Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona"

Transkript

1 Helsingborg Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

2 Dig IT Karlslund/Landskrona, projekttid Projektbeskrivning I projekt DigIT har vi som primär målgrupp vänt oss till kvinnor och erbjudit utbildning och vägledning i grundläggande data och internet. Parallellt startades även en öppen datastuga på närbiblioteket Karlslund i Landskrona en vägledningsverksamhet öppen för alla. Projektet startade i januari 2013 och är ett resultat av ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Landskrona bibliotek samt IM-Individuell Människohjälp. Initialt utgick verksamheten från närbiblioteket Karlslund i Landskrona där lokalerna, för såväl kurser som den öppnade datastugan anpassades. Ny trådlös uppkoppling installerades samt kanon och möbler införskaffades för en ändamålsenlig verksamhet. Vi/Folkuniversitetet anställde för projekt DigIT en medarbetare på 50% (januari 2013) som på plats i biblioteket skulle ansvara verksamheten. Hon har fungerat som IT-vägledare/utbildare, samordnare för data-stugan, medverkat i den uppsökande verksamheten och de olika gruppverksamheter under hela projektperioden (jan tom nov 2013). Biblioteket har under hela projekttiden haft en anställd som tillsammans med projektets anställde ITvägledare under 2 ggr/v medverkat vid utbildningarna. Inledningsvis var det en redan anställd bibliotekarie men under sommaren övertogs den uppgiften av att biblioteket nyanställde en flerspråkig datapedagog. Inledningsvis flyttade även en medarbetare från Folkuniversitetets studieservice ut till biblioteket och hade där sin arbetsplats 1dag/v. Med den kompetensen på plats hoppades vi även kunna bidra till att utveckla biblioteket som mötesplats vilket det finns ett stort behov av i området. I DigIT ansvarade hon för administration, bokföring samt också med information och stöd i rekryteringen av deltagare. I samband med att biblioteket fick stänga ned sin verksamhet i området så återgick hon till sin ordinarie arbetsplats i Folkuniversitetets egna lokaler i centrala Landskrona. IM medfinansierade och anställde en resursperson till projektet (februari-juni 2013) som tillsammans med biblioteket ansvarade för barnaktiviteter samt även arbetade med uppsökande motiverande verksamhet och deltagarrekrytering för att utveckla biblioteket till en mötesplats för kvinnor. Behovet av denna tjänst, primärt barnverksamheten, visade sig efter ngr månader vara litet efterfrågat varför hennes förordnande upphörde fr o m juli. Genom vårt samarbete med öppna förskolan på familjecentralen samt biblioteket kunde vi tillgodose resurser för detta då behov uppstod.

3 Genom samarbete med IM har vi rekryterat och utbildat våra unga data-guider. De har genomgått en utbildning för att kunna fungera som kursassistenter med målsättning att på sikt kunna hålla i egna utbildningar. Fem fantastiska tjejer i 15-årsåldern som även med sin flerspråkighet bosniska, albanska, arabiska kan underlätta lärandet för deltagare som är språksvaga i svenska. Data-guiderna har även fungerat som fokusgrupp i syfte att fånga upp deras kunskaper och insikter om målgruppens behov, kunskapsnivå och hur vi kan nå fram till målgruppen. Våra data-guider kompetens intresse och engagemang att hjälpa till har inte varit helt lätt att tillgodose inom projektets ram. Detta har bl a berott på svårigheter att kunna pussla ihop tider då våra data-guider har möjlighet att komma utanför skolarbetet. Efter projektslut kommer IM och Folkuniversitetet fortsatt erbjuda datavägledning där data-guiderna på ett naturligt sätt kommer vara en del. Redan den första arbetsveckan i januari 2013 smygstartade vi en första kurs/pilotgrupp. Det var personer som nappat på en mycket enkel informationslapp som satt på bibliotekets dörr. Efter denna första positiva och snabba respons trodde vi det skulle bli lätta att fylla kursgrupperna. Enligt projektplanen var målsättningen att starta de första datakurserna i mitten av februari samtidigt som vi också öppnade vår lilla datastuga. Den 12 februari bjöd vi in till öppet hus och drog samtidigt igång den första mer officiella kursomgången. Vi fick 6 stycken som anmälde sig direkt på invigningen som tillsammans med ett par från pilotgruppen på fyra personer bildade de den första gruppen alla noviser på data. Så kom dråpslaget Landskrona stad tog i februari 2013 ett politiskt beslut om att bibliotekets lokaler i Karlslund skulle användas till annan verksamhet. Ambitionen var att hitta nya lokaler för närbiblioteket vilket också möjliggjorde att projektsamarbetet med DigITskulle kunna fortsätta i samma form. Tyvärr fick inte biblioteket och har ej heller i skrivande stund - fått några nya lokaler. DigIT kunde bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i närbibliotekets lokaler. Den 31 maj flyttade projektet till nya lokaler i föreningshuset Plantan som ligger i anslutning till området Karlslund i Landskrona. Föreningshuset Plantan har kunnat erbjuda mycket bra förutsättningar för projektets fortsatta verksamhet, bra kontorsarbetsplats, trevliga kurslokaler, trådlöst internet och inte minst goda möjligheter till ett bredda vårt nätverk och samarbete med de föreningar som huserar i huset. Vi har kunnat vara i dessa lokaler helt utan kostnad. Men Plantan har inte kunnat uppfylla samma funktion som den naturliga mötesplats och plattform för nyrekrytering av deltagare som närbiblioteket hade kunnat göra. Tyvärr tappade projektet fart när vi tvingades leta och flytta till nya lokaler. Efter flytten etablerade vi ett samarbete med den nya familjecentralen Tellus i området och har sedan juni en fm/v funnits i deras lokaler. Primärt för att bedriva ett motivations- och informationsarbete i syfte att gemensamt med Tellus personal nå ut till målgrupp. På Tellus bedriver man öppen förskola, barnhälsovård, barntandvård och socialrådgivning. Personalen på familjecentralen har hjälpt till med motivationsarbetet. Återigen bekräftas dock att tröskel är ganska hög för att få fler att ta det digitala klivet det krävs ett långsiktig och kontinuerligt motivationsarbete. Vi har sedan starten haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen för spontanbesök. Kursverksamheten och data-stugans verksamhet har under projekttiden alltmer flutit in i varandra vilket har varit möjligt utifrån att vi haft personella resurser på plats. Efter en utvärdering av Data-stugans verksamhet i juni kom vi fram till att fortsätta med en kombination av öppen verksamhet och mobil väglednings/kursverksamhet. Med fler mobila utbildningsmöjligheter och

4 etablering i nya lokaler ville vi fokusera och prioritera de resurser vi har till förfogande för en så flexibel och lättillgänglig verksamhet som möjligt. I april valde vi att gå över till ett löpande och kontinuerligt intag. Detta för att vi upptäckte att det var svårt att rekrytera deltagare till fulla kurser/grupper samt även svårt att motivera deltagare till att binda upp sig för att gå ett bestämt antal gånger. Ordet kurs har för många en alltför pretentiös, förpliktande och krävande klang vilket gjorde att vi ville avdramatisera deltagarnas besök på DigIT. Vi har erfarit att den öppna verksamheten tilltalat målgruppen på ett bättre sätt. Flera deltagare har även en uttalad skepsis till att registrera sig med namn och personnummer. Denna tröskel har vi kunnat komma över genom att ha så öppet och prestigelöst klimat som möjligt utan registrering. Dessutom kunde vi etablera kontakt med kvinnojouren och därmed hjälpa några utsatta kvinnor som levt i skyddat boende att få kunskaper om den digitala världen. För varje deltagare har gjorts en individuell planering där man själv till stor del kunnat styra på vilka tider man velat komma. Nya deltagare har lätt kunnat integreras i verksamheten utan att behöva vänta på fixa startdatum. Deltagare vid kurstillfällena har varierat från starten med 8 till ett medeltal på 2 till 4/gång. Till den öppna datastugan har besöksfrekvensen också varierat mellan 2 till 4 personer/dag varav en hel del av besökarna har varit våra gamla kursdeltagare. Under sommaren drog vi igång en utbildning på stadsbiblioteket i Landskrona centrum för kvinnor från en av IMs kvinnogrupper. Dessa deltagare har bl a uppgivit ekonomiska hinder samt praktiska svårigheter för att ta sig ut till bostadsområdet Karlslund varför vi erbjöd dem dataträffar inne i centrum på stadsbiblioteket. IM:s egen handledare för gruppen medverkade och följde med kvinnorna till stadsbiblioteket i Landskrona centrum vilket även visade sig vara en förutsättning för att få kvinnorna till bibliotekets lokaier. Vi erfar återigen att det krävs ett tålmodigt motivationsarbete och hög flexibilitet för att intressera kvinnorna att bryta sitt digitala utanförskap. Sedan flytten fram till projektslut har projektet drivit en öppen data-vägledning/kursverksamhet på tre olika ställen i Landskrona; föreningshuset Plantan, familjecentralen Tellus och stadsbiblioteket i centrum. I augusti började en ny projektmedarbetare från/genom biblioteteket Rasha Al Aftlawi dataingenjör och pedagog från Irak, flerspråkig och som dessutom tidigare har undervisat i sitt hemland. Rasha involverades också i bibliotekets språkcafé och har fungerat som en länk mellan de båda verksamheterna. Rasha kommer efter projektslut att fortsätta sin anställning på biblioteket och arbeta med datavägledning i DigITs anda. DigITs största utmaningen har varit att nå ut till målgruppen och motivera dem att se möjligheterna genom att öka sina kunskaper inom de digitala medierna. Vi erfor redan efter första kursomgången att de deltagare som väl börjat resan mot den digitala världen ville ha mer. Det räckte inte med de åtta tillfällena som vi erbjöd i första omgången. Då vi parallellt startat data-stugan var det dock lätt att slussa över deltagarna till denna öppna verksamheten. Det har dock krävts en intensiv, kontinuerlig och aktiv personlig uppsökande motivationsverksamhet för att nå målgruppen vilket vi vare sig varit beredda på eller haft tillräckliga resurser för inom projektets ram. Eftersom motivationsarbetet och deltagarrekryteringen tar tid och går långsamt och kräver detta också investeringar i långsiktiga samarbetsrelationer och verksamheter än vad vi egentligen haft resurser till inom DigIT. Trots detta kan vi konstatera att vi med vår verksamhet och relationsbyggande lagt grunden och möjliggjort en fortsatt dataverksamhet och samarbete mellan FU, IM och biblioteket. Uppsökande verksamhet/samarbeten/synliggörande/marknadsföring IM har kontinuerlig informerat alla sina grupper om Dig-IT. Samarbete med kommunens SFI-verksamhet. SFI-grupper har även besökt projektet samt stadsbiblioteket.

5 Samarbete med familjecentralen Tellus. Sedan sommaren har DigITs medarbetare varit på plats på centralen 1 gång/vecka. Samarbete med Kvinnojouren Möten med ABF, föreningen Landskrona Väl, Friendly-gruppen kring samverkan av insatser i bostadsområdet samt även för att hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen. Get-online-week. På biblioteket i Karlslund erbjöds möjlighet att delta i öppna workshops om TV på nätet, det digitala biblioteket, internetbanken, bildhantering mm enligt följande program. Öppet hus den 12 februari Inslag publicerades i Sveriges Radio. Landskrona direkt kommunens lokala nättidning. Mycket bra samarbete, har vid flera tillfällen skrivit om projektet. Information om projektet har skickats ut till befintliga nätverk och partners samt till media. Infoblad har spridits i alla de nätverk som projektet har. Flyers har översatts till de fyra största språken i bostadsområdet Karlslund albanska, arabiska, bosniska och kurdiska. Infomöte för handläggare på AF samt för inskrivna arbetssökande från fas 3 Information till museet samt affischering. Kontakt och besök hos kvinnogruppen i Karlslunds-området. Information och inbjudan genom Landskronahems månatliga nyhetsbrev Samarbete med bibliotekets språkcafé. Kontinuerlig information till språkcaféets besökare Samarbete med Kompetensforum Landskrona kommuns arbetsmarknadsenhet. Efter förfrågan från dem om utbildning för deltagare inom Kompetensforums verksamhet har projektet erbjudit platser. Återkommande affischering i butiker/livsmedelsbutiker, vårdcentraler, BVC, Arbetsförmedling, kommun, dagis, KomVux, SFI, bibliotek, trappuppgångar, tvättstugor i området, badhuset, Rådstugan. I samarbete med grundskolan och förskolan i Karlslundområdet har ca 600 eleverna fått med sig infoflyers hem till sina föräldrar. Extra affischer sattes ut på skolan. Kontakt med islamska församlingen som i samband med sina fredagsböner informerat om DigIT och delat ut infoblad. Under v 14 hade Folkuniversitetet öppet hus och visade upp sin verksamhet. DigIT fanns på plats och berättade om verksamheten samt delade ut information. Deltagit och spridit information om DigIT på Mångkulturella dagen i Landskrona 29/6 Möte och besök på en av ABF:s verksamheter samt Grupp 194 i bostadsområdet för information och dialog kring projektet. Vi medverkade och delade info-blad bland de deltagare som på biblioteket firade Mammornas dag. ( arabisk trad). Vi har även besökt en bosnisk kvinnogrupp vid deras träff på moskén i området. På Landskrona stads hemsida har information om DigIT publicerats samt även regelbundet annonserats dagspressen (Helsingborgs Dagblad) under kalendern det händer idag. Utvärdering och analys av resultatet DigIT har vänt sig till målgrupper där många står långt ifrån att vara delaktiga i såväl civilsamhället som digitalt. I detta ligger en inbyggd svårighet för att nå ut till målgruppen för att de ska kunna ta del av de möjligheter projektet erbjuder. Blir lite av ett moment 22. Av tidigare erfarenhet vet vi också att processen att ta sig från tanke till handling är lång för många i den här målgruppen. Vi har trots ett idogt och brett nätverksarbete samt uppsökande motivationsarbete inte lyckats nå det uppsatta kvantitativa målet i antal deltagare i våra kurser. Kvalitetsmässigt anser vi att vi med råge gett en god kompetenshöjning för de deltagare som hittat vägen till oss. Totalt har ett 30-tal personer tagit del av våra utbildningar. Ca 15 av dessa har från att vara helt noviser (start med att lära sig trycka på on - knappen) på data idag en kunskap som är imponerande. Flera av dessa har även skaffat sig en egen dator till hemmet.

6 Men, den här digitala resan har krävt mycket mer utbildningstid än de 8 tillfällen vi först utgick från. Vid projektslut premierades tre av våra absolut flitigaste elever och fick överta varsin bärbar data från projektets befintliga utrustning. Dessa deltagare har i princip regelbundet besök vår verksamhet från start till projektslut (se bild) Ett stort bakslag för oss var när vi tvingades byta lokaler och flytta från närbiblioteket. Biblioteket som mötesplats är unik och utgör en fantastisk rekryteringsbas för den här typen av verksamhet. Flytten i kombination med att inkörningstiden är lång medverkade till att vi till en stor del fick börja om på nytt i de nya lokalerna. Det positiva med flytten var dock att vi tvingades etablera nya samarbeten vilket vi ser är en viktig framgångsfaktor för att nå ut till målgruppen. De deltagarutvärderingar vi gjort pekar alla på samma håll. Man önskar en fast öppen och flexibel verksamhet en datastuga. En datastuga som man kan besöka utan att behöv binda upp sig tidsmässigt eller för visst antal gånger. Dit man kan gå både för att lära sig nytt men även på hjälp med att hitta rätt och göra rätt i sina digitala kontakter. Vikten av att också lära känna personalen/pedagogen ska inte underskattas detta skapar trygghet vilket är en förutsättning för lärandet. Alla vill också poängtera att stämningen i DigIT varit öppenhjärtlig och varm fylld med respekt och kamratskap vilket också gjort att man velat komma tillbaka och få så mycket hjälp och lärdom som möjligt. Det finns hos många av våra deltagare en osäkerhet och otrygghet att ge sig in i ett nytt sammanhang där man inte har några tidigare referenser. Rädslor och okunskap om gällande samhällsregler påverkar också detta beslut. T ex finns ett stort motstånd till att registrera sig med namn och personnummer hur påverkar detta ex min ekonomi, vad säjer AF? Socialtjänsten? Av den anledningen valde vi efter några månader att övergå till en helt öppen vägledningsverksamhet där utgångspunkten var våra besökares behov och egen drivkraft att vilja lära sig. För att inte utesluta eller tappa någon presumtiv deltagare frångick vi den personregistrering och rapportering mm som vi normalt gör för vår studiecirkelverksamhet inom Folkuniversitetet. Detta möjliggjorde också att vi kunde samarbeta med Kvinnojouren för att hjälpa ett par kvinnor som levde under skyddad identitet. Vi har också frågat våra deltagare vad de tror är orsaken till att det är så svårt att få fler att ta det digitala klivet? Kvinnorna säger själva om de som inte kan - att det är många av dem som inte vill lära sig, det upplevs inte tillräckligt viktigt för dem i det liv som de anpassat sig till. Man menar dessutom att många invandrarkvinnor har en annan syn på att vara kvinna. Flertalet, som har mycket liten eller ingen arbetslivserfarenhet, ser inte heller den direkta vinningen med att bli digitalt delaktig. Vi nådde inte vårt kvantitativa mål för antal unika deltagare, av stipulerade 75 st nådde vi 30. Men, dessa deltagare har kvalitetsmässigt fått en betydligt bättre och mer omfattande utbildning än de 8 tillfällen vi hade enligt projektplan. Att våga bryta invanda mönster och skapa trygghet kräver ett långsiktigt informations- motivations- och relationsarbete. Att genomföra utbildningarna är det lilla och enkla det stora och utmanande jobbet är skapa relation och motivera varje enskild person som inte är digitalt delaktig att vilja bli detta och att ta det digitala klivet.

7 Den investering som projektets medarbetare har gjort i relationsbyggande och nätverk fortsättter att efter projektslut ge utdelning. IM övertar resterande datorerna från projektet för fortsatt verksamhet inom sin sociala verksamhet för kvinnor. Våra utbildade data-guider kommer där vara en resurs. På stadsbiblioteket tar vi även kunskaperna och erfarenheterna från DigIt vidare genom en utökad och öppen datavägledning-verksamhet med vår datapedagog som resurs. Samarbetet mellan folkuniversitetet, IM och biblioteket kommer stärkas och utvecklas vidare. Genom att vi drivit DigIT tillsammans har vi lärt oss vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som fungerar och är viktiga för ett lyckat resultat. Biblioteket har även knutit till sig två gymnasister/ungdomsguider för timanställning och som är tvåspråkiga (arabiska och albanska) vilka kommer vara behjälpliga i dataverksamheten. Sammanställning av erfarenheterna och förslag på förbättringar, Resurser för uppsökande och motivationsskapande aktiviteter. Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än planerat för aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Majoriteten av målgruppen som inte använder internet idag är svåra att nå ut till med utbildningsinsatser men även för motivationshöjande verksamhet. Det har visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att komma över tröskeln till projektet. De ser idag inte nyttan för sig själva med att använda internet, vill i många fall inte heller bekanta sig eller använda sig av tekniken. En hel del anger ointresse som största skäl. Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( äkta man, son) för att få besöka projektet. Långsiktighet krävs Att bli digitalt delaktig är för många en ganska lång och mödosam process. Framförallt om du startar från noll, inte har tillgång till egen utrustning, är svag i svenska språket och kanske inte heller har något stöd från den egna familjen. Klivet att anmäla sig till en kurs på x antal gånger känns då för många som helt oöverkomligt. Våra erfarenheter pekar mot en öppen, tillgänglig och flexibel verksamhet som bemannas av datapedagogisk personal där du kan droppa in hur många gånger och när du vill. En satsning på ökad digital delaktighet kräver också en mer långsiktig plan för stödinsatser än vad vi haft i vårt projekt. Genom samarbete mellan Folkuniversitetet, IM och stadens bibliotek kommer vi kunna fortsätta arbetet med att stödja ett ökat digitalt inkluderande. IM övertar projektets datautrustning samt kommer i sin verksamhet och/genom våra unga data-vägledare erbjuda fortsatt datavägledning/kurser. På Landskronas stadsbibliotek satsar man på en fortsatt anställning för vår datapedagog och kommer erbjuda en öppen datavägledningsverksamhet, i enlighet med de erfarenheter som vi gjort under projekttiden för DigIT. Denna verksamhet kan ses som ett resultat av det samarbete projektet utvecklat. Vikten av ett brett samarbete! Vi har också erfarit vikten av att etablera fasta samarbetskanaler och nätverk där vi tillsammans blir starkare att nå ut. Det arbete som vi lägger och har lagt ned på att etablera vår verksamhet i området hoppas vi kommer att resultera i att fler kvinnor hittar till oss. Ett utvidgat och etablerat samarbete med kommunen (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet) och AF redan från projektstart hade troligen på ett positivt sätt hjälpt till att nå ut till målgruppen. Även andra samarbetspartners såsom skola, förskola, vårdcentral, familjecentral, bostadsbolag har betydelsefulla kontaktytor till målgruppen. Vi har etablerat kontakt med dessa aktörer men även här behövs ett kontinuerligt byggande och informerande för att nå hela vägen ut till målgruppen. I bostadsområdet Karlslund finns en grundskola samt förskola som vi samarbetat med. Ett mer utvecklat och kontinuerligt samarbete med skolan för att genom barnen nå föräldrarna skulle på sikt gynna såväl skolans som barnen och deras föräldrar. För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i sina barns skolgång ställs mer och mer krav på en digital kunskap. En verksamhet som DigIT skulle kunna vara representerad och informera vi ex föräldramöten. Genom skolan nås även daglediga föräldrar som inte har kontakt med vare sig socialtjänst eller AF.

8 Sammanställning av projektets ekonomi Sammanställning bifogas i separat excel-fil Kursutvärderingar Löpande uppföljningsintervjuer samt en utvärderingswork-shop har genomförts tillsammans med deltagare/besökare och kursledning Sammanfattning av projektet Våra erfarenheter utifrån projektet är att det tar betydligt längre tid att etablera kontaktvägar för att nå ut till målgruppen än vad i vår naivitet trodde. Det är här det stora och svåra jobbet finns. Vi tror det är helt nödvändigt att man har ett samarbete med organisationer och verksamheter som har kontakt med målgruppen för att skapa förutsättningar till ett aktivt och kontinuerligt motivationsarbete och rekrytering. Under projekttiden lyckades vi få igång en öppen utbildnings/vägledningverksamhet på tre ställen i Landskrona Föreningshuset Plantan, familjecentralen Tellus och stadsbiblioteket. Den investering som projektets medarbetare har gjort i relationsbyggande och nätverk fortsättter att efter projektslut ge utdelning. IM övertar resterande datorerna från projektet för fortsatt verksamhet i cirkelform. Våra utbildade data-guider kommer där vara en resurs. På stadsbiblioteket tar vi även kunskaperna och erfarenheterna från DigIt vidare genom en utökad och öppen datavägledningverksamhet med vår datapedagod som resurs. Samarbetet mellan folkuniversitetet, IM och biblioteket kommer stärkas och utvecklas vidare. Genom att vi drivit DigIT tillsammans har vi lärt oss vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som fungerar och är viktiga för ett lyckat resultat. Biblioteket har även knutit till sig två gymnasister/data-guider för timanställning och som är tvåspråkiga (arabiska/svenska och albanska/svenska) vilka kommer vara behjälpliga i den fortsatta dataverksamheten. Den tacksamhet och glöd som våra deltagare gett tillbaka till oss när de efterhand erövrat den digitala kunskapen är ovärderlig. Vi stadsbiblioteket-im-folkuniversitetet hoppas gemensamt hitta fler möjligheter för hur vi kan fortsätta erbjuda verksamheter som möjliggör en ökad digital delaktighet för de som idag står utanför. Helsingborg Lena Bjering projektledare Folkuniversitetet Helsingborg/Landskrona tel

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Interkulturella möten via Internet

Interkulturella möten via Internet Sida 1 av 9 Interkulturella möten via Internet Slutrapport augusti 2013 Sida 2 av 9 En projektbeskrivning Vi har genomfört ett projekt som riktat sig mot den grupp nysvenskar som behöver extra mycket stöd

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009.

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Dnr 19-8003/08 Se till din Marknad Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. Sammanfattning Inom

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Modersmålspersonalen - En viktig resurs i föräldrastödsarbetet Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad historik Familjeprogram/föräldrakurser sedan 2000

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Dialogmöte i Bergsåkers skola 2012-02-28

Dialogmöte i Bergsåkers skola 2012-02-28 Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021? * Ekonomiska resurser till barn i behov av stöd till nya läromedel för att möta de nya kunskapskraven.

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning ABF Stockholm, 2012 Ett projekt finansierat av Internetfonden Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING 3 2 PROJEKTBESKRIVNING 3 2.1 DEFINIERADE MÅL

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer