Miljövänner och människofiender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljövänner och människofiender"

Transkript

1 Miljövänner och människofiender Sammanfattning: Miljörörelsen varnar ofta för mänskligt övermod och utveckling och varnar ständigt för katastrofer. Men vad driver dem? Var är det som ligger till grund för deras åsikter. För en liberal är miljörörelsens utgångspunkter mycket dunkla. Bakom fasaden vilar nämligen en syn på naturen som egenvärde, och därmed en mycket nedvärderande ömsom förakt för människan. Allt var bättre förr. Den slutsatsen har prins Charles kommit fram till. Förr respekterade människan naturen. Dessa värden måste vi återuppväcka. (TT 8/2-96) I sagan ville Ikaros flyga från Kreta och tack vare ett par vingar i vax kunde han nå himlen. Men när han kom för nära solen smälte vaxet och han störtade ned i havet. Prometheus stal elden från gudarna och gav den till människorna vilket innebar upplysning, vetenskap och teknologi. Som straff fängslade Zeus honom vid en pelare där en örn hackade ut hans lever som ständigt växte till. Sagovärlden är full av individer som inte är nöjda med den gudagivna, naturliga situationen, utan strävar efter framåtskridande och bättre mänskliga förhållanden och straffas för detta av gudar och naturkrafter. Mod eller övermod? Människan har emellertid inte lyssnat till sensmoralen utan erövrat både himlen och elden. Med ett tryck på en knapp kan vem som helst kontrollera krafter som få i världshistorien kunnat drömma om, vi får ljus och värme på beställning. Att människor haft vingar om de varit ämnade att flyga ville bröderna Wright inte tro på, och tack vare deras vision och tekniska konst kan vi idag nå varje plats på jorden billigt och snabbt. Phileas Foggs jorden-runt resa på 80 dagar tycks idag nästan pinsamt långsam. Samtidigt är sagoberättarens uppgift, att varna för övermod och hybris, mer populär i dagens värld än någonsin. Vi har sett oss som skapelsens krona, vi har format om världen, skapat och förstört, byggt upp och rivit ned. "Naturen kommer att hämnas på människans rovlystnad" hävdar den populäre psykologen Erich Fromm. Miljörörelsen, som vuxit lavinartat de senaste decennierna, hävdar att vi håller på att undergräva vår egen existens, att vi håller på att förstöra jorden. Och precis som i sagan är det våra dygder som driver oss i fördärvet: Vetenskap, teknologi, kapitalism och tillväxt har raserat miljön, och nu måste andra värden leda oss.

2 Har mänsklighetens historia verkligen varit så misslyckad? Den gamla, goda tiden Mänskligt liv har aldrig varit något Arkadien med gröna vidder, klarblå, drickbara hav, med överskott på mat, där människan lever passiv och lycklig i harmoni med naturen. Under medeltiden levde människan (om hon hade turen att överleva det första levnadsåret) i ständig skräck för svält eller pestens härjningar. Ständigt undernärd och obadad arbetade hon i sitt enda klädesplagg vid hus som var så fulla med smuts och insekter att en hisotirker sagt att "Ur hälsosynpunkt var det enda som kunde sägas till deras fördel att de mycket lätt brann ned!". Ännu idag är det största problemet för människors luftkvalitet eldning av ved och dynga inomhus. Förhållandena förbättrades sekel för sekel, men långsamt. Den moderna 1700-tals människan bodde i kalla, trånga hus i städerna och kastade ut sopor och exkrementer på gatan där de trampades ned och förblev. Råttor spred sjukdomar, pest och kolera härjade. Dödligheten var större än födslotalen och enda anledningen till att städerna inte dog ut var en ständig inflyttning undan miserabla förhållanden på landsbygden. Mot slutet av seklet kunde människor glädja sig åt att jordbrukseffektiviseringen gav en relativt säker tillgång på mat. Men maten var som tidigare ensidig och ohälsosam, och på grund av dåliga lagringsmöjligheter ofta sur, rutten och angripen av skadedjur. Klädesplaggen kunde inte tvättas ofta eftersom de då föll sönder. Den begynnande industrialismens fabriker som skulle komma att ändra allt detta, var inte så rena som dagens, utan spred en tät kolrök över städerna. Fantastiska framsteg 1900-talet är rena drömmen i jämförelse. Men ännu i början av århundradet fick man ensidig kost, frukt bara på sommaren. Matförgifftningar var mycket vanliga. Sjukdomar förekom ständigt, barn dog eller blev invanlider i polio och risken var stor att drabbas av tuberkulos, difteri eller barnreumatism. De flesta hade ingen enkel tillgång till nyheter om vad som hände i världen och politiken. För att lyssna till musik var man tvungen att gå på konsert om man nu hade råd. Förbättringen jämfört med tidigare skeden i människans historia var ändå enorm. Och det som betraktades som lyx då är var mans egendom idag. De senaste seklens förändring har vait så svindlande och snabb att det är svårt att få perspektiv på den. Det finns all anledning att påminna sig om Rose Wilder Lanes ord om USA:s mäktigaste man i slutet av 1700-talet: George Washington hörde aldrig talas om vitaminer; han levde på kött och stärkelse varje vinter; han såg aldrig ett glas apelsinjuice; hans diet var så briställig att han i unga år tappade sitt hår och sina tänder. Hans kläder var obekväma och ohygieniska. Han reste till fots, till häst eller i en kärra utan fjädring. I hans hus fanns varken toalett eller badkar, ingen eldstad eller ugn, inget ljus utom stearinljus. Hur hög var hans levnadsstandard? Den var så hög att det 40 år tidigare inte fanns en amerikan på hundra tusen som kunde drömma om den. Denna ständigt stigande materiella standard är ett resultat av fri vetenskap, dess tillämpning i avancerad teknologi samt det kapitalistiska system som tillåter och

3 belönar framstegen. I den moderna västvärlden har vi en gång för alla utrotat den ständiga hungersnöden och alla har omedelbar tillgång till rikt varierad kost från världens alla hörn tack vare mekaniserat jordbruk, konstgödsel, insekts- och ogräsgifter, kemiska tillsatser, bättre förvaringsmöjligheter och ett avancerat transportsystem. Vi har skapat avlopp och bilar som transporterar bort avfallet från våra bostäders absoluta närhet. Moderna rörsystem och reningstekniker ger alla människor en möjlighet att få säkert dricksvatten (och varmvatten!) dygnet runt genom att vrida på en kran. Tack vare bättre livsmiljö och medicinska framsteg slipper vi drabbas av fruktade sjukdomar som kolera, difteri, smittkoppor, tuberkolos och tyfus. Arbetsbesparande maskiner i hemmet gör att kvinnan inte längre, som i början av seklet, behöver ägna runt 15 timmar om dagen åt att städa, tvätta, handla och laga mat osv. Bättre teknik och högre tillväxt har gjort vår arbetsmiljö bättre och fritiden längre samt mer varierad. Vi har skapat cyklar, bilar, bussar, tåg, båtar och flygplan som har givit oss fantastiska möjligheter till rörlighet, jämfört med tidigare epoker då man föddes, levde och dog på samma fläck. Radio, telefon, datorer och kommuikationer har gjort livet bekvämt och enkelt, och utbudet av varor och tjänster till det största hittills. Materiell rikedom leder inte nödvändigtvis till lycka, men om man alls ska få en chans till lycka måste man i alla fall undgå död och plågsamma sjukdomar och ha några valmöjligheter. Och genom bättre materiell standard kan vi strunta i de materiella problemen och ägna oss åt det viktiga här i livet. Det var sämre förr Med tanke på denna otroliga utveckling kan det bara vara en total blindhet för realiteter och fakta som får miljöpartiets grundare Per Gahrton att i sin bok Vad vill de gröna? hävda att "välbefinnandet minskar" på grund av den industriella tillväxten. Ett nyfött barn i ett västerländskt industrisamhälle har större chans att nå pensionsåldern än en nyfödd hade (och har) att nå fem års ålder i ett ickeindustrialiserat samhälle. Vi är friskare och blir äldre än någonsin i världshistorien. Det normala är nu faktiskt att leva i tre fjärdedels sekel, vilket hade betraktats som en fantasi för bara några århundraden sedan. Som Ayn Rand har noterat borde varje människa över 30 år säga "tack" till den närmaste och smutsigaste skorsten de ser. Det finns ingen "gamla goda tiden" att längta tillbaka till. Om man hade turen att överleva var man dömd till en tillvaro av hunger, smuts, sjukdom och ständiga faror. Det var kort sagt ruttet. Vårt sekel har inneburit större framsteg i mänskligt oberoende, valfrihet, rörlighet och hälsa än vad som skett under alla tidevarv tillsammans. Som en vis man har uttryckt det är det kanske inte den bästa av tänkbara världar, bara den bästa som någonsin har funnits. God miljö vs orörd natur Om man med miljö avser ordboksdefinitionen "omgivning" råder ingen som helst

4 tvekan om att människans miljö idag är bättre än i någon annan tidsålder, eftersom förutsättningarna för överlevnad och bekvämlighet är större än någonsin. Det var också så man såg på begrepp som "miljö" och "miljöproblem" förr. Ludvig Nordströms svenska miljöklassiker Lort-Sverige från 1938 handlar bl a om att bostäderna var dåliga och ohälsosamma. Industri och tillväxt såg han som lösningar, inte problem. Utvecklingen måste få fortsätta, om individer väljer det. Vi har ingen "tillräcklig" grad av välstånd som vi kan slå oss till ro med. Om miljövännerna tycker det kan de sluta producera själva. De flesta av oss andra vill ha mer fritid, fler möjligheter att lära oss mer, njuta av kultur, få bättre vård, ha tid för samvaro med familj och vänner, osv, osv. Det kan vi bara få genom nya innovationer, högre produktivitet och därpå följande högre levnadsstandard. Komna så här långt i utvecklingen har vi emellertid fått så goda förhållanden att vissa personer unnar sig lyxen att bekymra sig om annat än mänsklig överlevnad i miljövännernas fall: om den vilda naturens överlevnad. En omtanke om miljön som lätt kan vändas till en attack mot det samhällssystem som gjort människans miljö så bra. Per Gahrton hävdar att vi håller på att "krossa grundvalarna för mänsklig existens" och att naturen förstörs mer och mer. En blick på fakta motsäger den bilden. Tillväxt ger bättre miljö Förbrukningen av naturens resurser är stor i den tidiga industrialismen med bl a materialintensiv produktion i fabriker och infrastrukturbyggen. Men på en högre tillväxtnivå är det tjänstesektorn som tar över med högteknologi och informationstjänster. Databranschen, mediesektorn, bank- och försäkringsväsen, utbildnings- och vårdsektorn m fl slukar inte mycket resurser och skapar inte mycket utsläpp. På en fri marknad driver dessutom konkurrensen fram bättre teknologi som ger snabba och stora materialbesparingar. Som exempel kan nämnas att mängden metall som behövs till produktion av ett visst antal läskburkar har minskat med 97 procent på 30 år, bl a pga lättare aluminium. Marian Radetzki belägger i sin lilla bok Tillväxt och miljö (SNS 1990) att dessa faktorer gör att mängden naturresurser som förbrukas för att skapa en viss andel BNP minskar på varje tillväxtnivå. Alltså: tillväxten ökar alltid snabbare än "miljöförstöringen". Det är anledningen till att de värsta miljöproblemen inte finns i västerländska storstäder som Stockholm och New Tork, utan i u-landsstäder som Mexico City och Calcutta. Det är främst i länder som är i ett tidigt utvecklingsstadium det inträffar skogsskövling, jordförstöring och förgiftningar. Det är också bara i rika samhällen man har råd att reparera allvarliga miljöskador när de inträffar. Vi behöver inte välja mellan guld och gröna skogar, med guld kan vi bokstavligen köpa gröna skogar. En annan viktig faktor är att miljö är ett rikemannsintresse. Det är först när vi inte längre behöver oroa oss över den dagliga överlevnaden och bekvämligheten som vi ens kan ägna naturen en tanke. Det är bara i rika samhällen som väljarna har råd att

5 rösta igenom att företag ska betala för den förstörelse de åsamkar. Anledningen till att väst ibland exporterar miljöfarlig produktion och avfall till u-länder är just att dessa länder inte är tillräckligt rika för att avstå. Om man vill kämpa för u-ländernas miljö bör man alltså främja deras tillväxt och företagande. Det är alltså absurt att påstå att jorden förstörs om u-länderna når vår nivå av rikedom. Deras miljöproblem beror ofta på att de är i ett tidigt skede av industrialiseringen. Det är om vi försöker hindra deras utveckling mot högteknologiska tjänste- och informationssamhällen som problemen blir stora. Under deras utveckling kan de dessutom dra nytta av västerlandets rikedom genom att redan nu använda miljövänlig teknologi och moderna reningsmetoder. Samma skenproblem omger naturresursdebatten. Länge sades t ex att det skulle bli omöjligt för alla kineser att skaffa telefon eftersom jordens koppar, som behövde till kablarna, skulle ta slut. Nu används i stället optiskt fiber, som är effektivare, billigare och nästan obegränsat och kineserna får sina telefoner. Om en resurs inte räcker till för stora investeringar i u-länderna (och på annat håll) kommer de helt enkelt inte bli av i den formen pga att marknaden höjer priset på den resursen. I stället utvecklas ny teknik. Svensk miljö blir bättre Utvecklingen i Sverige bekräftar den allmänna bilden av en allt bättre miljö. Sedan början av 1970-talet, då miljöproblemen började uppmärksammas, har miljöförstöringen minskat. Tungmetallutsläppen (bly, zink, nickel, koppar) har reducerats kraftigt och svavelutsläppen har minskats med runt 80 procent. Samtidigt som pappers- och massaproduktionen har blivit mycket större, minskade dess klorförbrukning, även totalt sett, och utsläppen av biokemiskt förbrukade ämnen minskade med tre fjärdedelar. Avloppsreningsverk har byggts ut, vilket har minskat utsläppen av kväve och fosfor. Skogen har blivit större och nästan varje år är tillväxten större än förbrukningen. Takten i försurningen av skogen har minskat eftersom minskad oljeförbränning ger mindre svaveloxider och katalytisk avgasrening av bilar ger mindre kväveoxider, samt ökad kalkning av jord och vatten. Industrins utsläpp har minskat radikalt, med tre fjärdedelar enligt dem som försökt göra uppskattningar. Luften är renare än förr. Vattenkvaliteten har ökat, i Stockholm är fiskana tillbaka i Strömmen och flera stängda bad har öppnat på nytt. Skadorna på husfasaderna blir färre. Arbetsmiljöerna har blivit bättre och de allvarliga arbetsskadorna färre. Givetvis är en del av orsaken till dessa förbättringar den tidiga miljörörelsen som uppmärksammade oss på att man inte kan använda luft och vatten att dumpa skräp i. Men förändringarna har inte alls varit i linje med de radikala miljövännernas förslag. Vi har inte minskat produktionen och gjort den småskalig och energisnål, utan tvärtom förbättrat genom mer storskalighet, ny teknologi och nya reningsmetoder. Teknologin har forskats fram, finansierats och introducerats av de stora multinationella företag, som miljävnnerna ofta är emot av princip bara för att de är stora!

6 Oftast har förbättringar genomförts innan staten krävt det, politikernas beteende påminner snarast om "bilkörning från baksätet" som Kurt och Viveka Wickman uttryckt det i boken Det gröna, som dokumenterar mycket av denna utveckling. Det är också viktigt att notera att det är företag med god ekonomi och stora vinster som har introducerat den miljävänliga tekniken, inte de små med minskande marginalier. En förstörd företagsmiljö med skatter och regleringar är också ett hot mot naturmiljön. Naturens egenvärde Miljörörelsen har emellertid sällan jublat över segrarna när vetenskap, teknologi och kapitalism förbättrar vår miljö. Det är nämligen en enorm skillnad mellan att vilja ge människor ren luft och god natur, och viljan att förändra världen efter ens egen design. Den första önskan tillfredsställs i ett liberalt samhälle genom utvecklingen och genom att staten tvingar miljöförstörare att ersätta de drabbade, så kan individer fortsätta att eftersträva sina egna mål. Den senare inställningen innebär att man kräver att människor lever "naturligt", att vi minskar vår konsumtion, att vi lever småskaligt med lokal självförsörjning, att vi inte längre ska se naturen som en resurs att utnyttja, utan som en herre som ska diktera våra villkor. Miljörörelsen har radikaliserats åt det hållet sedan 60-talet. Vi ska inte längre vara snälla mot naturen, vi ska upphöja den till vårt rättesnöre. Detta tar sig uttryck på många vis. Per Gahrton skriver i sitt manifest Vad vill de gröna? att "Storstäder är cancersvulster på samhällskroppen!". Han menar att städerna är ett gissel, med för stor befolkningskoncentration, för få grönområden, för mycket bilar och för mycket avgaser. Men många människor tycker faktiskt att obehaget med några avgaser i näsan kompenseras av valmöjligheterna i att ha närhet till mycket människor, ett fantastiskt utbud av butiker, restauranger, biografer, teatrar och arbetsplatser, och kanske av storstadens anonymitet i kontrast mot byns sociala kontroll. Miljövännen skulle förmodligen hävda att detta är "onaturliga" behov som kommerisialismen har skapat (vilket är en mycket vanlig beskyllning mot folks drömmar och önskemål som miljövänner själva inte har). Han vill nämligen inte att människor ska välja efter sina egna intressen, utan att de ska välja naturligt. Storstäder är ett otroligt problem, oavsett om det upplevs så av stadsborna eller ej. Idealet är en inte miljö som människor trivs i och mår bra i, utan en naturlig miljö. Detta är ett typexempel på den syn som präglar miljörörelsen; att naturen har ett egenvärde, oberoende av människan. En tro som populariserades av René Dubos, som var en av dem som drog igång miljökampen på 60-talet. Dubos hävdade att det är "kriminellt bedrägeri" att hävda att naturen ska stå i vår tjänst, i stället bör vi tjäna naturen. Vi är inte här på jorden för att leva och njuta, utan för att bevara jorden precis som den var när vi kom hit. En syn som spreds i Norden av den norske filosofen Arne Naess och hans "djupekologi". Naturens diktatur

7 Men vad innebär egentligen tron att naturen har ett egenvärde? Ständigt dödas och utrotas ju delar av naturen som anses ha "egenvärden". Rovdjur gör slut på andra djur, kor äter gräs, bävrar bygger dammar, termiter förstör hela landskap och växter gör om hela atmosfären i grunden genom fotosyntesen. Dessa förändringsprocesser tycker inte miljövännerna är felaktiga och de tycker inte att vi ska ingripa för att förhindra dem. Men som ekonomen George Reisman har noterat så bekämpa de förändringar som kommer från en varelse: människan. Så fort en människa vill forma om naturen, bygga ett hus, avverka en skog eller göra djur till mat så protesterar de och hävdar att vi förstör och rubbar naturens ordning. Egenvärdesteorin fungerar endast som vägledning för att hindra människan att agera som hon vill. Miljövänner vill rädda naturen från människan, inte från vulkanutbrott, vargar eller maskrosor. Argumentet: "Men sådant är ju naturligt" avslöjar endast miljövännernas syn på människan som ett misstag, som något onaturligt. De väljer av någon anledning att se allting i universum som en enda "naturlig" process där konflikter mellan djur och naturkrafter bara är "interna" och förvisar människan från denna. Människans ingrepp blir plötsligt angrepp något främmande, utanifrån kommande. Det är naturen som ska skyddas, inte människan. Det är detta grundläggande element i miljörörelsens tänkande, "naturens egenvärde", som gör den farlig och möjligen totalitär; det finns ett högre värde än den individuella människan. Och om naturen är god i sig är människan givetvis ond som ändrar och förstör den. Människan är också den varelse som framför andra inte överlever genom att anpassa sig till naturen, utan genom att anpassa naturen till sig. Miljövännerna ser inte att jorden inte har någon trygg jämvikt där alla arters överlevnad tryggas, många arter skulle följa dinosaurernas öde även utan människor på jorden. Miljövännerna tror att det bästa sättet att möta faror är att vara inaktiv, att inte forma om naturen. Men människors överlevnad är aldrig garanterad, utan kräver ständig aktivitet för att skapa värme och föda och för att undanröja faror. Som Ayn Rand har påpekat är människan rent fysiskt det svagaste djuret. Vi vet inte instinktivt hur vi bör agera, vi har inga klor eller huggtänder för att försvara oss, varken päls eller fjädrar för att klara kyla. Vi är långsamma och svaga och skulle förlora mot både djur och bakterier till lands och till sjöss. Trots detta kan vi besegra alla djur och överleva alla klimat eftersom vi har en hjärna som klarar av abstrakt tänkande och problemlösning. Vi kan välja hur vi ska handla och förändra situationer till sin egen fördel. Det är den som gör det möjligt för oss att genom vetenskap och teknologi forma om världen så att den passar oss. Det är detta "onaturliga" drag, förnuftet, som gör oss till skapelsens krona, och det är det drag som miljörörelsen vill straffa oss för. Det är inte människors bekvämlighet de vill försvara, men det är inte heller naturens fortlevnad. Människans skapelser innebär ju inte att växtligheten försvinner, utan att vi arrangerar den så det passar oss, med jordbruk, skogar, parker, trädgårdar osv. Men det är inte denna miljö miljövännerna är vänner av, bara av det som människor inte har gjort, det "naturliga". Människohatarna

8 Genom att tillerkänna naturen ett egenvärde och betrakta människan som en inkräktare i paradiset lägger miljörörelsen grunden för ett mycket konkret människoförakt. Ta en titt på följande tankar från den statsanställde amerikanske biologen David M Grabers ord i den väletablerade tidningen Los Angeles Times: Mänsklig glädje, och i synnerhet mänsklig fruktsamhet, är inte lika viktigt som en vild och frisk planet. Jag känner samhällsvetare som påminner mig om att människan är en del av naturen, men det är inte sant. Någon gång under utvecklingen för ungefär en eller en halv miljon år sedan bröt vi kontraktet och blev en cancersvulst. Vi har blivit en pest för oss själva och för jorden. Det är kosmiskt osannolikt att den utvecklade världen kommer att välja att avsluta orgien av fossilenergikonsumtion, och att den tredje världen avslutar dess självmordskonsumtion av landskapet. Till dess Homo Sapiens väljer att återgå till naturen, kan vissa av oss bara hoppas på att rätt virus ska dyka upp. Eller följande ord i ett nyhetsbrev från den amerikanska radikala miljöorganisationen Earth First!: Om radikala miljövänner skulle uppfinna en sjukdom för att få tillbaka den mänskliga populationen till ett sunt tillstånd, skulle det förmodligen bli något som liknar AIDS. Det har möjligheten att göra slut på industrialismen, som är huvudorsaken till miljökriserna. Självaste Prins Philip av Storbritannien sällade sig till dessa radikala miljövänner när han för några år sedan som högste chef över Världsnaturfonden sade att om han reinkamerades skulle han vilja komma tillbaka som ett "killer virus to lower human population levels". Läs dessa uttalanden en gång till! De säger öppet att de skulle vilja utrota större delen av mänskligheten. Det är väl tveksamt om de verkligen har långt framskridna planer på att släppa ut mördarvirus och dödliga sjukdomar för att nå sina mål om orörd natur, men de illustrerar hur lätt det är att bli människofiende om man i första hand är miljövän. En rörelse som förnekar att individen är det högsta värdet är ute på farliga vägar. Med tankar som dessa kan vi vara säkra på att de radikala miljövännerna inte skulle uppvisa någon som helst tveksamhet inför att använda totalitära medel för att tvinga oss till deras gröna utopia. Om man anser att en grön planet som svävar runt i universum, utan människor där att njuta av den, manifesterar ett värde, är det lätt att nedvärdera människans betydelse. Särskilt som jorden skulle bli grön och "naturlig" om vi försvann från den. För Carl Amery från tyska Die Grünen råder ingen tvekan om vilka värden som är viktigast att skydda: Vi i den gröna rörelsen eftersträvar en kulturell modell i vilken det anses mer avkyvärt och mer kriminellt att döda en skog än att sälja sexåringar till asiatiska bordeller. Med hyllandet av naturen och hatet mot människan i åtanke är det svårt att ta miljörörelsen på allvar när den säger sig värna om den mänskliga miljön. Som George Reisman har noterat är det farligt att ta råd om hur man skla överleva från dem som önskar se en död, det vore som att gå till en läkare som står på bakteriernas sida. Visst finns det sanna människovänner som bara vill att människans miljö ska vara

9 hälsosam även i miljörörelsen frågan är bara vad de gör där. Är vi roten till allt ont? Om man har naturen som högsta värde är det inte konstigt att man ser miljöfaror över allt. Även om människan inte skulle drabbas av industriella aktiviteter så gör gräset och träden det. I mer vidskepliga tidevarv kunde man förklara alla små olyckor omkring sig, t ex missväxt, med att gudarna var vreda. Även idag är det otillfredsställande att inte omedelbart kunna förklara alla problem, men i ett sekulariserat samhälle blir det svårare att beskylla gudarna. Alltså ger man sig på dem som, likt prästerskapet förr, sprider upphöjd kunskap som man inte förstår och står i ett slags förbindelse med jorden, makterna och sanningen: vetenskapsmän och forskare som framställs som Frankensteins och Dr Jekylls), och de som tillämpar kunskapen: tekniker och industrialister. När sälarna dör pekas det moderna samhällets konsumtion och industri ut som mördare, och svenska folket röstar in ett miljöparti i riksdagen för att komma åt detta. Hur många minns att sälarna dog av valpvirus och inte av miljöförstöring? När cancerfallen blir fler tror man att boven är kemi och industri trots att det är en naturlig följd i ett samhälle där medellivslängden ökar kraftigt, eftersom de flesta cancerfall drabbar människor efter 60 års ålder (och i ett samhälle där solbadandet har ökat!). När granarna tappar barren 1983 börjar man tala om allmän "skogsdöd" och pekar ut kol, olja och bilar som syndare. Få mindes att det alltid sker efter mycket torra somrar. När vi inte kan hitta en enkel förklaring på ett skeende drar media och miljörörelsen till med "den mänskliga faktorn" som en deus ex machina. Precis lika okritiskt som när man förr pekade ut "gud" som en yttersta orsak, och i många fall lika obefogat. Framtidsskräcken blir en logisk följd av rädslan för människan och tekniken. Och den gör att miljövännerna kräver omvänd bevisbörda för teknik och preparat. Om man inte kan bevisa att de är ofarliga bör de förbjudas. Om dessa människor haft makten när människan försökte få kontroll över elden hade de säkert krävt totalförbud. Det hade inte varit några problem att bevisa eldens farlighet. Den kommer lätt ur kontroll och dödar människor och förstör egendomar. Elden kan även användas som ett dödligt farligt massförstörelsevapen. Du kan vara säker på att sådana risker inte krävs för ett totalförbud i dag. Miljävnnerna skulle säkert, om de hade varit på plats, deltagit i angreppen På Thomas Edison. Royal Society of London, som på den tiden samlade de främsta vetenskapsmännen samlades till protestmöte mot Edison. Man hävdade att elektriciteten var "too powerful to put into the hands of common men" om den alls skulle fungera, vilket man betvivlade.att ge hela städer elektricitet "defied scientific principle" och "wouldn't work". Sådana exempel framstår som löjliga idag när vi har sett vilken nytta vi har av innovationerna. Tyvärr får vi aldrig se nyttan vi skulle haft av allt det som förbjuds på betydligt lösare grunder idag.

10 Allt är farligt utom förbud Kravet på förbud mot allt som inte bevisas ofarligt innebär en märklig kluvenhet. Miljövänner är extremt oroliga för vad människor kan ställa till med, och vilka bieffekter hennes vetenskap och industri kan resultera i, och de vill ta till nästan vilka metoder som helst för att stoppa det. Men samtidigt har de en nästan gränslös tilltro till hur människan kan förändra världen och individers beteende genom statsmaktens tvång. Att en miljöreglering kanske inte alltid leder till bra resultat har man ingen kunskap om. När alla ropade om att det var farligt att äta fisk eftersom det var för mycket dioxiner i den glömde man bort den större risken att minskat fiskätande innebär fler döda i hjärt- och kärlsjukdomar. När staten skulle spara energi för att rädda miljön byggdes välisolerade hus som behöll både energi och farliga ämnen inomhus. De blev snart liktydiga med sjuka hus, och boende fick cancer av radon i bostaden och allergier i stor skala. I USA dör fler på motorvägarna sedan statsregleringar och bensinsnålhet givit mindre bilar. Även på alla andra mänskliga områden vill miljövännerna oftast reglera och bestämma. I dessa kretsar är det vanligt att ha fina utopier i huvudet, en mall som alla ska pressas in i. Dagens välfärdsstater sluter man upp kring, men regleringsivern går ofta mycket längre än så, trots att man av någon outgrundlig anledning kallar sig "decentralister". Ett exempel är det återkommande gröna kravet på "medborgarlön". Man anser att de som vill ska befrias från arbete, genom att staten tvingar andra att finansiera deras fritid. Till och med svenska miljöpartister inser emellertid att det är ekonomiskt omöjligt. Alltså ska man dessutom införa "samhällstjänst", dvs tvång att arbeta där staten behöver en, t ex i vårdsektorn. "För att kompensera", som Per Gahrton skriver. Han tycker alltså att det vore rimligt med ett system där staten dels ger folk andras pengar för att låta bli att arbeta, dels inför tvångsarbete för att kompensera. Bortsett från det grundligt omoraliska i att sätta både rofferi och slaveri i system samtidigt, är det viktigt att notera den totala oförmågan att förstå att regler och skatter ger effekter på andra områden. Man kan inte bara skyffla omkring med människor utan att ens modeller uppvisar problem på andra håll. Exempelvis kan det vara svårt att veta vilka behov som är viktigast att tillfredsställa om det inte finns fria priser och löner som folk frivilligt får tillfredsställa för att tjäna pengar. Ett annat exempel är att man kanske arbetar sämre under tvång än av fri vilja. Trots att nästan alla mänskliga aktiviteter av de gröna anses kunna leda till katastrofer finns ingen motsvarande insikt om att statsregleringar kan leda till problem och bieffekter. Det är tydligen bara när det gäller att förbjuda människan från att agera, som miljövännerna tror på den mänskliga förmågan och rationaliteten. Man skulle kunna önska att miljövännema kunde lära sig att ha samma respekt och ödmjukhet inför människor som de idag visar mot naturen. Den farliga miljörörelsen Vi har sett att den stora delen av miljörörelsen förnekar en industriell och kapitalistisk historia som har givit oss de bästa materiella och miljömässiga förhållanden som människan någonsin levt under. Lycka följer inte nödvändigtvis av materiellt välstånd, men för att kunna sträva efter lycka krävs att man är vid liv och slipper en ständig,

11 smutsig och tung kamp för daglig överlevnad. Det är inte heller så att miljöproblem inte finns. De finns lokalt är de mycket allvarliga, som i de forna kommuniststaterna men de går nästan alltid att reparera, och det är problem som vi måste lösa genom att bättre teknik minskar resursanvändning och renar utsläppen. Inte genom att gå tillbaka till naturen. Det skulle vara att på allvar förstöra människans miljö. Det skulle vara att riskera flera miljarder människors välstånd och liv. Det är inte många miljoner som kan överleva på det som jorden ger i "naturligt" skick. Ännu värre skulle det naturligtvis vara om vi tvingades tillbaka till tiden före "rovdriftens tidsålder", enligt Per Gahrton under vår samlar- och jägarperiod för år sedan, innan vi började bruka jorden. Faran med miljörörelsen ligger i dess totalitära anspråk. De flesta moderna ideologier accepterar tanken på staten som ett medlande redskap, en institution som ska göra det möjligt för individen att eftersträva sina egna mål, visserligen med större eller mindre inslag av frihet, omfördelning eller förbud av vissa levnadssätt. Stora delar av miljörörelsen avviker på ett farligt sätt från detta mönster när den menar att statens uppgift är att förändra vårt sätt att leva. Samhället ska ha ett gemensamt mål, alla ska gå åt ett håll. Miljöpartiet vill till och med att den gröna läran ska läras ut inom ramen för skolplikten. Som ingen annan politisk ideologi kan man göra anspråk på att styra hela samhället. Miljö är allt som omger oss, och om man som miljöpartiets Birger Schlaug förespråkar "individens rätt och valfrihet inom ekologiska och sociala ramar", lämnar man helt enkelt mycket lite frihet kvar. Det är detta som gör värdeladdade begrepp som "miljöfascism" fullt adekvata på en stor del av miljörörelsen. Anti-modernister och bakåtsträvare har alltid funnits. Under 1700-talet och början av 1800-talet protesterade filosofer som Rousseau och konservativa romantiker mot framåtskridandet. Under 1800-talet förenades anarkister och konservativa i kampen mot den industriella utvecklingen. Under 1900-talet har vi upplevt både fascister och kommunister av Pol Pot/Mao-typ som ville vrida utvecklingen tillbaka till det "naturliga". Det nya med miljörörelsen är att den får ett starkt genomslag i moderna västerländska samhällen och inte längre står i opposition till makten, utan i många fall har makt. Miljörörelsen är farlig eftersom den ger farliga lösningar på ett legitimt intresse för människans miljö och natur. En undersökning i New York Times berättar att 80 procent av befolkningen vill skydda miljön "whatever the cost". Även kostnader i frihet och rättigheter? Risk för planekologi Miljörörelsen dyker upp under en vändpunkt under efterkrigstiden när människan höll på att få ökad frihet från välfärdsstaternas makt, och den bidrar till att vrida utvecklingen tillbaka. När det visade sig att kapitalismen faktiskt inte skapade armod och misär vilket kritikerna hävdade, utan en aldrig tidigare skådad rikedom och bekvämlighet, förbyttes kritiken till en attack på detta överflöd. När det visade sig att industrin inte exploaterade arbetarna, utan gav dem en fantastisk levnadsstandard förbyttes kritiken till en protest mot att industrin exploaterar gräs, träd, vatten och luft.

12 Idag kan jag utnyttja kraftverkets värmeproduktion, datorproducentens tekniska förmåga, bondens livsmedelskunskaper, och författarens lärdom på nolltid genom kommunikationer, transporter, butiker, marknader osv. Detta civilisationens största framsteg, att vi kan utnyttja kunskap vi inte själva har, ser miljörörelsen som ett problem. Statligt tvång ska göra teknologin mindre komplicerad, informationen mer överblickbar, tempot lägre. Allt ska bli mindre och lättare att förstå. Marknaderna ska försvinna, protektionism införas och lokalbygden ska vara självförsöjande. Man återupplivar bondekonservatismens gamla motvilja mot all storskalighet mot allt utom staten, förstås. Det öppnar vägen för planekologi, under devisen "Allt är miljö!" Stoppa världen! Jag vill hoppa av! Jamen, hoppa av då. Men knuffa inte av oss som inte vill av! "Det gröna projektet är potentiellt ett av hisoriens mest omvälvande", skriver Per Gahrton, och nog kan man hålla med honom om det. Just därför är det viktigt att om och om igen inskärpa innebörden av Gahrtons nästa mening inte minst för honom själv: "Ansvaret vilar tungt på dem som försöker genomföra det." Copyright Marknadskraften. All Rights Reserved.

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Den gränsen passerades i mitten av 1800-talet som ett resultat av industrialiseringen. Sedan dess bryts livsmiljön ned snabbare än den reparerar sig.

Den gränsen passerades i mitten av 1800-talet som ett resultat av industrialiseringen. Sedan dess bryts livsmiljön ned snabbare än den reparerar sig. Omställning av samhället, men blir det uthålligt? Vad är uthållighet och vad krävs för att förverkliga den? av Staffan Delin Omställningen av samhället verkar, av den aktuella debatten att döma, ha som

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD 50 TROMB#4

DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD 50 TROMB#4 DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD Oavsett vad man konsumerar så hamnar pengarna hos stora företag som exploaterar människor, djur och jordens resurser. Lösningen är att konsumera så lite som

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Av: Erik. Våga vägra kött

Av: Erik. Våga vägra kött Av: Erik Våga vägra kött Våga vägra kött Varje år äter vi mer och mer kött men vilka konsekvenser får det på miljön och vår hälsa? i Förord Människan har länge ansett sig stå över naturen. Enda sedan vi

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Helene Thäpp, S:t Örjans skolor, Stockholm

Helene Thäpp, S:t Örjans skolor, Stockholm Hej! Nu ska jag berätta en helt osannolik historia för dig!! Den handlar faktiskt om mig och mitt liv såå man skulle kunna säga att det är mina memoarer, hm.. Så kallas en historia om en människas liv.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Människans utveckling En sammanfattning av frågorna till de fyra filmerna

Människans utveckling En sammanfattning av frågorna till de fyra filmerna Människans utveckling En sammanfattning av frågorna till de fyra filmerna Bildkälla: http://open.jorum.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/10949/918/items/s182_10_section4.html Bildförklaring. Staplarna visar

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt.

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt. Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt lärjungaskap! Följ mig! 1 www.lp-ung.se Lärljungaskap Matt 4:19-20 Följ mig, så ska jag göra er

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid?

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? 1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? Kommentarer 1. Vi ger några exempel, främst inom transportsektorn. Forska fram ny renare teknik för både fordonsmotorer och flygplansmotorer

Läs mer

Vad är allt uppbyggt av?

Vad är allt uppbyggt av? ÅR 4-6 Kemi KAPITEL 1 Vad är allt uppbyggt av? Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med, huset du bor i är uppbyggd av små byggstenar. Vi kallar dem atomer. Atomer finns i allting

Läs mer