ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30"

Transkript

1 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att få största möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att du läser användarhandboken innan du använder torktumlaren.

2 INNEHÅLL LÄS FÖRST! 1 Innan du torktumlar första gången 3 Torktumla inte, Kieli - Language - Langue - Lengua - Lingua - Sprog - Språk - Sprache - Taal 2 Säkerhetsanvisningar 4 Allmänt, Installation, Säkerhet, Avbryta program, Transport/Vinterförvaring, Förpackningsmaterial, Skrotning 3 Barnsäkerhet 5 Allmänt, Förhindra ofrivillig start 4 Torktumlarens delar 6 5 Panelen 7 6 Display 7 INSTALLATION Se installationsanvisningen. BÖRJA TORKTUMLA 7 Råd och tips innan du torktumlar 8-10 Centrifugerat?, Tvättmärkning, Sortera textilierna, Tips, Program, Tillval, Temperatur, Fördröjd start, Torktid 8 Torktumla Att torktumla med EasyControl, Torktumla steg för steg 9 Förbrukningsvärden - förinställda torkprogram Att göra egna torkprogram Ändra inställningarna för P1-P4, Så fungerar menysystemet, Ändra program steg för steg SKÖTSEL 11 Skötsel och rengöring Rengöring av luddfiltret, Tömning av kondensvattentanken, Rengöring av maskinens utsida, Rengöring av fläkten, Rengöring av kondensorn PROBLEM? 12 Felsökning Maskinen startar inte, Överhettningsskydd, Ingen innerbelysning, Torkningen tar för lång tid, Felmeddelanden, Fel språk i displayen ÖVRIGT 13 Teknisk information 27 Tekniska uppgifter, Standardtester 14 Sökord Service och garanti Snabbguide 32 2

3 1. INNAN DU TORKTUMLAR FÖRSTA GÅNGEN TORKTUMLA INTE Vissa material är känsliga för torktumling. Se tvättmärkning och läs mer i kapitel 7, Råd och tips innan du torktumlar. OBS! När du startar torktumlaren första gången eller efter ett längre stillestånd kan ett lätt dunkande höras. Detta är helt normalt och försvinner efter några torkningar. KIELI - LANGUAGE - LANGUE - LENGUA - LINGUA - SPROG - SPRÅK - SPRACHE - TAAL Dansk, Deutch, English, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Portugués, Suomi eller Svenska x Enter x P1. 15 sec sec För en mer detaljerad beskrivning av hur du ändrar språket i displayen, se kapitel 12. 3

4 2. SÄKERHETSANVISNINGAR ALLMÄNT Läs och spara användarhandboken! Elinstallation, om sådan krävs, skall göras av behörig fackman. Maskinen får endast användas till torktumling enligt beskrivning i denna användarhandbok. INSTALLATION Se medföljande installationsanvisning. SÄKERHET Maskinen får inte användas för torkning av textilier som har kemtvättats hemma eller som kan innehålla rester av brännbara vätskor. Torktumlaren skyddas av ett överhettningsskydd. Det stänger av maskinen om temperaturen blir för hög. En flottör stänger av maskinen om det är stopp i kondensvattenslangen eller risk för överfyllnad i kondensvattentanken. avbryter ett program med denna knapp glömmer maskinen var i programmet den befann sig och du får välja nytt program vid återstart. TRANSPORT/VINTERFÖRVARING Om maskinen skall transporteras eller förvaras över vintern i ouppvärmda lokaler, se då till att kondensvattentanken är tömd på vatten. FÖRPACKNINGSMATERIAL Källsortera enligt din kommuns rekommendationer. SKROTNING När maskinen tjänat ut och skall skrotas skall den genast göras obrukbar. Kontakta din kommun för information om var uttjänta maskiner kan skrotas och återvinnas på rätt sätt. Maskinen är tillverkad och märkt för att underlätta återvinning. AVBRYTA PROGRAM Du kan avbryta ett torkprogram genom att öppna luckan, trumman stannar då automatiskt, eller genom att trycka på huvudströmbrytaren,. Maskinen kommer att minnas var i torkprogrammet den avbröts. När du vill fortsätta torktumlingen skall du stänga luckan och trycka på Start-knappen, då börjar maskinen i det läge den avbröts. Du kan också avbryta ett program genom att trycka på Stop-knappen i tre sekunder. Om du 4

5 3. BARNSÄKERHET ALLMÄNT Låt inte barn leka med torktumlaren! Torktumlaren har magnetlås, vilket gör det möjligt att knuffa upp luckan från insidan. Luckan har luckbrytare, som automatiskt stannar torktumlaren när luckan öppnas. Torktumlaren startar inte automatiskt när luckan stängs (t ex om ett barn drar igen luckan inifrån). Ändra inställningar med spärrad Menu-knapp: För att ändra inställningar måste du hålla Menuknappen intryckt i tre sekunder. När du hållit Menu-knappen intryckt i tre sekunder fungerar den som vanligt. Gör du inga tryckningar inom två minuter spärras Menu-knappen på nytt. BARNSPÄRR PÅ START- OCH MENU-KNAPPARNA Du kan förhindra att till exempel ett barn startar torktumlaren eller ändrar inställningar av misstag. Detta gör du genom att spärra Startoch Menu-knapparna enligt nedan. Barnspärr Av/På: Slå av huvudströmbrytaren,, och slå på den igen så att maskinen är i utgångsläget. Tryck fem gånger på Enter-knappen, tryck därefter fem gånger på P3-knappen. De tio tryckningarna skall göras inom femton sekunder. Inom tre sekunder efter sista trycket på P3- knappen ska du sedan välja med - knapparna om du önskar Barnspärr På (siffran 3 visas nere till höger i displayen) eller Av (siffran 0 visas nere till höger i displayen). Starta program med spärrad Start-knapp: För att starta maskinen måste du hålla Startknappen intryckt i tre sekunder. 5

6 Start Stop Menu Enter 4. TORKTUMLARENS DELAR P1 P2 P3 P Luddfilterhållare 2. Typskylt 3. Kondensvattentank 4. Panel 5. Ytterlucka 6. Innerbelysning 7. Fläkt (bakom frontplåten) 8. Kondensor (bakom frontplåten) 9. Luddfilter 6

7 5. PANELEN Torkprogram P1 P2 P3 P4 Start Stop 3-30 Kondens Sensor SVENSKTILLVERKAD Programmering Menu Enter Kondensvattentank 2. Indikeringslampa på/av 3. Huvudströmbrytare 4. Programvalsknappar P1-P4 5. Display 6. Startknapp 7. Stoppknapp 8. Menyknapp 9. Stega bakåt 10. Stega framåt 11. Enterknapp 6. DISPLAY OBS! Displayen släcks om inga knapptryckningar görs inom tre minuter. Displayen tänds åter vid nästa tryck på någon knapp Textfält, visar program, tillval, felmeddelanden m.m. 2. Indikerar att 3 visar vald tid för ett tidsprogram 3. Visar vald tid för tidprogrammen 4. Indikerar valt program 5. Indikerar att ett program är startat 6. Indikerar att ett program är avslutat 7. Se 8 och 9 nedan. 8. Indikerar att fördröjd start är inkopplad. 7 visar då kvarvarande antal timmar till start 9. Indikerar att 7 visar återstående programtid. 7

8 7. RÅD OCH TIPS INNAN DU TORKTUMLAR Här följer några råd du kan ha nytta av innan du börjar torktumla. CENTRIFUGERAT? Textilier som skall torktumlas bör vara centrifugerade med 800 varv/min eller mer. Bättre centrifugering sparar såväl energi som torktid. TVÄTTMÄRKNING Material som kan torktumlas Symbolen betyder att materialet tål torktumling. Bäst lämpade för torktumling är bomullstyger, frotté och konstfibermaterial. Plaggen blir mjukare och luftigare när de tumlas än när de hängtorkas. OBS! Textilslitaget i torktumlaren är obetydligt. Det ludd som fastnar i luddfiltret är damm och fiberrester som bildats när textilierna använts. Torktumla inte heller... material som är märkta "Torkas ej i närheten av värme". plagg som har kemtvättats hemma. skumplast. glasfibermaterial. ylle, skall inte torktumlas på grund av risken för filtning. SORTERA TEXTILIERNA Jämnaste torkningsresultat får du om alla textilierna är av samma material. Stäng blixtlås och knappar, knyt ihop skärp, sortera textilierna och anpassa mängd och temperatur enligt tabellen nedan. OBS! Framför allt trikåtextilier är känsliga för krympning. Använd programmen Skåptorrt, Normaltorrt eller Stryktorrt för detta material. Sträck ut kläderna direkt efter torkningen. Material som inte får torktumlas Symbolen betyder att materialet inte tål torktumling. Vissa material kan smälta eller bli brandfarliga om de utsätts för värme, andra mister sin form eller krymper. TIPS! Använd din nya torktumlare som strykjärn för flanell, piké, collegetröjor och satinblusar i syntet. Skaka plaggen efter centrifugeringen. Torktumla dem sedan i cirka minuter. Ta dem ur torktumlaren och häng upp de släta fuktiga plaggen för eftertorkning. TEXTILMATERIAL MÄNGD TEMPERATUR Vit-, kulör- Bomull och 1/1 (5,0 kg) Normal och syntettvätt linne Polyester/ 1/2 (2,5 kg) Normal bomull Fin- och mild Akryl, rayon, 1/2 (2,5 kg) Låg fintvätt acetat etc. Sortera efter mängd och typ av textilier 8

9 PROGRAM Torktumlaren är försedd med nedanstående programtyper. För att välja andra programtyper än de fyra förinställda, se kapitel 10, Att göra egna program. Extratorrt Detta program är till för textilier som är extra svåra att torka, till exempel jeans med mycket tjocka sömmar. skrynklar sig och blir sträva. Syntetmaterial kan också bli laddade med statisk elektricitet. Ställ in kortare tid om du tumlar vid Normal temperatur. Luftningsprogram Luftningsprogrammet använder du när du bara vill damma ur, vädra eller mjuka upp textilier. Luftningsprogrammet är också bra om du vill ta bort till exempel hundhår från textilierna. Skåptorrt, Normaltorrt De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara "snustorr". Programmet Skåptorrt stänger av värmen något senare än Normaltorrt. Pröva dig fram till det som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier. Stryktorrt Det här programmet stänger av värmen när tvätten är lagom fuktig för strykning eller mangling. TTILLVAL Till varje program kan du göra en del detaljinställningar, s k tillval. För att välja dessa Tillval, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. Följande tillval finns: Kylning Du har möjlighet att välja Normal kylning eller Kort kylning. Normal kylning pågår i 20 minuter och Kort kylning pågår i 15 minuter. Tidsprogram När du torktumlar med tidsprogram och har blandat olika typer av textilier kan det hända att några av plaggen inte blir torra. Kör då de inte riktigt torra plaggen med tidsprogrammet i ytterligare ca 10 minuter. Temperaturen i tidsprogrammet är automatiskt Låg men du kan själv ändra den till Normal, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. OBS! När du använder tidsprogrammet kan plaggen bli övertorra om du har ställt in för lång torktid. Detta kan göra att textilierna krymper eller Signal Maskinen ger dig möjlighet att höra när den har avslutat torkprogrammet. Vid tillvalet Signal På så ljuder en tre sekunder lång signal när programmet är färdigt. Skrynkelfritt Med tillvalet Skrynkelfritt kan du förhindra att textilierna ligger och blir skrynkliga efter torktumlingen. Detta är ett bra tillval om du inte har möjlighet att ta ut textilierna direkt efter avslutat program. Du kan välja programlängden till 1, 2 eller 3 9

10 timmar. Efter avslutat torkprogram kommer trumman att rotera tre sekunder per minut under det antal timmar du väljer. Om du har valt Signal På kommer en signal att ljuda varje gång trumman roterar. ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Ö Temperatur Du kan välja temperatur Normal eller Låg, se kapitel 10, Att göra egna torkprogram. Fördröjd start Du kan skjuta upp starten för ditt torkprogram med upp till 12 timmar. Om du exempelvis väljer Fördröjd start - fem timmar, kommer maskinen att starta programmet fem timmar efter att du tryckt på startknappen. När du stegar dig fram till önskad tid visas denna i displayens nedre högra hörn tillsammans med -symbolen. Se kapitel 10, Att göra egna torkprogram, för att välja Fördröjd start. TORKTID Torktiden beror på många faktorer som mängden tvätt, fuktighetshalt, typ av textilier, anslutningseffekt samt tilluftens temperatur och fuktighet. Självfallet påverkas torktiden också av hur torra du vill ha textilierna när du tar dem ur maskinen. Återstående torktid beräknas ungefärligt och visas (inom fyra minuter efter att torkprogrammet startats) i steg om fem minuter, nere till höger i displayen tillsammans med -symbolen. 10

11 8 TORKTUMLA Torkprogram P1 P2 P3 P4 Start Stop Programmering Menu Enter ATT TORKTUMLA MED EASY CONTROL Enkelt att tumla med några knapptryckningar Din Cylinda torktumlare med EasyControl fungerar som en radiomottagare med snabbval. Men i stället för radiokanaler så väljer du här önskat torkprogram. Vi har ställt in knapparna P1-P4 med fyra vanliga program. Du slår på maskinen och trycker på knappen för önskat program. I vissa fall kan du dessutom ändra programmets längd genom ytterligare någon knapptryckning. Sedan trycker du bara på Startknappen. gram. Där finns också en förteckning och beskrivning över alla tillgängliga programtyper, tillval och övriga inställningar. Om du vill ändra inställningar för P1-P4 Har du andra önskemål kan du själv ändra inställningarna för P1-P4 till dina favoritprogram. Det finns bland annat möjligheter till Tidsprogram och Luftningsprogram. Du kan också anpassa tillval och inställningar som bl a temperatur, klarsignal, kylning och fördröjd start, så att de passar dina behov. På detta sätt kan du ställa in maskinen så att du får exakt det program du önskar när du trycker på exempelvis P1-knappen. Hur du gör för att ändra inställningarna kan du läsa om i kapitel 10 - Att göra egna torkpro- 11

12 1STEG 1. SORTERA TEXTILIERNA 2 Se kapitel 7, Innan du torktumlar. STEG 2. SLÅ PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN Tryck på -knappen I displayen visas nu de fyra förinställda programmen. Displayen släcks om inga knapptryckningar görs inom tre minuter. Tryck på Enter-knappen för att tända displayen igen. Om språket i displayen är fel, se kapitel 12, Felsökning. 3STEG 3. ÖPPNA LUCKAN OCH LÄGG I TEXTIL- IERNA. STÄNG LUCKAN. Stäng luckan försiktigt, den skall inte slås igen. Observera att displayen är släckt så länge som luckan är öppen. 4STEG 4. VÄLJ PROGRAM Välj något av de förinställda torkprogrammen genom att trycka på någon av knapparna P1- P4. Programmen beskrivs i tabellen nedan. Om du vill veta mer om programmen eller ändra de förinställda programmen kan du läsa mer om detta i kapitel 10, Att göra egna torkprogram. 5STEG 5. ÄNDRA EVENTUELLT TID FÖR TID- ELLER LUFTNINGSPROGRAM Om du har gjort ett eget torkprogram, och i det valt Tids- eller Luftningsprogram, kan du enkelt ändra tiden för programmet. OBS! Du kan inte ändra tiden för de program som är inställda från fabriken. Ändra tid: Ändra tiden genom att trycka på - knapparna. Den inställda tiden visas tillsammans med -symbolen uppe till höger i displayen. Dessa ändringar återgår till ursprungsinställningarna efter avslutat torkprogram. PROGRAMKNAPP PROGRAM Kylning Signal TILLVAL Skrynkelfritt TEMPERATUR FÖRDRÖJD START P1 EXTRATORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P2 SKÅPTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P3 NORMALTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h P4 STRYKTORRT NORMAL PÅ PÅ, 1 h NORMAL 0 h 12 De fyra förinställda programmens inställningar.

13 6STEG 6. STARTA TORKTUMLINGEN MED START- KNAPPEN Tryck på Start-knappen för att starta programmet. Texten i displayens nederkant indikerar att programmet är startat. I displayens textfält visas under programmets gång i vilket läge programmet befinner sig. OBS! Om barnspärren är inkopplad måste Start-knappen hållas inne under tre sekunder för att programmet skall starta. För att koppla in/ur barnspärren, se kap 3, Barnsäkerhet. UNDER TORKTUMLINGEN Återstående torktid Återstående torktid beräknas ungefärligt och visas i steg om fem minuter, nere till höger i displayen tillsammans med -symbolen. Tiden visas inom fyra minuter efter att torkprogrammet startats. 7STEG 7. DÅ TORKPROGRAMMET AVSLUTATS - TAG UT DE TORKADE TEXTILIERNA Texten i displayens nederkant samt signal (om tillvalet Signal är På) indikerar att programmet avslutats. Öppna luckan och ta ut de torktumlade textilierna. Efter varje torktumling ska luddfiltret rensas och kondensvattentanken tömmas. 8STEG 8. RENGÖR LUDDFILTRET EFTER VARJE PROGRAM 1. Ta tag i filtrets handtag och dra det mot dig. 2. Dra upp filtret ur filterhållaren. 3. Öppna filtret och stryk bort luddet med handen. 4. Vik ihop filtret och sätt tillbaks det i filterhållaren. 1 2 Om du vill lägga i mer tvätt Om du vill lägga i eller ta ur tvätt efter att du startat maskinen behöver du bara öppna luckan. Trumman stannar då automatiskt. För återstart: Stäng luckan och tryck på Startknappen. Programmet startar där det avbröts. VARNING! Om luddfiltret sätts igen helt kan maskinens överhettningsskydd utlösas. För att kunna starta maskinen måste filtret rensas och överhettningsskyddet återställas, se kapitel 12, Felsökning. Om du vill avbryta eller byta program Håll inne Stop-knappen under tre sekunder. Programmet nollställs och du kan välja nytt program. 9STEG 9. TÖM KONDENSVATTENTANKEN EFTER VARJE PROGRAM Dra ut kondensvattentanken, töm ut vattnet och sätt tillbaka tanken. Om kondensvattentanken blir överfylld av- 13

14 bryts programmet och felmeddelandet Överfyllnad, visas i displayens textfält. Töm behållaren och tryck på Start-knappen så startar programmet där det avbröts. OBS! Dra inte ut kondensvattentanken när tumlaren är igång. Det kan då läcka ut vatten i maskinen. TIPS! Eftersom kondensvattnet är avkalkat kan det användas till ångstrykjärn. Sila genom ett kaffefilter. Om du vill att vattnet ska tömmas automatiskt, se Installationsanvisningen. STEG 10. NÄR DU TORKAT FÄRDIGT - SLÅ AV HUVUDSTRÖMBRYTAREN 14

15 9. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN - FÖRINSTÄLLDA TORKPROGRAM För nedan angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar: Tilluftens temperatur:20 C. Tilluftens fukthalt: 65 %. Torktemperatur: Normal ( ), Låg ( ). Elementeffekt: 2500 W. Bomullstextilierna är, innan torktumling, centrifugerade med 800 och 1600 varv/minut (lång centrifugering) i Cylinda tvättmaskin. Övriga textilier (strykfritt och acryl) är, innan torktumling, centrifugerade med 800 varv/minut (kort centrifugering) i Cylinda tvättmaskin. PROGRAM MATERIAL FYLLNADSGRAD ENERGIFÖRBRUKNING PROGRAMTID ( ca kwh) (ca minuter) 800 rpm rpm 800 rpm rpm P1 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,8-3, Extratorrt P2 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,5 2, Skåptorrt Strykfritt, poly- Max (2,5kg) 1, ester/bomull, P3 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 3,2-2, Normaltorrt Strykfritt, poly- Max (2,5kg) 1, ester/bomull, Acryl, rayon, Max (2,5 kg) 1, acetat, P4 Bomull, linne, Max (5,0 kg) 2,5-1, Stryktorrt 15

16 10. ATT GÖRA EGNA TORKPROGRAM ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR P1-P4 I detta kapitel beskrivs hur du ändrar inställningar och tillval för de förinställda torkprogrammen P1-P4. På det sättet kommer du att genom några enkla knapptryckningar kunna starta det program med de tillval och inställningar du önskar. Ändringarna sparas och kommer att vara tillgängliga varje gång du skall torktumla. Återställa förinställda program Du kan alltid återställa de förinstaällda torkprogrammen till originalinställningarna. Gör så här: 1. Håll inne knappen för det program (P1-P4) du vill återställa. 2. Tryck in Enter-knappen, utan att släppa programknappen. 3. Släpp båda knapparna. Programmet är nu återställt. Begränsningar Endast inställningar som är tillåtna visas i displayen. Det går alltså inte att välja felaktiga kombinationer av misstag. Anteckna dina ändringar För att komma ihåg vad som ingår i dina torkprogram rekommenderar vi att du antecknar dina nya inställningar så du kommer ihåg dem när du skall använda maskinen. Avbryta inmatningen Om du ångrar dig eller glömt var du är i programmeringen kan du återgå till utgångsläget genom att stänga av maskinen med huvudströmbrytaren,, och sedan slå på den igen. Återställ sedan programmet enligt ovan. Översikt På detta uppslag visas en översiktsbild över torktumlarens funktioner. Sidorna därefter ger dig en mer detaljerad förklaring om hur du gör dina egna programinställningar. Om du vill ändra flera inställningar för samma program, fortsätt genom att trycka MENU direkt efter ENTER. Extratorrt Skåptorrt Normaltorrt Stryktorrt Tidsprogram Luftning För tidsprogram och luftning skall programlängd väljas efter val av program. Enter 16

17 SÅ FUNGERAR MENYSYSTEMET Du använder fyra knappar för att programmera De knappar du främst kommer att använda när du gör dina ändringar är Menu -, -, - och Enter -knapparna Genom attt följa informationen i displayen så går ändringarna snabbt och enkelt. Mer information följer på de följande sidorna. Ändra en sak i taget När du skall ändra inställningarna för P1-P4 går du metodiskt tillväga och ändrar en sak i taget. P1 P2 P3 P4 Menu Välj inställning med eller och gå vidare till nästa tillval med Enter Kylning Kort/Normal Signal Av/På Skrynkelfritt 0-3 h Normal Låg 0 timmar 1 timmar timmar Inställningarna visas i displayen. Du kan nu använda programmet. 17

18 1STEG 1. ÄNDRA PROGRAMTYP Det finns flera programtyper förberedda i maskinen. Du kan själv bestämma vilken programtyp du vill ha förinställd. Programtyperna framgår av tabellen på nästa sida. Där ser du också vad som ingår i programmen och vilka övriga inställningar du kan göra. Vill du inte ändra programtyp: Vill du endast ändra tillval, temperatur eller fördröjd start som skall gälla för det nuvarande programmet kan du gå vidare direkt till Steg 2, 3 eller 4. Ändra programtyp: 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) du vill ändra programtyp för. 2. Tryck en gång på Menu-knappen. 3. Stega fram med -knapparna till önskad programtyp. De programtyper du kan välja mellan är följande: Extratorrt, Skåptorrt, Normaltorrt, Stryktorrt, Tidsprogram och Luftning. Se vidare på nästa sida. 4. Tryck en gång på Enter-knappen för att lagra ändringen. OBS! Om du väljer Tids- eller Luftningsprogram skall du också välja hur lång tid du vill köra programmet. När du valt programtyp och tryckt på Enter-knappen, stega dig fram med - knapparna till önskad tid. Tryck därefter en gång på Enter-knappen för att bekräfta valet. Observera att du alltid kan ändra tiden tillfälligt när du skall köra ett tidsprogram eller luftningsprogram, se kap 8, Torktumla. 2STEG 2. ÄNDRA TILLVAL Till varje program kan du göra en del detaljinställningar, s k tillval. En förteckning över de tillval som finns finner du på nästa sida. Vissa tillval är förknippade med begränsningar, vilket innebär att de bara kan användas för t ex vissa program. Se tabellen. Vill du inte ändra tillval Vill du inte ändra tillvalen, hoppa direkt till Steg 3 eller 4. Ändra tillval 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra tillval. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj tillval visas i displayen. 3. Ändra eventuellt inställningen med. 4. Lagra inställningen och gå till nästa tillval genom att trycka en gång på Enter-knappen. 5. Upprepa punkt 3-4 för alla tre tillvalen. De inställda tillvalen kommer nu aktiveras varje gång du väljer det aktuella programmet. 18

19 TABELL ÖVER PROGRAMTYPER 4VSKVEQX]T &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Extratorrt Skåptorrt Normaltorrt Stryktorrt Tidsprogram ( min) Luftning ( min) Används för textilier som är extra svåra att torka. Detta program stänger av värmen när tvätten är torr, utan att vara snustorr. Som Skåptorr. Skåptorr stänger dock av värmen något senare än Normaltorr. Detta program stänger av värmen när tvätten är lagom fuktig för strykning eller mangling. Detta program torkar textilierna under den tid du angivit. Tiden anges direkt efter du tryckt på Enter-knappen då du ändrat programtyp för programknappen. Det går att justera tiden tillfälligt vid varje torktillfälle. Detta program tumlar textilierna utan värme under den tid du angivit. Tiden anges direkt efter du tryckt på Enter-knappen då du ändrat programtyp för programknappen. Det går att justera tiden tillfälligt vid varje torktillfälle. Temperaturen sätts automatiskt till låg, men detta kan du ändra med Steg 3, se nästa sida. TABELL ÖVER TILLVAL 8MPPZEP &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Kylning Lång/Kort Signal På/Av Skrynkelfritt (0, 1, 2 eller 3 timmar) Lång Kylning pågår i 20 minuter. Kort Kylning pågår i 15 minuter. Vid tillval Signal På så ljuder en tre sekunder lång signal när programmet är färdigt. Vid tillval Signal På tillsammans med tillvalet Skrynkelfritt (1-3 timmar) ljuder en signal varje gång trumman roterar efter avslutat torkprogram. Efter avslutat torkprogram kommer trumman att rotera tre sekunder per minut under det antalet timmar du väljer. Vid tillvalet Skrynkelfritt (1-3 timmar) tillsammans med tillvalet Signal På ljuder en signal varje gång trumman roterar under inställd tid. 19

20 3STEG 3. ÄNDRA TEMPERATUR Vill du inte ändra temperatur Vill du inte ändra temperatur, hoppa direkt till Steg 4. Ändra temperatur 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra temperatur. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj temperatur visas i displayen. 3. Ändra inställningen till låg eller normal med. 4. Lagra inställningen genom att trycka en gång på Enter-knappen. 4STEG 4. ÄNDRA FÖRDRÖJD START Vill du inte ändra fördröjd start Vill du inte ändra fördröjd start kan du hoppa över Steg 4 och maskinen är klar att använda det program du ställt in. Ändra fördröjd start 1. Tryck på programknappen för det program (P1-P4) som du vill ändra fördröjd start. 2. Stega fram med Menu-knappen tills texten Välj fördröjd start visas i displayen. 3. Stega med eller till det antal timmar du vill förskjuta starten av torkprogrammet med visas i displayen. 4. Lagra inställningen genom att trycka en gång på Enter-knappen. Programmet är nu klart att använda. TABELL ÖVER INSTÄLLNINGAR -RWXÇPPRMRKEV &IWOVMZRMRK %RQÇVORMRKEV Temperatur Normal/Låg Fördröjd start (0..12 timmar) Temperatur Låg används vid torkning av exempelvis fintvätt och mild fintvätt. Se vidare kap 7, Råd och tips innan du torktumlar. Om du väljer Fördröjd start till t ex fem timmar kommer maskinen att starta fem timmar efter att du tryckt på startknappen. 20

21 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING RENGÖRING AV LUDDFILTRET Luddfiltret skall rensas från ludd efter varje torktumling. Om du har mycket kalkhaltigt vatten kan detta ge luddfiltret en kalkbeläggning. Kontrollera när du rensar luddfiltret från ludd om en kalkbeläggning uppstått och tvätta i så fall av luddfiltret för hand. TÖMNING AV KONDENSVATTENTANKEN Kondensvattentanken ska tömmas efter varje tumling. Dra ut kondensvattentanken, töm ut vattnet och sätt tillbaka tanken. 1. Ta tag i filtrets handtag och dra det mot dig. 2. Dra upp filtret ur filterhållaren. 2 Om kondensvattentanken blir överfylld avbryts programmet och felmeddelandet Överfyllnad, visas i displayens textfält. Töm behållaren och tryck på Start-knappen så startar programmet där det avbröts. OBS! Dra inte ut kondensvattentanken när tumlaren är igång Öppna filtret och stryk bort luddet med handen. Skölj av filtret så att eventuell kalkbeläggning försvinner. RENGÖRING AV MASKINENS UTSIDA Rengör utsidan och programpanelen med milt rengöringsmedel. Använd inga lösningsmedel, de kan skada maskinen. Duscha inte heller maskinen med vattenstråle. OBS! Låt inte damm samlas runt maskinen. Håll rent och svalt runt torktumlaren; damm, värme och fukt förlänger torktiden. 4. Vik ihop filtret och sätt tillbaks det i filterhållaren. 21

22 RENGÖRING AV FLÄKTEN Kontrollera någon gång per år om fläkthjulet behöver rengöras. 1. Slå av huvudströmbrytaren. 2. Tag loss nedre frontplåten. 6. Sätt tillbaka fläkthjulet och skruva på muttern. 7. Sätt tillbaka fläktkåpan, se till att hakarna håller kåpan på plats. 8. Sätt tillbaka frontplåten. 3. Skruva loss säkerhetsskruven (1) och böj ut de fyra hakarna (2) och tag loss fläktkåpan Håll i fläkthjulet och skruva loss muttern. RENGÖRING AV KONDENSORN Kondensorn bör rengöras minst tre gånger per år. Om du har husdjur måste kondensorn rengöras oftare. 5. Tag ut fläkthjulet och rengör den med vatten och en borste. 1. Slå av huvudströmbrytaren. 2. Tag loss frontplåten. 22

23 3. Öppna luckan till kondensorn genom att vrida de två vreden moturs. 6. Sätt tillbaks frontplåten. 4. Tag ut kondensorn och spola rent lamellerna med hjälp av t ex en handdusch. Peta inte i lamellspringor - na, du kan skada kondensorn. Använd inga spetsiga metallföremål vid rengöringen. OBS! Kondensorn får ej köras i diskmaskin Sätt tillbaka kondensorn. Var uppmärksam på att den sätts tillbaka på rätt sätt. Kondensorns ovansida är märkt upp, up, och oben. UPP UP OBEN 23

24 12. FELSÖKNING MASKINEN STARTAR INTE Kontrollera att ytterluckan är ordentligt stängd. att huvudströmbrytaren är intryckt. att du ställt in programmet eller önskad tid på tidsprogrammet rätt. att inte Fördröjd start är vald. att eventuell stickpropp är ansluten. att husets säkringar (proppar) är hela. Låt två proppar byta plats. Man kan inte alltid se utanpå, om en propp är trasig. att inte överhettningsskyddet löst ut, se nedan. ÖVERHETTNINGSSKYDD Överhettningsskyddet stänger av torktumlaren om temperaturen är för hög, till exempel därför att damm täpper igen luddfiltret. Rensa filtret, töm kondensvattentanken och gör ren kondensorn. Återställ sedan överhettningsskyddet genom att trycka på gummimembranet på maskinens baksida. INGEN INNERBELYSNING Kontrollera att huvudströmbrytaren är intryckt. att eventuell stickpropp är ansluten. att husets säkringar är hela. Låt två säkringar byta plats. Man kan inte alltid se utanpå, om en säkring är trasig. att inte lampan gått sönder. Lampan sitter inne i torktrummans överkant, direkt innanför öppningen. Skruva loss plasthöljet som skyddar lampan och skruva sedan ur lampan och byt ut den om den är trasig. TORKNINGEN TAR FÖR LÅNG TID Töm kondensvattentanken och kontrollera att luddfiltret eller kondensorn inte är igensatta, se kapitel 11, Skötsel och rengöring. För lång torktid kan också bero på att kondenstumlaren är placerad i ett alltför litet utrymme och att luften i rummet (kylluften) blir för varm. Se till att tumlaren får tillgång till mer kall luft, till exempel genom att öppna dörrar och/eller fönster. FELMEDDELANDEN I displayens textfält visas om ett fel uppstått under programmets gång. För att komma ur felmeddelandena efter åtgärd enligt nedan, stäng av maskinen eller byt program. Vissa fel kan du kontrollera och åtgärda själv: Maximal programtid. När maskinen har gått maximal tid (3 timmar) stannar maskinen. Kontrollera och byt ut eventuellt trasiga säkringar i husets elcentral. För att komma ur felmeddelandet, stäng av maskinen eller öppna luckan. Hjälper inte detta, ring Cylinda service. Sensorfel. Fel i fuktighetssensorn. Detta felmeddelande kan också visas om du kör redan torra kläder eller tom maskin. Öppna luckan, så försvinner meddelandet. Om inte, ring Cylinda service. Överfyllnad. Innebär att kondensvattentanken är full. Töm den och starta om. Kommer Felmeddelandet upp igen kan det betyda att nedre 24

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer