Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se"

Transkript

1 REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING Kicki Reifeldt

2 , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Faktagranskning: Börje Westergren och Jan Gräshag Publikationen kan laddas ned via

3 och förflyttning Reglerbara sjukhem/hemvårdssängar är avsedda för omvårdnad och eget bruk för personer över 12 år 1. De används i den privata bostaden och på vårdboende. Sängen har en höjdreglerbar sänglyft och sängbotten (liggyta och sängram) manövrerade med eldrift. På ramen monteras sängens gavlar och långsida eller integrerade grindar och vissa sängtillbehör. Liggytans reglerbarhet tillsammans med sängtillbehör skapar förutsättningar för användaren att så långt som möjligt vara självständig, även vid förflyttningar. Sängens reglerbarhet underlättar omvårdnadsarbetet och förebygger belastningsskador hos anhöriga och hjälparen. 1 Sängen skall inte användas av användaren under 12 år eller av användaren vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker. Det finns även reglerbara sängar för barn upp till 12 år. 1

4 Sänglyft Sängbotten Sängram: gavlar, långsida, integrerade grindar 3 reglerbara sektioner: 4 sektioner liggyta Ryggstöd: skjuv och friktion uppstår när ryggstödet höjs upp och patienten glider ner i sängen! 2 bensektioner 1 fast mittsektion Madrassen: dynamisk och statisk påverkar möjligheterna till förflyttning 2,3 1,4 Högt ställd säng Låg säng (lågbyggnadssats, gavellyft) Vad är lämplig arbetshöjd (30-85 cm)? Bromsning Individuellt Centralt med/utan riktningsstyrning Tillbehör - (Grindar) Stöd/vändhandtag - Dävert/lyftbåge - Uppresningsstöd - Fotlyft - Bord, Belysning - Motoriserat draglakan - Ställningar och stöd - Larm 2

5 Höjdreglerbar sänglyft Sänglyften monteras mot sängbotten. Den höjer och sänker sängen steglöst så att höjden kan anpassas efter behov. Användaren höjer sängen för att lättare kunna resa sig upp från sängkanten. Tvärtom förenklar en lågt ställd säng att få med sig benen i sängen. För att minska risken för fall skador, rekommenderas att sängen ställs i det lägsta läget när användaren lämnas ensam i sängen. Hjälparen använder sängens höjdreglering för att ställa in sängen i lämplig arbetshöjd. Vad är en lämplig arbetshöjd? Ofta diskuteras vad som är en optimal arbetshöjd. Sängens höjdreglering utnyttjas bäst om den anpassas efter situationen. Exempel Sängens höjd ställs i samma höjd som den mottagande liggytan i liggande överflyttningar. Det blir lättare att vända användaren på sidan med hjälp av ett draglakan/glidlakan om sängen sänks så lågt som möjligt. När användaren ska förflyttas längre upp i säng ställs sängens höjd in beroende på hur förflyttningen ska genomföras. Med förflyttningslakan ska sängen ställas lågt. Tvärtom är en högre arbetshöjd att föredra för hjälparen som förstärker förflyttningen längre upp med sina händer och underarmar. Hjälparna arbetar på var sin sida av sängen. Sängens höjd anpassas efter den kortare hjälparens längd så att han/hon kan arbeta med avslappnade axlar. Sängens lyfthöjd och lyftområde Beroende på fabrikat och modell är sängbottens lyfthöjd från golvet ca 30 till 85 cm (exklusive madrass). Lyftområdet är vanligen cm men finns upp 3

6 till 70 cm 2. Beroende på val av hjulens storlek ( mm) är sängens frigång ca 6-17 cm. Är användaren orolig och vill klättra ur sängen, kan sängen levereras, eller efteråt kompletteras, med en lågbyggnadssats. Sängar med lågbyggnadssats garanterar inte alltid plats under sängen att köra in en mobil personlyft. För extra låg lyfthöjd finns sängmodeller med gavellyft 3 med underrede fritt från nedskjutande detaljer (vilket gör att det garanterat finns plats för en mobil hjullyft). Anpassning av privat säng En sänglyft kan också monteras under en säng med resårbotten. På sänglyftens ram kan stöd-/vändhandtag och uppresningsstöd monteras. När sängen anpassas med en sänglyft ska sängens ben tas bort på grund av klämrisk. En privat säng med sänglyft blir något högre (ca cm) i sitt lägsta läge än reglerbara sängar. Det finns också elreglerade sängryggstöd för montering på privat säng. Hjulens bromsning Hjulen kan låsas centralt 4 eller individuellt med pedal på varje hjul. En säng med centralt bromsade hjul, frilägger (och låser) alla fyra hjul samtidigt. Det underlättar för hjälparen som på ett enkelt sätt kan flytta ut sängen från väggen i omvårdnadsarbetet. TIPS! Det är lättare att komma åt centralbromsen när sängen har höjts upp något. Säng med centralbroms kan ha hjul med riktningsspärr. Ett vanligt problem när sängen flyttas ut från väggen är att hjulen fastnar på sladdar som ligger på golvet (med risk att sladdarna skadas). Undersök om inte sladdarna kan fästas upp på sängens underrede med hjälp av en ledningshållare. 2 Human Care AB 3 Motorerna för sängens höjdreglering ligger i sängens huvud- och fotgavel. 4 Det är en fördel om centrallåsen sitter på från början eftersom det är omständligt att montera dit dem efteråt. 4

7 Sängbotten Sängbottnen består av en liggyta monterad inuti en sängram. På sängramen finns fästen för sänggavlar, integrerade grindar eller långsidor. På ramen monteras också madrasstöd, löstagbara grindar och andra tillbehör. Uppfattningen om vad som gör en säng skön att sova i är individuellt och val av säng är personligt. Tillbringar användaren mycket tid i sängen är det extra viktigt att välja en säng med reglerbar liggyta för lägesförändringar med bra komfort i liggande och sittande. Madrassen bör vara följsam så att den böjer sig efter sängens liggyta när den regleras i olika vinklar. Sängens längd Generellt bör sängen vara minst 20 cm längre än kroppslängden så att användaren kan sträcka på sig och röra sig. Vanligtvis kan sängbotten vid behov förlängas 5-10 cm i huvud- och/eller fotändan. Det innebär att sängen blir upp till 20 cm längre. Madrassen förlängs med en förlängningsbit. Sängens bredd Sängens bredd ska ge adekvat utrymme till att vända sig eller rulla över på sidan. En för smal säng innebär att användaren måste dra sig tillbaka mot sängens mitt varje gång han/hon vänder sig i sängen. Det i sin tur innebär sjuv mot kroppen, som kan undvikas med en bredare säng. Sängar som säljs i Sverige, finns i bäddmåtten 85, 90, 105, 115 och 120 cm. Reglerbar liggyta Liggytan är, beroende på fabrikat, tillverkad av fjädrande träribbor, bandstål, aluminiumplattor eller stålnätsbotten. Den är uppdelad i fyra sektioner för ryggen, sätet, låren och underben/fötter. Sätesdelen är fast medan ryggstödet och bensektionerna regleras steglöst och individuellt med elektriska motorer. Regleringen av sängens funktioner görs med sängens handkontroll. Vid strömavbrott eller motorfel kan det vara aktuellt att nödsänka liggytans sektioner. Det görs genom att låssprinten på aktuell motor tas bort. 5

8 Som tillbehör (på främst sjukhussängar) finns manuell snabbfällning av ryggstödet till horisontalläge (CPR 5 ). Att vinkla hela sängbotten med huvudet under horisontalplan i så kallat trendelenburgläge (dränage) är inte längre tillåtet på sjukhems/hemvårdssängar men kan finnas på äldre modeller. Sängens höjdinställningsfunktion kan och skall inte nödsänkas på grund av olycksrisk. Ryggstöd Det är viktigt att användaren ligger i sängen i förhållande till sängsektionernas vikning. Har användaren glidit ner i sängen måste han/hon först flytta sig längre upp innan ryggstödet kan användas. Vanligt är att sängens ryggstöd vid höjning 6, lyfts (uppåt/)bakåt 6-12 cm i s.k. ryggtillbakaföring 7. Det lindrar sjuveffekten (tryckbelastning) mot användarens rygg och pressen från ryggstödet. Platsen att sitta på (sätesdelen) blir större och trycket i bålen (buken) minskas. Det extra utrymmet mellan sätesdelen och ryggstödet är också en tillgång när användaren har en tjockare madrass än vanligt. Ryggstödet kan på äldre modeller av reglerbara sängar ha manuellt justerbart huvud-/nackstöd. Ett höjt nackstöd förstärker vårt rörelsemönster när vi sätter oss upp från plant ryggläge. Bensektioner Lårbenssektionens 8 främsta funktion är att hindra användaren från att glida ner i sängen när ryggstödet höjs. Det är särskilt viktigt för tryckkänsliga personer. Med höjd rygg- och lårsektion har användaren en bekväm sittställning i sängen samtidigt som hälarna avlastas från tryck. 9 5 Återupplivningsläge. 6 Ryggstödet höjs ca 0-73 grader. 7 Kallas också aktiv rygg eller dynamisk rygg 8 Lårbenssektionens kan vinklas ca Läs mer: Brug hospitalssengen i forebyggelsen av tryksår, 2005 Institut for Folksundhedsvidenskab, Köpenhamns Universitet. MPH avhandling av Greta Olsson, konsulent, Hjaelpemiddelinstitutet Danmark. 6

9 OBS! För att förhindra att användaren glider ner i sängen, börja med att höja lårbenssektionen innan ryggstödet höjs upp. När användaren ska lägga sig plant, sänk ryggstödet före lårbenssektionen. Som alternativ kan en stoppande tryckavlastande kudde 10 placeras under knävecket. Den avlastar samtidigt benens tryck mot madrassen. En lång positioneringskudde kan användas till att samtidigt ge stöd i sidled. Handkontroll Till handkontrollen finns ställningar/hållare att montera på sängramens högra eller vänstra sida. På handkontrollen finns symboler som visar sängens funktioner/lägen. Förutom inställning av sängens höjd, ryggstöd och bensektioner finns det en funktion som automatiskt höjer lårsektionen samtidigt eller strax före ryggstödet. Via handkontrollen sköts även individuell reglering av varje sektion i sängen så att liggytan kan ställas in efter olika behov. Exempel Höjt ryggstöd i kombination med lårbenssektionen i horisontalläge (och sänkt underbenssektion) används vid förflyttningar i/ur sängen och när användaren ska sitta framåtlutad i sängen samtidigt som hjälparen drar ner en lyftsele eller skjorta bakom ryggen. En begränsningsbygel förhindrar att ben sektionen sjunker under horisontalplanet och att användaren kommer i kläm mellan sängbotten och gaveln. Det kan vara aktuellt om användaren är orolig, sitter vid fotgaveln vid i/urstigning från sängen eller på annat sätt rör sig mycket i sängen. Höjd bensektion underlättar förflyttningen längre upp i säng. Har kudden ett örngott med glidmaterial på undersidan 11 följer den med i förflyttningen. 10 Mjukare positioneringskuddar t.ex. i trögskum är mer avlastande än hårda kuddar. 11 Exempelvis: WendyLean, Handicare AB & SatinSheet Örngott, Etac Sverige AB. Örngotten har satin på undersidan och handtag på sidorna. 7

10 Bensektionerna kan också ställas in i så kallad halv psoasinställning med 45 graders vinkel i höften och raka underben. Det finns också reglage för olika funktionella lägen. Till exempel gå ur sängenknapp som höjer sängens ryggdel och ställer lårsektionen i horisontalläge eller lägga sig att sova-knapp som återställer hela liggytan i horisontalläge. Knapparna med symboler har olika färger för att underlätta att välja rätt knapp. Det finns också handkontroller med bakgrundsbelysning. På en del handkontroller kan valda funktioner låsas med en speciell nyckel. Reumatikermanöverdosa är utformad för användaren som har behov av lättryckta knappar. Det finns även möjlighet att manövrera en reglerbar säng med IR-styrning eller sug- och blåsstyrning. Till vissa fabrikat av reglerbara sängar finns en låsbar vårdarstyrd panel som hängs på sängens fotgavel. Som komplement till handkontroll finns till äldre modeller av reglerbara sängar, fotpedal för höjdreglering av sängen. Fotreglerad manövrering underlättar arbetet för hjälparen som kan ge användaren stöd med båda händerna. För vissa användare är en fotreglerad manövrering en fördel då han/hon har båda händerna lediga för ett stödhandtag eller sitt gånghjälpmedel. Det finns vissa risker med fotreglerad manövrering, t.ex. att användaren inte hinner flytta undan foten i tid till följd att sängen höjs okontrollerat högt. Fotpedal finns inte som ett manövreringsalternativ i den nya standarden för sängar 12. Madrasser Det är viktigt att ändra läge ofta för att förebygga sänglägeskomplikationer som cirkulationsbesvär, trycksår, kontrakturer och benskörhet. Med en bra madrass fördelas trycket på kroppen och ger användaren vila och bra förutsättningar att vända sig och gå i/ur sängen. Om den ordinarie madrassen inte fördelar trycket tillräckligt bra resulterar det ibland i att en extra madrass (till exempel hålfibermadrass) läggs ovanpå den 12 IEC

11 ordinarie madrassen. Flera madrasser ovanpå varandra påverkar samtidigt hur väl madrassen (madrasserna) följer liggytans vikningar. OBS! Avståndet mellan grindens övre kant och den obelastade madrassen får inte understiga 22 cm. 13 Madrasserna som medföljer sjukhem/hemvårdssängen har vanligtvis ett hygienöverdrag och ibland räddningshandtag (för evakuering t.ex. vid brand). Sängram Sängramen består av huvud- och fotgavel, långsida eller integrerade grindar i trä eller metall. Sängens gavlar kan ibland lyftas av utan verktyg, utan att de integrerade grindarna behöver demonteras. Det kan vara praktiskt för hjälparen, om användaren får sitt hår tvättat i sängen, vid fotvård och i förflyttningar längre upp i säng. Gavlarnas höjd har olika för- och nackdelar. En låg huvudgavel är mindre hindrande för hjälparna än en hög gavel vid förflyttningar längre upp i säng, t.ex. med ett förflyttningslakan. En hög gavel är mindre begränsande vid val av madrass. Fotgaveln fungerar också som ett stadigt grepp när användaren ska resa sig upp (och sätta sig ner) till exempel i en förflyttning längre bak i rullstol. På sänglyften kan avståndsstöd monteras. De skyddar mot skav från sängens ram/gavlar på vägg och elkontakter. Sängtillbehör På sänggaveln (eller sargen) fästs olika grepphjälpmedel, t.ex. greppband eller repstege. Användaren tar tag i bandet och drar sig upp i sittande samtidigt som benen förs över sängkanten. En reglerbar säng som kompletteras med stöd-/vändhandtag och/eller uppresningsstöd, ökar förutsättningarna för användaren att vara aktiv vid förflyttningar. Tillbehören fästs som regel i sängens fasta tillbehörsfästen vid 13 EN 1970/A1:

12 huvud- eller fotgaveln eller på ramen som omsluter liggytan. Det finns också flyttbara tillbehörsfästen. OBS! Sängtillbehören testas tillsammans med sängen och ska inte användas på sängar av annat fabrikat, om inte annat sägs av leverantören. Sänggrind Grinden är en säkerhet mot att oavsiktligt glida ur/av sängen. Risken att glida ur sängen ökar med friktionsreducerande material i sängen. Används förflyttningslakan eller liknande för vändning i säng, rekommenderas en grind eller stöd/vändhandtag på den mottagande sidan. Om en sänggrind ska användas av personer som är förvirrade eller oroliga skall en riskanalys göras för att identifiera onormala risker på grund av användarens tillstånd/beteende. Till integrerade grindar finns grindlås. Enligt gällande EU-standard ska sängens grindar täcka minst 2/3 av sängsidans längd. Gavlarnas höjd bestämmer grindarnas höjd. Avståndet mellan grindens övre kant och den obelastade madrassen får inte understiga 22 cm. 14 Används en extra tjock madrass kan grinden kompletteras med en grindförhöjning. Grindarna är löstagbara eller integrerade i sängens gavlar. De löstagbara grindarna (i metall) är fällbara. För att förhindra klämrisk ska avståndet mellan grindens fasta och liggytans rörliga del vara minst 25 mm. Avståndet mellan användaren och hjälparen ökar med grindar, liksom avståndet till användarens rullstol. Grinden kan också besvära hjälparen som avlastar sin arbetsställning genom att sätta upp ett knä i sängen. Grindskydd Till grindarna finns speciella grindskydd, med eller utan genomsyn. Det är ett vanligt tillbehör. Grindskydd förhindrar användaren från att oavsiktligt få ut armar/ben mellan grindarnas ribbor. Grindskydden är ibland i vägen för grindens mekanik, vilket alltså måste tas hänsyn till vid användning av sängens mekaniska funktioner. 14 EN 1970/A1:

13 Stöd-/vändhandtag (korta grindar) Stöd-/vändhandtag underlättar för användaren när han/hon ska vända sig i sängen, sätta sig upp i sängen, på sängkanten eller resa sig upp från sängen. De ger också en markering var det är lämpligt att sätta sig ner intill handtagen för att komma på rätt ställe i sängen. Många gånger kan ett stöd-/vändhandtag i lämplig längd ge motsvarande säkerhet som en grind. Lätt avtagbara stödhandtag i stället för integrerade grindar, minskar avståndet mellan hjälpare och användaren samt avståndet mellan sängen och det mottagande underlaget i liggande överflyttningar. Stöd-/vändhandtag finns i olika design och längder (30-95 cm) och höjd (25-40 cm). För att förhindra oavsiktlig inklämning av huvudet, är placeringen av stödhandtagen på sängens långsida reglerade i den nya sängstandarden. 15 Svängbart stöd-/urstigningshandtag Kan användas ensamt eller i par. När användaren ska resa sig upp från sängkanten vrids handtagets övre hälft tillfälligt ut från sängen. Handtagen är låga för att inte vara i vägen när användaren svänger benen över sängkanten. Uppresningsstöd Uppresningsstöd underlättar för användaren att komma upp från liggande till sittande och vid förflyttningar i/ur sängen. Sängtillbehör De finns i fast eller (teleskopisk) ställbar längd. Uppresningsstöd monterat vid huvudgaveln kan fällas upp när det inte används. Lyftbåge Kallas också dävert. Lyftbågen används framförallt när användaren flyttar sig längre upp i sängen eller ändrar sin liggställning. Användaren greppar om grepptriangeln och 15 Avståndet mellan stödhandtag/vändhandtag/gavel eller mellan Stöd/vändhandtag skall vara mindre än 40 mm eller större än 320 mm för att helt uppfylla standarden. 11

14 avlastar kroppen från underlaget till hjälp för hjläparen som placerar en lyftsele bakom ryggen eller vid på- och avklädning. Bandet mellan grepptriangel och lyftbågen ska kunna höjdjusteras och fästanordning ska kunna regleras bakåt. Vissa lyftbågar kan svängas i sidled för att vara ur vägen t.ex. vid förflyttning med personlyft. Det finns även fristående lyftbågar. Övriga tillbehör Fotlyft Att lyfta upp fötterna i sängen är för många äldre ett svårt moment, särskilt om användaren har nedsatt kraft i höftmuskulaturen eller om benen är svullna. Det är också ett tungt moment för dem som hjälper användaren. Fotlyften lyfter benen ifrån golvet till sängen med en elmanövrerad lyftarm. 16 TIPS! En förhöjningsplatta bredvid sängen lyfter upp benen när sängen sänks. På så sätt kan fötter och ben lättare föras in i sängen. Motoriserat draglakan Ett motoriserat draglakan, är en separat fungerande enhet som monteras på den reglerbara sängens långsidor. Under draglakanet spänns ett glidlakan runt sängens madrass. Lakanet som användaren ligger på är virat runt två motordrivna rullar (vals) som drar draglakanet med en jämn rörelse åt ena det eller andra hållet och vänder användaren över på sidan. Rullarna tjänar också som sidostöd i uppfällt läge. Eftersom draglakanet successivt drar användaren i sidled, ligger användaren mitt i sängen efter vändningen och hjälparna behöver inte flytta honom/henne manuellt från sängkanten. I och med att lakanet sköter vändningen och efterföljande förflyttning utan beröring från hjälparna, är det ett alternativ till mycket smärtkänsliga användaren. Draglakanet används också till extremt tunga användare, gravt dementa användare och/eller i palliativ vård. 16 Qurir, Comfort System Scandinavia AB. 12

15 Vändningen regleras med en manöverdosa. Övriga funktioner på sängen som sänglyft, ryggstöd och lår-/fotdel störs inte av det motoriserade draglakanet utan kan användas som vanligt. Hjälpmedlet väger 46 kilo och finns i två olika utföranden med max användarvikt på 200 respektive 400 kilo. OBS! Max användarvikt på tillbehör är beroende av sängens tillåtna maxvikt (SWL). Bord För dem som vistas mycket i sängen är ett sängbord på hjul praktiskt som avlastningsyta. Alla sängleverantörer har sängbord i olika design och utföranden. I något fabrikat finns också sidobord att fästa på sängens grind och matbordsbricka som läggs över sänggrindarna. Belysning Belysning under sängen. Sänglampa att fästa på huvudgaveln. Ställningar och stöd Droppställning. Filtstöd. Larm Sänglarm anpassas efter behovet eller till aktuellt larm i byggnaden. Finns även med hjärtfrekvens-/epileptikerfunktion. Övriga fakta om reglerbara sängar delas in i fem funktionsklasser beroende på var de är avsedda att användas. Intensivvård (5), sjukhus (4), sjukhem (3), hemvård (2) och ambulerande vård (1). som förskrivs till boenden är sängar i funktionsklass 3 och 2. De är avsedda för normal inomhusmiljö med temperatur i intervallet + 10 till + 40 grader. 13

16 Maxvikt och maxlast (SWL) Max användarvikt är som standard kilo, men finns med högre maxvikt upp till 350 kilo. Det finns även specialsängar med maxvikt på 450 kilo. Maxlast (SWL 17 ) är vad sängen är tillåten att lyfta, inklusive tillbehörens vikt (madrass, lyftbåge, grind och gavlar med en genomsnittlig vikt på 35 kg). Provning Sängen ska vara provad enligt gällande standard 18 och CE-märkt enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 1 april 2013 trädde en ny uppdaterad världsstandard i kraft. 19 I den nya standarden ställs krav kopplat till den funktionsklass sängen har. De viktigaste förändringarna från tidigare gällande standard är att tillverkaren ska märka sängen med både maxanvändarvikt och SWL. Den nya standarden ställer också högre krav på stabilitet, grindar och hur stora de öppna hålen i sängbotten får vara. Sängen ska också uppfylla gällande krav kring elektromagnetiska störningar. Underhåll och kontroll Service och underhåll får bara göras av kunnig/utbildad person. 20 Vid normal daglig drift bör service enligt serviceschema ske efter två års användning därefter vartannat år. Vid besiktning av vårdsäng/sänglyft ska besiktningsoch/eller provningsanvisningar från tillverkaren/leverantören för den specifika sängen användas i första hand. Ett vanligt fel vid besiktningarna är en trasig lårbenssektion som gått sönder, kanske på grund av att anhöriga sitter på sängkanten. En anhörigpall med stödben att hänga på sänggaveln skulle avhjälpa det problemet. 17 Safe working load. 18 IEC/FDIS IEC Utbildningar i besiktning av personlyftar och vårdsängar arrangeras årligen av HjälpmedelCenter Göteborg, se 14

17 Vid rekonditionering av sängen bör service enligt serviceschemat utföras. Leverantörerna rekommenderar att motorerna kontrolleras en gång per år avseende mekaniskt tillstånd. Även vad gäller rengöring ska leverantörernas anvisningar följas. Transport/demontering Sänglyft och sängbotten kan ofta delas (demonteras) utan verktyg. Andra sängmodeller kan fällas ihop för förvaring och transport. Att på ett enkelt sätt kunna montera och demontera sängen underlättar transport och lagring till exempel på en transportvagn. På sängens ram finns ibland justerbart körhandtag för transport av sängen inom en byggnad. 15

18 REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING Reglerbara sjukhem/hemvårdssängar är avsedda för omvårdnad och eget bruk för personer över 12 år. De används i den privata bostaden och på vårdboende. Sängen har en höjdreglerbar sänglyft och sängbotten (liggyta och sängram) manövrerade med eldrift. På ramen monteras sängens gavlar och långsida eller integrerade grindar och vissa sängtillbehör. Liggytans reglerbarhet tillsammans med sängtillbehör skapar förutsättningar för användaren att så långt som möjligt vara självständig. Sängens reglerbarhet underlättar omvårdnadsarbetet och förebygger belastningsskador hos anhöriga och hjälparen. är ett nationellt kunskapscentrum inom området förflyttningskunskap som startade Vi är experter på området och sprider vår kunskap genom utbildningar och skrifter. Våra utbildningar ger dig som arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut redskap så att du kan handleda eller utbilda omvårdnadspersonal i förflyttning. Du som arbetar som hjälpmedelskonsulent får genom våra kurser den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett kvalitativt sätt. Vi utbildar även hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och rehabpersonal inom många olika aspekter av området förflyttning. Alla kursledare i förflyttningskunskap på Hjälpmedel- Center Göteborg är legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av kliniskt arbete. Legitimationen står som garanti för att vårt arbete uppfyller de krav som Hälso- och sjukvårdslagen ställer. På vissa kurser samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom andra områden, t.ex.smärtsjuksköterska, pedagog, utredare på läkemedelsverket och hjälpmedelstekniker. I våra skrifter sammanfattar expertisen sina kunskaper inom olika aspekter av förflyttning. Esperantoplatsen Göteborg

Sortimentsöversikt. Sängar Sängutrustning 2015-07

Sortimentsöversikt. Sängar Sängutrustning 2015-07 Sortimentsöversikt Sängar Sängutrustning 2015-07 Innehåll Uppresningsstöd/Sängbygel... 1 Parnell Premier uppresningsstöd... 1 Sängbygel Reko... 1 Lyftbåge... 2 Lyftbåge fristående med sänglåsning... 2

Läs mer

Sängtillbehör. Invacare. Tillbehör som passar alla behov!

Sängtillbehör. Invacare. Tillbehör som passar alla behov! Nya tillbehör Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52 Tillbehör som passar alla behov! har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns

Läs mer

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson FÖRFLYTTNING Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson Högre upp i säng: Vårdtagare som endast behöver muntlig guidning. Användbara hjälpmedel; glidlakan, ev. antiglid och ev. glidtunnel

Läs mer

Sortimentsöversikt. Uppresningsstöd/sängbygel Lyftbåge Sängryggstöd Sängar

Sortimentsöversikt. Uppresningsstöd/sängbygel Lyftbåge Sängryggstöd Sängar Sortimentsöversikt Uppresningsstöd/sängbygel Lyftbåge Sängryggstöd Sängar 2017-02 Innehåll Uppresningsstöd/Sängbygel... 1 Parnell Premier uppresningsstöd... 1 Sängbygel Reko... 1 Lyftbåge... 2 Lyftbåge

Läs mer

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform. HS Säng Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077 (Sv) Rev. 1.1 Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se 1. Generellt... 3 1.1. Användningsområde... 3 1.2. Standarder & klassifiering....

Läs mer

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara 1 (9) Sortiment för sängar, sängryggstöd och sängbord Nytt avtal på sängar, sängryggstöd och sängbord finns från och med 2013-07-01. Upphandlingen är genomförd i samarbete mellan Region Halland, Region

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Vägledning vid förskrivning av vårdsäng

Vägledning vid förskrivning av vårdsäng 2014-11-01 Vägledning vid förskrivning av vårdsäng Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när

Läs mer

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091 Sjukhussäng Leggero sjukhussäng är en lyckad kombination av Merivaaras nya sängmodeller och det traditionella utseende och funktion som finns på HCH-sängen. Resultatet är en säng med ypperlig patientkomfort

Läs mer

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Sjukhussäng. Lätt och smidig

Sjukhussäng. Lätt och smidig Sjukhussäng Lätt och smidig Ekonomiskt alternativ Adatto sjukhussäng är ekonomiskt sett ett bra alternativ. Sängen kan levereras med många olika konfigurationer. Tillbehören till Merivaaras Futura Plus-säng

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Vi har barnasinnet kvar!

Vi har barnasinnet kvar! REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. Vi har barnasinnet kvar! 140916 / 070601 AKTIVT SITTANDE MED STORA MÖJLIGHETER Många barn

Läs mer

Invacare. Sängtillbehör. För alla behov

Invacare. Sängtillbehör. För alla behov Invacare Sängtillbehör För alla behov Invacare Sängtillbehör Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket erbjuder möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att

Läs mer

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. Planlyft Ultra Bruksanvisning Svensk 7SV60141 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Ultra art. nr. 3156058 Produktbeskrivning Planlyft Ultra är avsedd för lyft och överflyttning av tunga patienter

Läs mer

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken.

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vår erfarenhet och historia hjälper oss att lyckas inom överflyttning Sedan 80-talet har vi på Etac varit erkända för våra rullstolar och rollatorer.

Läs mer

$QYlQGDUPDQXDO Artikelnummer:

$QYlQGDUPDQXDO Artikelnummer: Artikelnummer: 14193 1 Proton Caretec AB Armaturgatan S-331 21 Värnamo Telefon Växel 0370-69 26 60 Kundservice 0370-69 26 69 Reservdelar 0370-69 26 68 Fax 0370-69 26 70 E-post WWW caretec@proton.se www.proton.se

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Ensamarbete och förflyttningar

Ensamarbete och förflyttningar Ensamarbete och förflyttningar Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2017 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut. Illustrationer: Kicki Reifeldt. Många anhöriga hjälper närstående i deras förflyttningar

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

Upplev ett nytt sätt att hantera din mobillyft.

Upplev ett nytt sätt att hantera din mobillyft. Upplev ett nytt sätt att hantera din mobillyft. Därför skapade vi EvaDrive. Kostnaderna för olyckor vid manuella personlyft, framförallt ryggskador, inom vårdsektorn ökar i takt med att antalet patienter

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

Patienthantering med VENDLET V5. 1st VENDLET V5. vann priset: Best Product of the Show. på konferensen Moving & Handling People 2013 i London

Patienthantering med VENDLET V5. 1st VENDLET V5. vann priset: Best Product of the Show. på konferensen Moving & Handling People 2013 i London Patienthantering med VENDLET V5 1st VENDLET V5 vann priset: Best Product of the Show på konferensen Moving & Handling People 2013 i London Vad kan jag använda VENDLET till? Använd VENDLET: vid förflyttning

Läs mer

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar 140916 / 070601 ETT modulsystem FYRA basmodeller

Läs mer

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip är HMN unika bad stol som lever upp till framtiden för dusch / toalettstol

Läs mer

Futura Plus. Sjukhussäng

Futura Plus. Sjukhussäng Futura Plus Sjukhussäng Futura Plus När tillförlitlighet och mångsidighet är viktigt Nu och i framtiden Futura Plus är en klassiker som har uppnått utmaningarna att förbättra vårdkvaliteten för både patienter

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning Planlyft Bläckfisken Bruksanvisning Svensk 7SV60148 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156055 Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156056 Produktbeskrivning Bläckfisken är

Läs mer

R82 x:panda. Flexibelt och dynamiskt sittsystem med flera nya underreden.

R82 x:panda. Flexibelt och dynamiskt sittsystem med flera nya underreden. R82 Flexibelt och dynamiskt sittsystem med flera nya underreden. R82 design och flexibilitet Om du letar efter ett sittsystem med hög kvalitet och flexibilitet så är ett självklart val. Den gör det möjligt

Läs mer

Sjukhussäng. Enkelhet och komfort PATIENT WARD

Sjukhussäng. Enkelhet och komfort PATIENT WARD Sjukhussäng Enkelhet och komfort PATIENT WARD Nya Adatto, en sjukhussäng för enkel och bekväm omvårdnad Merivaaras nya Adatto är en kostnadseffektiv och hållbar sjukhussäng, som är bekväm för både patienterna

Läs mer

Curera Positioneringskuddar

Curera Positioneringskuddar INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 Handbok Curera

Läs mer

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/ rullstol eller

Läs mer

HANDBOK I POSITIONERING

HANDBOK I POSITIONERING HANDBOK I POSITIONERING När en brukare är sängliggande är det viktigt att ändra ställning regelbundet. För att bibehålla positionen och stödja den sängliggande kan PREVENTA positioneringskuddar användas.

Läs mer

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov!

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov! Tillbehör som passar alla behov! har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar, allt

Läs mer

Glidlakan SatinSheet 2Direction. Manual

Glidlakan SatinSheet 2Direction. Manual Glidlakan SatinSheet 2Direction Manual Innehåll Överskrift Sida 1. Allmänt/Egenskaper... 4 2. Praktisk hantering... 5 3. Hantering/Material/Rengöring... 6 4. Storlekar/Kombinationer... 7 2 Illustrationer

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Protokoll Sortimentsgrupp

Protokoll Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Hemhjälpmedel Datum Den 4 december 2013 Tid 08.30-10.15 Plats Hjälpmedelscentrum Närvarande Ann-Charlotte Hansen, Dag/Hemrehab Berit Brunberg, BUH Maria Tollsten, LAH, Rehab Väst Lena Erixon,

Läs mer

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden Design, flexibilitet och kvalitet Om du letar efter ett sittsystem med flexibilitet och hög kvalitet så är x:panda ett självklart val. Den gör det

Läs mer

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov!

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov! Tillbehör som passar alla behov! Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar,

Läs mer

Användarmanual. Artikelnummer: 14193

Användarmanual. Artikelnummer: 14193 Användarmanual Artikelnummer: 14193 1 Tillverkare Proton Caretec AB Armaturgatan S-331 21 Värnamo Telefon Växel 0370-69 26 60 Kundservice 0370-69 26 69 Reservdelar 0370-69 26 68 Fax 0370-69 26 70 E-post

Läs mer

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher Rgosling Fabric Stretcher Etac Molift RgoSling SV - Bruksanvisning BM40704 Rev. B 2013-09-05 RgoSling Fabric Stretcher M Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com Manual Svenska Innehåll Allmänt...2

Läs mer

Etac presenterar: Familjen Clean A cleaner clean

Etac presenterar: Familjen Clean A cleaner clean Etac presenterar: Familjen Clean A cleaner clean Upptäck familjen Clean I snart 20 år har Etac Clean varit en storsäljande mobil dusch- och toalettstol. Det har kommit kopior och imitatörer, men originalet

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

WendyLett. Originalet Med kommunikativ och självinstruerande design

WendyLett. Originalet Med kommunikativ och självinstruerande design WendyLett Originalet Med kommunikativ och självinstruerande design Sköna och funktionella glidlakan och draglakan för enkla förflyttningar. Alltför ofta arbetar vårdpersonal ännu idag med tunga metoder

Läs mer

Säng och sängbord. för sjukhusmiljö

Säng och sängbord. för sjukhusmiljö Säng och sängbord för sjukhusmiljö Välkommen till Etac Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem.

Läs mer

Upp och stå FUNKTION OCH ANVÄNDNING AV UPPRESNINGSHJÄLPMEDEL. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se

Upp och stå FUNKTION OCH ANVÄNDNING AV UPPRESNINGSHJÄLPMEDEL. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se FUNKTION OCH ANVÄNDNING AV UPPRESNINGSHJÄLPMEDEL Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Illustrationer: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Publikationen

Läs mer

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 HANDBOK Positionera

Läs mer

Protokoll över återkommande provning av SÄNG/SÄNGLYFT

Protokoll över återkommande provning av SÄNG/SÄNGLYFT 2013-08-26 IA Protokoll över återkommande provning av SÄNG/SÄNGLYFT Kundens namn: Adress: Placering (rum): Reg nr/serienr: Fabrikat: Typ/År: Telefon: Max-last: Bedömning: Godkänd påpekande åtgärdas Provbelastning

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov!

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov! Tillbehör som passar alla behov! har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar, allt

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

HANDBOK I POSITIONERING

HANDBOK I POSITIONERING HANDBOK I POSITIONERING När en brukare är sängliggande är det viktigt att ändra ställning regelbundet. För att bibehålla positionen och stödja den sängliggande kan PREVENTA positioneringskuddar användas.

Läs mer

Vändning i säng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.:

Vändning i säng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.: Vändning i säng I denna vägledning finns exempel på hur du kan använda segelduk för vändning i säng. Som komplettering se vägledningarna Placera spilerdug och Att ta bort spilerdug. Se också videoerna

Läs mer

Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör)

Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör) Brittmari Hansson Budget- Verksamhetsansvarig för tekniska hjälpmedel 0171-62 59 56 Service och inköp av personlyftar och sängar: rutiner för omvårdnadsboenden (vid direktkontakt med leverantör) Kommunen

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort

Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort lyftsele med spilerdug Denna vägledning visar exempel på hur du med hjälp av spilerdug kan placera, korrigera och ta bort lyftsele. Brehms Spilerdug Aps Tlf.:

Läs mer

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN skräddarsydda arbetsstolar REAL 9000 PLUS REAL 9000 PLUS EL ETT modulsystem fyra basmodeller En modern arbets-/specialstol

Läs mer

Prislista Avtal: SLL321 Sängar och sängryggstöd för hemsjukvård. Rygg- och benstöd, ställbara. Ryggstöd, ställbara, tillbehör. Ryggstöd, ställbart

Prislista Avtal: SLL321 Sängar och sängryggstöd för hemsjukvård. Rygg- och benstöd, ställbara. Ryggstöd, ställbara, tillbehör. Ryggstöd, ställbart Rygg- och benstöd, ställbara Ryggstöd, ställbart 2 Sängryggstöd Eira 90 Molift AB 100-0001 Eira 90 NE 3.295,00 1 3.295,00 SU 5 7 1 7350017020007 2 Sängryggstöd Eira 70 Molift AB 100-0002 Eira 70 NE 3.295,00

Läs mer

Patientstolar UNDERSÖKNINGSSTOLAR BEHANDLINGSSTOLAR

Patientstolar UNDERSÖKNINGSSTOLAR BEHANDLINGSSTOLAR Patientstolar UNDERSÖKNINGSSTOLAR BEHANDLINGSSTOLAR 1 PRODUKTION GREINERs fabrik på ca 16,000 kvadratmeter hittar du i byn Pleidelsheim I södra Tyskland. Datorstödd automation har länge varit en del av

Läs mer

Qvintett vårdsäng. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

Qvintett vårdsäng. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Qvintett vårdsäng med motorsystem CS2 ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning!

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations

Läs mer

VÅR SENASTE OCH MEST AVANCERADE SÄNG

VÅR SENASTE OCH MEST AVANCERADE SÄNG DUX 8888 VÅR SENASTE OCH MEST AVANCERADE SÄNG Du får ut det bästa av din sömn med DUX 8888, då den är resultatet av över 80 års forskning och utveckling inom sängtillverkning. Den är inte bara tillverkad

Läs mer

Tips på bra arbetsställningar

Tips på bra arbetsställningar Tips på bra arbetsställningar Tips för alla Här kommer några generella tips om vad du kan tänka på för att skona din kropp och förebygga skador och sjukdom. Gör som du har blivit lärd. Vet du inte hur

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

PMS 322 C. Bure. Gåbord

PMS 322 C. Bure. Gåbord PMS 322 C Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE

Läs mer

Ergonomiska stolar. För aktivitet, träning, arbete och vård

Ergonomiska stolar. För aktivitet, träning, arbete och vård www.vela-stolar.se Ergonomiska stolar För aktivitet, träning, arbete och vård Stolar från VELA ger personer med funktionshinder möjlighet att fortsätta vara aktiva, inkluderade och självständiga www.vela-stolar.se

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

MODULSTOLEN REAL 9000

MODULSTOLEN REAL 9000 MODULSTOLEN REAL 9000 Artikelnr: 803336 Mercado 0811 Giltig från 960601 REAL 9000 - Den svenska kvalitetsstolen ett system där behoven bestämmer utförandet När benen är svaga behöver man en stol både

Läs mer

SE...GB4 Vårdsäng. Vers. 8.00

SE...GB4 Vårdsäng. Vers. 8.00 SE...GB4 Vårdsäng Vers. 8.00 SE...GB4 Vårdsäng Artikelnummer: 552723 (82 cm) 551892 (86 90 cm) 1.00...Syfte och användning...3 1.01...Producent...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt...3 1.04...Uppackning...4

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Hos oss blir du certifierad! Nu har vi kurser även i Stockholm! Kurser 2016 WWW.HMCSVERIGE.SE

DET HÄR ÄR VI. Hos oss blir du certifierad! Nu har vi kurser även i Stockholm! Kurser 2016 WWW.HMCSVERIGE.SE DET HÄR ÄR VI Hos oss blir du certifierad! Nu har vi kurser även i! Kurser 2016 WWW.HMCSVERIGE.SE Foto: Anna Sigvardsson Foto: Ola Kjelbye OM OSS Våra kurser Kurserna hålls i våra lokaler i och (se baksidan).

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

E-Board. Svensk bruksanvisning

E-Board. Svensk bruksanvisning E-Board Svensk Next bruksanvisning Comfort Svensk bruksanvisning Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 2 Innehåll Rubrik Sida 1. Allmänt/Egenskaper... 4 2. Praktisk hantering... 5

Läs mer

Lagans. Nu både med komfort och attityd.

Lagans. Nu både med komfort och attityd. Lagans. Nu både med komfort och attityd. I sängen hämtar du energi genom att varva ner och vakna utvilad. Vill du att ditt sovrum speglar din egen personlighet och stil är Lagans rätt säng för dig. Nya

Läs mer

Comfort sänglyftsystem

Comfort sänglyftsystem Instruktioner för användare av Comfort sänglyftsystem ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Monteringsanvisning 0.0 Leveransen omfattar Leveransen av Comfort

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Förflyttningskunskap och arbetsprinciper

Förflyttningskunskap och arbetsprinciper Förflyttningskunskap och arbetsprinciper Arbetsprinciper vid förflyttningar Ta reda på patientens förutsättningar Planera förflyttningen (t ex behov hjälpmedel, antal hjälpare, vem som ska ge instruktioner)

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

SORTIMENTSÖVERSIKT HYGIEN /19

SORTIMENTSÖVERSIKT HYGIEN /19 SORTIMENTSÖVERSIKT HYGIEN 2016-05-01-2018-04-30 2016-05-01 1/19 KLASSNR Målgrupp: TOAFÖRHÖJARE Toalettstolsförhöjningen används av vuxna och ungdomar med olika kroppsmått. Brukaren kan ha behov av en fristående

Läs mer

1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms.

1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms. 1 KRAVSPECIFIKATION 1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms. 1.2 1. ALLMÄNT Produkten skall vara CE- märkt enligt medicintekniska

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Nielsen Line. Dusch/toalettstolar. HMN a/s. Dusch/toalettstolar i rostfritt Aluminium

Nielsen Line. Dusch/toalettstolar. HMN a/s. Dusch/toalettstolar i rostfritt Aluminium Nielsen Line Dusch/toalettstolar Dusch/toalettstolar i rostfritt Aluminium Nielsen Line dusch/toalettstolar Nielsen Line dusch/toalettstol med plastryg Artikel nr.: 313031 Nielsen Line 24 Drivhjul med

Läs mer

ComfortSystem. Sängram med integrerad grind Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Sängram med integrerad grind Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängram med integrerad grind 3-60! 3-60 uppfyller kraven enligt ISO 60601-2-52 och skall brukas som handikapphjälpmedel, för hemsjukvård eller liknande. Avsedd för personer

Läs mer

Lyftselar. Invacare. Lyftselar med optimal passform och med skön komfort och säkerhet

Lyftselar. Invacare. Lyftselar med optimal passform och med skön komfort och säkerhet med optimal passform och med skön komfort och säkerhet s nya lyftselsprogram erbjuder ett brett sortiment av lyftselar till brukare med olika grader av nedsatt rörelsefunktion. na är utvecklade i samarbete

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun Förflyttningsteknik Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32 Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35 Rehabenheten Essunga Kommun Varje förflyttning är unik Varje förflyttningssituation är unik.

Läs mer

Funktionstest av FlexiMove. Placering av FlexiMove. Vändning i säng

Funktionstest av FlexiMove. Placering av FlexiMove. Vändning i säng FlexiMove SystemRoMedic TM Manual - Svenska 15x53 10x43 11x53 Max:150 kg/330 lbs FlexiMove används i förflyttningssituationer så som vändning i säng, högre upp i säng, säng till säng/säng till duschvagn

Läs mer

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind ENTROY Bassänglyft with people in mind Entroy 3 Tillgång till bassängen - för alla ArjoHuntleigh har uppfattningen att fördelarna med hydroterapi ska vara tillgängliga för alla. Det nya bassänglyftsystemet

Läs mer

Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm

Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm 2015-10-01 Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm till kommuner, stadsdelsförvaltningar, privata vårdgivare samt institutioner. Prislistan gäller från 2015-09-01. Reservation för eventuella

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer