Ilmoittautuminen. Kursprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilmoittautuminen. Kursprogram 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni"

Transkript

1 Ilmoittautuminen Kursprogram

2 Anmälan till kurserna Till alla kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, DIGIFOTOGRAFERING OCH BILDHANTERING SAMT MUSIK fr o m måndag kl MOTION, HÄLSA OCH DANS fr o m tisdag kl KONST- OCH PRAKTISKA ÄMNEN fr o m onsdag kl ALLA ÖVRIGA KURSER fr o m torsdag kl Undvik att köa i telefon! Anmäl dig till kurserna via webbtjänsten. 1. ANMÄLAN VIA institutets webbsida 2. ANMÄLAN PER TELEFON Anmälningar per telefon tas emot måndag 24.8, tisdag 25.8, onsdag 26.8 och torsdag 27.8 kl , därefter under kansliets öppethållningstider. 3. ANMÄLAN I KANSLIET Anmälningar i kansliet tas emot måndag 24.8, tisdag 25.8, onsdag 26.8 och torsdag 27.8 kl , därefter under kansliets öppethållningstider. Anmäl dig i god tid före kursen startar! Man kan inte anmäla sig via e-post, telefonens textmeddelande eller telefonsvararen. Vid ändringar i kursprogrammet eller om kursen inte startar meddelar vi, antingen med ett textmeddelande eller per telefon. Om du har fått bekräftelse om plats på kursen, så får du inget annat meddelande. Obs! I kursuppgifterna är 1 h = 1 lektion (45 min.) Eventuella ändringar i kursprogrammet kan förekomma.

3 Allmänt OBSERVERA I SAMBAND MED ANMÄLNINGEN! Kom ihåg att uppdatera webbläsaren (F5) när anmälningen börjar. Vid internetanmälan används en skyddad förbindelse. Personbeteckningen bör anges vid kursanmälan för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. för faktureringen. För barn under 18 år som deltar i kurserna krävs också vårdnadshavarens namn, personbeteckning och adress. Ange ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress som du använder, så kan vi meddela dig om eventuella kursändringar. Man kan inte anmäla sig via e-post, telefonens textmeddelande eller telefonsvararen. Förhandsanmälan är bindande! Om du inte kommer till kursen och inte har annullerat din anmälan två vardagar innan kursstarten, fakturerar institutet 10 i kansliavgift. Du kan avboka din kursanmälan via webbtjänsten senast 2 dagar för kursstarten (du behöver kursens nummer och anmälningsnumret), efter det görs eventuella avbokningar till kansliet. Några kurser har en sista anmälningsdag som bör följas. Vi fakturerar hela kursavgiften för avbokningar som gjorts efter sista anmälningsdagen. www. kokkola.fi/ kso-kni Innehållsförteckning Allmänt... 1 Aktuellt... 5 Bildkonstskolan för barn och unga... 8 Språk Digifotografering, bildhantering Musik Motion och hälsa Dans Konstämnen Praktiska ämnen Mat Första hjälpen Övriga kurser Kurser i Kronoby medborgarinstitut Vasa sommaruniversitet Virtuella kurser / nätkurser Kalender

4 Allmänt Du behövs! Vem du än är, så tror jag att en hel del betydelsefulla saker här i livet skulle ha blivit oförrättade utan dig. Typiskt är att vi oftast förringar vår egen betydelse. Har du någonsin tänkt på hur stor betydelse du och dina beslut kan ha för t.ex. Karlebynejdens institut? Hur syns du i vårt kursprogram, i vår verksamhet? Är du t.ex. aktiv kursdeltagare? Om inte, varför inte? Stramare ekonomiska tider har bl.a. lett till att verksamheten och även ens behövlighet på arbetsplatser prövas. Utredningar görs hit och dit. Säkert på sin plats att man ibland ifrågasätter verksamheten för att komma på bättre dagsenliga och effektivare lösningar. Varje år har också du möjlighet att utvärdera institutets kurser. Institutets kursprogram borde helst vara så mångsidigt som möjligt. Helt klart är det ändå att efterfrågan har betydelse vid planeringen. Ditt deltagande och dina idéer har stor betydelse. Utan tillräckligt antal deltagare ordnas ingen kurs. Utan deltagare finns heller inget institut. Vid kursstarten kan det kännas som om deltagarna är en mycket brokig skara med olika motiv. Men så småningom hittar man den gemensamma nämnaren i undervisningen som passar de flesta. Är du lite osäker om t.ex. kursens innehåll, så ta gärna kontakt med institutet för ytterligare information. Det gäller också att läsa kursprogrammet noga så att man inte missar någon kurs på grund av att man inte såg den i katalogen. Dessutom är det också bra att ibland besöka institutets webbtjänst med nyaste information. Kom ihåg! Du och dina val har betydelse! Sixten Sandström, rektor för institutets svenskspråkiga enhet ALLMÄNT Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs och upprätthålls av Karleby stad. Institutet ordnar kurser, föreläsningar, exkursioner, utställningar och förevisningar. Varenda deltagare är välkommen. Tidigare studier krävs inte. Institutet säljer också kurser i mån av möjlighet enligt beställarens önskemål för en viss målgrupp. För att utveckla verksamheten styrs institutet av en direktion samt nämnden för utbildning och fostran. Institutets direktion: Birgitta Haimakainen ordf., Bernhard Kiviniemi, Maria Södergård- Sundell, Annikki Korpijärvi, Pekka Puolimatka, Eila Aarnos, Lars Syrjä, Ilkka Hänninen, Risto Koskinen lär.repr, Anne Saunamäki stud.repr. Vi arbetar för invånarnas välmående och bildning i regionen genom att erbjuda möjlighet tell ett livslångt lärande. Med vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle samt en hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse och kreativitetens styrka som främjar inlärningen. Aktualitet samt traditioner är viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden. 2

5 Allmänt KURSAVGIFTER Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. Vi fakturerar alla kurser och fakturan sänds hem med posten. När du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Använd referensnumret så bokförs betalningen på rätt kurs och person. Ändra inte på bankgirosumman utan lov. Kursavgifterna återbetalas inte. Om kursen avbryts försöker vi hitta en ersättande kurs. Läroböcker och materialkostnader bekostas av kursdeltagarna. VIKTIGA DATUM Vid varje kurs anges start- och slutdatum för kursen. Höstterminen börjar som regel vecka 37. Under skolornas höstlov vecka 42, , hålls kurserna i regel inte. Vårterminen börjar vecka 2. Sportlov hålls vecka 9, PERSONAL KANSLI Institutshuset, Vasavägen 7, Karleby. Under läsåret är kansliet öppet mån-tors kl , fredag stängt. Tfn e-post: Rektor för svenskspråkiga enheten Sixten Sandström Servicesekreterare för svenskspråkiga enheten Gerd Wiklund Institutets rektor Asko Muilu (tjänstledig ) Kvällsvaktmästare Lokalvårdare RABATTER TILL PENSIONÄRER OCH ARBETSLÖSA Utbildningsstyrelsen har beviljat ett specialunderstöd i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. De betalar 50 % av kursavgiften för nedannämnda kurser: Engelska för nybörjare Talk, talk, talk Karleby kammarkör Con Brio damkör Kom i gång må bra Gym 60+ för seniorer Qigong Måla din höst Glassmältning, dagskurs Tillverka jordfärger Glutenfri mat STUDERANDERABATT Nämnden för utbildning och fostran har beslutat bevilja 50 % rabatt till studerande. Studiekort eller ett intyg från läroanstalten lämnas in till institutets kansli innan kursen startar. 3

6 Allmänt FÖRSÄKRINGAR Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. INFORMATION Institutet informerar om tillställningar, nya kurser mm i Österbottens Tidning och Kokkola-tidningen samt på Du hittar oss numera också på Facebook. KURSINTYG De som deltagit regelbundet i en kurs kan efter kursens slut begära ett intyg över deltagande i kursen från institutets kansli. LÄRARBANKEN Vill du jobba som kursledare hos oss? Du har en kunskap, talang eller hobby och vill lära andra. Gå in på Bildningsalliansens lärarbank och fyll i dina personoch kontaktuppgifter. Instituten inom Norra Ligans region är: Karlebynejdens institut, Kronoby medborgarinstitut, Pedersöre medborgarinstitut, Jakobstads svenska arbetarinstitut och Nykarleby arbis. VERKSAMHETSPLATSER Institutshuset... Vasavägen 7 Badcentret VesiVeijari... Karlebygatan 55 Bildkonstskolan för barn och unga... Folkskolegatan 6 b Chydenius skola... Anders Chydeniusg. 20 Donnerska skolan... Banérgatan 3-5 Halkokari skola... Halkokarivägen 20 Hållhagens skola... Beckbruksvägen 4 Kyrkbackens församlingshem... Kronobyvägen 3 Närvilä bönehus... Kaustargatan 13 Rödsö skola... Orresvägen 10 Social- och hälsovårdsinstitutet... Hälsovägen 1 Såka byagård... Gamla Skrabbvägen 12 Såka skola... Gamla Skrabbvägen 15 Tallåsens skola/mäntykankaan koulu... Anders Chydeniusg. 72 Villa skola... Hemgårdsvägen 3 Vittsar skola... Gamla Uleåborgsv. 144 Västraparkens skola/länsipuiston koulu... Torggatan 41 A Åminnes musikrum... Wefvarsvägen 14 Öja byacenter... Öjavägen 454 Öja skola... Öjavägen 454 Övre-Korplax byagård... Lahnakoskivägen 403 4

7 Aktuellt STUDIEFÖRENINGEN VID KARLEBY SVENSKA MEDBORGARINSTITUT RF. Studieföreningen är en intresseförening för kursdeltagarna, lärarna och personalen. Studieföreningen medverkar vid vårutställningen, anordnar t.ex. exkursioner, teaterresor mm. Ordförande är Mona Björkqvist. Övriga medlemmar är Christina Koivusalo (sekreterare), Ulrika Kankkonen, Greta Kosola, Leo Lindfelt, Annika Pietilä-Honkakoski och Gerd Wiklund (kassör). Frivilliga understöd kan betalas in på kontot FI OBS! Studieföreningen arrangerar en musikkväll under svenska veckan lördag i institutshuset med framträdanden från institutets musikkurser. INSTITUTSHUSETS FESTSAL Institutshuset har en stilig festsal. Festsalen som är utrustad med modern ljudåtergivning och ljusteknik passar till arrangemang av fester, möten och seminarier. Att ordna små akustiska konserter i salen går utmärkt. För mera krävande framträdanden med elektronisk ljudåtergivning är det bäst att skaffa tekniken skilt. I salen finns 120 sittplatser, om scenen räcker till för framträdandet. Salen kan hyras ut till utomstående under de två första veckosluten i månaden. Bredvid festsalen finns ett utrymme, som är planerad som en självbetjänings-/ utdelningscafeteria. Kontakta institutets kvällsvaktmästare för tilläggsuppgifter och reserveringar av festsalen, tfn (kl ). Foto: Kim Viitanen 5

8 Aktuellt CAFETERIAN I INSTITUTSHUSET Vi erbjuder ett caféutrymme med ca 32 platser i Karlebynejdens institut. Tanken är att föreningar i Karleby sköter om verksamheten och att de föreningar som är intresserade tilldelas veckor och tider under läsåret. Föreningen har möjlighet att sälja caféprodukter och göra den egna föreningen känd. OBS! FÖRENINGAR Ännu finns det några lediga cafétursveckor Under Näsdagskampanjen (veckorna 43 46) utmanar vi föreningar att sköta om caféet och skänka en del av inkomsten till Näsdagsinsamlingen. Reservera minst en vecka. Reserveringar av caféturer: Päivi Makkonen, tfn , CAFETERIAN HÅLLS ÖPPET UNDER TIDER SOM MEDDELAS SKILT! Sini Saunamäki Strålande! Kulturvecka för barn och unga Följ med Strålande! -veckans information, där finns närmare uppgifter om förhandsanmälan osv. samt information om veckans alla evenemang. 6

9 Aktuellt KARLEBYNEJDENS INSTITUT VÅRUTSTÄLLNING N. Jussila Institutshuset, Vasavägen 7 lör 10-15, sö 12-16, må 9-14 KONSERTKALENDER läsåret i samarbete med Karleby kulturtjänster 1.11 kl. 14 Körerna möts i Näsdagens tecken välgörenhetskonsert, institutshuset kl. 19 Körerna möts i ljuvlig juletid, Lohtaja-talo, Lochteå Julkonsert, Kokkolan Naislaulajat och Kokkolan Lauluveikot, Snellmanssalen 16.3 kl. 19 Körerna möts i Kelviå kyrkby skola, Kohtalona Kälviä - evenemang 12.4 kl. 19 Vårkonsert, Rahkonen skola, Ullava 22.4 kl. 19 Konservatoriets och institutets vårkonsert i Lochteå församlingshem musikframträdanden i samband med institutets vårutställning 7

10 Karleby bildkonstskola för barn och unga Senja Kivinen Karleby bildkonstskola för barn och unga Karleby bildkonstskola för barn och unga börjar 11.8 enligt läsårsplanen. Lovdagarna under terminerna följer grundskolans. TEMAT FÖR BILDKONSTSKOLANS LÄSÅR ÄR Rörelse. Allt rör sig: människor och djur rör sig, både var för sig och tillsammans, växter och träd växer och svajar, vattnet rinner, svallar och böljar. Maskiner och fordon rör sig dygnet runt, också självständigt. Informationen rör sig blixtsnabbt i vår värld. Också i vårt sinne rör det sig: tankarna växlar och strömmar. Rörelser kan vara fartfyllda eller knappt märkbara. Till och med jordklotet rör sig fastän vi just inte känner av det. Motsatsen till rörelse är att stanna och stå stilla. Bildkonstskolans och bildkonstkursernas avgifter Befrielse från terminsavgiften kan beviljas 10 % av skolans elever. Befrielse ska ansökas för respektive läsår. Ansökningsblanketterna för läsåret fås från kansliet och från skolans webbtjänst från 1.9 och ansökningarna ska lämnas in senast Beslutet angående befrielse från avgift gäller för hela läsåret. Eleverna har inga andra avdrag eller befrielse från betalning i bildkonstskolan eller på bildkonstkurserna. Emilia Lampinen 8

11 Karleby bildkonstskola för barn och unga Bildkonstskolans adress är Folkskolegatan 6b. Kansliet är öppet ons-fre kl , tel , servicesekreterare Nina Finne. Bildkonstskolans e-post är och webbtjänsten Du hittar också Bildkonstskolan på facebook. Kontaktuppgifter under höstterminen Isosaari Aija, rektor Pokela Heidi, bildkonstlärare Koskinen Kukka-Maaria, bildkonstlärare e-post: Sini-Emilia Sahlgren Karleby bildkonstskola för barn och unga ANMÄLNING AV NYA ELEVER Anmälan till bildkonstskolans ordinarie undervisning för läsåret sker via webtjänsten Närmare information ges i de lokala tidningarna och på institutets webbtjänst blanketten syns i webbtjänsten under ansökningstiden. Man kan fråga efter lediga platser i bildkonstskolans svenskspråkiga grupper från bildkonstskolans kansli. Vårutställning i Karleby stadshus Tiiu Kankaanpää 9

12 Språk SPRÅK, DATATEKNIK, DIGIFOTOGRAFERING OCH BILDHANTERING SAMT MUSIK fr o m måndag kl Språkkursernas nivåer Grundnivå Mellannivå Högsta nivå A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 Förstår enkla, välkända, vardagliga uttryck och grundläggande fraser. Förstår tydligt och enkelt tal som handlar om vardagliga och bekanta ämnen. Förstår korta, enkla texter. Kan skriva korta, enkla texter. Kan förstå huvudinnehållet i många TV- och radioprogram om ämnet är bekant och taltempot normalt. Kan förstå tal i normalt tempo om allmänna ämnen, men detaljer kan bereda svårigheter. Förstår utan svårigheter texter om allmänna förseelser. Förstår allt slags tal i normalt tempo. Förstår krävande texter av olika slag. Kan använda språket flexibelt och effektivt i olika sammanhang. Kan med lätthet förstå all muntlig och skriftlig information. Behärskar grammatiken och ordförrådet i nästan alla situationer. Tilläggsinformation hittar du på allmanna_sprakexamina/examenbroschyr 10

13 Språk SPRÅK Finska HAUSKA TAVATA - SUOMEN KESKUSTELUKURSSI Institutshuset, Katri-klassen ons Ulrika Kankkonen 24 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Känner du dig osäker när du ska tala finska? Kom med och aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och kravlöst sätt! Vi diskuterar vitt och brett kring olika ämnesområden i smågrupper. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå B1-B2. Engelska ENGELSKA FÖR NYBÖRJARE Institutshuset, Matti-klassen tors , Ulrika Kankkonen 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Lär dig engelska i en lugn och trivsam omgivning! Inga förkunskaper behövs. Kursen passar även för dem som vill återuppliva sina grundkunskaper. Lärobok: Stepping Stone 1. Kunskapsnivå A1. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa EVENING CLUB Institutshuset, Katri-klassen mån , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivering av den muntliga färdigheten speciellt för nybörjare, på ett roligt sätt med hjälp av spel och parvisa övningar. Målsättning att förbättra talberedskapen i engelska. Vi samtalar och övar strukturer. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A2-B TALK ABOUT THIS AND THAT Institutshuset, Katri-klassen mån , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivera dina muntliga språkkunskaper på ett roligt och effektivt sätt genom att diskutera olika ämnesområden. Kunskapsnivå B1-B MORNING CLUB Institutshuset, Katri-klassen ons , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Lätt konversation på engelska, där huvudvikten är på att utvidga ordförrådet samt förbättra den muntliga färdigheten. Både parvisa övningar och övningar i små grupper om vardagliga och aktuella händelser. Kopieringsmaterial TALK, TALK, TALK Institutshuset, Katri-klassen ons , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och effektivt sätt i smågrupper. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A2-B1. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. www. kokkola.fi/ kso-kni 11

14 Språk, digifotografering, bildhantering ENGLISH FOR IMMIGRANTS Länsipuiston koulu / Västraparkens skola, klassrum tis , Penelope Colston 48 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl This fun, light-hearted course is designed for immigrants and anyone who wishes to connect with the immigrant community. Participants will get a chance to practice their English using conversation exercises, games and presentations designed specifically for immigrants. Prepare to make friends, learn about other cultures and also about Finland and Kokkola. Photocopied materials provided. Den här muntra kursen passar för invandrare och andra intresserade. Deltagarna får öva sig i engelska genom diskussionsövningar, spel och framföranden. Kom med och lär dig om andra kulturer och också om Finland och Karleby. Kopieringsmaterial. Franska FRANSKA 4 Institutshuset, Vuokko-klassen tors , Helena Stenmark 50 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Kom med och lär dig franska genom mångsidiga muntliga och skriftliga övningar. Vi avslutar boken Escalade 1 och fortsätter med Escalade 2. Kursen inleds med en grundlig repetition. Nya deltagare med motsvarande kunskaper är också välkomna! Kunskapsnivå A2. Ingen kurs på skärtorsdag Spanska SPANSKA 10 Institutshuset, Kerstin-klassen tors , Soledad och Mikael Björkqvist 44 h Kursavgift 50,00 12 Anmälningen börjar kl Lärobok: Fantástico 4, capitulo 7. Undervisningen sker i huvudsak på spanska. Kunskapsnivå B2-C1. DIGIFOTOGRAFERING, BILDHANTERING GRUNDER I BILDHANTERING / PHOTOSHOP Virtuell kurs / nätkurs Ludvig Nylund 22 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Nu har du chansen att lära dig grunderna i bildhantering och Photoshop! Kursen ordnas som nätkurs! Under kursens gång får du bl.a. ta del av nätföreläsningar och uppgifter som du får personlig feedback på. Innehåll: Digital bild: pixlar, dpi resolutioner, filformat, färg, 16/32-bits bilder etc. Photoshop, grunder: hur skapar man en canvas, val av storlek, öppna befintliga filer, beskära dessa, krympa ner dem - Redigera foton, färgkorrigering, lens blur etc. (Kursen kräver att du har Photoshop på din dator, gratis testversioner kan laddas ner.) Anmälan senast

15 Musik MUSIK PIANO- OCH GITARRSPELNING, individuell undervisning Kurserna i piano- och gitarrspelning passar för barn och ungdomar från 7 år uppåt, samt vuxna. På kursen ges individuell undervisning 15 min/kursgång. Läraren kommer första gången överens om speltiden med deltagarna. Du som deltar i Kenneths kurser kan välja mellan piano och gitarr. Deltagare som varit med under föregående läsår har förtur. Nya deltagare kan anmäla sig på samma sätt som till alla andra kurser. Deltagarna tas emot till lediga platser i anmälningsordning. Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Chydenius skola, klassrum tis , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Villa skola, musiksal mån , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Rödsö skola, klassrum tis , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Villa skola, musiksal tis , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Öja skola, klassrum ons , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Såka skola, klassrum /Övre-Korplax byagård tors , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANOSPELNING Vittsar skola, klassrum mån , Eva-Lott Björklund Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl PIANO- /GITARRSPELNING Kyrkbackens församlingshem mån , Kenneth Ågren Kursavgift 70,00 Anmälningen börjar kl

16 Musik Bändinstrument ELGITARR Donnerska skolan, musiksal ons , Martin Söderbacka Kursavgift 90,00 Anmälningen börjar kl Lär dig spela elgitarr. Både för nybörjare och för de som spelat elgitarr en längre tid. Vi går igenom komp, solospel, improvisation och spelar riff från dina favoritlåtar. Alla rytmmusikens stilar beaktas. Ung som gammal välkommen! Eget instrument behövs. Enskild undervisning à 20 min./kurstillfälle. Läraren kommer överens med deltagarna om speltiden ROCKKURS FÖR GUBBAR OCH GUMMOR Hållhagens skola, musiksal ons , Kenneth Ågren 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Fortsättningskurs. Kursen passar medelålders män och kvinnor. Kursen går på både svenska och finska. Ta med eget instrument. Övriga instrument KLASSISKT ORGELSPEL Närvilä bönehus, ons , Kristina Klingenberg Kursavgift 90,00 Anmälningen börjar kl Individuell undervisning för både nybörjare och längre hunna à 20 min./kurstillfälle. Läraren kommer överens med deltagarna om speltiden. Från ca 7 år uppåt. De som deltagit föregående läsår har förtur. M. Pynssi K. Lintula: Auringon lasku 14

17 Musik Solosång SOLOSÅNG Åminnes musikrum tis , Ann-Sofie Åminne Kursavgift 145,00 Anmälningen börjar kl På kursen får deltagarna genom olika tonbildningsövningar samt inövande av lämplig sångrepertoar lära sig utveckla sin sångteknik och personliga röst på ett friskt sätt. Undervisningen baserar sig på CVTmetoden (Complete Vocal Technique). Målgrupp: från 15 år - även vuxna. Individuell undervisning 30 minuter/kursgång. Alla samlas första gången vid Åminnes tis 1.9 kl för att komma överens om sångtiden SOLOSÅNG Åminnes musikrum tors , Ann-Sofie Åminne Kursavgift 145,00 Anmälningen börjar kl På kursen får deltagarna genom olika tonbildningsövningar samt inövande av lämplig sångrepertoar lära sig utveckla sin sångteknik och personliga röst på ett friskt sätt. Undervisningen baserar sig på CVTmetoden (Complete Vocal Technique). Målgrupp: från 15 år - även vuxna. Individuell undervisning 30 minuter/kursgång. Alla samlas första gången vid Åminnes tis 1.9 kl för att komma överens om sångtiden. Körsång KARLEBY KAMMARKÖR Tallåsens skola/mäntykangas, musiksal mån , Anna-Carin Lindbäck-Haals 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Vi sjunger sånger av olika slag, både traditionell körmusik och nyare sånger. Tonbildningsövningar. Speciellt nya sångare välkomnas varmt i en glad sångargemenskap! Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa CON BRIO DAMKÖR Tallåsens skola/mäntykangas, musiksal tors , Anna Jungner 75 h Kursavgift 67,00 Anmälningen börjar kl Damkör med trivsam gemenskap och varierad repertoar. Vi börjar på ny kula och arbetar avslappnat vidare mot nya mål. Ypperligt läge för nya sångare att komma med och få utlopp för sånglusten! Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. www. kokkola.fi/ kso-kni 15

18 Motion och hälsa Ulla Hietala: Sydämen tähden MOTION, HÄLSA OCH DANS fr o m tisdag kl Motion och hälsa Motionsgymnastik PARKOUR FÖR 5-7 ÅRINGAR Chydenius skola, gymnastiksal fre Rui Rocha 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl Parkour är konsten att förflytta sig på ett effektivt, snabbt och smidigt sätt över och förbi olika hinder. Man använder endast sin egen kropp och utvecklar både snabbhet, styrka och koordination genom denna träningsform. Du behöver inneskor och bekväma kläder PARKOUR FÖR 8-11 ÅRINGAR Chydenius skola, gymnastiksal fre Rui Rocha 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl Parkour är konsten att förflytta sig på ett effektivt, snabbt och smidigt sätt över och förbi olika hinder. Man använder endast sin egen kropp och utvecklar både snabbhet, styrka och koordination genom denna träningsform. Du behöver inneskor och bekväma kläder. 16

19 Motion och hälsa MOTIONSGYMNASTIK FÖR MÄN Halkokari skola, gymnastiksal tors , Rolf Prest 50 h Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl KOM I GÅNG - MÅ BRA Chydenius skola, gymnastiksal tors , Lalle Broberg 25 h Kursavgift 38,00 Anmälningen börjar kl Munter morgongymnastik för herrar före jobbet. Ingen kurs på skärtorsdag Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa GYM 60+ FÖR SENIORER Social- och hälsovårdsinstitutet ons , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Handledda övningar i gymmet. Vi tränar tillsammans och har roligt. Ta på dej bekväma kläder och skor. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa ZUMBA Öja byacenter ons , Ann-Catrin Kastrén-Takanen 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Kom och ha roligt medan du rör på dig! Zumban erbjuder ett ypperligt tillfälle att kombinera nytta med nöje. Vi lär oss lätta stegserier i takt med glatt svängande latinorytmer. Lämplig för alla. Ta med dricksflaska och bekväma kläder och skor PILATES Såka byagård ons Sini Patrikainen 12 ggr Kursavgift 23,00 Anmälningen börjar kl I pilates koncentrerar du dig på kontroll av kroppens muskler. Det stärker dina djupa mag- och ryggmuskler, lär dig kontrollera andningen och kroppshållningen. Pilates är en lämplig motionsform för alla åldrar. Ta med eget liggunderlag! ZUMBA FITNESS 45 MIN + MUSKELTRÄNING 45 MIN Villa skola, gymnastiksal tors , Mirva Hirvi 25 ggr Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Zumba är energiskt, roligt och effektivt. Det är en form mitt emellan dans och fitness. Zumba baseras på konditionstränande, rytmisk dans, både latinska rytmer och internationella danshits. Det är så kul att man inte ens tänker på att man tränar! Efter Zumban fortsätter vi med en mångsidig muskelträning, där vi använder gummiband (vikter). Slutligen stretching och återhämtning. Ta med vattenflaska, handduk och liggunderlag. Kursen går på både svenska och finska. 17

20 Motion och hälsa Hälsa och välmående QIGONG Såka byagård mån , Helena Stenmark 25 ggr Kursavgift 55,00 Anmälningen börjar kl Kom med och ägna måndagskvällen åt ditt eget välbefinnande! Medicinsk qigong är en gammal och välbeprövad kinesisk träningsmetod, där man kombinerar andning, koncentration och rörelse. Qigong motverkar stress och förhöjer din inre livskraft. Du behöver bekväma kläder, mjuka skor samt liggunderlag och vattenflaska. Passar även för nybörjare. Rabatt i form av studiesedlar till pensionärer och arbetslösa. Yoga FITNESS YOGA Öja byacenter ons , Ann-Catrin Kastrén-Takanen 25 ggr Kursavgift 50,00 Anmälningen börjar kl Lär dig avslappningsteknik med hjälp av yoga. Yoga stärker benmusklerna, balansen samt rörelseförmågan. Genom regelbunden stretchning kan man minska på ryggproblem. Yogan förbättrar också blodcirkulationen och energinivån. Yoga är lämplig för alla. Ta med liggunderlag. Vattenlöpning VATTENLÖPNING I DJUPVATTEN- BASSÄNGEN Badcentret VesiVeijari mån , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Löpning och gympa med bälte i djupt vatten. Vattenlöpning passar nästan för alla, det stärker musklerna 18 och belastar inte lederna. Vattnet hjälper också musklerna att slappna av. Du bör vara simkunnig för att delta. Badcentret VesiVeijari uppbär en skild avgift för simbiljetten. Kursen går på svenska och finska VATTENLÖPNING I DJUPVATTEN- BASSÄNGEN Badcentret VesiVeijari ons , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl Löpning och gympa med bälte i djupt vatten. Vattenlöpning passar nästan för alla, det stärker musklerna och belastar inte lederna. Vattnet hjälper också musklerna att slappna av. Du bör vara simkunnig för att delta. Badcentret VesiVeijari uppbär en skild avgift för simbiljetten. Kursen går på svenska och finska. Vattengymnastik Vi gymnastiserar i vatten till musik och använder ibland olika redskap. Med vattengymnastik får du mjukare leder, starkare muskler, god kondition samt bättre koordination. Vattengymnastik passar alla åldrar. Badcentret uppbär en skild avgift för simbiljetten. Anmälningen börjar kl VATTENGYMNASTIK FÖR DAMER Badcentret VesiVeijari mån , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl VATTENGYMNASTIK FÖR DAMER Badcentret VesiVeijari tis , Pirkko Hagström 25 ggr Kursavgift 45,00 Anmälningen börjar kl

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT Offentligt meddelande 1 2 LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT 3 Innehåll 5 Inledning 6 Anmälning 7 Allmän information 10 Mi-föreningen r.f. 11 Dataöppet, gåvotips och bokbytarhörnan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT Kurskatalog 2015-2016 personal hälsar dig välkommen till läsåret 2015-2016! Här lär du känna fastanställda personal: FOTO: Catrin Jansson

Läs mer

Kursprogram Våren 2013 Södertälje

Kursprogram Våren 2013 Södertälje 1 Kursprogram Våren 2013 Södertälje 2 Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan

Läs mer

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER mmer Vad drö DUlära om att dig? KURSER KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK HÖST 2012 GÖTEBORG Nittionio I år är det 99 år sedan ABF Göteborg bildades

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Kurser! Nyheter! Raw food, Origami, Styling, CS6, Skriv deckare, Livets dans, ipad, Foto med instagram, Driva webbhandel,

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 Aneby Sävsjö Hela vårt utbud hittar du på www.sv.se/jonkopingslan Välkommen till SV våren 2015 Alla studieförbund tillsammans utgör Sveriges största mötesplats för bildning och kultur.

Läs mer

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E Studieprogram Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E SV TRELLEBORG SV Trelleborg Språk Så här anmäler du dig Hemsida: www.sv.se/trelleborg E-mail: trelleborg@sv.se Telefon: 0410-184

Läs mer

Kursprogram hösten 2015. Stockholms län

Kursprogram hösten 2015. Stockholms län Kursprogram hösten 2015. Stockholms län SV finns i 24 kommuner över hela Stockholms län. Nära dig! sv.se Kursstarter från aug - dec För anmälan och mer information: 08-120 55 100 sv.se/stockholm 1 Bästa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER 1. Fimpa nu! Tänkt på att sluta röka? 24 x 60 min. Vuxeninstitutet Träffar 19.9, 22.9, 26.9, 29.9, i fortsättningen en gång/vecka i okt-nov. kl. 16.30-17.30 och därefter

Läs mer

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar!

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar! Läs om våra samarbetspartners! Besök våra populära lunchföreläsningar! The spirit of Jordbro demokratidagar! Vad gör du i höst? här hittar du våra cirklar och kurser! HÖSTEN 2015 ABF SÖDERTÖRN PÅ GÅNG

Läs mer

Kurser! Nyheter! Stockholm Lidingö

Kurser! Nyheter! Stockholm Lidingö Kurser! Nyheter! Feelgood-konserter, Parkour för barn, Flamenco, Decoupage, Måleriteknik, Skriv en deckare, SoppOpera och mycket mer! Stockholm Lidingö Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 www.medborgarskolan.se/stockholm

Läs mer

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer!

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Stockholm DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP Kursprogram HÖSTEN 2011 Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Det är något speciellt

Läs mer

HUDDINGE. Studieprogram

HUDDINGE. Studieprogram HUDDINGE Studieprogram HÖSTEN 2015 Studieprogram hösten 2015 Bra att veta: Höstens cirklar startar successivt med början vecka 37. Cirkeln startar när det finns tillräckligt många anmälda deltagare. Anmäl

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Kurser. Skapa din framtid! Jakt. Sjöliv. Dans. Ekonomi. Musik. Trädgård. Konst & Hantverk. Foto. Data Djur. Kropp & Själ. Natur. Mat & Dryck.

Kurser. Skapa din framtid! Jakt. Sjöliv. Dans. Ekonomi. Musik. Trädgård. Konst & Hantverk. Foto. Data Djur. Kropp & Själ. Natur. Mat & Dryck. Kurser. Jakt Trädgård Konst & Hantverk Sjöliv Ekonomi Dans Musik Data Djur Foto Kropp & Själ Skapa din framtid! Anmäl dig till höstens föreläsningar och kurser! Natur Mat & Dryck Online Språk Kursprogram

Läs mer

Kurser!Medborgarskolans

Kurser!Medborgarskolans Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen örebro län kursprogram Kurser!Medborgarskolans vår/sommar 2012 Nyheter! Miniskeppare, Hårdrockskväll ipadkurs, Guerilla

Läs mer

SPRÅKNET. Medlemsblad

SPRÅKNET. Medlemsblad SPRÅKNET Medlemsblad Våren 2015 ORDFÖRANDENS SPALT VM stämning i Falun! 700 atleter från 58 nationer. Samförstånd och glädje bland tusentals supportrar från olika nationer. Glada volontärer utposterade

Läs mer

Studieprogram. hösten 2014 våren 2015

Studieprogram. hösten 2014 våren 2015 Studieprogram hösten 2014 våren 2015 2 3 Välkommen till utvecklande mötesplatser! Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Studieförbundet

Läs mer

Studiefrämjandet Ê Folkbildning

Studiefrämjandet Ê Folkbildning Våren 2014 Glädje! Kulturskolan släpper lös ungas kreativitet, s. 18-21 Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 Studiefrämjandet i Uppsala län är certifierade enligt kvalitetsstandarden iso 9001:2008.

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer

Studie- & Kursprogram

Studie- & Kursprogram Studie- & Kursprogram SV Sörmland våren 2015 Vad vill du göra i vår? Är du sugen på att börja fotografera? Eller vill du kanske lära dig mer om ekologisk mat? I en studiecirkel får du träffa, umgås och

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG Kurser HÖSTEN 2011 GÖTEBORG öppet hus 10% RABATT se nästa sida nyhet glasgjutning sid 3 dansa zumba sid 11 konst frigörande måleri sid 15 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Läs mer om ABFs idéprogram www.abf.se/goteborg

Läs mer

Viktor Åkerblom om sin ADHD. Språkcaféer ÖVER 100 HANTVERKSKURSER. Kursprogram hösten 2015. Säker på sjön? MÅLA AKVARELL. Bokutgivning.

Viktor Åkerblom om sin ADHD. Språkcaféer ÖVER 100 HANTVERKSKURSER. Kursprogram hösten 2015. Säker på sjön? MÅLA AKVARELL. Bokutgivning. Kursprogram hösten 2015 Stockholm Säker på sjön? Navigationskurs sid 18 MÅLA AKVARELL sid 14 Viktor Åkerblom om sin ADHD sid 3 Språkcaféer Integration i praktiken sid 8 ÖVER 100 HANTVERKSKURSER sid 12

Läs mer