Äntligen är den här en bok på det finska språket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen är den här en bok på det finska språket"

Transkript

1 Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg för det finska språket, och han har bevisat att ett finskt skriftspråk inte är en omöjlighet. Agricolas skrivna finska kan naturligtvis tyckas konstig, skriven så tydligt med svenska medel. Vi får dock hoppas att detta kan vara början på det finska språkets väg till ett språk som slutar på akademisk nivå. Men för att Agricolas ansträngningar inte skall ha varit förgäves behövs naturligtvis de som använder detta språk och höjer dess status till ett allmänt skriftspråk. Här måste Agricolas tankar trots allt kritiseras. Det framgår tydligt av boken att Agricolas första tankar inte har legat på att ge skolorna en lärobok över det finska språket. Boken är ämnad för präster som antagligen ändå inte kommer att börja använda finskan till vardag eftersom de redan har latinet. I och med ABC-kiria har Agricola dock gjort ett anmärkningsvärt jobb. För att få istånd det finska skriftspråket har han studerat såväl svenska, tyska och latin, och med hjälp av dessa språks grammatik har han trollat fram även den finska grammatiken. Hans val av bokstäver känns ändå lite konstigt för mig. En snabb blick på Agricolas finska ger snarast intryck av att vara latin. Jag undrar även hur de ord Agricola själv har fastställt skall kunna överleva. Det finns ord som är härledda från svenskan, men även de som fullkomligt saknar alla grunder. Hur skall en slumpmässig läsare av ABC-kiria veta vad som har varit Agricolas mening. Dessutom har han ganska långt grundat det här språket på sin egen finska dialekt, dvs. den från sydväst och nu undrar jag hur det skall gå för andra delar av Finland. Man kan dock hoppas att även delar av det finskspråkiga folket skall kunna stiga ur bondesamhället utan att först lära sig svenska. Med hjälp av det finska skriftspråket kommer det hoppeligen i framtiden att vara möjligt att lyfta Finland till ett område med betydelse i vår värld. Därmed kan vi hoppas att Agricolas ABC-kiria, även med sina brister, kommer att kunna ge oss mycket i framtiden och på sikt förbättra hela landets ställning. Här följer bönen fader vår från Agricolas översättning: Pojkar får undervisning Se Rucus Ise meiden Ise meinen/ ioca olet taiuasa. Byhetty olkon sinun nimmes. Lehestulkon sinun waldacunnas. Olcon sinun tactos niin maasa quin on taiuassa. Anna miele tenepeuen/ meiden iocapeiuenen leipen. Ja anna meiden syndimme andexi.

2 100 år sedan första boken i Finland Nu har det redan gått 2 mansåldrar sedan första boken publicerades i Finland. Det är naturligtvis frågan om Mässboken, som i tiderna medförde mycket nyfikenhet bland folket och som fortfarande glädjer den vanliga borgaren. När Mässboken skulle publiceras för drygt 100 år sedan var Åbo stift emot tanken att varje medborgare skulle äga var sin bok och nöjde sig istället med att trycka en upplaga på 120 exemplar. Åbo-missalet är en stilig helhet som innehåller prydliga detaljer och har skrivits med omsorg. Missalet innehåller 266 blad och är tryckt på både pergament och helt vanligt papper. Detta episka verk är skrivet med gotiska bokstäver och de är tryckta med de praktfulla färgerna svart och rött. En del av missalets stora bokstäver är handmålade. Vissa är målade med Bokbindare på Hemmings i Stockholm blåfärg, men ibland även med guld. Texturaformen är i två spalter med undantag för kalendern. För att fira detta enastående och framför allt viktiga verk, ordnas det en fest vid Salutorget kommande lördag. Vi uppmanar er, kära läsare, att samlas vid torget vid middagstid för att delta i firandet av den första boken som någonsin tryckts i Finland! I dagens läge har vi glädjen av att ha många böcker att välja mellan. Böckernas antal har förstås betydligt ökat sedan Mässboken publicerades. I samma fart som människornas läs- och skrivkunskaper ökar kommer antagligen också böckernas antal att öka i framtiden. Vill man gå igenom bokskatten idag kan man inte undgå vår ärade biskops livsgärning. Han står bl.a. för ABC-boken, den första boken som trycktes i Finland. Den var avsedd för både präster och barn som skulle lära sig läsa. Bönboken var också avsedd för präster och den anses vara Agricolas mest självständiga verk när det gäller texten. Nya testamentet, som han översatte till finska, var också ett verk som användes främst av präster. I översättningsarbetet tog han intryck från Luthers översättning av Nya testamentet. Han skrev ett år senare en handbok för kyrkliga förrättningar, som innehöll bl.a. Luthers dop- och vigselpredikningar. Till hans verk hör också mässboken. Den hade element ur den katolska mässboken Missale Aboense. Själva boktryckarkonsten anses ju ha uppfunnits av Johannes Gutenberg, en tysk uppfinnare som levde på talet. Det sägs att han uppfann den västerländska boktryckarkonsten Det vore säkert dags för ett tryckeri också här i Åbo, för nog blir det dyrt att få alla böcker tryckta hos Hemmings i Stockholm. Böcker som trycktes alldeles i boktryckarkonstens begynnelseskede kallas för inkunabler, som kommer från latinets incunabula (vilket betyder ursprung). Texten i dessa verk trycktes först med svart text, varefter boktryckaren målade för hand röda och blå anfanger, dvs. en inledande bokstav i en paragraf som utsmyckades och gjordes lite större än den övriga texten. I de första böckerna som trycktes användes antingen typsnittet antikva, som var den latinska tryckstilen, eller den gotiska stilen, den s.k. frakturstilen. I vissa fall anlitades illuminatörer för att pryda böckerna med illustrationer av olika slag. Domkyrkans utvidgningsplaner Det har nu gått tio år sedan Domkyrkan brann. Det var katastrofalt, för man t.o.m. plundrade kyrkans egendom och skatter. Från vår kära Domkyrka fördes över 20 kg värdefulla silverföremål. Prästerna blev naturligtvis förbannade. Sådana hemska saker skall inte kyrkan bli tvungen att genomgå. Kyrkan har nu blivit ombyggd redan flera gånger, men än är den inte färdig. Vi åbobor blir fler hela tiden och snart ryms vi inte in i våran kyrka. Alla kristna måste ha rätten att gå på gudstjänsterna. Ingen skall bli lämnad utanför. Det tar förstås alltid lång tid att planera hur kyrkan skall se ut, och ofta ändras planeringarna. Processen är alltså lång och emellanåt krånglig, och än har inte planerna på Domkyrkans utvidgningsarbete bekräftats. Säkert är det ändå att expansionen kommer att ske. Detta är inte viktigt endast för att alla skall få gå i kyrkan, men för att förstärka religiösa känslor och inte minst av kulturella skäl. Den nya

3 Domkyrkan skulle också kunna locka till sig utländska gäster. Förbud att bära kniv? I Raumo har rådet tillsammans kommit till att man borde förbjuda stadsborna att bära kniv. Detta beror på att flera slagsmål har slutat med att någon fått av kniven och i värsta fall dött. På gatorna händer det också våldsamheter. Dessutom brukar också vanliga gräl sluta med ödesdigra knivhugg. Att förbjuda knivarna i stan skulle lugna ner slagsmålen och dråpen som hänt till följd av dem. Stadsrådet vill nu stoppa innehav av knivar. Nästan alla senare dödsfall inom våld har förorsakats av brutala knivhugg. Offren förblöder eller dör i infektioner. I Raumo dog på våren 3 ungdomar och 7 skadades av knivhugg, som ungdomar givit varandra. Myndigheterna försöker köpa in knivarna från medborgarna, i värsta fall kommer de som bryter mot regeln få dryga böter. Fredsförhandlingar kan inledas Kriget med Ryssland blir dyrt Nu har både Ryssland och Sverige tröttnat på kriget som inte någon vinner. Man vill därför inleda fredsförhandlingar nu ett år efter krigsutbrottet. Båda har i gott minne slaget vid Joutsenselkä, som skövlade många liv. Kyrkoherde i Åbo, Knuut Johannesson kommer att skickas till Viborg för att avtala om inledande fredsförhandlingar med tsaren. Det verkar också som om vår stadsman Mikael Agricola skulle utnyttjas i senare förhandlingar, eftersom han räknas vara en vis man. Gustav Vasa högtidligt inbjuden utdrag ur brevet till lakejerna Till vår bästa Gustav Vasas ära ordnas en fest på slottet i Åbo, då Han ändå står beredd att visitera det. Det är klart att Han tar med sig sin fru Katarina. Såklart kommer det med vänner och släktingar, dessutom tjänstemän. Men dock måste Han få lagat allting klart för den långa resan till Finland. Under tiden Han är borta från Sverige, håller hovet nog kontroll över ärendena hemma. Men, Han måste lämna ansvaret för slottet till någon annan. Det blir inte en lätt uppgift, men Han har ett pålitligt hov. Vad månne Han tar med sig? Kläder såklart. Och kläderna Hans är väldigt vackra med färger och mönster. Smyckena är av guld och ibland kan det finnas en liten diamant med. Fast Gustav Vasa är vår kung, tycker Han att det hör till att hämta presenter som tack. Han troligen tar med sig guld, mat av olika slag och kanske t.o.m. hästar. Vi hoppas verkligen att ers Majestät stortrivs här i Finland. Kanske Han gillar Finland så bra, att Han skulle tänka sig bosätta sig här. Men det vet vi att Han kommer stanna här för längre tid p.g.a. det ryska kriget. Dels vill Han vara närmare krigsskådeplatsen och dessutom bekanta sig närmare med Finland. Det har förflutit tjugofem år sedan Han som sist var här. Vi har hört att p.g.a. försvarsanläggningarna och upprustningen kommer det att ta en stor del av Hans tid här i Finland. Men största delen av tiden Han är på besök, tas det upp administrativa och politiska diskussioner. Men det Gustav Vasa har fått fram av kontroller, har inte varit upplyftande. Kungliga påbud hade inte blivit åtlydda och därför hade alla gjort sig skyldiga till vanskötsel av kungligt medel. Men, hoppas Hans Majestät kan lugna ner sig ett slag och njuta av festen som ordnats för Hans ära. Ännu en gång: Välkommen!

4 Gustav Vasas visit ställer en gång till stora krav! Vår konung Gustav Vasa inväntas åter till Finland efter en för lång paus. Till hans ära kommer det att ordnas likaså fest med god mat som underhållning. När han nu anländer till vårt land på nytt minns vi gärna den första gången han besökte oss hösten 1530, då besöket, trots att det var kort, blev ytterst lyckat. Den gången var förberedelserna inför hans besök naturligtvis ännu större och hela Åbo slott var i uppror. Vi visste inte alls hur vår kung skulle göras allra mest nöjd, men det var nödvändigt att ge honom en så fördelaktig bild av vårt land som möjligt. Under denna, sin första resa till det finska fastlandet bekantade sig konungen med Finland vilket naturligtvis skulle komma att ha en stor betydelse för hur han i framtiden härskade över oss. Kungen reste då till oss under ett viktigt skede av sitt liv och kunde därför inte uppehålla sig mer än några veckor in i september. Dessa var nämligen hans sista veckor som en fri ungkarl innan han ingick det heliga äktenskapet med hertig Magnus I:s dotter Katarina från Sachen-Lauenburg. Tyvärr har hon senare avlidit år 1535, men hon gav åtminstone konungen den bästa möjliga gåvan, en tronarvinge, Erik Sedan dess har kungen haft flere trogna drottningar vid sin sida, och denna gång anländer han med sin nuvarande fru, Katarina Stenbock. Kungens första fru bör dock minnas även därför att hon i och med deras vigsel som ägde rum i Storkyrkan i den svenska huvudstaden Stockholm på hennes adertonde födelsedag, kröntes till Sveriges första drottning. Genom sitt giftermål kunde Gustav Vasa knyta förbindelser med de olika europeiska kungahusen. Under sin resa år 1530 bekantade sig kungen med Eriksvägen, den traditionella vägen som innefattar Åbo, Uskela, Bjärnå och Raseborg. Vi kommer även med tacksamhet ihåg hur han skipade rättvisa i vårt land i och med sitt besök. Precis som den gången måste vi nu förbereda oss på att göra hans besök så angenämt som möjligt, genom att söka upp de bästa underhållarna till slottet och de bästa råvarorna och kockarna för matlagningen.

5 S:t Olofsposten, vårnumret Var hälsade till ännu en upplysande läsupplevelse! Visst är det fantastiskt hur statsmakten kan nå de olika samhällsklasserna och hur det svenska rikets invånare, oberoende ekonomisk ställning, kan nå varandra via tidningen! Oberoende av avståndet mellan mig och dig läser vi om samma händelser, samma personer och håller oss underrättade om vad som sker i samhället. Då vi träffas har vi gemensamma samtalsämnen nära till hands och kan framstå som välunderrättade medborgare för varandra då vi diskuterar aktualiteter utgående från vad vi läst i dagstidningen. Varenda en med någon form av självaktning känner till vad som stod i senaste numret av tidningen. Läsning skapar åsikter, som väcker diskussioner, som underhåller, lär och utvecklar. Är inte detta fenomenalt? Håller Ni inte med mig, var då vänliga och meddela mig snarast, varvid jag skall göra mitt bästa för att övertyga Er om tidningens betydelse för folkets underrättning, underhållning och gemenskapskänsla (?). Jag har ännu inte kommit till det bästa. Ni har förhoppningsvis lagt märke till att var och en kan påverka vad som skrivs i tidningen. I varje nummer publicerar vi ett flertal insändare, där diverse mer eller mindre aktuella händelser tas upp av läsare som ser det som sin sak att göra samhället uppmärksamt på något som hänt eller diskuterats. Var välkommen att dela din åsikt med omvärlden i S:t Olofposten! Den stora frågan som bör ställas beträffande tidningens spridande av bildning bland folket, är hur många medborgare av de lägre stånden och samhällsklasserna som egentligen kan läsa och kan ta vara på tidningens budskap. En självklarhet är att majoriteten av medborgarna utgörs av de icke läskunniga, och jag vill härmed uppmana alla som kan läsa att sprida denna gåva bland mindre värda individer i så stor utsträckning som möjligt! Ärligt talat, nöjet att läsa borde ingen gå miste om! Skulle läskunnigheten i vårt samhälle stiga, skulle också vår ställning som en modern nation i världen stärkas. Så några ord om paketet du håller i din hand. Det börjar våras och knopparna brister ut i blom var man än rör sig, både i naturen och hos människorna i form av iver och livsglädje. Vi har i detta nummer av S:t Olofposten riktat våra blickar också utomlands; ni får ta del av både Da Vinci, Michelangelo, kungligt mode i Frankrike, och livet i England i både text och bild. Inte för att glömma vårt kära fosterland! Boktryckarkonsten och den finska skriftspråkets födsel hyllas speciellt mycket, en resa längs Kungsvägen och en Hansachefs liv skildras, nya hantverk introduceras och utbygget av Åbo diskuteras. Dessutom har vi i detta nummer en intressant framtidsfilosofi av ärkebiskopen i Larsmo, missa den inte! I vårt kåseri tittar vi ända till år 2000!!! Vi kan vara på väg mot en både dystrare och osäkrare framtid, så lev livet nu! Njut av våren och av läsupplevelsen Ni har framför Er! Huvudredaktören Karl Påse Ett långvarigt minne kors av järn ersätter träkorsen skribenten vill att korsen på gravgården blir bestående Ett nytt förslag att preservera minnet av den som har lämnat vårt jordeliv har framkommit. De träkors som ännu används är inte det bästa möjliga alternativet att spara dessas minnen, eftersom de med tiden ruttnar bort och hålls inte lika vackra år efter år. Enligt modell från Tyskland har man börjat använda kors av järn. De ger nya möjligheter för gravarnas utseende, det vill säga, dekorationerna kan vara till och med väldigt detaljerade, speciellt då man jämför dem med träkorsen. Smeder skall lära sig hantera järnet för att utsmycka minneskorsen så som släktingarna till den bortgångna vill ha dem.

6 Konstskola på Åland Många människor besöker åländska kyrkor nästan varje dag, men har man någon gång stannat upp för att titta på den fina konsten på kyrkornas väggar och tak? Konsten i kyrkorna är så fina och vackra och man kan faktiskt känna att de är gjorda av människor som älskar konst, kyrkan och Gud. Målningarna i kyrkorna har tydliga drag av gotländska eller sydsvenska förebilder, men trots det kan man se att bilderna talar en åländsk dialekt. Men vem har tiden och inspirationen, för att pryda dehär åländska kyrkorna så vackert och prydligt? Vi tog reda på saken, och hittade en gammal konstskola vars verksamhet påbörjades redan på 1200-talet. Nuförtiden består konstskolan på Åland av två mästare och 15 lärlingar. De har ett stort vackert hus mitt i en tyst skog. Lärlingarna bor i övre våningen i huset. Mästarna sade att de är mycket fast vid sina arbeten och det är ingen vits att åka långa vägar hem när dagen är slut. Dessutom reser de ofta till olika kyrkor på Åland. Mästarna berättade också att skogen var den bästa platsen för att ha deras konstskola, för att oftast får man sina bästa inspirationer från naturen. Dock är inte mästarna och lärlingarna så att såga "mitt ute i skogen", utan de studerar också mycket bibeln, modern kyrkokonst, nya tekniker och stilar i kyrkokonst. Som sagt är konstskolan mycket gammal, ca. 300 år. De studerandes förfäder var mycket intelligenta när de bestämde sig för att grunda en så fin konstskola som denhär. Utan dem skulle inte åländska kyrkor vara så vackra och prydliga som de är nu. Nuförtiden pryder konstskolans lärlingar åländska kyrkor och andra viktiga byggnader med vackra religiösa målningar och föremål. Innanför dessa väggar bedrivs konstskolan. Rulla Ut Röda Mattan För De Franska Slitsarna Lystra hit, alla ni modemedvetna, förmögna! Nu är det dags att bränna de gamla paltorna; slappa underkjolar och smala, höga korsetter. Nu ska man klä sig à la Français! Den franska renässansen är här! Ja, även här! Då jag som utsänd reporter besöker de fina slottsbalarna i Paristrakten hänförs jag av imponerande dekorationer i klädslarna, kvalitets tyger i flera lager och oräkneliga stiliga kulörer, vida kjolar och puffar i otaliga modeller. Jag introducerar Er härmed i den nutida franska klädkonsten. Jag bör först och främst nämna slitsarna. Den modemedvetna visar sig numera icke i förmögna kretsar utan en enda slits i något av de burna klädesplaggen. I den manliga befolkningens klädslar förekommer slitsar sedan tidigare i ärmar, men numera också såväl i byxor och jackor som i handskar och skor, ja, till och med i huvudbonader! Den enklare har i sin klädnad slitsar av läder, som inte kräver nämnvärd behandling, den förmögna däremot av fint silke, kantad med ädelstenar och pärlor. Å, denna glitterprakt! Nytt mode för män är även Schaube-rocken, som förekommer i flera olika modeller. Ärmarnas form och längd varierar, medan själva jackan alltid är knälång. Kragen är iögonfallande och materialen jackan kan tillverkas av är päls, satin och sammet. Jackan bärs hängande över axlarna och oknäppt, vilket medför att den moderna braguetten blir synlig i jacköppningen. Braguetten, eller blygdkapseln, är vadderad och generöst dekorerad med ädelstenar och pärlor. Kvinnornas moderna kjolar är mycket breda, mjukt veckade och plisserade och består av många lager tyg. Själva klänningstyget är flerfärgat och mönstrat, för att stärka intrycket av bredd och volym i kjolen är tyget ofta vågrätt linjerat. Framtill väller de undre tygerna fram i en triangelformad hellång öppning i överkjolen. Vid arbete lyfter allmogens kvinnor upp överkjolen till midjan, som en puffkjol, för at hålla den

7 ren. Moderna är även de dekorativt veckade och plisserade förklädena. Klänningarnas överdelar är nuförtiden stela, raka och stadiga, midjan är rak och inte längre V-formad. Ärmarna är formade på olika sätt och vanligast är det med puffar uppe vid axeln och vid armbågen; de redan nämnda slitsarna formar puffarna. I övrigt är ärmarna raka och åtsittande och de sys inte fast i dräkten förrän den är påklädd. Ärmöppningarna är mycket vida och vackert dekorerade. Precis som tidigare bär kvinnorna rikligt med smycken; fina halsband bärs med stolthet och dyra ringar med stora stenar skymtar i handskarnas slitsar. Klä dig efter mina anvisningar och var först med det allra nyaste! Du kommer garanterat att vara balens blickfångare! Kroglivet På Frammarsch Ölfållan redan känd Det finns synbarligen pengar. Ölfållan har snabbt blivit en av de populäraste krogarna i Åbo. Den finns intill torget vid Kroggränden. Krogens ägare Hans Zelmerhöf, som inflyttat från Bremen är nöjd med försäljningen men önskar dock mera kunder för att få upp stämningen. Vid disken serveras bland annat ett stort utbud på olika öl och de serverar även nyheten franskt bordsvin. Också mat serveras ända till solnedgången. På menyn hittas delikata maträtter som t.ex. älgkorv, svinfläsk och enorma kötträtter. Många besökare är mycket nöjda med husvärden och kommer gärna till krogen för att ha roligt efter arbetsdagen. På kvällarna uppträder kända trubadurer. För det mesta är kunderna män i medelåldern, men kvinnofolk har också tagit sig in. Både finnar och svennar är välkomna till Ölfållan, men man borde ha bytt om till bättre klädsel och ha tvättat ansiktet. Krogen har öppet från tolv på dagen till midnatt, men ölförsäljningen börjar först klockan fem. Nästa vecka får vi se Oliver Frejvind uppträda i krogen. Hans ekipage lär vara från värdens hemort Bremen. Satsa På Hantverket Locka mästare utrikes ifrån! Var och en av oss som vet lite om världens gång är medveten om hur mycket kan räknas som konst ute i Europa. Man satsar på allting och i Italien i huvudstaden Rom pågår nu bygget av S:t Peterskyrkan under ledning av den store mästaren Michelangelo. Detta bygge kommer att vara bland det ståtligaste vi ännu har sett och man kan naturligtvis inte vänta sig att vårt moderland skall kunna ta efter av ett så strålande bygge. Men också den övriga arkitekturen i Rom är strålande. Varje litet hem ser ut att satsa på förnäma detaljer. Det finns vackra trädgårdar och både trappuppgångar och balkonger är utsmyckade. Här har också vi att lära: vi kunde bygga våra vanliga hus efter en modell som gör helhetsintrycket mera angenämt. Under alla tider har detta varit en omöjlighet i våra trakter. Vi har inte haft hantverkare med den skolning som räcker till för dekorationer och finesser utöver det absolut nödvändiga. Och så behövs det verktyg! Men under senare år har yrkeskunnigheten framförallt i Åbo stigit avsevärt. Det finns redan snickare med kunskaper i att göra vackra träsniderier för att dekorera de hus som nu byggs. Även de mästare som lär sina kunskaper åt sina lärjungar vet bättre vad de gör. Vi borde dock fortfarande få mera lärdom från de stora länderna i söder och därmed borde kungen och kyrkan försöka stödja hantverkarlärlingar till några års ytterligare studier utomlands. Genom att vidta dessa åtgärder skulle vi säkert inom några år klara av att upprätta fina verkstäder där de unga hantverkarna skulle lära sig att pryda sina verk med övervakning av en mästare som studerat i Italien eller Frankrike. Vi får inte bli efter även på den här fronten!

8 Reseskildring från Kungsvägen Jag hade hört från min fars kompanjoner om äventyrslystna ynglingar som i små grupper rest längs Kungsvägen och upptäckt spännande byar och till och med städer och träffat intressanta och trevliga människor. Ända sedan jag första gången hört en historia om äventyr längs Kungsvägen hade jag funderat på hur jag själv skulle kunna genomföra en sådan resa, från min hemstad Åbo ända till Viborg. Jag hoppades på att få se fina landskap och bekanta, mig med min hembygds historia, trots att jag bara är en obetydlig köpmansson. En häst hade jag, trots allt, att resa med, så när sommaren kom och familjen min inte skulle behöva hästen under ett par månader, gav jag mig iväg. Jag litade på att jag skulle träffa på något ressällskap som jag kunde sammanstråla med under min resa. Jag hade hört, att Kungsvägen ursprungligen byggdes längs kusten som en ridväg mellan Åbo slott och Viborg slott, främst för att Hans Majestät bekvämt skulle kunna ta sig mellan slotten. Slottet i Viborg började byggas såsom vårt eget i slutet av 1200-talet. Jag hade snart lämnat Åbo, S:t Karins, Pikis och Pemar bakom mig, då väntade det okända. Längre bort från Åbo än såhär hade jag nämligen aldrig tidigare rest. Bebyggelsen blev allt glesare, sommarskogarna och de grönskande åkrarna dominerade landskapet jag red igenom. Till kvällen hade jag redan nått Bjärnå, där en ny bro höll på att byggas. Hittills hade jag rest ensam, men i Raseborg, där jag tillbringade följande natt, träffade jag på ett teatersällskap, som skulle resa vidare i samma riktning som jag redan nästa dag. Teaterfolket var ypperligt trevligt folk att resa med, skämtsamma och livfulla. Inte för en minut riskerade man att förlora sig i sina tankar, det var alltid någon som ville diskutera livets stora frågor eller det odrägliga folket i prästgårdarna med en. Vi hade nämligen rest förbi flera prästgårdar där natthärbärge erbjöds, men enligt prästfolket var ett teatersällskap och en köpman alltför simpla resmän för deras bäddar. I någon av kungens herrgårdar, där självaste kungen brukar övernatta, eller i länsmanshusen var det för oss inte ens tänkbart att fråga om natthärbärge. Vi hade i stället fått nöja oss med att tillbringa våra nätter i olika bondgårdars hölador, vilket i ärlighetens namn har varit väldigt bekvämt. Dessutom misstänker jag, att gästfriheten och matbjudningarna är betydligt mer generösa på de bondgårdar vi besökt än på vilken prästgård som helst längs hela Kungsvägen. Trots att jag trivdes med teatersällskapet, var det skönt att ensam fortsätta min resa från Kyrkslätt, där teatersällskapet skulle uppföra en föreställning på marknadsplatsen. Nu kunde jag iaktta landskapet och naturen jag reste genom, prata med min häst om tiden blev för lång och vattna både hästen och mig i havet om svetten rann i alltför strida strömmar längs ryggen. Det verkar som om denna Konungens väg under vägen har röjts i enlighet med de lokalas behov, från kyrkby till kyrkby. Jag hade redan i detta skede rest förbi flera vackra stenkyrkor, men hittills hade ingen kunnat mäta sig med min hemstads Åbos vidunderliga domkyrka. Jag är ändå mycket tacksam för att kyrkorna längs Kungsvägen är öppna för resanden att be i, och jag tackar Gud för att jag inte stött på varken björnar eller rövare längs de folktomma vägsträckor jag avverkat. Via Esbo rider jag till Helsingfors, den än så länge lilla byn som i mina ögon ser alltför olycklig ut. Vilken tur för Helsingfors att den har en livlig hamn, en fin stenstrand och inte ligger alltför långt ifrån det gåtfullt lockande havet, annars skulle väl inte en människa vilja flytta hit! Från Helsingfors gav jag mig iväg mot Borgå genom öppna, blommande sommarlandskap tillsammans med två köpmän, som skulle sälja sina ekorrskinn i Lovisa. Vägen mellan Helsingfors och Borgå var i mycket gott skick, vi kunde till och med galoppera en längre sträcka! Då vi kom till Borgå tvingades jag dra efter andan vid anblicken av den ståtliga domkyrkan i gråsten och tegel. Vilken prakt! Jag

9 kunde se, att denna kyrka varit förebild för de kyrkor jag besökt i Nagu, Laitila, Bjärnå och Sibbo. För tillfället befinner jag mig i Pernå, vår biskop Mikael Agricolas hemstad. Härifrån skall jag imorgon dag bege mig till Lovisa. Min resa har hittills varit strapatsrik, men jag har haft turen med mig och jag har sparats från de värsta olyckorna jag hört att resande råkat ut för längs vägen. Mitt slutliga mål är fortfarande Viborg. Dit är det ännu en god bit, men jag ger mig iväg med gott mod. En gammal masugn på Kungsvägen. Utdrag ur Hansachef Grubers memoarer Hansan vilar aldrig och därför inte jag heller ett faktum jag har lärt mig under årens lopp. Som exportchef i den stora Hansans centrum, Lübeck, måste jag sköta om alla kryddor, tyger, djur, hantverk och matvaror som skeppas ut ur Lübecks ständigt växande hamn. Jobbet börjar vid gryningen och slutar först när solen går ner sent på kvällen. Sånt har det inte alltid varit för mig, jag kommer ännu ihåg den salta havsluften som jag fick känna dagligen i min ungdom när jag jobbade ombord på ett av de tyska transportskeppen. Gertrud hette skeppet, och vi seglade främst fram och tillbaka till Åbo, men även Stockholm och Riga besöktes då och då. Mitt minne är inte längre lika skarpt som det har varit, men jag kommer aldrig att glömma resan från Lübeck till Riga för 13 år sedan. Det stora, lastade skeppet lossades från hamnen tidigt på morgonen och styrdes nordost. Jag höll utkik från den främre mastens topp på förmiddagen, men blev senare tillkallad för att svabba det övre däcket. Arbetet var hårt, men jag njöt av tillvaron ändå. Senare på kvällen, när solen nästan hade sjunkit totalt under horisonten, närmade sig en klunga svarta moln från väster. Det tog knappt en timme tills regnet började, och blixtar prydde skyn redan längre bort. Kapten Willhelm befallde oss att hissa ner de stora seglen och låsa luckorna till varu-utrymmen under däcket. Vinden steg och regnet piskade konstant. Allt var genomvått av de skyhöga svallvågorna som vajade skeppet fram och tillbaka. Rädsla och panik spred sig mellan männen som instinktivt höll i vad som helst för att hållas ombord. Personligen kände jag mig också osäker, även rädd, fast jag upplevt liknande stormar förut. Natten fortsatte, och i månens svaga sken bakom molnen, samt det ständiga ljuset från blixtarna seglade vi i ösregnet, skridande över de vilda vågorna. Tunnor och rep kastades överbord av stormen vi miste en stor del av lasten, men klarade oss vid liv över natten. En grabb fick ett flygande tunnlock i bakhuvudet, men klarade sig med ett fult sår. Maten skadades och en del flög i havet, så den följande veckan som vi seglade mot Riga var en hungrig vecka. Slutligen klarade vi oss, och tillbringade kvällen på land i en lokal hamnkrog och åt som om vi aldrig ätit förr! Den resan var en upplevelse som jag minns resten av livet! Renässansstilen nu även i Åbo I Italien har arkitekturen redan många år härskats av renässansstilen, som ursprungligen kommer från Toscana. Stora ombyggnader och utvidgningar av S:t Peterskyrkan har gjorts och flera nya kyrkor har byggts i stilen. Byggherren för dessa projekt har oftast varit påven, som har lagt stora mängder kyrkans pengar till byggandet. Detta har kritiserats och flera säger att kyrkan bara på detta sätt vill visa sin stora makt. Renässansstilen föddes redan på 1300-talet, men hade sin blomstringstid under 1400-talet. Under detta århundrade har stilen spridits även till andra länder i Europa. Intryck speciellt från Sverige har gjort att renässansstilen nu även har anlänt till Finland. På Åbo slott har flera ombyggnadsarbeten och renoveringar gjorts under Hertig Johans befallning. I det östra tornet har portvaktskammaren fått nya väggmålningar, gjorda av konstnären Ulf. De vackra målningarna har definitivt påverkats av renässansen. I viss mån har man också skaffat sig möbler i den rätta andan till slottet. De gamla valvtaken i ungherrars gemaket ombyggdes och har nu ersatts med plana bjälktak. I stället för det lilla fönstret

10 mot borggården, byggdes tre stycken fönster på den yttre väggen. På så sätt vill man öppna slottet utåt, efter att flera år ha varit väldigt slutet. Det hör även till det nya tänkesättet som renässansen samtidigt kom med till Finland. De största ändringarna har gjorts angående slottets trappor. Förr kunde man flytta sig mellan våningarna längs trätrappor, som började bli opraktiska och en ny lösning behövdes. Därför byggdes ett nytt trapptorn i den norra längan och i det östra tornet. Även de var inspirerade av den Italienska stilen. I planerna är att ännu under detta år riva den stora muren, som delar slottet i två delar. Det här skulle också vara en ändring från slutenheten. Renässansmålningar förevisas på slottet. På besök i Viborg (Åbo sackar efter) För två månader sedan sändes vi som ett följe med åtta handelsmän, två konstnärer och tre präster iväg för att besöka den livliga handelsstaden i öst, Viborg. Den långa färden gjordes med häst och kärra. Följets uppgift var att lära av Viborg som synes vara klart modärnare än Åbo. I går på Lauridagen återvände följet med klart mera varor än vad de hade när de begav sig iväg. Juhani Lietola (svenskt Johan i Lundo) som är en av konstnärerna berättar att de har avbildat staden både från nära och fjärran. Alla målningar skall ställas ut efter att de försetts med värdiga ramar. Staden är byggd innanför en mur och skyddas av en borg. Inne i staden kan man finna bostadshus i trä och sten, en stadskyrka ett rådhus och två huvudgator som stenbelagts. Michael Vienola som ansvarade för prästarbetet berättar att staden dessutom har två kloster med egna skolor och kyrkor. I dem står kunskapsutdelningen redan högt. När man jämför Viborgs stadskyrka med vår Domkyrka så kan man ärligt säga att Domkyrkan nog behöver sin renovering. Handelsmännen hade ändå den viktigaste rollen i vårt sällskap. Det var deras uppgift att skaffa nya idéer för Åbo. Viborg har utmärkta förbindelser österut Viborgs ståtliga kyrka var en verklig sevärdhet och med Hansastäderna. Handelsmännen berättar att på marknadsplatserna pratades inte bara finska utan också ryska och tyska. Allt som allt var vår resa mycket lärorik och sådana resor gör man gärna om årligen. Snart har vi nog viborgare här i samma ärende Å arbetets vägnar, skrivkunnige Johan i Lundo Fest i Vanhalinna I lördags ordnades det en ståtlig fest i Vanhalinna slott utanför Åbo. Det var hertigen själv med hustru som stod för programmet. Det var bara bättre folk som hade inbjudits. Hertigen höll ett välkomsttal och alla skålade. Hertig Fjelds dotter Frida skulle giftas bort. Det var mycket folk på plats och det bjöds på god mat och dricka, av bästa kvalitet. På det långa bordet hade man lastat många maträtter, olika kötträtter, fisk och nyheten potatis. Vinet hade valts av en fransk handelsman. Balsalen och hela slottet hade dekorerats fint, främst i färgerna rött och guld. Frida och hennes fästman började dansen. Efter en stund var balen i full gång. Nästan alla dansade och stämningen var fantastisk. Några enskilda vågade sig dock inte ut på dansgolvet, utan stod närmast och såg på, harmsna över att de inte lärt sig. Den här festen kommer att vara på allas läppar i flera veckor framåt. Och då står ju balen på Åbo slott i tur. Få se om den kan lyckas bättre?

11 Torgvandring med nyheter Glas i olika skepnad har kommit för att stanna! Nu står vi på Åbo torget, men vad säljs det här? Allt från mat till tyger och krukor, och nu även det fantastiska glaset. Nu tar vi en närmare titt på marknaden: Här vid matstånden finns mycket att välja på. För det första ser vi färsk fisk, saltad fisk och torkad fisk till billigt pris. Fisken ser mycket lockande ut. Du kan köpa färsk fisk här i Åbo varje dag. Vi fortsätter vidare till de lockande rotfrukterna. Här ser vi bl.a. kål, morötter, och rovor. De ser färska och goda ut, nästan alla dessa rotfrukter odlas här, men mycket kommer också med handlare från andra orter i omgivningen. Nu måste vi tyvärr fortsätta från de läckra rotfrukterna till spannmålen. Härifrån får du ingredienser till ditt rågbröd eller annat bröd om du börjat tycka om ljusare. All spannmål kommer från andra länder söder om Öster sjön, som t.ex. kornet, vetet och rågen. När månne vi odlar vår egen spannmål? Här bredvid kan man hitta torkade frukter och hemländska äpplen, som ser verkligt goda ut. Äpplena smaker härligt och dom är mycket sa ftiga. En liten bit ifrån de här stånden finner vi köttet. Köttet är dyrt. Det är saltat så det skall hålla. Eftersom vi har ännu mycket att hinna med så går vi vidare ganska fort till ölen. Öl dricker vi åbobor mycket, det är gott och den släcker törsten. Men nu lämnar vi maten och går vidare till den nya varan, glaset, som ni alla säkert undrar om. GLASET, vad är detta skinande material, vad gör man med det? Hur har det kommit hit till oss i Finland? Herremannen här vid glasståndet kan kanske hjälpa oss med våra frågor. Ståndet är nästan fullt av människor med frågande miner. Jag håller i min hand ett glas, ett ölglas som kallas passglas. Detta passglas är mycket vackert men det är minsann dyrt. Här finns också annat av glas, det mesta här är ändå menade för att dricka ur. Men här finns också exempel på olika glasfat och framför allt fönsterglas och glasmålningar. Den riktigt rika kan redan förse sina fönster med rutor av glas! Allt av glas är dyrt men mycket vackert. Människorna här är mest intresserade av passglaset. Här nära glasen finns Krukor och kärl. Krukorna är gjorda av lera och kärlen är också gjorda av lera, men här finns också t.ex. träfat. Dehär kärlen är billigare och hållbarare än glaset, men glaset är vackrare. Vi fortsätter vår vandring. Nu har vi inte mycket tid kvar så vi går bara snabbt och titta på tygen. Tygerna är ganska långt enfärgade. Brunt, brunrött och naturvitt är de populäraste färgerna. Till sist har vi framför oss Smycken. Här finns t.ex. g lassmycken som är dyra. Här finns också andra smycken av olika material, som av sten och pärlor. Det finns allt möjligt; ringar, halsband och armband, och de är mycket värdefulla. Vi får nu lov att avslutar vi vår torgvandring här. I nästa vecka återkommer vi igen. Då har en ny last med prydnadsförmål förmodligen nått oss, för då blir det Fransmarknad!

12 Den nya kartan en stor framgång O M Gothus känd Äntligen har man lyckats kartlägga våran moderjord. För något århundrade sedan visste man inte var Nordamerika eller Indien låg. Förr var Östersjön bara ritad i en otydlig protolankarta. Otaliga sjöfarare har hjälpt stort i kartformandet genom att ha undersökt kusterna noggrant och berättat vidare. Speciellt kusternas form har bekräftats.,det hjälper folk att hitta bättre. Vi är på väg mot en fin framtid eftersom navigeringen kommer att underlättats kraftigt. De stora havens kustkartor är otydliga på grund av så lite utforskning, sakta men säkert blir de också tydligare. Olaus Magnus Gothus har lyckats rita en fin karta över norden. Han har rest runt omkring i världen och forskat, och nu har han lyckats rita den perfekta kartan Carta Marina. Kartan finns redan till salu i Stockholms bokbinderi Gothus nordiska karta Resan mot den nya kulturen Katedralskolans elever i målarmästaren och vetenskapsmannen da Vincis fotspår Italien, Rom och Leonardo da Vinci; orsakerna var många. Resan var lång men ändå ångrade vi inte en enda sekund. Under första veckan fick vi se Rom ännu en helig stad! Vi fick massor av idèer att ta med för vår helga hemstad Åbo. Nu har vi studerat i ca. 1 år vid universitetet i Rom, främst konst och historia. Största inspirationskällan var Leonardo da Vincis här mycket omtalade verk. Tiden vi studerade for väldigt snabbt men vi lärde oss ändå en hel del. Det var en fin upplevelse att få studera utomlands. Agricola gjorde vår resa möjlig genom att föreslå oss för rektorerna. Dessa har också varit hans mästare, då han själv för en tid sedan rest till Rom för att studera. Vi fick träffa Da Vincis lärjungar närmare då vi fick äran att höra dem inför vårt slutarbete. Det första de ville oss berätta var om geniets barndom. Leonardo föddes den 15 april 1452 i Anchiano, nära byn Vinci i Toscana. Hans talanger märktes redan i tidigt skede och han sattes därför i slutet av 1400-talet i lära hos den berömde Andre del Verrocchio. Senare fick han t.o.m träda i tjänst hos hertigen av Milano. Så småningom blev Vinci känd som målare, arkitekt, ingenjör, uppfinnare och naturforskare. Enligt honom är formerna exakta och ändå utsuddade i hans verk. Målningen Mona Lisa, som målades i Florens i början av 1500-talet omtalas mycket och kan med tiderna bli symbolen för hans konst. Men också som vetenskapsman är han berömd. Längsta resan han gjort var då han tillsammans med sin elev Francesco Melzi reste till Vatikanen för att träffa påven Leo X. Då vi frågade var han levde slutet av sitt liv, berättade man stolt om det kungliga slottet Cloux nära Ambaise där han fick äran att bo och måla för kungen. Som en perfekt avslutning fick vi även ta en titt i hans före detta arbetsrum men endast en snabb titt. Tavlor fanns överallt och största delen av dem berättades det att Leonardo inte fått färdiga. Den visiten kommer vi aldrig att glömma. Det vi berättat i denna artikel var bara en liten del av det vi upplevde under vår lärorika vistelse i Rom. En liknande resa

13 rekommenderar vi för alla som vill bekanta sig med nya kulturer! Om fem månader är det dags att resa tillbaka hem till Åbo. Då lovar vi att presentera vår resa grundligt vid någon av Katedralskolans föreläsningar. Tavlan här bredvid är av en av Leonardos lärjungar, Umberto di Tosca. Dessutom ingår här mästarens undervatten-sdräkt, som han själv kallat den fiskhalare. utkom för första gången 1543 och var främst avsedd för prästerna, men också för andra, speciellt barn som skulle lära sig att läsa. Boken innehåller katekesen, ende som försökt sig på att använda finska i skriftlig form. Agricola anser att det är viktigt för finländarna att lära sig skriva, för hittills har finskan ju inte existerat som skriftspråk. Speciellt för unga pojkar skulle det löna sig att lära sig sitt eget språk och sedan kunna åka och studera. Läskunnigheten kan också spridas till avlägsna ställen. Snart kommer den dag då det i varje finsk familj finns först och främst en bok och också en läskunnig. Nu har både Ryssland och Sverige tröttnat på kriget som inte någon vinner. Man vill därför inleda fredsförhand-lingar nu ett år efter krigsutbrottet. Båda har i gott minne slaget vid Joutsenselkä, som skövlade många liv. Kyrkoherde i Åbo, Knuut Johannesson kommer att skickas till Viborg för att avtala om inledande fredsförhand-lingar med tsaren. Det verkar också som om vår stadsman Mikael Agricola skulle utnyttjas i senare förhandlingar, eftersom han räknas vara en vis man. Fler pojkar i skola! Agricolas livsverk berömmes Finlands reformator, Mikael Agricola, också före detta rektor för Katedralskolan, uppmanar finska folket att lära sig läsa och skriva. Till Agricolas litterära produktion hör bl a ABC-kiria och flera kyrkliga handböcker. ABC-boken ABC-kiria böner, kapitel om uttal och stavning och räkneorden. Det är meningen att det finska folket skall bli bättre på att läsa och skriva med hjälp av ABC-boken. Det var under sin tid i Wittenberg som Agricola blev övertygad om nödvändigheten av att börja utge böcker på finska. Han har dock inte varit den Fredsförhandlingar kan inledas Kriget med Ryssland blir dyrt I kupolkyrkan i Viborg startas fredsförhandlingar

14 Bod med försäljning öppnad En bod med försäljning av allehanda varor har öppnats invid kyrkbron. Det är hustru Skytte med dotter som står och säljer till vardags. Varorna har man både från hemtrakten och utrikes ifrån. Hälsningar Martta och Lisa Branden i Visby lärde invånarna Vattenkärl står färdiga i gathörnen. Folk i Visby har varit utsatta för en värre brand. Först trodde man att det bara var en liten brand, men det visade sig senare att man hade fel. Man ringde i klockor och folk började springa omkring. 18 människor omkom i elden och tiotals hus förstördes. Närmare hundra människor blev hemlösa. Människor som klarade sig förklarar att de först idag, två månader senare, har fått ordning på deras personliga saker. Det har också visat sig att den skyldige var en ungefär 12 årig pojke. Han blev tagen på bar gärning, då han med flit spred elden. Ett ögonvittne som klarade sig med värre brännskador berättade hur han såg det: Jag satt på tuppen och mitt i allt hörde jag skrik. Jag blev rädd och tog på mig byxorna utan att torka mig. Men jag slapp inte ut ur tuppen, för att pojken hade lagt haken för dörren! Jag såg tydligt genom springorna när pojken satt eld. Jag skrek och skrek, och efter några minuter efter att jag hade bränt mig mycket allvarligt, släckte någon elden, och jag slapp ut. Tack vare pojken har jag väldiga märken av brännskadorna, men mitt hus är ändå kvar. Nu har man i Visby många vattenbrunnar och vattenbaljor omkring i staden så att inte det skulle hända såhär på nytt. Branden startade här Brobygge! Anställs kunniga byggare till brobygget över ån vid den nya gatan en bit ner från Domkyrkan. Brobygget är nödvändig för det växande Åbo. Folk måste som bäst gå stora omvägar när de vill ta sig till hamnen från andra sidan av ån. Byggnadsmaterialet består till största del av gråsten och förstärkningarna av ek hämtad från Runsala ö utmed kusten. I utbyte mot bra jobb betalas 5 kronor per arbetsdag som innehaver 10 arbetstimmar med 1 timmes ledighet på middagen. Anmälan görs hos Gustaf Sten vid arbetsboden på Klosterågatan. Kroppsstyrka och erfarenhet från tidigare bygge med gråsten är till stor förmån. Stadsfogde Gunder Svan Piae Cantiones Men var är pojkarnas beteende? Flera av er har säkert hört om Piae Cantiones= Fromma sånger. Om inte, läs då början av denna artikel. Piae Cantiones består också av en grupp unga pojkar. Samlingens titel betyder Fromma sånger. Kyrko- och skolsånger av forna biskopar, allmänt antagna i det vittberömda svenska riket, numera sorgfälligt rättade av en man som gjort sig mycket förtjänt vid Guds församling och Katedralskolan i Åbo i Finland och nu utgivna av trycket genom Theodoricus Petri, nylänning. Härtill har fogats några nyare psalmer tryckta i Greifswald, hos Augustinus Ferberus. Ni har kanske stött på sånggruppens medlemmar (alltså med samma namn) på torget eller kanske utanför er dörr. Medlemmarna går från hus till hus och sjunger psalmer och skolsånger med en förväntan att få en liten lön av det. Sångsamlingen innehåller 74 sånger som huvudsakligen är sånger till julen, påsken och till pingsten, men innehåller också klagosånger. För ett år sedan betedde sig Katedralskols-pojkarna ännu väl, men nu har det hänt något. Kanske ni har märkt det själva också att pojkarna har börjat bete sig dåligt. Jag hörde en dag av

15 en affärsman att några samlingens pojkar hade försökt stjäla äpplen och en dam berättande att pojkarna hade kommit hem till henne för att sjunga men hade bara grälat med varandra och betett sig vandalt. Detta är mycket oroväckande när unga pojkar har börjat bete sig så dåligt. Nu måste vi ta itu med detta och sätta gränser åt skolans unga pojkar. Var inte för vänliga mot dem, var stränga om de beter sig dåligt och ge inte pengar om de inte är värda det. Jaga iväg dem bara! Ostyriga pojkar jagas iväg Flickor i Kyrkan Detta är skandalöst. Redan andra gången på en månad har hertig Matias två yngsta döttrar varit försenade till söndagsguds-tjänsten. Man skulle tro att en av Åbos bästa familjer skulle klara av att få familjens unga till kyrkan i tid. Men se nej! Hur skall vi kunna hoppas på att de fattigare invånarna utan skolning skall bli ordentliga Guds undersåtar, ifall de rika visar en sådan lättsinnighet och obekymran till all ordning och alla fasoner. Dessa flickor kommer ännu att ge hertigen ordentliga huvudbry i framtiden. Bägge två är snart vuxna kvinnor i den bästa åldern för giftermål, men vilken man kan ta sig en sådan hustru? Om dessa flickor vill kunna gifta sig inom sin egen samhällsklass borde de med det snaraste börja förbättra sig, för vilken respektabel, högt uppsatt man kan möjligtvis anse det passande för sin ställning att ha en hustru som bara kan orsaka skvaller på stan och vars beteende definitivt inte passar en ödmjuk kristen! Hertig Matias hushåll borde därför med största hast se till att dessa flickors uppfostran vänds åt det håll som passar deras ställning. Om hårda ord inte är nog bör man ta till starkare metoder utan att skrämmas av att flickorna skulle ta skada av det. Allt bör göras för att rädda flickornas och deras högborna familjs rykte, och framförallt för att se till att deras själar får sig ett evigt liv i Guds himmel och inte i helvetet. Om flickorna nu fås till att ändra sig kommer de nog att senare förstå vikten av det andra gjorde för deras bästa. Skandalflickor? Orolig iakttagare Gudstjänsterna förändras Alltsedan 1530-talet har vi hållit gudstjänster på svenska här i vår Åboförsamling. Det var en stor förändring för folket som varit vana med att lyssna på en predikan som de inte förstod något av. Fastän språket i de svenska församlingarna förändrades behöll de finska församlingarna latinet i gudstjänsterna eftersom man ännu då inte hade finskspråkiga kyrkoböcker. För sju år sedan utgavs Nya Testamentet på finska, vilket var en stor fördel för den finskspråkiga delen av riket. Härför kan vi åter tacka Mikael Agricola. För ett par dagar sedan var jag åter med på en gudstjänst, denna gång en finsk. Den var rätt annorlunda än tidigare. Nu förstod man äntligen något av prästens predikan. Den finska skriften lät inte färdig, men på många sätt var texten lyckad. Jag tyckte också att kyrkan var prydligare, man hade säkert investerat mera pengar till kyrkornas inredning. Varifrån hade man månne fått altartavlan? Åhörarna lyssnade på bättre än förr, för jag är rätt van med att flera människor somnat mitt i predikan. Jag tyckte förr att gå i kyrkan var ett tvång men nuförtiden är det tvärtom. Tacksam för att gudstjänsten kan förstås i kyrkan Det kungliga besöket Snickare Lennart har åter gjort en fin gåva. När Gustaf Vasa anländer till Finland gives han en miniatyr av slottet. Lennart Snickaren har jobbat hela vintern med en fin miniatyr, av Åbos stolthet, slottet. Hela miniatyren är gjord av trä, och målad med

16 omtänksamhet. Miniatyren är en exakt kopia av det verkliga slottet, med sina två torn och innergård. Kungen kommer säkert att uppskatta presenten. I miniatyren fram-kommer modern byggteknologi. Lennart använde såkallade spikar. De hade han fått från Tyskland. Så hålls bitarna ihop. Vi hoppas att kungen gillar gåvan och trivs här i vår vackra stad. Resan till Rom Jag reser till Rom för att höra om en person vid namn Leonardo Da Vinci. Det talas om honom i hela Europa. Vissa säger att han var ett geni men att han inte fått sina uppfinningar riktigt slutförda. Vissa igen tycker att det enda han någorlunda kunde var att måla tavlor men att han hade helt orealistiska tankar. Som att t.ex. människor skulle kunna flyga som fåglar med hjälp av någonslags dräkt. Jag måste erkänna att det låter ganska omöjligt men jag är ivrig att besöka hans trakter för att beskåda hans målningar och uppfinningar. Jag kommer till hans hus, eller bättre sagt hans slott så stort det varit. Jag har hört att den franska kungen Frans I skulle ha skänkt det åt honom. En tjänare visar vägen till Leonardo Da Vincis före detta arbetsrum. Ett porträtt visar Leonardo Da Vinci gammal och trött. Han har mycket hår och långt skägg. Man märker att han varit en betydelsefull och rik person. När jag vill diskutera om hans uppfinningar kvicknar guiden till. Han tar mig till en rundvandrig i slottet. Han visar mig alla målningarna och jag måste säga att jag är imponerad. Målningar lik Leonardo Da Vincis ser man inte i Finland. Efter det visar man mig det som jag väntat på: ritningar av hans uppfinningar eller rättare sagt en ritning eftersom de andra ritningarna har han lånat åt kungen. Denna ritning som jag får se är den som jag berättade om nyligen, en bild på hur människan skulle kunna flyga. Människan har på sig en tygdräkt, liknande en stor fågel, typ en örn. Tygdräkten fästs med vingarna som är gjorda av någonslags djurskinn (han hade inte prövat vilken var den bästa) och inne i vingarna finns det en träplanka och vingarna är två gånger människans längd. Dessutom har han satt flera streck runt omkring människan. Det är väll matematiska mått eller något liknande. Jag bjuds ännu på te och sedan tackar jag för mig och far iväg hemåt. Detta har varit en mycket intressant upplevelse och jag kan inte vänta länge till för att få berätta om min resa till Rom för alla intresserade åbobor. Per Studisus, konststuderande Brev från London Till min käresta Sofia och hela staden London Samtidigt som jag sitter här i ett förträffligt hästekipage kan jag inte låta bli att förundra mig över hur städat och välarrangerat det är på den engelska landsbygden. Tänk att man t.o.m. satt upp tydliga skyltar för värdshus och så finner man också vägmärken som berättar om hur lång väg jag har kvar till York. Och hur vänligt är inte folket, jag har inte kunnat studera det engelska språket i mer än två år, men deras Engelsk vägvisare tillmöteskommande gör att jag känner mig helt som hemma i slottskretsarna i Åbo. Då brevet läses upp för Sofia önskar jag ni säger henna att jag saknar henne stort. Två år utrikes känns som en evighet. Sofia kan nu vänta hem mig om två månader. Jag når hamnen i York i nästa vecka. Hälsa alla! Stoppa bygge på Mätäsjärvi! I byn pratas det att man också sönerna Karl och Erik skall börja. ett bostadsbygge på Mätäsjärvi. Mätäsjärvi är ett nersmutsat område, och om man skulle börja bygga ett nytt bostadsområde skulle det finnas stor risk att en ny epidemi skulle brytas ut. Det är inte gångbart! Marken är ännu fuktig på hösten och på våren, bygget skulle kunna ruttna! Ingen skulle vilja bo på i sådant kvarter som färdigt har dåligt rykte. Bygget på Mätäsjärvi kan vänta tills det är helt torrt. Då behöver inte vi fundera mera på saken!

17 Gud välsigna området vid Mätäsjärvi! Mätäsjärvi kan lämnas åt räv och varg! Igen talas om att Mätäsjärvi skulle duga för boningar. Vi har väl sett hur det på höst och vår översvämmas av smutsvatten. Varför bygga något där när vi har hela åstranden och toispuaoljokke att bygga på. Vad har vi egentligen för planerare i vår annars fina stad? Upprört bättrefolk Bästa stadsbor! Jag tror att jag inte är den enda i staden som tänkt på Åbos miljö- och hygienproblem. Kanske det skulle vara tid att börja tänka på vår framtid. Vill våra barn och barnbarn faktiskt leva i en skitig stad som Åbo? Här finns loppor, löss, råttor, skit och smuts att göra något åt. Ser här vackert ut? Mänskor tänker sig inte för när de bestämmer sig för att kasta ut slasken genom fönstret. Jag har hört av min kusin att man österut i landet börjat straffa sådana som skräpar. Blommor och träd med i stadsbilden! Loppor, löss, råttor och annat! Många vet att det inte är en lätt sak att få bort dem från våra liv. Man borde komma på något medel att ta kål på lössen. Ett ämne som inte skulle skada våra huvuden. Petter i grannbyn fick nog av sina löss och hällde någon smörja på sig. Stackarn miste sitt förnuft på samma gång. De smutsiga råttorna borde också bort men katterna räcker inte längre. Vi skall alltså börja en ny tid med god hygien och rätt livsstil. Inga mer skit på gatorna. Sopa stugan med kvast, köp tvål om ni har råd, och om inte så lär er göra egen! Ju smutsigare vi är desto sjukare också. Smuts gör oss sjuka men Gud friska. Kvasten är ett fint redskap Ge oss självständigheten! Vår landsdel har lytt redan länge under Sveriges ledning, fastän vi har allt som krävs för att vara ett självständigt rike. Dessutom är Ryssland alltid ett stort hot för oss. Låt oss därför börja tänka som så att: Svenskar vill vi inte vara, ryssar vill vi inte bli, låt oss vara oss själva! Vi kan sköta om vår egen kultur och har härtill två egna språk, alltså finska och svenska. Mikael Agricola gav just ut ABC-boken där finska språket finns uppskrivet. Finska har talats redan i långa tider men språket skrevs upp först nu. Man kan fortsätta i Agricolas spår och hitta nya ord framför allt från svenskan. Vi har också redan 6 städer. De är Åbo, Borgå, Nådendal, Viborg, Ulfsby och Raumo, varav Åbo är störst. Åbo skulle bli en väldigt bra huvudstad för att den ligger vid kusten, och har en tät och trygg skärgård. Dessutom går det en å mitt genom stan, som gör staden bördig. Åbo slott ligger vid åmynningen. Därför ligger staden i ett tryggt ställe för att man kan bygga upp ett hårt försvar med en fin hamn både i fredstid och krig.jag föreslår en egen flagga, helt såsom alla andra självständiga länder redan har. Varför skulle vi inte kunna vara ett självständigt land? En egen flagga kunde se ut så här Tankar från min trappa Innanför de medeltida städernas kringgärdande murar är det mycket snålt med utrymmet. Själva gatorna här är snarare gränder och endast två-tre meter breda. Stadsbons situation är inte skrytsam. Hygienen är dålig och den som går på dessa gator får verkligen vara aktsam. Man måste se upp för människor som slänger slaskvatten från sina boningar. Man ser ofta påträngande tiggare sitta i grändhörnen. Det är jobbigt att gå förbi dem när man inte kan hjälpa. Man kan även se smutsiga svin gå här på gatorna. Stanken i denna stad är mycket värre än vad man kan tro. Andningsluften är

18 skämd men den är också fri på något sätt. Alla är vänliga och omtänksamma, fast de bor i dessa omständigheter. Det är nog skönt att bo här, men visserligen kunde det vara bättre. Men jag kan ta mig en bägare när som helst och säga mina åsikter hur han vill. Här har jag bott hela mitt liv och mår mycket bra. Livet här är mycket kärleksfullt. Man ser glada barn springa på gatorna och gamlingar sitta diskuterande sina liv. Få se om vi alls kan gå bättre tider till mötes eller om det är bäst så här! Jestus-filosofen Magasin står tomma De stora magasinen på Slottsvägen har länge stått tomma. Det ena magasinet som fungerat som bagarmästarens bageri borde få en ny uppgift. Också vanligt folk vill dansa, varför man kunde tänka sig att det trettioåriga huset skulle bli ett dansställe för fattigt folk. Magasinet har en stor sal som skulle passa mycket väl för dans. Man har även förslagit ett gästhus i det bredvidliggande magasinet. Speciellt skulle gästhuset erbjuda övernattningsmöjlighet åt försäl-jare från andra byar som deltagit i marknaderna på stortorget. Villiga att sköta gästhuset finns det en handfull av. Magasinet är beläget på ett mycket bra ställe, ett par kvarter från stortorget. Magasinen skulle kräva lite renovering men det skulle lätt kunna skötas med hjälp av frivilliga. Det tredje förslaget är att man skulle starta ett gjuteri i byggnaden. Det skulle nämligen komma att behövas, på grund av det stora behovet av hästredskap som kärror och hästskor. Härtill kommer alla kärl som skall gjutas, för de är nog de bästa kokkärlen. Det skulle ren finnas färdigt en lerugn i ett av rummen. Bra skulle även vara att de närmaste husen ligger på ett gott avstånd. Det skulle hindra bränder från att sprida sig. Utrikes kan Onödigt att magasin står tomma man redan rå bot på koppor och annat fanstyg! Vad blir det av magasinen? Till Marias minne Det går inte att stoppa farsoterna i vårt värdiga land! De drabbar en åt gången, förstör den insjuknades kropp med bölder och sår och flyttar sedan till nästa patient. Giarlamo Fracastoro påstår att varje sjukdom har en kärna, som sprider den. Kan dessa onda kärnor bli stoppade eller kommer de att fortsätta döda rikets folk? Igår kom det ett bud från Nådensdal. Det var ett sorgens ord över Maria Dahlsdotter: Vår käresta Maria dog i feber. Hon råkade skära sig med en vass sten i handen. Handens sår läkte inte och sägs ha infekterats. I sitt sista brev till mig berättade Maria från sin dödsbädd, den hon delade med en annan sjukling. Sjuklingen hade kryp i sitt hår och luktade som Helvetet på domedagen. Förra veckan hade Maria lärt henne att torka sig med sin vänstra hand om baken efter sina ärenden på gatan. Den högra handen är ju gjord för att äta med. Ett barn hade dött i sängen bredvid, för att han blivit rullad på. Längtande berättade Maria också om klostret i närheten. Därifrån kom nunnor för att be för dem. Nunnorna doftade gott och bar rena kläder. En gång hörde Maria om något ställe med stora vattenbaljor, dit nunnorna brukade gå för att doppa sig. En gång hade den skönaste av nunnorna haft en silverpinne som hon putsade sina öron med. Det tyckte Maria var konstigt, silver kunde man ju sälja och tjäna veckans mat med! Maria beundrade nunnorna otroligt mycket och hade svurit att hon skulle gå till klostret och bli nunna ifall Gud lät henne tillfriskna. Den dagen såg hon tyvärr aldrig. Saknar dig Maria, Gustaf

19 Vägarna bör fås bättre Vägarnas skick i vår landsända är helt klart efter sin tid. T.ex. i Tyskland är vägarna i mycket bättre skick. Där är vägarna betydligt bredare och jämnare. T.o.m. i Stock-holmstrakten har man satt mycket mera arbete på att göra vägarna i skick. Nu borde kungen se till att färdvägarna hålls bra. I synnerhet de vägar som från Åbo leder till Raumo, Tavastehus och Ekenäs. Dessa vägar används mest i hela Finland. Problemet med ojämna vägar är att hjulen på vagnarna slits snabbt Dåliga vägar kunde bli bättre och resan är mycket obekväm. Dessutom måste man vara väldigt försiktig att man inte far i stora gropar. Vägarna borde också göras bredare eftersom det alltid blir stora problem när man möter en vagn som kommer emot. Hoppas det snabbt blir någon ändring på saken, det är en skam att vägarna är i sådant skick. Tapeter i våra hem Här hänger en a la France klassisk tygtapet Efter min resa till Frankrike och Paris fick jag ett intryck att människorna här har börjat grundligt pryda sina hus och också sina väggar. I de flesta hus i Paris har man tapeter. Fina, klassiska tygtapeter med mycket detaljerade mönster. I Finland har man inte ens hört ordet tapeter. Här har man träeller stenväggar i så gott som inga färger alls. Vid några tillfällen kan en steneller en trävägg se bra ut, men inte i de flesta fall. Sten- och träväggarna ger ett intryck av fattigdom och smutsighet. Också här i Åbo borde vi börja tänka mer på våra väggar och deras utseende. Det finns också mycket annat att inreda med, men låt oss alltså börja med väggarna. Tapetgalen Ökad oro över stölder Jag skriver denna insändare utav oro för alla stölder som har begåtts i vår stad på sistone och då i synnerhet alla gods som har stulits från våra källare. Det är ett förbryllande faktum att en mans ägedom kan i ett kort ögonblick bli en annan mans skatt. Det har blivit alldeles för vanligt att bryta sig in i andras hus och källare. Antingen borde staden se till att vi får bättre lås på våra dörrar eller att man arbetar mera för att få fast tjuvarna. Man känner sig inte längre trygg ens i sitt eget hus då man vet att vem som helst kan få tillgång till ens egedom, och tjuvarna kan verkligen sin sak! Jag har själv blivit rånad för drygt en vecka sedan och jag har inte sovit som man ska sedan dess. Jag tror inte att jag är den enda som lever i ständig rädsla och oro över min egendom. Jag tycker det är underligt att rånarna riskerar sitt liv för att stjäla; alla vet ju att straffet för rån är att man hugger handen av rånaren. Jag får ingen sinnesro längre, utan jag vaktar min källare nästan dag och natt för att undvika ytterligare stölder. Jag tycker det är fel att var och en skall vara tvungen att gå på vakt, eftersom det tydligen inte leder till något resultat. Istället föreslår jag att stadsborna grupperar sig och börjar patrullera i staden enligt bestämda skiften. Ju flera av oss som för kamp mot att ändra situationen, desto större chans har vi att förebygga dessa hänsynslösa stölder som vi ständigt utsätts för. Jag uppmanar alla som har varit med om att bli rånad och övriga intresserade att fullgöra denna plan. Eftersom detta ärende berör oss, dvs. stadsborna, är det endast vi som kan göra något åt saken. Upprivna dörrar och irriterar och skrämmer tömda källare

20 Bästa Åbobor! Mitt bekymmer berör de otåliga pojkspolingarna som dag efter dag skrämmer iväg kvinnofolket från gatorna. De sitter på stadsmurarna och ropar spydigheter åt förbipasserande medborgare. Man skulle tro att det här skulle vara tillräckligt fräckt, men nej, de spottar och kastar småstenar vilket igen kan vara till och med farligt. Jag önskar att föräldrarna skulle hålla reda på sina ungdomar och om det inte räcker skulle rådsmän få blanda sig i frågan. Åbos gator skulle bli tryggare bara det inte vore unga pojkspolingar som springer omkring och skrämmer moget folk. Ta mitt råd och var stränga mot era ungdomar, så blir dom lika bra som vanligt vuxet folk! Olof i backen vill ha slut på fanstyg Min vistelse i Rom och mellersta Italien Vi lever nu i en tid där det hela tiden sker stora förändringar inom konsten. Denna tidsperiod, som kallas högrenässansen, började år 1490, dvs redan för en mansålder sedan. Den kända författaren Giorgio Vasari tyckte att denna tid borde kallas guldtiden i sin bok Vite de più eccellenti, architettori, pittori e scultori italiani. Nuförtiden skall människan vara alltmer mogen ock klok, och det har påverkat mycket vår konst. Konstnärerna låter modellernas mogenhet och visdom märkas i sina målningar, så att människor i framtiden kan se vilken guldålder detta varit. Konstnärer har mer och mer härmat Leonardo da Vincis sätt att måla med att fokusera mycket på ljuset och sinnesstämningen i målningen. Konstnärer inte mera bara härmar den förflutna tidens konst utan vågar göra nya konstverk. Här nedan presenterar jag två målningar som jag fick skåda i Italien Denna målning är målad med inspirationen av Angelo Polizianos dikt. Denna målning är inspirerad av den klassiska målningen av Da Vinci. Detta är en väldigt populär och klassisk målning som är mycket lättbegriplig. Det finns en viss balans i målningen och här har konstnären också fokuserat mycket på kroppsdelarnas naturliga utseende och rörelser. Lycklig da Vinci -beundrare Vilddjur i Åbo skapar nya vildar Något borde göras åt vargarna som stryker kring utkanterna av Åbo, främst under nätterna. I morse fick min ko stå ute i ladan och vänta på mjölkning alltför länge, eftersom pigan min inte vågade gå ut när hon sett en varg skymta bland uthusen. Som en snäll flicka kunde hon dock inte förmå sig att väcka husfolket. Min granne däremot har blivit av med flere hönor under nätterna de sista månaderna och varje morgon har det bara funnits fjädrar kvar på de platser där hönorna befann sig föregående kväll. En liten flicka några gator bort hade när hon var på väg in med vatten plötsligt stått ansikte mot ansikte med vargen. Ingen förstår varför flickan ännu är vid liv, men efter händelsen har hon inte vågat sätta sin fot utanför huset utan ligger hemma i sin säng och skakar. Från många håll kommer även rykten om små barn som har försvunnit under klart dagsljus när deras mödrar varit upptagna med sina dagliga sysslor. Om vi inte skyddas på andra sätt snart är jag rädd att många simpla, fattiga människor kommer att söka sig trygghet i vidskepelser och amuletter som de inte förstår gör dem till djävulens tjänare. Jag frågar därför, hur länge skall vi stanna här utan skydd?

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Drakens mysterier Av Jonatan Wiman Hej detta är en bok som kommer att handla om medeltiden. Där jag kommer att hitta nya vänner och hitta på mysterier. Men det kommer också hända hemska saker. 1 Kapitel

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer