AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion"

Transkript

1 AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/98 Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion En överblick över luftintagstekniken...3 Mannen som kom in från kylan...4 Bättre luft i stockholmarnas lägenheter...5 Nu kan världen njuta av spansk skinka...6 Sandhinder som du aldrig har sett på en golfbana...8

2 Förändringens vindar blåser genom luftfiltermarknaden. I Europa, Förenta Staterna och Asien riktas uppmärksamheten i allt större utsträckning mot analyser av energikostnaderna, miljön och livslängden i samband med val av luftfilter för luftbehandlingssystem. Förhållandet mellan kostnad och prestanda studeras nu mer på djupet när kunderna strävar efter att få bästa värde i förhållande till de uppnådda fördelarna. Allt fler filteranvändare vill hålla energikostnaderna nere, filtrera luften bättre och påverka miljön mindre. De tänker också mera långsiktigt på sina filterinköp och -behov. Camfil har alltid koncentrerat sitt utvecklingsarbete på att skapa produkter med lågt tryckfall och bästa effektivitet. Våra Hi- Flo-filter för luftbehandlingsenheter är ett bra exempel de vann första pris för bästa funktion i förhållande till energiförbrukningen i en svensk tekniktävling förra året. Vi står också i det främsta utvecklingsledet när det gäller miljövänliga filter som reducerar avfallsmängderna och har återvinningsbara komponenter. Camfil har dessutom förmånen att stå i direktkontakt med branschens debattörer på allmäneuropeisk nivå. Vår erfarne tekniske direktör, Jan Gustavsson, sitter som ordförande för Eurovent Filter-koncernen och kommenterar i sin artikel de nya FOKUSERING PÅ KOSTNAD, ENERGI OCH LIVSLÄNGD utvecklingarna när det gäller filterhygien, livslängdsanalyser och andra trender. Camfil har redan genomfört djupgående livslängdsanalyser av luftfilter och vi vet att de utgör ett viktigt verktyg för minimering av filterkostnaderna och att de i slutänden kommer att påverka filterkonstruktionerna. Till sist några ord om Asien. Vi har fått en utomordentligt bra bas i regionen genom vår nya fabrik i Malaysia och vi ser fram mot att kunna leverera vår egen lokala produktion till kunderna. Mer om det i kommande nummer. Trevlig läsning! Jan Eric Larson Verkställande direktör och Koncernchef Camfils program för gasturbiner Camfils uppgraderade HI-FLO och AIROPAC T-filter är specialkonstruerade för filtrering av tilluften till gasturbiner och andra roterande maskiner. Båda tål starka tryckökningar utan funktionsskador eller lossnande materialpartiklar. De tål temperaturer upp till 90 C och 100 procent relativ fuktighet. Deras stora filterytor ger garanti för lång nyttjandetid, lågt tryckfall och sänkta energikostnader. Camfils kompakta OPAK- FIL filter används också i stor utsträckning i anläggningar där utrymmet är begränsat. HI-FLO T-filter (fyra versioner) tål tryckökningar upp till ± Pa och består av förstärkta filterpåsar med glasfibermedium i galvaniserade ramar. Filterytan är 50 procent större än hos jämförbara filter för 100 procent längre nyttjandetid. AIROPAC T-filter (tre versioner) med veckade filterinsatser i en galvaniserad ram motstår tryckvågor upp till ± Pa och har samma höga filtreringseffektivitet som HI-FLO T. Livslängden hos ett AIROPAC T-filter beräknas vara dubbelt så lång som hos andra filter med samma effektivitet och dammbelastning. Filtreringseffektiviteten hos båda dessa luftfilter är upp till procent för partikelstorleken 2,0-3,0 µm och upp till procent för partikelstorleken 0,35-0,45 µm. 2

3 Gasturbiner har stor aptit på luft, men innehållet i denna kan vålla matsmältningsbesvär i form av inre erosion och igensättning. Lösningen på problemen är att använda effektiva luftfilter i insugningssystemen. Tala med Camfil och Industrifilter, en nybildad enhet för denna speciella marknad. En överblick över luftintagstekniken Gasturbiner lever ett hårt liv. Jorden runt tvingas de att arbeta under krävande förhållanden, från det kalla Arktis till de torra, brännheta ökenområdena eller den korrosiva havsmiljön i offshore-branschen. De viktiga användningsområdena gör att turbinerna aldrig får krångla. Gasturbiner är av avgörande betydelse för elproduktion i kraftverk och i reservkraftanläggningar för samhällen. De försörjer också industrier med ånga och varmvatten. Driftsäkerheten är därför en mycket viktig egenskap. LUFTEN KAN VARA HOTFULL Luften, som är en så avgörande faktor för alla förbränningsprocesser, kan olyckligtvis också vara en gasturbins värsta fiende, eftersom insugning av smuts tillsammans med luften fasta partiklar, havssalt, syror, metallsalter och andra fasta och flytande föroreningar kan ge upphov till igensättning, korrosion och erosion av viktiga komponenter. Axialkompressorns kanaler kan t.ex. sättas igen eller också kan kompressorskovlarna erodera, vilket medför försämrad prestanda, högre bränsleförbrukning och dyra stilleståndstider. Högeffektiva filter i luftintaget till en gasturbin kan hjälpa till att förebygga en försämring av turbinens prestanda och ge turbinkomponenterna längre livslängd. Valet av förfilter och finfilter måste skräddarsys efter de lokala driftförhållandena, vilka är beroende av gasturbinens uppställningsplats och väder- och temperaturförhållandena. Detta kräver den typ av expertis och erfarenhet som finns i den nya alliansen Camfil och Industrifilter i Sverige. EN NY DYNAMISK DUO I enlighet med ett nytt samarbetsavtal använder Industrifilter nu Camfil som sin huvudleverantör av luftfilter till den egna produktionen av luftintagssystem för gasturbiner. I samband med detta avtal har Camfil sålt sitt belgiska företag, Filteco, till Industrifilter. Filteco konstruerar och säljer luftintagssystem med filter till gasturbiner. Företaget har en internationell kundbas och hög teknisk kompetens som kompletterar Industrifilters organisation. Vi har valt att samarbeta med Camfil på grund av detta företags kompletta produktprogram för gasturbinsektorn, inriktat på kvalitet och teknik. Vi kan också komma in på den globala marknaden med hjälp av Camfils säljorganisation, som arbetar genom 25 dotterbolag och ett antal agenter jorden runt, säger Peter Sandberg, verkställande direktör för Industrifilter i Sverige. Genom samarbetsavtalet får Industrifilter också tillgång till Camfils omfattande kunnande inom luftfiltreringsområdet. GLOBAL STRATEGI FÖR GLOBALA KUNDER Bland industrifilters kunder återfinns bland annat ABB STAL (Sverige), Dresser-Rand och Kvaerner Energy i Norge. Dessa tre företag har en världsomspännande export av gasturbinsystem. Camfil och Industrifilter utarbetar nu en gemensam marknadsföringsstrategi för gasturbinfiltermarknaden och kommer att fortsätta att utveckla produkter tillsammans. FOTO: NPS PHOTOSTOCK FOTO: NPS PHOTOSTOCK 3

4 Mannen som kom in från kylan Italien Hittades här Österrike På sin rygg hade ismannen 57 tatueringar och han har tvingat historikerna att skriva om historien, eftersom de inte trodde att hans kopparyxa hade utvecklats förrän omkring år senare. ITALIENSK MEDBORGARE Hittades Ötzi på österrikiskt eller italienskt territorium? Denna fråga diskuterades under flera år och avgjordes först nyligen det fastställdes att Ötzi tillhörde Italien. Han hade konserverats och studerats vid Innsbrucks universitet sedan han upptäcktes, men fördes slutgiltigt tillbaka till Italien. Efter års ensamhet har Ötzi nu fått ett nytt hem i ett museum, som har kostat 17 miljarder lire, Nuovo Museo Archeologico dell Alto Adige, inrett i en villa i staden Bolzano. RENRUMSMILJÖ MED CAM- FILS LUFTFILTER I Bolzano har den 160 cm långe ismannen fått sitt sista vilorum i en specialkammare, där han kommer att bevaras vid -6 C och 99 procent relativ luftfuktighet samma klimat som i den glaciär han upptäcktes i. Besökare kommer att få se honom genom ett litet fönster i kammarens vägg och i kammaren visas också pilbågen, pilarna, yxan och knivarna som Ötzi hade med sig när han dog ungefär 40 år gammal som en välbärgad fåraherde. Kammaren är en renrumsmiljö, konstruerad av Angelantoni i samarbete med Cleatec och Camfil. För att mumien skall skyddas mot biologisk och kemisk förorening har luftbehandlingssystemet utrustats med Camfil Opakfil och Opakcarb luftfilter i förfiltreringen och Camfil Maxilam Hood-filter för det laminära och konventionella flödet i det rena rummet. Renheten är klass 10 i kammaren och klass 100 i det omgivande området. Muséet öppnas den 28 mars 1998 och då kommer allmänheten äntligen att få se den nedfrysta stenåldersman som kom in från kylan för att värma mångas hjärtan. Han gav upphov till en tvist om äganderätt mellan två länder och fortsätter att väcka häpnad bland vetenskapsmännen om livet för år sedan. Nu är Ismannen, världens bäst bevarade mumie, tillbaka i sitt hemland Italien. Camfils luftfilter hjälper till att bevara honom till glädje för kommande generationer i ett museum i Bolzano. Ett österrikiskt par på fotvandring över Similaun-glaciären på gränsen mellan Italien och Österrike upptäckte världens äldsta bevarade människokropp Deras upptäckt av den välbevarade mumien, som fick smeknamnet Ötzi, blev omedelbart en världssensation. Omkring 570 undersökningar av kroppen under de gångna åren har givit vetenskapsmännen mängder av information om livet på stenåldern för mer än år sedan. Den som t.ex. tror att våra förfäder var smutsiga vildar kan glömma det: Ötzi var en välklädd man, som klippte sitt hår och sina naglar, bar en mantel av gräs, läderstövlar och mössa och dessutom hade han en rock av färgat skinn i ett rutmönster. ILLUSTRATION: OLA NYBERG FOTO: PICA PRESSFOTO 4

5 Bättre luft i Stockholmarnas lägenheter Ett stort kommunalt bostadsbolag i Stockholm har börjat byta sina luftfilter till en högre filterklass för att kunna försörja sina bostadslägenheter och daghemslokaler med bättre och renare luft. Moderniseringen kommer att kräva en ökning av luftflödet endast inom några få byggnader. Camfils Hi-Flo har så lågt tryckfall att det i de flesta fall räcker att bara byta ut filtren, utan att öka fläkthastigheten. Utbyte av filtren pågår just nu tillsammans med Camfils regionkontor i Stockholm. BÄTTRE LUFT PÅ DAGHEMMEN Vi kommer förbättra den allmänna luftkvaliteten i alla våra fastigheter och börjar med daghemmen och sådana lägenheter, som tidigare har haft problem med ventilationen, fortsätter Bo Östlund. Allt fler barn drabbas av allergier och astma, vilket till en del beror på sämre kvalitet hos inandningsluften, både inne och ute. Det är också större grupper av barn som tas om hand i dag, och även detta ökar kraven på bättre filtrering och ett ökat luftflöde. MÄTBARA RESULTAT Prover har tagits i flera byggnader och resultaten visar en avgjord förbättring av luftkvaliteten. Hyresgästerna har också sagt att de tycker att luften har förbättrats, säger Bo Östlund. De högre energikostnaderna för bättre luftfiltrering är försumbara i förhållande till fördelarna. Familjebostäder, som är Stockholms kommunala bostadsföretag, äger och förvaltar lägenheter, skolor, daghem, shoppingcentra, kontorsbyggnader och parkeringsanläggningar i Stor-Stockholm. Fastigheterna har ett sammanlagt marknadsvärde på omkring 8,3 miljarder svenska kronor (1 miljard US-dollar). IStockholm förbättrar nu AB Familjebostäder sinaluftbehandlingssystem med effektivare luftfilter. Tidigare användes Camfils Hi-Flo 85 (F7), men nu installeras i stället Hi-Flo 95 (F8). Kvaliteten hos utomhusluften i Stockholm har försämrats under senare år och därför krävs det bättre filtrering av inomhusluften för upprätthållande av vår kvalitetsstandard, säger Bo Östlund, teknisk chef hos Familjebostäder. Människorna måste trivas och må bra i sina bostäder och då är renare luft till god hjälp. Camfils svenska försäljningsbolag har slutit ett tvåårsavtal om leverans av luftfilter till byggnader som ägs och förvaltas av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Landstinget äger och driver t.ex. samtliga sjukhus inom regionen, förutom andra anläggningar. 5

6 Nu kan världen njuta av spansk skinka Camfils Sofilam Absolute filter och Sofdistri takspridare hjälper till att göra en välsmakande delikatess tillgänglig för matälskare jorden runt. Om du någonsin har varit i Spanien har du säkert återvänt hem med angenäma minnen av landets mat och drycker,särskilt då jamon serrano, en saltad och lufttorkad skinka, som är en utmärkt aptitretare tillsammans med ett glas torr fino sherry. På grund av återkommande epidemier av svinpest i Spanien har det varit svårt att komma över denna delikatess på exportmarknaderna. En aktuell annonskampanj i USA med den spanska filmstjärnan Antonio Banderas fick inställas på grund av detta problem. LÖSNINGEN ÄR ULTRAREN FILTRERING En av de största skinktillverkarna i Spanien, Navidul, har äntligen fått ett tillstånd från U.S. Food and Drug Administration att exportera sina produkter till Förenta Staterna. Detta tillstånd lämnades sedan amerikanska experter gjort mycket grundliga kontroller av den hygieniska standarden vid en av Naviduls anläggningar. Installationen av ett ultrarent filtreringssystem vid styckningsoch packningsavdelningen inom Naviduls anläggning i Toledo var en av de viktigaste förbättringarna av hygienen. Camfils spanska företag, Camfil Espana, hjälpte till med att konstruera filtreringsutrustningen. Installationen är dimensionerad för ett totalt luftflöde av m 3 /h, med ett dubbelt förfiltreringssteg (klass G-3/F7), som skyddar luftbehandlingsenheterna och renrumsfiltren. Renrumsfiltreringen kräver klass enligt US Federal Standard 209D, men vid kontrollmätningarna i samband med överlämnandet visade det sig att man uppnådde klass Camfil Sofilam Absolute luftfilter (filter klass H14) har en avskiljningsgrad på 99,995 procent MPPS (mest penetrerande partikelstorlek). Enligt Julio Tapiador, Naviduls tekniske chef, är företaget mycket nöjt med Camfil-installationen, som för övrigt gjordes klar på rekordtid. PLANER PÅ FLERA INSTALLATIONER Eftersom man väntar sig en kraftig ökning av exportförsäljningen planerar Navidul nu att använda ultraren filtrering vid företagets övriga anläggningar. Enbart USA-marknaden beräknas konsumera skinkor under de närmaste två åren. Nu kan konsumenter världen runt njuta av en smak av Spanien tack vare Camfils luftfilter. Några uppgifter om Navidul Navidul driver tre stora anläggningar i Spanien och projekterar ytterligare två. Den totala produktionen är skinkor per år, plus en lika stor volym korvar och andra charkvaror. Navidul omsatte totalt 240 miljoner US-dollar under Ett spännande år för Jan Gustavsson är teknisk direktör för Camfil-gruppen och ordförande i Eurovent Filter Group och CEN/TC 195 Group för en ny europeisk luftfilterstandard. Av Jan Gustavsson Detta år kommer att bli spännande och händelserikt för vår bransch, eftersom vi kommer att etablera grunderna för nästa århundrades luftfilter. Nya provningsmetoder, krav och standarder för luftfilter kommer att införas och påverka produkternas utförande. Viktiga forskningsprojekt kommer också att fullföljas för möjligheterna att minska miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och återvinning av luftfiltren. Tyngdpunkten läggs vid de hygieniska kriterierna och livscykelanalyserna, vilka också kommer att påverka konstruktion och val av luftfilter under kommande år. HYGIENISKA KRAV Förslag på en ny standard diskuterades i Tyskland under förra året VDI 6022 Hygieniska krav vid planering, konstruktion, drift och underhåll av ventilationssystem med krav på att utrustning och komponenter inte skall avge några ämnen som kan vara hälsovådliga, t.ex. gaser, lukter, partiklar eller mikroorganismer. Återcirkulerande luft är tillåten förutsatt att den inte innehåller några av dessa föroreningar. Det rekommenderas att tilluften filtreras i två steg. Det första filtret skall ha minst kvalitet F5, men F7 rekommenderas. Det andra steget skall vara minst F7, men helst F9. Om endast ett steg används krävs F7. G4 måste som minimikrav användas för återcirkulerande luft, men F7 rekommenderas för bättre kvalitet på rumsluften. Andra viktiga aspekter på filteregenskaper ingår också i standardförslaget: effektiviteten får inte försämras under användningstiden drifttiden före utbyte skall bestämmas med ledning av tryckfallet eller hygieniska krav filtren skall bytas från den smutsiga sidan filtren skall märkas, osv. Under 1997 genomfördes en stor undersökning vid Berlins universitet för att fastställa när luftfilter inte längre uppfyller de hygie- 6

7 niska kraven utan måste bytas ut. Filter av varierande kvalitet, konstruktion och fabrikat kontrollerades efter mellan sex månader och fem års drift med avseende på bakterier, endotoxiner, lukt, tryckfall och partikeleffektivitet. Resultaten kommer att utvärderas i början av innevarande år. Som en av projektets huvudsponsorer har Camfil följt arbetet kontinuerligt. Ett preliminärt resultat var konstaterandet att filter med kvalitet F5 eller lägre, frigör partiklar och endotoxiner under drift. Vissa filter av högre klass kan också avge endotoxiner efter cirka ett års kontinuerlig användning. VDI 6022 kommer därför att föreskriva att filter i det första steget skall bytas ut efter maximalt timmar, om inte tryckfallet föranleder tidigare byte. Filter i det andra steget skall inte tillåtas arbeta kontinuerligt under mer än två år. VDI 6022 kommer sannolikt att träda i kraft under första halvåret Den nya standarden kommer att få stor betydelse för luftfiltren i ventilationssystem både i Tyskland och resten av Europa. ANTIMIKROBIELL BEHANDLING Det pågår en debatt om frågan om luftfilter skall behandlas för att förhindra tillväxt av mikroorganismer. ASHRAE utvärderar fördelarna med antimikrobiell behandling av luftfiltermaterial för förhindrande av tillväxt av uppsamlade bakterier och sporer i filter. Resultaten från denna utvärdering kommer förmodligen att finnas tillgängliga i mitten av (%) Relativ påverkan på miljön Filter Drift Avfall Steg i miljöpåverkan luftfilter KOSTNADER SEK Investering 800 LCC Energi 14,209 LCC Underhåll 2,491 LCC Miljö/skrotning 76 LCC Totalt 17,576 LIVSCYKELANALYSER AV LUFTFILTER De globala miljöfrågorna har blivit allt viktigare under senare år och livscykelanalyser (LCA) har blivit ett hjälpmedel för bedömning av hur produkter påverkar ekologin, människors hälsa och resursförbrukningen. Tillsammans med universitet har Camfil studerat hur miljön påverkas av luftfilter för ventilationssystem, från vaggan till graven (från råmaterial till återvinning). Analysen visade att användningen av ett filter svarar för procent av dess påverkan på miljön, medan råmaterial, produktion och transport svarar för procent och det förbrukade filtret för högst 1 procent. Ökade kunskaper om filtrens miljöpåverkan kommer att medföra krav på tryckfallet och dess utveckling i luftfilter. LCA kommer också att vara ett värdefullt hjälpmedel vid val av filterkomponenter och dimensionering av ventilationssystem. LIVSCYKELKOSTNAD (LCC) I Sverige utarbetades en rekommendation för ENEU-94 (riktlinjer för energieffektiva inköp) och i Eurovent-filtergruppen pågår ett arbete hur beräkningen av livscykelkostnaderna kan tillämpas på luftfilter. En rekommendation kommer troligen att vara färdig En livscykelkostnadsanalys omfattar kostnaderna för investeringar, energi, underhåll och slutligt omhändertagande under en anläggnings hela livstid. Sådana analyser är också utmärkta hjälpmedel för minimering av filterkostnaderna i en anläggning. Driften är avgörande för kostnaderna för filterfunktionen och utvecklingen kommer därför att gå mot mer energieffektiva filter. (%) Penetrering Partikelstorlek (mm) STANDARDER FÖR EFFEKTIVITETSPROVNING I Förenta Staterna räknar man med att en partikeltestmetod för fastställande av ett filters effektivitet (ASHRAE 52.2) kommer att bli färdigt under I Europa kommer EU:s medlemsstater att rösta om en gemensam standard för provning av filter, baserad på partikeltestet Eurovent 4/9. Round Robin -tester (jämförande tester) har genomförts vid 13 laboratorier varav fem laboratorier har genomfört fullständiga provningar i programmets första fas. Den nya metoden verkar lovande och förväntas ersätta EN779. HI-TECH FILTRERING Slutligen har en ny europeisk testmetod, EN 1822, införts i år för provning av HEPA och ULPA luftfilter. Metoden är baserad på MPPS, mest penetrerande partikelstorlek. Det är emellertid tveksamt om denna testmetod är tillräcklig, eftersom elektronikindustrin ständigt kräver allt bättre, mer högeffektiva filter för rena rum kommer att bli ett år med nya normer. SAMMANFATTNING Hygienkraven gör att det behövs minst F7-filter i alla ventilationssystem, med begränsning av drifttiden. Livscykelanalyser av miljöeffekterna och kostnaderna kommer att kräva filter med lågt tryckfall, långsam stegring av tryckfallet och jämn avskiljning. 7

8 Sandhinder som du aldrig sett på en golfbana En av världens största filteranläggningar för sandseparering byggdes nyligen för Saudi Guardian International Float Glass Co. i Al Jubail i Saudi- Arabien (bilden till höger). Camfil Belgium har bidragit med att konstruera och leverera sandfiltren. Guardian växer snabbt och har en världsledande ställning inom planglastillverkningen.företaget driver produktionsanläggningar världen runt. Tillverkningen av planglas kräver tillgång till sand och enorma möjligheter för kylning av processvattnet, särskilt i varma klimat. Vid anläggningen i Al Jubail finns det åtta kyltorn och det behövs m 3 /h luft/ torn för kylning av m 3 /h vatten från 44,3 till 36 C vid en temperatur av 32 C på den våta termometern. Kylsystemet har konstruerats av Baltico och detta belgiska företag valde kyltorn från Baltimore Aircoil, också i Belgien. Vill du veta mera? För ytterligare information ber vi dig att ta kontakt med Camfils närmaste dotterföretag eller representant. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfils huvudkontor, så ser vi till att dina frågor besvaras på bästa sätt. I sökandet efter ett filtersystem som kan skydda tornen mot skador och igensättning med sand under hårda sandstormar rekommenderade Guardian Camfils sandfilter på grund av deras unika metod för avskiljning av sanden. INTEGRERAD LÖSNING Ett lag av tekniker från Guardian, Baltico, Baltimore och Camfil Belgium började sedan utarbeta en enkel konstruktionslösning, som integererar sandfiltren i själva kyltornen. Totalt används 168 Sandtrap 4-filter av rostfritt stål för rening av m 3 luft per timme. Två högtrycksfläktar, också de av rostfritt stål, tillför luft för separering av sanden och vidaretransport av den med hög hastighet genom kanaler och ut i atmosfären. En unik egenskap hos dessa Camfil Sandtrap-filter är att den filtrerade sanden blåses ut direkt i uteluften och att endast dammfri luft passerar genom kyltornen. Härigenom undviks igensättning, skador och dyrbar stilleståndstid. Camfils Sandtrap-filter Camfils Sandtrap-filter är en tröghetsseparator bestående av en diffusordel (inlopp), en separeringsdel (jalusi) och en utblåsningsfläktdel, som monteras som en komplett insticksenhet vid luftintagen. Den damm- eller sandblandade luften kommer in vid inloppet och luftströmmen fördelas så att större delen av den kommer att ändra riktning och passera genom jalusin. Den återstående luften, som kallas utblåsningsluft, accelereras av utloppsfläkten och leds direkt ut till uteluften. Tack vare den höga lufthastigheten utmed jalusin har partiklarna ett så högt tröghetsmoment att de skjuts ut från filtret tillsammans med utblåsningsluften. Huvudkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, SE TROSA, SVERIGE. TEL FAX Lokalt dotterbolag CAMFIL FÖRSÄLJNINGS AB STRÖMSÄTRAGRÄND 2-6, SE SKÄRHOLMEN. TEL FAX / På dagordningen... Möt Camfil/Filtra Corp. på följande utställningar under 1998: Nordbygg 98, Stockholm, Sverige, mars Mostra Congeno Expocomfort, Milano, Italien, mars Finnbuild 98, Helsingfors, Finland, april IEST/ICCCS-Phoenix, Arizona, USA, 26 april -1 maj Airexpo 98, Bryssel, Belgien, 7-8 maj CFIC Lyon, Lyon Frankrike, juni Cleanrooms, Frankfurt, Tyskland, juni Hopitech, Nimes, Frankrike, september A3P, Arcachon, Frankrike, oktober Batitec, Lusanne, Schweiz, oktober IPA/SIEL/GIA MATIC, Paris, Frankrike, oktober Semicon Southwest 98, Austin, Texas, USA, oktober ENC (GIIN), Nice, Frankrike, oktober För vidare information, kontakta ditt närmaste Camfil-företag eller din närmaste återförsäljare AirMail Camfil AirMail är en världsomspännande publikation för Camfils kunder. Finns på nio språk. Utgiven av: Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige Tel Fax Ansvarig utgivare: Niels Erik Kongste, Marketing Director, Camfil Group Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax Upplaga: exemplar. Tryckt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ TROSA TRYCKERI AB 33431

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / 2 0 0 6 ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images 3 4 7 8 11 S

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne Nr 4 2004 EN NATURLIG KONTAKTPUNKT FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 16 Lennart Nilsson. Mikrokosmisk förorening Den världsberömde svenske fotografen Lennart Nilsson sätter sotpartiklarna i luften och i våra

Läs mer

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden 1, 2014 Kundvård lltid det där lilla extra för kunden rmando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil nlinebutik gör filterhantering till en enkel affär Camab hjälper turbinoperatör i CMF Clean ir

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN 2014 INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG INNEHÅLL 2014 36 BIG AIR Den ledande industrigasproducenten Air Liquide

Läs mer

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol Om Dustcontrol Om Dustcontrol 4 Om Dustcontrol Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS Såpnötter gav designpris köket har blivit en scen miele gallery en succé Kvalitet och design i vått och torrt. Miele YoungVision

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ)

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ) XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i XZERO AB (publ) 22 maj 1 juni 2015 Xzero har utvecklat en teknik som tar bort nanopartiklar och gör renare vatten än någon annan existerande metod. På denna

Läs mer

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar 2011 Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg Vågenergi från havsbotten Fortum 1 2008 Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer