Bruksanvisning Handbok för kopiator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Handbok för kopiator"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för kopiator

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Läs säkerhetsinformationen i Handbok för allmänna inställningar innan maskinen används så att den används på ett säkert och korrekt sätt. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ansvarar företaget för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador som uppstår på grund av maskinens hantering eller användning. Anmärkningar: Vissa illustrationer i bruksanvisningen kan skilja sig en aning från maskinen. Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. : Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här bruksanvisningen kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. (För vidare information, se s.3 Maskintyper.) Typ 1: DSm75 Typ : DSm730 Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två måttenheter används i bruksanvisningen. Se den metriska versionen för denna maskin. Leverantören rekommenderar att originaltoner från leverantören används för bra kopiekvalitet. Leverantören kan inte hållas ansvarig för någon skada eller utgift som kan vara orsakad av användning av andra delar än de originaldelar som finns i din leverantörs kontorsprodukt. Strömförsörjning 0-40V, 50/60Hz, 7A eller mer Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se Handbok för allmänna inställningar.

3 Handböcker till denna maskin Följande handböcker beskriver hur maskinen används. Mer information om olika funktioner finns i respektive avsnitt i bruksanvisningen. Handböckerna som medföljer är specifika för maskintypen. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader behövs för att läsa manualerna som en pdf-fil. Två cd-rom medföljer: Cd-rom 1 Operating Instructions Cd-rom Scanner Driver and Document Management Utility Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - cd-rom 1) Ger en översikt över maskinen och beskriver systeminställningarna (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. Läs mer om adressfunktioner i denna handbok, såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetsbruksanvisning Bruksanvisningen är avsedd för maskinens administratörer. Den beskriver säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda data från missbruk och förhindra att maskinen används av obehöriga personer. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för nätverk (PDF-fil - cd-rom 1) Innehåller information om skrivarens konfiguration och användning i en nätverksmiljö samt användning av programvara. Bruksanvisningen täcker alla modeller och beskriver därför funktioner och inställningar som kanske inte finns på alla modeller. Bilder, illustrationer, funktioner och operativsystemen som stöds kan skilja sig från er modell. Handbok för kopiator (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens kopiatorfunktion. Handbok för fax <Grundfunktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerade faxfunktioner bl.a. linjeinställningar och hur du registrerar ID-nummer. Handbok för skrivare (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systeminställningar, procedurer, funktioner, och felsökning för maskinens skrivarfunktion. i

4 Handbok för skanner (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett verktyg som medföljer på cd-romskivan märkt Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - cd-rom ) Beskriver installationen och driftsmiljön DeskTopBinder Lite i detalj. Bruksanvisningen kan öppnas via [installationsskärmen] när DeskTop- Binder Lite installeras. DeskTopBinder Introduktionshandbok (PDFfil - cd-rom) Beskriver procedurer för DeskTopBinder Lite och ger en översikt över funktioner. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Guide till Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom ) Beskriver användning av och funktioner för Auto Document Link installerat med DeskTopBinder Lite. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Övriga handböcker PS3 Tillägg (pdf-fil - cd-rom 1) UNIX-tillägg (tillgängligt från auktoriserade återförsäljare eller som pdf-fil på vår webbplats). ii

5 Vad du kan göra med denna maskin Typer av duplexkopior 1-sidigt sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt -sidigt" -sidigt 1 sida -sidigt 1 sida " -sidigt -sidigt" 1-sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 4 sidor Kombinera sidor" -sidigt sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 4 sidor Kombinera sidor" 1-sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 8 sidor Kombinera sidor" -sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 8 sidor Kombinera sidor" Fram Bak Fram Bak 1-sidigt 16 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 16 sidor Kombinera sidor" -sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 16 sidor Kombinera sidor" Fram Fram Bak Bak Inbundna original -sidiga sidor " Bok -sidigt" Fram/bak, inbundna original " Fram & bak -sidigt" -sidiga sidor iii

6 Kopiera bokoriginal 1-sidigt 4 sidor Häfte ( " 1-sidigt Häfte") Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt sidor Häfte ( " -sidigt Häfte") Vänsterbläddring 1 3 Högerbläddringv sidigt Broschyr ( " 1-sidigt Broschyr") Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt Broschyr ( " -sidigt Broschyr") Vänsterbläddring Högerbläddring iv

7 Kombinera flera sidor på en enda sida ( " 1-sidigt kombinera") 1-sidigt sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt 1 sida 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 4 sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt sidor 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 8 sidor 1-sidigt 1 sida -sidigt 4 sidor 1-sidigt 1 sida Kopiera original, t.ex. böcker ( "Seriekopior") Inbundna original 1-sidiga sidor Kopiera -sidiga sidor på 1-sidiga sidor ( "-sidigt 1-sidigt") -sidigt 1 sida 1-sidigt sidor Inbundna original -sidiga sidor Fram/bak, inbundna original -sidiga sidor v

8 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Vad du kan göra med denna maskin...iii Anmärkning...1 Bruksanvisningens användning... Maskintyper...3 Funktioner med tillval...4 Kontrollpanel...5 Displayen Placera original Original...9 Format och vikt på rekommenderade original...9 Format som avkänns med automatiskt pappersval...10 Område som inte skannas...1 Placera original...13 Originalriktning...13 Placera originalen på exponeringsglaset...14 Placera original i den automatiska dokumenthanteraren Kopiera Grundläggande kopiering...19 Avbryt kopiering...0 Signal för kvarlämnat original...0 Förinställt jobb...1 Kopierar från papperskassett... Använd papperskassett som sidoinmatningsfack.... Kuvert...5 Kopiering från sidoinmatningsfack...8 Kopiatorfunktioner...31 Justera kopians bilddensitet...31 Välj originaltypinställning...3 Välj kopieringspapper...33 Förinställd förminskning/förstoring...36 Zooma...37 Auto förminska/förstora...38 Formatförstoring...38 Specialzoom (%)...39 Specialzoom (mm)...40 Sortera...41 Buntning...44 Häftning...45 Duplex sidigt Kombinera sidigt Kombinera...51 Seriekopior...53 vi

9 Kopiera bokoriginal...55 Bildrepetition...57 Dubblering...58 Centrering...59 Positiv / negativ...59 Radera...60 Marginaljustering...6 Bakgrundsnumrering...63 Förinställd stämpel...64 Användarstämpel...65 Datumstämpel...68 Sidnumrering...69 Omslag...73 Skiljeark...74 Kapitel...75 Mellanark...75 Lagra data i dokumentservern...77 Program...78 Lagra ett program...78 Ändra ett lagrat program...79 Radera ett program...79 Hämta program Felsökning Om maskinen inte fungerar som du vill...81 När ett meddelande visas...81 Om du inte kan göra tydliga kopior...83 Du kan inte göra kopior som du vill...84 När minnet är fullt Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Menyn Användarhjälpmedel (Kopiator/Dokumentserveregenskaper)...89 Åtkomst till användarverktyg (Kopiator/Dokumentserveregenskaper)...95 Ändra standardinställningar...95 Stänga användarverktyg...95 Inställningar som kan ändras med Användarhjälpmedel...96 Allmänna funktioner S. 1 / Allmänna funktioner S. / Allmänna funktioner S. 3 / Allmänna funktioner S. 4 / Reproduktionsgrad S. 1 /...99 Reproduktionsgrad S. / Redigera S. 1 / Redigera S. /...10 Stämpel Indata/utdata Administratörsverktyg vii

10 5. Specifikationer Kombinationsdiagram Tilläggsinformation INDEX viii

11 Anmärkning Kopiera eller skriv inte ut material för vilket kopiering är förbjudet enligt lag. Kopiering eller utskrift av följande material förbjuds i allmänhet av lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Listan ovan är enbart avsedd som vägledning och är inte fullständig. Vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker på om kopiering eller utskrift av vissa saker är tillåten. 1

12 Bruksanvisningens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: R VARNING: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation i Bruksanvisning för allmänna inställningar. R FÖRSIKTIGT: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller allvarliga skador eller egendomsskador som inte inbegriper personskador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation i Bruksanvisning för allmänna inställningar. VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET är till för din egen säkerhet. Viktigt Om instruktionerna inte följs, kan papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Denna symbol anger att förhandskunskaper och förberedelser krävs innan användning. Denna symbol anger försiktighetsåtgärder vid drift eller åtgärder som bör vidtas om ett användarfel uppstår. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en referens. [ ] Tangenter som visas på maskinens displaypanel. { } Tangenter på maskinens kontrollpanel.

13 Maskintyper Den här maskinen finns i två modeller vars kopieringshastigheter är olika. På omslagets insida i den här bruksanvisningen kan du se vilken modell du har. Typ 1 Typ Kopieringshastighet 5 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 30 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 3

14 Funktioner med tillval Tillgängliga funktioner styrs av maskinkonfigurationen och vilka tillval du har. Se tabellen nedan. : Tillbehör som behövs Funktioner Bunt SADF Blandformat Förinställt jobb Kopiering från sidoinmatningsfack Växelsortering *3 Växelbunt *3 Häftning Duplex 1-sidig 4, 8, 16 sidor Kombinera sidor -sidig 4, 8, 16 sidor Kombinera sidor Seriekopior Skiljeark Bakgrundsnumrering Förinställd stämpel *4 Användarstämpel Lagringsfil Dokumentmataren (ADF) Växelsorteringsfack Tillbehör 500-arks efterbehandlare, 1000-arks efterbehandlare *1, * Duplex-enhet Sidofack HDD *1 Kombineringsenheten behövs när du använder 500-arks efterbehandlaren. * Kombineringsenheten behövs när du använder 1000-arks efterbehandlaren. *3 Efterbehandlaren eller växelsorteringsfacket behövs. *4 När du väljer engelska för den förinställda stämpeln, behövs inte HDD. När andra språk väljs behövs HDD. 4

15 Kontrollpanel Illustrationen visar maskinens kontrollpanel med alla tillbehör installerade. SV ZLFS160E 1. Skärmkontrastratt Justerar display-panelens ljusstyrka.. Indikatorer Visar maskinens status och indikerar fel. d: Fyll på klammer-indikator. D: Fyll på toner-indikator. B: Fyll på papper-indikator. L: Servicesamtal-indikator. M: Lucka öppen-indikator. x: Pappersstopp-indikator. Se Handbok för allmänna inställningar. 3. {Användarverktyg/Räknare}-tangent Användarverktyg Tryck på tangenten för att ändra standardinställningarna och villkoren så att de passar dina behov. Räknare Tryck på denna tangent för att kontrollera eller skriva ut räkneverkets värde. Fråga Tryck här för att ta reda på var förbruksmaterial kan beställas och ring vid felfunktioner. Du kan även skriva ut dessa uppgifter. 4. Display Visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. 5. {Kontrollera lägen}-tangent Tryck för att kontrollera de inmatade inställningarna för kopieringsjobbet. 6. {Programmera}-tangent Tryck så väljs programläge. Se s.78 Program. 7. {Nollställ}-tangent Tryck på den för att rensa inställningar som tidigare matats in för kopieringsjobb. 8. {Energibesparing}-tangent Använd tangenten för att växla mellan Energibesparingsläge av eller på. Se Handbok för allmänna inställningar. 9. {Mellankopiering}-tangent Tryck för att tillfälligt avbryta ett långt kopieringsjobb när du vill göra andra kopior. Se s.0 Avbryt kopiering. 10. Huvudströmbrytare, indikator och På-indikator Huvudströmindikatorn aktiveras när du slår på strömmen. På-indikatorn lyser när strömmen är på. Viktigt Slå inte av strömmen när På-indikatorn lyser eller blinkar. Hårddisken kan skadas. 11. Strömbrytare Tryck på knappen för att slå på strömmen (På-indikatorn tänds). Tryck på knappen igen för att stänga av strömmen (På-indikatorn slocknar). 5

16 1. {Provkopia}-tangent Tryck för att göra enkla kopior eller kontrollera kopieringskvaliteten innan du kopierar mer. Se s.43 Provkopia. 13. {Starta}-tangent Tryck på tangenten för att börja kopiera. Tryck för att skanna eller skriva ut dokument som lagras med Dokumentserverfunktionen. 14. {Radera/Stopp}-tangent Radera Tryck på tangenten för att radera en siffra som du skrivit in. Stopp Tryck på tangenten för att avbryta ett pågående kopieringsjobb. 15. {#}-tangent Tryck på tangenten för att ange ett siffervärde. 16. Siffertangenter Tryck på tangenten så anges antalet kopior och data för urval. 17. Funktionstangenter Tryck på dessa tangenter för att välja följande funktioner: Kopia Dokumentserver Fax Skrivare Skanner 18. Funktionsstatus-indikator Visar status för ovanstående funktioner: Gul: markerad Grön: aktiv Röd: avbruten 6

17 Displayen Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar ett alternativ på displayen markeras det så här:. Tangenter som ser ut som OK kan inte användas. Följande illustration är ett exempel baserat på en maskin med 1000 ark efterbehandlare. Startdisplay kopiering SV AHR04S 1. Originalfunktion, Bilddensitet och Specialoriginal-funktion.. Driftsstatus eller -meddelanden. 3. Du kan registrera upp till tre ofta använda förminsknings-/förstoringsgrader förutom de fasta förminsknings-/förstoringsgraderna. Se s.99 Genväg Förm/Förstor. 4. Antal original som skannats till minnet, inställda kopior och gjorda kopior. 5. Funktioner för sortering, buntning och häftning. 6. Visar kortkommandonas funktioner. Du kan registrera ofta använda funktioner under dessa tangenter. Se s.99 Kopieringsfunktionstangenterna: F1-F5. 7. Visar tillgängliga funktioner. Tryck på ett funktionsnamn för att visa dess meny. Tryck t.ex. på [Förminska/Förstora] för att visa menyn Förminska/Förstora. 8. En markering visas vid en vald funktion. 7

18 8

19 1. Placera original Original Format och vikt på rekommenderade original Metrisk version Originalens placering Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till A3 -- ADF Tumversion Enkelsidiga original: A3L A5KL Dubbelsidiga original: A3L A5KL g/m g/m Originalens placering Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till 11" 17" -- ADF Enkelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL Dubbelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL lb lb. ADF-enheten rymmer högst 50 pappersark. I blandformatsläge kan du använda vikter i intervallet 5 81 g/m, 13,8 9,75 kg. Papper som är längre än 433 mm, kommer troligtvis att fastna, vikas eller matas felaktigt. 9

20 Placera original Original som inte rekommenderas för den automatiska dokumentmataren (ADF) 1 Om några av originalen nedan placeras i ADF-enheten kan det orsaka pappersstopp eller skada originalen. Placera dessa original på exponeringsglaset istället. Original andra än de som specificeras på s.9 Format och vikt på rekommenderade original. Häftade eller sammanfogade original Perforerade eller rivna original Rullade, vikta eller skrynkliga original Klistrade original Original med någon form av ytbehandling, t.ex. termiskt faxpapper, ritpapper, aluminiumfolie, karbonpapper eller ledande papper Original med perforerade linjer Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Klistriga original, t.ex. genomskinligt papper Tunna original som saknar styvhet Tjocka original, t.ex. vykort Original med fel vikt Inbundna original, t.ex. böcker Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Originalet kan smutsas ned om det har markeringar med blyertspenna eller liknande. Format som avkänns med automatiskt pappersval Metrisk version Format A3L Originalens placering Exponeringsglas B4 JIS * L A4K L *1 Du kan välja bland 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13", 8" 13" med användarverktygen (Systeminställningar). Se Handbok för allmänna inställningar. * JIS står för japansk industristandard (Japanese Industrial Standard). : Avkännbart format : Icke-avkännbart format B5 JISK L A5K L 11" 17"L 8 1 / " 14"L 8 1 / " 11"K L 5 1 / " 8 1 / "KL 8 1 / " 13"L *1 ADF 10

21 Vertikal storlek Original Tumversion Format A3 B4 A4 B5 A5 11" 8 1 / " 8 1 / " 5 1 / " 8 1 / " 8" 10" 7 1 / 4 " L JISL KL JISK KL 17" 8 1 / " 10" 14" Originalens pla- L 10 1 / " L L 14" 11" KL 13" L L cering L KL L Exponeringsglas ADF : Avkännbart format : Icke-avkännbart format 1 Exponeringsglas Referensläge Horisontell storlek Maximalt inskanningsområde A3 (97 x 40mm) 11" x 17" (79 x 43mm) SV CP01AEE ADF Horisontalt format Vertikalt format Maximalt skanningsområde (97 x 160 mm) (11" x 49") SV Kom ihåg att ange originalens storlek när du kopierar original med anpassade format. Annars kanske bilden inte kopieras som den ska. Se s.17 Placera original med anpassade format. Format som är svåra att avkänna Det är svårt för maskinen att automatiskt avkänna formatet på originaltyperna nedan, därför bör pappersformatet väljas manuellt. 11

22 Placera original 1 Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Text- eller bildtäta original Original med solida bilder Original med solida bilder runt kanterna Område som inte skannas Begränsning Ävenom du placerar originalet korrekt i den automatiska dokumentmataren eller på exponeringsglaset kan det hända att en marginal på 3 mm (0,1 ) visas runt alla fyra kanterna på kopiorna. 1

23 Placera original Placera original Placera originalet i maskinen när korrigeringsvätska och bläck har torkat ordentligt. Om du inte gör detta riskerar exponeringsglaset att bli smutsigt och kopiorna blir suddiga. Referens Se s.9 Original angående originalformaten som kan placeras. Om du t.ex. vill kopiera A3K eller 11" 17"K original med häftfunktionen aktiverad: 1 Originalriktning Du kan mata in originalet på följande sätt. (denna funktion rekommenderas när du kopierar rivna eller stora original): Standardriktning Välj denna funktion när originalets riktning är densamma som kopieringspapperets riktning. Rotera 90 Använd detta till att kopiera A3K, B4 JISKeller 11" 17"K formats original. Maskinen roterar sedan den kopierade bilden 90. Denna funktion är användbar vid kopiering av stora original med funktionerna för häftning, duplex, kombinera och stämpel. Häftning GCGSET3E Denna funktion rekommenderas med funktionerna Automatiskt pappersval och Förinställd förminskning/förstoring. A Tryck [Special-original]. B Välj originalets riktning. 13

24 Placera original 1 Standardriktning A Kontrollera att är valt. B Placera originalet med texten nedåt på exponeringsglaset. Originalet ska riktas in mot den bakre vänstra skalan. 14 Rotera 90 A Placera originalet i landskapsformat och tryck sedan på. C Tryck [OK]. Placera originalen på exponeringsglaset A Lyft exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren. Viktigt Lyft inte exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren med våld. ADF-enhetens lock kan öppnas eller skadas. Lyft exponeringsglaset eller ADF-enhetens lock mer än 30. Annars kanske inte originalformatet avkänns korrekt. 1. Lägesmarkering. Skala Börja med första sidan som ska kopieras. C Sänk exponeringsglasets lucka eller dokumentmataren. Placera original i den automatiska dokumenthanteraren Du ska ange lämpliga inställningar i följande lägen: När du placerar original som innehåller mer än 50 sidor: s.15 Bunt När du placerar original ett i taget: s.16 SADF ZLFH140E När du placerar original med samma bredd men olika format: s.16 Blandformat När du placerar anpassade originalformat: s.17 Placera original med anpassade format

25 Placera original Fyll inte på original över gränsmarkeringen på sidoguiden i ADFenheten. Den sista sidan ska ligga i botten. Blockera inte sensorn och ladda originalet ordentligt. Annars avläses bildformatet fel eller ett meddelande visas att papperet matats fel. Placera inte original eller andra föremål på luckan. Detta kan orsaka felfunktioner. Bunt Räta ut eventuella veck på originalen innan de placeras i ADFenheten. Bläddra igenom papperet innan du placerar det i dokumentmataren för att undvika att flera ark matas samtidigt. Placera originalen rakt. Vid buntning kopierar maskinen 50 ark åt gången av originalet ävenom du matar in det i dokumentmataren i omgångar. Viktigt När specialoriginal, t.ex. genomskinligt papper, placeras ska de placeras ett i taget. A Tryck [Special-original]. 1 ZEWH10E 1. Sensorer A Ställ in dokumentguiden efter originalets format. B Placera de inriktade originalen med texten uppåt i ADF-enheten. B Tryck på [Bunt] och sedan på [OK]. 1. Gränsmarkering. Dokumentguide ZLFH050E Ändra inställningarna om [SADF] visas. Se s.107 växla till bunt (SADF). C Placera den första omgången av original och tryck sedan på {Starta}-tangenten. D Placera nästa uppsättning när den första uppsättningen original har matats in i maskinen. E När funktionerna Sortering, Kombinera eller Duplex är inställda, tryck på {#} när originalen har skannats. F Tryck på {Starta}. 15

26 Placera original 1 SADF När du använder SADF matas varje sida omedelbart in, ävenom originalsidorna placeras en efter en. Förberedelse Om du vill använda SADF-funktionen ska du ställa in Användarverktyg (Kopiator / Dok.serveregenskaper) så att [SADF] visas när du trycker på [Special-original]. Se s.107 växla till bunt (SADF). Referens För information om relaterade standardinställningar, se s.99 Genväg Förm/Förstor. A Tryck [Special-original]. B Tryck på [SADF] och sedan på [OK]. C Placera en sida av originalet och tryck sedan på {Starta}-tangenten. D Placera nästa sida av originalet när du ombeds göra det. Den andra och efterföljande sidor matas automatiskt utan att du behöver trycka på {Starta}-tangenten. När funktionerna Sortering, Kombinera eller Duplex är inställda, tryck på {#} när originalen har skannats. Du kan justera maskinens väntetid för nästa original. Se s.107 Automatisk återställning i SADF. Blandformat När du placerar original med olika format men med samma bredd i ADF-enheten kontrollerar maskinen automatiskt originalens format och gör kopior. Metrisk version När original med olika format men samma bredd placeras i ADF-enheten och kopiorna görs utan att funktionen Blandformat används, kan det hända att delar av originalbilden inte kopieras eller att ett pappersstopp inträffar. Kopieringshastighet och skanningshastighet kan minskas. Placera original av två olika format samtidigt. Följande originalformat kan placeras tillsammans med den här funktionen: Tumversion A3L, A4K, A4L, A5K, B4 JISL, B5 JISL, B5 JISK, B5 JISL 11" 17"L, 8 1 / " 11"K, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "K, 5 1 / " 8 1 / "L, 8 1 / " 14"L, 10" 14"L A Tryck [Special-original]. B Tryck på [Blandformat] och sedan på [OK]. C Rikta in den bakre och den vänstra kanten på originalen så som visas. 16

27 Placera original CP19AE 1. Mata in dem i dokumentmataren. Vertikalt storlek D Justera guiden efter storleken på det bredaste originalet. E Placera de inriktade originalen med texten uppåt i ADF-enheten. F Tryck på {Starta}. Placera original med anpassade format När original med anpassade format placeras i dokumentmataren ska originalets format anges. Med den här funktionen kan du placera papper med det vertikala formatet mm (4," 11,6") och det horisontala formatet mm (5,1" 49,6"). A Tryck [Special-original]. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller {Radera/Stopp}-tangenten och skriv värdet igen. D Skriv in originalets vertikala storlek med siffertangenterna och tryck på [#]. E Tryck [OK]. F Placera dina original och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 1 B Tryck [Anpassa orig.form]. C Skriv in originalets horisontala storlek med siffertangenterna och tryck på [#]. 17

28 Placera original 1 18

29 . Kopiera Grundläggande kopiering Förberedelse När Verifiering av användarkod är aktiverat visas en skärm där en användarkod ska anges. Ange din användarkod med siffertangenterna och tryck på {#}-tangenten. Angående användarkoder, se Handbok för allmänna inställningar. När Grundläggande verifiering, Verifiering av Windows eller LDAP verifiering är aktiverat visas verifieringsskärmen. Skriv ditt inloggningsnamn och lösenord och tryck på [Inloggning]. Se Handbok för allmänna inställningar. A Kontrollera att d Klar visas på skärmen. Om någon annan funktion visas trycker du på {Kopia}-tangenten. Startdisplay kopiering B Kontrollera att inga tidigare inställningar finns kvar i minnet. När tidigare inställningar kvarstår trycker du på {Nollställ}- tangenten och väljer inställningar på nytt. C Placera original. Referens s.13 Placera original D Gör nödvändiga inställningar. E Ange antalet kopior med siffertangenterna. Maximalt kopieantal kan ställas in mellan 1 och 999 (standard: 999). F Tryck på {Starta}. Kopieringen börjar. När du placerar original på exponeringsglaset trycker du på {#}-tangenten när alla original har skannats. Kopiorna matas ut med texten nedåt. Viktigt När Grundläggande verifiering, Verifiering av Windows eller LDAP verifiering är aktiverat ska du alltid logga ut när du slutat att använda maskinen för att förhindra att obehöriga personer använder den. 19

30 Kopiera -Så här använder du kopiatorn Så här stannar du maskinen vid en flerkopieringskörning Tryck på {Radera/Stopp}. Så här återställer du maskinen efter att du har kopierat Tryck på {Nollställ}-tangenten. När du raderar inmatade värden Tryck på {Radera/Stopp}-tangenten eller [Rensa] på displayen. Så här kontrollerar du inställningarna Tryck på {Kontrollera lägen}-tangenten. Avbryt kopiering Använd denna funktion om du vill avbryta ett långt kopieringsjobb för att göra några brådskande kopior. Begränsning Du kan inte använda Avbryt kopierings med skannern eller när faxoriginal skannas. A Tryck på {Mellankopiering}. Mellankopiering-indikatorn tänds. När originalet inte skannas. A Ta bort de original som höll på att kopieras och ersätt dem med de original som du vill kopiera istället. B Tryck på {Starta}. Kopieringen börjar. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. E Placera originaluppsättningen igen när skärmen uppmanar dig att göra det. F Tryck på {Starta}. Det föregående kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. När maskinen fortsätter att kopiera A Placera originalen som du vill kopiera. B Tryck på {Starta}. Maskinen avbryter det föregående jobbet och börjar kopiera de nya originalen. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. Det föregående kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. Signal för kvarlämnat original Signalen hörs och ett felmeddelande visas om du lämnar kvar originalet på exponeringsglaset när kopieringen avslutats. Se s.98 Ton: original på glaset. 0

31 Grundläggande kopiering Förinställt jobb Du kan göra inställningar för nästa kopieringsjobb under tiden kopieringen pågår. Om ett långt kopieringsjobb pågår och du inte vill vänta på att det ska ta slut kan du använda denna funktion för att ställa in nästa kopieringsjobb i förväg. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. A Tryck [Nästa] när "Kopierar..." visas. B Gör inställningarna för nästa kopieringsjobb. C Placera originalen i ADF-enheten och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Alla original skannas. D Tryck [Till utskrift]. Den inledande skärmen visas. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. Du kan växla till aktuellt kopieringsjobb genom att trycka på [Till utskrift]. Du kan visa förinställt kopieringsjobb genom att trycka på [Förinst.]. 1

32 Kopiera Kopierar från papperskassett Använd papperskassett för kopiering på specialpapper (OH-filer, etikettpapper (klisteretiketter), tungt papper (vykort, kuvert mm) lätt papper samt vanligt papper. Du kan ställa in specialpapper närsomhelst. Du kan använda papperskassett som ett extra sidoinmatningsfack genom att markera den tillfälligt. Du kan även använda papperskassett som vanlig kassett. Om du inte använder kopieringspapper av standardformat måste du ange vertikala och horisontala mått. Du kan ange följande format: Metrisk version Tumversion Bredd: 100,0 97,0 mm Längd: 148,0 43,0 mm Bredd: 3,94" 11,69" Längd: 5,83" 17,00" För format, typ och tjocklek kan du använda maximum antal blad som kan matas på en gång. Läs mer i Handbok för allmänna inställningar. När du kopierar på specialpapper såsom OH-film, tungt papper (postkort, kuvert mmm), lätt papper och klisterark anger du papperstyp Se s.30 Vid kopiering på specialpapper. Läs mer om hur du matar papper i Handbok för allmänna inställningar. Använd papperskassett som sidoinmatningsfack. A Välj papperskassett och tryck sedan på tangenten {#} Viktigt Pappersformat och typinställningar som programmerats genom att trycka på tangenten {#} raderas och återställs automatiskt när kopieringen är färdig. Om du matar in papper av annat format än vad som anges för kassett kan det hända att papperet matas in fel. Se till att du tar bort papperet från kassetten när du kopierat färdigt.

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 5 Placera original Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Kopieringshandbok SVENSKA

Kopieringshandbok SVENSKA Kopieringshandbok Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA ir206j Kopieringshandbok Handböckerna till enheten

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Kopieringsguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DEN HÄR HANDBEN.................... 4 MANUALER SOM MEDFÖLJER MASKINEN.... 5 ANVÄNDA MASKINEN SOM KOPIATOR GRUNDLÄGGANDE SKÄRM FÖR

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp LaserJet 9055mfp och 9065mfp snabbreferensguide Information om copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Mångfaldigande,

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR

INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR Cod. 533345Z PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti Lexikon, S.p.A. Direzione Home/Office Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) www.olivettilexikon.com Copyright 2001, Olivetti Med

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunkt.) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunkt.) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunkt.) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

MX-6500N MX-7500N Administratörens guide för maskinjusteringar

MX-6500N MX-7500N Administratörens guide för maskinjusteringar MX-6500N MX-7500N Administratörens guide för maskinjusteringar Förvara handboken på en säker plats så att den inte kommer bort. Varning Funktionen Maskinjustering är avsedd att användas av en ansvarig

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

AR-M160 AR-M205 DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM ANVÄNDARMANUAL

AR-M160 AR-M205 DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM ANVÄNDARMANUAL MODELL AR-M60 AR-M05 DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM ANVÄNDARMANUAL AR-M60 INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN KOPIERINGSFUNKTIONER BEKVÄMA KOPIERINGSFUNKTIONER SKRIVAR-/ SCANNERFUNKTIONER ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Så här kopierar du. Förberedelser. Skanning. Mer information

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Så här kopierar du. Förberedelser. Skanning. Mer information ." Xerox WorkCentre /0// Så här kopierar du. Placera dokumenten i dokumentmatarens inmatningsfack med. Tryck på Återställ allt för att ta bort eventuella föregående 88 99. Tryck på knappen Tjänster Hem

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer