BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren."

Transkript

1

2

3 Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar våra produkter. Riso ansvarar inte för direkta, indirekta eller efterföljande skador av något slag eller förluster eller utgifter som uppstår på grund av produktens eller de medföljande handböckernas användning. BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. är ett registrerat varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION i Japan och andra länder. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. - Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Copyright 2008 RISO KAGAKU CORPORATION 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till EZ5-serien... 7 Om användarhandboken... 7 Ikoner som används i denna handbok... 8 Före användning 10 Säkerhetsguide - Installation Installation...10 Strömanslutning...10 Säkerhetsguide - hantering och drift Driftsmiljö...11 Maskinens hantering...11 USB-flashm.enhet...11 Förbrukningsartiklar...12 Bläckhantering...12 Ansluta till en dator Anslutningsmetod...13 Programvaruinstallation...14 Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar...15 Tips för bättre pappersmatning...16 Förvaringsmiljö...16 Original Format-och viktbegränsningar...17 Maximala utskriftsområden och marginaler...18 Material som inte bör skrivas ut...18 Komma igång 20 Funktion och namn på varje del Kontrollpanel Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg...24 Grundskärmens layout...28 Grundprocess...30 Grundläggande användning 32 Förbereda för utskrift Ställa in pappersmatningsfacket och fylla på papper...32 Ställa in utmatningsfacket...35 Utskrift från ett pappersdokument eller bok Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift] [USB-jobblista] Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift]...43 Skriva ut USB-data [USB-jobblista]...46 Ändra utmatningsriktning...49 Ändra stopptid

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktioner för mastertillverkning 52 Välja bildbearbetningsläge [Bild] Välja skanningskontrast för originalet [Kontrast] Förstora/förminska original [Standardgrader] [Marginal+] [Fri] [Zoom] Förstoring och förminskning med standardgrader [Standardgrader] [Marginal+] [Autom.]...56 Förstoring/förminskning av ändrat bildförhållande [Fri]...58 Förstora och förminska med zoomfunktionen [Zoom]...59 Använda papper med anpassat format [Papper] Automatisk utskrift [Automatisk process] Bearbeta foton med punktfiltrering [Punktbeh.] Bläcksparläge [Bläckbesparing] Skriva ut flera original på ett ark [2 kopior] [Fler-ramskopiering] Originalorientering och utskriftsresultat...66 Marginal...69 Utskriftspapperets orientering...69 Multikop.intervall kopior Funktion...70 Funktion för Flera upp-utskrift...72 Funktion för Flerramsbiljetter...74 Utskrift från inbundna dokument [Bokskugga] Beskära originalets övre marginal och skriva ut [Toppmarginal] Justera masterfilmens sidomarginaler [Sidmarginal] Kontrollera utskriftsbilden innan en masterfilm tillverkas [Förhandsvisning] Tillgängliga funktioner i förhandsvisning...84 Funktion för förhandsvisning...84 Tillverka en masterfilm som utnyttjar det maximala utskriftsområdet [Max. skan.] Utskriftsfunktioner 88 Ändra utskriftshastigheten [Print Speed Adjustment (Utskriftshastighetsjustering)] Justera utskriftsdensiteten [Print Density Adjustment (Justering av utskriftsdensitet)] Justera utskriftsläget [Print Position Adjustment (Utskriftslägesjustering)]...90 Vertikal justering (upp/ned)...90 Horisontell (Vänster/Höger) Justering...91 Utskrift av provkopior [Prov] Förlänga torktiden [Intervall] Pappersmatning/Inställningar för specialpapper och utskriftstyper [Vingstyrd utm] [Särskilt papper-k.] Ställa in Vingstyrd utm [Vingstyrd utm]...96 Hämta inställningar från Parameterlista...97 Spara inställningar i parameterlistan...99 Göra ändringar på Särskilt papper-k. Inställning Radera Särskilt papper-k. Inställningar

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avancerade funktioner 104 Ställa in Användarhantering [Användarhantering] Välja identifikationssystemet Ställa in Hanteringsnivå Registrering av administratör/användare Ändra administratörens/användarregistrering Rensa användarregistreringen Ändra namn på grupper Tömma alla användarräknare Skydda konfidentiella dokument [Konfident.] Automatisk sortering i grupper [Program] Inställningar för programmerad utskrift Hämta ett program Spara program Döpa om ett program Rensa program Göra ändringar i lagrade program Använda jobbminnesfunktioner [Jobbminne] Lagra jobbminne Döpa om ett jobbminne Hämta ett jobbminne och skriva ut Rensa jobbminne Förlänga reservationsperioden [Reservation] Infärgning [Infärgning] Återgivning av masterfilmen [Sidförnya] [Autom. sidförnying] Använda sidförnying Använda Autom. sidförnying Prov och utskrift (med tillvalet ADF-enhet monterat) [ADF-halvautomatisk] Visa användarstatus [Räkneverksindiker.] Rotera originalet 180 grader för att tillverka en masterfilm [Rotera] Kontrollera användarräknare [ID-räknarrapport] Mata ut räknarrapporten Ställa in Månadsvis påminnelse Anpassa området för direktåtkomst [Min snabbåtkomst] Ändra standardinställningar [Administr] Konfigureringsbara funktioner Anpassa standardinställningarna Ställa in Område för direktåtkomst och Favorit Flik [Direkt åtkomst reg] [Favorit-registr] Registrera ett anpassat pappersformat [Special.papperdata] Mata in format och ändra namn Rensa ett anpassat pappersformat Mastersäkerhet efter utskrift Förhindra att masterfilmer läcker ut efter att ha skapats eller kasserats [Skydda]

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagra originaldata och använd metod 182 Konvertera pappersoriginal till lagrad data (Skanningsläge) Skanna ett original Inställning av datainformation Ange lagrad storlek Hämta lagrad data och skriva ut [Lagerminne] [USB-jobblista] Hämta lagrad data Använda skärmen lagerinhämtning /USB-jobblista Skärmen för inhämtning Ändra dataordningen Överlägg av lagrad data på ett utskriftsjobb [Överlägg] Kopiera/flytta lagrad data Byta förbrukningsartiklar 200 Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar Byta masterrulle Byta färgpatron Tömma masterkasseringslådan Byta skrivtrumma (färgbyte) Ta bort skrivtrumman Montera skrivtrumman Kassering av använda förbrukningsartiklar Underhåll 214 Rengöring Termiskt skrivhuvud Originalglas och originalglasets täckplatta ADF-enhetens skannerglas och vita platta (tillval) Tryckvals Utsidan

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Felsökning 218 När ett meddelande visas Felmeddelandets layout Layout för poppuppmeddelanden Informationsskärm för förbrukningsartiklar Felsökning Bilaga 244 Extra tillbehör Specifikationer Sakregister

9 Välkommen till EZ5-serien Tack för att du har köpt denna skrivare. EZ5-serien är en digital dupliceringsapparat med LCD-skärm. Den har en lättanvänd pekskärm som endast visar de relevanta knapparna för den aktuella uppgiften. Med ett interaktivt hjälpsystem kan avancerade skrivarinställningar konfigureras på ett lätt sätt. Denna handbok visar grundläggande och avancerad användning av maskinen med hjälp av olika funktioner. Den innehåller även försiktighetsmeddelanden, information om användning och byte av förbrukningsartiklar samt felsökningstips. Läs denna handbok noga innan du använder maskinen. Använd den när som helst vid behov av fler tips och idéer. Om användarhandboken Följande fyra användarhandböcker medföljer denna maskin. Handbok för RISO EZ590/570 (denna handbok) I denna handbok förklaras maskinens hantering via olika funktioner och praktiska tips. Den innehåller även varningsmeddelanden, information om förvaring och byte av förbrukningsartiklar, samt felsökningsrutiner. Handbok för RISO-redigeraren I denna handbok förklaras funktionerna i RISO-redigeraren. Handbok för RISO skrivardrivrutin (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras förfarandet vid utskrift från en dator. RISO Utility Software User s Guide (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras hur programmen i RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER används. Välkommen till EZ5-serien 7

10 Ikoner som används i denna handbok Följande ikoner används i denna handbok. Symboler Följande ikoner används i hela dokumentet. AVARNING: BFörsiktighet: Viktigt!: Tips: Att bortse från denna varning kan orsaka dödsfall eller allvarliga olyckor. Att bortse från detta försiktighetsmeddelande kan orsaka personskador eller skador på egendom. Betecknar något som kräver speciell uppmärksamhet eller som är förbjudet. Läs noga och följ anvisningarna. Ger användbar information. Ger dig tips som underlättar användningen. Hänvisar till en sida. [ ] Betecknar en knapp eller funktion på LCD-skärmen. Visar vilken knapp du ska peka på på LCD-skärmen. Betecknar originaldokumentet. Betecknar utskrivna kopior. 8 Ikoner som används i denna handbok

11 Beteckningssystem för driftsinstruktioner och funktionsbeskrivningar Följande system används för att förklara drift och funktioner. 1) Kapitlets titel 2) Driftsprocedur Driftsprocedurerna beskrivs i steg. Följ dessa steg. 3) Skärm Visar skärmbilden för varje steg. Om innehållet och illustrationerna i denna handbok Illustrationerna i detta dokument visar i de flesta fall EZ570A-modellen. Skärmbilderna visas som om de är aktiverade. Det kan hända att vissa knappar som visas i denna handbok inte är tillgängliga som standardinställning, eller när tillvalen inte är installerade. Den automatiska dokumentmataren AF-VI:II benämns ADF-enhet (tillval). Ikoner som används i denna handbok 9

12 Före användning Säkerhetsguide - Installation Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen installeras. Läs det här avsnittet innan maskinen installeras. Återförsäljaren kan hjälpa dig att utse en lämplig installationsplats när maskinen levereras. Installation AVARNING: Placera maskinen på stället för modellen eller på en plan och stabil yta (maximalt 10 mm skillnad tillåts). Skador kan inträffa om maskinen tippar. Installera maskinen på en välventilerad plats. Annars kan allvarliga hälsoproblem uppstå. BFörsiktighet: Installera maskinen i närheten av vägguttaget, undvik att använda en förlängningssladd mellan maskinen och vägguttaget. Om en förlängningssladd måste användas bör den inte vara längre än 5 m. Se till att det finns minst 10 cm eller mer fritt utrymme bakom maskinen så att kontakten kan dras ut ur vägguttaget i händelse av tekniska problem. Håll maskinen borta från dammiga platser. Annars kan det leda till brand. Viktigt!: Undvik att installera maskinen på platserna som anges nedan. Om den här säkerhetsåtgärden inte följs kan det leda till maskinfel. Platser som utsätts för direkt solljus, t.ex. i närheten av fönster (dra för gardinerna i fönster som kan utsätta maskinen för direkt solljus) Platser som kan utsättas för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt kalla och torra platser Uppvärmda platser Platser som direkt utsätts för kall luft, het luft eller utstrålande värme Strömanslutning AVARNING: Överbelasta inte vägguttaget eller förlängningssladden, skada inte heller nätsladden genom att placera tunga föremål på den, dra i den eller böja den. Det kan leda till brand eller elstötar. Håll i själva kontakten när den dras ut ur vägguttaget, inte i nätsladden. Det kan skada sladden och leda till brand eller elstötar. Sätt inte in eller dra ut nätsladden med blöta händer. Det kan leda till elstötar. BFörsiktighet: Dra ut nätsladden ur vägguttaget några gånger per år och rengör kontaktens stift och omgivande områden. Damm som samlas på sådana platser kan leda till brand. Viktigt!: Se till att det inte finns lösa anslutningar mellan nätsladden och kontakten. Anslut nätsladden ordentligt till ett närliggande vägguttag. Stäng alltid av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort. Rör inte strömbrytaren på den övre delen av nätsladdsanslutningen. Om du av misstag ändrar strömbrytaren kan det uppstå skador. 10 Säkerhetsguide - Installation

13 Före användning Säkerhetsguide - hantering och drift Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen hanteras. Läs det här avsnittet innan maskinen används. Driftsmiljö Viktigt!: Använd maskinen under följande driftsförhållanden. Temperaturområde: 15 C till 30 C Luftfuktighetsområde: 40% till 70% (icke-kondenserande) Maskinens hantering AVARNING: Placera inte vattenbehållare eller metallföremål på maskinen. Brand eller elstötar kan uppstå om vätska eller metallföremål tränger in i maskinen. För inte in metallföremål eller antändbara substanser genom maskinens öppningar. Det kan leda till brand eller elstötar. Ta inte bort maskinens luckor. Blottade interna delar kan leda till elstötar. Demontera inte maskinen eller försök bygga om den. Det kan leda till brand eller elstötar. Om maskinen avger överdrivet mycket värme, rök eller dåliga lukter ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Om någonting trillar in i maskinen ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Stick aldrig in händer eller fingrar i maskinens öppningar när den används. Håll lösa kläder och långt hår borta från de rörliga delarna så att de inte fastnar. Placera inte tunga föremål på maskinen. Föremål kan trilla ned och orsaka personskador. Kontakta en servicetekniker innan maskinen flyttas. BFörsiktighet: Öppna inte några luckor eller flytta maskinen när den används. Dra ut nätsladden om maskinen inte kommer att användas på en längre tid. Maskinen har precisions- och drivdelar inuti. Hantera inte maskinen på andra sätt än de som anges i den här handboken. Stöt inte till maskinen. Viktigt!: Dra inte ut nätsladden eller stäng av maskinen när den används. Öppna och stäng maskinens luckor försiktigt. USB-flashm.enhet Viktigt!: Använd ett USB-flashm.enhet för att lagra stora datavolymer. Maskinen fungerar inte som önskat med alla typer av USB-flashm.enhet som används. Vid anslutning och borttagning av ett USB-flashm.enhet, följ det rätta förfaringssättet. Vi kan inte garantera skydd mot förlust av lagrad data på ett USB-flashm.enhet som orsakas av katastrofer eller oförutsedda händelser. Vi rekommenderar att du använder datorn för att göra säkerhetskopior av viktiga dokument. Säkerhetsguide - hantering och drift 11

14 Före användning Förbrukningsartiklar Viktigt!: Vi rekommenderar att produkterna som specificeras av RISO används för bläck och masterrullar. Förvara förbrukningsartiklar som bläck och masterrullar på rätt sätt. Förvara inte förbrukningsartiklar på följande platser: Platser som utsätts för direkt solljus eller ljusa platser i närheten av fönster (Dra för gardinerna om det inte finns något annat alternativ.) Platser som utsätts för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt mycket kalla och torra platser Bläckhantering BFörsiktighet: Spola ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får bläck i ögonen. Kontakta en läkare om irritationen kvarstår. Tvätta området noga med tvål om du får bläck på huden. Tillhandahåll god ventilation under utskrift. Kontakta en läkare om du känner obehag när maskinen används. Använd bara bläck för utskriftsändamål. Förvara bläck utom räckhåll för barn. 12 Säkerhetsguide - hantering och drift

15 Före användning Ansluta till en dator Du kan sända data direkt från en ansluten dator till maskinen, som ett original för utskrift. Eftersom digitala data används för att skapa en masterfilm blir de färdiga utskrifterna utmärkta. Anslutningsmetod Viktigt!: Innan du gör USB-anslutningarna, slå på både maskinen och datorn, och vänta tills initialskärmen visas. Stäng av både maskinen och datorn innan Ethernetanslutningarna görs. Den maximalt tillåtna spänningen för USB-kontaktens in- och uteffekt är 5 V. Direktanslutning till Windowsdator Kabel: USB -kabel 3 m höghastighets-usb Ansluta till en dator 13

16 Före användning Nätverksanslutningar Kabel: Ethernetkabel Skärmad kabel med stöd för 10BASE-T eller 100BASE-TX RISO Network Card (tillval) krävs. Programvaruinstallation Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via USB-kabel måste RISO skrivardrivrutin installeras. Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via nätverk måste både RISO skrivardrivrutin och RISO Network Card installeras. Läs handboken för skrivardrivrutinen och handboken för RISO Network Card för installationsanvisningar. RISO Network Card är ett tillval. Följande program medföljer maskinen: RISO Skrivardrivrutin RISO Utility Software Med skrivaren medföljer även programmen RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER. RISO USB PRINT MANAGER Program som hanterar originaldata som sparats på USB-flashm.enhet i datorn. RISO COPY COUNT VIEWER Program som hanterar räknare (antal utskrifter, masters, etc.) som sänts till ett USB-flashm.enhet på datorn. 14 Ansluta till en dator

17 Före användning Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar Tabellen visar specifikationerna för det papper som kan användas vid utskrift. Utskriftspapper som kan användas Format Vikt 100 mm 148 mm till 310 mm 432* mm 46 g/m 2 till 210 g/m 2 *Maskinen kan skriva ut (mata ut) papper upp till 555 mm långa genom att ställa in Special.papperdata. s.174, s.176 Viktigt!: Även om papper med ett format och en vikt som maskinen har stöd för används, kan det hända att det inte passerar genom maskinen på grund av t.ex. papperskvalitet, omgivande förhållanden eller lagringsförhållanden. Tänk på det när maskinen används. Kontakta återförsäljaren för mer information. Använd inte papperstyperna nedan, de kan göra att papperet fastnar eller matas fel: Mycket tunt papper (mindre än 46 g/m 2 ) Mycket tjockt eller tungt papper (större än 210 g/m 2 ) Skrynkligt, veckat, vikt eller rivet papper Kemiskt behandlat eller belagt papper (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Papper med vidhäftande områden eller hål (t.ex. kuvert och etikettpapper) Papper med horisontal fiberriktning kan orsaka problem med pappersmatningen. Använd papper med vertikal fiberriktning. RISO garanterar inte att papper som inte uppfyller specifikationerna ovan kan passera genom maskinen och användas för utskrift. Pappersrekommendationer 15

18 Före användning Tips för bättre pappersmatning Följ anvisningarna nedan för att förhindra att papper fastnar eller matas fel: Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på NORMAL ( ) när standardpapper eller lätt papper används. Öppna sedan de fyra pappersinriktarna. s.33, s.35 När du använder tjockt papper (t.ex. vykort), ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ), och öppna de två inre pappersinriktarna. s.33, s.35 Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ) när glatt papper används. s.33 Ställ in matningsfackets pappersledare, utmatningsfackets pappersledare och pappersstoppen efter papperets format. s.32, s.35 Använd platt papper utan veck. Om krusigt papper måste användas ska papperet placeras med den inre veckade delen är riktad nedåt. Papper kan fastna på skrivtrumman om originalets övre marginal är för liten eller om en stor mängd bläck finns på originalets övre del. Åtgärda problemet genom att sänka utskriftsläget så att den övre marginalen blir större eller vänd på originalet så att den undre delen matas in först. Starta sedan om utskriften från början. Förvaringsmiljö Förvara utskriftspapper på en plan yta på en torr plats. Om papperet förvaras på fuktiga platser kan det leda till pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet. När du tagit ut tillräckligt utskriftspapper ska resten förvaras i förpackningen i en fukttålig låda. Vi rekommenderar att silicagel placeras i förvaringslådan. 16 Pappersrekommendationer

19 Före användning Original Format-och viktbegränsningar Originalen nedan kan användas. Använda originalglaset Använda ADF-enheten (tillval) Storlek Vikt Format Vikt 50 mm 90 mm till 310 mm 432 mm Max. 10kg 100 mm 148 mm till 310 mm 432 mm 50 g/m 2 till 128 g/m 2 Original skannas i enlighet med formatet på papperet som placeras i pappersmatningsfacket när masterfilm skapas och matningsfackets pappersledare avgör bredden. När det placerade papperet är mindre än originalet kommer bara en del av originalet att skannas. När det placerade papperet är större än originalet kan t.ex. smuts på glaset eller originalets skugga leda till att ytan som överstiger originalet ser smutsig ut. Originalglaset kan användas för inbundna original. Du kan automatiskt mata in upp till 50 original när du använder ADF-enheten (tillval). (När original på 80 g/m 2 eller mindre används). Använd originalglaset när originalen nedan skrivs ut: Lagade eller slitna original Skrynkliga, veckade, vikta eller rivna original Transparenta original (t.ex. kalkerpapper och OH-film) Kemiskt behandlade original (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Original med korrigeringsvätska eller lim Mycket tunna original (mindre än 50 g/m 2 ) Mycket tjocka original (mer än 128 g/m 2 ) Tungt ritpapper Original med häftklamrar eller gem Om ett original är skrynkligt, veckat eller vikt ska det plattas till ordentligt så att originalet ligger direkt mot originalglaset under bearbetningen. Om korrigeringsvätska eller lim används på original ska det få torka ordentligt innan originalet placeras. Om ett original lagats med tjockt papper kan det tjocka papperets skugga också skrivas ut. Original 17

20 Före användning Maximala utskriftsområden och marginaler De maximala utskriftsområdena anges nedan. Modell Maximalt utskriftsområde Utskriftspapperets maximala format EZ590 EZ mm 425 mm 291 mm 413 mm 310 mm 432 mm Viktigt!: Marginalerna som anges i figuren krävs på originalen oavsett originalens format. Förminska originalet om det behövs för att det ska passa inom marginalerna. Placera original så att originalets ände har en marginal på minst 5 mm till vänster på originalglaset eller ADF-enheten (tillval). Material som inte bör skrivas ut Använd inte maskinen på sätt som bryter mot lagen eller upphovsrätten, även om kopiorna är för personligt bruk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Använd ditt omdöme och sunda förnuft. 18 Original

21 Före användning Original 19

22 Komma igång Funktion och namn på varje del 1) Masterkasseringslåda ( s.207) Samlar upp gammal masterfilm. 2) Matningsfackets höjnings-/sänkningsknapp ( s.34) Sänker eller höjer inmatningsfacket när papper byts eller fylls på. 3) Justeringsspak för pappersmatningstryck ( s.33) Justerar pappersmatningstrycket beroende på papperet som används. 4) Utmatningsfackets styrskenor ( s.32) Håller fast och vägleder papperet. Skjut in ledaren mot papperets sidor. 5) Pappersmatningsfack ( s.32) Fyll på papper i detta fack. 6) Justeringsratt för horisontalt utskriftsläge ( s.91) Flyttar utskriftspositionen åt vänster eller höger. 7) Originalglasets täckplatta Öppnas och stängs när originalet placeras. 8) Originalglasets täckplatta ( s.215) 9) Originalglas ( s.38, s.215) Placera originalet med rätsidan nedåt. 10) Kontrollpanel ( s.22, s.23) Tryck på knapparna för att utföra olika utskriftsuppgifter. 11) Skärm ( s.24 s.29) Visar de olika skärmbilder som behövs för olika utskriftsuppgifter. Peka på knapparna på skärmen för att utföra olika utskriftsuppgifter. 12) Automatisk dokumentmatare (tillval) Mataren rymmer cirka 50 originalark (80 g/m 2 ). Placera originalet med rätsidan nedåt. 13) ADF-enhetens originalutmatningsfack Skannade original matas ut till detta fack. 14) ADF-enhetens frigöringsspak Om ett original har fastnat, tryck på denna knapp för utmatning från ADF. 15) ADF-enhetens originalledare Flyttas och justeras efter originalets bredd i sammanhållande syfte. 20 Funktion och namn på varje del

23 Komma igång 16) Hållare för bläckpatronkåpa ( s.206) Sätt fast färgpatronkåpan. 17) Frontlucka 18) Trumma ( s.209) 19) Färgpatron ( s.205) 20) Skrivtrummans handtag ( s.209) 21) Trummans frigöringsknapp ( s.209) Lossar skrivtrumman så att den kan tas bort. 22) Räknare Räknar antalet kopior (totalräknare) och antalet tillverkade masterfilmer (masterräknare). 23) Masterframställarens handtag ( s.202) 24) Masterframställarens frigöringsknapp ( s.202) Lossar masterenheten så att den kan tas bort. 25) Masterframställare ( s.202) 26) USB-kontakt ( s.42) Anslut USB-flashm.enhet. 27) Pappersutmatningssida ( s.95) Automatisk justering så att utskrifterna samlas i en jämn hög. 28) Pappersinriktare ( s.35) Öppna pappersinriktaren genom att trycka på knappen när utskrivna sidor ska riktas in. 29) Utmatningsfackets styrskenor ( s.35) Riktar in utskrivna sidor. Ställ in den efter bredden på utskriftspapperet. 30) Pappersstopp ( s.35) Flytta för att justera efter längden på utskriftspapperets format. 31) Pappersutmatningsfack ( s.35) Utskrivna kopior matas ut till detta fack. 32) Strömbrytare ( s.32) 33) Stabilisator 34) Masterframställarens lucka ( s.202) Öppna och stäng för att montera en masterrulle. 35) Masterledare ( s.203) 36) Termiskt skrivhuvud ( s.215) 37) Masterrullehållare ( s.203) 38) Masterrulle ( s.202) Funktion och namn på varje del 21

24 Komma igång Kontrollpanel På kontrollpanelen sitter fasta knappar som t.ex. och. Den har även en stor skärm som visar olika meddelanden och funktionsknappar. I det här avsnittet presenteras maskinvaruknapparnas namn och funktioner, samt skärmbilden och dess funktioner SPEED SLOW FAST MASTER-MAKIN AUTO DENSITY MODE LIGHT DARK PRINT POSITION STA ) MODE Key (MODE-knapp) ( s.26) Används för att byta läge. 2) Skärm ( s.24 s.29) 3) Skärm för utskriftsantal Visar antal kopior, eller numeriska värden som anges för olika inställningar. 4) P-knapp ( s.127) Används för att hämta lagrade program. Knappens indikator tänds när den är på. 5) -knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 6) +-knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 7) C-knapp Nollställer numeriska värden och nollställer räkneverk. 8) Knappar för utskriftsantal (0 till 9) Används för att ange antalet kopior och andra numeriska värden för olika inställningar. 9) -knapp ( s.127, s.136) Används för att hoppa mellan funktionerna på en installationsskärm, eller för att hämta ett lagrat minne. 10) Print Speed Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftshastighet/ Indikator) ( s.88) Väljer utskriftshastighet bland fem nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda hastigheten. 11) Print Density Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftsdensitet/ Indikator) ( s.89) Väljer utskriftstäthet från fem olika nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda utskriftstätheten. 12) Vertical Print Position Adjustment Keys/ Indicator (Justeringsknappar för vertikalt utskriftsläge/indikator) ( s.90) Justerar utskriftsläget vertikalt (inom ±15 mm) när en masterfilm skapats. Indikatorn ovanför knapparna visar mängden förskjutning från mittläget. Nollställ förskjutningen genom att trycka på. 22 Kontrollpanel

25 Komma igång AST MASTER-MAKING PRINT WAKE-UP AUTO-PROCESS ARK PROOF RESET START STOP ) Start Key (Startknapp) Startar masterfilmstillverkning, utskriftsprocessen eller utför angivna uppgifter. Knappen tänds enbart när den är aktiverad. 14) Proof Key (Provknapp) ( s.92) Används för att kontrollera utskriftsresultatet, t.ex. om utskriftsläget har justerats. Gör att du kan skriva ut provkopior utan att det angivna kopieringsantalet påverkas. 15) Stop Key (Stoppknapp) Stoppar uppgiften som för tillfället utförs. Under mastertillverkningen stoppas inte maskinen förrän mastertillverkningen har avslutats. 16) Reset Key (Återställningsknapp) Återställer alla inställningar till initialvärdena. 17) WAKE-UP Key / Log out Key (WAKE-UP-knapp / Log out-knapp) ( s.37, s.43, s.46) Inaktiverar energisparläget. Använd också denna knapp vid utloggning från maskinen. 18) Auto-Process Key (Automatisk processknapp) ( s.61) Aktiverar en kontinuerlig process, från skapande av masterfilm till utskrift. Indikatorn bredvid knappen tänds när processen är aktiverad. 19) Print Key (Utskriftsknapp) Förbereder skrivaren för utskrift. 20) Master-Making Key (Masterknapp) Förbereder skrivaren för tillverkning av masterfilm. 21) Förloppspilar Visar förloppet när masterfilm skapas och under utskriftsprocessen. 1) Masterindikator 2) Stoppfält för mastertillverkning 3) Utskriftsindikator 4) Stoppfält för utskrift Redo att tillverka en masterfilm (Auto PÅ): när 1 blinkar Klar för masterframställning: när 1, 2 blinkar Redo att skriva ut: när 3, 4 blinkar Indikatorn ökar från vänster med ett streck åt gången, för att visa förloppet för aktuell mastertillverkning eller utskrift. Om en mastertillverkningsprocess eller utskrift stoppas, förblir förloppsfältet tänt i aktuellt läge. (Redo att fortsätta) Kontrollpanel 23

26 Komma igång Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg När strömmen slås på, efter att uppstartsskärmen visats en kort stund, visas initialskärmen. Strömmen PÅ Startvisning (Ex.) Startvisning inställningar Välj [Startvisning] på Administr-skärmen. Initialskärm (Ex.) Initialskärmens inställningar Du kan välja [Lägesmeny], [RISO-utskr] eller [Skanning] som initialskärm, beroende på vilket som bäst passar dina behov. Välj [Visningsprioritet] på Administr-skärmen. Läs de följande sidorna för mer information om de olika typerna av initialskärm. 24 Skärm

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer