Bruksanvisning Handbok för kopiator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Handbok för kopiator"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för kopiator

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Läs säkerhetsinformationen i Handbok för allmänna inställningar innan maskinen används så att den används på ett säkert och korrekt sätt. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ansvarar företaget för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador som uppstår på grund av maskinens hantering eller användning. Anmärkningar: Vissa illustrationer i bruksanvisningen kan skilja sig en aning från maskinen. Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. : Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här bruksanvisningen kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. (För vidare information, se s.3 Maskintyper.) Typ 1: DSm75 Typ : DSm730 Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två måttenheter används i bruksanvisningen. Se den metriska versionen för denna maskin. Leverantören rekommenderar att originaltoner från leverantören används för bra kopiekvalitet. Leverantören kan inte hållas ansvarig för någon skada eller utgift som kan vara orsakad av användning av andra delar än de originaldelar som finns i din leverantörs kontorsprodukt. Strömförsörjning 0-40V, 50/60Hz, 7A eller mer Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se Handbok för allmänna inställningar.

3 Handböcker till denna maskin Följande handböcker beskriver hur maskinen används. Mer information om olika funktioner finns i respektive avsnitt i bruksanvisningen. Handböckerna som medföljer är specifika för maskintypen. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader behövs för att läsa manualerna som en pdf-fil. Två cd-rom medföljer: Cd-rom 1 Operating Instructions Cd-rom Scanner Driver and Document Management Utility Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - cd-rom 1) Ger en översikt över maskinen och beskriver systeminställningarna (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. Läs mer om adressfunktioner i denna handbok, såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetsbruksanvisning Bruksanvisningen är avsedd för maskinens administratörer. Den beskriver säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda data från missbruk och förhindra att maskinen används av obehöriga personer. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för nätverk (PDF-fil - cd-rom 1) Innehåller information om skrivarens konfiguration och användning i en nätverksmiljö samt användning av programvara. Bruksanvisningen täcker alla modeller och beskriver därför funktioner och inställningar som kanske inte finns på alla modeller. Bilder, illustrationer, funktioner och operativsystemen som stöds kan skilja sig från er modell. Handbok för kopiator (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens kopiatorfunktion. Handbok för fax <Grundfunktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerade faxfunktioner bl.a. linjeinställningar och hur du registrerar ID-nummer. Handbok för skrivare (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systeminställningar, procedurer, funktioner, och felsökning för maskinens skrivarfunktion. i

4 Handbok för skanner (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett verktyg som medföljer på cd-romskivan märkt Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - cd-rom ) Beskriver installationen och driftsmiljön DeskTopBinder Lite i detalj. Bruksanvisningen kan öppnas via [installationsskärmen] när DeskTop- Binder Lite installeras. DeskTopBinder Introduktionshandbok (PDFfil - cd-rom) Beskriver procedurer för DeskTopBinder Lite och ger en översikt över funktioner. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Guide till Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom ) Beskriver användning av och funktioner för Auto Document Link installerat med DeskTopBinder Lite. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Övriga handböcker PS3 Tillägg (pdf-fil - cd-rom 1) UNIX-tillägg (tillgängligt från auktoriserade återförsäljare eller som pdf-fil på vår webbplats). ii

5 Vad du kan göra med denna maskin Typer av duplexkopior 1-sidigt sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt -sidigt" -sidigt 1 sida -sidigt 1 sida " -sidigt -sidigt" 1-sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 4 sidor Kombinera sidor" -sidigt sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 4 sidor Kombinera sidor" 1-sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 8 sidor Kombinera sidor" -sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 8 sidor Kombinera sidor" Fram Bak Fram Bak 1-sidigt 16 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 16 sidor Kombinera sidor" -sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 16 sidor Kombinera sidor" Fram Fram Bak Bak Inbundna original -sidiga sidor " Bok -sidigt" Fram/bak, inbundna original " Fram & bak -sidigt" -sidiga sidor iii

6 Kopiera bokoriginal 1-sidigt 4 sidor Häfte ( " 1-sidigt Häfte") Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt sidor Häfte ( " -sidigt Häfte") Vänsterbläddring 1 3 Högerbläddringv sidigt Broschyr ( " 1-sidigt Broschyr") Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt Broschyr ( " -sidigt Broschyr") Vänsterbläddring Högerbläddring iv

7 Kombinera flera sidor på en enda sida ( " 1-sidigt kombinera") 1-sidigt sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt 1 sida 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 4 sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt sidor 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 8 sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt 4 sidor 1-sidigt 1 sida Kopiera original, t.ex. böcker ( "Seriekopior") Inbundna original 1-sidiga sidor Kopiera -sidiga sidor på 1-sidiga sidor ( "-sidigt 1-sidigt") -sidigt 1 sida 1-sidigt sidor Inbundna original -sidiga sidor Fram/bak, inbundna original -sidiga sidor v

8 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Vad du kan göra med denna maskin...iii Anmärkning...1 Bruksanvisningens användning... Maskintyper...3 Funktioner med tillval...4 Kontrollpanel...5 Displayen Placera original Original...9 Format och vikt på rekommenderade original...9 Format som avkänns med automatiskt pappersval...10 Område som inte skannas...1 Placera original...13 Originalriktning...13 Placera originalen på exponeringsglaset...14 Placera original i den automatiska dokumenthanteraren Kopiera Grundläggande kopiering...19 Avbryt kopiering...0 Signal för kvarlämnat original...0 Förinställt jobb...1 Kopierar från papperskassett... Använd papperskassett som sidoinmatningsfack.... Kuvert...5 Kopiering från sidoinmatningsfack...8 Kopiatorfunktioner...31 Justera kopians bilddensitet...31 Välj originaltypinställning...3 Välj kopieringspapper...33 Förinställd förminskning/förstoring...36 Zooma...37 Auto förminska/förstora...38 Formatförstoring...38 Specialzoom (%)...39 Specialzoom (mm)...40 Sortera...41 Buntning...44 Häftning...45 Duplex sidigt Kombinera sidigt Kombinera...51 Seriekopior...53 vi

9 Kopiera bokoriginal...55 Bildrepetition...57 Dubblering...58 Centrering...59 Positiv / negativ...59 Radera...60 Marginaljustering...6 Bakgrundsnumrering...63 Förinställd stämpel...64 Användarstämpel...65 Datumstämpel...68 Sidnumrering...69 Omslag...73 Skiljeark...74 Kapitel...75 Mellanark...75 Lagra data i dokumentservern...77 Program...78 Lagra ett program...78 Ändra ett lagrat program...79 Radera ett program...79 Hämta program Felsökning Om maskinen inte fungerar som du vill...81 När ett meddelande visas...81 Om du inte kan göra tydliga kopior...83 Du kan inte göra kopior som du vill...84 När minnet är fullt Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Menyn Användarhjälpmedel (Kopiator/Dokumentserveregenskaper)...89 Åtkomst till användarverktyg (Kopiator/Dokumentserveregenskaper)...95 Ändra standardinställningar...95 Stänga användarverktyg...95 Inställningar som kan ändras med Användarhjälpmedel...96 Allmänna funktioner S. 1 / Allmänna funktioner S. / Allmänna funktioner S. 3 / Allmänna funktioner S. 4 / Reproduktionsgrad S. 1 /...99 Reproduktionsgrad S. / Redigera S. 1 / Redigera S. /...10 Stämpel Indata/utdata Administratörsverktyg vii

10 5. Specifikationer Kombinationsdiagram Tilläggsinformation INDEX viii

11 Anmärkning Kopiera eller skriv inte ut material för vilket kopiering är förbjudet enligt lag. Kopiering eller utskrift av följande material förbjuds i allmänhet av lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Listan ovan är enbart avsedd som vägledning och är inte fullständig. Vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker på om kopiering eller utskrift av vissa saker är tillåten. 1

12 Bruksanvisningens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: R VARNING: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation i Bruksanvisning för allmänna inställningar. R FÖRSIKTIGT: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller allvarliga skador eller egendomsskador som inte inbegriper personskador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation i Bruksanvisning för allmänna inställningar. VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET är till för din egen säkerhet. Viktigt Om instruktionerna inte följs, kan papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Denna symbol anger att förhandskunskaper och förberedelser krävs innan användning. Denna symbol anger försiktighetsåtgärder vid drift eller åtgärder som bör vidtas om ett användarfel uppstår. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en referens. [ ] Tangenter som visas på maskinens displaypanel. { } Tangenter på maskinens kontrollpanel.

13 Maskintyper Den här maskinen finns i två modeller vars kopieringshastigheter är olika. På omslagets insida i den här bruksanvisningen kan du se vilken modell du har. Typ 1 Typ Kopieringshastighet 5 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 30 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 3

14 Funktioner med tillval Tillgängliga funktioner styrs av maskinkonfigurationen och vilka tillval du har. Se tabellen nedan. : Tillbehör som behövs Funktioner Bunt SADF Blandformat Förinställt jobb Kopiering från sidoinmatningsfack Växelsortering *3 Växelbunt *3 Häftning Duplex 1-sidig 4, 8, 16 sidor Kombinera sidor -sidig 4, 8, 16 sidor Kombinera sidor Seriekopior Skiljeark Bakgrundsnumrering Förinställd stämpel *4 Användarstämpel Lagringsfil Dokumentmataren (ADF) Växelsorteringsfack Tillbehör 500-arks efterbehandlare, 1000-arks efterbehandlare *1, * Duplex-enhet Sidofack HDD *1 Kombineringsenheten behövs när du använder 500-arks efterbehandlaren. * Kombineringsenheten behövs när du använder 1000-arks efterbehandlaren. *3 Efterbehandlaren eller växelsorteringsfacket behövs. *4 När du väljer engelska för den förinställda stämpeln, behövs inte HDD. När andra språk väljs behövs HDD. 4

15 Kontrollpanel Illustrationen visar maskinens kontrollpanel med alla tillbehör installerade. SV ZLFS160E 1. Skärmkontrastratt Justerar display-panelens ljusstyrka.. Indikatorer Visar maskinens status och indikerar fel. d: Fyll på klammer-indikator. D: Fyll på toner-indikator. B: Fyll på papper-indikator. L: Servicesamtal-indikator. M: Lucka öppen-indikator. x: Pappersstopp-indikator. Se Handbok för allmänna inställningar. 3. {Användarverktyg/Räknare}-tangent Användarverktyg Tryck på tangenten för att ändra standardinställningarna och villkoren så att de passar dina behov. Räknare Tryck på denna tangent för att kontrollera eller skriva ut räkneverkets värde. Fråga Tryck här för att ta reda på var förbruksmaterial kan beställas och ring vid felfunktioner. Du kan även skriva ut dessa uppgifter. 4. Display Visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. 5. {Kontrollera lägen}-tangent Tryck för att kontrollera de inmatade inställningarna för kopieringsjobbet. 6. {Programmera}-tangent Tryck så väljs programläge. Se s.78 Program. 7. {Nollställ}-tangent Tryck på den för att rensa inställningar som tidigare matats in för kopieringsjobb. 8. {Energibesparing}-tangent Använd tangenten för att växla mellan Energibesparingsläge av eller på. Se Handbok för allmänna inställningar. 9. {Mellankopiering}-tangent Tryck för att tillfälligt avbryta ett långt kopieringsjobb när du vill göra andra kopior. Se s.0 Avbryt kopiering. 10. Huvudströmbrytare, indikator och På-indikator Huvudströmindikatorn aktiveras när du slår på strömmen. På-indikatorn lyser när strömmen är på. Viktigt Slå inte av strömmen när På-indikatorn lyser eller blinkar. Hårddisken kan skadas. 11. Strömbrytare Tryck på knappen för att slå på strömmen (På-indikatorn tänds). Tryck på knappen igen för att stänga av strömmen (På-indikatorn slocknar). 5

16 1. {Provkopia}-tangent Tryck för att göra enkla kopior eller kontrollera kopieringskvaliteten innan du kopierar mer. Se s.43 Provkopia. 13. {Starta}-tangent Tryck på tangenten för att börja kopiera. Tryck för att skanna eller skriva ut dokument som lagras med Dokumentserverfunktionen. 14. {Radera/Stopp}-tangent Radera Tryck på tangenten för att radera en siffra som du skrivit in. Stopp Tryck på tangenten för att avbryta ett pågående kopieringsjobb. 15. {#}-tangent Tryck på tangenten för att ange ett siffervärde. 16. Siffertangenter Tryck på tangenten så anges antalet kopior och data för urval. 17. Funktionstangenter Tryck på dessa tangenter för att välja följande funktioner: Kopia Dokumentserver Fax Skrivare Skanner 18. Funktionsstatus-indikator Visar status för ovanstående funktioner: Gul: markerad Grön: aktiv Röd: avbruten 6

17 Displayen Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar ett alternativ på displayen markeras det så här:. Tangenter som ser ut som OK kan inte användas. Följande illustration är ett exempel baserat på en maskin med 1000 ark efterbehandlare. Startdisplay kopiering SV AHR04S 1. Originalfunktion, Bilddensitet och Specialoriginal-funktion.. Driftsstatus eller -meddelanden. 3. Du kan registrera upp till tre ofta använda förminsknings-/förstoringsgrader förutom de fasta förminsknings-/förstoringsgraderna. Se s.99 Genväg Förm/Förstor. 4. Antal original som skannats till minnet, inställda kopior och gjorda kopior. 5. Funktioner för sortering, buntning och häftning. 6. Visar kortkommandonas funktioner. Du kan registrera ofta använda funktioner under dessa tangenter. Se s.99 Kopieringsfunktionstangenterna: F1-F5. 7. Visar tillgängliga funktioner. Tryck på ett funktionsnamn för att visa dess meny. Tryck t.ex. på [Förminska/Förstora] för att visa menyn Förminska/Förstora. 8. En markering visas vid en vald funktion. 7

18 8

19 1. Placera original Original Format och vikt på rekommenderade original Metrisk version Originalens placering Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till A3 -- ADF Tumversion Enkelsidiga original: A3L A5KL Dubbelsidiga original: A3L A5KL g/m g/m Originalens placering Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till 11" 17" -- ADF Enkelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL Dubbelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL lb lb. ADF-enheten rymmer högst 50 pappersark. I blandformatsläge kan du använda vikter i intervallet 5 81 g/m, 13,8 9,75 kg. Papper som är längre än 433 mm, kommer troligtvis att fastna, vikas eller matas felaktigt. 9

20 Placera original Original som inte rekommenderas för den automatiska dokumentmataren (ADF) 1 Om några av originalen nedan placeras i ADF-enheten kan det orsaka pappersstopp eller skada originalen. Placera dessa original på exponeringsglaset istället. Original andra än de som specificeras på s.9 Format och vikt på rekommenderade original. Häftade eller sammanfogade original Perforerade eller rivna original Rullade, vikta eller skrynkliga original Klistrade original Original med någon form av ytbehandling, t.ex. termiskt faxpapper, ritpapper, aluminiumfolie, karbonpapper eller ledande papper Original med perforerade linjer Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Klistriga original, t.ex. genomskinligt papper Tunna original som saknar styvhet Tjocka original, t.ex. vykort Original med fel vikt Inbundna original, t.ex. böcker Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Originalet kan smutsas ned om det har markeringar med blyertspenna eller liknande. Format som avkänns med automatiskt pappersval Metrisk version Format A3L Originalens placering Exponeringsglas B4 JIS * L A4K L *1 Du kan välja bland 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13", 8" 13" med användarverktygen (Systeminställningar). Se Handbok för allmänna inställningar. * JIS står för japansk industristandard (Japanese Industrial Standard). : Avkännbart format : Icke-avkännbart format B5 JISK L A5K L 11" 17"L 8 1 / " 14"L 8 1 / " 11"K L 5 1 / " 8 1 / "KL 8 1 / " 13"L *1 ADF 10

21 Vertikal storlek Original Tumversion Format A3 B4 A4 B5 A5 11" 8 1 / " 8 1 / " 5 1 / " 8 1 / " 8" 10" 7 1 / 4 " L JISL KL JISK KL 17" 8 1 / " 10" 14" Originalens pla- L 10 1 / " L L 14" 11" KL 13" L L cering L KL L Exponeringsglas ADF : Avkännbart format : Icke-avkännbart format 1 Exponeringsglas Referensläge Horisontell storlek Maximalt inskanningsområde A3 (97 x 40mm) 11" x 17" (79 x 43mm) SV CP01AEE ADF Horisontalt format Vertikalt format Maximalt skanningsområde (97 x 160 mm) (11" x 49") SV Kom ihåg att ange originalens storlek när du kopierar original med anpassade format. Annars kanske bilden inte kopieras som den ska. Se s.17 Placera original med anpassade format. Format som är svåra att avkänna Det är svårt för maskinen att automatiskt avkänna formatet på originaltyperna nedan, därför bör pappersformatet väljas manuellt. 11

22 Placera original 1 Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Text- eller bildtäta original Original med solida bilder Original med solida bilder runt kanterna Område som inte skannas Begränsning Ävenom du placerar originalet korrekt i den automatiska dokumentmataren eller på exponeringsglaset kan det hända att en marginal på 3 mm (0,1 ) visas runt alla fyra kanterna på kopiorna. 1

23 Placera original Placera original Placera originalet i maskinen när korrigeringsvätska och bläck har torkat ordentligt. Om du inte gör detta riskerar exponeringsglaset att bli smutsigt och kopiorna blir suddiga. Referens Se s.9 Original angående originalformaten som kan placeras. Om du t.ex. vill kopiera A3K eller 11" 17"K original med häftfunktionen aktiverad: 1 Originalriktning Du kan mata in originalet på följande sätt. (denna funktion rekommenderas när du kopierar rivna eller stora original): Standardriktning Välj denna funktion när originalets riktning är densamma som kopieringspapperets riktning. Rotera 90 Använd detta till att kopiera A3K, B4 JISKeller 11" 17"K formats original. Maskinen roterar sedan den kopierade bilden 90. Denna funktion är användbar vid kopiering av stora original med funktionerna för häftning, duplex, kombinera och stämpel. Häftning GCGSET3E Denna funktion rekommenderas med funktionerna Automatiskt pappersval och Förinställd förminskning/förstoring. A Tryck [Special-original]. B Välj originalets riktning. 13

24 Placera original 1 Standardriktning A Kontrollera att är valt. B Placera originalet med texten nedåt på exponeringsglaset. Originalet ska riktas in mot den bakre vänstra skalan. 14 Rotera 90 A Placera originalet i landskapsformat och tryck sedan på. C Tryck [OK]. Placera originalen på exponeringsglaset A Lyft exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren. Viktigt Lyft inte exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren med våld. ADF-enhetens lock kan öppnas eller skadas. Lyft exponeringsglaset eller ADF-enhetens lock mer än 30. Annars kanske inte originalformatet avkänns korrekt. 1. Lägesmarkering. Skala Börja med första sidan som ska kopieras. C Sänk exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren. Placera original i den automatiska dokumenthanteraren Du ska ange lämpliga inställningar i följande lägen: När du placerar original som innehåller mer än 50 sidor: s.15 Bunt När du placerar original ett i taget: s.16 SADF ZLFH140E När du placerar original med samma bredd men olika format: s.16 Blandformat När du placerar anpassade originalformat: s.17 Placera original med anpassade format

25 Placera original Fyll inte på original över gränsmarkeringen på sidoguiden i ADFenheten. Den sista sidan ska ligga i botten. Blockera inte sensorn och ladda originalet ordentligt. Annars avläses bildformatet fel eller ett meddelande visas att papperet matats fel. Placera inte original eller andra föremål på luckan. Detta kan orsaka felfunktioner. Bunt Räta ut eventuella veck på originalen innan de placeras i ADFenheten. Bläddra igenom papperet innan du placerar det i dokumentmataren för att undvika att flera ark matas samtidigt. Placera originalen rakt. Vid buntning kopierar maskinen 50 ark åt gången av originalet ävenom du matar in det i dokumentmataren i omgångar. Viktigt När specialoriginal, t.ex. genomskinligt papper, placeras ska de placeras ett i taget. A Tryck [Special-original]. 1 ZEWH10E 1. Sensorer A Ställ in dokumentguiden efter originalets format. B Placera de inriktade originalen med texten uppåt i ADF-enheten. B Tryck på [Bunt] och sedan på [OK]. 1. Gränsmarkering. Dokumentguide ZLFH050E Ändra inställningarna om [SADF] visas. Se s.107 växla till bunt (SADF). C Placera den första omgången av original och tryck sedan på {Starta}-tangenten. D Placera nästa uppsättning när den första uppsättningen original har matats in i maskinen. E När funktionerna Sortering, Kombinera eller Duplex är inställda, tryck på {#} när originalen har skannats. F Tryck på {Starta}. 15

26 Placera original 1 SADF När du använder SADF matas varje sida omedelbart in, ävenom originalsidorna placeras en efter en. Förberedelse Om du vill använda SADF-funktionen ska du ställa in Användarverktyg (Kopiator / Dok.serveregenskaper) så att [SADF] visas när du trycker på [Special-original]. Se s.107 växla till bunt (SADF). Referens För information om relaterade standardinställningar, se s.99 Genväg Förm/Förstor. A Tryck [Special-original]. B Tryck på [SADF] och sedan på [OK]. C Placera en sida av originalet och tryck sedan på {Starta}-tangenten. D Placera nästa sida av originalet när du ombeds göra det. Den andra och efterföljande sidor matas automatiskt utan att du behöver trycka på {Starta}-tangenten. När funktionerna Sortering, Kombinera eller Duplex är inställda, tryck på {#} när originalen har skannats. Du kan justera maskinens väntetid för nästa original. Se s.107 Automatisk återställning i SADF. Blandformat När du placerar original med olika format men med samma bredd i ADF-enheten kontrollerar maskinen automatiskt originalens format och gör kopior. Metrisk version När original med olika format men samma bredd placeras i ADF-enheten och kopiorna görs utan att funktionen Blandformat används, kan det hända att delar av originalbilden inte kopieras eller att ett pappersstopp inträffar. Kopieringshastighet och skanningshastighet kan minskas. Placera original av två olika format samtidigt. Följande originalformat kan placeras tillsammans med den här funktionen: Tumversion A3L, A4K, A4L, A5K, B4 JISL, B5 JISL, B5 JISK, B5 JISL 11" 17"L, 8 1 / " 11"K, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "K, 5 1 / " 8 1 / "L, 8 1 / " 14"L, 10" 14"L A Tryck [Special-original]. B Tryck på [Blandformat] och sedan på [OK]. C Rikta in den bakre och den vänstra kanten på originalen så som visas. 16

27 Placera original CP19AE 1. Mata in dem i dokumentmataren. Vertikalt storlek D Justera guiden efter storleken på det bredaste originalet. E Placera de inriktade originalen med texten uppåt i ADF-enheten. F Tryck på {Starta}. Placera original med anpassade format När original med anpassade format placeras i dokumentmataren ska originalets format anges. Med den här funktionen kan du placera papper med det vertikala formatet mm (4," 11,6") och det horisontala formatet mm (5,1" 49,6"). A Tryck [Special-original]. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller {Radera/Stopp}-tangenten och skriv värdet igen. D Skriv in originalets vertikala storlek med siffertangenterna och tryck på [#]. E Tryck [OK]. F Placera dina original och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 1 B Tryck [Anpassa orig.form]. C Skriv in originalets horisontala storlek med siffertangenterna och tryck på [#]. 17

28 Placera original 1 18

29 . Kopiera Grundläggande kopiering Förberedelse När Verifiering av användarkod är aktiverat visas en skärm där en användarkod ska anges. Ange din användarkod med siffertangenterna och tryck på {#}-tangenten. Angående användarkoder, se Handbok för allmänna inställningar. När Grundläggande verifiering, Verifiering av Windows eller LDAP verifiering är aktiverat visas verifieringsskärmen. Skriv ditt inloggningsnamn och lösenord och tryck på [Inloggning]. Se Handbok för allmänna inställningar. A Kontrollera att d Klar visas på skärmen. Om någon annan funktion visas trycker du på {Kopia}-tangenten. Startdisplay kopiering B Kontrollera att inga tidigare inställningar finns kvar i minnet. När tidigare inställningar kvarstår trycker du på {Nollställ}- tangenten och väljer inställningar på nytt. C Placera original. Referens s.13 Placera original D Gör nödvändiga inställningar. E Ange antalet kopior med siffertangenterna. Maximalt kopieantal kan ställas in mellan 1 och 999 (standard: 999). F Tryck på {Starta}. Kopieringen börjar. När du placerar original på exponeringsglaset trycker du på {#}-tangenten när alla original har skannats. Kopiorna matas ut med texten nedåt. Viktigt När Grundläggande verifiering, Verifiering av Windows eller LDAP verifiering är aktiverat ska du alltid logga ut när du slutat att använda maskinen för att förhindra att obehöriga personer använder den. 19

30 Kopiera -Så här använder du kopiatorn Så här stannar du maskinen vid en flerkopieringskörning Tryck på {Radera/Stopp}. Så här återställer du maskinen efter att du har kopierat Tryck på {Nollställ}-tangenten. När du raderar inmatade värden Tryck på {Radera/Stopp}-tangenten eller [Rensa] på displayen. Så här kontrollerar du inställningarna Tryck på {Kontrollera lägen}-tangenten. Avbryt kopiering Använd denna funktion om du vill avbryta ett långt kopieringsjobb för att göra några brådskande kopior. Begränsning Du kan inte använda Avbryt kopierings med skannern eller när faxoriginal skannas. A Tryck på {Mellankopiering}. Mellankopiering-indikatorn tänds. När originalet inte skannas. A Ta bort de original som höll på att kopieras och ersätt dem med de original som du vill kopiera istället. B Tryck på {Starta}. Kopieringen börjar. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. E Placera originaluppsättningen igen när skärmen uppmanar dig att göra det. F Tryck på {Starta}. Det föregående kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. När maskinen fortsätter att kopiera A Placera originalen som du vill kopiera. B Tryck på {Starta}. Maskinen avbryter det föregående jobbet och börjar kopiera de nya originalen. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. Det föregående kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. Signal för kvarlämnat original Signalen hörs och ett felmeddelande visas om du lämnar kvar originalet på exponeringsglaset när kopieringen avslutats. Se s.98 Ton: original på glaset. 0

31 Grundläggande kopiering Förinställt jobb Du kan göra inställningar för nästa kopieringsjobb under tiden kopieringen pågår. Om ett långt kopieringsjobb pågår och du inte vill vänta på att det ska ta slut kan du använda denna funktion för att ställa in nästa kopieringsjobb i förväg. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. A Tryck [Nästa] när "Kopierar..." visas. B Gör inställningarna för nästa kopieringsjobb. C Placera originalen i ADF-enheten och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Alla original skannas. D Tryck [Till utskrift]. Den inledande skärmen visas. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. Du kan växla till aktuellt kopieringsjobb genom att trycka på [Till utskrift]. Du kan visa förinställt kopieringsjobb genom att trycka på [Förinst.]. 1

32 Kopiera Kopierar från papperskassett Använd papperskassett för kopiering på specialpapper (OH-filer, etikettpapper (klisteretiketter), tungt papper (vykort, kuvert mm) lätt papper samt vanligt papper. Du kan ställa in specialpapper närsomhelst. Du kan använda papperskassett som ett extra sidoinmatningsfack genom att markera den tillfälligt. Du kan även använda papperskassett som vanlig kassett. Om du inte använder kopieringspapper av standardformat måste du ange vertikala och horisontala mått. Du kan ange följande format: Metrisk version Tumversion Bredd: 100,0 97,0 mm Längd: 148,0 43,0 mm Bredd: 3,94" 11,69" Längd: 5,83" 17,00" För format, typ och tjocklek kan du använda maximum antal blad som kan matas på en gång. Läs mer i Handbok för allmänna inställningar. När du kopierar på specialpapper såsom OH-film, tungt papper (postkort, kuvert mmm), lätt papper och klisterark anger du papperstyp Se s.30 Vid kopiering på specialpapper. Läs mer om hur du matar papper i Handbok för allmänna inställningar. Använd papperskassett som sidoinmatningsfack. A Välj papperskassett och tryck sedan på tangenten {#} Viktigt Pappersformat och typinställningar som programmerats genom att trycka på tangenten {#} raderas och återställs automatiskt när kopieringen är färdig. Om du matar in papper av annat format än vad som anges för kassett kan det hända att papperet matas in fel. Se till att du tar bort papperet från kassetten när du kopierat färdigt.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Administratörshandbok 2012-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Med ensamrätt Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer