SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR"

Transkript

1 SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR A. Subjekt och redikat 1 Hur lyder redikatfrågan? Vad är det om händer? Vad är det någon gör? Ibland hittar man inte redikatet å lätt. Via verb, k hjälverb, kan ockå vara huvudverb och kan då vara redikatet i aten även om verbet inte talar vad det är om händer eller vad någon gör: Han har en flickvän. Hon är kär. Hjälverb ingår i ammanatta verbformer och är då en del av redikatet: Min yter ka åka till England i ommar. Jag har aldrig varit där. Hon blev bjuden å rean av morfar. Några vanliga hjälverb: vara (är, var, varit), bli (blir, blev,blivit), ha (har, hade, haft), ka (kulle). 2 Hur lyder ubjektfrågan? Vem/Vad/Vilka är det om gör något? (Ibland förekommer ett k formellt ubjekt [f ] tillamman med ett egentligt ubjekt [eg ]: Det ligger många böcker å bordet.) f eg r al 3 Ta ut redikat () och ubjekt () i de här meningarna. a. Stormen raade. b. Farmor log. c. Lennart tänker. d. Kent cyklar. e. Sover alla? f. Mona och henne yter over. g. Hon väntar. h. Företällningen intällde. i. Moeden krånglade. j. Per och Lia danade och jöng. k. Frågan bordlade. l. Saknar du mig? 4 Dra ett lodrätt treck mellan redikatdel och ubjektdel i de här meningarna. Markera edan och. a. Min gamla mormor teker köttbullar om öndagarna. b. Min bäta vän, om heter Kalle, fyller år i morgon. c. Min hjälamme bror adlade hätarna åt o. d. Vackra agor lutar alltid lyckligt. e. Min modeintreerade moter yr alla ina kläder hemma vid kökbordet. f. Alla elever och föräldrar vill delta i arbetet med kolrean. 4 Vilken ordkla tillhör alltid redikatet? Verb 5 Vilka ordklaer tillhör oftat ubjektet? Pronomen, ubtantiv Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

2 B. Attribut 6 Vad kalla betämningar till ubtantiv? Attribut 7 Vilken ugift har attributen? De bekriver ubtantiv och kan därför finna med om en bekrivning i olika atdelar. Huvudordet i atdelen markera med ho. Till ubjektet: Den glade bagaren jöng. attr ho Till direkt objekt: Hon köte de dyrate jeanen. attr ho a Till indirekt objekt: Domaren gav ett gult kort till den vårdlöa elaren. attr ho attr ho a in Till : Häten red av vår tilige ridlärare. attr attr ho a Till redikatfyllnad: Min lillebror är en dålig förlorare. attr ho attr ho f Till olika adverbial: Vi att i det trånga grurummet attr ho a r al 8 Leta rätt å attributen i dea meningar. Stryk under dem och kriv attr. a. Pojken i jukalen ville ova. (reoitionattr.) b. Fartyget mat hade knäckt. (genitivattr) c. Vi tog ett hatigt adjö. (adjektivattr) d. Varuhuet eronal informerade. (genitivattr) e. Doktor Erikon åt en tor tårtbit. (eitet) f. Svenkarna mål avgjorde matchen. (genitivattr) g. Häten med den långa manen gnäggade högt. (reoitionattr) h. Traktorn å åkern drog en femkärig log. (reoitionattr) i. Docent Aber är en lättretlig eron. (eitet) j. Det var en fantatik idé. (adjektivattr) k. Ängen blommor hade lagit ut. (genitivattr) l. Staden Köing ligger vid Galten. (eitet) C. Adverbial 9 Till vilken atdel är adverbial betämningar? Predikatet 10 Vilka tre frågor täller man för att hitta adverbialen i en at, och vad kalla dea tre adverbial? Fråga Vad adverbialet kalla a När? Tidadverbial t al b Var? Rumadverbial r al c Hur? Sättadverbial al 11 Vilken ort adverbial är det fettilta atdelen? a. Vi tränar i imhallen. r al b. Han gick in i rummet. r al c. I går lockade vi blåbär. t al d. Det luktade fränt. al e. Han önade dörren föriktigt. al f. De vandrade genom kogen. r al g. Ihockeymålvakten arerade kottet kickligt. al h. Het vor han till. al i. Jag klev långamt u. al j. I kväll ka vi ha fet. t al 12 Tag ut atdelarna i följande meningar och markera med,, t.al, r.al, och.al a. Vi började lanera redan förra höten. t al b. Arbetena ka älja å vårbaaren i maj. t al c. Dagarna och månaderna gick fort. al d. Råttorna danade lyckligt å bordet. al r al Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

3 13 Ord om inte, naturligtvi, kanke, tyvärr, troligen, nog etc. hör inte bara till redikatet i aten. De betämmer hela aten och kalla därför atadverbial (at al). Inte är det vanligate atadverbialet. Stryk under atadverbialet i aterna nedan. a. Han kommer kanke å öndag. b. De har nog inga engar kvar. c. Han tycker inte om att titta å TV. d. Min ekreterare är tyvärr juk i dag. e. Du får naturligtvi ta en kaka till. f. Jag kommer förmodligen att få en moed. D. Direkt objekt (Ackuativobjekt) 14 Hur frågar man för att få fram direkt objekt (dir.o.) i en at? Vad + P + S? Exemel: Kalle köte en bok. Vad köte Kalle? Svar: en bok. Alltå är en bok direkt objekt. 15 Varför ka man vara noga att alltid ta ut redikat och ubjekt fört? Det ka man göra efterom P och S behöv för att tälla dir.o.-frågan. 16 Tag ut atdelarna i de här meningarna (, och dir.o.): a. Jag har inga engar. dir.o. b. Ser du Johan? dir.o. c. Mannen liade lien. dir.o. d. Har du en femma? dir.o. e. Grävkoan rev huet. dir.o. f. Sarvhöken log en gråarv. dir.o. g. Ewa bakar kakor. dir.o. h. Minitern läte u talet. dir.o. E. Indirekt objekt (Dativobjekt) 17 Hur frågar man för att få fram indirekt objekt (indir.o.) i en at? Till /Åt /För /Från /Av vem dir.o. 18 Tag ut atdelarna i de här meningarna (,, dir.o. och indir.o.) a. Han gav mig en kram. indir.o. dir.o b. Jag kickade ett kort till mormor. dir.o. indir.o. c. Ger du mig tio kronor? indir.o. dir.o. d. Klaen köte en blomma till henne. dir.o. indir.o. e. Lånar du mig din moed? attr ho a indir.o dir.o. f. Kriter köte arfym till Anette. dir.o. indir.o. g. Hon gav mig ortnyckeln. indir.o. dir.o. h. Sytern tog ifrån Anette arfymen indir.o. dir.o. Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

4 19 Ange om det fettilta atdelen är direkt objekt eller indirekt objekt. a. Jag köte ägg åt mormor. indir.o. b. Ge mig oten! dir.o. c. Den boken får du. dir.o. d. Vi överlämnade en gåva till henne. indir.o. e. Hon gav mig den. dir.o. f. Svante erbjöd den gamla mannen in lat. indir.o. g. Jag har lämnat aketet till Krille. indir.o. h. Ett telegram kickade vi till brudaret. indir.o. i. Har du tagit nyckeln från mig? indir.o. j. Gav han henne en kram? dir.o. k. Snickaren ka laga dörren åt o. dir.o. l. Köte du ett Aftonblad till mig? dir.o. m. Lia viade läraren krivboken. indir.o. n. Peter berättar ofta roliga hitorier för klaen. indir.o. F. Predikatfyllnad 20 Vid vilka verb förekommer redikatfyllnad främt? Det luriga med redikatfyllnad är att objektfrågan aar, dv Vad + +? Men efter verben vara, bliva, heta, kalla, verka m fl är atdelen inte objekt utan redikatfyllnad. 21 Tag ut atdelarna i de här meningarna (, och f): a. Jag heter Cecilia. f b. Hon blev arg. f c. Vad heter du? f d. Han kalla Knutte. f e. Barnen är hungriga. f f. Nu har ni varit duktiga. f g. Blomman kalla olvända. f h. Frågorna verkade våra. f i. Är du törtig? f j. Ska Pei bli lärare? f 22 Ange om den fettilta atdelen är redikatfyllnad eller direkt objekt. a. Jag fattar ingenting. dir.o. b. Han kall bli nickare. f c. Ser du Toma? dir.o. d. Han har varit juk. f e. Han kalla Pära. f f. Men han heter Per. f g. Lae hjäler honom. dir.o. h. Är du färdig? f i. Kertin elar iano. dir.o. j. Min yter fick ett långt brev. dir.o. k. Sverige huvudtad heter Stockholm. f l. Läraren berömde eleverna. dir.o. m. Flickan kall heta Britta. f n. Nu fattar jag alltamman. dir.o. Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

5 H. Samtliga atdelar (,,, in, attr r al, t al, al at al, f och. Vid attribut markera huvudordet med ho.) 1. Hon heter Louie. f 2. Jag åkte motvilligt i hien. al r al 3. Vi katade boll. dir.o. 4. Han gav en röd ro till in älkling. attr ho attr ho a in 5. Hatigheten har ökat nu. t al 6. Den gamle mannen gav ojken ett råd. attr ho in 7. En glad goe kom in i rummet. attr ho r al 8. Jag ka gå till kyrkan. r al 9. Statminiter Reinfeldt berättade en otrolig hitoria. attr ho attr ho 10. På namndagen bakade mormor en tårta till Sandra. t al in 11. Ljuet tände lötligt av en främmande eron. at al attr ho 12. Ynglingen jöng orget. al 13. Lia är en ortig flicka. attr ho f 14. Danlåten elade av oulära Thorleif. attr ho 15. Hon har utforkat världen farligate grottor. attr attr ho 16. Målaren hade en intreant idé. attr ho 17. Vår kontaktlärare heter Sven. attr ho f 18. Vi kallar honom Svenne. (Onödigt krångligt faktikt. Svenne är ett exemel å k objektiv redikatfyllnad.) objekt f 19. Den magika formeln önade kliväggen. attr ho 20. Moeden går långamt. al 21. Venu William blev utelad av Maria Sjaraova. 22. Tågen går naturligtvi unktligt. at al al 23. Det är dan å logen i kväll. f eg r al t al Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

6 24. En gång i veckan elar jag iano. t al 25. Romanen krev av Augut Strindberg år t al 26. Den lilla flickan neg vackert för kungen. attr ho al in 27. Gruen arbetar nabbt. al 28. Pojken i trädet krattade högt. ho attr al 29. Fågelholkarna var tora. f 30. Många fågelholkar ålde av klaen. attr ho 31. Adam köte en ny Mercede i går. attr ho t al 32. Jag kanke ka gå nu? at al t al 33. Många männikor joggar i kogen. attr ho r al 34. Hunden i kojan källde irriterat. ho attr al 35. Klaen älkade grammatik. 36. Min yter bor i Uala. attr ho r al 37. Lektionen kommer att tälla in. 38. Thim köte ett tuggummi i Statoilkioken. r al 39. Den lilla fågeln jöng vackra ånger för mig. attr ho attr ho in 40. Ingen ade någonting. 41. Bagaren gav aldrig ina barn bullar. at al attr ho in 42. Vad heter du? f 43. Han blev arg. f 44. På morgonen vaknade jag klockan ju. t al t al 45. Den ökände brottlingen jagade av olien. attr ho 46. Hon gav honom en blöt ky å kinden. indir attr ho r al 47. John Steinbeck fick Nobelriet t al 48. Katten jagade av råttan. Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

7 49. Du förtår kanke? at al 50. Pjäen ela inte å måndagar. at al t al Bollen är rund! Satdelar? f Markera följande atdelar i meningarna nedan:,, attr olika advl (r al, t al, al och at al),, in, f och (ag). Markera ockå eventuellt huvudord (ho). 1. Läer du en bra bok? (5) attr ho 2. I hallen ringde telefonen ihållande. (4) r al al 3. Den nyinköta traktorn med dubbelmontage kör av drängen. (6) attr ho attr a 4. David gav in mamma röda roor å Mor Dag. (11) attr ho attr ho attr ho in t al 5. Filmen via inte å måndagar. (4) at al t al 6. Bruden blev buren över trökeln av en tolt brudgum. (7) r al attr ho 7. Patienten oererade av doktor Krall. (5) attr ho 8. Det finn en telefon i hallen. (4) f eg r al 9. Den unga ångerkan i bandet jöng vackert för den trollbundna ubliken. (9) attr ho attr al attr ho in 10. Det bor inte många männikor i Näverkärret. (7) f at al attr ho r al eg 11. Barnbarnen köte en chokladak åt morfar. (4) in 12. Våra lärare i venka heter Han, Ida och Sanna. (6) attr ho attr f 13. Vid bordet att rofeor Hult och rökte cigarr. (7) r al attr ho 14. Verkamheten i Byhålan organiera av Tobbe och Ann-Catrin. (5) ho attr 15. En del arbete utför av Malmakolan igga elever. (8) attr ho attr attr ho Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

8 16. På ägget att en kyckling. (3) r al 17. Den rödbrötade rödhaken kvittrar vackra melodilingor för in tilltänkta. (10) attr ho attr ho attr ho in 18. Vinden blåte hårt å kalfjället. (4) al r al 19. Det fallfärdiga huet låg vackert vid Hedtrömmen. (6) attr ho al r al 20. Dataoeratören let itt hår förtvivlat. (6) attr ho al 21. Brandoldaterna läckte branden, nabbt och effektivt. (5) al al 22. Adam krev ett långt och kärlekfullt brev till Eva i aradiet. (9) attr attr ho ho attr in 23. Framtidutikterna var lyande. (3) f 24. Vid Göta älv ligger taden Göteborg. (5) r al attr ho 25. Mamman toade ömint om itt barn i ängen. (7) al attr ho attr 26. I morgon ka vi rea till Skåne. (5) t al r al 27. Det gick ett u genom ubliken i aulan. (6) f eg ho attr r al 28. Biko Thoma har krivit den venka frihetången. (7) attr ho attr ho 29. Fabriken har byggt av byggmätare Karlon. (5) attr ho 30. Sonen dyra tudier utomland ruinerade den tackar familjen. (9) attr attr ho attr attr ho 31. Materialet i läträning har gett eleverna ett tort ordförråd. (8) ho attr in attr ho 32. Den välkända byggnadfirman rängde en lång tunnel genom berget. (8) attr ho attr ho r al 33. Det ligger en gammal väka å bordet. (6) f attr ho r al eg 34. Den mytike föräljaren av dammugare bar en rutig kavaj. (8) attr ho attr attr ho 35. Brevbäraren kommer trax. (3) t al 36. Det blir troligen vår nart. (5) at al f t al 37. Tåget till Stockholm avgick från år 3. (5) ho attr r al 38. EA-lektionen var 50 minuter lång. (3) f Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

9 39. S-lägret ledde av yter Ann-Charlotte. (5) attr ho 40. I tidag gick många elever hem. (6) t al attr ho r al 41. Mobilen elade Für Elie. (3) 42. Karmanbo Herrgård ligger i vacker Berlagnatur. (7) attr ho attr ho r al 43. Tjuven lurade av olien. (3) 44. Det hänger många färgglada bilder å väggarna i klarummet. (8) f attr attr ho ho attr eg r al 45. Målvakten fångade ucken i lockhandken. (4) ral 46. Britta köte en ny TV åt in moter till henne födeledag. (11) attr ho attr ho attr ho in t al 47. Nu är det lut. (4) t al f Han Oldberg, Malmakolan, Kolva

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Lena Thunberg BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Bagrammatik för f SLUTTEST OCH FACIT Sluttet Vilket alternati är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternati. Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c)

Läs mer

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör Textbok facit Kapitel A kanelbulle potati vatten hamburgare papper B kanelbulle potati vatten hamburgare papper webbdeigner advokat ingenjör tandläkare buchaufför 0 ervitör fotograf friör bok advokat kaffe

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

- Ja det gjorde jag vill du bli så svara ja då får du gå ut ur fängelse.

- Ja det gjorde jag vill du bli så svara ja då får du gå ut ur fängelse. Jon fattade ingenting! Ja vill du jobba som polis? Frågade Ragnar. Jon svarade, jag vet inte och så kan jag inte så mycket om det. Ragnar sa till Jon att det inte var något problem för han kommer att lära

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu...

Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu... Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu...får jag höra lite glöd nu...jag måste se det i ögonen. Nu kämpar vi

Läs mer

Temanummer om litteratur. Letar du efter en bra bok? Skoltidningen ger DIG tipsen! Läs om Skoltidningens största undersökning någonsin!

Temanummer om litteratur. Letar du efter en bra bok? Skoltidningen ger DIG tipsen! Läs om Skoltidningens största undersökning någonsin! Nummer 9/10 2012 Temanummer om litteratur Letar du efter en bra bok? Skoltidningen ger DIG tipsen! Läs om Skoltidningens största undersökning någonsin! Pelle och den stora Hajen Det var en gång en fisk

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. Namn: 1 Arbetar du? a Ja, tack. b Nej, jag studerar. c Svenska och engelska. 2 Har du barn? a Ja, en dotter och en son. b Ja, jag

Läs mer

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语 SVENSKA Stufe 3 Level 3 スウェーデン語 SCHWEDISCH SWEDISH 단계 3 스웨덴어 Livello 3 Nivel 3 SVEDESE SUECO 3级 Nível 3 Niveau 3 レベル 3 瑞典语 SUECO SUÉDOIS Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Läs mer

KONFLIKTLÖSNING: LÖGNER

KONFLIKTLÖSNING: LÖGNER KONFLIKTLÖSNING: LÖGNER Ref. 20832 Ref. 20832 KONFLIKTLÖSNING: LÖGNER INNEHÅLL - 30 kort (bilder), storlek 13,5 x 16,5 cm, som visar de 7 berättelsernas handling + 2 kort med frågetecken (4 bildkort till

Läs mer

Grammatik åk9 Satsdelar

Grammatik åk9 Satsdelar Grammatik åk9 Satsdelar Predikat: Subjekt: Markera först tidsformen i huvudsatsen. Då har du hittat predikatet. Även imperativ visar predikatet. Predikatet säger vad någon eller något gör eller vad som

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Programmanus AV-nummer: 31404/tv 1 Ord och uttryck i manuset som är markerade med asterisk* förklaras i gloslistan som finns i ett separat dokument. 1. /Miljö: Ett Stockholmcafé.

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Tidningsartikeln. kapitel 1

Tidningsartikeln. kapitel 1 kapitel 1 Tidningsartikeln När Amanda öppnar ögonen känner hon sig olustig. Hon vet inte riktigt varför. Efter en stund, när hon har vaknat ordentligt, kommer hon ihåg. De har idrott idag. Amanda hatar

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer