En skolkavalkad FELIX INNERGARD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En skolkavalkad FELIX INNERGARD"

Transkript

1 ÅRSBOCKER I SVENSK UNDER VISNINGSHISTORIA,;:;BOKSERIE GRUNDAD AV B. RUD. HALL OCH UTGIVEN AV FORENINGEN FOR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA ÅRGÅNG LIX 1979 VOLYM 144 UNDER REDAKTION A V STIG G. NORDSTRÖM En skolkavalkad AV FELIX INNERGARD STOCKHOLM 1979

2 Innehåll Sid. Minnen från byskolan Att gå i "kommunala" Tre år vid "Spyken" Yrkesval i kristid Vid en lärdomens högborg Från studentlivet i Lund Debutant på lärarbanan Ett lärarår i krigstid En skola i Malmfälten Fortsatt utjbildning En realskola i västgötajbygd En skorkommun i norr En flickskola i sitt slutskede ISBN Föreningen för svensk undervisningshistoria

3 Förord Skola, skola och åter skola. Skolan blev mitt liv. Min yrkesverksamhet som lärare och skoladministratör bröts två år tidigare än beräknat - på grund av obotlig sjukdom. Men intresset för &kolan levde kvar. I min hemmatillvaro fann jag min terapi - den att skriva om skolan. Resultatet blev bl.a. "En sko'lkavalkad". Slwlkavalkaden, som bygger på minnesbilder och i huvudsak eget bevarat källmaterial, omfattar många orter i vårt land. Vid en omarbetning av mitt manuskript utmönstrade jag ett kapitel om mina år som rektor vid grundskolan, fyra år vid Brandkärrs rektorsområde i Nyköping. Därigenom blev mitt manus mera enhetligt, nämligen enbart mina erfarenheter av de gamla skolformerna. "En skolkavalkad" bör inte ses som ett memoarverk. Min roll i skildringen har varit att aktualisera något av skolans utveckling hittills under innevarande sekel. Svårigheter och glädjeämnen har tagits fram. Gången tid hade sina problem, vår tid sina. Ett tack riktar jag till min hustru Maria, som gjort det möjligt för mig att skriva, och till Föreningen för svensk undervisningshistoria, som fann arbetet värt att publiceras. För granskning och råd tackar jag främst rektor Claes-Eric Bjällerud, Järfälla, tidigare studierektor i Nyköping, och min sonhustru Birgitta, gymnasielärare i Norrköping. Författaren liuprlm M1l1116, tel 7

4 l. Minnen från byskolan Vissa upplevdser under tidiga barnaår får ett starkt fäste i minnet och bevaras genom levnadsåren. Talet om att man på äldre dar på ett särskilt sätt omhuldar sådana minnen gäller även mig. Ett 191 O talets barn som jag skriver gärna om livet i min norrbottniska fiskareby, Storön, eller om minnen från fiskefärder i Kalix' skärgård. Mitt första hem, Liljebacken, med den lilla byaffären, flyttningen till farfars gård närmare vägen genom byn, till det föräldrahem som fortfarande består, de gav minnesstoff men kanske ännu mer storkriget. Vi bodde centralt i byn, kvällstid samlades byinvånare i vårt lilla kök. Man debatterade och kommentera de krigshändelser. Upp krupen i knäet på någon av besökarna lyssnade jag intensivt, drömde om att jag var med i bataljer, kröp i diken med gevär, träffades av kulor och tänkte: "Ar det så här att dö?" Det var säkerligen långa arbetsdagar för min far Johan och mor Jenny. Affären, lantbruket, fisket, hemsysslorna och allt annat som far hittade på. Jag var äldst i en barnskara, som fram till 1918 växte till fem, pojkar allihopa. Nära vårt hem låg småskolan. Denna kom in i mitt liv en augustidag 1918, skolan förblev det mesta i mitt liv. Ivrigt vinkande på kamrater traskade jag iväg till min första skoldag. Det måste ha varit spännande, eftersom jag minns det så väl. Det var två goda år för mig, fröken Westin tog väl hand om mig och jag vistades ofta i skolan även utanför skoltid. Skolan tedde sig dock säkerligen inte lika bra för alla. Somliga hade långa och besvärliga skolvägar, särskilt svårt vintertid. Många hade bekymmer på grund av fattigdom och svält. Den tidens gissel var lungsoten, som krävde många offer, framför allt i de stora familjerna. Avlusning förekom 9

5 ihland, men det får inte anses som tecken på dålig hygien i hemmen. TiH och med 'ladugårdarna skurades., Att jag kände trygghet hos min lärarinna har nog sin förklaring i det tragiska, som inträffade i oktober samma höst; min mors bortgång i "spanska sjukan". Ur minnet träder fram, hur vi syskon, sjuka ahesammans, låg i en stor, bred s.k. dragspels:säng, kanske en sådan som i Per Anders Fogelströms stockholmsskildring kallas "falutten". När den femte i raden av pojkar kom blev påfrestningarna på mor för starka. Hon drabbades av en dubbelsidig lunginflammation, och hennes liv gick inte att rädda. Särskilt väl minns jag det tillfälle då jag tog farväl av henne. För övrigt har jag från de dagarna en rad minnesbilder, knutna till hennes bortgång. Jag vet inte, om jag grät, men underligt kändes det. Från själva undervisningen i skolan har jag inga klara minnen, endast något oklart om hur jag försökte forma ord och sifft;qt. En svårighet hade jag som så många andra i byarna, nämligen den att anpassa sig ft:ån den dialekt, som kallas Kalixmålet, till rikssvenskan. Detta landsmål skiljer sig avsevärt från denna. I en dqktorsavhandling lä r det ha redovisats behov av inte mindre än 95 tecken för att i skrift teckna dialekten. Man talade på sätt och vis två språ~. Särskilt äldre människor hade svårt att tala rikssvenska med dem, som inte kunde dialekten. Hur förklara dessa landsmål? Rektor Ernst Lundbäck skrev följande i bokverket "Kalix", del I, sid : "Kalixmålet är inte alls ett språk i vilket finska ingår. Det är en dialekt som uppstått liksom på andra håll under den tid en bygd varit isolerad. Ett språk förändras ständigt, särskilt om språket in~e fixerats i skrift. Kalixmålet är svårförståeligt, men att de norrbottniska folkmålen är 'svenska' och går tillbaka till 'urnordiska' är fullt klart. Det har mycket litet påverkats av lapska och finska. Ej heller. är det något förvrängt riksspråk utan resultat av en naturlig utveckling under århundradenas lopp." Inventarieförteckningar i Kalix' skolarkiv för Storö småskola 1920 säger en del.om undervisningsresursern_a. Ämnet kristendom var välförsett: 39 bibliska planscher till gamla och nya testamentet samt 10 Kronbergs "Bibliska tavlor". Modersmålet upptar Almqvist "Barnens läsebok" och läsetabeller. "Sörgården" och "I Önnemo~' kom först Åskådningsövningar ooh hembygdsundervisning: In~ 10 hemska djur avd. I-II, utländska djur, avd. I-II, Årstiderna~ Sambilder, Yrkena, 'läggstickor och saxar. Räkning och geometn hade "kneram, räknestav, fotmått, meterstav, lösa kuber, passa re, en av r:rdera. Till svarta tav'lan hörde 1 st, meterlinjal och 1 st taveltor ~are. Inventarier: svart tavla, ringkloe!ka, klädhängare, lampor,,kartstä>ll, termometer, ~ko'lklooka, bänkar (15 st), materialskåp, bord, vedlå<da, säng, plattform, hink. Särskilt starkt i mitt minne lever den gång, då småskalebyggnaden brann ner. Från ett fönster därhemma såg jag eldflammorna och raden av människor, som bildat langarkedja från skolan till den närliggande sjön. Med hinkar östes va:ten öve~ lågorn:, i sanni ~ g en primitiv släckningsmetod, dock vad!ag. först~: den da end~ m.?jhga. Denna händelse gav mig länge stoff 1 mma drommar. Den mtraffade ett par år efter min skolgång i småskolan. Efter de två åren i småskolan blev det fortsättning i Storöns mindre folkskola. Därmed blev min skolväg längre, men bra i jämförelse med många kamraters. Skolan var inhyst i samma byggnad som läraren hade sin bostad. Fyra klasser i samma rum med ett 30-tal elever satte själviklart lärare på hårda prov. Vår lärare, Oskar Wallsten, sedan 1901 lärare i byns mindre folkskola, hade ett handikapp: större delen av hans högra arm var borta efter en olyckshändelse. Vad jag minns var det i allmänhet tyst och stilla i klassen. Att avvikelser därifrån förekom är helt naturligt. Kamraten S. uppträdde störande ibland, och läraren hade svårt att få tag i bråkmakaren. En vild jakt gick genom salen. Inte glömmer man så lätt den uppståndelse det blev, då min bänkkamrat satte spetsen av sin bläckpenna i baken på en framförsittande. Eller den gång jag själv fick ett infall - det gällde kanske ett vad - kastade en ettöring som träffade magistern i pannan. Vid dörren stod en vedkamin. När läraren kom in i salen, brukade han med en eldgaffel ordna brasan, därvid han ibland spottade i brasan. Vid ett tillfälle hördes en röst i salen: "Magistern glömde spotta i kaminen!" Ungdomar är minsann skarpsynta. Självklart kunde den individuella handledningen inte bli så omfattande på grund av de många klasserna och eleverna, men man lärde sig arbeta på egen hand. I många sammanhang har man lovordat skolor av detta slag och resultaten av undervisningen. Handledning saknades inte. Framme vid katedern rättade magistern räk- 11

6 netal eller vad vi åstadkommit i skrivhäftena. När han skrev, rörde sig hans tjocka läppar i takt med pennan. Vi hade en bra lärare. Hur vanskligt det är att lita på minnet, när det gäller vad som ligger långt tillbaka i ens levnad, ger jag här ett exempel på. Om någon frågat mig, vad skolan hade av undervisningsmateriel, skulle jag ha svarat, att jag inte kunde erinra mig mycket i den vägen. Det var i verkligheten mer än jag trodde, dook på tok för lite ur senare tids mått mätt. Följande fann jag vid granskning av inventarieförteokning<l'r för Storöns mindre folkskola för mina tre år vid denna (förteckningar i Kalix' skolarkiv ). För ämnena kristendom och modersmålet saknas uppgifter, men för 1924 har antecknats i fråga om förstnämnda ämnet biblar, Roths väggkartor över Palestina och Bibelns land och folk samt ett antal "Atlas till bibliska historien" och Kronbergs "Bibliska tavlor". Modersmålet har "Läsebok för folhkolan" (del. 1-4) och lika välbekanta Hedins "Från Pol till Pol" (I-H) och Lagerlöfs "Nils Holgersson" (I-II). När jag nu bläddrat igenom ett par ex av "Läsebok för folksk01lan" är det mycket jag fått fram ur minnet. Detta gäller främst titelbladet med maningen "Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat". Denna devis överensstämmer väl med innehållet i serien "Läsebok för folkskolan": de behandlar 1a:ntlivet och av stadskulturen synes föga. Hedin och Lagerlöf gav väldigt spännande läsning, särskilt den förstnämnde. Med i förteckningen är också Heidenstams "Svenskarna och deras hövdingar" (I-II) samt "Sörgården" och "I Önnemo" av Anna Maria Roos. För historia och geografi är antecknade: Knös "Historiska berättelser", 8 kartor och 1 jordglob samt tavlor över kaffe, te, bomull, peppar och gummi. För räkning och geometri, Hterkub, mått och vikter (1 sats), meterstav, decimaltavla, stereometrislka figurer och gradskiva. Naturlära har i förteckningen en helsida, som upptar varierande ting som anatomiska tavlor, speglar, stämgaffel, pumpar, häverter, väggtavlor över djurriket, nykterhetsplanscher, botaniska tavlor, planscher över människoraser, planscher över ätliga svampar. Vad jag nämnde om skolinventarierna i småskolan gäller octkså för denna skola. Omdömet torftigt i fråga om materiel och inventarier torde vara riktigt. Motsvarande förteckningar för Nyköpings skolor samma tid hade t.o.m. "Missionsbilder från Afrika" för skioptikon- 12 apparat. Hur många år i skolans tjänst gick det, innan jag första gången gjorde bekantskap med en sådan apparat?. Ingen slöjd förekom, däremot sång, dock utan mstrument. Om gymnastik kan sägas, att de~na. sto~ i överensstämmels~ med f'~ljan~e ur "Normalplan för underv1smng 1 folkskolor och smaskolor av ar 1878: "Fristående rörelser, dels i omväxling med fria lekar på lovstunderna, dels såsom uppfriskningsmedel under lärotimmarna, övning att med ordning gå in i och ut ur klassrummet". I varje fall är det sant, att rörelseövningar förekom, när det var kallt i vår lärosal. Vår lärare tog oss någon gång ut i naturen, studieutflykter så att säga. En av dessa har jag i minnet. Vi vandrar längs stranden mot Rönnviken. Magistern lägger upp en sten på en större sådan och säger: "Den som träffar den lilla stenen först, så den ramlar ner, får ett pris". Jag hade turen att bli segraren och fick motta - hör och häpna! -fem öre. Ack, så stolt jag kände mig! Under vintersäsongen hade vi elever svårt med lektionstiderna. På raster gähde det att hinna åka skridsko eller annat på sjön nedanför skolan. Man missade lätt inringningen, men vår hygglige lärare gick med ringklockan ner mot sjön. Eller, vilket var mera vanligt, vi tog skidorna på och stack iväg till Stuphällarna, nästan 1 km från skolan. En tur nedför det branta stupet borde det bli, men det var tillräckligt för sen ankomst till lektionen. Snöbollskastning var en given sak, vi byggde kraftiga snöfästningar, delade upp oss på två lag, varav det ena skulle storma fästningen. Det var hårda bataljer. Egentligen är det märkligt, att backåkningen och snökrigen inte åstadkom allvarligare skador. Så hade vi barn full sysselsättning även när vi inte "sutto i vår bänk". Det var stoj och glam. Allvarsstunderna är glömda. Jag tror inte, att jag tog illa upp de gånger kamrater skrivit på svarta tavlan "Felix och Klara", kanske därför att det låg en aning sanning bakom skämtet. 13

7 2. Att gå i ''kommunala" Endast ett fåtal ungdomar fick - så sent som på 1920-talet - möjlighet att fortsätta sin skolgång efter folkskolan. Jag blev en av dessa få - av en tillfällighet. En dag i början av juni 1923 sitter jag hemma på gårdsplanen uppkrupen på ett par timmerslädar, på bygdens språk kallade "stöttingar". Far kommer fram till mig och säger, att han sett i tidningen, att det skulle bli inträdesprov till kommunala mellanskolan i Kalix. Han frågar, om jag vill göra ett försök. Vad skulle jag svara? Jag var den förste i byn, som fått en sådan chans. Visst var det lockande men också främmande. Hade jag tillräckliga kunskaper för att klara proven? Jag hade ju ett år kvar i folkskolan. Det tog emot på något sätt, men när det utlovades, att en moster skulle hjälpa mig till rätta i Kalix accepterade jag. Det enda jag minns från prövningarna är salen där dessa ägde rum och när jag satt med räknetal. Hur jag klarade proven vet jag inte. jag blev intagen och när hösten kom började ett nytt skede i mitt liv. En befogad fråga är denna: Hur kom det sig, att jag kunde studera vidare i frivillig studiegång? Svaret blir: Helt tack vare omtänksamma föräldrar, det hårda slitets människor. Det var bekymmersamt för far efter mors bortgång, men med fastrars hjälp klarades situationen. Så kom Ada från grannbyn Ryssbält in i familjen och med henne den kraftgestalt, som så väl behövdes. Far gifte sig med henne, barnskaran ökades med ytterligare fyra, vart och ett av barnen fick sin chans. Vi barn fick tidigt delta inte bara i hemsysslor utan även i utearbetet. Vi gjorde det utan knot, några kommandoord från föräldrarnas sida behövdes inte. Allt gick så naturligt till. Man kan faktiskt tala om en form av varvad utbildning: skolgång och arbete på sjön, i skogen och på åker och äng. Föräldrarna förstod behovet av studier 14.men också av det praktiska arbetet. Feriearbete hemma, en bra lösning. Hur jag upplevde min dubbla tillvaro kan sammanfattas med "Borta bra men hemma bäst". Kommunala mellanskolan med sin 4-åriga skolgång gick tillbaka till den privata samskola, som hösten 1898 startades av ämneslärarinnan Ester Taube. Nederkalix' kommun övertog skolan Skolan var den första i sitt slag norr om Stockholm och den fjärde i landet. Den ombildades till statlig skola, samrealskola, enligt 1927 års riksdagsbeslut. Många är de studerande, scn1 i unga år i likhet med mig hade bekymmer till följd av studietid på annan ort. Det kändes hårt att lämna hemmet och kamrater. Min färdväg till och från kyrkbyn att klara av vid helger och lov var i den ena riktningen cirka 2 mil. Det fanns nyanlagd väg fram till hembyn. Så småningom kunde man ål~a buss, men endast halva str:ickan. Det gällde att ta sig fram med cykel, skidor eller spark i ur och skur. Mycket 'kunde hända, oclh så var också fallet.. Visst var det rart hos tant Lindberg och hennes son, där jag bodde i deras lilla stuga vid färjstället på Kalixälvens västra strand, men ack så trångbott! Civka 20 kvadratmeters yta för oss tre, men jag kali inte erinra mig, att jag under tre år där hade bekymmer med läxläsningen. För att komma till skolan i Näsbyn, två km från min bostad,. måste färja anlitas, som då, innan den blev motordriven, drogs fram med hjälp av lina och dragträn.. Det sista året bodde jag centralt i Kalix' samhälle i ett kök, och jag klarade maten själv, givetvis med hjälp hemifrån. En dag efter lunchen inträffade följande i min klass. Rektor vandrar framför våra bankar, hans näsa råkar i vibration och han säger: "Det luktar mat här". Jag, som sitter längst fram, förstod att jag var den skyldige. Jag hade haft pyttipanna, och matoset hade gått in i mina kläder. i. Hur blev det med min fritid? Jo, så länge jag bodde vid färjställ~t; hade jag två kamrater, som var och en på sitt sätt tog hand om mig.. Den ene var Arne Bergdahl, min närmaste granne, jämnårig med mig men inte studerande. Vi tävlade i skidåkning, brottning och allm,än idrott. För skidtävlingen hade. vi en ringformig bana, startade pa samma gång åt olika håll, möttes någonstans på spåret, och den som först nådde utgångspunkten stod som segrare. Brottningen ägde oftast rum inomhus i familjens stora kök, när föräldrarna var borta. 15

8 Det var Mrda bataljer, och inte alltid hann vi städa upp efter oss, innan de kom hem. Snälla föräldrar hade överseende med oss. Hos jägmästare Jernbergs Lasse var det annorlunda. Så jag beundrade det vackra hemmet och den jättefina trädgården! Lasse, min klasskamrat, hade gott om böcker, gillade roliga historier, som han gärna berättade. Då och då bjöds jag till måltid. God mat men ack så högtidligt! Med bävan gick jag till bords. Hur skulle jag klara alla dessa för mig obekanta redskap? En omvittnad sträng etikett rådde i hemmet. Då jag, som nämnts, sista läsåret bodde i Kalix' centrum, var det si och så med kamrater, tillhörde i varje fall intet gäng. Hade kanske nog av läxor och matlagning, sökte mig då och då till klasskamraten Erik Bergström i urmakeriaffären, eller till Per Lindbäck, guldsmedens son, eller till familjen Johansson, Centralaffären. Så här långt efteråt känner man fortfarande, att man står i tacksamhetsskuld till dessa nu nämnda fem familjer, som så gästfritt tog sig an den blyge ynglingen från fiskarebyn. Att börja i "kommunala" var för mig att komma in i en främmande miljö. Jag kände mig framför allt språkligt tafatt - med landsmålet ("bondskan") som mitt modersmål. I många stycken hade jag andra erfarenheter än kamrater. När jag svarade på frågor, blev det från min sida ibland oväntade ord och uttryck, vilket väckte munterhet i klassen. Därför förstår jag så väl, hur många, särskilt invandrare, känner sig i liknande situationer. Gymnastik var för mig ett nytt ämne, och det gav mig i början bekymmer. Jag gjorde nämligen tabbar av det slaget, att jag fick namnet Sven Duva. Jag har dock inte något minne av att jag blev mobbad. I varje fall blev jag inte utsatt för någon form av fysiskt våld. Jag bedömer det så, att mitt sätt att vara och uppträda inte lockade till mobbning. Någon "bästis" i den meningen, att jag höll ständigt samman med någon i skolan och under fritiden, det hade jag inte. Givetvis deltog jag i lekar, fotboll mest, på skolgården eller i lekar på den branta slänten bakom skolan. Bäst minns jag, då kamraten Erik Wikner och jag rast efter rast övade boxning i den närliggande skogen. Bland minnen från kamrater och klassgemenskapen tar jag fram ett. Ä ven på den tiden fick man framträda inför eleverna i klassen. Vid ett sådant tillfälle inträffade följande under en svensktimme. 16 Jag hade som uppgift att läsa Viktor Rydbergs långa dikt "Dexippos" utantill. Kamraterna lockade mig till skratt, och det blev flera avbrott i det väl inövade. Det var pinsamt, men läraren såg med humor på det inträffade. Mina tankar går tih de många intermezzon av sådant slag, som många ungdomar råkat ut för. Lärarinnan Ester Taube, skolans grundare, undervisade i bl.a. historia. Jag minns henne som blid och vänlig. Hennes hörsel var mycket nedsatt, varför hon plägade gå mellan bänkraderna från elev till elev för att kunna ta del av de svar hon fick på sina frågor. Hon var medveten om att det viskades, varför hon flitigt vände sig om. Artur Bergman, lärare i moderna språk, hade ett emaljöga, som han då och då fuktade genom att med ett finger ta saliv från munnen. Hans lektioner var rogivande och jag har ingen minnesbild från dem, annat än den att han satt i sin kateder. August Sandberg i modersmålet, historia och tyska var en skicklig och populär lärare. Klart i mitt minne står en svensklektion. Hans maka Märta Hägermark, ~lärare vid skolan, hade avlidit, och dagen efter hennes bortgång gav han oss en minnestund. Han läste Zacharias Topelius' kända dikt "Vintergatan" om "Salami så hette hon och Zulamit var han och båda älskade så högt och älskade varann" men som "dömdes :långt från varann på skilda stjärnor bo". Det var en gripande stund. Att läsningen av dikten då och då bröts är lättförklarligt. Ämneslärarinnan Elsa Hedberg höl'de till skolans fasta personal, men hon var under min tid vid skolan tjänsrledig ett par år. Vad jag minns a v henne är det tillfälle, då hon (hon hade ämnena geografi och biologi) i sin bostad förhörde mig på insamlade herbarieväxter. En tillfällig lärare, skåningen Gösta Sjöstedt, beundrades av oss ungdomar, då han med en sådan intensitet sökte hålla sig kvar på skidorna. Ge3talten framför aha andra var dock skolans rektor, Martin P. Noren, med ämnena matematik, fysik och kemi. Från början kände jag mig främmande för hans skånska idiom. Han var en kraf~karl med väldiga röstresurser, som gjorde sig särskilt gällande, när hans humör inte var det bästa. Då hördes hans röst inte bara genom skolans salar utan även utanför skölans väggar. Jag kände mig en smula ~ngsl.ig in~ör hans lektioner. Inte underligt, det hände nämligen att Jag ftck kanna av hans tjocka käpp. Emellertid var han lika ofta på gott humör, han var en duktig lärare. Han ville säkerligen vårt 17

9 bästa. Mig anförtrodde han att uträtta post- och bankärenden för skolans räkning i Kalix' centrum, förtroendeuppdrag som på sitt sätt gav mig 'lärdomar. Jag tillhörde en klass, som betecknades som "busklass". Det förekom störande intermezzon, vilket bekymrade en del lärare. Rektor fick rapporter om klassens uppförande, och minnesvärd är den gång, när han höll en strafflektion och dundrade alldeles förfärligt. Efter skämsorden fick vi ett prov med frågor ur många ämnen. En av frågorna löd: "När intogs Konstantinopel av turkarna". Ordningsproblem förekom således även för femtio år sedan. Man kan se det så, att kraven på god ordning och gott uppförande på den tiden va,r stora, varför avsteg därifrån mera uppmärksammades. Vad gäller min klass kunde svårigheterna inte gärna skyllas på ett alltför stort elevantal. Vid starten i klass 1 var antalet 23, endast 9 avlade realexamen. Man kan med skäl fråga sig, vad den kraftiga reduceringen av antalet elever i min klass berodde på. Förklaringen torde vara följande. studiemotivationen var inte så stark på den tiden. Kvarsittningarna var många, vilket kan tolkas så att studiekraven var i högsta laget. Givetvis i många fall ekonomiska hinder men också anledningar till studieavbrott noteras. En av kamraterna gick till sjöss efter andra året, en annan blev skoltrött, avbröt skolgången men kom tillbaka påföljande år och avlade examen, en tredje, kvarsittare efter trean, intogs i en Sikola i Stockholm och erhöll sin examen en vecka före oss kvarvarande. T~ll rektor Noren står jag i tacksamhetsskuld. Vid ett besök på hans expedition i samband med realexamen kom samtalet in på min framtid. Han framhöll, att jag borde fortsätta mina studier och föreslog gymnasieskola i Lund. Vägen dit är lång, men det ställer sig billigare där än i Uppsala menade han. I Luleå, som låg närmast till, krävdes fyra års studier till studentexamen, medan samma examen v1d Lunds privata elementarskola, "Spyken" kallad, kunde khras på tre år. Han sade sig känna rektor vid sistnämnda skola, skrev gärna en rekommendationsskrivelse med förslag att jag borde få bo på Slkolans internat. Efter överläggningar därhemma, det gällde ju ett viktigt beslut, blev det bestämt, att jag skulle fortsätta i Lund. Se där ett exempel på den tidens yrkesrådgivning! 18 Här följer något litet om undervisningen i en kommunal mellanskola på 1920-talet. När man tittar på timplanen, finner man i stort sett samma ämnen som i senare tiders reahk<ylor. Man lägger dock märke till att tyskan med inte mindre än 7 timmar i veckan i klass 1 var s.k. första språk (huvudspråk), medan engelskan kom med först i klass 2. Franska språket var med i klass 3 som frivilligt valt ämne. De naturvetenskapliga ämnena hade en svagare ställning än vad nu är fallet. Läroboksförteckningar visar, att Luthers lilla katekes fortfarande var med i ämnet kristendom, att Rebbes "Svensk språklära" hade en vi'ktig plats i modersmålet, likaså Örtegrens "Våra vanligaste främmande ord". Att "Fänrik Ståls sägner" och Snoilskys "Svenska bilder" var med är inte överl"askande, däremot hade jag inte väntat mig finna "Affärsskrivelser" som föreskrivet ämnesområde. I historia dominerade klart Carl Grimberg med "Sveriges historia" och "Svenska folkets underbara öden". Undervisning i statskunska p gavs genom Ekedahls "Anteckningar i svensk statskunskap". För övrigt kan omnämnas den förhållandevis stora förekomstp.n a v övningar i form- och satslära samt rättskrivnings- och interpunktionsövningar i svenska. Man lägger märke till formuleringen för ämnet kristendom i klass 4: "Tros- och sedeläran repeterad. Korta underrättelser om de viktigaste religioner, med vilka kristendomen kommit eller är i beröring". J;.mnet teckning: "Konturteckning efter enkla fristående föremål, de första grunderna av perspektivisk teckning. Teckning och färgläggning, dels efter pressade växter, dels efter förteckning på tavlan. Teckning ur minnet. Linearritning." Med linearritning trivdes jag bäst. Färgläggning var för mig det svåraste, men trots det kunde följande hända. En gång visade vår lärare en färgglad tupp, och vi fick uppgiften att ur minnet teckna och färglägga denna. Underligt nog vann jag första pris och fick mottaga en påse karameller. Feriearbeten gavs, och redogörelsen för läsåret ger följande besked härom. Biologi till tredje klassen: insamling av insekter. Fysik: uppritning av barometer- och termodiagram för t.ex. två veckor. Kemi: insamling av vanliga bergarter. Sk<Ylans ekonomiska resurser var små, vilket framgår av en redovisning som denna: "Skolbiblioteket erhöll ett anslag från staten för 1923: 150 kr." "Undervisningsmateriel i fysik och kemi komplette- 19

10 rms. Dessutom en karta över Europa med de nya gränserna samt diverse bödker till referensbiblioteket." Resultaten i de skriftliga proven hade på den tiden en avgörande betydelse för avläggande av realexamen. Som exempel på i :ilken riktning kraven gick tar jag fram ämnena för svensk uppsats 1 realexamen vårterminen 1927: 1. Något om Frälsningsarmen. 2. Erik DaMberg (ur Snoilskys Svenska bilder). 3. Hur Sveriges statsskick förändrades under 1800-talet. 4. Den nytta och skada människan har av vinden. 5. Våra vanligaste bär- och fruktsorter. 6. skioptikonet och dess användning. 7. Beskriv arbetet inom något hantverk, som du känner till. 8. Svenskarna som idrottsmän. Jag valde första ämnet. TiM skolans verksamhet hörde de dagliga morgonbönerna. Det var högtidligt vid upprop och avslutninogar.. Vid en av ~.istnämnd: var jag med i en orkester och spelade pa mangel. Det hande ocksa, att jag fick traska fram för att hämta premium.. I skolans arkiv stötte jag bl.a. på några rektorsord, sagda v1d en skolavslutning av en hösttermin. Jag citerar en del av anförandet för att visa, vad vi unga kunde få lyssna till vid en skolas högtid: "Ja, när vi se tillbaka på den tillryggalagda terminen, så är det nog rätt mycket vi skulle önska vara alldeles ogjort. - Kanske känna vi oss så t~m mods att vi bra gärna ville viska fram ett förlåt. Inte till någon bestämd annan person kanske, men till skolan, till arbetsuppgifterna som vi inte alltid, långt ifrån alltid - fyllt som de borde fyllas - til'l det bästa inom oss själva, som vi inte alltid aktat så högt som vi borde- till Gud vars vilja vi mot bättre vetande inte alltid lytt. Men det är ännu ett ord som vi behöva få sagt, när vi se tillbaka på den gångna terminen, det är ordet tack. Eller är det inte så, att vi ha mycket att säga tack för. Inte bara för de kunskaper.de haft att ge utan också för samvaron och alla de människor som tillsammans utgör skolans vardag och bland vilka vi framleva en så stor del rtv vår dag. Huru mycket av godhet, av vänlighet och glädje strömmar inte dagligen oss till mötes ur skolans värld av människor, små och stora. Hur mycket av.kärleksfullt förtroende, milt överseende, av trofast tålamod och ljus tro på det bästa inom oss ha inte dessa människor ha:ft att ge oss alla. Vi leva under ett beständigt givande och tagande av livets goda gåvor." I skalans årsredogörelser återkommer under mina år vid skolan 20 faljande uppgift: "Liksom under föregående år ha eleverna en gång i månaden anordnat leikaftnar med lekar, ringdanser, kaffeservering m.m. I tur och ordning av de tre högsta klasserna." Dessa rader under rubriken "Ur skollivet" pekar på något både trevligt och nyttigt. Det rådde en mycket god stämning vid dessa aftnar, där också lärarna deltog. För den klass som svarade för anordningama var det en am!bition att göra det så trevligt som möjligt. Det är glada minnen från dessa fester, som ju betydde mydket för att skapa gemenskap mellan dem som tillhörde skolan. Ytteflligare något om Kalix. Det var inte alltid jag sökte mig till hemmet vid lov och helger. Då hände det vintertid, att jag tillhörde pulb'lrken vid Ryssgraven nedanför Rammelberget, där det var start och mål för skidtävlingar. Man stod ooh frös, medan de tävlande svettiga gick i mål. Det var skridskoåkning eller bandyspel på Kalixälvens is. Trevligt hade man, även om jag hade bekymmer med mina högst primitiva skridskor, sådana som man nu ser på hembygdsmuseer. Det tändes eldar på isen, det fanns förfriskningar m.m. Under de åren gjorde jag mitt första biobesök. Filmen Karl XII visades i Föreningshuset. Mycket spännande tyckte jag. Då och då besökte jag högmässan i Kalix' vackra kyrka. Där var en gripande stämning. Bäst trivdes jag med att sitta på läktaren och följa kantorn i hans verksamhet. Dock kändes det tröttsamt ibland med de autför långa predikningarna. En vår efter skolans slut deltog jag i konfirmationsundervisning. Gruppen bestod av 5 pojkar och ca 130 flickor. För oss från mellanskolan var lästiden kort, för min del endast en vecka. Det lblev muntra poänger ibland, heilt naturligt i en sådan alltför stor skara. Somliga hade svårt att finna svar på frågorna. Det viskades, och när hjälpmedel användes bakom någons rygg kom oväntade svar, beroende på atjt vederbörande i hastigheten fick fatt i fel text att referera. Det kändes stämningsfullt i kyrkan både vid lördagens förhör och söndagens nat:tvardsgång. På min lott kom frågor rörande Guds rike. Om jag svarade rätt minns jag inte. Att "kommunala" hade sin betydelse för Kalixbygden och dess ungdom, därom råder ingen tvekan. Dock hade endast ett fåtal förmånen att bli elever vid denna skola. Jag hade kamrater, som gärna vihe läsa vidare efter byskolan och som hade goda förutsättningar för studier. Samtidigt bör dock konstateras, att även ungdomar från 21

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm Jag heter John-Wiktor Holm, född den 27 juli 1931 i Stockholm. Min pappas yrke var kakelugnsmakare, men eftersom centralvärmen blev allmän i Stockholm från 1920-talet

Läs mer

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966 August Spångberg I tidens ström Karlstad 1966 Innehåll Förord... 1 Barndomen... 2 Skolan... 8 Kolskogen... 10 Morfar reser till Amerika... 12 Till Värmland... 14 Första maj... 15 Lantarbete... 17 Industriarbetare...

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

EN BOK AV BERÄTTELSER

EN BOK AV BERÄTTELSER EN BOK AV BERÄTTELSER FÖRORD Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957 Wolfgang Leonhard Revolutionens barn Stockholm 1957 Efter Hitlers maktövertagande flydde den tyska spartakisten Susanne Leonhard med sin son Wolfgang till Sverige, varifrån de flyttade till Sovjetunionen,

Läs mer

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför vi är generation otrygg 10 röster om att hamna utanför >> Någon som lyssnar och ser Att bli sedd och bekräftad är nog det viktigaste för en ung människa på väg ut i livet. Det kan låta enkelt, men ändå

Läs mer

Redaktörens Rader. Vi Östra Realare nr 31, 2007. Föreningen Östra Realare. Observandum

Redaktörens Rader. Vi Östra Realare nr 31, 2007. Föreningen Östra Realare. Observandum Nr. 31 2007 Vi Östra Realare nr 31, 2007 Redaktörens Rader Nummer 31 April 2007 Grundad 1954 Organ för Ansvarig utgivare: Jan Berglund Redaktion: P-O Lindström, chefredaktör. Karsten F Larsen Håkan Stålfors

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Grennaskolan Magazine Nr.3

Grennaskolan Magazine Nr.3 THE GL Grennaskolan Magazine Nr.3 BEAugusti 2012 Föredettinghelg sid 12-13 Student 2012 sid 25 Ledarskapsutbildning sid 17 Ideérna bakom Grennaskolan Idéerna bakom Grennaskolan att promenaderna till undervisningslokalerna

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se AGNETA Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se 1 Sundsvall Agne och Karin var de borna västernorrlänningarna och som sådana utgjorde de grunden för Sveriges framväxt till den industrination Sverige

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor Tidningsmakaren som blev hedersdoktor En bok om Lars Braw Läkarbanken 20 år Denna bok handlar om en journalist som gjorde det till synes omöjliga: en kvällstidning med mottot «Visst händer det glada saker

Läs mer

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 C-uppsats GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA En studie om hur en klass i årskurs nio upplever sin skolsituation Författare: Jane

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer