Nr 5. Oktober Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24"

Transkript

1 Nr 5. Oktober 2001 Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

2

3 Vikande betäckningssiffror Årets förhandlingar med staten viktiga för framtiden De svenska avelshingstarnas betäckningsresultat år 2001 har nu summerats på STC:s registreringsavdelning. Med några för sent insända språngrullor att ta hänsyn till kan man slå fast att betäckningssiffrorna sjunker. Prognosen tyder på en nedgång med knappa 10% och en totalsiffra på drygt betäckta ston inklusive fryst sperma. Trenden från tidigare år att fryssperman bibehåller sin popularitet och t o m ökar något håller i sig. Fördelningen mellan de olika prissegmenten är i princip oförändrad. Pine Chips inträde på arenan gör dock att hingstar med fölavgift på > kr ökar något procentuellt. Även hingstar i prisklassen kr samt kr ökar, men här finns fog att misstänka att orsaken till de upprätthållna siffrorna delvis beror av konstlade metoder. Det är ibland trist att bli sannspådd, vilket undertecknad blivit genom såväl en varning för lågkonjunktur som en vildvuxen flora av rabatter på fölavgifter från tidigare utgåvor av tidningen. Eftersom antalet hingstar i de högre prissegmenten ökat de senaste åren samtidigt som lågkonjunkturen börjat synas blev desperationen under sommaren stor hos vissa h i n g s t ä g a r e. Rabatterna och rykten om rabatter har surrat intensivt från tiden efter Elitloppet. Hingstar i kr klassen lär ha sålts med kraftig rabatt av hingstägare som försöker rädda sin kalkyl och fylla sina hings t a r. Kortsiktigt bra för stoägarna förvisso, men sannolikt kommer importen av högklassiga hingstar till Sverige de närmaste åren att upplevas som en torkande rännil. Antalet fullbokade hingstar, utan stora rabatter eller ava n c e rade hokus pokus-övningar i språngrullan, inskränker sig till ett fåtal med Alf Palema, Spotlite Lobell, Super Arnie och Turbo Thrust i spetsen. Alla dessa har dock ägare med branscherfarenhet som inser att hela avelsmarknaden förlorar i tillförlitlighet om man rabatterar friskt.rykten om rabatter på en specifik hingst påverkar ju även uppfödarens pris vid försäljning som 1,5-åring i hög grad, vilket lågkonjunkturen gav klara besked om! Med Kriterieauktionen nyligen av k l a rad känns pessimismen påtaglig och f ramtidstron låg hos landets u p p f ö d a r k å r. Trots mycket hög klass på hästarna, som till en del begränsade prisfallet, fick säljarna ändock vidkännas en nedgång, vilket man i Frankrike och Italien klarade sig från. Bland många och kända orsaker till nedgången så har svenska hästägarna inte samma monetära villkor som de italienska och franska kollegorna. Det påverkar naturligtvis viljan att äga häst om förutsättningarna skiljer sig så markant mellan Sverige och Italien respektive Fra n k r i k e. Många aktiva såväl uppfödare, tränare som hästägare u n d rar över basorganisationernas ställningstagande inför årets totoförhandlingar. K raven på ett av k a s t- n i n g s k rav om 10% på omsättningen inom max 5 år till de aktiva står fast från basorganisationerna inför årets statliga förhandlingar samt ATG:s budgetarbet e. Glädjande nog har STC:s förhandlare tydligt uppfattat tongångarna bland de aktiva och från basorgan i s a t i o n e r n a. Det har utmynnat i mycket höga och självrannsakande krav på sig själva inför förhandlingarna med staten. Travhästuppfödaren hoppas även att ATG:s styrelse samt VD: Bengt Jönsson antagit utmaningen att göra ATG till ett företag med samma avkastningskrav som andra framgångsrika företag vilka arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Grunden till ATG:s bildande var ju som bekant att effektivisera och skapa en livskraftig travsport. Basorganisationerna skall under hösten göra sitt för att påverka utfallet i förhandlingarna i önskad riktning. Med gemensamma krafter för travsportens bästa bör då på några års sikt målet om 10% på omsättningen till de aktiva kunna uppnås! Ove Konradsson Innehåll nr 5/01 Ledaren 3 Fölets avvänjning 4 Räcker ett handslag? 8 Stefan Tarzan Melanders inhopp En verkligt god kamrat 12 Stig Ahlberg har avlidit 13 ASVT lyfter på hatten för Tore Johnsson 15 Hingstdepån informerar 17 Statistik 21 Trottex 24 Full fart på visningen - Kriterieauktion 2001! 26 Krafft informerar 28 3

4 Fölets avvänjning erfarenheter, tips och idéer Hösten är här tid för avvänjning! Foto: P&R Avvänjning av de unga fölen utgör en stor påfrestning på alla inblandade i kedjan. Störst är påfrestningen naturligtvis för fölet och stoet, men även för ägaren kan avvänjningen vara en prövningens tid. Travhästuppfödaren kommer i denna artikel att ge råd och tips samt delge idéer från erfarna uppfödare kring avvänjningen och dess problem. 4

5 Otaliga är modellerna för avvänjning utan egentlig och fast indelning mellan de olika lösningarna. Travhästuppfödaren dristar sig ändå till att dela upp de olika handlingssätten i fyra grundmodeller med varianter som går in i varandra: 1. Abrupt avvänjning Fölet skiljs abrupt från modern och får normalt inte träffa henne därefter. I vissa varianter får stoet och fölet träffas 1-2 gånger per dag de fem första dagarna för att dia och därigenom minska risken för att stoet skall få juverinflammation. 2. Successiv avvänjning Fölet skiljs stegvis från sin moder under en tidsperiod som normalt är 2-6 veckor. Hos en del uppfödare utsträcks perioden mycket längre, ända upp till 3-4 månader. Vanligast är att fölet och stoet placeras i separata boxar under natten och att de får tillbringa dagarna ihop. Efter 1-2 veckor får fölet stå kvar i sin box även under dagen medan stoet går ut i hagen för att sedan endast träffas en kort stund på kvällen för att dia i samband kvällsutfodringen. Nästa steg är att stoet och fölet inte träffas mer och om möjligt flyttas stona/fölen så att de ej längre har ögonkontakt med sina föl/mödrar. Slutförd avvänjning kan anses uppnådd när ston och föl kan gå i separata hagar utan att inverka på varandra. 3. "Tio små negerpojkar" Eller som det står i amerikanska tidskrifter "Ten little boys". E n metod som egentligen är ett mellanting mellan abrupt samt successiv avvänjning som används mycket i Amerika och som alltfler svenska stuterier tillämpar. Principen är att man från en flock ston med föl under en period uppgående till max två månader stegvis plockar bort mödra r n a. M a n flyttar helt enkelt 1-5 st av de äldsta fölens mödrar från flocken till en annan hage eller stall utom synhåll från flocken. Efter ytterligare ca en vecka flyttas nästa 1-5 ston bort osv. t i l l s endast ett sto återstår som även hon tas bort eller eventuellt Kraftfoder kan ges via sk Creepfeeding-utfodring eller krubbor med galler där endast fölen kommer åt fodret. Foto: P&R ersätts med en äldre snäll va l a c k eller sto som blir gruppens "dagisf r ö k e n ". 4. Naturlig avvänjning Grundar sig på att hästarna själva får välja avvänjningstidpunkt, d v s det liknar i hög grad deras naturliga beteende. Normalt stöter det dräktiga stoet bort sitt fjolårsföl mellan 9-12 månaders ålder och gallston kan dröja upp till 1,5 år. Denna metod har fått allt fler anhängare hos mindre uppfödare i Sverige som har en anläggning som kan klara upplägget ur arbets-,och stallsynpunkt. En viktig skillnad jämfört med övriga metoder är avseende utfodring att modern tilldelas tillräckligt med foder. Det är särskilt viktigt om hon är dräktig. I foderstaten måste alltså tillägg göras för såväl dräktighet som digivning för att stoet ej skall magra. Avvänjningsålder Avvänjningsålder är ett omdebatt e rat ämne uppfödare emellan. Enligt traditionen när hästarna nyttjades i jord- och skogsbruk gjordes det av praktiska skäl vid 4-6 månaders ålder. Denna ålder används fortfarande bland många uppfödare i såväl Nordamerika som Sverige. Med dagens uppfödningsmetoder finns dock inga tvingande skäl för att genomföra avvänjningen så tidigt. Vilken tidpunkt man väljer beror ofta på inhysningssätt. Är avsikten att fölen skall gå i lösdrift måste avvänjningen ske samtidigt (om inte "tio små negerpojkar tillämpas") för att undvika att hackkycklingar skapas. Att avvänja de yngre fölen senare och sedan släppa in dem i en befintlig grupp i lösdriften är absolut ej tillrådligt! Generellt skall avvänjning heller aldrig ske före fyra månaders ålder. Risken är annars inte ringa för att dessa små blir mobbade och tom får beteendestörningar. Skall metod 1 eller 2 användas rekommenderas 5-7 månaders ålder på fölen och att avvänjningen påbörjas i novemberdecember. Foder till fölet Det är viktigt att fölet under tiden med sin mor tillvänjs att äta kra f t- foder och grovfoder. Om fölet redan innan avvänjningen är va n vid fodret det får efter separa t i o- nen minskar de mindre i vikt än de annars gjort. K raftfoder kan ges antingen via sk Creepfeeding- 5

6 Med dagens uppfödningsmetoder finns inga tvingande skäl för att genomföra avvänjningen för tidigt. Foto: Tomas Thell u t f o d r i n g, krubbor med galler där endast fölen kommer åt fodret eller i samband med att fölet står ensamt i sin box (läs metod successiv av v ä n j n i n g ). Efter avvänjningen är det viktigt att fölen får analyserat grovfoder av högsta kvalitet samt kra f t f o d e r lämpligt för unga föl enär deras proteinbehov i relation till energibehovet mätt i MJ är högt. Normalt bör foderstaten ha relationen 8-10 gr smältbart råprotein/mj för nyss avvanda föl fram till att de är månader. Foder till stoet På i princip motsatt sätt skall stoet utfodras, vilket är ett problem som kan lösas enligt ovan.stoets kraftfoderstat bör minskas successivt under sista två veckorna före avvänjning för att vid avvänjningstidpunkten vara noll. Detta för att minska risken för juverinflammationer p g a för stor mjölkproduktion. Genom att strypa kraftfodret ges stoet en naturlig signal att sina sig själv. Har man grovfoder med olika näringsinnehåll kan man med fördel ge stona ett något svagare foder avseende protein och energiinnehåll under avvänjningen. Ett annat bra alternativ kan vara att släppa dem på höstbete. Under hela processen är det mycket viktigt att man palperar stonas juver minst en gång per dag. Detta för att undersöka att juvret inte är för hårt eller blir varmt. Om juvret är för hårt bör man antingen handmjölka eller låta fölet dia ur en eller ett gånger. Blir juvret varmt, ömt och mycket hårt har stoet sannolikt fått j u v e r i n f l a m m a t i o n. Veterinär bör då tillkallas. Stoets foderstat när hon gått i sin (juvret är slappt och i h o p d raget) bör beräknas och anpassas för lågdräktighet. Självklart skall ett bra grovfoder vara grunden och lejonparten i en sådan foderstat. Bra staket Slutligen önskar Trav h ä s t u p p - födaren uppmärksamma behovet att ha bra staket i samband med av v ä n j n i n g e n. Fölen bör helst första tiden under och efter av v ä n j- ningen vistas i en hage med fast staket i form av träslanor eller stålrör i kombination med kra f t i g t e l s t ä n g s e l. Särskilt viktigt är det om man har övriga hästar och i synnerhet fölstona inom synhåll för fölen. I princip kan va r j e gnäggning uppfattas som ett lockrop som gör att ett föl försöker springa igenom eller hoppa över s t a k e t e t. Fölen kan också bli rädda för va ra n d ra och av den anledning g ö ra utbrytningsförsök. Har man ett starkt, högt och rejält staket minskar risken för att fölen skadar sig i samband med att de bryter sig ur eller blir sparkade om de kommer in i en hage med andra hästar. Ove Konradsson Vill du läsa mer om avvänjning kan du läsa Ulrika Lundbergs artikel från Travhästuppfödaren nr

7 ASVT:s fortbildningskurs för seminassistenter 21/11-22/11 på Kongressen, Solvalla. ASVT:s fortbildning för seminassistenter fortsätter hösten 2001 med kurs och Solvallakväll samt V64. Kursens föreläsare håller yppersta klass. Vi nämner svenske Mats Troedsson från University of Minnesota expert och auktoritet i USA på stoets gynekologi, livmoderrelaterade problem samt spermahantering. Medverkar gör också Susanne Demmers SLU (problem hos unga föl), Kerstin Darenius (stoets fertilitet), ATG:s VD Bengt Jönsson, E Q - s o f t som förevisar nya stuteridatasystemet mm. Moderator är Flyinges erkänt kompetenta chefsveterinär Anders Gånheim. KURSAVGIFT: moms (kursen är avdragsgill). I kursen ingår föreläsningar, förmiddagskaffe onsdag och torsdag, lunch onsdag och torsdag samt 2 rätter middag inkl läsk/lättöl och kaffe onsdag kväll i samband med V64, inträde på Solvalla samt program. ANMÄLAN: Senast den 9/11 klockan Betalning är detsamma som anmälan Vi har max 130 platser så förts till kvarn gäller (kursen 1999 blev snabbt fullbokad. Du kan anmäla dig genom att betala till Pg: eller Bg: BOENDE: Ordnas av kursdeltagaren själv. ASVT Info AB har prel bokat rum på Welcome Hotel. Ring Welcome Hotel på telefon och boka i ert namn senast 2/11. När ni bokar skall ni ange ASVT Info:s rum samt ange bokningsnummer Ni betalar sedan ert rum själva vid utcheckning (ingen fakturering kommer att ske). ASVT tar inget betalningsansvar för rummen. Priset är: E n k e l r u m inkl frukostbuffé 1095 inkl moms, Dubbelrum inkl frukostbuffé 1245 kr per rum (615 kr/person) inkl moms. Övriga Hotellalternativ är : Scandic Hotel Bromma Flyghotellet i Bromma Det finns även billigare vandrarhemsalternativ hos STF Jakobsberg/Barkaby Långholmen (fd fängelse) Af Chapman (båt) Zinkensdamm Vid frågor ring ASVT på Välkomna!

8 Att köpa och sälja häst Räcker ett handslag? Att göra upp en hästaffär kan verka lätt från början men kan bli komplicerat efteråt om inget avtal finns skrivet. Skulle av någon anledning köparen vilja reklamera köpet (hästen) p g a fel eller yrka återgång av köp är det fördelaktigt om ett skrivet avtal reglerar vad som gäller. Foto: Cleas Kärrstrand, P&R 8

9 Travhästuppfödaren vill genom referat från boken Köpa och sälja häst (E.Fock & P. Adler, Natur ock Kultur 1994) ge kortfattad hjälp om vilka lagar som reglerar köp och försäljning av häst Lagar som reglerar Det finns ingen speciell lagstiftning för hästköp utan köplagen och konsumentköplagen är tillämpliga, vilka reglerar varutransaktioner allmänt. Köplagen är dispositiv vilket innebär att köpare och säljare har full frihet att sinsemellan avtala villkoren för köpet. L a g e n säger inget om avtalets innehåll så länge det uppfyller de krav på skälighet som ställs genom av t a l s l a g e n. Av t a l s - lagen bygger i huvudsak på heder och trovärdighet. Konsumentköplagen har ett antal tvingande regler till köparens fördel eftersom en köpare som inte är yrkesmässigt verksam inom handel ofta hamnar i underläge gentemot en yrkesmässig säljare. Vilken lag gäller när: a). säljaren är näringsidkare och köparen är näringsidkare Köplagen. b). säljaren är näringsidkare och köparen är privatperson Konsumentköplagen. c ). säljaren är privatperson och köparen är privatperson Köplagen. d ). säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare Köplagen. För att konsumentköplagen skall vara tillämplig, krävs det att köparen köper hästen såsom privatperson för enskilt bruk. Handel med Foto: Bildarkivet travhästar faller oftast utanför, då syftet med att köpa/äga en travhäst är att den ska springa in pengar då handlar det inte om enskilt bruk utan köplagen gäller. Undersökningsplikt Köplagen förutsätter att köparen i någon mån undersöker hästens lämplighet för sitt ämnade a n v ä n d n i n g s o m r å d e. Han kan då inte senare häva köpet på grund av fel som han normalt borde ha notera t. Detta gäller i synnerhet om köparen av säljaren uppmanas att undersöka hästen. Han får endast påtala s k dolda fel. Han är vidare skyldig att ta del av den information som säljaren lämnar. Vid t ex Trottex auktioner hänvisas köparen till röntgenutlåtande och veterinärintyg som anslagits på hästens box och kan då inte senare yrka återgång för fel som framgått av denna i n f o r m a t i o n. Även om ett mindre synligt fel såsom t ex ett överben inte tagits upp på veterinärintyget kan detta inte resultera i reklamation då veterinärintyget inte fråntar köparen ansvaret att besiktiga hästen, och felet är inte dolt. Upplysningsplikt Säljaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter om hästen. Detta gäller såväl ägareförhållanden som bruksegenskaper och hälsa. Säljaren har också upplysningsplikt gentemot köparen. Han är skyldig att delge köparen alla uppgifter om egenskaper, sjukdomar eller skador som kan 9

10 begränsa hästens brukbarhet inom dess rimligen tilltänkta användningsområden. Vid eventuella fel hos hästen är köparen skyldig att underrätta säljaren inom rimlig tid efter det att felet upptäckts. Felet skall vidare p r e c i s e ras tydligt. Om felet kan avhjälpas genom en enkel åtgärd t ex en okomplicerad och riskfri operation är köparen skyldig att pröva denna möjlighet. Säljaren skall härvid betala kostnaderna Reklamera i tid Vid fel på hästen måste köparen yrka på prisnedsättning eller hävning av köpet reklamera inom rimlig tid. Max två år från inköpsdatum gäller om ingen annan uppgörelse träffats genom avtal. Felet måste ha funnits redan vid köpet och det är köparen som har bevisbördan. För att hävningsrätt skall föreligga måste felet vara väsentligt, d v s påverka hästens bruksvärde. Vid Trottex auktioner sker tidpunkten för överlåtelse av hästen vid klubbslaget och därmed övergår ansvaret till köparen. Dolda fel Felet måste ha funnits vid köpet om detta skall kunna hävas. Tidpunkten då felet upptäcks samt veterinärens möjlighet att fastslå hur och när det uppstått blir därför viktig. Medicinska dolda fel som inte märks förrän hästen utsätts för hårdare ansträngning (osteochondros, vissa allergier, kroniska skador i samband med virusinfektion, vissa åkommor i andningsorganen och vissa förändringar i hjärtat) undantar inte hävningsrätten. Även om säljaren är ovetande om felet eller hästens disposition för felet har köparen rätt att häva köpet. Mot dolda fel är det svårt att gardera sig då en skada/fel inte ersätts av försäkringsbolagen om den förelegat, d v s redan fanns där när försäkringen tecknades. Har felet uppkommit efter födseln men ändå varit dolt och uppdagats senare ersätts det av försäkringen i det fall hästen varit försäkrad i samma bolag under obruten tid innan skadetillfället. En obruten försäkring som följer hästen genom livet ger därför ett maximalt försäkringsskydd. Avtal finns hos ASVT Säljer man som uppfödare en travhäst (säljare och köpare är näringsidkare) utan skriftliga avtal gäller köplagen med 2 års reklamationstid för dolda fel. I allt större utsträckning används ASVT:s avtal vid försäljning där det går att begränsa tiden för reklamation precis som tillämpas på Trottex auktioner. På detta sätt skyddas säljaren mot ev. reklamationer långt fram i tiden räknat från försäljningsdatum och likviden kan omsättas i nya hästar/fölavgifter. Försäkring För köpare och säljare finns viss chans att gardera sig ekonomiskt mot dolda fel. Idag finns dolda-felförsäkringar att teckna hos flera försäkringsbolag. Dessa används mestadels på ridsidan där det ofta är ett förhållande mellan näringsidkare och privatperson, d v s konsumentköplagen är tillämplig. G ä l l e r köplagen är det förstås bättre att r e g l e ra reklamationstiden genom ett skriftligt av t a l. Detta förtar givetvis inte nyttan med att ha sin häst försäkrad. Ulrika Lundberg Foto: Cleas Kärrstrand, P&R 10

11

12 Stefan Tarzan Melanders inhopp i auktionsdebatten A rtikeln i Expressens spelbilaga den 21 september andades sann " Tarzan entusiasm" men tyvärr även brist på faktaunderbyggnad avseende de svenska auktionerna. Självklart har Stefan Melander rätt i att Sverige behöver en auktionsarena värd en travnation som anser sig tillh ö ra de betydande. Trottex har under en längre tid arbetat för att få en arena till stånd och har inlett ett samarbete med Solvalla om det. D e t vansinniga i att det under pågående auktion tävlas på flera banor utöver den som kör DD samt att banorna, STC och Trottex inte för länge sedan uppnått en för hela travsporten fung e rande lösning kan Trav h ä s t u p p - födaren också ta Stefan Melander i hand på. I denna fråga har Tr o t t e x under flera år jobbat för att få tävlingsfria dagar. Angående dessa sakfrågor är vi alltså fullständigt överens! Fort men fel När vi sedan kommer till Tarzans påståenden om ASVT och Trottex anar man att artikeln är skriven med hjälp av den farliga,men ack så vanliga, "fort men fel pedagogiken". Tarzan är en gudabenådad tränare, skicklig hästmänniska och duktig fotograf. Att begära att karln dessutom skall behärska journalistyrkets alla hemligheter, där insamlande av fakta är en, kan man inte begära. Travhästuppfödaren nöjer sig därmed att kommentera de felaktigheter om Avelsföreningen som fanns i Expressens artikel. 1. Tarzan har rätt i att Trottex fakturerar säljarna och köparna belopp avseende anmälningsavgifter och provisioner, som tillsammans utgör stora pengar. 2. Trottex är ett företag ägt av landets uppfödare. I fjol, när intäkterna översteg kostnaderna inom vissa av medlemmarna vid stämman givna ra m a r, betalades dessa vinstmedel tillbaka till säljarna. Varje säljare som bjöd ut sin häst på Kriterieauktionen erhöll 500 kr i återbetalning vid årets s l u t. Trottex klokhet övergår därmed " Tarzans" förstånd så till vida att företaget inte gör vinster på sina egna m e d l e m m a r. Målet är att med tillgängliga medel göra det bästa med de medel som finns avseende auktionsl o k a l e r, a r ra n g e m a n g, trivsel och säker administration för såväl köpare som säljare. B a ra marknadsföring, produktion av auktionskatalog som väger närmare ett kilo, porto för närmare ex av densamma samt auktionsarenan kostar stora pengar. Travhästuppfödaren tror att när företagaren Stefan Melander inhämtat fakta och givit auktionsekva t i o n e n samt dess ekonomi några minuter, s å är tipset att vi är helt överens även i dessa frågor! 3. Auktionskatalogen utkommer 6 veckor före auktionen, just för att det skall finnas gott om tid att besiktiga hästarna samt rekrytera nya hästägar e. Även om det säljs många (alltför många?) hästar koncentrerat under ett fåtal dagar, så finns det en tra d i t i o n i många travländer världen över att ordna auktionsförsäljningen på detta s ä t t. Rekrytering av ny hästägare, s o m är villiga att satsa pengar på en ungh ä s t, måste va ra ett långsiktigt arbete för såväl travtränare som uppfödare. En verkligt god kamrat En hedersman och hedersmedlem, Stig Ahlberg, har lämnat travhästuppfödarnas led. Stig Ahlberg kom att betyda väldigt mycket för arbetet i Av e l s f ö r e n i n g e n (ASVT) under många år genom sitt engagemang för alla uppfödare. Redan vid årsstämman 1972 på S o l va l l a, då föreningen omstartades och omformades, deltog Stig och valdes något år senare in i styrelsen, i vilken han arbetade fram till 1991, det år Stig fyllde 70. När jag skriver arbetade, menar jag det verkligen. Stig engagerade sig djupt i de flesta frågor och kom ofta inte bara med synpunkter utan också med konstruktiva förslag. Han deltog aktivt på olika möten och på våra stämmor. Genom sitt stora kunnande som journalist och erkänt skicklig stilist, var det för mig som sekretera r e mycket skönt att alltid kunna be Stig korrekturläsa ledaren och andra skrivelser och han gjorde det gärna. Dessutom var det inte oväsentligt att han slipade av de vassaste kanterna. Hemmet på Rilanda stod alltid öppet och logi med nattamat och frukost för sekreteraren belastade inte Avelsföreningens kassa. Vi kamrater i ASVT minns Dig, Stig, som en verkligt god kamrat med föreningen och dess medlemmars bästa för ögonen. Elis Ljungek 12

13 In Memorian Stig Ahlberg Förre chefredaktören Stig Gillis Ahlberg på Rilanda Gård har i en ålder av 81 år avlidit efter en längre tids sjukdom. Stig Ahlberg var en framstående journalist, som älskade tidningsvärlden. Han ville leva i den och de gånger han kom och besökte oss på Travronden var hans ingenium livligt, engagerat och intensivt. Stig Ahlberg var också en äkta liberal. För honom finns inga kompromisser i hans strävan att bidraga till ett liv i andlig och kroppslig frihet för jordens folk. Som ung journalist var Stig närvarande vid rättegången mot krigsförbrytarna i Nürnberg och de erfarenheter han där gjorde lämnade aldrig honom i riktig ro. Stig Ahlberg var många människors och alla djurs vän. Sedan unga år uppfödde han airdaleterriers under kennelnamnet Ragtime. H a n blev en dominant som företrädare för rasen i hela hundvärlden. M e d sin tik Dinah segrade han i England när man firade airdalerasens 100 års jubileum. Hans champions hemma i Norden syntes otal i g a. Hans av e l s u r val och etik präglades starkt av hans djurvänlighet och respekt för livet. Rilanda gård Tillsammans med sin hustru Vivian, en gång framstående dressyrryttarinna, köpte Stig Ahlberg i början på 1960-talet Rilanda Gård, n ä ra Rimbo. Där etablerade han både ett travstuteri och en kennel, som han delade med sin hustru, lika stor med sina mellanpudlar som Stig Ahlberg med sina airedales. Stuteriet inleddes löftesrikt med köpet av fransyskan Nacelle F, s o m var en lysande stayer med segra r i bland annat Fyra Kilometer och Leonard C. Pe t e r s o n - B r o d d a s M i n n e s l ö p n i n g. Efter hand ökades antalet ston på stuteriet och de inhandlade även hingsten Charm R o d n e y. I dennes första kull kom Felix Ri, trea i Kriteriet och tvåa i Trav d e r b y t. Genom åren skickade Rilanda ut åtskilliga travare som hävdade sig väl i en stegra n d e k o n k u r r e n s. Deltog med liv och lust När Avelsföreningen för den svenska varmblodiga travhästen nybildades deltog Stig Ahlberg med liv, lust och idéer. Hans käpphäst var de tioprocentiga uppfödarepremierna men även hingsthållning i Avelsföreningens regi låg honom varmt om hjärtat. Han bidrog med goda råd kring publicitet och har var en förenande länk i de stunder kamraternas åsikter gick alltför vitt isär. Stig Ahlberg var sina vänners trofaste vän. Hans skarpsinne och ibland korta stubin han påminde om sina terriers gav en attraktiv blandning. Att följa med Stig till en hundutställning med två hundar av championklass var en upplevelse. Aforismer korsade va ra n d ra och stämningen steg högt närvi kom hem till Rilanda efter en vunnen seger. Då gick vi båda en rond med Johnny Walker. Älskade England Stig Ahlberg var en ivrig läsare av dagstidningar och av litteratur i olika former. Han hyste djupt intresse både för travare och fullblod och under sina många resor till det älskade landet England stack han näsan djupt i boklådornas skrymslen på jakt efter någon hippologisk eller kynologisk raritet. Stig Ahlberg skrev under mer än 40 år i varje utgåva av en rättfram och personlig krönika kring hundsportens fataliteter. Ingen skonades men ingen skändades heller i dessa sirliga betraktelser av mannen i tweedkavaj och klubbslips, givetvis köpta på Harrods i London. Gästskribent Som gästskribent i Trav och Galoppronden visade Stig A h l b e r g s t o ra kunskaper om hästsportens v ä r l d. Med akademisk logik försvarade han hästägarnas rätt (plikt) att hålla egna tävlingsfärger och visade i en rad exempel på att de tränarepyjamas som idag nivellera r t ravsporten ingalunda gör hästarna tydligare för publiken. Hans åsikter har i kollega Harper Carlström och denne skrivare två av sina s ä k ra supporters. Stig Ahlberg har av Kennel-klubben tilldelats dels Hamilton-plaketten dels blivit hedersledamot av sagda organisation. Till Hedersledamot har han också utnämnts av Avelsföreningen (ASVT). Han har lämnat oss, vännen Stig Ahlberg. Ett fullt, långt liv förunnades det honom att leva. Om detta kan vara en verklig tröst, därom vet jag ingenting. Men jag vet att Stig idag sörjes av hustru Vivian och många vänner, j o u r n a l i s t k o l l e g o r och det tror jag alla sina hundar och hästar. Bo Fransson 13

14

15 ASVT lyfter på hatten för Tore Johnsson Den 26 augusti fyllde innehavare av ASVT:s hedersnål samt hedersmedlemmen i ASVT Tore Johnsson 80 år ung. Tore har varit en mycket aktiv man inom trav s p o r t e n såväl som hästägare, amatörkusk, uppfödare som vid travsportens olika styr e l s e b o r d. Tore är med andra ord en sådan person som nästan inte längre f i n n s, men som sporten så oändligt väl behöver. En man som känner sig lika hemmastadd på stallbacken, på stuteriet som i styrelserummet. Uppfödare av travhästar har Tore och hans hustru Svea varit sedan D e ras uppfödningar hade först "kennelnamnet" Culbert men detta ändrades sedan till förkortningen C. Många goda hästar har fötts upp på Vombs Norregård av Tore och Svea under årens lopp de flesta med C. i slutet av namnet. Bästa och mest vinstrika uppfödningen var dock Kriterievinnaren och internationella storloppsvinnaren Micado C (Garry Håleryd-Jo h a n n a - L e i f Protector). Micado C, som sedemera blev avelshingst i Italien, gav Tore och Svea många glädjestunder i form av storloppsvinster såväl i Italien som Frankrike. Styrelsemannen Medlem i Avelsföreningen blev han i samband med att föreningen nystartades I n vald i föreningens styrelse blev Tore 1974, där han sedermera blev vice ordförande när gode vännen Ingemar Andersson på Lassagården tillträdde ordföra n d e p o s t e n. När Av e l s - Vi ska inte köpa något som vi inte tror på själv! Ett typisk uttalande från denne travsportens hedersman, Tore Johnsson. föreningens Hingstdepå bildades 1984 ingick han även i den styrels e n. I slutet på 80-talet blev han o r d f ö rande i Hingstdepån. Tore var även en mycket aktiv person på Jägersro och 1960 blev han ordförande hästägarföreninge n. Vidare satt Tore i Jägersros styrelse i nära 20 år, där han satt vice o r d f ö rande under drygt 10 år. O r d f ö rande på Jägers var Tore i fem år och i STC:s styrelse satt han i fyra år. Viktig mentor Själv lärde jag känna Tore 1990 som nyligen tillträdd Genera l - s e k r e t e ra r e. Det kändes direkt att Tore var en man man kunde vända sig till i förtroende och han har varit en viktig mentor i trav s p o r- tens mysterier for undertecknad. Oförglömliga minnen har våra resor till USA, Italien mm va r i t. Tore är en rakt igenom jovialisk och rakryggad person som går hem i alla läger såväl i Sverige som USA. Detta trots att viss s p r å k f ö r b i s t r i n g ibland råder på r e s o r n a. Tore är nämligen bäst på att tala flytande skånska och de amerikanska tränarna är bäst på flytande amerikansk dialekt. Tores "lilla svarta" Legendarisk inom ASVT är Tores "lilla s va r t a ", där han under sina resor förde noggra n n a anteckningar över alla de hingstar som inspekterats genom å r e n. Med tiden hann Tore fylla ett par små sva r t a anteckningsböcker med allehanda information om olika hingstar. En stående fråga som Tore alltid ställde i Hingstdepåns styrelse inför ett köp av en avelshingst var: Hur många i styrelsen tänker själva nyttja hingsten till sina ston? Om inte alla i styrelsen hade för avsikt att nyttja den presumtiva hingsten blev det inget köp. Tores kommentar var: Vi ska inte köpa något som vi inte tror på själv! Ett typisk uttalande från denne travsportens hedersman. Vi på ASVT lyfter därför på hatten och utbringar ett trefaldigt skånskt leve för vännen Tore. Vår förhoppning är att vi om 20 år får möjlighet att överräcka 100 rosor istället för de 80 rosor du fick denna gång! Ove Konradsson 15

16

17 Hingstdepån hyr Fast Photo! Fast Photo sträcker ut i värmning inför Hambletonian Foto: Stefan Melander/Tarzan. AHAB har av Margareta Wallenius- Kleberg på Menhammar Stuteri hyrt SJ s Photo-sonen Fast Photo för kommande säsong. Fast Photo var en av USA:s ledande 3-åringar förra året. Totalt har han under två säsonger tjänat över $ och tagit rekordet 1.10,6. Största segern som treåring togs i Breeders Crown på Mohowk utanför Toronto. Även fjärdeplatsen i Hambletonian Stakes och heatplaceringarna två och tre i Kentucky Futurity är värda att nämna. Redan som tvååring var han dock i farten och då tog han en mycket meriterande vinst när han vann Valley Victory Trot på tiden 1.12,5 vilket gjorde honom till det årets snabbaste tvååring. Stam som förpliktigar Fast Photo är från SJ s Photos första kull. Många med mig minns säkert S J s Photo från försöksvinsten i Elitloppet 1995 då han för David Wade bland annat slog Zoogin, Ina Scot och Abo Volo. I finalen fick han dock sina chanser spolierade av en galopperande Bulville Victory. Under sin turné i Europa hann han även med att vinna Finlandia-Ajo och Copenhagen Cup samt Premio Freccia d Europa. I aveln har Fast Photo börjat utomordentligt bra. Hans första kull, nu fyra år, innehåller förutom Fast Photo även Cologne Kosmos, Brad s Photo och Stefan Melanders Super Photo Kosmos. Andra kullen är om möjligt ännu bättre. Här återfinns hästar som SJ s Cav i a r, Pe g a s u s Spur, Applecider Hanover, Annie s SJ och B Fluffer. Totalt har hans avkommor redan sprungit in över $ Överlägsen i USA SJ s Photo leder i år statistiken för treåringarna överlägset. Med tanke på detta kanske det inte är så konstigt att han i år har betäckt 521 ston runt om i världen. Fast Photos mor Speedy Lobell var även hon en bra tävlingshäst. Hon tog rekordet 1.14,1 och tjänade drygt $ Hon är efter Speedy Crown och Speeding E v e n i n g. Fast Photo är hennes första av k o m m a. Speedy Lobell är syster med flera namnkunniga tävlingshästar däribland Skywa t c h L o b e l l, $ , US Tr i p p l e - 17

18 och på det är han värst i landet. Av dessa 75 har 20 även kvalat, 6 startat och 2 har segrat. Fast Photo kommer att uppstallas på Menhammars nya gård Granskog. Foto: Claes Kärrstrand/P&R mint, $ samt Kanadas gamle championhingst Wo r t h y Bowl, $ Ny EU-station Fast Photo kommer att stallas upp på Menhammars nya EU-station G ranskog någon mil ifrån Menhammar Gård på Ekerö. Stationen beräknas va ra klar tills säsongen startar i mars månad. Fram till dess står han hos Pe t e r Björnsson på Alebäck för infrysning av sperma. Vi hoppas och tror att Fast Photo likt sin far skall bli populär även i Europa. Fa s t Photo kommer att kosta kr vid levande föl. Bokning kommer att ske till Hingstdepån på telefon Comets Tails bror vinner Kentucky Fu t u r i t y Lillebror Chasing Tail vann på T h e Red Mile den 109:e upplagan av Kentucky Futurity i överlägsen s t i l. Han vann båda heaten på 1.10,4 respektive 1.10,2. A n d ra heatet vann han med hela 10 längd e r. Tränaren Chuck Sylvester hela tiden hållit Chasing Tail för att va ra en av kullens absolut bästa hästar och nu fick han ett kvitto på att han haft rätt. Framgångarna för Comets Tails fader Pine Chip fortsätter också. Under höstens auktioner i Amerika, vilka som helhet gav ett ganska d e p r i m e rande resultat, t o p p a d e avkommor till Pine Chip prislistan. Hans snittpris har i år ökat från $ till $ Tränare och ägare tycks ha fullt förtroende för hingsten och en stilla undrar infinner sig om inte amerikanarna hade lite för bråttom vid försäljningen av Pine Chip precis som fallet var med Supergill. Giant Chill klättrar i V75-ligan Giant Chills avkommor går väldigt bra på Rikstoton. I samband med Derbyt gjorde han bedriften att ta tre raka segrar under samma omgång. För dagen har han 14 fullträffar vilket gör att han ligger bland de 5 bästa, omringad av idel Elithingstar. Av de sju första är sex utnämnda till Elit. Nu återstår det b a ra för av e l s v ä r d e r i n g s n ä m n d e n att även ansluta Giant Chill till denna exklusiva skara. En ny miljonär i antågande. Unghäststjärnan Cindy Bob har i dagsläget enbart några tusenlappar kvar till miljonen. Cindy, som nu hunnit med att bli sex år, vann som fyraåring Drottningens Pokal. Hon hade för länge sedan varit miljonär om hon inte skenat i samband med Stochampionatet för två år sedan. Det har tagit lång tid för bröderna Karlsson i Örebro att få ordning på henne men nu ser det mycket ljust ut för henne. Även på tvååringssidan ser det ljust ut. I dagsläget har hela 75 avkommor klarat av premielopp Dancer s Victory på gång Efter en trög inledning på avelsarbetet i USA har nu resultaten för de amerikanska avkommorna börjat k o m m a. Vi kan nämna Fulfilled Dreams och Big Sky Queen båda m i l j o n v i n n a r e. Även de fåtaliga avkommorna här i Norden fortsätter sina framgångar. Miss USA var t ex under kriteriehelgen ute i stentufft sällskap. Hon förvånade säkert många med att torts sin relativa orutin förpassa miljonvinnande toppston som Candelia, Fa t i m a Lavec, Jaqueline B, Lovely Kemp till de slagnas skara och sluta tvåa efter Yatzy Brodda. D a n c e r s Victory hade en hel del unghästar anmälda till Kriterie- aukt i o n e n. F l e ra av dem blev strukna men kvar fanns New Grove Hyper, en unghäst som drog många blickar till sig tack vare sin utstrålning och e x t e r i ö r. Prislappen för New Grove Hyper slutade också på kr. Brorsan visar framfötterna Confident Victory har en lillebror vid namn Likly Lad som redan i fjol väckte uppmärksamhet för prislappen vid auktionen. Likely Lad har fortsatt att väcka uppmärksamhet men nu genom fina tävlingsresultat. Under årets Hambletonian meeting slutade han fyra i tvååringarnas största d rabbning Peter Haughton M e m o r i a l. Efter detta har han även vunnit Review Stakes för Berndt Lindstedt på tiden 1.14,1. Confidenten har under säsongen stått i Norrland och från språngrullan att döma så har han glädjande nog åtnjutit ett stort förtroende från stoägare i norr. Nya kullar i antågande För Beseigeds del så ser vi fra m emot nästa år då han äntligen får en ny svenskfödd kull på våra tävl i n g s b a n o r. N å g ra avkommor har faktiskt tjuvstartat redan som tvåå r i n g a r. Från alla förhoppningsfulla rapporter vi får så torde hingsten kunna följa upp sina redan tidigare mycket framgångsrika av - k o m m e r e s u l t a t. 18

19 Running Sea har fått sitt genombrott Vi på AHAB har sedan en tid tillbaka påtalat Running Seas fina treåringar samt höga av e l s i n d e x. Fler tycks efter kvalen och finalen till Kriteriet ha upptäckt detta då hela 8 st av totalt endast 50 avkommor var med i kulltoppen. Vi citerar Trav och Galoppronden där Running Sea beskrivs som succéhingst och där flera av k o m m o r som visat upp sig på tävlingsbanan är klockrena naturtravare med rund aktion och låg huvudhållning precis som han såg ut själv fra m- för sulkyn. AHAB kan bara i n s t ä m m a. Framgångar även utomlands Sista söndagen i september av - gjordes Danskt StoKriterium på Charlottenlund utanför Köpenhamn. Favoriter till segern på förhand var de två försökssegra r n a Fadine och Frisbee (e. R u n n i n g Sea). Dessa gjorde ingen favoritspelare besviken då de systerligt delade på segern. Tiden för de båda blev 1.17,9/2000a vilket måste räknas som bra på den kladdiga banan. Segerpremien var dock blygsamma danska kronor. Samtidigt avgjordes svenskt trav o- aks på Solva l l a. Där slutade Running S e a - d ö t t rarna Com Mimmi och Staro Samba 3:a respektive 5:a. Running Seas avkommor har nu tjänat över 2.5 miljoner kronor (förutom Frisbee och Qualita Superiore) vilket gör ett snitt på hela kr per av k o m m a. Pe r den 1 oktober har 50% (25 st) av avkommorna startat. Running Sea-dottern Frisbee delar segern i Danskt StoKriterium. Easy Lover börjar göra skäl för sitt namn Efter en hel del bekymmer med fertiliteten under de första åren i aveln så ra p p o r t e rade vi redan tidigare att tongångarna vänt. D e t är fantastiskt roligt att kunna k o n s t a t e ra att denna förträffligt härstammade unghäststjärna nu tycks fundera alldeles utmärkt i av e l n. Hela 90% av stona är ra p p o r t e rade dräktiga. H i n g s t e n har tillförts drygt 40 ston med hjälp av naturlig betäckning och han tycks trivas alldeles förträffligt med livet hos Ljungeks i H a l m s t a d. Kanske finns det fog för att testa honom till fler ston nästa å r. Tvååringarna börjar nu röra på s i g. Åtta av dem har klarat premielopp och fyra har kva l a t. Vi väntar dock fortfarande på att den förste skall starta. Garland Lobell toppar i USA Armbro Tricks far Garland Lobell har vind i seglen för tillfället. I USA leder han statistiken för tvååringar mycket beroende på sin son A n d o v e r Hall som är helbror med Angus och C o n way Hall. Han är fortfara n d e efter sju starter obesegra d, t a g i t rekordet 1.12,3 och tjänat $ Med bakgrund av detta är det inte svårt att förstå att finländaren Erkki Laakonen köpte helbroder nummer fyra för hela $ Snittet på Garland Lobells avkommor landade på $ vilket var det tredje högsta på Tattersalls Lexingtonauktion. Även bland äldre avkommor ligger han långt framme. Med 4,5 miljoner dollar håller han andra platsen efter Balanced Image som dock 88 fler startande avkommor. Stefan Samuelsson Foto: Burt Seeger 19

20

Nummer 6 december 2003. Två tidningar i en - Sid 17-32. Avvänjning sid 33 Elitsto 2003 sid 14. Tema: Vintervård. God Jul och Gott Nytt År önskar ASVT

Nummer 6 december 2003. Två tidningar i en - Sid 17-32. Avvänjning sid 33 Elitsto 2003 sid 14. Tema: Vintervård. God Jul och Gott Nytt År önskar ASVT Nummer 6 december 2003 Avvänjning sid 33 Elitsto 2003 sid 14 Två tidningar i en - Sid 17-32 Tema: Vintervård God Jul och Gott Nytt År önskar ASVT Guldbonus för Uppfödarna! Ledaren Det är med stor glädje

Läs mer

Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002

Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002 Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST Uppfödaren Nr 1. Januari 2002 PÅ OMSLAGET: Running Sea. Bäste debutanthingst 2001 och uppstallad på Staro International

Läs mer

Johan Arneng har haft en lång. Uppfödarprofilen. Uppfödarprofilen: Johan Arneng kombinerar fotboll med trav

Johan Arneng har haft en lång. Uppfödarprofilen. Uppfödarprofilen: Johan Arneng kombinerar fotboll med trav TEXT OCH FOTO: Anne Adre-Isaksson 22 Det var fascinationen för stammar och avel som lockade Johan Arneng in i travet. Idag är han avelsansvarig på Stall Zet och har egen uppfödning tillsammans med hustrun

Läs mer

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Nr 6. December 2001 Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Om konsten att tillönska God Jul i ett regnigt november? Dags för årets sista Travhästuppfödaren skriven

Läs mer

Din uppfödning. vad är målsättningen?

Din uppfödning. vad är målsättningen? Din uppfödning vad är målsättningen? Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75 Ett kommersiellt tänkande är viktigare än någonsin. Siktar du på eliten eller bredden, och ser du tillräckligt affärsmässigt på din

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Ventilera stallet trots kylan sid 4 Bra drag i Jeep sid 8 Årets treåring sid 22. Nummer 1 februari 2003

Ventilera stallet trots kylan sid 4 Bra drag i Jeep sid 8 Årets treåring sid 22. Nummer 1 februari 2003 Ventilera stallet trots kylan sid 4 Bra drag i Jeep sid 8 Årets treåring sid 22 Nummer 1 februari 2003 PÅ OMSLAGET: Express Lavec, en av de nya AHAB-hingstarna. FOTO: Claes Kärrstrand/P&R Att våga eller

Läs mer

Två tidningar i en - Sid 17-32

Två tidningar i en - Sid 17-32 Nummer 4 september 2003 Många fördelar med lösdrift sid 4 Tom Ridge bryter trenden? sid 10 Elitsto 2003 sid 14 Tema: Uppstallning och lösdrift Två tidningar i en - Sid 17-32 PÅ OMSLAGET: Amigo Hall vinner

Läs mer

Fölens första viktiga veckor

Fölens första viktiga veckor Nr 1. Februari 2001 Fölens första viktiga veckor sidan 4 Underlätta fölvaket med en fölvakt! sidan 6 Inavel! sidan 10 Vem värnar om uppfödningen och travsportens aktiva? ÅRETS FÖRSTA KRÖNIKA börjar i

Läs mer

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler Vecka 7-2010 Tuffa damer på hemmaplan Hilda Zonett och Lundås Emelie har två saker gemensamt. De har båda två Bergsåker som hemmaadress och de har båda två tillskrivits titeln landets bästa sto. Det finns

Läs mer

Schlagerdrottningens satsning köper häst

Schlagerdrottningens satsning köper häst annons: «Start «Sport «Trav 365» Visa bildtext» Schlagerdrottningens satsning köper häst Ulrika Wällstedt. Foto: KANAL75 17 feb 2011 Hon är Sveriges stora schlagerdrottning. Nu ger sig Charlotte Perrelli,

Läs mer

Christina Olsson Agr, Avelschef. Svensk Travsport.

Christina Olsson Agr, Avelschef. Svensk Travsport. Christina Olsson Agr, Avelschef Svensk Travsport www.travsport.se Svensk travhästuppfödning är tillsammans med Frankrike Europaledande och bland de tre främsta i Världen Några siffror från travsporten:

Läs mer

Unghästträning hos Tomas Rosén Den lugna miljön skapar harmoniska hästar

Unghästträning hos Tomas Rosén Den lugna miljön skapar harmoniska hästar Tema: Unghäst En lugn och harmonisk inkörning, där varje individ hanteras utifrån sina egna förutsättningar. Där målet inte är att ta fram den bästa h ästen utan att hästarna får jobba i lugn och ro. Det

Läs mer

SJ's Caviar - Förärvningsprofil

SJ's Caviar - Förärvningsprofil SJ's Caviar - Förärvningsprofil Här kommer en genomgång av SJ's Caviars förärvning och hans 15 vinstrikaste avkommor. Vi ska försöka skapa en profil av de ston som han har lyckats bäst med hittills. Likeabatoutahell

Läs mer

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET 76 GALOPP MAGASINET 76-81 Spelstratergier-del-2.indd 76 08-01-16 14.04.19 Spela på Galopp! BLI RIK PÅ ATT KUNNA MER ÄN ANDRA Åldersvikter... utveckling... tränarstall... och födelsedag viktiga faktorer

Läs mer

Shiba Karlsson Text:Birgit Hillerby

Shiba Karlsson Text:Birgit Hillerby Shiba Karlsson Text:Birgit Hillerby Att Sverige fick sin givna plats på världskartan när det gäller Shiba kan vi alla tacka Bror och Inga Karlsson för, grundarna till kennel Manlöten. Rasen var i många

Läs mer

Två tidningar i en Sid 17-32: Travhästägaren

Två tidningar i en Sid 17-32: Travhästägaren Nummer 3 maj 2003 Sveriges travhästuppfödare sid 4 Fölets utfodring sid 6 Årsstämma sid 34 Snart dags för årets Elitauktion! Sid 11 Hästägarintervju sid 20 Zoot Suit 30 år sid 25 Dieden/ Ludde på Färjestad

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Hur föds svenska fullblod upp?

Hur föds svenska fullblod upp? Hur föds svenska fullblod upp? Ett fördjupningsarbete av Caroline Söderberg och Gabriella Carlsson, Steg 3 2011 1 Inledning Alla uppfödare vill föda upp hållbara, snabba och framgångsrika hästar. Alla

Läs mer

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004 Nummer 1 Februari 2004 Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning Kallelse till årstämma sid 16 Embryotransfer sid 18 Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman Nya kvastar sopar bäst! Ledaren PÅ

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg

Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg På bilden: Monte Major Hästarna som ingår i konsortiet är: Global Mon ChiChi (sto född 2007) * Mon Petit Cheval (valack född 2007) Monte

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Himmelsända L ö vn ä set Träningsrapport Mars 2015

Himmelsända L ö vn ä set Träningsrapport Mars 2015 Träningsrapport Mars 2015 Nytt från stallet! Mars månad börjar gå mot sitt slut. Mycket jobb har lagts ner på träningsbanorna. Nytt material i backen/rakbanan som ska ge perfekta förhållanden i träningen

Läs mer

Stall Jonas Moberg säljer andelar i. Konsortium Team Moberg 2011

Stall Jonas Moberg säljer andelar i. Konsortium Team Moberg 2011 Stall Jonas Moberg säljer andelar i Konsortium Team Moberg 2011 Följande fem ettåriga hästar (födda 2010) ingår i konsortiet: Ed Tanic hingst efter Thai Tanic Global Pixie sto efter Love You Mario s Yankee

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Vart Tog De Vägen utan mål ingen kontroll

Vart Tog De Vägen utan mål ingen kontroll Vart Tog De Vägen utan mål ingen kontroll Källdata Copyright; Databas januari 2014, Svensk Travsport Vart är vi på Väg 2013. Asvt/Damm, SifoUndersökning 2013. Svensk Travsport Normalstadgar Björn Damm

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 Årsredovisning 2002-05-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL)

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp

V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp Vecka 2-10 V75 avgörs på Bergsåker den här veckan. Två av banans största profiler genom tiderna hedras Gösta Bergengren, Norrlands Travsällskaps förste ordförande och

Läs mer

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande marknad, både utifrån köp- och säljperspektiv

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

PROPOSITIONER MARS 2015

PROPOSITIONER MARS 2015 PROPOSITIONER MARS 2015 FEBRUARI 20 fredag 21 lördag 22 söndag STARTANMÄLNINGAR 23 måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 27 fredag 28 lördag MARS 1 söndag 2 måndag 3 tisdag 4 onsdag 5 torsdag 6 fredag

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Organisationsnummer 556606-9331 Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Blå AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg

Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg Stall Jonas Moberg säljer 5 andelar i Konsortium Team Jonas Moberg På bilden: Ganymede Hästarna som ingår i konsortiet är: Global Mon ChiChi (sto född 2007) * Mon Petit Cheval (hingst född 2007) Monte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

TRAVHÄST. Uppfödaren Nummer 2 mars 2002. Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8

TRAVHÄST. Uppfödaren Nummer 2 mars 2002. Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8 TRAVHÄST Uppfödaren Nummer 2 mars 2002 Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8 I detta nummer: Verksamhetsberättelse 2001. Dessutom medöljer årets hingstkatalog! PÅ

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Fotbollslekar Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Barn har ett naturligt behov av lek och rörelse i unga år men även en begränsad förmåga till att inse vikten av och konsekvenserna

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Himmelsända L ö vn ä set Träningsrapport Februari 2015

Himmelsända L ö vn ä set Träningsrapport Februari 2015 Träningsrapport Februari 2015 Nytt från stallet! Vi gör nu bokslut för februari och vi har startat 10 gånger, 2 segrar, en andraplats och tre tredjeplatser! Summerar vi månaden så har det varit en bra

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

Bli travhästägare och upplev spänningen i. Stall Tryffel HB. Ett nytt koncept för dig som vill ha ut mycket mer av ditt hästägande!

Bli travhästägare och upplev spänningen i. Stall Tryffel HB. Ett nytt koncept för dig som vill ha ut mycket mer av ditt hästägande! Bli travhästägare och upplev spänningen i Stall Tryffel HB Ett nytt koncept för dig som vill ha ut mycket mer av ditt hästägande! Stall Tryffel HB vänder sig till dig som vill ha ut mer av ditt travhästägande.

Läs mer

AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24

AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24 Nummer 5 oktober 2002 AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24 Artikelserie: Hästens hälsa Del 3 - Homeopati PÅ OMSLAGET: AHAB:s nyförvärv Malabar Circle Ås segrade i

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2

BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2 v75info.sev75 Jägersro Fredag kväll info BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2 starter i brons

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Stress hos hästar i träning

Stress hos hästar i träning Stress hos hästar i träning Stress är något som ofta hör till vardagen hos en galoppör. De tränas tidigt att bli explosiva, reagera snabbt och springa fort. De vi använder oss av är deras naturliga flyktinstinkter.

Läs mer

Dream Vacation - Förärvningsprofil

Dream Vacation - Förärvningsprofil Dream Vacation - Förärvningsprofil Här kommer en genomgång av Dream Vacations förärvning och hans 15 vinstrikaste avkommor. Vi ska försöka skapa en profil av de ston som han har lyckats bäst med hittills.

Läs mer

Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014

Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014 Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014 Kommentar mottagande: -Värdinnan Nadja möte oss vid ankomsten till Herrgården. Hon var mycket trevlig, glad och vänlig och berättade om vårt boende,

Läs mer

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes har ridit och sen Jonas som är hoppryttare och systern

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Katalog UPPDATERAD KULLTORPS STUTERI

Katalog UPPDATERAD KULLTORPS STUTERI Katalog UPPDATERAD 2015-10-15 KULLTORPS STUTERI säljer 17 välstammade renrasiga Welshponnyer på AUKTION Lördagen den 17 oktober 2015 kl. 12.00 Visning från kl. 10.00 Mats & Cecilia Olsson Holmsbergs gård,

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Travklubben Sleipner. Åbo

Travklubben Sleipner. Åbo Travklubben Sleipner Åbo 160210 Information Marita Arvidsson, ordförande i Travklubben Sleipner sedan 2009 E post: marita.arvidsson@sleipner.org Hemsida: www.sleipner.org Facebook: Travklubben Sleipner

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Handmatning och beröm!

Handmatning och beröm! Handmatning och beröm! Det finns vissa saker som vi människor gärna gör dagligen med våra hästar för att vara visa hästarna att vi är vänliga och vill dem väl, eller visa vår uppskattning och kärlek. Ibland

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

år h e. Echo (F) år h e. Tap In (US) 2 år h e. Express Ride (US) år h e. Giant Chill (US) 34.

år h e. Echo (F) år h e. Tap In (US) 2 år h e. Express Ride (US) år h e. Giant Chill (US) 34. Breeders Crown -åriga - Vinstrikaste Hingstar och Valacker Malabar Circle Ås år h e. Malabar Man (US). Good Old Times år h e. Echo (F). Il Tempo Gigante år h e. Tap In (US). Nicodemus Kemp* (SF) år h e.

Läs mer

Hos oss är alla hundar Välkomna!

Hos oss är alla hundar Välkomna! Hos oss är alla hundar Välkomna! Vår Kurs verksamhet. Här hittar du aktuella kurser som vi arrangerar i klubbens regi. Om du vill gå en kurs hos oss, väljer du den som du tycker är intressant och passar

Läs mer

eller ryttare på ryggen. Vi brukar alltid välja en unghäst av den ras som är mest känd i landet.

eller ryttare på ryggen. Vi brukar alltid välja en unghäst av den ras som är mest känd i landet. Kära Hästägare, Tack för ditt visade intresse att anmäla din häst till kommande Monty Roberts Join-Up Demonstration Vi ber Er att noga läsa igenom följande information Uttagnings/Demohästkriterium. Om

Läs mer

Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Galopp!

Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Galopp! Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Varje vecka i Sverige. Galopp! Galopp är världens största hästsport. Både vad gäller publik och spel. Spänning. Fa rt. Skönhet. Jockeys. Full blod. Högsta

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Breaking & Training young horses

Breaking & Training young horses Breaking & Training young horses Muggeridge, Stiwing, Hoas och Coldreys om konsten att rida in hästar. Russel Muggeridge, Strömsholm, Madeleine Stiwing, Jutagården och Lorentz Hoas, Stall Anderse arbetar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 5

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 5 ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK Del 5 av Maria Grönkvist Det har blivit dags för den sista delen av min artikelserie. Denna gång tänkte jag delge er läsare mina funderingar angående en del färger, ge ett

Läs mer

Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa!

Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa! Vecka 3 2009 Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa! På fredag ska travåret 2008 summeras med fest och glamour vid Årets Häst-galan på Restaurang Rondo i Göteborg. Under kvällen

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL GRÖN AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL GRÖN AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL GRÖN AB (publ) Organisationsnummer 556606-9356 Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Grön AB bedriver tävlingsverksamhet med tra fem travhästar.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Halmstad Lördag 27 februari 2016. Eksperttips af Team Trav & Tips AB V75-1 KAN MYCKET VÄL ÖVERRASKA A: 3-1-11 B: 12-6-9-8-5-10-4-7-2

Halmstad Lördag 27 februari 2016. Eksperttips af Team Trav & Tips AB V75-1 KAN MYCKET VÄL ÖVERRASKA A: 3-1-11 B: 12-6-9-8-5-10-4-7-2 Halmstad Lördag 27 februari 2016. Eksperttips af Team Trav & Tips AB V75-1 KAN MYCKET VÄL ÖVERRASKA A: 3-1-11 B: 12-6-9-8-5-10-4-7-2 Förstatipset till 3 West Wing som har visat rejäl form och stabila takter

Läs mer

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt.

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt. Den här artikeln skrev jag till Svenska kooikerhondjeklubbens medlemstidning. I tidningsnumret innan så skrev Felicia på kennel Rantafejs en liten artikel om uppfödning och så blev jag tillfrågad att skriva

Läs mer

function get_style79 () { return "none"; } function end79_ () { document.getelementbyid('embattle79').style.display = get_style79(); }

function get_style79 () { return none; } function end79_ () { document.getelementbyid('embattle79').style.display = get_style79(); } function get_style79 () { return "none"; } function end79_ () { document.getelementbyid('embattle79').style.display = get_style79(); } Docent Göran Dalin från SLU föreläste för Umåkers Hästägareförening

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

ENKÄTSVAR NORDPONNYPRISER

ENKÄTSVAR NORDPONNYPRISER ENKÄTSVAR NORDPONNYPRISER Antal svar: 37 Har du sökt något Nordpris (Nordponnyn och/eller Uppfödarpriset)? Ja 11 Nej 26 Om nej - varför inte? Flera svar kan väljas Kände inte till att det fanns priser

Läs mer

Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012

Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012 Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012 Gemensamma bestämmelser: 1. Anmälningstiden utgår måndagen den 23 juli 2012. 2. Anmälan på särskild

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer