Äntligen är den här en bok på det finska språket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen är den här en bok på det finska språket"

Transkript

1 Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg för det finska språket, och han har bevisat att ett finskt skriftspråk inte är en omöjlighet. Agricolas skrivna finska kan naturligtvis tyckas konstig, skriven så tydligt med svenska medel. Vi får dock hoppas att detta kan vara början på det finska språkets väg till ett språk som slutar på akademisk nivå. Men för att Agricolas ansträngningar inte skall ha varit förgäves behövs naturligtvis de som använder detta språk och höjer dess status till ett allmänt skriftspråk. Här måste Agricolas tankar trots allt kritiseras. Det framgår tydligt av boken att Agricolas första tankar inte har legat på att ge skolorna en lärobok över det finska språket. Boken är ämnad för präster som antagligen ändå inte kommer att börja använda finskan till vardag eftersom de redan har latinet. I och med ABC-kiria har Agricola dock gjort ett anmärkningsvärt jobb. För att få istånd det finska skriftspråket har han studerat såväl svenska, tyska och latin, och med hjälp av dessa språks grammatik har han trollat fram även den finska grammatiken. Hans val av bokstäver känns ändå lite konstigt för mig. En snabb blick på Agricolas finska ger snarast intryck av att vara latin. Jag undrar även hur de ord Agricola själv har fastställt skall kunna överleva. Det finns ord som är härledda från svenskan, men även de som fullkomligt saknar alla grunder. Hur skall en slumpmässig läsare av ABC-kiria veta vad som har varit Agricolas mening. Dessutom har han ganska långt grundat det här språket på sin egen finska dialekt, dvs. den från sydväst och nu undrar jag hur det skall gå för andra delar av Finland. Man kan dock hoppas att även delar av det finskspråkiga folket skall kunna stiga ur bondesamhället utan att först lära sig svenska. Med hjälp av det finska skriftspråket kommer det hoppeligen i framtiden att vara möjligt att lyfta Finland till ett område med betydelse i vår värld. Därmed kan vi hoppas att Agricolas ABC-kiria, även med sina brister, kommer att kunna ge oss mycket i framtiden och på sikt förbättra hela landets ställning. Här följer bönen fader vår från Agricolas översättning: Pojkar får undervisning Se Rucus Ise meiden Ise meinen/ ioca olet taiuasa. Byhetty olkon sinun nimmes. Lehestulkon sinun waldacunnas. Olcon sinun tactos niin maasa quin on taiuassa. Anna miele tenepeuen/ meiden iocapeiuenen leipen. Ja anna meiden syndimme andexi.

2 100 år sedan första boken i Finland Nu har det redan gått 2 mansåldrar sedan första boken publicerades i Finland. Det är naturligtvis frågan om Mässboken, som i tiderna medförde mycket nyfikenhet bland folket och som fortfarande glädjer den vanliga borgaren. När Mässboken skulle publiceras för drygt 100 år sedan var Åbo stift emot tanken att varje medborgare skulle äga var sin bok och nöjde sig istället med att trycka en upplaga på 120 exemplar. Åbo-missalet är en stilig helhet som innehåller prydliga detaljer och har skrivits med omsorg. Missalet innehåller 266 blad och är tryckt på både pergament och helt vanligt papper. Detta episka verk är skrivet med gotiska bokstäver och de är tryckta med de praktfulla färgerna svart och rött. En del av missalets stora bokstäver är handmålade. Vissa är målade med Bokbindare på Hemmings i Stockholm blåfärg, men ibland även med guld. Texturaformen är i två spalter med undantag för kalendern. För att fira detta enastående och framför allt viktiga verk, ordnas det en fest vid Salutorget kommande lördag. Vi uppmanar er, kära läsare, att samlas vid torget vid middagstid för att delta i firandet av den första boken som någonsin tryckts i Finland! I dagens läge har vi glädjen av att ha många böcker att välja mellan. Böckernas antal har förstås betydligt ökat sedan Mässboken publicerades. I samma fart som människornas läs- och skrivkunskaper ökar kommer antagligen också böckernas antal att öka i framtiden. Vill man gå igenom bokskatten idag kan man inte undgå vår ärade biskops livsgärning. Han står bl.a. för ABC-boken, den första boken som trycktes i Finland. Den var avsedd för både präster och barn som skulle lära sig läsa. Bönboken var också avsedd för präster och den anses vara Agricolas mest självständiga verk när det gäller texten. Nya testamentet, som han översatte till finska, var också ett verk som användes främst av präster. I översättningsarbetet tog han intryck från Luthers översättning av Nya testamentet. Han skrev ett år senare en handbok för kyrkliga förrättningar, som innehöll bl.a. Luthers dop- och vigselpredikningar. Till hans verk hör också mässboken. Den hade element ur den katolska mässboken Missale Aboense. Själva boktryckarkonsten anses ju ha uppfunnits av Johannes Gutenberg, en tysk uppfinnare som levde på talet. Det sägs att han uppfann den västerländska boktryckarkonsten Det vore säkert dags för ett tryckeri också här i Åbo, för nog blir det dyrt att få alla böcker tryckta hos Hemmings i Stockholm. Böcker som trycktes alldeles i boktryckarkonstens begynnelseskede kallas för inkunabler, som kommer från latinets incunabula (vilket betyder ursprung). Texten i dessa verk trycktes först med svart text, varefter boktryckaren målade för hand röda och blå anfanger, dvs. en inledande bokstav i en paragraf som utsmyckades och gjordes lite större än den övriga texten. I de första böckerna som trycktes användes antingen typsnittet antikva, som var den latinska tryckstilen, eller den gotiska stilen, den s.k. frakturstilen. I vissa fall anlitades illuminatörer för att pryda böckerna med illustrationer av olika slag. Domkyrkans utvidgningsplaner Det har nu gått tio år sedan Domkyrkan brann. Det var katastrofalt, för man t.o.m. plundrade kyrkans egendom och skatter. Från vår kära Domkyrka fördes över 20 kg värdefulla silverföremål. Prästerna blev naturligtvis förbannade. Sådana hemska saker skall inte kyrkan bli tvungen att genomgå. Kyrkan har nu blivit ombyggd redan flera gånger, men än är den inte färdig. Vi åbobor blir fler hela tiden och snart ryms vi inte in i våran kyrka. Alla kristna måste ha rätten att gå på gudstjänsterna. Ingen skall bli lämnad utanför. Det tar förstås alltid lång tid att planera hur kyrkan skall se ut, och ofta ändras planeringarna. Processen är alltså lång och emellanåt krånglig, och än har inte planerna på Domkyrkans utvidgningsarbete bekräftats. Säkert är det ändå att expansionen kommer att ske. Detta är inte viktigt endast för att alla skall få gå i kyrkan, men för att förstärka religiösa känslor och inte minst av kulturella skäl. Den nya

3 Domkyrkan skulle också kunna locka till sig utländska gäster. Förbud att bära kniv? I Raumo har rådet tillsammans kommit till att man borde förbjuda stadsborna att bära kniv. Detta beror på att flera slagsmål har slutat med att någon fått av kniven och i värsta fall dött. På gatorna händer det också våldsamheter. Dessutom brukar också vanliga gräl sluta med ödesdigra knivhugg. Att förbjuda knivarna i stan skulle lugna ner slagsmålen och dråpen som hänt till följd av dem. Stadsrådet vill nu stoppa innehav av knivar. Nästan alla senare dödsfall inom våld har förorsakats av brutala knivhugg. Offren förblöder eller dör i infektioner. I Raumo dog på våren 3 ungdomar och 7 skadades av knivhugg, som ungdomar givit varandra. Myndigheterna försöker köpa in knivarna från medborgarna, i värsta fall kommer de som bryter mot regeln få dryga böter. Fredsförhandlingar kan inledas Kriget med Ryssland blir dyrt Nu har både Ryssland och Sverige tröttnat på kriget som inte någon vinner. Man vill därför inleda fredsförhandlingar nu ett år efter krigsutbrottet. Båda har i gott minne slaget vid Joutsenselkä, som skövlade många liv. Kyrkoherde i Åbo, Knuut Johannesson kommer att skickas till Viborg för att avtala om inledande fredsförhandlingar med tsaren. Det verkar också som om vår stadsman Mikael Agricola skulle utnyttjas i senare förhandlingar, eftersom han räknas vara en vis man. Gustav Vasa högtidligt inbjuden utdrag ur brevet till lakejerna Till vår bästa Gustav Vasas ära ordnas en fest på slottet i Åbo, då Han ändå står beredd att visitera det. Det är klart att Han tar med sig sin fru Katarina. Såklart kommer det med vänner och släktingar, dessutom tjänstemän. Men dock måste Han få lagat allting klart för den långa resan till Finland. Under tiden Han är borta från Sverige, håller hovet nog kontroll över ärendena hemma. Men, Han måste lämna ansvaret för slottet till någon annan. Det blir inte en lätt uppgift, men Han har ett pålitligt hov. Vad månne Han tar med sig? Kläder såklart. Och kläderna Hans är väldigt vackra med färger och mönster. Smyckena är av guld och ibland kan det finnas en liten diamant med. Fast Gustav Vasa är vår kung, tycker Han att det hör till att hämta presenter som tack. Han troligen tar med sig guld, mat av olika slag och kanske t.o.m. hästar. Vi hoppas verkligen att ers Majestät stortrivs här i Finland. Kanske Han gillar Finland så bra, att Han skulle tänka sig bosätta sig här. Men det vet vi att Han kommer stanna här för längre tid p.g.a. det ryska kriget. Dels vill Han vara närmare krigsskådeplatsen och dessutom bekanta sig närmare med Finland. Det har förflutit tjugofem år sedan Han som sist var här. Vi har hört att p.g.a. försvarsanläggningarna och upprustningen kommer det att ta en stor del av Hans tid här i Finland. Men största delen av tiden Han är på besök, tas det upp administrativa och politiska diskussioner. Men det Gustav Vasa har fått fram av kontroller, har inte varit upplyftande. Kungliga påbud hade inte blivit åtlydda och därför hade alla gjort sig skyldiga till vanskötsel av kungligt medel. Men, hoppas Hans Majestät kan lugna ner sig ett slag och njuta av festen som ordnats för Hans ära. Ännu en gång: Välkommen!

4 Gustav Vasas visit ställer en gång till stora krav! Vår konung Gustav Vasa inväntas åter till Finland efter en för lång paus. Till hans ära kommer det att ordnas likaså fest med god mat som underhållning. När han nu anländer till vårt land på nytt minns vi gärna den första gången han besökte oss hösten 1530, då besöket, trots att det var kort, blev ytterst lyckat. Den gången var förberedelserna inför hans besök naturligtvis ännu större och hela Åbo slott var i uppror. Vi visste inte alls hur vår kung skulle göras allra mest nöjd, men det var nödvändigt att ge honom en så fördelaktig bild av vårt land som möjligt. Under denna, sin första resa till det finska fastlandet bekantade sig konungen med Finland vilket naturligtvis skulle komma att ha en stor betydelse för hur han i framtiden härskade över oss. Kungen reste då till oss under ett viktigt skede av sitt liv och kunde därför inte uppehålla sig mer än några veckor in i september. Dessa var nämligen hans sista veckor som en fri ungkarl innan han ingick det heliga äktenskapet med hertig Magnus I:s dotter Katarina från Sachen-Lauenburg. Tyvärr har hon senare avlidit år 1535, men hon gav åtminstone konungen den bästa möjliga gåvan, en tronarvinge, Erik Sedan dess har kungen haft flere trogna drottningar vid sin sida, och denna gång anländer han med sin nuvarande fru, Katarina Stenbock. Kungens första fru bör dock minnas även därför att hon i och med deras vigsel som ägde rum i Storkyrkan i den svenska huvudstaden Stockholm på hennes adertonde födelsedag, kröntes till Sveriges första drottning. Genom sitt giftermål kunde Gustav Vasa knyta förbindelser med de olika europeiska kungahusen. Under sin resa år 1530 bekantade sig kungen med Eriksvägen, den traditionella vägen som innefattar Åbo, Uskela, Bjärnå och Raseborg. Vi kommer även med tacksamhet ihåg hur han skipade rättvisa i vårt land i och med sitt besök. Precis som den gången måste vi nu förbereda oss på att göra hans besök så angenämt som möjligt, genom att söka upp de bästa underhållarna till slottet och de bästa råvarorna och kockarna för matlagningen.

5 S:t Olofsposten, vårnumret Var hälsade till ännu en upplysande läsupplevelse! Visst är det fantastiskt hur statsmakten kan nå de olika samhällsklasserna och hur det svenska rikets invånare, oberoende ekonomisk ställning, kan nå varandra via tidningen! Oberoende av avståndet mellan mig och dig läser vi om samma händelser, samma personer och håller oss underrättade om vad som sker i samhället. Då vi träffas har vi gemensamma samtalsämnen nära till hands och kan framstå som välunderrättade medborgare för varandra då vi diskuterar aktualiteter utgående från vad vi läst i dagstidningen. Varenda en med någon form av självaktning känner till vad som stod i senaste numret av tidningen. Läsning skapar åsikter, som väcker diskussioner, som underhåller, lär och utvecklar. Är inte detta fenomenalt? Håller Ni inte med mig, var då vänliga och meddela mig snarast, varvid jag skall göra mitt bästa för att övertyga Er om tidningens betydelse för folkets underrättning, underhållning och gemenskapskänsla (?). Jag har ännu inte kommit till det bästa. Ni har förhoppningsvis lagt märke till att var och en kan påverka vad som skrivs i tidningen. I varje nummer publicerar vi ett flertal insändare, där diverse mer eller mindre aktuella händelser tas upp av läsare som ser det som sin sak att göra samhället uppmärksamt på något som hänt eller diskuterats. Var välkommen att dela din åsikt med omvärlden i S:t Olofposten! Den stora frågan som bör ställas beträffande tidningens spridande av bildning bland folket, är hur många medborgare av de lägre stånden och samhällsklasserna som egentligen kan läsa och kan ta vara på tidningens budskap. En självklarhet är att majoriteten av medborgarna utgörs av de icke läskunniga, och jag vill härmed uppmana alla som kan läsa att sprida denna gåva bland mindre värda individer i så stor utsträckning som möjligt! Ärligt talat, nöjet att läsa borde ingen gå miste om! Skulle läskunnigheten i vårt samhälle stiga, skulle också vår ställning som en modern nation i världen stärkas. Så några ord om paketet du håller i din hand. Det börjar våras och knopparna brister ut i blom var man än rör sig, både i naturen och hos människorna i form av iver och livsglädje. Vi har i detta nummer av S:t Olofposten riktat våra blickar också utomlands; ni får ta del av både Da Vinci, Michelangelo, kungligt mode i Frankrike, och livet i England i både text och bild. Inte för att glömma vårt kära fosterland! Boktryckarkonsten och den finska skriftspråkets födsel hyllas speciellt mycket, en resa längs Kungsvägen och en Hansachefs liv skildras, nya hantverk introduceras och utbygget av Åbo diskuteras. Dessutom har vi i detta nummer en intressant framtidsfilosofi av ärkebiskopen i Larsmo, missa den inte! I vårt kåseri tittar vi ända till år 2000!!! Vi kan vara på väg mot en både dystrare och osäkrare framtid, så lev livet nu! Njut av våren och av läsupplevelsen Ni har framför Er! Huvudredaktören Karl Påse Ett långvarigt minne kors av järn ersätter träkorsen skribenten vill att korsen på gravgården blir bestående Ett nytt förslag att preservera minnet av den som har lämnat vårt jordeliv har framkommit. De träkors som ännu används är inte det bästa möjliga alternativet att spara dessas minnen, eftersom de med tiden ruttnar bort och hålls inte lika vackra år efter år. Enligt modell från Tyskland har man börjat använda kors av järn. De ger nya möjligheter för gravarnas utseende, det vill säga, dekorationerna kan vara till och med väldigt detaljerade, speciellt då man jämför dem med träkorsen. Smeder skall lära sig hantera järnet för att utsmycka minneskorsen så som släktingarna till den bortgångna vill ha dem.

6 Konstskola på Åland Många människor besöker åländska kyrkor nästan varje dag, men har man någon gång stannat upp för att titta på den fina konsten på kyrkornas väggar och tak? Konsten i kyrkorna är så fina och vackra och man kan faktiskt känna att de är gjorda av människor som älskar konst, kyrkan och Gud. Målningarna i kyrkorna har tydliga drag av gotländska eller sydsvenska förebilder, men trots det kan man se att bilderna talar en åländsk dialekt. Men vem har tiden och inspirationen, för att pryda dehär åländska kyrkorna så vackert och prydligt? Vi tog reda på saken, och hittade en gammal konstskola vars verksamhet påbörjades redan på 1200-talet. Nuförtiden består konstskolan på Åland av två mästare och 15 lärlingar. De har ett stort vackert hus mitt i en tyst skog. Lärlingarna bor i övre våningen i huset. Mästarna sade att de är mycket fast vid sina arbeten och det är ingen vits att åka långa vägar hem när dagen är slut. Dessutom reser de ofta till olika kyrkor på Åland. Mästarna berättade också att skogen var den bästa platsen för att ha deras konstskola, för att oftast får man sina bästa inspirationer från naturen. Dock är inte mästarna och lärlingarna så att såga "mitt ute i skogen", utan de studerar också mycket bibeln, modern kyrkokonst, nya tekniker och stilar i kyrkokonst. Som sagt är konstskolan mycket gammal, ca. 300 år. De studerandes förfäder var mycket intelligenta när de bestämde sig för att grunda en så fin konstskola som denhär. Utan dem skulle inte åländska kyrkor vara så vackra och prydliga som de är nu. Nuförtiden pryder konstskolans lärlingar åländska kyrkor och andra viktiga byggnader med vackra religiösa målningar och föremål. Innanför dessa väggar bedrivs konstskolan. Rulla Ut Röda Mattan För De Franska Slitsarna Lystra hit, alla ni modemedvetna, förmögna! Nu är det dags att bränna de gamla paltorna; slappa underkjolar och smala, höga korsetter. Nu ska man klä sig à la Français! Den franska renässansen är här! Ja, även här! Då jag som utsänd reporter besöker de fina slottsbalarna i Paristrakten hänförs jag av imponerande dekorationer i klädslarna, kvalitets tyger i flera lager och oräkneliga stiliga kulörer, vida kjolar och puffar i otaliga modeller. Jag introducerar Er härmed i den nutida franska klädkonsten. Jag bör först och främst nämna slitsarna. Den modemedvetna visar sig numera icke i förmögna kretsar utan en enda slits i något av de burna klädesplaggen. I den manliga befolkningens klädslar förekommer slitsar sedan tidigare i ärmar, men numera också såväl i byxor och jackor som i handskar och skor, ja, till och med i huvudbonader! Den enklare har i sin klädnad slitsar av läder, som inte kräver nämnvärd behandling, den förmögna däremot av fint silke, kantad med ädelstenar och pärlor. Å, denna glitterprakt! Nytt mode för män är även Schaube-rocken, som förekommer i flera olika modeller. Ärmarnas form och längd varierar, medan själva jackan alltid är knälång. Kragen är iögonfallande och materialen jackan kan tillverkas av är päls, satin och sammet. Jackan bärs hängande över axlarna och oknäppt, vilket medför att den moderna braguetten blir synlig i jacköppningen. Braguetten, eller blygdkapseln, är vadderad och generöst dekorerad med ädelstenar och pärlor. Kvinnornas moderna kjolar är mycket breda, mjukt veckade och plisserade och består av många lager tyg. Själva klänningstyget är flerfärgat och mönstrat, för att stärka intrycket av bredd och volym i kjolen är tyget ofta vågrätt linjerat. Framtill väller de undre tygerna fram i en triangelformad hellång öppning i överkjolen. Vid arbete lyfter allmogens kvinnor upp överkjolen till midjan, som en puffkjol, för at hålla den

7 ren. Moderna är även de dekorativt veckade och plisserade förklädena. Klänningarnas överdelar är nuförtiden stela, raka och stadiga, midjan är rak och inte längre V-formad. Ärmarna är formade på olika sätt och vanligast är det med puffar uppe vid axeln och vid armbågen; de redan nämnda slitsarna formar puffarna. I övrigt är ärmarna raka och åtsittande och de sys inte fast i dräkten förrän den är påklädd. Ärmöppningarna är mycket vida och vackert dekorerade. Precis som tidigare bär kvinnorna rikligt med smycken; fina halsband bärs med stolthet och dyra ringar med stora stenar skymtar i handskarnas slitsar. Klä dig efter mina anvisningar och var först med det allra nyaste! Du kommer garanterat att vara balens blickfångare! Kroglivet På Frammarsch Ölfållan redan känd Det finns synbarligen pengar. Ölfållan har snabbt blivit en av de populäraste krogarna i Åbo. Den finns intill torget vid Kroggränden. Krogens ägare Hans Zelmerhöf, som inflyttat från Bremen är nöjd med försäljningen men önskar dock mera kunder för att få upp stämningen. Vid disken serveras bland annat ett stort utbud på olika öl och de serverar även nyheten franskt bordsvin. Också mat serveras ända till solnedgången. På menyn hittas delikata maträtter som t.ex. älgkorv, svinfläsk och enorma kötträtter. Många besökare är mycket nöjda med husvärden och kommer gärna till krogen för att ha roligt efter arbetsdagen. På kvällarna uppträder kända trubadurer. För det mesta är kunderna män i medelåldern, men kvinnofolk har också tagit sig in. Både finnar och svennar är välkomna till Ölfållan, men man borde ha bytt om till bättre klädsel och ha tvättat ansiktet. Krogen har öppet från tolv på dagen till midnatt, men ölförsäljningen börjar först klockan fem. Nästa vecka får vi se Oliver Frejvind uppträda i krogen. Hans ekipage lär vara från värdens hemort Bremen. Satsa På Hantverket Locka mästare utrikes ifrån! Var och en av oss som vet lite om världens gång är medveten om hur mycket kan räknas som konst ute i Europa. Man satsar på allting och i Italien i huvudstaden Rom pågår nu bygget av S:t Peterskyrkan under ledning av den store mästaren Michelangelo. Detta bygge kommer att vara bland det ståtligaste vi ännu har sett och man kan naturligtvis inte vänta sig att vårt moderland skall kunna ta efter av ett så strålande bygge. Men också den övriga arkitekturen i Rom är strålande. Varje litet hem ser ut att satsa på förnäma detaljer. Det finns vackra trädgårdar och både trappuppgångar och balkonger är utsmyckade. Här har också vi att lära: vi kunde bygga våra vanliga hus efter en modell som gör helhetsintrycket mera angenämt. Under alla tider har detta varit en omöjlighet i våra trakter. Vi har inte haft hantverkare med den skolning som räcker till för dekorationer och finesser utöver det absolut nödvändiga. Och så behövs det verktyg! Men under senare år har yrkeskunnigheten framförallt i Åbo stigit avsevärt. Det finns redan snickare med kunskaper i att göra vackra träsniderier för att dekorera de hus som nu byggs. Även de mästare som lär sina kunskaper åt sina lärjungar vet bättre vad de gör. Vi borde dock fortfarande få mera lärdom från de stora länderna i söder och därmed borde kungen och kyrkan försöka stödja hantverkarlärlingar till några års ytterligare studier utomlands. Genom att vidta dessa åtgärder skulle vi säkert inom några år klara av att upprätta fina verkstäder där de unga hantverkarna skulle lära sig att pryda sina verk med övervakning av en mästare som studerat i Italien eller Frankrike. Vi får inte bli efter även på den här fronten!

8 Reseskildring från Kungsvägen Jag hade hört från min fars kompanjoner om äventyrslystna ynglingar som i små grupper rest längs Kungsvägen och upptäckt spännande byar och till och med städer och träffat intressanta och trevliga människor. Ända sedan jag första gången hört en historia om äventyr längs Kungsvägen hade jag funderat på hur jag själv skulle kunna genomföra en sådan resa, från min hemstad Åbo ända till Viborg. Jag hoppades på att få se fina landskap och bekanta, mig med min hembygds historia, trots att jag bara är en obetydlig köpmansson. En häst hade jag, trots allt, att resa med, så när sommaren kom och familjen min inte skulle behöva hästen under ett par månader, gav jag mig iväg. Jag litade på att jag skulle träffa på något ressällskap som jag kunde sammanstråla med under min resa. Jag hade hört, att Kungsvägen ursprungligen byggdes längs kusten som en ridväg mellan Åbo slott och Viborg slott, främst för att Hans Majestät bekvämt skulle kunna ta sig mellan slotten. Slottet i Viborg började byggas såsom vårt eget i slutet av 1200-talet. Jag hade snart lämnat Åbo, S:t Karins, Pikis och Pemar bakom mig, då väntade det okända. Längre bort från Åbo än såhär hade jag nämligen aldrig tidigare rest. Bebyggelsen blev allt glesare, sommarskogarna och de grönskande åkrarna dominerade landskapet jag red igenom. Till kvällen hade jag redan nått Bjärnå, där en ny bro höll på att byggas. Hittills hade jag rest ensam, men i Raseborg, där jag tillbringade följande natt, träffade jag på ett teatersällskap, som skulle resa vidare i samma riktning som jag redan nästa dag. Teaterfolket var ypperligt trevligt folk att resa med, skämtsamma och livfulla. Inte för en minut riskerade man att förlora sig i sina tankar, det var alltid någon som ville diskutera livets stora frågor eller det odrägliga folket i prästgårdarna med en. Vi hade nämligen rest förbi flera prästgårdar där natthärbärge erbjöds, men enligt prästfolket var ett teatersällskap och en köpman alltför simpla resmän för deras bäddar. I någon av kungens herrgårdar, där självaste kungen brukar övernatta, eller i länsmanshusen var det för oss inte ens tänkbart att fråga om natthärbärge. Vi hade i stället fått nöja oss med att tillbringa våra nätter i olika bondgårdars hölador, vilket i ärlighetens namn har varit väldigt bekvämt. Dessutom misstänker jag, att gästfriheten och matbjudningarna är betydligt mer generösa på de bondgårdar vi besökt än på vilken prästgård som helst längs hela Kungsvägen. Trots att jag trivdes med teatersällskapet, var det skönt att ensam fortsätta min resa från Kyrkslätt, där teatersällskapet skulle uppföra en föreställning på marknadsplatsen. Nu kunde jag iaktta landskapet och naturen jag reste genom, prata med min häst om tiden blev för lång och vattna både hästen och mig i havet om svetten rann i alltför strida strömmar längs ryggen. Det verkar som om denna Konungens väg under vägen har röjts i enlighet med de lokalas behov, från kyrkby till kyrkby. Jag hade redan i detta skede rest förbi flera vackra stenkyrkor, men hittills hade ingen kunnat mäta sig med min hemstads Åbos vidunderliga domkyrka. Jag är ändå mycket tacksam för att kyrkorna längs Kungsvägen är öppna för resanden att be i, och jag tackar Gud för att jag inte stött på varken björnar eller rövare längs de folktomma vägsträckor jag avverkat. Via Esbo rider jag till Helsingfors, den än så länge lilla byn som i mina ögon ser alltför olycklig ut. Vilken tur för Helsingfors att den har en livlig hamn, en fin stenstrand och inte ligger alltför långt ifrån det gåtfullt lockande havet, annars skulle väl inte en människa vilja flytta hit! Från Helsingfors gav jag mig iväg mot Borgå genom öppna, blommande sommarlandskap tillsammans med två köpmän, som skulle sälja sina ekorrskinn i Lovisa. Vägen mellan Helsingfors och Borgå var i mycket gott skick, vi kunde till och med galoppera en längre sträcka! Då vi kom till Borgå tvingades jag dra efter andan vid anblicken av den ståtliga domkyrkan i gråsten och tegel. Vilken prakt! Jag

9 kunde se, att denna kyrka varit förebild för de kyrkor jag besökt i Nagu, Laitila, Bjärnå och Sibbo. För tillfället befinner jag mig i Pernå, vår biskop Mikael Agricolas hemstad. Härifrån skall jag imorgon dag bege mig till Lovisa. Min resa har hittills varit strapatsrik, men jag har haft turen med mig och jag har sparats från de värsta olyckorna jag hört att resande råkat ut för längs vägen. Mitt slutliga mål är fortfarande Viborg. Dit är det ännu en god bit, men jag ger mig iväg med gott mod. En gammal masugn på Kungsvägen. Utdrag ur Hansachef Grubers memoarer Hansan vilar aldrig och därför inte jag heller ett faktum jag har lärt mig under årens lopp. Som exportchef i den stora Hansans centrum, Lübeck, måste jag sköta om alla kryddor, tyger, djur, hantverk och matvaror som skeppas ut ur Lübecks ständigt växande hamn. Jobbet börjar vid gryningen och slutar först när solen går ner sent på kvällen. Sånt har det inte alltid varit för mig, jag kommer ännu ihåg den salta havsluften som jag fick känna dagligen i min ungdom när jag jobbade ombord på ett av de tyska transportskeppen. Gertrud hette skeppet, och vi seglade främst fram och tillbaka till Åbo, men även Stockholm och Riga besöktes då och då. Mitt minne är inte längre lika skarpt som det har varit, men jag kommer aldrig att glömma resan från Lübeck till Riga för 13 år sedan. Det stora, lastade skeppet lossades från hamnen tidigt på morgonen och styrdes nordost. Jag höll utkik från den främre mastens topp på förmiddagen, men blev senare tillkallad för att svabba det övre däcket. Arbetet var hårt, men jag njöt av tillvaron ändå. Senare på kvällen, när solen nästan hade sjunkit totalt under horisonten, närmade sig en klunga svarta moln från väster. Det tog knappt en timme tills regnet började, och blixtar prydde skyn redan längre bort. Kapten Willhelm befallde oss att hissa ner de stora seglen och låsa luckorna till varu-utrymmen under däcket. Vinden steg och regnet piskade konstant. Allt var genomvått av de skyhöga svallvågorna som vajade skeppet fram och tillbaka. Rädsla och panik spred sig mellan männen som instinktivt höll i vad som helst för att hållas ombord. Personligen kände jag mig också osäker, även rädd, fast jag upplevt liknande stormar förut. Natten fortsatte, och i månens svaga sken bakom molnen, samt det ständiga ljuset från blixtarna seglade vi i ösregnet, skridande över de vilda vågorna. Tunnor och rep kastades överbord av stormen vi miste en stor del av lasten, men klarade oss vid liv över natten. En grabb fick ett flygande tunnlock i bakhuvudet, men klarade sig med ett fult sår. Maten skadades och en del flög i havet, så den följande veckan som vi seglade mot Riga var en hungrig vecka. Slutligen klarade vi oss, och tillbringade kvällen på land i en lokal hamnkrog och åt som om vi aldrig ätit förr! Den resan var en upplevelse som jag minns resten av livet! Renässansstilen nu även i Åbo I Italien har arkitekturen redan många år härskats av renässansstilen, som ursprungligen kommer från Toscana. Stora ombyggnader och utvidgningar av S:t Peterskyrkan har gjorts och flera nya kyrkor har byggts i stilen. Byggherren för dessa projekt har oftast varit påven, som har lagt stora mängder kyrkans pengar till byggandet. Detta har kritiserats och flera säger att kyrkan bara på detta sätt vill visa sin stora makt. Renässansstilen föddes redan på 1300-talet, men hade sin blomstringstid under 1400-talet. Under detta århundrade har stilen spridits även till andra länder i Europa. Intryck speciellt från Sverige har gjort att renässansstilen nu även har anlänt till Finland. På Åbo slott har flera ombyggnadsarbeten och renoveringar gjorts under Hertig Johans befallning. I det östra tornet har portvaktskammaren fått nya väggmålningar, gjorda av konstnären Ulf. De vackra målningarna har definitivt påverkats av renässansen. I viss mån har man också skaffat sig möbler i den rätta andan till slottet. De gamla valvtaken i ungherrars gemaket ombyggdes och har nu ersatts med plana bjälktak. I stället för det lilla fönstret

10 mot borggården, byggdes tre stycken fönster på den yttre väggen. På så sätt vill man öppna slottet utåt, efter att flera år ha varit väldigt slutet. Det hör även till det nya tänkesättet som renässansen samtidigt kom med till Finland. De största ändringarna har gjorts angående slottets trappor. Förr kunde man flytta sig mellan våningarna längs trätrappor, som började bli opraktiska och en ny lösning behövdes. Därför byggdes ett nytt trapptorn i den norra längan och i det östra tornet. Även de var inspirerade av den Italienska stilen. I planerna är att ännu under detta år riva den stora muren, som delar slottet i två delar. Det här skulle också vara en ändring från slutenheten. Renässansmålningar förevisas på slottet. På besök i Viborg (Åbo sackar efter) För två månader sedan sändes vi som ett följe med åtta handelsmän, två konstnärer och tre präster iväg för att besöka den livliga handelsstaden i öst, Viborg. Den långa färden gjordes med häst och kärra. Följets uppgift var att lära av Viborg som synes vara klart modärnare än Åbo. I går på Lauridagen återvände följet med klart mera varor än vad de hade när de begav sig iväg. Juhani Lietola (svenskt Johan i Lundo) som är en av konstnärerna berättar att de har avbildat staden både från nära och fjärran. Alla målningar skall ställas ut efter att de försetts med värdiga ramar. Staden är byggd innanför en mur och skyddas av en borg. Inne i staden kan man finna bostadshus i trä och sten, en stadskyrka ett rådhus och två huvudgator som stenbelagts. Michael Vienola som ansvarade för prästarbetet berättar att staden dessutom har två kloster med egna skolor och kyrkor. I dem står kunskapsutdelningen redan högt. När man jämför Viborgs stadskyrka med vår Domkyrka så kan man ärligt säga att Domkyrkan nog behöver sin renovering. Handelsmännen hade ändå den viktigaste rollen i vårt sällskap. Det var deras uppgift att skaffa nya idéer för Åbo. Viborg har utmärkta förbindelser österut Viborgs ståtliga kyrka var en verklig sevärdhet och med Hansastäderna. Handelsmännen berättar att på marknadsplatserna pratades inte bara finska utan också ryska och tyska. Allt som allt var vår resa mycket lärorik och sådana resor gör man gärna om årligen. Snart har vi nog viborgare här i samma ärende Å arbetets vägnar, skrivkunnige Johan i Lundo Fest i Vanhalinna I lördags ordnades det en ståtlig fest i Vanhalinna slott utanför Åbo. Det var hertigen själv med hustru som stod för programmet. Det var bara bättre folk som hade inbjudits. Hertigen höll ett välkomsttal och alla skålade. Hertig Fjelds dotter Frida skulle giftas bort. Det var mycket folk på plats och det bjöds på god mat och dricka, av bästa kvalitet. På det långa bordet hade man lastat många maträtter, olika kötträtter, fisk och nyheten potatis. Vinet hade valts av en fransk handelsman. Balsalen och hela slottet hade dekorerats fint, främst i färgerna rött och guld. Frida och hennes fästman började dansen. Efter en stund var balen i full gång. Nästan alla dansade och stämningen var fantastisk. Några enskilda vågade sig dock inte ut på dansgolvet, utan stod närmast och såg på, harmsna över att de inte lärt sig. Den här festen kommer att vara på allas läppar i flera veckor framåt. Och då står ju balen på Åbo slott i tur. Få se om den kan lyckas bättre?

11 Torgvandring med nyheter Glas i olika skepnad har kommit för att stanna! Nu står vi på Åbo torget, men vad säljs det här? Allt från mat till tyger och krukor, och nu även det fantastiska glaset. Nu tar vi en närmare titt på marknaden: Här vid matstånden finns mycket att välja på. För det första ser vi färsk fisk, saltad fisk och torkad fisk till billigt pris. Fisken ser mycket lockande ut. Du kan köpa färsk fisk här i Åbo varje dag. Vi fortsätter vidare till de lockande rotfrukterna. Här ser vi bl.a. kål, morötter, och rovor. De ser färska och goda ut, nästan alla dessa rotfrukter odlas här, men mycket kommer också med handlare från andra orter i omgivningen. Nu måste vi tyvärr fortsätta från de läckra rotfrukterna till spannmålen. Härifrån får du ingredienser till ditt rågbröd eller annat bröd om du börjat tycka om ljusare. All spannmål kommer från andra länder söder om Öster sjön, som t.ex. kornet, vetet och rågen. När månne vi odlar vår egen spannmål? Här bredvid kan man hitta torkade frukter och hemländska äpplen, som ser verkligt goda ut. Äpplena smaker härligt och dom är mycket sa ftiga. En liten bit ifrån de här stånden finner vi köttet. Köttet är dyrt. Det är saltat så det skall hålla. Eftersom vi har ännu mycket att hinna med så går vi vidare ganska fort till ölen. Öl dricker vi åbobor mycket, det är gott och den släcker törsten. Men nu lämnar vi maten och går vidare till den nya varan, glaset, som ni alla säkert undrar om. GLASET, vad är detta skinande material, vad gör man med det? Hur har det kommit hit till oss i Finland? Herremannen här vid glasståndet kan kanske hjälpa oss med våra frågor. Ståndet är nästan fullt av människor med frågande miner. Jag håller i min hand ett glas, ett ölglas som kallas passglas. Detta passglas är mycket vackert men det är minsann dyrt. Här finns också annat av glas, det mesta här är ändå menade för att dricka ur. Men här finns också exempel på olika glasfat och framför allt fönsterglas och glasmålningar. Den riktigt rika kan redan förse sina fönster med rutor av glas! Allt av glas är dyrt men mycket vackert. Människorna här är mest intresserade av passglaset. Här nära glasen finns Krukor och kärl. Krukorna är gjorda av lera och kärlen är också gjorda av lera, men här finns också t.ex. träfat. Dehär kärlen är billigare och hållbarare än glaset, men glaset är vackrare. Vi fortsätter vår vandring. Nu har vi inte mycket tid kvar så vi går bara snabbt och titta på tygen. Tygerna är ganska långt enfärgade. Brunt, brunrött och naturvitt är de populäraste färgerna. Till sist har vi framför oss Smycken. Här finns t.ex. g lassmycken som är dyra. Här finns också andra smycken av olika material, som av sten och pärlor. Det finns allt möjligt; ringar, halsband och armband, och de är mycket värdefulla. Vi får nu lov att avslutar vi vår torgvandring här. I nästa vecka återkommer vi igen. Då har en ny last med prydnadsförmål förmodligen nått oss, för då blir det Fransmarknad!

12 Den nya kartan en stor framgång O M Gothus känd Äntligen har man lyckats kartlägga våran moderjord. För något århundrade sedan visste man inte var Nordamerika eller Indien låg. Förr var Östersjön bara ritad i en otydlig protolankarta. Otaliga sjöfarare har hjälpt stort i kartformandet genom att ha undersökt kusterna noggrant och berättat vidare. Speciellt kusternas form har bekräftats.,det hjälper folk att hitta bättre. Vi är på väg mot en fin framtid eftersom navigeringen kommer att underlättats kraftigt. De stora havens kustkartor är otydliga på grund av så lite utforskning, sakta men säkert blir de också tydligare. Olaus Magnus Gothus har lyckats rita en fin karta över norden. Han har rest runt omkring i världen och forskat, och nu har han lyckats rita den perfekta kartan Carta Marina. Kartan finns redan till salu i Stockholms bokbinderi Gothus nordiska karta Resan mot den nya kulturen Katedralskolans elever i målarmästaren och vetenskapsmannen da Vincis fotspår Italien, Rom och Leonardo da Vinci; orsakerna var många. Resan var lång men ändå ångrade vi inte en enda sekund. Under första veckan fick vi se Rom ännu en helig stad! Vi fick massor av idèer att ta med för vår helga hemstad Åbo. Nu har vi studerat i ca. 1 år vid universitetet i Rom, främst konst och historia. Största inspirationskällan var Leonardo da Vincis här mycket omtalade verk. Tiden vi studerade for väldigt snabbt men vi lärde oss ändå en hel del. Det var en fin upplevelse att få studera utomlands. Agricola gjorde vår resa möjlig genom att föreslå oss för rektorerna. Dessa har också varit hans mästare, då han själv för en tid sedan rest till Rom för att studera. Vi fick träffa Da Vincis lärjungar närmare då vi fick äran att höra dem inför vårt slutarbete. Det första de ville oss berätta var om geniets barndom. Leonardo föddes den 15 april 1452 i Anchiano, nära byn Vinci i Toscana. Hans talanger märktes redan i tidigt skede och han sattes därför i slutet av 1400-talet i lära hos den berömde Andre del Verrocchio. Senare fick han t.o.m träda i tjänst hos hertigen av Milano. Så småningom blev Vinci känd som målare, arkitekt, ingenjör, uppfinnare och naturforskare. Enligt honom är formerna exakta och ändå utsuddade i hans verk. Målningen Mona Lisa, som målades i Florens i början av 1500-talet omtalas mycket och kan med tiderna bli symbolen för hans konst. Men också som vetenskapsman är han berömd. Längsta resan han gjort var då han tillsammans med sin elev Francesco Melzi reste till Vatikanen för att träffa påven Leo X. Då vi frågade var han levde slutet av sitt liv, berättade man stolt om det kungliga slottet Cloux nära Ambaise där han fick äran att bo och måla för kungen. Som en perfekt avslutning fick vi även ta en titt i hans före detta arbetsrum men endast en snabb titt. Tavlor fanns överallt och största delen av dem berättades det att Leonardo inte fått färdiga. Den visiten kommer vi aldrig att glömma. Det vi berättat i denna artikel var bara en liten del av det vi upplevde under vår lärorika vistelse i Rom. En liknande resa

13 rekommenderar vi för alla som vill bekanta sig med nya kulturer! Om fem månader är det dags att resa tillbaka hem till Åbo. Då lovar vi att presentera vår resa grundligt vid någon av Katedralskolans föreläsningar. Tavlan här bredvid är av en av Leonardos lärjungar, Umberto di Tosca. Dessutom ingår här mästarens undervatten-sdräkt, som han själv kallat den fiskhalare. utkom för första gången 1543 och var främst avsedd för prästerna, men också för andra, speciellt barn som skulle lära sig att läsa. Boken innehåller katekesen, ende som försökt sig på att använda finska i skriftlig form. Agricola anser att det är viktigt för finländarna att lära sig skriva, för hittills har finskan ju inte existerat som skriftspråk. Speciellt för unga pojkar skulle det löna sig att lära sig sitt eget språk och sedan kunna åka och studera. Läskunnigheten kan också spridas till avlägsna ställen. Snart kommer den dag då det i varje finsk familj finns först och främst en bok och också en läskunnig. Nu har både Ryssland och Sverige tröttnat på kriget som inte någon vinner. Man vill därför inleda fredsförhand-lingar nu ett år efter krigsutbrottet. Båda har i gott minne slaget vid Joutsenselkä, som skövlade många liv. Kyrkoherde i Åbo, Knuut Johannesson kommer att skickas till Viborg för att avtala om inledande fredsförhand-lingar med tsaren. Det verkar också som om vår stadsman Mikael Agricola skulle utnyttjas i senare förhandlingar, eftersom han räknas vara en vis man. Fler pojkar i skola! Agricolas livsverk berömmes Finlands reformator, Mikael Agricola, också före detta rektor för Katedralskolan, uppmanar finska folket att lära sig läsa och skriva. Till Agricolas litterära produktion hör bl a ABC-kiria och flera kyrkliga handböcker. ABC-boken ABC-kiria böner, kapitel om uttal och stavning och räkneorden. Det är meningen att det finska folket skall bli bättre på att läsa och skriva med hjälp av ABC-boken. Det var under sin tid i Wittenberg som Agricola blev övertygad om nödvändigheten av att börja utge böcker på finska. Han har dock inte varit den Fredsförhandlingar kan inledas Kriget med Ryssland blir dyrt I kupolkyrkan i Viborg startas fredsförhandlingar

14 Bod med försäljning öppnad En bod med försäljning av allehanda varor har öppnats invid kyrkbron. Det är hustru Skytte med dotter som står och säljer till vardags. Varorna har man både från hemtrakten och utrikes ifrån. Hälsningar Martta och Lisa Branden i Visby lärde invånarna Vattenkärl står färdiga i gathörnen. Folk i Visby har varit utsatta för en värre brand. Först trodde man att det bara var en liten brand, men det visade sig senare att man hade fel. Man ringde i klockor och folk började springa omkring. 18 människor omkom i elden och tiotals hus förstördes. Närmare hundra människor blev hemlösa. Människor som klarade sig förklarar att de först idag, två månader senare, har fått ordning på deras personliga saker. Det har också visat sig att den skyldige var en ungefär 12 årig pojke. Han blev tagen på bar gärning, då han med flit spred elden. Ett ögonvittne som klarade sig med värre brännskador berättade hur han såg det: Jag satt på tuppen och mitt i allt hörde jag skrik. Jag blev rädd och tog på mig byxorna utan att torka mig. Men jag slapp inte ut ur tuppen, för att pojken hade lagt haken för dörren! Jag såg tydligt genom springorna när pojken satt eld. Jag skrek och skrek, och efter några minuter efter att jag hade bränt mig mycket allvarligt, släckte någon elden, och jag slapp ut. Tack vare pojken har jag väldiga märken av brännskadorna, men mitt hus är ändå kvar. Nu har man i Visby många vattenbrunnar och vattenbaljor omkring i staden så att inte det skulle hända såhär på nytt. Branden startade här Brobygge! Anställs kunniga byggare till brobygget över ån vid den nya gatan en bit ner från Domkyrkan. Brobygget är nödvändig för det växande Åbo. Folk måste som bäst gå stora omvägar när de vill ta sig till hamnen från andra sidan av ån. Byggnadsmaterialet består till största del av gråsten och förstärkningarna av ek hämtad från Runsala ö utmed kusten. I utbyte mot bra jobb betalas 5 kronor per arbetsdag som innehaver 10 arbetstimmar med 1 timmes ledighet på middagen. Anmälan görs hos Gustaf Sten vid arbetsboden på Klosterågatan. Kroppsstyrka och erfarenhet från tidigare bygge med gråsten är till stor förmån. Stadsfogde Gunder Svan Piae Cantiones Men var är pojkarnas beteende? Flera av er har säkert hört om Piae Cantiones= Fromma sånger. Om inte, läs då början av denna artikel. Piae Cantiones består också av en grupp unga pojkar. Samlingens titel betyder Fromma sånger. Kyrko- och skolsånger av forna biskopar, allmänt antagna i det vittberömda svenska riket, numera sorgfälligt rättade av en man som gjort sig mycket förtjänt vid Guds församling och Katedralskolan i Åbo i Finland och nu utgivna av trycket genom Theodoricus Petri, nylänning. Härtill har fogats några nyare psalmer tryckta i Greifswald, hos Augustinus Ferberus. Ni har kanske stött på sånggruppens medlemmar (alltså med samma namn) på torget eller kanske utanför er dörr. Medlemmarna går från hus till hus och sjunger psalmer och skolsånger med en förväntan att få en liten lön av det. Sångsamlingen innehåller 74 sånger som huvudsakligen är sånger till julen, påsken och till pingsten, men innehåller också klagosånger. För ett år sedan betedde sig Katedralskols-pojkarna ännu väl, men nu har det hänt något. Kanske ni har märkt det själva också att pojkarna har börjat bete sig dåligt. Jag hörde en dag av

15 en affärsman att några samlingens pojkar hade försökt stjäla äpplen och en dam berättande att pojkarna hade kommit hem till henne för att sjunga men hade bara grälat med varandra och betett sig vandalt. Detta är mycket oroväckande när unga pojkar har börjat bete sig så dåligt. Nu måste vi ta itu med detta och sätta gränser åt skolans unga pojkar. Var inte för vänliga mot dem, var stränga om de beter sig dåligt och ge inte pengar om de inte är värda det. Jaga iväg dem bara! Ostyriga pojkar jagas iväg Flickor i Kyrkan Detta är skandalöst. Redan andra gången på en månad har hertig Matias två yngsta döttrar varit försenade till söndagsguds-tjänsten. Man skulle tro att en av Åbos bästa familjer skulle klara av att få familjens unga till kyrkan i tid. Men se nej! Hur skall vi kunna hoppas på att de fattigare invånarna utan skolning skall bli ordentliga Guds undersåtar, ifall de rika visar en sådan lättsinnighet och obekymran till all ordning och alla fasoner. Dessa flickor kommer ännu att ge hertigen ordentliga huvudbry i framtiden. Bägge två är snart vuxna kvinnor i den bästa åldern för giftermål, men vilken man kan ta sig en sådan hustru? Om dessa flickor vill kunna gifta sig inom sin egen samhällsklass borde de med det snaraste börja förbättra sig, för vilken respektabel, högt uppsatt man kan möjligtvis anse det passande för sin ställning att ha en hustru som bara kan orsaka skvaller på stan och vars beteende definitivt inte passar en ödmjuk kristen! Hertig Matias hushåll borde därför med största hast se till att dessa flickors uppfostran vänds åt det håll som passar deras ställning. Om hårda ord inte är nog bör man ta till starkare metoder utan att skrämmas av att flickorna skulle ta skada av det. Allt bör göras för att rädda flickornas och deras högborna familjs rykte, och framförallt för att se till att deras själar får sig ett evigt liv i Guds himmel och inte i helvetet. Om flickorna nu fås till att ändra sig kommer de nog att senare förstå vikten av det andra gjorde för deras bästa. Skandalflickor? Orolig iakttagare Gudstjänsterna förändras Alltsedan 1530-talet har vi hållit gudstjänster på svenska här i vår Åboförsamling. Det var en stor förändring för folket som varit vana med att lyssna på en predikan som de inte förstod något av. Fastän språket i de svenska församlingarna förändrades behöll de finska församlingarna latinet i gudstjänsterna eftersom man ännu då inte hade finskspråkiga kyrkoböcker. För sju år sedan utgavs Nya Testamentet på finska, vilket var en stor fördel för den finskspråkiga delen av riket. Härför kan vi åter tacka Mikael Agricola. För ett par dagar sedan var jag åter med på en gudstjänst, denna gång en finsk. Den var rätt annorlunda än tidigare. Nu förstod man äntligen något av prästens predikan. Den finska skriften lät inte färdig, men på många sätt var texten lyckad. Jag tyckte också att kyrkan var prydligare, man hade säkert investerat mera pengar till kyrkornas inredning. Varifrån hade man månne fått altartavlan? Åhörarna lyssnade på bättre än förr, för jag är rätt van med att flera människor somnat mitt i predikan. Jag tyckte förr att gå i kyrkan var ett tvång men nuförtiden är det tvärtom. Tacksam för att gudstjänsten kan förstås i kyrkan Det kungliga besöket Snickare Lennart har åter gjort en fin gåva. När Gustaf Vasa anländer till Finland gives han en miniatyr av slottet. Lennart Snickaren har jobbat hela vintern med en fin miniatyr, av Åbos stolthet, slottet. Hela miniatyren är gjord av trä, och målad med

16 omtänksamhet. Miniatyren är en exakt kopia av det verkliga slottet, med sina två torn och innergård. Kungen kommer säkert att uppskatta presenten. I miniatyren fram-kommer modern byggteknologi. Lennart använde såkallade spikar. De hade han fått från Tyskland. Så hålls bitarna ihop. Vi hoppas att kungen gillar gåvan och trivs här i vår vackra stad. Resan till Rom Jag reser till Rom för att höra om en person vid namn Leonardo Da Vinci. Det talas om honom i hela Europa. Vissa säger att han var ett geni men att han inte fått sina uppfinningar riktigt slutförda. Vissa igen tycker att det enda han någorlunda kunde var att måla tavlor men att han hade helt orealistiska tankar. Som att t.ex. människor skulle kunna flyga som fåglar med hjälp av någonslags dräkt. Jag måste erkänna att det låter ganska omöjligt men jag är ivrig att besöka hans trakter för att beskåda hans målningar och uppfinningar. Jag kommer till hans hus, eller bättre sagt hans slott så stort det varit. Jag har hört att den franska kungen Frans I skulle ha skänkt det åt honom. En tjänare visar vägen till Leonardo Da Vincis före detta arbetsrum. Ett porträtt visar Leonardo Da Vinci gammal och trött. Han har mycket hår och långt skägg. Man märker att han varit en betydelsefull och rik person. När jag vill diskutera om hans uppfinningar kvicknar guiden till. Han tar mig till en rundvandrig i slottet. Han visar mig alla målningarna och jag måste säga att jag är imponerad. Målningar lik Leonardo Da Vincis ser man inte i Finland. Efter det visar man mig det som jag väntat på: ritningar av hans uppfinningar eller rättare sagt en ritning eftersom de andra ritningarna har han lånat åt kungen. Denna ritning som jag får se är den som jag berättade om nyligen, en bild på hur människan skulle kunna flyga. Människan har på sig en tygdräkt, liknande en stor fågel, typ en örn. Tygdräkten fästs med vingarna som är gjorda av någonslags djurskinn (han hade inte prövat vilken var den bästa) och inne i vingarna finns det en träplanka och vingarna är två gånger människans längd. Dessutom har han satt flera streck runt omkring människan. Det är väll matematiska mått eller något liknande. Jag bjuds ännu på te och sedan tackar jag för mig och far iväg hemåt. Detta har varit en mycket intressant upplevelse och jag kan inte vänta länge till för att få berätta om min resa till Rom för alla intresserade åbobor. Per Studisus, konststuderande Brev från London Till min käresta Sofia och hela staden London Samtidigt som jag sitter här i ett förträffligt hästekipage kan jag inte låta bli att förundra mig över hur städat och välarrangerat det är på den engelska landsbygden. Tänk att man t.o.m. satt upp tydliga skyltar för värdshus och så finner man också vägmärken som berättar om hur lång väg jag har kvar till York. Och hur vänligt är inte folket, jag har inte kunnat studera det engelska språket i mer än två år, men deras Engelsk vägvisare tillmöteskommande gör att jag känner mig helt som hemma i slottskretsarna i Åbo. Då brevet läses upp för Sofia önskar jag ni säger henna att jag saknar henne stort. Två år utrikes känns som en evighet. Sofia kan nu vänta hem mig om två månader. Jag når hamnen i York i nästa vecka. Hälsa alla! Stoppa bygge på Mätäsjärvi! I byn pratas det att man också sönerna Karl och Erik skall börja. ett bostadsbygge på Mätäsjärvi. Mätäsjärvi är ett nersmutsat område, och om man skulle börja bygga ett nytt bostadsområde skulle det finnas stor risk att en ny epidemi skulle brytas ut. Det är inte gångbart! Marken är ännu fuktig på hösten och på våren, bygget skulle kunna ruttna! Ingen skulle vilja bo på i sådant kvarter som färdigt har dåligt rykte. Bygget på Mätäsjärvi kan vänta tills det är helt torrt. Då behöver inte vi fundera mera på saken!

17 Gud välsigna området vid Mätäsjärvi! Mätäsjärvi kan lämnas åt räv och varg! Igen talas om att Mätäsjärvi skulle duga för boningar. Vi har väl sett hur det på höst och vår översvämmas av smutsvatten. Varför bygga något där när vi har hela åstranden och toispuaoljokke att bygga på. Vad har vi egentligen för planerare i vår annars fina stad? Upprört bättrefolk Bästa stadsbor! Jag tror att jag inte är den enda i staden som tänkt på Åbos miljö- och hygienproblem. Kanske det skulle vara tid att börja tänka på vår framtid. Vill våra barn och barnbarn faktiskt leva i en skitig stad som Åbo? Här finns loppor, löss, råttor, skit och smuts att göra något åt. Ser här vackert ut? Mänskor tänker sig inte för när de bestämmer sig för att kasta ut slasken genom fönstret. Jag har hört av min kusin att man österut i landet börjat straffa sådana som skräpar. Blommor och träd med i stadsbilden! Loppor, löss, råttor och annat! Många vet att det inte är en lätt sak att få bort dem från våra liv. Man borde komma på något medel att ta kål på lössen. Ett ämne som inte skulle skada våra huvuden. Petter i grannbyn fick nog av sina löss och hällde någon smörja på sig. Stackarn miste sitt förnuft på samma gång. De smutsiga råttorna borde också bort men katterna räcker inte längre. Vi skall alltså börja en ny tid med god hygien och rätt livsstil. Inga mer skit på gatorna. Sopa stugan med kvast, köp tvål om ni har råd, och om inte så lär er göra egen! Ju smutsigare vi är desto sjukare också. Smuts gör oss sjuka men Gud friska. Kvasten är ett fint redskap Ge oss självständigheten! Vår landsdel har lytt redan länge under Sveriges ledning, fastän vi har allt som krävs för att vara ett självständigt rike. Dessutom är Ryssland alltid ett stort hot för oss. Låt oss därför börja tänka som så att: Svenskar vill vi inte vara, ryssar vill vi inte bli, låt oss vara oss själva! Vi kan sköta om vår egen kultur och har härtill två egna språk, alltså finska och svenska. Mikael Agricola gav just ut ABC-boken där finska språket finns uppskrivet. Finska har talats redan i långa tider men språket skrevs upp först nu. Man kan fortsätta i Agricolas spår och hitta nya ord framför allt från svenskan. Vi har också redan 6 städer. De är Åbo, Borgå, Nådendal, Viborg, Ulfsby och Raumo, varav Åbo är störst. Åbo skulle bli en väldigt bra huvudstad för att den ligger vid kusten, och har en tät och trygg skärgård. Dessutom går det en å mitt genom stan, som gör staden bördig. Åbo slott ligger vid åmynningen. Därför ligger staden i ett tryggt ställe för att man kan bygga upp ett hårt försvar med en fin hamn både i fredstid och krig.jag föreslår en egen flagga, helt såsom alla andra självständiga länder redan har. Varför skulle vi inte kunna vara ett självständigt land? En egen flagga kunde se ut så här Tankar från min trappa Innanför de medeltida städernas kringgärdande murar är det mycket snålt med utrymmet. Själva gatorna här är snarare gränder och endast två-tre meter breda. Stadsbons situation är inte skrytsam. Hygienen är dålig och den som går på dessa gator får verkligen vara aktsam. Man måste se upp för människor som slänger slaskvatten från sina boningar. Man ser ofta påträngande tiggare sitta i grändhörnen. Det är jobbigt att gå förbi dem när man inte kan hjälpa. Man kan även se smutsiga svin gå här på gatorna. Stanken i denna stad är mycket värre än vad man kan tro. Andningsluften är

18 skämd men den är också fri på något sätt. Alla är vänliga och omtänksamma, fast de bor i dessa omständigheter. Det är nog skönt att bo här, men visserligen kunde det vara bättre. Men jag kan ta mig en bägare när som helst och säga mina åsikter hur han vill. Här har jag bott hela mitt liv och mår mycket bra. Livet här är mycket kärleksfullt. Man ser glada barn springa på gatorna och gamlingar sitta diskuterande sina liv. Få se om vi alls kan gå bättre tider till mötes eller om det är bäst så här! Jestus-filosofen Magasin står tomma De stora magasinen på Slottsvägen har länge stått tomma. Det ena magasinet som fungerat som bagarmästarens bageri borde få en ny uppgift. Också vanligt folk vill dansa, varför man kunde tänka sig att det trettioåriga huset skulle bli ett dansställe för fattigt folk. Magasinet har en stor sal som skulle passa mycket väl för dans. Man har även förslagit ett gästhus i det bredvidliggande magasinet. Speciellt skulle gästhuset erbjuda övernattningsmöjlighet åt försäl-jare från andra byar som deltagit i marknaderna på stortorget. Villiga att sköta gästhuset finns det en handfull av. Magasinet är beläget på ett mycket bra ställe, ett par kvarter från stortorget. Magasinen skulle kräva lite renovering men det skulle lätt kunna skötas med hjälp av frivilliga. Det tredje förslaget är att man skulle starta ett gjuteri i byggnaden. Det skulle nämligen komma att behövas, på grund av det stora behovet av hästredskap som kärror och hästskor. Härtill kommer alla kärl som skall gjutas, för de är nog de bästa kokkärlen. Det skulle ren finnas färdigt en lerugn i ett av rummen. Bra skulle även vara att de närmaste husen ligger på ett gott avstånd. Det skulle hindra bränder från att sprida sig. Utrikes kan Onödigt att magasin står tomma man redan rå bot på koppor och annat fanstyg! Vad blir det av magasinen? Till Marias minne Det går inte att stoppa farsoterna i vårt värdiga land! De drabbar en åt gången, förstör den insjuknades kropp med bölder och sår och flyttar sedan till nästa patient. Giarlamo Fracastoro påstår att varje sjukdom har en kärna, som sprider den. Kan dessa onda kärnor bli stoppade eller kommer de att fortsätta döda rikets folk? Igår kom det ett bud från Nådensdal. Det var ett sorgens ord över Maria Dahlsdotter: Vår käresta Maria dog i feber. Hon råkade skära sig med en vass sten i handen. Handens sår läkte inte och sägs ha infekterats. I sitt sista brev till mig berättade Maria från sin dödsbädd, den hon delade med en annan sjukling. Sjuklingen hade kryp i sitt hår och luktade som Helvetet på domedagen. Förra veckan hade Maria lärt henne att torka sig med sin vänstra hand om baken efter sina ärenden på gatan. Den högra handen är ju gjord för att äta med. Ett barn hade dött i sängen bredvid, för att han blivit rullad på. Längtande berättade Maria också om klostret i närheten. Därifrån kom nunnor för att be för dem. Nunnorna doftade gott och bar rena kläder. En gång hörde Maria om något ställe med stora vattenbaljor, dit nunnorna brukade gå för att doppa sig. En gång hade den skönaste av nunnorna haft en silverpinne som hon putsade sina öron med. Det tyckte Maria var konstigt, silver kunde man ju sälja och tjäna veckans mat med! Maria beundrade nunnorna otroligt mycket och hade svurit att hon skulle gå till klostret och bli nunna ifall Gud lät henne tillfriskna. Den dagen såg hon tyvärr aldrig. Saknar dig Maria, Gustaf

19 Vägarna bör fås bättre Vägarnas skick i vår landsända är helt klart efter sin tid. T.ex. i Tyskland är vägarna i mycket bättre skick. Där är vägarna betydligt bredare och jämnare. T.o.m. i Stock-holmstrakten har man satt mycket mera arbete på att göra vägarna i skick. Nu borde kungen se till att färdvägarna hålls bra. I synnerhet de vägar som från Åbo leder till Raumo, Tavastehus och Ekenäs. Dessa vägar används mest i hela Finland. Problemet med ojämna vägar är att hjulen på vagnarna slits snabbt Dåliga vägar kunde bli bättre och resan är mycket obekväm. Dessutom måste man vara väldigt försiktig att man inte far i stora gropar. Vägarna borde också göras bredare eftersom det alltid blir stora problem när man möter en vagn som kommer emot. Hoppas det snabbt blir någon ändring på saken, det är en skam att vägarna är i sådant skick. Tapeter i våra hem Här hänger en a la France klassisk tygtapet Efter min resa till Frankrike och Paris fick jag ett intryck att människorna här har börjat grundligt pryda sina hus och också sina väggar. I de flesta hus i Paris har man tapeter. Fina, klassiska tygtapeter med mycket detaljerade mönster. I Finland har man inte ens hört ordet tapeter. Här har man träeller stenväggar i så gott som inga färger alls. Vid några tillfällen kan en steneller en trävägg se bra ut, men inte i de flesta fall. Sten- och träväggarna ger ett intryck av fattigdom och smutsighet. Också här i Åbo borde vi börja tänka mer på våra väggar och deras utseende. Det finns också mycket annat att inreda med, men låt oss alltså börja med väggarna. Tapetgalen Ökad oro över stölder Jag skriver denna insändare utav oro för alla stölder som har begåtts i vår stad på sistone och då i synnerhet alla gods som har stulits från våra källare. Det är ett förbryllande faktum att en mans ägedom kan i ett kort ögonblick bli en annan mans skatt. Det har blivit alldeles för vanligt att bryta sig in i andras hus och källare. Antingen borde staden se till att vi får bättre lås på våra dörrar eller att man arbetar mera för att få fast tjuvarna. Man känner sig inte längre trygg ens i sitt eget hus då man vet att vem som helst kan få tillgång till ens egedom, och tjuvarna kan verkligen sin sak! Jag har själv blivit rånad för drygt en vecka sedan och jag har inte sovit som man ska sedan dess. Jag tror inte att jag är den enda som lever i ständig rädsla och oro över min egendom. Jag tycker det är underligt att rånarna riskerar sitt liv för att stjäla; alla vet ju att straffet för rån är att man hugger handen av rånaren. Jag får ingen sinnesro längre, utan jag vaktar min källare nästan dag och natt för att undvika ytterligare stölder. Jag tycker det är fel att var och en skall vara tvungen att gå på vakt, eftersom det tydligen inte leder till något resultat. Istället föreslår jag att stadsborna grupperar sig och börjar patrullera i staden enligt bestämda skiften. Ju flera av oss som för kamp mot att ändra situationen, desto större chans har vi att förebygga dessa hänsynslösa stölder som vi ständigt utsätts för. Jag uppmanar alla som har varit med om att bli rånad och övriga intresserade att fullgöra denna plan. Eftersom detta ärende berör oss, dvs. stadsborna, är det endast vi som kan göra något åt saken. Upprivna dörrar och irriterar och skrämmer tömda källare

20 Bästa Åbobor! Mitt bekymmer berör de otåliga pojkspolingarna som dag efter dag skrämmer iväg kvinnofolket från gatorna. De sitter på stadsmurarna och ropar spydigheter åt förbipasserande medborgare. Man skulle tro att det här skulle vara tillräckligt fräckt, men nej, de spottar och kastar småstenar vilket igen kan vara till och med farligt. Jag önskar att föräldrarna skulle hålla reda på sina ungdomar och om det inte räcker skulle rådsmän få blanda sig i frågan. Åbos gator skulle bli tryggare bara det inte vore unga pojkspolingar som springer omkring och skrämmer moget folk. Ta mitt råd och var stränga mot era ungdomar, så blir dom lika bra som vanligt vuxet folk! Olof i backen vill ha slut på fanstyg Min vistelse i Rom och mellersta Italien Vi lever nu i en tid där det hela tiden sker stora förändringar inom konsten. Denna tidsperiod, som kallas högrenässansen, började år 1490, dvs redan för en mansålder sedan. Den kända författaren Giorgio Vasari tyckte att denna tid borde kallas guldtiden i sin bok Vite de più eccellenti, architettori, pittori e scultori italiani. Nuförtiden skall människan vara alltmer mogen ock klok, och det har påverkat mycket vår konst. Konstnärerna låter modellernas mogenhet och visdom märkas i sina målningar, så att människor i framtiden kan se vilken guldålder detta varit. Konstnärer har mer och mer härmat Leonardo da Vincis sätt att måla med att fokusera mycket på ljuset och sinnesstämningen i målningen. Konstnärer inte mera bara härmar den förflutna tidens konst utan vågar göra nya konstverk. Här nedan presenterar jag två målningar som jag fick skåda i Italien Denna målning är målad med inspirationen av Angelo Polizianos dikt. Denna målning är inspirerad av den klassiska målningen av Da Vinci. Detta är en väldigt populär och klassisk målning som är mycket lättbegriplig. Det finns en viss balans i målningen och här har konstnären också fokuserat mycket på kroppsdelarnas naturliga utseende och rörelser. Lycklig da Vinci -beundrare Vilddjur i Åbo skapar nya vildar Något borde göras åt vargarna som stryker kring utkanterna av Åbo, främst under nätterna. I morse fick min ko stå ute i ladan och vänta på mjölkning alltför länge, eftersom pigan min inte vågade gå ut när hon sett en varg skymta bland uthusen. Som en snäll flicka kunde hon dock inte förmå sig att väcka husfolket. Min granne däremot har blivit av med flere hönor under nätterna de sista månaderna och varje morgon har det bara funnits fjädrar kvar på de platser där hönorna befann sig föregående kväll. En liten flicka några gator bort hade när hon var på väg in med vatten plötsligt stått ansikte mot ansikte med vargen. Ingen förstår varför flickan ännu är vid liv, men efter händelsen har hon inte vågat sätta sin fot utanför huset utan ligger hemma i sin säng och skakar. Från många håll kommer även rykten om små barn som har försvunnit under klart dagsljus när deras mödrar varit upptagna med sina dagliga sysslor. Om vi inte skyddas på andra sätt snart är jag rädd att många simpla, fattiga människor kommer att söka sig trygghet i vidskepelser och amuletter som de inte förstår gör dem till djävulens tjänare. Jag frågar därför, hur länge skall vi stanna här utan skydd?

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Kulturskillnader en ovärderlig resurs

Kulturskillnader en ovärderlig resurs Kulturskillnader en ovärderlig resurs Barn springer skrattande omkring på torget. Stånd är slarvigt uppsatta var som helst det finns plats och säljer allt från grönsaker och frukter till tvättmedel och

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer