Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015"

Transkript

1 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer

2 Svenska mykologer - Tore Nathorst-Windahl Anders Bohlin Tore Nathorst-Windahl ( ) Tore Nathorst-Windahl var född i Lund och härstammade från den kända släkten Nathorst. Efter examen vid Alnarps trädgårdsskola 1909 fortsatte han sina studier vid trädgårdsinstitutet i Berlin-Dalhem, samt praktiserade senare i Tyskland, Frankrike och Schweiz. Han besökte dessutom i studiesyfte Österrike, Italien, Belgien och England. Han blev trädgårdsdirektör i Göteborgs botaniska trädgård 1916 och var formgivare vid trädgårdens anläggning. Han avgick med pension Tillsammans med professor Carl Skottsberg utarbetade han också 1928 ett förslag till ombyggnad av Botaniska trädgården i Visby. Inte minst blev Nathors-Windahl berömd som svampkännare då han medverkade i Göteborgs Handels och Sjöfartstidnings svampbyrå, dit allmänheten kom om höstarna för att få hjälp med sina svampproblem. Han var hedersledamot i Sällskapet hortikulturens vänner och Göteborgs svampklubb samt korresponderande ledamot i Föreningen svenska trädgårdsarkitekter FST. Tore Nathorst-Windahl var en av grundarna av Göteborgs Svampklubb Från hans dödsbo donerades en summa pengar som blev grundplåten till Tore Nathorst-Windahls minnesfond som gjorde det möjligt för Göteborgs Svampklubb att ge ut en årsskrift, som från 1982 fick namnet Windahlia och utgavs till och med År 2005 startades Svensk Mykologisk Tidskrift som delvis finansieras med medel ur Tore Nathorst-Windahls minnesfond. Några av hans mykologiska publikationer: Anmärkningsvärda fynd av hymenomyceter i Bohuslän och Västergötland. Acta Horti Gothoburgensis XVII: Some interesting agarics from South-Western Sweden. Acta Horti Gothoburgensis XXII: Some unusual Agarics from Sweden. Friesia VI: Some unusual Agarics from Sweden II. Friesia VII: Anders Bohlin Redaktion Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Hjalmar Croneborg Mattsarve Gammelgarn LJUGARN Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: Jan Nilsson Smeberg BULLAREN Omslagsbild Trädgårdsdirektör Tore Nathorst-Windahl. Fotograf okänd.

3 I detta nummer nr Ordförandens sida 2 Ellen Larsson Kurser 3 Naturvårdskurs 5 Entolomakurs 7 Svampar från början Svampens dag 9 Viola Fägersten & Inger Johansson Mykologiska notiser 10 Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor 10 Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggvamp 10 Jordstjärnor 11 Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art 11 Hans Marklund hedersmedlem i föreningen Fries ättlingar Hjördis Lundmark Adressändringar skickas till Kill Persson Meddela gärna aktuell e-postadress. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2015) 1

4 Ordförandens sida Ordföranden har ordet Mykologihelgen blev i år en föreningskonferens gemensam med Sveriges Botaniska Förening i Uppsala den 7 8 mars. Föredragen hade ett tema botanik och mykologi på nätet och var en trevlig blandning av botaniska och mykologiska föredrag. Bland annat fick vi höra senaste rönen om låsbräknar i Sverige och om Micke Krikorevs erfarenheter av sitt samarbete med giftinformationscentralen gällande svampförgiftningar. Vi fick också en liten glimt om vad som är trenderna och förändringarna i den nya rödlista som kommer i april. Arrangemanget var uppskattat av både mykologer och botaniker och jag tror att SMF nog fångade upp en och annan botaniker i de utlagda mycelnäten. Lördagen den 7 mars hade SMF sitt årsmöte och jag har blivit omvald som föreningens ordförande ytterligare ett år. Jag tackar för förtroendet och ska tillsammans med styrelsen under året arbeta för mykologin på bästa sätt. Vad händer då under svampsäsongen? Närmast, i slutet av april blir det en mykoblitz med vårsvampar på Omberg. Det blir säkert ett fokus på ascomyceter och Karen Hansen och Ibai Olariaga kommer att vara med och hjälpa till med artbestämningarna. Så här kan man ta chansen att lära sig mer om vårskålar, murklor och andra tidiga svampar. Ni som brukar åka på Mykologiveckorna har säkert uppmärksammat att det i år är SMF som arrangerar veckan och att den kommer att vara i Hemavan. Önskan är att vi ska få en ökad kunskap om våra svampar ovanför trädgränsen och i den subalpina fjällbjörkskogen. Hemavan erbjuder ju områden med både kalkrik och sur berggrund, så här finns en stor mångfald av ekologiska miljöer på ett ganska begränsat område. Resorna till exkursionslokalerna blir inte är särskilt långa så vi kommer att kunna ägna mycket tid åt att vara ute i fält. Vi hoppas vi har vädergudarna med oss och att det i mitten av augusti kommer att finnas gott om svamp. Året 2014 var ett riktigt fint svampår på de flesta håll i Sverige. Glädjen var stor och jag vet att flera av er har varit flitiga att också rapportera in era fynd på Artportalen. Jag har just i skrivande stund inga siffror på inrapporteringen men jag har en känsla av att det kom in betydligt fler fyndrapporter än på många år. Idag uppmanar jag er att rapportera in alla fynd direkt i Artportalen, men att inte glömma att flagga arter som är med i vår svampväkteriverksamhet. Jag önskar också att fler rapporterar, även ni som kanske tycker att ni inte kan så många arter. Det är viktigt att även rapportera in våra vanliga arter. Allt för ofta blir det bara de rödlistade och sällsynta arterna som kommer in på Artportalen, men här behöver vi tänka om. Det är även viktigt att få en bra bild av förekomsten av våra vanliga svampar. Vad som finns rapporterat i Artportalen blir viktigare och viktigare. Anledningen är att nästan alla naturvårdsbedömningar idag sker utifrån de fynduppgifter som ligger inlagda på Artportalen. Finns där inga fynd inrapporterade från ett område kan det lätt tolkas som att där inte finns några höga naturvärden. Tiden att åka ut i fält och inventera ett område blir allt kortare för kommunekologer och biologer på länsstyrelserna, så våra insatser är viktiga. Slutligen vill jag tacka för gott samarbete. Jag riktar ett särskilt tack till alla er som under året lämnat in kollekter till våra herbarier. Det är en värdefull dokumentation av vår mykologiska mångfald som blir bevarad för framtiden. Nu ser vi fram emot årets svampsäsong och hoppas att den blir minst lika fin som förra året. Ellen Larsson Ellen i fjällen. Foto Cathy Cripps. 2 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

5 Kurser Naturvårdskurs med fokus på svampar och skogsbrand 30/10 1/ Surahammars vandrarhem, Surahammar I höst arrangerar Sveriges Mykologiska förening en ny omgång av en kurs som fokuserar på svampar i naturvården. I år är temat svampar och brand och vi kommer att hålla till i Surahammar med exkursion till området som drabbades av den stora skogsbranden förra sommaren. Hittills bekräftade ledare på kursen blir Niclas Bergius, Jan-Inge Tobiasson och Lars-Ove Wikars. Niclas och Jan-Inge är naturvårdsbiologer på Länsstyrelsen i Västmanland och arbetar med ett LIFE-projekt med naturvårdsbränningar. De kommer att visa oss brandområdet och berätta om förhållandet mellan svampar och brand. Lars-Ove Wikars är entomolog och expert på branddynamik och insekter knutna till ved och kommer att berätta om samspelet mellan svampar och insekter. Skogsbränder är den mest storskaliga naturliga störningen i boreal barrskog. Under miljoner år har livet i dessa skogar präglats och anpassats till brand men idag är den mest genomgripande störningen skogsbruk och till följd av en effektiv brandbekämpning det senaste seklet har flera arter knutna till brand minskat starkt. För att gynna den biologiska mångfalden utförs naturvårdsbränningar av hyggen och skog och under den här helgen vill vi diskutera hur detta påverkar habitatet och ekologin för svampar och deras associerade organismer. Vi kommer bland annat fokusera på förhållandet mellan svampar och skogsbrand, varför vissa arter är knutna till brända miljöer och titta på konkreta exempel ute i fält. Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Därför anordnar SMF kurser med fokus på naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras. Helgen kommer att inledas med föredrag på fredag kväll och under lördagen åker vi ut på exkursion i brandområdet och förhoppningsvis ser lite svamp! Helgen avslutas med ett kort föredrag och lunch med eventuell fortsatt exkursion under mindre organiserade former. Kostnader: Kursavgift 1000:- Boende och måltider på Surahammars vandrarhem betalas på plats. Kostnader för boende från 200:-/person och natt i dubbelrum och 230:- i enkelrum per natt. Anmälan: Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 31 augusti 2015 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson gmail.com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Naturvårdskurs 2015 och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 3

6 Kurser Preliminärt program: Fredag 30/ Incheckning och utdelning av kursmaterial Middag Välkomna. Kort presentation av kursdeltagare och praktisk information Föredrag Lördag 31/ Frukost Exkursion med kaffe och lunch utomhus Middag Föredrag Kvällsfika, genomgång av svampfynd och inläggning av fynduppgifter i Artportalen Söndag 1/ Frukost och utcheckning av rum Föredrag Kaffe och diskussion Avfärd till brandområdet med lunch utomhus. Välkomna! Elisabet Ottosson gmail.com Naturvårdsbränd skog i Älvdalen sommaren SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

7 Kurser Kurs om släktet Entoloma (rödskivlingar) med inriktning på gräsmarksarter augusti 2015 i Hagfors, Värmland Med fantastiska nyanser av blått, brunt och svart, rosa sporpulver och kantiga sporer innehåller släktet Entoloma många naturvårdsintressanta arter men uppfattas ibland som lite anonymt. Detta ska vi råda bot på! Välkomna till SMF:s kurshelg om Entoloma med inriktning på gräsmarksarter. På några fina ängssvampslokaler i östra Värmland samlar vi arter i fält som vi arbetar vidare med vid mikroskop och på utställning. Kursledningen består av John Bjarne Jordal (Norge), Frida Turander (Malmbackarna, Hagfors) och Kill Persson (Gullbrandstorp). John Bjarne har stor erfarenhet av släktet Entoloma och har arbetat mycket med ängssvampar i Norge. Frida kommer att visa oss några av sina fina ängssvampslokaler och Kill kommer att vara aktiv med SMF:s satsning kring Svampvakt. Tidpunkt Vi samlas på Hotell Monica i Hagfors fredagen den 28 augusti kl för gemensam middag. Vi slutar på söndagen den 30 augusti omkring kl Inkvartering Hotell Monica i Hagfors (www.hotellmonica. se/konferens). Arbetslokal med gott om utrymme för utställning och gemensamt bestämningsarbete finns på hotellet. Entoloma caesiocinctum. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 5

8 Kurser Kostnader Kursavgift: 500:- Boende och mat Dubbelrum: 800:-/person Enkelrum: 1200:-/person Hela kostnaden för helgen blir då 1300:- resp. 1700:-. Boende, frukost, lunchpaket och enklare middag för två kvällar ingår. Anmälan och betalning senast 15 juni 2015 Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 15 juni 2015 genom att skicka ett mail till Kill Persson com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Tillgången på enkelrum är begränsad. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Entolomakurs och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 31 juli betalas halva kursavgiften om inte reserver kan ersätta. Tag med Personlig utrustning, fältkläder, termos, smörgåslåda. Litteratur som ni behöver och mikroskop om ni har. Ta gärna med bilder och färska ängssvampar som vi kan studera. Vi hoppas på en regnig sommar så att vi får en god tillgång på svamp! Väl mött! Kill Persson mobil: tel: Besök SMF:s webshop! Köp de praktiska fältguiderna och en Svampvakttröja som visar vad du sysslar med så är du redo för svampsäsongen! Kan beställas via SMF:s webshop. Pris endast 150:-/st T-shirt endast 150:- 6 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

9 SMF:s nybörjarkurs i svampkunskap Svampar från början 3 6 september 2015 Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kurser Tycker du svampar är fascinerande och spännande? Brukar du plocka matsvamp men vill veta lite mer om svamparnas biologi och livsstrategier? Hur kan svampar användas i naturvården? SMF planerar en veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 3 6 september Kursen går av stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar och föreläsningar. Kursen är öppen även för icke-smf-medlemmar. Vi startar med en gemensam samling och middag på torsdagskvällen den 3 september och avslutar efter frukost söndagen den 6 september. Tag med dig dina svampböcker, en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop tar du med det och gärna en bärbar dator. En digitalkamera kan komma väl till pass. Några kursmoment hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och resurser på internet några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker den moderna systematiken kort översikt enkel mikroskoperingsteknik svampars levnadssätt hur man känner igen och klassificerar olika biotoper att rapportera svampfynd i Artportalen SMF:s Projekt Svampvakt Boende Boende sker i stugor med dubbelrum. Varje rum har egen toalett och dusch. Rummen håller hög standard. Vi disponerar en arbetslokal i huvudbyggnaden. I samma huvudbyggnad finns också matsal där frukost, lunch och middag serveras. Stugorna är belägna meter från huvudbyggnaden. Hela anläggningen ligger långt från bebyggelsen, mitt i skogen, och är byggd som en naturnära kursgård med inriktning mot natur/miljö. Du kommer att få en naturskön upplevelse och fina svamplokaler i Bohuslän. Kursledare Mikael Jeppson och Jan Nilsson. Kostnader kursavgift 800:- logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll (middag) söndag frukost: 2200:- enkelrumstillägg 300:- (begränsad tillgång) uppställning av husbil/husvagn: 100:-/dygn, tillgång till el 40:-/dygn (plus kostnad för mat). Städning av rum ingår i logipris. Kantarell. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 7

10 Kurser Lördag 5 september Frukost Exkursion (annan naturtyp än föregående dag; fältlunch) Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete, teori, utställning Söndag 6 september Frukost Sammanfattning och avslutning 150-årig granskog kring Kynnefjälls Natur. Preliminärt program Torsdag 3 september Ankomst, incheckning Middag Teoripass Fredag 4 september Frukost Exkursion Lunch Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete och teoripass, utställning Anmälan senast den 30 juni 2015 För att anmäla dig skickar du ett mail till Mikael Jeppson och meddelar dina kontaktuppgifter och önskemål om boende och eventuell specialkost. Samtidigt betalar du in kursavgift och kostnad för logi + helpension till SMF:s bankgiro Deltagarantalet är begränsat och du erhåller din turordningsplats när dina pengar har kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 27 augusti En bekräftelse på deltagande och boende kommer att skickas ut i god tid före kursen. Då kommer även en vägbeskrivning till Kynnefjälls natur. Välkomna! Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan 8 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

11 Svampens Dag Svampens Dag söndag den 6 september 2015 Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska Förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med biologiska och botaniska föreningar, länsstyrelser, museer, nationalparker, naturskyddsföreningar, Naturum, Studiefrämjandet, Svampfärgarsällskapet, lokala svampföreningar, svampkonsulenter och turistbyråer. Hoppas ni vill göra någon typ av arrangemang den dagen. Svampens Dag är en lärorik och intressant upplevelse för många och ett bra sätt att nå ut till allmänheten. Det kan vara svårt att vara låst till EN dag när vårt land är så avlångt som det är. Vi tycker att man kan vara lite flexibel och få välja ett annat veckoslut som passar bättre för landsdelen, några har redan gjort så, även haft det spritt över två veckor. Alla föreningar och organisationer är välkomna att deltaga. Till Er som inte varit med tidigare vill vi uppmana att kontakta Viola eller Inger för att få materiel och tips. Alla aktiviteter som skickas till oss om Ert arrangemang, presenteras på SMF:s hemsida Dessutom presenterar de lokala svampklubbarna sina program på respektive hemsidor och genom annonser i lokalpressen. Svampens Dag startade år 2008 och vi ser fram emot en ny svampsäsong 2015 med mycket svamp. Väl mött i svampskogen! Kontaktpersoner för Sveriges Mykologiska Förening är Viola Fägersten Håkansgatan Skene Telefon , E-post Inger Johansson Gunnarstorp Rångedala Telefon: , E-post: SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 9

12 Mykologiska notiser Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor Våren är här och med den murklorna i släktet Morchella. I en undersökning baserad på morfologiska och molekylära data i den amerikanska mykologiska tidskriften Mycologia nyligen publiceras en översikt över släktet Morchella i Nordamerika och Europa. Totalt behandlas ett 30-tal identifierade arter varav 11 bara förekommer i Europa och 12 bara i Nordamerika. 6 arter verkar vara gemensamma för kontinenterna. Artikeln innehåller inga heltäckande artbeskrivningar utan diskuterar huvudsakligen fylogeni, nomenklatur och typifiering men listorna över de studerade kollekterna är ändå intressanta och ger oss en fingervisning om vilka arter vi har här i Norden. Nya arter för Sveriges del verkar till exempel vara Morchella eximioides (bland annat samlad i Uppland av Svengunnar Ryman) och Morchella exuberans (samlad i Lappland av Sonja Kuoljok). Richard F, Sauve M, Bellanger J-M, Clowez P, Hansen K, O Donell K, Urban A, Courtecuisse R, Moreau P-A True morels (Morchella, Pezizales) of Europe and North America: evolutionary relationships inferred from multilocus data and a unified taxonomy. Mycologia December [http://www. mycologia.org/content/early/2014/12/24/14-166] Morchella sp. Foto Jörgen Jeppson. Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggsvamp Nils-Otto Nilsson och Ibai Olariaga presenterar i senaste numret av Puggehatten en artikel om vit, blek och rödgul taggsvamp. I synnerhet den senare, den art vi traditionellt kallat Hydnum rufescens, har visat sig vara heterogen och innefatta flera arter. Utöver H. rufescens s. str (som behöver typifieras) finns även H. umbilicatum, H. ellipsosporum, H. ovoideisporum, H. versterholtii och H. magnorufescens. I artikeln beskrivs och illustreras alla svenska Hydnum-arter. En nyckel underlättar bestämningsarbetet. Nilsson N-O & Olariaga I Taggsvamparna i släktet Hydnum. Puggehatten 27(2-3): Jordstjärnor I en nyligen utkommen artikel om släktet Geastrum behandlar Juan Carlos Zamora (Madrid) och medförfattare en grupp jordstjärnor i sektionen Geastrum. I sektionen finns bland annat mörk, fyrflikig, hög, liten, kam- och kantjordstjärna (G. coronatum, quadrifidum, fornicatum, minimum, pectinatum, striatum). En nyhet är att liten jordstjärna (G. minimum) delas upp i två arter (G. granulosum och G. marginatum) och att epitetet minimum försvinner. G. granulosum verkar vara den vanligare av de två i Skandinavien, G. marginatum är hittills endast belagd från Gotland. Från England beskrivs 10 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

13 mykologiska notiser en helt ny art, G. britannicum, som har vissa likheter med den fyrflikiga jordstjärnan. Kanske något för oss att vara uppmärksamma på här i Norden. Hela artikeln kan laddas ned som gratis pdf. Zamora JC, Calonge FD, Martín MP Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota). Persoonia 34: [http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj/pre-prints/content-nbc_persoonia_0307]. Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art I den finska mykologiska tidskriften Karstenia beskrevs nyligen ett nytt släkte, Hirticlavula, med en art, H. elegans. Svampen bildar små vita klubblika fruktkroppar (0,8 1,1 mm höga) med en vidgad topp på vilken hymeniet ansätts. Foten är smal och hårig. Svampen växer på multnande bark och ved av lövträd (ek, hassel, sälg) på marken. Fynd har hittills gjorts i Danmark och Norge. Ladda ner artikeln och ge dig ut på spaning! Petersen JH, Davey ML, Læssøe T Hirticlavula elegans, a new clavarioid fungus from Scandinavia. Karstenia 54: 1 8. [http://www.mycokey.com/downloads/petersen2014_hirticlavulaelegans.pdf] Hans Marklund har blivit hedersmedlem i Föreningen Fries ättlingar. Hans Marklund har nyligen blivit hedersmedlem i Föreningen Fries ättlingar. Motiveringen är att han under många år arbetat i friesisk anda för att öka kunskapen om svampar och svampars värde både i naturen och som mat. Han har sedan 1970-talet ägnat mycket tid och energi åt fotografering av svampar. Han har publicerat sina bilder i bland annat Nya svampboken och Cortinarius Photo Flora. Han har även varit initiativtagare till svampkonsulentutbildningen. Som en eldsjäl har Hans inspirerat och spridit kunskap om svamparnas alla funktioner i miljön. Hans Marklund. Foto Hjördis Lundmark. Hjördis Lundmark SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015) 11

14 smf Boken "Jordstjärnor". Mikael Jeppson ger i boken en utförlig handledning till hur du artbestämmer jordstjärnor samt beskriver de i Europa förekommande arterna. Här finns utbredningskartor och många, många, fina bilder. Biotopsbeskrivningar saknas inte heller. Boken är tryckt i samma storlek som SMT med samma fina kvalité på färgbilder som SMT har. Ca 30 arter behandlas på drygt 220 sidor. Pris: 480:- Finns att köpa i SMF:s webshop på Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2015? 12 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 36:1 (2015)

15 Styrelse Ellen Larsson ordförande Kullingsbergsvägen 12, ALINGSÅS Elisabet Ottosson vice ordförande Kill Persson kassör Mastens väg 18, GULLBRANDSTORP Jeanette Södermark sekreterare Duvvägen 10, TIMRÅ Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Michael Krikorev c/o Eneqvist Ymsenvägen 13, ÅRSTA Sofia Lund Brearedsvägen 75, VARBERG Henrik Sundberg Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 18 D, UPPSALA Maj Thulin Björkdalsgatan 15, LJUNGSBRO Revisorer Inga-Lill Franzén Hallandsgatan 24, STOCKHOLM Lars-Göran Hellsten Havsörnsgatan 7, 6 tr 1503, JÖNKÖPING Carina Jutbo suppleant Tallvägen 9A, SUNDSVALL Monica Svensson suppleant Östergatan 1A, BOLLNÄS , Valberedning Jan Nilsson sammankallande Smeberg 2, BULLAREN Mattias Andersson Eva Lagerwalls väg 22, UPPSALA Magnus Källberg Tränggatan 5, LINKÖPING

16 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer INNEHÅLL Ordförandens sida Viola Fägersten & Inger Johansson: Svampens Dag Mykologiska notiser Hjördis Lundmark: Hans Marklund hedersmedlem i föreningen Fries ättlingar Släktet Morchella topp-, hätt- och klockmurklor Släktet Hydnum - vit, blek och rödgul taggvamp Jordstjärnor Hirticlavula elegans ett nytt fingersvampssläkte och en ny art Kurser Naturvårdskurs Entolomakurs Svampar från början Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskriften publicerar originalartiklar med svamp anknytning och med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Tidskriften ägs av Sveriges Mykologiska Förening. Instruktioner till författare finns på SMF:s hemsida och i SMT 30(3). Tidningen erhålls genom medlemskap i SMF. Tryck: Affärs-Tryckeriet, Västerås mars 2015 Repro: Affärs-Tryckeriet, Västerås Omslag: MultiArt gloss 250 Inlaga: MultiArt silk 115

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer 1 2014 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck (1863 1931) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 34 nummer 1 2013 Svenska mykologer - Nils Suber ÅKE STRID Nils Suber (1890 1985) Nils Suber var under många decennier som en institution för många svampintresserade. Genom

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening 1 09 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem blir

Läs mer

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14)

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Spray-Stänk Våren 2015 Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Akvarell sällskapet Spray Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter.

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler

Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler Information från N 5 2014 timra.naturskyddsforeningen.se Sternrapporten: Billigare att agera än att vänta Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler om klimatåtgärder,

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan Medlemsbladet 4 VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 2010 Donationsveckan och Donationsdagen 2010 Vintern närmar sig med stormsteg. En del av Vikings verksamhet har efter EHLT-games gått

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet Nr 2, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet SIS-Standard om trädvård SM i trädklättring Trädplaner - vilka delar ska vara med? Trädföreningens konferens i Falun Varför är trädsjukdomar så svåra

Läs mer

Program och medlemsblad

Program och medlemsblad Program och medlemsblad Nr 1 2014 ÅRGÅNG 19 1 Styrelse vald vid årsmötet 2013 Ordförande Lennart Henstam 018-46 15 92, 070-676 60 91 Vice ordförande Lennart Nelson 018-40 40 76, 070-666 82 64 Sekreterare

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer