HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR"

Transkript

1 ÖVERSIKT HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR MED IDROTTSANKNYTNING 2007/2008 mars 2007

2 2 Högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning 2007/2008 Nu finns översikt över högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning framtagen för 2007/2008. Utgångspunkt för årets översikt har varit högskolorna, universiteten samt folkhögskolornas planerade kurser & program. Anmälan till högskole- och universitetsutbildningar som startar hösten 2007 eller våren 2008 skall göras senast 15 april resp. 15 oktober Folkhögskolornas ansökningstider varierar. Se eller Liksom de senaste åtta åren konstateras en ökning av antalet utbildningar med idrottsanknytning. I detta häfte hittar du 373 utbildningar med anknytning till idrotten. Notera att många av utbildningarna genomförs ett flertal gånger per år på resp. skola. Detta uppskattar vi totalt innebär att ca 700 utbildningar med idrottsanknytning årligen erbjudes. Tyvärr kan vi inte garantera att översikten är heltäckande, då det i vissa fall varit svårt att få fram aktuella uppgifter. Sök därför på ovan nämnda hemsidor. Notera även att nytt poängsystem införs från och med 1 juli I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng(hp). Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd. Har du synpunkter på översikten hör av dig till SISU Idrottsutbildarna, Lars Hansell på tel eller maila Stockholm SISU Idrottsutbildarna Lars Hansell

3 3 I N N E H Å L L Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 4 Danshögskolan i Stockholm 4 Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 4 Göteborgs universitet 4 Högskolan i Borås 5 Högskolan i Dalarna 5 Högskolan i Gävle 5-7 Högskolan i Halmstad 7 Högskolan i Jönköping 7 Högskolan i Kalmar 7-8 Högskolan i Kristianstad 8 Högskolan i Skövde 8 Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla 8 Karlstad universitet 8-9 Karolinska institutet, Solna/Huddinge 9 Linköpings universitet 9 Luleå tekniska universitet 9 Lunds universitet 9 Lärarhögskolan i Stockholm 10 Malmö högskola Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik 11 Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås 11 Stockholms universitet 11 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 11 Södertörns högskola, Huddinge 12 Umeå universitet Uppsala universitet 13 Växjö universitet 14 Örebro universitet Folkhögskolor med idrottsutbildning 16-18

4 4 Blekinge tekniska högskola, Karlskrona Hälsa, folkhälsa, samhälle och miljö, 7.5 hp Danshögskolan i Stockholm Danspedagogutbildningar, hp Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Lärarprogrammet hp Hälsopedagogprogrammet 180 hp Tränarutbildning hp Göteborgs universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa 270 hp Idrottsvetenskapliga program, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsopromotion, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning Sport Management, 180 hp Kost och friskvårdsprogrammet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Hälsopromotion, 120 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Sport Management, 120 hp Barn, ungdom, idrott (med fokus på barn 6-12 år), 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 1, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 2, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 3, 30 hp Idrottsvetenskap, samhälle och rörelse, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 1, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 2, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 3, 30 hp Idrottsvetenskap Vetenskapsteori och metod 1, 30 hp Natur, miljö och friluftsliv, 30 hp Nordiskt friluftsliv I, 30 hp Nordiskt friluftsliv II, 30 hp Fritidspedagogik för barn och unga, 15 hp Idrottens ställning och roll i den svenska samhällsutvecklingen, 15.0 hp Idrott och moral, 7.5 hp Praktisk filosofi: Idrott och moral, 7.5 hp

5 5 Högskolan i Borås Psykologi, 30 hp Idrott och hälsa, 15 hp Högskolan i Dalarna Lärarprogrammet Idrott senare år, 270 hp Lärarprogrammet Idrott tidigare år, 210 hp Mediekommunikationsprogrammet - Medier, kommunikation och idrott, 180 hp Sport Management programmet, 180 hp Filosofisk grundkurs med praktisk inriktning, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning V, 30 hp Idrott I, 30 hp Idrott II, 30 hp Idrott III, 30 hp Rörelse, hälsa och lärande, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning I, 15 hp Humanbiologi med idrottsinriktning II, 15 hp Idrotten i samhället, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Pedagogik med idrottsinriktning II, 15 hp Rörelse, hälsa och lärande, 15 hp Dansen i skolan, 7.5 hp Idrott, kön, jämställdhet, 7.5 hp Idrottspsykologi och träningslära, 7.5 hp Ledarskap och coaching, 7.5 hp Moralfilosofisk tillämpning: Idrott och etik, 7.5 hp Mätmetoder för idrottare inriktning styrka, snabbhet och rörelse, 7.5 hp Psykomotorik, 7.5 hp Socialpsykologi inriktning idrott, 7.5 hp Högskolan i Gävle Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 270 hp Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 180 hp

6 Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Fysisk aktivitet och ledarskap, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, specialisering/fristående kurs A, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, specialisering/fristående kurs B, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 3, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, inriktning, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, inriktning, 30 hp Idrott C: Forskningsmetodik och uppsats, 30 hp Outdoor Education, 30 hp Rörelse A, 30 hp Specialisering: Förskolebarns lärande i utemiljön A, 30 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 1, 15 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 2, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Friluftsliv och hälsa för seniorer, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, inriktning, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, specialisering/fristående kurs, 15 hp Individ-lärande-idrott I, inriktning, 15 hp Individ-lärande-idrott I, specialisering, 15 hp Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa A:1, 15 hp Motorik, lek och lärande, 15 hp Tillämpat ledarskap, 15 hp Uteskolan, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Fysisk aktivitet i undervisningen, 7.5 hp Hälsoarbete i idrottsundervisningen, 7.5 hp Idrottens kemi, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, inriktning, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, specialisering, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, inriktning, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, specialisering, fristående kurs, 7.5 hp Människan i datormiljön, 7.5 hp Outdoor Education Artic Ecology and Leadership Training, 7.5 hp Outdoor Education Orienteering and environmental studies of the Baltic Sea, 7.5 hp Outdoor Education Traditional Swedish Sports, 7.5 hp Rörelse och estetik, 7.5 hp Utomhuspedagogik i förskolan, 7.5 hp 6

7 7 Utomhuspedagogik I, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik I, specialisering, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, specialisering/fristående kurs, 7.5 hp Vitt friluftsliv med inriktning mot skidåkning, 7.5 hp Högskolan i Halmstad Lärarutbildning Lek, rörelse, idrott och hälsa, 210 hp Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Biomekanikingengör inriktning innovation och sport, 180 hp Idrottsvetenskapligt program 180 hp Att arbeta som rådgivare mot grupper och organisationer i arbetslivet och idrottsrörelsen, 30 hp Hälsopsykologi, 30 hp Psykologi inriktning idrott (1-30), 30 hp Psykologi inriktning idrott (61-90), 30 hp Children and youth development trough sport: An international perspective in theory and practice, 15 hp Hälsopedagogik 1, 15 hp Career development and transition in sport: An international perspective theory and practice, 7.5 hp Projektarbete och projektledning, 7.5 hp Psykologi Idrottspsykologi I, 7.5 hp Sport injury and rehabilition: An international perspective in theory and practice, 7.5 hp Högskolan i Jönköping Idrott, lek och hälsa, B, 30 hp Idrottshistoria, 7.5 hp Högskolan i Kalmar Lärarprogrammet: Idrott, rörelse och hälsa, p Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp Idrott, rörelse och hälsa 1-30 hp (A-nivå) Idrott, rörelse och hälsa hp (C-nivå) Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp (A-nivå)

8 8 Idrottsmedicin 30 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, 1-30 hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Idrott och socialt arbete, 15 hp (A-nivå) Sportjournalistik, 15 hp Avancerat friluftsliv/äventyrsidrott, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa 7.5 hp (C-nivå, Halvfart) Idrottsfysiologi, 7.5 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Idrottsskador hos barn och ungdomar, 7.5 hp Idrottsmekanik och rörelseanalys, 7.5 hp Högskolan i Kristianstad Lärarutbildning Idrott/hälsa, (äldre barn och ungdomar), 270 hp Lärarutbildning Fritid och skola i ett helhetsperspektiv, (yngre barn), 210 hp Lärarkompetens Praktiska karaktärsämnena på barn- och fritidsprogram, 90 hp Musik rörelse och hälsa, 15 hp Alkohol-, narkotika- och tobaksprevention I, 7.5 hp Boll och gymnastik som motoriska redskap, 7.5 hp Massage och hälsa, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 1, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 2, 7.5 hp Högskolan i Skövde Hälsocoach, 120 hp Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla Management med inriktning mot hälsopromotion, 180 hp Karlstad universitet Lärare, Idrottsvetenskap, hp Hälsopedagogik, 30 hp Idrottsvetenskap 30 hp Idrottsvetenskap forts. 30 hp

9 9 Idrottsvetenskap för lärare mot äldre barn, 30 hp Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn, 30 hp Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp Idrottslärarens professionalitet, 15 hp Idrottspsykologi mentala träningsmodeller, 7.5 hp Idrottspsykologi motivation och ledarskap, 7.5 hp Karolinska Institutet, Solna/Huddinge Sjukgymnastutbildning, 180 hp Linköpings universitet Sjukgymnast 180 hp Idrottshistoria grundkurs, 15 hp Bolldidaktik, 7.5 hp Dansdedaktik och ledarskap, 7.5 hp Ekonomisk analys av sport-klubbar, ligor, utövare och publik del I, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7.5 hp Motorik, lek och lärande, 7.5 hp Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv och lärande, 7.5 hp Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Dans, 330 hp Lärarutbildning Idrott och hälsa, friluftsprofil, grundskola och gymnasium, 330 hp Friluftsliv påbyggnadskurs, 30.0 hp Snö, is, kyla, 15 hp En hälsofrämjande skola, 7.5 hp Lunds universitet Kandidatprogram i fritidskulturer och fritidens organisering, hp Fritidsarbete och fritidskultur, 120 hp Idrottspsykologi, 30.0 hp

10 10 Lärarhögskolan i Stockholm Lärarprogrammet Idrott och hälsa, hp Lärarprogrammet Idrott, fritidskultur och hälsa, hp Lärarprogrammet Lek, idrott och rörelse, hp Dans med didaktisk inriktning, hp Idrott, fritidskultur och hälsa, 40 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning, 40 hp Idrott, hälsa och friluftsliv, utan examensarbete, 20 hp Dans och rörelse i skolan, GN, 7.5 hp Dans och ledarskap, 7.5 hp Malmö högskola Lärarutbildning, 210/330 hp Lärarutbildning Idrott och fysisk bildning, hp Fritidsvetenskapligt program, 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Magister-/Masterutbildning i idrottsvetenskap: Idrotten och samhälle i förändring hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 60 hp Idrott och hälsa I, 1-60 hp Idrott och hälsa II, hp Idrott och hälsa, hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 30 hp Idrott och folkhälsa, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrott och mångfald, 15 hp Idrottsjuridik och idrottsetik, 15 hp Idrott, socialisering och läromiljö, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrottspsykologi I, 15 hp Idrottspsykologi II, 15 hp Lek, rörelse och hälsa I, 15 hp Lek, rörelse och hälsa II, 15 hp Physical Education and Sports from a Swedish Perspectiv, 15 hp Sports Psychology, 15 hp Utomhuspedagogik I, 15 hp Utomhuspedagogik II, 15 hp

11 11 Fotbollens historia, 7.5 hp Fotboll, kultur och samhälle, 7.5 hp Idrott i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Idrottens etik och filosofi, 7.5 hp Motorikens didaktik, 7.5 hp Physical Activity, Sports and public Health, 7.5 hp Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik Biologiprogram, inriktning idrottsfysiologi 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sportteknologi 180 hp Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), 30 hp Pedagogik A, idrott och hälsa, 9-13 år, 30 hp Pedagogik A, Lek, rörelse och friluftsaktiviteter, yngre barn, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Humanbiologi 15 hp Idrottsvetenskap, GR, (C), Nutrition, 15 hp Psykologi A, Idrottspsykologi prestationsidrott, motion och hälsa 15 hp Psykologi med inriktning mot Idrott, livsstil och hälsa 15 hp Anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap A, Träningslära, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Idrottsnutrition 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Kinesiologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (B),, Idrottarens hälsa, 7.5 hp Idrottsvetenskap B, Träningslära 7.5 hp Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås Idrott, samhälle och historia A, 7.5 hp Stockholms universitet Idrottspsykologi 1, 15 hp Idrotten i det moderna samhället. Idrottens historia, samhällsroll, kommersialisering och massmediautveckling, 15 hp Sportens fysik, 7.5 hp Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala Golfbane- och grönyteförvaltning magisterprogram, 6 hp

12 12 Södertörns högskola i Huddinge Sport, massmedier och mansideal, 7.5 hp Umeå universitet Lärarprogrammet, Idrott och hälsa, 330 hp Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching, 180 hp Ledarskap- och coachingprogrammet 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Human Resources Management and Developement, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Offentligt Ledarskap, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Organisation och projektledning, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Sport Management, 120 hp Spa-programmet, 120 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Historia, 90 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Geografi, 90 hp Dietetik A, 30.0 hp Idrottsfysiologi, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin C, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin, fördjupningskurs för magisterexamen i idrottsmedicin, 30, 30 hp Idrottsmedicin för läkare 30 hp Kostvetenskap A 30 hp Kostvetenskap B 30 hp Kostvetenskap, D 30-uppsats, 30.0 hp Ledarskap och organisation I 15 hp + Sport Management 15 hp, 30.0 hp Att förstå och hantera stress, 15.0 hp Drycker, 15.0 hp Fysisk aktivitet och prevention; Idrott och hälsa, ungas och äldres hälsa, 15 hp

13 13 Fysisk aktivitet som prevention och behandling: rygghälsa/mdt, idrottsmedicin och äldres hälsa, 15 hp Fysiologi för dietetik, 15.0 hp Hälsoeffekter, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsmedicin A 1(S), 15 hp Idrottsmedicin B 1, biomekanik 15, 15.0 hp Idrottsmedicin B 2, testmetodik 15, 15.0 hp Idrottsnutrion, 15.0 hp Idrottspedagogik fördjupningskurs 1, 15.0 hp Idrottspsykologi I, 15.0 hp Kost-hälsokommunikation, 15 hp Kost och idrott, 15 hp Kostvetenskap C-uppsats, 15.0 hp Kostvetenskap D15-uppsats, 15.0 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Matvanor hos barn och ungdom, 15 hp Kost och folkhälsa, 9 hp Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder (S), 7.5 hp Bada kallt, dricka brunn: Idéhistoriska perspektiv på spa, 7.5 hp Bedömningar inom idrotten, 7.5 hp Dietetik för kostvetare, 7.5 hp Grundläggande idrottsfysiologi, 7.5 hp Grundläggande idrottsmedicin, 7.5 hp Idrottsmedicin styrketräning, 7.5 hp Klinisk arbetsfysiologi, 7.5 hp Trädgård och hälsa, 7.5 hp Uppsala universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa, 330 hp Dietistprogrammet 180 hp Dietistprogrammet hp Kostvetarprogram, 180 hp Tillämpad fysiologi 15.0 hp Klinisk anatomi, 15 hp Tillämpad fysiologi 10.0 hp Fysisk träning vid hälsa och sjukdom, 7.5 hp Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering, 7.5 hp

14 14 Växjö universitet Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa ( gymn.) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa (grundsk. sen) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(grundsk. tidig)210 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(fritidsverks.)210 hp Lärarutbildarprogrammet Idrott, hälsa och natur 210 hp Programmet för Coaching och Sport Management, 180 hp Masterprogram i pedagogik, 120 hp Hälso- och utomhuspedagogik, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs med examensarbete 30 hp Idrottsvetenskaplig uppsatskurs 30 hp Ledarskap och säkerhet inom friluftsliv, 30 hp Sports an Culture, 30 hp Hälsopedagogik, 15 hp Sport Management I, 15 hp Utomhuspedagogik, 15 hp Bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Coaching across Cultures, 7.5 h p Dans i skolan, 7.5 hp Psykomotorik II, 7.5 hp Örebro universitet Lärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa hp Programmet Management in sport and recreation, 180 hp Spa-programmet, 120 hp Nordiskt friluftsliv, 60 hp Aktiv hälsoutveckling, 30 hp Dans i skolan, 30.0 hp Dans i skolan, 7.5 hp Folkhälsovetenskap A, 30 hp Folkhälsovetenskap B, 30 hp Folkhälsovetenskap C, 30 hp Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, 30 hp Idrott A, 30.0 hp Idrott B, 30.0 hp Idrott C, 30 hp Idrott, avancerad nivå, 30.0 hp

15 Träningslära I, 30 hp Träningslära II, 30 hp Bollspel med inriktning mot ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Dans för lust och lärande, 7.5 hp Ergonomi, 7.5 hp Friluftsliv, 7.5 hp Humanbiologi III, 7.5 hp Kropp och rörelse II, 7.5 hp Medicin C, idrottsfysiologi, 7.5 hp Outdoor Education and Recreation, 7.5 hp 15

16 16 Idrottsutbildningar på Folkhögskolor 2007/08 Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott. Här genomförs träningsläger för både landslag och föreningar, för enskilda elitidrottare och lag. Idrotten arrangerar kurser för tränare och andra idrottsledare samt seminarier och konferenser kring svensk och internationell idrott. Mitt i denna intensiva idrottsmiljö finns Bosöns Idrottsfolkhögskola som är en av landets 150 folkhögskolor. Huvudman är SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation. Folkhögskolan har två utbildningar som spänner över ett eller två år: Idrottslinjen och Idrottskonsulentlinjen. Här hålls också ett stort antal korta kurser i samverkan med idrottsförbunden. Idrottslinjen - Kombinera idrott och studier Utbildning på gymnasienivå med idrott som profilämne. Du studerar ett eller två läsår på idrottslinjen beroende på vilka förkunskaper du har. Linjen syftar främst till att ge en grundläggande högskolebehörighet och en idrottsledarutbildning. Idrottskonsulentlinjen - En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom idrotten Idrottskonsulentlinjen är på två läsår plus ett möjligt påbyggnadsår och ger en bred bas för olika yrken med idrottsinriktning. Som Idrottskonsulent kan du arbeta i föreningar, på förbund inom SISU Idrottsutbildarna - idrottens studieförbund eller i annan utbildningsverksamhet. Idrottsmassörutbildning, i samarbete med Medicinskt Kursforum Utbildningen till idrottsmassör har en specifik idrottsinriktning och sker på heltid under max 500 timmar under en termin. Fr o m kursen som börjar i augusti 2007 är utbildningen godkänd av CSN, vilket innebär att deltagaren har rätt till studiebidrag och lån. Friskvård Aktivt hälsoarbete En utbildning för dig som vill arbeta praktiskt och operativt med friskvård på individ- och gruppnivå i t.ex. skolor, företag och organisationer. Utbildningen sker på distans under ett läsår med mellan liggande träffar på Bosön.

17 17 Idrottens Elittränarutbildning - ETU En vidareutbildning för elittränare genomförd som distansundervisning med mellanliggande kursträffar på 500 tim under två läsår. Deltagarna skall vara rekommenderade av sitt specialförbund. Eskilstuna folkhögskola - Allmän kurs, med inriktning idrott Eslövs folkhögskola - Idrottsledarlinje, allmän kurs - Idrottsledarlinje, högre utbildning Furuboda folkhögskola, Åhus - Golf-profil Grimslöv folkhögskola - Allmän kurs Idrott Hampnäs folkhögskola - Idrottspedagoglinje Hjälmareds folkhögskola - Idrotts- och friskvårdsledarutbildning Hästsportens folkhögskola, Strömsholm - Ridinstruktörskurs - Biträdande Ridinstruktör Hästsportens folkhögskola, filial Wången - Travhästskötarkurs Tränaraspirantkurs Proffstränarkurs Jakobsbergs folkhögskola - Friskvårdslinjen Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro - Idrottsledarskap & Hälsa - Idrottsledarskap & Hälsa fotboll

18 18 Leksands folkhögskola - Allmän kurs: Egen idrott/baseboll - Idrottscollege Lillsveds idrottsfolkhögskola, Värmdö - Allmän kurs: Idrottsledarutbildning - Idrottspedagogutbildning Molkoms folkhögskola - Allmän kurs: Idrotts-/friskvårdsprofil Mora folkhögskola - Allmän kurs: Friskvårdsarbete Hälsa/Motion - Allmän kurs: Skidkurs Storumans folkhögskola - Allmän kurs: Alpin linje - Allmän kurs: Snowboardlinje Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg - Allmän kurs: Innebandyprofil Värnamo folkhögskola - Allmän kurs: Idrott och friskvård Älvsby folkhögskola - Allmän kurs med idrottsinriktning - Gymnastiklinje - Skidlinje - Ledar- och tränarlinje Örebro folkhögskola - Allmän kurs: Inriktning idrottsledare

HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR

HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR ÖVERSIKT HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR MED IDROTTSANKNYTNING 2006/2007 mars 2006 2 Högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning 2006/07 Nu finns översikt

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod IDI202 Dnr Dnr 356/01-51 38/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-12-11 2002-02-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Idrott och hälsa, fortsättningskurs

Läs mer

Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet

Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet Grundnivå, 180 högskolepoäng Health Promotion Program, Bachelor level 180 Higher Education Credits Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDA101 IDROTTSVETENSKAP SPORTS MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sports Management III, 30 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Gymnastik och idrottshögskolan Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa

Gymnastik och idrottshögskolan Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa Gymnastik och idrottshögskolan 2016 Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa Nya ämneslärarutbildningen Introducerades 2011 Ämne, pedagogik och praktik som olika kurser (300-330 hp) Utbildning i minst två

Läs mer

KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education, Play and Health, 30 credits Kurskod: LIDA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2007-12-20 Reviderad av: 2010-12-16 Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Health Promotion, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG410 TRÄNARSKAP MED INRIKTNING MOT FOTBOLL I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Coaching in Soccer I, 30 higher education credits Grundnivå First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Tränarprogrammet Sport Science and Sport Coaching Programme Omfattning: Examen: 120/180 högskolepoäng Högskoleexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 120 högskolepoäng.

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG240 BARN, UNGDOM, IDROTT (MED FOKUS PÅ BARN 6-12 ÅR), 30 HÖGSKOLEPOÄNG Children, youth, sport (with focus on children 6-12 years old), 30 higher education credits

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education, 30 credits Kurskod: LIHG12 Fastställd av: Nämnd för Lärarutbildningen 2012-06-01 Gäller fr.o.m.: VT 2014 Version: 2 Utbildningsnivå:

Läs mer

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp Master programme in Sports Coaching, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme Utbildningsplan Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng Preformance Sports Coach Education Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Områdesnämnden Vård och

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Att tänka på under gymnasietiden

Att tänka på under gymnasietiden Att tänka på under gymnasietiden Betygen skall jag ha med mig hela livet Någon gång kanske skall jag vidareutbilda mig Jag får betyg varje läsår Alla mina betyg kommer med i slutbetyget Yrkesexamen Minst

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

K U R S P L A N. Idrott och hälsa, fortsättningskurs. Physical and Health Education, intermediate course. Svenska. Idrottsvetenskap.

K U R S P L A N. Idrott och hälsa, fortsättningskurs. Physical and Health Education, intermediate course. Svenska. Idrottsvetenskap. 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Idrott och hälsa, fortsättningskurs Physical and Health Education, intermediate course Kurskod ID 2022 Dnr 175/2009-514 Beslutsdatum 2007-06-13 Rev 2009-08-18

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

KURSPLAN och MÅL. HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare

KURSPLAN och MÅL. HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare Version 2017.04.20 KURSPLAN och MÅL HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare 2017 2018 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA Hälsoarbete hälsa och livsstil, yrkesinriktad profilutbildning!

Läs mer

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18.

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18. 1(7) Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVH Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18.

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open 1:a hands Nybörjarkurser KI-31000 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 50 70 70 123 37 14 BF - 0 1 BI 17.30 22 30 BII 19.29 4 9 HP 0.10 19 0 HPGR 165 25 26 KI-31001 Hälsopsykologi - teorier och modeller

Läs mer

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg Ola Jodal Ola.Jodal@vgidrott.se, 0709-265844 Bakgrund Bakgrund ur idrottens perspektiv Idrotten behöver ett bra alternativ för de som slutar gymnasiet (efter RIG

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS LADOK-kod: LIDDFO BESLUT OCH

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Laddokkod Giltighetstid tills vidare 1 (6) IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Basdata Kursen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits ** Alternativa urvalsregler har tillämpats Vid markering Lokal antag vid Universitet/Högskola kontakta Universitet/Högskola

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS GIH KURSPLAN 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS LADOK-kod: IDHÄPÅ BESLUT OCH RIKTLINJER Kursen utgör en påbyggnadskurs inom

Läs mer

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: peter.forsgren@idrott.umu.se www.umu.se Utbildningsplan Dnr 503-2451-11 Datum 2012-03-01 Sid 1 (5) Tränarprogrammet inriktning

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (8) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-03-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp Education A, Physical Education and Health, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN IDG240, Barn, ungdom, idrott (med fokus på barn 6-12 år), 30,0 högskolepoäng Children, Youth, Sport (with focus on Children 6-12 years), 30.0 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap Dnr: 2016/6505 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv Idrottsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng Physical activity, Health, Outdoor Recreation

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVT Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2015-01-27

Läs mer

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Bachelor Programme in Physiotherapy Utbildningsplanen är reviderad 2009-12-01 av enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education, 30 credits Kurskod: LIHG12 Fastställd av: Nämnd för Lärarutbildningen 2012-06-01 Gäller fr.o.m.: 2012-08-20 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN

IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) FÖRDJUPNINGSSPECIALISERING, IDROTT OCH HÄLSA III, UTAN EXAMENSARBETE, 20 POÄNG Advanced Course in Physical Education and Health, excl Degree Project, 20 Credit Points LÄRDOK-kod:

Läs mer

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde Utbildningsområde Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

FHV-utbildningarna vid Umeå universitet. Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

FHV-utbildningarna vid Umeå universitet. Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet FHV-utbildningarna vid Umeå universitet Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Rekrytering av studenter De som vill jobba inom FHV studenter som vill ha fördjupad kompetens

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA, PÅBYGGNADSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH, CONTINUATION COURSE, 20 CREDITS LADOK-kod: IDHÄPÅ BESLUT OCH RIKTLINJER Kursen utgör en påbyggnadskurs

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik KURSPLAN IDG290 IDG290 IDROTTSVETENSKAP MED INRIKTNING MOT FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSOPROMOTION,

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 3. Undervisning och samverkan Läraren bör i undervisningen - ge eleverna möjlighet att utveckla en

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2008/2009. Utbildningsplanen är reviderad av enhetschefen för utbildnings- och forskningsenheten.

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2008/2009. Utbildningsplanen är reviderad av enhetschefen för utbildnings- och forskningsenheten. Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2008/2009 Study Programme in Physiotherapy Utbildningsplanen är reviderad 2007-11-15 av enhetschefen för utbildnings- och forskningsenheten. Programmet nedlagt.

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86020 Civilekonomprogrammet

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer