TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2010 TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk Läkare som langar - några nya fall Pillerärendet med bas i Borlänge Röstidentifiering och annan rättsfonetik De kriminella i den organiserade brottsligheten ett B-lag?

2 NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10 Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Mika Jörnelius CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Gunnar Hermansson (GH) Jonas Hartelius (JH) Lennart Karlsson (LK) Jessica Vikberg (JV) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Webb: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 150 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Tel: Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Skicka e-post till eller ring tel MANUSSTOPP: 1 november Utgivning v. 51, Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGET: Inomhusodling av cannabis. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN /10 Årgång 23 Sidan 72 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Info från styrelsen...3 Redaktörens spalt...3 Tema: Cannabis odling, smuggling, missbruk Cannabis från planta till preparat...6 Operation Nordic Grow...10 Schysst röka?...14 Cannabisnotiser...22 Riktade satsningar mot cannabis ger goda resultat...26 Hasch i första klass...30 Ett annorlunda narkotikaärende...34 Håranalyser ett bra alternativ för att bevisa drogpåverkan eller styrka drogfrihet...38 Läkare som langar - några nya fall...42 Pillerärendet med bas i Borlänge...46 Röstidentifiering och annan rättsfonetik...50 Rättsrutan...51 Notiser: Världen runt...54 Landet runt...55 Operation Treudd - med öppenheten som vapen...58 Idrotten tar ansvar mot steroidmissbruk i samhället...61 De kriminella i den organiserade brottsligheten ett B-lag?...64 Narkotikaindustrins påverkan på samhällen...69 Mättad heroinmarknad i Stockholm...72 Boktips...76 Lösning och vinnare till Kryss Stipendierutan...78 Kryss Håranalyser ett bra alternativ för att bevisa drogpåverkan eller styrka drogfrihet TEXT: Från bakre delen av huvudet klipper man tre hårlockar tätt intill hårbotten. Hårproverna läggs därefter i de tre foliebitarna som GUNNAR HERMANSSON finns i provkuvertet. Foto: Mark Olson uppgifter fyllts i, skickas kuvertet till Rättskemiska enstaka analys av kroppsvätskor syns endast mängd, Analys av hårprover, för att upptäcka bland annat drogningar bakåt i tiden, är en effektiv avdelningen för analys. inte missbrukets intensitet över en viss tid. En grundförutsättning för ett bra provresultat är att men fortfarande relativt outnyttjad metod i polisarbetet. Håranalyser kan vara ett utmärkt analysen görs av huvudhår. Visserligen lagras substanser även i skägg, i hår under armarna och på bröstet komplement till blod- och urinprovsanalyser i vissa sammanhang. Nackdelar Tidpunkten för intag av en substans kan inte samt i könshår, men på dessa ställen växer håret olika bestämmas med större noggrannhet än plus/minus 14 fort jämfört med huvudhår. dagar och med reservation för skillnader i hårväxt mellan olika individer. Robert Kronstrand anser att om provlämnaren inte å Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik Analysmetoderna har blivit känsligare har huvudhår, ska man vara mycket restriktiv med att Poch rättskemi i Linköping analyseras årligen tiotusentals blod- och urinprover på uppdrag av polisen i Rättskemiska avdelningen forskat fram metoder för Kemisten Robert Kronstrand berättar att man på begära håranalys, och i vart fall inte ta könshår för Hår kan vara kontaminerat utifrån av olika substanser om provlämnaren tagit i droger eller i övrigt vistats analys. Dessutom är analys av annat än huvudhår inte olika brottmål. Vanligtvis gäller det misstanke om eget droganalys i hårstrån sedan Från år 2000 började man analysera hårprover som kom från rättme- tillräckligt studerat ännu, varför sådana prover kan bli bruk av förbjudna substanser som narkotika och anabola steroider, och en hel del ärenden avser rattfylleri dicinska obduktioner vid fall där man misstänkte att i missbruksmiljö. ifrågasatta vid rättsliga prövningar. eller drograttfylleri. En mindre men ökande mängd prover är tagna vid misstanke om frivilligt eller ofrivilligt Analysförfarandet andra gifter. Även vid rättspsykiatriska undersökning- dödsorsaken kunde vara överdos av narkotika eller Analyser av hår är dyrare än analyser av blod eller urin. I de flesta ärenden på Rättskemiska avdelningen drogintag i samband med våldsbrott och drogningar. ar har håranalyser använts för att undersöka eventuell När Rättskemiska avdelningen får in ett provkuvert blir kostnaden 2500 kronor per analyserat hårprov. Det är särskilt i det senare fallet som håranalyser droganvändning i förfluten tid. med tre hårlockar, klipper man först en av lockarna i är tillämpliga, eftersom det här, av olika anledningar, Under 2000-talet har analysmetoderna efterhand tre centimeter långa segment. Håret på huvudet växer Håranalyser tar minst två veckor att utföra, vilket är ibland förflutit någon eller några veckor sedan brottstillfället innan provtagning sker. Håranalyser kan genom den nya LCMSMS-tekniken. Med håranalyser förfinats och gjorts mycket känsligare än tidigare cirka 1 centimeter i månaden. Om provhåret är sex längre tid än för blod/urinanalyser. centimeter, analyseras således två olika tremånadersperioder. Om det ena eller båda proven visat förekomst Bortklippta hårlockar lämnar oftast synliga spår i påvisa och ungefär tidsbestämma drogintag som skett kan numera enstaka intag av en enda tablett påvisas flera månader efter intag. De nya instrumenten flera månader tillbaka. Metoden uppmärksammas allt av en eller flera substanser, klipps nästa hårlock i mindre segment om 0,5-1,0 centimeter. Vid analys av de frisyren. mer av polismyndigheterna, som fram till mitten av används också för blod- och urinprovsanalyser och kan juli i år hade skickat in 21 ärenden med begäran om där påvisa drogsubstanser i mindre mängd undersökningsmaterial än tidigare. olika segmenten kan man då uppskatta tidpunkten för Framtiden håranalys. drogintaget på några veckor när. Den tredje hårlocken Håranalyser är ett bra alternativ för att styrka drogfrihet i till exempel drograttfylleriärenden. Detta skrev Vi har metoder för att i hårstrån spåra de fyra i provkuvertet används vid behov för verifikation. vanligast förekommande bensodiazepinerna diazepam, Transportstyrelsens trafikmedicinska råd i nyhetsbrevet Trafikmedicin nr 18 i juni Metoden används alprazolam, klonazepam och flunitrazepam, säger Fördelar med hårprov Robert Kronstrand. I övrigt kan vi i hår detektera Hårprov kan användas när det är för sent att analysera drogsubstanser rutinmässigt i bland annat Tyskland, Frankrike och ungefär samma substanser som går att se i blod och Mättad heroinmarknad i blod och urin. Substanser som Italien i samband med lämplighetsprövning för körkort. Troligen kommer det inom en snar framtid att bli urin, förutom GHB och anabola steroider. Om dessa lagrats i hårstrån försvinner inte. Hårprover kan därför substanser behöver analyseras i hår, finns utländska laboratorier, berättar Robert Kronstrand vidare. till skillnad från blod- och urinprover där drogintag Ett annat område där drogfrihet behöver styrkas spegla droganvändning under flera månader tillbaka, så även i Sverige. Nackdelen är att analyserna blir förhållandevis dyra, bara kan spåras några dagar eller någon vecka i de är inom missbruksvården. Rättskemiska avdelningen minst 5000 kr styck. i Stockholm flesta fall. startade 2007 tillsammans med Beroendekliniken i Man bör dock komma ihåg att de första två-tre Linköping ett forskningsprojekt där man analyserade Tagning av hårprov millimetrarna av ett hårstrå finns under huden. I ett hårprover från 84 klienter som gick på kontroll för att TEXT: LENNART KARLSSON Rättskemiska avdelningen tillhandahåller ett enkelt avklippt hårstrå syns därför bara de substanser som visa drogfrihet. Håranalyserna visade sig vara bättre provtagningsset med anvisningar, som bör användas intogs och lagrades minst en vecka tillbaka. än urinscreening eftersom hårprover avslöjade att sju när man beslutat sig för att ta hårprov. Om håret rycks av med hårsäckar, kan intag spåras personer, som lämnat rena urinprover, hade använt Sedan man kammat bort lösa hårstrån klipper man redan efter någon dag, men den metoden tillämpas kontrolltiden. av en liten hårbunt, hårlock, alldeles intill hårbotten. Under senvintern 2009 och endast våren på avlidna 2010människor. spanade och ingrep Citypolisens spaningsrotel i ett idag utan konkurrens i Kemisterna Malin Forsman och Robert Kronstrand behandlar hårprover som skickats till Rättskemiska avdelningen för tarna som finns i provkuvertet. Ytterligare två hårlock- Omfattning av missbruk kan bedömas i hårprov på en ökning av denna typ Därefter viker man in hårlocken i en av de tre foliebi- Sverige när det gäller analys av hårprover, och man får antal heroinärenden. Den sammantagna bilden ger en skrämmande insikt. Det finns mer droganalys. Foto: Gunnar Hermansson ar ska klippas av och vikas in i folie. Sedan nödvändiga heroin i Stockholm än det eftersom finnsman efterfrågan. kan se enstaka eller upprepade intag. 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10 Heroinförsäljande nätverk I slutet av 2009 inleddes spaningar mot en man som sålde heroin i Stockholms innerstad. Ganska snabbt stod det klart att mannen var en del av ett större nätverk. Aktörerna i det aktuella nätverket har sitt ursprung i Västafrika, främst Gambia. I Stockholm finns flera löst sammansatta nätverk där aktörerna har samma etniska bakgrund. Dessa konstellationer har dominerat gatuhandeln i Stockholm i mer än 20 års tid. De fysiska spaningarna kompletterades ganska snabbt med beslut om hemlig telefonavlyssning. Ärendet utvidgades och spaningarna riktades mot flera misstänkta i ärendet. Ärendet var som sådant inte unikt, utan följde tvärt om de mönster som man brukar se i liknande ärenden. Det som däremot var lite omskakande var insikten om den höga tillgängligheten på heroin. I avlyssningen kunde det snabbt konstateras att det var köparens marknad. Köpare vände sig till olika aktörer och genomförde regelrätta prutningar på priset. Köpare kom till försäljningssituationer utan pengar. En situation som hade varit helt omöjlig för 10 år sedan. Då var det allmänt känt att man aldrig fick köpa om man inte hade kontanter. Heroinsäljaren kunde utan vidare problem hålla denna hårda linje mot köparen. Han visste att köparen alltid kom tillbaks så fort han fick pengar. Men det var då! Nu är läget helt annorlunda. Under det aktuella ärendet framstod vissa försäljningssituationer nästan lite komiska. Säljaren tvingades uppgivet rota runt bland påsar med diverse nystulet gods. Som lägst var priserna nere på förbluffande 200 kronor för en boll med 0,2 gram heroin. I grossistledet talades det tämligen öppet om vem som hade den bästa kvalitén och därmed den högsta konkurrensfördelen. Någon säljare hade heroin som var av en lite sämre kvalité. Detta heroin gick helt enkelt inte att bli av med. Det fanns inga köpare. Lyxknarkande på statens bekostnad? Hur kan det komma sig att heroinmarknaden har blivit mättad? Det finns inga enkla förklaringar. En bidragande orsak kan nog vara ett omfattande utdelande av heroinsubstitut. På sätt och vis kan man säga att stat och landsting har konkurrerat ut nätverken. En stor del av köparna i det aktuella ärendet är metadonpatienter. De har sin vardagliga tillförsel av opiater. De behöver aldrig riskera att vakna upp med abstinens. I stället kan de lugnt och tryggt ägna tiden åt att ge sig ut i City där det finns ett stort smörgåsbord av heroin. Där kan de välja och vraka och se till att skaffa sig den bästa produkten för att lyxa till sitt missbruk med. Ett stötande bevis för att en slentrianmässig utdelning av legalförskrivna droger bara är en eftergiftspolitik. Ett bevis för att vissa individers missbruk aldrig kan botas genom fri utdelning av droger. En utdelning som inte alltid följs upp med en oerhört stark kontroll och fokus på behandling av de bakomliggande orsakerna till missbruket. White Lady, Black Lady och Off White Hur möter då Stockholms heroinlangare den ökade konkurrensen från de legala drogutdelarna? Jo genom att ge sig in på marknaden med nya preparat. De nätverk som tidigare nästan uteslutande hållit på med heroin säljer idag kokain i mycket stor omfattning. Under det aktuella spaningsärendet använde en del av säljarna två olika begrepp. Vid flera tillfällen talades det om White och Black Lady. Den vita damen var beteckning för kokain och den svarta damen var beteckning för heroin. Som ett resultat av mättningen på heroin kunde man snabbt konstatera att det var bättre fart på efterfrågan av vita damer. Det heroin som efterfrågas i Stockholm och delar av Mälardalen är nästan uteslutande vitt heroin. En tra- Off White, dvs. brunt heroin doldes i botten på en parfymlåda. 39 Sidan 38 Sönderklippt plast är en viktig detalj som kan indikera förpackning av narkotika. dition som till stora delar skiljer sig från övriga landet. Under början av 2010 kom underrättelser där snacket gick om en ny sorts heroin i Stockholm. Heroinet kallades för off-white. Vid ett beslag av sådant heroin visade det sig att det i själva verket var frågan om brunt heroin, dvs. rökheroin. Samma produkt men med nytt namn, i ny förpackning. Allting går att sälja med mördande reklam. Heroinbeslag på grund av otrohet I mars 2010 gjordes ett beslag av off-white, brunt heroin. Ärendet var från början ett vanligt gatulangningsärende. Tips kom in om konstig doft ifrån en lägenhet på Södermalm. Doften visade sig vara cannabis. De unga flickor som bodde i lägenheten hade dessutom försökt dölja doften från cannabisrökningen med ett överdrivet sprayande av parfym. Detta gav en doftsensation utöver det vanliga. När poliserna genomförde husrannsakan påträffades en mindre mängd cannabis. I köket påträffades dock plast med klippta hål. Något som fick poliserna att fundera över om det även hade hanterats annan typ av narkotika. Misstankarna visade sig snart stämma. Dolt i botten av en parfymlåda påträffas en relativt stor mängd heroin. Detta var tämligen förvånande. Ingen av de unga kvinnorna föreföll ha någon naturlig koppling till heroin. Två kvinnor greps och fördes in till förhör. Husrannsakan avslutades. I samband med förhören kommer det dock fram att poliserna inte har hittat allt heroin. Det blir bakläxa. Inskruvat i en hållare för toalettpapper påträffas mer heroin. I samband med den nya husrannsakan dyker ytterligare en kvinna samt en man upp på adressen. Mannen visar sig senare vara heroinets rättmätige ägare. Hur kom det sig då att två unga oerfarna kvinnor sitter med nästan ett hekto brunt heroin i sin lägenhet? Jo det visade sig att huvudmannen hade haft en otrohetsaffär. När hans kvinna fick reda på detta blev hon så arg att hon som hämnd började klippa sönder hans kläder. I kläderna hittar hon heroinet. För att hämnas ytterligare så tar hon heroinet och ger det till sina kompisar. Kompisarnas omdöme sviktar, troligtvis påverkat av överdriven cannabis och parfyminhalering. De unga kvinnorna bestämmer sig för att försöka tjäna pengar på att sälja heroinet. Som tur var kom aldrig heroinet ut på marknaden. Att sälja brunt heroin i Stockholm på en mättad heroinmarknad utan nödvändiga kontakter, det är nog ungefär lika enkelt som att sälja sand i Sahara. Kokain även kallat White Lady. I det här fallet dolt i en hårborste. 72 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

3 Ordföranden har ordet Hur skall vi ha det? I Europa minskar användandet av cannabis, banbrytande nation är Storbritannien. I USA är det tvärs om, redan i november skall det ske en folkomröstning i Kalifornien. Frågan är om det skall bli lagligt att inneha och bruka marijuana samt även odla i mindre mängder för alla över 21 år. Detta kan väl inte minska missbruket, eller? I USA fanns det i februari fler kliniker för att köpa marijuana i storstaden Los Angeles, än det fanns Starbucksfik. Det betyder i rena siffror ca 800 platser att köpa s.k. medicinsk marijuana! Recept får man direkt på plats alternativt via Internet. Uppföljningar visar att ca 47 procent av alla åriga män är så sjuka i Los Angeles att de behöver alternativ medicin. Förvisso var tanken med medicineringen att bl.a. lindra värk vid allvarligare sjukdomar såsom cancer och AIDS. Men verkligheten visar istället på sömnproblem, ledverk samt sjukdomar i klass med skoskav. Endast två procent av dessa relativt unga män påvisade någon av de allvarliga sjukdomarna. Att allt sker just i Kalifornien är inte slumpen, vi kan inte blunda för att detta är en fråga om pengar, historia och geografi. Att just Kalifornien har problem med ekonomin är ju intet nytt, men är medborgarna trötta på att vara fattiga eller är de än tröttare på alla missbrukare i delstaten, blir ju frågan till slut. Helt klart är att det finns ja-sägare eftersom de har skrivit på Proposition 19 och därmed fått till en folkomröstning. Ett resultat vid ett ja, blir att gå ifrån det medicinska syftet med marijuana, som röstades igenom 1996, till att bli en rekreationsdrog I förlängningen innebär detta pengar i flera led till delstaten i form av skatt på odlingar och skatt på slutprodukten till konsument. Det finns beräkningar på att detta skulle generera intäkter på miljarder om året. Vilka delstater står då på tur, och i förlängningen, vilka länder hakar på?? Vart tar FN:s konvention om en värld utan olaglig hantering av droger m.m. vägen? Bland ja-sägarna förekommer argumenten att våldet och kartellernas makt i Mexico kommer att minska genom inhemsk odling. Jag är tveksam, kartellerna är redan på plats i Kalifornien med egna gigantiska odlingar. De har ju insett för flera år sedan att det är ju dumt att bara odla i Central-Amerika, när man kan odla det på plats. Fördelarna är givna, man har minimerat antalet gränser att passera, antalet dollar att muta tjänstemän osv. Distributionsnätet är sedan flera år tillbaka utbyggt som en solfjäder med basen i Kalifornien och fjädrarna över hela USA. Våldet finns därmed på plats. Förutom att de för krig mellan olika karteller, hinner de med att använda våld och hot mot rättsväsendet ifrån att stoppa dessa odlingar och transporter. Förarna av transportbilarna med narkotika verkar f.n. ha en förkärlek att ha ett gäng handgranater med i fordonen som används flitigt när polisen vill genomföra fordons och förarkontroller. Bland nej-sägarna finns självklart alla våra likasinnade narkotikapolisföreningar i USA. De ser konsekvenserna i dagsljus och radar upp ett antal exempel. Rökraster som är tillåtna av arbetsgivaren sätter inga gränser på vad som bolmar i rökrutan. Det blir lite svårt med en drogfri arbetsplats oavsett om det är på ett sjukhus eller i skolmiljö. Lika illa blir det i tranportsektorn, bara man låter bli att röka marijuana när man kör så är det inga problem. Det hela blir absurt och SNPF kommer att vara på plats just i Los Angeles i november vid CNOA:s årliga utbildningskonferens för att se vad som händer och sker. Jag lämnar omvärlden för denna gång och styrelsen samlas som vanligt snart i Fjällbacka för att planera jubileumskonferensen i Örebro Vi har en utbildningsdag i Kalmar planerad till den 1 oktober och dit är ni välkomna för att ta det av aktuella ämnen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

4 Info från styrelsen SNPF-aktiviteter under hösten Den 1 oktober anordnas en halv utbildningsdag i Kalmar. Kolla in program m.m. på Deltagandet är kostnadsfritt och man behöver ännu inte vara medlem i SNPF. Anmälan görs till eller till Den 25 november går årets Norrlandsseminarium av stapeln i Luleå. Detta är likaledes en kostnadsfri och öppen heldagsutbildning för rättsväsendets anställda. Inbjudan skickas ut till myndigheterna i Norrlandslänen och kommer också att finnas på års utbildningskonferens i Örebro Nästa års stora utbildningskonferens blir den 25:e i ordningen och det kommer vi att uppmärksamma på något sätt. Boka redan nu in helgen 6-8 maj 2011 för en lärorik och givande samvaro på Conventum i Örebro och kanske Örebro slott. Vid förra konferensen i Örebro 2007 hade vi 600 deltagare. Nu är det således rätt tid att skicka in idéer och tips om föreläsningar/föreläsare till Stödmedlem/stöttepelare För att bli medlem i Svenska Narkotikapolisföreningen ska man i princip vara anställd vid någon av rättsväsendets myndigheter. Därför påminner vi om möjligheterna som nu finns för privatpersoner och företag att bli stödmedlemmar/stöttepelare i SNPF. Medlemskap innebär prenumeration på medlemstidningen samt utskick av ett par extra nyhetsbrev under året och inbjudan till speciella seminarier. Mer information finns på hemsidan. Redaktörens spalt Jag vill rikta ett stort tack till alla er som medverkar som skribenter i vår tidning. Ni behövs, och som jag tidigare har sagt, det finns mycket av allmänt intresse att redovisa från era olika verksamheter. Vi har återigen ett cannabistema, ett ämne som alltid är lika aktuellt. Inomhusodling har blivit en ny olaglig industri, understödd av alltfler affärsmän i gråzonen som inser möjligheterna att göra stora förtjänster på försäljning av frön, allehanda odlingsutrustning och olika tillbehör för missbrukaren, utan att direkt bryta mot lagen. Risker och skadeverkningar av cannabisrökning tonas ner och när läkemedelsindustrin går in med obegränsade resurser för att marknadsföra cannabis som medicin, då är det bara pengar som talar. Snart är halva befolkningen i behov av medicinsk marijuana och all historisk kunskap om drogens skadeverkningar har gått upp i rök. Historien talar ju sitt tydliga språk för den som vill forska lite. Ett vanligt motargument idag är att cannabisrökning minsann inte är mer skadligt än att dricka alkohol. Ja, alla vet väl att alkohol kan användas på ett mycket skadligt sätt och argumenten från cannabisivrarna visar därför att man inte förmått tänka klart. Marijuana blir inte mindre farligt av att jämföras med en laglig drog som också orsakar mycket elände. Cannabis har använts som berusningsmedel långt tillbaka i historien och det enda vi vet med säkerhet om framtiden är att vi som arbetar mot cannabis och andra illegala droger i samhället, vi blir aldrig arbetslösa. GUNNAR HERMANSSON SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Tema: Cannabis Cannabis från planta till preparat Hampan är den vanligaste narkotikan över hela världen. Den beredes och konsumeras i många former. Hampa är en växt som varit känd i årtusenden. Under det latinska namnet Cannabis sativa L. infördes den av Linné själv i hans botaniska system. Plantan tros ha sitt ursprung i Asien. Den har använts för framställning av fibrer (bl.a. rep) och droger. Idag odlas hampa på friland i stora delar av världen, främst för drogproduktion. Jonas Hartelius Cannabis har flikiga blad som är lätta att känna igen. Fotograf okänd Hampa kan odlas inomhus under artificiella förhållanden för drogframställning. Genom noggrann kontroll av belysning, temperatur och fuktighet kan produktionen ge beredningar med hög halt av den rusgivande substansen -9-tetrahydrocannabinol. Foto: Polisen Örebro Hampa förekommer i en variant som primärt odlas för fiberproduktion. Foto: Janne Ericsson Hampa (Cannabis sat årtusenden för framstä droger. (Sandahl, SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

6 Tema: Cannabis Marijuana (marihuana) är en inofficiell benämning på torkade ovanjordiska växtdelar från hampa. Den officiella termen är cannabis. Vid riktlig tillgång på cannabis rensas materialet i samband med skörd så att endast blomställningar med riklig kådutsöndning tas till vara. Foto: Polisen Köpenhamn Haschisch består av kåda och körtelhår från hampa. Den kan utvinnas genom avskrapning eller skakning av växten för att sedan pressas och torkas till kakor. Färgen och finstrukturen kan variera med olika ursprungsländer. Foto: Lennart Karlsson Cannabisextrakt ( hascholja ) utvinnes genom urlakning av växtmaterial med exempelvis etanol, bortfiltrering av växtmaterialet och indunstning av den kvarvarande lösningen. Resultatet kan bli mycket koncentrerat. Extraktet konsumeras vanligen genom att droppas på tobak, som röks. Foto: SKL iva L.) har odlats i llning av fibrer eller 3) Syntetiska cannabinoider kan droppas på växtmaterial och säljas i påsar under benämningar som Spice. Montage: Gunnar Hermansson (bilderna hämtade från försäljningssidor på Internet) SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Tema: Cannabis Operation Nordic Grow TEXT: JONAS ENGSTRÖM, gruppchef för spanings- och insatsgruppen vid Norrortspolisen i Stockholms län. FOTO: NORRORTSPOLISEN. Den olagliga inomhusodlingen av cannabis har skapat en ny marknad för en lönsam, men inte direkt olaglig, handel med diverse odlingsutrustning. F öretaget Nordic Grow är ett av flera företag i Sverige som säljer all nödvändig utrustning för cannabisodling inomhus, dock utan att nämna ordet cannabis i sin marknadsföring. De har en fysisk butik i Märsta norr om Stockholm och en hemsida där man enkelt kan beställa varor och få dessa levererade till hemadressen. Företagets omsättning under det senaste året var ca 3 miljoner kronor. Under våren och försommaren 2009 spanade gatulangningsgruppen från Uppsala och Länskriminalens Ungdomssektion i Stockholm utanför företaget. Spanarna stoppade kunder som varit i butiken och 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10 handlat, vilket resulterade i flera bra odlingsärenden med fina beslag i både Uppsala och Stockholms län. Under hösten bestämde sig även Norrortspolisen för att på något vis försvåra Nordic Grows verksamhet och lagföra personer med anknytning till företaget. En svårighet var att företagets produkter i sig inte är olagliga att sälja, då de enbart säljer utrustning och inga cannabisfröer. Med en viss insikt i vad som behövs för inomhusodling av cannabis, var det dock inte svårt att räkna ut att andelen tomatodlare som handlar hos företaget torde vara mycket låg.

8 Tema: Cannabis Odlingstält med reflekterande väggar, belysningsarmatur, ventilationsfläktar med mera ingår i färdiga paketlösningar från Nordic Grow. Bilderna är tagna i lägenheten i Märsta där cannabisplantor växte i flera tält. Spaningen Spaningen inleddes i slutet av november mot Patrik G som var hemmahörande i Sigtuna, någon mil från Märsta. Han hade ingen formell anknytning till Nordic Grow, men vi visste att han var inblandad i cannabisodlingar som fanns på platser runt om i Stockholms län och var bekant med personer som fanns kring företaget. Patrik G hade även observerats vid butiken Nordic Grow vid ett antal tillfällen. Efter en tids inledande kartläggande spaning hade vi fått fram flera platser som kunde vara aktuella. Det visade sig också att Patrik G hade två medhjälpare, Alexander L och Ludwig S, som bodde i Märsta. Nästa steg i spaningen blev att knyta de misstänkta till odlingsplatserna och vi fick förlita oss till konventionell spaning. Genom spaningen utkristalliserade sig tre platser som troliga odlingsplatser. Det var i Nynäshamn, Akalla och Märsta. I Nynäshamn lyckades vi inte genom spaningen knyta de misstänkta till en specifik lägenhet. Till Akalla visste vi vilket våningsplan i ett höghus på Sibeliusgången som var aktuellt. Vi kunde också genom luktsinnet minimera antalet lägenheter till några stycken. Detta gjordes då de misstänkta precis lämnat lägenheten och dragit med sig den karaktäristiska lukten av cannabis. Det var nämligen omöjligt att känna någon lukt genom brevlådan på grund av den sofistikerade utrustning som användes för att dölja lukten. I Märsta hade vi en hyfsad uppfattning om var odlingen kunde finnas, men svårigheten var att de misstänkta besökte flera platser inom ett begränsat området och det var lite knepigt att utesluta några adresser. Ytterligare en svårighet var att de misstänkta var väl hemmastadda i området och kände flertalet av de boende i samma åldersgrupp. Möjligheten att fotskugga i det området var därför begränsad. Efter ett tag kunde vi ändå misstänka att de hade en lägenhet på Tingvallavägen 9L, då de frekvent gick till denna port. Tillslaget I mellandagarna mellan jul och nyår, när spaningen till viss del gick på lågvarv, blev vi uppringda av en kollega från Södertörnspolisen som berättade att de den 23 december beslagtagit en större cannabisodling i Nynäshamn. Vi förstod att det var den odlingen vi letat efter. Odlingen hade upptäckts av en slump då personal från Nynäshamnsbostäder skulle kontrollera lägenheten eftersom att ett fönster stod öppet. Den 30 december kunde vi dokumentera hur en bil kom till Tingvallavägen 9L i Märsta. Alexander L och Ludwig S mötte upp bilen utanför adressen. Ur bilen bars flera svarta säckar som inte verkade speciellt tunga. De gick in i porten med säckarna samtidigt som bilen lämnade. Bilen som kom ägdes vid den tidpunkten av en känd kriminell person, som observerats tillsammans med Patrik G vid ett par tillfällen tidigare under spaningarna. Säckarna visade sig senare under utredningen vara skördad marijuana som skulle torkas. Vi spanare började känna att det nog var läge för tillslag inom kort, då odlingen i Nynäshamn var upptäckt. Vi fick också veta att odlingen i Märsta var på gång att skördas och att man skulle göra sig av med den lägenheten. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Tema: Cannabis Den 4 januari kom så tillfället vi väntat på och det skulle bli några mycket intensiva dagar. Då Patrik G och Ludwig S var på väg till Tingvallavägen 9L i Märsta, hade vi en spanare på plats i trapphuset. Spanaren kunde konstatera att Patrik G öppnade lägenhetsdörren med nycklar då de gick in vid 11-tiden. Sedan följde en lång väntan fram till klockan 19. De kom ut bärandes på en svart sopsäck, som lastades in i en bil. Patrik G och Ludwig S lämnade till fots och bilen körde ifrån platsen. Bilen följde vi någon kilometer till en parkering, där personerna i bilen mötte upp en annan bil. Det var ett kort möte och vi förstod att en överlåtelse skett. Den sistnämnda bilen följdes till Jakobsberg, där kollegor från ordningsavdelningen kunde gripa två köpare med ett halvt kilo cannabis i bakluckan. Samtidigt beslutade vi oss för att gå in i lägenheten på Tingvallavägen, då våra huvudmisstänkta vistades på sina respektive hemadresser. Planen var att försöka hinna skörda innan de misstänka kom tillbaka till adressen och på så vis kunna fortsätta spaningen. Synen som mötte oss överträffade våra egna förväntningar. I lägenheten på 60 kvm fanns sju odlingstält i olika storlekar och fullt med utrustning och reservdelar till tält och armaturer m.m. Till och med i kök och badrum stod cannabisplantor på tillväxt. I princip hela golvet i lägenheten var grönt. Vi förstod att det skulle bli ett långt arbetspass. Efter 19 timmars arbete hade vi hunnit dokumentera och skörda alla plantor, det blev 25 kg, varav det mesta var otorkat. All annan utrustning fick vara kvar till dagen efter, då vår ungdomsgrupp hjälpte oss med att beslagta allt övrigt material. Samtidigt som spanare bevakade de misstänktas hemadresser, bar ett 10-tal poliser ut utrustning från lägenheten och sopade upp cannabis från golven. När de sista grejerna bars ut från lägenheten, så fick vi information om att de misstänkta började röra på sig. Det blev ett par sista rusher upp och ner för trapporna innan bilar och släp med utrustning kunde köra från platsen. Som tur fanns vår gamla skjutbana på polisstationen i Sollentuna tillgänglig för förvaring av allt material. Då all cannabis lagts på tork och all annan utrustning stuvats in var den 30 x 5 meter stora gamla skjuthallen helt full! Samtidigt som husrannsakan pågick den 5 januari, fortsatte spaningen för att bättre knyta de misstänkta till övriga odlingar. När Patrik G och hans medhjälpare dagen efter tillslaget mot lägenheten på Tingvallavägen kom dit för att fortsätta pyssla om odlingen, hade de lite svårt att komma in i lägenheten. Vi fick ett mycket gott skratt och ett klart bevis för att cannabisrökande inte gör människor smartare. Spanaren som stod på våningsplanet ovanför kunde höra en 20 minuter lång diskussion om varför inte nyckeln passade och att det fanns sjukt mycket pengar därinne. Bland annat trodde Patrik G att låset kunde ha frusit, varför de prövade att elda på nyckeln och inhandla låsolja. När det inte ens fungerade med låsoljan, beslöt de sig för att vänta ett par timmar. Det skulle ju nog ta en stund innan oljan började verka. Tro oss när vi säger att spanaren i trapphuset hade svårt att hålla sig för skratt under diskussionen. Nog för att det var kallt de här dagarna, men riktigt så kallt blev det aldrig i trapphuset. Vi är än idag osäkra på om de förstått att det var så enkelt som att vi bytt låskolv... I lägenheten fann spanarna nyskördad cannabis som hängde på tork eller som låg utspritt på golven på kartonger för att torka fullständigt. 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10 Norrortspoliserna hade jobb i flera timmar med att ta hand om allt bevismaterial i lägenheten i Märsta, inte minst att sopa upp all torkad cannabis från golven. forts s 18

10 Tema: Cannabis Schysst röka? TEXT OCH FOTO: LENNART KARLSSON Under 2009 och början på 2010 levererades försändelser runt om i Sverige på ett diskret och anonymt sätt. Avsändaren kallade sig själv för Tårtan. Försändelserna innehöll dock inga bakverk lagom till födelsedagen. Istället innehöll försändelserna rökverk som med stor sannolikhet lockat unga i såväl storstäder som glesbygd. Allt fungerade smärtfritt ända tills en nyfiken polis i Piteå lyckades lägga beslag på en försändelse. I ett vadderat kuvert adresserad till en ung kvinna anträffades ett en ört/gräsblandning med produktnamnet Black Widow. Misstanke om narkotikabrott uppstod. Innehållet sändes ned till SKL för analys. Några veckor senare kom beskedet. Blandningen var besprutad med den narkotikaklassade syntetiska cannabinoiden JWH 073. Detta var startskottet till en utredning som i skrivande stund fortfarande pågår. Narkotikaspanarna på Citypolisens spaningsrotel i Stockholm gav sig ut på jakt. Till sin hjälp hade man avsändaradressen på den aktuella försändelsen. Vid kontakter med det lokala postkontoret så fick man snabbt bilden klar för sig. Här var det fråga om omfattande verksamhet. Ett 50-tal försändelser dagligen. Nu gällde det att snabbt sätta stopp för hanteringen. Två dagars spaning ledde fram till en misstänkt samt ett stort antal postförsändelser i beslag. Vid kontroll av dessa försändelser anträffades ört/gräsblandningar av märket Black Widow och Eclipse Mars. Kärt barn har många namn Forskningen kring cannabinoider är ingen ny företeelse. En väl känd forskare på området är professorn i organisk kemi John W Huffman verksam vid Clemson university i South Carolina. Huffman har publicerat forskningsrapporter i ämnet sedan slutet av 90-talet. Huffman har i sin forskning lyckats identifiera många av de aktiva beståndsdelarna i THC. De olika beståndsdelarna identifieras med en förkortning av Huffmans initialer JWH samt en sifferbeteckning. Huffman varnade tidigt för skador av användning av cannabinoider. Han liknade användandet vid att spela rysk roulette. Man vet aldrig vad som händer. Självklart plockades ändå Huffmans forskning upp av de som snabbt såg sin möjlighet att tjäna grova pengar. Det dröjde inte länge förrän produkter började komma ut på marknaden som innehöll syntetiskt framställda cannabinoider. Det gemensamma för dessa produkter är att de alla innehåller en i grunden ofarlig ört/gräsblandning som sprayats med cannabinoider. För den breda allmänheten blev dessa blandningar kända som Spice. Spice var dock bara ett produktnamn i mängden. Förutom Spice såldes även dessa blandningar under produktnamnen K2, Sence, Gonjah, Butiken är stängd för tillfället och förundersökningen pågår fortfarande. Fake Weed, Supernova etc. En snabb koll på internet ger information om ytterligare minst 20 produktnamn. De märken som togs i beslag i detta ärende, Black Widow och Eclipse Mars, är alltså samma produkt men i ny förpackning. Slut på leveranser Efter beslagen av postförsändelser och utrustade med åklagarbeslut, genomförde poliserna i början av mars ett tillslag mot en fashionabel innerstadsadress. Vid husrannsakan anträffades ett medelstort postorderföretag i röka-branschen. Bakom avsändaren Tårtan dolde sig ett företag som på internet marknadsfört och sålt sina produkter under domännamnet goodsmoke.se. Beslagen var omfattande. Ett stort antal förpackningar med rökblandningar anträffades. Tillbehör såsom pipor, cigarettpapper och dylikt fanns också i sortimentet. En första snabbanalys visade att en del av rökblandningarna innehöll de narkotikaklassade substansen JWH 018 samt JWH 073. En del av rökblandningarna innehöll JWH 250 (ännu ej klassat). Som en direkt följd av beslagen greps och anhölls två misstänkta personer, misstänkta för grovt narkotikabrott. 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

11 Att produkterna användes som rökelse och badsalt verkade ingen annan än leverantören tro på. Vid en snabb koll på diverse internetforum kunde man snabbt utläsa vilka effekter som uppnåddes med de olika produkterna. I många avseenden en skrämmande läsning. Badsaltet, som sålts och leverats under namnet Escobar, hade enligt användare uppfattats vara Dimethocaine, ett lokalbedövningsmedel som är kemiskt besläktat med kokain. Dimethocaine är en av de oklassade RC-drogerna som fortfarande säljs på internet. Badsaltet visade sig istället innehålla lidokain (även detta ett kokainbesläktat lokalbedövningsmedel som på apotek säljs under namnet Xylocain m.fl.). Här vittnade många användare om den dåliga effekten vid inhalerande av pulvret. Någon forumanvändare tipsade då om att man kanske kunde använda pulvret intravenöst. Några forumkommentarer senare återkom flera användare och prisade effekterna av just detta försök. Eftersom många av kunderna antas ha varit ungdomar vittnade de ingripande poliserna om att de var särskilt tillfredställande att få sätta stopp för leveranserna av schysst röka. Öppnad brevförsändelse med Black Widow rökblandning innehållande den syntetiska cannabinoiden JWH 073. Lömsk men lönsam verksamhet Tämligen snabbt kunde det konstateras att de inblandade personerna hade tjänat stora pengar på sin verksamhet. På hemsidan kunde man läsa att GoodSmoke omsorgsfullt endast levererade sina produkter till kunder som hade fyllt 18 år. Vidare kunde man läsa att produkterna salufördes som rökelse och ingenting annat. Ett vitt pulver salufördes som badsalt under produktnamnet Escobar. Ett namn som man kanske inte i första hand associerar till ett avkopplande bad. För att undvika snokande föräldrar hade leverantören påpassligt nog en service med sms-avi. På så sätt kunde den unge kunden välja att få paketet till valfritt utlämningsställe och erhålla leveransbesked till sin mobiltelefon. Anonymt och smidigt. Badsalt som i själva verket är lidokain (Xylocain). Notera att pulvret ger positivt utslag för kokain på kokainsvabb. Eclipse Mars är en av de rökblandningar som blir olagliga i Sverige. Syntetiska cannabinoider Sju syntetiska cannabinoider blev klassade som narkotika i Sverige under Substanserna hade identifierats i olika rökblandningar av torkade örter som såldes på Internet med benämningar som Spice och Genie med flera. I mitten av augusti lämnade Folkhälsoinstitutet förslag till Socialdepartementet om narkotikaklassning av fyra nya syntetiska cannabinoider och ytterligare elva sådana substanser föreslås bli klassade som hälsofarlig vara. Substanserna har på nytt upptäckts som tillsatser i olika växtblandningar som numera säljs under ett flertal andra namn. Webbutiken Spice Nordic meddelade att man säljer ut sitt lager under augusti månad. Av de 15 cannabinoiderna som nu begärs klassade har 12 bokstavsbeteckningen JWH (John W Huffman) Huffman lär ha identifierat 17 olika syntetiska cannabinoider, varav de flesta snart står under laglig kontroll i Sverige. GH SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Tema: Cannabis Den 6 januari bestämde vi oss för att gripa de misstänkta och samtidigt göra husrannsakan i Akalla. Vi kunde synkronisera gripandena av Patrik G och Ludwig S, men hittade inte Alexander L förrän några dagar senare. Vid husrannsakningarna hemma hos dem hittades ytterligare marijuana. Utredningen Ett mycket omfattande utredningsarbete tog vid. Det inleddes ett samarbete mellan Norrort och Södertörns polismästardistrikt. Redan i 24:8-förhöret lade Patrik G sina medbrottslingar liksom de tre odlingsplatserna vi kände till. Trots att vi inte med 100-procentig säkerhet visste vilken lägenhetsdörr det var i trapphuset i Akalla, så ritade Patrik G en skiss åt oss så vi kunde ta oss in. Han sa även att vi skulle skynda oss på så att grejerna fanns kvar när vi kom dit. Det var dock uppgifter som han inte ville kännas vid hela vägen. Under utredningen kunde man genom de tidigare spaningarna knyta ytterligare personer och adresser till framför allt Patrik G. Spanare från Södertörn begav sig till en adress i Högdalen, där Patrik G observerats vid ett tillfälle under spaningarna. När man klev in i det trapphuset så kände man direkt en doft av cannabis. Man kunde lokalisera detta till en lägenhet på bottenvåningen som var full med tält med cannabisplantor. Hemma hos Patrik G hade beslagtagits låskolvar som låg löst och även nycklar. En av nycklarna kunde vi spåra till ytterligare en adress, där vi observerat Patrik G vid ett tillfälle. Även denna lägenhet var full med tält och cannabisplantor. I samråd med åklagaren så beslutade vi att under ett dygn ha bevakning inne i lägenheten efter skörd, då det märktes att plantorna fortfarande sköttes om. När ett dygn förlöpt och ingen kommit till lägenheten, var vi på grund av resursbrist tvungna att lämna bostaden, utan att veta vem mer det var som skötte om den här lägenheten. Utredningsarbetet kom mycket att handla om att knyta de olika personerna till de aktuella odlingsplatserna, samt visa vilken inblandning de haft i nätverket. Detta lyckades mycket bra genom ett effektivt och kvalificerat polisarbete såsom analys av telefonlistor, nyckelspårningar, övervakningsbilder, teknisk bevisning genom DNA och fingeravtryck samt förhör. Modus var genomgående i samtliga fall att man letade upp lägenheterna på internetsajten Blocket. Man hyrde sedan lägenheterna i andra hand. I några fall stod man själv som lägenhetshyrare, i andra fall ordnade man en s.k. målvakt som fick stå som andrahandshyrare. Övriga åtgärder Samma vecka som åtal väcktes i ärendet, kontaktade vi de distributionsföretag, Posten och Schenker, som vi kände till att Nordic Grow använde sig av för att skicka ut varor till sina kunder. Vi kontaktade även Swedbank i Sigtuna, som var inlösare av nätkundernas betalning, samt det företag som hyrde ut lokalen till Nordic Grow. Vi förklarade vad Nordic Grow sysslar med och vädjade till företagens samhällsengagemang. Resultatet blev att Posten, Schenker och Swedbank genast sade upp sina avtal med Nordic Grow, då företagens policy inte stämde överens med det Nordic Grow står för. Nordic Grow fick problem med sin ekonomi och ett tag var företaget till salu på Blocket. De ekonomiska problemen fick till följd att hyran inte kunde betalas i tid och företaget som hyr ut lokalen till Nordic Grow skickade redan dagen efter en missad inbetalning hyreskravet till inkasso. Vi förberedde och fick bra massmedial uppmärksamhet, då åtalet uppmärksammandes genom artiklar i DN och SvD samt inslag i ABC-nytt och i TV4, både lokalt och i rikssändningar. Samma dag åtalet väcktes lade vi även ut information på nätet, Nordic Grow information från polisen, på sidorna Flashback och SweCan (Swedish Cannabis Organisation). Inläggen har haft en bra bit över visningar och en del inlägg, och det var skojigt att följa debatten som blev. Det märktes att en och annan kund, och eventuella blivande kunder, blev lite nojiga. Samma vecka fanns även radiobilar i nära anslutning till butiken under öppettiderna. De hade bl.a. trafikkontroller, vilket nog skrämde bort en del av kunderna, och Nordic Grow var snabba med att ändra öppettiderna. I mitten av juli blev vi uppringa av en kvinna på transportföretaget Dan Cargo i Malmö. De hade fattat misstankar mot ett parti med gods som skulle levereras till Nordic Grow. Då de googlade företaget hittade de en artikel om vårt ärende. Kvinnan på Dan Cargo berättade att de hade regelbundna transporter med gods, både till Nordic Grow och till andra odlingsbutiker i Sverige. Hon berättade vidare att de fick godset från ett transportföretag i Tyskland som hämtade godset på företaget Grow in Berlin. Efter att vi berättat lite mer Nordic Grow och dess förehavanden, beslutade transportföretaget på stående fot att inte ta emot fler leveranser med gods från transportföretaget i Tyskland! Domen I ärendet togs sammanlagt 23 kg torkad marijuana i beslag. Dessutom beslagtogs ytterligare några kilon marijuana vid flera överlåtelser och dessa ärenden utreds fortfarande. Dom meddelades i Attunda Tingsrätt den 20 maj Sammanlagt åtalades 7 personer. Sex av dessa dömdes för grovt narkotikabrott/narkotikabrott, beroende på vilken inblandning de hade haft i odlingarna. Straffen varierade från 1 års fängelse till 5 år och 6 månader. Sammanlagt dömdes de sex personer till fängelse i 18 år och 9 månader. Åtalet mot en kvinna som varit behjälplig att hyra en lägenhet ogillades. 18 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

13 Tema: Cannabis Cannabis Starter Kit bland blomsterlökarna Besökare i Amsterdam behöver inte direkt leta efter en coffee shop. Haschkaféerna ligger tätt, särskilt längs turiststråken i stadens centrala delar. En coffee shop är också tydligt utmärkt med neonskylt där cannabisbladet framträder. I Bloemenmarkt längs Singelkanalen i Amsterdam säljs blommor och blomsterlökar i parti och minut. Ett enormt utbud och låga priser lockar givetvis många turister som har svårt att motstå frestelsen att köpa en påse lökar, eller varför inte ett Cannabis Starter Kit som fanns på framträdande plats i alla försäljningsstånden. Man får som besökare inte direkt intryck av att FN:s narkotikakonvention skulle gälla här. GH Marijuana för 14 miljarder i Californiabeslag 450 poliser deltog i slutet av juli vid en räd mot stora cannabisodlingar norra Sierra Nevada-bergen i Californen. Resultet blev bl.a. plantor på rot med ett marknadsvärde närmare 14 miljarder kronor samt 97 gripna. BBC 29 juli JH Vakuumpackad marijuana smugglas in Tullen har vid några tillfällen under senaste året beslagtagit vakuumförpackad marijuana i halvkilos plastpåsar. Vid Lernacken hittades i december förra året 25 sådana paket gömda i en personbil. Marijuanapaketen låg i en specialbyggd större baslåda i bagagerummet bakom bilens baksäte. THC-halten i marijuanan uppmättes till mellan 13 och 18 procent. Ett annat liknande beslag gjordes i maj i år vid tullstationen i Eda i Värmland. I ett utrymme under golvet i en minibuss låg 29 halvkilospaket med vakuumpackad marijuana. Det är uppenbart att vi inte är helt självförsörjande på marijuana i Sverige genom våra inhemska cannabisodlingar. Coffee shops stängs för knarkturister I Nederländerna har man kommit ett steg närmare ett förbud för knarkturister att besöka coffee shops. Staden Maastricht, i landets sydöstra hörn nära Belgien och Tyskland, beslöt redan 2005 att förbjuda andra än de som är bosatts i Nederländerna att besöka coffee shops. Varje år har kommunens 14 coffee shops 3,9 miljoner besökare, av vilka 70 procent kommer från andra länder, främst Belgien, Frankrike, Tyskland men också från nordiska länder. Bakgrunden till beslutet är att den allmänna ordningen blir allvarligt störd av narkotikaturisterna. EU-domstolens generaladvokat Yves Bot har i sitt yttrande i frågan förklarat att EU inte kan legitimera handel med ett narkotiskt preparat, även om det tolereras av en av medlemsstaterna. Staden Maastricht får alltså stöd för sitt beslut som kan komma att gälla hela landet. Man väntar nu på EU-domstolens slutliga ställningstagande. GH GH 22 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

14 Tema: Cannabis Riktade satsningar mot cannabis ger goda resultat TEXT: GUNNAR HERMANSSON Sedan 2004 har polisen och tullen i olika projekt arbetat mot den illegala hanteringen av cannabis. Resultaten har varit mycket goda i form av större beslag, avslöjande av storskaliga odlingar och lagföring av ett stort antal personer. Våren 2004 startades på Rikskriminalen ett cannabisprojekt i samarbete med dåvarande Mobilisering mot narkotika (MOB). Syftet var att kartlägga smugglings- och distributionsvägar och vilka kriminella grupper som var aktiva i cannabishanteringen. Efter några månader hade man lyckats identifiera kriminella nätverk eller grupperingar med minst 3-5 personer, som smugglade in och distribuerade främst hasch av dessa grupper antogs var för sig vara ansvariga för införsel av minst ett ton hasch per år till Sverige. Genom cannabisprojektets målinriktade arbete fördubblades beslagen av hasch i Sverige under 2005 från tidigare års kilo per år till 1400 kilo. Polisens nationella cannabisprojekt fortsatte i Skåne Rikskriminalens cannabisprojekt avslutades efter tre år men ett nytt nationellt cannabisprojekt startades i Skåne i september Fyra polisen med placering i Malmö fortsatte att kartlägga och bearbeta information. Vid denna tid hade flera storskaliga inomhusodlingar avslöjats i bl.a. Norge, England, Danmark och Tyskland. Den gemensamma nämnaren var att de sköttes av vietnameser. Tullen i Skåne bidrog med information om att vietnameser vid olika inresekontroller hade ertappats med att införa utrustning för storskalig inomhusodling av cannabis. Fortsatta kontroller visade att vietnameserna nyligen köpt ett antal relativt billiga hus i nordöstra Skåne. Spaningsroteln i Kristianstad uppdagade på kort tid cannabisodlingar i elva hus. Informationen spreds till andra polismyndigheter och ytterligare åtta vietnamesiska odlingar upptäcktes i byggnader i flera olika län. Cannabisprojektet i Malmö avslutades vid halvårsskiftet 2009 och polisens cannabisbekämpning bedrivs sedan dess löpande i regionerna. Tullen ökade insatser mot smuggling i tung trafik Men redan i mars 2009 startade tullen i Malmö ett metodutvecklingsprojekt med inriktning mot narkotikasmuggling i tung trafik. I en långtradare från Holland hade man just hittat en stor mängd hasch i lasten. Bilen innehöll enligt godsmanifestet tomma lastpallar som skulle fraktas till Finland. Efter samtal med chauffören togs fordonet ut för en närmare kontroll. I en trälåda som stod på flaket inne bland lastpallarna anträffades 150 kilo hasch. Med tanke på att 2500 lastbilar varje dygn kommer in i Sverige via tullregion syd, fanns all anledning att skaffa sig mer kunskap om den tunga trafiken. Thomas Petersson vid Tullverkets brottsbekämpningsenhet i Malmö blev projektledare. Han startade med att hämta in information om beslag över 50 kilo narkotika som anträffats i tunga lastbilar av den norska tullen. Oftast handlar det Thomas Petersson, projektledare vid Tullverket i Malmö. Foto: Gunnar Hermansson om cannabis, hasch, när det gäller sådana mängder. Han fick information om ett tiotal ärenden och gjorde en kartläggning av åkerierna och chaufförerna. På det sättet skapades vissa mönster, profiler, och Thomas Petersson skrev ner lämpliga frågor som hans kollegor kunde ställa vid kontroller. 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

15 Tema: Cannabis På ett långtradarflak bland tomma lastpallar stod en synlig trälåda som innehöll 150 kilo hasch. Foto: Tullverket Efter ungefär tre månaders kartläggning, i mitten av juni 2009, gjordes den första riktade insatsen i Trelleborg med hjälp av Thomas Peterssons framtagna profiler. Resultatet blev ett beslag av 50 kilo hasch och 7 kilo kokain i en lastbilshytt. Petersson vill inte närmare avslöja vad man tittade efter för att kontrollera en viss bil, men resultaten blev över förväntan under de närmaste månaderna. Här följer några exempel: Sverige och köra in i Finland där finska tullen beslagtog 150 kilo cannabis i lasten. holländsk lastbil som kom via Öresundsbron. Trailern och den beslagtagna narkotikan fyllde tullens undersökningshall vid Lernacken. hasch i en trailer som kom körande över bron. Profilen stämde och bilen och bilen blev därför kontrollerad. från Holland. Några märkliga omständigheter ledde till kontroll av bilens reservdäck och där hittades 90 kilo hasch samt 10 kilo amfetamin. Under 2009 tog den svenska tullen närmare 1,2 ton hasch i beslag i lastbilstrafiken, en fyrdubbling sedan året innan. En stor del av beslagen gjordes i bilar som var på väg till Norge. 50 kilo hasch och 7 kilo kokain hittades i två väskor hos i förarhytten på en långtradare. Foto: Tullverket Thomas Peterssons metodutvecklingsprojekt avslutades i november 2009 och kontrollerna av den tunga trafiken fortsatte nu i den löpande verksamheten. Under de närmaste sex månaderna sjönk beslagen drastiskt och det riktade kontrollarbetet mot lastbilstrafiken kommer att tas upp på nytt. Europol samordnar cannabisbrottsligheten De storskaliga vietnamesledda cannabisodlingarna, som avslöjades i ett flertal europeiska länder under , genererade stora vinster och denna organiserade brottslighet väckte intresse även hos Europol. Man inledde i början av 2009 en studie för att kartlägga omfattningen av dels organiserade illegala odlingar inom Europa och dels smugglingen av hasch från Marocko. Missbruk av cannabis är ingen prioriterat område i de flesta europeiska länder, men den grova organiserade internationella brottsligheten som ligger bakom såväl smuggling som odling av cannabis, motiverade så gott som alla medlemsländerna att delta i studien. Kartläggningen kom att ligga till grund för att starta en AWF, Analyse Work File, inom Europol. I en AWF samlas data från olika länder inom ett brottsområde, information som kan förmedlas och användas i utredningar i enskilda medlemsländer enligt de regler som gäller. I Sverige är Tullverket Focal Point, kontaktmyndighet, eftersom merparten av den inkommande informationen till AWF-filen numera gäller smuggling av hasch. Odlingar avslöjas inte längre i samma omfattning. Steve Alm, strategisk analytiker vid Rikskriminalpolisen, representerar svensk polis och ansvarar för den strategiska delen som avser data från Sverige om internationella organiserade odlingar med vietnameser inblandade. Numera avslöjas sällan sådana odlingar och det kan bero på att ligorna ändrat modus operandi, menar Steve Alm. Han nämner som exempel att den senaste vietnamesiska odlingen, som avslöjades i Bergslagen, tyder på det. Där använde man en bulvan som stod som ägare till huset där cannabis odlades. Tidigare var vietnameserna själva registrerade som ägare, vilket var lättare att spåra. Europols AWF startade i början av 2010 och är fortfarande under uppbyggnad. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Tema: Cannabis Hasch i första klass TEXT: JESSICA VIKBERG Det ordnar sig gubben. Du måste se till att få hjälp med hyran. Och jag ska begära vård. Jag älskar dig pappa. Jag älskar dig gubben. Mitt möte med X startar med att han får ringa sin tonåriga son. X sitter häktad i ett cannabisärende. X:s berättelse Vi var killar som bodde runt Opaltorget i Frölunda. Minst hälften är döda i dag. Bara två av dem som fortfarande lever är inte heroinister. Alla är kriminella. De få tjejer som var med är vrak idag. I tvåan rånade jag för första gången en snubbe på hans moppe. När jag tittar på min kompis tioåring och tänker på att jag rånade folk i den åldern fattar jag egentligen inte hur det gick till. Vi åkte in till Kungsparken och handlade. Den som inte gick med på att sälja till oss rånade vi. Jag var sju år första gången jag rökte på. Vi rökte hasch dagligen, jag och kompisarna. Det var skönt. Det tog bort all ilska. Jag minns inte så mycket från åren innan det. Jag minns inte allra första gången, men jag minns första gången jag var full. Vi var sju år då också och handlade av a-lagarna på Frölunda torg. Jag blev hemburen. Alkohol blev aldrig min grej efter det. Jag har en syster som det har gått bra för. Mamma och pappa var gifta. Vi har inte haft kontakt sedan jag var 15 eller nåt. Hela min generation, 65-68:or var helt vilda och fick lov att vara det. De vuxna var blinda. Föräldrar, lärare, alla. Grundskolan var ett skämt. BUP hade en egen skola för såna som mig. Inte förrän i sjätte eller sjunde klass kom en lärare på oss med att vi rökte hasch. Reaktionen var löjlig. Vi var redan för erfarna för att erkänna något. Vi blånekade. Man tog inte pisseprov på den tiden. Ibland gjorde olika myndigheter studiebesök på vår skola. Vi fick också göra studiebesök på olika ställen. Soc ville ge oss morötter sa dom. Hela strulgänget på samma gång. Det mest omtalade var när vi skulle besöka moskén i Frölunda. Vi plundrade moskén på allt vi kom över; pengar, ljusstakar, allt av värde. Det var ganska omskrivet. I skolan var vi råaggresiva. Abstinenta och råaggresiva. Vi var dampbarn som redan som väldigt unga befann oss så långt ut i soc-nätet som möjligt. En polis från ungdomskrim satt och väntade utanför mitt hem varje dag. Han tog för givet att det var jag som var den skyldige så fort något hänt. När jag hade suttit gripen blev jag ofta omgripen direkt. Det fanns nå n slags lag som gjorde att jag kunde gripas så fort jag blivit släppt; för min egen säkerhet. Jag tyckte att vuxna var värdelösa när jag var liten Minns bara en enda lärare på BUP som var bra för oss när vi var lite äldre. I åttan fick jag välja mellan Nerebyhemmet eller att bo hos farfar. Alla kompisar satt på Nereby ungdomsvårdsskola. Jag valde farfar. Sen flyttade jag hemifrån efter 9:an. Jag har suttit för allt möjligt. Smuggling också. Cigaretter. Har blivit jagad med kulsprutor och pansarvagn genom Östtyskland. Att man överlevde hade jag rökt i över 20 år. Jag var 30 och satt häktad. Då beslöt jag att ge upp skiten. Jag hade gått på amfetamin sedan årsåldern. Injicerade sedan jag var 16. Amfetaminet gjorde mig lugn. Det var min medicin. Jag var ju dampig. Min tjej gav mig en chans att komma hem efter häktestiden om jag la av. Jag hade en väldigt bra 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

17 Tema: Cannabis advokat. Han är tyvärr död nu. Han sa till mig att jag skulle gå hem, men på vägen skulle jag gå via narkpol på Nordhemsgatan. Där fick jag den hjälp jag behövde, stöd i form av samtal och mediciner. De första tre månaderna sov jag eller drack Coca Cola. Sedan funkade livet i tolv år. Jag fick barn och levde familjeliv med hund och jobb och hela paketet. Jag umgicks inte med mina gamla kompisar. Mitt arbete som försäljare tog mig över hela världen. Jag jobbade väldigt mycket. Det var mitt knark. Amfetamin och alkohol var ute ur mitt liv. Jobbet tog allt. Det hände att jag rökte på. Bara några gånger om året. Jag tycker inte att cannabis är ett led i fortsatt missbruk. Möjligen för de riktigt unga. De som börjar som äldre, år, kan hålla sig till haschet. Jag gillar inte majja. Vet inte var jag har det. Det är för starkt. När jag var ung pratade vi bra marre eller standard marre. Idag snackas det semi och annat jag inte kopplar. Det är stor skillnad på att vara inrökad och nerrökad. Är du inrökad röker du en till två gånger om dagen för att hålla abstinensen borta. För att må bra. Bli frisk Jag anser inte att det är missbruk. Är du nerrökt är det bara blossa, blossa, blossa som gäller. Jag hade kompisar som bodde i Holland ett tag. Där såg jag AIDSsjuka unga heroinister och blev avskräckt. Fast jag blev torsk på kokain ett tag. Ett par av mina gamla kompisar bor i Christiania nu. Utåt sett röks där bara braj. Du får inte injicera men på insidan röks lika mycket horse som någon annan stans. Jag hade fotboja en gång. Funkade bra! När bojan försvann, försvann allt stöd. Jag självmedicinerade med amfetmin och pissade därför positivt. Så fick jag ingen Conzerta. Det blev en ond cirkel. För några år sedan blev jag indragen i en affär med folk från Stockholm. Jag blev råblåst och anser att jag blev dömd på gamla papper. Det kostade mig inte bara 3,5 år utan familj och rubbet. När jag kom ut gick jag på amfetaminet direkt. Och hasch. Mina barn kände inte till min bakgrund och blev chockade. I dag sitter jag för att jag var tvungen att betala av en skuld snabbt. Jag hade inget val. Liv stod på spel. Jag är en sådan som inte kan sitta still. Gör jag det har jag ändå 60 bollar på gång i huvudet samtidigt. Om jag var sju år i dag hade jag fått diagnos ADHD rakt av. Nu när jag sitter häktad skriver jag mycket. Till mina barn och river sönder sedan. Jag gillar att läsa. Men jag läser inte en bok i taget. Helst ska det vara 2-3 böcker samtidigt. Jag satte upp en lapp i häktesfönstret med tre kryss på: XXX. Det var ett meddelande till mina barn Jag älskar dig. Det misstolkades av personalen här och jag blev satt med restriktioner. Jag har lovat mig själv och mina barn att jag ska bli ren nu. När jag kommer ut vill jag ha vård. Jag vill verkligen det. Egentligen har jag ju aldrig varit utan haschet. Jag har tänkt mycket på det sista. Det sitter ju kvar så länge. Konstigt att det är lagligt i halva världen. Man kan ju till och med få det på recept i vissa länder läste jag. Hur mitt liv hade blivit om jag aldrig hade börjat med röka? Ingen aning. Jag läste in gymnasiebehörighet när jag satt inne en gång. Min 19-årige son, som är den enda som inte har brutit med mig, är intelligent. Han pluggar och sköter sig. Kanske var jag egentligen lika smart som honom. Skillnaden är att han inte röker brass. Han ska bli advokat. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Tema: Cannabis Ett annorlunda narkotikaärende TEXT: DANIEL LINDER, narkotikaroteln i Kristianstad FOTO: POLISEN KRISTIANSTAD Ett ärende som från början var väldigt rutinartat för en narkotikapolis på gatunivå, slutade med att en 19 årig kille dömdes såväl i tingsrätt som hovrätt till grovt narkotikabrott, trots att det i utredningen inte användes några hemliga tvångsmedel och att det endast fanns 70 gram cannabis i beslag. Den 4 januari 2010 kontrollerades en vit Volvo kombi av äldre modell i centrala Kristianstad. I bilen fanns två killar och tre tjejer i åldrarna år. På passagerarplats höger fram satt en 19-årig kille som det senare skulle visa sig blev huvudman i ärendet. Bredvid 19-åringen, som vi kan kalla för Anders, anträffades ca 70 gram cannabis, en digitalvåg samt redlinepåsar, både tomma och vissa med cannabis i. Personerna greps såklart och hördes gentemot narkotikan som anträffades i bilen. Vid kontroll av Anders mobiltelefon kunde vi konstatera att många av de kontakter som han hade i telefonen gick till ungdomar som vi hade kunskap om sedan tidigare och som i en del fall även var dokumenterade för narkotikabrott. Det fanns även ett antal sms som tydde på att Anders sålde cannabis, som till exempel; kan du hjälpa, kan vi träffas, har du något. Hos 19-årige Anders, som dömdes för grovt narkotikabrott, togs endast 70 gram hasch i beslag. Han dömdes på uppgifter om försäljning. De viktiga första förhören Anders var sedan tidigare för oss en känd cannabismissbrukare och vi hade haft med honom att göra i tidigare ärende. Några av oss hade även pratat och hälsat på honom ute på stan när vi jobbat. Anders kände således till oss och respekterade oss och detta var en viktig detalj för att lyckas i de inledande förhören. Anders erkände att han under den senaste tiden åkt några gånger till Christiania i Köpenhamn och handlat cannabis, för att sedan använda en del själv och sälja en del. Anders förklarade att han var tvungen att göra på detta sätt för att finansiera sitt eget missbruk och att få pengar till mat och kläder. Anders själv var inne i ett aktivt missbruk och han ville självklart inte sitta kvar hos oss för länge. Han hoppades nog att om han pratade i förhör om en liten del av sin brottslighet, skulle han bli släppt ganska snart. Men nu hade vi fått blodad tand och en tanke hade vuxit fram hos oss. Vi ville få möjlighet att höra misstänkta köpare utifrån Anders egna uppgifter om vilka han sålt cannabis till, samt att höra misstänkta köpare utifrån informationen i Anders telefon, för att kunna beslå honom med ny kunskap i nya förhör. Personerna som vi identifierade i telefonen var alla i åldrarna 13 till 25 år, vilket gjorde att åklagare involverades i ärendet. Målet var nu att få Anders häktad så att vi kunde få tid att arbeta med ärendet. Samarbetet med åklagaren Nu gällde det bara att övertyga åklagaren om att vi skulle köra detta ärende där det bara fanns 70 gram cannabis i beslag och den misstänkte bara var 19 år. Omöjligt, eller?? I Kristianstad har vi ett mycket bra samarbete mellan polis och åklagare. Just samarbetet med åklagaren genom hela ärendet var en av de viktigaste nycklarna för att nå fram till det resultat vi gjorde. Ärendet föredrog för åklagaren och Anders blev häktad personer i åldrarna år identifierades som potentiella kunder till Anders och åklagaren beslutade om hämtning till förhör och kroppsbesiktning (provtagning) på ungdomarna. Det beslutades i operativa ledningsgruppen att vi under de fyra kommande veckorna skulle fokusera på ärendet. Det utsågs en person som skulle vara ansvarig och två förhörsledare knöts till ärendet. Vi arbetade intensivt med att hitta ungdomarna och med att hålla förhör med dessa. Taktiskt så valde vi att hålla förhör i hemmet med dem som var under 18 år med tanke på att föräldrar och sociala myndigheter skulle beredas möjlighet att närvara vid förhören. Det visade sig att vi tidigare haft att göra med många av de ungdomar som trillade in i ärendet och det underlättade mycket i förhörssituationerna. Det fanns en ömsesidig respekt från början. De allra flesta erkände att de köpt eller att de hade blivit bjudna på cannabis av 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

19 Tema: Cannabis Anders och därmed erkände de även. Att det ändå blev ett lyckat resultat i förhören tror vi är en kombination av att Anders var häktad, intresserade och engagerade förhörsledare samt att en del av de hörda nog trodde att vi hade en omfattande spaningsdokumentation och hemliga tvångsmedel. Det framkom även i utredningen att Anders inte var omtyckt av alla som hördes i ärendet och detta var naturligtvis en fördel för oss. Parallellt med det arbete som spangrupperna utförde, arbetade två utredare på heltid med att hålla förhör med Anders och andra personer som kallats till förhör. De hade även ett administrativt ansvar för materialet i utredningen. Att ha utpekade utredare är ett måste för att nå framgång i denna typ av ärende. Den stora mängd kontaktuppgifter som fanns i 19-åringens mobiltelefon är här åskådliggjorda som ekrarna i ett hjul. Vägledande domar Efter mycket hårt arbete av samtliga inblandade i ärendet, och efter ett antal omhäktningar, var det dags att knyta ihop säcken. Vi hade nu ett stort material, men vi var ändå osäkra om det skulle räcka till en fällande dom för grovt narkotikabrott i tingsrätten. Anledningen var att det inte fanns någon praxis vad det gäller bedömning av hur många överlåtelser av cannabis det måste till för att brottet skulle bedömas som grovt, samt om vi hade förhört tillräckligt många unga missbrukare som handlat av Anders. Efter tingsrättsförhandlingen där Anders blev dömd för grovt narkotikabrott så var vi alla rätt nervösa inför vad hovrätten skulle komma fram till. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Anders dömdes för grovt narkotikabrott till fängelse i bara 1 år och 6 månader på grund av hans låga ålder. Det positiva med domen, förutom själva påföljden, är att hovrätten utvecklade resonemanget kring om brottet skulle bedömas som grovt brott samt vilka rekvisit som måste vara uppfyllda och varför det bedömdes som grovt brott just i detta fall. Hovrätten skriver bla: Då brottsligheten bedrivits systematiskt och i stor omfattning, varit inriktad på unga personer, och Anders har utnyttjat deras okunnighet och nyfikenhet, ska Anders gärningar sammantagna bedömas som ett grovt narkotikabrott. Se mål Hovrätten över Skåne och Blekinge. Erfarenheter av ärendet När ärendet slutligen var avgjort i hovrätten, hade vi en sittning med alla inblandade personer i ärendet. Detta gjordes för att diskutera och utvärdera vad som fungerat bra samt vad som kunde ha gjorts bättre. Nedan följer en kort presentation av de viktigaste erfarenheterna vi har tagit med oss. - Från början måste man ha en klar tanke och ett uttalat mål med ärendet så att man inte lägger ner kraft i onödan. - En person bör utses som ansvarig för ärendet så att all involverad personal vet vem man skall vända sig till under resans gång. - Åklagaren måste tro på denna typ av arbetsmetodik och spanare/utredare måste ha ett fortlöpande bra samarbete med åklagaren under utredningen. - Att ärendet tilldelas nödvändiga resurser i form av personal och tid för att kunna driva denna typ av ärende. - Använda sig av kriminalunderrättelsetjänsten för att få information och olika typer av teknisk hjälp. - Använda engagerad och driven personal som vill arbeta med denna typ av ärende, som inte är normalt arbete för en spanare. - Använda sig av bandspelare vid förhören eftesom bevisningen i ärendet till stor del handlar om förhörsutsagor. Till sist Förutom domen som avser grovt narkotikabrott på Anders så har ärendet genererat att 19 ungdomar lagförts för olika typer av narkotikabrott. Några av brotten är exempelvis smugglingsbrott, medhjälp till narkotikabrott, narkotikabrott genom innehav samt narkotikabrott eget bruk. Detta är en viktig del, men en minst lika viktig del är alla de nyupptäckta ungdomar som missbrukar cannabis som vi fått kännedom om under resans gång. Då menar jag inte bara de ungdomar som vi lagfört, utan även alla de namn på ungdomar som vi fått kännedom om och som kan tänkas missbruka cannabis. Det har framförts positiv kritik från sociala myndigheter och de är tacksamma för att de har fått kunskap om unga personer som missbrukar. De har även fått upp ögonen för att missbruket av cannabis är rätt så omfattande bland ungdomar i Nordöstra Skåne. Också en del föräldrar till missbrukande ungdomar som förekom i utredningen har i efterhand hör av sig till oss. Det har i dessa fall uteslutande rört sig om positiv kritik där föräldrarna är tacksamma för att deras ungdomars problem uppdagats tidigt, så att ungdomarna kan få hjälp och stöd för att ta sig ur missbruket. Sammanfattningsvis vill jag nog påstå att det finns många vinster med att köra ett ärende av denna typ. Om det är någon som vill ha mer information eller har några frågor är ni varmt välkomna att ringa rotelchefen Tommy Börjesson på tel eller Daniel Linder på tel SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 Håranalyser ett bra alternativ för att bevisa drogpåverkan eller styrka drogfrihet TEXT: GUNNAR HERMANSSON Analys av hårprover, för att upptäcka bland annat drogningar bakåt i tiden, är en effektiv men fortfarande relativt outnyttjad metod i polisarbetet. Håranalyser kan vara ett utmärkt komplement till blod- och urinprovsanalyser i vissa sammanhang. På Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping analyseras årligen tiotusentals blod- och urinprover på uppdrag av polisen i olika brottmål. Vanligtvis gäller det misstanke om eget bruk av förbjudna substanser som narkotika och anabola steroider, och en hel del ärenden avser rattfylleri eller drograttfylleri. En mindre men ökande mängd prover är tagna vid misstanke om frivilligt eller ofrivilligt drogintag i samband med våldsbrott och drogningar. Det är särskilt i det senare fallet som håranalyser är tillämpliga, eftersom det här, av olika anledningar, ibland förflutit någon eller några veckor sedan brottstillfället innan provtagning sker. Håranalyser kan påvisa och ungefär tidsbestämma drogintag som skett flera månader tillbaka. Metoden uppmärksammas allt mer av polismyndigheterna, som fram till mitten av juli i år hade skickat in 21 ärenden med begäran om håranalys. Kemisterna Malin Forsman och Robert Kronstrand behandlar hårprover som skickats till Rättskemiska avdelningen för droganalys. Foto: Gunnar Hermansson Analysmetoderna har blivit känsligare Kemisten Robert Kronstrand berättar att man på Rättskemiska avdelningen forskat fram metoder för droganalys i hårstrån sedan Från år 2000 började man analysera hårprover som kom från rättmedicinska obduktioner vid fall där man misstänkte att dödsorsaken kunde vara överdos av narkotika eller andra gifter. Även vid rättspsykiatriska undersökningar har håranalyser använts för att undersöka eventuell droganvändning i förfluten tid. Under 2000-talet har analysmetoderna efterhand förfinats och gjorts mycket känsligare än tidigare genom den nya LCMSMS-tekniken. Med håranalyser kan numera enstaka intag av en enda tablett påvisas flera månader efter intag. De nya instrumenten används också för blod- och urinprovsanalyser och kan där påvisa drogsubstanser i mindre mängd undersökningsmaterial än tidigare. Vi har metoder för att i hårstrån spåra de fyra vanligast förekommande bensodiazepinerna diazepam, alprazolam, klonazepam och flunitrazepam, säger Robert Kronstrand. I övrigt kan vi i hår detektera ungefär samma substanser som går att se i blod och urin, förutom GHB och anabola steroider. Om dessa substanser behöver analyseras i hår, finns utländska laboratorier, berättar Robert Kronstrand vidare. Nackdelen är att analyserna blir förhållandevis dyra, minst 5000 kr styck. Tagning av hårprov Rättskemiska avdelningen tillhandahåller ett enkelt provtagningsset med anvisningar, som bör användas när man beslutat sig för att ta hårprov. Sedan man kammat bort lösa hårstrån klipper man av en liten hårbunt, hårlock, alldeles intill hårbotten. Därefter viker man in hårlocken i en av de tre foliebitarna som finns i provkuvertet. Ytterligare två hårlockar ska klippas av och vikas in i folie. Sedan nödvändiga 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 3-10

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Storskaliga cannabisodlingar i svenska småhus Polisen i norra Skåne slog till mot tolv större marijuanaodlingar inomhus under sommaren 2008. Det har sedan

Läs mer

Åhörarkopior från konferens om Cannabis risker och åtgärder, den 25 april, 2017 (Nationella Cannabisnätverket) Ulf Guttormsson.

Åhörarkopior från konferens om Cannabis risker och åtgärder, den 25 april, 2017 (Nationella Cannabisnätverket) Ulf Guttormsson. den april, 17 (Nationella nätverket) användningen i Sverige och övriga Europa Upplägg Ulf Gu'ormsson CAN Konferens om cannabis; risker och åtgärder Stockholm, april, 17 Nationella cannabisnätverket Tillgänglighet/utbud/marknad

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa

Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa Ulf Guttormsson CAN Konferens om cannabis; risker och åtgärder Huddinge, 10 mars, 2016 Nationella cannabisnätverket Upplägg Tillgänglighet/utbud/marknad

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Utvinning av THC från Fiberhampa

Utvinning av THC från Fiberhampa Utvinning av THC från Fiberhampa Intern rapport droganalysenheten, 2006:1 MariAnne von Wachenfelt Lena Johansson INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 1 2 BAKGRUND... 1 2.1 Lagstiftningen... 1 2.2 Vanliga uppfattningar

Läs mer

FRAMTIDEN. Sprida informationen Utbilda ungdomar och lärare Ungdomsorganisationer Media Fråge-app Utvärdera

FRAMTIDEN. Sprida informationen Utbilda ungdomar och lärare Ungdomsorganisationer Media Fråge-app Utvärdera PROJEKTETS MÅL Minska användandet av narkotika Analysera och beskriva konsekvenserna för miljön Skapa ett starkt nätverk Publicera materialet Initiera mer forskning FRAMTIDEN Sprida informationen Utbilda

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket Smuggling via datorn Sofia Hellqvist, Tullverket Tullverkets verksamhet Fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas (tullhantering)

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Håkan Leifman CAN Sverige mot narkotika, Landskrona 1-2 oktober 2015 Upplägg: Användningen i Sverige Cannabis Nätdroger Totalanvändning Fokus på unga men

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Datum Dnr Sida 1 (28) Utvecklingscentrum Malmö Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Denna rapport har tagits

Läs mer

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien:

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien: Opiumrökande dam, Carlo Sarra (ca 1890) Vad är en drog? Nationalencyklopdien: substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Vissa droger är lagliga:

Läs mer

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping SAD:s forskarmöte i Uppsala 21-22 november 2013 Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll MD, överläkare Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Hårprov i körkortsärenden

Läs mer

Cannabis i Europa & Sverige

Cannabis i Europa & Sverige Cannabis i Europa & Sverige Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Cannabiskonferens, Linköping 14 april, 2011 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Intresseorganisation, med

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN ANDT-Samordning Nätverksträff, Stockholm 21 maj 2014 Upplägg CAN:s cannabis-pm - Konsumtionsdata Fråga på! (Spice) (Utbudssidan) www.can.se

Läs mer

Brott till Tullens kännedom 2001-2014

Brott till Tullens kännedom 2001-2014 Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark År 214 kom sammanlagt 9 789 brott till Tullens kännedom (213: 1 724). Minskningen av mängden tullbrottbrott har först och främst berott på att utredningen

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER

INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER Till dig som förälder. Detta är ett faktablad om cannabis, spice och nätdroger. CANNABIS Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012 1 213-9-12 Kartläggning av narkotika i Norrköping för 212 SOCIALKONTORET, BEROENDEKLINIKEN OCH FRIVÅRDEN, NORRKÖPING SAMMANSTÄLLD AV BRITT BIRKNERT SOCIALKONTORET 213-9-1 2 Kartläggning av narkotika i

Läs mer

Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun

Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun Du jer l ä v v! själ Ställer du upp? Det är lätt att få tag på narkotika. Undersökningar i skolor visar också

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Den nya narkotikalagen får lite beröm, men mest kritik. Förstörandelagen är bra medan klassningen av nya preparat tar för lång tid. Livsfarliga droger kan säljas

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner

Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE NARKOTIKA PÅ KROGEN Vad tittar man efter?? Första intrycket Lugn, rastlös, dominant, uppjagad Rörelsemönster Yviga rörelser, kontrollerad, grimaserande, talet Uteslut

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2014 B 1062-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART G Y Ombud och offentlig försvarare: Advokat B-G H SAKEN

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

03.12.2010 15:04 www.questback.com. Studenter och narkotika 2010 1

03.12.2010 15:04 www.questback.com. Studenter och narkotika 2010 1 Studenter och narkotika 2010 1 1. Kön Proc ent 100,0 % 1 Kvinna 2 Man 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 57,3 % 42,7 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 2 Aktuell 450 N Studenter och narkotika 2010 2 2. Vad

Läs mer

Gröna blad blir miljardaffärer

Gröna blad blir miljardaffärer Gröna blad blir miljardaffärer 1 Svara på frågorna. 1. Varför blev kokain en sensation i början av 1800-talet? Man trodde att det kunde bota alkoholister och kunde användas som bedövningsmedel. 2. Vad

Läs mer

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen.

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen. Grundat 1636 Tillhör Finansdepartementet 2 160 anställda Brottsbekämpning / Effektiv Handel GD: Therese Mattsson Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Håkan Hansson Tullverket KCGM

Håkan Hansson Tullverket KCGM PANGEA IV Håkan Hansson Tullverket KCGM Pressmeddelande 2011-09-27 kl. 14.00 Samordnad internationell insats mot olagliga läkemedel Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har

Läs mer

Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom

Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom Debattören: Oljan medicinerade Andreas med två gånger om dagen och den gav effekt. De fysiska och psykiska problemen minskade, han kunde gå

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

APPENDIX. till rapporten. Polisens arbete mot narkotika. Stefan Holgersson

APPENDIX. till rapporten. Polisens arbete mot narkotika. Stefan Holgersson APPENDIX till rapporten Polisens arbete mot narkotika Stefan Holgersson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Linköpings universitet 58183 Linköping Syftet med exemplifieringarna

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Internationell jämförelse

Internationell jämförelse Diagram 26. En internationell jämförelse. ESPAD-undersökningen genomförd 2003 Andelen elever motsvarande åk.9 som någon gång provat narkotika Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten)

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-10 ÅM 2011/6225 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-26 B 4283-11 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JL./.

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

www.krogarmotknark.se

www.krogarmotknark.se KROGAR MOT KNARK ÄR ETT NATIONELLT NÄTVERK BESTÅENDE AV REPRESENTANTER FRÅN KROGEN OCH MYNDIGHETER I 21 KOMMUNER KROGAR MOT KNARK ARBETAR FÖR ATT MINSKA OCH FÖRSVÅRA ANVÄNDANDET AV NARKOTIKA I KROGMILÖ

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra

Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra BESLUT Sida 1 (6) Bitr. tillsynschef Susanne Kaevergaard Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra Riksåklagarens

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Narkotika och dopningsmedelbeslag

Narkotika och dopningsmedelbeslag På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Beslagsstatistik

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och köpte 500 stycken. I dag finns 24 000 sparrisplantor

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer