Wise Mind AB. SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4"

Transkript

1 1 Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD II 8-10 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING Och BEHANDLING HÖSTTERMINEN 2015 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE ATT HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED ACT OCH MI TVÅNGSSYNDROM BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANDLÄGGNING KLINISK SEXOLOGI I VÅRTERMINEN 2016 BIPOLÄRT SYNDROM UTREDNING OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR OCH VUXNA KLINISK SEXOLOGI II 25-27

2 2 PROLONGED EXPOSURE Stockholm, januari och februari 2015 Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursens syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad behandling av PTSD vad gäller diagnostik, bedömning och behandling, samt specialistkompetens i PE. Kursen bygger på den senaste forskningen på området och är approved by Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA där dr Foa verkar. Detta innebär att deltagarna efter genomgången godkänd utbildning kvalificerar sig för att om så önskas bli certifierade i metoden av Dr Foa. Detta sker genom handledning av certifierad handledare i Prolonged exposure på två till tre fall. Denna handledning erbjuds också som en specialistkurs. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas psykologen kunna Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Diagnosticera PTSD, differentialdiagnostiska överväganden och psykopatologi bakom PTSD Känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD Redogöra för behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljandebearbetning. Välja relevant måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna

3 3 Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, om hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner Använda Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Kursens innehåll: Genomgång av alla behandlingens komponenter med fokus på att lära sig dess grunder. Hur Prolonged exposure kan modifieras utifrån hur klienten svarar på behandlingen. Hur fokus kan hållas på att behandla PTSD med bibehållen flexibilitet, samtidigt som manualen följs. Hur Prolonged exposure på ett säkert sätt kan användas med patienter med suicidalt och självskadande beteende, och en genomgång i de överväganden som då behöver göras. Praktisk träning i de olika behandlingskomponenterna med andra deltagare med återkoppling från lärare Analyser av segment av videoinspelade terapisessioner som genomförs av experter som illustrerar alla PE- terapikomponenter Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen. Kursledare och lärare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria Bragesjö har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa.

4 4 Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på två tillfällen om fyra respektive två heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda timmar Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av videobandade terapisessioner samt praktiska övningar av behandlingskomponenterna i PE. Behörighetskrav Leg psykolog med grundläggande kunskaper i KBT. Litteratur: Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Follette, V.M.J.& Ruzek, J.I. (2006) Cognitive-Behavioral Therapies for Trauma. Second Edition Guilford Press, 2006 Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Rothbaum, B.O., Foa, E.B. & Hembree E.A. (2013). Ta tillbaka till ditt liv: Vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse. Natur och Kultur Artiklar tillkommer. Tid och plats Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl Pris kr + moms inklusive examination, lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga kursdagar. Kurslitteratur ingår ej i priset. Handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 1 december 2014.

5 5 SMÄRTA- PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm 5-6 februari, 5-6 mars, och april 2015 Kursens syfte Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om psykologins betydelse vid smärta och vilken roll du som psykolog kan spela vid bedömning och behandling av smärta. Kursen är på avancerad nivå och fokuserar på psykologiska faktorer i smärta, hur psykologiska riskfaktorer kan identifieras och hanteras samt psykologiska behandlingsmetoder vid smärtproblematik. Huvudfokus under behandlingsdelen kommer ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid akut och långvarig icke-specifik muskuloskeletal smärta. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har gedigen kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete och/eller forskning inom området och består av legitimerade psykologer, disputerade forskare i psykologi, läkare samt sjukgymnast. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Utförligt reflektera kring vilken roll psykologiska faktorer kan spela i upplevelse och hantering av smärta Redogöra för de viktigaste psykologiska riskfaktorerna vid smärta, hur de uttrycker sig, och vilken roll de spelar i utvecklingen från akuta till långvariga smärtproblem Välja ut rimliga bedömningsinstrument för att identifiera psykologiska riskfaktorer Självständigt bedöma graden av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärtproblematik, samt föreslå lämpliga åtgärder Reflektera kring befintlig evidens för psykologiska behandlingsmetoder vid smärta Lägga upp ett psykologiskt behandlingsprogram för klienter med långvarig, ickespecifik smärta Reflektera kring psykologens roll i förhållande till andra yrkeskategorier vid behandling av smärta Översiktligt redogöra för fysiologiska mekanismer vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta Uppvisa fördjupade färdigheter i att tillämpa motivationsarbete samt psykologiska behandlingsverktyg vid smärta

6 6 Kursens innehåll Under kursen kommer föreläsningar varvas med praktiska moment, såsom rollspel, övningar och arbete med fiktiva fallbeskrivningar. Följande moment ingår i kursen: 1. Smärtans psykologi: Historisk och teoretisk bakgrund till smärtans psykologi. Aktuella modeller över psykologiska faktorers betydelse vid smärta. Befintligt forskningsstöd för psykologiska faktorers betydelse i upplevelse och hantering av smärta. 2. Bedömning: Utredning och bedömning av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärta. Tillvägagångssätt vid hantering och bedömning av klinisk intervju, screeningformulär, riskfaktorspecifika formulär samt beteendeobservation. Lämpliga åtgärder utifrån bedömning av psykologiska riskfaktorer. 3. Samarbete: Andra yrkeskategoriers roll i bedömning och behandling, och hur psykologen kan samarbeta och komplettera dem. Psykologens roll i multidisciplinära team. Grundläggande fysiologiska aspekter vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta. 4. Behandling: Överblick över psykologiska behandlingsmetoder vid smärta, och befintlig evidens. Olika behandlingsalternativ och tillvägagångssätt vid val av åtgärd. Psykologens roll under behandling. 5. Motivationsarbete: Kommunikationsverktyg för att främja engagemang hos klienter med smärtproblematik. Psykoedukation samt målsättning med klienter med smärtproblematik. 6. Behandlingsverktyg: Psykologiska behandlingsverktyg vid smärta och befintlig evidens. Prioritering av behandlingsverktyg. Praktiskt genomförande av psykologisk behandling vid smärta. Kursens omfattning och upplägg Kursen motsvarar 7.5 högskolepoäng och omfattar 7 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2-3 heldagar. Totalt ingår 46 lärarledda timmar för undervisning och 3 timmar för examination. Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen.

7 7 Kursansvarig och examinator Kursansvariga Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Sofia Bergbom, fil. dr i psykologi, leg. psykolog,, Örebro universitet Examinator Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Kurslitteratur Hasenbring, M.I., Rusu, A.C., & Turk, D.C. (2012). From acute to chronic back pain. New York: Oxford University Press. (Kap 11-14, 23-24, 28-30; 256 sidor). Main, C.J., Sullivan, M.J.L., & Watson, P.J. (2008). Pain Management, 2 nd edition. Philadelphia: Elsevier. (426 sidor). Vlaeyen, J., Morley, S., Linton, S.J., Boersma, K., & de Jong, J. (2012). Pain-Related Fear: Exposure-based Treatment for Chronic Pain. Seattle: IASP Press. (196 sidor). Artiklar tillkommer, ca 200 sidor. Förkunskapskrav Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Tid och plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1, Stockholm, kl samtliga dagar. Pris: kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan eller , För ytterligare information eller Sista anmälningsdag

8 8 PROLONGED EXPOSURE II HANDLEDNING PÅ EGNA PATIENTER Start vecka 14, 2015, sammanlagt 20 handledningstillfällen, varannan vecka Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. PE har utvecklats av forskaren och klinikern Edna Foa,Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, CTSA, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metod är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursen ger en praktisk fördjupning och specialistkompetens i evidensbaserad behandling av PTSD. Godkänd kurs ger certifiering i Prolonged exposure. Lärandemål Efter genomgången handledning på egna patientfall förväntas psykologen kunna Diagnosticera PTSD, göra differentialdiagnostiska överväganden och konceptualisera psykopatologi bakom PTSD Tillämpa Känslobearbetningsteorin i Prolonged exposure Tillämpa behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljande bearbetning Välja relevanta måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, vara förtrogen med hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner

9 9 Tillämpa Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Förkunskapskrav Leg psykolog som gått Wise Minds specialistkurs Prolonged Exposure I, alternativt en fyradagars grundutbildning i Prolonged exposure som är godkänd av CTSA. Behörig är också psykologer som inhämtat motsvarande kunskap på annat sätt (men ej godkänd av CTSA) men leder då inte till certifiering som behandlare i Prolonged exposure. Kursens omfattning och upplägg Kursen sträcker sig över två terminer och omfattar 20 teoritimmar och 60 handledningstimmar i grupp om tre elever, sammanlagt 20 tillfällen, face-to face eller via skype. Varje handledningstillfälle inleds med en teoritimmes fördjupning i prolonged exposure utifrån aktuell forskning kring de olika behandlingskomponenterna samt verksamma principer i exponeringsbehandling vid PTSD. Den teoretiska fördjupningen syftar till att öka praktiska terapeutfärdigheter i hur olika hinder för att bedriva effektiv behandling enligt prolonged exposure kan övervinnas och hur behandlingen kan modifieras utifrån varje enskild patient. Kursledare och handledare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa. Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Examination Teoridelen tenteras muntligt vid varje handledningstillfälle, totalt 20 tillfällen, genom att deltagarna redovisar och diskuterar artiklarna som ingår i kurslitteraturen.

10 10 För godkänd handledningsdel krävs minst två genomförda terapier, 60 lektionstimmar handledning i grupp om tre deltagare samt att deltagaren levererar filmade sessioner inför varje handledningstillfälle. Sessionerna kommer att skattas enligt adherence skala för PE av certifierad PE-handledare. Vidare krävs skriftliga fallrapporter för samtliga genomförda terapier. Litteratur Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Ytterligare ett tjugotal artiklar, totalt ca 800 sidor Kursen kommer att utvärderas skriftligt och muntligt i slutet av varje termin. Pris kr + moms, vilket inkluderar 60 grupphandledningstimmar ( 20 x 3 timmar), 20 teoritimmer och examination. Kurslitteratur ingår ej i priset. Artiklar, eventuella handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 16 februari Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

11 11 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm, april, 8-9 juni och 31 augusti-2 september, 2015 Kursens syfte: Målet med kursen är teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad bedömning och behandling av ätstörningar på avancerad nivå, samt metodiskt ställningstagande till anpassning av aktuella behandlingar för komplexa fall som inte fått tillräckligt hjälp av välgenomförd behandling. Lärandemål 1. Att få kunskap om och förstå förklaringsmodeller och innehåll i evidensbaserade behandlingar genom god vetskap om bakomliggande empiri och teori 2. Att förvärva färdigheter som krävs för att självständigt bedriva evidensbaserad behandling av ätstörningar 3. Att kunna skräddarsy behandlingen utifrån patientens behov, resurser och förmågor på ett metodiskt och välavvägt sätt, med särskild hänsyn till komorbiditet, funktionsnedsättningar och andra variabler hos patienter som inte har haft god framgång i tidigare väl-genomförda behandlingar. Kursens innehåll: Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och genomgång av definierade problemsituationer i kliniska fall. Följande moment kommer att ingå i kursen: 1. Aktuell diagnos och kommande förändringar i DSM-5: Styrkor, problem och klinisk betydelse. Utöver detta tas riskfaktorer upp för utveckling av ätstörningar, samt kort om prevention och riktlinjer från National Institute for Clinical Excellence: NICE om behandling av ätstörningar. 2. Bedömning av ätstörningar. Genomgång av Eating Disorders Examination Questionnaire som anses vara the gold standard, olika frågeformulär och observationsmetoder, samt funktionell analys av beteende vid ätstörningar 3. Transdiagnostisk behandling av ätstörningar (KBT) 4. Familjeterapeutisk behandling av ätstörningar (Maudsley modellen) 5. Orientering om empiri och kort genomgång av klinisk användning av Interpersonell psykoterapi, Dialektisk beteendeterapi, dagvårdsprogram, samt gruppbehandling Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, samt en halvdag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 4 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av

12 12 kursen). Examination: Obligatorisk närvaro. Kursdeltagarna förväntas dessutom vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Kursen utvärderas i efterhand via en web-baserad tjänst. Examinator: Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Medverkande lärare Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Anna Berg, leg psykolog, certifierad i Maudsley-modellen Thomas Parling, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut Kurslitteratur: Fairburn, C. G. (2008). Fairburn, D. G. (2008). Cognitive behaviour Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Press. (317 sidor). Grilo, C. M., &Mitchell, J. E. (2011). The treatment of eating disorders: A clinical handbook. New York: Guilford Press. (606 sidor). Lock, J., Grange, D., Agras, W. S., & Dare, C. (2012). Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach. New York: Guilford Press. (270 sidor) Originalartiklar om behandlingsstudier och viktiga kliniska perspektiv tillkommer. Referens- och fördjupningslitteratur: Fairburn, C. C. (2011). Att övervinna hetsätning. Stockholm, Studentlitteratur. Treasure, J., Smith, G., & Crane, A. (2007). Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder: The new Maudsley method. Sussex: Routledge. Treasure, J. schmidt, U., & MacDonald, P. (2009). The Clinician s Guide to Collaborative Caring in Eating Disorders: The new Maudsley Method. Sussex: Routledge. Målgrupp Leg psykolog med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Plats: Stockholm, Ersta konferens, Erstagatan 1K. Kl , utom examinationsdagen den 2 september: kl Pris: kr + moms inkl lunch samt för- och eftermiddagsfika. Litteratur ingår inte i kursavgiften. Handouts och en del annat kursmaterial mejlas till deltagarna för egen utskrift. Information och anmälan: Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan. För ytterligare information kontakta Eva Hedenstedt mobil , Sista anmälningsdag 5 mars 2015

13 13 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE - HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED HJÄLP AV ACT OCH MI Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar Stockholm september, oktober och november 2015 Kursens syfte Allt oftare ingår handledningsuppdrag i psykologens arbetsuppgifter och psykologen förväntas handleda personal på alla nivåer inom bland annat psykiatrin, primärvården, företagshälsovården, socialtjänsten, elevhälsan, arbetsförmedlingen och den somatiska vården. Psykologen ställs därmed ofta inför en rad komplicerade handledningssituationer som kräver såväl fördjupad teoretisk kunskap som konkreta redskap för att kunna hanteras, exempelvis konflikter i gruppen som försvårar meningsfull handledning, personer som inte vill delta i handledning, som tar för mycket plats, som är på gränsen till utmattning eller som misstror/konkurrerar med handledaren. Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som kan tillämpas i alla typer av handledning. Särskilt fokus läggs på hur psykologen, med hjälp Motiverande samtal, kan hantera motstånd och etiska dilemman som uppstår i handledningsgrupper. Vidare lär kursen ut principer och tekniker från Acceptance and Commitment Therapy som hjälper handledaren att hantera egna tankar och känslor i svåra handledningssituationer. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för hur Motiverande samtal och ACT kan användas vid handledning. Praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper. Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med svåra handledningsgrupper. Utarbeta gruppspecifika handledningsstrategier vid etiska dilemman och andra svåra situationer vid handledning. Kursens innehåll Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och hemuppgifter vid varje kurstillfälle, genomgång av definierade svåra handledningssituationer samt handledning på handledning av dessa.

14 14 Introduktion MI kopplad till handledning Introduktion ACT kopplad till handledning Grupprocesser och handledarens beteende Olika sorts handledning och dess olika svårigheter: proceshandledning, metodmanual handledning, verksamhetshandledning Feedback Olika kognitiva svårigheter som kan påverka den handledes attityd i gruppen Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, workshop och praktiska övningar i form av rollspel. Examination Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Målgrupp Leg psykologer som handleder eller kommer att handleda som en del av sina arbetsuppgifter. Kursen vänder sig till såväl psykologer som har en lång erfarenhet av att handleda och till psykologer som är nybörjare i handledarrollen. Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar. Kursansvarig/examinator Kursansvarig och examinator: Liria Ortiz, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare. Litteratur Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C. & Smith, S. (2007). Sluta grubbla börja leva. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K. G. (2014). ACT i teori och tillämpning: vägen till psykologisk flexibilitet. Stockholm: Natur & Kultur. Heberlein, A. (2014). Etik, människa, moral, mening: en introduktion. Albert Bonniers Förlag. Miller, W.T. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring.

15 15 Natur & Kultur. Milne, D.L.( 2009) Evidence-Based Clinical Supervision. Principles and Practice. Wiley- Blackwell Olofsson, R. (2010). Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM. Stockholm: Natur & Kultur. Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Rosengren, D.B. (2012). Motiverande samtal MI: en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur. Pris kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteraturen ingår inte i priset. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och Plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm, kl samtliga dagar Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

16 16 TVÅNGSSYNDROM - BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANTERING Stockholm sept, okt, 7-8 dec 2015 Kursens syfte Kursen syftar till att ge en helhetsbild av tvångssyndrom avseende diagnostik, behandling och ett övergripande patientomhändertagande. Kursen är på avancerad nivå och syftar till att psykologen, efter examinerade moment, ska få specialistkompetens i tvångssyndrom. Med specialistkompetens avses inte bara att kunna behandla enskilda patienter med tvångssyndrom utan psykologen ska också ha en grund för att, inom ramen för hennes verksamhet, kunna etablera behandlingsprogram, vårdflöden, utbildningar och kvalitetssystem, för denna patientgrupp. Kursen har en tydlig forskningsgrund som innefattar neuroanatomi, genetik, farmakologi, neuropsykologi, randomiserade behandlingsstudier, processtudier samt kliniska fallexempel. Samtliga lärare är legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av att behandla tvångssyndrom, och med forskningserfarenhet inom området. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för diagnostiska markörer, prevalens, genetik, neurofysiologi etc. Praktiskt diagnostisera tvångssyndrom gentemot andra psykiatriska tillstånd Redogöra för grunderna i psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat Synsätt Genomföra beteendeanalys på avancerad av patienter med tvångssyndrom utifrån operant och respondent teori samt införlivainformationsprocessmodeller i beteendeanalysen Redogöra för diagnostik och behandling av hoarding Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med exponering med responsprevention med svåra patientfall Utarbeta individspecifika vidmakthållandeprogram Kursens innehåll Moment 1 Diagnostik Diagnostik med särskild tonvikt på transdiagnostiska fenomen såsom hoarding, hypokondri, trichotillomani, psykotiska inslag, parafilier, samt tics. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna göra adekvat och korrekt diagnostik även i svårare fall.

17 17 Moment 2 Orsaks- och vidmakthållandemodeller Momentet avhandlar de olika orsaks- och vidmakthållandemodellerna av tvångssyndrom vilka inbegriper psykologi, genetik och neuroanatomi. Särskilt fokus kommer att läggas på informationsprocessteori och hur dessa fenomen kan yttra sig i en klinisk kontext. Syftet med detta moment är att psykologen ska förstå hur olika biologiska och psykologiska faktorer kan påverka uppkomst och symptombild samt vilka konsekvenser detta kan få i en behandlingskontext. Kunskaperna som förvärvas i detta moment kommer att återkomma som praktiskt inslag i moment 4. Moment 3 Evidens I moment 3 avhandlas evidensen för de olika psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativen vid tvångssyndrom. Särskild tonvikt kommer att läggas på de olika psykologiska behandlingsmodellerna och evidensen för olika slags behandlingskomponenter. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna argumentera för och/eller emot psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat synsätt. Moment 4 Beteendeanalys Moment 4 syftar till att psykologen ska kunna praktiskt genomföra en beteendeanalys av patienter med tvångssyndrom. Detta inbegriper klassisk och operant betingning samt informationsprocessmodeller. Momentet innefattar både standardiserad KBT vid tvångssyndrom men särskild tonvikt kommer att läggas på svårare fall. I detta moment ingår även en föreläsning om KBT vid hoarding som fortfarande betraktas som en del av diagnosen tvångssyndrom Moment 5 Exponering med responsprevention Exponering med responsprevention (ERP) är idag betraktat som en nödvändig intervention för att kunna behandla tvångssyndrom. Detta moment går först igenom de olika teoretiska modellerna för ERP vid tvångssyndrom. Momentet innehåller fallexempel med särskilt svåra fall där interventionerna behöver skräddarsys. Moment 6 Avslut och vidmakthållandeprogram Moment 6 omfattar de interventioner som krävs för att kunna optimera behandlingsresultaten och minimera patientens fortsatta vårdbehov. Syftet med detta moment är dels att psykologen ska kunna designa en individuell vidmakthållandeplan utifrån beteendeanalysen men också kunna optimera resurser med hjälp av andra aktörer och professioner. Momentet inkorporerar kunskap från genetik, informationsprocessteori och beteendeanalys. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36 lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i form av rollspel.

18 18 Examination Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro på samtliga föreläsningar/seminarier samt godkänt betyg på följande examinerande moment: 1. Duggor 2. Diskussionsseminarium 3. Praktiska övningar 4. Hemtentamen Målgrupp Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Kursansvarig och examinator Erik Andersson, Med dr, leg psykolog, KI Litteratur Abramowitz, J. S. (2006). Understanding and treating obsessive-compulsive disorder : a cognitive behavioral approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ( 400 sidor) Artiklar (3-5 st till varje kurstillfälle) kommer att avhandlas och tenteras (totalt 400 sidor). Pris kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl samtliga dagar. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort

19 19 KLINISK SEXOLOGI I Specialistkurs för psykologer, ackrediterad av Psykologförbundet Stockholm, start 3-4 sept, okt och 3-4 dec 2015 Kursens syfte: Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi och därmed förstärka psykologens kompetens att med information, rådgivning och kvalificerad terapi möta sexologiska frågeställningar, problem och störningar hos barn, unga, vuxna och gamla människor. Lärandemål Kunskap och förståelse 1. Utförligt redogöra för och exemplifiera den kliniska sexologins olika kunskapsområden samt förklara kunskapsbildningen i klinisk sexologi utifrån aktuella forskningsrön och klinisk erfarenhet. 2. Redogöra för vad ett professionellt förhållningssätt vid sexologisk rådgivning innebär Färdighet och förmåga 3. Kommunicera om sexualitet inom ramen för en terapeutisk relation ochskapa en behandlingsrelation som möjliggör ett öppet samtal om sexualitet Värderingsförmåga och förhållningssätt 4. Värdera, jämföra och ta ställning till olika norm- och värdesystem som sätts i samband med människans sexualitet 5. Värdera och ta ställning till aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete Kursens innehåll: 1. Människans psykosexuella utveckling 2. Aktuell sexualfysiologi 3. Sexuella script, norm-och värdesystem 4. Kontakt och kommunikation i den terapeutiska relationen 5. Sexuell identitet och orientering. HBTQ-perspektivet 6. Parafilier

20 20 7. Klinisk sexologi och dess tillämpningsområden: vårdcentral, andrologi/urologi, gynekologi/obstetrik, psykiatri, klinisk psykologi/psykoterapi, medicinsk habilitering/rehabilitering, sjukgymnastik, kriscentrum för män/kvinnor. 8. Sexuella problem/dysfunktioner, etiologi och behandling 9. Teori och metodik i sexologisk forskning Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar (kl ) uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, inklusive en heldag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 7 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av kursen) Examination: Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen samt muntlig examination. Kursen utvärderas på särskilt formulär direkt efter kursavslutning. Lärare och examinator: Lars-Gösta Dahlöf, Docent em. psykologisk sexologi, Göteborgs universitet ( examinator) Indra Windh, Leg. psykolog och psykoterapeut, Sexualmedicinskt Centrum, Göteborg Katarina Öberg, Med. dr., leg. psykolog och psykoterapeut. CASM, KS, Stockholm Kurslitteratur: Leiblum, S. (ed.) (2006) Principles and Practice of Sex Therapy. 4 th Ed. New York: Guilford Press (550 sidor) Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, C. (red.) (2010) Sexologi. Stockholm: Liber. (300 sidor) Forskningsserie Sexologi. 6 artiklar i Psykologtidningen nr 5,6,7,6,9 och (25 sidor) Ett urval aktuella särtryck från sexologiska facktidskrifter (ca 150 sidor) Målgrupp: legitimerade psykologer Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm, kl samtliga tagar Pris: kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar

Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING 1 Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD II 8-10 HÖSTTERMINEN

Läs mer

PROLONGED EXPOSURE. CEFALÚ på SICILIEN

PROLONGED EXPOSURE. CEFALÚ på SICILIEN Wise Mind AB Fyra dagars kurs i PROLONGED EXPOSURE CEFALÚ på SICILIEN 25-29 juni 2015 Cefalù är en italiensk medeltidsstad på Siciliens norra kust, sju mil från Palermo. Strandpromenaden och den långa

Läs mer

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI WiseMind AB www.wisemind.se Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI Kurskod AKO310 1-3 mars, 27-28 april och 19 maj, 2017 Område: klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Inriktning:

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

KBT för tvångsrelaterade störningar

KBT för tvångsrelaterade störningar KBT för tvångsrelaterade störningar Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier med minst så kallad steg 1- kompetens i KBT, som vill fördjupa sina kunskaper

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

SCHEMA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller, teori, metoder och tillämpningar för ångest (7 HP), VT 2013

SCHEMA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller, teori, metoder och tillämpningar för ångest (7 HP), VT 2013 1 (5) STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Psykoterapeutiska teorier och metoder, 30 HP (KBT) SCHA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller,

Läs mer

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt 2011 9 hp Välkommen till kursen Psykoterapeutisk fördjupning KBT! Vår önskan som kursledare och momentansvariga är att under den här kursen, i samarbete med

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp Välkommen till kursen Psykoterapeutisk fördjupning KBT! Vår önskan som kursledare och momentansvariga är att under den här kursen, i samarbete med

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning.

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1116 Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 högskolepoäng Psychology with Emphasis on Sexology, Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURS I SEXOLOGI Hösten 2017 startar vi en utbildning i sexologi för psykoterapeuter och psykologer eller andra som i samtal möter människor som har svårigheter med sin sexualitet. Kursen pågår under två

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14

Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Psykoterapeutiska teorier och metoder, 30 hp (KBT) Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14 OBS att

Läs mer

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologprogrammet Psykologiska institutionen Termin 4, vt 2017 P4PSYP Anvisningar och schema till kursen Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

UTBILDNINGSBESKRIVNING

UTBILDNINGSBESKRIVNING UTBILDNINGSBESKRIVNING Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT, 90 hp Antagen av rektor, augusti 2013 Utbildningens övergripande mål Är att den studerande efter fullbordad utbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Enheten för Samordning och Utveckling av Gruppbehandling Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Inbjudan riktar sig i första hand till medarbetare inom Psykiatri Södra Stockholm men vi välkomnar

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2012 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning Syfte och innehåll Undervisning och närvarokrav

Läs mer

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet, 30 hp

Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet, 30 hp Psychology MA, Evidence-based Psychological Treatment and Psychotherapy, 30 credits

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI, INRIKTNING BETEENDETERAPI, MOTSVARANDE 45 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI, INRIKTNING BETEENDETERAPI, MOTSVARANDE 45 HP UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI, INRIKTNING BETEENDETERAPI, MOTSVARANDE 45 HP Fastställd av styrelsen i Beteendeterapeutiska föreningen i oktober 2016

Läs mer

GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM, GAD

GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM, GAD Wise Mind AB Specialistkurser för psykologer www.wisemind.se GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM, GAD - Diagnostik och evidensbaserad psykologisk behandling - Stockholm, 4-6 september, 16-17 oktober och 13 november

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad grund, 45 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Cognitive-Behavioral Therapy, 45 credits

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2013 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 131031 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI 2015 2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till februari 2017, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng

PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng Grundnivå Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30 credits, First Cycle

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits

PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 Kognitiv beteendeterapi en introduktion, 15

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp)

1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp) Välkomna till Klinisk psykologi 1 1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp) T2 Kognitiva processer (15 hp), Socialpsykologi (15 hp) 2 T3

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP15, Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 högskolepoäng Basic Systems-Theoretical and Interactionist Psychotherapy

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1225, Psykologi, fortsättningskurs med inriktning mot klinisk sexologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Directed Towards Clinical Sexology, 30.0 higher education

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

SCHEMA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller, teori, metoder och tillämpningar för ångest (7 HP), VT 2015

SCHEMA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller, teori, metoder och tillämpningar för ångest (7 HP), VT 2015 1 (5) STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Psykoterapeutiska teorier och metoder, 30 HP (KBT) SCHA OCH ANVISNINGAR FÖR KBT TEORI OCH METOD, TERMIN 2 KBT- modeller,

Läs mer

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Jag har ett genuint intresse för människor och dess historia. Som psykolog använder jag mig av flera olika metoder

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna KURSINFORMATION Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i januari 2016 och pågår till maj 2017, sammanlagt tre terminer. Det första

Läs mer

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, vt 2013 Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB 4.2 Psykiatri, 7,5 hp Delkurs inom kurs 4, Personlighetspsykologi

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng,

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 45 högskolepoäng Cognitive behaviour therapy with children

Läs mer

64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: maj, 4-5 juni, augusti 2016

64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: maj, 4-5 juni, augusti 2016 Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos www.hypnosforeningen.se Västra Kretsen 64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: 13-15 maj, 4-5 juni, 19-21 augusti 2016 Anmälningar mottas

Läs mer

Utbildning och kurser i kognitiv beteendeterapi UTBILDNINGSKATALOG. KBT Svealand

Utbildning och kurser i kognitiv beteendeterapi UTBILDNINGSKATALOG. KBT Svealand Utbildning och kurser i kognitiv beteendeterapi UTBILDNINGSKATALOG 2017 1 OM KBT SVEALAND är ett privat utbildningsinstitut och terapicentrum som erbjuder utbildning och behandling inom kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 hp Vårterminen 2008 DELKURSBESKRIVNING FÖR KURS 9, terminerna 7, 8 och 9 Handledd psykoterapi PDT 13,5 hp Förkunskapskrav och

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Psykologprogrammet, termin 6 7.5 HP, HT- 2017 (ytterligare specifika anvisningar för

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI. Kursstart 10 januari 2018 i Lund

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI. Kursstart 10 januari 2018 i Lund GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI Kursstart 10 januari 2018 i Lund Kursstart: 10 januari 2018 Föreläsningsdag är företrädesvis onsdagar, men andra dagar kan komma i fråga.

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP12, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Neuropsychology and Cognitive Neuroscience (15 higher education credits) Avancerad nivå (Second

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp

Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Psychology BA (A), Introduction to Psychology, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) SVERIGEHÄLSAN

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2013 Delkursansvarig: Mats Najström Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema 11 november

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet. Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet. Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht hp 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2013 9 hp 1 2 Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2013 VECKA DAG DAT TID S TEMA FÖRELÄSARE 36

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer