IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr

2 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Välkommen! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 PENSIONÄRSFÖRENINGEN IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. April 2013 Styrelsen har ordet 4 Rapport från årsmötet 6 Information från KPR 7 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 8 Sjuksköterskor som blir sjuka granskar vården 10 Vad har hänt sedan sist? 14 Dan Andersson 14 Ludvig Rasmussons intryck från Kina 15 Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg 18 Helsingfors - Kristina från Duvemåla 19 Kommande program 21 Anslagstavlan, ABF 23 Tra ik 25 Friskvårdsaktiviteter 27 Kommuninfo 28 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Marie-Louise Björkman Kära medlemmar! I veckan har det varit vårdagjämning och visst önskar vi att det var mer vår i luften än den fortsatta iskylan, som kryper in i märg och ben. Men känn efter - visst värmer solen lite om vi vågar titta upp från de förrädiska is läckarna på våra trottoarer och visst rinner smältvatten från de upplogade stora, fula snöhögarna! Vid hundpromenaden häromdagen mötte jag en liten licka, som efter hon klappat taxen Sigge, sträckte ut armen och pekade på solen och sa: Titta solen! Ja e jätteglad! Och det blev jag också hela långa dagen! Apropå hundpromenader kan jag inte förstå att hundägare inte plockar upp efter sina älsklingar. Det ser förskräckligt ut nu i snösmältningen (och annars också) och hur det blir när vårvärmen kommer vill jag inte tänka på. Sen kunde kanske kommunen hjälpa till med att sätta upp lite ler avfallskorgar? Den 21 februari samlades ett fyrtiotal medlemmar i Änglagaraget till årsmöte 2013 och mumsade semlan samtidigt som Monica Wikman på sitt oefterhärmliga sätt redogjorde för resultat- och balansräkning och budget och ick därefter höra Sven Ydell på sitt humoristiska vis läsa upp revisionsberättelsen. Föreningens valberedning, med Lillemor Céwe i spetsen, hade lagt ner ett stort arbete att fylla de luckor som uppkommit i styrelsen, inte mindre än fyra nya ledamöter kunde hälsas välkomna! Som vanligt önskar styrelsen och framförallt programkommittén förslag från er medlemmar om hur ni vill att vårt program skall se ut. Hör av er! Jag vill redan nu påminna om vår traditionsenliga vårut lykt som i år går av stapeln den 29 maj då vi styr kosan mot det nya konstmuséet Artipelag i Gustavsberg. Det är väl fantastiskt att det skapas nya museer i vår närhet och detta av privatpersoner. Skaparen av just Artipelag började bland annat med att få en strålande idé nämligen 4

5 Baby Björns barnsele, som hjälpt många mammor och pappor att bära sina barn nära, utan att få värk i rygg och axlar. Men än så är det långt till vår innan dess skall förköpsremsorna på SL sluta säljas den 31 mars och som så ofta har informationen från SL varit mycket dålig. Accesskortet som ersätter remsan är naturligtvis både smidigt och bra om man reser varje dag, men vi som slutat arbeta och bara åker någon gång då och då och kanske mellan olika zoner får det krångligare. Vi hoppas kunna ordna ett föreningsmöte där en representant från SL deltar innan sommaren för att få lite reda i nyordningen. Lite nostalgi kan man väl få känna så här när Valborg närmar sig. Valborgsmässoafton ordet klingar säkert i mångas öron med glada minnen från studenttider i Uppsala och Lund. För mig som kommer från Linköping är Valborg för alltid förknippat med Majkarnevalen och Bonnkapälle. Gymnasisterna från Högra Allmänna Läroverket började redan 1860 med en karneval genom Linköpings gator. På vagnar dragna av hästar och traktorer skojades det med politiker både i staden och staten och andra händelser under året och hela karnevalen avslutades med en vagn med Bonnkapälle som spelade verklig gladjazz. Reglerna för Bonnkapälles klädsel var klart angivna: frack med emblem av korslagd bas iol och dynggrep, därunder väst med samma emblem. Shännten (Dirigenten) samma men med vita byxor och dirigentpinne en färsk kosvans eller väl konserverad. En av stadens stora pojkar Tage Danielsson var tongivande i karnevalen under sina år som gymnasist på HAL. Tyvärr är karnevalen borta sen ett par årtionden sen då linköpingsborna tröttnade på alltför mycket drickande och nedskräpning i karnevalens spår. (Jmf. dagens studentskjutsar ) Men än kan jag sluta ögonen och höra Down by the riverside med härligt blås ljuda mellan gatorna alltmedan knäna minns den iskalla vinden, man skulle ju alltid sluta med långstrumpor till Valborg kallt eller inte Med önskan om en glad vår, om än troligen kortvarig, önskas i detta föreningens sommarnummer också en skön och lång sommar! 5

6 RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2013 Ett drygt 40-tal av föreningen Idun:s medlemmar samlades den 21 februari till årsmötet Som förra året ägde mötet rum i Änglagaraget i Djursholm. Den traditionella semlan hade till deltagarnas glädje vuxit i omfång. Anna Strååt framförde vid lygeln några kända klassiska stycken. Ekonomiansvariga Monica Wikman gav som vanligt en livfull och innehållsrik redogörelse för föreningens stabila ekonomi. Sven Ydell vår eminente revisor lämnade revisionsberättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Budgeten för 2013 presenterades och godkändes. Årsavgiften 225 kr behölls oförändrad. Förslag till ny styrelse presenterdes av valberedningens ordförande Lillemor Céwe. Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö hade undanbett sig omval. Till nya ledamöter valdes Jan Gundberg, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén och Ingrid Kärnekull. Tom Thyblad omvaldes till ordförande. Då även revisorerna Sven Ydell och Börje Johansson avböjt omval, utsågs Sven Hedman och Klas Stackegård till ordinarie revisorer med Marie Gadd och Rolf Skogsborg som suppleanter. Vidare utsågs Tom Thyblad och Marie-Louise Björkman till ordinarie ledamöter i KPR med Jan Halldin och Rita Liljeström som ersättare. Till ny valberedning utsågs Gunnar Helsing, ordförande, Gunnar Andrén och Christina Thyblad. Vid föregående årsmöte föreslog lera medlemmar att föreningen skulle anordna enklare träffar utan direkta program. Detta har styrelsen ordnat under året, men det har visat sig att mycket få medlemmar har deltagit. Kostnaderna som därigenom uppkommit gör att styrelsen föreslår att försöket med torsdagsträffar läggs ned. Årsmötet beslutade enligt förslaget. Inga motioner förelåg. 6

7 Ordföranden tackade Lillemor Céwe för det stora och ansvarsfulla arbete hon gjort under lera år som ordförande i nomineringskommittén. Vidare framförde han ett stort tack för det gedigna arbete som de avgående styrelseledamöterna Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö lagt ner i styrelsen liksom ett tack till avgående revisorer. Sedan mötesordföranden Cecilia Sylten avslutat mötet tackades hon också för dagens insats. INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Sammanträde 11/2 - Lokala Värdighetsgarantier Projektledare Margareta Funemyr redogjorde för en sammanställning av förslag på lokala värdighetsgarantier. Dessa förslag formulerades vid en uppstartskonferens den januari I nordostkommunerna kommer lokala projektgrupper startas i februari. Projektgrupperna kommer att träffas regelbundet fram till 13 juni, då förslag på garantier ska vara framtagna. När förslagen är färdigformulerade ska de ut på remiss. Vid årsskiftet ska garantierna vara klara att tillämpas. Information från socialkontoret Anna-Maria Persson tf avdelningschef, informerade om personalläget på socialkontoret. En ny utvecklingsledare har anställts - Susanne Lif som börjar den 22/4. Äldre och LSS avdelningen får en ny chef Britt- Marie Ekström som börjar den 6/5. Isabella Jernbeck informerade om att budgeten kommer att vara klar till försommaren och beslut fattas i socialnämnden. Öppna jämförelser är en årlig publikation från SKL. I den publiceras 7

8 rapporter i vilka man jämför kvalitet, resultat och kostnader för verksamheter drivna av kommuner och landsting. Danderyds kommun har inte uppnått önskvärt resultat i jämförelserna. Målet är att Danderyd skall nå hög nationell klass. Beträffande hemtjänsten har ersättningen till utförarna höjts med 10% under Ersättning för dubbelbemanning och obekväm arbetstid betalas separat. Sedan införandet av tidsregistreringsinstrumentet har den utförda tiden hos kund minskat i jämförelse med tidigare år. Riktlinjerna för hemtjänsten är reviderade. Nya insatser som tillkommit är tvätt varannan vecka, promenad samt tillsynstädning av hygienutrymmen. Riktlinjerna är ett styrdokument för biståndshandläggarna. En förkortad version kommer att tas fram och läggas ut på hemsidan. Det är ännu inte fastställt vilken tomt som kommer att kunna användas till det planerade äldreboendet i Danderyd. Tänkbara platser är Solgården men det inns även andra lämpliga tomter i kommunen. Kommunstyrelsen arbetar med frågan. RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad * Utvecklingen av ickstölder är konstant. Under 2012 förekom 85 fall varav 25 rörande personer över 65 år. * Tendensen beträffande stöld i bostad är densamma. Under 2012 förekom 55 fall varav 34 rörande personer över 65 år. * Beträffande ickstölderna i City anmäldes fall. I Danderyd är den vanligaste platsen Mörby Centrum och T-banan. * Flera personer har under året gripits av polisen, exempel på brott: 8

9 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa som driver den med bidrag från Arvsfonden. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

10 Fickstölder, personer har tagit sig in i lägenheter och bett om vatten, vara bekant till granne, sälja mattor, posten har kommit fel etc. * Polisen kommer att stå i Mörby Centrum vid några tillfällen under april och maj. * Seniordagen i Mörby Centrum är i år den 12 november. * Polisens uppdelning på 21 län kommer att år 2015 bli endast en organisation. Hur det kommer att påverka Danderyd är i dagsläget okänt. SJUKSKÖTERSKOR SOM BLIR SJUKA GRANSKAR VÅRDEN Jan Halldin, leg. läk, med. dr. Ett sätt att mer få ökad kunskap om hur vi idag inom vården tar hand om de svårast sjuka är att lyssna till vad vårdarbetare som själva blivit allvarligt sjuka har att säga om hur de blivit behandlade inom vården. I detta fall kommer jag att utgå från boken Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient [1] skriven av Petra Lilja Andersson, sjuksköterska, universitetslektor och forskare med bidrag av Ami Hommel, sjuksköterska och klinisk lektor. I sin första del tar boken upp vittnesmål från vården. Vittnesmålen handlar om berättelser från fem kvinnor, alla sjuksköterskor med lång erfarenhet och som dessutom arbetar eller har arbetat med att utbilda blivande sjuksköterskor. Gemensamt för de fem sjuksköterskorna är att de har drabbats av en svår livshotande sjukdom eller olyckshändelse. Två av dem är vid bokens utgivning döda. I bokens andra del förs resonemang om olika frågor och perspektiv på vården som lyfts fram i de fem berättelserna. Berättelserna visar att dessa sjuksköterskor, som vet hur god vård skall 10

11 bedrivas, nu när de själva blir patienter möter en verklighet där de får erfara att vården brister i lera olika avseenden. Den svårt cancersjuka Lilian har lera gånger upplevt att sjuksköterskorna på akutmottagningen inte ser henne. Vid ett tillfälle ick hon snabbt smärtlindring men säger att ingen visade någon empati. Vid ett annat tillfälle mådde hon väldigt illa. Hon ick stolpiller men hade önskat att sjuksköterskan hade hjälpt henne genom att ge pillren med större värdighet och inte bara forcerat in dem på ett brutalt sätt. Hon hade också önskat att någon hade frågat henne hur hon egentligen mådde. Hon vet att de existentiella frågorna är svåra att ställa men önskar att någon ändå hade gjort det. Droppställningarna var inte avtorkade nedtill och dammet låg tjockt. Den också svårt cancersjuke Linda vill bli lyssnad på och det skapar ledsenhet och ilska hos henne när detta brister i vården. Hon säger att läkaren skulle ringa på en torsdag men först på fredagen ringde han när hon hade pågående sjukgymnastik. Detta gjorde henne ledsen, besviken och kränkt. Hon har upplevt sjukhusmaten som väldigt dålig. Hon saknar kontinuitet i vården, hon får ständigt träffa nya läkare och sjuksköterskor. Hon tycker att teamsamverkan är obe intlig. Anna mötte en läkare, som visade en sådan värme och empati men som gjorde några graverande missar vilket kanske beroende på kultur och språksvårigheter. Hon upplevde att vaktmästaren som körde henne på natten i kulverten i långa korridorer visade henne en sådan medmänslighet. Elisabet blev påkörd av en bil och kom till en intensivvårdsavdelning, sedan vidare till en vårdavdelning och därefter till två olika rehabiliteringsboenden. Elisabet tyckte inte att personalen trodde på henne och hennes möjligheter att uppnå sina mål. Teamsamverkan saknades också. Anna-Karin drabbades av bröstcancer. Hon mötte en läkare som inte alls lyssnade på vad hon sa och frågade om. Hon tyckte läkaren helt 11

12 saknade empati. På strålbehandlingen träffade hon dock en röntgensjuksköterska som hon upplevde som den bästa sjukdomskontakt hon någonsin hade haft. Hon upplevde problem med telefonkontakten efter operationen. Hon kom till en telefonsvarare men ingen ringde tillbaka. I bokens andra del sägs att vårdens fokus alltför ensidigt legat på ekonomi och produktion vilket det inte är svårt att hålla med om. Politikerna ställer allt ler krav där det ekonomiska målet är överordnat. Vårt land tillhör numera bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare vilket enligt min mening är oacceptabelt. Bokens författare säger att det självklart inte går att dra generella slutsatser ifrån vården på grundval av endast fem berättelser. Berättelserna pekar dock på viktiga förbättringsområden Det har under lång tid varit relativt tyst i vården från både läkar- och sjuksköterskehåll i dessa frågor. Jag upplever det därför positivt med denna bok som pekar på en del aktuella brister inom vård och omsorg. Bokens slutsatser får också stöd av journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade granskning av sjukvården i artikelserien Pengar & prislappen i Dagens Nyheter februari-mars Tre företrädare för Svenska Läkaresällskapet skrev söndagen den 7 april på DN-debatt en artikel med rubriken Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion. De tre företrädarna instämmer helt i Zarembas kritik av svensk sjukvård av idag och påpekar att dessa marknadsprinciper från näringslivet där läkekonst ersatts av sjukvårdsproduktion riskerar att urholka fundamentala etiska principer som sjukvården alltid baserats på och riskerar även i förlängningen såväl patientsäkerheten som arbetet med jämlik vård. Budskapet från dessa tre läkarföreträdare ger liksom Zarembas artikelserie och ovan nämnda bok om och av sjuksköterskor tydliga signaler om att en förändring av styrningen av svensk sjukvård är nödvändig. Jag skulle också önska att företrädarna för pensionärsorganisationerna 12

13 Gör livets största affär lite enklare. Och bättre. NYHET! FASTIGHETSMÄKLARE BANK FÖRSÄKRING JURIST Nu ingår juridisk rådgivning när du tar bolån hos oss eller säljer med våra fastig hetsmäklare. Välkommen in till oss på Mörby Centrum. Mörby Centrum Vardagar Lördagar Söndagar

14 mer aktivt gick in i denna debatt om svensk sjukvård en vård som vi som äldre fram till livets slut blir alltmer beroende av. Referens [1]: Andersson P L med bidrag av Hommel A. Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient. Stockholm: Natur & Kultur, VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Dan Andersson Jan Halldin En torsdag i början av februari bjöd Jannika Häggström, med rötter i Helsingfors, oss på en Dan Anderssoneftermiddag på Kevinge värdshus. Hon berättade livfullt ur författarens liv och framför allt bjöd hon på mycket uppskattade visor av Dan Andersson där den talrika publiken (ett fyrtiotal personer) kunde delta tack vare de vishäften som delades ut. Dan Andersson påträffades död vid 32 års ålder den 16 september 1920 i cyanväteförgiftning på Hotell Hellman i Stockholm. Cyanväterökning mot ohyra hade genomförts på hotellet ett par dagar innan. Flera unga författare hade på den tiden Dan Andersson som en förebild. En av dem var Ivar Lo-Johansson, som var närmast besatt av Dan Andersson. Trots att Ivar Lo personligen inte hade träffat honom försökte han lägga sitt hår och klä sig som honom samt kopiera hans sätt att gå. Ivar Lo har beskrivit detta i sin självbiogra i Stockholmaren (1954). Ivar Lo skriver att han den 18 september mot natten hade varit ute och gått. Plötsligt hade han kommit in på Hantverkargatan, där Karolinska Institutet då låg. Klockan var vid tvåtiden. Det ösregnade. Han gick fram till en poliskonstapel och frågade om denne hade nyckeln till bårhuset. Konstapeln sa - hur så? Ivar Lo ville se en person därinne och bejakade 14

15 att det var en släkting som han skulle identi iera (även om så inte var fallet). Konstapeln skall enligt Ivar Lo ha släppt in honom på bårhuset och Ivar Lo ick för första gången träffa Dan Andersson fast nu som död. Om ovanstående möte på bårhuset mellan Ivar Lo och den döde Dan Andersson verkligen ägt rum (även om det litterärt är sant) därom tvista de lärde. Göran Greider säger i sin bok om Dan Andersson från 2008 att det knappast är sant. Bland annat inns episoden inte med i Ivar Los senare memoarer Asfalt (1979) från tidsperioden För mig framstår det också som närmast osannolikt att en poliskonstapel mitt i natten släpper in en person på Karolinska Institutets bårhus. Kina med tonvikt på Shanghai Ann-Charlotte Sillén Vi samlades på Klingsta äldreboende den 7 mars för att lyssna till Ludvig Rasmussons berättelser om Kina. Ludvig har varit i Kina tio gånger och även i Taiwan, som är en demokratisk stat med ett mycket vackert landskap. Den mesta tiden har Ludvig tillbringat i Shanghai, där han har en son som bor och arbetar. Ludvig är journalist, författare och kåserar ofta i radion. Shanghai är en stad i snabb utveckling. En skyskrapa per dag byggs och snabbtågstra iken bara växer och växer. Det inns metro och många motorvägar. Shanghai blev stad på 1860-talet och var då en engelsk hamnstad. Staden ligger på två sidor om loden Hyangho, är en av världens största städer med ca 10 miljoner människor deklarerades kinesiska folkrepubliken. Kvinnor skulle då ha lika stor rätt som män. Barfotaläkare placerades ut och omplacering av folk utfördes. Ett stålverk skulle innas i alla städer. Jordegendomar kon iskerades och kommunaliserades. Under kulturrevolutionen dog 3-4 milj. människor och många ville ly. Enbarnspolitiken infördes. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Mandarin är det största språket och det erfordras kunskap om ca 2000 tecken för att kunna läsa. Kinas befolkning uppgår idag till 1,3 miljarder varav bor på landsbygden. När det gäller mat är nudlar den viktigaste födan i norra Kina och ris i de södra delarna av landet. 8 februari i år inföll Ormens år. Ormens år kan innebära stora förändringar. Ormar är starka, rationella och lite mystiska. Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg Karl-Johan Fyrö Måndagen den 18 mars var vi ett 25-tal som lyssnade till Bengt Jangfeldt som skrivit boken Raoul Wallenberg. En biogra i. Jangfeldt berättade och visade bilder från Raouls uppväxt utan far, studierna, åren utomlands, utanförskapet i släkten, tiden i Budapest, arresteringen och försvinnandet i Sovjetunionen. En berättelse om en ung man som växte upp i en privilegierad miljö och inom en familjedynasti med högt ställda förväntningar - en familjedynasti som inte gav honom den plats hans farfar Gustaf Wallenberg, storebror till Marcus, förberedde honom för när Raouls far dog ung strax innan Raoul föddes. Raoul var en måttligt framgångsrik affärsman som i andra världskrigets slutskede av UD och amerikanska regeringen skickas på ett livsfarligt uppdrag till Budapest, där hans initiativförmåga och organisationstalang gjorde att judar räddades undan deportation och död. Jangfeldts kunskaper i ryska och att han som den förste fått fri tillgång till Wallenbergarkivet har gjort att han fått en unik insikt i Raouls liv och försvinnande. Hans uppfattning är att Raoul Wallenberg dog 1947 som ryssarna uppger, men om det var en naturlig död kunde han inte uttala sig om. 18

19 Helsingforsresa till Svenska teatern - Kristina från Duvemåla Monica Wikman Den 10 april träffades en samling på 17 personer från SPF IDUN i Silja Lines terminal för båtresa till Helsingfors för att se Kristina från Duvemåla. De lesta av oss kände inte varandra, men det löste sig snabbt. Då Ann-Charlotte Sillén, som ansvarade för resan, delade ut biljetterna med hytterna, visade det sig att hyttkompisen inte var den man tänkt sig. Viss förvirring uppstod och nu måste vi ju kolla med varandra vilka vi skulle dela hytt med. Jag skulle dela med en herre som såg väldigt trevlig ut och man förstod snabbt att detta skulle bli en resa utöver det vanliga. Spännande. Ann-Charlotte ick en hektisk stund innan hon löst situationen. Det slutade med att damerna ick dela hytt med sin vanliga gubbe även om han temporärt bytt namn. Ombordstigning och därefter samling för buffé i matsalen. Tre damer saknades! Efter en bra stund dök två av dem upp, de hade i godan ro suttit och druckit champagne. Den senaste och absolut den renaste damen dök också upp så småningom med rosor på kinderna och fuktigt hår efter massage och bastubad. Säkert den enda av oss som utnyttjat fartygets faciliteter. Silja Lines administrativa rutiner verkade inte vara helt i fas med verkligheten. Då vi efter middagen återkom till hytten låg ett stort bylte med madrass, täcke, kudde, lakan och handdukar på ena sängen. Vi hade beställt en omgång handdukar eftersom det saknades. På biljetten angavs att frukosten serverades kl 7.00 men i verkligheten var det kl Vi kom heller inte in i hytten efter teaterbesöket utan var tvungna att kontakta informationen för utbyte av kort. Torsdag morgon ankom vi till Helsingfors kl På teatern skulle vi vara kl för att få biljetterna till föreställningen som startade kl Den korta tiden medgav endast lite fönstershopping och en 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 snabb ika på Fazer. Vi ick de absolut bästa platserna på teatern. Föreställningen Kristina från Duvemåla är en svensk musikal som bygger på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Det är den första föreställningen på Svenska teatern sedan den renoverats. Premiären var i februari Föreställningen var fantastisk, första akten höll på i två timmar utan uppehåll, total speltid inklusive paus knappt fyra timmar. Det var inga uppehåll för scenbyten utan dessa skedde mitt under föreställningen på ett genialiskt sätt. Rollprestationerna var av mycket hög klass och då särskilt rollen Kristina, som spelades av Maria Ylipää. Hon var på scenen nästan hela tiden. Den enda rollprestation som var svag var Robert (Karl-Oskars bror), där bar inte rösten alls då han sjöng Då guldet blev till sand. Den scenen var däremot lite extra med en levande lägereld. Alla var mycket nöjda med föreställningen. Ett besök i Helsingfors och se föreställningen kan varmt rekommenderas. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och 21

22 telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. SL inför nytt biljettsystem Detta arrangemang drivs i samverkan mellan SPF Idun och PRO. SL har lovat att ställa upp med en informatör men har ännu inte meddelat när. Sannolikt blir det någon dag mellan maj kl på Kevinge Värdshus. Se anslag på Information Danderyd i Mörby C, på biblioteken i respektive kommundel samt en del of iciella anslagstavlor. Iduns hemsida Konstmuséet Artipelag Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner. Arkitekten Johan Nyrén har skapat en naturnära byggnad klädd i tjärade furuplankor och varsamt placerad bland klippor och tallar med utsikt över Baggens järden. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Några dagar innan vårt besök öppnas en utställning kallad Hello Nature av den amerikanske konstnären William Wegman. Han är bl a känd för sina Weimaranerhundar, som deltar i barnprogrammet Sesam Street. Direkt efter ankomst till muséet får vi en visning av utställningen och även en orientering om huset. En buffélunch i Café Bådan ingår i priset. Om väder och tiden tillåter kommer vi att göra ett besök i naturreservatet Storängsudd. Tid: onsdag 29 maj. Buss avgår från Danderydsgården, från Kevinge pensionärboende och från Mörbyleden/Ica Myran. Beräknad hemkomst kl Pris:350 kr. Betalas vid bussen. Anmälan senast 24 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post: 22

23 Ivar Lo-Johansson Ett av Stockholms få författarmuséer visar hur Ivar Lo-Johansson - en av 1900-talets mest kända författare - arbetade och bodde. Från början till slut bildar kampen om friheten ett mönster i hans författarskap: alltifrån individens personliga frihet till social frihet åt eftersatta grupper som statare, ungdomar äldre och romer. Boktitlar från 1930-talet som God natt jord, Kungsgatan och Bara en mor känns ännu levande. Ivar Los arbetslägenhet på Bastugatan 21 omvandlades kort efter hans död till ett museum över hans liv och verk. Dag Mellin från Ivar Lo-sällskapet tar emot oss och berättar om en stor författarpro il. Tid: 25 september kl Pris: 100 kr/person. Hitta: Tag tunnelbana till Mariatorget. Gå över Hornsgatan in på Blecktornsgränd och följ denna upp till Bastugatan 21. ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Äldre och livslust - 16 maj kl Föreläsare: universitetslektor, leg psykolog Barbro Lenner Axelsson. Träffpunkt Kulturhuset Rundvandring i Kulturhuset Kulturhuset har funnits vid Sergels torg sedan Huset är stort och innehåller många olika verksamheter och aktiviteter för alla åldrar. På denna rundvandring tar vi oss från botten till toppen och gör stopp på vägen för korta presentationer av husets olika verksamheter. 23

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 Onsdag 22 maj kl Samling vid informationen, huvudentré Plattan. Rundvandringen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 17 maj. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Anmälan är bindande. Imogen Cunningham Kulturhuset visar under våren en utställning med en av portal igurerna inom det moderna fotogra iet. Visningar av denna utställning sker tisdag 4 juni kl eller tisdag 18 juni kl Plats: Galleri 3, våning 3 Sista anmälningsdag 24 maj respektive 5 juni. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Lars Hillersberg Konstnär, serietecknare, satiriker och ansvarig utgivare, obstinat elev och älskad lärare, en outsider med åtskilliga vänner på insidan. Visningar av denna utställning sker onsdag 26 juni kl eller tisdag 3 september kl Plats: Galleri 5, våning 5. Sista anmälningsdag 14 juni respektive 21 augusti. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: stockholm.se eller tel TRAFIK Gertrud Lönegren Resa med SL men utan remsa? Ska det vara så krångligt? Måste man betala med kreditkort när man 25

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer