Ilmoittautuminen. Kursprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilmoittautuminen. Kursprogram 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni"

Transkript

1 Ilmoittautuminen Kursprogram

2 Anmälan till kurserna Till alla kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, DIGIFOTOGRAFERING OCH BILDHANTERING SAMT MUSIK fr o m måndag kl MOTION, HÄLSA OCH DANS fr o m tisdag kl KONST- OCH PRAKTISKA ÄMNEN fr o m onsdag kl ALLA ÖVRIGA KURSER fr o m torsdag kl Undvik att köa i telefon! Anmäl dig till kurserna via webbtjänsten. 1. ANMÄLAN VIA institutets webbsida 2. ANMÄLAN PER TELEFON Anmälningar per telefon tas emot måndag 24.8, tisdag 25.8, onsdag 26.8 och torsdag 27.8 kl , därefter under kansliets öppethållningstider. 3. ANMÄLAN I KANSLIET Anmälningar i kansliet tas emot måndag 24.8, tisdag 25.8, onsdag 26.8 och torsdag 27.8 kl , därefter under kansliets öppethållningstider. Anmäl dig i god tid före kursen startar! Man kan inte anmäla sig via e-post, telefonens textmeddelande eller telefonsvararen. Vid ändringar i kursprogrammet eller om kursen inte startar meddelar vi, antingen med ett textmeddelande eller per telefon. Om du har fått bekräftelse om plats på kursen, så får du inget annat meddelande. Obs! I kursuppgifterna är 1 h = 1 lektion (45 min.) Eventuella ändringar i kursprogrammet kan förekomma.

3 Allmänt OBSERVERA I SAMBAND MED ANMÄLNINGEN! Kom ihåg att uppdatera webbläsaren (F5) när anmälningen börjar. Vid internetanmälan används en skyddad förbindelse. Personbeteckningen bör anges vid kursanmälan för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. för faktureringen. För barn under 18 år som deltar i kurserna krävs också vårdnadshavarens namn, personbeteckning och adress. Ange ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress som du använder, så kan vi meddela dig om eventuella kursändringar. Man kan inte anmäla sig via e-post, telefonens textmeddelande eller telefonsvararen. Förhandsanmälan är bindande! Om du inte kommer till kursen och inte har annullerat din anmälan två vardagar innan kursstarten, fakturerar institutet 10 i kansliavgift. Du kan avboka din kursanmälan via webbtjänsten senast 2 dagar för kursstarten (du behöver kursens nummer och anmälningsnumret), efter det görs eventuella avbokningar till kansliet. Några kurser har en sista anmälningsdag som bör följas. Vi fakturerar hela kursavgiften för avbokningar som gjorts efter sista anmälningsdagen. www. kokkola.fi/ kso-kni Innehållsförteckning Allmänt... 1 Aktuellt... 5 Bildkonstskolan för barn och unga... 8 Språk Digifotografering, bildhantering Musik Motion och hälsa Dans Konstämnen Praktiska ämnen Mat Första hjälpen Övriga kurser Kurser i Kronoby medborgarinstitut Vasa sommaruniversitet Virtuella kurser / nätkurser Kalender

4 Allmänt Du behövs! Vem du än är, så tror jag att en hel del betydelsefulla saker här i livet skulle ha blivit oförrättade utan dig. Typiskt är att vi oftast förringar vår egen betydelse. Har du någonsin tänkt på hur stor betydelse du och dina beslut kan ha för t.ex. Karlebynejdens institut? Hur syns du i vårt kursprogram, i vår verksamhet? Är du t.ex. aktiv kursdeltagare? Om inte, varför inte? Stramare ekonomiska tider har bl.a. lett till att verksamheten och även ens behövlighet på arbetsplatser prövas. Utredningar görs hit och dit. Säkert på sin plats att man ibland ifrågasätter verksamheten för att komma på bättre dagsenliga och effektivare lösningar. Varje år har också du möjlighet att utvärdera institutets kurser. Institutets kursprogram borde helst vara så mångsidigt som möjligt. Helt klart är det ändå att efterfrågan har betydelse vid planeringen. Ditt deltagande och dina idéer har stor betydelse. Utan tillräckligt antal deltagare ordnas ingen kurs. Utan deltagare finns heller inget institut. Vid kursstarten kan det kännas som om deltagarna är en mycket brokig skara med olika motiv. Men så småningom hittar man den gemensamma nämnaren i undervisningen som passar de flesta. Är du lite osäker om t.ex. kursens innehåll, så ta gärna kontakt med institutet för ytterligare information. Det gäller också att läsa kursprogrammet noga så att man inte missar någon kurs på grund av att man inte såg den i katalogen. Dessutom är det också bra att ibland besöka institutets webbtjänst med nyaste information. Kom ihåg! Du och dina val har betydelse! Sixten Sandström, rektor för institutets svenskspråkiga enhet ALLMÄNT Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs och upprätthålls av Karleby stad. Institutet ordnar kurser, föreläsningar, exkursioner, utställningar och förevisningar. Varenda deltagare är välkommen. Tidigare studier krävs inte. Institutet säljer också kurser i mån av möjlighet enligt beställarens önskemål för en viss målgrupp. För att utveckla verksamheten styrs institutet av en direktion samt nämnden för utbildning och fostran. Institutets direktion: Birgitta Haimakainen ordf., Bernhard Kiviniemi, Maria Södergård- Sundell, Annikki Korpijärvi, Pekka Puolimatka, Eila Aarnos, Lars Syrjä, Ilkka Hänninen, Risto Koskinen lär.repr, Anne Saunamäki stud.repr. Vi arbetar för invånarnas välmående och bildning i regionen genom att erbjuda möjlighet tell ett livslångt lärande. Med vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle samt en hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse och kreativitetens styrka som främjar inlärningen. Aktualitet samt traditioner är viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden. 2

5 Allmänt KURSAVGIFTER Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. Vi fakturerar alla kurser och fakturan sänds hem med posten. När du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Använd referensnumret så bokförs betalningen på rätt kurs och person. Ändra inte på bankgirosumman utan lov. Kursavgifterna återbetalas inte. Om kursen avbryts försöker vi hitta en ersättande kurs. Läroböcker och materialkostnader bekostas av kursdeltagarna. VIKTIGA DATUM Vid varje kurs anges start- och slutdatum för kursen. Höstterminen börjar som regel vecka 37. Under skolornas höstlov vecka 42, , hålls kurserna i regel inte. Vårterminen börjar vecka 2. Sportlov hålls vecka 9, PERSONAL KANSLI Institutshuset, Vasavägen 7, Karleby. Under läsåret är kansliet öppet mån-tors kl , fredag stängt. Tfn e-post: Rektor för svenskspråkiga enheten Sixten Sandström Servicesekreterare för svenskspråkiga enheten Gerd Wiklund Institutets rektor Asko Muilu (tjänstledig ) Kvällsvaktmästare Lokalvårdare RABATTER TILL PENSIONÄRER OCH ARBETSLÖSA Utbildningsstyrelsen har beviljat ett specialunderstöd i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. De betalar 50 % av kursavgiften för nedannämnda kurser: Engelska för nybörjare Talk, talk, talk Karleby kammarkör Con Brio damkör Kom i gång må bra Gym 60+ för seniorer Qigong Måla din höst Glassmältning, dagskurs Tillverka jordfärger Glutenfri mat STUDERANDERABATT Nämnden för utbildning och fostran har beslutat bevilja 50 % rabatt till studerande. Studiekort eller ett intyg från läroanstalten lämnas in till institutets kansli innan kursen startar. 3

6 Allmänt FÖRSÄKRINGAR Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. INFORMATION Institutet informerar om tillställningar, nya kurser mm i Österbottens Tidning och Kokkola-tidningen samt på Du hittar oss numera också på Facebook. KURSINTYG De som deltagit regelbundet i en kurs kan efter kursens slut begära ett intyg över deltagande i kursen från institutets kansli. LÄRARBANKEN Vill du jobba som kursledare hos oss? Du har en kunskap, talang eller hobby och vill lära andra. Gå in på Bildningsalliansens lärarbank och fyll i dina personoch kontaktuppgifter. Instituten inom Norra Ligans region är: Karlebynejdens institut, Kronoby medborgarinstitut, Pedersöre medborgarinstitut, Jakobstads svenska arbetarinstitut och Nykarleby arbis. VERKSAMHETSPLATSER Institutshuset... Vasavägen 7 Badcentret VesiVeijari... Karlebygatan 55 Bildkonstskolan för barn och unga... Folkskolegatan 6 b Chydenius skola... Anders Chydeniusg. 20 Donnerska skolan... Banérgatan 3-5 Halkokari skola... Halkokarivägen 20 Hållhagens skola... Beckbruksvägen 4 Kyrkbackens församlingshem... Kronobyvägen 3 Närvilä bönehus... Kaustargatan 13 Rödsö skola... Orresvägen 10 Social- och hälsovårdsinstitutet... Hälsovägen 1 Såka byagård... Gamla Skrabbvägen 12 Såka skola... Gamla Skrabbvägen 15 Tallåsens skola/mäntykankaan koulu... Anders Chydeniusg. 72 Villa skola... Hemgårdsvägen 3 Vittsar skola... Gamla Uleåborgsv. 144 Västraparkens skola/länsipuiston koulu... Torggatan 41 A Åminnes musikrum... Wefvarsvägen 14 Öja byacenter... Öjavägen 454 Öja skola... Öjavägen 454 Övre-Korplax byagård... Lahnakoskivägen 403 4

7 Aktuellt STUDIEFÖRENINGEN VID KARLEBY SVENSKA MEDBORGARINSTITUT RF. Studieföreningen är en intresseförening för kursdeltagarna, lärarna och personalen. Studieföreningen medverkar vid vårutställningen, anordnar t.ex. exkursioner, teaterresor mm. Ordförande är Mona Björkqvist. Övriga medlemmar är Christina Koivusalo (sekreterare), Ulrika Kankkonen, Greta Kosola, Leo Lindfelt, Annika Pietilä-Honkakoski och Gerd Wiklund (kassör). Frivilliga understöd kan betalas in på kontot FI OBS! Studieföreningen arrangerar en musikkväll under svenska veckan lördag i institutshuset med framträdanden från institutets musikkurser. INSTITUTSHUSETS FESTSAL Institutshuset har en stilig festsal. Festsalen som är utrustad med modern ljudåtergivning och ljusteknik passar till arrangemang av fester, möten och seminarier. Att ordna små akustiska konserter i salen går utmärkt. För mera krävande framträdanden med elektronisk ljudåtergivning är det bäst att skaffa tekniken skilt. I salen finns 120 sittplatser, om scenen räcker till för framträdandet. Salen kan hyras ut till utomstående under de två första veckosluten i månaden. Bredvid festsalen finns ett utrymme, som är planerad som en självbetjänings-/ utdelningscafeteria. Kontakta institutets kvällsvaktmästare för tilläggsuppgifter och reserveringar av festsalen, tfn (kl ). Foto: Kim Viitanen 5

8 Aktuellt CAFETERIAN I INSTITUTSHUSET Vi erbjuder ett caféutrymme med ca 32 platser i Karlebynejdens institut. Tanken är att föreningar i Karleby sköter om verksamheten och att de föreningar som är intresserade tilldelas veckor och tider under läsåret. Föreningen har möjlighet att sälja caféprodukter och göra den egna föreningen känd. OBS! FÖRENINGAR Ännu finns det några lediga cafétursveckor Under Näsdagskampanjen (veckorna 43 46) utmanar vi föreningar att sköta om caféet och skänka en del av inkomsten till Näsdagsinsamlingen. Reservera minst en vecka. Reserveringar av caféturer: Päivi Makkonen, tfn , CAFETERIAN HÅLLS ÖPPET UNDER TIDER SOM MEDDELAS SKILT! Sini Saunamäki Strålande! Kulturvecka för barn och unga Följ med Strålande! -veckans information, där finns närmare uppgifter om förhandsanmälan osv. samt information om veckans alla evenemang. 6

9 Aktuellt KARLEBYNEJDENS INSTITUT VÅRUTSTÄLLNING N. Jussila Institutshuset, Vasavägen 7 lör 10-15, sö 12-16, må 9-14 KONSERTKALENDER läsåret i samarbete med Karleby kulturtjänster 1.11 kl. 14 Körerna möts i Näsdagens tecken välgörenhetskonsert, institutshuset kl. 19 Körerna möts i ljuvlig juletid, Lohtaja-talo, Lochteå Julkonsert, Kokkolan Naislaulajat och Kokkolan Lauluveikot, Snellmanssalen 16.3 kl. 19 Körerna möts i Kelviå kyrkby skola, Kohtalona Kälviä - evenemang 12.4 kl. 19 Vårkonsert, Rahkonen skola, Ullava 22.4 kl. 19 Konservatoriets och institutets vårkonsert i Lochteå församlingshem musikframträdanden i samband med institutets vårutställning 7

10 Karleby bildkonstskola för barn och unga Senja Kivinen Karleby bildkonstskola för barn och unga Karleby bildkonstskola för barn och unga börjar 11.8 enligt läsårsplanen. Lovdagarna under terminerna följer grundskolans. TEMAT FÖR BILDKONSTSKOLANS LÄSÅR ÄR Rörelse. Allt rör sig: människor och djur rör sig, både var för sig och tillsammans, växter och träd växer och svajar, vattnet rinner, svallar och böljar. Maskiner och fordon rör sig dygnet runt, också självständigt. Informationen rör sig blixtsnabbt i vår värld. Också i vårt sinne rör det sig: tankarna växlar och strömmar. Rörelser kan vara fartfyllda eller knappt märkbara. Till och med jordklotet rör sig fastän vi just inte känner av det. Motsatsen till rörelse är att stanna och stå stilla. Bildkonstskolans och bildkonstkursernas avgifter Befrielse från terminsavgiften kan beviljas 10 % av skolans elever. Befrielse ska ansökas för respektive läsår. Ansökningsblanketterna för läsåret fås från kansliet och från skolans webbtjänst från 1.9 och ansökningarna ska lämnas in senast Beslutet angående befrielse från avgift gäller för hela läsåret. Eleverna har inga andra avdrag eller befrielse från betalning i bildkonstskolan eller på bildkonstkurserna. Emilia Lampinen 8

11 Karleby bildkonstskola för barn och unga Bildkonstskolans adress är Folkskolegatan 6b. Kansliet är öppet ons-fre kl , tel , servicesekreterare Nina Finne. Bildkonstskolans e-post är och webbtjänsten Du hittar också Bildkonstskolan på facebook. Kontaktuppgifter under höstterminen Isosaari Aija, rektor Pokela Heidi, bildkonstlärare Koskinen Kukka-Maaria, bildkonstlärare e-post: Sini-Emilia Sahlgren Karleby bildkonstskola för barn och unga ANMÄLNING AV NYA ELEVER Anmälan till bildkonstskolans ordinarie undervisning för läsåret sker via webtjänsten Närmare information ges i de lokala tidningarna och på institutets webbtjänst blanketten syns i webbtjänsten under ansökningstiden. Man kan fråga efter lediga platser i bildkonstskolans svenskspråkiga grupper från bildkonstskolans kansli. Vårutställning i Karleby stadshus Tiiu Kankaanpää 9

12 Språk SPRÅK, DATATEKNIK, DIGIFOTOGRAFERING OCH BILDHANTERING SAMT MUSIK fr o m måndag kl Språkkursernas nivåer Grundnivå Mellannivå Högsta nivå A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 Förstår enkla, välkända, vardagliga uttryck och grundläggande fraser. Förstår tydligt och enkelt tal som handlar om vardagliga och bekanta ämnen. Förstår korta, enkla texter. Kan skriva korta, enkla texter. Kan förstå huvudinnehållet i många TV- och radioprogram om ämnet är bekant och taltempot normalt. Kan förstå tal i normalt tempo om allmänna ämnen, men detaljer kan bereda svårigheter. Förstår utan svårigheter texter om allmänna förseelser. Förstår allt slags tal i normalt tempo. Förstår krävande texter av olika slag. Kan använda språket flexibelt och effektivt i olika sammanhang. Kan med lätthet förstå all muntlig och skriftlig information. Behärskar grammatiken och ordförrådet i nästan alla situationer. Tilläggsinformation hittar du på allmanna_sprakexamina/examenbroschyr 10

13 Språk SPRÅK Finska HAUSKA TAVATA - SUOMEN KESKUSTELUKURSSI Institutshuset, Katri-klassen ons Ulrika Kankkonen 24 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Känner du dig osäker när du ska tala finska? Kom med och aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och kravlöst sätt! Vi diskuterar vitt och brett kring olika ämnesområden i smågrupper. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå B1-B2. Engelska ENGELSKA FÖR NYBÖRJARE Institutshuset, Matti-klassen tors , Ulrika Kankkonen 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Lär dig engelska i en lugn och trivsam omgivning! Inga förkunskaper behövs. Kursen passar även för dem som vill återuppliva sina grundkunskaper. Lärobok: Stepping Stone 1. Kunskapsnivå A1. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa EVENING CLUB Institutshuset, Katri-klassen mån , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivering av den muntliga färdigheten speciellt för nybörjare, på ett roligt sätt med hjälp av spel och parvisa övningar. Målsättning att förbättra talberedskapen i engelska. Vi samtalar och övar strukturer. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A2-B TALK ABOUT THIS AND THAT Institutshuset, Katri-klassen mån , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivera dina muntliga språkkunskaper på ett roligt och effektivt sätt genom att diskutera olika ämnesområden. Kunskapsnivå B1-B MORNING CLUB Institutshuset, Katri-klassen ons , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Lätt konversation på engelska, där huvudvikten är på att utvidga ordförrådet samt förbättra den muntliga färdigheten. Både parvisa övningar och övningar i små grupper om vardagliga och aktuella händelser. Kopieringsmaterial TALK, TALK, TALK Institutshuset, Katri-klassen ons , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och effektivt sätt i smågrupper. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A2-B1. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. www. kokkola.fi/ kso-kni 11

14 Språk, digifotografering, bildhantering ENGLISH FOR IMMIGRANTS Länsipuiston koulu / Västraparkens skola, klassrum tis , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl This fun, light-hearted course is designed for immigrants and anyone who wishes to connect with the immigrant community. Participants will get a chance to practice their English using conversation exercises, games and presentations designed specifically for immigrants. Prepare to make friends, learn about other cultures and also about Finland and Kokkola. Photocopied materials provided. Den här muntra kursen passar för invandrare och andra intresserade. Deltagarna får öva sig i engelska genom diskussionsövningar, spel och framföranden. Kom med och lär dig om andra kulturer och också om Finland och Karleby. Kopieringsmaterial. Franska FRANSKA 4 Institutshuset, Vuokko-klassen tors , Helena Stenmark 50 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Kom med och lär dig franska genom mångsidiga muntliga och skriftliga övningar. Vi avslutar boken Escalade 1 och fortsätter med Escalade 2. Kursen inleds med en grundlig repetition. Nya deltagare med motsvarande kunskaper är också välkomna! Kunskapsnivå A2. Ingen kurs på skärtorsdag Spanska SPANSKA 10 Institutshuset, Kerstin-klassen tors , Soledad och Mikael Björkqvist 44 h Kursavgift 50,00 12 Anmälningen börjar kl Lärobok: Fantástico 4, capitulo 7. Undervisningen sker i huvudsak på spanska. Kunskapsnivå B2-C1. DIGIFOTOGRAFERING, BILDHANTERING GRUNDER I BILDHANTERING / PHOTOSHOP Virtuell kurs / nätkurs Ludvig Nylund 22 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Nu har du chansen att lära dig grunderna i bildhantering och Photoshop! Kursen ordnas som nätkurs! Under kursens gång får du bl.a. ta del av nätföreläsningar och uppgifter som du får personlig feedback på. Innehåll: Digital bild: pixlar, dpi resolutioner, filformat, färg, 16/32-bits bilder etc. Photoshop, grunder: hur skapar man en canvas, val av storlek, öppna befintliga filer, beskära dessa, krympa ner dem - Redigera foton, färgkorrigering, lens blur etc. (Kursen kräver att du har Photoshop på din dator, gratis testversioner kan laddas ner.) Anmälan senast

15 Musik MUSIK PIANO- OCH GITARRSPELNING, individuell undervisning Kurserna i piano- och gitarrspelning passar för barn och ungdomar från 7 år uppåt, samt vuxna. På kursen ges individuell undervisning 15 min/kursgång. Läraren kommer första gången överens om speltiden med deltagarna. Du som deltar i Kenneths kurser kan välja mellan piano och gitarr. Deltagare som varit med under föregående läsår har förtur. Nya deltagare kan anmäla sig på samma sätt som till alla andra kurser. Deltagarna tas emot till lediga platser i anmälningsordning. Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Chydenius skola, klassrum tis , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Villa skola, musiksal mån , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Rödsö skola, klassrum tis , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Villa skola, musiksal tis , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Öja skola, klassrum ons , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Såka skola, klassrum /Övre-Korplax byagård tors , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Vittsar skola, klassrum mån , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Kyrkbackens församlingshem mån , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl

16 Musik Bändinstrument ELGITARR Donnerska skolan, musiksal ons , Martin Söderbacka Kursavgift 90,00 Anmälningen börjar kl Lär dig spela elgitarr. Både för nybörjare och för de som spelat elgitarr en längre tid. Vi går igenom komp, solospel, improvisation och spelar riff från dina favoritlåtar. Alla rytmmusikens stilar beaktas. Ung som gammal välkommen! Eget instrument behövs. Enskild undervisning à 20 min./kurstillfälle. Läraren kommer överens med deltagarna om speltiden ROCKKURS FÖR GUBBAR OCH GUMMOR Hållhagens skola, musiksal ons , Kenneth Ågren 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Fortsättningskurs. Kursen passar medelålders män och kvinnor. Kursen går på både svenska och finska. Ta med eget instrument. Övriga instrument KLASSISKT ORGELSPEL Närvilä bönehus, ons , Kristina Klingenberg Kursavgift 90,00 Anmälningen börjar kl Individuell undervisning för både nybörjare och längre hunna à 20 min./kurstillfälle. Läraren kommer överens med deltagarna om speltiden. Från ca 7 år uppåt. De som deltagit föregående läsår har förtur. M. Pynssi K. Lintula: Auringon lasku 14

17 Musik Solosång SOLOSÅNG Åminnes musikrum tis , Ann-Sofie Åminne Kursavgift 145,00 Anmälningen börjar kl På kursen får deltagarna genom olika tonbildningsövningar samt inövande av lämplig sångrepertoar lära sig utveckla sin sångteknik och personliga röst på ett friskt sätt. Undervisningen baserar sig på CVTmetoden (Complete Vocal Technique). Målgrupp: från 15 år - även vuxna. Individuell undervisning 30 minuter/kursgång. Alla samlas första gången vid Åminnes tis 1.9 kl för att komma överens om sångtiden SOLOSÅNG Åminnes musikrum tors , Ann-Sofie Åminne Kursavgift 145,00 Anmälningen börjar kl På kursen får deltagarna genom olika tonbildningsövningar samt inövande av lämplig sångrepertoar lära sig utveckla sin sångteknik och personliga röst på ett friskt sätt. Undervisningen baserar sig på CVTmetoden (Complete Vocal Technique). Målgrupp: från 15 år - även vuxna. Individuell undervisning 30 minuter/kursgång. Alla samlas första gången vid Åminnes tis 1.9 kl för att komma överens om sångtiden. Körsång KARLEBY KAMMARKÖR Tallåsens skola/mäntykangas, musiksal mån , Anna-Carin Lindbäck-Haals 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Vi sjunger sånger av olika slag, både traditionell körmusik och nyare sånger. Tonbildningsövningar. Speciellt nya sångare välkomnas varmt i en glad sångargemenskap! Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa CON BRIO DAMKÖR Tallåsens skola/mäntykangas, musiksal tors , Anna Jungner 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Damkör med trivsam gemenskap och varierad repertoar. Vi börjar på ny kula och arbetar avslappnat vidare mot nya mål. Ypperligt läge för nya sångare att komma med och få utlopp för sånglusten! Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. www. kokkola.fi/ kso-kni 15

18 Motion och hälsa Ulla Hietala: Sydämen tähden MOTION, HÄLSA OCH DANS fr o m tisdag kl Motion och hälsa Motionsgymnastik PARKOUR FÖR 5-7 ÅRINGAR Chydenius skola, gymnastiksal fre Rui Rocha 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl Parkour är konsten att förflytta sig på ett effektivt, snabbt och smidigt sätt över och förbi olika hinder. Man använder endast sin egen kropp och utvecklar både snabbhet, styrka och koordination genom denna träningsform. Du behöver inneskor och bekväma kläder PARKOUR FÖR 8-11 ÅRINGAR Chydenius skola, gymnastiksal fre Rui Rocha 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl Parkour är konsten att förflytta sig på ett effektivt, snabbt och smidigt sätt över och förbi olika hinder. Man använder endast sin egen kropp och utvecklar både snabbhet, styrka och koordination genom denna träningsform. Du behöver inneskor och bekväma kläder. 16

19 Motion och hälsa MOTIONSGYMNASTIK FÖR MÄN Halkokari skola, gymnastiksal tors , Rolf Prest 50 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl KOM I GÅNG - MÅ BRA Chydenius skola, gymnastiksal tors , Lalle Broberg 25 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Munter morgongymnastik för herrar före jobbet. Ingen kurs på skärtorsdag Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa GYM 60+ FÖR SENIORER Social- och hälsovårdsinstitutet ons , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Handledda övningar i gymmet. Vi tränar tillsammans och har roligt. Ta på dej bekväma kläder och skor. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa ZUMBA Öja byacenter ons , Ann-Catrin Kastrén-Takanen 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Kom och ha roligt medan du rör på dig! Zumban erbjuder ett ypperligt tillfälle att kombinera nytta med nöje. Vi lär oss lätta stegserier i takt med glatt svängande latinorytmer. Lämplig för alla. Ta med dricksflaska och bekväma kläder och skor PILATES Såka byagård ons Sini Patrikainen 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl I pilates koncentrerar du dig på kontroll av kroppens muskler. Det stärker dina djupa mag- och ryggmuskler, lär dig kontrollera andningen och kroppshållningen. Pilates är en lämplig motionsform för alla åldrar. Ta med eget liggunderlag! ZUMBA FITNESS 45 MIN + MUSKELTRÄNING 45 MIN Villa skola, gymnastiksal tors , Mirva Hirvi 25 ggr Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Zumba är energiskt, roligt och effektivt. Det är en form mitt emellan dans och fitness. Zumba baseras på konditionstränande, rytmisk dans, både latinska rytmer och internationella danshits. Det är så kul att man inte ens tänker på att man tränar! Efter Zumban fortsätter vi med en mångsidig muskelträning, där vi använder gummiband (vikter). Slutligen stretching och återhämtning. Ta med vattenflaska, handduk och liggunderlag. Kursen går på både svenska och finska. 17

20 Motion och hälsa Hälsa och välmående QIGONG Såka byagård mån , Helena Stenmark 25 ggr Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Kom med och ägna måndagskvällen åt ditt eget välbefinnande! Medicinsk qigong är en gammal och välbeprövad kinesisk träningsmetod, där man kombinerar andning, koncentration och rörelse. Qigong motverkar stress och förhöjer din inre livskraft. Du behöver bekväma kläder, mjuka skor samt liggunderlag och vattenflaska. Passar även för nybörjare. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. Yoga FITNESS YOGA Öja byacenter ons , Ann-Catrin Kastrén-Takanen 25 ggr Kursavgift 50,00 Anmälningen börjar kl Lär dig avslappningsteknik med hjälp av yoga. Yoga stärker benmusklerna, balansen samt rörelseförmågan. Genom regelbunden stretchning kan man minska på ryggproblem. Yogan förbättrar också blodcirkulationen och energinivån. Yoga är lämplig för alla. Ta med liggunderlag. Vattenlöpning VATTENLÖPNING I DJUPVATTEN- BASSÄNGEN Badcentret VesiVeijari mån , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Löpning och gympa med bälte i djupt vatten. Vattenlöpning passar nästan för alla, det stärker musklerna 18 och belastar inte lederna. Vattnet hjälper också musklerna att slappna av. Du bör vara simkunnig för att delta. Badcentret VesiVeijari uppbär en skild avgift för simbiljetten. Kursen går på svenska och finska VATTENLÖPNING I DJUPVATTEN- BASSÄNGEN Badcentret VesiVeijari ons , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Löpning och gympa med bälte i djupt vatten. Vattenlöpning passar nästan för alla, det stärker musklerna och belastar inte lederna. Vattnet hjälper också musklerna att slappna av. Du bör vara simkunnig för att delta. Badcentret VesiVeijari uppbär en skild avgift för simbiljetten. Kursen går på svenska och finska. Vattengymnastik Vi gymnastiserar i vatten till musik och använder ibland olika redskap. Med vattengymnastik får du mjukare leder, starkare muskler, god kondition samt bättre koordination. Vattengymnastik passar alla åldrar. Badcentret uppbär en skild avgift för simbiljetten. Anmälningen börjar kl VATTENGYMNASTIK FÖR DAMER Badcentret VesiVeijari mån , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl VATTENGYMNASTIK FÖR DAMER Badcentret VesiVeijari tis , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2014. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2014. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kursprogram våren 2014 www.kokkola.fi/kso-kni Anmälan till kurserna Till alla nya kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, MOTION OCH DANS fr o

Läs mer

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2015. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2015. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kursprogram våren 2015 www.kokkola.fi/kso-kni Anmälan till kurserna Till alla kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, MOTION OCH DANS fr o m onsdag

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! HÄLSA OCH MOTION OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! FÖRSTA HJÄLP I (610101) Gymnasiet Rita Kaarla ons 18.00-21.00 17.9.2008-8.10.2008, 16 lektioner Kursavgift 14 Max 20

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA skapa i lera ett spännande material I vår ljusa och trivsamma keramikverkstad

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) ÖVRIGT PRAKTISKT OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) må 18.00-21.00 8.9.2008-1.12.2008, 48 lektioner 5.1.2009-30.3.2009, 48 lektioner

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Dansskolan nära dig. www.dansgarage

Dansskolan nära dig. www.dansgarage Välkomna till Dansskolan nära dig Vårterminen 2011 11 www.dansgarage.dansgaraget.se Vårterminen 2011 11 Börjar vecka 5 (31 januari) pågår 14 veckor med sportlov vecka 9 & påsklov 16. Slutar vecka 20 (22

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr)

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr) KURS RADIANT MORNING YOGA Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: The Five Elements of Yoga. Each week looks at a different element (Fire, Earth, WInd, Water and Sky). How each

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Akvarellworkshop. med Anders Andersson. 14-16 Juli 2014, Örserum

Akvarellworkshop. med Anders Andersson. 14-16 Juli 2014, Örserum Akvarellworkshop med Anders Andersson 14-16 Juli 2014, Örserum Ibland måste man ge sig själv en injektion av ny inspiration. Det är precis tanken med den här workshopen. Under några dagar kommer vi att

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Gruppaktiviteter Huddinge Gym

Gruppaktiviteter Huddinge Gym Gruppaktiviteter Huddinge Gym Gruppaktivitetsschema... 2 Passförklaringar... 3 Kurser... 5 Japanskt Karate... 5 Zumba... 6 Magdans... Fel! Bokmärket är inte definierat. Yoga... 7 Pilates... 8 Kangoo Jumps...

Läs mer

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vinn en inspirerande studiecirkel i höst Ryggsäck, Väska och Bok inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vävning Kl.13.15 14.00, 15.15 16.00, 18.00 18.45 Freja Våra gamla hantverk lever vidare

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 Dansstudion För hela Östergötland! Gratis Prova-på Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Språk

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2008 DELTAGANDE AKTÖRER Korpen Järnvägsgatan 3 tel. 0970-22703 Gällivare/ Malmberget 983 32 Malmberget www.korpen.se/gallivare_malmberget

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1416) När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID

EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID Eftermiddagsaktiviteter 4 april 17 juni. Välkomna till eftermiddagsaktiviteternas tredje period som börjar den 4 april och håller

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Crafting Hope Konst för att lyfta och inspirera

Crafting Hope Konst för att lyfta och inspirera Crafting Hope Konst för att lyfta och inspirera Välkomna på Crafting Hope workshops! Vem kan delta? Hur många deltar i en workshop? Alla som har eller har haft cancer, samt deras anhöriga. Du får välja

Läs mer

-Studier i Linköping hösten 2010-

-Studier i Linköping hösten 2010- Jägarcirkel ABFs utbildningsavdelning, Snickaregatan 20, LINKÖPING Jägaskola i studiecirkelform för dig som vill lära dig om jakt och ekologi samt samla kunskaper för att kunna ta jägarexamen. Vi använder

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

LärVux. skolan som ger dig extra stöd

LärVux. skolan som ger dig extra stöd LärVux skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2015/2016 Välkommen till LärVux LärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig skolform för Dig över 20 år som tidigare haft svårigheter i skolan,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer