Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona"

Transkript

1 Helsingborg Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

2 Dig IT Karlslund/Landskrona, projekttid Projektbeskrivning I projekt DigIT har vi som primär målgrupp vänt oss till kvinnor och erbjudit utbildning och vägledning i grundläggande data och internet. Parallellt startades även en öppen datastuga på närbiblioteket Karlslund i Landskrona en vägledningsverksamhet öppen för alla. Projektet startade i januari 2013 och är ett resultat av ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Landskrona bibliotek samt IM-Individuell Människohjälp. Initialt utgick verksamheten från närbiblioteket Karlslund i Landskrona där lokalerna, för såväl kurser som den öppnade datastugan anpassades. Ny trådlös uppkoppling installerades samt kanon och möbler införskaffades för en ändamålsenlig verksamhet. Vi/Folkuniversitetet anställde för projekt DigIT en medarbetare på 50% (januari 2013) som på plats i biblioteket skulle ansvara verksamheten. Hon har fungerat som IT-vägledare/utbildare, samordnare för data-stugan, medverkat i den uppsökande verksamheten och de olika gruppverksamheter under hela projektperioden (jan tom nov 2013). Biblioteket har under hela projekttiden haft en anställd som tillsammans med projektets anställde ITvägledare under 2 ggr/v medverkat vid utbildningarna. Inledningsvis var det en redan anställd bibliotekarie men under sommaren övertogs den uppgiften av att biblioteket nyanställde en flerspråkig datapedagog. Inledningsvis flyttade även en medarbetare från Folkuniversitetets studieservice ut till biblioteket och hade där sin arbetsplats 1dag/v. Med den kompetensen på plats hoppades vi även kunna bidra till att utveckla biblioteket som mötesplats vilket det finns ett stort behov av i området. I DigIT ansvarade hon för administration, bokföring samt också med information och stöd i rekryteringen av deltagare. I samband med att biblioteket fick stänga ned sin verksamhet i området så återgick hon till sin ordinarie arbetsplats i Folkuniversitetets egna lokaler i centrala Landskrona. IM medfinansierade och anställde en resursperson till projektet (februari-juni 2013) som tillsammans med biblioteket ansvarade för barnaktiviteter samt även arbetade med uppsökande motiverande verksamhet och deltagarrekrytering för att utveckla biblioteket till en mötesplats för kvinnor. Behovet av denna tjänst, primärt barnverksamheten, visade sig efter ngr månader vara litet efterfrågat varför hennes förordnande upphörde fr o m juli. Genom vårt samarbete med öppna förskolan på familjecentralen samt biblioteket kunde vi tillgodose resurser för detta då behov uppstod.

3 Genom samarbete med IM har vi rekryterat och utbildat våra unga data-guider. De har genomgått en utbildning för att kunna fungera som kursassistenter med målsättning att på sikt kunna hålla i egna utbildningar. Fem fantastiska tjejer i 15-årsåldern som även med sin flerspråkighet bosniska, albanska, arabiska kan underlätta lärandet för deltagare som är språksvaga i svenska. Data-guiderna har även fungerat som fokusgrupp i syfte att fånga upp deras kunskaper och insikter om målgruppens behov, kunskapsnivå och hur vi kan nå fram till målgruppen. Våra data-guider kompetens intresse och engagemang att hjälpa till har inte varit helt lätt att tillgodose inom projektets ram. Detta har bl a berott på svårigheter att kunna pussla ihop tider då våra data-guider har möjlighet att komma utanför skolarbetet. Efter projektslut kommer IM och Folkuniversitetet fortsatt erbjuda datavägledning där data-guiderna på ett naturligt sätt kommer vara en del. Redan den första arbetsveckan i januari 2013 smygstartade vi en första kurs/pilotgrupp. Det var personer som nappat på en mycket enkel informationslapp som satt på bibliotekets dörr. Efter denna första positiva och snabba respons trodde vi det skulle bli lätta att fylla kursgrupperna. Enligt projektplanen var målsättningen att starta de första datakurserna i mitten av februari samtidigt som vi också öppnade vår lilla datastuga. Den 12 februari bjöd vi in till öppet hus och drog samtidigt igång den första mer officiella kursomgången. Vi fick 6 stycken som anmälde sig direkt på invigningen som tillsammans med ett par från pilotgruppen på fyra personer bildade de den första gruppen alla noviser på data. Så kom dråpslaget Landskrona stad tog i februari 2013 ett politiskt beslut om att bibliotekets lokaler i Karlslund skulle användas till annan verksamhet. Ambitionen var att hitta nya lokaler för närbiblioteket vilket också möjliggjorde att projektsamarbetet med DigITskulle kunna fortsätta i samma form. Tyvärr fick inte biblioteket och har ej heller i skrivande stund - fått några nya lokaler. DigIT kunde bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i närbibliotekets lokaler. Den 31 maj flyttade projektet till nya lokaler i föreningshuset Plantan som ligger i anslutning till området Karlslund i Landskrona. Föreningshuset Plantan har kunnat erbjuda mycket bra förutsättningar för projektets fortsatta verksamhet, bra kontorsarbetsplats, trevliga kurslokaler, trådlöst internet och inte minst goda möjligheter till ett bredda vårt nätverk och samarbete med de föreningar som huserar i huset. Vi har kunnat vara i dessa lokaler helt utan kostnad. Men Plantan har inte kunnat uppfylla samma funktion som den naturliga mötesplats och plattform för nyrekrytering av deltagare som närbiblioteket hade kunnat göra. Tyvärr tappade projektet fart när vi tvingades leta och flytta till nya lokaler. Efter flytten etablerade vi ett samarbete med den nya familjecentralen Tellus i området och har sedan juni en fm/v funnits i deras lokaler. Primärt för att bedriva ett motivations- och informationsarbete i syfte att gemensamt med Tellus personal nå ut till målgrupp. På Tellus bedriver man öppen förskola, barnhälsovård, barntandvård och socialrådgivning. Personalen på familjecentralen har hjälpt till med motivationsarbetet. Återigen bekräftas dock att tröskel är ganska hög för att få fler att ta det digitala klivet det krävs ett långsiktig och kontinuerligt motivationsarbete. Vi har sedan starten haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen för spontanbesök. Kursverksamheten och data-stugans verksamhet har under projekttiden alltmer flutit in i varandra vilket har varit möjligt utifrån att vi haft personella resurser på plats. Efter en utvärdering av Data-stugans verksamhet i juni kom vi fram till att fortsätta med en kombination av öppen verksamhet och mobil väglednings/kursverksamhet. Med fler mobila utbildningsmöjligheter och

4 etablering i nya lokaler ville vi fokusera och prioritera de resurser vi har till förfogande för en så flexibel och lättillgänglig verksamhet som möjligt. I april valde vi att gå över till ett löpande och kontinuerligt intag. Detta för att vi upptäckte att det var svårt att rekrytera deltagare till fulla kurser/grupper samt även svårt att motivera deltagare till att binda upp sig för att gå ett bestämt antal gånger. Ordet kurs har för många en alltför pretentiös, förpliktande och krävande klang vilket gjorde att vi ville avdramatisera deltagarnas besök på DigIT. Vi har erfarit att den öppna verksamheten tilltalat målgruppen på ett bättre sätt. Flera deltagare har även en uttalad skepsis till att registrera sig med namn och personnummer. Denna tröskel har vi kunnat komma över genom att ha så öppet och prestigelöst klimat som möjligt utan registrering. Dessutom kunde vi etablera kontakt med kvinnojouren och därmed hjälpa några utsatta kvinnor som levt i skyddat boende att få kunskaper om den digitala världen. För varje deltagare har gjorts en individuell planering där man själv till stor del kunnat styra på vilka tider man velat komma. Nya deltagare har lätt kunnat integreras i verksamheten utan att behöva vänta på fixa startdatum. Deltagare vid kurstillfällena har varierat från starten med 8 till ett medeltal på 2 till 4/gång. Till den öppna datastugan har besöksfrekvensen också varierat mellan 2 till 4 personer/dag varav en hel del av besökarna har varit våra gamla kursdeltagare. Under sommaren drog vi igång en utbildning på stadsbiblioteket i Landskrona centrum för kvinnor från en av IMs kvinnogrupper. Dessa deltagare har bl a uppgivit ekonomiska hinder samt praktiska svårigheter för att ta sig ut till bostadsområdet Karlslund varför vi erbjöd dem dataträffar inne i centrum på stadsbiblioteket. IM:s egen handledare för gruppen medverkade och följde med kvinnorna till stadsbiblioteket i Landskrona centrum vilket även visade sig vara en förutsättning för att få kvinnorna till bibliotekets lokaier. Vi erfar återigen att det krävs ett tålmodigt motivationsarbete och hög flexibilitet för att intressera kvinnorna att bryta sitt digitala utanförskap. Sedan flytten fram till projektslut har projektet drivit en öppen data-vägledning/kursverksamhet på tre olika ställen i Landskrona; föreningshuset Plantan, familjecentralen Tellus och stadsbiblioteket i centrum. I augusti började en ny projektmedarbetare från/genom biblioteteket Rasha Al Aftlawi dataingenjör och pedagog från Irak, flerspråkig och som dessutom tidigare har undervisat i sitt hemland. Rasha involverades också i bibliotekets språkcafé och har fungerat som en länk mellan de båda verksamheterna. Rasha kommer efter projektslut att fortsätta sin anställning på biblioteket och arbeta med datavägledning i DigITs anda. DigITs största utmaningen har varit att nå ut till målgruppen och motivera dem att se möjligheterna genom att öka sina kunskaper inom de digitala medierna. Vi erfor redan efter första kursomgången att de deltagare som väl börjat resan mot den digitala världen ville ha mer. Det räckte inte med de åtta tillfällena som vi erbjöd i första omgången. Då vi parallellt startat data-stugan var det dock lätt att slussa över deltagarna till denna öppna verksamheten. Det har dock krävts en intensiv, kontinuerlig och aktiv personlig uppsökande motivationsverksamhet för att nå målgruppen vilket vi vare sig varit beredda på eller haft tillräckliga resurser för inom projektets ram. Eftersom motivationsarbetet och deltagarrekryteringen tar tid och går långsamt och kräver detta också investeringar i långsiktiga samarbetsrelationer och verksamheter än vad vi egentligen haft resurser till inom DigIT. Trots detta kan vi konstatera att vi med vår verksamhet och relationsbyggande lagt grunden och möjliggjort en fortsatt dataverksamhet och samarbete mellan FU, IM och biblioteket. Uppsökande verksamhet/samarbeten/synliggörande/marknadsföring IM har kontinuerlig informerat alla sina grupper om Dig-IT. Samarbete med kommunens SFI-verksamhet. SFI-grupper har även besökt projektet samt stadsbiblioteket.

5 Samarbete med familjecentralen Tellus. Sedan sommaren har DigITs medarbetare varit på plats på centralen 1 gång/vecka. Samarbete med Kvinnojouren Möten med ABF, föreningen Landskrona Väl, Friendly-gruppen kring samverkan av insatser i bostadsområdet samt även för att hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen. Get-online-week. På biblioteket i Karlslund erbjöds möjlighet att delta i öppna workshops om TV på nätet, det digitala biblioteket, internetbanken, bildhantering mm enligt följande program. Öppet hus den 12 februari Inslag publicerades i Sveriges Radio. Landskrona direkt kommunens lokala nättidning. Mycket bra samarbete, har vid flera tillfällen skrivit om projektet. Information om projektet har skickats ut till befintliga nätverk och partners samt till media. Infoblad har spridits i alla de nätverk som projektet har. Flyers har översatts till de fyra största språken i bostadsområdet Karlslund albanska, arabiska, bosniska och kurdiska. Infomöte för handläggare på AF samt för inskrivna arbetssökande från fas 3 Information till museet samt affischering. Kontakt och besök hos kvinnogruppen i Karlslunds-området. Information och inbjudan genom Landskronahems månatliga nyhetsbrev Samarbete med bibliotekets språkcafé. Kontinuerlig information till språkcaféets besökare Samarbete med Kompetensforum Landskrona kommuns arbetsmarknadsenhet. Efter förfrågan från dem om utbildning för deltagare inom Kompetensforums verksamhet har projektet erbjudit platser. Återkommande affischering i butiker/livsmedelsbutiker, vårdcentraler, BVC, Arbetsförmedling, kommun, dagis, KomVux, SFI, bibliotek, trappuppgångar, tvättstugor i området, badhuset, Rådstugan. I samarbete med grundskolan och förskolan i Karlslundområdet har ca 600 eleverna fått med sig infoflyers hem till sina föräldrar. Extra affischer sattes ut på skolan. Kontakt med islamska församlingen som i samband med sina fredagsböner informerat om DigIT och delat ut infoblad. Under v 14 hade Folkuniversitetet öppet hus och visade upp sin verksamhet. DigIT fanns på plats och berättade om verksamheten samt delade ut information. Deltagit och spridit information om DigIT på Mångkulturella dagen i Landskrona 29/6 Möte och besök på en av ABF:s verksamheter samt Grupp 194 i bostadsområdet för information och dialog kring projektet. Vi medverkade och delade info-blad bland de deltagare som på biblioteket firade Mammornas dag. ( arabisk trad). Vi har även besökt en bosnisk kvinnogrupp vid deras träff på moskén i området. På Landskrona stads hemsida har information om DigIT publicerats samt även regelbundet annonserats dagspressen (Helsingborgs Dagblad) under kalendern det händer idag. Utvärdering och analys av resultatet DigIT har vänt sig till målgrupper där många står långt ifrån att vara delaktiga i såväl civilsamhället som digitalt. I detta ligger en inbyggd svårighet för att nå ut till målgruppen för att de ska kunna ta del av de möjligheter projektet erbjuder. Blir lite av ett moment 22. Av tidigare erfarenhet vet vi också att processen att ta sig från tanke till handling är lång för många i den här målgruppen. Vi har trots ett idogt och brett nätverksarbete samt uppsökande motivationsarbete inte lyckats nå det uppsatta kvantitativa målet i antal deltagare i våra kurser. Kvalitetsmässigt anser vi att vi med råge gett en god kompetenshöjning för de deltagare som hittat vägen till oss. Totalt har ett 30-tal personer tagit del av våra utbildningar. Ca 15 av dessa har från att vara helt noviser (start med att lära sig trycka på on - knappen) på data idag en kunskap som är imponerande. Flera av dessa har även skaffat sig en egen dator till hemmet.

6 Men, den här digitala resan har krävt mycket mer utbildningstid än de 8 tillfällen vi först utgick från. Vid projektslut premierades tre av våra absolut flitigaste elever och fick överta varsin bärbar data från projektets befintliga utrustning. Dessa deltagare har i princip regelbundet besök vår verksamhet från start till projektslut (se bild) Ett stort bakslag för oss var när vi tvingades byta lokaler och flytta från närbiblioteket. Biblioteket som mötesplats är unik och utgör en fantastisk rekryteringsbas för den här typen av verksamhet. Flytten i kombination med att inkörningstiden är lång medverkade till att vi till en stor del fick börja om på nytt i de nya lokalerna. Det positiva med flytten var dock att vi tvingades etablera nya samarbeten vilket vi ser är en viktig framgångsfaktor för att nå ut till målgruppen. De deltagarutvärderingar vi gjort pekar alla på samma håll. Man önskar en fast öppen och flexibel verksamhet en datastuga. En datastuga som man kan besöka utan att behöv binda upp sig tidsmässigt eller för visst antal gånger. Dit man kan gå både för att lära sig nytt men även på hjälp med att hitta rätt och göra rätt i sina digitala kontakter. Vikten av att också lära känna personalen/pedagogen ska inte underskattas detta skapar trygghet vilket är en förutsättning för lärandet. Alla vill också poängtera att stämningen i DigIT varit öppenhjärtlig och varm fylld med respekt och kamratskap vilket också gjort att man velat komma tillbaka och få så mycket hjälp och lärdom som möjligt. Det finns hos många av våra deltagare en osäkerhet och otrygghet att ge sig in i ett nytt sammanhang där man inte har några tidigare referenser. Rädslor och okunskap om gällande samhällsregler påverkar också detta beslut. T ex finns ett stort motstånd till att registrera sig med namn och personnummer hur påverkar detta ex min ekonomi, vad säjer AF? Socialtjänsten? Av den anledningen valde vi efter några månader att övergå till en helt öppen vägledningsverksamhet där utgångspunkten var våra besökares behov och egen drivkraft att vilja lära sig. För att inte utesluta eller tappa någon presumtiv deltagare frångick vi den personregistrering och rapportering mm som vi normalt gör för vår studiecirkelverksamhet inom Folkuniversitetet. Detta möjliggjorde också att vi kunde samarbeta med Kvinnojouren för att hjälpa ett par kvinnor som levde under skyddad identitet. Vi har också frågat våra deltagare vad de tror är orsaken till att det är så svårt att få fler att ta det digitala klivet? Kvinnorna säger själva om de som inte kan - att det är många av dem som inte vill lära sig, det upplevs inte tillräckligt viktigt för dem i det liv som de anpassat sig till. Man menar dessutom att många invandrarkvinnor har en annan syn på att vara kvinna. Flertalet, som har mycket liten eller ingen arbetslivserfarenhet, ser inte heller den direkta vinningen med att bli digitalt delaktig. Vi nådde inte vårt kvantitativa mål för antal unika deltagare, av stipulerade 75 st nådde vi 30. Men, dessa deltagare har kvalitetsmässigt fått en betydligt bättre och mer omfattande utbildning än de 8 tillfällen vi hade enligt projektplan. Att våga bryta invanda mönster och skapa trygghet kräver ett långsiktigt informations- motivations- och relationsarbete. Att genomföra utbildningarna är det lilla och enkla det stora och utmanande jobbet är skapa relation och motivera varje enskild person som inte är digitalt delaktig att vilja bli detta och att ta det digitala klivet.

7 Den investering som projektets medarbetare har gjort i relationsbyggande och nätverk fortsättter att efter projektslut ge utdelning. IM övertar resterande datorerna från projektet för fortsatt verksamhet inom sin sociala verksamhet för kvinnor. Våra utbildade data-guider kommer där vara en resurs. På stadsbiblioteket tar vi även kunskaperna och erfarenheterna från DigIt vidare genom en utökad och öppen datavägledning-verksamhet med vår datapedagog som resurs. Samarbetet mellan folkuniversitetet, IM och biblioteket kommer stärkas och utvecklas vidare. Genom att vi drivit DigIT tillsammans har vi lärt oss vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som fungerar och är viktiga för ett lyckat resultat. Biblioteket har även knutit till sig två gymnasister/ungdomsguider för timanställning och som är tvåspråkiga (arabiska och albanska) vilka kommer vara behjälpliga i dataverksamheten. Sammanställning av erfarenheterna och förslag på förbättringar, Resurser för uppsökande och motivationsskapande aktiviteter. Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än planerat för aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Majoriteten av målgruppen som inte använder internet idag är svåra att nå ut till med utbildningsinsatser men även för motivationshöjande verksamhet. Det har visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att komma över tröskeln till projektet. De ser idag inte nyttan för sig själva med att använda internet, vill i många fall inte heller bekanta sig eller använda sig av tekniken. En hel del anger ointresse som största skäl. Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( äkta man, son) för att få besöka projektet. Långsiktighet krävs Att bli digitalt delaktig är för många en ganska lång och mödosam process. Framförallt om du startar från noll, inte har tillgång till egen utrustning, är svag i svenska språket och kanske inte heller har något stöd från den egna familjen. Klivet att anmäla sig till en kurs på x antal gånger känns då för många som helt oöverkomligt. Våra erfarenheter pekar mot en öppen, tillgänglig och flexibel verksamhet som bemannas av datapedagogisk personal där du kan droppa in hur många gånger och när du vill. En satsning på ökad digital delaktighet kräver också en mer långsiktig plan för stödinsatser än vad vi haft i vårt projekt. Genom samarbete mellan Folkuniversitetet, IM och stadens bibliotek kommer vi kunna fortsätta arbetet med att stödja ett ökat digitalt inkluderande. IM övertar projektets datautrustning samt kommer i sin verksamhet och/genom våra unga data-vägledare erbjuda fortsatt datavägledning/kurser. På Landskronas stadsbibliotek satsar man på en fortsatt anställning för vår datapedagog och kommer erbjuda en öppen datavägledningsverksamhet, i enlighet med de erfarenheter som vi gjort under projekttiden för DigIT. Denna verksamhet kan ses som ett resultat av det samarbete projektet utvecklat. Vikten av ett brett samarbete! Vi har också erfarit vikten av att etablera fasta samarbetskanaler och nätverk där vi tillsammans blir starkare att nå ut. Det arbete som vi lägger och har lagt ned på att etablera vår verksamhet i området hoppas vi kommer att resultera i att fler kvinnor hittar till oss. Ett utvidgat och etablerat samarbete med kommunen (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet) och AF redan från projektstart hade troligen på ett positivt sätt hjälpt till att nå ut till målgruppen. Även andra samarbetspartners såsom skola, förskola, vårdcentral, familjecentral, bostadsbolag har betydelsefulla kontaktytor till målgruppen. Vi har etablerat kontakt med dessa aktörer men även här behövs ett kontinuerligt byggande och informerande för att nå hela vägen ut till målgruppen. I bostadsområdet Karlslund finns en grundskola samt förskola som vi samarbetat med. Ett mer utvecklat och kontinuerligt samarbete med skolan för att genom barnen nå föräldrarna skulle på sikt gynna såväl skolans som barnen och deras föräldrar. För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i sina barns skolgång ställs mer och mer krav på en digital kunskap. En verksamhet som DigIT skulle kunna vara representerad och informera vi ex föräldramöten. Genom skolan nås även daglediga föräldrar som inte har kontakt med vare sig socialtjänst eller AF.

8 Sammanställning av projektets ekonomi Sammanställning bifogas i separat excel-fil Kursutvärderingar Löpande uppföljningsintervjuer samt en utvärderingswork-shop har genomförts tillsammans med deltagare/besökare och kursledning Sammanfattning av projektet Våra erfarenheter utifrån projektet är att det tar betydligt längre tid att etablera kontaktvägar för att nå ut till målgruppen än vad i vår naivitet trodde. Det är här det stora och svåra jobbet finns. Vi tror det är helt nödvändigt att man har ett samarbete med organisationer och verksamheter som har kontakt med målgruppen för att skapa förutsättningar till ett aktivt och kontinuerligt motivationsarbete och rekrytering. Under projekttiden lyckades vi få igång en öppen utbildnings/vägledningverksamhet på tre ställen i Landskrona Föreningshuset Plantan, familjecentralen Tellus och stadsbiblioteket. Den investering som projektets medarbetare har gjort i relationsbyggande och nätverk fortsättter att efter projektslut ge utdelning. IM övertar resterande datorerna från projektet för fortsatt verksamhet i cirkelform. Våra utbildade data-guider kommer där vara en resurs. På stadsbiblioteket tar vi även kunskaperna och erfarenheterna från DigIt vidare genom en utökad och öppen datavägledningverksamhet med vår datapedagod som resurs. Samarbetet mellan folkuniversitetet, IM och biblioteket kommer stärkas och utvecklas vidare. Genom att vi drivit DigIT tillsammans har vi lärt oss vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som fungerar och är viktiga för ett lyckat resultat. Biblioteket har även knutit till sig två gymnasister/data-guider för timanställning och som är tvåspråkiga (arabiska/svenska och albanska/svenska) vilka kommer vara behjälpliga i den fortsatta dataverksamheten. Den tacksamhet och glöd som våra deltagare gett tillbaka till oss när de efterhand erövrat den digitala kunskapen är ovärderlig. Vi stadsbiblioteket-im-folkuniversitetet hoppas gemensamt hitta fler möjligheter för hur vi kan fortsätta erbjuda verksamheter som möjliggör en ökad digital delaktighet för de som idag står utanför. Helsingborg Lena Bjering projektledare Folkuniversitetet Helsingborg/Landskrona tel

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Interkulturella möten via Internet

Interkulturella möten via Internet Sida 1 av 9 Interkulturella möten via Internet Slutrapport augusti 2013 Sida 2 av 9 En projektbeskrivning Vi har genomfört ett projekt som riktat sig mot den grupp nysvenskar som behöver extra mycket stöd

Läs mer