Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015"

Transkript

1 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer

2 Svenska mykologer - Tore Nathorst-Windahl Anders Bohlin Tore Nathorst-Windahl ( ) Tore Nathorst-Windahl var född i Lund och härstammade från den kända släkten Nathorst. Efter examen vid Alnarps trädgårdsskola 1909 fortsatte han sina studier vid trädgårdsinstitutet i Berlin-Dalhem, samt praktiserade senare i Tyskland, Frankrike och Schweiz. Han besökte dessutom i studiesyfte Österrike, Italien, Belgien och England. Han blev trädgårdsdirektör i Göteborgs botaniska trädgård 1916 och var formgivare vid trädgårdens anläggning. Han avgick med pension Tillsammans med professor Carl Skottsberg utarbetade han också 1928 ett förslag till ombyggnad av Botaniska trädgården i Visby. Inte minst blev Nathors-Windahl berömd som svampkännare då han medverkade i Göteborgs Handels och Sjöfartstidnings svampbyrå, dit allmänheten kom om höstarna för att få hjälp med sina svampproblem. Han var hedersledamot i Sällskapet hortikulturens vänner och Göteborgs svampklubb samt korresponderande ledamot i Föreningen svenska trädgårdsarkitekter FST. Tore Nathorst-Windahl var en av grundarna av Göteborgs Svampklubb Från hans dödsbo donerades en summa pengar som blev grundplåten till Tore Nathorst-Windahls minnesfond som gjorde det möjligt för Göteborgs Svampklubb att ge ut en årsskrift, som från 1982 fick namnet Windahlia och utgavs till och med År 2005 startades Svensk Mykologisk Tidskrift som delvis finansieras med medel ur Tore Nathorst-Windahls minnesfond. Några av hans mykologiska publikationer: Anmärkningsvärda fynd av hymenomyceter i Bohuslän och Västergötland. Acta Horti Gothoburgensis XVII: Some interesting agarics from South-Western Sweden. Acta Horti Gothoburgensis XXII: Some unusual Agarics from Sweden. Friesia VI: Some unusual Agarics from Sweden II. Friesia VII: Anders Bohlin Redaktion Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Hjalmar Croneborg Mattsarve Gammelgarn LJUGARN Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: Jan Nilsson Smeberg BULLAREN Omslagsbild Trädgårdsdirektör Tore Nathorst-Windahl. Fotograf okänd.

3 I detta nummer nr Ordförandens sida 2 Ellen Larsson Kurser 3 Naturvårdskurs 5 Entolomakurs 7 Svampar från början Svampens dag 9 Viola Fägersten & Inger Johansson Mykologiska notiser 10 Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor 10 Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggvamp 10 Jordstjärnor 11 Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art 11 Hans Marklund hedersmedlem i föreningen Fries ättlingar Hjördis Lundmark Adressändringar skickas till Kill Persson Meddela gärna aktuell e-postadress. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2015) 1

4 Ordförandens sida Ordföranden har ordet Mykologihelgen blev i år en föreningskonferens gemensam med Sveriges Botaniska Förening i Uppsala den 7 8 mars. Föredragen hade ett tema botanik och mykologi på nätet och var en trevlig blandning av botaniska och mykologiska föredrag. Bland annat fick vi höra senaste rönen om låsbräknar i Sverige och om Micke Krikorevs erfarenheter av sitt samarbete med giftinformationscentralen gällande svampförgiftningar. Vi fick också en liten glimt om vad som är trenderna och förändringarna i den nya rödlista som kommer i april. Arrangemanget var uppskattat av både mykologer och botaniker och jag tror att SMF nog fångade upp en och annan botaniker i de utlagda mycelnäten. Lördagen den 7 mars hade SMF sitt årsmöte och jag har blivit omvald som föreningens ordförande ytterligare ett år. Jag tackar för förtroendet och ska tillsammans med styrelsen under året arbeta för mykologin på bästa sätt. Vad händer då under svampsäsongen? Närmast, i slutet av april blir det en mykoblitz med vårsvampar på Omberg. Det blir säkert ett fokus på ascomyceter och Karen Hansen och Ibai Olariaga kommer att vara med och hjälpa till med artbestämningarna. Så här kan man ta chansen att lära sig mer om vårskålar, murklor och andra tidiga svampar. Ni som brukar åka på Mykologiveckorna har säkert uppmärksammat att det i år är SMF som arrangerar veckan och att den kommer att vara i Hemavan. Önskan är att vi ska få en ökad kunskap om våra svampar ovanför trädgränsen och i den subalpina fjällbjörkskogen. Hemavan erbjuder ju områden med både kalkrik och sur berggrund, så här finns en stor mångfald av ekologiska miljöer på ett ganska begränsat område. Resorna till exkursionslokalerna blir inte är särskilt långa så vi kommer att kunna ägna mycket tid åt att vara ute i fält. Vi hoppas vi har vädergudarna med oss och att det i mitten av augusti kommer att finnas gott om svamp. Året 2014 var ett riktigt fint svampår på de flesta håll i Sverige. Glädjen var stor och jag vet att flera av er har varit flitiga att också rapportera in era fynd på Artportalen. Jag har just i skrivande stund inga siffror på inrapporteringen men jag har en känsla av att det kom in betydligt fler fyndrapporter än på många år. Idag uppmanar jag er att rapportera in alla fynd direkt i Artportalen, men att inte glömma att flagga arter som är med i vår svampväkteriverksamhet. Jag önskar också att fler rapporterar, även ni som kanske tycker att ni inte kan så många arter. Det är viktigt att även rapportera in våra vanliga arter. Allt för ofta blir det bara de rödlistade och sällsynta arterna som kommer in på Artportalen, men här behöver vi tänka om. Det är även viktigt att få en bra bild av förekomsten av våra vanliga svampar. Vad som finns rapporterat i Artportalen blir viktigare och viktigare. Anledningen är att nästan alla naturvårdsbedömningar idag sker utifrån de fynduppgifter som ligger inlagda på Artportalen. Finns där inga fynd inrapporterade från ett område kan det lätt tolkas som att där inte finns några höga naturvärden. Tiden att åka ut i fält och inventera ett område blir allt kortare för kommunekologer och biologer på länsstyrelserna, så våra insatser är viktiga. Slutligen vill jag tacka för gott samarbete. Jag riktar ett särskilt tack till alla er som under året lämnat in kollekter till våra herbarier. Det är en värdefull dokumentation av vår mykologiska mångfald som blir bevarad för framtiden. Nu ser vi fram emot årets svampsäsong och hoppas att den blir minst lika fin som förra året. Ellen Larsson Ellen i fjällen. Foto Cathy Cripps. 2 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

5 Kurser Naturvårdskurs med fokus på svampar och skogsbrand 30/10 1/ Surahammars vandrarhem, Surahammar I höst arrangerar Sveriges Mykologiska förening en ny omgång av en kurs som fokuserar på svampar i naturvården. I år är temat svampar och brand och vi kommer att hålla till i Surahammar med exkursion till området som drabbades av den stora skogsbranden förra sommaren. Hittills bekräftade ledare på kursen blir Niclas Bergius, Jan-Inge Tobiasson och Lars-Ove Wikars. Niclas och Jan-Inge är naturvårdsbiologer på Länsstyrelsen i Västmanland och arbetar med ett LIFE-projekt med naturvårdsbränningar. De kommer att visa oss brandområdet och berätta om förhållandet mellan svampar och brand. Lars-Ove Wikars är entomolog och expert på branddynamik och insekter knutna till ved och kommer att berätta om samspelet mellan svampar och insekter. Skogsbränder är den mest storskaliga naturliga störningen i boreal barrskog. Under miljoner år har livet i dessa skogar präglats och anpassats till brand men idag är den mest genomgripande störningen skogsbruk och till följd av en effektiv brandbekämpning det senaste seklet har flera arter knutna till brand minskat starkt. För att gynna den biologiska mångfalden utförs naturvårdsbränningar av hyggen och skog och under den här helgen vill vi diskutera hur detta påverkar habitatet och ekologin för svampar och deras associerade organismer. Vi kommer bland annat fokusera på förhållandet mellan svampar och skogsbrand, varför vissa arter är knutna till brända miljöer och titta på konkreta exempel ute i fält. Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Därför anordnar SMF kurser med fokus på naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras. Helgen kommer att inledas med föredrag på fredag kväll och under lördagen åker vi ut på exkursion i brandområdet och förhoppningsvis ser lite svamp! Helgen avslutas med ett kort föredrag och lunch med eventuell fortsatt exkursion under mindre organiserade former. Kostnader: Kursavgift 1000:- Boende och måltider på Surahammars vandrarhem betalas på plats. Kostnader för boende från 200:-/person och natt i dubbelrum och 230:- i enkelrum per natt. Anmälan: Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 31 augusti 2015 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson gmail.com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Naturvårdskurs 2015 och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 3

6 Kurser Preliminärt program: Fredag 30/ Incheckning och utdelning av kursmaterial Middag Välkomna. Kort presentation av kursdeltagare och praktisk information Föredrag Lördag 31/ Frukost Exkursion med kaffe och lunch utomhus Middag Föredrag Kvällsfika, genomgång av svampfynd och inläggning av fynduppgifter i Artportalen Söndag 1/ Frukost och utcheckning av rum Föredrag Kaffe och diskussion Avfärd till brandområdet med lunch utomhus. Välkomna! Elisabet Ottosson gmail.com Naturvårdsbränd skog i Älvdalen sommaren SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

7 Kurser Kurs om släktet Entoloma (rödskivlingar) med inriktning på gräsmarksarter augusti 2015 i Hagfors, Värmland Med fantastiska nyanser av blått, brunt och svart, rosa sporpulver och kantiga sporer innehåller släktet Entoloma många naturvårdsintressanta arter men uppfattas ibland som lite anonymt. Detta ska vi råda bot på! Välkomna till SMF:s kurshelg om Entoloma med inriktning på gräsmarksarter. På några fina ängssvampslokaler i östra Värmland samlar vi arter i fält som vi arbetar vidare med vid mikroskop och på utställning. Kursledningen består av John Bjarne Jordal (Norge), Frida Turander (Malmbackarna, Hagfors) och Kill Persson (Gullbrandstorp). John Bjarne har stor erfarenhet av släktet Entoloma och har arbetat mycket med ängssvampar i Norge. Frida kommer att visa oss några av sina fina ängssvampslokaler och Kill kommer att vara aktiv med SMF:s satsning kring Svampvakt. Tidpunkt Vi samlas på Hotell Monica i Hagfors fredagen den 28 augusti kl för gemensam middag. Vi slutar på söndagen den 30 augusti omkring kl Inkvartering Hotell Monica i Hagfors (www.hotellmonica. se/konferens). Arbetslokal med gott om utrymme för utställning och gemensamt bestämningsarbete finns på hotellet. Entoloma caesiocinctum. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 5

8 Kurser Kostnader Kursavgift: 500:- Boende och mat Dubbelrum: 800:-/person Enkelrum: 1200:-/person Hela kostnaden för helgen blir då 1300:- resp. 1700:-. Boende, frukost, lunchpaket och enklare middag för två kvällar ingår. Anmälan och betalning senast 15 juni 2015 Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 15 juni 2015 genom att skicka ett mail till Kill Persson com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Tillgången på enkelrum är begränsad. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Entolomakurs och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 31 juli betalas halva kursavgiften om inte reserver kan ersätta. Tag med Personlig utrustning, fältkläder, termos, smörgåslåda. Litteratur som ni behöver och mikroskop om ni har. Ta gärna med bilder och färska ängssvampar som vi kan studera. Vi hoppas på en regnig sommar så att vi får en god tillgång på svamp! Väl mött! Kill Persson mobil: tel: Besök SMF:s webshop! Köp de praktiska fältguiderna och en Svampvakttröja som visar vad du sysslar med så är du redo för svampsäsongen! Kan beställas via SMF:s webshop. Pris endast 150:-/st T-shirt endast 150:- 6 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

9 SMF:s nybörjarkurs i svampkunskap Svampar från början 3 6 september 2015 Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kurser Tycker du svampar är fascinerande och spännande? Brukar du plocka matsvamp men vill veta lite mer om svamparnas biologi och livsstrategier? Hur kan svampar användas i naturvården? SMF planerar en veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 3 6 september Kursen går av stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar och föreläsningar. Kursen är öppen även för icke-smf-medlemmar. Vi startar med en gemensam samling och middag på torsdagskvällen den 3 september och avslutar efter frukost söndagen den 6 september. Tag med dig dina svampböcker, en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop tar du med det och gärna en bärbar dator. En digitalkamera kan komma väl till pass. Några kursmoment hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och resurser på internet några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker den moderna systematiken kort översikt enkel mikroskoperingsteknik svampars levnadssätt hur man känner igen och klassificerar olika biotoper att rapportera svampfynd i Artportalen SMF:s Projekt Svampvakt Boende Boende sker i stugor med dubbelrum. Varje rum har egen toalett och dusch. Rummen håller hög standard. Vi disponerar en arbetslokal i huvudbyggnaden. I samma huvudbyggnad finns också matsal där frukost, lunch och middag serveras. Stugorna är belägna meter från huvudbyggnaden. Hela anläggningen ligger långt från bebyggelsen, mitt i skogen, och är byggd som en naturnära kursgård med inriktning mot natur/miljö. Du kommer att få en naturskön upplevelse och fina svamplokaler i Bohuslän. Kursledare Mikael Jeppson och Jan Nilsson. Kostnader kursavgift 800:- logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll (middag) söndag frukost: 2200:- enkelrumstillägg 300:- (begränsad tillgång) uppställning av husbil/husvagn: 100:-/dygn, tillgång till el 40:-/dygn (plus kostnad för mat). Städning av rum ingår i logipris. Kantarell. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 7

10 Kurser Lördag 5 september Frukost Exkursion (annan naturtyp än föregående dag; fältlunch) Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete, teori, utställning Söndag 6 september Frukost Sammanfattning och avslutning 150-årig granskog kring Kynnefjälls Natur. Preliminärt program Torsdag 3 september Ankomst, incheckning Middag Teoripass Fredag 4 september Frukost Exkursion Lunch Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete och teoripass, utställning Anmälan senast den 30 juni 2015 För att anmäla dig skickar du ett mail till Mikael Jeppson och meddelar dina kontaktuppgifter och önskemål om boende och eventuell specialkost. Samtidigt betalar du in kursavgift och kostnad för logi + helpension till SMF:s bankgiro Deltagarantalet är begränsat och du erhåller din turordningsplats när dina pengar har kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 27 augusti En bekräftelse på deltagande och boende kommer att skickas ut i god tid före kursen. Då kommer även en vägbeskrivning till Kynnefjälls natur. Välkomna! Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan 8 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

11 Svampens Dag Svampens Dag söndag den 6 september 2015 Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska Förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med biologiska och botaniska föreningar, länsstyrelser, museer, nationalparker, naturskyddsföreningar, Naturum, Studiefrämjandet, Svampfärgarsällskapet, lokala svampföreningar, svampkonsulenter och turistbyråer. Hoppas ni vill göra någon typ av arrangemang den dagen. Svampens Dag är en lärorik och intressant upplevelse för många och ett bra sätt att nå ut till allmänheten. Det kan vara svårt att vara låst till EN dag när vårt land är så avlångt som det är. Vi tycker att man kan vara lite flexibel och få välja ett annat veckoslut som passar bättre för landsdelen, några har redan gjort så, även haft det spritt över två veckor. Alla föreningar och organisationer är välkomna att deltaga. Till Er som inte varit med tidigare vill vi uppmana att kontakta Viola eller Inger för att få materiel och tips. Alla aktiviteter som skickas till oss om Ert arrangemang, presenteras på SMF:s hemsida Dessutom presenterar de lokala svampklubbarna sina program på respektive hemsidor och genom annonser i lokalpressen. Svampens Dag startade år 2008 och vi ser fram emot en ny svampsäsong 2015 med mycket svamp. Väl mött i svampskogen! Kontaktpersoner för Sveriges Mykologiska Förening är Viola Fägersten Håkansgatan Skene Telefon , E-post Inger Johansson Gunnarstorp Rångedala Telefon: , E-post: SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 9

12 Mykologiska notiser Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor Våren är här och med den murklorna i släktet Morchella. I en undersökning baserad på morfologiska och molekylära data i den amerikanska mykologiska tidskriften Mycologia nyligen publiceras en översikt över släktet Morchella i Nordamerika och Europa. Totalt behandlas ett 30-tal identifierade arter varav 11 bara förekommer i Europa och 12 bara i Nordamerika. 6 arter verkar vara gemensamma för kontinenterna. Artikeln innehåller inga heltäckande artbeskrivningar utan diskuterar huvudsakligen fylogeni, nomenklatur och typifiering men listorna över de studerade kollekterna är ändå intressanta och ger oss en fingervisning om vilka arter vi har här i Norden. Nya arter för Sveriges del verkar till exempel vara Morchella eximioides (bland annat samlad i Uppland av Svengunnar Ryman) och Morchella exuberans (samlad i Lappland av Sonja Kuoljok). Richard F, Sauve M, Bellanger J-M, Clowez P, Hansen K, O Donell K, Urban A, Courtecuisse R, Moreau P-A True morels (Morchella, Pezizales) of Europe and North America: evolutionary relationships inferred from multilocus data and a unified taxonomy. Mycologia December [http://www. mycologia.org/content/early/2014/12/24/14-166] Morchella sp. Foto Jörgen Jeppson. Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggsvamp Nils-Otto Nilsson och Ibai Olariaga presenterar i senaste numret av Puggehatten en artikel om vit, blek och rödgul taggsvamp. I synnerhet den senare, den art vi traditionellt kallat Hydnum rufescens, har visat sig vara heterogen och innefatta flera arter. Utöver H. rufescens s. str (som behöver typifieras) finns även H. umbilicatum, H. ellipsosporum, H. ovoideisporum, H. versterholtii och H. magnorufescens. I artikeln beskrivs och illustreras alla svenska Hydnum-arter. En nyckel underlättar bestämningsarbetet. Nilsson N-O & Olariaga I Taggsvamparna i släktet Hydnum. Puggehatten 27(2-3): Jordstjärnor I en nyligen utkommen artikel om släktet Geastrum behandlar Juan Carlos Zamora (Madrid) och medförfattare en grupp jordstjärnor i sektionen Geastrum. I sektionen finns bland annat mörk, fyrflikig, hög, liten, kam- och kantjordstjärna (G. coronatum, quadrifidum, fornicatum, minimum, pectinatum, striatum). En nyhet är att liten jordstjärna (G. minimum) delas upp i två arter (G. granulosum och G. marginatum) och att epitetet minimum försvinner. G. granulosum verkar vara den vanligare av de två i Skandinavien, G. marginatum är hittills endast belagd från Gotland. Från England beskrivs 10 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

13 mykologiska notiser en helt ny art, G. britannicum, som har vissa likheter med den fyrflikiga jordstjärnan. Kanske något för oss att vara uppmärksamma på här i Norden. Hela artikeln kan laddas ned som gratis pdf. Zamora JC, Calonge FD, Martín MP Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota). Persoonia 34: [http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj/pre-prints/content-nbc_persoonia_0307]. Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art I den finska mykologiska tidskriften Karstenia beskrevs nyligen ett nytt släkte, Hirticlavula, med en art, H. elegans. Svampen bildar små vita klubblika fruktkroppar (0,8 1,1 mm höga) med en vidgad topp på vilken hymeniet ansätts. Foten är smal och hårig. Svampen växer på multnande bark och ved av lövträd (ek, hassel, sälg) på marken. Fynd har hittills gjorts i Danmark och Norge. Ladda ner artikeln och ge dig ut på spaning! Petersen JH, Davey ML, Læssøe T Hirticlavula elegans, a new clavarioid fungus from Scandinavia. Karstenia 54: 1 8. [http://www.mycokey.com/downloads/petersen2014_hirticlavulaelegans.pdf] Hans Marklund har blivit hedersmedlem i Föreningen Fries ättlingar. Hans Marklund har nyligen blivit hedersmedlem i Föreningen Fries ättlingar. Motiveringen är att han under många år arbetat i friesisk anda för att öka kunskapen om svampar och svampars värde både i naturen och som mat. Han har sedan 1970-talet ägnat mycket tid och energi åt fotografering av svampar. Han har publicerat sina bilder i bland annat Nya svampboken och Cortinarius Photo Flora. Han har även varit initiativtagare till svampkonsulentutbildningen. Som en eldsjäl har Hans inspirerat och spridit kunskap om svamparnas alla funktioner i miljön. Hans Marklund. Foto Hjördis Lundmark. Hjördis Lundmark SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 11

14 smf Boken "Jordstjärnor". Mikael Jeppson ger i boken en utförlig handledning till hur du artbestämmer jordstjärnor samt beskriver de i Europa förekommande arterna. Här finns utbredningskartor och många, många, fina bilder. Biotopsbeskrivningar saknas inte heller. Boken är tryckt i samma storlek som SMT med samma fina kvalité på färgbilder som SMT har. Ca 30 arter behandlas på drygt 220 sidor. Pris: 480:- Finns att köpa i SMF:s webshop på Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2015? 12 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

15 Styrelse Ellen Larsson ordförande Kullingsbergsvägen 12, ALINGSÅS Elisabet Ottosson vice ordförande Kill Persson kassör Mastens väg 18, GULLBRANDSTORP Jeanette Södermark sekreterare Duvvägen 10, TIMRÅ Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Michael Krikorev c/o Eneqvist Ymsenvägen 13, ÅRSTA Sofia Lund Brearedsvägen 75, VARBERG Henrik Sundberg Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 18 D, UPPSALA Maj Thulin Björkdalsgatan 15, LJUNGSBRO Revisorer Inga-Lill Franzén Hallandsgatan 24, STOCKHOLM Lars-Göran Hellsten Havsörnsgatan 7, 6 tr 1503, JÖNKÖPING Carina Jutbo suppleant Tallvägen 9A, SUNDSVALL Monica Svensson suppleant Östergatan 1A, BOLLNÄS , Valberedning Jan Nilsson sammankallande Smeberg 2, BULLAREN Mattias Andersson Eva Lagerwalls väg 22, UPPSALA Magnus Källberg Tränggatan 5, LINKÖPING

16 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer INNEHÅLL Ordförandens sida Viola Fägersten & Inger Johansson: Svampens Dag Mykologiska notiser Hjördis Lundmark: Hans Marklund hedersmedlem i föreningen Fries ättlingar Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggvamp Jordstjärnor Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art Kurser Naturvårdskurs Entolomakurs Svampar från början Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskriften publicerar originalartiklar med svamp anknytning och med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Tidskriften ägs av Sveriges Mykologiska Förening. Instruktioner till författare finns på SMF:s hemsida och i SMT 30(3). Tidningen erhålls genom medlemskap i SMF. Tryck: Affärs-Tryckeriet, Västerås mars 2015 Repro: Affärs-Tryckeriet, Västerås Omslag: MultiArt gloss 250 Inlaga: MultiArt silk 115

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer 1 2014 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck (1863 1931) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 34 nummer 1 2013 Svenska mykologer - Nils Suber ÅKE STRID Nils Suber (1890 1985) Nils Suber var under många decennier som en institution för många svampintresserade. Genom

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 32 nummer 1 2011

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 32 nummer 1 2011 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 32 nummer 1 2011 Svenska mykologer - John Eriksson NILS HALLENBERG Professor John Eriksson (1921-1995) John Leonard Eriksson föddes i Hagfors, som den yngste av fem syskon.

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

den 16 22 september 2013

den 16 22 september 2013 Stockholms Svampvänner hälsar er välkomna till Mykologiveckan den 16 22 september 2013 Tid: Måndag 16/9 söndag 22/9 2013 (vecka 38). Veckan inleds på måndagen med välkomstmiddag kl 17.00 och avslutas efter

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 33 nummer 1 2012

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 33 nummer 1 2012 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 33 nummer 1 2012 Svenska mykologer - John-Axel Nannfeldt Mikael Jeppson John-Axel Nannfeldt (1904 1985) John-Axel (Johan Axel Frithiof) Nannfeldt föddes den 18 januari

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND P R O G R A M FREDAG DEN 28 JUNI 2013 Kl. 12.00 Lättlunch.

Läs mer

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen Tänndalen, Härjedalen Välkommen till Frisksportarnas fjällvecka! Den 6 13 mars 2011 (söndag - söndag) åker vi till Hotell Tänndalen i Härjedalen. Hotellet har

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

International youth handball championships 26-30 December 2011

International youth handball championships 26-30 December 2011 International youth handball championships 26-30 December 2011 Fotograf: Ludvig Thunman Välkomna! LUGI Handboll är mycket glada att för 34:e året i rad kunna bjuda in till världens största inomhusturnering

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

MRO-AKTUELLT (10/2014)

MRO-AKTUELLT (10/2014) MRO:s Vårmöte 2015 Tidigare MRO-möten har beslutat att MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas lördagen 7 mars i Malmköping, med MUMA som värd Deltagare som kommer med tåg hämtas i Flen med Veteranbuss efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 Välkommen till akvarellens fantastiska värld! Allt handlar om att njuta i sällskap med härliga färger och lockande motiv, att inte bli slav under dominanta pigment eller

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 29 nummer 1 2008

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 29 nummer 1 2008 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 29 nummer 1 2008 Svenska mykologer - Seth Lundell JAN NILSSON Seth Lundell (1892-1966) Seth Lundell föddes den 18 april 1892 i Uppsala och avled den 23 september 1966.

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 2 2014

Nyhetsbrev Nr 2 2014 Innehåll 1. Höstträff Store Mosse 2. Utställningar Vårgårda och Stockholm 3. Höstens fototävling 4. Medlemsregister Webben 5. Inlägg o bilder på webben Hur gör man? 6. Nya medlemmar 7. Samarbete med Biofoto

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Ingrid Engström,

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Nordic Masters open 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Bollnäs Simsällskap och Svenska Simförbundet inbjuder härmed till Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i Simning 2007 Tid: 5 7 oktober 2007 Plats: Simhallen,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx Kalendarium 2003 Nästa SVEFO-INFO I april/maj. Februari Ordföranden har ordet Något händer inom SVEFO kunde vi läsa på dessa rader i januari 2002. Jag hoppas att ni av innehållet

Läs mer

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien UNIK Utmaning - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsberättelse 2013-2014 Svampkonsulent region Norr Förtroendevalda Göran Lidén, ordförande Anna-Lena Lindqvist, sekreterare Lisa Persson Dahlén, kassör Yvonne Gustafsson - Lundmark, suppleant Gunvor

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

INTERNATIONAL YOUTH HANDBALL CHAMPIONSHIPS 26-30 DECEMBER 2012

INTERNATIONAL YOUTH HANDBALL CHAMPIONSHIPS 26-30 DECEMBER 2012 INTERNATIONAL YOUTH HANDBALL CHAMPIONSHIPS 26-30 DECEMBER 2012 Photo: Anna Malmsjö Välkomna! LUGI Handboll är mycket glada att för 35:e året i rad kunna bjuda in till världens största inomhusturnering

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

CRAMPIOLO ITALIEN HÖSTEN 2013 LEDARVISION MOTION & PASSION. Enjoy!

CRAMPIOLO ITALIEN HÖSTEN 2013 LEDARVISION MOTION & PASSION. Enjoy! CRAMPIOLO ITALIEN HÖSTEN 2013 I LEDARVISION MOTION & PASSION Enjoy! Enjoy! Ladda Nya Batterier inför hösten 2013! Följ med på Boost Camp till den underbara lilla bergsbyn Crampiolo i norra Italien. Vi

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Nr 1 2009 Årgång 18 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS

Nr 1 2009 Årgång 18 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Nr 1 2009 Årgång 18 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person med TS kan vara allt från helt symtomfri till

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening 1 09 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem blir

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 Medlemmar Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 315 medlemmar. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 12 och därtill fanns 9 övriga

Läs mer