God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide"

Transkript

1 E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder

2 Gör en miljöinvestering! Nyemission i Eriksson Development and Innovation Company AB Eriksson Development and Innovation Company AB (publ), EDI, driver verksamhet grundad på en uppfinning av Torbjörn Eriksson. Den patentsökta EDI-turbinen bedöms som en av de mest innovativa utvecklingar inom gasturbinteknik som tagits fram under de senaste åren. Den är avsedd att möta sjöfartens behov av effektivare miljövänligare turbinmotorer som är lättare och mindre utrymmeskrävande än de konventionella och tunga dieselmotorerna. EDI-turbinen kombinerar gas och ånga i EN ENDA TURBIN, en teknik som Bolaget uppskattar kommer att uppnå en verkningsgrad över 51% mot dagens cirka 35 %. Utvecklingsarbetet har präglats av stort miljömedvetande och en strävan efter en lösning som ger mindre miljöpåverkan än dagens befintliga alternativ. Uppfinningen kan illustreras med följande bild: Det unika i uppfinningen är att optimera värmeenergin i både förbrännings- och gasturbinen och återanvända energin en gång till. På det sättet kommer, genom kontroll av värmebalansen, förlustenergin att tas till vara och därmed ökar verkningsgraden väsentligt. Miljöaspekterna kommer att inta en stor roll i framtiden. Vid sidan av den höga verkningsgraden är miljöhänsyn en viktig orsak för att välja EDI-turbinen. Gasturbiner har generellt jämfört med dieselmotorer ett mycket lägre NOxvärde och är därmed miljövänligare. Den högre verkningsgraden hos EDI-turbinen förstärker denna positiva effekt. EDI inbjuder nu allmänheten och professionella investerare att förvärva aktier i bolaget i samband med nyemission. Vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2007 beslutades om nyemission av högst B-aktier. Teckningskursen är 1 krona per aktie. Efter genomförd emission är avsikten att aktien skall listas på AktieTorget. Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1 krona Anmälan Anmälan om förvärv av aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera teckningsposter om vardera aktier. Anmälningssedel skall inges med post till: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Stockholm Anmälan skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 5 december 2007 kl Anmälningsperiod 12 november - 5 december 2007 Likviddag Omkring den 13 december 2007 Upptagande till handel Omkring den 15 januari 2008 Prospekt och anmälningssedel samt mer information om bolaget finns på

3 LEDARE INNEHÅLL NR Vi flytt int! I slutet av 1990-talet drog Sjöfartsverket in alla utkikar på lotsplatserna i Stockholms skärgård. Det innebar att 17 båtmanstjänster försvann i skärgården. Ulf Adelsohn, som då var landshövding, tog snabbt initiativet till att länsstyrelsen skulle få ett uppdrag av regeringen att försöka ersätta de förlorade jobben. Regeringen anslog 9 milj kr för ändamålet och landstinget bidrog lojalt med 7 milj kr. Utredningen bedrevs med sällan skådad effektivitet av landshövdingen och hans handgångne man Anders Bauer. Drygt två år senare kunde de redovisa ett resultat som innebar att ca 60 nya jobb hade skapats. Kärnan i detta var de anmälningscentraler som Länspolismyndigheten i Stockholm inrättat på Sandhamn, Arholma och Ornö. Dessa centraler var något helt nytt och tänkta som ett slags ersättning för de alltfler stängda polisstationerna. Uppgiften var att dygnet runt ta emot anmälningar från människor som blivit utsatta för egendomsbrott. Totalt handlade det om ett 50-tal tjänster jämnt fördelade på de tre skärgårdssamhällena. Ulf Adelsohn avrapporterar i ett brev, i september 2001, till statsrådet Ulrica Messing: I efterhand har projekten beviljats EU-bidrag med 5,7 milj kr. Därmed har staten med råge fått tillbaka sitt anslag i form av offentligt ägda byggnader, kaj och IT-kabel samt medel (EU-bidraget) för nya projekt i skärgården. Investeringskostnaderna för de tre anmälningscentralerna uppgick totalt till 8 milj kr, där staten och landstinget stod för hälften var. Anmälningscentralerna i skärgården, som idag går under namnet Polisens kontaktcenter (PKC), har i alla utvärderingar som gjorts fått högsta betyg. De fungerar mycket som självstyrande grupper vilket minskar behovet av administrativ detaljstyrning från ledningen i Stockholm. Kunskapsnivån bland handläggarna är hög i och med att personalomsättnigen är låg i skärgården och att man därför har stor erfarenhet av hur de olika typerna av anmälningar som förekommer skall hanteras. Ett säkert och varsamt handlag är naturligtvis extra betydelsefullt i ett arbete där de som ringer blivit utsatta för egendomsbrott av olika slag och därför ofta är både upprörda och kränkta Noterat. BåtsHaket på Ålö laddar för sommaren Nu ligger vasstak på Rånös ängslada. Finnhamn lever året runt. Utställning på Finnhamn. Författaren Helga Krook om Långviksskär. Vänerbjudande från konstnären Lennart Carlheim- Gyllensköld. Barn & ungdomssidan. Julklappstips för stiftelsens vänner. 7 Som en bomb slår därför beskedet ned att Rikspolisstyrelsen vill centralisera hela verksamheten genom att samla den på en ort. Det blir mer effektivt och bättre för kunderna, säger sektionschefen Ulf Sköld i Norrtelje Tidning. Man undrar i sitt stilla sinne om detta är en utredningsklyscha eller på vilket sätt det kan bli bättre för kunderna att slå till någon ort på fastlandet i stället för att slå och hamna på en skärgårdsö! Chefen för PKC i Stockholms län, Lars Ivarsson, slår bakut och säger i tidningen Skärgården att verksamheten fungerar mycket bra på öarna så det finns ingen anledning till förändring och att den borde utvecklas i stället för att avvecklas. Landshövding Per Unckel skräder inte orden: Det är ett utomordentligt dåligt förslag i mitt tycke en skrivbordsprodukt som inte bör genomföras. Och han får starkt stöd från kommunstyrelseordförandena i Norrtälje, Värmdö och Haninge kommuner. Gemensamt kommer de nu att ta upp frågan med rikspolischefen Stefan Strömberg, som enligt uppgift är den som fattar det slutliga beslutet. Och man får verkligen hoppas att rikspolischefen lyssnar och förstår: att de flesta som jobbar på PKC är kvinnor och att det finns betydligt färre jobb för kvinnor än för män i skärgården. att om kvinnojobben försvinner så försvinner också barnfamiljerna och med dem skolorna. att etableringen i skärgården stöttats med många skattemiljoner från stat, landstingskommun och EU och att avsikten med detta absolut inte var att Rikspolisstyrelsen så snabbt skulle dra sig ur denna glesbygdssatsning. Berndt Festin PS Även Skärgårdsstiftelsen har dragit sitt strå till stacken genom att på förmånliga villkor upplåta marken till byggnaden för Kontaktcentret på Arholma. DS 22 Nya böcker. kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Klas-Rune Johansson. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 7 februari 2008 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm, Telefon: Fax: stångmärket

4 Noterat Skärgårdsböcker på webben Nu finns en bra möjlighet att köpa skärgårdsböcker på webben. Det är Britt-Marie Utter Wahl- ström och Cecilia Granström, som gjort det enklare för skärgårdsintresserade att hitta böcker om skärgården, genom att starta en internetbokhandel. Meningen är att de ska sälja alla slags böcker från och om skärgården, från natur och bebyggelse till kultur och Strindberg. Det kan vara böcker från såväl stora som små förlag samt skrifter från olika hembygdsföreningar. Bokhandeln finns att hitta på Börje Andersson. Årets Lindrothstipendiat kan bygga det mesta Börje Andersson i Roslagskulla har byggt så många flytetyg att han tappat räkningen för länge sen. Han har byggt vedjakten Sofia Linnéa som seglar charter i Stock- FOTO: LASSE WESTMAN holms Skärgård, han har byggt Helgaholm, det medeltida fartyget, åt Stadsmuseet och DN. Dessutom hur många segelekor som helst. Han har byggt allt som kan byggas i trä, från fågelholkar till pallar. Hans senaste storbygge är en transportabel dansbana som han turnerar med i Roslagen. Ring honom! Han kommer om ni ordnar orkester! För allt detta har han fått årets Björne Lindroth-pris, alltså den årliga utmärkelsen till någon som gjort nånting för skärgården i Björne Lindroths anda. Tidigare pristagare har varit konstnärer och entreprenörer av olika slag, författare och bokbindare med anknytning till skärgården. Börje Andersson håller till i Roslagskulla, mitt i den bygd som hyst så många bondeskeppare och rospiggar. Trettiotusen kronor plus ett vackert diplom fick han vid en ceremoni på Nordens Ljus-krogbåten vid Nationalmuseum. Lasse Westman Glada får anländer till Idö med Marita och Olle Sjöbloms färja. Nya naturvårdare på Idö FOTO: LEIF MALMGREN Berndt Festin avtackar pensionären Jan Ola Öding. Välkänd skärgårdsprofi l går i pension För första gången på många år har Idö betats av ett större antal djur. Olle och Marita Sjöblom på Fejan såg tillsammans med tillsynsmannen Leif Malmgren till att ett 50-tal får skötte naturvården där under sommaren. Ett mindre antal kor har alltid betat här under somrarna säger Leif Malmgren, men i år har vi fått rejäl förstärkning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta nästa år eftersom alla är mycket nöjda med resultatet. 4 stångmärket Jan-Ola Öding är den enda, som är kvar av stiftelsens allra första tillsynsmän. Och nu är han den som varit anställd allra längst. Redan 1969 anställdes han och Karl Edvard Sjöberg, som tillsynsmän för de nyinköpta markerna i Möjaskärgården. Då kunde tillsynsmännen räknas på ena handen och Skärgårdsstiftelsen var relativt okänd för allmänheten. Efter nästan 40 års tjänst känner Jan-Ola nu att det är dags att pensionera sig.

5 Foto: Leif Malmgren Tjejprylar för seglare Inte behöver alla taljor och block ombord på en segelbåt vara trist svarta! Nejdå! Nu finns det gulligt rosa block, speciellt för tjejseglarna. Det är ett fransk ( så klart! ) företag, som utvecklat det till tjejlaget Karver Girls Team. Här vid bryggan kommer naturstigen på Idö att börja. Sten Söderlund räddar fallen örn Sten och fotografen Pelle Bollvik var ute på Lygna och räknade fågelbon då de fick se en flock trutar attackera en flygande örnunge. Ungen flög längre och längre ut och sjönk närmare och närmare vattnet. Till slut störtade den och trutarna fortsatte att ge sig på den. Då inledde herrarna operation livräddning och tog snurra ut till ungen och tog upp den. Tillbaka på boön satte de honom under boet och dagen efter flög han lyckligt igen tillsammans med sina syskon. PS En havsörn som hamnar i vattnet kan inte ta sig upp själv. DS FOTO: PELLE BOLLVIK Naturstig planeras på Idö Till sommaren planeras en ömväxlande naturstig på Idö. Stigen på ön ska börja i Roslagens vackra inomskärgård och sträcker sig vidare ut mot den karga ytterskärgården och Ålands hav. Första etappen beräknas vara klar till nästa sommar. Solrosäng vid Häringe Den som rörde sig i markerna kring Häringe i somras kunde inte undgå att se den fantastiska solrosängen. Den är skapad av jaktledaren Göran Ekholm, som sått solrosfrön som skydd och mat för fåglar och andra djur. Ängen fyllde givetvis en härlig funktion som glädjekälla för människor! Hej alla skärgårdsbor! nappa på Bed & Breakfast! Ett av Skärgårdsstiftelsens mål är en levande skärgård. Genom att locka fler besökare att övernatta ökar också underlaget för skärgårdens många serviceföretag som krogar, butiker, kajak- och cykeluthyrare. Därför satsar stiftelsen på Bed & Breakfast. Ett 90-tal skärgårdsbor från Singö i norr till Landsort i söder har nappat och hyrt ut rum och småstugor genom årets katalog. Bed & breakfast har blivit väldigt populärt och stiftelsen söker därför fler uthyrare inför Det är enkelt att vara Bed & Breakfastvärd, säger Mats Wåhlin som är projektledare på stiftelsen. Vi gör en fin katalog med bild och beskrivning på friggeboden eller rummet och gästen ringer direkt till värden och bokar och värden bestämmer själv om det passar. Alltså inga mellanhänder som fördyrar bokningen. Katalogen trycks i samarbete med Waxholmsbolaget och sprids via Sverigehuset, turistbyråer och terminalen vid Strömkajen. Den finns också på nätet. Bed & Breakfast är inte bara en sommarfluga. Fler än hälften av värdarna hyr ut året runt. Sommartid är det många båtluffare som utnyttjar boendet hos skärgårdsborna. Tack vare att katalogen har engelsk text hittar en del långväga turister ut i skärgården. Tak över huvudet, en säng, vänligt bemötande och frukost serverad eller egengjord är vad allt går ut på. Ring gärna till oss på Skärgårdsstiftelsen så berättar vi mer om hur det hela fungerar, tel , men vänta inte för länge för arbetet med den nya katalogen har redan påbörjats. stångmärket

6 Noterat Pensionerad hederstillsynsman FOTO: PETTER LUNDGREN För dig som vill stötta s/s Saltsjön! Ångfartyget Saltsjön, som kört så många av Skärgårdsstiftelsens vänkryssningar genom åren, har inte varit i trafik sedan Anledningen till trafikens upphörande är att ägaren Swecox International AB inte har råd att ha båten i trafik längre och därför beslutat att sälja fartyget. Eftersom ingen köpare ännu visat sitt intresse så har föreningen Saltsjöns Vänner beslutat att bilda en stiftelse för att samla in pengar till båten. Stiftelsen bevara ångfartyget Saltsjön har både till uppgift att stödja driften samt på sikt att överta fartyget. Bankgiro till Stiftelsen bevara ångfartyget Saltsjön är Donatorer bjuds på medlemskap i Saltsjöns Vänner under innevarande år. Även PINS säljs för 250kr + 11kr i porto. Till donatorer som ger mer än 1000 kr skickas en särskilt fin PIN med krans. Den kan inte köpas separat. Stiftelsens tillsynsmän utser då och då människor de tycker gjort sig förtjänta av att bli hederstillsynsman i stiftelsen. I år valde de att ge utmärkelsen till Anders Ljungström, som pensionerades förra året efter 36 år som tillsynsman över Hjälmö- Lådna-reservatet. Bli klimatsmart! Ingen kan ensam göra allt, men alla kan göra något för att minska koldioxidutsläppen. Faktiskt handlar det mesta om de tre B:na, att ha koll på biffen, bilen, bostaden, så enkelt är det. Det säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson i tidningen Kupé. Jordbruksarrendet på Simesgården på Arholma ledigt! Om du har jordbruksutbildning, erfarenhet från småbruk i glesbygd och längtar ut i skärgården kan du läsa mer på stiftelsens hemsida Den som söker ska kunna visa en realistisk plan om hur gården ska drivas. Sjövana och tillgång till egen båt är en fördel. Före årsskiftet bör en ny arrendator vara utsedd. FOTO: JOHAN AHLBOM Gammal sjöbod på Rånö renoverad Denna sjöbod vid Rånösundet på Rånö har länge fört en tynande tillvaro. Åldern vet man inte så mycket om, men man kan stångmärket misstänka att den kan vara ett par hundra år gammal. Timret har varit mycket dåligt och knutarna höll på att gå isär. Takplåtarna var rostiga och eländiga. För att rädda boden har stiftelsen under vintern bekostat en allmän upprustning. Runt knutarna har byggts knutlådor vilka bultats ihop med en stående bjälke på insidan. Ytterväggarna har panelats in med okantad furupanel. Panelen har strukits med järnvitriol. Taket har på gammalt vis belagts med furubrädor som tjärats. Arbetena har utförts av Rånö Gård & Varv AB, och bidrag till upprustningen har erhållits från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Johan Ahlbom

7 Carina Nilsson framför sin skärgårdskrog BåtsHaket, som hon drivit sedan BåtsHaket på Ålö i vintervila Den rustika lilla krogen BåtsHaket på Ålö Carina Nilsson, BåtsHakets krögare, möter vid Gruvbryggan på Utö och vi far den nära 11 km är stängd. Lövträden lyser vackert i guld, långa vägen ner till Ålö. Carina hämtar dagens post vid brevlådorna några kilometer hemifrån. På vattnet glänser i silver, himlen är klarblå och grinden talar skyltar om att här är det privat område nu när krogen är stängd. stillheten känns ända in i själen. Det är lätt Det är svårt att förstå att det är samma plats som på sommaren, då det tidigt på förmiddagen kryllar att bli lyrisk en sådan här strålande vacker av människor som väntar på att krogen ska öppna oktoberdag. klockan tolv och de ska få njuta av Carinas fiskspecialiteter och det sköna läget alldeles vid vattnet. Nu har Carina just stängt efter elfte säsongen. Första året var vi två om att driva krogen, Lotte Text och Foto: Misse Ljungström Sjöström och jag. Det var många som bekymrade sig > stångmärket

8 för hur vi skulle kunna få folk att ta sig ända hit ner, men det har gått utmärkt, säger Carina och berättar att hon sommartid även hyr ut cyklar här. Nu är Carina ensam om att driva krogen, som ser ut som en anspråkslös men charmig sjöbod, och hennes man Ove driver företaget Ålö Fisk Rökeri, som hans föräldrar startade som fiskodling Då var den en innovation och både en av de första och största fiskodlingarna i skärgården. Nu står fiskkassarna på land för de fick inte vara ifred för hungriga sälar och Ove, som drivit fiskodlingen sedan 1991, då han köpte rörelsen, köper all lax från Vånö Laxodling. En del av den färska laxen går till krogen, en del förädlar han och säljer både till krogen och i sin lilla fiskbutik Fisklådan vid gruvbryggan på Utö. Ove fiskar också och är en av de ytterst få licentierade fiskarna i skärgården. Mest fiskar han sik nu, men han har även dispens att fiska ål. Den säljer han till ett rökeri i Nynäshamn men en liten del hamnar till glädje för julbordens gäster på Utö Värdshus julbord. Som omväxling från att driva den egna krogen arbetar Carina på Utö Värdshus just under julborden och nyligen har hon fått ett roligt jobb som regionansvarig för samordningen på den svenska sidan i Skärgårdssmak AB, där hon även tidigare varit aktiv. Det finns få så härliga platser som BåtsHakets uteservering under sköna sommardagar. Inredningsdetaljerna är läckra, kanske till och med för läckra, för de trevliga porslinsfyrarna med plats för värmeljus fick snabbt fötter. Från början fanns här över trettio fyrar, nu är det endast de här som är kvar. I skärgården är säsongen kort. Alldeles för kort för att driva dyrbara verksamheter och därför jobbar föreningen Öppen Skärgård hela tiden för att förlänga säsongerna på öarna. På Utö kämpar Utö Värdshus mycket aktivt med att driva verksamhet året runt. Men Ålö ligger väldigt långt från Utö på vintern, säger Carina och säger att hon egentligen uppskattar sin egen krogs korta säsong, som i princip varar från skolorna slutar på våren till de börjar igen i augusti. Det ger henne tid att göra annat och även att njuta av naturen, som hon egentligen inte hinner med att se under sommaren. Då har hon sin givna plats inne i köket och en anställd serverar under den mindre belastade delen av öppethållandet. När det är mycket gäster har hon flera unga anställda, några av dem klasskamrater till äldsta sonen Simon. Namnet BåtsHaket är så bra, säger jag och Carina berättar hur de satt och spånade om båtprylar och annat med anknytning till vattnet, när namnet BåtsHaket helt plötsligt satt där. Carina uppskattar den här tiden på året, dels ger den henne tid för de tre tonårsbarnen och dels ger det människorna här möjlighet att njuta av naturen och den tystnad och det mörker, som är alldeles speciellt i skärgården. Och så ger den henne kraft och entusiasm för den kommande säsongen, som börjar när försommaren står i sin skiraste grönska. Vi lämnar det tysta, trivsamma lilla krogområdet på Ålö och ger oss över den lilla Ålöbron in tillbaka mot civilisationen i gruvbyn. Det är härligt med sådana kontraster här ute i skärgården! n stångmärket PS Just nu spritter det på Utö, för krögarna på Utö Värdshus firar 10-årsjubileum med stor fest i november och när jag står på bryggan för att lämna Utö den här dagen hör jag flera samtal om den kommande festen, som kommer att liva upp i novembermörkret. DS

9 In i vassen fint med vasstak Den lilla förfallna ängsladan på Ängsholmen vid Rånö har renoverats och är tänkt att i framtiden kunna användas som skydd för djur som går ute året runt. Text och Foto: Misse Ljungström Intresset att lägga vass på tak har ökat i Sverige. Förr var det mest danskar som kunde konsten, men de senaste 15 åren har ett 30-tal företag med vassläggning som specialitet etablerats i Sverige. De flesta av dem håller till i Skåne, där också traditionen med vasstak varit starkast. Det är ett väldigt tacksamt jobb och folk stannar ofta upp och tittar när de ser att vi jobbar med vass, säger Magnus Börjesson på Kullabygdens Vasstak. Vassen de använder kommer från Polen, den svenska är lite för kraftig och livslängden på vasstaken beräknas till 50 år, med undantag för nockhalmen, som behöver fyllas på efter ungefär fem år. Det är väldigt mycket arbete med vassen innan den kan användas. Först skördas den och läggs i provisoriska buntar, därefter rensas den från blad, sorteras efter längd och buntas igen. Här på Rånö är det Magnus Börjesson Ängsladan på Rånö Ängsholme var mycket förfallen efter att ha stått utan tak i minst 25 år, men i våras beslutades att den skulle rustas upp och återfå sitt forna utseende. Den lilla ladan har ett kulturhistoriskt värde eftersom den är den sista vasstäckta ängsladan i den södra skärgården. Efter att träkonstruktionen rustats upp lades vasstaket på plats under tre dagar i oktober. från Kullabygden och hans medarbetare Kenneth Göranson och Suad Begoviç, som tillbringar tre dagar med att lägga taket på traditionellt sätt. Tidigare hade Rånö Gård & Varv restaurerat stommen i den lilla ladan. För att få taket så hållbart som möjligt bör takvinkeln inte vara mindre än 45, förklarar Magnus. Vasslagret är cm tjockt och för att få den på plats så att ändarna på vassen bildar det yttre lagret används ett klappeträ som ser ut som en karda. På nocken som benämns sadel används halm och för att hålla kvar halmen används ett nät och nockträ av ek ryttare. Det är vetehalm som används till ryggningen. Däremot är vi lite mer moderna än de var förr för vi använder rostfritt för att fästa vassen vid taket, säger Magnus. n stångmärket

10 Njut av lugnet i skärgården! Det är fler och fler människor som upptäcker lyxen med mörkret och tystnaden. Här på Finnhamn kan man se stjärnhimlen och lyssna på fallande löv utan att bli störd. På vandrarhemmet lagar gästen sin egen mat och lever i sin egen takt. Sista helgen varje månad erbjuds också ett weekendmys med tvårättersmeny och frukostbuffé. Promenader, bastubad och lugna kvällar blir en kontrast mot sommarskärgården, då det är betydligt livligare. Fullbokat under Eldhelgen Livligt men stämningsfullt var det också under en helg i oktober då efterlängtade evenemanget Eld över Hav och Land ägde rum för tredje året. Ett Eldpaket erbjöd fackeltåg, eldkonstnären Christian Brandts fascinerande föreställning, musik med mångsidige Anders Forslund och hans musiker samt mångsidige scenografen Tor Svaes scensättning. Tvårättersmeny med önskemusik serverades såväl på krogen som i sliphuset före det stora elduppträdandet i båthuset. En fin kväll i eldens tecken! Finnhamn lockar besökare alla årstider! Skärgården lever också på vintern, även om allt går lite långsammare under det mörka halvåret. Just därför är det extra skönt att vara ute på öarna då! text: Misse Ljungström foto: Mats Holmström, Ulla Andersson Utställning om Finnhamn På följande fyra sidor visas hälften av den utställning om Finnhamn, som kommer att sättas upp i sin helhet nära bryggan på Finnhamn till sommaren. Skärgårdens bästa butik PS Vi vill också gärna gratulera den sommaröppna butiken på Finnhamn till att den alldeles nyligen utsågs till Skärgårdens Bästa Butik av Skärgårdssmak. Grattis! DS Läs mer om skärgården i vinter! 10 stångmärket

11 Välkommen till Finnhamn! Finnhamn är en liten ögrupp på båda sidor om Husaröleden. Den östra sidan om leden hör historiskt till Husarö och den västra sidan med de tre största öarna Stora och Lilla Jolpan samt Idholmen hör till Ingmarsö. I början av 1900-talet avstyckades olika fastigheter och såldes till stockholmare. Det var byggmästare H Bjurberg, kakelugnsmakare C T Ihlström, E G Bernadotte Dahlqvist och den mest omtalade av dem; kolhandlaren Wilhelm Rönström, som blev ägare efter de skärgårdssläkter, som ägt det vi idag kallar Finnhamn i generationer köpte Stockholms stad Finnhamn utom Idholmen, som inköptes 1955, och 1998 övergick hela Finnhamn i Skärgårdsstiftelsens ägo. Finnhamn bestod fram till 1940 av tre olika fastigheter. Landarealen av det som idag ingår i Finnhamns naturreservat är 248 ha. Finnhamn växer ur havet Trots att berggrunden i Stockholms skärgård är omkring miljoner år gammal är skärgården relativt ung. Efter den senaste istiden, som slutade för år sedan, hade landet varit nedtryckt av ett flera kilometer tjockt istäcke i år. Havsytan var mellan 100 och 150 meter högre än idag och vår skärgård var ännu inte född. Vartefter landet snabbt reste sig tittade skär, kobbar och öar upp och under vikingatiden började öarna bebos av fiskare och fångstmän. Det var fortfarande en mycket gles skärgård eftersom vattenytan stod ungefär sex meter högre än idag. På Finnhamn stack vandrarhemsberget upp och man började ana att många små kobbar skulle växa ihop. Landet höjer sig fortfarande än idag fast i långsammare takt. I Stockholms skärgård räknar man numera med en landhöjning på knappt en halv meter per sekel. Populärt för seglare Genom århundradena har den svenska kusten haft stor betydelse som segelled. Det var ofta riskfyllt eller omöjligt att frakta varor på obefintliga vägar genom landets skogar. Den danske kungen Valdemars välkända segelled kom till redan på 1200-talet och användes flitigt av sjöfarare i Östersjön. Fyrar och lotsstationer växte upp utmed leden. På ön Husarö, norr om Finnhamn, fanns en lotsstation mellan 1740 och Finnhamn blev en viktig hamn för segelskutor, framför allt från Finland, som ofta ankrade upp i den skyddade hamnen i Husaröleden för att samla krafter inför vidare seglats. På 1500-talet upptäcktes skärgårdsöarna av kronan och under Gustav Vasas tid började fogdar driva in skatt från skärgårdsborna. Det är nu även de små öarna får sina namn och namnet Finnhamn dyker upp i skattelängderna från Ingmarsö och Husarö. Sedan 2003 ingår även Kålgårdsön väster om Djupfladen i Skärgårdsstiftelsens ägo. Den vackra Djupfladen kallas allmänt Paradiset och lever väl upp till sitt namn. Den är ett populärt besöksmål för fritidsbåtar. Skärgårdsstiftelsens tillsynsman för Finnhamn och Kålgårdsön är Lasse Westling, Ingmarsö.

12 Historien om vandrarhemmet Sjövillan Jonte Matsalen Sällskapsrummet Kolhandlare Wilhelm Olof Rönström köpte Finnhamn Han var född 1867 och hade som delägare i kolfirman G&L Beijer gjort sig en förmögenhet. Nu lät han arkitekten Ernst Stenhammar, bror till kompositören Wilhelm Stenhammar, och en av tidens mest välsedda arkitekter, rita det stora pampiga huset, nuvarande vandrarhemmet, uppe på berget på Stora Jolpan. Villan innehöll tio rum och kök och användes som sommarbostad. Rönström byggde även en stenvilla för personalen samt till sin mor den så kallade sjövillan, som nu är krog. Även aktiv i KSSS! Från början var Wilhelm Rönström negativ till att fritidsbåtar lade till vid hans öar och fick länsstyrelsen att bevilja ett beslut om förbud för ovälkomna att angöra och beträda dem, mot 15 kronors vite. Efter hand ändrade han inställning, blev mer generös och lät KSSS ha en egen boj för sina medlemmar. Wilhelm Rönströms stora båtintresse lever fortfarande kvar på Finnhamn i form av en skorsten från hans 13 meter långa motorjakt Mavourneen. Den står på berget vid flaggstången. Han hade flera olika båtar; 20 m långa, lyxiga yachter med namnen Tärnan, Geishan och Manuela. Senare var hans son Richard, som ärvt faderns intresse för båtar ägare till ytterligare en Mavourneen, men det var en R 8- segeljakt. När andra världskriget började 1939 förhörde sig Wilhelm Rönström om Stockholms stad ville köpa Finnhamn, men fick nej. När han avled 1940 och sonen Richard tog över oroades ledamöter i Stockholms stad över att Finnhamn skulle säljas till privatpersoner, som inte skulle tillåta tillägg vid stränderna. Det här var före begreppet allemansrätt fanns och staden började agera för att säkra tillgängligheten i skärgården. Stockholm stad köper Finnhamn Efter många turer och motioner tillstyrkte Stockholms stadsfullmäktige 1943 köpet av Finnhamn för kronor. Meningen var att stockholmarna skulle få möjlighet till rekreation i skärgården. Inköpet bekostades till en del med pengar ur fonden för friluftslivets främjande,. Året därefter byggdes en ångbåtsbrygga för att göra det möjligt för stockholmarna att ta sig ut till området. Bryggan byggdes delvis med stenblock från Eriksdalsbadets gamla bassäng. Den första semestergården arrenderades av RESO och öppnade Här fanns 60 bäddar fördelade i olika rum och priserna låg runt 6 kronor per person och dygn kompletteras pensionatet med 30 semesterstugor för 2 eller 4 personer och dessa invigdes sommaren År 1967 har Stockholm totalt 291 semesterstugor fördelade på stadens skärgårdsöar Grinda, Finnhamn, Rånö och Nåttarö blir Finnhamn STF-vandrarhem. Trogen trotjänare Wilhelm Rönströms gast Jonte Johansson, kom från Blekinge när hans hustru dött och hans hem skingrats. Han vårdade och ansvarade främst för Rönströms lustjakter men var även allti-allo. Han hade varit på sjön i unga år och trivdes bra på Finnhamn. Så bra att han stannade kvar även efter försäljningen till Stockholms stad. Han var omtyckt av alla och fungerade som gårdskarl och vaktmästare för pensionatet. Han hämtade bland annat varor och väskor vid bryggan och drog dem med kärra upp till pensionatet. Mavourneens skorsten

13 Pensionatliv på Finnhamn när resan var ett äventyr! Tillsynsmannen Kalle Östhede Kalle och Marianne Östhede Under 1940-och 50 -talen blommade pensionatsrörelserna i skärgården, där varje större ö hade minst ett pensionat. Finnhamns pensionat i Resos regi var populärt och välbesökt. Gösta Björk kom första gången till Finnhamn Han tog en av Reso:s badresor, som gick direkt till Finnhamn. Klockan nio på morgonen lämnade Waxholm III Strömkajen och var framme vid Finnhamn vid lunch. Jag tror vi hade fyra timmar på oss för bad och solande. Därför for min fru och jag ut följande sommar och firade hela 14 dagars semester. Då fick vi ett rum med utsikt över öarna och vi var överväldigade av utsikten. Vi badade, solade, hyrde roddbåt och njöt av våra 14 dagar. Börje Glemdal kom ut till Finnhamn som liten grabb i början av 1950-talet. Hans mormor var husmor på pensionatet och skötte all planering för upp emot 80 gäster och 15 anställda. Börje berättar hur kvällarna på pensionatet såg ut. Veckan var full av aktiviteter och en programledare, gärna musikalisk, ledde dessa. Om jag minns rätt var det byte av gäster på söndagarna. Söndag kväll var en välkomstkväll med information i matsalen. Måndag kväll var det rundvandring på ön bort till Ättestupan vid tältplatsen, där några servitörer överraskade med kaffe med dopp. Tisdag var det fotbollsmatch, pensionatet mot seglarlägret. Onsdag bjöds det till dans i Gillestugan. Torsdag var en tyst afton. Senare övergick den till en TV-kväll i sällskapsrummet. Fredag var gästernas afton, då de hittade på olika aktiviteter för personalen. Det kunde vara underhållning av lokala förmågor eller maskerad. Lördag var det dans, då även gäster från tält och båtar var välkomna att tråda dansen. Britt-Marie von Bergmann och hennes tvillingsyster jobbade på Resopensionatet Det var en fantastisk sommar! Allt var så roligt! Min syster och jag bodde i Sjövillan och vi serverade. Vi sprang i solskenet över berget mellan panget och Sjövillan i våra blå, lite vida bomullsrockar med stora fickor. I dem hade vi drickspengar så vi kunde köpa glass i kiosken. Nerför sprang vi i frihet och glädje och uppför för att komma i tid! Marianne Östhede kom till Finnhamn 1956, som hustru och arbetskamrat till tillsynsmannen Karl-Erik Östhede. I 22 år blev de kvar på ön och Marianne, som fortfarande vid 86 års ålder är mycket aktiv berättar: Kalle arbetade i Stockholms stadshus, men vi hade varit en del på Fjärdlång och ville ut i skärgården. Så flyttade vi ut till Finnhamn där livet blev helt annorlunda. Det var alltid fullt upp att göra för Kalle, som såg till att allt fungerade. Han var väldigt ordentlig och ganska krävande, men en väldigt rar och trevlig människa. Han vägrade att ta hantverkare från sta n som Stockholm stad ville, utan anlitade folk från skärgården. Ja, det var full rulle för oss båda. Jag hade hand om våra hundar, bakade och fiskade och tog ofta hand om barn och ungdomar, som behövde hjälp.

14 Finnhamn idag Dagens besökare på Finnhamn kan njuta av den vackra skärgårdsnaturen precis som förr. Genom åren har servicen utvecklats för att motsvara dagens krav. Ulla och Rolf Andersson, som drivit vandrarhemmet sedan 1987 arrenderar alla anläggningar här sedan 1998, då Skärgårdsstiftelsen tog över Finnhamn från Stockholms stad. Ett led i verksamheten är att få människor att upptäcka skärgården under alla årstider. Rolf och Ulla är bland annat aktiva i projektet Öppen Skärgård och erbjuder flera olika arrangemang under året. Ett av dem är Eld över Hav och Land, som anordnas samtidigt på flera öar i skärgården. STF-vandrarhemmet Utsikten, högt uppe på berget på Stora Jolpan gör skäl för sitt namn och har såväl sovrum som sällskapsrum och matsalar, med en oslagbar utsikt. Vandrarhemmet är öppet året runt och har plats för 80 gäster med självhushåll. Till vandrarhemmet hör också åtta små stugor lyckor, några av dem avpassade för rullstols-burna. Populära Finnhamn Café & Krog ligger på bekvämt promenadavstånd från bryggan och vandrarhemmet och har öppet dagligen mellan juni och augusti samt helger under vår och höst. Här erbjuds vällagad mat för alla kassor. På Idholmen finns 36 stugor i en stugby och på Stora Jolpan erbjuds stugor i Sommargården. Handelsboden nära bryggan är sommaröppen mellan juni och augusti. En tältplats finns på södra delen av Stora Jolpan och en bastu kan bokas genom vandrarhemmet. Finnhamnsstigen är en 1,7 km lång trevlig självguidad vandringsväg runt Stora Jolpan. Mellan Idholmen och Kålgårdsön är det möjligt att ta sig över i små roddbåtar som ingår i båtluffarleden genom skärgården. Det går också att hyra roddbåtar, med eller utan snurra, genom vandrarhemmet. Ett ekologiskt jordbruk drivs på Idholmen av Martina Högberg, som också säljer egna produkter i sin lilla gårdsbutik. En populär och väl skyddad naturhamn finns i Djupfladen Paradiset mellan Idholmen och Kålgårdsön. Del av utställningen Finnhamn, (klar våren 2008) producerad av Skärgårdsstiftelsen. Text och research: Misse Ljungström Layout och produktion: Kurt Backlund, ABA. Stockholm, oktober Källor: Ulla, Rolf och Lotten Andersson, Finnhamn. Marianne Östhede, Vaxholm. Tidningen Skärgårdsbåten, Boken Ingmarsö, Siv Fransson. Boken Skärgårdsöar och Fiskekobbar, Bertil Hedenstierna. Boken Vägvisare till Stockholms Skärgård, Ulf Sörenson Diverse artiklar ur tidningen Stångmärket, DN samt Skärgårdsnatur. Bilder: Ulla & Rolf Andersson, Frida Petersson, Mats Holmström och Misse Ljungström, samt bilder ur Marianne Östhedes privata fotoalbum. Ulla och Rolf Andersson Eld över Hav och Land Bonden Martina Högberg

15 Gästkrönika Ur en dagbok från Långviksskär juli-augusti juli. Kulingvarning för Skärgårdshavet. Vi tar Waxholmsbåten mot Nämdö klockan 8.45 i tveksamt solsken. Det mulnar under resan. Stiger av i Solvik på Nämdö, blåsten slår emot oss, vi tumlar rakt i famnen på Midget och Urban, Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän. Medan Urban åker i förväg med våra väskor springer vi in på Guns Livs och storhandlar. Vi lastar in alla kassar i Midgets båt i ösregn, dimma och hård vind och Midget skrattar: Värre kan det inte bli! Vi skumpar iväg mot Långviksskär. Båten är liten och varm. 26 juli. Vi gjorde en expedition till det inre av ön. Det blåste hård vind. Vi passerade korna. Vi hittade massor av hallon. Ju högre upp på klippig mark vi kom, desto mer liknade växtligheten den i fjällvärlden, med ris och låga förvridna björkar. På hemvägen upptäckte Ester en liten död svalunge på trappan till Emmys redskapsbod. Vi begravde den under alarna nära vårt hus. Ester sjöng och Eskil höll ett litet tal: Kära fågelunge! Din första vecka blev lite fel, men Nu var fågelungen hos Gud, och plötsligt dök Guds stol upp i form av en vit saltsten, och sen kom Gud själv och sa att det var en väldigt fin grav, så fin att han gärna hade legat där själv. Där låg en styvmorsviol, ett alblad, en gul fibbla och ett hallon som fågelungen skulle äta på väg till himlen. 28 juli. Fortfarande mycket blåsigt och ganska svalt trots solen. Vi bakade paj med Midgets krusbär och drack kaffe med Emmy. Hon berättade om livet ute på Långviksskär, där hon bott sedan Om Sture, som var hennes man och arbetskamrat i så många år. Jag fylls av vördnad inför deras och alla andras hårda arbete här, beroendet av varandra och av naturen, så långt från vårt eget storstadsliv. Vi pratar om flyktingarna under andra världskriget, alla de som kom från Estland i dåliga båtar. 29 juli. Strandvänderot, ängsull, axveronika, fackelblomster, malört, johannesört, odon, strandkvanne, styvmorsviol. Blåklocka, gulmåra, björnbär. 2 augusti. Sik och abborre! Sik och abborre! Det är Linus, Emmys barnbarnsbarn, som stolt ropar ut morgonens fångst. Vi får pinfärsk sik som smakar härligt. Högt vattenstånd, mångata på Björkströmmen, drivande vatten. I går kväll kunde Ester inte somna och jag gick ut med henne. Fullmånen steg rund och lysande gul över en kobbe. Det är solen som går ner, sa Ester. Nej, sa jag, det är månen som går upp. Åh, nu vet jag, sa hon. Månen är inne i solen! 6 augusti. Frånvaron av de yngre formationerna med deras horisontella lagringar i ljusa lätta färgtoner förlänar skärgårdslandskapet detta drag av vildhet och dysterhet, som åtföljer urformationen. / / Det är denna omväxling av dystert och leende, av fattigt och rikt, av täckt och vilt, av inland och havskust, som gör Sveriges östra skärgård så fängslande. Strindberg, förstås. På andra platser kan man gå längs havet, vara på stranden. Varför är öppet hav så dramatiskt i ytterskärgården? För att vi här ute lever på kobbar och skär, sa någon. För att vi (jag inkluderar oss redan i utskärsbefolkningen) saknar strand att möta havet vid. Något är borta! Det finns vassvikar och framför allt klippor. Det finns miljoner enskilda möten mellan klippa och vatten, men ingen kust, inte här. Landskapskonturen blir av de lösslitna, råa, oregelbundna blocken kam- eller vågformig på höjderna; flat, kullrig, knagglig, där havet utfört sitt slipningsarbete. Gnejsens partiella skiffrighet utsätter även strandklipporna för isens sprängningar, så att grottor, håligheter och djupa rämnor öka det vilda i landskapskaraktären, som därigenom aldrig blir enformig såsom kalk- eller sandstensfaläsen vid den franska nordkusten. 10 augusti. Lätt algblomning vid stora bryggan i morse. Att Östersjön är övergödd syns i varenda klippskreva. När ska det vända? Vi hittar ett ställe längre bort där barnen kan doppa sig. Underbart milt, disigt ljus med solhetta bakom. På eftermiddagen tog vi båten norrut runt ön och hittade en liten liten strand av idel stenar. Vi vadade omkring och letade vackra stenar. Hettan silades genom sitt eget dis. Luften stod stilla. När vi började vår hemfärd var klockan sex på kvällen, himlavalvet var över oss och allt var tyst. Vattnet låg i silver och guld med solens silade glitter på ytan. Tre segelbåtar låg stilla på rad, mitt ute i guldsilvret. Vi var inne i en gammal holländsk marinmålning. Eller en gammal kinesisk målning, med vatten och berg bortom berg, allt ljusare, alltmer genomskinliga. Vi svängde österut. Där var allting duvblått, åskblått: havet, himlen. Kobbarna klara, lite röda däremellan. 14 augusti. Jag tänker på att amerikanen Henry Thomas, vars farfar köpte huset vi bor i av Axel Sjöberg, nobbade Wallenberg och Abba och sålde sin andel av Långviksskär till Skärgårdsstiftelsen för att ön skulle kunna bevaras som den var. Jag tänker på Torsten Brissman och Bo Grandien inom stiftelsen som fick idén att inrätta ett stipendium för författare och konstnärer till minne av Axel Sjöberg, konstnären som målade och skrev om öns natur och öbornas liv. Och juryn som varje år utser stipendiater och introducerar dem till livet på Långviksskär och Axel Sjöbergs konst. Jag tänker på Midget och Urban som bistår stipendiaterna med råd och dåd och båt. Och många andra. Att vi får bo här i Thomas hus, som det kallas, dessa sensommarveckor är ett resultat av många människors kärlek till Långviksskär. Det känns i huset. Och jag tycker om närvaron av alla tidigare stipendiater. Vi möter deras spår i form av böcker, bilder, deras barns teckningar, kanske bara en känsla som dröjt sig kvar. Huset är allas, och ingens, det är till låns som själva livet, det är mycket vackert, och det blir rymligare och rymligare av alla som bott här. 17 augusti. I dag såg vi en örn cirkla över Långviksskärs by och sedan segla in över Hynnskär. Det fanns ett avstånd i vinden. Något uppfordrande, sa Peter. Barnen plockade röda rönnbär, men också hallon. Björnbären börjar mogna. Helga Krook är författare och som en av årets Axel Sjöberg-stipendiater, tillbringade hon fem veckor på Långviksskär i somras. stångmärket

16 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Julbord 425: :- Helger, fre, lör o sön, 525:- p.p. inkl. glögg & kaffe. Barn, 0-5 år, GRATIS. Barn, 6-13 år, 10:-/år. Lekrum för de små. 15 dec Juldisco +30 år Julkonferens? Vi bjuder på konferenslokal Tel x65_grinda_jul Sida 1 Boka skärgårdsjulbord på Nässlingen! 24 november 16 december 2007 Boka bubbelbad och bastu i Sjövistet Julbord, logi, dubbelrum, frukost 925 kr Vill ni konferera bjuder vi på lokalen! Tel: (onsdag söndag) Endast julbord 395 kr Julen är annorlunda här ute. Hav, tång och 14 sorters sill. Välkommen till Grinda Wärdshus julbord. Pris inkl. transport t / r 655:- inkl. moms. Sov gott på Grinda Hotell. Transport t / r (enligt våra turer), julbord, dubbelrum, frukost & lunch. 1655:- per person inkl. moms. Konferenslokal heldag. Kaffe, lunch, julbord, logi samt frukost / 1 886:- (dubbel / enkelrum) per person exkl. moms. Tel , fax Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 350: /pers barn under 13 år 10: /år 1 dec 17 dec från kl Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja

17 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher. Öppet året runt. Julbord helger 3/12-17/12 Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget ICA livs & Statoil bensin Öppet hela året Telefon Öppettider Mån-Fre , Lör Julbord 30/11 19/12 Bokning och information Fax: Weekendpaket Westerbergs Livs Sandhamn Önskar God Jul Julmarknad 8-9 december ÖPPET ÅRET RUNT Weekendmys, Sportlov, Weekendmys Konferens mm. mm. Hummelgren Media tackar för det gångna året och önskar kunder och annonsörer God Jul & Gott Nytt År Vårens nummer utkommer Nr 1-7 februari, annonsstopp 11 januari Nr 2-31 mars, annonsstopp 29 februari Nr 3-8 maj, annonsstopp 11 april Nr 4-19 juni, annonsstopp 23 maj Nu ersätts latrinhämtningen av långtidskompostering! Passar både ute och inne! Se hur på

18 Tel: Svensk Representant Trafikskadetjänst AB, Från periskop och brygga Ubåtsman och amiral under kalla kriget. Minnesbilder från tiden Läs om amiral Stefensons spännande liv i flottan med dramatiska skildringar av ubåtsjakt och av andra händelser. Boken är rikt illustrerad med fotografier, målningar mm, varav flera i färg". Pris 285 kr. Du kan beställa boken direkt på fax , tel eller B OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMAN

19 Julklappserbjudande stöd Levande Skärgårdsnatur! Lennart fångar ljuset i skärgården året runt Lennart Carlheim-Gyllensköld har ett alldeles speciellt förhållande till skärgården. Det är inte enbart att han är helt fascinerad av ljuset i skärgården eller att han i alla år bott på Ornö om somrarna. Där ingår han förresten i konstnärsgruppen Havsbandet, som ställer ut i bygdegården varje sommar. Inte heller att han målar ute alla årstider, i sol och värme, regn och rusk och kyla ner till -7. Kallare än så tål inte färgerna. Inte heller att han med författaren Sven Barthel, som ständig inspirationskälla, seglar i hela skärgården med sin mahognyglänsande Laurinkoster för att måla. Nej, jag tror att hans alldeles speciella kärlek beror på att han är en av de konstnärer som fick Axel Sjöberg-stipendiet redan andra året det delades ut. Året var 1987 och året innan hade hans konstnärskollega Annette Fahlström tilldelats stipendiet och tillbringat några underbara veckor på Långviksskär. Där ska jag vara nästa år!, sade Lennart skämtsamt allvarligt. Och det var han! Sju veckor till och med! Lennarts konstnärliga bana började redan 1968, då han började Konsthögskolan i Stockholm, sedan har det rullat på med mängder av utställningar. Närmast kommande utställning blir på Konstnärshuset på Smålandsgatan i december. Nu vill han göra något för den skärgård han älskar så mycket. Därför vill han stödja Skärgårdsstiftelsen genom att erbjuda Stångmärkets läsare att köpa fyra litografier i A3- format, tryckta i en liten upplaga i 6-färg på Lindströms litografiska i Eslöv. Priset för de fyra litografierna som visar de fyra årstiderna är 2500 kronor och 500 av dessa går oavkortat till Projekt Levande Skärgårdsnatur. Jag vill gärna stödja stiftelsen för jag är nöjd med den när jag än är ute och seglar, säger Lennart Carlheim-Gyllensköld och erbjuder sina litografier till specialpris. FOTO: SUSANNE GRUNDEL Beställ mappen med de fyra litografierna på stiftelsens kansli, tel Betala till Lennarts postgirokonto: OBS! Kom ihåg att uppge namn och adress! Hämta sedan din mapp på stiftelsens kansli på Skeppsholmen! Lennart erbjuder sig att rama in litografierna för 400:-/ styck åt Dig som vill ha dem inramade enligt konstnärens egen smak! Ring honom på tel: Se mer om Lennart Carlheim-Gyllensköld på stångmärket

20 Ohoj! Ungdomar kika hit! Syns du i mörkret? Har du tänkt på hur svårt det är att se någon om den inte har reflex? Kolla vår vän Nalle och se skillnaden med och utan reflex. Tävling Vilket av dessa djur kallas skogen konung? 1.Örnen X. Älgen 2. Vargen Om du vet svaret, skriv ditt namn, adress och din ålder på ett vykort och skicka till Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm senast 7 januari 2008, så är du med i utlottningen av Första Boken om Nordens Vilda Djur. 20 stångmärket Myskoxe Nordens vilda djur Nästan varje dag talas det om djur i TV, radio och tidningar. Björnar som anfaller människor, vargar som tar boskap och en älg som ramlat i en swimmingpool. Mycket av det som skrivs är överdrivet och en del ska man inte alls tro på. Vill du veta mer om hur de svenska vilddjuren är på riktigt kan du läsa Första Boken om Nordens Vilda Djur och lära dig mer om dem. Ett exempel ur boken är Myskoxen, som är släkt med getter och antiloper och utrotades i Sverige redan på stenåldern. Den är ungefär 150 cm hög och väger mellan 200 och 400 kilo. Det lilla beståndet av myskoxar som fi nns i Härjedalen idag kommer från myskoxar som fl yttades från Grönland till Norge och vandrar mellan Sverige och Norge. Visst är det kul att det fi nns så spännande djur i Sverige ibland! I skolan: Läraren frågar lilla Kalle. Hur mycket är ett plus ett? Ett plus ett tre? säger Kalle. Du är ju dum, Kalle! Du och jag står här hur många är vi? Två dumma! vinnare rätt var systrarna Thilda och Ella Planting-Bergloo samt Britta Thorstrand, som (med lite hjälp av sina mammor?!) visste att squash inte Det var inte så många som kunde svaret i förra numrets tävling. Några som svarade Första Boken om Nordens Vilda Djur Berndt Sundsten & Jan Jäger 44 sidor ICA Bokförlag Cirkapris: 157:- Skicka din finaste vilddjursteckning till oss och vinn en fin bok! I dag skulle vi haft tefatstävling på rasten, men det blev ingen, säger Lisa Varför det, frågar mamma. Vi blev diskade! är en båt. Ni får Min Första Kokbok med posten! GRATTIS!

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Om midsommar Anika: Snart är det midsommar, hur tänkte du fira midsommar Siv? Siv: Jag åker alltid ut till mitt sommarställe ute i Roslagen. Anika: Mm, det låter trevligt! Och vad gör ni där? Siv: Ja dit

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

INBJUDAN MÅLNINGSRETREAT I YTTERSTA HAVSBANDET

INBJUDAN MÅLNINGSRETREAT I YTTERSTA HAVSBANDET INBJUDAN MÅLNINGSRETREAT I YTTERSTA HAVSBANDET Följ med Skaparladan på ett stillsamt äventyr till Söderarm. Med tid för målning, meditation, tystnad och nya skapande impulser. 23-26 april 2015. Om Skaparladan

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer