Lokalföreningspärm 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalföreningspärm 2011"

Transkript

1 Lokalföreningspärm 2011

2 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning av UN Women nationell kommitté Sverige... 7 Riktlinjer för UN Women Sveriges lokalföreningar Stadgar för UN Women ort eller region Loggor UN Women Sverige Utlägg för UNIFEM Sverige Ekonomi och årsmöte Rekvisition av bidrag 50-lappen till lokalföreningar Rekvisition av bidrag för FN-dagsfirande till lokalföreningar UN Women Sveriges riktlinjer för hantering av direkt värvade medlemmar Verksamhetsberättelse Örebro Verksamhetsberättelse Östersund Verksamhetsberättelse Gotland Verksamhetsberättelse Göteborg Verksamhetsberättelse Malmö STÖD EN MEDSYSTER underlag för insamling/informationsspridning Säljbrev MR-boxar Säljbrev handbok

3 Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg Datum: 4-5 feb 2011 Plats: UN Women Sveriges kansli, Hammarby Allé 93 i Hammarby Sjöstad/Stockholm Fredag 4 feb 2011 Förmiddag: Lokalföreningshelgens deltagare reser till Stockholm under förmiddag. Notera att mötet ej startar med gemensam lunch. 13:00 UN Women Sveriges ordförande Margareta Winberg hälsar välkommen 13:15 Praktisk information och helgens upplägg gås igenom 13:40 Deltagarna presenterar sig 14:00 Genomgång UN Women & UN Women Sverige 14:30 Fikapaus 15:00 Lokalföreningar rapporterar aktiviteter :00 Organisation och förening: bilda lokalförening, värva medlemmar, nå ut i media. 17:00 Profilprodukt: presentation MR-kort 17:30 Internationellt arbete: säkerhetsrådsresolution :00 Avslut av dagen 19:15 Ev. Fördrink 20:00 Gemensam middag 3

4 Lördag 5 feb :00 Genomgång hemsida samt riktlinjer lokalföreningars egna hemsidor 09:45 Fika-paus och mingel/nätverkande 10:00 Planering 2011 i grupper (ta en paus när det behövs fika finns redo) 11:00 Genomgång lokalföreningspärm + verksamhetsplanering för UN Women Sverige :40 Presentation nytryck handbok Jämställdhet är en mänsklig rättighet 12:00 Frågor & Utvärdering 12:30 Avslut och gemensam lunch Eftermiddag Hemresa för tillresta lokalföreningsdeltagare Anteckningar från lokalföreningshelgen skickas till deltagarna samt lokalföreningars unifem.seadresser. Dokument till lokalföreningspärmen 2011 kommer att finnas tillgängligt för nedladdning i pdf under Notera att UN Women Sveriges årsmöte äger rum i Stockholm lördag 16 april Tack för din medverkan och det aktiva engagemang du lägger ned på UN Women Sverige och kvinnors mänskliga rättigheter, globalt och lokalt! 4

5 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information Lokalföreningshelgen äger rum på UN Women Sveriges nya kansli i Hammarby Sjöstad, Stockholm Hammarby Allé 93, 4 tr Tel: Stockholm Kontaktpersoner Matilda Lidström, organisationssekreterare: Toomas Almqvist, praktikant: Britt Öhman, vice ordförande: Resa med SL För att besöka oss åker du med tunnelbanas gröna linje till Gullmarsplan, byter till Tvärbanan (riktning Sickla) och åker två stationer, avstigning Luma. Gå bakåt i tågets riktning till Hammarby Allé 93. Resan från T-centralen tar enligt SL ca 20 minuter men räkna med något mer om det är första gången ni kommer till kansliet. Köp remsor (som helst flera personer kan resa på) och behåll kvitto för inköpet. Mot inlämnande av kvitto till UN Women Sverige återfås summan. Om du reser med flyg måste du först ta dig till Cityterminalen och där byta till tunnelbana. Till Cityterminalen från Arlanda går flygbuss alt. tåget Arlanda Express för er som har bråttom. Vi ser gärna att ni väljer det billigaste alternativet. Reseersättning återfås mot inlämning av kvitto till UN Women Sverige. Hotell Hotellets adress är: Park Inn Stockholm Hammarby Sjöstad Midskeppsgatan Stockholm Tel nr: Hotellfrukost inkluderad Till hotellet tar du dig på samma sätt som till UN Women Sveriges kansli, men istället för att gå av vid station Luma åker du en till station till Sickla Kaj. Hotellet ligger ca 3 minuters gångväg från station Sickla Kaj. Korsa tvärbanespåret (som precis före stationen har svängt vänster), fortsätt rakt fram på den gata där du ser en 7-eleven-affär och en Max-restaurang. Hotellets byggnad är hög och enkel att se. Gå ett par kvarter. Hotellbokning är gjord i UNIFEM:s namn. Check-in kan göras före konferens-start (ev enbart lämna baggage) eller senare på kvällen. Check-ut är lördag 12:00 (kan ev bli 14:00). 5

6 Deltagarlista Lokalförening Deltagare Mail UN Women Boden Güler Gül UN Women Gotland Monica Engström Thomsson Ingela Hägglund UN Women Göteborg Daniel Mostafaiy Lotta Wärnå Aurora Cederholm Daphne Sandberg UN Women Malmö Johanna Schmidt UN Women Luleå Eva Hedesand Lundqvist Birgitta Ahlqvist UN Women Stockholm Lina Ahlerup Jenny Maria Lundberg UN Women Uppsala Mehri Afsahi Siri Holmqvist Elisabeth Persson Ylva Tottmar UN Women Vilhelmina UN Women Värmland Kan ej komma, hälsar! Kan ej komma, hälsar! UN Women Örebro Ingrid Pincus Sahar Al-Badri Ingeborg Rydin Nahid Dorotskar Saga Gevargez Lilian Ivarsson-Sporrong Mayson Murad UN Women Östersund Isis Nyampame Frida Ryholt UN Women Sveriges styrelse Margareta Winberg Britt Öhman Maj Britt Theorin Anna Norlin UN Women Sveriges kansli Matilda Lidström Toomas Almqvist Sabina Carlsson Inbjuden talare Emma Wistrand 6

7 Jan 2011 Till den det berör, Verksamhetsbeskrivning av UN Women nationell kommitté Sverige UN Women nationell kommitté Sverige är en av UN Womens 18 nationella kommittéer och grundades 1986 som den svenska UNIFEM-kommittén. Organisationen har sitt säte i Sverige och är en svensk religiöst och politiskt obunden NGO (non-governmental organization). UN Women sjösattes 1 januari 2011 och huvudkontoret ligger vid FN i New York. UN Womens internationella arbete är inriktat mot främst fem tematiska områden: öka kvinnors deltagande på ledande positioner motverka våld mot kvinnor öka kvinnors deltagande i konfliktlösnings- och fredsarbete förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå vad gäller budgetplanering Nationella kommittéer har som uppgift att främja UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter genom 1. information/utbildning 2. politisk påverkan 3. insamling UN Women Sverige arbetar inom information/utbildning på följande sätt: öka kunskap i Sverige om FN:s kvinnokonvention genom informationskampanjer, studiecirklar, kapacitetsstärkande, utbildningsseminarier, konferenser och samarbeten. Som exempel kan nämnas en nationell konferens som UNIFEM nationell kommitté Sverige samordnade med Ungdomsstyrelsen 2009 för uppmärksammandet av CEDAW 30 år. Konferensen samlade ca 200 deltagare från Sveriges kommuner och landsting samt frivilligorganisationer. Våld mot kvinnor var huvudtema och Yakin Ertürk en av huvudtalarna. Ett annat exempel är den nationella konferens som hölls 2010 på temat Makt, jämställdhet och beslutsfattare. Inés Alberdi skulle ha deltagit men fick ställa in pga askmolnet från Island. Carolyn Hannan var en av huvudtalarna och konferensen samlade återigen ca 200 deltagare och nådde beslutsfattande målgrupper inom Sveriges kommuner och landsting såväl som övriga frivilligorganisationer. 7

8 Öka kunskap i Sverige om våld mot kvinnor/människohandel genom informationskampanjer, kapacitetsstärkande utbildningsseminarier, konferenser och samarbeten med främst fackförbund. Som exempel kan nämnas ett för varje år fördjupat samarbete med den svenska fackföreningsrörelsen där UNIFEM eller UN Women nationell kommitté Sverige föreläser om sambandet mellan människohandel för sexuella ändamål, prostitution och efterfrågan. Vår anställda jurist med expert-kunskaper om sk trafficking samordnar konferenser ute på fackförbunden och uppmärksammar frågan i hela Sverige, från Luleå till Malmö. Öka kunskap i Sverige om UN Womens arbete och kvinnors mänskliga rättigheter vid Internationella kvinnodagen 8 mar, FN-dagen 24 okt och FN:s dag mot våld mot kvinnor 25 nov. Som exempel kan nämnas ett samarrangemang ihop med freds-, människorätts- och jämställdhetsorganisationer på internationella kvinnodagen. UN Women nationell kommitté Sverige har sedan flera år tillbaka agerat samordnare av uppmärksammandet av 8 mars i Sverige. Detta har 2011 resulterat i ett stort arrangemang på Historiska museet i Stockholm, där museiledningen upplåter lokaler för ca 400 personer gratis åt oss (eftersom vi under flera år har byggt upp vår trovärdighet) och arrangemanget samlar över 50 av de viktigaste organisationerna i Sverige. Tidigare år har jämställdhetsministern eller annan minister medverkat som huvudtalare. FN-dagen har av tradition de senaste åren uppmärksammats under en interaktiv heldag (Speakers corner, klotterplank, informationsmontrar) på Stockholms centralstation i samarbete med övriga FN-organisationer i Sverige (både de svenska representationskommittérna samt regionkontor samarbetar, dvs både UNHCR, UNDP, FAO, UNICEF och UN Women finns på plats). Den 25 november brukar UN Women nationell kommitté Sverige genomföra ett riksdagsseminarium om våld mot kvinnor och uppmärksamma Vita Bandet-kampanjen inför riksdagsledamöter. Experttalare bjuds in och evenemanget riktar sig även till en intresserad allmänhet. UN Women Sverige stödjer UN Womens uppdrag genom medlemsprogram och insamlingstillfällen. Enskilda medlemmar organiserar sig i ca 10 lokalföreningar och det är även möjligt för övriga svenska kvinnorätts- eller FN-organisationer att gå med som medlemsorganisation. Varje medlem har rösträtt vid årsmötet som hålls varje år i april. Uppbyggnaden av lokalföreningsverksamhet är av stor vikt att vara rikstäckande innebär att vi lokalt når ut lite enklare i lokal media om frågor som rör FN och jämställdhet. Lokalföreningarna finns bland annat i Boden, Luleå, Vilhelmina, Östersund, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro, Visby, Göteborg och Malmö. 8

9 2. Påverkansarbete UN Women nationell kommitté Sverige når genom ovanstående informations-/utbildningsaktiviteter beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Utöver detta uppvaktas jämställdhetsministern och biståndsministern vid lämpliga tillfällen under ett år. UN Women nationell kommitté Sverige sitter bland annat med i den svenska regeringens jämställdhetsråd. Som organisation blir vi tillfrågade i samband med remissrundor för våldtäktslagstiftning eller uppdatering av den svenska jämställdhetspolicyn för utvecklingssamarbete. Vid besök av UN Womens huvudkontor så bistår kommittén den besökande UN Women-medarbetaren och medverkar vid möten vid UD eller Sida. 3. Insamling UN Women nationell kommitté Sverige har upplevt ett behov av att kunna presentera konkreta UN Women-program för att på ett trovärdigt och effektivt sätt nå ut till en bred svensk allmänhet med insamlingsmålet. För att uppnå detta genomfördes 2009 en fältstudie till UNIFEM:s centralfrikanska regionkontor som ligger i Rwanda. Härifrån besöktes UNIFEM-projekt i östra delarna av Demokratiska Republiken Kongo och i Rwanda med hjälp av UNIFEM-medarbetare från Rwanda, DRK och Burundi. Materialet ligger till grund för informations- och insamlingssatsningar: möjligheten att öronmärka insamlade medel till förmån för UN Women-program mot våld mot kvinnor i DRK har underlättat insamlingsarbetet enormt. Som exempel kan berättas att hösten 2010 överlämnades över kr från Svenska Lottakåren till UN Women nationell kommitté Sverige under en ceremoni där Kronprinssessan Viktoria medverkade. Som nationell kommitté håller vi på att växa och arbetar som ni ser på flera nivåer internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Ordförande för UN Women Sverige aktiva och icke-arvoderade styrelse är ambassadör Margareta Winberg, tidigare jämställdhetsminister och vice statsminister. Kansliet finns i Stockholm och leds av organisationssekreterare Matilda Lidström. För mer information, vänligen kontakta oss på Med vänliga hälsningar Margareta Winberg Ordförande UN Women nationell kommitté Sverige UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Women s arbete genom informationsarbete/påverkansarbete/insamling. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, eliminera våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet. 9

10 RIKTLINJER för UN Women Sveriges lokalföreningar Februari 2007 Reviderade januari 2008, februari 2009, september 2010 Lokalföreningarna är ideella föreningar där vi möts i ett gemensamt intresse. En ideell förenings största resurs är medlemmarnas frivilliga arbete. Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlemmar, delta i och påverka föreningens verksamhet. För att bilda en förening krävs föreningens namn, stadgar och en styrelse. Lokalföreningens namn ska ha formen UN Women plus ort eller region, t.ex. UN Women Göteborg eller UN Women Värmland. För att bilda en förening kallar man till ett första möte där man kommer överens om vad föreningen ska göra i stora drag och vad den ska heta. Man bildar också en provisorisk styrelse, en s.k. interimstyrelse som ska bestå av minst tre personer: ordförande, kassör och sekreterare. Man väljer också en revisor som har till uppgift att för medlemmarna granska räkenskaperna och styrelsens arbete. Vid mötet skrivs ett protokoll. Interimsstyrelse och den slutligt valda styrelsen Interimsstyrelsens främsta uppgift är att göra förslag till verksamhetsplan/ verksamhetsprogram. Styrelsen utarbetar också förslag till stadgar (det finns exempel från andra lokalföreningar) och kallar till årsmöte där föreningen formellt bildas. På årsmötet väljs en styrelse med minst tre ledamöter (ordförande, kassör och övriga ledamöter), revisorer och en valberedning. Man utser också de som ska ha teckningsrätt till föreningens firma (firmatecknare) och konto/n. Styrelsen ska bestå av minst tre personer, men vi rekommenderar minst fem eftersom det underlättar arbetet och den demokratiska processen. Ordförande - är föreningens ansikte utåt - ansvarar för kallelserna till styrelsemöten, möten och årsmötet - ansvarar för att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs - leder föreningens möten, fungerar som mötesledare - samordnar styrelsens arbete 10

11 Sekreterare - skriver protokoll från styrelse- och andra möten - tar hand om och arkiverar protokoll och skrivelser - ansvarar tillsammans med ordföranden för att medlemmarna kallas till möte - går tillsammans med ordföranden igenom vad som ska tas upp på årsmötet Kassör - ansvarar för föreningens ekonomi, bokföring och bokslut - ansvarar för att söka bidrag - ser till att revisorerna går igenom ekonomi och verksamhet inför årsmötet - ansvarar för medlemsmatrikeln Ordförklaringar Protokoll är en nedtecknad beskrivning av ett möte och ffa vilka beslut som fattats. Protokollet skrivs under av mötessekreteraren, mötesordföranden och/eller av den som blivit utsedd att justera protokollet. Bokföring är nödvändig för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål lokalföreningen ställt upp. Alla affärshändelser ska bokföras, en affärshändelse är in- eller utbetalningar, överföringar mellan konton, egna uttag och insättningar, varor och tjänster som köps och säljs, och eventuella löner som betalas. Bokslut är en sammanfattning av de löpande räkenskaperna under året och sker i form av balans- och resultaträkning. I balansräkningen redovisar kassören föreningens tillgångar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen. I resultaträkningen redovisas intäkter, utgifter och överskott/underskott under året. Årsmöte På första årsmötet godkänner man stadgarna och väljer en styrelse. Årsmötet är föreningens högsta bestämmande organ. Alla medlemmar ska kallas till årsmötet och det är medlemmarna som har den yttersta beslutsrätten i föreningen. Alla beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Inför årsmötet har styrelsen skrivit en verksamhetsberättelse där man redogör för vad man gjort under året och en verksamhetsplan där man föreslår vad föreningen ska göra kommande år. Valberedning Valberedningen är en grupp vars huvuduppgift är att föreslå kandidater för val till styrelsen. Valberedningen ska väljas på årsmötet. Stadgar Stadgar är föreningens egna regler och riktlinjer. I stadgarna står det hur föreningen ska arbeta. Stadgarna är grunden i en ideell förening. Stadgarna berättar kortfattat om 11

12 föreningens ändamål och innehåller vissa grundläggande regler för föreningens verksamhet. Det finns framtagna normalstadgar för lokalförening, som föreningen bör använda, eftersom UN Women Sveriges stadgar ska ligga grund för lokalföreningarnas stadgar. Lokalföreningarnas stadgar fastställs på respektive förenings årsmöte och skickas till UN Women Sveriges kansli. Organisationsnummer Föreningen måste inte ha ett organisationsnummer men det behövs om ni ska öppna bankkonto. Utan organisationsnummer och bankkonto kan inte föreningen ingå avtal eller söka vissa bidrag. Föreningen bör därför ansöka om organisationsnummer hos skatteverket. Öppna konto Det är kassörens ansvar att öppna bankkonto i föreningens namn, om man så beslutar. Firmatecknare Beslut om firmatecknare tas på ett styrelsemöte, det kan t ex vara ordföranden och kassören. Om ni utser två firmatecknare kan det vara två i förening eller var för sig. Firmatecknaren har rätt att skriva på papper som räkningar, avtal och så vidare. Firmatecknaren får även ta ut pengar från föreningens konto. I vissa fall när man söker pengar kan man behöva vara två firmatecknare. Att söka pengar Lokalföreningarna ska aktivt söka pengar för att finansiera sin verksamhet. Lokalföreningarna har rätt att rekvirera ett etableringsbidrag från UN Women Sverige efter föreningsbildandet. Föreningen kan också söka pengar hos UN Women Sverige för arrangemang på FN-dagar. En lokalförening kan också söka bidrag från kommun, länsstyrelse, landsting och studieförbund. För att söka pengar från kommunen ska protokoll från bildandemötet och stadgarna bifogas. Det är nödvändigt med ett organisationsnummer och ett bankkonto för att söka föreningsbidrag. Revisor Revisorerna, som bör vara två stycken, kontrollerar för medlemmarnas räkning att räkenskaperna och verksamheten fungerar. De lämnar en skriftlig rapport om sin granskning till årsmötet. Revisorerna ska alltid få tillgång till styrelseprotokoll och föreningens räkenskaper. Revisorerna behöver inte vara auktoriserade. Revisorerna väljs på årsmötet. Lokaler Det ankommer på lokalföreningarna själva att ordna med lokal för möten. Hör med exempelvis kommunen, skolor eller FN-föreningen på er ort. Ni kan också kontakta organisationer som är medlemmar i UN Women Sverige på er ort. UN Women Sverige har ett samarbetsavtal med ABF, vilket kan underlätta lån eller hyra av ABF:s lokaler. 12

13 UN Women Sverige och lokalföreningarna UN Women Sverige är en av UN Women:s nationella kommittéer (d.v.s. en ideell organisation) som representerar UN Women i Sverige och arbetar i UN Women:s anda för kvinnors mänskliga rättigheter. Det är kommittéernas uppdrag att skapa intresse för och på olika sätt stödja UN Women och dess arbete för kvinnors mänskliga rättigheter. UN Women är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Lokalföreningarnas vision och mål ska överensstämma med UN Women Sveriges. Lokalföreningarna ska arbeta i enlighet med UN Women Sveriges stadgar och riktlinjer. Varje lokalförening väljer sin egen styrelse och det är sedan denna styrelse som väljer vilka projekt som lokalföreningen ska bedriva. All verksamhet finansierar föreningarna utifrån en egen budget med finansiellt stöd från UN Women Sverige och eventuellt andra bidrag som föreningen har fått. Lokalföreningarna uppmuntras att arbeta kring FN-dagarna som på så sätt får uppmärksamhet i hela Sverige: 8 mars, Internationella kvinnodagen 24 oktober, FN-dagen 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor Medlemmar Lokalföreningens medlemmar är medlemmar i UN Women Sverige och betalar den årliga medlemsavgiften till UN Women Sverige. Av den avgift medlemmarna betalar till UN Women Sverige utbetalas 50 kr till fungerande lokalförening. UN Women Sverige ansöker varje år om statsbidrag. Enligt bidragsgivarnas kriterier måste 75 % av UN Women Sveriges medlemmar vara kvinnor. Det är viktigt att vara medveten om detta när medlemmar värvas. Däremot kan både organisationer och enskilda män och kvinnor vara stödmedlemmar i obegränsat antal. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet. Rapportering till UN Women Sveriges kansli Lokalföreningarna ska skicka till kansliet: Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll Gärna styrelsemötesprotokoll Styrelsens kontaktuppgifter, och uppge vem som är kontaktperson (lämplig är ordförande, men även annan kan utses) Grafisk Profil UN Women:s huvudkontor har vissa riktlinjer i användandet av logotypen som UN Women Sverige och lokalföreningarna ska följa. Det är viktigt att lokalföreningarna använder UN Women Sveriges egen logotyp. 13

14 Stadgar för UN Women ort eller region Stadgarna antogs vid årsmöte den X månad år 1 Föreningens namn Föreningens namn är 2 Föreningens ändamål Mom. 1 Föreningens syfte är att aktivt arbeta för att förbättra kvinnors villkor genom att - informera om och stödja UN Women - bedriva egna eller stödja andras småskaliga projekt för kvinnor och barn efter samråd med UN Women Sverige - stimulera medlemmar och andra till opinionsbildning och aktivt stöd för UN Women Mom. 2 För att fullgöra dessa uppgifter skall föreningen - samla, bearbeta och sprida material - verka för en internationalisering av undervisningen - påverka lokala och regionala myndigheter och organisationer -anordna kurser, seminarier och konferenser i egen regi och i samarbete med andra organisationer - samarbeta med UN Women-kommittéer och motsvarande organisationer i övriga Sverige - aktivt bedriva insamlingsverksamhet 3 Medlemskap Föreningen är öppen för enskilda, föreningar och andra grupper som är villiga att verka i enlighet med Svenska UNIFEM-Kommitténs syften. Medlem är den vilken inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Varje medlem äger rätt att till årsmötet insända motioner senast den 1 mars. Motionerna skall behandlas av styrelsen före årsmötet. Motioner jämte styrelsens yttrande skall utsändas med årsmöteshandlingarna till medlemmarna. 4 Styrelsen Mom 1. Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Mom 2. Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter, samt minst två ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott och kan utse arbetsgrupper som bereder ärenden för styrelsen. 14

15 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 5 Ekonomi och räkenskaper Mom 1. Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och olika bidrag. Mom 2. Projekt finansieras genom insamlingar, försäljning av UN Women -produkter och varor från utvecklingsländer eller på annat lämpligt sätt. Mom 3. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och lämnas jämte styrelsens protokoll och andra handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad inom två veckor från mottagandet. 6 Årsmöte Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utgå senast tre veckor före mötet. Föredragningslistan och övriga handlingar skall sändas till samtliga medlemmar senast tio dagar före årsmötet. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justerare, tillika rösträknare. Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet Fastställande av dagordning, varvid övriga ärenden anmälts. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaperna och revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift. Behandling av från styrelsen inkomna förslag. Val av ordförande för två år. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år. Val av ersättare till styrelsen för ett år. Val av revisorer och en ersättare för ett år. Val av valberedning. Beslut om ersättning till funktionärer. Behandling av till årsmötet inkomna motioner. Övriga ärenden. 15

16 7 Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen Beslut angående ändrig av stadgarna eller upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det senare kan vara ett extra inkallat årsmöte, varvid bifall krävs med minst 2/3 majoritet. Stadgeändring eller upplösning skall omnämnas i kallelsen till årsmötet. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar UN Women, att användas till förmån för kvinnor i utvecklingsländerna. 16

17 Loggor UN Women Sverige NC_Logo_Swed+en_English_Black NC_Logo_Sweden_English_Blue_CMYK NC_Logo_Sweden_English_Blue_PMS NC_Logo_Sweden_English_White (transparent) 17

18 NC_Logo_Sweden_Swedish_Black NC_Logo_Sweden_Swedish_Blue_CMYK NC_Logo_Sweden_Swedish_Blue_PMS NC_Logo_Sweden_Swedish_White (transparent) 18

19 Utlägg för UNIFEM Sverige Datum: Namn: Gatudress/postnummer: Bank: Bankkonto: Beskriv aktivitet: Kontopost (ifylles av kansliet): Specifikation av utlägg Kvitton i original ska bifogas genom att häftas/tejpas på A4-papper Denna utläggsblankett häftas fast överst i högen Kvitton (verifikationer) ska numreras i datumordning Datum Belopp Utlägget avser Verifikation nr 19

20 Ekonomi och årsmöte Etableringsbidrag 2000 kr Aktivitetsbidrag 1500 kr för 3 FN-dagsaktiviteter under året (8 mars, 24 okt, 25 nov) Årsmötet (före april månads utgång) ska framöver hållas vartannat år i Stockholm och vartannat år på lokalföreningsort (enligt beslut av UN Women Sveriges styrelse 16 dec 2011) 20

21 Rekvisition av bidrag 50-lappen till lokalföreningar Datum: Lokalförening: Bank: Kontonummer: Referens/namn på mottagare i lokalföreningen: Planerad användning av rekvirerade medel (uppge om möjligt): medlemmar x 50 kr = 21

22 Rekvisition av bidrag för FN-dagsfirande till lokalföreningar Datum: Lokalförening: Bank: Kontonummer: Referens/namn på mottagare i lokalföreningen: Planerad användning av rekvirerade medel (uppge om möjligt): Summa: Underskrift: 22

23 UN Women Sveriges riktlinjer för hantering av direkt värvade medlemmar UN Women Sverige har sedan 2010 medlemsvärvningsblock för att direkt på plats kunna registrera nya medlemmar. Detta medför att vi alla måste hantera nya medlemmar och deras inbetalda pengar. När en medlem ur en lokalförening värvar en ny medlem skrivs kontaktuppgifter upp på ett block En del rivs av och behålls av den nya medlemmen: detta är dennes kvitto och medlemskort för gällande år. Den andra delen av blocket samt inbetalda pengar behåller värvaren. Värvaren gör sedan på följande sätt: 1. För att UN Women Sverige ska få kontaktuppgifter till den nya medlemmen: Värvaren tar med sig värvningslappen till en dator och skriver in nya medlemmens uppgifter i ett mail till (senare under våren kommer att komma igång). Uppge följande information Uppge att det gäller direkt medlemskapsvärvning via block Betalning mottagen den datum månad år Den nya medlemmens förnamn efternamn Mail-kontakt Gatuadress Postnummer och ort ditt eget namn (eftersom vi vid genomgång av inbetalningar på Plusgirot har ditt namn att gå på för denna nya medlems inbetalning). 2. För att UN Women Sverige ska ta emot inbetald medlemsavgift: Värvaren betalar från sin egen internetbank till UNIFEM Sveriges Plusgirokonto den summa som värvaren erhållit av den nya medlemmen (150 för medlem, 100 för student). Vid inbetalning från din internetbank, uppge nya medlemmens/medlemmars namn, som du sätter in pengar för. 3. Själva värvningsblocken skickas till kansliet då det är fulltecknat. Det är en form av värdehandling och även om vi redan fått all information samt inbetalda avgifter vill vi få fulltecknade blocken åter. Tack för ert brinnande engagemang runtom i hela Sverige. På ovanstående sätt har några lokalföreningar redan kommit igång. Sakta men säkert växer vi och kan göra våra röster hörda angående frågor om jämställdhet, FN, kvinnors mänskliga rättigheter globalt och lokalt. 23

24 Verksamhetsberättelse Örebro Hej alla UNIFEM-are i Örebro Vi i styrelsen hoppas att ni alla har haft en god helg och vi önskar er allt gott under det nya året. Som ni kanske känner till är det många spännande saker som har gått av stapeln i UNIFEM Örebros regi under det gångna året. Några av dessa som kan nämnas är: - Vi har hållit flera utbildningar om FN:s Kvinnokonvention. - UNIFEM projektet Interkulturellt nätverk för kvinnor i Örebro ordnade tre mycket givande möten med våra politiska representanter på kommunal-, landstings och riksnivå. Vid dessa tillfällen uppmärksammade de olika arbetsgrupperna politikerna på frågor som är angelägna för kvinnor i Örebro. -UNIFEM Örebro deltog med seminarier och bokbord på Systerskapsfirandet av Internationella kvinnodagen den 8:e mars. - I oktober deltog vi med bokbord och seminarium på Bokmässan och med bokbord på Karolinska skolan (FN-skola) på FN-dagen. - I november deltog vi med bokbord och Berättar café på Mänskliga Rättighetsdagarna som hölls här i Örebro. - Vi genomförde en manifestation med flera intressanta talare på FN-dagen mot mäns våld mot kvinnor på Stortorget och därefter, tillsammans med Örebro kvinnohus, visades pjäsen Folkans lilla maskot med Jeanette Kyrk. - UNIFEM Örebro har under hösten startat en Vita Band kampanj mot våld mot kvinnor med stort stöd och engagemang från vår lokal tidning Nerikes Allehanda. Intäkterna går till specifika projekt i Örebro som verkar för att förhindra våld mot kvinnor. Vita Band säljs nu på ett trettiotal ställen här i Örebro. Se försäljningsställen på 24

25 UNIFEM-Örebro har under de tre år som den funnits lyckats göra sig känd som en viktig organisation i arbetet för kvinnors rättigheter hos en lång rad lokala aktörer. Den uppmärksamhet och stöd som vi har fått från dessa kan ses som en betydelsefull bekräftelse på vårt arbete och något som vi vill förvalta väl i framtiden. För detta behöver vi naturligtvis ert fortsatta stöd och uppmanar er därför att fortsätta ert medlemskap i UNIFEM. Glöm inte att betala medlemsavgiften! Vi vill gärna också att många fler av våra medlemmar engagerar sig i de aktiviteter som vi planerar under det kommande året. Bland annat hoppas vi att fler vill engagera sig i någon av Interkulturellt nätverks arbets-/studiegrupper, vilka var och en för sig såväl som tillsammans arbetar för att öka kvinnors reella rättigheter. Vi behöver er i detta viktiga arbete! Nedan följer en kort beskrivning på några av arbetsgrupperna och vem/vilka som kan kontaktas för mera information. Hör av er! Arbetsgruppen Jämställd samhällsplanering. Arbetsgruppen Jämställd samhällsplanering har i dag fem aktiva deltagare. Vi hoppas att tidigare deltagare som har möjlighet åter-aktiverar sig och att vi blir fler som engagerar sig i dessa viktiga frågor. Syftet med gruppen är för det första att öka vår kunskap om vilka som ansvarar för planeringen av bl. a. våra bostadsområden, trafikleder, kommunikationsmöjligheter och hur planeringen av dessa frågor går till. Det andra och lika viktiga syftet är att öka kvinnors faktiska inflytande i de sammanhang där dessa frågor planeras och beslutas. Under det gångna året har vi läst en mycket intressant bok som heter: Jämställdhet nästa!. Vi planerar att läsa denna bok igen under våren 2011 och då på olika sätt fördjupa oss i bokens olika teman. Gruppen har under det gångna året också bjudit in ett antal representanter från Örebro kommun för att diskutera om och hur jämställdhetsfrågan finns med i planeringen av olika frågor och vid ett tillfälle mera specifikt för att diskutera planeringen av Övre Vallby - ett nytt bostadsområde som ska byggas i närheten av Vivalla och Lundby. Vi har också haft kontakt med Länstrafiken gällande dels kvinnors plats i deras enkät till kommuninvånarna om busstrafiken och dels frågan om kvinnors medverkan i det råd som Länstrafiken planerar. Vi planerar att fördjupa kontakterna som redan tagits, initiera nya samt ordna ett seminarium om samhällsplanering och jämställdhet. Vi ska ha vår första träff måndagen 24/ kl. 16:00 på ABF, Drottninggatan 38. Kom med! Har du några frågor hör av er till: Ingrid Pincus Mail: Telefon: ;

26 Arbetsgruppen Mäns våld mot kvinnor. Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor inleds med att säga att det finns ett trängande behov av att tillgodose kvinnors mänskliga rättigheter avseende jämlikhet, trygghet, frihet, integritet och värdighet som innefattas i de olika internationella överenskommelserna. Om vi faktisk tillämpar kvinnokonventionen skulle det bidra till att avskaffa våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter, och är ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred. Det långvariga misslyckandet med att skydda och främja dessa rättigheter och friheter är oroväckande. Inledningsvis erkänns också att rötterna till våld mot kvinnor finns i det historiskt sett ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män, och att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismerna genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män. Våld mot kvinnor förekommer i alla klasser och kulturer även om vissa grupper av kvinnor är särskilt utsatta för våld. Exempel på dessa grupper är kvinnor tillhörande olika minoriteter, flyktingkvinnor, kvinnor på institutioner eller i arrest, minderåriga flickor, kvinnor med funktionshinder och äldre kvinnor. I deklaration definieras våld mot kvinnor som varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat. I arbetsgruppen Mäns våld mot kvinnor träffas vi för att lära oss mer om ämnesorådet. Det kan vi göra genom att läsa aktuell litteratur inom området, göra studiebesök hos olika myndigheter och organisationer, bilda opinion och uppvakta politiker. Du är välkommen med egna förslag och ideer på vad vi ska göra! Om du har frågor kan du vända dig till någon av dessa kontaktpersoner: Ingeborg Rydin, Lilian Iwarson Sporrong, 26

27 Arbetsgruppen Kvinnors hälsa jämställd sjukvård Vi har varit runt 10 deltagare i gruppen. Vi har studerat Sveriges kommuner och Landstings skrift Ojämställd vård och omsorg. Vid våra träffar har vi haft medverkande från Samhällsmedicinska enheten på landstinget och landstingets jämställdhetsstrateg har deltagit i vårt arbete. Gruppen arbetar med att titta på hur vården fungerar för kvinnor respektive män. Detta sker med utgångspunkten att vården ska vara rättvis, att kvinnor också måste vara norm, att forskning måste ske utifrån både kvinnor och män, att vårdlinjer måste ta hänsyn till både kvinnor och män. Kontaktperson: Britt Öhman, Arbetsgruppen Kvinnor, kommunikation och språk inom utbildning och arbetsmarknad. Tar del av, och diskutera arbetsmarknaden och frågor som arbetslöshet och lägre löner. För mer information tag kontakt med : Nahid Dorostkar, Arbetsgruppen Kvinnor som föräldrar till barn och ungdomar. Det finns många problem som föräldrar och barn/ungdomar möter i vårt samhälle. Vi brottas med problem av olika slag i vår vardag som gäller våra barn, våra släktingar, våra vänner och bekanta. När vi bildade den här gruppen valde vi som deltog att arbeta med frågor som gällde missbruksproblematik. Oavsett nationalitet, kultur eller kön så är missbruk något som påverkar familjer mycket. Fokus i gruppens arbete har framförallt handlat om ensamstående föräldrars möjlighet till hjälp om de misstänker eller vet att deras barn/ungdomar missbrukar. Frågor som vi har arbetat med har till exempel varit: Vilka tecken ska man leta efter? Vilka myndigheter eller organisationer kan man vända sig till? Vilka brister finns det idag då det gäller vård/rehabilitering? En stor fråga i detta sammanhang som vi har diskuterat är den extra utsatthet som man som ensamstående förälder hamnar i om man, av olika skäl, inte kan ta del av samhällsinformation på ett fullgott sätt. Hur ska vi nå dessa grupper, t.ex. invandrarföräldrar, och vilket stöd kan vi och samhället ge? 27

28 Vi i gruppen arbetar bland annat med att försöka skapa diskussion med föräldrar, myndigheter och olika organisationer. Vi försöker att sprida kunskap och förståelse om inte minst kvinnors utsatthet som föräldrar. Vi har träffat ungdomsenheten på socialförvaltningen tillsammans med föräldrar föreningen mot narkotika (FMN). Vi har diskuterat olika problem och brister som finns i vår kommun gällande dessa frågor, vad man kan göra bättre för föräldrar vars barn hamnar i missbruk, och hur man kan arbeta och vilka redskap som behövs i ett förebyggande arbete. Vi kommer att arrangera seminarium kring temat riktat till allmänheten och vi kommer med hjälp av sakkunniga samt berörda att lägga fram förslag till förbättringar till våra politiker. Varmt välkomna att delta i vårt arbete. Vi är givetvis öppna för förslag på vad gruppens vidare arbete ska behandla för frågor! Hör av dig till: Saga Gevargez, , 28

29 Verksamhetsberättelse Östersund 29

30 30

31 31

32 Verksamhetsberättelse Gotland Förslag till föredragningslista vid årsmöte med UNIFEM Gotland den 9 februari 2011 i IOGT-NTOs lokal Vita Huset Ekmansgatan 11, Visby 1. Mötet öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötespresidium; ordförande, sekreterare, samt två protokollsjusterare tillika rösträknare 5. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 6. Föreningens verksamhetsberättelse för Föreningens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Behandling av motioner och förslag 12. Fastställande av medlemsavgifter 13. Beslut om ersättningar; resor, styrelsearvoden, kurser och utbildningar 14. Fastställande av arbetsplan för Fastställande av ekonomisk plan för Beslut om antalet ledamöter i föreningsstyrelsen samt dess mandattid (halva antalet väljes på två år utom ordföranden som alltid väljes på ett år. 17. Val av styrelse enl. stadgar: Ordförande, nuv: Monica Engström Thomsson, vice ordförande -, sekreterare nuv: Ingela Häglund, kassör, nuv. Ann-Marie Engström samt en ledamot nuv Ann-Katrin Sörensdotter 18. Val av två suppleanter nuvarande: Anna Söderström och Eleonor Häglund 19. Val av två revisorer P-O Vistrand och Helen Jansson Stuxgren 20. Beslut om nästa års årsmöte enl. stadgar före den sista april Val av valberedning (tidigare beslut att när medlemstalet överstiger 15 medlemmar skall valberedning utses). 22. Övriga ärenden 23. Mötet avslutas Föreningens verksamhetsberättelse för Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Monica Engström Thomsson Sekreterare: Ingela Häglund, Kassör: Ann-Marie Engström Ledamot: Ann-Katrin Sörensdotter och Suppleanter: Eleonor Häglund, Anna Söderström. 32

33 Föreningen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten samt ett planeringsmöte inför Almedalsveckan och ett möte på restaurang Joda för de som arbetade under Almedalsveckan. Arrangemang och aktiviteter februari deltog Monica och Ingela på UNFEMs inspirationsdagar i Stockholm, Den 6 mars stod vi i Coops Galleria för att dela ut kvinnokonventionen, värva medlemmar. Den 8 mars, bjöd vi in till ett kaffekalas och Inbjuden föreläsare var Birgitta Svensk som berättade och visade bilder om sitt kvinnoprojekt på Zanzibar/Tanzania. Almedals veckan v27 den 4-9 juli var UNFEM gotland med och bemannade föreningens monter på Östersjötorget i sockersilon på hamnen i Visby. Engagemanget genererade i en rad goda samtal, många intresserade av föreningens nyhetsbrev och nya medlemmar. Under veckan arrangerade UNFEM fyra seminarier. XXXx Den 23 oktober, dagen före FN dagen, var det meningen att vi skulle stå i Coops galleria tillsammans med FN föreningen för att erbjuda medlemskap och lyfta situationen för kvinnor och barn runt om i Världen. Dagen fick tyvärr ingen uppslutning pga. tidsbrist. Den 9 november var UNFEM/Gotland med på den internationella dagen på folkhögskolan i Hemse. Den internationella dagen arrangerads av Folkhögskolan, med en rad olika workshops, föreläsningar och utställare. Den 25 november Internationella dagen mot kvinnovåld bjöd UNFEM in till en föreläsningen kvinnor som nationsbyggare. med Susanne Zetterblom. Föreläsningen handlar om hennes demokratiprojekt i Uganda. 10 deltagare från bla. Fi, Rädda barnen och FN föreningen. Studiecirklar Under hösten 2010 påbörjades studiecirkeln Torsksverige- om sexslaveriet i välfärdsstaten. Studiecirkeln baserar sig på Anna Skaldemans bok, med samma namn. Studiecirkeln har sju deltagare. 33

34 Övrigt Under året har UNFEM gotland fortsatt med ett lokalt samverkansavtal med Studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet). Arbetsplan: Fortsättning av studiecirkeln Torsksverige 4-5 februari, deltagande på UNIFEMs inspirationsdagar i Stockholm (Monica och Ingela) 9 februari, Föreningens årsmöte 5 mars informationsbord i Coops Galleria, mars, Östersjötorget 24 oktober FN dagen 25 november Internationella dagen mot våld mot Kvinnor 34

35 Verksamhetsberättelse Göteborg Det som hänt i Unifem Göteborg under 2010 är: Vår seminarieserie, som pågick en kväll i månaden under ett år med tema efter en artikel i Kvinnokonventionen, fortsatte under våren. Bland annat föreställningen Bitterfittan Airlines samt den interaktiva teaterföreställningen av Teater K, Klara och Magnus, en kärlekshistoria?", plus efterföljande diskussioner var två fullsatta evenemang I mars medverkade vi vid ett event på Global studies med föreläsare och bokbord Vi inbjöds att göra en kort presentation av Unifem hos en Zonta-förening Vi har ny möteslokal på Kvinnofolkhögskolan Vi har medverkat vid Bokmässan i september, vid monter och med ett föredrag Vi har föreläst om Kvinnokonventionen i ett jämställdhetsprojekt för invandrarkvinnor hos ABF Västra Götaland Verksamhetsberättelse Malmö UNIFEM Malmö aktiviteter mars: Internationella Kvinnodagen - Arrangemang tillsammans med ABF. Pjäs Bitterfittan Airlines. Bokbord samt demonstrationståg. 25 april: Utbildningsdag om Kvinnokonventionen samt inspirationsföreläsare Nina Karlsson om hur det är att växa upp i en hederskultur. 20 Maj: Filmkväll & workshop: Kvinnornas krig. Tillsammans med Kvinna till Kvinna 3 september: Inför valet 2010: Pjäs Bitterfittan Airlines tillsammans med ABF. Efterföljande jämställdhetsdebatt med representanter från samtliga riksdagspartier. 25 November: Filmkväll tillsammans med Kvinna till Kvinna Kvinnornas krig samt förläsning om hedersrelaterat våld från Föreningen Tänk om! i Malmö. 35

36 STÖD EN MEDSYSTER underlag för insamling/informationsspridning Sommaren 2009 reste UNIFEM Sverige till Östafrika. Syfte med resan var att via UNIFEM:s centralafrikanska regionkontor insamla information om UNIFEM:s internationella verksamhet. De aktiviteter som genomförts under resan har varit besök till olika UNIFEM-stödda projekt, möten med UNIFEM:s regionkontor i Nairobi och Kigali för att diskutera utveckling inom FN samt möte med Sida i Kigali. Ett av de UNIFEM-stödda projekt som UNIFEM Sverige besökte under sin vistelse i Afrika var Centre Koko. Centre Koko i östra Kongo Centret tar hand om kvinnor som överlevt sexuellt våld i samband med konflikten i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). De får boende och mat, traumarehabilitering, yrkesutbildning och stöd för att återanpassas till samhället. Centre Koko är tänkt att ge utrymme och tid åt återvändande kvinnor som blivit kidnappade av rebellstyrkor. Centret öppnades 2005 för att tillgodose lokalsamhällets skriande behov av hjälp. Den mest utsatta gruppen var och är våldtagna kvinnor och därför har inriktningen på centret blivit att slussa tillbaka dessa in i samhället. Centre Koko har ca 20 anställda/volontärer och deras arbete består av att hänvisa flickor till medicinsk vård, att bidra ekonomiskt till att kliniker i regionen har möjlighet att genomföra HIV-tester, att ge boende åt utsatta kvinnor, och att bistå med psykosociala insatser och traumabearbetning. Här ingår samtalsterapi (i upp till fyra månader) med utbildade traumarådgivare samt yrkesutbildning (tvåltillverkning, sömnad, jordbruk, djurskötsel). UNIFEM stöder centret och har en förhoppning om att dessa enklaver av frid inte bara ska vara säkra shelters utan att de på sikt ska driva utbildning kring kvinnors rättigheter och stigmatisering. Jeanette är en av flera unga kvinnor som får hjälp av centret. Under fem månaders tid har hon tagits om hand av Centre Koko. En av kvinnorna som sitter med under UNIFEM Sveriges samtal med Jeanette är hennes traumarådgivare. Jeanette bor numera hos sin äldre syster utanför centret, tillsammans med tio syskon, men kommer till centret under dagarna för traumabearbetning, utbildning och samvaro med andra kvinnor. Hon är sedan tidigare föräldralös och blev bortrövad av fyra män förra året i samband med en attack mot hennes hem. Det var FDLRsoldater (rebellstyrkor i östra Kongo) som kidnappade henne och tog med sig henne till deras militärbas i bergen. Här levde hon som sexslav under tre månader och våldtogs kontinuerligt av två soldater. Vid en räd av den kongolesiska armén hittades hon och några andra flickor och blev förda till Centre Koko. Jeanette gillar att sy och är 19 år gammal. 36

37 Andra projekt i Rwanda Andra projekt UNIFEM Sverige besökte under vistelsen var organisationen Avega-Agahozo i Rwanda som inriktar sig på änkor från folkmordet, korgmakar-kooperativet Umoja i Rwanda som inriktar sig på att ge kvinnor ekonomisk självständighet, samt den rwandiska föreningen Tuvemubwigunge som syftar till att öka kvinnors kunskap inom jordbruk. I Rwanda händer även mycket annat i jämställdhetsarbetet, bl.a. har polisen etablerat en s.k. GenderDesk som enbart arbetar med anmälningar av våld i hemmet. Den rwandiska polisen här även varit med och arbetat fram ett s k One stop center som samlar läkare, jurister, poliser och psykologer på ett och samma ställe för kvinnor som fallit offer för s k sexual and gender-based violence. Ett annat exempel på jämställdhetsarbetets utveckling i Rwanda är Gender Monitoring Office som fungerar ungefär som en ombudsman för jämställdhet. 37

38 Säljbrev MR-boxar 38

39 Säljbrev handbok Jämställdhet är en mänsklig rättighet en handbok om FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformen Jämställdhet är en mänsklig rättighet heter UN Women Sveriges handbok om FN:s Kvinnokonvention och Pekingplattformen. Med den vill vi lyfta fram att det finns en viktig koppling mellan jämställdhet och mänskliga rättigheter. Handboken sätter in Kvinnokonventionen och Pekingplattformen i ett historiskt sammanhang och beskriver hur de tillämpas i vårt samhälle idag. Hur ser arbetet ut internationellt och nationellt för att kvinnor ska få tillgång till mänskliga rättigheter? Hur påverkar Kvinnokonventionen svensk jämställdhetspolitik? Hur arbetar frivilligorganisationer med de internationella överenskommelserna? Det är några av många områden som tas upp. Handboken är aktuell, lättillgänglig och rikt illustrerad med vackra fotografier i fyrfärg. Fakta varvas med intervjuer. Till varje kapitel finns frågor att fundera över och tips på var du kan hitta mer kunskap. Handboken är perfekt i undervisning, för diskussioner i studiecirklar eller för fördjupning och reflektion på egen hand. Vill du beställa handboken? Skicka ett mejl till eller eller gå in på vår hemsida Kostnaden är 100 kronor plus porto. UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Women s arbete. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet. Hammarby Allé 93 Telefon Stockholm 39

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg

Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg Datum: 21-22 januari 2012 Plats: UN Women Sveriges kansli, Hammarby Allé 93 i Hammarby Sjöstad/Stockholm Lördag 21 januari 2012 Förmiddag: Lokalföreningshelgens

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer