Personblad V:2:M Lars ARNE DAHLSTRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personblad V:2:M 1998-04-25. Lars ARNE DAHLSTRÖM"

Transkript

1 Personblad V:2:M Lars ARNE DAHLSTRÖM Född den 30 januari 1918 i Malmö. Son till kyrkoherde Folke Dahlström ( ) och hans hustru skolkökslärarinnan Alice, född von Arnold ( ). Realexamen vid Samrealskolan i Simrishamn Avgångsexamen från Tekniska gymnasiet, Mekaniska fackavdelningen, i Borås Anställd för rit- och konstruktionsarbete vid Kohlenscheidungs-Gesellschaft i Berlin Tjänstgöring vid Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö , vid AB Motala Verkstad , vid AB Götaverken i Göteborg , vid Sydsvenska Kraft AB i Malmö och vid Jönköpings Mekaniska Verkstads AB Konstruktionsansvarig för utrustning till turbindrivna fartyg vid Kockums AB i Malmö Pensionerad 1979 p.g.a. en i hela världen rådande varvskris. Gift den 14 mars 1948 i Stockholm med Maimu Laube, se personblad V:2 H

2 Personblad V:2:H MAIMU DAHLSTRÖM Född den 29 januari 1920 i Pernau, Estland. Dotter till köpman Joosep Laube ( ) och hans hustru Julia, född Diesfeldt ( ). Realexamen 1937 i Pernau. När de stora ryska deportationerna av estländare till Sibirien inleddes vid krigsutbrottet med Tyskland sommaren 1941 gömde hon sig i de stora otillgängliga skogarna i östra Estland för att efter ca 14 dagar när tyskarna befriade landet överlämna sig till befriarna. Kom till Visby som flykting den 22 september 1944 när sovjetryska trupper ockuperade Estland. Gift den 14 mars 1948 i Stockholm med Arne Dahlström, se personblad V:2 M

3 Personblad V:3:M RAGNAR Reinhold von ARNOLD Född den 12 februari 1916 i Mariestad. Son till jägmästare Werner von Arnold ( ) och hans hustru Ester, född Blohm ( ). Gift med Vera Landström, se personblad V:3 Ha Realexamen i Skellefteå 1932 som privatist. Studier vid Växjö Högre Allmänna Läroverk och Helgö Internatskola och vid Uppsala Enskilda Läroverk Restaurangpraktik i Frankrike och Tyskland Hovmästare på Standard Hotell i Norrköping och på Grand Hotell och Cecil i Stockholm. Restaurangchef på Gillet och Flustret i Uppsala. Källarmästare i Sarabolaget och på Ambassadör i Stockholm. Innehavare av Djurgårdsbrunns Wärdshus Direktör i Riche-koncernen Ägare till restaurang Hamburger Börs i Stockholm Då Börsen revs återköptes Djurgårdsbrunns Wärdshus. I verksamheten ingick även Piperska Muren , Restaurang Tyrol samt Svenska Klubben i Paris där svenska ungdomar erbjöds grundläggande utlandspraktik. Gift 2 den 2 maj 1943 i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala med Kerstin Liljefors, se personblad V:3 Hb i första giftet Dag 1941-, se personblad VI:3 i andra giftet Eva Christina 1943-, se personblad VI:4 H Christer 1945-, se personblad VI:5 M Claes 1951-, se personblad VI:6 M Ann-Charlotte 1952-, se personblad VI:7 H Gunnar 1955-, se personblad VI:8 Död den 11 juni 1978 i Stockholm. Begravd i familjegraven på Lindhagens kulle, Norra kyrkogården, Stockholm.

4 Personblad IV:5:M HANS Baltasar Reinhold von ARNOLD Född den 26 oktober 1890 på Lungsbo i Västra Husby församling, Östergötland. Son till godsägaren Otto von Arnold ( ) och hans hustru Jossy, född von Poll ( ). Skolgång i Nyköping och Stockholm. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm Fil kand och jur kand vid Uppsala universitet. Kansliexamen. Kanslisekreterare i Finansdepartementet. Tog efter faderns död över driften av Hofsta säteri. Verksam inom jordbruks- och föreningsrörelsen. Aktiv i Högerpartiet, bl.a. som kommunalfullmäktig i Björkvik. Riddare av Johanniterorden. Gift den 12 augusti 1916 i Björkviks kyrka med Astri Mörner-Eyde, se personblad IV:5 H Hans-Göran Carl-Reinhold 1921-, se personblad V:12 M 1925-, se personblad V:13 M Död den 20 december 1937 i Strängnäs. Begravd på kyrkogården i Björkvik.

5 Personblad IV:5:H ASTRI von ARNOLD Född den 10 september 1896 I Lübeck. Dotter till generaldirektören Sam Eyde ( ) och hans hustru Ulla, född Mörner ( ). Ägde Hofsta säteri då hon skänkte gården till sönerna. Bodde därefter omväxlande på Hofsta och under vinterhalvåret på Mallorca. Gift den 12 augusti 1916 med Hans von Arnold, se personblad IV:5 M Hans-Göran Carl-Reinhold 1921-, se personblad V:12 M 1925-, se personblad V:13 M Död den 22 mars 1972 på Hofsta. Begravd på kyrkogården i Björkvik.

6 Personblad V:12:M HANS-GÖRAN Reinhold Baltasar von ARNOLD-GRÖN Född den 5 februari 1921 i Engelbrekts församling, Stockholm. Son till kanslisekreteraren Hans von Arnold ( ) och hans hustru Astri, född Mörner- Eyde ( ). Studentexamen 1941 vid Solbacka läroverk. Lantmästare 1947 vid Alnarps lantbruksinstitut. Verkställande direktör och sedermera styrelseordförande i AB Jordberga gård. Delägare till Hofsta säteri Ägare till Slättåkra i Skåne. Kommunalt verksam i Klagstorp, Trelleborg, bl.a som ledamot av kommunstyrelsen. Ordförande i Källtorps kyrkostämma och i Wemmenhögs Härads Försöksringar. Styrelseledamot i Skånska Hypoteksföreningen och i Svenska Skogs- och lantarbetsgivarföreningens jordbrukssektion m.m. Kretshemvärnschef i Trelleborg. Nämndeman i Oxie och Skytts häradsrätt, sedemera Trelleborgs tingsrätt Rättsriddare av Johanniterorden, innehavare av Hemvärnets guldmedalj och Svenska Jägarförbundets förtjänsttecken i guld. Gift den 25 september 1948 i Vedbaek, Danmark, med Clara Grön-Stjernswärd, se personblad V:12 H Otto Annette (adopt) Gustaf 1950-, se personblad VI:28 M 1956-, se personblad VI:29 H 1958-, se personblad VI:30 M

7 Personblad V:12:H CLARA Charlott Wanda Maria von ARNOLD-GRÖN Född den 1 oktober 1928 i Köpenhamn. Dotter till kammarherren GUSTAF Jonas Stjernswärd ( ) och hans hustru WANDA Maria, född Curtois Grön ( ). Studentexamen i Haslev, Danmark, Äger tillsammans med sonen Otto och bebor Jordberga i Skåne. Äger Nökkentvedgaard i Danmark. Innehar L I Grön og Hustrus Familiefideikommissers 2 Linie (Dyrehaavegaard, Mörköv, Danmark). Ordförande i Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening och därmed ansvarig för samlingarna på Svaneholms slottsmuseum. Kyrkofullmäktig i Källstorps pastorat. Innehavare av Danska hemvärnets förtjänsttecken för 25 års frivillig tjänst. Pro P st GM Gift den 25 september 1948 i Vedbaek, Danmark, med Hans-Göran von Arnold, se personblad V:12 M Otto 1950-, se personblad VI:28 M Annette (adopt) 1956-, se personblad VI:29 H Gustaf 1958-, se personblad VI:30 M

8 Personblad V:13:M Hans CARL-REINHOLD Samuel von ARNOLD Född den 26 juli 1925 i Engelbrekts församling, Stockholm. Son till kanslisekreteraren Hans von Arnold ( ) och hans hustru Astri, född Mörner-Eyde ( ). Studentexamen vid Solbacka läroverk Värnpliktstjänstgöring vid Kungl. Signalregementet Studier vid Lunds universitet och i elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Civilingenjör Anställd vid ASEA i Västerås och vid ASEA, Hillairet, Paris, VD och styrelseledamot i Telemecanique Svenska AB, Flen, 1962-? VD och styrelseledamot i Deutsche Telemecanique Electrique GmbH i Düsseldorf. Chef för Telemecanique Norden samt styrelseledamot i Telemecanique A/S Moss, Norge, Telemecanique Electrique A-S, Haslev, Danmark, och Telemecanikka, Helsingfors, Finland, Styrelseledamot och ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens Flenkontor samt ordförande i samma banks kontor i Malmköping. Vice ordförande och ordförande i styrelsen för Segerström och Svensson i Eskilstuna. Medlem av Östergötlands och Södermanlands handelskammare Äger sedan 1950 del i Hofsta och sedan % i Hofsta säteri AB samt är styrelseledamot i företaget. Medlem i Flens Rotaryklubb sedan 1963 och dess president Chevalier de l ordre national du Merit Riddare av Johanniterorden Finska Centralkammarens förtjänsttecken i brons Gift den 20 december 1952 i Lundby Gamla kyrka i Göteborg med Ulla Person, se personblad V:13 H Elisabeth Claes Frédéric Johan 1954-, se personblad VI:31 H 1956-, se personblad VI:32 M 1961-, se personblad VI:33 M 1963-, se personblad VI:34 M

9 Personblad V:13:H ULLA Marianne von ARNOLD Född den 9 september 1929 I Göteborg. Dotter till NILS Reinhold Person ( ) och hans hustru AMALIA Theresia Kristensson ( ). Åtvidabergs Handelsinstitut, Göteborg Studier i Cambridge, England, Musikintresserad. Gift den 20 december 1952 i Lundby Gamla kyrka, Göteborg, med Carl-Reinhold von Arnold, se personblad V:13 M Elisabeth Claes Frédéric Johan 1954-, se personblad VI:31 H 1956-, se personblad VI:32 M 1961-, se personblad VI:33 M 1963-, se personblad VI:34 M

10 Personblad V:3:Hb KERSTIN Sonja Margareta von ARNOLD Född den 15 december 1922 i Uppsala Domkyrkoförsamling. Dotter till bankkassören Mats OLOF Liljefors ( ) och hans hustru MARGIT Erin Elisabeth, född Åkerblom ( ). Normalskolekompetens 1940 vid Nya Elementarskolan för flickor (Magdeburg) i Uppsala. Praktik vid Svenska Handelsbanken Verksam inom frivilligförsvaret dels inom luftförsvaret under beredskapsåren , dels som ordförande i Ljusterö Marinlottakår SLK Kungl. medalj i silver, SLK GM och Hv Ftm i guld. Intresserad av djur och natur. Gift den 2 maj 1943 i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala med Ragnar von Arnold, se personblad V:3 M Eva Christina Christer Claes Ann-Charlotte Gunnar 1943-, se personblad VI:4 H 1945-, se personblad VI:5 M 1951-, se personblad VI:6 M 1952-, se personblad VI:7 H 1955-, se personblad VI:8

11 Personblad V:4:M GUNNAR Herman Reinhold von ARNOLD Född den 23 februari 1917 i Ryssby församling, Kronobergs län. Son till jägmästaren Werner von Arnold ( ) och hans hustru Ester, född Blohm ( ). Skolgång i Gällivaare, Växjö, Lycksele och Uppsala. Student vid Uppsala Enskilda Läroverk Officersutbildning Fänrik vid Upplands regemente i Uppsala 1939, löjtnant 1941 och kapten Avdelningschef och lärare vid Infanteriets Kadettskola på Karlberg Lärare i trupputbildning och stridsteknik vid Infanteriskjutskolan i Rosersberg Kapten vid Södermanlands regemente i Strängnäs Förordnad i arvodesbefattning (säkerhetstjänst) vid IV. militärbefälstaben i Strängnäs och vid Östra Militärområdesstaben Major och överstelöjtnant i armén Säkerhetschef på Kungl.Slottet i juni 1964 vid den sovjetiske ministerpresidenten Chrustjevs besök och under totalförsvarsövningen Cato i Enköping Ordförande i Strängnäs Hem- och skolaförening Initiativtagare till och ordförande i Släktföreningen von Arnold och föreningens förste hedersledamot. Riddare av Svärdsorden. Gift den 21 september 1946 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Birgitta Groth, se personblad V:4 H Fredrik Henrik Anne-Marie 1949-, se personblad VI:9 M 1952-, se personblad VI:10 M 1958-, se personblad VI:11 H Ritat och skrivit Biboken - en skildring av makarnas gemensamma liv. Insamlat, systematiserat och presenterat ett mycket omfattande material rörande släkten von Arnold och därtill anknutna familjer.

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Antavlor till Rudbergs släktträd

Antavlor till Rudbergs släktträd Antavlor till Rudbergs släktträd IIB Peter (Petter) Borén, född 1740, död 1800-07-12. Peter tjänstgjorde bl.a. som livkusk hos Axel von Fersen på Ljung som livkusk till 1776, när han skrevs in som ryttare

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg

H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg 2 Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR av andre styresman generalmajor Erik Rossander Avdelningen för

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 2007 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling.

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Lövnäsanor F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Utdrag ur 1869 års Födelsebok för Björnlunda moderförsamling i Daga härad,

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna Årgång 2013

Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna Årgång 2013 Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna Årgång 2013 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Tempel Riddaren. nyårshälsning från hsm sid 4. nya Mästare. Lars Malmbjörk berättar om Benjamin Rush sid 6. sid 4

Tempel Riddaren. nyårshälsning från hsm sid 4. nya Mästare. Lars Malmbjörk berättar om Benjamin Rush sid 6. sid 4 Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 92 NR 1 2011 nyårshälsning från hsm sid 4 nya Mästare sid 4 Lars Malmbjörk berättar om Benjamin Rush sid 6 Stor Mästaren i Stor

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Gösta Sällberg Vivan Hulthén Födelsedag. 50 år fyller

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid THROUGH 2010 Välkomna till Ovesholm Förvaltningsberättelsen Årets stipendiatberättelser Cora, Kristian och Astrid Våra donatorer Redaktör n har ordet Det drar ihop sig till stort släktmöte igen, denna

Läs mer

Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2014:3 Årg. 22. Stifstjubileum

Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2014:3 Årg. 22. Stifstjubileum Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2014:3 Årg. 22 Stifstjubileum Skara stift 1000 år Vid ett jubileum är det naturligt att se tillbaka. 2014 firar Skara stift att 1000 år förflutit sedan den förste

Läs mer

Medeltidsvapenprojekt

Medeltidsvapenprojekt NUMMER 74 MAJ 2008 Medeltidsvapenprojekt WWW.HERALDIK.SE VAPENBILDEN utkommer med fyra nummer per år: februari, maj, september och december. Utgivare är Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Heraldiska

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr NOVEMBER 7 2009 1000-kronorssedlarna som ratades av Bankofullmäktige T. G. Appelgrens arkiv i Västergötlands museum Gellivare herrklubb och dess polletter Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till nuvarande lokaler

Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till nuvarande lokaler Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 87 NR 1 2006 Ordens högsta utmärkelse till VSM Lars Malmbjörk sidan 4 Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till

Läs mer

Mikael Agricolas staty avtäcktes i Wiborg

Mikael Agricolas staty avtäcktes i Wiborg Torsdagen den 7 januari 2010 Wiborgs Nyheter 1 Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

MatsErssonNohrmansÄttlingar vid Kopparberget

MatsErssonNohrmansÄttlingar vid Kopparberget MatsErssonNohrmansÄttlingar vid Kopparberget Fyra förväntansfyllda besökare inför en nedstigning i Falu koppargruva. Längst till höger en gruvdräng med förfriskningar och bloss. Ur ett skissblock tillhörigt

Läs mer

TIDSKRIFT I SJOVASENDET. ()o aa HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET. N:r 4 1980

TIDSKRIFT I SJOVASENDET. ()o aa HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET. N:r 4 1980 TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()o aa 1771 HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET N:r 4 1980 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FöRSTA UTGIVNINGSAR 1836 KUNGL örlogsmannasällskapet KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 Kallelse till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården

Läs mer

Ett arv av omtanke från dåtid till nutid

Ett arv av omtanke från dåtid till nutid Visita Fondförvaltning Ett arv av omtanke från dåtid till nutid Elever och lärare vid Restaurangskolan i Stockholm år 1958 20 stiftelser har sedan början av förra seklet anförtrotts Visita av både medlemmar

Läs mer

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Ibland kan det vara nyttigt att fundera över sådant som ter sig som självklart. För svenska ättemedlemmar är det självklart att det finns ett pampigt Riddarhus i

Läs mer

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden.

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden. Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 1 2009 Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2 Mästareskiften i fem tempel sid 4 58 bröder recipierade i nya tionde graden

Läs mer

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och

Läs mer

Ovanstående mellan 1985 och 2003 kompletterat med diverse företagsinterna kurser.

Ovanstående mellan 1985 och 2003 kompletterat med diverse företagsinterna kurser. Personliga data: Född: 8 oktober 1961 Gift: Cecilia 1987 Barn: Beatrice född 1992 Henrik född 1994 Adress: Kaprifolvägen 23 165 59 Hässelby Telefon: 08-38 13 34 (hem) 0768 60 27 80 (mobil) Privat e-mail:

Läs mer