ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30"

Transkript

1 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att få största möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att du läser användarhandboken innan du använder torktumlaren.

2 INNEHÅLL LÄS FÖRST! 1 Innan du torktumlar första gången 3 Torktumla inte, Kieli - Language - Langue - Lengua - Lingua - Sprog - Språk - Sprache - Taal 2 Säkerhetsanvisningar 4 Allmänt, Installation, Säkerhet, Avbryta program, Transport/Vinterförvaring, Förpackningsmaterial, Skrotning 3 Barnsäkerhet 5 Allmänt, Förhindra ofrivillig start 4 Torktumlarens delar 6 5 Panelen 7 6 Display 7 INSTALLATION Se installationsanvisningen. BÖRJA TORKTUMLA 7 Råd och tips innan du torktumlar 8-10 Centrifugerat?, Tvättmärkning, Sortera textilierna, Tips, Program, Tillval, Temperatur, Fördröjd start, Torktid 8 Torktumla Att torktumla med EasyControl, Torktumla steg för steg 9 Förbrukningsvärden - förinställda torkprogram Att göra egna torkprogram Ändra inställningarna för P1-P4, Så fungerar menysystemet, Ändra program steg för steg SKÖTSEL 11 Skötsel och rengöring Rengöring av luddfiltret, Tömning av kondensvattentanken, Rengöring av maskinens utsida, Rengöring av fläkten, Rengöring av kondensorn PROBLEM? 12 Felsökning Maskinen startar inte, Överhettningsskydd, Ingen innerbelysning, Torkningen tar för lång tid, Felmeddelanden, Fel språk i displayen ÖVRIGT 13 Teknisk information 27 Tekniska uppgifter, Standardtester 14 Sökord Service och garanti Snabbguide 32 2

3 1. INNAN DU TORKTUMLAR FÖRSTA GÅNGEN TORKTUMLA INTE Vissa material är känsliga för torktumling. Se tvättmärkning och läs mer i kapitel 7, Råd och tips innan du torktumlar. OBS! När du startar torktumlaren första gången eller efter ett längre stillestånd kan ett lätt dunkande höras. Detta är helt normalt och försvinner efter några torkningar. KIELI - LANGUAGE - LANGUE - LENGUA - LINGUA - SPROG - SPRÅK - SPRACHE - TAAL Dansk, Deutch, English, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Portugués, Suomi eller Svenska x Enter x P1. 15 sec sec För en mer detaljerad beskrivning av hur du ändrar språket i displayen, se kapitel 12. 3

4 2. SÄKERHETSANVISNINGAR ALLMÄNT Läs och spara användarhandboken! Elinstallation, om sådan krävs, skall göras av behörig fackman. Maskinen får endast användas till torktumling enligt beskrivning i denna användarhandbok. INSTALLATION Se medföljande installationsanvisning. SÄKERHET Maskinen får inte användas för torkning av textilier som har kemtvättats hemma eller som kan innehålla rester av brännbara vätskor. Torktumlaren skyddas av ett överhettningsskydd. Det stänger av maskinen om temperaturen blir för hög. En flottör stänger av maskinen om det är stopp i kondensvattenslangen eller risk för överfyllnad i kondensvattentanken. avbryter ett program med denna knapp glömmer maskinen var i programmet den befann sig och du får välja nytt program vid återstart. TRANSPORT/VINTERFÖRVARING Om maskinen skall transporteras eller förvaras över vintern i ouppvärmda lokaler, se då till att kondensvattentanken är tömd på vatten. FÖRPACKNINGSMATERIAL Källsortera enligt din kommuns rekommendationer. SKROTNING När maskinen tjänat ut och skall skrotas skall den genast göras obrukbar. Kontakta din kommun för information om var uttjänta maskiner kan skrotas och återvinnas på rätt sätt. Maskinen är tillverkad och märkt för att underlätta återvinning. AVBRYTA PROGRAM Du kan avbryta ett torkprogram genom att öppna luckan, trumman stannar då automatiskt, eller genom att trycka på huvudströmbrytaren,. Maskinen kommer att minnas var i torkprogrammet den avbröts. När du vill fortsätta torktumlingen skall du stänga luckan och trycka på Start-knappen, då börjar maskinen i det läge den avbröts. Du kan också avbryta ett program genom att trycka på Stop-knappen i tre sekunder. Om du 4

5 3. BARNSÄKERHET ALLMÄNT Låt inte barn leka med torktumlaren! Torktumlaren har magnetlås, vilket gör det möjligt att knuffa upp luckan från insidan. Luckan har luckbrytare, som automatiskt stannar torktumlaren när luckan öppnas. Torktumlaren startar inte automatiskt när luckan stängs (t ex om ett barn drar igen luckan inifrån). Ändra inställningar med spärrad Menu-knapp: För att ändra inställningar måste du hålla Menuknappen intryckt i tre sekunder. När du hållit Menu-knappen intryckt i tre sekunder fungerar den som vanligt. Gör du inga tryckningar inom två minuter spärras Menu-knappen på nytt. BARNSPÄRR PÅ START- OCH MENU-KNAPPARNA Du kan förhindra att till exempel ett barn startar torktumlaren eller ändrar inställningar av misstag. Detta gör du genom att spärra Startoch Menu-knapparna enligt nedan. Barnspärr Av/På: Slå av huvudströmbrytaren,, och slå på den igen så att maskinen är i utgångsläget. Tryck fem gånger på Enter-knappen, tryck därefter fem gånger på P3-knappen. De tio tryckningarna skall göras inom femton sekunder. Inom tre sekunder efter sista trycket på P3- knappen ska du sedan välja med - knapparna om du önskar Barnspärr På (siffran 3 visas nere till höger i displayen) eller Av (siffran 0 visas nere till höger i displayen). Starta program med spärrad Start-knapp: För att starta maskinen måste du hålla Startknappen intryckt i tre sekunder. 5

6 Start Stop Menu Enter 4. TORKTUMLARENS DELAR P1 P2 P3 P Luddfilterhållare 2. Typskylt 3. Kondensvattentank 4. Panel 5. Ytterlucka 6. Innerbelysning 7. Fläkt (bakom frontplåten) 8. Kondensor (bakom frontplåten) 9. Luddfilter 6

7 5. PANELEN Torkprogram P1 P2 P3 P4 Start Stop 3-30 Kondens Sensor SVENSKTILLVERKAD Programmering Menu Enter Kondensvattentank 2. Indikeringslampa på/av 3. Huvudströmbrytare 4. Programvalsknappar P1-P4 5. Display 6. Startknapp 7. Stoppknapp 8. Menyknapp 9. Stega bakåt 10. Stega framåt 11. Enterknapp 6. DISPLAY OBS! Displayen släcks om inga knapptryckningar görs inom tre minuter. Displayen tänds åter vid nästa tryck på någon knapp Textfält, visar program, tillval, felmeddelanden m.m. 2. Indikerar att 3 visar vald tid för ett tidsprogram 3. Visar vald tid för tidprogrammen 4. Indikerar valt program 5. Indikerar att ett program är startat 6. Indikerar att ett program är avslutat 7. Se 8 och 9 nedan. 8. Indikerar att fördröjd start är inkopplad. 7 visar då kvarvarande antal timmar till start 9. Indikerar att 7 visar återstående programtid. 7

8 7. RÅD OCH TIPS INNAN DU TORKTUMLAR Här följer några råd du kan ha nytta av innan du börjar torktumla. CENTRIFUGERAT? Textilier som skall torktumlas bör vara centrifugerade med 800 varv/min eller mer. Bättre centrifugering sparar såväl energi som torktid. TVÄTTMÄRKNING Material som kan torktumlas Symbolen betyder att materialet tål torktumling. Bäst lämpade för torktumling är bomullstyger, frotté och konstfibermaterial. Plaggen blir mjukare och luftigare när de tumlas än när de hängtorkas. OBS! Textilslitaget i torktumlaren är obetydligt. Det ludd som fastnar i luddfiltret är damm och fiberrester som bildats när textilierna använts. Torktumla inte heller... material som är märkta "Torkas ej i närheten av värme". plagg som har kemtvättats hemma. skumplast. glasfibermaterial. ylle, skall inte torktumlas på grund av risken för filtning. SORTERA TEXTILIERNA Jämnaste torkningsresultat får du om alla textilierna är av samma material. Stäng blixtlås och knappar, knyt ihop skärp, sortera textilierna och anpassa mängd och temperatur enligt tabellen nedan. OBS! Framför allt trikåtextilier är känsliga för krympning. Använd programmen Skåptorrt, Normaltorrt eller Stryktorrt för detta material. Sträck ut kläderna direkt efter torkningen. Material som inte får torktumlas Symbolen betyder att materialet inte tål torktumling. Vissa material kan smälta eller bli brandfarliga om de utsätts för värme, andra mister sin form eller krymper. TIPS! Använd din nya torktumlare som strykjärn för flanell, piké, collegetröjor och satinblusar i syntet. Skaka plaggen efter centrifugeringen. Torktumla dem sedan i cirka minuter. Ta dem ur torktumlaren och häng upp de släta fuktiga plaggen för eftertorkning. TEXTILMATERIAL MÄNGD TEMPERATUR Vit-, kulör- Bomull och 1/1 (5,0 kg) Normal och syntettvätt linne Polyester/ 1/2 (2,5 kg) Normal bomull Fin- och mild Akryl, rayon, 1/2 (2,5 kg) Låg fintvätt acetat etc. Sortera efter mängd och typ av textilier 8

9 PROGRAM Torktumlaren är försedd med nedanstående programtyper. För att välja andra programtyper än de fyra förinställda, se kapitel 10, Att göra egna program. Extratorrt Detta program är till för textilier som är extra svåra att torka, till exempel jeans med mycket tjocka sömmar. skrynklar sig och blir sträva. Syntetmaterial kan också bli laddade med statisk elektricitet. Ställ in kortare tid om du tumlar vid Normal temperatur. Luftningsprogram Luftningsprogrammet använder du när du bara vill damma ur, vädra eller mjuka upp textilier. Luftningsprogrammet är också bra om du vill ta bort till exempel hundhår från textilierna. Skåptorrt, Normaltorrt De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara "snustorr". Programmet Skåptorrt stänger av värmen något senare än Normaltorrt. Pröva dig fram till det som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier. Stryktorrt Det här programmet stänger av värmen när tvätten är lagom fuktig för strykning eller mangling. TTILLVAL Till varje program kan du göra en del detaljinställningar, s k tillval. För att välja dessa Tillval, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. Följande tillval finns: Kylning Du har möjlighet att välja Normal kylning eller Kort kylning. Normal kylning pågår i 20 minuter och Kort kylning pågår i 15 minuter. Tidsprogram När du torktumlar med tidsprogram och har blandat olika typer av textilier kan det hända att några av plaggen inte blir torra. Kör då de inte riktigt torra plaggen med tidsprogrammet i ytterligare ca 10 minuter. Temperaturen i tidsprogrammet är automatiskt Låg men du kan själv ändra den till Normal, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. OBS! När du använder tidsprogrammet kan plaggen bli övertorra om du har ställt in för lång torktid. Detta kan göra att textilierna krymper eller Signal Maskinen ger dig möjlighet att höra när den har avslutat torkprogrammet. Vid tillvalet Signal På så ljuder en tre sekunder lång signal när programmet är färdigt. Skrynkelfritt Med tillvalet Skrynkelfritt kan du förhindra att textilierna ligger och blir skrynkliga efter torktumlingen. Detta är ett bra tillval om du inte har möjlighet att ta ut textilierna direkt efter avslutat program. Du kan välja programlängden till 1, 2 eller 3 9

10 timmar. Efter avslutat torkprogram kommer trumman att rotera tre sekunder per minut under det antal timmar du väljer. Om du har valt Signal På kommer en signal att ljuda varje gång trumman roterar. ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Ö Temperatur Du kan välja temperatur Normal eller Låg, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. Fördröjd start Du kan skjuta upp starten för ditt torkprogram med upp till 12 timmar. Om du exempelvis väljer Fördröjd start - fem timmar, kommer maskinen att starta programmet fem timmar efter att du tryckt på startknappen. När du stegar dig fram till önskad tid visas denna i displayens nedre högra hörn tillsammans med -symbolen. Se kapitel 10, Att göra egna torkprogram, för att välja Fördröjd start. TORKTID Torktiden beror på många faktorer som mängden tvätt, fuktighetshalt, typ av textilier, anslutningseffekt samt tilluftens temperatur och fuktighet. Självfallet påverkas torktiden också av hur torra du vill ha textilierna när du tar dem ur maskinen. Återstående torktid beräknas ungefärligt och visas (inom fyra minuter efter att torkprogrammet startats) i steg om fem minuter, nere till höger i displayen tillsammans med -symbolen. 10

11 8 TORKTUMLA Torkprogram P1 P2 P3 P4 Start Stop Programmering Menu Enter ATT TORKTUMLA MED EASY CONTROL Enkelt att tumla med några knapptryckningar Din Cylinda torktumlare med EasyControl fungerar som en radiomottagare med snabbval. Men i stället för radiokanaler så väljer du här önskat torkprogram. Vi har ställt in knapparna P1-P4 med fyra vanliga program. Du slår på maskinen och trycker på knappen för önskat program. I vissa fall kan du dessutom ändra programmets längd genom ytterligare någon knapptryckning. Sedan trycker du bara på Startknappen. gram. Där finns också en förteckning och beskrivning över alla tillgängliga programtyper, tillval och övriga inställningar. Om du vill ändra inställningar för P1-P4 Har du andra önskemål kan du själv ändra inställningarna för P1-P4 till dina favoritprogram. Det finns bland annat möjligheter till Tidsprogram och Luftningsprogram. Du kan också anpassa tillval och inställningar som bl a temperatur, klarsignal, kylning och fördröjd start, så att de passar dina behov. På detta sätt kan du ställa in maskinen så att du får exakt det program du önskar när du trycker på exempelvis P1-knappen. Hur du gör för att ändra inställningarna kan du läsa om i kapitel 10 - Att göra egna torkpro- 11

12 1STEG 1. SORTERA TEXTILIERNA 2 Se kapitel 7, Innan du torktumlar. STEG 2. SLÅ PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN Tryck på -knappen I displayen visas nu de fyra förinställda programmen. Displayen släcks om inga knapptryckningar görs inom tre minuter. Tryck på Enter-knappen för att tända displayen igen. Om språket i displayen är fel, se kapitel 12, Felsökning. 3STEG 3. ÖPPNA LUCKAN OCH LÄGG I TEXTIL- IERNA. STÄNG LUCKAN. Stäng luckan försiktigt, den skall inte slås igen. Observera att displayen är släckt så länge som luckan är öppen. 4STEG 4. VÄLJ PROGRAM Välj något av de förinställda torkprogrammen genom att trycka på någon av knapparna P1- P4. Programmen beskrivs i tabellen nedan. Om du vill veta mer om programmen eller ändra de förinställda programmen kan du läsa mer om detta i kapitel 10, Att göra egna torkprogram. 5STEG 5. ÄNDRA EVENTUELLT TID FÖR TID- ELLER LUFTNINGSPROGRAM Om du har gjort ett eget torkprogram, och i det valt Tids- eller Luftningsprogram, kan du enkelt ändra tiden för programmet. OBS! Du kan inte ändra tiden för de program som är inställda från fabriken. Ändra tid: Ändra tiden genom att trycka på - knapparna. Den inställda tiden visas tillsammans med -symbolen uppe till höger i displayen. Dessa ändringar återgår till ursprungsinställningarna efter avslutat torkprogram. PROGRAMKNAPP PROGRAM Kylning Signal TILLVAL Skrynkelfritt TEMPERATUR FÖRDRÖJD START P1 EXTRATORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P2 SKÅPTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P3 NORMALTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P4 STRYKTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h 12 De fyra förinställda programmens inställningar.

13 6STEG 6. STARTA TORKTUMLINGEN MED START- KNAPPEN Tryck på Start-knappen för att starta programmet. Texten i displayens nederkant indikerar att programmet är startat. I displayens textfält visas under programmets gång i vilket läge programmet befinner sig. OBS! Om barnspärren är inkopplad måste Start-knappen hållas inne under tre sekunder för att programmet skall starta. För att koppla in/ur barnspärren, se kap 3, Barnsäkerhet. UNDER TORKTUMLINGEN Återstående torktid Återstående torktid beräknas ungefärligt och visas i steg om fem minuter, nere till höger i displayen tillsammans med -symbolen. Tiden visas inom fyra minuter efter att torkprogrammet startats. 7STEG 7. DÅ TORKPROGRAMMET AVSLUTATS - TAG UT DE TORKADE TEXTILIERNA Texten i displayens nederkant samt signal (om tillvalet Signal är På) indikerar att programmet avslutats. Öppna luckan och ta ut de torktumlade textilierna. Efter varje torktumling ska luddfiltret rensas och kondensvattentanken tömmas. 8STEG 8. RENGÖR LUDDFILTRET EFTER VARJE PROGRAM 1. Ta tag i filtrets handtag och dra det mot dig. 2. Dra upp filtret ur filterhållaren. 3. Öppna filtret och stryk bort luddet med handen. 4. Vik ihop filtret och sätt tillbaks det i filterhållaren. 1 2 Om du vill lägga i mer tvätt Om du vill lägga i eller ta ur tvätt efter att du startat maskinen behöver du bara öppna luckan. Trumman stannar då automatiskt. För återstart: Stäng luckan och tryck på Startknappen. Programmet startar där det avbröts. VARNING! Om luddfiltret sätts igen helt kan maskinens överhettningsskydd utlösas. För att kunna starta maskinen måste filtret rensas och överhettningsskyddet återställas, se kapitel 12, Felsökning. Om du vill avbryta eller byta program Håll inne Stop-knappen under tre sekunder. Programmet nollställs och du kan välja nytt program. 9STEG 9. TÖM KONDENSVATTENTANKEN EFTER VARJE PROGRAM Dra ut kondensvattentanken, töm ut vattnet och sätt tillbaka tanken. Om kondensvattentanken blir överfylld av- 13

14 bryts programmet och felmeddelandet Överfyllnad, visas i displayens textfält. Töm behållaren och tryck på Start-knappen så startar programmet där det avbröts. OBS! Dra inte ut kondensvattentanken när tumlaren är igång. Det kan då läcka ut vatten i maskinen. TIPS! Eftersom kondensvattnet är avkalkat kan det användas till ångstrykjärn. Sila genom ett kaffefilter. Om du vill att vattnet ska tömmas automatiskt, se Installationsanvisningen. STEG 10. NÄR DU TORKAT FÄRDIGT - SLÅ AV HUVUDSTRÖMBRYTAREN 14

15 9. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN - FÖRINSTÄLLDA TORKPROGRAM För nedan angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar: Tilluftens temperatur:20 C. Tilluftens fukthalt: 65 %. Torktemperatur: Normal ( ), Låg ( ). Elementeffekt: 2500 W. Bomullstextilierna är, innan torktumling, centrifugerade med 800 och 1600 varv/minut (lång centrifugering) i Cylinda tvättmaskin. Övriga textilier (strykfritt och acryl) är, innan torktumling, centrifugerade med 800 varv/minut (kort centrifugering) i Cylinda tvättmaskin. PROGRAM MATERIAL FYLLNADSGRAD ENERGIFÖRBRUKNING PROGRAMTID ( ca kwh) (ca minuter) 800 rpm rpm 800 rpm rpm P1 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,8-3, Extratorrt P2 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,5 2, Skåptorrt Strykfritt, poly- Max (2,5kg) 1, ester/bomull, P3 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,2-2, Normaltorrt Strykfritt, poly- Max (2,5kg) 1, ester/bomull, Acryl, rayon, Max (2,5 kg) 1, acetat, P4 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 2,5-1, Stryktorrt 15

16 10. ATT GÖRA EGNA TORKPROGRAM ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR P1-P4 I detta kapitel beskrivs hur du ändrar inställningar och tillval för de förinställda torkprogrammen P1-P4. På det sättet kommer du att genom några enkla knapptryckningar kunna starta det program med de tillval och inställningar du önskar. Ändringarna sparas och kommer att vara tillgängliga varje gång du skall torktumla. Återställa förinställda program Du kan alltid återställa de förinstaällda torkprogrammen till originalinställningarna. Gör så här: 1. Håll inne knappen för det program (P1-P4) du vill återställa. 2. Tryck in Enter-knappen, utan att släppa programknappen. 3. Släpp båda knapparna. Programmet är nu återställt. Begränsningar Endast inställningar som är tillåtna visas i displayen. Det går alltså inte att välja felaktiga kombinationer av misstag. Anteckna dina ändringar För att komma ihåg vad som ingår i dina torkprogram rekommenderar vi att du antecknar dina nya inställningar så du kommer ihåg dem när du skall använda maskinen. Avbryta inmatningen Om du ångrar dig eller glömt var du är i programmeringen kan du återgå till utgångsläget genom att stänga av maskinen med huvudströmbrytaren,, och sedan slå på den igen. Återställ sedan programmet enligt ovan. Översikt På detta uppslag visas en översiktsbild över torktumlarens funktioner. Sidorna därefter ger dig en mer detaljerad förklaring om hur du gör dina egna programinställningar. Om du vill ändra flera inställningar för samma program, fortsätt genom att trycka MENU direkt efter ENTER. Extratorrt Skåptorrt Normaltorrt Stryktorrt Tidsprogram Luftning För tidsprogram och luftning skall programlängd väljas efter val av program. Enter 16

17 SÅ FUNGERAR MENYSYSTEMET Du använder fyra knappar för att programmera De knappar du främst kommer att använda när du gör dina ändringar är Menu -, -, - och Enter -knapparna Genom attt följa informationen i displayen så går ändringarna snabbt och enkelt. Mer information följer på de följande sidorna. Ändra en sak i taget När du skall ändra inställningarna för P1-P4 går du metodiskt tillväga och ändrar en sak i taget. P1 P2 P3 P4 Menu Välj inställning med eller och gå vidare till nästa tillval med Enter Kylning Kort/Normal Signal Av/På Skrynkelfritt 0-3 h Normal Låg 0 timmar 1 timmar timmar Inställningarna visas i displayen. Du kan nu använda programmet. 17

18 1STEG 1. ÄNDRA PROGRAMTYP Det finns flera programtyper förberedda i maskinen. Du kan själv bestämma vilken programtyp du vill ha förinställd. Programtyperna framgår av tabellen på nästa sida. Där ser du också vad som ingår i programmen och vilka övriga inställningar du kan göra. Vill du inte ändra programtyp: Vill du endast ändra tillval, temperatur eller fördröjd start som skall gälla för det nuvarande programmet kan du gå vidare direkt till Steg 2, 3 eller 4. Ändra programtyp: 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) du vill ändra programtyp för. 2. Tryck en gång på Menu-knappen. 3. Stega fram med -knapparna till önskad programtyp. De programtyper du kan välja mellan är följande: Extratorrt, Skåptorrt, Normaltorrt, Stryktorrt, Tidsprogram och Luftning. Se vidare på nästa sida. 4. Tryck en gång på Enter-knappen för att lagra ändringen. OBS! Om du väljer Tids- eller Luftningsprogram skall du också välja hur lång tid du vill köra programmet. När du valt programtyp och tryckt på Enter-knappen, stega dig fram med - knapparna till önskad tid. Tryck därefter en gång på Enter-knappen för att bekräfta valet. Observera att du alltid kan ändra tiden tillfälligt när du skall köra ett tidsprogram eller luftningsprogram, se kap 8, Torktumla. 2STEG 2. ÄNDRA TILLVAL Till varje program kan du göra en del detaljinställningar, s k tillval. En förteckning över de tillval som finns finner du på nästa sida. Vissa tillval är förknippade med begränsningar, vilket innebär att de bara kan användas för t ex vissa program. Se tabellen. Vill du inte ändra tillval Vill du inte ändra tillvalen, hoppa direkt till Steg 3 eller 4. Ändra tillval 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra tillval. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj tillval visas i displayen. 3. Ändra eventuellt inställningen med. 4. Lagra inställningen och gå till nästa tillval genom att trycka en gång på Enter-knappen. 5. Upprepa punkt 3-4 för alla tre tillvalen. De inställda tillvalen kommer nu aktiveras varje gång du väljer det aktuella programmet. 18

19 TABELL ÖVER PROGRAMTYPER 4VSKVEQX]T &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Extratorrt Skåptorrt Normaltorrt Stryktorrt Tidsprogram ( min) Luftning ( min) Används för textilier som är extra svåra att torka. Detta program stänger av värmen när tvätten är torr, utan att vara snustorr. Som Skåptorr. Skåptorr stänger dock av värmen något senare än Normaltorr. Detta program stänger av värmen när tvätten är lagom fuktig för strykning eller mangling. Detta program torkar textilierna under den tid du angivit. Tiden anges direkt efter du tryckt på Enter-knappen då du ändrat programtyp för programknappen. Det går att justera tiden tillfälligt vid varje torktillfälle. Detta program tumlar textilierna utan värme under den tid du angivit. Tiden anges direkt efter du tryckt på Enter-knappen då du ändrat programtyp för programknappen. Det går att justera tiden tillfälligt vid varje torktillfälle. Temperaturen sätts automatiskt till låg, men detta kan du ändra med Steg 3, se nästa sida. TABELL ÖVER TILLVAL 8MPPZEP &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Kylning Lång/Kort Signal På/Av Skrynkelfritt (0, 1, 2 eller 3 timmar) Lång Kylning pågår i 20 minuter. Kort Kylning pågår i 15 minuter. Vid tillval Signal På så ljuder en tre sekunder lång signal när programmet är färdigt. Vid tillval Signal På tillsammans med tillvalet Skrynkelfritt (1-3 timmar) ljuder en signal varje gång trumman roterar efter avslutat torkprogram. Efter avslutat torkprogram kommer trumman att rotera tre sekunder per minut under det antalet timmar du väljer. Vid tillvalet Skrynkelfritt (1-3 timmar) tillsammans med tillvalet Signal På ljuder en signal varje gång trumman roterar under inställd tid. 19

20 3STEG 3. ÄNDRA TEMPERATUR Vill du inte ändra temperatur Vill du inte ändra temperatur, hoppa direkt till Steg 4. Ändra temperatur 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra temperatur. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj temperatur visas i displayen. 3. Ändra inställningen till låg eller normal med. 4. Lagra inställningen genom att trycka en gång på Enter-knappen. 4STEG 4. ÄNDRA FÖRDRÖJD START Vill du inte ändra fördröjd start Vill du inte ändra fördröjd start kan du hoppa över Steg 4 och maskinen är klar att använda det program du ställt in. Ändra fördröjd start 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra fördröjd start. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj fördröjd start visas i displayen. 3. Stega med eller till det antal timmar du vill förskjuta starten av torkprogrammet med visas i displayen. 4. Lagra inställningen genom att trycka en gång på Enter-knappen. Programmet är nu klart att använda. TABELL ÖVER INSTÄLLNINGAR -RWXÇPPRMRKEV &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Temperatur Normal/Låg Fördröjd start (0..12 timmar) Temperatur Låg används vid torkning av exempelvis fintvätt och mild fintvätt. Se vidare kap 7, Råd och tips innan du torktumlar. Om du väljer Fördröjd start till t ex fem timmar kommer maskinen att starta fem timmar efter att du tryckt på startknappen. 20

21 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING RENGÖRING AV LUDDFILTRET Luddfiltret skall rensas från ludd efter varje torktumling. Om du har mycket kalkhaltigt vatten kan detta ge luddfiltret en kalkbeläggning. Kontrollera när du rensar luddfiltret från ludd om en kalkbeläggning uppstått och tvätta i så fall av luddfiltret för hand. TÖMNING AV KONDENSVATTENTANKEN Kondensvattentanken ska tömmas efter varje tumling. Dra ut kondensvattentanken, töm ut vattnet och sätt tillbaka tanken. 1. Ta tag i filtrets handtag och dra det mot dig. 2. Dra upp filtret ur filterhållaren. 2 Om kondensvattentanken blir överfylld avbryts programmet och felmeddelandet Överfyllnad, visas i displayens textfält. Töm behållaren och tryck på Start-knappen så startar programmet där det avbröts. OBS! Dra inte ut kondensvattentanken när tumlaren är igång Öppna filtret och stryk bort luddet med handen. Skölj av filtret så att eventuell kalkbeläggning försvinner. RENGÖRING AV MASKINENS UTSIDA Rengör utsidan och programpanelen med milt rengöringsmedel. Använd inga lösningsmedel, de kan skada maskinen. Duscha inte heller maskinen med vattenstråle. OBS! Låt inte damm samlas runt maskinen. Håll rent och svalt runt torktumlaren; damm, värme och fukt förlänger torktiden. 4. Vik ihop filtret och sätt tillbaks det i filterhållaren. 21

22 RENGÖRING AV FLÄKTEN Kontrollera någon gång per år om fläkthjulet behöver rengöras. 1. Slå av huvudströmbrytaren. 2. Tag loss nedre frontplåten. 6. Sätt tillbaka fläkthjulet och skruva på muttern. 7. Sätt tillbaka fläktkåpan, se till att hakarna håller kåpan på plats. 8. Sätt tillbaka frontplåten. 3. Skruva loss säkerhetsskruven (1) och böj ut de fyra hakarna (2) och tag loss fläktkåpan Håll i fläkthjulet och skruva loss muttern. RENGÖRING AV KONDENSORN Kondensorn bör rengöras minst tre gånger per år. Om du har husdjur måste kondensorn rengöras oftare. 5. Tag ut fläkthjulet och rengör den med vatten och en borste. 1. Slå av huvudströmbrytaren. 2. Tag loss frontplåten. 22

23 3. Öppna luckan till kondensorn genom att vrida de två vreden moturs. 6. Sätt tillbaks frontplåten. 4. Tag ut kondensorn och spola rent lamellerna med hjälp av t ex en handdusch. Peta inte i lamellspringor - na, du kan skada kondensorn. Använd inga spetsiga metallföremål vid rengöringen. OBS! Kondensorn får ej köras i diskmaskin Sätt tillbaka kondensorn. Var uppmärksam på att den sätts tillbaka på rätt sätt. Kondensorns ovansida är märkt upp, up, och oben. UPP UP OBEN 23

24 12. FELSÖKNING MASKINEN STARTAR INTE Kontrollera att ytterluckan är ordentligt stängd. att huvudströmbrytaren är intryckt. att du ställt in programmet eller önskad tid på tidsprogrammet rätt. att inte Fördröjd start är vald. att eventuell stickpropp är ansluten. att husets säkringar (proppar) är hela. Låt två proppar byta plats. Man kan inte alltid se utanpå, om en propp är trasig. att inte överhettningsskyddet löst ut, se nedan. ÖVERHETTNINGSSKYDD Överhettningsskyddet stänger av torktumlaren om temperaturen är för hög, till exempel därför att damm täpper igen luddfiltret. Rensa filtret, töm kondensvattentanken och gör ren kondensorn. Återställ sedan överhettningsskyddet genom att trycka på gummimembranet på maskinens baksida. INGEN INNERBELYSNING Kontrollera att huvudströmbrytaren är intryckt. att eventuell stickpropp är ansluten. att husets säkringar är hela. Låt två säkringar byta plats. Man kan inte alltid se utanpå, om en säkring är trasig. att inte lampan gått sönder. Lampan sitter inne i torktrummans överkant, direkt innanför öppningen. Skruva loss plasthöljet som skyddar lampan och skruva sedan ur lampan och byt ut den om den är trasig. TORKNINGEN TAR FÖR LÅNG TID Töm kondensvattentanken och kontrollera att luddfiltret eller kondensorn inte är igensatta, se kapitel 11, Skötsel och rengöring. För lång torktid kan också bero på att kondenstumlaren är placerad i ett alltför litet utrymme och att luften i rummet (kylluften) blir för varm. Se till att tumlaren får tillgång till mer kall luft, till exempel genom att öppna dörrar och/eller fönster. FELMEDDELANDEN I displayens textfält visas om ett fel uppstått under programmets gång. För att komma ur felmeddelandena efter åtgärd enligt nedan, stäng av maskinen eller byt program. Vissa fel kan du kontrollera och åtgärda själv: Maximal programtid. När maskinen har gått maximal tid (3 timmar) stannar maskinen. Kontrollera och byt ut eventuellt trasiga säkringar i husets elcentral. För att komma ur felmeddelandet, stäng av maskinen eller öppna luckan. Hjälper inte detta, ring Cylinda service. Sensorfel. Fel i fuktighetssensorn. Detta felmeddelande kan också visas om du kör redan torra kläder eller tom maskin. Öppna luckan, så försvinner meddelandet. Om inte, ring Cylinda service. Överfyllnad. Innebär att kondensvattentanken är full. Töm den och starta om. Kommer Felmeddelandet upp igen kan det betyda att nedre 24

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL TMC 1200 / T 2000 TVÄTTMASKIN 2-15 16-32 FÖRBRUKNINGSVÄRDEN 33-34 SERVICE OCH GARANTI 35 INDEX 36 INNEHÅLL - TVÄTTMASKIN SÄKERHET 3 Transportstöd Allmänt Barnspärr på Start/Stop-knappen

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL340 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

T 6000. Bruksanvisning. Instruction No. 636783.AA WT09

T 6000. Bruksanvisning. Instruction No. 636783.AA WT09 T 0 Bruksanvisning Instruction No. 636783.AA WT09 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt T 0 från Cylinda. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Programmera bort problemen.

Programmera bort problemen. Programmera bort problemen. Tysk ingenjörskonst löser tvättstugans behov. Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se 2011 Bosch

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten 09 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EWC 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. ECO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch. Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W555H. Typ W.55.H. 438 9215-90/SE Originalanvisningar 2013.10.18

Bruksanvisning. Tvättmaskin W555H. Typ W.55.H. 438 9215-90/SE Originalanvisningar 2013.10.18 Bruksanvisning Tvättmaskin W555H Typ W.55.H 438 925-90/SE Originalanvisningar 203.0.8 Innehåll Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 5. Symboler... 5 2 Programbeskrivning... 6 2. Allmänt... 6 2.2 Programbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT422

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT422 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT422 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande Klädvård Här vill vi dela med oss av våra kunskaper vad gäller klädvård. Vad de olika tvättsymbolerna betyder, tips om hur man tar bort olika typer av fläckar samt lite allmänna råd om hur man håller sina

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT426

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT426 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT426 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer