Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se"

Transkript

1 REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING Kicki Reifeldt

2 , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Faktagranskning: Börje Westergren och Jan Gräshag Publikationen kan laddas ned via

3 och förflyttning Reglerbara sjukhem/hemvårdssängar är avsedda för omvårdnad och eget bruk för personer över 12 år 1. De används i den privata bostaden och på vårdboende. Sängen har en höjdreglerbar sänglyft och sängbotten (liggyta och sängram) manövrerade med eldrift. På ramen monteras sängens gavlar och långsida eller integrerade grindar och vissa sängtillbehör. Liggytans reglerbarhet tillsammans med sängtillbehör skapar förutsättningar för användaren att så långt som möjligt vara självständig, även vid förflyttningar. Sängens reglerbarhet underlättar omvårdnadsarbetet och förebygger belastningsskador hos anhöriga och hjälparen. 1 Sängen skall inte användas av användaren under 12 år eller av användaren vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker. Det finns även reglerbara sängar för barn upp till 12 år. 1

4 Sänglyft Sängbotten Sängram: gavlar, långsida, integrerade grindar 3 reglerbara sektioner: 4 sektioner liggyta Ryggstöd: skjuv och friktion uppstår när ryggstödet höjs upp och patienten glider ner i sängen! 2 bensektioner 1 fast mittsektion Madrassen: dynamisk och statisk påverkar möjligheterna till förflyttning 2,3 1,4 Högt ställd säng Låg säng (lågbyggnadssats, gavellyft) Vad är lämplig arbetshöjd (30-85 cm)? Bromsning Individuellt Centralt med/utan riktningsstyrning Tillbehör - (Grindar) Stöd/vändhandtag - Dävert/lyftbåge - Uppresningsstöd - Fotlyft - Bord, Belysning - Motoriserat draglakan - Ställningar och stöd - Larm 2

5 Höjdreglerbar sänglyft Sänglyften monteras mot sängbotten. Den höjer och sänker sängen steglöst så att höjden kan anpassas efter behov. Användaren höjer sängen för att lättare kunna resa sig upp från sängkanten. Tvärtom förenklar en lågt ställd säng att få med sig benen i sängen. För att minska risken för fall skador, rekommenderas att sängen ställs i det lägsta läget när användaren lämnas ensam i sängen. Hjälparen använder sängens höjdreglering för att ställa in sängen i lämplig arbetshöjd. Vad är en lämplig arbetshöjd? Ofta diskuteras vad som är en optimal arbetshöjd. Sängens höjdreglering utnyttjas bäst om den anpassas efter situationen. Exempel Sängens höjd ställs i samma höjd som den mottagande liggytan i liggande överflyttningar. Det blir lättare att vända användaren på sidan med hjälp av ett draglakan/glidlakan om sängen sänks så lågt som möjligt. När användaren ska förflyttas längre upp i säng ställs sängens höjd in beroende på hur förflyttningen ska genomföras. Med förflyttningslakan ska sängen ställas lågt. Tvärtom är en högre arbetshöjd att föredra för hjälparen som förstärker förflyttningen längre upp med sina händer och underarmar. Hjälparna arbetar på var sin sida av sängen. Sängens höjd anpassas efter den kortare hjälparens längd så att han/hon kan arbeta med avslappnade axlar. Sängens lyfthöjd och lyftområde Beroende på fabrikat och modell är sängbottens lyfthöjd från golvet ca 30 till 85 cm (exklusive madrass). Lyftområdet är vanligen cm men finns upp 3

6 till 70 cm 2. Beroende på val av hjulens storlek ( mm) är sängens frigång ca 6-17 cm. Är användaren orolig och vill klättra ur sängen, kan sängen levereras, eller efteråt kompletteras, med en lågbyggnadssats. Sängar med lågbyggnadssats garanterar inte alltid plats under sängen att köra in en mobil personlyft. För extra låg lyfthöjd finns sängmodeller med gavellyft 3 med underrede fritt från nedskjutande detaljer (vilket gör att det garanterat finns plats för en mobil hjullyft). Anpassning av privat säng En sänglyft kan också monteras under en säng med resårbotten. På sänglyftens ram kan stöd-/vändhandtag och uppresningsstöd monteras. När sängen anpassas med en sänglyft ska sängens ben tas bort på grund av klämrisk. En privat säng med sänglyft blir något högre (ca cm) i sitt lägsta läge än reglerbara sängar. Det finns också elreglerade sängryggstöd för montering på privat säng. Hjulens bromsning Hjulen kan låsas centralt 4 eller individuellt med pedal på varje hjul. En säng med centralt bromsade hjul, frilägger (och låser) alla fyra hjul samtidigt. Det underlättar för hjälparen som på ett enkelt sätt kan flytta ut sängen från väggen i omvårdnadsarbetet. TIPS! Det är lättare att komma åt centralbromsen när sängen har höjts upp något. Säng med centralbroms kan ha hjul med riktningsspärr. Ett vanligt problem när sängen flyttas ut från väggen är att hjulen fastnar på sladdar som ligger på golvet (med risk att sladdarna skadas). Undersök om inte sladdarna kan fästas upp på sängens underrede med hjälp av en ledningshållare. 2 Human Care AB 3 Motorerna för sängens höjdreglering ligger i sängens huvud- och fotgavel. 4 Det är en fördel om centrallåsen sitter på från början eftersom det är omständligt att montera dit dem efteråt. 4

7 Sängbotten Sängbottnen består av en liggyta monterad inuti en sängram. På sängramen finns fästen för sänggavlar, integrerade grindar eller långsidor. På ramen monteras också madrasstöd, löstagbara grindar och andra tillbehör. Uppfattningen om vad som gör en säng skön att sova i är individuellt och val av säng är personligt. Tillbringar användaren mycket tid i sängen är det extra viktigt att välja en säng med reglerbar liggyta för lägesförändringar med bra komfort i liggande och sittande. Madrassen bör vara följsam så att den böjer sig efter sängens liggyta när den regleras i olika vinklar. Sängens längd Generellt bör sängen vara minst 20 cm längre än kroppslängden så att användaren kan sträcka på sig och röra sig. Vanligtvis kan sängbotten vid behov förlängas 5-10 cm i huvud- och/eller fotändan. Det innebär att sängen blir upp till 20 cm längre. Madrassen förlängs med en förlängningsbit. Sängens bredd Sängens bredd ska ge adekvat utrymme till att vända sig eller rulla över på sidan. En för smal säng innebär att användaren måste dra sig tillbaka mot sängens mitt varje gång han/hon vänder sig i sängen. Det i sin tur innebär sjuv mot kroppen, som kan undvikas med en bredare säng. Sängar som säljs i Sverige, finns i bäddmåtten 85, 90, 105, 115 och 120 cm. Reglerbar liggyta Liggytan är, beroende på fabrikat, tillverkad av fjädrande träribbor, bandstål, aluminiumplattor eller stålnätsbotten. Den är uppdelad i fyra sektioner för ryggen, sätet, låren och underben/fötter. Sätesdelen är fast medan ryggstödet och bensektionerna regleras steglöst och individuellt med elektriska motorer. Regleringen av sängens funktioner görs med sängens handkontroll. Vid strömavbrott eller motorfel kan det vara aktuellt att nödsänka liggytans sektioner. Det görs genom att låssprinten på aktuell motor tas bort. 5

8 Som tillbehör (på främst sjukhussängar) finns manuell snabbfällning av ryggstödet till horisontalläge (CPR 5 ). Att vinkla hela sängbotten med huvudet under horisontalplan i så kallat trendelenburgläge (dränage) är inte längre tillåtet på sjukhems/hemvårdssängar men kan finnas på äldre modeller. Sängens höjdinställningsfunktion kan och skall inte nödsänkas på grund av olycksrisk. Ryggstöd Det är viktigt att användaren ligger i sängen i förhållande till sängsektionernas vikning. Har användaren glidit ner i sängen måste han/hon först flytta sig längre upp innan ryggstödet kan användas. Vanligt är att sängens ryggstöd vid höjning 6, lyfts (uppåt/)bakåt 6-12 cm i s.k. ryggtillbakaföring 7. Det lindrar sjuveffekten (tryckbelastning) mot användarens rygg och pressen från ryggstödet. Platsen att sitta på (sätesdelen) blir större och trycket i bålen (buken) minskas. Det extra utrymmet mellan sätesdelen och ryggstödet är också en tillgång när användaren har en tjockare madrass än vanligt. Ryggstödet kan på äldre modeller av reglerbara sängar ha manuellt justerbart huvud-/nackstöd. Ett höjt nackstöd förstärker vårt rörelsemönster när vi sätter oss upp från plant ryggläge. Bensektioner Lårbenssektionens 8 främsta funktion är att hindra användaren från att glida ner i sängen när ryggstödet höjs. Det är särskilt viktigt för tryckkänsliga personer. Med höjd rygg- och lårsektion har användaren en bekväm sittställning i sängen samtidigt som hälarna avlastas från tryck. 9 5 Återupplivningsläge. 6 Ryggstödet höjs ca 0-73 grader. 7 Kallas också aktiv rygg eller dynamisk rygg 8 Lårbenssektionens kan vinklas ca Läs mer: Brug hospitalssengen i forebyggelsen av tryksår, 2005 Institut for Folksundhedsvidenskab, Köpenhamns Universitet. MPH avhandling av Greta Olsson, konsulent, Hjaelpemiddelinstitutet Danmark. 6

9 OBS! För att förhindra att användaren glider ner i sängen, börja med att höja lårbenssektionen innan ryggstödet höjs upp. När användaren ska lägga sig plant, sänk ryggstödet före lårbenssektionen. Som alternativ kan en stoppande tryckavlastande kudde 10 placeras under knävecket. Den avlastar samtidigt benens tryck mot madrassen. En lång positioneringskudde kan användas till att samtidigt ge stöd i sidled. Handkontroll Till handkontrollen finns ställningar/hållare att montera på sängramens högra eller vänstra sida. På handkontrollen finns symboler som visar sängens funktioner/lägen. Förutom inställning av sängens höjd, ryggstöd och bensektioner finns det en funktion som automatiskt höjer lårsektionen samtidigt eller strax före ryggstödet. Via handkontrollen sköts även individuell reglering av varje sektion i sängen så att liggytan kan ställas in efter olika behov. Exempel Höjt ryggstöd i kombination med lårbenssektionen i horisontalläge (och sänkt underbenssektion) används vid förflyttningar i/ur sängen och när användaren ska sitta framåtlutad i sängen samtidigt som hjälparen drar ner en lyftsele eller skjorta bakom ryggen. En begränsningsbygel förhindrar att ben sektionen sjunker under horisontalplanet och att användaren kommer i kläm mellan sängbotten och gaveln. Det kan vara aktuellt om användaren är orolig, sitter vid fotgaveln vid i/urstigning från sängen eller på annat sätt rör sig mycket i sängen. Höjd bensektion underlättar förflyttningen längre upp i säng. Har kudden ett örngott med glidmaterial på undersidan 11 följer den med i förflyttningen. 10 Mjukare positioneringskuddar t.ex. i trögskum är mer avlastande än hårda kuddar. 11 Exempelvis: WendyLean, Handicare AB & SatinSheet Örngott, Etac Sverige AB. Örngotten har satin på undersidan och handtag på sidorna. 7

10 Bensektionerna kan också ställas in i så kallad halv psoasinställning med 45 graders vinkel i höften och raka underben. Det finns också reglage för olika funktionella lägen. Till exempel gå ur sängenknapp som höjer sängens ryggdel och ställer lårsektionen i horisontalläge eller lägga sig att sova-knapp som återställer hela liggytan i horisontalläge. Knapparna med symboler har olika färger för att underlätta att välja rätt knapp. Det finns också handkontroller med bakgrundsbelysning. På en del handkontroller kan valda funktioner låsas med en speciell nyckel. Reumatikermanöverdosa är utformad för användaren som har behov av lättryckta knappar. Det finns även möjlighet att manövrera en reglerbar säng med IR-styrning eller sug- och blåsstyrning. Till vissa fabrikat av reglerbara sängar finns en låsbar vårdarstyrd panel som hängs på sängens fotgavel. Som komplement till handkontroll finns till äldre modeller av reglerbara sängar, fotpedal för höjdreglering av sängen. Fotreglerad manövrering underlättar arbetet för hjälparen som kan ge användaren stöd med båda händerna. För vissa användare är en fotreglerad manövrering en fördel då han/hon har båda händerna lediga för ett stödhandtag eller sitt gånghjälpmedel. Det finns vissa risker med fotreglerad manövrering, t.ex. att användaren inte hinner flytta undan foten i tid till följd att sängen höjs okontrollerat högt. Fotpedal finns inte som ett manövreringsalternativ i den nya standarden för sängar 12. Madrasser Det är viktigt att ändra läge ofta för att förebygga sänglägeskomplikationer som cirkulationsbesvär, trycksår, kontrakturer och benskörhet. Med en bra madrass fördelas trycket på kroppen och ger användaren vila och bra förutsättningar att vända sig och gå i/ur sängen. Om den ordinarie madrassen inte fördelar trycket tillräckligt bra resulterar det ibland i att en extra madrass (till exempel hålfibermadrass) läggs ovanpå den 12 IEC

11 ordinarie madrassen. Flera madrasser ovanpå varandra påverkar samtidigt hur väl madrassen (madrasserna) följer liggytans vikningar. OBS! Avståndet mellan grindens övre kant och den obelastade madrassen får inte understiga 22 cm. 13 Madrasserna som medföljer sjukhem/hemvårdssängen har vanligtvis ett hygienöverdrag och ibland räddningshandtag (för evakuering t.ex. vid brand). Sängram Sängramen består av huvud- och fotgavel, långsida eller integrerade grindar i trä eller metall. Sängens gavlar kan ibland lyftas av utan verktyg, utan att de integrerade grindarna behöver demonteras. Det kan vara praktiskt för hjälparen, om användaren får sitt hår tvättat i sängen, vid fotvård och i förflyttningar längre upp i säng. Gavlarnas höjd har olika för- och nackdelar. En låg huvudgavel är mindre hindrande för hjälparna än en hög gavel vid förflyttningar längre upp i säng, t.ex. med ett förflyttningslakan. En hög gavel är mindre begränsande vid val av madrass. Fotgaveln fungerar också som ett stadigt grepp när användaren ska resa sig upp (och sätta sig ner) till exempel i en förflyttning längre bak i rullstol. På sänglyften kan avståndsstöd monteras. De skyddar mot skav från sängens ram/gavlar på vägg och elkontakter. Sängtillbehör På sänggaveln (eller sargen) fästs olika grepphjälpmedel, t.ex. greppband eller repstege. Användaren tar tag i bandet och drar sig upp i sittande samtidigt som benen förs över sängkanten. En reglerbar säng som kompletteras med stöd-/vändhandtag och/eller uppresningsstöd, ökar förutsättningarna för användaren att vara aktiv vid förflyttningar. Tillbehören fästs som regel i sängens fasta tillbehörsfästen vid 13 EN 1970/A1:

12 huvud- eller fotgaveln eller på ramen som omsluter liggytan. Det finns också flyttbara tillbehörsfästen. OBS! Sängtillbehören testas tillsammans med sängen och ska inte användas på sängar av annat fabrikat, om inte annat sägs av leverantören. Sänggrind Grinden är en säkerhet mot att oavsiktligt glida ur/av sängen. Risken att glida ur sängen ökar med friktionsreducerande material i sängen. Används förflyttningslakan eller liknande för vändning i säng, rekommenderas en grind eller stöd/vändhandtag på den mottagande sidan. Om en sänggrind ska användas av personer som är förvirrade eller oroliga skall en riskanalys göras för att identifiera onormala risker på grund av användarens tillstånd/beteende. Till integrerade grindar finns grindlås. Enligt gällande EU-standard ska sängens grindar täcka minst 2/3 av sängsidans längd. Gavlarnas höjd bestämmer grindarnas höjd. Avståndet mellan grindens övre kant och den obelastade madrassen får inte understiga 22 cm. 14 Används en extra tjock madrass kan grinden kompletteras med en grindförhöjning. Grindarna är löstagbara eller integrerade i sängens gavlar. De löstagbara grindarna (i metall) är fällbara. För att förhindra klämrisk ska avståndet mellan grindens fasta och liggytans rörliga del vara minst 25 mm. Avståndet mellan användaren och hjälparen ökar med grindar, liksom avståndet till användarens rullstol. Grinden kan också besvära hjälparen som avlastar sin arbetsställning genom att sätta upp ett knä i sängen. Grindskydd Till grindarna finns speciella grindskydd, med eller utan genomsyn. Det är ett vanligt tillbehör. Grindskydd förhindrar användaren från att oavsiktligt få ut armar/ben mellan grindarnas ribbor. Grindskydden är ibland i vägen för grindens mekanik, vilket alltså måste tas hänsyn till vid användning av sängens mekaniska funktioner. 14 EN 1970/A1:

13 Stöd-/vändhandtag (korta grindar) Stöd-/vändhandtag underlättar för användaren när han/hon ska vända sig i sängen, sätta sig upp i sängen, på sängkanten eller resa sig upp från sängen. De ger också en markering var det är lämpligt att sätta sig ner intill handtagen för att komma på rätt ställe i sängen. Många gånger kan ett stöd-/vändhandtag i lämplig längd ge motsvarande säkerhet som en grind. Lätt avtagbara stödhandtag i stället för integrerade grindar, minskar avståndet mellan hjälpare och användaren samt avståndet mellan sängen och det mottagande underlaget i liggande överflyttningar. Stöd-/vändhandtag finns i olika design och längder (30-95 cm) och höjd (25-40 cm). För att förhindra oavsiktlig inklämning av huvudet, är placeringen av stödhandtagen på sängens långsida reglerade i den nya sängstandarden. 15 Svängbart stöd-/urstigningshandtag Kan användas ensamt eller i par. När användaren ska resa sig upp från sängkanten vrids handtagets övre hälft tillfälligt ut från sängen. Handtagen är låga för att inte vara i vägen när användaren svänger benen över sängkanten. Uppresningsstöd Uppresningsstöd underlättar för användaren att komma upp från liggande till sittande och vid förflyttningar i/ur sängen. Sängtillbehör De finns i fast eller (teleskopisk) ställbar längd. Uppresningsstöd monterat vid huvudgaveln kan fällas upp när det inte används. Lyftbåge Kallas också dävert. Lyftbågen används framförallt när användaren flyttar sig längre upp i sängen eller ändrar sin liggställning. Användaren greppar om grepptriangeln och 15 Avståndet mellan stödhandtag/vändhandtag/gavel eller mellan Stöd/vändhandtag skall vara mindre än 40 mm eller större än 320 mm för att helt uppfylla standarden. 11

14 avlastar kroppen från underlaget till hjälp för hjläparen som placerar en lyftsele bakom ryggen eller vid på- och avklädning. Bandet mellan grepptriangel och lyftbågen ska kunna höjdjusteras och fästanordning ska kunna regleras bakåt. Vissa lyftbågar kan svängas i sidled för att vara ur vägen t.ex. vid förflyttning med personlyft. Det finns även fristående lyftbågar. Övriga tillbehör Fotlyft Att lyfta upp fötterna i sängen är för många äldre ett svårt moment, särskilt om användaren har nedsatt kraft i höftmuskulaturen eller om benen är svullna. Det är också ett tungt moment för dem som hjälper användaren. Fotlyften lyfter benen ifrån golvet till sängen med en elmanövrerad lyftarm. 16 TIPS! En förhöjningsplatta bredvid sängen lyfter upp benen när sängen sänks. På så sätt kan fötter och ben lättare föras in i sängen. Motoriserat draglakan Ett motoriserat draglakan, är en separat fungerande enhet som monteras på den reglerbara sängens långsidor. Under draglakanet spänns ett glidlakan runt sängens madrass. Lakanet som användaren ligger på är virat runt två motordrivna rullar (vals) som drar draglakanet med en jämn rörelse åt ena det eller andra hållet och vänder användaren över på sidan. Rullarna tjänar också som sidostöd i uppfällt läge. Eftersom draglakanet successivt drar användaren i sidled, ligger användaren mitt i sängen efter vändningen och hjälparna behöver inte flytta honom/henne manuellt från sängkanten. I och med att lakanet sköter vändningen och efterföljande förflyttning utan beröring från hjälparna, är det ett alternativ till mycket smärtkänsliga användaren. Draglakanet används också till extremt tunga användare, gravt dementa användare och/eller i palliativ vård. 16 Qurir, Comfort System Scandinavia AB. 12

15 Vändningen regleras med en manöverdosa. Övriga funktioner på sängen som sänglyft, ryggstöd och lår-/fotdel störs inte av det motoriserade draglakanet utan kan användas som vanligt. Hjälpmedlet väger 46 kilo och finns i två olika utföranden med max användarvikt på 200 respektive 400 kilo. OBS! Max användarvikt på tillbehör är beroende av sängens tillåtna maxvikt (SWL). Bord För dem som vistas mycket i sängen är ett sängbord på hjul praktiskt som avlastningsyta. Alla sängleverantörer har sängbord i olika design och utföranden. I något fabrikat finns också sidobord att fästa på sängens grind och matbordsbricka som läggs över sänggrindarna. Belysning Belysning under sängen. Sänglampa att fästa på huvudgaveln. Ställningar och stöd Droppställning. Filtstöd. Larm Sänglarm anpassas efter behovet eller till aktuellt larm i byggnaden. Finns även med hjärtfrekvens-/epileptikerfunktion. Övriga fakta om reglerbara sängar delas in i fem funktionsklasser beroende på var de är avsedda att användas. Intensivvård (5), sjukhus (4), sjukhem (3), hemvård (2) och ambulerande vård (1). som förskrivs till boenden är sängar i funktionsklass 3 och 2. De är avsedda för normal inomhusmiljö med temperatur i intervallet + 10 till + 40 grader. 13

16 Maxvikt och maxlast (SWL) Max användarvikt är som standard kilo, men finns med högre maxvikt upp till 350 kilo. Det finns även specialsängar med maxvikt på 450 kilo. Maxlast (SWL 17 ) är vad sängen är tillåten att lyfta, inklusive tillbehörens vikt (madrass, lyftbåge, grind och gavlar med en genomsnittlig vikt på 35 kg). Provning Sängen ska vara provad enligt gällande standard 18 och CE-märkt enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 1 april 2013 trädde en ny uppdaterad världsstandard i kraft. 19 I den nya standarden ställs krav kopplat till den funktionsklass sängen har. De viktigaste förändringarna från tidigare gällande standard är att tillverkaren ska märka sängen med både maxanvändarvikt och SWL. Den nya standarden ställer också högre krav på stabilitet, grindar och hur stora de öppna hålen i sängbotten får vara. Sängen ska också uppfylla gällande krav kring elektromagnetiska störningar. Underhåll och kontroll Service och underhåll får bara göras av kunnig/utbildad person. 20 Vid normal daglig drift bör service enligt serviceschema ske efter två års användning därefter vartannat år. Vid besiktning av vårdsäng/sänglyft ska besiktningsoch/eller provningsanvisningar från tillverkaren/leverantören för den specifika sängen användas i första hand. Ett vanligt fel vid besiktningarna är en trasig lårbenssektion som gått sönder, kanske på grund av att anhöriga sitter på sängkanten. En anhörigpall med stödben att hänga på sänggaveln skulle avhjälpa det problemet. 17 Safe working load. 18 IEC/FDIS IEC Utbildningar i besiktning av personlyftar och vårdsängar arrangeras årligen av HjälpmedelCenter Göteborg, se 14

17 Vid rekonditionering av sängen bör service enligt serviceschemat utföras. Leverantörerna rekommenderar att motorerna kontrolleras en gång per år avseende mekaniskt tillstånd. Även vad gäller rengöring ska leverantörernas anvisningar följas. Transport/demontering Sänglyft och sängbotten kan ofta delas (demonteras) utan verktyg. Andra sängmodeller kan fällas ihop för förvaring och transport. Att på ett enkelt sätt kunna montera och demontera sängen underlättar transport och lagring till exempel på en transportvagn. På sängens ram finns ibland justerbart körhandtag för transport av sängen inom en byggnad. 15

18 REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING Reglerbara sjukhem/hemvårdssängar är avsedda för omvårdnad och eget bruk för personer över 12 år. De används i den privata bostaden och på vårdboende. Sängen har en höjdreglerbar sänglyft och sängbotten (liggyta och sängram) manövrerade med eldrift. På ramen monteras sängens gavlar och långsida eller integrerade grindar och vissa sängtillbehör. Liggytans reglerbarhet tillsammans med sängtillbehör skapar förutsättningar för användaren att så långt som möjligt vara självständig. Sängens reglerbarhet underlättar omvårdnadsarbetet och förebygger belastningsskador hos anhöriga och hjälparen. är ett nationellt kunskapscentrum inom området förflyttningskunskap som startade Vi är experter på området och sprider vår kunskap genom utbildningar och skrifter. Våra utbildningar ger dig som arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut redskap så att du kan handleda eller utbilda omvårdnadspersonal i förflyttning. Du som arbetar som hjälpmedelskonsulent får genom våra kurser den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett kvalitativt sätt. Vi utbildar även hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och rehabpersonal inom många olika aspekter av området förflyttning. Alla kursledare i förflyttningskunskap på Hjälpmedel- Center Göteborg är legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av kliniskt arbete. Legitimationen står som garanti för att vårt arbete uppfyller de krav som Hälso- och sjukvårdslagen ställer. På vissa kurser samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom andra områden, t.ex.smärtsjuksköterska, pedagog, utredare på läkemedelsverket och hjälpmedelstekniker. I våra skrifter sammanfattar expertisen sina kunskaper inom olika aspekter av förflyttning. Esperantoplatsen Göteborg

Sortimentsöversikt. Sängar Sängutrustning 2015-07

Sortimentsöversikt. Sängar Sängutrustning 2015-07 Sortimentsöversikt Sängar Sängutrustning 2015-07 Innehåll Uppresningsstöd/Sängbygel... 1 Parnell Premier uppresningsstöd... 1 Sängbygel Reko... 1 Lyftbåge... 2 Lyftbåge fristående med sänglåsning... 2

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091 Sjukhussäng Leggero sjukhussäng är en lyckad kombination av Merivaaras nya sängmodeller och det traditionella utseende och funktion som finns på HCH-sängen. Resultatet är en säng med ypperlig patientkomfort

Läs mer

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar 140916 / 070601 ETT modulsystem FYRA basmodeller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Patienthantering med VENDLET V5. 1st VENDLET V5. vann priset: Best Product of the Show. på konferensen Moving & Handling People 2013 i London

Patienthantering med VENDLET V5. 1st VENDLET V5. vann priset: Best Product of the Show. på konferensen Moving & Handling People 2013 i London Patienthantering med VENDLET V5 1st VENDLET V5 vann priset: Best Product of the Show på konferensen Moving & Handling People 2013 i London Vad kan jag använda VENDLET till? Använd VENDLET: vid förflyttning

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

Qvintett vårdsäng. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

Qvintett vårdsäng. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Qvintett vårdsäng med motorsystem CS2 ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör)

Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör) Brittmari Hansson Budget- Verksamhetsansvarig för tekniska hjälpmedel 0171-62 59 56 Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör) Kommunen

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Lösningar för infektionskontroll TM

Lösningar för infektionskontroll TM Lösningar för infektionskontroll TM Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel

Läs mer

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 HANDBOK Positionera

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

ReTurn. SystemRoMedic. Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen

ReTurn. SystemRoMedic. Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen ReTurn SystemRoMedic Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen Säker och aktiv uppresning och överflyttning, helt utan

Läs mer

Sjukhussäng. Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal

Sjukhussäng. Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal Sjukhussäng Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal Den moderna sjukhussängen som tillgodoser de mest krävande behov Den revolutionerande sjukhussängen Carena från Merivaara har

Läs mer

ReTurn. SystemRoMedic. Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen

ReTurn. SystemRoMedic. Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen ReTurn SystemRoMedic Patenterad* konstruktion Flera modeller för brukare med olika behov Aktiverar brukaren Eliminerar tunga lyft för medhjälparen Säker och aktiv uppresning och överflyttning, helt utan

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Molift EvoSling MediumBack

Molift EvoSling MediumBack Molift EvoSling MediumBack SV - Bruksanvisning BM28304 Rev. B 2015-06-12 Innehåll Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för användning...3 Garanti...3 Etiketter och symboler...3 Symboler...3

Läs mer

Erbjudanden från Etac! Samtliga erbjudanden gäller tom 2007-06-30 med reservation för slutförsäljning. Kan inte kombineras med andra rabatter.

Erbjudanden från Etac! Samtliga erbjudanden gäller tom 2007-06-30 med reservation för slutförsäljning. Kan inte kombineras med andra rabatter. Erbjudanden från Etac! Samtliga erbjudanden gäller tom 2007-06-30 med reservation för slutförsäljning. Kan inte kombineras med andra rabatter. Välkommen till Etac Samtliga erbjudanden gäller tom 2007-06-30

Läs mer

Funktionsnedsättning och toalettbesök

Funktionsnedsättning och toalettbesök Funktionsnedsättning och toalettbesök INTERVJUER OCH TANKAR OM ANVÄNDARES BEHOV AV TILLGÄNGLIGHET Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Publikationen kan

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101. Sittställningens betydelse när vi äter och dricker

Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101. Sittställningens betydelse när vi äter och dricker Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101 Sittställningens betydelse när vi äter och dricker Matningsstol REAL 2624 och måltidsstol REAL 8800 EL PLUS Sittställningens betydelse Redan

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Proton S10. manual & teknisk specifikation. Art. Nr 850027 Ver. 2.0

ANVÄNDARHANDBOK. Proton S10. manual & teknisk specifikation. Art. Nr 850027 Ver. 2.0 ANVÄNDARHANDBOK manual & teknisk specifikation Proton S10 Art. Nr 850027 Ver. 2.0 Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Proton Caretec Våra produkter är utvecklade för att ge vårdare och annan

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV En handbok för förskrivare Fortbildningskurs för hjälpmedelskonsulenter Maj 2008 Linköpings Univeritet SWECO Brogatan 23, 302 43 Halmstad Telefon 035-295 00 00 Telefax

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Funktionsnedsättning och toalettbesök. intervjuer och tankar om användares behov av tillgänglighet

Funktionsnedsättning och toalettbesök. intervjuer och tankar om användares behov av tillgänglighet Funktionsnedsättning och toalettbesök intervjuer och tankar om användares behov av tillgänglighet Min balans är nedsatt så jag kan inte springa ut i skogen och kissa när jag är ute och åker bil. Men öppnar

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukhussäng i nordisk design

Sjukhussäng i nordisk design Anpassad för maskintvätt Sjukhussäng i nordisk design PATIENTSALAR Populära Carena finns nu anpassad för maskintvätt Merivaaras avancerade och populära säng Carena kombinerar alla egenskaper som personal

Läs mer

Molift EvoSling Hygiene

Molift EvoSling Hygiene Molift EvoSling Hygiene SV - Bruksanvisning BM28804 Rev. B 2015-06-08 Innehåll Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för användning...3 Garanti...3 Etiketter och symboler...3 Symboler...3

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Höganäs För att vi alla är olika.

Höganäs För att vi alla är olika. Höganäs För att vi alla är olika. Alla är vi skapta olika. Därför skapade vi Höganäs. Ingen människa är den andra lik. Vissa av oss är långa, andra korta, några smala medan andra hunnit samla på sig lite

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Bekvämare förlossning

Bekvämare förlossning Förlossningssäng Bekvämare förlossning MÖDRAVÅRD Bekvämare förlossning Det är en överväldigande upplevelse att föda barn och något som föräldrarna kommer att komma ihåg för alltid. Det är dock också en

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel Upp och stå funktion och användning av uppresningshjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kicki Reifeldt, HI URN:NBN:se:hi-2012-12312-pdf (pdf) Artikelnummer: 12312-pdf Publikationen är

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor Praktiska råd och instruktiva bilder Att positionera För en sängliggande patient är det viktigt att regelbundet ändra ställning. Klarar patienten inte

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper.

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Etac Cross Molift Easy lyftselar Bekväma Cross är en ochmultifunktionell säkra lyftselar kryssrullstol med de bästa förutsätt ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Molift Easy

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

P R O D U K T K ATA LO G

P R O D U K T K ATA LO G PRODUKTKATALOG Hej! För 36 år sedan skadade jag mig i en racingolycka. Ganska snart kom jag fram till att om jag ville ha en bra rullstol så fick jag bygga den själv. Vad var det då jag ville ha? Jag ville

Läs mer

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Pikobutton 30 mm Picobutton 50 mm Pikobutton 30 Röd ISOkod 240918 / Art.nr 451000 PikoButton 30 är den rejäla manöverkontakten med en snygg design. Den är

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 S.........FLEXUS 2 Artikelnummer: P07 -

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

M2 Mini. Dusch / toalettstol stolar för barn och små vuxna. HMN a/s

M2 Mini. Dusch / toalettstol stolar för barn och små vuxna. HMN a/s M2 Mini Dusch / toalettstol stolar för barn och små vuxna M2 Mini dusch/toalettstol stolar M2 Mini-modeller är flexibla dusch/toalettstolar, och kan enkelt justeras när barnet växer. M2 Mini Standard Artikel

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm KÖPHJÄLP STUVA Förvaringssystem DRÖMMARE spegel, dubbelhäftande spegel i plast, lätt att använda på insidan eller utsidan på STUVA dörr. 16 50 502.523.97 39:-

Läs mer

K A T A L O G. Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM. Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida. www.euforia.se

K A T A L O G. Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM. Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida. www.euforia.se K A T A L O G Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida www.euforia.se Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i vägg med en fästplatta. Fästplattans storlek

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Orderformulär. Benstöd

Orderformulär. Benstöd Användare Kontaktperson / Offertadress Leveransadress / Fakturaadress Namn : Namn: Namn Adress1: Adress1: Adress1: Adress2: E-post Adress2: Postadress: Postadress Postadress: Telefon: Telefon/Fax Telefon/Fax

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar. 2 halvdagar

Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar. 2 halvdagar Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar 2 halvdagar 22 Innehåll Kursöversikt...3 Inledning...5 Syfte och mål...6 Bakgrund, lagar...8 Kroppshantering...11 Kroppens friktionspunkter...12 Trycksår...12

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Vakna till en ny dag!

Vakna till en ny dag! Vakna till en ny dag! Smålands mörka skogar är vårt ursprung. Här hämtar vi vår inspiration, kunskap och tradition. I Alvesta, mitt i Småland, tillverkar vi våra sängar med stor noggrannhet och med ett

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Mars 2011 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 5 04 27 STIMULATORER...

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED Artikelnummer: Serienummer: UTFÖRT Rengöringsprocedur för Netti rullstolar Checklista och serviceschema Funktionskontroll innan produkten levereras till

Läs mer

Träna med hantlar 1 RG

Träna med hantlar 1 RG Träna med hantlar 1 RG Hantlar med handtag är bra för tetraplegiker. Hantelträning är förmodligen en av de äldsta formerna av träning men också en av de mest effektiva om man snabbt vill utveckla styrka.

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

ENTRADA II. Entrada II 3

ENTRADA II. Entrada II 3 ENTRADA II 2 Entrada II Entrada II 3 ENTRADA II Nu öppnar vi dörren till något nytt. Tar något bra och gör det ännu bättre. Entrada II är en vidareutveckling av en populär arbetsstol. Ett nytt kapitel

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Montering Skötsel Garanti

Montering Skötsel Garanti Montering Skötsel Garanti 2 Innehåll Ekens - För ett skönare liv... 5 Garanti... 6 Ta hand om din säng... 7 Monteringsanvisningar Resårsäng... 8 Kontinentalsäng med förvaring...10 Kontinentalsäng... 12

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Information färgkoder

Information färgkoder Information färgkoder Bassortiment förskrivs i första hand Tilläggssortiment är komplement då brukarens behov ej täcks av Bassortimentet. 091203 Flyttbara toalettstolar,med och utan hjul Brukarvikt Bredd

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer