HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR"

Transkript

1 ÖVERSIKT HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR MED IDROTTSANKNYTNING 2007/2008 mars 2007

2 2 Högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning 2007/2008 Nu finns översikt över högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning framtagen för 2007/2008. Utgångspunkt för årets översikt har varit högskolorna, universiteten samt folkhögskolornas planerade kurser & program. Anmälan till högskole- och universitetsutbildningar som startar hösten 2007 eller våren 2008 skall göras senast 15 april resp. 15 oktober Folkhögskolornas ansökningstider varierar. Se eller Liksom de senaste åtta åren konstateras en ökning av antalet utbildningar med idrottsanknytning. I detta häfte hittar du 373 utbildningar med anknytning till idrotten. Notera att många av utbildningarna genomförs ett flertal gånger per år på resp. skola. Detta uppskattar vi totalt innebär att ca 700 utbildningar med idrottsanknytning årligen erbjudes. Tyvärr kan vi inte garantera att översikten är heltäckande, då det i vissa fall varit svårt att få fram aktuella uppgifter. Sök därför på ovan nämnda hemsidor. Notera även att nytt poängsystem införs från och med 1 juli I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng(hp). Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd. Har du synpunkter på översikten hör av dig till SISU Idrottsutbildarna, Lars Hansell på tel eller maila Stockholm SISU Idrottsutbildarna Lars Hansell

3 3 I N N E H Å L L Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 4 Danshögskolan i Stockholm 4 Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 4 Göteborgs universitet 4 Högskolan i Borås 5 Högskolan i Dalarna 5 Högskolan i Gävle 5-7 Högskolan i Halmstad 7 Högskolan i Jönköping 7 Högskolan i Kalmar 7-8 Högskolan i Kristianstad 8 Högskolan i Skövde 8 Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla 8 Karlstad universitet 8-9 Karolinska institutet, Solna/Huddinge 9 Linköpings universitet 9 Luleå tekniska universitet 9 Lunds universitet 9 Lärarhögskolan i Stockholm 10 Malmö högskola Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik 11 Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås 11 Stockholms universitet 11 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 11 Södertörns högskola, Huddinge 12 Umeå universitet Uppsala universitet 13 Växjö universitet 14 Örebro universitet Folkhögskolor med idrottsutbildning 16-18

4 4 Blekinge tekniska högskola, Karlskrona Hälsa, folkhälsa, samhälle och miljö, 7.5 hp Danshögskolan i Stockholm Danspedagogutbildningar, hp Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Lärarprogrammet hp Hälsopedagogprogrammet 180 hp Tränarutbildning hp Göteborgs universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa 270 hp Idrottsvetenskapliga program, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsopromotion, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning Sport Management, 180 hp Kost och friskvårdsprogrammet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Hälsopromotion, 120 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Sport Management, 120 hp Barn, ungdom, idrott (med fokus på barn 6-12 år), 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 1, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 2, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 3, 30 hp Idrottsvetenskap, samhälle och rörelse, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 1, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 2, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 3, 30 hp Idrottsvetenskap Vetenskapsteori och metod 1, 30 hp Natur, miljö och friluftsliv, 30 hp Nordiskt friluftsliv I, 30 hp Nordiskt friluftsliv II, 30 hp Fritidspedagogik för barn och unga, 15 hp Idrottens ställning och roll i den svenska samhällsutvecklingen, 15.0 hp Idrott och moral, 7.5 hp Praktisk filosofi: Idrott och moral, 7.5 hp

5 5 Högskolan i Borås Psykologi, 30 hp Idrott och hälsa, 15 hp Högskolan i Dalarna Lärarprogrammet Idrott senare år, 270 hp Lärarprogrammet Idrott tidigare år, 210 hp Mediekommunikationsprogrammet - Medier, kommunikation och idrott, 180 hp Sport Management programmet, 180 hp Filosofisk grundkurs med praktisk inriktning, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning V, 30 hp Idrott I, 30 hp Idrott II, 30 hp Idrott III, 30 hp Rörelse, hälsa och lärande, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning I, 15 hp Humanbiologi med idrottsinriktning II, 15 hp Idrotten i samhället, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Pedagogik med idrottsinriktning II, 15 hp Rörelse, hälsa och lärande, 15 hp Dansen i skolan, 7.5 hp Idrott, kön, jämställdhet, 7.5 hp Idrottspsykologi och träningslära, 7.5 hp Ledarskap och coaching, 7.5 hp Moralfilosofisk tillämpning: Idrott och etik, 7.5 hp Mätmetoder för idrottare inriktning styrka, snabbhet och rörelse, 7.5 hp Psykomotorik, 7.5 hp Socialpsykologi inriktning idrott, 7.5 hp Högskolan i Gävle Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 270 hp Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 180 hp

6 Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Fysisk aktivitet och ledarskap, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, specialisering/fristående kurs A, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, specialisering/fristående kurs B, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 3, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, inriktning, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, inriktning, 30 hp Idrott C: Forskningsmetodik och uppsats, 30 hp Outdoor Education, 30 hp Rörelse A, 30 hp Specialisering: Förskolebarns lärande i utemiljön A, 30 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 1, 15 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 2, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Friluftsliv och hälsa för seniorer, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, inriktning, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, specialisering/fristående kurs, 15 hp Individ-lärande-idrott I, inriktning, 15 hp Individ-lärande-idrott I, specialisering, 15 hp Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa A:1, 15 hp Motorik, lek och lärande, 15 hp Tillämpat ledarskap, 15 hp Uteskolan, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Fysisk aktivitet i undervisningen, 7.5 hp Hälsoarbete i idrottsundervisningen, 7.5 hp Idrottens kemi, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, inriktning, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, specialisering, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, inriktning, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, specialisering, fristående kurs, 7.5 hp Människan i datormiljön, 7.5 hp Outdoor Education Artic Ecology and Leadership Training, 7.5 hp Outdoor Education Orienteering and environmental studies of the Baltic Sea, 7.5 hp Outdoor Education Traditional Swedish Sports, 7.5 hp Rörelse och estetik, 7.5 hp Utomhuspedagogik i förskolan, 7.5 hp 6

7 7 Utomhuspedagogik I, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik I, specialisering, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, specialisering/fristående kurs, 7.5 hp Vitt friluftsliv med inriktning mot skidåkning, 7.5 hp Högskolan i Halmstad Lärarutbildning Lek, rörelse, idrott och hälsa, 210 hp Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Biomekanikingengör inriktning innovation och sport, 180 hp Idrottsvetenskapligt program 180 hp Att arbeta som rådgivare mot grupper och organisationer i arbetslivet och idrottsrörelsen, 30 hp Hälsopsykologi, 30 hp Psykologi inriktning idrott (1-30), 30 hp Psykologi inriktning idrott (61-90), 30 hp Children and youth development trough sport: An international perspective in theory and practice, 15 hp Hälsopedagogik 1, 15 hp Career development and transition in sport: An international perspective theory and practice, 7.5 hp Projektarbete och projektledning, 7.5 hp Psykologi Idrottspsykologi I, 7.5 hp Sport injury and rehabilition: An international perspective in theory and practice, 7.5 hp Högskolan i Jönköping Idrott, lek och hälsa, B, 30 hp Idrottshistoria, 7.5 hp Högskolan i Kalmar Lärarprogrammet: Idrott, rörelse och hälsa, p Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp Idrott, rörelse och hälsa 1-30 hp (A-nivå) Idrott, rörelse och hälsa hp (C-nivå) Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp (A-nivå)

8 8 Idrottsmedicin 30 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, 1-30 hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Idrott och socialt arbete, 15 hp (A-nivå) Sportjournalistik, 15 hp Avancerat friluftsliv/äventyrsidrott, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa 7.5 hp (C-nivå, Halvfart) Idrottsfysiologi, 7.5 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Idrottsskador hos barn och ungdomar, 7.5 hp Idrottsmekanik och rörelseanalys, 7.5 hp Högskolan i Kristianstad Lärarutbildning Idrott/hälsa, (äldre barn och ungdomar), 270 hp Lärarutbildning Fritid och skola i ett helhetsperspektiv, (yngre barn), 210 hp Lärarkompetens Praktiska karaktärsämnena på barn- och fritidsprogram, 90 hp Musik rörelse och hälsa, 15 hp Alkohol-, narkotika- och tobaksprevention I, 7.5 hp Boll och gymnastik som motoriska redskap, 7.5 hp Massage och hälsa, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 1, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 2, 7.5 hp Högskolan i Skövde Hälsocoach, 120 hp Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla Management med inriktning mot hälsopromotion, 180 hp Karlstad universitet Lärare, Idrottsvetenskap, hp Hälsopedagogik, 30 hp Idrottsvetenskap 30 hp Idrottsvetenskap forts. 30 hp

9 9 Idrottsvetenskap för lärare mot äldre barn, 30 hp Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn, 30 hp Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp Idrottslärarens professionalitet, 15 hp Idrottspsykologi mentala träningsmodeller, 7.5 hp Idrottspsykologi motivation och ledarskap, 7.5 hp Karolinska Institutet, Solna/Huddinge Sjukgymnastutbildning, 180 hp Linköpings universitet Sjukgymnast 180 hp Idrottshistoria grundkurs, 15 hp Bolldidaktik, 7.5 hp Dansdedaktik och ledarskap, 7.5 hp Ekonomisk analys av sport-klubbar, ligor, utövare och publik del I, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7.5 hp Motorik, lek och lärande, 7.5 hp Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv och lärande, 7.5 hp Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Dans, 330 hp Lärarutbildning Idrott och hälsa, friluftsprofil, grundskola och gymnasium, 330 hp Friluftsliv påbyggnadskurs, 30.0 hp Snö, is, kyla, 15 hp En hälsofrämjande skola, 7.5 hp Lunds universitet Kandidatprogram i fritidskulturer och fritidens organisering, hp Fritidsarbete och fritidskultur, 120 hp Idrottspsykologi, 30.0 hp

10 10 Lärarhögskolan i Stockholm Lärarprogrammet Idrott och hälsa, hp Lärarprogrammet Idrott, fritidskultur och hälsa, hp Lärarprogrammet Lek, idrott och rörelse, hp Dans med didaktisk inriktning, hp Idrott, fritidskultur och hälsa, 40 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning, 40 hp Idrott, hälsa och friluftsliv, utan examensarbete, 20 hp Dans och rörelse i skolan, GN, 7.5 hp Dans och ledarskap, 7.5 hp Malmö högskola Lärarutbildning, 210/330 hp Lärarutbildning Idrott och fysisk bildning, hp Fritidsvetenskapligt program, 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Magister-/Masterutbildning i idrottsvetenskap: Idrotten och samhälle i förändring hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 60 hp Idrott och hälsa I, 1-60 hp Idrott och hälsa II, hp Idrott och hälsa, hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 30 hp Idrott och folkhälsa, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrott och mångfald, 15 hp Idrottsjuridik och idrottsetik, 15 hp Idrott, socialisering och läromiljö, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrottspsykologi I, 15 hp Idrottspsykologi II, 15 hp Lek, rörelse och hälsa I, 15 hp Lek, rörelse och hälsa II, 15 hp Physical Education and Sports from a Swedish Perspectiv, 15 hp Sports Psychology, 15 hp Utomhuspedagogik I, 15 hp Utomhuspedagogik II, 15 hp

11 11 Fotbollens historia, 7.5 hp Fotboll, kultur och samhälle, 7.5 hp Idrott i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Idrottens etik och filosofi, 7.5 hp Motorikens didaktik, 7.5 hp Physical Activity, Sports and public Health, 7.5 hp Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik Biologiprogram, inriktning idrottsfysiologi 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sportteknologi 180 hp Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), 30 hp Pedagogik A, idrott och hälsa, 9-13 år, 30 hp Pedagogik A, Lek, rörelse och friluftsaktiviteter, yngre barn, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Humanbiologi 15 hp Idrottsvetenskap, GR, (C), Nutrition, 15 hp Psykologi A, Idrottspsykologi prestationsidrott, motion och hälsa 15 hp Psykologi med inriktning mot Idrott, livsstil och hälsa 15 hp Anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap A, Träningslära, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Idrottsnutrition 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Kinesiologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (B),, Idrottarens hälsa, 7.5 hp Idrottsvetenskap B, Träningslära 7.5 hp Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås Idrott, samhälle och historia A, 7.5 hp Stockholms universitet Idrottspsykologi 1, 15 hp Idrotten i det moderna samhället. Idrottens historia, samhällsroll, kommersialisering och massmediautveckling, 15 hp Sportens fysik, 7.5 hp Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala Golfbane- och grönyteförvaltning magisterprogram, 6 hp

12 12 Södertörns högskola i Huddinge Sport, massmedier och mansideal, 7.5 hp Umeå universitet Lärarprogrammet, Idrott och hälsa, 330 hp Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching, 180 hp Ledarskap- och coachingprogrammet 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Human Resources Management and Developement, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Offentligt Ledarskap, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Organisation och projektledning, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Sport Management, 120 hp Spa-programmet, 120 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Historia, 90 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Geografi, 90 hp Dietetik A, 30.0 hp Idrottsfysiologi, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin C, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin, fördjupningskurs för magisterexamen i idrottsmedicin, 30, 30 hp Idrottsmedicin för läkare 30 hp Kostvetenskap A 30 hp Kostvetenskap B 30 hp Kostvetenskap, D 30-uppsats, 30.0 hp Ledarskap och organisation I 15 hp + Sport Management 15 hp, 30.0 hp Att förstå och hantera stress, 15.0 hp Drycker, 15.0 hp Fysisk aktivitet och prevention; Idrott och hälsa, ungas och äldres hälsa, 15 hp

13 13 Fysisk aktivitet som prevention och behandling: rygghälsa/mdt, idrottsmedicin och äldres hälsa, 15 hp Fysiologi för dietetik, 15.0 hp Hälsoeffekter, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsmedicin A 1(S), 15 hp Idrottsmedicin B 1, biomekanik 15, 15.0 hp Idrottsmedicin B 2, testmetodik 15, 15.0 hp Idrottsnutrion, 15.0 hp Idrottspedagogik fördjupningskurs 1, 15.0 hp Idrottspsykologi I, 15.0 hp Kost-hälsokommunikation, 15 hp Kost och idrott, 15 hp Kostvetenskap C-uppsats, 15.0 hp Kostvetenskap D15-uppsats, 15.0 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Matvanor hos barn och ungdom, 15 hp Kost och folkhälsa, 9 hp Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder (S), 7.5 hp Bada kallt, dricka brunn: Idéhistoriska perspektiv på spa, 7.5 hp Bedömningar inom idrotten, 7.5 hp Dietetik för kostvetare, 7.5 hp Grundläggande idrottsfysiologi, 7.5 hp Grundläggande idrottsmedicin, 7.5 hp Idrottsmedicin styrketräning, 7.5 hp Klinisk arbetsfysiologi, 7.5 hp Trädgård och hälsa, 7.5 hp Uppsala universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa, 330 hp Dietistprogrammet 180 hp Dietistprogrammet hp Kostvetarprogram, 180 hp Tillämpad fysiologi 15.0 hp Klinisk anatomi, 15 hp Tillämpad fysiologi 10.0 hp Fysisk träning vid hälsa och sjukdom, 7.5 hp Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering, 7.5 hp

14 14 Växjö universitet Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa ( gymn.) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa (grundsk. sen) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(grundsk. tidig)210 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(fritidsverks.)210 hp Lärarutbildarprogrammet Idrott, hälsa och natur 210 hp Programmet för Coaching och Sport Management, 180 hp Masterprogram i pedagogik, 120 hp Hälso- och utomhuspedagogik, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs med examensarbete 30 hp Idrottsvetenskaplig uppsatskurs 30 hp Ledarskap och säkerhet inom friluftsliv, 30 hp Sports an Culture, 30 hp Hälsopedagogik, 15 hp Sport Management I, 15 hp Utomhuspedagogik, 15 hp Bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Coaching across Cultures, 7.5 h p Dans i skolan, 7.5 hp Psykomotorik II, 7.5 hp Örebro universitet Lärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa hp Programmet Management in sport and recreation, 180 hp Spa-programmet, 120 hp Nordiskt friluftsliv, 60 hp Aktiv hälsoutveckling, 30 hp Dans i skolan, 30.0 hp Dans i skolan, 7.5 hp Folkhälsovetenskap A, 30 hp Folkhälsovetenskap B, 30 hp Folkhälsovetenskap C, 30 hp Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, 30 hp Idrott A, 30.0 hp Idrott B, 30.0 hp Idrott C, 30 hp Idrott, avancerad nivå, 30.0 hp

15 Träningslära I, 30 hp Träningslära II, 30 hp Bollspel med inriktning mot ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Dans för lust och lärande, 7.5 hp Ergonomi, 7.5 hp Friluftsliv, 7.5 hp Humanbiologi III, 7.5 hp Kropp och rörelse II, 7.5 hp Medicin C, idrottsfysiologi, 7.5 hp Outdoor Education and Recreation, 7.5 hp 15

16 16 Idrottsutbildningar på Folkhögskolor 2007/08 Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott. Här genomförs träningsläger för både landslag och föreningar, för enskilda elitidrottare och lag. Idrotten arrangerar kurser för tränare och andra idrottsledare samt seminarier och konferenser kring svensk och internationell idrott. Mitt i denna intensiva idrottsmiljö finns Bosöns Idrottsfolkhögskola som är en av landets 150 folkhögskolor. Huvudman är SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation. Folkhögskolan har två utbildningar som spänner över ett eller två år: Idrottslinjen och Idrottskonsulentlinjen. Här hålls också ett stort antal korta kurser i samverkan med idrottsförbunden. Idrottslinjen - Kombinera idrott och studier Utbildning på gymnasienivå med idrott som profilämne. Du studerar ett eller två läsår på idrottslinjen beroende på vilka förkunskaper du har. Linjen syftar främst till att ge en grundläggande högskolebehörighet och en idrottsledarutbildning. Idrottskonsulentlinjen - En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom idrotten Idrottskonsulentlinjen är på två läsår plus ett möjligt påbyggnadsår och ger en bred bas för olika yrken med idrottsinriktning. Som Idrottskonsulent kan du arbeta i föreningar, på förbund inom SISU Idrottsutbildarna - idrottens studieförbund eller i annan utbildningsverksamhet. Idrottsmassörutbildning, i samarbete med Medicinskt Kursforum Utbildningen till idrottsmassör har en specifik idrottsinriktning och sker på heltid under max 500 timmar under en termin. Fr o m kursen som börjar i augusti 2007 är utbildningen godkänd av CSN, vilket innebär att deltagaren har rätt till studiebidrag och lån. Friskvård Aktivt hälsoarbete En utbildning för dig som vill arbeta praktiskt och operativt med friskvård på individ- och gruppnivå i t.ex. skolor, företag och organisationer. Utbildningen sker på distans under ett läsår med mellan liggande träffar på Bosön.

17 17 Idrottens Elittränarutbildning - ETU En vidareutbildning för elittränare genomförd som distansundervisning med mellanliggande kursträffar på 500 tim under två läsår. Deltagarna skall vara rekommenderade av sitt specialförbund. Eskilstuna folkhögskola - Allmän kurs, med inriktning idrott Eslövs folkhögskola - Idrottsledarlinje, allmän kurs - Idrottsledarlinje, högre utbildning Furuboda folkhögskola, Åhus - Golf-profil Grimslöv folkhögskola - Allmän kurs Idrott Hampnäs folkhögskola - Idrottspedagoglinje Hjälmareds folkhögskola - Idrotts- och friskvårdsledarutbildning Hästsportens folkhögskola, Strömsholm - Ridinstruktörskurs - Biträdande Ridinstruktör Hästsportens folkhögskola, filial Wången - Travhästskötarkurs Tränaraspirantkurs Proffstränarkurs Jakobsbergs folkhögskola - Friskvårdslinjen Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro - Idrottsledarskap & Hälsa - Idrottsledarskap & Hälsa fotboll

18 18 Leksands folkhögskola - Allmän kurs: Egen idrott/baseboll - Idrottscollege Lillsveds idrottsfolkhögskola, Värmdö - Allmän kurs: Idrottsledarutbildning - Idrottspedagogutbildning Molkoms folkhögskola - Allmän kurs: Idrotts-/friskvårdsprofil Mora folkhögskola - Allmän kurs: Friskvårdsarbete Hälsa/Motion - Allmän kurs: Skidkurs Storumans folkhögskola - Allmän kurs: Alpin linje - Allmän kurs: Snowboardlinje Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg - Allmän kurs: Innebandyprofil Värnamo folkhögskola - Allmän kurs: Idrott och friskvård Älvsby folkhögskola - Allmän kurs med idrottsinriktning - Gymnastiklinje - Skidlinje - Ledar- och tränarlinje Örebro folkhögskola - Allmän kurs: Inriktning idrottsledare

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr 01-330/12 Datum: 2012-09-11 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2012-09-11 Reviderad: 2013-12-05 Giltighetstid: 2012-2015 Utbildningsstrategi för Gymnastik-

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum!

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum! Lärcentrum Det finns oerhört många utbildningar och kurser på distans, både inom högskolevärlden och inom den nyare utbildningsformen som heter Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE!

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE! Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack Bli En tidning från Gymnastik- & idrotts högskolan (GIH), Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar 2012 Utbildningsspecial S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Under de 20 år som tidningen har funnits har vi försök hålla traditionen från dåvarande Sveriges

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

FRITIDSPOLITISKA STUDIER 10

FRITIDSPOLITISKA STUDIER 10 Sport Management i Europa Analys av ett snabbt växande utbildningsområde Hans-Erik Olson FRITIDSPOLITISKA STUDIER 10 Fritidspolitiska studier: 1. Olson, Hans-Erik, Att välja kommuner. En metoddiskussion

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar 2011 Utbildningsspecial S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Så gör vi ett nytt försök. Få branscher är under sådan turbulens som utbildningar kan vi konstatera.

Läs mer