1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)"

Transkript

1 1 juni Läsning 2 Pet 3:11b 15a, Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1) R. Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du födde jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. R. Du låter människorna vända åter till stoft, du säger:»vänd åter, ni människor.«ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en nattväkt. R. Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, det går snabbt förbi, vi flyger bort. R. Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. R. Halleluja Jfr Ef 1:17 18 V. Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. Evangelium Mark 12:13 17 Vid den tiden skickades några fariseer och herodesanhängare till Jesus, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom:»mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller skall vi inte göra det?«men han förstod att de hycklade och svarade:»varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den.«de räckte fram en, och han frågade:»vems bild och namn är detta?kejsarens«,

2 svarade de. Jesus sade:»ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.«Då häpnade de över honom. 2 juni Läsning 2 Tim 1:1 3, 6 12 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår herre. Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen. Responsoriepsalm Ps 123:1 2 (R. 1a) R. Till dig, o Herre, lyfter jag mina ögon. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som tronar i himlen. R. Ja, som tjänaren ger akt på sin herres hand och tjänarinnan på sin härskarinnas hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig. R. Halleluja Joh 11:25a, 26 V. Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren. Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Evangelium Mark 12:18 27 Vid den tiden kom det några saddukeer de säger att det inte finns någon uppståndelse och frågade Jesus:»Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru men inga barn, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andre gifte sig med änkan och dog också barnlös, likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag, vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne till hustru.«jesus svarade:»är det inte därför att ni

3 varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste.«3 juni Läsning 2 Tim 2:8 15 Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Responsoriepsalm Ps 25:4b 5b, 8 10, 14, (R. 4a) R. Herre, kungör mig dina vägar. Herre, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. R. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. R. Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, han inviger dem i sitt förbund. R. Halleluja Ps 119:34 V. Herre, ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt och hålla den av allt mitt hjärta. Evangelium Mark 12:28b 34 Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom:»vilket är det viktigaste budet av alla?«jesus svarade:»viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av

4 hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.«den skriftlärde sade:»du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.«när Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han:»du har inte långt till Guds rike.«sedan vågade ingen fråga honom mera. 4 juni Läsning 2 Tim 3:10 17 Du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Responsoriepsalm Ps 119:157, , , 168 (R. 165a) R. De som älskar din lag finner friden. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker inte från dina vittnesbörd. R. Summan av ditt ord är sanning, och dina rättfärdiga lagar varar för evigt. R. Mäktiga män förföljer mig utan skäl, men mitt hjärta fruktar för dina ord. R. De som älskar din lag finner friden, och inget får dem på fall. R. Herre, jag hoppas på din hjälp, och jag gör efter dina bud. R. Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, ty du känner alla mina vägar. R. Halleluja Joh 14:23 V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom,

5 och vi skall komma till honom. Evangelium Mark 12:35 37 Vid den tiden då Jesus undervisade i templet, frågade han:»hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt, genom den helige Ande: Herren sade till min herre: Sitt på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre; hur kan han då vara Davids son?«5 juni Läsning 2 Tim 4:1 8 Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Responsoriepsalm Ps 71:8 9, 14 15b, 16 17, 22 (R. 15a) R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte i min ålderdoms tid, överge mig inte, när min kraft försvinner. R. Men jag skall alltid hoppas på dig och mer och mer sjunga ditt lov. Min mun skall förkunna din rättfärdighet, hela dagen din godhet. R. Jag skall frambära Herrens väldiga gärningar, jag skall prisa din rättfärdighet, ja, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och än i dag förkunnar jag dina under. R. Då vill jag tacka dig på harpa för din trofasthet, min Gud, jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige. R.

6 Halleluja Matt 5:3 V. Saliga de som är fattiga i anden, dem hör himmelriket till. Evangelium Mark 12:38 44 Vid den tiden sade Jesus till folket i sin undervisning:»se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.«han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade:»sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.«6 juni KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Första läsningen 1 Mos 14:18 20 Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram:»Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himlens och jordens skapare. Välsignad vare Gud den Högste som gav dina fiender i ditt våld.«och Abram lämnade honom tionde av allt. Responsoriepsalm Ps 110:1 4 (R. 4bc) R. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Så lyder Herrens ord till min härskare: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. R. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. R. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. R. Andra läsningen 1 Kor 11:23 26

7 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade:»detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.«likaså tog han bägaren efter måltiden och sade:»denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.«var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. Halleluja Joh 6:51 V. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Evangelium Luk 9:11b 17 Vid den tiden talade Jesus till folket om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp. När det led mot kvällen vände sig de tolv till honom och sade:»låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken.«han svarade:»ge dem något att äta, ni själva.«de sade:»vi har inte mer än fem bröd och två fiskar om vi nu inte skall gå och köpa mat åt alla de här människorna.«det var omkring fem tusen män. Men han sade till lärjungarna:»låt dem slå sig ner i grupper om femtio.«de gjorde som han sade och lät alla slå sig ner. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han dem och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta, och de överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv korgar. 7 juni Läsning 1 Kung 17:1 6 Tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab:»Så sant Herren, Israels Gud, lever, han vars tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det.«och Herrens ord kom till honom. Han sade:»gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag befallt att där förse dig med föda.«då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Och korparna förde till honom bröd och kött på morgonen och bröd och kött på aftonen, och sin dryck fick han ur bäcken. Responsoriepsalm Ps 121 (R. jfr 2) R. Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Jag ser upp emot bergen:

8 varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. R. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han som beskyddar Israel, han vakar ständigt, han slumrar inte. R. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. R. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall alltid bevara dig, när du går och när du kommer, nu och för evigt. R. Halleluja Matt 5:12a V. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. Evangelium Matt 5:1 12 Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:»saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.«8 juni Läsning 1 Kung 17:7 16

9 Bäcken på den platsen där Elia låg och gömde sig torkade ut, därför att det inte regnade i landet. Då kom Herrens ord till honom. Han sade:»res dig och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och uppehåll dig där. Se, jag har där befallt en änka att förse dig med föda.«han reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne och sade:»hämta litet vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.«när hon nu gick för att hämta det, ropade han efter henne och sade:»ta också med dig ett stycke bröd åt mig.«men hon svarade:»så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en kaka bröd, utan bara en handfull mjöl i krukan och litet olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö.«då sade Elia till henne:»frukta inte. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka av det åt mig, och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son.ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset, intill den dag då Herren låter det regna på jorden.«då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta, hon själv och han och hennes husfolk, en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut, och det fattades inte olja i kruset, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Responsoriepsalm Ps 4:2 5, 7 8 (R. 7) R. Låt ditt ansikte lysa över oss. När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum, var mig nådig och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, hur länge skall ni älska fåfänglighet och fara efter lögn? R. Besinna att Herren har utvalt den fromme, Herren hör när jag ropar till honom. Bäva, och upphör med er synd. Tänk efter där ni ligger, och var stilla. R. Många säger:»vem ger oss lycka?«herre, låt ditt ansikte lysa över oss! Du ger mig glädje i hjärtat, större än andras, när de får säd och vin i överflöd. R. Halleluja Matt 5:16 V. Låt ert ljus lysa för folket, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Evangelium Matt 5:13 16

10 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:»ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.«9 juni Läsning 1 Kung 18:20 39 Ahab sände omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sade:»hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom.«och folket svarade honom inte ett ord. Då sade Elia till folket:»jag ensam är kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld på den, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den gud som då svarar med eld, han må vara Gud.«Allt folket svarade och sade:»ditt förslag är gott.«då sade Elia till Baals profeter:»välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er guds namn, men eld får ni inte tända.«då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade:»baal, svara oss.«men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade de runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag, retades Elia med dem och sade:»ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då skall han väl vakna.«då ropade de ännu högre och ristade sig, som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elia sade till allt folket:»träd hit fram till mig.«så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare, som hade blivit nedrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit:»israel skall vara ditt namn.«och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två sea mått. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sade han:»fyll fyra krukor med vatten, och häll ut vattnet över brännoffret och veden.«han sade vidare:»gör så ännu en gång.«och de gjorde så för andra gången. Därefter sade han:»gör så för tredje gången.«och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade:»herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan.«

11 Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet som var i graven. När allt folket såg detta, föll de ned på sina ansikten och sade:»herren är det som är Gud! Herren är det som är Gud!«Responsoriepsalm Ps 16:1 2a, 4 5, 8, 11 (R. 1) R. Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig. Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig. Jag säger till Herren:»Du är ju Herren.«R. De som tar sig andra gudar, de drabbas av svåra plågor. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. R. Herren är min beskärda del och bägare, du håller mitt öde i dina händer. Jag har alltid haft Herren för mina ögon, han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R. Du visar mig livets väg, inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand för evigt. R. Halleluja Ps 25:4b, 5a V. Herre, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning. Evangelium Matt 5:17 19 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:»tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«10 juni Läsning 1 Kung 18:41 46 Elia sade till Ahab:»Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn.«då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare:»gå upp och skåda ut åt havet.«

12 Denne gick då upp och skådade ut men sade:»jag ser ingenting.«så sade han till honom sju gånger att gå tillbaka. När han då kom dit sjunde gången, sade han:»nu ser jag ett litet moln, inte större än en manshand, stiga upp ur havet.«då sade han:»gå upp och säg till Ahab: Spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar.«och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inemot Jisreel. Responsoriepsalm Ps 65:10 13 (R. 2a) R. Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion. Du visar omsorg om landet och vattnar det, du låter det flöda över av rikedom. Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna, när du så bereder jorden. R. Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt, med regnskurar mjukar du upp den, det som växer på den välsignar du. R. Du kröner året med ditt goda, och där du går fram ges skörd i överflöd: betesmarkerna i öknen dryper, och höjderna omger sig med fröjd. R. Halleluja Jfr Joh 13:34 V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Evangelium Matt 5:20 26 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:»jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«

13 11 juni JESU HJÄRTAS DAG Högtid Första läsningen Hes 34:11 16 Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet. Responsoriepsalm Ps 23 (R. 1) R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. [Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.] Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. R. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. R. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. R. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R. Andra läsningen Rom 5:5b 11 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss

14 genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Halleluja Matt 11:29ab V. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta eller: Halleluja Joh 10:14 V. Jag är den gode herden, säger Herren; jag känner mina får, och de känner mig. Evangelium Luk 15:3 7 Vid den tiden gav Jesus fariseerna och de skriftlärda denna liknelse:»om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.«12 juni JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA Läsning Jes 61:9 11 Mitt släkte skall bli känt bland folken och deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem skall märka på dem att de är ett släkte som Herren har välsignat. Jag gläder mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud, eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp och lovsång, inför alla folk.

15 Responsoriepsalm 1 Sam 2:1, 4 8d (R. 1a) R. Mitt hjärta jublar över Herren. Mitt hjärta jublar över Herren, Herren har upphöjt mitt horn. Min mun öppnas vitt mot mina fiender, jag gläder mig över din hjälp. R. Herren bryter sönder hjältarnas bågar, men de stapplande får rusta sig med kraft. De som var mätta måste ta lega för bröd, men de som hungrade hungrar inte mer. Den ofruktsamma får föda sju gånger om, men den som var barnrik vissnar bort. R. Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. Han gör fattig och han gör rik, han slår ner och han reser upp. R. Han upprättar den ringe ur stoftet, han lyfter den fattige ur dyn, han låter honom sitta bredvid furstar, han låter honom inta en äroplats. R. Halleluja Jfr Luk 2:19 V. Salig är du, jungfru Maria, du som begrundade Herrens ord i ditt hjärta. Evangelium Luk 2:41 51 Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom:»barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.«han svarade:»varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?«men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. 13 juni ELFTE SÖNDAGEN»UNDER ÅRET«

16 Första läsningen 2 Sam 12:7 10, 13 Natan sade till David:»Så säger Herren, Israels Gud: Jag smorde dig till kung över Israel och räddade dig undan Saul. Jag gav dig din herres kungadöme och lade din herres hustrur i dina armar; Israel och Juda gav jag åt dig. Och om inte detta hade varit nog skulle jag ha gett dig mer därtill. Varför har du då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Hettiten Uria har du dräpt med svärd. Hans hustru har du tagit, och honom själv har du dödat med ammoniternas svärd. Nu skall svärdet i all framtid hemsöka din ätt, därför att du föraktade mig och tog hettiten Urias hustru.«david sade:»jag har syndat mot Herren.«Natan svarade:»herren förlåter dig din synd, du skall icke dö.«responsoriepsalm Ps 32:1 2, 5, 7, 11 (R. jfr 5c) R. Herre, förlåt mig min synd. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! R. Jag erkände min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. R. Du är min fristad, du bevarar mig för nöden, du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla! Alla rättrådiga, ropa av fröjd! R. Andra läsningen Gal 2:16, Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Halleluja 1 Joh 4:10b V. Gud har älskat oss och sänt sin Son som försoningsoffer för våra synder.

17 Evangelium Luk 7:36 8:3 Vid den tiden bjöd en av fariseerna hem Jesus på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv:»om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.«då sade Jesus till honom:»simon, jag har något att säga dig.säg det, mästare«, sade han.»två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?«simon svarade:»den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.du har rätt«, sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till Simon:»Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.«och han sade till henne:»dina synder är förlåtna.«de andra vid bordet sade då för sig själva:»vem är han som till och med förlåter synder?«men Jesus sade till kvinnan:»din tro har hjälpt dig. Gå i frid.«därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. eller (kortare läsning): Evangelium Luk 7:36 50 Vid den tiden bjöd en av fariseerna hem Jesus på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv:»om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.«då sade Jesus till honom:»simon, jag har något att säga dig.säg det, mästare«, sade han.»två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?«simon svarade:»den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.du har rätt«, sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till Simon:»Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.«och han sade till henne:»dina synder är förlåtna.«de andra vid bordet sade då för sig själva:»vem är han som till och med förlåter synder?«men Jesus sade till kvinnan:»din tro har hjälpt dig. Gå i frid.«

18 14 juni Läsning 1 Kung 21:1 16 Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade:»låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård i stället, eller om dig så behagar, vill jag ge dig pengar som betalning för den.«men Nabot svarade Ahab:»Må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel.«då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred för det svars skull som jisreeliten Nabot hade gett honom, när denne sade:»jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel.«och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Då kom hans hustru Isebel in till honom och frågade honom:»varför är du så missmodig, och varför äter du ingenting?«han svarade henne:»därför att när jag talade till jisreeliten Nabot och sade till honom: Låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar, vill jag ge dig en annan vingård i stället, då svarade han: Jag vill inte låta dig få min vingård.» Då sade hans hustru Isebel till honom:»är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag skall skaffa dig jisreeliten Nabots vingård.«därefter skrev hon ett brev i Ahabs namn och satte sigill under det med hans signetring och sände så brevet till de äldsta och förnämsta i Nabots stad, de som bodde där tillsammans med honom. Och hon skrev i brevet så:»lys ut en fasta, och låt Nabot sitta längst fram bland folket. Och låt så två onda män sätta sig mitt emot honom, och låt dem vittna mot honom och säga: Du har talat kränkande mot Gud och kungen. För så ut honom och stena honom till döds.«och de äldsta och förnämsta männen i staden, de som bodde där i hans stad, handlade i enlighet med det bud som Isebel hade sänt dem och som det var skrivet i brevet som hon hade sänt till dem. De lyste ut en fasta och lät Nabot sitta längst fram bland folket. Och de två onda männen kom och satte sig mitt emot honom. Och de onda männen vittnade mot Nabot inför folket och sade:»nabot har talat kränkande mot Gud och kungen.«då förde man honom utanför staden och stenade honom till döds. Därefter sände de bud till Isebel och lät säga:»nabot har blivit stenad till döds.«så snart Isebel hörde att Nabot var stenad till döds, sade hon till Ahab:»Res dig och ta jisreeliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död.«så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig iväg ned till jisreeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Responsoriepsalm Ps 5:2 3, 5 7 (R. 2b) R. Herre, hör min suckan. Lyssna, Herre, till mina ord, hör min suckan. Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, ty jag åkallar dig. R. Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, den som är ond får inte bo hos dig. Du hatar alla ogärningsmän,

19 inga övermodiga består inför dina ögon. R. Du förgör dem som talar lögn, de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren. R. Halleluja Ps 119:105 V. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Evangelium Matt 5:38 42 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:»ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.«15 juni Läsning 1 Kung 21:17 29 Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade:»res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du skall tala till honom och säga: Så säger Herren: Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter skall du tala till honom och säga: Så säger Herren: På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod skall hundarna slicka också ditt blod.» Ahab sade till Elia:»Har du slutligen funnit mig, du min fiende?«han svarade:»ja, jag har funnit dig. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, skall jag också låta vad ont är komma över dig och skall sopa bort dig, och av Ahabs hus skall jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag skall göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons, hus, därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda. Också om Isebel har Herren talat och sagt: Hundarna skall äta upp Isebel vid Jisreels murar. Ja, den av Ahabs hus, som dör i staden, skall hundarna äta upp, och den som dör ute på marken skall himmelens fåglar äta upp.«(ingen har heller varit som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isebel eggade honom till det. Mycken styggelse förövade han, genom att han följde efter de eländiga avgudarna, alldeles så som amoréerna hade gjort, vilka Herren fördrev för Israels barn.) Men när Ahab hörde de orden, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade:»har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig, skall jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid skall jag låta olyckan komma över hans hus.«responsoriepsalm Ps 51:3 6a, (R. jfr 3a) R. Var mig nådig, o Gud.

20 Gud, var mig nådig i din godhet, utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd. R. Ty jag känner mina synder, mina överträdelser är alltid inför mig. Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. R. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina skulder. Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. R. Halleluja Jfr Joh 13:34 V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Evangelium Matt 5:43 48 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:»ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«16 juni Läsning 2 Kung 2:1, 6 14 Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa:»Stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan.«Men han svarade:»så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.«och de gick båda sin väg. Men femtio män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd, längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor. Och de gick så båda på torr mark därigenom. När de hade kommit över, sade Elia till Elisa:»Be mig om vad jag skall göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.«elisa sade:»må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig.«han svarade:»du har bett om något svårt. Men om du ser mig, när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej.«medan de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn av eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Och Elisa såg det och ropade:»min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!«sedan såg han honom inte mer. Och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken.

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

Första Samuelsboken. Samuels födelse

Första Samuelsboken. Samuels födelse 1 Samuels födelse 1 I Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jerocham, son till Elihu, son till Tochu, son till Suf av Efraims stam. 2 Elkana

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov 1 vid Nebukadnessars hov 1 Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. 2 Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld, och även en

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna:

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna: Milarepa buddhistiskt drama i fem akter av Christian Lanciai (1995). Personerna: Buddha Ananda, hans favoritlärjunge fyra andra lärjungar Mila-Sherab-Gyaltsen, Milarepas far hans hustru, "Vita Girlanden

Läs mer

PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015

PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015 PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015 INNEHÅLL: Praktisk information... 4 Barnkonferensen...5 Hitta rätt i Göteborg...6 Internationella gäster...9 Program för dagar och kvällar...10

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer