Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr 802006-9301. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014"

Transkript

1 Styrelsen för Logistikföreningen PLAN får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Underskrifter 11

2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Från och med årsskiftet 2014 bedriver PLAN all sin verksamhet inom ramen för Logistikföreningen Plan. Detta innebär att den verksamhet som tidigare bedrevs av Stiftelsen Plan Utbildning, ex utbildningar, numera sker i föreningen. Syftet med denna förändring har varit att förenkla verksamheten samt att reducera kostnaderna för administration. PLAN hyr lokaler av Logent i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Där arbetar Axel Ågren som är vår exemplariska alltiallo med ansvar för kansliet, hemsidan, lokalbokning, nätverksträffar etc. Han har under året också tagit över stora delar av Plans bokföring och ekonomiska rapportering. Övrig ekonomiredovisning, PLAN-konferensen, utbildningsverksamheten inom Apics resp Lean är outsourcad. Allt övrigt arbete inom Plan och dess regioner bedrivs på ideell basis. Nätverksträffarna som anordnas i regionerna är centrala delar i vår förenings verksamhet. Målet är att varje år arrangera 25 nätverksträffar (mer om detta längre ner i texten). I tillägg till detta anordnas varje år en Networking Day som kan ses som ett lite större nätverksarrangemang genomfördes Plan Networking Day på Chalmers i Göteborg. Förutom nätverksträffar och Newtorking Day har PLAN historiskt anordnat två större konferenser. PLAN-konferensen på våren samt en Forsknings- och Tillämpningskonferens på hösten. På grund av en försämrad ekonomi de senaste åren har PLAN enbart genomfört en konferens på våren men under 2015 finns det planer på att genomföra dessa båda konferenser i Södertälje under april samt på Luleå tekniska högskola i slutet av augusti. När det gäller kommunikation så har vi haft ett samarbete med magasinet Supply Chain Effect och Intelligent Logistik. Under 2015 kommer vi fördjupa vårt samarbete med Intelligent Logistik samt avsluta samarbetet med Supply Chain Effect. Ambitionen är att göra Intelligent Logistik mer anpassad för våra medlemmar genom att i varje nummer ha medlems sidor under rubriken; Planetern. Dessutom kommer det att finnas ett eget kalendarium som beskriver verksameten för våra medlemmar. Inom forskningsområdet har PLAN under 2014 publicerat den sammanfattande studien som PLAN-professorerna Stig-Arne Mattson och Patrik Johnsson har genomfört under en 20 års period. Best Practise vid lagerstyrning i Svensk Industri har nu också distribuerats till samtliga medlemmar i PLAN. Under 2015 kommer Plan att publicera Linéa Kjellsdotter Iverts artiklar om S&OP tryckta i en bok. Utskick sker under augusti månad inför Forskning- & Tillämpningskonferensen. Ekonomi Under många år har PLAN haft en svag ekonomi. Tack vara de förändringar som genomförts till verksamhetsåret 2014, så har ekonomin kunnat förbättrats. Mindre kansli, färre anställda, effektivare rutiner och reducerade risker i verksamheten har bidragit till att resultatet nu är positivt. Den ekonomiska risken i utbildningen och konferenserna har reducerats genom samarbetsavtal med vinstdelning. På detta sätt har de fasta kostnaderna sjunkit. Utbildningsverksamheten går med överskott, konferensverksamheten går jämt upp och medlemsverksamheten går minus. Resultatet för 2014 är ca 225 kkr och det egna kapitalet 967 kkr. Tillsammans med tillgångarna och en skatteåterföring i Stiftelsen, så är det egna disponibla kapitalet ca 1,7 Mkr. Antalet medlemmar var 2195 vid årets slut, en minskning med 37 medlemmar sedan förra årsskiftet. Andelen studentmedlemmar har fortsatt at öka från 33% till 35%, vilket också innebär att andelen full betalande medlemmar fortsätter att sjunka. Av medlemmarna var 2(11)

3 31% kvinnor och 69% män. 95% av Plans medlemmar arbetar i verksamheter med inriktning mot varuflöden, alternativt är konsulter eller studerar med inriktning mot varuflöden. Av dem arbetar 80% inom produktion. Konferens Under 2014 arrangerades och genomfördes PLAN-konferensen i stadshuset i Södertälje. Nytt för året är besök på företag såsom Scania, AstraZeneca och ABB med flera i mindre grupper. Konferensen erbjuder även sex olika workshops med lärare såsom Stig-Arne Mattson, Joakim Wikner med flera. Årets talare är medarbetare och ledare som genom egen erfarenhet uppnått spännande resultat såsom Klas Arildssson, Supply Chain Manager på Gambro, samt personer från Toyota BT Mjölby, Cloetta samt Scania med flera. På kvällen firades det med middag och underhållning på Hotell Scandic Skogshöjd. Regional verksamhet Plans regionala verksamhet är organiserad i fem olika geografiska regioner, var och en med en regional kommitté. Under året har regelbundna telefonmöten med samtliga regionordförande och representanter från styrelsen hållits. Målet är att i varje region genomföra 2-3 nätverksträffar under respektive vår- och hösttermin. Nätverksträffarna är kostnadsneutrala för alla medlemmar. Samtliga regioner skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna 4 gånger per år i respektive region med ett lokalt innehåll och en del med ett gemensamt innehåll. Region Norr Engagerade i kommittén Diana Chronéer (ordf), Luleå Tekniska Universitet, Luleå Erika Westlund, BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik Per Engelfeldt, Permobil, Sundsvall Anders Sörqvist, itid AB, Luleå Jenny Larsson, itid AB, Luleå Maj-Inger Åhgren, Sogeti, Skellefteå Kommitténs arbete Verksamhetsarbetet har bedrivits genom månadsvisa telefonmöten. Målarbetet har fokus på det övergripande målet: Att bygga ett större region Norr-nätverk. Antalet medlemmar i regionen oförändrat med 123 medlemmar. Region Mitt Aktiviteter En uppskattad nätverksträff på Kinnarps i Skillingaryd genomfördes i mars. Intresset var stort och i maj genomfördes ett besök hos Siemens i Finspång. Plan deltog också i Kvalitetsdagen i ett samarbete med Linköping universitet och rekryterade flera unga medlemmar. Vi kan även se en trend att när det varit attraktiva studiebesök så kan vi värva nya medlemmar vilket är ett angreppssätt vi analyserar och arbetar med ständigt i regionen. Engagerade i kommittén Leyla Is (ordf), Nässjö Näringsliv AB, Nässjö Thomas Laghamn, Scania CV AB, Oskarshamn Henrik Karlsson, OEP, Linköping Freddie Förster, Senior, Linköping Sandra-Stina Vesterlund, Studerande, Jönköping Kommitténs arbete Arbetet i kommittén bedrivs huvudsakligen i form av månadsvisa planeringsmöten. Antalet medlemmar i region Mitt var 441 personer vid utgången av 2014, vilket är en 3(11)

4 minskning med 15 medlemmar under året. Region Syd Aktiviteter Under året har regionkommittén haft en ambition i nivå med föregående år gällande träffar. Det känns som om möjligheten att ordna träffar ökat något vilket resulterat i tre träffar under året. Det tar dock fortfarande ganska lång tid att ordna träffar. Kvaliteten på bemötandet från värdföretagen är dock god. Årets nätverksträffar var: Nordic E-commerce i Växjö, Partnertech i Malmö och Tetra Pak i Lund. Engagerade i kommittén Anna Bjelm (ordf), Saba Frukt & Grönt, Helsingborg Håkan Jöne, Vimur AB, Malmö Helena Forslund, Linnéuniversitet, Växjö Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB, Kristianstad Leena Kossila, MPS & Affärssystem AB, Osby Metta Lundquist, Cloetta AB, Malmö Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult, Ystad Victor Hörberg, Capacent AB, Malmö Kommitténs arbete Kommittén har under året bedrivit arbetet genom regelbundna planeringsmöten via telefon. Under 2014 har region Syd haft en minskning med 11 personer till att omfatta 526 vid årets slut. Medlemsantalet är ett viktigt fokusområde för samtliga kommittémedlemmar som aktivt arbetar för att i vardagen värva nya och gamla medlemmar. Regional medlemskommunikation För att ge information om händelser som berör region Syd finns PLAN syd-kontakten. Kontakten ges ut i fyra mailutskick per år. Ambitionen är att informera om kommande träffar, utbildningar och andra saker som händer i regionen men också att tipsa om ny forskning och ta med intressanta artiklar om Plans intresseområden. Region Väst Aktiviteter Verksamheten har genomfört två nätverksträffar under året och har skickat ut ett antal nyhetsbrev. Under våren hade vi en nätverksträff på NEVS i Trollhättan. Vi fick se och höra hur man startar upp en bilfabrik igen efter ett tags inaktivitet. Under hösten genomfördes en träff i Göteborg Hamn där vi fick se hamnen från sjösidan samt ta del av bland annat hamnens utvecklingsplaner. Regionkommittén har som målsättning för 2015 att genomföra minst två medlemsaktiviteter per termin. Engagerade i kommittén Magnus Nordfeldt (ordf), Göteborgs Hamn, Göteborg Isabell Ljusberg, SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet Annika Börjesson, PostNord Logistics, Göteborg Robin Hansson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Linea Kjellsdotter-Ivert, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Kenny Rutgersson, Aditro Logistics Borås AB, Göteborg Michael Björkman, Evry, Göteborg Kommitténs arbete Vi sammanträder främst i samband med medlemsaktiviteter, men har även kontakt via lunchmöten, telefonmöten och e-post. Antalet medlemmar har minskat med 9 personer under året till (11)

5 Region Öst Aktiviteter Verksamheten under våren omfattats av tre fullt ut genomförda aktiviteter. Besöken var hos Havilog i Tumba i januari, Dahl i Järfälla i februari och ABB i Västerås i juli. Träffarna fick mycket bra betyg i utvärderingen och flera värdefulla kontakter knöts. Under hösten genomfördes två träffar då ena träffen var hos Bombardier i Västerås i september och den andra träffen var hos Södertälje hamn i november. Båda dessa träffar var uppskattade av Plans medlemmar i region Öst. Engagerade i kommittén Gustav Tjernberg (ordf), Camfil, Stockholm Jonas Nilsson, Galderma, Uppsala Tobias Ericsson, Newbody, Göteborg Roine Johansson, ABB, Ludvika Joakim Rydh, Capacent, Stockholm Fredrik Bergwall, ASSA Abloy, Eskilstuna Andreas Nilsson, Apoteket AB, Solna Kommitténs arbete Kommittén har kontinuerligt haft månadsvisa telefonmöten, samt har även träffats fysiskt vid två tillfällen för planering och utveckling av det gemensamma arbetet. Mycket av mötestiden har lagts på att diskutera hur vi skall kunna få fler besökare till våra nätverksträffar. Vad kan vi använda för alternativa kanaler för att marknadsföra våra träffar, vilka företag är intressanta och vilka geografiska platser fungerar inte. Kommittén har även fokuserat på att försöka hitta fler medlemmar. Vi strävar efter att ha representanter från hela regionen i kommittén för att fånga upp medlemmarnas önskemål men även för att hitta och genomföra intressanta medlemsträffar i hela regionen. Antalet medlemmar i region Öst var vid verksamhetsårets utgång 553 personer, jämfört med 544 vid utgången av Kontakter med högskolor och studenter Vi har nu 17 kontaktpersoner vid högskolor och universitet. Deras engagemang är en nyckel till att antalet studentmedlemmar fortsätter att öka. I verksamhetsårets tävling i bästa examensarbete deltog 14 inlämnade bidrag. Vinnare blev Fredrik Bergvall och Hampus Ny för arbetet Kartläggning, analys och utveckling av Åbro Bryggeris lagerverksamhet utfört vid Linköpings universitet. Utbildning och certifiering Under 2014 genomfördes drygt 20 stycken Lean-utbildningar samt mer än 25 LCS certifikat (Lean Competency System, Cardiff Business School) utfärdades. En stor andel deltagare kommer från tjänstesektorn. Under 2014 genomfördes sex Master Meeting, flertalet inom för oss helt nya områden: Lean in the Digita Age Dan Jones Lean Ledarskap Art Byrne Lean & Green Kevian Zokai Lean Start up Tristan Cromer Lean Planning - John Bicheno Under 2014 utvecklades dessutom två helt nya kurser inom lean-området, som fått ett bra fotfäste: Kata Utmaningsdrivet förbättringsarbete, 3 dgr med workshop hos värdföretag Lean Games Day, 1 dag handledarträning med genomgång av mer än 15 småspel och övningar Plan genomförde också cirka 15 stycken utbildningar inom logistik och Supply Chain under Utöver detta genomfördes under året testtillfällen för certifiering i logistik och Supply Chain enligt Apics standard. Vid utgången av året hade 106 medlemmar Apics CPIM-certifikat, varav 8 med distinktionen CFPIM. 22 medlemmar hade Apics CSCP-certifikat. 5(11)

6 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 6(11)

7 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immaterilla tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat (11)

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (11)

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9(11)

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav varav män män Sverige 1 100% 1 100% % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD 1) (varav pensionskostn.) 1) ( ) 2) ( ) Övriga anställda (varav pensionskostn.) ( ) Summa (varav pensionskostn.) 2) ( ) ( ) Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Planenligt restvärde vid årets slut 10(11)

11 Not 3 Eget kapital Fritt eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år Årets resultat Vid årets slut Stockholm Patrik Färdow Ordförande Pia Anhede John Wedel Anna Bjelm Diana Chroneér Kasewa Dabagh Celepli Tobias Ericsson Madelene Parkhagen Thomas Laghamn Leyla Is Magnus Nordfeldt Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Kerstin Olsson Elisabeth Raun Johan Svartengren Förtroendevald Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor revisorssuppleant 11(11)

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance)

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 2003 Innehåll År 2003 i korthet 2 VD har ordet 3 SBCs tjänster 4 Ekonomisk och teknisk förvaltning 4 Juridik 6 Nybyggnad och ombyggnad 7 Bostadsrättsskolan 11 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer