HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR"

Transkript

1 ÖVERSIKT HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR MED IDROTTSANKNYTNING 2007/2008 mars 2007

2 2 Högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning 2007/2008 Nu finns översikt över högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning framtagen för 2007/2008. Utgångspunkt för årets översikt har varit högskolorna, universiteten samt folkhögskolornas planerade kurser & program. Anmälan till högskole- och universitetsutbildningar som startar hösten 2007 eller våren 2008 skall göras senast 15 april resp. 15 oktober Folkhögskolornas ansökningstider varierar. Se eller Liksom de senaste åtta åren konstateras en ökning av antalet utbildningar med idrottsanknytning. I detta häfte hittar du 373 utbildningar med anknytning till idrotten. Notera att många av utbildningarna genomförs ett flertal gånger per år på resp. skola. Detta uppskattar vi totalt innebär att ca 700 utbildningar med idrottsanknytning årligen erbjudes. Tyvärr kan vi inte garantera att översikten är heltäckande, då det i vissa fall varit svårt att få fram aktuella uppgifter. Sök därför på ovan nämnda hemsidor. Notera även att nytt poängsystem införs från och med 1 juli I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng(hp). Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd. Har du synpunkter på översikten hör av dig till SISU Idrottsutbildarna, Lars Hansell på tel eller maila Stockholm SISU Idrottsutbildarna Lars Hansell

3 3 I N N E H Å L L Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 4 Danshögskolan i Stockholm 4 Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 4 Göteborgs universitet 4 Högskolan i Borås 5 Högskolan i Dalarna 5 Högskolan i Gävle 5-7 Högskolan i Halmstad 7 Högskolan i Jönköping 7 Högskolan i Kalmar 7-8 Högskolan i Kristianstad 8 Högskolan i Skövde 8 Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla 8 Karlstad universitet 8-9 Karolinska institutet, Solna/Huddinge 9 Linköpings universitet 9 Luleå tekniska universitet 9 Lunds universitet 9 Lärarhögskolan i Stockholm 10 Malmö högskola Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik 11 Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås 11 Stockholms universitet 11 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 11 Södertörns högskola, Huddinge 12 Umeå universitet Uppsala universitet 13 Växjö universitet 14 Örebro universitet Folkhögskolor med idrottsutbildning 16-18

4 4 Blekinge tekniska högskola, Karlskrona Hälsa, folkhälsa, samhälle och miljö, 7.5 hp Danshögskolan i Stockholm Danspedagogutbildningar, hp Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Lärarprogrammet hp Hälsopedagogprogrammet 180 hp Tränarutbildning hp Göteborgs universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa 270 hp Idrottsvetenskapliga program, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsopromotion, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning Sport Management, 180 hp Kost och friskvårdsprogrammet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Hälsopromotion, 120 hp Idrottsvetenskapliga programmet masterexamen, Sport Management, 120 hp Barn, ungdom, idrott (med fokus på barn 6-12 år), 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 1, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 2, 30 hp Idrottsvetenskap Hälsopromotion 3, 30 hp Idrottsvetenskap, samhälle och rörelse, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 1, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 2, 30 hp Idrottsvetenskap Sport Management 3, 30 hp Idrottsvetenskap Vetenskapsteori och metod 1, 30 hp Natur, miljö och friluftsliv, 30 hp Nordiskt friluftsliv I, 30 hp Nordiskt friluftsliv II, 30 hp Fritidspedagogik för barn och unga, 15 hp Idrottens ställning och roll i den svenska samhällsutvecklingen, 15.0 hp Idrott och moral, 7.5 hp Praktisk filosofi: Idrott och moral, 7.5 hp

5 5 Högskolan i Borås Psykologi, 30 hp Idrott och hälsa, 15 hp Högskolan i Dalarna Lärarprogrammet Idrott senare år, 270 hp Lärarprogrammet Idrott tidigare år, 210 hp Mediekommunikationsprogrammet - Medier, kommunikation och idrott, 180 hp Sport Management programmet, 180 hp Filosofisk grundkurs med praktisk inriktning, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning V, 30 hp Idrott I, 30 hp Idrott II, 30 hp Idrott III, 30 hp Rörelse, hälsa och lärande, 30 hp Humanbiologi med idrottsinriktning I, 15 hp Humanbiologi med idrottsinriktning II, 15 hp Idrotten i samhället, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Pedagogik med idrottsinriktning II, 15 hp Rörelse, hälsa och lärande, 15 hp Dansen i skolan, 7.5 hp Idrott, kön, jämställdhet, 7.5 hp Idrottspsykologi och träningslära, 7.5 hp Ledarskap och coaching, 7.5 hp Moralfilosofisk tillämpning: Idrott och etik, 7.5 hp Mätmetoder för idrottare inriktning styrka, snabbhet och rörelse, 7.5 hp Psykomotorik, 7.5 hp Socialpsykologi inriktning idrott, 7.5 hp Högskolan i Gävle Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 270 hp Lärarutbildning inriktning idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundkolans tidigare och senare år 180 hp

6 Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Fysisk aktivitet och ledarskap, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, specialisering/fristående kurs A, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, specialisering/fristående kurs B, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 3, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 1, inriktning, 30 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 2, inriktning, 30 hp Idrott C: Forskningsmetodik och uppsats, 30 hp Outdoor Education, 30 hp Rörelse A, 30 hp Specialisering: Förskolebarns lärande i utemiljön A, 30 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 1, 15 hp Anpassad fysisk aktivitet och hälsoidrott del 2, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Friluftsliv och hälsa för seniorer, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, inriktning, 15 hp Idrott-skola-samhälle II, specialisering/fristående kurs, 15 hp Individ-lärande-idrott I, inriktning, 15 hp Individ-lärande-idrott I, specialisering, 15 hp Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa A:1, 15 hp Motorik, lek och lärande, 15 hp Tillämpat ledarskap, 15 hp Uteskolan, 15 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Fysisk aktivitet i undervisningen, 7.5 hp Hälsoarbete i idrottsundervisningen, 7.5 hp Idrottens kemi, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, inriktning, 7.5 hp Idrott-skola-samhälle 1, specialisering, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, inriktning, 7.5 hp Individ-lärande-idrott II, specialisering, fristående kurs, 7.5 hp Människan i datormiljön, 7.5 hp Outdoor Education Artic Ecology and Leadership Training, 7.5 hp Outdoor Education Orienteering and environmental studies of the Baltic Sea, 7.5 hp Outdoor Education Traditional Swedish Sports, 7.5 hp Rörelse och estetik, 7.5 hp Utomhuspedagogik i förskolan, 7.5 hp 6

7 7 Utomhuspedagogik I, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, inriktning, 7.5 hp Utomhuspedagogik I, specialisering, 7.5 hp Utomhuspedagogik II, specialisering/fristående kurs, 7.5 hp Vitt friluftsliv med inriktning mot skidåkning, 7.5 hp Högskolan i Halmstad Lärarutbildning Lek, rörelse, idrott och hälsa, 210 hp Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Biomekanikingengör inriktning innovation och sport, 180 hp Idrottsvetenskapligt program 180 hp Att arbeta som rådgivare mot grupper och organisationer i arbetslivet och idrottsrörelsen, 30 hp Hälsopsykologi, 30 hp Psykologi inriktning idrott (1-30), 30 hp Psykologi inriktning idrott (61-90), 30 hp Children and youth development trough sport: An international perspective in theory and practice, 15 hp Hälsopedagogik 1, 15 hp Career development and transition in sport: An international perspective theory and practice, 7.5 hp Projektarbete och projektledning, 7.5 hp Psykologi Idrottspsykologi I, 7.5 hp Sport injury and rehabilition: An international perspective in theory and practice, 7.5 hp Högskolan i Jönköping Idrott, lek och hälsa, B, 30 hp Idrottshistoria, 7.5 hp Högskolan i Kalmar Lärarprogrammet: Idrott, rörelse och hälsa, p Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp Idrott, rörelse och hälsa 1-30 hp (A-nivå) Idrott, rörelse och hälsa hp (C-nivå) Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp (A-nivå)

8 8 Idrottsmedicin 30 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, 1-30 hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Prestationsutveckling genom mentala processer PUMP, hp Idrott och socialt arbete, 15 hp (A-nivå) Sportjournalistik, 15 hp Avancerat friluftsliv/äventyrsidrott, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa 7.5 hp (C-nivå, Halvfart) Idrottsfysiologi, 7.5 hp (C-nivå, Distens, Halvfart) Idrottsskador hos barn och ungdomar, 7.5 hp Idrottsmekanik och rörelseanalys, 7.5 hp Högskolan i Kristianstad Lärarutbildning Idrott/hälsa, (äldre barn och ungdomar), 270 hp Lärarutbildning Fritid och skola i ett helhetsperspektiv, (yngre barn), 210 hp Lärarkompetens Praktiska karaktärsämnena på barn- och fritidsprogram, 90 hp Musik rörelse och hälsa, 15 hp Alkohol-, narkotika- och tobaksprevention I, 7.5 hp Boll och gymnastik som motoriska redskap, 7.5 hp Massage och hälsa, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 1, 7.5 hp Mat, näring och hälsa 2, 7.5 hp Högskolan i Skövde Hälsocoach, 120 hp Högskolan i Väst, Trollhättan/Uddevalla Management med inriktning mot hälsopromotion, 180 hp Karlstad universitet Lärare, Idrottsvetenskap, hp Hälsopedagogik, 30 hp Idrottsvetenskap 30 hp Idrottsvetenskap forts. 30 hp

9 9 Idrottsvetenskap för lärare mot äldre barn, 30 hp Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn, 30 hp Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp Idrottslärarens professionalitet, 15 hp Idrottspsykologi mentala träningsmodeller, 7.5 hp Idrottspsykologi motivation och ledarskap, 7.5 hp Karolinska Institutet, Solna/Huddinge Sjukgymnastutbildning, 180 hp Linköpings universitet Sjukgymnast 180 hp Idrottshistoria grundkurs, 15 hp Bolldidaktik, 7.5 hp Dansdedaktik och ledarskap, 7.5 hp Ekonomisk analys av sport-klubbar, ligor, utövare och publik del I, 7.5 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7.5 hp Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7.5 hp Motorik, lek och lärande, 7.5 hp Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv och lärande, 7.5 hp Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Dans, 330 hp Lärarutbildning Idrott och hälsa, friluftsprofil, grundskola och gymnasium, 330 hp Friluftsliv påbyggnadskurs, 30.0 hp Snö, is, kyla, 15 hp En hälsofrämjande skola, 7.5 hp Lunds universitet Kandidatprogram i fritidskulturer och fritidens organisering, hp Fritidsarbete och fritidskultur, 120 hp Idrottspsykologi, 30.0 hp

10 10 Lärarhögskolan i Stockholm Lärarprogrammet Idrott och hälsa, hp Lärarprogrammet Idrott, fritidskultur och hälsa, hp Lärarprogrammet Lek, idrott och rörelse, hp Dans med didaktisk inriktning, hp Idrott, fritidskultur och hälsa, 40 hp Idrott och hälsa med didaktisk inriktning, 40 hp Idrott, hälsa och friluftsliv, utan examensarbete, 20 hp Dans och rörelse i skolan, GN, 7.5 hp Dans och ledarskap, 7.5 hp Malmö högskola Lärarutbildning, 210/330 hp Lärarutbildning Idrott och fysisk bildning, hp Fritidsvetenskapligt program, 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Magister-/Masterutbildning i idrottsvetenskap: Idrotten och samhälle i förändring hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 60 hp Idrott och hälsa I, 1-60 hp Idrott och hälsa II, hp Idrott och hälsa, hp Magisterkurs i Utbildningsvetenskap med inriktning mot idrott och fysisk bildning, 30 hp Idrott och folkhälsa, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrott och mångfald, 15 hp Idrottsjuridik och idrottsetik, 15 hp Idrott, socialisering och läromiljö, 15 hp Idrotts- och hälsoämnets didaktik, 15 hp Idrottspsykologi I, 15 hp Idrottspsykologi II, 15 hp Lek, rörelse och hälsa I, 15 hp Lek, rörelse och hälsa II, 15 hp Physical Education and Sports from a Swedish Perspectiv, 15 hp Sports Psychology, 15 hp Utomhuspedagogik I, 15 hp Utomhuspedagogik II, 15 hp

11 11 Fotbollens historia, 7.5 hp Fotboll, kultur och samhälle, 7.5 hp Idrott i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Idrottens etik och filosofi, 7.5 hp Motorikens didaktik, 7.5 hp Physical Activity, Sports and public Health, 7.5 hp Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund/Ö-vik Biologiprogram, inriktning idrottsfysiologi 180 hp Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sportteknologi 180 hp Collegeutbildning, inriktning idrottscollege, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), 30 hp Pedagogik A, idrott och hälsa, 9-13 år, 30 hp Pedagogik A, Lek, rörelse och friluftsaktiviteter, yngre barn, 30 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Humanbiologi 15 hp Idrottsvetenskap, GR, (C), Nutrition, 15 hp Psykologi A, Idrottspsykologi prestationsidrott, motion och hälsa 15 hp Psykologi med inriktning mot Idrott, livsstil och hälsa 15 hp Anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap A, Träningslära, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Idrottsnutrition 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (A), Kinesiologi, 7.5 hp Idrottsvetenskap, GR, (B),, Idrottarens hälsa, 7.5 hp Idrottsvetenskap B, Träningslära 7.5 hp Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås Idrott, samhälle och historia A, 7.5 hp Stockholms universitet Idrottspsykologi 1, 15 hp Idrotten i det moderna samhället. Idrottens historia, samhällsroll, kommersialisering och massmediautveckling, 15 hp Sportens fysik, 7.5 hp Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala Golfbane- och grönyteförvaltning magisterprogram, 6 hp

12 12 Södertörns högskola i Huddinge Sport, massmedier och mansideal, 7.5 hp Umeå universitet Lärarprogrammet, Idrott och hälsa, 330 hp Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching, 180 hp Ledarskap- och coachingprogrammet 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Human Resources Management and Developement, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Offentligt Ledarskap, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Organisation och projektledning, 120 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation Sport Management, 120 hp Spa-programmet, 120 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Historia, 90 hp Allmänt utbildningsområde, Idrott/Geografi, 90 hp Dietetik A, 30.0 hp Idrottsfysiologi, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin C, fördjupningskurs för kandidatexamen i idrottsmedicin 30, 30 hp Idrottsmedicin, fördjupningskurs för magisterexamen i idrottsmedicin, 30, 30 hp Idrottsmedicin för läkare 30 hp Kostvetenskap A 30 hp Kostvetenskap B 30 hp Kostvetenskap, D 30-uppsats, 30.0 hp Ledarskap och organisation I 15 hp + Sport Management 15 hp, 30.0 hp Att förstå och hantera stress, 15.0 hp Drycker, 15.0 hp Fysisk aktivitet och prevention; Idrott och hälsa, ungas och äldres hälsa, 15 hp

13 13 Fysisk aktivitet som prevention och behandling: rygghälsa/mdt, idrottsmedicin och äldres hälsa, 15 hp Fysiologi för dietetik, 15.0 hp Hälsoeffekter, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsmedicin A 1(S), 15 hp Idrottsmedicin B 1, biomekanik 15, 15.0 hp Idrottsmedicin B 2, testmetodik 15, 15.0 hp Idrottsnutrion, 15.0 hp Idrottspedagogik fördjupningskurs 1, 15.0 hp Idrottspsykologi I, 15.0 hp Kost-hälsokommunikation, 15 hp Kost och idrott, 15 hp Kostvetenskap C-uppsats, 15.0 hp Kostvetenskap D15-uppsats, 15.0 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Matvanor hos barn och ungdom, 15 hp Kost och folkhälsa, 9 hp Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder (S), 7.5 hp Bada kallt, dricka brunn: Idéhistoriska perspektiv på spa, 7.5 hp Bedömningar inom idrotten, 7.5 hp Dietetik för kostvetare, 7.5 hp Grundläggande idrottsfysiologi, 7.5 hp Grundläggande idrottsmedicin, 7.5 hp Idrottsmedicin styrketräning, 7.5 hp Klinisk arbetsfysiologi, 7.5 hp Trädgård och hälsa, 7.5 hp Uppsala universitet Lärarprogrammet Idrott och hälsa, 330 hp Dietistprogrammet 180 hp Dietistprogrammet hp Kostvetarprogram, 180 hp Tillämpad fysiologi 15.0 hp Klinisk anatomi, 15 hp Tillämpad fysiologi 10.0 hp Fysisk träning vid hälsa och sjukdom, 7.5 hp Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering, 7.5 hp

14 14 Växjö universitet Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa ( gymn.) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa (grundsk. sen) 330 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(grundsk. tidig)210 hp Lärarutbildningsprogrammet Idrott och hälsa(fritidsverks.)210 hp Lärarutbildarprogrammet Idrott, hälsa och natur 210 hp Programmet för Coaching och Sport Management, 180 hp Masterprogram i pedagogik, 120 hp Hälso- och utomhuspedagogik, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs, 30 hp Idrott och hälsa, fördjupningskurs med examensarbete 30 hp Idrottsvetenskaplig uppsatskurs 30 hp Ledarskap och säkerhet inom friluftsliv, 30 hp Sports an Culture, 30 hp Hälsopedagogik, 15 hp Sport Management I, 15 hp Utomhuspedagogik, 15 hp Bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Coaching across Cultures, 7.5 h p Dans i skolan, 7.5 hp Psykomotorik II, 7.5 hp Örebro universitet Lärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa hp Programmet Management in sport and recreation, 180 hp Spa-programmet, 120 hp Nordiskt friluftsliv, 60 hp Aktiv hälsoutveckling, 30 hp Dans i skolan, 30.0 hp Dans i skolan, 7.5 hp Folkhälsovetenskap A, 30 hp Folkhälsovetenskap B, 30 hp Folkhälsovetenskap C, 30 hp Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, 30 hp Idrott A, 30.0 hp Idrott B, 30.0 hp Idrott C, 30 hp Idrott, avancerad nivå, 30.0 hp

15 Träningslära I, 30 hp Träningslära II, 30 hp Bollspel med inriktning mot ämnet idrott och hälsa, 7.5 hp Dans för lust och lärande, 7.5 hp Ergonomi, 7.5 hp Friluftsliv, 7.5 hp Humanbiologi III, 7.5 hp Kropp och rörelse II, 7.5 hp Medicin C, idrottsfysiologi, 7.5 hp Outdoor Education and Recreation, 7.5 hp 15

16 16 Idrottsutbildningar på Folkhögskolor 2007/08 Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott. Här genomförs träningsläger för både landslag och föreningar, för enskilda elitidrottare och lag. Idrotten arrangerar kurser för tränare och andra idrottsledare samt seminarier och konferenser kring svensk och internationell idrott. Mitt i denna intensiva idrottsmiljö finns Bosöns Idrottsfolkhögskola som är en av landets 150 folkhögskolor. Huvudman är SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation. Folkhögskolan har två utbildningar som spänner över ett eller två år: Idrottslinjen och Idrottskonsulentlinjen. Här hålls också ett stort antal korta kurser i samverkan med idrottsförbunden. Idrottslinjen - Kombinera idrott och studier Utbildning på gymnasienivå med idrott som profilämne. Du studerar ett eller två läsår på idrottslinjen beroende på vilka förkunskaper du har. Linjen syftar främst till att ge en grundläggande högskolebehörighet och en idrottsledarutbildning. Idrottskonsulentlinjen - En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom idrotten Idrottskonsulentlinjen är på två läsår plus ett möjligt påbyggnadsår och ger en bred bas för olika yrken med idrottsinriktning. Som Idrottskonsulent kan du arbeta i föreningar, på förbund inom SISU Idrottsutbildarna - idrottens studieförbund eller i annan utbildningsverksamhet. Idrottsmassörutbildning, i samarbete med Medicinskt Kursforum Utbildningen till idrottsmassör har en specifik idrottsinriktning och sker på heltid under max 500 timmar under en termin. Fr o m kursen som börjar i augusti 2007 är utbildningen godkänd av CSN, vilket innebär att deltagaren har rätt till studiebidrag och lån. Friskvård Aktivt hälsoarbete En utbildning för dig som vill arbeta praktiskt och operativt med friskvård på individ- och gruppnivå i t.ex. skolor, företag och organisationer. Utbildningen sker på distans under ett läsår med mellan liggande träffar på Bosön.

17 17 Idrottens Elittränarutbildning - ETU En vidareutbildning för elittränare genomförd som distansundervisning med mellanliggande kursträffar på 500 tim under två läsår. Deltagarna skall vara rekommenderade av sitt specialförbund. Eskilstuna folkhögskola - Allmän kurs, med inriktning idrott Eslövs folkhögskola - Idrottsledarlinje, allmän kurs - Idrottsledarlinje, högre utbildning Furuboda folkhögskola, Åhus - Golf-profil Grimslöv folkhögskola - Allmän kurs Idrott Hampnäs folkhögskola - Idrottspedagoglinje Hjälmareds folkhögskola - Idrotts- och friskvårdsledarutbildning Hästsportens folkhögskola, Strömsholm - Ridinstruktörskurs - Biträdande Ridinstruktör Hästsportens folkhögskola, filial Wången - Travhästskötarkurs Tränaraspirantkurs Proffstränarkurs Jakobsbergs folkhögskola - Friskvårdslinjen Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro - Idrottsledarskap & Hälsa - Idrottsledarskap & Hälsa fotboll

18 18 Leksands folkhögskola - Allmän kurs: Egen idrott/baseboll - Idrottscollege Lillsveds idrottsfolkhögskola, Värmdö - Allmän kurs: Idrottsledarutbildning - Idrottspedagogutbildning Molkoms folkhögskola - Allmän kurs: Idrotts-/friskvårdsprofil Mora folkhögskola - Allmän kurs: Friskvårdsarbete Hälsa/Motion - Allmän kurs: Skidkurs Storumans folkhögskola - Allmän kurs: Alpin linje - Allmän kurs: Snowboardlinje Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg - Allmän kurs: Innebandyprofil Värnamo folkhögskola - Allmän kurs: Idrott och friskvård Älvsby folkhögskola - Allmän kurs med idrottsinriktning - Gymnastiklinje - Skidlinje - Ledar- och tränarlinje Örebro folkhögskola - Allmän kurs: Inriktning idrottsledare

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Att tänka på under gymnasietiden

Att tänka på under gymnasietiden Att tänka på under gymnasietiden Betygen skall jag ha med mig hela livet Någon gång kanske skall jag vidareutbilda mig Jag får betyg varje läsår Alla mina betyg kommer med i slutbetyget Yrkesexamen Minst

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen ingår i specialiseringsstudierna och är en valbar kurs inom Lärarprogrammet

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA idrottens egen skola Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA din karriär Inom Idrotten Börjar nu! Plugga och bo på Bosön idrottens viktigaste

Läs mer

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Utbildningsalternativ Universitet/Högskola Antal Antal sökande platser i första hand BETEENDEVETENSKAP ARBETSVET PROGRAM HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86020 Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Vindkraftbranschens arbetskraftbehov och utbildningsmöjligheter 2010 Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Fotograf: Karin Liinasaari Sammanställning

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Högskolan i Halmstad Bilaga 1. Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp. Studier av strategi, organisering och utveckling 30 hp

Högskolan i Halmstad Bilaga 1. Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp. Studier av strategi, organisering och utveckling 30 hp Högskolan i Halmstad Bilaga 1 Sektionen för Hälsa och Samhälle Fastställt av sektionsstyrelsen 100907 Examinatorer Ht 10 Arbetsvetenskap Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp Arbetsvetenskap

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Årsredovisning år 2014

Årsredovisning år 2014 Årsredovisning år 2014 Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning (CIF) har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

CURRICULUM VITAE DAVID ASTON

CURRICULUM VITAE DAVID ASTON CURRICULUM VITAE DAVID ASTON PERSONLIG DATA Född 1971-05-20 i Malmö Bor i stadsdelen Husie i Malmö Gift med Helena och vi har en dotter på 3 år MÅLSÄTTNING Att fortsätta utvecklas inom manuell medicin

Läs mer

FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS 2015-2016

FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS 2015-2016 FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS AB Wandus Idrott & Hälsa genomför fystränarutbildningen. Fystränarutbildningen är en omfattande utbildning i såväl teori som praktik med kompletterande mentorskap i förening.

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM HAR DYSLEXI Allt om högskolestudier på studera.nu Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi Högskoleprovet för personer med dyslexi är samma

Läs mer

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN HÄLSOVETENSKPLIG INSTITUTIONEN UTILDNINGSPLN TRÄNRUTILDNING I FOTOLL, 80 POÄNG Education for Coaches in Football, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer