IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr

2 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Välkommen! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 PENSIONÄRSFÖRENINGEN IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. April 2013 Styrelsen har ordet 4 Rapport från årsmötet 6 Information från KPR 7 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 8 Sjuksköterskor som blir sjuka granskar vården 10 Vad har hänt sedan sist? 14 Dan Andersson 14 Ludvig Rasmussons intryck från Kina 15 Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg 18 Helsingfors - Kristina från Duvemåla 19 Kommande program 21 Anslagstavlan, ABF 23 Tra ik 25 Friskvårdsaktiviteter 27 Kommuninfo 28 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Marie-Louise Björkman Kära medlemmar! I veckan har det varit vårdagjämning och visst önskar vi att det var mer vår i luften än den fortsatta iskylan, som kryper in i märg och ben. Men känn efter - visst värmer solen lite om vi vågar titta upp från de förrädiska is läckarna på våra trottoarer och visst rinner smältvatten från de upplogade stora, fula snöhögarna! Vid hundpromenaden häromdagen mötte jag en liten licka, som efter hon klappat taxen Sigge, sträckte ut armen och pekade på solen och sa: Titta solen! Ja e jätteglad! Och det blev jag också hela långa dagen! Apropå hundpromenader kan jag inte förstå att hundägare inte plockar upp efter sina älsklingar. Det ser förskräckligt ut nu i snösmältningen (och annars också) och hur det blir när vårvärmen kommer vill jag inte tänka på. Sen kunde kanske kommunen hjälpa till med att sätta upp lite ler avfallskorgar? Den 21 februari samlades ett fyrtiotal medlemmar i Änglagaraget till årsmöte 2013 och mumsade semlan samtidigt som Monica Wikman på sitt oefterhärmliga sätt redogjorde för resultat- och balansräkning och budget och ick därefter höra Sven Ydell på sitt humoristiska vis läsa upp revisionsberättelsen. Föreningens valberedning, med Lillemor Céwe i spetsen, hade lagt ner ett stort arbete att fylla de luckor som uppkommit i styrelsen, inte mindre än fyra nya ledamöter kunde hälsas välkomna! Som vanligt önskar styrelsen och framförallt programkommittén förslag från er medlemmar om hur ni vill att vårt program skall se ut. Hör av er! Jag vill redan nu påminna om vår traditionsenliga vårut lykt som i år går av stapeln den 29 maj då vi styr kosan mot det nya konstmuséet Artipelag i Gustavsberg. Det är väl fantastiskt att det skapas nya museer i vår närhet och detta av privatpersoner. Skaparen av just Artipelag började bland annat med att få en strålande idé nämligen 4

5 Baby Björns barnsele, som hjälpt många mammor och pappor att bära sina barn nära, utan att få värk i rygg och axlar. Men än så är det långt till vår innan dess skall förköpsremsorna på SL sluta säljas den 31 mars och som så ofta har informationen från SL varit mycket dålig. Accesskortet som ersätter remsan är naturligtvis både smidigt och bra om man reser varje dag, men vi som slutat arbeta och bara åker någon gång då och då och kanske mellan olika zoner får det krångligare. Vi hoppas kunna ordna ett föreningsmöte där en representant från SL deltar innan sommaren för att få lite reda i nyordningen. Lite nostalgi kan man väl få känna så här när Valborg närmar sig. Valborgsmässoafton ordet klingar säkert i mångas öron med glada minnen från studenttider i Uppsala och Lund. För mig som kommer från Linköping är Valborg för alltid förknippat med Majkarnevalen och Bonnkapälle. Gymnasisterna från Högra Allmänna Läroverket började redan 1860 med en karneval genom Linköpings gator. På vagnar dragna av hästar och traktorer skojades det med politiker både i staden och staten och andra händelser under året och hela karnevalen avslutades med en vagn med Bonnkapälle som spelade verklig gladjazz. Reglerna för Bonnkapälles klädsel var klart angivna: frack med emblem av korslagd bas iol och dynggrep, därunder väst med samma emblem. Shännten (Dirigenten) samma men med vita byxor och dirigentpinne en färsk kosvans eller väl konserverad. En av stadens stora pojkar Tage Danielsson var tongivande i karnevalen under sina år som gymnasist på HAL. Tyvärr är karnevalen borta sen ett par årtionden sen då linköpingsborna tröttnade på alltför mycket drickande och nedskräpning i karnevalens spår. (Jmf. dagens studentskjutsar ) Men än kan jag sluta ögonen och höra Down by the riverside med härligt blås ljuda mellan gatorna alltmedan knäna minns den iskalla vinden, man skulle ju alltid sluta med långstrumpor till Valborg kallt eller inte Med önskan om en glad vår, om än troligen kortvarig, önskas i detta föreningens sommarnummer också en skön och lång sommar! 5

6 RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2013 Ett drygt 40-tal av föreningen Idun:s medlemmar samlades den 21 februari till årsmötet Som förra året ägde mötet rum i Änglagaraget i Djursholm. Den traditionella semlan hade till deltagarnas glädje vuxit i omfång. Anna Strååt framförde vid lygeln några kända klassiska stycken. Ekonomiansvariga Monica Wikman gav som vanligt en livfull och innehållsrik redogörelse för föreningens stabila ekonomi. Sven Ydell vår eminente revisor lämnade revisionsberättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Budgeten för 2013 presenterades och godkändes. Årsavgiften 225 kr behölls oförändrad. Förslag till ny styrelse presenterdes av valberedningens ordförande Lillemor Céwe. Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö hade undanbett sig omval. Till nya ledamöter valdes Jan Gundberg, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén och Ingrid Kärnekull. Tom Thyblad omvaldes till ordförande. Då även revisorerna Sven Ydell och Börje Johansson avböjt omval, utsågs Sven Hedman och Klas Stackegård till ordinarie revisorer med Marie Gadd och Rolf Skogsborg som suppleanter. Vidare utsågs Tom Thyblad och Marie-Louise Björkman till ordinarie ledamöter i KPR med Jan Halldin och Rita Liljeström som ersättare. Till ny valberedning utsågs Gunnar Helsing, ordförande, Gunnar Andrén och Christina Thyblad. Vid föregående årsmöte föreslog lera medlemmar att föreningen skulle anordna enklare träffar utan direkta program. Detta har styrelsen ordnat under året, men det har visat sig att mycket få medlemmar har deltagit. Kostnaderna som därigenom uppkommit gör att styrelsen föreslår att försöket med torsdagsträffar läggs ned. Årsmötet beslutade enligt förslaget. Inga motioner förelåg. 6

7 Ordföranden tackade Lillemor Céwe för det stora och ansvarsfulla arbete hon gjort under lera år som ordförande i nomineringskommittén. Vidare framförde han ett stort tack för det gedigna arbete som de avgående styrelseledamöterna Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö lagt ner i styrelsen liksom ett tack till avgående revisorer. Sedan mötesordföranden Cecilia Sylten avslutat mötet tackades hon också för dagens insats. INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Sammanträde 11/2 - Lokala Värdighetsgarantier Projektledare Margareta Funemyr redogjorde för en sammanställning av förslag på lokala värdighetsgarantier. Dessa förslag formulerades vid en uppstartskonferens den januari I nordostkommunerna kommer lokala projektgrupper startas i februari. Projektgrupperna kommer att träffas regelbundet fram till 13 juni, då förslag på garantier ska vara framtagna. När förslagen är färdigformulerade ska de ut på remiss. Vid årsskiftet ska garantierna vara klara att tillämpas. Information från socialkontoret Anna-Maria Persson tf avdelningschef, informerade om personalläget på socialkontoret. En ny utvecklingsledare har anställts - Susanne Lif som börjar den 22/4. Äldre och LSS avdelningen får en ny chef Britt- Marie Ekström som börjar den 6/5. Isabella Jernbeck informerade om att budgeten kommer att vara klar till försommaren och beslut fattas i socialnämnden. Öppna jämförelser är en årlig publikation från SKL. I den publiceras 7

8 rapporter i vilka man jämför kvalitet, resultat och kostnader för verksamheter drivna av kommuner och landsting. Danderyds kommun har inte uppnått önskvärt resultat i jämförelserna. Målet är att Danderyd skall nå hög nationell klass. Beträffande hemtjänsten har ersättningen till utförarna höjts med 10% under Ersättning för dubbelbemanning och obekväm arbetstid betalas separat. Sedan införandet av tidsregistreringsinstrumentet har den utförda tiden hos kund minskat i jämförelse med tidigare år. Riktlinjerna för hemtjänsten är reviderade. Nya insatser som tillkommit är tvätt varannan vecka, promenad samt tillsynstädning av hygienutrymmen. Riktlinjerna är ett styrdokument för biståndshandläggarna. En förkortad version kommer att tas fram och läggas ut på hemsidan. Det är ännu inte fastställt vilken tomt som kommer att kunna användas till det planerade äldreboendet i Danderyd. Tänkbara platser är Solgården men det inns även andra lämpliga tomter i kommunen. Kommunstyrelsen arbetar med frågan. RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad * Utvecklingen av ickstölder är konstant. Under 2012 förekom 85 fall varav 25 rörande personer över 65 år. * Tendensen beträffande stöld i bostad är densamma. Under 2012 förekom 55 fall varav 34 rörande personer över 65 år. * Beträffande ickstölderna i City anmäldes fall. I Danderyd är den vanligaste platsen Mörby Centrum och T-banan. * Flera personer har under året gripits av polisen, exempel på brott: 8

9 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa som driver den med bidrag från Arvsfonden. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

10 Fickstölder, personer har tagit sig in i lägenheter och bett om vatten, vara bekant till granne, sälja mattor, posten har kommit fel etc. * Polisen kommer att stå i Mörby Centrum vid några tillfällen under april och maj. * Seniordagen i Mörby Centrum är i år den 12 november. * Polisens uppdelning på 21 län kommer att år 2015 bli endast en organisation. Hur det kommer att påverka Danderyd är i dagsläget okänt. SJUKSKÖTERSKOR SOM BLIR SJUKA GRANSKAR VÅRDEN Jan Halldin, leg. läk, med. dr. Ett sätt att mer få ökad kunskap om hur vi idag inom vården tar hand om de svårast sjuka är att lyssna till vad vårdarbetare som själva blivit allvarligt sjuka har att säga om hur de blivit behandlade inom vården. I detta fall kommer jag att utgå från boken Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient [1] skriven av Petra Lilja Andersson, sjuksköterska, universitetslektor och forskare med bidrag av Ami Hommel, sjuksköterska och klinisk lektor. I sin första del tar boken upp vittnesmål från vården. Vittnesmålen handlar om berättelser från fem kvinnor, alla sjuksköterskor med lång erfarenhet och som dessutom arbetar eller har arbetat med att utbilda blivande sjuksköterskor. Gemensamt för de fem sjuksköterskorna är att de har drabbats av en svår livshotande sjukdom eller olyckshändelse. Två av dem är vid bokens utgivning döda. I bokens andra del förs resonemang om olika frågor och perspektiv på vården som lyfts fram i de fem berättelserna. Berättelserna visar att dessa sjuksköterskor, som vet hur god vård skall 10

11 bedrivas, nu när de själva blir patienter möter en verklighet där de får erfara att vården brister i lera olika avseenden. Den svårt cancersjuka Lilian har lera gånger upplevt att sjuksköterskorna på akutmottagningen inte ser henne. Vid ett tillfälle ick hon snabbt smärtlindring men säger att ingen visade någon empati. Vid ett annat tillfälle mådde hon väldigt illa. Hon ick stolpiller men hade önskat att sjuksköterskan hade hjälpt henne genom att ge pillren med större värdighet och inte bara forcerat in dem på ett brutalt sätt. Hon hade också önskat att någon hade frågat henne hur hon egentligen mådde. Hon vet att de existentiella frågorna är svåra att ställa men önskar att någon ändå hade gjort det. Droppställningarna var inte avtorkade nedtill och dammet låg tjockt. Den också svårt cancersjuke Linda vill bli lyssnad på och det skapar ledsenhet och ilska hos henne när detta brister i vården. Hon säger att läkaren skulle ringa på en torsdag men först på fredagen ringde han när hon hade pågående sjukgymnastik. Detta gjorde henne ledsen, besviken och kränkt. Hon har upplevt sjukhusmaten som väldigt dålig. Hon saknar kontinuitet i vården, hon får ständigt träffa nya läkare och sjuksköterskor. Hon tycker att teamsamverkan är obe intlig. Anna mötte en läkare, som visade en sådan värme och empati men som gjorde några graverande missar vilket kanske beroende på kultur och språksvårigheter. Hon upplevde att vaktmästaren som körde henne på natten i kulverten i långa korridorer visade henne en sådan medmänslighet. Elisabet blev påkörd av en bil och kom till en intensivvårdsavdelning, sedan vidare till en vårdavdelning och därefter till två olika rehabiliteringsboenden. Elisabet tyckte inte att personalen trodde på henne och hennes möjligheter att uppnå sina mål. Teamsamverkan saknades också. Anna-Karin drabbades av bröstcancer. Hon mötte en läkare som inte alls lyssnade på vad hon sa och frågade om. Hon tyckte läkaren helt 11

12 saknade empati. På strålbehandlingen träffade hon dock en röntgensjuksköterska som hon upplevde som den bästa sjukdomskontakt hon någonsin hade haft. Hon upplevde problem med telefonkontakten efter operationen. Hon kom till en telefonsvarare men ingen ringde tillbaka. I bokens andra del sägs att vårdens fokus alltför ensidigt legat på ekonomi och produktion vilket det inte är svårt att hålla med om. Politikerna ställer allt ler krav där det ekonomiska målet är överordnat. Vårt land tillhör numera bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare vilket enligt min mening är oacceptabelt. Bokens författare säger att det självklart inte går att dra generella slutsatser ifrån vården på grundval av endast fem berättelser. Berättelserna pekar dock på viktiga förbättringsområden Det har under lång tid varit relativt tyst i vården från både läkar- och sjuksköterskehåll i dessa frågor. Jag upplever det därför positivt med denna bok som pekar på en del aktuella brister inom vård och omsorg. Bokens slutsatser får också stöd av journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade granskning av sjukvården i artikelserien Pengar & prislappen i Dagens Nyheter februari-mars Tre företrädare för Svenska Läkaresällskapet skrev söndagen den 7 april på DN-debatt en artikel med rubriken Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion. De tre företrädarna instämmer helt i Zarembas kritik av svensk sjukvård av idag och påpekar att dessa marknadsprinciper från näringslivet där läkekonst ersatts av sjukvårdsproduktion riskerar att urholka fundamentala etiska principer som sjukvården alltid baserats på och riskerar även i förlängningen såväl patientsäkerheten som arbetet med jämlik vård. Budskapet från dessa tre läkarföreträdare ger liksom Zarembas artikelserie och ovan nämnda bok om och av sjuksköterskor tydliga signaler om att en förändring av styrningen av svensk sjukvård är nödvändig. Jag skulle också önska att företrädarna för pensionärsorganisationerna 12

13 Gör livets största affär lite enklare. Och bättre. NYHET! FASTIGHETSMÄKLARE BANK FÖRSÄKRING JURIST Nu ingår juridisk rådgivning när du tar bolån hos oss eller säljer med våra fastig hetsmäklare. Välkommen in till oss på Mörby Centrum. Mörby Centrum Vardagar Lördagar Söndagar

14 mer aktivt gick in i denna debatt om svensk sjukvård en vård som vi som äldre fram till livets slut blir alltmer beroende av. Referens [1]: Andersson P L med bidrag av Hommel A. Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient. Stockholm: Natur & Kultur, VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Dan Andersson Jan Halldin En torsdag i början av februari bjöd Jannika Häggström, med rötter i Helsingfors, oss på en Dan Anderssoneftermiddag på Kevinge värdshus. Hon berättade livfullt ur författarens liv och framför allt bjöd hon på mycket uppskattade visor av Dan Andersson där den talrika publiken (ett fyrtiotal personer) kunde delta tack vare de vishäften som delades ut. Dan Andersson påträffades död vid 32 års ålder den 16 september 1920 i cyanväteförgiftning på Hotell Hellman i Stockholm. Cyanväterökning mot ohyra hade genomförts på hotellet ett par dagar innan. Flera unga författare hade på den tiden Dan Andersson som en förebild. En av dem var Ivar Lo-Johansson, som var närmast besatt av Dan Andersson. Trots att Ivar Lo personligen inte hade träffat honom försökte han lägga sitt hår och klä sig som honom samt kopiera hans sätt att gå. Ivar Lo har beskrivit detta i sin självbiogra i Stockholmaren (1954). Ivar Lo skriver att han den 18 september mot natten hade varit ute och gått. Plötsligt hade han kommit in på Hantverkargatan, där Karolinska Institutet då låg. Klockan var vid tvåtiden. Det ösregnade. Han gick fram till en poliskonstapel och frågade om denne hade nyckeln till bårhuset. Konstapeln sa - hur så? Ivar Lo ville se en person därinne och bejakade 14

15 att det var en släkting som han skulle identi iera (även om så inte var fallet). Konstapeln skall enligt Ivar Lo ha släppt in honom på bårhuset och Ivar Lo ick för första gången träffa Dan Andersson fast nu som död. Om ovanstående möte på bårhuset mellan Ivar Lo och den döde Dan Andersson verkligen ägt rum (även om det litterärt är sant) därom tvista de lärde. Göran Greider säger i sin bok om Dan Andersson från 2008 att det knappast är sant. Bland annat inns episoden inte med i Ivar Los senare memoarer Asfalt (1979) från tidsperioden För mig framstår det också som närmast osannolikt att en poliskonstapel mitt i natten släpper in en person på Karolinska Institutets bårhus. Kina med tonvikt på Shanghai Ann-Charlotte Sillén Vi samlades på Klingsta äldreboende den 7 mars för att lyssna till Ludvig Rasmussons berättelser om Kina. Ludvig har varit i Kina tio gånger och även i Taiwan, som är en demokratisk stat med ett mycket vackert landskap. Den mesta tiden har Ludvig tillbringat i Shanghai, där han har en son som bor och arbetar. Ludvig är journalist, författare och kåserar ofta i radion. Shanghai är en stad i snabb utveckling. En skyskrapa per dag byggs och snabbtågstra iken bara växer och växer. Det inns metro och många motorvägar. Shanghai blev stad på 1860-talet och var då en engelsk hamnstad. Staden ligger på två sidor om loden Hyangho, är en av världens största städer med ca 10 miljoner människor deklarerades kinesiska folkrepubliken. Kvinnor skulle då ha lika stor rätt som män. Barfotaläkare placerades ut och omplacering av folk utfördes. Ett stålverk skulle innas i alla städer. Jordegendomar kon iskerades och kommunaliserades. Under kulturrevolutionen dog 3-4 milj. människor och många ville ly. Enbarnspolitiken infördes. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Mandarin är det största språket och det erfordras kunskap om ca 2000 tecken för att kunna läsa. Kinas befolkning uppgår idag till 1,3 miljarder varav bor på landsbygden. När det gäller mat är nudlar den viktigaste födan i norra Kina och ris i de södra delarna av landet. 8 februari i år inföll Ormens år. Ormens år kan innebära stora förändringar. Ormar är starka, rationella och lite mystiska. Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg Karl-Johan Fyrö Måndagen den 18 mars var vi ett 25-tal som lyssnade till Bengt Jangfeldt som skrivit boken Raoul Wallenberg. En biogra i. Jangfeldt berättade och visade bilder från Raouls uppväxt utan far, studierna, åren utomlands, utanförskapet i släkten, tiden i Budapest, arresteringen och försvinnandet i Sovjetunionen. En berättelse om en ung man som växte upp i en privilegierad miljö och inom en familjedynasti med högt ställda förväntningar - en familjedynasti som inte gav honom den plats hans farfar Gustaf Wallenberg, storebror till Marcus, förberedde honom för när Raouls far dog ung strax innan Raoul föddes. Raoul var en måttligt framgångsrik affärsman som i andra världskrigets slutskede av UD och amerikanska regeringen skickas på ett livsfarligt uppdrag till Budapest, där hans initiativförmåga och organisationstalang gjorde att judar räddades undan deportation och död. Jangfeldts kunskaper i ryska och att han som den förste fått fri tillgång till Wallenbergarkivet har gjort att han fått en unik insikt i Raouls liv och försvinnande. Hans uppfattning är att Raoul Wallenberg dog 1947 som ryssarna uppger, men om det var en naturlig död kunde han inte uttala sig om. 18

19 Helsingforsresa till Svenska teatern - Kristina från Duvemåla Monica Wikman Den 10 april träffades en samling på 17 personer från SPF IDUN i Silja Lines terminal för båtresa till Helsingfors för att se Kristina från Duvemåla. De lesta av oss kände inte varandra, men det löste sig snabbt. Då Ann-Charlotte Sillén, som ansvarade för resan, delade ut biljetterna med hytterna, visade det sig att hyttkompisen inte var den man tänkt sig. Viss förvirring uppstod och nu måste vi ju kolla med varandra vilka vi skulle dela hytt med. Jag skulle dela med en herre som såg väldigt trevlig ut och man förstod snabbt att detta skulle bli en resa utöver det vanliga. Spännande. Ann-Charlotte ick en hektisk stund innan hon löst situationen. Det slutade med att damerna ick dela hytt med sin vanliga gubbe även om han temporärt bytt namn. Ombordstigning och därefter samling för buffé i matsalen. Tre damer saknades! Efter en bra stund dök två av dem upp, de hade i godan ro suttit och druckit champagne. Den senaste och absolut den renaste damen dök också upp så småningom med rosor på kinderna och fuktigt hår efter massage och bastubad. Säkert den enda av oss som utnyttjat fartygets faciliteter. Silja Lines administrativa rutiner verkade inte vara helt i fas med verkligheten. Då vi efter middagen återkom till hytten låg ett stort bylte med madrass, täcke, kudde, lakan och handdukar på ena sängen. Vi hade beställt en omgång handdukar eftersom det saknades. På biljetten angavs att frukosten serverades kl 7.00 men i verkligheten var det kl Vi kom heller inte in i hytten efter teaterbesöket utan var tvungna att kontakta informationen för utbyte av kort. Torsdag morgon ankom vi till Helsingfors kl På teatern skulle vi vara kl för att få biljetterna till föreställningen som startade kl Den korta tiden medgav endast lite fönstershopping och en 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 snabb ika på Fazer. Vi ick de absolut bästa platserna på teatern. Föreställningen Kristina från Duvemåla är en svensk musikal som bygger på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Det är den första föreställningen på Svenska teatern sedan den renoverats. Premiären var i februari Föreställningen var fantastisk, första akten höll på i två timmar utan uppehåll, total speltid inklusive paus knappt fyra timmar. Det var inga uppehåll för scenbyten utan dessa skedde mitt under föreställningen på ett genialiskt sätt. Rollprestationerna var av mycket hög klass och då särskilt rollen Kristina, som spelades av Maria Ylipää. Hon var på scenen nästan hela tiden. Den enda rollprestation som var svag var Robert (Karl-Oskars bror), där bar inte rösten alls då han sjöng Då guldet blev till sand. Den scenen var däremot lite extra med en levande lägereld. Alla var mycket nöjda med föreställningen. Ett besök i Helsingfors och se föreställningen kan varmt rekommenderas. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och 21

22 telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. SL inför nytt biljettsystem Detta arrangemang drivs i samverkan mellan SPF Idun och PRO. SL har lovat att ställa upp med en informatör men har ännu inte meddelat när. Sannolikt blir det någon dag mellan maj kl på Kevinge Värdshus. Se anslag på Information Danderyd i Mörby C, på biblioteken i respektive kommundel samt en del of iciella anslagstavlor. Iduns hemsida Konstmuséet Artipelag Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner. Arkitekten Johan Nyrén har skapat en naturnära byggnad klädd i tjärade furuplankor och varsamt placerad bland klippor och tallar med utsikt över Baggens järden. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Några dagar innan vårt besök öppnas en utställning kallad Hello Nature av den amerikanske konstnären William Wegman. Han är bl a känd för sina Weimaranerhundar, som deltar i barnprogrammet Sesam Street. Direkt efter ankomst till muséet får vi en visning av utställningen och även en orientering om huset. En buffélunch i Café Bådan ingår i priset. Om väder och tiden tillåter kommer vi att göra ett besök i naturreservatet Storängsudd. Tid: onsdag 29 maj. Buss avgår från Danderydsgården, från Kevinge pensionärboende och från Mörbyleden/Ica Myran. Beräknad hemkomst kl Pris:350 kr. Betalas vid bussen. Anmälan senast 24 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post: 22

23 Ivar Lo-Johansson Ett av Stockholms få författarmuséer visar hur Ivar Lo-Johansson - en av 1900-talets mest kända författare - arbetade och bodde. Från början till slut bildar kampen om friheten ett mönster i hans författarskap: alltifrån individens personliga frihet till social frihet åt eftersatta grupper som statare, ungdomar äldre och romer. Boktitlar från 1930-talet som God natt jord, Kungsgatan och Bara en mor känns ännu levande. Ivar Los arbetslägenhet på Bastugatan 21 omvandlades kort efter hans död till ett museum över hans liv och verk. Dag Mellin från Ivar Lo-sällskapet tar emot oss och berättar om en stor författarpro il. Tid: 25 september kl Pris: 100 kr/person. Hitta: Tag tunnelbana till Mariatorget. Gå över Hornsgatan in på Blecktornsgränd och följ denna upp till Bastugatan 21. ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Äldre och livslust - 16 maj kl Föreläsare: universitetslektor, leg psykolog Barbro Lenner Axelsson. Träffpunkt Kulturhuset Rundvandring i Kulturhuset Kulturhuset har funnits vid Sergels torg sedan Huset är stort och innehåller många olika verksamheter och aktiviteter för alla åldrar. På denna rundvandring tar vi oss från botten till toppen och gör stopp på vägen för korta presentationer av husets olika verksamheter. 23

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 Onsdag 22 maj kl Samling vid informationen, huvudentré Plattan. Rundvandringen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 17 maj. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Anmälan är bindande. Imogen Cunningham Kulturhuset visar under våren en utställning med en av portal igurerna inom det moderna fotogra iet. Visningar av denna utställning sker tisdag 4 juni kl eller tisdag 18 juni kl Plats: Galleri 3, våning 3 Sista anmälningsdag 24 maj respektive 5 juni. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Lars Hillersberg Konstnär, serietecknare, satiriker och ansvarig utgivare, obstinat elev och älskad lärare, en outsider med åtskilliga vänner på insidan. Visningar av denna utställning sker onsdag 26 juni kl eller tisdag 3 september kl Plats: Galleri 5, våning 5. Sista anmälningsdag 14 juni respektive 21 augusti. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: stockholm.se eller tel TRAFIK Gertrud Lönegren Resa med SL men utan remsa? Ska det vara så krångligt? Måste man betala med kreditkort när man 25

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte Tid: Lördagen den 20 Februari 2016 klockan 18,30 Var: Avenida Palace Barcelona På plats från Styrelsen: Anna Krossling, Tina Hjerpe, Kristin Lindgren, Viveka Nilsson,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer