Nr 5. Oktober Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24"

Transkript

1 Nr 5. Oktober 2001 Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

2

3 Vikande betäckningssiffror Årets förhandlingar med staten viktiga för framtiden De svenska avelshingstarnas betäckningsresultat år 2001 har nu summerats på STC:s registreringsavdelning. Med några för sent insända språngrullor att ta hänsyn till kan man slå fast att betäckningssiffrorna sjunker. Prognosen tyder på en nedgång med knappa 10% och en totalsiffra på drygt betäckta ston inklusive fryst sperma. Trenden från tidigare år att fryssperman bibehåller sin popularitet och t o m ökar något håller i sig. Fördelningen mellan de olika prissegmenten är i princip oförändrad. Pine Chips inträde på arenan gör dock att hingstar med fölavgift på > kr ökar något procentuellt. Även hingstar i prisklassen kr samt kr ökar, men här finns fog att misstänka att orsaken till de upprätthållna siffrorna delvis beror av konstlade metoder. Det är ibland trist att bli sannspådd, vilket undertecknad blivit genom såväl en varning för lågkonjunktur som en vildvuxen flora av rabatter på fölavgifter från tidigare utgåvor av tidningen. Eftersom antalet hingstar i de högre prissegmenten ökat de senaste åren samtidigt som lågkonjunkturen börjat synas blev desperationen under sommaren stor hos vissa h i n g s t ä g a r e. Rabatterna och rykten om rabatter har surrat intensivt från tiden efter Elitloppet. Hingstar i kr klassen lär ha sålts med kraftig rabatt av hingstägare som försöker rädda sin kalkyl och fylla sina hings t a r. Kortsiktigt bra för stoägarna förvisso, men sannolikt kommer importen av högklassiga hingstar till Sverige de närmaste åren att upplevas som en torkande rännil. Antalet fullbokade hingstar, utan stora rabatter eller ava n c e rade hokus pokus-övningar i språngrullan, inskränker sig till ett fåtal med Alf Palema, Spotlite Lobell, Super Arnie och Turbo Thrust i spetsen. Alla dessa har dock ägare med branscherfarenhet som inser att hela avelsmarknaden förlorar i tillförlitlighet om man rabatterar friskt.rykten om rabatter på en specifik hingst påverkar ju även uppfödarens pris vid försäljning som 1,5-åring i hög grad, vilket lågkonjunkturen gav klara besked om! Med Kriterieauktionen nyligen av k l a rad känns pessimismen påtaglig och f ramtidstron låg hos landets u p p f ö d a r k å r. Trots mycket hög klass på hästarna, som till en del begränsade prisfallet, fick säljarna ändock vidkännas en nedgång, vilket man i Frankrike och Italien klarade sig från. Bland många och kända orsaker till nedgången så har svenska hästägarna inte samma monetära villkor som de italienska och franska kollegorna. Det påverkar naturligtvis viljan att äga häst om förutsättningarna skiljer sig så markant mellan Sverige och Italien respektive Fra n k r i k e. Många aktiva såväl uppfödare, tränare som hästägare u n d rar över basorganisationernas ställningstagande inför årets totoförhandlingar. K raven på ett av k a s t- n i n g s k rav om 10% på omsättningen inom max 5 år till de aktiva står fast från basorganisationerna inför årets statliga förhandlingar samt ATG:s budgetarbet e. Glädjande nog har STC:s förhandlare tydligt uppfattat tongångarna bland de aktiva och från basorgan i s a t i o n e r n a. Det har utmynnat i mycket höga och självrannsakande krav på sig själva inför förhandlingarna med staten. Travhästuppfödaren hoppas även att ATG:s styrelse samt VD: Bengt Jönsson antagit utmaningen att göra ATG till ett företag med samma avkastningskrav som andra framgångsrika företag vilka arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Grunden till ATG:s bildande var ju som bekant att effektivisera och skapa en livskraftig travsport. Basorganisationerna skall under hösten göra sitt för att påverka utfallet i förhandlingarna i önskad riktning. Med gemensamma krafter för travsportens bästa bör då på några års sikt målet om 10% på omsättningen till de aktiva kunna uppnås! Ove Konradsson Innehåll nr 5/01 Ledaren 3 Fölets avvänjning 4 Räcker ett handslag? 8 Stefan Tarzan Melanders inhopp En verkligt god kamrat 12 Stig Ahlberg har avlidit 13 ASVT lyfter på hatten för Tore Johnsson 15 Hingstdepån informerar 17 Statistik 21 Trottex 24 Full fart på visningen - Kriterieauktion 2001! 26 Krafft informerar 28 3

4 Fölets avvänjning erfarenheter, tips och idéer Hösten är här tid för avvänjning! Foto: P&R Avvänjning av de unga fölen utgör en stor påfrestning på alla inblandade i kedjan. Störst är påfrestningen naturligtvis för fölet och stoet, men även för ägaren kan avvänjningen vara en prövningens tid. Travhästuppfödaren kommer i denna artikel att ge råd och tips samt delge idéer från erfarna uppfödare kring avvänjningen och dess problem. 4

5 Otaliga är modellerna för avvänjning utan egentlig och fast indelning mellan de olika lösningarna. Travhästuppfödaren dristar sig ändå till att dela upp de olika handlingssätten i fyra grundmodeller med varianter som går in i varandra: 1. Abrupt avvänjning Fölet skiljs abrupt från modern och får normalt inte träffa henne därefter. I vissa varianter får stoet och fölet träffas 1-2 gånger per dag de fem första dagarna för att dia och därigenom minska risken för att stoet skall få juverinflammation. 2. Successiv avvänjning Fölet skiljs stegvis från sin moder under en tidsperiod som normalt är 2-6 veckor. Hos en del uppfödare utsträcks perioden mycket längre, ända upp till 3-4 månader. Vanligast är att fölet och stoet placeras i separata boxar under natten och att de får tillbringa dagarna ihop. Efter 1-2 veckor får fölet stå kvar i sin box även under dagen medan stoet går ut i hagen för att sedan endast träffas en kort stund på kvällen för att dia i samband kvällsutfodringen. Nästa steg är att stoet och fölet inte träffas mer och om möjligt flyttas stona/fölen så att de ej längre har ögonkontakt med sina föl/mödrar. Slutförd avvänjning kan anses uppnådd när ston och föl kan gå i separata hagar utan att inverka på varandra. 3. "Tio små negerpojkar" Eller som det står i amerikanska tidskrifter "Ten little boys". E n metod som egentligen är ett mellanting mellan abrupt samt successiv avvänjning som används mycket i Amerika och som alltfler svenska stuterier tillämpar. Principen är att man från en flock ston med föl under en period uppgående till max två månader stegvis plockar bort mödra r n a. M a n flyttar helt enkelt 1-5 st av de äldsta fölens mödrar från flocken till en annan hage eller stall utom synhåll från flocken. Efter ytterligare ca en vecka flyttas nästa 1-5 ston bort osv. t i l l s endast ett sto återstår som även hon tas bort eller eventuellt Kraftfoder kan ges via sk Creepfeeding-utfodring eller krubbor med galler där endast fölen kommer åt fodret. Foto: P&R ersätts med en äldre snäll va l a c k eller sto som blir gruppens "dagisf r ö k e n ". 4. Naturlig avvänjning Grundar sig på att hästarna själva får välja avvänjningstidpunkt, d v s det liknar i hög grad deras naturliga beteende. Normalt stöter det dräktiga stoet bort sitt fjolårsföl mellan 9-12 månaders ålder och gallston kan dröja upp till 1,5 år. Denna metod har fått allt fler anhängare hos mindre uppfödare i Sverige som har en anläggning som kan klara upplägget ur arbets-,och stallsynpunkt. En viktig skillnad jämfört med övriga metoder är avseende utfodring att modern tilldelas tillräckligt med foder. Det är särskilt viktigt om hon är dräktig. I foderstaten måste alltså tillägg göras för såväl dräktighet som digivning för att stoet ej skall magra. Avvänjningsålder Avvänjningsålder är ett omdebatt e rat ämne uppfödare emellan. Enligt traditionen när hästarna nyttjades i jord- och skogsbruk gjordes det av praktiska skäl vid 4-6 månaders ålder. Denna ålder används fortfarande bland många uppfödare i såväl Nordamerika som Sverige. Med dagens uppfödningsmetoder finns dock inga tvingande skäl för att genomföra avvänjningen så tidigt. Vilken tidpunkt man väljer beror ofta på inhysningssätt. Är avsikten att fölen skall gå i lösdrift måste avvänjningen ske samtidigt (om inte "tio små negerpojkar tillämpas") för att undvika att hackkycklingar skapas. Att avvänja de yngre fölen senare och sedan släppa in dem i en befintlig grupp i lösdriften är absolut ej tillrådligt! Generellt skall avvänjning heller aldrig ske före fyra månaders ålder. Risken är annars inte ringa för att dessa små blir mobbade och tom får beteendestörningar. Skall metod 1 eller 2 användas rekommenderas 5-7 månaders ålder på fölen och att avvänjningen påbörjas i novemberdecember. Foder till fölet Det är viktigt att fölet under tiden med sin mor tillvänjs att äta kra f t- foder och grovfoder. Om fölet redan innan avvänjningen är va n vid fodret det får efter separa t i o- nen minskar de mindre i vikt än de annars gjort. K raftfoder kan ges antingen via sk Creepfeeding- 5

6 Med dagens uppfödningsmetoder finns inga tvingande skäl för att genomföra avvänjningen för tidigt. Foto: Tomas Thell u t f o d r i n g, krubbor med galler där endast fölen kommer åt fodret eller i samband med att fölet står ensamt i sin box (läs metod successiv av v ä n j n i n g ). Efter avvänjningen är det viktigt att fölen får analyserat grovfoder av högsta kvalitet samt kra f t f o d e r lämpligt för unga föl enär deras proteinbehov i relation till energibehovet mätt i MJ är högt. Normalt bör foderstaten ha relationen 8-10 gr smältbart råprotein/mj för nyss avvanda föl fram till att de är månader. Foder till stoet På i princip motsatt sätt skall stoet utfodras, vilket är ett problem som kan lösas enligt ovan.stoets kraftfoderstat bör minskas successivt under sista två veckorna före avvänjning för att vid avvänjningstidpunkten vara noll. Detta för att minska risken för juverinflammationer p g a för stor mjölkproduktion. Genom att strypa kraftfodret ges stoet en naturlig signal att sina sig själv. Har man grovfoder med olika näringsinnehåll kan man med fördel ge stona ett något svagare foder avseende protein och energiinnehåll under avvänjningen. Ett annat bra alternativ kan vara att släppa dem på höstbete. Under hela processen är det mycket viktigt att man palperar stonas juver minst en gång per dag. Detta för att undersöka att juvret inte är för hårt eller blir varmt. Om juvret är för hårt bör man antingen handmjölka eller låta fölet dia ur en eller ett gånger. Blir juvret varmt, ömt och mycket hårt har stoet sannolikt fått j u v e r i n f l a m m a t i o n. Veterinär bör då tillkallas. Stoets foderstat när hon gått i sin (juvret är slappt och i h o p d raget) bör beräknas och anpassas för lågdräktighet. Självklart skall ett bra grovfoder vara grunden och lejonparten i en sådan foderstat. Bra staket Slutligen önskar Trav h ä s t u p p - födaren uppmärksamma behovet att ha bra staket i samband med av v ä n j n i n g e n. Fölen bör helst första tiden under och efter av v ä n j- ningen vistas i en hage med fast staket i form av träslanor eller stålrör i kombination med kra f t i g t e l s t ä n g s e l. Särskilt viktigt är det om man har övriga hästar och i synnerhet fölstona inom synhåll för fölen. I princip kan va r j e gnäggning uppfattas som ett lockrop som gör att ett föl försöker springa igenom eller hoppa över s t a k e t e t. Fölen kan också bli rädda för va ra n d ra och av den anledning g ö ra utbrytningsförsök. Har man ett starkt, högt och rejält staket minskar risken för att fölen skadar sig i samband med att de bryter sig ur eller blir sparkade om de kommer in i en hage med andra hästar. Ove Konradsson Vill du läsa mer om avvänjning kan du läsa Ulrika Lundbergs artikel från Travhästuppfödaren nr

7 ASVT:s fortbildningskurs för seminassistenter 21/11-22/11 på Kongressen, Solvalla. ASVT:s fortbildning för seminassistenter fortsätter hösten 2001 med kurs och Solvallakväll samt V64. Kursens föreläsare håller yppersta klass. Vi nämner svenske Mats Troedsson från University of Minnesota expert och auktoritet i USA på stoets gynekologi, livmoderrelaterade problem samt spermahantering. Medverkar gör också Susanne Demmers SLU (problem hos unga föl), Kerstin Darenius (stoets fertilitet), ATG:s VD Bengt Jönsson, E Q - s o f t som förevisar nya stuteridatasystemet mm. Moderator är Flyinges erkänt kompetenta chefsveterinär Anders Gånheim. KURSAVGIFT: moms (kursen är avdragsgill). I kursen ingår föreläsningar, förmiddagskaffe onsdag och torsdag, lunch onsdag och torsdag samt 2 rätter middag inkl läsk/lättöl och kaffe onsdag kväll i samband med V64, inträde på Solvalla samt program. ANMÄLAN: Senast den 9/11 klockan Betalning är detsamma som anmälan Vi har max 130 platser så förts till kvarn gäller (kursen 1999 blev snabbt fullbokad. Du kan anmäla dig genom att betala till Pg: eller Bg: BOENDE: Ordnas av kursdeltagaren själv. ASVT Info AB har prel bokat rum på Welcome Hotel. Ring Welcome Hotel på telefon och boka i ert namn senast 2/11. När ni bokar skall ni ange ASVT Info:s rum samt ange bokningsnummer Ni betalar sedan ert rum själva vid utcheckning (ingen fakturering kommer att ske). ASVT tar inget betalningsansvar för rummen. Priset är: E n k e l r u m inkl frukostbuffé 1095 inkl moms, Dubbelrum inkl frukostbuffé 1245 kr per rum (615 kr/person) inkl moms. Övriga Hotellalternativ är : Scandic Hotel Bromma Flyghotellet i Bromma Det finns även billigare vandrarhemsalternativ hos STF Jakobsberg/Barkaby Långholmen (fd fängelse) Af Chapman (båt) Zinkensdamm Vid frågor ring ASVT på Välkomna!

8 Att köpa och sälja häst Räcker ett handslag? Att göra upp en hästaffär kan verka lätt från början men kan bli komplicerat efteråt om inget avtal finns skrivet. Skulle av någon anledning köparen vilja reklamera köpet (hästen) p g a fel eller yrka återgång av köp är det fördelaktigt om ett skrivet avtal reglerar vad som gäller. Foto: Cleas Kärrstrand, P&R 8

9 Travhästuppfödaren vill genom referat från boken Köpa och sälja häst (E.Fock & P. Adler, Natur ock Kultur 1994) ge kortfattad hjälp om vilka lagar som reglerar köp och försäljning av häst Lagar som reglerar Det finns ingen speciell lagstiftning för hästköp utan köplagen och konsumentköplagen är tillämpliga, vilka reglerar varutransaktioner allmänt. Köplagen är dispositiv vilket innebär att köpare och säljare har full frihet att sinsemellan avtala villkoren för köpet. L a g e n säger inget om avtalets innehåll så länge det uppfyller de krav på skälighet som ställs genom av t a l s l a g e n. Av t a l s - lagen bygger i huvudsak på heder och trovärdighet. Konsumentköplagen har ett antal tvingande regler till köparens fördel eftersom en köpare som inte är yrkesmässigt verksam inom handel ofta hamnar i underläge gentemot en yrkesmässig säljare. Vilken lag gäller när: a). säljaren är näringsidkare och köparen är näringsidkare Köplagen. b). säljaren är näringsidkare och köparen är privatperson Konsumentköplagen. c ). säljaren är privatperson och köparen är privatperson Köplagen. d ). säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare Köplagen. För att konsumentköplagen skall vara tillämplig, krävs det att köparen köper hästen såsom privatperson för enskilt bruk. Handel med Foto: Bildarkivet travhästar faller oftast utanför, då syftet med att köpa/äga en travhäst är att den ska springa in pengar då handlar det inte om enskilt bruk utan köplagen gäller. Undersökningsplikt Köplagen förutsätter att köparen i någon mån undersöker hästens lämplighet för sitt ämnade a n v ä n d n i n g s o m r å d e. Han kan då inte senare häva köpet på grund av fel som han normalt borde ha notera t. Detta gäller i synnerhet om köparen av säljaren uppmanas att undersöka hästen. Han får endast påtala s k dolda fel. Han är vidare skyldig att ta del av den information som säljaren lämnar. Vid t ex Trottex auktioner hänvisas köparen till röntgenutlåtande och veterinärintyg som anslagits på hästens box och kan då inte senare yrka återgång för fel som framgått av denna i n f o r m a t i o n. Även om ett mindre synligt fel såsom t ex ett överben inte tagits upp på veterinärintyget kan detta inte resultera i reklamation då veterinärintyget inte fråntar köparen ansvaret att besiktiga hästen, och felet är inte dolt. Upplysningsplikt Säljaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter om hästen. Detta gäller såväl ägareförhållanden som bruksegenskaper och hälsa. Säljaren har också upplysningsplikt gentemot köparen. Han är skyldig att delge köparen alla uppgifter om egenskaper, sjukdomar eller skador som kan 9

10 begränsa hästens brukbarhet inom dess rimligen tilltänkta användningsområden. Vid eventuella fel hos hästen är köparen skyldig att underrätta säljaren inom rimlig tid efter det att felet upptäckts. Felet skall vidare p r e c i s e ras tydligt. Om felet kan avhjälpas genom en enkel åtgärd t ex en okomplicerad och riskfri operation är köparen skyldig att pröva denna möjlighet. Säljaren skall härvid betala kostnaderna Reklamera i tid Vid fel på hästen måste köparen yrka på prisnedsättning eller hävning av köpet reklamera inom rimlig tid. Max två år från inköpsdatum gäller om ingen annan uppgörelse träffats genom avtal. Felet måste ha funnits redan vid köpet och det är köparen som har bevisbördan. För att hävningsrätt skall föreligga måste felet vara väsentligt, d v s påverka hästens bruksvärde. Vid Trottex auktioner sker tidpunkten för överlåtelse av hästen vid klubbslaget och därmed övergår ansvaret till köparen. Dolda fel Felet måste ha funnits vid köpet om detta skall kunna hävas. Tidpunkten då felet upptäcks samt veterinärens möjlighet att fastslå hur och när det uppstått blir därför viktig. Medicinska dolda fel som inte märks förrän hästen utsätts för hårdare ansträngning (osteochondros, vissa allergier, kroniska skador i samband med virusinfektion, vissa åkommor i andningsorganen och vissa förändringar i hjärtat) undantar inte hävningsrätten. Även om säljaren är ovetande om felet eller hästens disposition för felet har köparen rätt att häva köpet. Mot dolda fel är det svårt att gardera sig då en skada/fel inte ersätts av försäkringsbolagen om den förelegat, d v s redan fanns där när försäkringen tecknades. Har felet uppkommit efter födseln men ändå varit dolt och uppdagats senare ersätts det av försäkringen i det fall hästen varit försäkrad i samma bolag under obruten tid innan skadetillfället. En obruten försäkring som följer hästen genom livet ger därför ett maximalt försäkringsskydd. Avtal finns hos ASVT Säljer man som uppfödare en travhäst (säljare och köpare är näringsidkare) utan skriftliga avtal gäller köplagen med 2 års reklamationstid för dolda fel. I allt större utsträckning används ASVT:s avtal vid försäljning där det går att begränsa tiden för reklamation precis som tillämpas på Trottex auktioner. På detta sätt skyddas säljaren mot ev. reklamationer långt fram i tiden räknat från försäljningsdatum och likviden kan omsättas i nya hästar/fölavgifter. Försäkring För köpare och säljare finns viss chans att gardera sig ekonomiskt mot dolda fel. Idag finns dolda-felförsäkringar att teckna hos flera försäkringsbolag. Dessa används mestadels på ridsidan där det ofta är ett förhållande mellan näringsidkare och privatperson, d v s konsumentköplagen är tillämplig. G ä l l e r köplagen är det förstås bättre att r e g l e ra reklamationstiden genom ett skriftligt av t a l. Detta förtar givetvis inte nyttan med att ha sin häst försäkrad. Ulrika Lundberg Foto: Cleas Kärrstrand, P&R 10

11

12 Stefan Tarzan Melanders inhopp i auktionsdebatten A rtikeln i Expressens spelbilaga den 21 september andades sann " Tarzan entusiasm" men tyvärr även brist på faktaunderbyggnad avseende de svenska auktionerna. Självklart har Stefan Melander rätt i att Sverige behöver en auktionsarena värd en travnation som anser sig tillh ö ra de betydande. Trottex har under en längre tid arbetat för att få en arena till stånd och har inlett ett samarbete med Solvalla om det. D e t vansinniga i att det under pågående auktion tävlas på flera banor utöver den som kör DD samt att banorna, STC och Trottex inte för länge sedan uppnått en för hela travsporten fung e rande lösning kan Trav h ä s t u p p - födaren också ta Stefan Melander i hand på. I denna fråga har Tr o t t e x under flera år jobbat för att få tävlingsfria dagar. Angående dessa sakfrågor är vi alltså fullständigt överens! Fort men fel När vi sedan kommer till Tarzans påståenden om ASVT och Trottex anar man att artikeln är skriven med hjälp av den farliga,men ack så vanliga, "fort men fel pedagogiken". Tarzan är en gudabenådad tränare, skicklig hästmänniska och duktig fotograf. Att begära att karln dessutom skall behärska journalistyrkets alla hemligheter, där insamlande av fakta är en, kan man inte begära. Travhästuppfödaren nöjer sig därmed att kommentera de felaktigheter om Avelsföreningen som fanns i Expressens artikel. 1. Tarzan har rätt i att Trottex fakturerar säljarna och köparna belopp avseende anmälningsavgifter och provisioner, som tillsammans utgör stora pengar. 2. Trottex är ett företag ägt av landets uppfödare. I fjol, när intäkterna översteg kostnaderna inom vissa av medlemmarna vid stämman givna ra m a r, betalades dessa vinstmedel tillbaka till säljarna. Varje säljare som bjöd ut sin häst på Kriterieauktionen erhöll 500 kr i återbetalning vid årets s l u t. Trottex klokhet övergår därmed " Tarzans" förstånd så till vida att företaget inte gör vinster på sina egna m e d l e m m a r. Målet är att med tillgängliga medel göra det bästa med de medel som finns avseende auktionsl o k a l e r, a r ra n g e m a n g, trivsel och säker administration för såväl köpare som säljare. B a ra marknadsföring, produktion av auktionskatalog som väger närmare ett kilo, porto för närmare ex av densamma samt auktionsarenan kostar stora pengar. Travhästuppfödaren tror att när företagaren Stefan Melander inhämtat fakta och givit auktionsekva t i o n e n samt dess ekonomi några minuter, s å är tipset att vi är helt överens även i dessa frågor! 3. Auktionskatalogen utkommer 6 veckor före auktionen, just för att det skall finnas gott om tid att besiktiga hästarna samt rekrytera nya hästägar e. Även om det säljs många (alltför många?) hästar koncentrerat under ett fåtal dagar, så finns det en tra d i t i o n i många travländer världen över att ordna auktionsförsäljningen på detta s ä t t. Rekrytering av ny hästägare, s o m är villiga att satsa pengar på en ungh ä s t, måste va ra ett långsiktigt arbete för såväl travtränare som uppfödare. En verkligt god kamrat En hedersman och hedersmedlem, Stig Ahlberg, har lämnat travhästuppfödarnas led. Stig Ahlberg kom att betyda väldigt mycket för arbetet i Av e l s f ö r e n i n g e n (ASVT) under många år genom sitt engagemang för alla uppfödare. Redan vid årsstämman 1972 på S o l va l l a, då föreningen omstartades och omformades, deltog Stig och valdes något år senare in i styrelsen, i vilken han arbetade fram till 1991, det år Stig fyllde 70. När jag skriver arbetade, menar jag det verkligen. Stig engagerade sig djupt i de flesta frågor och kom ofta inte bara med synpunkter utan också med konstruktiva förslag. Han deltog aktivt på olika möten och på våra stämmor. Genom sitt stora kunnande som journalist och erkänt skicklig stilist, var det för mig som sekretera r e mycket skönt att alltid kunna be Stig korrekturläsa ledaren och andra skrivelser och han gjorde det gärna. Dessutom var det inte oväsentligt att han slipade av de vassaste kanterna. Hemmet på Rilanda stod alltid öppet och logi med nattamat och frukost för sekreteraren belastade inte Avelsföreningens kassa. Vi kamrater i ASVT minns Dig, Stig, som en verkligt god kamrat med föreningen och dess medlemmars bästa för ögonen. Elis Ljungek 12

13 In Memorian Stig Ahlberg Förre chefredaktören Stig Gillis Ahlberg på Rilanda Gård har i en ålder av 81 år avlidit efter en längre tids sjukdom. Stig Ahlberg var en framstående journalist, som älskade tidningsvärlden. Han ville leva i den och de gånger han kom och besökte oss på Travronden var hans ingenium livligt, engagerat och intensivt. Stig Ahlberg var också en äkta liberal. För honom finns inga kompromisser i hans strävan att bidraga till ett liv i andlig och kroppslig frihet för jordens folk. Som ung journalist var Stig närvarande vid rättegången mot krigsförbrytarna i Nürnberg och de erfarenheter han där gjorde lämnade aldrig honom i riktig ro. Stig Ahlberg var många människors och alla djurs vän. Sedan unga år uppfödde han airdaleterriers under kennelnamnet Ragtime. H a n blev en dominant som företrädare för rasen i hela hundvärlden. M e d sin tik Dinah segrade han i England när man firade airdalerasens 100 års jubileum. Hans champions hemma i Norden syntes otal i g a. Hans av e l s u r val och etik präglades starkt av hans djurvänlighet och respekt för livet. Rilanda gård Tillsammans med sin hustru Vivian, en gång framstående dressyrryttarinna, köpte Stig Ahlberg i början på 1960-talet Rilanda Gård, n ä ra Rimbo. Där etablerade han både ett travstuteri och en kennel, som han delade med sin hustru, lika stor med sina mellanpudlar som Stig Ahlberg med sina airedales. Stuteriet inleddes löftesrikt med köpet av fransyskan Nacelle F, s o m var en lysande stayer med segra r i bland annat Fyra Kilometer och Leonard C. Pe t e r s o n - B r o d d a s M i n n e s l ö p n i n g. Efter hand ökades antalet ston på stuteriet och de inhandlade även hingsten Charm R o d n e y. I dennes första kull kom Felix Ri, trea i Kriteriet och tvåa i Trav d e r b y t. Genom åren skickade Rilanda ut åtskilliga travare som hävdade sig väl i en stegra n d e k o n k u r r e n s. Deltog med liv och lust När Avelsföreningen för den svenska varmblodiga travhästen nybildades deltog Stig Ahlberg med liv, lust och idéer. Hans käpphäst var de tioprocentiga uppfödarepremierna men även hingsthållning i Avelsföreningens regi låg honom varmt om hjärtat. Han bidrog med goda råd kring publicitet och har var en förenande länk i de stunder kamraternas åsikter gick alltför vitt isär. Stig Ahlberg var sina vänners trofaste vän. Hans skarpsinne och ibland korta stubin han påminde om sina terriers gav en attraktiv blandning. Att följa med Stig till en hundutställning med två hundar av championklass var en upplevelse. Aforismer korsade va ra n d ra och stämningen steg högt närvi kom hem till Rilanda efter en vunnen seger. Då gick vi båda en rond med Johnny Walker. Älskade England Stig Ahlberg var en ivrig läsare av dagstidningar och av litteratur i olika former. Han hyste djupt intresse både för travare och fullblod och under sina många resor till det älskade landet England stack han näsan djupt i boklådornas skrymslen på jakt efter någon hippologisk eller kynologisk raritet. Stig Ahlberg skrev under mer än 40 år i varje utgåva av en rättfram och personlig krönika kring hundsportens fataliteter. Ingen skonades men ingen skändades heller i dessa sirliga betraktelser av mannen i tweedkavaj och klubbslips, givetvis köpta på Harrods i London. Gästskribent Som gästskribent i Trav och Galoppronden visade Stig A h l b e r g s t o ra kunskaper om hästsportens v ä r l d. Med akademisk logik försvarade han hästägarnas rätt (plikt) att hålla egna tävlingsfärger och visade i en rad exempel på att de tränarepyjamas som idag nivellera r t ravsporten ingalunda gör hästarna tydligare för publiken. Hans åsikter har i kollega Harper Carlström och denne skrivare två av sina s ä k ra supporters. Stig Ahlberg har av Kennel-klubben tilldelats dels Hamilton-plaketten dels blivit hedersledamot av sagda organisation. Till Hedersledamot har han också utnämnts av Avelsföreningen (ASVT). Han har lämnat oss, vännen Stig Ahlberg. Ett fullt, långt liv förunnades det honom att leva. Om detta kan vara en verklig tröst, därom vet jag ingenting. Men jag vet att Stig idag sörjes av hustru Vivian och många vänner, j o u r n a l i s t k o l l e g o r och det tror jag alla sina hundar och hästar. Bo Fransson 13

14

15 ASVT lyfter på hatten för Tore Johnsson Den 26 augusti fyllde innehavare av ASVT:s hedersnål samt hedersmedlemmen i ASVT Tore Johnsson 80 år ung. Tore har varit en mycket aktiv man inom trav s p o r t e n såväl som hästägare, amatörkusk, uppfödare som vid travsportens olika styr e l s e b o r d. Tore är med andra ord en sådan person som nästan inte längre f i n n s, men som sporten så oändligt väl behöver. En man som känner sig lika hemmastadd på stallbacken, på stuteriet som i styrelserummet. Uppfödare av travhästar har Tore och hans hustru Svea varit sedan D e ras uppfödningar hade först "kennelnamnet" Culbert men detta ändrades sedan till förkortningen C. Många goda hästar har fötts upp på Vombs Norregård av Tore och Svea under årens lopp de flesta med C. i slutet av namnet. Bästa och mest vinstrika uppfödningen var dock Kriterievinnaren och internationella storloppsvinnaren Micado C (Garry Håleryd-Jo h a n n a - L e i f Protector). Micado C, som sedemera blev avelshingst i Italien, gav Tore och Svea många glädjestunder i form av storloppsvinster såväl i Italien som Frankrike. Styrelsemannen Medlem i Avelsföreningen blev han i samband med att föreningen nystartades I n vald i föreningens styrelse blev Tore 1974, där han sedermera blev vice ordförande när gode vännen Ingemar Andersson på Lassagården tillträdde ordföra n d e p o s t e n. När Av e l s - Vi ska inte köpa något som vi inte tror på själv! Ett typisk uttalande från denne travsportens hedersman, Tore Johnsson. föreningens Hingstdepå bildades 1984 ingick han även i den styrels e n. I slutet på 80-talet blev han o r d f ö rande i Hingstdepån. Tore var även en mycket aktiv person på Jägersro och 1960 blev han ordförande hästägarföreninge n. Vidare satt Tore i Jägersros styrelse i nära 20 år, där han satt vice o r d f ö rande under drygt 10 år. O r d f ö rande på Jägers var Tore i fem år och i STC:s styrelse satt han i fyra år. Viktig mentor Själv lärde jag känna Tore 1990 som nyligen tillträdd Genera l - s e k r e t e ra r e. Det kändes direkt att Tore var en man man kunde vända sig till i förtroende och han har varit en viktig mentor i trav s p o r- tens mysterier for undertecknad. Oförglömliga minnen har våra resor till USA, Italien mm va r i t. Tore är en rakt igenom jovialisk och rakryggad person som går hem i alla läger såväl i Sverige som USA. Detta trots att viss s p r å k f ö r b i s t r i n g ibland råder på r e s o r n a. Tore är nämligen bäst på att tala flytande skånska och de amerikanska tränarna är bäst på flytande amerikansk dialekt. Tores "lilla svarta" Legendarisk inom ASVT är Tores "lilla s va r t a ", där han under sina resor förde noggra n n a anteckningar över alla de hingstar som inspekterats genom å r e n. Med tiden hann Tore fylla ett par små sva r t a anteckningsböcker med allehanda information om olika hingstar. En stående fråga som Tore alltid ställde i Hingstdepåns styrelse inför ett köp av en avelshingst var: Hur många i styrelsen tänker själva nyttja hingsten till sina ston? Om inte alla i styrelsen hade för avsikt att nyttja den presumtiva hingsten blev det inget köp. Tores kommentar var: Vi ska inte köpa något som vi inte tror på själv! Ett typisk uttalande från denne travsportens hedersman. Vi på ASVT lyfter därför på hatten och utbringar ett trefaldigt skånskt leve för vännen Tore. Vår förhoppning är att vi om 20 år får möjlighet att överräcka 100 rosor istället för de 80 rosor du fick denna gång! Ove Konradsson 15

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Nr 6. December 2001 Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Om konsten att tillönska God Jul i ett regnigt november? Dags för årets sista Travhästuppfödaren skriven

Läs mer

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 God Jul & Gott Nytt År önskar ASVT PÅ OMSLAGET: Unghästar i snöyran på Skråmsta Stuteri vintern -98. FOTO:

Läs mer

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007 Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tema: Utfodring Travhästen nr 2 2007 1 Innehåll På omslaget: Simb Caper, Ylva Lindh och

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

Föreningen. Anders Järnerot: Gud skapade våra hästar till grovfoderätare. Uppfödarmöte på Solvalla. kulisserna. Tema: Foder

Föreningen. Anders Järnerot: Gud skapade våra hästar till grovfoderätare. Uppfödarmöte på Solvalla. kulisserna. Tema: Foder Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften på 400 kr för ASVT:s medlemmar. ASVT Solvalla Travbana 161 89 Stockholm Tel 08 445 23 00 Fax 08 445 23 09 www.asvt.se

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010 Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Rätt försäkrad Tryggt hästägande med Agria Med Veterinärvårdsförsäkringen A2 ökar du enkelt tryggheten för

Läs mer

Rapport från avelsseminariet. Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19. TEMA Utrustning sid 23.

Rapport från avelsseminariet. Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19. TEMA Utrustning sid 23. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2013 TEMA Utrustning sid 23 Rapport från avelsseminariet sid 8 Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19 VAD KLAPPAR ditt HJÄRTA

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006 Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30 God Jul &Gott Nytt År Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen ASVT Solvalla Travbana

Läs mer

På fel spår? 9sidor V75. stjärntät TIPS TILL. Maharajah drog innern i kvalet till Olympiatravet ONSDAG ETTA TILL 2 000 MILJONBONUS V86: SOLVALLA

På fel spår? 9sidor V75. stjärntät TIPS TILL. Maharajah drog innern i kvalet till Olympiatravet ONSDAG ETTA TILL 2 000 MILJONBONUS V86: SOLVALLA V75 V86 DD V65 START- LISTOR & TIPS V5 V4 Trio ONSDAG 3/4 Jägersro G (V4) Kuopio (lunch) Billund (V5) Solvalla (V86+V5+V4) TORSDAG 4/4 Gävle (V4+V5) Drammen (V5) Boden (V5) Åby (V65) LÖRDAG 6/4 Mantorp

Läs mer

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah.

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. 78 Travdrottningen och hennes prins EKERÖ. När Margareta Wallenius-Kleberg

Läs mer

Projekt Hästägaren Slutrapport

Projekt Hästägaren Slutrapport Projekt Hästägaren Slutrapport Svenska Travsportens Centralförbund Sidan 2 av 20 Innehållsförteckning Projekt Hästägaren Bakgrund...3 Syfte och mål...3 Resultat...3 Webbplats: hastagaren.se...3 Köpa travhäst...4

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Hästmagasin APRIL 2008

Hästmagasin APRIL 2008 Hästmagasin Del 2 APRIL 2008 In på upploppet vid Olympiatravet den gångna helgen valde Åke Svanstedt att gå ut och attackera med Torvald Palema. På några steg avgjorde han och lämnade de andra bakom sig.

Läs mer

Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE. I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST. Häst & hälsa: Tema dopning.

Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE. I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST. Häst & hälsa: Tema dopning. Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST Häst & hälsa: Tema dopning nr2 INNEHÅLL REDAKTÖRENS RADER SMÅPLOCK Springspår & Ponnyronden ges

Läs mer

Här är den nya generationen! V75 TUNGT SPELLÄGE. SIDOR tips till FREDAG

Här är den nya generationen! V75 TUNGT SPELLÄGE. SIDOR tips till FREDAG V75 V64 DD V65 START- LISTOR & TIPS V5 V4 Trio FREDAG 22/3 Halmstad (V4) Bergsåker (V5) Romme (V65) LÖRDAG 23/3 Jägersro (V75+V5+V4) SÖNDAG 24/3 Solvalla (V4+V5) Axevalla (V64) MÅNDAG 25/3 Åby (V4) Bollnäs

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5 REDAKTÖREN Nr 1 2010 Nu ska Apoteket konkurrera! Hur påverkas de interna kanalerna? Se sidorna 4 och 5 Det är en omorganisation som heter duga, säger Eva Jangö, webbredaktör och ansvarig för nyheterna

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

TravSPORT RST SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10

TravSPORT RST SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10 RST TravSPORT EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10 SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN 05 Ledare 06 Tomas Roséns lugna träningsmetod 11 Kajsa

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Tips, idéer och råd om olika hästägarformer. inom trav- och galoppsport

Tips, idéer och råd om olika hästägarformer. inom trav- och galoppsport Tips, idéer och råd om olika hästägarformer inom trav- och galoppsport Omslagsfoton Framsida - Barracuda efter seger i Breeders Crown 2012. Foto: Lars Jacobsson/Kanal 75. - Riksgalopphästen Street Band

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT ÅRSREDOVISNING 2006 x x x Nu ger vi allt tillsammans 3 Från ord till handling 4 Affärsidé 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Ordförande har ordet 10 Spelmarknad 11 ATG och hästsporten

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer