IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr

2 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Välkommen! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 PENSIONÄRSFÖRENINGEN IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. April 2013 Styrelsen har ordet 4 Rapport från årsmötet 6 Information från KPR 7 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 8 Sjuksköterskor som blir sjuka granskar vården 10 Vad har hänt sedan sist? 14 Dan Andersson 14 Ludvig Rasmussons intryck från Kina 15 Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg 18 Helsingfors - Kristina från Duvemåla 19 Kommande program 21 Anslagstavlan, ABF 23 Tra ik 25 Friskvårdsaktiviteter 27 Kommuninfo 28 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Marie-Louise Björkman Kära medlemmar! I veckan har det varit vårdagjämning och visst önskar vi att det var mer vår i luften än den fortsatta iskylan, som kryper in i märg och ben. Men känn efter - visst värmer solen lite om vi vågar titta upp från de förrädiska is läckarna på våra trottoarer och visst rinner smältvatten från de upplogade stora, fula snöhögarna! Vid hundpromenaden häromdagen mötte jag en liten licka, som efter hon klappat taxen Sigge, sträckte ut armen och pekade på solen och sa: Titta solen! Ja e jätteglad! Och det blev jag också hela långa dagen! Apropå hundpromenader kan jag inte förstå att hundägare inte plockar upp efter sina älsklingar. Det ser förskräckligt ut nu i snösmältningen (och annars också) och hur det blir när vårvärmen kommer vill jag inte tänka på. Sen kunde kanske kommunen hjälpa till med att sätta upp lite ler avfallskorgar? Den 21 februari samlades ett fyrtiotal medlemmar i Änglagaraget till årsmöte 2013 och mumsade semlan samtidigt som Monica Wikman på sitt oefterhärmliga sätt redogjorde för resultat- och balansräkning och budget och ick därefter höra Sven Ydell på sitt humoristiska vis läsa upp revisionsberättelsen. Föreningens valberedning, med Lillemor Céwe i spetsen, hade lagt ner ett stort arbete att fylla de luckor som uppkommit i styrelsen, inte mindre än fyra nya ledamöter kunde hälsas välkomna! Som vanligt önskar styrelsen och framförallt programkommittén förslag från er medlemmar om hur ni vill att vårt program skall se ut. Hör av er! Jag vill redan nu påminna om vår traditionsenliga vårut lykt som i år går av stapeln den 29 maj då vi styr kosan mot det nya konstmuséet Artipelag i Gustavsberg. Det är väl fantastiskt att det skapas nya museer i vår närhet och detta av privatpersoner. Skaparen av just Artipelag började bland annat med att få en strålande idé nämligen 4

5 Baby Björns barnsele, som hjälpt många mammor och pappor att bära sina barn nära, utan att få värk i rygg och axlar. Men än så är det långt till vår innan dess skall förköpsremsorna på SL sluta säljas den 31 mars och som så ofta har informationen från SL varit mycket dålig. Accesskortet som ersätter remsan är naturligtvis både smidigt och bra om man reser varje dag, men vi som slutat arbeta och bara åker någon gång då och då och kanske mellan olika zoner får det krångligare. Vi hoppas kunna ordna ett föreningsmöte där en representant från SL deltar innan sommaren för att få lite reda i nyordningen. Lite nostalgi kan man väl få känna så här när Valborg närmar sig. Valborgsmässoafton ordet klingar säkert i mångas öron med glada minnen från studenttider i Uppsala och Lund. För mig som kommer från Linköping är Valborg för alltid förknippat med Majkarnevalen och Bonnkapälle. Gymnasisterna från Högra Allmänna Läroverket började redan 1860 med en karneval genom Linköpings gator. På vagnar dragna av hästar och traktorer skojades det med politiker både i staden och staten och andra händelser under året och hela karnevalen avslutades med en vagn med Bonnkapälle som spelade verklig gladjazz. Reglerna för Bonnkapälles klädsel var klart angivna: frack med emblem av korslagd bas iol och dynggrep, därunder väst med samma emblem. Shännten (Dirigenten) samma men med vita byxor och dirigentpinne en färsk kosvans eller väl konserverad. En av stadens stora pojkar Tage Danielsson var tongivande i karnevalen under sina år som gymnasist på HAL. Tyvärr är karnevalen borta sen ett par årtionden sen då linköpingsborna tröttnade på alltför mycket drickande och nedskräpning i karnevalens spår. (Jmf. dagens studentskjutsar ) Men än kan jag sluta ögonen och höra Down by the riverside med härligt blås ljuda mellan gatorna alltmedan knäna minns den iskalla vinden, man skulle ju alltid sluta med långstrumpor till Valborg kallt eller inte Med önskan om en glad vår, om än troligen kortvarig, önskas i detta föreningens sommarnummer också en skön och lång sommar! 5

6 RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2013 Ett drygt 40-tal av föreningen Idun:s medlemmar samlades den 21 februari till årsmötet Som förra året ägde mötet rum i Änglagaraget i Djursholm. Den traditionella semlan hade till deltagarnas glädje vuxit i omfång. Anna Strååt framförde vid lygeln några kända klassiska stycken. Ekonomiansvariga Monica Wikman gav som vanligt en livfull och innehållsrik redogörelse för föreningens stabila ekonomi. Sven Ydell vår eminente revisor lämnade revisionsberättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Budgeten för 2013 presenterades och godkändes. Årsavgiften 225 kr behölls oförändrad. Förslag till ny styrelse presenterdes av valberedningens ordförande Lillemor Céwe. Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö hade undanbett sig omval. Till nya ledamöter valdes Jan Gundberg, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén och Ingrid Kärnekull. Tom Thyblad omvaldes till ordförande. Då även revisorerna Sven Ydell och Börje Johansson avböjt omval, utsågs Sven Hedman och Klas Stackegård till ordinarie revisorer med Marie Gadd och Rolf Skogsborg som suppleanter. Vidare utsågs Tom Thyblad och Marie-Louise Björkman till ordinarie ledamöter i KPR med Jan Halldin och Rita Liljeström som ersättare. Till ny valberedning utsågs Gunnar Helsing, ordförande, Gunnar Andrén och Christina Thyblad. Vid föregående årsmöte föreslog lera medlemmar att föreningen skulle anordna enklare träffar utan direkta program. Detta har styrelsen ordnat under året, men det har visat sig att mycket få medlemmar har deltagit. Kostnaderna som därigenom uppkommit gör att styrelsen föreslår att försöket med torsdagsträffar läggs ned. Årsmötet beslutade enligt förslaget. Inga motioner förelåg. 6

7 Ordföranden tackade Lillemor Céwe för det stora och ansvarsfulla arbete hon gjort under lera år som ordförande i nomineringskommittén. Vidare framförde han ett stort tack för det gedigna arbete som de avgående styrelseledamöterna Gunnar Helsing, Monica Wikman och Karl-Johan Fyrö lagt ner i styrelsen liksom ett tack till avgående revisorer. Sedan mötesordföranden Cecilia Sylten avslutat mötet tackades hon också för dagens insats. INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Sammanträde 11/2 - Lokala Värdighetsgarantier Projektledare Margareta Funemyr redogjorde för en sammanställning av förslag på lokala värdighetsgarantier. Dessa förslag formulerades vid en uppstartskonferens den januari I nordostkommunerna kommer lokala projektgrupper startas i februari. Projektgrupperna kommer att träffas regelbundet fram till 13 juni, då förslag på garantier ska vara framtagna. När förslagen är färdigformulerade ska de ut på remiss. Vid årsskiftet ska garantierna vara klara att tillämpas. Information från socialkontoret Anna-Maria Persson tf avdelningschef, informerade om personalläget på socialkontoret. En ny utvecklingsledare har anställts - Susanne Lif som börjar den 22/4. Äldre och LSS avdelningen får en ny chef Britt- Marie Ekström som börjar den 6/5. Isabella Jernbeck informerade om att budgeten kommer att vara klar till försommaren och beslut fattas i socialnämnden. Öppna jämförelser är en årlig publikation från SKL. I den publiceras 7

8 rapporter i vilka man jämför kvalitet, resultat och kostnader för verksamheter drivna av kommuner och landsting. Danderyds kommun har inte uppnått önskvärt resultat i jämförelserna. Målet är att Danderyd skall nå hög nationell klass. Beträffande hemtjänsten har ersättningen till utförarna höjts med 10% under Ersättning för dubbelbemanning och obekväm arbetstid betalas separat. Sedan införandet av tidsregistreringsinstrumentet har den utförda tiden hos kund minskat i jämförelse med tidigare år. Riktlinjerna för hemtjänsten är reviderade. Nya insatser som tillkommit är tvätt varannan vecka, promenad samt tillsynstädning av hygienutrymmen. Riktlinjerna är ett styrdokument för biståndshandläggarna. En förkortad version kommer att tas fram och läggas ut på hemsidan. Det är ännu inte fastställt vilken tomt som kommer att kunna användas till det planerade äldreboendet i Danderyd. Tänkbara platser är Solgården men det inns även andra lämpliga tomter i kommunen. Kommunstyrelsen arbetar med frågan. RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad * Utvecklingen av ickstölder är konstant. Under 2012 förekom 85 fall varav 25 rörande personer över 65 år. * Tendensen beträffande stöld i bostad är densamma. Under 2012 förekom 55 fall varav 34 rörande personer över 65 år. * Beträffande ickstölderna i City anmäldes fall. I Danderyd är den vanligaste platsen Mörby Centrum och T-banan. * Flera personer har under året gripits av polisen, exempel på brott: 8

9 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa som driver den med bidrag från Arvsfonden. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

10 Fickstölder, personer har tagit sig in i lägenheter och bett om vatten, vara bekant till granne, sälja mattor, posten har kommit fel etc. * Polisen kommer att stå i Mörby Centrum vid några tillfällen under april och maj. * Seniordagen i Mörby Centrum är i år den 12 november. * Polisens uppdelning på 21 län kommer att år 2015 bli endast en organisation. Hur det kommer att påverka Danderyd är i dagsläget okänt. SJUKSKÖTERSKOR SOM BLIR SJUKA GRANSKAR VÅRDEN Jan Halldin, leg. läk, med. dr. Ett sätt att mer få ökad kunskap om hur vi idag inom vården tar hand om de svårast sjuka är att lyssna till vad vårdarbetare som själva blivit allvarligt sjuka har att säga om hur de blivit behandlade inom vården. I detta fall kommer jag att utgå från boken Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient [1] skriven av Petra Lilja Andersson, sjuksköterska, universitetslektor och forskare med bidrag av Ami Hommel, sjuksköterska och klinisk lektor. I sin första del tar boken upp vittnesmål från vården. Vittnesmålen handlar om berättelser från fem kvinnor, alla sjuksköterskor med lång erfarenhet och som dessutom arbetar eller har arbetat med att utbilda blivande sjuksköterskor. Gemensamt för de fem sjuksköterskorna är att de har drabbats av en svår livshotande sjukdom eller olyckshändelse. Två av dem är vid bokens utgivning döda. I bokens andra del förs resonemang om olika frågor och perspektiv på vården som lyfts fram i de fem berättelserna. Berättelserna visar att dessa sjuksköterskor, som vet hur god vård skall 10

11 bedrivas, nu när de själva blir patienter möter en verklighet där de får erfara att vården brister i lera olika avseenden. Den svårt cancersjuka Lilian har lera gånger upplevt att sjuksköterskorna på akutmottagningen inte ser henne. Vid ett tillfälle ick hon snabbt smärtlindring men säger att ingen visade någon empati. Vid ett annat tillfälle mådde hon väldigt illa. Hon ick stolpiller men hade önskat att sjuksköterskan hade hjälpt henne genom att ge pillren med större värdighet och inte bara forcerat in dem på ett brutalt sätt. Hon hade också önskat att någon hade frågat henne hur hon egentligen mådde. Hon vet att de existentiella frågorna är svåra att ställa men önskar att någon ändå hade gjort det. Droppställningarna var inte avtorkade nedtill och dammet låg tjockt. Den också svårt cancersjuke Linda vill bli lyssnad på och det skapar ledsenhet och ilska hos henne när detta brister i vården. Hon säger att läkaren skulle ringa på en torsdag men först på fredagen ringde han när hon hade pågående sjukgymnastik. Detta gjorde henne ledsen, besviken och kränkt. Hon har upplevt sjukhusmaten som väldigt dålig. Hon saknar kontinuitet i vården, hon får ständigt träffa nya läkare och sjuksköterskor. Hon tycker att teamsamverkan är obe intlig. Anna mötte en läkare, som visade en sådan värme och empati men som gjorde några graverande missar vilket kanske beroende på kultur och språksvårigheter. Hon upplevde att vaktmästaren som körde henne på natten i kulverten i långa korridorer visade henne en sådan medmänslighet. Elisabet blev påkörd av en bil och kom till en intensivvårdsavdelning, sedan vidare till en vårdavdelning och därefter till två olika rehabiliteringsboenden. Elisabet tyckte inte att personalen trodde på henne och hennes möjligheter att uppnå sina mål. Teamsamverkan saknades också. Anna-Karin drabbades av bröstcancer. Hon mötte en läkare som inte alls lyssnade på vad hon sa och frågade om. Hon tyckte läkaren helt 11

12 saknade empati. På strålbehandlingen träffade hon dock en röntgensjuksköterska som hon upplevde som den bästa sjukdomskontakt hon någonsin hade haft. Hon upplevde problem med telefonkontakten efter operationen. Hon kom till en telefonsvarare men ingen ringde tillbaka. I bokens andra del sägs att vårdens fokus alltför ensidigt legat på ekonomi och produktion vilket det inte är svårt att hålla med om. Politikerna ställer allt ler krav där det ekonomiska målet är överordnat. Vårt land tillhör numera bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare vilket enligt min mening är oacceptabelt. Bokens författare säger att det självklart inte går att dra generella slutsatser ifrån vården på grundval av endast fem berättelser. Berättelserna pekar dock på viktiga förbättringsområden Det har under lång tid varit relativt tyst i vården från både läkar- och sjuksköterskehåll i dessa frågor. Jag upplever det därför positivt med denna bok som pekar på en del aktuella brister inom vård och omsorg. Bokens slutsatser får också stöd av journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade granskning av sjukvården i artikelserien Pengar & prislappen i Dagens Nyheter februari-mars Tre företrädare för Svenska Läkaresällskapet skrev söndagen den 7 april på DN-debatt en artikel med rubriken Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion. De tre företrädarna instämmer helt i Zarembas kritik av svensk sjukvård av idag och påpekar att dessa marknadsprinciper från näringslivet där läkekonst ersatts av sjukvårdsproduktion riskerar att urholka fundamentala etiska principer som sjukvården alltid baserats på och riskerar även i förlängningen såväl patientsäkerheten som arbetet med jämlik vård. Budskapet från dessa tre läkarföreträdare ger liksom Zarembas artikelserie och ovan nämnda bok om och av sjuksköterskor tydliga signaler om att en förändring av styrningen av svensk sjukvård är nödvändig. Jag skulle också önska att företrädarna för pensionärsorganisationerna 12

13 Gör livets största affär lite enklare. Och bättre. NYHET! FASTIGHETSMÄKLARE BANK FÖRSÄKRING JURIST Nu ingår juridisk rådgivning när du tar bolån hos oss eller säljer med våra fastig hetsmäklare. Välkommen in till oss på Mörby Centrum. Mörby Centrum Vardagar Lördagar Söndagar

14 mer aktivt gick in i denna debatt om svensk sjukvård en vård som vi som äldre fram till livets slut blir alltmer beroende av. Referens [1]: Andersson P L med bidrag av Hommel A. Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient. Stockholm: Natur & Kultur, VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Dan Andersson Jan Halldin En torsdag i början av februari bjöd Jannika Häggström, med rötter i Helsingfors, oss på en Dan Anderssoneftermiddag på Kevinge värdshus. Hon berättade livfullt ur författarens liv och framför allt bjöd hon på mycket uppskattade visor av Dan Andersson där den talrika publiken (ett fyrtiotal personer) kunde delta tack vare de vishäften som delades ut. Dan Andersson påträffades död vid 32 års ålder den 16 september 1920 i cyanväteförgiftning på Hotell Hellman i Stockholm. Cyanväterökning mot ohyra hade genomförts på hotellet ett par dagar innan. Flera unga författare hade på den tiden Dan Andersson som en förebild. En av dem var Ivar Lo-Johansson, som var närmast besatt av Dan Andersson. Trots att Ivar Lo personligen inte hade träffat honom försökte han lägga sitt hår och klä sig som honom samt kopiera hans sätt att gå. Ivar Lo har beskrivit detta i sin självbiogra i Stockholmaren (1954). Ivar Lo skriver att han den 18 september mot natten hade varit ute och gått. Plötsligt hade han kommit in på Hantverkargatan, där Karolinska Institutet då låg. Klockan var vid tvåtiden. Det ösregnade. Han gick fram till en poliskonstapel och frågade om denne hade nyckeln till bårhuset. Konstapeln sa - hur så? Ivar Lo ville se en person därinne och bejakade 14

15 att det var en släkting som han skulle identi iera (även om så inte var fallet). Konstapeln skall enligt Ivar Lo ha släppt in honom på bårhuset och Ivar Lo ick för första gången träffa Dan Andersson fast nu som död. Om ovanstående möte på bårhuset mellan Ivar Lo och den döde Dan Andersson verkligen ägt rum (även om det litterärt är sant) därom tvista de lärde. Göran Greider säger i sin bok om Dan Andersson från 2008 att det knappast är sant. Bland annat inns episoden inte med i Ivar Los senare memoarer Asfalt (1979) från tidsperioden För mig framstår det också som närmast osannolikt att en poliskonstapel mitt i natten släpper in en person på Karolinska Institutets bårhus. Kina med tonvikt på Shanghai Ann-Charlotte Sillén Vi samlades på Klingsta äldreboende den 7 mars för att lyssna till Ludvig Rasmussons berättelser om Kina. Ludvig har varit i Kina tio gånger och även i Taiwan, som är en demokratisk stat med ett mycket vackert landskap. Den mesta tiden har Ludvig tillbringat i Shanghai, där han har en son som bor och arbetar. Ludvig är journalist, författare och kåserar ofta i radion. Shanghai är en stad i snabb utveckling. En skyskrapa per dag byggs och snabbtågstra iken bara växer och växer. Det inns metro och många motorvägar. Shanghai blev stad på 1860-talet och var då en engelsk hamnstad. Staden ligger på två sidor om loden Hyangho, är en av världens största städer med ca 10 miljoner människor deklarerades kinesiska folkrepubliken. Kvinnor skulle då ha lika stor rätt som män. Barfotaläkare placerades ut och omplacering av folk utfördes. Ett stålverk skulle innas i alla städer. Jordegendomar kon iskerades och kommunaliserades. Under kulturrevolutionen dog 3-4 milj. människor och många ville ly. Enbarnspolitiken infördes. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Mandarin är det största språket och det erfordras kunskap om ca 2000 tecken för att kunna läsa. Kinas befolkning uppgår idag till 1,3 miljarder varav bor på landsbygden. När det gäller mat är nudlar den viktigaste födan i norra Kina och ris i de södra delarna av landet. 8 februari i år inföll Ormens år. Ormens år kan innebära stora förändringar. Ormar är starka, rationella och lite mystiska. Bengt Jangfeldt om Raoul Wallenberg Karl-Johan Fyrö Måndagen den 18 mars var vi ett 25-tal som lyssnade till Bengt Jangfeldt som skrivit boken Raoul Wallenberg. En biogra i. Jangfeldt berättade och visade bilder från Raouls uppväxt utan far, studierna, åren utomlands, utanförskapet i släkten, tiden i Budapest, arresteringen och försvinnandet i Sovjetunionen. En berättelse om en ung man som växte upp i en privilegierad miljö och inom en familjedynasti med högt ställda förväntningar - en familjedynasti som inte gav honom den plats hans farfar Gustaf Wallenberg, storebror till Marcus, förberedde honom för när Raouls far dog ung strax innan Raoul föddes. Raoul var en måttligt framgångsrik affärsman som i andra världskrigets slutskede av UD och amerikanska regeringen skickas på ett livsfarligt uppdrag till Budapest, där hans initiativförmåga och organisationstalang gjorde att judar räddades undan deportation och död. Jangfeldts kunskaper i ryska och att han som den förste fått fri tillgång till Wallenbergarkivet har gjort att han fått en unik insikt i Raouls liv och försvinnande. Hans uppfattning är att Raoul Wallenberg dog 1947 som ryssarna uppger, men om det var en naturlig död kunde han inte uttala sig om. 18

19 Helsingforsresa till Svenska teatern - Kristina från Duvemåla Monica Wikman Den 10 april träffades en samling på 17 personer från SPF IDUN i Silja Lines terminal för båtresa till Helsingfors för att se Kristina från Duvemåla. De lesta av oss kände inte varandra, men det löste sig snabbt. Då Ann-Charlotte Sillén, som ansvarade för resan, delade ut biljetterna med hytterna, visade det sig att hyttkompisen inte var den man tänkt sig. Viss förvirring uppstod och nu måste vi ju kolla med varandra vilka vi skulle dela hytt med. Jag skulle dela med en herre som såg väldigt trevlig ut och man förstod snabbt att detta skulle bli en resa utöver det vanliga. Spännande. Ann-Charlotte ick en hektisk stund innan hon löst situationen. Det slutade med att damerna ick dela hytt med sin vanliga gubbe även om han temporärt bytt namn. Ombordstigning och därefter samling för buffé i matsalen. Tre damer saknades! Efter en bra stund dök två av dem upp, de hade i godan ro suttit och druckit champagne. Den senaste och absolut den renaste damen dök också upp så småningom med rosor på kinderna och fuktigt hår efter massage och bastubad. Säkert den enda av oss som utnyttjat fartygets faciliteter. Silja Lines administrativa rutiner verkade inte vara helt i fas med verkligheten. Då vi efter middagen återkom till hytten låg ett stort bylte med madrass, täcke, kudde, lakan och handdukar på ena sängen. Vi hade beställt en omgång handdukar eftersom det saknades. På biljetten angavs att frukosten serverades kl 7.00 men i verkligheten var det kl Vi kom heller inte in i hytten efter teaterbesöket utan var tvungna att kontakta informationen för utbyte av kort. Torsdag morgon ankom vi till Helsingfors kl På teatern skulle vi vara kl för att få biljetterna till föreställningen som startade kl Den korta tiden medgav endast lite fönstershopping och en 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 snabb ika på Fazer. Vi ick de absolut bästa platserna på teatern. Föreställningen Kristina från Duvemåla är en svensk musikal som bygger på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Det är den första föreställningen på Svenska teatern sedan den renoverats. Premiären var i februari Föreställningen var fantastisk, första akten höll på i två timmar utan uppehåll, total speltid inklusive paus knappt fyra timmar. Det var inga uppehåll för scenbyten utan dessa skedde mitt under föreställningen på ett genialiskt sätt. Rollprestationerna var av mycket hög klass och då särskilt rollen Kristina, som spelades av Maria Ylipää. Hon var på scenen nästan hela tiden. Den enda rollprestation som var svag var Robert (Karl-Oskars bror), där bar inte rösten alls då han sjöng Då guldet blev till sand. Den scenen var däremot lite extra med en levande lägereld. Alla var mycket nöjda med föreställningen. Ett besök i Helsingfors och se föreställningen kan varmt rekommenderas. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och 21

22 telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. SL inför nytt biljettsystem Detta arrangemang drivs i samverkan mellan SPF Idun och PRO. SL har lovat att ställa upp med en informatör men har ännu inte meddelat när. Sannolikt blir det någon dag mellan maj kl på Kevinge Värdshus. Se anslag på Information Danderyd i Mörby C, på biblioteken i respektive kommundel samt en del of iciella anslagstavlor. Iduns hemsida Konstmuséet Artipelag Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner. Arkitekten Johan Nyrén har skapat en naturnära byggnad klädd i tjärade furuplankor och varsamt placerad bland klippor och tallar med utsikt över Baggens järden. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Några dagar innan vårt besök öppnas en utställning kallad Hello Nature av den amerikanske konstnären William Wegman. Han är bl a känd för sina Weimaranerhundar, som deltar i barnprogrammet Sesam Street. Direkt efter ankomst till muséet får vi en visning av utställningen och även en orientering om huset. En buffélunch i Café Bådan ingår i priset. Om väder och tiden tillåter kommer vi att göra ett besök i naturreservatet Storängsudd. Tid: onsdag 29 maj. Buss avgår från Danderydsgården, från Kevinge pensionärboende och från Mörbyleden/Ica Myran. Beräknad hemkomst kl Pris:350 kr. Betalas vid bussen. Anmälan senast 24 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post: 22

23 Ivar Lo-Johansson Ett av Stockholms få författarmuséer visar hur Ivar Lo-Johansson - en av 1900-talets mest kända författare - arbetade och bodde. Från början till slut bildar kampen om friheten ett mönster i hans författarskap: alltifrån individens personliga frihet till social frihet åt eftersatta grupper som statare, ungdomar äldre och romer. Boktitlar från 1930-talet som God natt jord, Kungsgatan och Bara en mor känns ännu levande. Ivar Los arbetslägenhet på Bastugatan 21 omvandlades kort efter hans död till ett museum över hans liv och verk. Dag Mellin från Ivar Lo-sällskapet tar emot oss och berättar om en stor författarpro il. Tid: 25 september kl Pris: 100 kr/person. Hitta: Tag tunnelbana till Mariatorget. Gå över Hornsgatan in på Blecktornsgränd och följ denna upp till Bastugatan 21. ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Äldre och livslust - 16 maj kl Föreläsare: universitetslektor, leg psykolog Barbro Lenner Axelsson. Träffpunkt Kulturhuset Rundvandring i Kulturhuset Kulturhuset har funnits vid Sergels torg sedan Huset är stort och innehåller många olika verksamheter och aktiviteter för alla åldrar. På denna rundvandring tar vi oss från botten till toppen och gör stopp på vägen för korta presentationer av husets olika verksamheter. 23

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 Onsdag 22 maj kl Samling vid informationen, huvudentré Plattan. Rundvandringen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 17 maj. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Anmälan är bindande. Imogen Cunningham Kulturhuset visar under våren en utställning med en av portal igurerna inom det moderna fotogra iet. Visningar av denna utställning sker tisdag 4 juni kl eller tisdag 18 juni kl Plats: Galleri 3, våning 3 Sista anmälningsdag 24 maj respektive 5 juni. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: eller tel Lars Hillersberg Konstnär, serietecknare, satiriker och ansvarig utgivare, obstinat elev och älskad lärare, en outsider med åtskilliga vänner på insidan. Visningar av denna utställning sker onsdag 26 juni kl eller tisdag 3 september kl Plats: Galleri 5, våning 5. Sista anmälningsdag 14 juni respektive 21 augusti. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Helen Karlsson, e-post: stockholm.se eller tel TRAFIK Gertrud Lönegren Resa med SL men utan remsa? Ska det vara så krångligt? Måste man betala med kreditkort när man 25

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan Medlemsbladet 4 VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 2010 Donationsveckan och Donationsdagen 2010 Vintern närmar sig med stormsteg. En del av Vikings verksamhet har efter EHLT-games gått

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

RTP-S. Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6. Nr 1.

RTP-S. Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6. Nr 1. RTP-S Nr 1. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6 Innehåll

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec REUMATIKER KONTAKTEN Nr 4, Årgång 35, 2013 Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik Internationella Reumatikerdagen 12 okt Storföreläsning 25 nov om sambandet mellan reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer