AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion"

Transkript

1 AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/98 Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion En överblick över luftintagstekniken...3 Mannen som kom in från kylan...4 Bättre luft i stockholmarnas lägenheter...5 Nu kan världen njuta av spansk skinka...6 Sandhinder som du aldrig har sett på en golfbana...8

2 Förändringens vindar blåser genom luftfiltermarknaden. I Europa, Förenta Staterna och Asien riktas uppmärksamheten i allt större utsträckning mot analyser av energikostnaderna, miljön och livslängden i samband med val av luftfilter för luftbehandlingssystem. Förhållandet mellan kostnad och prestanda studeras nu mer på djupet när kunderna strävar efter att få bästa värde i förhållande till de uppnådda fördelarna. Allt fler filteranvändare vill hålla energikostnaderna nere, filtrera luften bättre och påverka miljön mindre. De tänker också mera långsiktigt på sina filterinköp och -behov. Camfil har alltid koncentrerat sitt utvecklingsarbete på att skapa produkter med lågt tryckfall och bästa effektivitet. Våra Hi- Flo-filter för luftbehandlingsenheter är ett bra exempel de vann första pris för bästa funktion i förhållande till energiförbrukningen i en svensk tekniktävling förra året. Vi står också i det främsta utvecklingsledet när det gäller miljövänliga filter som reducerar avfallsmängderna och har återvinningsbara komponenter. Camfil har dessutom förmånen att stå i direktkontakt med branschens debattörer på allmäneuropeisk nivå. Vår erfarne tekniske direktör, Jan Gustavsson, sitter som ordförande för Eurovent Filter-koncernen och kommenterar i sin artikel de nya FOKUSERING PÅ KOSTNAD, ENERGI OCH LIVSLÄNGD utvecklingarna när det gäller filterhygien, livslängdsanalyser och andra trender. Camfil har redan genomfört djupgående livslängdsanalyser av luftfilter och vi vet att de utgör ett viktigt verktyg för minimering av filterkostnaderna och att de i slutänden kommer att påverka filterkonstruktionerna. Till sist några ord om Asien. Vi har fått en utomordentligt bra bas i regionen genom vår nya fabrik i Malaysia och vi ser fram mot att kunna leverera vår egen lokala produktion till kunderna. Mer om det i kommande nummer. Trevlig läsning! Jan Eric Larson Verkställande direktör och Koncernchef Camfils program för gasturbiner Camfils uppgraderade HI-FLO och AIROPAC T-filter är specialkonstruerade för filtrering av tilluften till gasturbiner och andra roterande maskiner. Båda tål starka tryckökningar utan funktionsskador eller lossnande materialpartiklar. De tål temperaturer upp till 90 C och 100 procent relativ fuktighet. Deras stora filterytor ger garanti för lång nyttjandetid, lågt tryckfall och sänkta energikostnader. Camfils kompakta OPAK- FIL filter används också i stor utsträckning i anläggningar där utrymmet är begränsat. HI-FLO T-filter (fyra versioner) tål tryckökningar upp till ± Pa och består av förstärkta filterpåsar med glasfibermedium i galvaniserade ramar. Filterytan är 50 procent större än hos jämförbara filter för 100 procent längre nyttjandetid. AIROPAC T-filter (tre versioner) med veckade filterinsatser i en galvaniserad ram motstår tryckvågor upp till ± Pa och har samma höga filtreringseffektivitet som HI-FLO T. Livslängden hos ett AIROPAC T-filter beräknas vara dubbelt så lång som hos andra filter med samma effektivitet och dammbelastning. Filtreringseffektiviteten hos båda dessa luftfilter är upp till procent för partikelstorleken 2,0-3,0 µm och upp till procent för partikelstorleken 0,35-0,45 µm. 2

3 Gasturbiner har stor aptit på luft, men innehållet i denna kan vålla matsmältningsbesvär i form av inre erosion och igensättning. Lösningen på problemen är att använda effektiva luftfilter i insugningssystemen. Tala med Camfil och Industrifilter, en nybildad enhet för denna speciella marknad. En överblick över luftintagstekniken Gasturbiner lever ett hårt liv. Jorden runt tvingas de att arbeta under krävande förhållanden, från det kalla Arktis till de torra, brännheta ökenområdena eller den korrosiva havsmiljön i offshore-branschen. De viktiga användningsområdena gör att turbinerna aldrig får krångla. Gasturbiner är av avgörande betydelse för elproduktion i kraftverk och i reservkraftanläggningar för samhällen. De försörjer också industrier med ånga och varmvatten. Driftsäkerheten är därför en mycket viktig egenskap. LUFTEN KAN VARA HOTFULL Luften, som är en så avgörande faktor för alla förbränningsprocesser, kan olyckligtvis också vara en gasturbins värsta fiende, eftersom insugning av smuts tillsammans med luften fasta partiklar, havssalt, syror, metallsalter och andra fasta och flytande föroreningar kan ge upphov till igensättning, korrosion och erosion av viktiga komponenter. Axialkompressorns kanaler kan t.ex. sättas igen eller också kan kompressorskovlarna erodera, vilket medför försämrad prestanda, högre bränsleförbrukning och dyra stilleståndstider. Högeffektiva filter i luftintaget till en gasturbin kan hjälpa till att förebygga en försämring av turbinens prestanda och ge turbinkomponenterna längre livslängd. Valet av förfilter och finfilter måste skräddarsys efter de lokala driftförhållandena, vilka är beroende av gasturbinens uppställningsplats och väder- och temperaturförhållandena. Detta kräver den typ av expertis och erfarenhet som finns i den nya alliansen Camfil och Industrifilter i Sverige. EN NY DYNAMISK DUO I enlighet med ett nytt samarbetsavtal använder Industrifilter nu Camfil som sin huvudleverantör av luftfilter till den egna produktionen av luftintagssystem för gasturbiner. I samband med detta avtal har Camfil sålt sitt belgiska företag, Filteco, till Industrifilter. Filteco konstruerar och säljer luftintagssystem med filter till gasturbiner. Företaget har en internationell kundbas och hög teknisk kompetens som kompletterar Industrifilters organisation. Vi har valt att samarbeta med Camfil på grund av detta företags kompletta produktprogram för gasturbinsektorn, inriktat på kvalitet och teknik. Vi kan också komma in på den globala marknaden med hjälp av Camfils säljorganisation, som arbetar genom 25 dotterbolag och ett antal agenter jorden runt, säger Peter Sandberg, verkställande direktör för Industrifilter i Sverige. Genom samarbetsavtalet får Industrifilter också tillgång till Camfils omfattande kunnande inom luftfiltreringsområdet. GLOBAL STRATEGI FÖR GLOBALA KUNDER Bland industrifilters kunder återfinns bland annat ABB STAL (Sverige), Dresser-Rand och Kvaerner Energy i Norge. Dessa tre företag har en världsomspännande export av gasturbinsystem. Camfil och Industrifilter utarbetar nu en gemensam marknadsföringsstrategi för gasturbinfiltermarknaden och kommer att fortsätta att utveckla produkter tillsammans. FOTO: NPS PHOTOSTOCK FOTO: NPS PHOTOSTOCK 3

4 Mannen som kom in från kylan Italien Hittades här Österrike På sin rygg hade ismannen 57 tatueringar och han har tvingat historikerna att skriva om historien, eftersom de inte trodde att hans kopparyxa hade utvecklats förrän omkring år senare. ITALIENSK MEDBORGARE Hittades Ötzi på österrikiskt eller italienskt territorium? Denna fråga diskuterades under flera år och avgjordes först nyligen det fastställdes att Ötzi tillhörde Italien. Han hade konserverats och studerats vid Innsbrucks universitet sedan han upptäcktes, men fördes slutgiltigt tillbaka till Italien. Efter års ensamhet har Ötzi nu fått ett nytt hem i ett museum, som har kostat 17 miljarder lire, Nuovo Museo Archeologico dell Alto Adige, inrett i en villa i staden Bolzano. RENRUMSMILJÖ MED CAM- FILS LUFTFILTER I Bolzano har den 160 cm långe ismannen fått sitt sista vilorum i en specialkammare, där han kommer att bevaras vid -6 C och 99 procent relativ luftfuktighet samma klimat som i den glaciär han upptäcktes i. Besökare kommer att få se honom genom ett litet fönster i kammarens vägg och i kammaren visas också pilbågen, pilarna, yxan och knivarna som Ötzi hade med sig när han dog ungefär 40 år gammal som en välbärgad fåraherde. Kammaren är en renrumsmiljö, konstruerad av Angelantoni i samarbete med Cleatec och Camfil. För att mumien skall skyddas mot biologisk och kemisk förorening har luftbehandlingssystemet utrustats med Camfil Opakfil och Opakcarb luftfilter i förfiltreringen och Camfil Maxilam Hood-filter för det laminära och konventionella flödet i det rena rummet. Renheten är klass 10 i kammaren och klass 100 i det omgivande området. Muséet öppnas den 28 mars 1998 och då kommer allmänheten äntligen att få se den nedfrysta stenåldersman som kom in från kylan för att värma mångas hjärtan. Han gav upphov till en tvist om äganderätt mellan två länder och fortsätter att väcka häpnad bland vetenskapsmännen om livet för år sedan. Nu är Ismannen, världens bäst bevarade mumie, tillbaka i sitt hemland Italien. Camfils luftfilter hjälper till att bevara honom till glädje för kommande generationer i ett museum i Bolzano. Ett österrikiskt par på fotvandring över Similaun-glaciären på gränsen mellan Italien och Österrike upptäckte världens äldsta bevarade människokropp Deras upptäckt av den välbevarade mumien, som fick smeknamnet Ötzi, blev omedelbart en världssensation. Omkring 570 undersökningar av kroppen under de gångna åren har givit vetenskapsmännen mängder av information om livet på stenåldern för mer än år sedan. Den som t.ex. tror att våra förfäder var smutsiga vildar kan glömma det: Ötzi var en välklädd man, som klippte sitt hår och sina naglar, bar en mantel av gräs, läderstövlar och mössa och dessutom hade han en rock av färgat skinn i ett rutmönster. ILLUSTRATION: OLA NYBERG FOTO: PICA PRESSFOTO 4

5 Bättre luft i Stockholmarnas lägenheter Ett stort kommunalt bostadsbolag i Stockholm har börjat byta sina luftfilter till en högre filterklass för att kunna försörja sina bostadslägenheter och daghemslokaler med bättre och renare luft. Moderniseringen kommer att kräva en ökning av luftflödet endast inom några få byggnader. Camfils Hi-Flo har så lågt tryckfall att det i de flesta fall räcker att bara byta ut filtren, utan att öka fläkthastigheten. Utbyte av filtren pågår just nu tillsammans med Camfils regionkontor i Stockholm. BÄTTRE LUFT PÅ DAGHEMMEN Vi kommer förbättra den allmänna luftkvaliteten i alla våra fastigheter och börjar med daghemmen och sådana lägenheter, som tidigare har haft problem med ventilationen, fortsätter Bo Östlund. Allt fler barn drabbas av allergier och astma, vilket till en del beror på sämre kvalitet hos inandningsluften, både inne och ute. Det är också större grupper av barn som tas om hand i dag, och även detta ökar kraven på bättre filtrering och ett ökat luftflöde. MÄTBARA RESULTAT Prover har tagits i flera byggnader och resultaten visar en avgjord förbättring av luftkvaliteten. Hyresgästerna har också sagt att de tycker att luften har förbättrats, säger Bo Östlund. De högre energikostnaderna för bättre luftfiltrering är försumbara i förhållande till fördelarna. Familjebostäder, som är Stockholms kommunala bostadsföretag, äger och förvaltar lägenheter, skolor, daghem, shoppingcentra, kontorsbyggnader och parkeringsanläggningar i Stor-Stockholm. Fastigheterna har ett sammanlagt marknadsvärde på omkring 8,3 miljarder svenska kronor (1 miljard US-dollar). IStockholm förbättrar nu AB Familjebostäder sinaluftbehandlingssystem med effektivare luftfilter. Tidigare användes Camfils Hi-Flo 85 (F7), men nu installeras i stället Hi-Flo 95 (F8). Kvaliteten hos utomhusluften i Stockholm har försämrats under senare år och därför krävs det bättre filtrering av inomhusluften för upprätthållande av vår kvalitetsstandard, säger Bo Östlund, teknisk chef hos Familjebostäder. Människorna måste trivas och må bra i sina bostäder och då är renare luft till god hjälp. Camfils svenska försäljningsbolag har slutit ett tvåårsavtal om leverans av luftfilter till byggnader som ägs och förvaltas av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Landstinget äger och driver t.ex. samtliga sjukhus inom regionen, förutom andra anläggningar. 5

6 Nu kan världen njuta av spansk skinka Camfils Sofilam Absolute filter och Sofdistri takspridare hjälper till att göra en välsmakande delikatess tillgänglig för matälskare jorden runt. Om du någonsin har varit i Spanien har du säkert återvänt hem med angenäma minnen av landets mat och drycker,särskilt då jamon serrano, en saltad och lufttorkad skinka, som är en utmärkt aptitretare tillsammans med ett glas torr fino sherry. På grund av återkommande epidemier av svinpest i Spanien har det varit svårt att komma över denna delikatess på exportmarknaderna. En aktuell annonskampanj i USA med den spanska filmstjärnan Antonio Banderas fick inställas på grund av detta problem. LÖSNINGEN ÄR ULTRAREN FILTRERING En av de största skinktillverkarna i Spanien, Navidul, har äntligen fått ett tillstånd från U.S. Food and Drug Administration att exportera sina produkter till Förenta Staterna. Detta tillstånd lämnades sedan amerikanska experter gjort mycket grundliga kontroller av den hygieniska standarden vid en av Naviduls anläggningar. Installationen av ett ultrarent filtreringssystem vid styckningsoch packningsavdelningen inom Naviduls anläggning i Toledo var en av de viktigaste förbättringarna av hygienen. Camfils spanska företag, Camfil Espana, hjälpte till med att konstruera filtreringsutrustningen. Installationen är dimensionerad för ett totalt luftflöde av m 3 /h, med ett dubbelt förfiltreringssteg (klass G-3/F7), som skyddar luftbehandlingsenheterna och renrumsfiltren. Renrumsfiltreringen kräver klass enligt US Federal Standard 209D, men vid kontrollmätningarna i samband med överlämnandet visade det sig att man uppnådde klass Camfil Sofilam Absolute luftfilter (filter klass H14) har en avskiljningsgrad på 99,995 procent MPPS (mest penetrerande partikelstorlek). Enligt Julio Tapiador, Naviduls tekniske chef, är företaget mycket nöjt med Camfil-installationen, som för övrigt gjordes klar på rekordtid. PLANER PÅ FLERA INSTALLATIONER Eftersom man väntar sig en kraftig ökning av exportförsäljningen planerar Navidul nu att använda ultraren filtrering vid företagets övriga anläggningar. Enbart USA-marknaden beräknas konsumera skinkor under de närmaste två åren. Nu kan konsumenter världen runt njuta av en smak av Spanien tack vare Camfils luftfilter. Några uppgifter om Navidul Navidul driver tre stora anläggningar i Spanien och projekterar ytterligare två. Den totala produktionen är skinkor per år, plus en lika stor volym korvar och andra charkvaror. Navidul omsatte totalt 240 miljoner US-dollar under Ett spännande år för Jan Gustavsson är teknisk direktör för Camfil-gruppen och ordförande i Eurovent Filter Group och CEN/TC 195 Group för en ny europeisk luftfilterstandard. Av Jan Gustavsson Detta år kommer att bli spännande och händelserikt för vår bransch, eftersom vi kommer att etablera grunderna för nästa århundrades luftfilter. Nya provningsmetoder, krav och standarder för luftfilter kommer att införas och påverka produkternas utförande. Viktiga forskningsprojekt kommer också att fullföljas för möjligheterna att minska miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och återvinning av luftfiltren. Tyngdpunkten läggs vid de hygieniska kriterierna och livscykelanalyserna, vilka också kommer att påverka konstruktion och val av luftfilter under kommande år. HYGIENISKA KRAV Förslag på en ny standard diskuterades i Tyskland under förra året VDI 6022 Hygieniska krav vid planering, konstruktion, drift och underhåll av ventilationssystem med krav på att utrustning och komponenter inte skall avge några ämnen som kan vara hälsovådliga, t.ex. gaser, lukter, partiklar eller mikroorganismer. Återcirkulerande luft är tillåten förutsatt att den inte innehåller några av dessa föroreningar. Det rekommenderas att tilluften filtreras i två steg. Det första filtret skall ha minst kvalitet F5, men F7 rekommenderas. Det andra steget skall vara minst F7, men helst F9. Om endast ett steg används krävs F7. G4 måste som minimikrav användas för återcirkulerande luft, men F7 rekommenderas för bättre kvalitet på rumsluften. Andra viktiga aspekter på filteregenskaper ingår också i standardförslaget: effektiviteten får inte försämras under användningstiden drifttiden före utbyte skall bestämmas med ledning av tryckfallet eller hygieniska krav filtren skall bytas från den smutsiga sidan filtren skall märkas, osv. Under 1997 genomfördes en stor undersökning vid Berlins universitet för att fastställa när luftfilter inte längre uppfyller de hygie- 6

7 niska kraven utan måste bytas ut. Filter av varierande kvalitet, konstruktion och fabrikat kontrollerades efter mellan sex månader och fem års drift med avseende på bakterier, endotoxiner, lukt, tryckfall och partikeleffektivitet. Resultaten kommer att utvärderas i början av innevarande år. Som en av projektets huvudsponsorer har Camfil följt arbetet kontinuerligt. Ett preliminärt resultat var konstaterandet att filter med kvalitet F5 eller lägre, frigör partiklar och endotoxiner under drift. Vissa filter av högre klass kan också avge endotoxiner efter cirka ett års kontinuerlig användning. VDI 6022 kommer därför att föreskriva att filter i det första steget skall bytas ut efter maximalt timmar, om inte tryckfallet föranleder tidigare byte. Filter i det andra steget skall inte tillåtas arbeta kontinuerligt under mer än två år. VDI 6022 kommer sannolikt att träda i kraft under första halvåret Den nya standarden kommer att få stor betydelse för luftfiltren i ventilationssystem både i Tyskland och resten av Europa. ANTIMIKROBIELL BEHANDLING Det pågår en debatt om frågan om luftfilter skall behandlas för att förhindra tillväxt av mikroorganismer. ASHRAE utvärderar fördelarna med antimikrobiell behandling av luftfiltermaterial för förhindrande av tillväxt av uppsamlade bakterier och sporer i filter. Resultaten från denna utvärdering kommer förmodligen att finnas tillgängliga i mitten av (%) Relativ påverkan på miljön Filter Drift Avfall Steg i miljöpåverkan luftfilter KOSTNADER SEK Investering 800 LCC Energi 14,209 LCC Underhåll 2,491 LCC Miljö/skrotning 76 LCC Totalt 17,576 LIVSCYKELANALYSER AV LUFTFILTER De globala miljöfrågorna har blivit allt viktigare under senare år och livscykelanalyser (LCA) har blivit ett hjälpmedel för bedömning av hur produkter påverkar ekologin, människors hälsa och resursförbrukningen. Tillsammans med universitet har Camfil studerat hur miljön påverkas av luftfilter för ventilationssystem, från vaggan till graven (från råmaterial till återvinning). Analysen visade att användningen av ett filter svarar för procent av dess påverkan på miljön, medan råmaterial, produktion och transport svarar för procent och det förbrukade filtret för högst 1 procent. Ökade kunskaper om filtrens miljöpåverkan kommer att medföra krav på tryckfallet och dess utveckling i luftfilter. LCA kommer också att vara ett värdefullt hjälpmedel vid val av filterkomponenter och dimensionering av ventilationssystem. LIVSCYKELKOSTNAD (LCC) I Sverige utarbetades en rekommendation för ENEU-94 (riktlinjer för energieffektiva inköp) och i Eurovent-filtergruppen pågår ett arbete hur beräkningen av livscykelkostnaderna kan tillämpas på luftfilter. En rekommendation kommer troligen att vara färdig En livscykelkostnadsanalys omfattar kostnaderna för investeringar, energi, underhåll och slutligt omhändertagande under en anläggnings hela livstid. Sådana analyser är också utmärkta hjälpmedel för minimering av filterkostnaderna i en anläggning. Driften är avgörande för kostnaderna för filterfunktionen och utvecklingen kommer därför att gå mot mer energieffektiva filter. (%) Penetrering Partikelstorlek (mm) STANDARDER FÖR EFFEKTIVITETSPROVNING I Förenta Staterna räknar man med att en partikeltestmetod för fastställande av ett filters effektivitet (ASHRAE 52.2) kommer att bli färdigt under I Europa kommer EU:s medlemsstater att rösta om en gemensam standard för provning av filter, baserad på partikeltestet Eurovent 4/9. Round Robin -tester (jämförande tester) har genomförts vid 13 laboratorier varav fem laboratorier har genomfört fullständiga provningar i programmets första fas. Den nya metoden verkar lovande och förväntas ersätta EN779. HI-TECH FILTRERING Slutligen har en ny europeisk testmetod, EN 1822, införts i år för provning av HEPA och ULPA luftfilter. Metoden är baserad på MPPS, mest penetrerande partikelstorlek. Det är emellertid tveksamt om denna testmetod är tillräcklig, eftersom elektronikindustrin ständigt kräver allt bättre, mer högeffektiva filter för rena rum kommer att bli ett år med nya normer. SAMMANFATTNING Hygienkraven gör att det behövs minst F7-filter i alla ventilationssystem, med begränsning av drifttiden. Livscykelanalyser av miljöeffekterna och kostnaderna kommer att kräva filter med lågt tryckfall, långsam stegring av tryckfallet och jämn avskiljning. 7

8 Sandhinder som du aldrig sett på en golfbana En av världens största filteranläggningar för sandseparering byggdes nyligen för Saudi Guardian International Float Glass Co. i Al Jubail i Saudi- Arabien (bilden till höger). Camfil Belgium har bidragit med att konstruera och leverera sandfiltren. Guardian växer snabbt och har en världsledande ställning inom planglastillverkningen.företaget driver produktionsanläggningar världen runt. Tillverkningen av planglas kräver tillgång till sand och enorma möjligheter för kylning av processvattnet, särskilt i varma klimat. Vid anläggningen i Al Jubail finns det åtta kyltorn och det behövs m 3 /h luft/ torn för kylning av m 3 /h vatten från 44,3 till 36 C vid en temperatur av 32 C på den våta termometern. Kylsystemet har konstruerats av Baltico och detta belgiska företag valde kyltorn från Baltimore Aircoil, också i Belgien. Vill du veta mera? För ytterligare information ber vi dig att ta kontakt med Camfils närmaste dotterföretag eller representant. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfils huvudkontor, så ser vi till att dina frågor besvaras på bästa sätt. I sökandet efter ett filtersystem som kan skydda tornen mot skador och igensättning med sand under hårda sandstormar rekommenderade Guardian Camfils sandfilter på grund av deras unika metod för avskiljning av sanden. INTEGRERAD LÖSNING Ett lag av tekniker från Guardian, Baltico, Baltimore och Camfil Belgium började sedan utarbeta en enkel konstruktionslösning, som integererar sandfiltren i själva kyltornen. Totalt används 168 Sandtrap 4-filter av rostfritt stål för rening av m 3 luft per timme. Två högtrycksfläktar, också de av rostfritt stål, tillför luft för separering av sanden och vidaretransport av den med hög hastighet genom kanaler och ut i atmosfären. En unik egenskap hos dessa Camfil Sandtrap-filter är att den filtrerade sanden blåses ut direkt i uteluften och att endast dammfri luft passerar genom kyltornen. Härigenom undviks igensättning, skador och dyrbar stilleståndstid. Camfils Sandtrap-filter Camfils Sandtrap-filter är en tröghetsseparator bestående av en diffusordel (inlopp), en separeringsdel (jalusi) och en utblåsningsfläktdel, som monteras som en komplett insticksenhet vid luftintagen. Den damm- eller sandblandade luften kommer in vid inloppet och luftströmmen fördelas så att större delen av den kommer att ändra riktning och passera genom jalusin. Den återstående luften, som kallas utblåsningsluft, accelereras av utloppsfläkten och leds direkt ut till uteluften. Tack vare den höga lufthastigheten utmed jalusin har partiklarna ett så högt tröghetsmoment att de skjuts ut från filtret tillsammans med utblåsningsluften. Huvudkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, SE TROSA, SVERIGE. TEL FAX Lokalt dotterbolag CAMFIL FÖRSÄLJNINGS AB STRÖMSÄTRAGRÄND 2-6, SE SKÄRHOLMEN. TEL FAX / På dagordningen... Möt Camfil/Filtra Corp. på följande utställningar under 1998: Nordbygg 98, Stockholm, Sverige, mars Mostra Congeno Expocomfort, Milano, Italien, mars Finnbuild 98, Helsingfors, Finland, april IEST/ICCCS-Phoenix, Arizona, USA, 26 april -1 maj Airexpo 98, Bryssel, Belgien, 7-8 maj CFIC Lyon, Lyon Frankrike, juni Cleanrooms, Frankfurt, Tyskland, juni Hopitech, Nimes, Frankrike, september A3P, Arcachon, Frankrike, oktober Batitec, Lusanne, Schweiz, oktober IPA/SIEL/GIA MATIC, Paris, Frankrike, oktober Semicon Southwest 98, Austin, Texas, USA, oktober ENC (GIIN), Nice, Frankrike, oktober För vidare information, kontakta ditt närmaste Camfil-företag eller din närmaste återförsäljare AirMail Camfil AirMail är en världsomspännande publikation för Camfils kunder. Finns på nio språk. Utgiven av: Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige Tel Fax Ansvarig utgivare: Niels Erik Kongste, Marketing Director, Camfil Group Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax Upplaga: exemplar. Tryckt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ TROSA TRYCKERI AB 33431

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 1 Energiberäkning enligt Eurovent 4/11 Eurovent 4/11 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av

Läs mer

AirMail. Här finns världens renaste luft SID 3

AirMail. Här finns världens renaste luft SID 3 AirMail 1/97 NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL Här finns världens renaste luft SID 3 Vikten av ren luft 2 Spökar det i Oslo Konserthus? 4 Vilken luft andas du? 5 Tip Top produktion i USA 6 Volvo och Philips väljer

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Vokes Air produktsortiment kan möta alla dina behov, från grovfilter

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

AirMail. Filter för säkerhet, skydd och rena processer

AirMail. Filter för säkerhet, skydd och rena processer AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/99 Filter för säkerhet, skydd och rena processer Filtrens roll i kärntekniska anläggningar Strategiskt samarbetsavtal med Gore Filter för Europas största byggprojekt

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

ProjekTeringsguide. Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36.

ProjekTeringsguide. Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36. ProjekTeringsguide Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36. Acticon AB Sjöåkravägen 30 564 31 Bankeryd Tel 036-37 07 90 Fax 036-37 07 45 www.acticon.se 1 www.acticon.se ATt Projektera

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Äntligen fri från allergener

Äntligen fri från allergener Äntligen fri från allergener Gör ditt hem eller kontor till en praktiskt taget allergenfri zon med det effektivaste luftreningssystemet på marknaden. Det främsta luftreningssystemet för ditt hem eller

Läs mer

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2003 För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika 4 7 8 Slutna filtersystem som skyddar byggnader Vår styrelseordförande ser bakåt och framåt

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

AirMail. Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97. Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2. Skydd av Uffiziernas konstskatter...

AirMail. Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97. Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2. Skydd av Uffiziernas konstskatter... AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97 Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2 Skydd av Uffiziernas konstskatter...4 Expansion i Storbritannien...5 Termikfil,

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode MATSECO AB 100% ägare av Aircode Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet Jobbar med kontinuerlig anpassning Marknad i snabb utveckling Aircode finns idag från Australien till Chile Aircode samarbetar

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Skolan för kemivetenskap Smältkarbonatbränslecellen, MCFC Anod:

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

Atlas Copco. Lösningar för kvalitetsluft. Tryckluftsfilter

Atlas Copco. Lösningar för kvalitetsluft. Tryckluftsfilter Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft Tryckluftsfilter Fullt ansvar för miljön Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten. Du väljer i vårt

Läs mer

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden Renare inomhusluft Färre allergier Hälsosammare hem CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare

Läs mer

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning En människa behöver dagligen ca 10 000 liter ren luft för andningen Vi tillbringar största delen av vår tid inomhus, därför är det viktigt

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem InNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Ren luft är guld värd

Ren luft är guld värd Ren luft är guld värd Stoftavskiljning Camfil Farr Air Pollution Control Kunskap och erfarenhet Applikationer & Marknadsfokus Stoftavskiljning Ren luft idag... och i morgon. Att skapa en bra miljö samtidigt

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus air mail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR.1/2004 FOTO: LENNART NILSSON Ren luft på världens dagordning 4 7 9 11 Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer