Alfabetisk register efter ämne:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk register efter ämne:"

Transkript

1

2 Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den vi meddelar dig när du ser ditt individuella val. Det är också dit vi mailar om vi har några frågor om ditt val. Har du problem med din inloggning till Dexter? Kontakta Monica Lindroth eller Sabine Ekblad på administrationen i god tid! Schemapositioner för individuella valet Blå position = tisdag och torsdag morgon Gul position = måndag och onsdag morgon Röd position = tisdag och fredag eftermiddag Alfabetisk register efter ämne: sida Administration... 4 Bild... 6 Data... 4 Design... 6 Företagsekonomi, entreprenörskap... 5 Idrott och Hälsa... 7 Juridik... 5 Matematik... 8 Media... 4 Musik... 6 Naturvetenskap... 8,9 Samhälle och beteendevetenskap... 10,11 Språk Teater FAQ... 3 Så här gör du valet i Hypernet/Dexter Schemapositioner tabell över alla kurser/... 14,15 2

3 Viktiga datum och svar på de vanligaste frågorna (FAQ) När och hur ska jag göra mitt individuella val? Det Individuella kursvalet görs i en valmodul i Hypernet/Dexter. Från lördagen den 10 januari t o m söndagen den 18 januari 2015 Vilka kurser kan krävas för Behörighet till eftergymnasial utbildning och vilka kurser kan ge Meritpoäng? Se sid här i katalogen, för mer information vänd dig till din studievägledare. Min inloggning till Hypernet fungerar inte? Kontakta i god tid till Monica Lindroth eller Sabine Ekblad på Elev Kursadministrationen så hjälper de dig. Hur vet jag hur många individuella valpoäng jag kvar? På din studieplan i Hypernet ser du hur många poäng du har kvar att välja. Det står under poängkolumnen och kurskoden är INDV Kontrollera på din studieplan vilka kurser du har. De kan du inte välja som individuellt val. Ska jag välja för alla individuella valpoäng som jag har? Du väljer för ett år i taget, så går du i ÅK1 väljer du kurser till Åk2. I katalogen står även de kurser som planeras för Åk3 så att du kan tänka igenom vad du vill ha i Åk3 när du gör dina val. Vill du spara dina poäng till åk 3 ska du välja kursen som heter ej indval Måste jag göra reservval? JA! Kurser med för få sökande kan bli inställda och då behövs en reservkurs. Annars riskerar du att det inte finns plats kvar i den kursen du kan tänka dig att läsa istället för ditt 1:a handsval. När och var kan jag få datorhjälp för att göra mina val? Datasupport kan du få hos Sabine Ekblad (se anslag på dörren om vilka tider som gäller) Jag har inga individuella valpoäng kvar, hur ansöker jag om Utökat program? Du som vill ansöka om att läsa ett utökat program ska skriva kursen som du önskar på blanketten Den finns i Dagyportalen/portalslänkar/blanketter. OBS! Du måste först använda de 200 individuella valpoäng som du har innan du kan ansöka om utökat program. Utökade kurser tilldelas under sommaren i mån av plats, vilket gör att du kan få vänta till kursstart innan du kan se om du har fått kursen. Utökat program beviljas av rektor efter att mentor tillstyrkt och skrivit på blanketten. Lämna in din till din studievägledare senast den 19 januari Hur vet jag vilka kurser jag har fått av de jag sökt till nästa läsår? När valkörningarna är klara finns de kurser du har fått plats i på din studieplan, preliminärt den 2 mars Du får också ett meddelande på din skolmail med uppmaningen att kontrollera vilka kurser du har fått. Under valbearbetningen är det viktigt att du läser din skolmail dagligen. Det är på den vi kontaktar dig om vi har några frågor. Vi garanterar inte att alla kurser i katalogen startar. Kurser med för få sökande kan ställas in. Varför ser jag inte den kurs jag sökt på min studieplan? Om du har sökt kursen som utökat program ser du det senare eftersom de tilldelas i mån av plats. Den kurs du har sökt kan vara inställd p g a att för få sökt den, du har då tilldelats ditt reservval. OBS! Har du inget reservval som passar saknar du poäng och behöver göra ett tilläggsval på blankett, Tider och hur det sker kommer att meddelas dig efter den 2 mars. Kan jag byta en individuell valkurs som jag har fått på min studieplan? Det är viktigt att du tänker igenom ditt val ordentligt. Läs mer på skolverkets hemsida: Det finns ytterst begränsade möjligheter att kunna byta en kurs efter du har fått den tilldelad på din studieplan. För att få avbryta en påbörjad kurs krävs ett rektorsbeslut och särskilda skäl måste finnas. DU kan inte avbryta en kurs utan att det är beviljat. Valet i Dexter är öppet från lördagen den 10 januari 2015 t o m söndagen den 18 januari 2015 Layout: Sabine Ekblad 3

4 Webbutveckling 1 Kurskod: WEBWEU01 Kursen ger dig kunskaper i att bygga en webbplats med hjälp av olika verktyg och tekniker. Där ingår att skapa struktur, och att designa text och bild. Du får en introduktion om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Dessutom behandlar kursen de standarder som används på webben, webbens historia och dess samhällspåverkan samt de lagar och bestämmelser som är tillämpliga. CAD 1 Kurskod: CADCAD01 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Hösttermin) Du får kunskaper i datorstödd design och konstruktion, göra tekniska ritningar i en 3D-miljö med den avancerade programvaran Pro/E-Creo. Det är ett professionellt verktyg som används av många svenska företag. CAD används av t.ex. konstruktörer, industridesigner, arkitekter, elektronikingenjörer m.fl. Kursen fokuserar på mekanisk konstruktion där du får möjlighet att välja ett eget projekt som avslutningsarbete. Kanske konstruera och rita något till hemmet eller varför inte ta chansen att rita upp den uppfinning du har gått och tänkt på Nyfiken på CAD? Gå till och se vad man kan göra Det är en fördel schematekniskt att söka båda kurserna då de är terminskurser För mer info, kontakta Henrik Sjödin För mer info, kontakta: Niklas Park Programmering poäng Åk2, Åk3 Kurskod: PRRPRR01 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Programmering poäng Åk3 Kurskod: PRRPRR02 Förkunskaper: Programmering 1 Kursen skall ge kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik. Kursen ger också kunskaper om analys- och designmetoder samt Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Egna anteckningar CAD 2 Lime Formgivare: Emil Mallmin 2012 Stud. på Danderyds gymnasium Kurskod: CADCAD02 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Vårtermin) Forts. kurs: Bygger på CAD 1 Du som har läst CAD1 på annan skola bör först rådgöra med kursansvarig innan du söker kursen. Du får utökade kunskaper i datorstödd design och konstruktion. Kursen bygger vidare på kunskaper du fick i CAD1. Verktygslådan utökas till att omfatta mer avancerade verktyg i 3D miljön. Nya sätt att 3D-modellera på introduceras. Du blir säkrare på korrekt måttsättning och lämplig vyplacering i 2D-miljön. Du får också en orientering om de analysfunktioner som erbjuds i ett modernt CAD-program t.ex. hållfasthetsberäkningar med hjälp av Finita Element Metoden FEM. För mer info, kontakta Henrik Sjödin Det är en fördel schematekniskt att söka båda kurserna då de är terminskurser

5 Entreprenörskap Kurskod: ENTENR0 Företagsekonomi 1 Kurskod: FÖRFÖR01 Entreprenörskap baseras på begrepp, teorier, modeller och metoder inom till exempel psykologi, företagsekonomi, retorik och juridik. Du utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter där grundläggande färdigheter i att genomföra/utvärdera ett projekt betonas. Du får lära dig ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning, hur produkter och idéer skyddas av lagar och bestämmelser, till exempel upphovsrätt För mer info, kontakta: Anders Hellqvist Entreprenörskap och företagande Kurskod: FÖRENT0 Forts. kurs: Bygger på Entreprenörskap el. Företagsekonomi 1 Kursen utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter och ger fördjupade färdigheter att starta, driva, avsluta och utvärdera ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du lär dig företagsekonomiska metoder inom kalkylering, marknadsföring och redovisning, men också hur produktutveckling, marknadsundersökningar samt utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet och resultat går till. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Egna anteckningar Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka lagar och bestämmelser, som påverkar företagens verksamhet. I olika projekt omvandlas sedan idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och målinriktat arbete. För mer info, kontakta: Jenny Leone Nordström Marknadsföring Kurskod: FÖRMAD0 Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och bestämmelser som styr marknadsföring, men även om etik och hållbar utveckling. Du får diskutera metoder för marknads- och omvärldsanalys. inom och utom företaget samt vid internationella kontakter. Kursen behandlar begreppet marknadsstrategi och betonar marknadsplanens betydelse. Du får även lära dig vikten av god marknadskommunikation För mer info, kontakta: Marie Näsholm Redovisning 2 Kurskod: FÖRRED02 Forts. kurs: bygger på företagsekonomi 2 el. redovisning 1. Kursen ger fördjupade kunskaper om redovisningsprinciper, lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning och utveckling. Du får lära dig registrering av affärshändelser, värdering av tillgångar och skulder, periodisering samt skatteplanering av årets resultat. Bokslut, beskattning, revision och räkenskapsanalys ingår också när du lär dig att identifiera, analysera och lösa redovisningsproblem. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Affärsjuridik Kurskod: JURAFF0 Privatjuridik Kurskod: JURPRI0 Kursen behandlar avtal, köp, marknadsrätt, fordringar, skulder, associationsrätt, immaterialrätt och hyresrätt; rättsområden som är relevanta inom affärslivet. Svensk rättsordning och förhållandet till EU-rätt och internationell rätt sett ur företags synvinkel berörs. Elevens förmåga att kritiskt granska och analysera olika rättsliga regleringars betydelse utvecklas. Kursen ger en god grund för yrkeslivet och företagandet. För mer info, kontakta: Eva Lundberg Kursen behandlar rättsområden av särskild vikt för den enskilde individen och syftar till att ge goda kunskaper om familjelivets och arbetslivets rättsliga reglering. Studierna bidrar också till att trygga den enskilde som konsument och avtalspart exempelvis inom fastighets- och hyresområdet samt försäkringsområdet. Den ger också en introduktion till svensk rättsordning och dess förhållande till EU-rätt och internationell rätt samt straff- och processrätt För mer info, kontakta: Eva Lundberg 5

6 BILD Bild och form 1b Kurskod: BILBIL01b I kursen arbetar vi med bildproduktion i både nya och i traditionella metoder. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för ditt skapande. För mer info, kontakta: Robert Lindström Design 1 Kurskod: DESDES01 Kursen tar upp designprocessen som vi omsätter med praktiska uppgifter inom många olika områden, som inredning, mode, bruksföremål och arkitektur.. Vi arbetar med olika uppdrag där vi finner idéer och lösningar till färdiga produkter, som vi presenterar med texter, bilder och modeller För mer info, kontakta: Marie Aidehag Fotografisk bild 1 Schemaposition: Blå position (Läsår) Kurskod: FOTFOT01 Målet är att lära sig grunderna i fotografering. Innehåll: Kamerateknik, grunderna i bildframställning och arbeten kring den fotografiska bildens byggstenar. Kursen skall ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik För mer info, kontakta: Robert Lindström Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT02 Forts. kurs: Bygger på Fotografisk bild 1 Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. För mer info, kontakta: Robert Lindström MUSIK Bruksspel och ackompanjemang Kompa på gitarr eller Piano Kurskod: MUSBRU0 En kurs för både nybörjare och den mer avancerade. Vi lär oss hur man kompar olika slags musik och hur man kan variera sitt spel på ett bra sätt. Du får också kunskap om ackordens uppbyggnad och annan enklare harmonilära För mer info, kontakta: Anders Henriksson Musik Kurskod: MUSMUS0 Ett musikaliskt smörgåsbord. Tyngdvikten ligger vid att spela och sjunga. Vi har flera fina musiksalar med mycket bra utrustning. Du får också möjlighet att göra låtar/texter och spela in musik i vår studio Abbey Road. Vi lär oss ackordens och musikens uppbyggnad och lyssnar aktivt på olika slags musik. Detta och mycket annat lär du dig på denna kurs Kören gör ca fyra konserter per år. Bland annat vid det traditionella luciafirandet och vid skolavslutningarna. Vi sjunger pop, gospel, körvisor och klassisk repertoar. För mer info, kontakta: Staffan Isbäck Körsång poäng, Åk2,Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Blå torsdagar och tisdag eftermiddag Körsång poäng Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Blå torsdagar och tisdag eftermiddag Forts. kurs: Bygger på Körsång 1 Kurskod: MUSKÖS01 Kurskod: MUSKÖS02 Kom och delta i skolans stora kör! Vi sjunger all slags körmusik gospel, poplåtar, visor, klassiska pärlor. Naturligtvis står vi för skolans fina Luciafirande och sjunger på avslutningar och evenemang. Varje år har vi en större konsert och planerar för körresor inom och utom landet. För mer info, kontakta: Anders Henriksson Teater Estetisk kommunikation 1 Kurskod: ESTEST01 It s in Apple s DNA that technology alone is not enough it s technology married with liberalarts, married with the humanities, that yields us the result that makes our heart sing... Steve Jobs I kursen möter du kreativa former och uttryck för att kommunicera idéer. Du övar social kompetens i samarbetsprojekt. Din fantasiförmåga utvecklas och du lär dig värdesatta mångfalden av idéer, synsätt och angreppssätt. Syftet är att genomföra en produktion som kan innehålla allt från en beskrivning av spindlars liv till en modevisning För mer info, kontakta: Martin Lange Sceniskt karaktärsarbete Kurskod: TEASCI0 Genom lekar och övningar utvecklar du tillsammans med dina kamrater tekniker i samspel, improvisation och scenisk presentationsteknik. Du övar också upp din nyfikenhet, närvaro på scenen och självsäkerhet. Målet är att skapa en teaterföreställning som berör, roar och oroar! Med studier inom teater utvecklas språkliga, innovativa och empatiska förmågor! Ingen förkunskap krävs! För mer info, kontakta: Martin Lange 6

7 Idrott och hälsa 2 Forts. kurs: Bygger på Idrott och hälsa 1 Kurskod IDRIDR02 Idrott och hälsa 2 är en fortsättningskurs på Idrott och hälsa 1. Kursen riktar sig till dig som ytterligare vill fördjupa dig i kroppens förmågor och funktion utifrån ett hälsoperspektiv. Kursen är praktisk med inslag av teori. Vill du inte ligga på sofflocket under Åk3, utan värnar om din fysiska status då är Idrott och hälsa 2 svaret. En utmärkt kurs som ger stimulans och stärker dig i skolarbetet under studentåret. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson och Pär Anders Axelsson Idrott och hälsa 1 - specialisering Fotboll Kurskod: IDRID01F Kursen är riktad till dig som tycker om att spela fotboll. Framförallt handlar kursen om individuell färdighetsträning. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. För mer info, kontakta: Pär Anders Axelsson och Daniel Kalles-Pettersson Idrott och hälsa 2 - specialisering Fotboll 100 poäng Kurskod: IDRID02F Åk2, ÅK3 Bygger på IDRIDR02F Kursen är riktad till dig som läst Idrott och Hälsa specialisering 1 fotboll. Framförallt handlar kursen kollektivt anfalls- och försvarsspel. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. Kontaktperson fotboll: Pär Anders Axelsson Idrott och hälsa 1 - specialisering Racket/Bollsport Kurskod: IDRID01R Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktiskt/teoretisk förståelse. Vi tränar lagidrotter (t ex innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och racketspel (t ex badminton tennis och pingis), för att ge en djupare inblick de olika spelen. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson och Mie Henriksson Idrott och hälsa 1 - specialisering Dans Kurskod: IDRID01D Kursen vänder sig till dig som vill träna dans och få djupare kunskaper om kroppens rörelse till musik. Vi provar olika dansformer t ex Salsa, Quickstep, Street, Jazz och olika sorters gruppträning. Du kommer lära dig göra musikanalys, sätta ihop ett eget gympapass samt utveckla egna koreografier. Kursen innehåller även träningslära. För mer info, kontakta: Marie Fåhræus Träningslära 1 Kurskod: TRNTRN01 Vi provar på olika träningsmetoder. Träningslära vänder sig till dig som vill lära dig hur du ska få ut det mesta av din träning. Kursen varvar teori och praktik inom konditionsträning, styrketräning och funktionell träning. Du kommer även att lära dig att förebygga, behandla olika former av skador och kostens betydelse för fysisk aktivitet. För mer info, kontakta: Annika Gratz 7

8 För mer info om matematik, kontakta: Susanne Gennow Matematik 3b Kurskod: MATMAT03b Forts. kurs: Bygger på Matematik 2a eller 2b I kursen behandlas bl.a. polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, bl.a. i ekonomi. Matematik 4 Schemaposition: klassposition (läsår) Kurskod: MATMAT04 Forts. kurs: Bygger på matematik 3b eller 3c I kursen behandlas bl.a. komplexa tal, trigonometri och trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt deriveringsregler för dessa funktioner, bevismetoder, integraler, differentialekvationer. Behörighetskrav till bl.a. läkarutbildning, civilingenjörsutbildning. Snabbkurs för Åk3 Du hinner 2 steg på 1 läsår Matematik 3 och 4 Schemaposition: Gul position Ht (Matematik 3b) Schemaposition: Gul position Vt (Matematik 4) Båda två kurserna läses på ett läsår. Observera att studietakten är hög. För dig som går Naturvetenskap eller Teknik 100poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Egen position (Läsår) Kurskod: MATMAT00SK För dig som går på Naturvetenskapsprogrammet /Teknikprogrammet och vill fördjupa dig i matematik. Träffar på KTH en gång i månaden. Kursen innehåll varierar från år till år. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. 100 Poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Forts. kurs: Bygger på MATMAT00S1 Kurskod: MATMAT00ST Kursen går under 2 läsår. Den innehåller bland annat talteori och topologi. Vidare behandlas mängdlära, grupper och ringar. Egna anteckningar Matematik 5 Schemaposition: Gul position (Läsår) Kurskod: MATMAT05 Forts. kurs: Läses parallellt med matematik 4 Ett stort område i kursen är Diskret Matematik. För övrigt får du fördjupade kunskaper inom områdena derivata och integraler. Vidare behandlas matematisk problemlösning. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. Biologi 2 Kurskod: BIOBIO02 Schemaposition: Egen position N-klass (läsår) Forts. kurs: Bygger på Biologi 1 Kursen behandlar fysiologi och livscykler hos celler, växter, svampar och djur. Huvuddelen av kursen ägnas åt människans fysiologi. Genom teori, fysiologiska experiment, odling av bakterier och ev dissektioner lär vi oss mer om fysiologiska likheter och skillnader hos organismer och hur dessa kan ha utvecklats För mer info, kontakta: Maria Hals Naturkunskap 2 Schemaposition: Gul position (Läsår) Kurskod: NAKNAK02 Forts. kurs: Bygger på Naturkunskap 1a2 eller 1b Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen behandlar följande innehåll: Universums utveckling, Evolution, Kemi, Människokroppen Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. För mer info, kontakta: Maria Hals 8

9 Bioteknik Schemaposition: Röd position (Ht) Kurskod: BIOBIT0 Kemi 2 Kurskod: KEMKEM02 Forts. kurs: Bygger på Biologi 1 Bioteknik är ett av de snabbast växande vetenskapsområdena just nu. Bakterier, jästceller, cancerceller, och stamceller har haft stor betydelse för den snabba utvecklingen. Kursen ger fördjupade kunskaper om bioteknikens möjligheter och metoder inom medicin, industri, kriminalteknik och forskning. Ett stort inslag av praktiska moment gör att du får prova på både mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Att identifiera en brottsling med DNA-sekvensering, skapa en självlysande bakterie och hitta en cancergen är exempel på experiment som ingår. Vissa laborationer utförs på Stockholms universitet och Vetenskapens hus. Du får även inblick i hur genetiska databaser fungerar, ta del av aktuell forskning, och diskutera stamceller, genmodifierade organismer och kloning ur ett etiskt perspektiv. För mer info, kontakta: Erica Cavellán Fysik poäng Åk3 Forts. kurs: Bygger på fysik 1a eller 1b2 Kurskod: FYSFYS02 Fördjupar området Rörelse och krafter till studier av tvådimensionell rörelse och kraft, samt enklare simulering. Applicerar de tidigare kunskaperna i fysik samt utvidgar kunnandet till beskrivning och studier av Vågor, elektromagnetism och signaler. I en del fall inom vitt skilda områden och storleksskalor. Inledning till fysikens metoder för beskrivning av Universums utveckling och struktur. Fortsatt tillämpning och fördjupning av Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder, med koppling till etiska, filosofiska och religiösa frågor För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Fysik 3 Kurskod: FYSFYS03 Schemaposition: Egen position N-klasser (läsår) Forts. kurs: Bygger på fysik 2 Fortsatt fördjupning av Rörelse och krafter, med utvidgade modeller som även tar hänsyn till förluster, även i flera dimensioner med tillämpningar. Viss relativitetsteori. Inledning till kvantfysiken och dess beskrivning av Materia och material Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används. Fortsatt fördjupning av Fysikens arbetssätt och matematiska metoder, med betoning på vetenskaplighet, planering, analys och redovisning För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Forts. kurs: Bygger på Kemi 1 I Kemi 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om kemiska reaktioner, analysmetoder, organiska ämnen och livets kemi. Experiment och resultatbearbetning är en viktig del av undervisningen, som kopplas till modern forskning. Kemin i samhället omkring oss diskuteras ur olika perspektiv igenom hela kursen. För mer info, kontakta: Tuva Goblirsch Naturvetenskaplig specialisering - Läkemedel och Hjärnan Kurskod: NAVNAT00S L Schemaposition: Röd position (Vt) Forts. kurs: Bygger på Kemi 2 Biologi2 kan läsas parallellt Kursen behandlar hur olika läkemedel, gifter och droger såsom koffeinet i kaffe, alvedon, etanol, morfin, och sömnmedel påverkar människokroppen på molekylär nivå. Hur människokroppen fungerar, med fokus på hjärnan och nervsystemet är centralt i kursen. Kursen tar också upp vad det molekylärt innebär att uppleva lycka och kärlek. Du kommer att få lära dig mer om bakomliggande orsaker till patologiska tillstånd som magsår, schizofreni, depression, drogberoende, cancer och HIV. Med föreläsningar och problemlösning utforskas hur läkemedel mot olika sjukdomar ser ut och fungerar. Genom givna sjukdomsfall, mordgåtor, aktuell forskning och experimentella försök befäster du dina kunskaper. För mer info, kontakta: Erica Cavellán Naturvetenskaplig specialisering - Ekologi och hållbar utveckling, fokus Kenya Kurskod: NAVNAT00S E Schemaposition: Egen position Naturklass (Läsår) Forts. kurs: Bygger på Biologi2 Vi fördjupar oss i förutsättningar för hållbar utveckling i ett utvecklingsland. Fokus ligger på savannen och dess ekologi, safariturism, naturreservat, human-wildlife-conflicts och hur bevarande av arter kan kombineras med ekonomisk och social hållbarhet. * Savannens ekologi * Bevarandeekologi, biologisk mångfald * Hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv * Intressekonflikter, demokratifrågor Goda exempel: Att involvera lokalsamhället, Lärande för hållbar utveckling i Kenya Kursen innefattar en fältstudieresa till Kenya under våren. Vi kommer att vara på plats i Kenya under drygt en vecka. Kursen medför en egen kostnad på ca 3500 kr för visum, vaccinationer samt enstaka måltider. Max 15 elever. För mer info, kontakta: Maria Hals 9

10 Filosofi 1 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Ht) Kurskod: FIOFIO01 Psykologi 2a 50 poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Vt) Kurskod: PSKPSY02a Målet för kursen är att eleven får insikt i de principiella problem som gäller kunskapen om världen och om människan. Detta innebär att olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar skall behandlas, liksom det filosofiska tänkandets utveckling. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Forts. kurs: Bygger på Psykologi 1 Kursen skall ge eleven en fördjupning och breddning i ämnet psykologi. Centrala teman i kursen är: Människans livsvillkor, Psykisk hälsa och ohälsa, Utvecklingspsykologi arv/miljö, Individen i förhållande till samhällsutvecklingen. För mer info, kontakta: Malin Åneman Filosofi 2 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Vt) Kurskod: FIOFIO02 Forts. kurs: Bygger på Filosofi 1 Kursen innebär en fördjupning av frågor som behandlas i Filosofi 1. Här behandlar vi de klassiska frågorna om verklighetsuppfattningar, om kunskap och värdeteori samt logisk analys. Vi gör också en samhällsfilosofisk fördjupning där vi t ex tar upp frågor om makt, frihet och rättvisa. En viktig del av kursen utgörs av en egen fördjupning i en vald filosofisk fråga. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Politik och hållbar utveckling Kurskod: HÅLPOL0 Världen utsätts ständigt för miljöutmaningar, teknisk utveckling och samhälleliga framsteg. Det nutida samspelet mellan människa och hennes omgivning är avgörande för hur framtida generationer ska kunna leva utan att beröras av den påverkan vi gör just nu. Politik är en viktig del av denna utveckling. Vilka miljölagar finns och vilka lagar borde stiftas för en problemfri framtid? Vi diskuterar utifrån lokala, regionala, nationella och internationella aspekter För mer info, kontakta: Anna Foberg Psykologi 1 50 Poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Ht) Kurskod: PSKPSY01 Kursen skall syfta till att utveckla kunskap om de faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan som individ och tillsammans med andra. Psykologiundervisningen skall medverka till att utveckla elevernas förståelse för mänskligt beteende utifrån olika psykologiska perspektiv För mer info, kontakta: Malin Åneman Religionskunskap 2 50 poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Vt) Kurskod: RELREL02 Forts. kurs: Bygger på Religionskunskap 1 I kursen får du bland annat läsa om olika nyreligiösa rörelser, och strömningar t ex Jehovas vittnen och Wicca. Du får läsa om privatreligiositet, där man som individ utformar en egen religion eller religionstolkning. Du får även läsa om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. I kursen tas även relationen mellan religion och vetenskap upp och vad den kan betyda för ens förståelse av sig själv och omvärlden. Dessutom får du läsa etik, till exempel djuretik, miljöetik eller etik i mänskliga relationer För mer info, kontakta: Malin Nord Samhällskunskap poäng,, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMSAM02 Forts. kurs: Bygger på samhällskunskap1a2 eller samhällskunskap 1b I kursen Samhällskunskap 2 jobbar vi till stor del med tematiska fördjupningar inom olika samhällsfrågor. Du får fördjupa dig inom frågor som rör teorier kring ekonomisk utveckling både nationellt och internationellt. Du får även läsa om samhällets politiska utveckling utifrån ett ideologiskt perspektiv, exempelvis nationalism och jämställdhet samt hur vi påverkas av olika strukturer i samhället. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner Sociologi 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOISOO0 Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen skall ge kunskap om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskap om t.ex. diskriminering, jämställdhet, etnicitet och andra aktuella sociala frågor. Hur påverkar och påverkas människan av det samhälle som hon lever i? Kontaktpersoner: Malin Åneman 10

11 Internationell ekonomi 100 poäng, ÅK3 Kurskod: SAMINE0 Internationella relationer 100 Poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMINR0 Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap1a2 eller Samhällskunskap1b En kurs för dig som läst Samhällskunskap 1 och vill bygga på dina kunskaper kring hur den internationella handeln har utvecklats såväl historiskt som hur den påverkar världen globalt idag. Varför förespråkar många ekonomer frihandel och varför uppstår globala kriser? Detta är frågor som vi försöker besvara. Kursen ger dig en god förståelse för hur politiska och ekonomiska krafter påverkar varandra och vilka drivkrafter som ligger bakom handels och valutapolitiska ingrepp. Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap 1a2 eller 1b Detta är en kurs för dig som är intresserad av och vill fördjupa dina kunskaper om omvärlden och vad som styr internationella relationer. Du får möjlighet att studera orsaker och följder av konflikter runt om i världen både historiskt och i nutid. Kursen ger dig en god förståelse i internationell rätt och de svårigheter som finns kring att upprätthålla aktörers rättigheter och säkerhet. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner För mer info, kontakta: Daniel Brändström Film- och TV-kunskap Kurskod: KOSFIL0 Kursen ger en film- och tv-historisk översikt, en inblick i olika genrer, stilistiska drag, tolkningsmodeller, närliggande estetiska konstformer som musik, bildkonst och teater, samt etiska diskussioner kring censur, demokrati och yttrandefrihet. För mer info, kontakta: Anna Walberg Nyström Egna anteckningar Kommunikation Kurskod: PEDKOU0 Kursen ger kunskap om hur sociala, språkliga och kulturella faktorer påverkar kommunikationen. Kroppsspråkets betydelse och hur man kommunicerar i svåra situationer är andra delar av kursen. Du får möjlighet att pröva olika metoder och hjälpmedel inom informationsteknik liksom att träna din kritiska förmåga. För mer info, kontakta: Anna Walberg Nyström Retorik 100 poäng, Åk2,Åk3 Schemaposition: Blå position (Läsår) Kurskod: SVERET0 Forts. kurs: Bygger på Svenska 1 Utifrån den klassiska retoriken får du träna muntlig framställning, i praktik och teori, enskilt och i grupp. Du får också arbeta med grundläggande retoriska begrepp för att kunna analysera muntlig framställning i olika medier. För mer info, kontakta: Gunilla Kågström 11

12 Engelska 7 Kurskod: ENGENG07, Blå position (Läsår) Forts. kurs: Bygger på Engelska 6 Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på engelska språket som verktyg för diskussion, analys och litteraturstudier. I kursen ingår muntlig kommunikation och förståelse främst av formellt språk samt läsning och tolkning av avancerad skönlitteratur ur olika genrer. Läsning och analys av sakprosatexter och facktexter ur olika samhällsperspektiv ingår också. Viss anpassning av kursen görs utifrån elevernas studieinriktning och intresseområden. Kursen har en avancerad nivå och innebär därmed en utmaning men också en givande fördjupning i engelska språket.. För mer info, kontakta: Anna Winroth Engelska 7 med diplomering Denna kurs, som är unik för Danderyds gymnasium, följer ämnesplanen för Engelska 7. (Se beskrivning av Engelska 7.) Utöver detta förbereds eleverna inför det engelska språkdiplomet CAE och det amerikanska språkdiplomet TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter att studera i hela den engelskspråkiga världen. Kursen är stimulerande men också krävande och därför måste alla intresserade genomgå ett antagningsprov. För att gå diplomering ska du söka i Gul schemaposition För information om antagningsprovet kontakta : Anna Winroth Latin A Kurskod:LATLAT01 Språket som överlevde ett imperium. Latinet är både språk och kulturhistoria. Många av Europas språk har utvecklats ur latinet eller som i svenskans och engelskans fall lånat in många ord från latinet. Under kursen läggs grunden för en allmän förståelse av latin som språk och dess inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Kursen ger ett basordförråd och grundläggande kunskaper i latinsk formlära. Ordförrådet är i första hand inriktat på ord som finns kvar i de moderna språken. Vi studerar också romersk historia, kultur och samhällsliv. För mer info, kontakta: Anna Axelsson Moderna språk (se schemapositioner sid 14-15) Schemapositioner: Kurser markerade med ÅK2,Åk3 = BlåL23 (läsår) Kurser markerade med Åk3 = GulL3 (läsår) Vissa kurser i nivå 2 planeras att gå i röd position. Kontaktpersoner för Moderna språk är: Franska: Anna Axelsson Italienska: Jenny Leone Nordström Japanska: Tomoko Ogawa Lillrank Kinesiska: Lou Kollberg Spanska: Patrik Boberg Tyska: Lasse Svensson Kurs poäng (Nybörjarkurs) Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation i olika situationer. Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 1 i det språk du väljer. Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer. Kurs poäng Förkunskaper. Kurs 2 i det språk du väljer Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa, samtala och skriva utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer och att själv uttrycka dig på Tyskt språkdiplom- För elever som läser kursen tyska 4. Om du vill jobba i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds gymnasium erbjuder testet på två nivåer A2 och B1 För mer info, kontakta: Janie Aaltonen Ramb, Sofie Sander Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 3 i det språk du väljer. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 4 i det språk du väljer. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Franska Kurs 1 MODFRA01 Åk2,Åk3 Kurs 2 MODFRA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODFRA03 Åk3 Kurs 4 MODFRA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODFRA05 Åk3 Italienska Kurs 1 MODITA01 Åk2,Åk3 Kurs 2 MODITA02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODITA03 Åk3 Spanska Kurs 1 MODSPA01 Åk2,Åk3 Kurs 2 MODSPA02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODSPA03 Åk3 Kurs 4 MODSPA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODSPA05 Åk3 12 Japanska Kurs 2 MODJPN02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODJPN03 Åk2,ÅK3 Tyska Kurs 1 MODDEU01 Åk2,Åk3 Kurs 2 MODDEU02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODDEU03 Åk3 Kurs 4 MODDEU04Åk2,Åk3 Kurs 5 MODDEU05 Åk3 Kinesiska Kurs 1 MODZHO01 Åk3 Kurs 2 MODZHO02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODZHO03 Åk2,Åk3 Kurs 4 MODZHO04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODZHO05 Åk2,Åk3

13 Så här gör du ditt val i Hypernet/Dexter... Logga in i Hypernet 1. klicka på stöd för administration 2. Klicka på startsida Du kommer nu in i Dexter där du ser din studieplan mm och kan göra ditt val. 3. Klicka på länken under Aktuellt 4. Klicka på Individuellt val 5. Gör ditt val genom att klicka på pilarna, först i vänster ruta (Typ/schemaposition) och sedan i höger ruta (Kurs) Detta blir dina 1:a handsval. 1. klicka på pilen i schemaposition 2 välj kurs i rullisten Kurs Du ska välja mellan XXX och XXX poäng 6. Därefter ska du göra ett reservval på samma sätt i nästa ruta. 7. När du är klar med dina val så klicka på När körningarna är klara får du ett meddelande med instruktioner på din skolmail att kontrollera din studieplan i Hypernet/Dexter. Vi beräknar att vara klara ungefär vecka

14 Läsår Blå position= tisdag + torsdag Gul position = måndag + onsdag Röd position = tisdag + fredag Gk = Grundkurs Fk = fortsättningskurs L = Läsår H = Hösttermin V = vårtermin 2 =..Åk2, 3 =..Åk3,..23 = Åk2+3 Gul (Åk3) Blå (Åk23) Röd/egen (Åk123) Kurs (alfabetisk sortering) Kurskod Poäng Gk Affärsjuridik JURAFF0 100 GulL3 Gk Bild och form 1b BILBIL01b 100 GulL3 Fk Biologi 2 BIOBIO N13L3 B Fk Bioteknik BIOBIT0 100 RödH3 Gk Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0 100 BlåL23 Gk Cad 1 CADCAD01 50 BlåH23 Fk Cad 2 CADCAD02 50 BlåV23 Gk Design 1 DESDES BlåL23 Fk Engelska 7 ENGENG GulL3 BlåL3 M Gk Entreprenörskap ENTENR0 100 BlåL23 Fk Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 GulL3 Gk Estetisk kommunikation 1 ESTEST GulL3 Gk Film- och TV-kunskap KOSFIL0 100 GulL3 Gk Filosofi 1 FIOFIO01 50 BlåH23 Fk Filosofi 2 FIOFIO02 50 BlåV23 Gk Fotografisk bild 1 FOTFOT BlåL23 Fk Fotografisk bild 2 FOTFOT GulL3 Fk Fysik 2 FYSFYS GulL3 B Fk Fysik 3 FYSFYS N13L3 Gk Företagsekonomi 1 FÖRFÖR BlåL23 Fk Idrott och hälsa 2 IDRIDR GulL3 B Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Dans IDRIDO01D 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Fotboll IDRIDO01F 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Racket/Bollspel IDRIDO01R 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 2 - specialisering fotboll IDRIDO02SF 100 BlåL3 Fk Internationell ekonomi SAMINE0 100 GulL3 Fk Internationella relationer SAMINR0 100 BlåL23 Fk Kemi 2 KEMKEM GulL3 B GK Kommunikation PEDKOU0 100 BlåL23 Gk Körsång 1 MUSKÖS BlåL23 tor och tis em Fk Körsång 2 MUSKÖS02S 100 BlåL23 tor och tis em Gk Latin - språk och kultur 1 LATLAT GulL3 Gk Marknadsföring FÖRMAD0 100 BlåL23 Fk Matematik 3b MATMAT03b 100 GulL3 M,B Fk Matematik 03b MATMAT03b 100 GulH3 M,B OBS! Snabb takt! Fk Matematik 4 MATMAT GulV3 M,B Fk Matematik 4 MATMAT N13d, N13e M,B Fk Matematik 5 MATMAT GulL3 M Fk Matematik-specialisering KTH:s Matematiska cirklar MATMAT00SK 100 EGL3 M Fk Matematik-specialisering Talteori/Topologi MATMAT00ST 100 EGV2+EGV3 M Behörighet Merit 14

15 Läsår forts. Blå position= tisdag + torsdag Gul position = måndag + onsdag Röd position = tisdag + fredag Gk = Grundkurs Fk = fortsättningskurs L = Läsår H = Hösttermin V = vårtermin 2 =..Åk2, 3 =..Åk3,..23=Åk2+3 Kurs (alfabetisk sortering) Kurskod Poäng Gk Moderna språk 1 (Franska) MODFRA01 Fk Moderna språk 2 (Franska) MODFRA RödL123 M,B Fk Moderna språk 3 (Franska) MODFRA GulL3 M,B Fk Moderna språk 4 (Franska) MODFRA BlåL23 M Fk Moderna språk 5 (Franska) MODFRA GulL3 M Gk Moderna språk 1 (Italienska) MODITA BlåL23 Fk Moderna språk 2 (Italienska) MODITA RödL123 M,B Fk Moderna språk 3 (Italienska) MODITA GulL3 M,B Fk Moderna språk 2 (Japanska) MODJPN BlåL23 M,B Fk Moderna språk 3 (Japanska) MODJPN BlåL23 M,B Gk Moderna språk 1 (Kinesiska) MODZHO GulL3 Fk Moderna språk 2 (Kinesiska) MODZHO RödL123 M,B Fk Moderna språk 3 (Kinesiska) MODZHO BlåL23 M,B Fk Moderna språk 4 (Kinesiska) MODZHO BlåL23 M Fk Moderna språk 5 (Kinesiska MODZHO BlåL23 Gk Moderna språk 1 (Spanska) MODSPA BlåL23 Fk Moderna språk 2 (Spanska) MODSPA RödL123 M,B Fk Moderna språk 3 (Spanska) MODSPA GulL3 M,B Fk Moderna språk 4 (Spanska) MODSPA BlåL23 M Fk Moderna språk 5 (Spanska) MODSPA GulL3 M Gk Moderna språk 1 (Tyska) MODDEU BlåL23 M Fk Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU RödL123 M,B Fk Moderna språk 3 (Tyska) MODDEU GulL3 M,B Fk Moderna språk 4 (Tyska) MODDEU BlåL23 M Fk Moderna språk 5 (Tyska) MODDEU GulL3 M Gk Musik MUSMUS0 100 BlåL23 Fk Naturkunskap 2 NAKNAK GulL3 B Fk Naturvetenskaplig specialisering, Ekologi Kenya NAVNAT00SE 100 N13L3 Fk Naturvetenskaplig specialisering, Läkemedel och Hjärnan NAVNAT00SL 100 RödV3 Gk Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100 BlåL23 Gk Privatjuridik JURPRI0 100 BlåL23 Gk Programmering 1 PRRPRR BlåL23 Fk Programmering 2 PRRPRR GulL3 Gk Psykologi 1 PSKPSY01 50 GulH3 Fk Psykologi 2a PSKPSY02a 50 GulV3 Fk Redovisning 2 FÖRRED GulL3 Fk Religionskunskap 2 RELREL02 50 GulV3 Fk Retorik SVERET0 100 BlåL23 Fk Samhällskunskap 2 SAMSAM BlåL23 B Gk Sceniskt karaktärsarbete TEASCI0 100 BlåL23 Fk Sociologi SOISOO0 100 GulL3 Gk Träningslära 1 TRNTRN BlåL23 Gk Webbutveckling 1 WEBWEU BlåL Gul (Åk3) Blå (Åk23) BlåL23 Röd/egen (Åk123) Behörighet Merit 15

16 16 - för dig framåt

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer