God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide"

Transkript

1 E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder

2 Gör en miljöinvestering! Nyemission i Eriksson Development and Innovation Company AB Eriksson Development and Innovation Company AB (publ), EDI, driver verksamhet grundad på en uppfinning av Torbjörn Eriksson. Den patentsökta EDI-turbinen bedöms som en av de mest innovativa utvecklingar inom gasturbinteknik som tagits fram under de senaste åren. Den är avsedd att möta sjöfartens behov av effektivare miljövänligare turbinmotorer som är lättare och mindre utrymmeskrävande än de konventionella och tunga dieselmotorerna. EDI-turbinen kombinerar gas och ånga i EN ENDA TURBIN, en teknik som Bolaget uppskattar kommer att uppnå en verkningsgrad över 51% mot dagens cirka 35 %. Utvecklingsarbetet har präglats av stort miljömedvetande och en strävan efter en lösning som ger mindre miljöpåverkan än dagens befintliga alternativ. Uppfinningen kan illustreras med följande bild: Det unika i uppfinningen är att optimera värmeenergin i både förbrännings- och gasturbinen och återanvända energin en gång till. På det sättet kommer, genom kontroll av värmebalansen, förlustenergin att tas till vara och därmed ökar verkningsgraden väsentligt. Miljöaspekterna kommer att inta en stor roll i framtiden. Vid sidan av den höga verkningsgraden är miljöhänsyn en viktig orsak för att välja EDI-turbinen. Gasturbiner har generellt jämfört med dieselmotorer ett mycket lägre NOxvärde och är därmed miljövänligare. Den högre verkningsgraden hos EDI-turbinen förstärker denna positiva effekt. EDI inbjuder nu allmänheten och professionella investerare att förvärva aktier i bolaget i samband med nyemission. Vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2007 beslutades om nyemission av högst B-aktier. Teckningskursen är 1 krona per aktie. Efter genomförd emission är avsikten att aktien skall listas på AktieTorget. Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1 krona Anmälan Anmälan om förvärv av aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera teckningsposter om vardera aktier. Anmälningssedel skall inges med post till: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Stockholm Anmälan skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 5 december 2007 kl Anmälningsperiod 12 november - 5 december 2007 Likviddag Omkring den 13 december 2007 Upptagande till handel Omkring den 15 januari 2008 Prospekt och anmälningssedel samt mer information om bolaget finns på

3 LEDARE INNEHÅLL NR Vi flytt int! I slutet av 1990-talet drog Sjöfartsverket in alla utkikar på lotsplatserna i Stockholms skärgård. Det innebar att 17 båtmanstjänster försvann i skärgården. Ulf Adelsohn, som då var landshövding, tog snabbt initiativet till att länsstyrelsen skulle få ett uppdrag av regeringen att försöka ersätta de förlorade jobben. Regeringen anslog 9 milj kr för ändamålet och landstinget bidrog lojalt med 7 milj kr. Utredningen bedrevs med sällan skådad effektivitet av landshövdingen och hans handgångne man Anders Bauer. Drygt två år senare kunde de redovisa ett resultat som innebar att ca 60 nya jobb hade skapats. Kärnan i detta var de anmälningscentraler som Länspolismyndigheten i Stockholm inrättat på Sandhamn, Arholma och Ornö. Dessa centraler var något helt nytt och tänkta som ett slags ersättning för de alltfler stängda polisstationerna. Uppgiften var att dygnet runt ta emot anmälningar från människor som blivit utsatta för egendomsbrott. Totalt handlade det om ett 50-tal tjänster jämnt fördelade på de tre skärgårdssamhällena. Ulf Adelsohn avrapporterar i ett brev, i september 2001, till statsrådet Ulrica Messing: I efterhand har projekten beviljats EU-bidrag med 5,7 milj kr. Därmed har staten med råge fått tillbaka sitt anslag i form av offentligt ägda byggnader, kaj och IT-kabel samt medel (EU-bidraget) för nya projekt i skärgården. Investeringskostnaderna för de tre anmälningscentralerna uppgick totalt till 8 milj kr, där staten och landstinget stod för hälften var. Anmälningscentralerna i skärgården, som idag går under namnet Polisens kontaktcenter (PKC), har i alla utvärderingar som gjorts fått högsta betyg. De fungerar mycket som självstyrande grupper vilket minskar behovet av administrativ detaljstyrning från ledningen i Stockholm. Kunskapsnivån bland handläggarna är hög i och med att personalomsättnigen är låg i skärgården och att man därför har stor erfarenhet av hur de olika typerna av anmälningar som förekommer skall hanteras. Ett säkert och varsamt handlag är naturligtvis extra betydelsefullt i ett arbete där de som ringer blivit utsatta för egendomsbrott av olika slag och därför ofta är både upprörda och kränkta Noterat. BåtsHaket på Ålö laddar för sommaren Nu ligger vasstak på Rånös ängslada. Finnhamn lever året runt. Utställning på Finnhamn. Författaren Helga Krook om Långviksskär. Vänerbjudande från konstnären Lennart Carlheim- Gyllensköld. Barn & ungdomssidan. Julklappstips för stiftelsens vänner. 7 Som en bomb slår därför beskedet ned att Rikspolisstyrelsen vill centralisera hela verksamheten genom att samla den på en ort. Det blir mer effektivt och bättre för kunderna, säger sektionschefen Ulf Sköld i Norrtelje Tidning. Man undrar i sitt stilla sinne om detta är en utredningsklyscha eller på vilket sätt det kan bli bättre för kunderna att slå till någon ort på fastlandet i stället för att slå och hamna på en skärgårdsö! Chefen för PKC i Stockholms län, Lars Ivarsson, slår bakut och säger i tidningen Skärgården att verksamheten fungerar mycket bra på öarna så det finns ingen anledning till förändring och att den borde utvecklas i stället för att avvecklas. Landshövding Per Unckel skräder inte orden: Det är ett utomordentligt dåligt förslag i mitt tycke en skrivbordsprodukt som inte bör genomföras. Och han får starkt stöd från kommunstyrelseordförandena i Norrtälje, Värmdö och Haninge kommuner. Gemensamt kommer de nu att ta upp frågan med rikspolischefen Stefan Strömberg, som enligt uppgift är den som fattar det slutliga beslutet. Och man får verkligen hoppas att rikspolischefen lyssnar och förstår: att de flesta som jobbar på PKC är kvinnor och att det finns betydligt färre jobb för kvinnor än för män i skärgården. att om kvinnojobben försvinner så försvinner också barnfamiljerna och med dem skolorna. att etableringen i skärgården stöttats med många skattemiljoner från stat, landstingskommun och EU och att avsikten med detta absolut inte var att Rikspolisstyrelsen så snabbt skulle dra sig ur denna glesbygdssatsning. Berndt Festin PS Även Skärgårdsstiftelsen har dragit sitt strå till stacken genom att på förmånliga villkor upplåta marken till byggnaden för Kontaktcentret på Arholma. DS 22 Nya böcker. kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Klas-Rune Johansson. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 7 februari 2008 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm, Telefon: Fax: stångmärket

4 Noterat Skärgårdsböcker på webben Nu finns en bra möjlighet att köpa skärgårdsböcker på webben. Det är Britt-Marie Utter Wahl- ström och Cecilia Granström, som gjort det enklare för skärgårdsintresserade att hitta böcker om skärgården, genom att starta en internetbokhandel. Meningen är att de ska sälja alla slags böcker från och om skärgården, från natur och bebyggelse till kultur och Strindberg. Det kan vara böcker från såväl stora som små förlag samt skrifter från olika hembygdsföreningar. Bokhandeln finns att hitta på Börje Andersson. Årets Lindrothstipendiat kan bygga det mesta Börje Andersson i Roslagskulla har byggt så många flytetyg att han tappat räkningen för länge sen. Han har byggt vedjakten Sofia Linnéa som seglar charter i Stock- FOTO: LASSE WESTMAN holms Skärgård, han har byggt Helgaholm, det medeltida fartyget, åt Stadsmuseet och DN. Dessutom hur många segelekor som helst. Han har byggt allt som kan byggas i trä, från fågelholkar till pallar. Hans senaste storbygge är en transportabel dansbana som han turnerar med i Roslagen. Ring honom! Han kommer om ni ordnar orkester! För allt detta har han fått årets Björne Lindroth-pris, alltså den årliga utmärkelsen till någon som gjort nånting för skärgården i Björne Lindroths anda. Tidigare pristagare har varit konstnärer och entreprenörer av olika slag, författare och bokbindare med anknytning till skärgården. Börje Andersson håller till i Roslagskulla, mitt i den bygd som hyst så många bondeskeppare och rospiggar. Trettiotusen kronor plus ett vackert diplom fick han vid en ceremoni på Nordens Ljus-krogbåten vid Nationalmuseum. Lasse Westman Glada får anländer till Idö med Marita och Olle Sjöbloms färja. Nya naturvårdare på Idö FOTO: LEIF MALMGREN Berndt Festin avtackar pensionären Jan Ola Öding. Välkänd skärgårdsprofi l går i pension För första gången på många år har Idö betats av ett större antal djur. Olle och Marita Sjöblom på Fejan såg tillsammans med tillsynsmannen Leif Malmgren till att ett 50-tal får skötte naturvården där under sommaren. Ett mindre antal kor har alltid betat här under somrarna säger Leif Malmgren, men i år har vi fått rejäl förstärkning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta nästa år eftersom alla är mycket nöjda med resultatet. 4 stångmärket Jan-Ola Öding är den enda, som är kvar av stiftelsens allra första tillsynsmän. Och nu är han den som varit anställd allra längst. Redan 1969 anställdes han och Karl Edvard Sjöberg, som tillsynsmän för de nyinköpta markerna i Möjaskärgården. Då kunde tillsynsmännen räknas på ena handen och Skärgårdsstiftelsen var relativt okänd för allmänheten. Efter nästan 40 års tjänst känner Jan-Ola nu att det är dags att pensionera sig.

5 Foto: Leif Malmgren Tjejprylar för seglare Inte behöver alla taljor och block ombord på en segelbåt vara trist svarta! Nejdå! Nu finns det gulligt rosa block, speciellt för tjejseglarna. Det är ett fransk ( så klart! ) företag, som utvecklat det till tjejlaget Karver Girls Team. Här vid bryggan kommer naturstigen på Idö att börja. Sten Söderlund räddar fallen örn Sten och fotografen Pelle Bollvik var ute på Lygna och räknade fågelbon då de fick se en flock trutar attackera en flygande örnunge. Ungen flög längre och längre ut och sjönk närmare och närmare vattnet. Till slut störtade den och trutarna fortsatte att ge sig på den. Då inledde herrarna operation livräddning och tog snurra ut till ungen och tog upp den. Tillbaka på boön satte de honom under boet och dagen efter flög han lyckligt igen tillsammans med sina syskon. PS En havsörn som hamnar i vattnet kan inte ta sig upp själv. DS FOTO: PELLE BOLLVIK Naturstig planeras på Idö Till sommaren planeras en ömväxlande naturstig på Idö. Stigen på ön ska börja i Roslagens vackra inomskärgård och sträcker sig vidare ut mot den karga ytterskärgården och Ålands hav. Första etappen beräknas vara klar till nästa sommar. Solrosäng vid Häringe Den som rörde sig i markerna kring Häringe i somras kunde inte undgå att se den fantastiska solrosängen. Den är skapad av jaktledaren Göran Ekholm, som sått solrosfrön som skydd och mat för fåglar och andra djur. Ängen fyllde givetvis en härlig funktion som glädjekälla för människor! Hej alla skärgårdsbor! nappa på Bed & Breakfast! Ett av Skärgårdsstiftelsens mål är en levande skärgård. Genom att locka fler besökare att övernatta ökar också underlaget för skärgårdens många serviceföretag som krogar, butiker, kajak- och cykeluthyrare. Därför satsar stiftelsen på Bed & Breakfast. Ett 90-tal skärgårdsbor från Singö i norr till Landsort i söder har nappat och hyrt ut rum och småstugor genom årets katalog. Bed & breakfast har blivit väldigt populärt och stiftelsen söker därför fler uthyrare inför Det är enkelt att vara Bed & Breakfastvärd, säger Mats Wåhlin som är projektledare på stiftelsen. Vi gör en fin katalog med bild och beskrivning på friggeboden eller rummet och gästen ringer direkt till värden och bokar och värden bestämmer själv om det passar. Alltså inga mellanhänder som fördyrar bokningen. Katalogen trycks i samarbete med Waxholmsbolaget och sprids via Sverigehuset, turistbyråer och terminalen vid Strömkajen. Den finns också på nätet. Bed & Breakfast är inte bara en sommarfluga. Fler än hälften av värdarna hyr ut året runt. Sommartid är det många båtluffare som utnyttjar boendet hos skärgårdsborna. Tack vare att katalogen har engelsk text hittar en del långväga turister ut i skärgården. Tak över huvudet, en säng, vänligt bemötande och frukost serverad eller egengjord är vad allt går ut på. Ring gärna till oss på Skärgårdsstiftelsen så berättar vi mer om hur det hela fungerar, tel , men vänta inte för länge för arbetet med den nya katalogen har redan påbörjats. stångmärket

6 Noterat Pensionerad hederstillsynsman FOTO: PETTER LUNDGREN För dig som vill stötta s/s Saltsjön! Ångfartyget Saltsjön, som kört så många av Skärgårdsstiftelsens vänkryssningar genom åren, har inte varit i trafik sedan Anledningen till trafikens upphörande är att ägaren Swecox International AB inte har råd att ha båten i trafik längre och därför beslutat att sälja fartyget. Eftersom ingen köpare ännu visat sitt intresse så har föreningen Saltsjöns Vänner beslutat att bilda en stiftelse för att samla in pengar till båten. Stiftelsen bevara ångfartyget Saltsjön har både till uppgift att stödja driften samt på sikt att överta fartyget. Bankgiro till Stiftelsen bevara ångfartyget Saltsjön är Donatorer bjuds på medlemskap i Saltsjöns Vänner under innevarande år. Även PINS säljs för 250kr + 11kr i porto. Till donatorer som ger mer än 1000 kr skickas en särskilt fin PIN med krans. Den kan inte köpas separat. Stiftelsens tillsynsmän utser då och då människor de tycker gjort sig förtjänta av att bli hederstillsynsman i stiftelsen. I år valde de att ge utmärkelsen till Anders Ljungström, som pensionerades förra året efter 36 år som tillsynsman över Hjälmö- Lådna-reservatet. Bli klimatsmart! Ingen kan ensam göra allt, men alla kan göra något för att minska koldioxidutsläppen. Faktiskt handlar det mesta om de tre B:na, att ha koll på biffen, bilen, bostaden, så enkelt är det. Det säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson i tidningen Kupé. Jordbruksarrendet på Simesgården på Arholma ledigt! Om du har jordbruksutbildning, erfarenhet från småbruk i glesbygd och längtar ut i skärgården kan du läsa mer på stiftelsens hemsida Den som söker ska kunna visa en realistisk plan om hur gården ska drivas. Sjövana och tillgång till egen båt är en fördel. Före årsskiftet bör en ny arrendator vara utsedd. FOTO: JOHAN AHLBOM Gammal sjöbod på Rånö renoverad Denna sjöbod vid Rånösundet på Rånö har länge fört en tynande tillvaro. Åldern vet man inte så mycket om, men man kan stångmärket misstänka att den kan vara ett par hundra år gammal. Timret har varit mycket dåligt och knutarna höll på att gå isär. Takplåtarna var rostiga och eländiga. För att rädda boden har stiftelsen under vintern bekostat en allmän upprustning. Runt knutarna har byggts knutlådor vilka bultats ihop med en stående bjälke på insidan. Ytterväggarna har panelats in med okantad furupanel. Panelen har strukits med järnvitriol. Taket har på gammalt vis belagts med furubrädor som tjärats. Arbetena har utförts av Rånö Gård & Varv AB, och bidrag till upprustningen har erhållits från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Johan Ahlbom

7 Carina Nilsson framför sin skärgårdskrog BåtsHaket, som hon drivit sedan BåtsHaket på Ålö i vintervila Den rustika lilla krogen BåtsHaket på Ålö Carina Nilsson, BåtsHakets krögare, möter vid Gruvbryggan på Utö och vi far den nära 11 km är stängd. Lövträden lyser vackert i guld, långa vägen ner till Ålö. Carina hämtar dagens post vid brevlådorna några kilometer hemifrån. På vattnet glänser i silver, himlen är klarblå och grinden talar skyltar om att här är det privat område nu när krogen är stängd. stillheten känns ända in i själen. Det är lätt Det är svårt att förstå att det är samma plats som på sommaren, då det tidigt på förmiddagen kryllar att bli lyrisk en sådan här strålande vacker av människor som väntar på att krogen ska öppna oktoberdag. klockan tolv och de ska få njuta av Carinas fiskspecialiteter och det sköna läget alldeles vid vattnet. Nu har Carina just stängt efter elfte säsongen. Första året var vi två om att driva krogen, Lotte Text och Foto: Misse Ljungström Sjöström och jag. Det var många som bekymrade sig > stångmärket

8 för hur vi skulle kunna få folk att ta sig ända hit ner, men det har gått utmärkt, säger Carina och berättar att hon sommartid även hyr ut cyklar här. Nu är Carina ensam om att driva krogen, som ser ut som en anspråkslös men charmig sjöbod, och hennes man Ove driver företaget Ålö Fisk Rökeri, som hans föräldrar startade som fiskodling Då var den en innovation och både en av de första och största fiskodlingarna i skärgården. Nu står fiskkassarna på land för de fick inte vara ifred för hungriga sälar och Ove, som drivit fiskodlingen sedan 1991, då han köpte rörelsen, köper all lax från Vånö Laxodling. En del av den färska laxen går till krogen, en del förädlar han och säljer både till krogen och i sin lilla fiskbutik Fisklådan vid gruvbryggan på Utö. Ove fiskar också och är en av de ytterst få licentierade fiskarna i skärgården. Mest fiskar han sik nu, men han har även dispens att fiska ål. Den säljer han till ett rökeri i Nynäshamn men en liten del hamnar till glädje för julbordens gäster på Utö Värdshus julbord. Som omväxling från att driva den egna krogen arbetar Carina på Utö Värdshus just under julborden och nyligen har hon fått ett roligt jobb som regionansvarig för samordningen på den svenska sidan i Skärgårdssmak AB, där hon även tidigare varit aktiv. Det finns få så härliga platser som BåtsHakets uteservering under sköna sommardagar. Inredningsdetaljerna är läckra, kanske till och med för läckra, för de trevliga porslinsfyrarna med plats för värmeljus fick snabbt fötter. Från början fanns här över trettio fyrar, nu är det endast de här som är kvar. I skärgården är säsongen kort. Alldeles för kort för att driva dyrbara verksamheter och därför jobbar föreningen Öppen Skärgård hela tiden för att förlänga säsongerna på öarna. På Utö kämpar Utö Värdshus mycket aktivt med att driva verksamhet året runt. Men Ålö ligger väldigt långt från Utö på vintern, säger Carina och säger att hon egentligen uppskattar sin egen krogs korta säsong, som i princip varar från skolorna slutar på våren till de börjar igen i augusti. Det ger henne tid att göra annat och även att njuta av naturen, som hon egentligen inte hinner med att se under sommaren. Då har hon sin givna plats inne i köket och en anställd serverar under den mindre belastade delen av öppethållandet. När det är mycket gäster har hon flera unga anställda, några av dem klasskamrater till äldsta sonen Simon. Namnet BåtsHaket är så bra, säger jag och Carina berättar hur de satt och spånade om båtprylar och annat med anknytning till vattnet, när namnet BåtsHaket helt plötsligt satt där. Carina uppskattar den här tiden på året, dels ger den henne tid för de tre tonårsbarnen och dels ger det människorna här möjlighet att njuta av naturen och den tystnad och det mörker, som är alldeles speciellt i skärgården. Och så ger den henne kraft och entusiasm för den kommande säsongen, som börjar när försommaren står i sin skiraste grönska. Vi lämnar det tysta, trivsamma lilla krogområdet på Ålö och ger oss över den lilla Ålöbron in tillbaka mot civilisationen i gruvbyn. Det är härligt med sådana kontraster här ute i skärgården! n stångmärket PS Just nu spritter det på Utö, för krögarna på Utö Värdshus firar 10-årsjubileum med stor fest i november och när jag står på bryggan för att lämna Utö den här dagen hör jag flera samtal om den kommande festen, som kommer att liva upp i novembermörkret. DS

9 In i vassen fint med vasstak Den lilla förfallna ängsladan på Ängsholmen vid Rånö har renoverats och är tänkt att i framtiden kunna användas som skydd för djur som går ute året runt. Text och Foto: Misse Ljungström Intresset att lägga vass på tak har ökat i Sverige. Förr var det mest danskar som kunde konsten, men de senaste 15 åren har ett 30-tal företag med vassläggning som specialitet etablerats i Sverige. De flesta av dem håller till i Skåne, där också traditionen med vasstak varit starkast. Det är ett väldigt tacksamt jobb och folk stannar ofta upp och tittar när de ser att vi jobbar med vass, säger Magnus Börjesson på Kullabygdens Vasstak. Vassen de använder kommer från Polen, den svenska är lite för kraftig och livslängden på vasstaken beräknas till 50 år, med undantag för nockhalmen, som behöver fyllas på efter ungefär fem år. Det är väldigt mycket arbete med vassen innan den kan användas. Först skördas den och läggs i provisoriska buntar, därefter rensas den från blad, sorteras efter längd och buntas igen. Här på Rånö är det Magnus Börjesson Ängsladan på Rånö Ängsholme var mycket förfallen efter att ha stått utan tak i minst 25 år, men i våras beslutades att den skulle rustas upp och återfå sitt forna utseende. Den lilla ladan har ett kulturhistoriskt värde eftersom den är den sista vasstäckta ängsladan i den södra skärgården. Efter att träkonstruktionen rustats upp lades vasstaket på plats under tre dagar i oktober. från Kullabygden och hans medarbetare Kenneth Göranson och Suad Begoviç, som tillbringar tre dagar med att lägga taket på traditionellt sätt. Tidigare hade Rånö Gård & Varv restaurerat stommen i den lilla ladan. För att få taket så hållbart som möjligt bör takvinkeln inte vara mindre än 45, förklarar Magnus. Vasslagret är cm tjockt och för att få den på plats så att ändarna på vassen bildar det yttre lagret används ett klappeträ som ser ut som en karda. På nocken som benämns sadel används halm och för att hålla kvar halmen används ett nät och nockträ av ek ryttare. Det är vetehalm som används till ryggningen. Däremot är vi lite mer moderna än de var förr för vi använder rostfritt för att fästa vassen vid taket, säger Magnus. n stångmärket

10 Njut av lugnet i skärgården! Det är fler och fler människor som upptäcker lyxen med mörkret och tystnaden. Här på Finnhamn kan man se stjärnhimlen och lyssna på fallande löv utan att bli störd. På vandrarhemmet lagar gästen sin egen mat och lever i sin egen takt. Sista helgen varje månad erbjuds också ett weekendmys med tvårättersmeny och frukostbuffé. Promenader, bastubad och lugna kvällar blir en kontrast mot sommarskärgården, då det är betydligt livligare. Fullbokat under Eldhelgen Livligt men stämningsfullt var det också under en helg i oktober då efterlängtade evenemanget Eld över Hav och Land ägde rum för tredje året. Ett Eldpaket erbjöd fackeltåg, eldkonstnären Christian Brandts fascinerande föreställning, musik med mångsidige Anders Forslund och hans musiker samt mångsidige scenografen Tor Svaes scensättning. Tvårättersmeny med önskemusik serverades såväl på krogen som i sliphuset före det stora elduppträdandet i båthuset. En fin kväll i eldens tecken! Finnhamn lockar besökare alla årstider! Skärgården lever också på vintern, även om allt går lite långsammare under det mörka halvåret. Just därför är det extra skönt att vara ute på öarna då! text: Misse Ljungström foto: Mats Holmström, Ulla Andersson Utställning om Finnhamn På följande fyra sidor visas hälften av den utställning om Finnhamn, som kommer att sättas upp i sin helhet nära bryggan på Finnhamn till sommaren. Skärgårdens bästa butik PS Vi vill också gärna gratulera den sommaröppna butiken på Finnhamn till att den alldeles nyligen utsågs till Skärgårdens Bästa Butik av Skärgårdssmak. Grattis! DS Läs mer om skärgården i vinter! 10 stångmärket

11 Välkommen till Finnhamn! Finnhamn är en liten ögrupp på båda sidor om Husaröleden. Den östra sidan om leden hör historiskt till Husarö och den västra sidan med de tre största öarna Stora och Lilla Jolpan samt Idholmen hör till Ingmarsö. I början av 1900-talet avstyckades olika fastigheter och såldes till stockholmare. Det var byggmästare H Bjurberg, kakelugnsmakare C T Ihlström, E G Bernadotte Dahlqvist och den mest omtalade av dem; kolhandlaren Wilhelm Rönström, som blev ägare efter de skärgårdssläkter, som ägt det vi idag kallar Finnhamn i generationer köpte Stockholms stad Finnhamn utom Idholmen, som inköptes 1955, och 1998 övergick hela Finnhamn i Skärgårdsstiftelsens ägo. Finnhamn bestod fram till 1940 av tre olika fastigheter. Landarealen av det som idag ingår i Finnhamns naturreservat är 248 ha. Finnhamn växer ur havet Trots att berggrunden i Stockholms skärgård är omkring miljoner år gammal är skärgården relativt ung. Efter den senaste istiden, som slutade för år sedan, hade landet varit nedtryckt av ett flera kilometer tjockt istäcke i år. Havsytan var mellan 100 och 150 meter högre än idag och vår skärgård var ännu inte född. Vartefter landet snabbt reste sig tittade skär, kobbar och öar upp och under vikingatiden började öarna bebos av fiskare och fångstmän. Det var fortfarande en mycket gles skärgård eftersom vattenytan stod ungefär sex meter högre än idag. På Finnhamn stack vandrarhemsberget upp och man började ana att många små kobbar skulle växa ihop. Landet höjer sig fortfarande än idag fast i långsammare takt. I Stockholms skärgård räknar man numera med en landhöjning på knappt en halv meter per sekel. Populärt för seglare Genom århundradena har den svenska kusten haft stor betydelse som segelled. Det var ofta riskfyllt eller omöjligt att frakta varor på obefintliga vägar genom landets skogar. Den danske kungen Valdemars välkända segelled kom till redan på 1200-talet och användes flitigt av sjöfarare i Östersjön. Fyrar och lotsstationer växte upp utmed leden. På ön Husarö, norr om Finnhamn, fanns en lotsstation mellan 1740 och Finnhamn blev en viktig hamn för segelskutor, framför allt från Finland, som ofta ankrade upp i den skyddade hamnen i Husaröleden för att samla krafter inför vidare seglats. På 1500-talet upptäcktes skärgårdsöarna av kronan och under Gustav Vasas tid började fogdar driva in skatt från skärgårdsborna. Det är nu även de små öarna får sina namn och namnet Finnhamn dyker upp i skattelängderna från Ingmarsö och Husarö. Sedan 2003 ingår även Kålgårdsön väster om Djupfladen i Skärgårdsstiftelsens ägo. Den vackra Djupfladen kallas allmänt Paradiset och lever väl upp till sitt namn. Den är ett populärt besöksmål för fritidsbåtar. Skärgårdsstiftelsens tillsynsman för Finnhamn och Kålgårdsön är Lasse Westling, Ingmarsö.

12 Historien om vandrarhemmet Sjövillan Jonte Matsalen Sällskapsrummet Kolhandlare Wilhelm Olof Rönström köpte Finnhamn Han var född 1867 och hade som delägare i kolfirman G&L Beijer gjort sig en förmögenhet. Nu lät han arkitekten Ernst Stenhammar, bror till kompositören Wilhelm Stenhammar, och en av tidens mest välsedda arkitekter, rita det stora pampiga huset, nuvarande vandrarhemmet, uppe på berget på Stora Jolpan. Villan innehöll tio rum och kök och användes som sommarbostad. Rönström byggde även en stenvilla för personalen samt till sin mor den så kallade sjövillan, som nu är krog. Även aktiv i KSSS! Från början var Wilhelm Rönström negativ till att fritidsbåtar lade till vid hans öar och fick länsstyrelsen att bevilja ett beslut om förbud för ovälkomna att angöra och beträda dem, mot 15 kronors vite. Efter hand ändrade han inställning, blev mer generös och lät KSSS ha en egen boj för sina medlemmar. Wilhelm Rönströms stora båtintresse lever fortfarande kvar på Finnhamn i form av en skorsten från hans 13 meter långa motorjakt Mavourneen. Den står på berget vid flaggstången. Han hade flera olika båtar; 20 m långa, lyxiga yachter med namnen Tärnan, Geishan och Manuela. Senare var hans son Richard, som ärvt faderns intresse för båtar ägare till ytterligare en Mavourneen, men det var en R 8- segeljakt. När andra världskriget började 1939 förhörde sig Wilhelm Rönström om Stockholms stad ville köpa Finnhamn, men fick nej. När han avled 1940 och sonen Richard tog över oroades ledamöter i Stockholms stad över att Finnhamn skulle säljas till privatpersoner, som inte skulle tillåta tillägg vid stränderna. Det här var före begreppet allemansrätt fanns och staden började agera för att säkra tillgängligheten i skärgården. Stockholm stad köper Finnhamn Efter många turer och motioner tillstyrkte Stockholms stadsfullmäktige 1943 köpet av Finnhamn för kronor. Meningen var att stockholmarna skulle få möjlighet till rekreation i skärgården. Inköpet bekostades till en del med pengar ur fonden för friluftslivets främjande,. Året därefter byggdes en ångbåtsbrygga för att göra det möjligt för stockholmarna att ta sig ut till området. Bryggan byggdes delvis med stenblock från Eriksdalsbadets gamla bassäng. Den första semestergården arrenderades av RESO och öppnade Här fanns 60 bäddar fördelade i olika rum och priserna låg runt 6 kronor per person och dygn kompletteras pensionatet med 30 semesterstugor för 2 eller 4 personer och dessa invigdes sommaren År 1967 har Stockholm totalt 291 semesterstugor fördelade på stadens skärgårdsöar Grinda, Finnhamn, Rånö och Nåttarö blir Finnhamn STF-vandrarhem. Trogen trotjänare Wilhelm Rönströms gast Jonte Johansson, kom från Blekinge när hans hustru dött och hans hem skingrats. Han vårdade och ansvarade främst för Rönströms lustjakter men var även allti-allo. Han hade varit på sjön i unga år och trivdes bra på Finnhamn. Så bra att han stannade kvar även efter försäljningen till Stockholms stad. Han var omtyckt av alla och fungerade som gårdskarl och vaktmästare för pensionatet. Han hämtade bland annat varor och väskor vid bryggan och drog dem med kärra upp till pensionatet. Mavourneens skorsten

13 Pensionatliv på Finnhamn när resan var ett äventyr! Tillsynsmannen Kalle Östhede Kalle och Marianne Östhede Under 1940-och 50 -talen blommade pensionatsrörelserna i skärgården, där varje större ö hade minst ett pensionat. Finnhamns pensionat i Resos regi var populärt och välbesökt. Gösta Björk kom första gången till Finnhamn Han tog en av Reso:s badresor, som gick direkt till Finnhamn. Klockan nio på morgonen lämnade Waxholm III Strömkajen och var framme vid Finnhamn vid lunch. Jag tror vi hade fyra timmar på oss för bad och solande. Därför for min fru och jag ut följande sommar och firade hela 14 dagars semester. Då fick vi ett rum med utsikt över öarna och vi var överväldigade av utsikten. Vi badade, solade, hyrde roddbåt och njöt av våra 14 dagar. Börje Glemdal kom ut till Finnhamn som liten grabb i början av 1950-talet. Hans mormor var husmor på pensionatet och skötte all planering för upp emot 80 gäster och 15 anställda. Börje berättar hur kvällarna på pensionatet såg ut. Veckan var full av aktiviteter och en programledare, gärna musikalisk, ledde dessa. Om jag minns rätt var det byte av gäster på söndagarna. Söndag kväll var en välkomstkväll med information i matsalen. Måndag kväll var det rundvandring på ön bort till Ättestupan vid tältplatsen, där några servitörer överraskade med kaffe med dopp. Tisdag var det fotbollsmatch, pensionatet mot seglarlägret. Onsdag bjöds det till dans i Gillestugan. Torsdag var en tyst afton. Senare övergick den till en TV-kväll i sällskapsrummet. Fredag var gästernas afton, då de hittade på olika aktiviteter för personalen. Det kunde vara underhållning av lokala förmågor eller maskerad. Lördag var det dans, då även gäster från tält och båtar var välkomna att tråda dansen. Britt-Marie von Bergmann och hennes tvillingsyster jobbade på Resopensionatet Det var en fantastisk sommar! Allt var så roligt! Min syster och jag bodde i Sjövillan och vi serverade. Vi sprang i solskenet över berget mellan panget och Sjövillan i våra blå, lite vida bomullsrockar med stora fickor. I dem hade vi drickspengar så vi kunde köpa glass i kiosken. Nerför sprang vi i frihet och glädje och uppför för att komma i tid! Marianne Östhede kom till Finnhamn 1956, som hustru och arbetskamrat till tillsynsmannen Karl-Erik Östhede. I 22 år blev de kvar på ön och Marianne, som fortfarande vid 86 års ålder är mycket aktiv berättar: Kalle arbetade i Stockholms stadshus, men vi hade varit en del på Fjärdlång och ville ut i skärgården. Så flyttade vi ut till Finnhamn där livet blev helt annorlunda. Det var alltid fullt upp att göra för Kalle, som såg till att allt fungerade. Han var väldigt ordentlig och ganska krävande, men en väldigt rar och trevlig människa. Han vägrade att ta hantverkare från sta n som Stockholm stad ville, utan anlitade folk från skärgården. Ja, det var full rulle för oss båda. Jag hade hand om våra hundar, bakade och fiskade och tog ofta hand om barn och ungdomar, som behövde hjälp.

14 Finnhamn idag Dagens besökare på Finnhamn kan njuta av den vackra skärgårdsnaturen precis som förr. Genom åren har servicen utvecklats för att motsvara dagens krav. Ulla och Rolf Andersson, som drivit vandrarhemmet sedan 1987 arrenderar alla anläggningar här sedan 1998, då Skärgårdsstiftelsen tog över Finnhamn från Stockholms stad. Ett led i verksamheten är att få människor att upptäcka skärgården under alla årstider. Rolf och Ulla är bland annat aktiva i projektet Öppen Skärgård och erbjuder flera olika arrangemang under året. Ett av dem är Eld över Hav och Land, som anordnas samtidigt på flera öar i skärgården. STF-vandrarhemmet Utsikten, högt uppe på berget på Stora Jolpan gör skäl för sitt namn och har såväl sovrum som sällskapsrum och matsalar, med en oslagbar utsikt. Vandrarhemmet är öppet året runt och har plats för 80 gäster med självhushåll. Till vandrarhemmet hör också åtta små stugor lyckor, några av dem avpassade för rullstols-burna. Populära Finnhamn Café & Krog ligger på bekvämt promenadavstånd från bryggan och vandrarhemmet och har öppet dagligen mellan juni och augusti samt helger under vår och höst. Här erbjuds vällagad mat för alla kassor. På Idholmen finns 36 stugor i en stugby och på Stora Jolpan erbjuds stugor i Sommargården. Handelsboden nära bryggan är sommaröppen mellan juni och augusti. En tältplats finns på södra delen av Stora Jolpan och en bastu kan bokas genom vandrarhemmet. Finnhamnsstigen är en 1,7 km lång trevlig självguidad vandringsväg runt Stora Jolpan. Mellan Idholmen och Kålgårdsön är det möjligt att ta sig över i små roddbåtar som ingår i båtluffarleden genom skärgården. Det går också att hyra roddbåtar, med eller utan snurra, genom vandrarhemmet. Ett ekologiskt jordbruk drivs på Idholmen av Martina Högberg, som också säljer egna produkter i sin lilla gårdsbutik. En populär och väl skyddad naturhamn finns i Djupfladen Paradiset mellan Idholmen och Kålgårdsön. Del av utställningen Finnhamn, (klar våren 2008) producerad av Skärgårdsstiftelsen. Text och research: Misse Ljungström Layout och produktion: Kurt Backlund, ABA. Stockholm, oktober Källor: Ulla, Rolf och Lotten Andersson, Finnhamn. Marianne Östhede, Vaxholm. Tidningen Skärgårdsbåten, Boken Ingmarsö, Siv Fransson. Boken Skärgårdsöar och Fiskekobbar, Bertil Hedenstierna. Boken Vägvisare till Stockholms Skärgård, Ulf Sörenson Diverse artiklar ur tidningen Stångmärket, DN samt Skärgårdsnatur. Bilder: Ulla & Rolf Andersson, Frida Petersson, Mats Holmström och Misse Ljungström, samt bilder ur Marianne Östhedes privata fotoalbum. Ulla och Rolf Andersson Eld över Hav och Land Bonden Martina Högberg

15 Gästkrönika Ur en dagbok från Långviksskär juli-augusti juli. Kulingvarning för Skärgårdshavet. Vi tar Waxholmsbåten mot Nämdö klockan 8.45 i tveksamt solsken. Det mulnar under resan. Stiger av i Solvik på Nämdö, blåsten slår emot oss, vi tumlar rakt i famnen på Midget och Urban, Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän. Medan Urban åker i förväg med våra väskor springer vi in på Guns Livs och storhandlar. Vi lastar in alla kassar i Midgets båt i ösregn, dimma och hård vind och Midget skrattar: Värre kan det inte bli! Vi skumpar iväg mot Långviksskär. Båten är liten och varm. 26 juli. Vi gjorde en expedition till det inre av ön. Det blåste hård vind. Vi passerade korna. Vi hittade massor av hallon. Ju högre upp på klippig mark vi kom, desto mer liknade växtligheten den i fjällvärlden, med ris och låga förvridna björkar. På hemvägen upptäckte Ester en liten död svalunge på trappan till Emmys redskapsbod. Vi begravde den under alarna nära vårt hus. Ester sjöng och Eskil höll ett litet tal: Kära fågelunge! Din första vecka blev lite fel, men Nu var fågelungen hos Gud, och plötsligt dök Guds stol upp i form av en vit saltsten, och sen kom Gud själv och sa att det var en väldigt fin grav, så fin att han gärna hade legat där själv. Där låg en styvmorsviol, ett alblad, en gul fibbla och ett hallon som fågelungen skulle äta på väg till himlen. 28 juli. Fortfarande mycket blåsigt och ganska svalt trots solen. Vi bakade paj med Midgets krusbär och drack kaffe med Emmy. Hon berättade om livet ute på Långviksskär, där hon bott sedan Om Sture, som var hennes man och arbetskamrat i så många år. Jag fylls av vördnad inför deras och alla andras hårda arbete här, beroendet av varandra och av naturen, så långt från vårt eget storstadsliv. Vi pratar om flyktingarna under andra världskriget, alla de som kom från Estland i dåliga båtar. 29 juli. Strandvänderot, ängsull, axveronika, fackelblomster, malört, johannesört, odon, strandkvanne, styvmorsviol. Blåklocka, gulmåra, björnbär. 2 augusti. Sik och abborre! Sik och abborre! Det är Linus, Emmys barnbarnsbarn, som stolt ropar ut morgonens fångst. Vi får pinfärsk sik som smakar härligt. Högt vattenstånd, mångata på Björkströmmen, drivande vatten. I går kväll kunde Ester inte somna och jag gick ut med henne. Fullmånen steg rund och lysande gul över en kobbe. Det är solen som går ner, sa Ester. Nej, sa jag, det är månen som går upp. Åh, nu vet jag, sa hon. Månen är inne i solen! 6 augusti. Frånvaron av de yngre formationerna med deras horisontella lagringar i ljusa lätta färgtoner förlänar skärgårdslandskapet detta drag av vildhet och dysterhet, som åtföljer urformationen. / / Det är denna omväxling av dystert och leende, av fattigt och rikt, av täckt och vilt, av inland och havskust, som gör Sveriges östra skärgård så fängslande. Strindberg, förstås. På andra platser kan man gå längs havet, vara på stranden. Varför är öppet hav så dramatiskt i ytterskärgården? För att vi här ute lever på kobbar och skär, sa någon. För att vi (jag inkluderar oss redan i utskärsbefolkningen) saknar strand att möta havet vid. Något är borta! Det finns vassvikar och framför allt klippor. Det finns miljoner enskilda möten mellan klippa och vatten, men ingen kust, inte här. Landskapskonturen blir av de lösslitna, råa, oregelbundna blocken kam- eller vågformig på höjderna; flat, kullrig, knagglig, där havet utfört sitt slipningsarbete. Gnejsens partiella skiffrighet utsätter även strandklipporna för isens sprängningar, så att grottor, håligheter och djupa rämnor öka det vilda i landskapskaraktären, som därigenom aldrig blir enformig såsom kalk- eller sandstensfaläsen vid den franska nordkusten. 10 augusti. Lätt algblomning vid stora bryggan i morse. Att Östersjön är övergödd syns i varenda klippskreva. När ska det vända? Vi hittar ett ställe längre bort där barnen kan doppa sig. Underbart milt, disigt ljus med solhetta bakom. På eftermiddagen tog vi båten norrut runt ön och hittade en liten liten strand av idel stenar. Vi vadade omkring och letade vackra stenar. Hettan silades genom sitt eget dis. Luften stod stilla. När vi började vår hemfärd var klockan sex på kvällen, himlavalvet var över oss och allt var tyst. Vattnet låg i silver och guld med solens silade glitter på ytan. Tre segelbåtar låg stilla på rad, mitt ute i guldsilvret. Vi var inne i en gammal holländsk marinmålning. Eller en gammal kinesisk målning, med vatten och berg bortom berg, allt ljusare, alltmer genomskinliga. Vi svängde österut. Där var allting duvblått, åskblått: havet, himlen. Kobbarna klara, lite röda däremellan. 14 augusti. Jag tänker på att amerikanen Henry Thomas, vars farfar köpte huset vi bor i av Axel Sjöberg, nobbade Wallenberg och Abba och sålde sin andel av Långviksskär till Skärgårdsstiftelsen för att ön skulle kunna bevaras som den var. Jag tänker på Torsten Brissman och Bo Grandien inom stiftelsen som fick idén att inrätta ett stipendium för författare och konstnärer till minne av Axel Sjöberg, konstnären som målade och skrev om öns natur och öbornas liv. Och juryn som varje år utser stipendiater och introducerar dem till livet på Långviksskär och Axel Sjöbergs konst. Jag tänker på Midget och Urban som bistår stipendiaterna med råd och dåd och båt. Och många andra. Att vi får bo här i Thomas hus, som det kallas, dessa sensommarveckor är ett resultat av många människors kärlek till Långviksskär. Det känns i huset. Och jag tycker om närvaron av alla tidigare stipendiater. Vi möter deras spår i form av böcker, bilder, deras barns teckningar, kanske bara en känsla som dröjt sig kvar. Huset är allas, och ingens, det är till låns som själva livet, det är mycket vackert, och det blir rymligare och rymligare av alla som bott här. 17 augusti. I dag såg vi en örn cirkla över Långviksskärs by och sedan segla in över Hynnskär. Det fanns ett avstånd i vinden. Något uppfordrande, sa Peter. Barnen plockade röda rönnbär, men också hallon. Björnbären börjar mogna. Helga Krook är författare och som en av årets Axel Sjöberg-stipendiater, tillbringade hon fem veckor på Långviksskär i somras. stångmärket

16 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Julbord 425: :- Helger, fre, lör o sön, 525:- p.p. inkl. glögg & kaffe. Barn, 0-5 år, GRATIS. Barn, 6-13 år, 10:-/år. Lekrum för de små. 15 dec Juldisco +30 år Julkonferens? Vi bjuder på konferenslokal Tel x65_grinda_jul Sida 1 Boka skärgårdsjulbord på Nässlingen! 24 november 16 december 2007 Boka bubbelbad och bastu i Sjövistet Julbord, logi, dubbelrum, frukost 925 kr Vill ni konferera bjuder vi på lokalen! Tel: (onsdag söndag) Endast julbord 395 kr Julen är annorlunda här ute. Hav, tång och 14 sorters sill. Välkommen till Grinda Wärdshus julbord. Pris inkl. transport t / r 655:- inkl. moms. Sov gott på Grinda Hotell. Transport t / r (enligt våra turer), julbord, dubbelrum, frukost & lunch. 1655:- per person inkl. moms. Konferenslokal heldag. Kaffe, lunch, julbord, logi samt frukost / 1 886:- (dubbel / enkelrum) per person exkl. moms. Tel , fax Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 350: /pers barn under 13 år 10: /år 1 dec 17 dec från kl Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja

17 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher. Öppet året runt. Julbord helger 3/12-17/12 Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget ICA livs & Statoil bensin Öppet hela året Telefon Öppettider Mån-Fre , Lör Julbord 30/11 19/12 Bokning och information Fax: Weekendpaket Westerbergs Livs Sandhamn Önskar God Jul Julmarknad 8-9 december ÖPPET ÅRET RUNT Weekendmys, Sportlov, Weekendmys Konferens mm. mm. Hummelgren Media tackar för det gångna året och önskar kunder och annonsörer God Jul & Gott Nytt År Vårens nummer utkommer Nr 1-7 februari, annonsstopp 11 januari Nr 2-31 mars, annonsstopp 29 februari Nr 3-8 maj, annonsstopp 11 april Nr 4-19 juni, annonsstopp 23 maj Nu ersätts latrinhämtningen av långtidskompostering! Passar både ute och inne! Se hur på

18 Tel: Svensk Representant Trafikskadetjänst AB, Från periskop och brygga Ubåtsman och amiral under kalla kriget. Minnesbilder från tiden Läs om amiral Stefensons spännande liv i flottan med dramatiska skildringar av ubåtsjakt och av andra händelser. Boken är rikt illustrerad med fotografier, målningar mm, varav flera i färg". Pris 285 kr. Du kan beställa boken direkt på fax , tel eller B OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMAN

19 Julklappserbjudande stöd Levande Skärgårdsnatur! Lennart fångar ljuset i skärgården året runt Lennart Carlheim-Gyllensköld har ett alldeles speciellt förhållande till skärgården. Det är inte enbart att han är helt fascinerad av ljuset i skärgården eller att han i alla år bott på Ornö om somrarna. Där ingår han förresten i konstnärsgruppen Havsbandet, som ställer ut i bygdegården varje sommar. Inte heller att han målar ute alla årstider, i sol och värme, regn och rusk och kyla ner till -7. Kallare än så tål inte färgerna. Inte heller att han med författaren Sven Barthel, som ständig inspirationskälla, seglar i hela skärgården med sin mahognyglänsande Laurinkoster för att måla. Nej, jag tror att hans alldeles speciella kärlek beror på att han är en av de konstnärer som fick Axel Sjöberg-stipendiet redan andra året det delades ut. Året var 1987 och året innan hade hans konstnärskollega Annette Fahlström tilldelats stipendiet och tillbringat några underbara veckor på Långviksskär. Där ska jag vara nästa år!, sade Lennart skämtsamt allvarligt. Och det var han! Sju veckor till och med! Lennarts konstnärliga bana började redan 1968, då han började Konsthögskolan i Stockholm, sedan har det rullat på med mängder av utställningar. Närmast kommande utställning blir på Konstnärshuset på Smålandsgatan i december. Nu vill han göra något för den skärgård han älskar så mycket. Därför vill han stödja Skärgårdsstiftelsen genom att erbjuda Stångmärkets läsare att köpa fyra litografier i A3- format, tryckta i en liten upplaga i 6-färg på Lindströms litografiska i Eslöv. Priset för de fyra litografierna som visar de fyra årstiderna är 2500 kronor och 500 av dessa går oavkortat till Projekt Levande Skärgårdsnatur. Jag vill gärna stödja stiftelsen för jag är nöjd med den när jag än är ute och seglar, säger Lennart Carlheim-Gyllensköld och erbjuder sina litografier till specialpris. FOTO: SUSANNE GRUNDEL Beställ mappen med de fyra litografierna på stiftelsens kansli, tel Betala till Lennarts postgirokonto: OBS! Kom ihåg att uppge namn och adress! Hämta sedan din mapp på stiftelsens kansli på Skeppsholmen! Lennart erbjuder sig att rama in litografierna för 400:-/ styck åt Dig som vill ha dem inramade enligt konstnärens egen smak! Ring honom på tel: Se mer om Lennart Carlheim-Gyllensköld på stångmärket

20 Ohoj! Ungdomar kika hit! Syns du i mörkret? Har du tänkt på hur svårt det är att se någon om den inte har reflex? Kolla vår vän Nalle och se skillnaden med och utan reflex. Tävling Vilket av dessa djur kallas skogen konung? 1.Örnen X. Älgen 2. Vargen Om du vet svaret, skriv ditt namn, adress och din ålder på ett vykort och skicka till Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm senast 7 januari 2008, så är du med i utlottningen av Första Boken om Nordens Vilda Djur. 20 stångmärket Myskoxe Nordens vilda djur Nästan varje dag talas det om djur i TV, radio och tidningar. Björnar som anfaller människor, vargar som tar boskap och en älg som ramlat i en swimmingpool. Mycket av det som skrivs är överdrivet och en del ska man inte alls tro på. Vill du veta mer om hur de svenska vilddjuren är på riktigt kan du läsa Första Boken om Nordens Vilda Djur och lära dig mer om dem. Ett exempel ur boken är Myskoxen, som är släkt med getter och antiloper och utrotades i Sverige redan på stenåldern. Den är ungefär 150 cm hög och väger mellan 200 och 400 kilo. Det lilla beståndet av myskoxar som fi nns i Härjedalen idag kommer från myskoxar som fl yttades från Grönland till Norge och vandrar mellan Sverige och Norge. Visst är det kul att det fi nns så spännande djur i Sverige ibland! I skolan: Läraren frågar lilla Kalle. Hur mycket är ett plus ett? Ett plus ett tre? säger Kalle. Du är ju dum, Kalle! Du och jag står här hur många är vi? Två dumma! vinnare rätt var systrarna Thilda och Ella Planting-Bergloo samt Britta Thorstrand, som (med lite hjälp av sina mammor?!) visste att squash inte Det var inte så många som kunde svaret i förra numrets tävling. Några som svarade Första Boken om Nordens Vilda Djur Berndt Sundsten & Jan Jäger 44 sidor ICA Bokförlag Cirkapris: 157:- Skicka din finaste vilddjursteckning till oss och vinn en fin bok! I dag skulle vi haft tefatstävling på rasten, men det blev ingen, säger Lisa Varför det, frågar mamma. Vi blev diskade! är en båt. Ni får Min Första Kokbok med posten! GRATTIS!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 Hälsa på hos Utö Rederi AB Öppen skärgård lockar med eld Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender Båtuppdragningstid på Svartsö Rysshärjningarna på Ostkusten

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja. Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen

Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja. Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 1/2008 Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen Dags för anmälan till Vänmötet på båtmässan

Läs mer

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan!

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 1 / 2 0 0 7 Passbåt till Arholma Milo har mulltoa i båten Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! Vintersol på Arholma Rysshärjningarna

Läs mer

Flera skäl att fara till Fejan i sommar!

Flera skäl att fara till Fejan i sommar! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2008 Flera skäl att fara till Fejan i sommar! Nya krögare, utställning och tillbyggt rökeri lockar besökare till Fejan. Anmäl till vårens vänkryssning med s/s Blidösund!

Läs mer

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU Stångmärket #3 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED Möt de som var först med att ge pengar till våra gåvokonton NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ Hugo och Olle energifyllda

Läs mer

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.)

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 4/2009 Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö Lyssna på skärgårdsradion i sommar Dags att anmäla till vänresa i augusti En vårdag på BIskopsö En Stockholmspojke berättar

Läs mer

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär #2 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Stångmärket 30 år Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär MÖT KONSTNÄREN STIG

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN?

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? #4 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? STORT OCH SMÅTT PÅ SJÖN Vi tar temperaturen på båtlivet SVARTVITT HUVUDSKÄR Upptäck de vackra grå nyanserna NATURENS EGET SKAFFERI

Läs mer

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation Stångmärket #1 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE FRAMTIDENS SKÄRGÅRD Att coacha en transformation möt gustav andersson Ny ordförande med miljöengagemang LIVET EFTER VINTERN Hur har fåglarna klarat

Läs mer

Skärgårdsresor 2006 2007

Skärgårdsresor 2006 2007 Skärgårdsresor 2006 2007 Vi ser till att Johansson på Harö får sin tidning Det är Waxholmsbolaget som hämtar de nybakade limporna på Utö. Det är våra båtar som kör ut mjölken till alla skärgårdshandlare

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen Stångmärket #1 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen FLYGHISTORIA PÅ GÅLÖ Vi trodde det var krig när planen kom TILLSYNSMÄN MED STORT T Tack till Tom och Sören

Läs mer

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar Stångmärket #1 / 2012 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE BASTUBAD Bastur på våra områden SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar HITTA HAMNEN 10 favoriter för natten TEMA BÅTLIV KAPPSEGLAREN

Läs mer

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. våren 2009: batteri arholma / kära götheborg / sundsveden / grisslornas skär / kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter Läs mer om våren Tjärvens fyr

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner MagasinSkärgård. MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter skärgårdsguide sommar paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner ROCK&RIGG STOCKHOLMS

Läs mer

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18 annons hela denna tematidning är en annons från mediaplanet annons Stora nassa foto: jeppe wickström Fästingsäsong Vaccinera dig ombord på fästingbåten Så hindrar du båttjuven Guide: Köpa sommarhus i skärgården

Läs mer

Möt Anders och hans psalmorkester. Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan. Läs om naturskolan på Möja

Möt Anders och hans psalmorkester. Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan. Läs om naturskolan på Möja EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 1/2010 Möt Anders och hans psalmorkester Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan Läs om naturskolan på Möja Dimman drar bort mot Hjälmö Dramatisk örlogshistoria

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Maj 2008 Stockholms skärgård Med skärgården som kontor Följ med ribbåtsföraren Micke på en vanlig arbetsdag sid 4 Hitta ditt drömhus En guide för dig som letar

Läs mer

Nya tidernya strategier

Nya tidernya strategier Nytt från Nämdöskärgården Nummer 13/April 2008 Pris: 10 kr Nya tidernya strategier I d e t ta n u m m e r kan man läsa rapporter från både SIKO:s och Hembygdsföreningens årsmöten. Där framgår tydligt att

Läs mer