Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats Karlsson Karolinska Universitetssjukhuset

2 2Cost outlier WHY? DRG Kostnadsytterfall (KY) Stockholms läns landsting införde DRG som en grund för ersättning Ytterfall definierades genom vårdtiden. Fr o m 2004 definieras ytterfall genom kostnader, så kallade kostnadsytterfall Vid Karolinska Universitetssjukhuset står KY (7 % av vårdtillfällena) för 28 % av de totala kostnaderna i slutenvården.

3 3Cost outlier WHY? DRG - KY 2006 initierades ett projekt med syfte att analysera kostnadsytterfallen. Frågeställning: Har dessa vårdtillfällen blivit KY på grund av: - felaktig kodning - sjukdomssvårighet - felaktig behandling - andra kvalitetsbrister?

4 4Cost outlier WHY? DRG X Antal vtf Kostnadsytterfallsgräns DRG X Kostnadsytterfall * Kostnader

5 5Cost outlier WHY? Syftet med projektet var att besvara följande två frågor! 1. Är kodningen korrekt? Diagnosgranskning! 2. Varför är patienterna kostnadsytterfall? Medicinsk revision!

6 6Cost outlier WHY? Steg 1 Diagnosgranskning

7 7Cost outlier WHY? Population och urval Population: KY från Karolinska Universitetssjukhuset 2005 Slumpmässigt urval gjordes ur mest frekventa MDC:n

8 8Cost outlier WHY? Population (N) och urval (n) Tab1: Total population (N) och urvalet (n) per MDC MDC Totalt Urval 01 Sjukdomar i nervsystemet Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals Andningsorganens sjukdomar Cirkulationsorganens sjukdomar Matsmältningsorganens sjukdomar Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven Graviditet, förlossning och barnsängstid Totalt

9 9Cost outlier WHY? Urval Antal granskade journaler: 277

10 10Cost outlier WHY? Bortfall: 1 journal hittades ej 4 journaler med undermålig dokumentation

11 11Cost outlier WHY? Vad har granskats? Är huvuddiagnosen angiven och kodad i enlighet med anvisningarna? Är bidiagnoserna och åtgärderna dokumenterade i journalen? Finns dokumenterade diagnoser och åtgärder som ej är kodade?

12 12Cost outlier WHY? Metod Varje journal granskade av två granskare Om de två ej är överens, eller om det fanns speciella problem, involverades en tredje granskare. Därefter fattades slutligt beslut

13 13Cost outlier WHY? Granskare Olafr Steinum, Dr Gunnar Henriksson, Dr Björn Smedby, Dr Karin Pihl, Dr Urban Jürgensen, Dr Tommy Sporrong, Dr

14 14Cost outlier WHY? Resultat

15 15Cost outlier WHY? Resultat: Huvuddiagnos: Större fel: 11 % av alla journaler Bidiagnoser: Större fel: 40 % av alla journaler Åtgärder: Fel: 11 % av alla journaler

16 16Cost outlier WHY? Resultat: Resultatet är något bättre än vid tidigare gjorda granskningar

17 17Cost outlier WHY? Antal diagnoser/vtf före och efter granskning Före: 3,6 Efter: 4,3

18 18Cost outlier WHY? DRG-förändringar efter korrigerad kodning DRG-förändringar totalt: 24 % Till DRG med högre KY-gräns: 19 % Till DRG med lägre KY-gräns: 5 %

19 19Cost outlier WHY? KY efter korrigerad kodning? Av de 52 vtf som efter korrigerad klassificering hamnade i en DRG med högre kostnadsytterfallsgräns blev 32 vtf inte kostnadsytterfall i den nya DRG:n

20 20Cost outlier WHY? Sammanfattning Fas 1 Diagnosgranskning Urval: 277 Bortfall: 5 DRG-förändringar: 64 Till DRG med högre KY-gräns: 52 Till DRG med lägre KY-gräns : 12 Ej längre KY: 33

21 21Cost outlier WHY? Steg 2 Medicinsk revision

22 22Cost outlier WHY? Granskade kliniker Infektionskliniken 19 KY-fall Kirurgkliniken 13 KY-fall Ortopedkliniken 13 KY-fall

23 23Cost outlier WHY? Granskare Mats Karlsson, Dr Magnus Kjellman, Dr Henrik Dahlstrand, Dr Susan Bengtsson, Läkarsekreterare

24 24Cost outlier WHY? DRG - KY Infektionskliniken 19 patienter Korrekt medicinsk handläggning i 18 fall avseende utredning och behandling. Den 19:e patienten med oklara lunginfiltrat gavs steroider i hög dos innan diagnosen lungtuberkulos ställdes vid bronkoskopi.

25 25Cost outlier WHY? DRG - KY Infektionskliniken 19 patienter 5 patienter blev KY p g a höga IVA-kostnader Unit (ICU) costs. 13 patienter blev KY p g a längre vårdtid än normalt för respektive DRG 1 patient blev ej KY efter korrigerad kodning

26 26Cost outlier WHY? DRG - KY Infektionskliniken 19 patienter Vårdtidens längd berodde fr f a på: - sjukdomens svårighetsgrad - andra samtidiga komplicerande sjukdomar - hög ålder (>80 år) - rökning I två fall orsakades den långa vårdtiden av brist på rehabiliteringsplatser.

27 27Cost outlier WHY? DRG - KY Kirurgkliniken 13 patienter Korrekt medicinsk handläggning i 12 fall avseende utredning och behandling. 13:e patienten, tidigare radikalopererad rektalcancer, skrevs in med misstanke om ileus. Pat dog på IVA. Obduktion visade ingen ileus eller cancer men en akut hjärtinfarkt.

28 28Cost outlier WHY? DRG - KY Kirurgkliniken 13 patienter Varför KY? - Höga IVA-kostnader. - Onormalt långa vårdtider (brist på rehabiliteringsplatser) för respektive DRG. - Kombination av långa vårdtider och dyra undersökningar/operationer - 3 patienter var ej längre KY efter korrigerad kodning

29 29Cost outlier WHY? DRG - KY Ortopedkliniken 13 patienter Korrekt medicinsk handläggning i 12 fall avseende utredning och behandling. För den 13:e patienten, med multitrauma och en instabil bäckenfraktur fann man en operationsduk i bäckenet vid en reoperation.

30 30Cost outlier WHY? DRG - KY Ortopedkliniken 13 patienter 1 patient blev KY p g a höga IVA-kostnader 2 patienter blev KY p g a dyra operationskostnader 8 patienter blev KY p g a onormalt långa vårdtider för respektive DRG 2 patienter var ej längre KY efter korrigerad kodning

31 31Cost outlier WHY? DRG - KY Sammanfattning och slutsatser Medicinsk revision av 45 fall: 36 fall blev KY p g a sjukdomssvårighet, IVA-vård eller lång vårdtid. I 3 fall gjordes anmärkningar på den medicinska handläggningen 6 fall var ej längre KY efter korrigerad kodning

32 32Cost outlier WHY? DRG - KY Slutsatser Kvalitetsgranskning av dyra patienter (KY) avseende - Kodning - Medicinsk kvalitet - Kostnadsdata ger underlag till förbättringar av vården

33 33Cost outlier WHY? DRG - KY Slutsatser Förbättringsområden: - Medicinsk handläggning - Operationsplanering - Utskrivningsplanering - Diagnos- och åtgärdskodning - Korrekta kostnadsdata

34 34Cost outlier WHY? DRG - KY Förslag till fortsatt arbete: - Medicinsk revision av samtliga 272 diagnosgranskade fall - Kvalitetsgranskning även av innerfall på samma kliniker - Kvalitetsinstrumentet Trigger tool testas på samma patientmaterial - Kvalitetsgranskning av KY införs som rutin

35 35Cost outlier WHY? Tack! Staffan Bryngelsson Mats Karlsson Peter Bolin

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Januari 2008 Kvalitetsgranskning av Kostnadsytterfall 2005 Karolinska Universitetssjukhuset Slutrapport Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

PROGRAM. Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015. Gävle Konserthus. Välkommen till den nationella konferensen

PROGRAM. Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015. Gävle Konserthus. Välkommen till den nationella konferensen PROGRAM Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015 Gävle Konserthus Välkommen till den nationella konferensen Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring!

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013 AGENDA - Vad är KPP och varför? -

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB SIUCKH0LMS LANS LANDSTING HALSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Dnr 2015-02- 1 2 Slutrapport av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2015-01-06 Emendor Consulting AB Innehållsförteckning: Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län, augusti 2011 Kommunal utveckling Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, SKL, Landstinget i Jönköpings län, Eksjö kommun,

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2 Qulturum Rapport Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2 Kontakt: Peter Kammerlind, Utvecklingsledare/Statistiker Qulturum Box 702 551 20 Jönköping Tel 036-32

Läs mer

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Gunnar Henriksson Olafr Steinum Fråga 1 När man använder koden S22.5 Instabil bröstkorg orsakad av trauma på en patient med flera revbensfrakturer skall man då också använda

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer