finska Engelska Franska Tyska Spanska Italienska Flytande i tal och skrift (modersmål) Flytande i tal och skrift Flytande i tal och skrift Goda kunskaper Goda kunskaper Grundläggande kunskaper Grundläggande kunskaper Erhållna större forskningsstipendier (personliga) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2012) o Svenska kulturfonden (2012) o Ellen, Hjalmar och Saga Waselius stipendiefond för forskarstudier inom landsbygdsforskning vid Åbo Akademi (2012) o Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. (2011) o Högskolestiftelsen i Österbotten (2011) o Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut (2010) o Svenska Kulturfonden (2010) o Nordenskiöld samfundet i Finland (2010) o Kommerserådet Otto A Malms donationsfond (2010) o Svenska litteratur sällskapet i Finland (2009) Sakkunniguppdrag (akademiska och akademiskt relaterade) 2013 Medlem av rådgivande expertgrupp för the Nordic World Heritage Foundation inom projekt Draft inception report of the project Towards a Nordic-Baltic pilot region for World Heritage & Sustainable Tourism Konsultuppdrag för Länsstyrelsen i Västernorrland under framtagandet av förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten. 7(8)

8 2013 Medlem av referensgrupp för Finlands världsarvsrapportering till Unesco 2013 (World Heritage Periodic Report) Suppleant vid Socialvetenskapliga institutionens institutionsråd (mellankategori) Medlem av arbetsgrupp för Visioner om Socialvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi Medlem av styrgrupp för WHILD (Världsarvets världar) vid Högaskolan i Dalarna Sekreterare för European Society for Rural Sociology (ESRS) Medarbetare vid SLU (Sveriges landsbruks universitet) i Uppsala, Landsbygdsforskning inom projekt Förvaltning av Höga kusten. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland Medlem av den av Regering i Finland tillsatta landsbygdspolitiska samarbetsgrupp (YTR) Svenska temagruppen Medlem av styrgrupp för utbildning av kultur- och naturguider vid Ålands högskola. Forskningsprojekt och forskningssamarbete Learning in Botnia Atlantica region (LUBAT), destionationsuppdrag 4. Pågående forskningsprojekt och forskningssamarbete Second home owners in the Kvarken Archipelago Påbörjat samarbete kring världsarvens lokala befolkning, UNESCO och turism i samarbete med professor Wanda George, Mount Saint University, NS, Kanada, Assistant Professor, Elisabeth Halpenny, University of Alberta, Kanada och Professor Alberto Martorell, University of San Martín de Porres, Lima, Peru. World Heritage Tourism Research Network (Kanada). 8(8)

Curriculum Vitae. Kristina Svels

Curriculum Vitae. Kristina Svels Curriculum Vitae Kristina Svels Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning 8049 Bodø Tlf: +350 50 5650029 Tlf: +47 75 41 18 10 Dir tlf: +47 75 41 18 27 Nasjonalitet: Finlændsk E-post: ksv@nforsk.no

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Mina tankar går direkt till alla de

Mina tankar går direkt till alla de Om mångsyssleri i skärgård TEXT: KRISTINA SVELS Inom forskning kring processer i skärgården stöter man ofta på detta för skärgårdsborna självklara fenomen mångsyssleri. komststödsformer att tacka för att

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kvarkenrådet - Utveckling i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet - Utveckling i Kvarkenregionen Kvarkenrådet - Utveckling i Kvarkenregionen SeaGIS slutkonferens 26.8.2014 Susanna Ehrs 1 Kvarkenregionen Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken Avstånd från kust till kust: ca 80 km Mellan

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Susanna Ehrs. 1 februari 2012

Susanna Ehrs. 1 februari 2012 Susanna Ehrs 1 februari 2012 Kvarkenregionen Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avstånd från kust till kust: Ca 80 km Mellan de yttersta öarna: Ca 25 km Kvarkenregionen i Finland: Österbotten,

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Socialvetenskapliga institutionen https://www.abo.fi/student/ungdom Ungdomsvetenskapen vid SVI Mångvetenskaplig, representerade discipliner: Utvecklingspsykologi

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp

Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp Human Geography BA (B) Regional development and tourism, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Ungdomsvetenskap vid FPV Mångvetenskaplig representerade discipliner Socialpolitik Utvecklingspsykologi Vårdvetenskap Pedagogik

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

UNESCOS världsarvskonvention 40 år Undervisnings- och kulturministeriet Internationella sekretariatet

UNESCOS världsarvskonvention 40 år Undervisnings- och kulturministeriet Internationella sekretariatet UNESCOS världsarvskonvention 40 år 1972-2012 Undervisnings- och kulturministeriet Internationella sekretariatet unesco@minedu.fi UNESCO i korthet FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur

Läs mer

NSPA. Development perspectives & Foresight Johanna Roto Nordregio. Bakgrund

NSPA. Development perspectives & Foresight Johanna Roto Nordregio. Bakgrund NSPA Development perspectives & Foresight 2020 Johanna Roto Nordregio Bakgrund Tre steg: Analytical report Policy road map & Vision report: Resultat av workshops och möte med lokala aktörer Vad är NSPA

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Forskning & Utveckling Koppling Interreg Central Baltic Programme: 3:1 Improved transport flows of people and goods Idé

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

FÖRVALTNING OCH ANSVAR PÅ MÅNGA NIVÅER

FÖRVALTNING OCH ANSVAR PÅ MÅNGA NIVÅER VÅRT GEMENSAMMA ARV Vårt världsarv är en union mellan Unesco - det världsomspännande ansvaret för våra unika natur- och kulturvärden och det lokala lokalbefolkningens under generationer nedärvda känsla

Läs mer

Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015

Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015 Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015 Botnia-Atlanticaprogrammet godkändes av Europeiska kommissionen den 16 december 2014. Några dagar tidigare,

Läs mer

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU?

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Ph.D Per Sund, Mälardalen University, Sweden, per.sund@mdh.se Acting scientific leader and coordinator of the GRESD. The National Swedish Graduate school

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer MERITFÖRTECKNING/AKADEMISK PERSONUPPGIFTER Namn Tua Herrgård Födelsetid 1961 Språk Svenska Modersmål Finska Goda kunskaper i tal och skrift Engelska Goda kunskaper i tal och skrift Tyska Tillfredställande

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Kartläggning av territoriell mångfald: Nyttan med typologier i regionalt analysarbete. Alexandre Dubois, forskare Institution för Stad och Land

Kartläggning av territoriell mångfald: Nyttan med typologier i regionalt analysarbete. Alexandre Dubois, forskare Institution för Stad och Land Kartläggning av territoriell mångfald: Nyttan med typologier i regionalt analysarbete Alexandre Dubois, forskare Institution för Stad och Land Komplexiteteni dagens regionalpolitik Utveckling är mångsidig

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

ITS Forskarskolan. Christer Karlsson Roberto Bauducco

ITS Forskarskolan. Christer Karlsson Roberto Bauducco ITS Forskarskolan Christer Karlsson Roberto Bauducco Innehållet Bakgrund Resultat Förslag till fortsättning 2 2011-08-25 Visioner och mål Stärka den akademiska delen av utvecklingen inom ITS-området Forskarskolan

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Bästa studenter, lärare och gäster, det är en stor ära för mig att idag få hålla festtalet till den öppna högskoleverksamheten på Åland som nu fyller

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad

Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad Akademiforum om vindkraft II Johanna Liljenfeldt Doktorand, Umeå Universitet 2015-10-05 Introduktion Energy transition/energiewende

Läs mer

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Hållbar hantering av urbana översvämningar Hållbar hantering av urbana översvämningar Svenskt Vatten, 1 december, 2016. ROLF LARSSON, TEKNISK VATTENRESURSLÄRA, LTH/LUNDS UNIVERSITET SYNOPSIS A. Hållbar hantering av urbana översvämningar (HHUÖ)

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet 1:a elektroniska nyhetsbrevet MAJ 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer