Generation Ä, som i Ägarskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generation Ä, som i Ägarskifte"

Transkript

1 Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för framtiden anders ydstedt 1

2 isbn Tryck: Tryckmedia Stockholm

3 Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för framtiden anders ydstedt

4 Stort tack till alla som hjälpt till med denna bok! Texterna i denna bok har förutom av mig skrivits av: Per-Olof Bergström, Svenskt Näringsliv, som även textredigerat, Anders Johnson, skriftställare, Sofie Elmström, Svenskt Näringsliv, Erik Sunnert, ekonomikonsult. Stort tack även till: Jens Hedström, Svenskt Näringsliv, för hjälp med fakta och idéer, Jonas Koosunen för alla bilder, Herlin Widerberg för layout och produktion, Johan Fall och Ingrid Melbi, båda Svenskt Näringsliv, för experttips om skatter. Malmö maj 2005 Anders Ydstedt, redaktör

5 Innehåll förord... 6 stort företagarhinder undanröjt... 7 tydligt mönster många sent ute... 9 klässbols linneväveri förbered generationsskiftet persson invest ab trimma företaget åkerblads i tällberg var finns köparna bergendahls ska barnen ta över herrljunga cider skattefrågor för familjeföretaget kemibolaget i bromma ab affärsråd vid extern försäljning löfbergs lila vad är företaget värt taxinge slottscafé och taxinge gods pension och försäkring daloc ab vilka kan ge råd gården höjden i västra nöbbelöv vad händer med mig 5

6 Förord Generationsskiften har alltid varit en aktuell fråga för företagare. Men i år är den extra aktuell eftersom dels arvs- och gåvoskatten äntligen avskaffats dels att så många svenska företagare står inför ett generationsskifte. Sverige har en åldrande befolkning och enligt Svenskt Näringslivs statistik står hela företagare inför ett generationsskifte de kommande tio åren. Detta var bakgrunden till det omfattande opinionsbildningsarbete som Svenskt Näringsliv genomförde tillsammans med företagare runt om i landet under 2004 för att få politikerna att uppmärksamma problemen och fatta beslut om avskaffad arvs- och gåvoskatt. För landets företagare är det glädjande att arvs- och gåvoskatten nu tagits bort. Med detta har ett stort hinder för generationsskiften i landets företag undanröjts. Men det finns fler utmaningar i samband generationsskiften vilket denna bok syftar till att beskriva och komma med praktiska förslag till hur man kan hantera dessa. Företagandet i Sverige är svagt, endast sju procent av befolkningen är företagare. Tyvärr har Sverige även ett lågt nyföretagande. Sverige hamnar först på plats 30 av 34 undersökta länder i den välrenommerade GEM-undersökningen (Global Entrepreneurship Monitor, 2004). Mindre än fyra procent av befolkningen i arbetsför ålder har just startat eller är i färd med att starta företag. Genomsnittet i de 34 länder som undersökts är drygt nio procent och i Norden ligger Sverige sist. Därför är det oerhört viktigt att de många kommande generationsskiften inte leder till att Sverige får färre företag. Istället bör vi ta tillvara den omvandling som företagen står inför som en unik möjlighet för fler att bli företagare och företagen att ta ytterligare steg i att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Signhild Arnegård Hansen VD Svenska Lantchips AB Vice ordförande Svenskt Näringsliv 6

7 Stort företagarhinder undanröjt Mycket talar för att 2005 är ett år då många företagare äntligen tar itu med generationsskiftet i sina företag. År 2005 är första året då landets företagare inte behöver fundera på hur de ska klara av arvs- och gåvoskatten, utan kan fokusera på affärsmässiga och personrelaterade generationsskiftesfrågor. Osedvanligt många företagare behöver idag ta itu med generationsskiftesproblematiken. År 2004 lät Svenskt Näringsliv Statistiska Centralbyrån ta fram statistik över antalet företagare som är 50 år eller äldre. Det visade sig vara så många som Inom de närmaste åren kommer generationsskifte att bli aktuellt i hälften av dessa. Hundratusentals anställda, kunder och leverantörer kommer att beröras. Nutek anger i en rapport att till företag med över anställda står inför ett generationsskifte (Generationsskiften i företag, februari 2004). Företagarnas Riksorganisation beräknar att företag riskerar att försvinna de kommande åren (Vem vill ta över, juli 2003). Skillnaderna i uppskattningarna av antalet företag och företagare, har att göra med att olika kriterier och undersökningsmetoder använts. Oavsett hur man räknar, handlar det om att väldigt många företagare måste börja planera för framtiden, fundera på vad som ska hända med företaget och påbörja generationsskiftesprocessen. placerade frågan på dagordningen För att få fler företagare att ta tag i frågan och även för att få upp frågan om ett avskaffande av arvs- och gåvoskatten på den politiska dagordningen, tog Svenskt Näringsliv 2004 fram en checklista för både företagare och politiker (Företagare och politiker måste planera för generationsskiften, april 2004). Ett stort antal möten arrangerades med företagare, media och politiker runt om i landet för att väcka opinion. Gensvaret från landets företagare var starkt och det skrevs hundratals artiklar i media under året. Avskaffande av arvs- och gåvoskatten var också en av de prioriterade frågor Svenskt Näringsliv lyfte fram i alla kontakter med politiker under åren 2003 och Näringslivsorganisationerna hade i många år arbetat för ett avskaffande av arvs- och gåvoskatten. I juni 2002 tillsatte regeringen en utredning, Egendomsskattekommittén, för att utreda bland annat arvs- och gåvoskatten. Efter förslag från utredningen, avskaffades beskattningen av arv till efterlevande make eller sambo från 1 januari I sitt slutbetänkande i juni 2004, föreslog sedan utredningen ytterligare lindring av arvs- och gåvoskatten. 7

8 uthållighet gav resultat Svenskt Näringsliv och flera andra remissinstanser, bland annat Företagarnas Riksorganisation, FAR och Fastighetsägarna, höll dock fast vid att ett totalt avskaffande av arvs- och gåvoskatten var nödvändigt. Och för den ståndpunkten lyckades man få gehör hos regeringen och samarbetspartierna. Resultatet av budgetöverenskommelsen hösten 2004, blev att arvs- och gåvoskatten skulle avskaffas. Den 30 november 2004 presenterade så regeringen proposition 2004/05:25 om slopad arvs- och gåvoskatt från 1 januari Beslutet togs av riksdagen den 16 december Med anledning av den tragiska tsunamikatastrofen i Sydostasien den 26 december 2004, beslutade sedan riksdagen i april 2005 att retroaktivt avskaffa arvs- och gåvoskatten redan från den 17 december flera skäl till avskaffandet Regeringen beskriver i propositionen motiven till att avskaffa arvs- och gåvoskatten. Som skäl anges främst den höjda fastighetsskatten och olikheter i värdering av tillgångar, bland annat i samband med börsnedgången år 2000, samt ökade möjligheter att på olika sätt kringgå beskattning. Dessutom bedömdes kostnaderna för administrationen som höga i förhållande till skatteintäkterna på 2,6 miljarder (2004). Men det viktigaste skälet till avskaffandet, var nog ändå den ökade kunskap som alla företagskontakter givit samt den stora och högröstade kritik som landets familjeföretagare riktade mot arvs- och gåvoskatten. Även efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatten är utmaningarna flera för företagare som står inför generationsskifte. Det gäller att klara av att behålla fokus på företagets affärer, kunder, anställda, leverantörer med mera, under det omvälvande skede när ägande och ledning byts. Därtill återstår besvärliga regler inom andra skatteområden; exempelvis förmögenhetsskatten som försvårar kapitalförsörjningen för i synnerhet mindre företag, samt 3:12-reglerna som försvårar för framför allt nya och snabbväxande företag med god lönsamhet. Samtidigt är det viktigt att konstatera att med slopade arvs- och gåvoskatter har i dag ett livskraftigt företag mycket större chans att överleva och växa 8

9 Tydligt mönster många sent ute I de följande kapitlen kommer tio företag att tjäna som konkreta exempel på hur företagaren kan arbeta med generationsskiften. Det blir en resa runt Sverige med nedslag hos en rad olika företagare i vitt skilda branscher och i företag av högst skiftande ålder. I de yngsta företagen har de första generationsskiftena precis påbörjats, medan det äldsta företaget, Åkerblads i Tällberg, genomgått hela 19 generationsskiften. Denna bok ska på intet sätt ses som en vetenskaplig rapport och presenterar inte någon fullständig checklista för generationsskiften. Tanken är att den ska ge inspiration till företagare och de som arbetar med dessa frågor. Varje kapitel belyser olika aspekter av generationsskiftesproblematiken utifrån intervjuer med företrädare för ett specifikt företag. Varje kapitel inne håller också ett antal tips hämtade från den checklista för generationsskiften Svenskt Näringsliv tog fram år De företagare som intervjuats har alla sina unika historier att berätta om generationsskiftet i sina respektive företag. Samtidigt går det inte undvika att se tydliga mönster. Generationsskiften är oundvikliga, ändå är företagen och de som ska ta över alltför ofta dåligt förberedda. I flera fall i denna bok har frågan om generationsskifte aktualiserats av omskakande händelser olyckor eller plötslig sjukdom. När anhöriga drabbas av sådana tragiska händelser, är det en svår och ibland övermäktig uppgift, att tvingas fundera på hur företagets framtid ska lösas. börja planeringen i god tid Inte helt oväntat är därför det vanligaste rådet från företagarna i denna bok, att börja planera företagets generationsskifte i god tid. Det viktigaste rådet från Inga-Lisa Johansson, som framgångsrikt lett Daloc i mer än tre decennier, är att inte vänta för länge med att ta in den yngre generationen i företaget. Plötsligt kan det, som i hennes fall, vara för sent och de unga går miste om möjligheten att lära känna företaget utan att tyngas av en stor ansvarsbörda. För många lantbrukare, som Arne Andersson i Västra Nöbbelöv, är generationsskiftet något naturligt, något man lever med hela tiden. Marken skall brukas, vårdas och utvecklas med tanke på nästa generation. Kanske kan detta sätt att se på generationsskiftet vara en förebild för andra företagare. Arne Anderssons råd för ett lyckat generationsskifte, är att ha en öppen dialog inom familjen om de faktiska förhållandena och försöka få alla syskon att bli överens. 9

10 arvs- och gåvoskatten en energitjuv En annan slutsats av företagarintervjuerna, är att oron för arvs- och gåvoskatten har berövat landets företagare enormt med energi. Oron för att företaget överhuvudtaget skulle överleva den dränering av kapital arvsskatten innebar, har varit stor. Eftersom skatten skulle betalas med redan skattade pengar, framtvingades ofta mycket stora uttag ur bolaget. Samtliga i boken intervjuade företagare, uttrycker också stor lättnad över att detta hot mot deras företag nu är undanröjt. Bäst uttrycks det kanske av Leif Löf på Kemibolaget, som menar att avskaffandet av arvs- och gåvoskatten innebär att han nu kan ägna sig mer åt det han helst vill och är bäst på att utveckla sitt företag och de miljövänliga produkter som är företagets signum. Samtliga intervjuade företagare har på ett eller annat sätt tagit hjälp från utomstående vid sina generationsskiften. Revisorer och banker är för många naturliga samtalspartners, men det finns även andra. Inga-Lisa Johansson på Daloc har exempelvis tagit råd av skattmasen. Ett annat sätt att ta till sig hjälp, är att involvera externa medlemmar i styrelsen och låta styrelsen fungera som ett stöd vid generationsskiftet. Flera av de intervjuade företagen har styrelser som varit till stor hjälp för den yngre generation som tagit över. låt de unga själva avgöra Bob Persson, på Persson Invest AB, menar att det är viktigt att inte försöka pressa någon i den kommande generationen att ta på sig en roll de inte är komfortabla med. Elisabeth Bergendahl på Bergendahls är också mycket tydlig på denna punkt. Hon menar att det är fel, både gentemot barnen och företaget, att utöva påtryckningar. Som förälder måste man alltid sätta barnens framtid främst. En rapport från revisionsfirman Lindeberg Grant Thornton, visar att hela 51 procent av företagare som står inför generationsskifte räknar med att sälja företaget (Grant Thornton-rapporten). I en internationell jämförelse hade Sverige den lägsta andelen företagare som klart anger att barnen ska gå in i företaget. Kanske kan framtida generationer växla mellan att arbeta i och utanför familjeföretaget. I motsats till tidigare, kan det vara en möjlighet för kommande generationer, enligt Anders Löfberg på Löfbergs Lila. utbildningsprogram för nästa generation Flera företag har skapat särskilda program eller förhållningsregler för den tillträ dande generationen. Bergendahls har satt upp fyra krav för den yngre generationen: Valet att gå in i företaget är deras eget Bred erfarenhet inifrån företaget En bra utbildning Extern yrkeserfarenhet. 10

11 Även Löfbergs Lila har regler för hur nya familjemedlemmar ska skolas in i företaget. Det handlar bland annat om att skaffa sig en akademisk utbildning och om minst fem års extern yrkeserfarenhet. Åkerblads har i flera generationer låtit de unga praktisera utanför den egna verksamheten, ofta i utlandet. Detta för att den vägen få in nya erfarenheter och impulser i en mycket traditionsbunden verksamhet. Att, som i dessa fall, sätta upp regler för generationsskiftet i företaget kan bidra till att avdramatisera generationsskiftesfrågorna och i god tid få igång processen. nya roller efter skiftet En fråga som ofta återkommer i intervjuerna, är i vilken mån, och hur, den äldre generationen ska agera efter generationsskiftet. I bästa fall fungerar de äldre som hjälp och stöd. Men i många intervjuer märks, mellan raderna, hur viktigt den yngre generationen anser det är att de äldre inte lägger hinder i vägen för deras sätt att styra och utveckla företaget. De intervjuade företagarna har valt lite olika vägar för att hantera detta. Anne-Marie och Jan Fimmerstad på Taxinge väljer att arbeta vidare, men släpper bestämmanderätten helt. På motsvarande sätt har Sture Branmark helt lämnat över det operativa ansvaret på Herrljunga Cider till sin son, men funnit en ny roll som senior på marknader där senioritet har ett särskilt värde. Vikten av att skilja på operativt ansvar och ägande är också något som flera pekar på. Anders Löfberg på Löfbergs Lila trycker på att man inte får blanda samman ägandet, som utövas på bolagsstämman, med familjemedlemmens befattning i företaget. Det finns anledning peka på att många skjuter ägarskiftet framför sig. I en forskarstudie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, tillfrågades företagare i Jönköpings län. Hela 37 procent av de dessa, tycker att det är så kul att vara företagare, att det utgör ett hinder för generationsskiftet. Fakta: Tänk på inför generationsskiftet Förbered generationsskiftet i tid Trimma företaget Var fi nns köparna? Skall barnen ta över? Skattefrågor för familjeföretaget Affärsråd vid extern försäljning Pension och försäkringar Vad är företaget värt? Vilka kan ge råd? Vad händer med mig? 11

12 Dick Johansson, vice VD och exportchef. Sonson till företagets grundare. 12

13 Förbered generationsskiftet klässbols linneväveri nära knäckas av oförberedda generationsskiften Detta är kultur. Så skrev konst- och kulturhistorikern Åke Livstedt i Svenska Dagbladet efter ett besök på Klässbols Linneväveri som han och den världsberömda svenska textilkonstnären Astrid Sampe gjorde i slutet av 1970-talet. Det besöket har betytt kollosalt mycket för Klässbols Linneväveri. Det inledde en utveckling som på några år förvandlade företaget från ett okänt litet väveri i otakt med utvecklingen och på konkursens rand, till ett framgångsrikt och internationellt uppmärksammat företag med något av kultstatus. Besöket och Åke Livstedts skriverier banade väg för en i medier och i textil- och designkretsar mycket uppmärksammad utställning av företagets produkter i Stockholm Utställningen ledde till ett kraftigt sug efter företagets produkter från människor och institutioner med stora anspråk på kvalitet och design. Idag är samtliga svenska och norska ambassader utrustade med specialdesignade produkter från Klässbols Linneväveri och varje nobelmiddag aväts på dukar vävda i Klässbol. Före vändningen vid skiftet 70-/80-tal hade företaget gått knackigt under långa tidsperioder och i mycket överlevt på att tillverka så kallade industrihanddukar med institutions-/företagsnamnet invävt i en sidobård. Till den trogna kundstock som med sina beställningar bidrog till företagets överlevnad under dessa år, hörde bland annat Kriminalvårdsstyrelsen, Polisen och Systembolaget. Klässbols Linneväveri Verksamhet: Familjeägt linneväveri Anställda: 24 Klässbol Generation 4 13

14 Klässbols Linneväveri grundades 1920 och inrymdes först i grundaren Hjalmar Johanssons bostad. Vävstolarna samsades där om de små utrymmena med familjens åtta barn. Hjalmar dog dock redan 1928 och den 17-årige sonen Vitalis fick ta över, med hjälp av änkan och en 19-årig dotter. Företagets nuvarande starke man, Dick Johansson, är grundarens sonson. Han blev VD 1981 och har haft förmånen att leda linneväveriet under de fantastiska framgångsåren på 80- och 90-talen. År 2003 överlämnade han VD-posten till sin 25-årige son Andreas Johansson. Detta för att kunna koncentrera sig på den allt viktigare utlandsförsäljningen; företaget är ett stort namn så långt bort som i Japan och Australien. Dick Johansson är idag vice VD och exportchef. allt ställdes på huvudet Det var på ett hår när att det aldrig blivit något världsberömt linneväveri i den lilla västvärmländska orten Klässbol vid Glafsfjorden. Och att svenska och norska ambassader, liksom nobelstiftelsen, fått klara sig utan linneväveriets specialdesignade dukar, servetter och tabletter. Och att den idag välmående orten, med några hundra invånare, hade förtvinat utan linneväveriet och de (!) besökare från hela världen det årligen drar till sig. Det var nämligen väldigt nära att det embryo till dagens världsberömda företag, som grundades av Hjalmar Johansson 1920, aldrig överlevt sitt första generationsskifte. När grundaren plötsligt avled 1928 ställdes nämligen allt på huvudet för arvingarna. Inga förberedelser för generationsskiftet hade vidtagits. Och långivarna trodde inte att den endast 17-årige sonen Vitalis skulle klara att driva företaget vidare. De krävde därför omgående återbetalning av alla lån. En utfallande livförsäkring på kronor räddade dock situationen. Om än med nöd och näppe. nära katastrof en andra gång Nästan lika nära att företaget glidit familjen ur händerna, var det vid nästa generationsskifte 1975, när Vitalis blev allvarligt sjuk. Linneväveriet hade då en mycket bräcklig ekonomi och det var högst osäkert om det skulle gå att driva företaget vidare. Vitalis son Dick Johansson, sedermera VD, fick i detta besvärliga läge i uppdrag att utreda om det skulle gå att driva företaget vidare. Det visade sig då att företagets överlevnad var intimt sammankopplad med frågan om hur den sjuklige fadern skulle kunna klara sig ekonomiskt i framtiden. När det visade sig att fadern personligen ägde de lokaler företaget verkade i, yppade sig en möjlighet att lösa problematiken. Varken företaget, Dick Johansson eller de andra syskonen hade dock några pengar att köpa lokalerna för. Efter många om men, lyckades man emellertid låna upp tillräckligt för 14

15 att företaget kunde köpa lokalerna. Försäljningspriset sattes så att ingen gåvoeffekt uppstod och skattebelastning undveks. Övertagandet av faderns aktier blev än mer problematiskt. Trots att det genom fördes successivt under fem år, kom det att innebära en betydande ekonomisk belastning för Dick Johansson och andra i den tredje generationen. vägrade anpassa sig I skiftet 1970-/80-tal var Dick Johansson och hans syskon ägare till ett företag med litet kapital, som var på gränsen till att inte kunna överleva. Den stora kris inom branschen som syntetmaterialens starka frammarsch från 1960-talet orsakat, hade Klässbols Linneväveri till skillnad från de flesta andra textilföretag inte mött med rationaliseringar och ny teknik. I de väverier som kommit längst i fråga om rationaliseringar kunde en vävare sköta 20 vävstolar. I Klässbols linneväveri skötte varje vävare två vävstolar! Vi var egentligen inte rationella som med alla medel höll fast vid vår hantverksmässiga produktion och hade kvar de gamla skyttelvävstolarna, säger Dick Johansson. Och vi funderade aldrig, som många andra textilföretag vid den här tiden, på att flytta produktion utomlands. Vi var alltför bundna till hemorten. tröghet födde framgång Men när det såg som mörkast ute, var räddningen som närmast. Tillrest design- och kulturexpertis, konstaterade och basunerade ut de unika kvaliteterna med Klässbolsprodukterna. Med följd att efterfrågan sköt i höjden som aldrig förr under första hälften av 1980-talet. De här besöken kom att betyda väldigt mycket för oss. De pekade på att den hantverksmässiga produktion vi hållit fast vid var närmast unik och hade speciella kvaliteter. Vi hade en annan känsla för material och design än på andra håll, säger Dick Johansson. Trögheten, oviljan till förändring, hade den här gången faktiskt lönat sig genom att den var förenad med hög kvalitet. Jag är övertygad om att denna tröghet är anledningen till att företaget överlevt, säger Dick Johansson. Vi har visat på en annan väg att gå än att ägna sig åt priskrig. Får man väl en kvalitetsstämpel, kan man sätta priset efter den förmåga som är nedlagd i produkten och slipper priskriga. kommande generationsskifte Dick Johansson räknar med att nästa generationsskifte blir mindre dramatiskt än de två tidigare. Dels på grund av arvs- och gåvoskattens avskaffande, dels för att generationsskiftet i god tid redan inletts. Dick Johansson och flera av han syskon som verkar i företaget har sålunda 15

16 16 redan börjat lämna ifrån sig makt och ägande till den yngre generationen. Dick Johanssons son Andreas, 25 år, har exempelvis tagit över som VD. Trots VD-skapet är dock inte Andreas färdig med sin inskolning. Han och de i den yngre generationen som ännu inte hunnit bli fullärda vävare, måste se till att bli det. Det finns en överenskommelse, om att alla i släkten som verkar i företaget ska vara det. Det anses viktigt för att vårda känslan för materialet och produktkvalitén. Dick Johansson pekar också på en annan lite speciell överenskommelse, som han tror motverkar framtida oenighet. Den innebär att alla i släkten som arbetar i företaget, från vävare till VD, ska ha samma villkor: arbeta heltid, lika stor lön och varsin pensionsförsäkring.

17 Fakta: Förbered generationsskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera arbetet, tid till att trimma företaget, tid till att hitta köpare, tid till att undvika skattefällor och tid till att föra diskussioner med medarbetare, köpare och rådgivare. Samtidigt ska företaget drivas vidare som vanligt. Ett av de viktigaste råden till dig som tänker sälja företaget, är därför att börja med förberedelserna tidigt. Att driva ett företag kan jämföras med en idrottsprestation där vilja och målfokusering är viktiga ingredienser. Detsamma gäller en ägarväxling. Det är nödvändigt att mentalt göra det helt klart för sig själv att företaget ska föras över till en ny ägare. Några ser det som att hitta adoptivföräldrar till sitt livsverk, andra ser mer krasst på situationen. När det avgörande valet att sälja är gjort, ökar den mentala beredskapen att ta vara på möjligheter som dyker upp, på motsvarande sätt som du är van att notera potentiella kunder och affärer i alla möjliga och omöjliga situationer. Några inledande råd: Kom igång med planeringen! Ju förr du startar, desto större chans till ett bra resultat. Skriv i korta drag ner en plan för hur du ska nå ditt mål. Fundera över vilka frågor som är viktiga för dig? Ska ägandet fortsätta inom familjen eller ska företaget ägas externt? Ska du överlåta företaget successivt (gäller främst vid överlåtelse inom familjen)? Hur viktigt är priset för dig? Ska köparen vara från orten och ha samma affärsfi losofi som du o s v? Fundera över när i tiden det är bäst att genomföra ägarbytet. Kommunicera öppet med dina medarbetare om framtiden. Inget varar för evigt och de är givetvis intresserade av ägarfrågan. Kanske är de ägarkandidater? Sist men inte minst, se till att företagets ordinarie verksamhet och dina medarbetare inte kommer i andra hand på grund av arbetet med ägarväxlingen. Det är lätt att verksamheten tappar fart, om fokus ligger någon annanstans. 17

18 Bob Persson, VD och koncernchef. Son till företagets grundare. 18

19 Trimma företaget persson invest ständiga förändringar bakom framgångsrikt jämteföretagande Om man vill studera det jämtländska näringslivets historia under 1900-talet är det omöjligt att gå förbi Sven O Persson. När Östersunds-Posten i samband med millennieskiftet genomförde en omröstning där länsborna skulle utse århundradets jämte, vann han överlägset. Sven var en av förra århundradets mest dynamiska entreprenörer i Norrland. Huvuddelen av den rörelse som Sven grundade finns i dag i AB Persson Invest. Denna företagsgrupp är i dag förmodligen Norrlands största familje drivna företag och den största svenska skogsägaren, mätt i areal, utanför storbolagen. Persson Invest står på tre ben: Ett utgörs av sågverk och skogsförvaltning. Ett annat av försäljning och service av Volvo och Renault personbilar samt Volvo lastbilar och bussar. Ett tredje av fastighetsförvaltning. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i Jämtland och andra delar av mellersta Norrland. Dessutom bedrivs lastbils- och bussförsäljning i mellersta Norge. Omsättningen är knappt tre miljarder kronor och antalet anställda drygt 800. Huvudkontoret ligger i Östersund. Omsättningsmässigt dominerar bilhandeln. Men i balansräkningen representerar tillgångarna i de tre rörelsegrenarna ungefär lika stora värden. Persson Invest ägs i dag av Sven O Perssons barn Margareta Lundstam, Gunilla Johansson och Bob Persson. Margareta har överlåtit en del av sina aktier till dottern Brita Sandven. Bob är VD och Gunillas make, Gunnar Johansson, är styrelseordförande. Persson Invest AB Verksamhet: Bilförsäljning, sågverk och skogsförvaltning, fastighetsförvaltning Anställda: 800 Östersund Generation 2 19

20 allt började med hästhandel Sven O Persson föddes i Östersund år 1900 där hans far drev hästhandel och åkeri. Redan som tonåring blev Sven en skicklig hästhandlare. Han ägnade sig också åt skogsaffärer. I början av 30-talet insåg han att hästen skulle komma att ersättas av bilen. I Östersund fanns sedan 1931 en agentur för det nya svenska bilmärket Volvo. Men i dessa kristider gick försäljningen uselt. Därför accepterade innehavaren med tacksamhet erbjudandet 1932 från Sven O Persson och hans bror Gustaf att överta agenturen. De fick en mycket bra start och redan året efter fick de erbjudande att ta över Volvoagenturen i Sundsvall, vilket de accepterade. Med tiden blev Perssons firma, Bilbolaget Östersund, den ledande bilhandlaren i stora delar av mellersta och södra Norrland. Men ännu 1950 sålde man lika många hästar som bilar. Under andra världskriget, då bristen på bränsle blev ett nationellt problem, drev Sven O Persson en omfattande vedhandel på uppdrag av Statens bränslekommission. Efter kriget kom han att engagera sig för industrialiseringen av Jämtland och kringliggande landskap. stora omstruktureringar År 1955 beslöt Sven och Gustaf att dela upp Bilbolaget så att Sven behöll rörelsen i Östersund och Gustaf övertog den i Sundsvall. Gustaf Perssons bolag delades 1988 i en personbils- och en lastbilsrörelse. De leds i dag av Gustafs barn, Per-Olov (personbilar) och Gerd Persson (lastbilar). Med tiden kom Sven O Perssons rörelse att bli mycket vittomfattande och den juridiska strukturen var minst sagt komplicerad. Tillgångarna fanns i en rad olika bolag eller som enskild egendom. Det fanns ett stort behov av att få en ordnad struktur, både för att kunna leda verksamheten effektivt och som en förberedelse för ett kommande generationsskifte. Efter en grundlig genomgång av rörelsen bildades 1968 AB Persson Invest som moderbolag i koncernen. I samband med detta fick barnen dela lika på 80 procent av aktierna medan Sven behöll resterande 20 procent. Det uppstod inga besvärande skattekonsekvenser i samband med detta. två av fem barn aktiva i företaget Sven O Persson hade fem barn: Olle, Margareta, Gunilla, Kristina och Bob. Det stod tidigt klart att Olle och Bob tänkte sig en framtid som aktiva i familjeföretaget. Ingen av döttrarna var dock intresserade. Olle, som är född 1935, började i Bilbolaget 1958 och den femton år yngre Bob började i företaget 1973 som reseförsäljare för snöskotrar. Med tiden kom de att, tillsammans med Sven, utgöra företagets ledning. Olle efterträdde Sven som koncernchef men Sven var kvar som styrelseordförande till Bob blev koncernchef i Persson Invest

21 År 1973 tillfrågades Gunnar Johansson, gift med Sven O Persson dotter Gunilla, om han kunde tänka sig att börja jobba i Persson Invest. Gunnar, som var auktoriserad revisor, tackade ja och har sedan dess varit en av de ledande i företaget. Tillsammans med Sven, Olle och Bob har han varit med om att genomföra omfattande strukturförändringar. ständiga förändringar Under de senaste decennierna har Persson Invest gått in i, omstrukturerat och lämnat flera branscher, bland annat bryggerinäringen (Till-Bryggerier), spånskivefabriker (Byggelit) och mekanisk tillverkning (Aktiv Fischer i Morgon gåva med mera). Var och en av dessa tre branscher har under någon period varit den största grenen inom Persson Invest mekanisk industri under 70-talet, bryggerierna under 80-talet och spånskivorna under 90-talet. I dag är företaget inte verksamt inom någon av dessa. I stället har man koncentrerat sig på de ursprungliga verksamheterna: bilhandel och skogsrörelse. Bob Persson tror att bilhandel och skogsrörelse under överskådlig tid kommer att dominera Persson Invest. Däremot är det fullt möjligt att man geografiskt breddar sig mer även om basen förblir mellersta Norrland. Gunnar Johansson understryker att framgångsrikt företagande alltid måste vara förändringsinriktat. Omvärlden är stadd i ständig förändring. Det företag som inte agerar proaktivt kommer ohjälpligt att få problem. En av de största farorna i företagandet är att bli sin egen framgångs fånge och tro att de historiska framgångarna är för evigt givna. välplanerat generationsskifte 1990 dog Sven O Persson. Dottern Kristina hade tidigt aviserat att hon inte ville stå kvar som ägare i familjeföretaget. Hon hade dock avvaktat med en försäljning så länge fadern levde. Kristina Persson hade ju valt en helt annan bana i livet. Efter att ha varit socialdemokratisk ledamot av både riksdag och Europaparlament samt landshövding i Jämtland är hon i dag vice riksbankschef sålde hon sina aktier i Persson Invest till de övriga fyra syskonen. Pengarna använde hon till att grunda Stiftelsen Frejas fond, vars syfte är att främja vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Varken Svens död eller köpet av Kristinas aktier förorsakade några större ekonomiska svårigheter för kvarvarande syskon. Redan tidigare hade ju huvud delen av ägandet i familjeföretaget övergått till barnen. Och verksamheten gick bra under de år ägarförändringarna genomfördes. 21

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Fem år utan arvs- och gåvoskatterna. Christofer Pihl, Nima Sanandaji December, 2009

Fem år utan arvs- och gåvoskatterna. Christofer Pihl, Nima Sanandaji December, 2009 Fem år utan arvs- och gåvoskatterna Christofer Pihl, Nima Sanandaji December, 2009 Förord 1 Må arvs- och förmögenhetsskatterna vila i frid! Det är nu fem år sedan arvs- och gåvoskatterna avskaffades. Riksdagen

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros 3:e och 4:e generationen Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Familjen består av Elisabeth Bergendahl- Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros Mylonopoulos samt barnen Carl-Mikael

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12 Ägardokument KFS KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26 Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13 Axel Andersson Kårordförande 11/12 Sara Gunnarsson FM-ledamot 13 Jacob Adamowicz FM-ledamot 13 Klubbat

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning 2017-02-20 Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning Bakgrund Genom företagande ges människor möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. Men företagandet innebär också ett ansvar mot kunder, leverantörer,

Läs mer

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser.

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. . Generationsskiften Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. I maj 3 genomfördes ett omfattande generationsskiftesseminarium med ca -talet deltagande.

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln f. d. 2015-09-26 Märta-Lis var född och uppvuxen på Skäret i Bureå, äldst i en syskonskara av sex. Efter att skolan var avslutad arbetade hon som servitris i Bureå,

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Stora styrelsedagen 2012-04-17 Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Dagens presentation Kort om - Kännetecken för familjeägda

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer