Att lära sig/ut språk. Teori under 50 år och praktik under 50 minuter Sofia Tingsell, Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lära sig/ut språk. Teori under 50 år och praktik under 50 minuter Sofia Tingsell, Göteborgs universitet"

Transkript

1 Att lära sig/ut språk Teori under 50 år och praktik under 50 minuter Sofia Tingsell, Göteborgs universitet

2 Teori och praktik Vår vardag är en del av ett större fält som vi utifrån erfarenhet kan ha synpunkter på. Kanske kan en del teori utvärderas i praktik?

3 L1, L2 och L3 Svenska 2 Svenska 3 (Ulla Berglindh)

4 Från 1920 till 1998 Behaviourismen och efterföljande teorier Nativistiska teorier Kognitiva teorier Teorier om inlärningsordning Teorier om inlärningssituationen

5 Från början som i det här fallet är från ca talet var behaviourismen den förhärskande språkteorin tänkte man på språk som en vana, vilken som helst

6 Den kontrastiva hypotesen Vanor från L1 överförs till L2 Fel i målspråket kan förutsägas av L1. Fel i målspråket kan förklaras av L1. *Igår jag gick till puben.

7 Övning 1 Vilka fel i svenska hos era elever kan ni förklara som påverkan från deras modersmål?

8 Exempel som talar mot den kontrastiva hypotesen 1) *Flickan inte springer Das Mädschen läuft nicht 2) ätade, springade

9 Övning 2 Finns exempel på fel som era elever gör som inte kan förklaras med modersmålet (t.ex. de gör fel på en struktur i svenska trots att den ser likadan ut på deras modersmål, eller de övergeneraliserar en regel i svenskan?) Överkurs: Finns skillnader mellan L1 och L2 som inte leder till problem?

10 Fungerar den kontrastiva hypotesen? Fungerar för att förklara vissa fel Fungerar inte så bra för att förutsäga vilka fel som en talare kommer att göra.

11 Språket är medfött! Chomsky Language Aqcuisition Device (LAD) = svarta lådan Medfödd, universell grammatik som är densamma i alla språk, men som justeras när barnet får höra lite av sitt modersmål

12 Chomsky och L2-forskningen Metod och teori lånades till L2- forskningen. Ledde till fokus på L2-språket som sådant och på språkinlärning (snarare än pedagogisk forskning)

13 UG och L2 Hur länge funkar den svarta lådan (LAD)? Svårtolkade studier UG kanske finns, men vuxna har ju andra strateger att ta till också

14 Interimspråket Selinker (1972) Ett språkligt system mellan L1 och L2, som också kan innehålla drag som inte finns i riktigt L1 eller L2 Interimspråket testas mot verkligenheten av L2-talaren

15 Språkliga fel Fel är snarare en annan grammatik än misstag. Studier av interimspråk blev viktiga

16 Övning 3: Finns interimspråket i verkligheten? Gör era elever systematiska fel, d.v.s. följer en regel i sitt interimspråk (en regel som skiljer sig från vanlig svenskas regler)?

17 Interimspråkets utveckling eller hur lär man sig ett nytt språk? Krashens (1977) morfeminlärningsgång: man lär sig strukturer i en viss ordning oavsett vilket språk man lär sig. Finita verbfraser (flickan cyklar) > Fraser med hjälpverb (flickan kan cykla) > har/hade + SUPINUM (flickan har cyklat). NUM > GENUS NEG > SADVL

18 Övning 4: Morfeminlärningsgången i verkligheten? Finita verbfraser (flickan cyklar) > Fraser med hjälpverb (flickan kan cykla) > har/hade + SUPINUM (flickan har cyklat). NUM > GENUS NEG > SADVL

19 Övning 4b: Bonusfråga Varför ser det ut så här?

20 Interimspråket - ett system som varierar Synkront, dvs vid samma tidpunkt Diakront - över tid Om man kräver att eleverna skall ha alla rätt så kan det verka som att de inte alls går framåt. Men om man mäter relationer mellan olika former, så kan man ofta se en utveckling

21 Övning 5: Finns variationen? Har ni exempel på sådant som ofta varierar hos eleverna, där de ibland klarar en sak ni övat på och ibland inte?

22 Språk och kognition: teorier om stegvis inlärning Krashen: monitormodellen Pienemann: processbarhetsteorin

23 Processbarhetsteorin 1. Enstaka ord. NEG + ord. 2. Flerordsyttranden i SVO. Böjer ord, men ingen kongruens. 3. Kongruens inom fraser (i NP t.ex.) 4. Klarar kongruens mellan fraser. NEG placeras rätt i HS, men ej i BS 5. Kongruens mellan satser (Hästarna, som är fina, )

24 Språk och kognition Inlärningsstrategier kommunikationsstrategier

25 Undervisningen Teacher talk och foreigner talk. Enklare än man kan tro. IRU

26 Övning 6: Känn dig själv Känner ni igen er i teacher talk och IRU?

27 Funkar undervisning? Ordningen i inlärningen ligger fast, men man kan skynda på förloppet.

SPRÅKINLÄRAREN SPRÅKINLÄRNING SPRÅK. A. 9 A.1 A. 6 H&L.7 A. 2 A. 7 A. 3 A. 1 A. 4 H&L. 2 A. 5 s H&L. 3 H&L. 5 H&L. 6 H&L.

SPRÅKINLÄRAREN SPRÅKINLÄRNING SPRÅK. A. 9 A.1 A. 6 H&L.7 A. 2 A. 7 A. 3 A. 1 A. 4 H&L. 2 A. 5 s H&L. 3 H&L. 5 H&L. 6 H&L. Momentschema HT 2012 SPRÅKINLÄRAREN SPRÅKINLÄRNING SPRÅK A. 9 A.1 A. 6 H&L.7 A. 2 A. 7 A. 3 A. 1 A. 4 H&L. 2 A. 5 s. 109-121 H&L. 3 H&L. 5 H&L. 6 H&L. 8 PROCESSBARHETSTEORIN ALLMÄNT H&L. 1 H&L. 4 H&L.

Läs mer

A. 9 A.1 (A. 1) HL.7 A. 2 A. 6 (C ) A. 3 A. 7 A. 4 HL. 2 HL. 3 HL. 5 HL. 6 HL. 8 A. 8

A. 9 A.1 (A. 1) HL.7 A. 2 A. 6 (C ) A. 3 A. 7 A. 4 HL. 2 HL. 3 HL. 5 HL. 6 HL. 8 A. 8 Momentschema HT 2011 För kurserna 9SA221/9SA321/9SA361 SPRÅKINLÄRAREN SPRÅKINLÄRNING SPRÅK A. 9 A.1 (A. 1) HL.7 A. 2 A. 6 (C. 13-83) A. 3 A. 7 A. 4 HL. 2 HL. 3 HL. 5 HL. 6 HL. 8 PROCESSBARHETSTEORIN ALLMÄNT

Läs mer

Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser

Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum SVE K12, VT 2011 Kandidatuppsats Handledare: Gisela Håkansson Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser en kvantitativ studie av andraspråksinlärares

Läs mer

Krashens förslag på inlärningsordning av engelska morfem vid L2:

Krashens förslag på inlärningsordning av engelska morfem vid L2: Lektion 2, Språk Interimspråk 1 En inlärares språk, som kan undersökas på olika stadier/tidpunkter av utveckling Följer särskilda utvecklingsgångar Är dessa utvecklingsgångar universella? Är de lika barns

Läs mer

Satsadverbialplacering

Satsadverbialplacering Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk C HT 2013 Satsadverbialplacering En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Krashens monitormodell

Krashens monitormodell Krashens monitormodell INFORMELL FORMELL IMPLICIT INLÄRNING ACQUISITION EXPLICIT INLÄRNING LEARNING MENTAL GRAMMATIK MONITOR YTTRANDEN kontroll, olika stark i olika situationer Finland Norge Sverige =

Läs mer

Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling

Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling Hur lär man sig och utvecklar ett andraspråk? Faktorer som påverkar Hur lång tid tar det? Teorier om andraspråksinlärning Konsekvenser för undervisningen

Läs mer

Att hantera två eller flera språk

Att hantera två eller flera språk www.sprakenshus.se Att hantera två eller flera språk Klarar barn med funktionshinder detta? Vilka fördelar både för barn och personal med att arbeta med flera språk? Vilka nackdelar både för barn och personal

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

Grammatikövningar i tyska och engelska Utformning i förhållande till styrdokument och forskning

Grammatikövningar i tyska och engelska Utformning i förhållande till styrdokument och forskning EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Grammatikövningar i tyska och engelska Utformning i förhållande till styrdokument och forskning Författare Elna Andersson John Ball Handledare Gunilla Lindgren

Läs mer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer www.sprakenshus.se Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning

Läs mer

Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv

Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv Lunds universitet Kandidatuppsats Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk Jonna Pleijel Vt 2013 Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv Handledare: Gunlög Josefsson Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKA SPRÅKET HOS ELEVER I SVENSKA SKOLAN I VARKAUS Mari Hahtala-Pirskanen

SVENSKA SPRÅKET HOS ELEVER I SVENSKA SKOLAN I VARKAUS Mari Hahtala-Pirskanen SVENSKA SPRÅKET HOS ELEVER I SVENSKA SKOLAN I VARKAUS Mari Hahtala-Pirskanen Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Hösten 2005 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET

Läs mer

Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning

Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning Kandidatuppsats, 15hp Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning From Three red cars to Kalle s red car The conflict of the adjectives for learning Författare: Rosa M. Bisbal

Läs mer

Orden är nyckeln till det nya språket

Orden är nyckeln till det nya språket EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:30 Orden är nyckeln till det nya språket Fem lärares upplevelser av att undervisa elever med svenska som andraspråk.

Läs mer

Disposition. En definition av språk. Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa. Disposition DEFINITION. Språkets olika delar

Disposition. En definition av språk. Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa. Disposition DEFINITION. Språkets olika delar Metaspråklig förmåga Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa Astrid Frylmark Utveckling av språkets olika delar och något lite om svårigheter DEFINITION Språk är ett komplext och dynamiskt

Läs mer

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur. 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur. 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg 2014-05-05 1 Översikt Introduktion generativ grammatik och annan syntaxforskning Att hitta mönster i satser

Läs mer

Jag skriver bättre än jag talar eller?

Jag skriver bättre än jag talar eller? Estetisk-filosofiska fakulteten Anna Lindholm Jag skriver bättre än jag talar eller? En bedömning och jämförelse av andraspråksinlärares muntliga och skriftliga produktion utifrån processbarhetsteorin

Läs mer

Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1)

Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1) Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1) Eftersom vi lever i ett mångkulturellt och rörligt samhälle och tillhör en språkminoritet är det av yttersta vikt att vi lär oss kommunicera på andra språk.

Läs mer

Leg. Logoped/ fil. dr i handikappvetenskap Tfn:

Leg. Logoped/ fil. dr i handikappvetenskap   Tfn: Janna Ferreira, Leg. Logoped/ fil. dr i handikappvetenskap Email: janna.ferreira@liu.se Tfn: 013-228356 Välkomna med frågor om språkhandikapp, eller önskan om handledning av uppsatser som behandlar grupper

Läs mer

Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik

Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik 1. Lexikon and syntaktiska regler Inom lingvistisk teori delas den mentala representationen av språket upp i två centrala komponenter: lexikon och syntaktiska

Läs mer

FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI FÖR SPRÅKVETARE: FORMELLA METODER

FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI FÖR SPRÅKVETARE: FORMELLA METODER Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet 2002-02-28 FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI FÖR SPRÅKVETARE: FORMELLA METODER I. FORMELL METOD att arbeta vetenskapligt med formella

Läs mer

Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning

Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning An outline on what the students have to say about their language

Läs mer

Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin

Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Vidareutbildning av lärare VAL-projekt 2016 Examensarbete i fördjupningsämnet Svenska som andraspråk 15 högskolepoäng, grundnivå Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin

Läs mer

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Västerås 20131030 Gunnar Stenberg Stödmaterial Skollag Skolformsförordningar Läroplan Allmänna råd Kommentarmaterial Syfte ge lärare stöd i hur de kan resonera

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning 1 Institutionen för humaniora Läromedelsförteckning Kurskod SSA120 Dnr 03:47 Beslutsdatum 2003-05-07 Kursens benämning Svenska som andraspråk Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet

På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet Sara Hägg Specialarbete, 15

Läs mer

Bedömning ur ett SVA-perspektiv

Bedömning ur ett SVA-perspektiv Bedömning ur ett SVA-perspektiv Språklig utveckling ur ett bedömningsperspektiv och ur ett språkinlärningsperspektiv Processbarhetsteorin i bedömning och undervisning Why don t learners learn what teachers

Läs mer

Mottagande av nyanlända elever

Mottagande av nyanlända elever Mottagande av nyanlända elever En studie av mottagande och resurser på två olika skolor Susanne Hemgren 2011 Examensarbete, högskolenivå, 15 hp Svenska med språkdidaktisk inriktning AU III Handledare:

Läs mer

Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk?

Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? What type of

Läs mer

Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet.

Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Nordiska språk Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet. Charlotte Brolin SPECIALARBETE,

Läs mer

Bornholmsmodellen - en väg till fonologisk medvetenhet även för andraspråkselever

Bornholmsmodellen - en väg till fonologisk medvetenhet även för andraspråkselever Bornholmsmodellen - en väg till fonologisk medvetenhet även för andraspråkselever Maria Ankarhamn & Helen Sörensen Examensarbete: Program och/eller kurs: Nivå: Termin/år: Handledare: Examinator: Rapport

Läs mer

Verb. Namn: Klass: Av Jonny Lindén och Skolplus AB

Verb. Namn: Klass: Av Jonny Lindén och Skolplus AB Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Barnets plan för. småbarnspedagogik

Barnets plan för. småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Modersmålets betydelse i främmandespråksundervisningen

Modersmålets betydelse i främmandespråksundervisningen Linköpings universitet Lärarprogrammet Tobias Klint Modersmålets betydelse i främmandespråksundervisningen Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A-14/99 SE Handledare: Helena Grönås Institutionen för kultur och

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2011 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Språkets struktur och funktion, 7,5 hp

Språkets struktur och funktion, 7,5 hp Språkets struktur och funktion, 7,5 hp Ellen Breitholtz, ellen@ling.gu.se, Cajsa Ottesjö, cajsao@ling.gu.se ht 2010 Schema, planering Torsdag 4/11: Introduktion, historisk översikt Att läsa: Handout Tisdag

Läs mer

Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?

Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet? UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk C UPPSATS Svenska som andraspråk C Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet? En jämförelse mellan elevers språkliga

Läs mer

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik 01 Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 01 Modersmål Studiehandledning Eget ämne Modersmålsläraren planerar

Läs mer

Perception och Språkutveckling. Kognitiv utveckling. Perception. Upptäcka världen. Metod. Förnimmelse till Varseblivning (Sensation to Perception)

Perception och Språkutveckling. Kognitiv utveckling. Perception. Upptäcka världen. Metod. Förnimmelse till Varseblivning (Sensation to Perception) Kognitiv utveckling Perception och Språkutveckling Perception Tolkning av sinnesintryck Aktivt process Urvalsprocess Föreställningar och begrepp Bottom-up top-down process Förnimmelse till Varseblivning

Läs mer

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Det går till på en massa olika sätt: Man ska lära sig Ett antal ord uppdelade

Läs mer

Kognitiva modeller för språkinlärning

Kognitiva modeller för språkinlärning Kognitiva modeller för språkinlärning Levelts talprocessmodell (Levelt, 1989) Krashens hypoteser The learning- acquisition hypothesis The monitor hypothesis The natural order hypothesis The input hypothesis

Läs mer

Metoder för att stöda självregleringen hos högskolestuderande - Case Språkbad i svenska

Metoder för att stöda självregleringen hos högskolestuderande - Case Språkbad i svenska Metoder för att stöda självregleringen hos högskolestuderande - Case Språkbad i svenska Riitta Forsnabba FM, lehtori HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät

Läs mer

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser?

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Lunds universitet Språk- och Litteratur centrum Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Av Johanna Söderlund

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk Arbetssätt för progression Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och Författare: idrottsvetenskap Merita Ibrahimi Handledare:

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig

Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig En fenomenografisk studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av tandemundervisning Magisteravhandling i pedagogik Linda Mäki 33829

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Processbarhet i ett läromedel

Processbarhet i ett läromedel Kandidatuppsats Processbarhet i ett läromedel Why don t learners learn what teachers teach? Författare: Anna Lundström Handledare: Gisela Håkansson Examinator: Gunilla Byrman Termin: VT-14 Ämne: Svenska

Läs mer

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten.

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten. 3 Ordklasser Ordklasser har du säkert hört talas om förut. Men varför finns det ordklasser? Hur ska man veta vilka ord som hör till vilken ordklass? Och varför ska man veta det? Tänk dig att du har alla

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

Svenska relativsatser hos andraspråksinlärare. En jämförelse mellan första- och andraspråksinlärning

Svenska relativsatser hos andraspråksinlärare. En jämförelse mellan första- och andraspråksinlärning Svenska relativsatser hos andraspråksinlärare En jämförelse mellan första- och andraspråksinlärning Kristian Jönsson Kandidatuppsats i allmän språkvetenskap Lunds universitet Språk- och litteraturcentrum

Läs mer

b) Ge minst ett exempel på en tonlös konsonant och dess tonande motsvarighet.

b) Ge minst ett exempel på en tonlös konsonant och dess tonande motsvarighet. MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Elzbieta Strzelecka 0611 86 175 070-5771449 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4 6, Att beskriva språket 7,5 hp Den 16 augusti

Läs mer

Språket utanför klassrummet

Språket utanför klassrummet Kandidatuppsats, 15 hp Språket utanför klassrummet en kvantitativ studie av flerspråkiga elevers kumulativa exponering för svenska i relation till deras nivå i PT Författare: Annika Estberger Handledare:

Läs mer

En typologisk undersökning av studentuppsatser i svenska för nybörjare nivå A1

En typologisk undersökning av studentuppsatser i svenska för nybörjare nivå A1 Katja Merkle Söderholm Höstterminen 2014 Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk C, 30hp En typologisk undersökning av studentuppsatser i svenska för nybörjare nivå A1 Sammanfattning Syftet med detta

Läs mer

för att solen gick inte ner En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare

för att solen gick inte ner En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora Svenska som andraspråk C vt 2009 Ingegerd Enlund Ingegerd.enlund@bredband.net Elsa Kontturi elsa.kontturi@bredband.net för att solen gick inte ner

Läs mer

Ku soo dhawaada Jaamacadda Göteborg!

Ku soo dhawaada Jaamacadda Göteborg! Ku soo dhawaada Jaamacadda Göteborg! Institutionen för språk och litteraturer Afrikanska språk Arabiska Engelska Fornkyrkoslaviska Franska Grekiska Japanska Kinesiska Latin Ryska Somaliska Spanska Tyska

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Svenska som andraspråk i grundskolan - En kvalitativ studie som visar på fem rektorers tankar om ämnet

Svenska som andraspråk i grundskolan - En kvalitativ studie som visar på fem rektorers tankar om ämnet LÄRARPROGRAMMET Svenska som andraspråk i grundskolan - En kvalitativ studie som visar på fem rektorers tankar om ämnet Jenny Håkansson och Camilla Ustrup Examensarbete 15 hp Vårterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Psykolingvistik och neurolingvistik. Neurolingvistikens historia. Några viktiga diskussioner. Experimentella metoder

Psykolingvistik och neurolingvistik. Neurolingvistikens historia. Några viktiga diskussioner. Experimentella metoder SPRÅKET OCH HJÄRNAN IDAG Psykolingvistik och neurolingvistik Neurolingvistikens historia Några viktiga diskussioner Experimentella metoder 2 PSYKOLINGVISTIK De psykologiska processerna bakom språket. Inlärning

Läs mer

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK Kunskapsområden som samverkar i ett flerspråkigt perspektiv Juridiskt/ styrdokument Pedagogiskt/ utbildning Språkligt/ medicinskt Flerspråkigt AKK Socialt/

Läs mer

Bedömning & Utvecklingssamtal på särvux

Bedömning & Utvecklingssamtal på särvux Bedömning & Utvecklingssamtal på särvux Jönköping 2010-09-30 Åsa Hirsh asa.hirsh@hlk.hj.se Gradskillnad inte artskillnad Alla elever omfattas av samma rätt-och skyldigheter när det gäller skolgång Alla

Läs mer

Hülya Basaran. Skolverket Göteborg 2015

Hülya Basaran. Skolverket Göteborg 2015 Hülya Basaran Skolverket Göteborg 2015 Hülya Basaran Erfarenheter/ Varför står jag här? SVA- behörig grundskolelärare Utvecklingslärare i Trollhättans Stad Nominerad till Guldäpplet 2012 Magisterstudent

Läs mer

Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige.

Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Titelblad Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Författare: Sofie Henricson Recension i: Harling-Kranck,

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Att analysera andraspråkstexter

Att analysera andraspråkstexter Handledare: Britta Herder Examinator: Sofia Ask G3 GO1183 15 hp 2011-01-30 G2 G3 Avancerad nivå Att analysera andraspråkstexter En undersökning av två analysmetoder: processbarhetsteorin och performansanalysen

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Lärarprogrammet. Kurs: Svenska som andraspråk III. Barn utan språk?

Lärarprogrammet. Kurs: Svenska som andraspråk III. Barn utan språk? Lärarprogrammet Kurs: Svenska som andraspråk III Barn utan språk? En kvalitativ studie om pedagogers språkutvecklande arbete i förskolan och hur det synliggörs Uppsatsförfattare: Jennie Warström Handledare:

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Har/hade-bortfall i svenskan Hur finit är ett naket supinum?

Har/hade-bortfall i svenskan Hur finit är ett naket supinum? Har/hade-bortfall i svenskan Hur finit är ett naket supinum? Maia Andréasson, Susanna Karlsson, Erik Magnusson och Sofia Tingsell Att de finita formerna av verbet ha, dvs. har och hade, kan utelämnas när

Läs mer

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning AKK i skolan Britt Claesson Förskollärare Talpedagog på habiliteringen i Alingsås 1991-2008 AKK-pedagog vid DART - kommunikationsoch dataresurscenter i Göteborg britt.claesson@vgregion.se DART Västra Sveriges

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Språkpolicy. Mål Andelen gymnasiebehöriga elever ska höjas till riksgenomsnittet (ca 90 %) senast år 2018.

Språkpolicy. Mål Andelen gymnasiebehöriga elever ska höjas till riksgenomsnittet (ca 90 %) senast år 2018. Språkpolicy för Blomviks förskola, Fröviks förskola, Gubbabackens förskola, Gullviksborgs förskola, Hermodsdalsparkens förskola. Maryhills förskola, Professorns förskola och Stångbönans förskola i förskoleområde

Läs mer

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling Malmö högskola Lärarutbildningen SOL Magisteruppsats 15 högskolepoäng Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling A follow up and analysis of second language learning in bilingual

Läs mer

Bild 1 Språk och kognition. Bild 2 SPRÅK. Bild 3. Ett språk kännetecknas enligt Bjorklund av:

Bild 1 Språk och kognition. Bild 2 SPRÅK. Bild 3. Ett språk kännetecknas enligt Bjorklund av: Bild 1 Språk och kognition Stefan Gustafson, Lektor i utvecklingspsykologi/ Doktor i handikappvetenskap Email: stefan.gustafson@liu.se Tfn: 013-285896 Bild 2 SPRÅK Language is a code whereby ideas about

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

BRUKET OCH BEHÄRSKNINGEN AV VERBFORMER I SVENSKA SPRÅKET HOS FINSKA GYMNASIESTUDENTER

BRUKET OCH BEHÄRSKNINGEN AV VERBFORMER I SVENSKA SPRÅKET HOS FINSKA GYMNASIESTUDENTER BRUKET OCH BEHÄRSKNINGEN AV VERBFORMER I SVENSKA SPRÅKET HOS FINSKA GYMNASIESTUDENTER Sanna Harju Pro gradu-avhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk Våren 2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling

det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling Lärares sätt att erfara performansanalysen som bedömningsverktyg Ingrid Olsson och Eva Schirren Institutionen för didaktik och pedagogiskt

Läs mer

Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin

Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin UPPSALA UNIVERSITET D-uppsats Institutionen för lingvistik Vt 2001 Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin Ulrika Serrander Handledare: Åke Viberg Innehållsförteckning

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

Några språklärares uppfattningar om grammatikundervisning i grundskolans senare år

Några språklärares uppfattningar om grammatikundervisning i grundskolans senare år Några språklärares uppfattningar om grammatikundervisning i grundskolans senare år Marja Söderberg Student Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Lärarprogrammet, 270 hp Abstract Teachers` perspectives on how to

Läs mer

LÅT ENGELSKAN FLÖDA!

LÅT ENGELSKAN FLÖDA! LÅT ENGELSKAN FLÖDA! PEDAGOGERS UPPFATTNINGAR OM SIN KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGA I KLASSRUMMET Avancerad nivå Pedagogiskt arbete Emilie Trygg Program Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

Stadier i inlärarspråket

Stadier i inlärarspråket UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Vt 2017 EXAMENSARBETE, 15 hp Svenska som andraspråk C Stadier i inlärarspråket En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

Läs mer

Topikalisering i texter skrivna av inlärare av svenska

Topikalisering i texter skrivna av inlärare av svenska Topikalisering i texter skrivna av inlärare av svenska Kristoffer Kehrer 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk B 30 hp, VT 2012 Handledare: Ulrika Serrander Examinator:

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Delkurs inom Italienska I, 30 hp. Består av: I. Italiensk grammatik med inlämningsuppgifter, 6 hp, och II. Skriftlig produktion,

Läs mer

Vilka mönster och motiv finns i en lärares grammatikundervisning?

Vilka mönster och motiv finns i en lärares grammatikundervisning? Vilka mönster och motiv finns i en lärares grammatikundervisning? Presentation och diskussion av preliminära första resultat av forskningsstudie. Annika Nylén, ämnesdidaktisk forskarskola vid Stockholms

Läs mer

Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok)

Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok) Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok) För att kunna lära sig en ny färdighet genomgår barnet 4 olika faser: 1. Förstå färdigheten. 2. Tillägna sig och förbättra

Läs mer

En indisk förskolas arbete med språk i en flerspråkig kontext

En indisk förskolas arbete med språk i en flerspråkig kontext En indisk förskolas arbete med språk i en flerspråkig kontext En fallstudie om arbetsmetoder för flerspråkighet An Indian preschool s work with language in a multilingual context A case study on teaching

Läs mer

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsträning/Modersmålsundervisning och Studiehandledning i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2000-12-06 (BUN 80

Läs mer

MÄNNISKOKROPPEN ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar

MÄNNISKOKROPPEN ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar MÄNNISKOKROPPEN ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar KARIN BELLINDER Hallgren & Fallgren Bokutkast 2017.06 K Kopieringsförbud! Kopiering och spridning utöver lärarens rätt att kopiera

Läs mer

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte Bilaga 3 : språkutvecklingsschema ftirskolan Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte en trappa där man går

Läs mer