BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren."

Transkript

1

2

3 Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar våra produkter. Riso ansvarar inte för direkta, indirekta eller efterföljande skador av något slag eller förluster eller utgifter som uppstår på grund av produktens eller de medföljande handböckernas användning. BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. är ett registrerat varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION i Japan och andra länder. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. - Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Copyright 2008 RISO KAGAKU CORPORATION 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till EZ5-serien... 7 Om användarhandboken... 7 Ikoner som används i denna handbok... 8 Före användning 10 Säkerhetsguide - Installation Installation...10 Strömanslutning...10 Säkerhetsguide - hantering och drift Driftsmiljö...11 Maskinens hantering...11 USB-flashm.enhet...11 Förbrukningsartiklar...12 Bläckhantering...12 Ansluta till en dator Anslutningsmetod...13 Programvaruinstallation...14 Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar...15 Tips för bättre pappersmatning...16 Förvaringsmiljö...16 Original Format-och viktbegränsningar...17 Maximala utskriftsområden och marginaler...18 Material som inte bör skrivas ut...18 Komma igång 20 Funktion och namn på varje del Kontrollpanel Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg...24 Grundskärmens layout...28 Grundprocess...30 Grundläggande användning 32 Förbereda för utskrift Ställa in pappersmatningsfacket och fylla på papper...32 Ställa in utmatningsfacket...35 Utskrift från ett pappersdokument eller bok Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift] [USB-jobblista] Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift]...43 Skriva ut USB-data [USB-jobblista]...46 Ändra utmatningsriktning...49 Ändra stopptid

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktioner för mastertillverkning 52 Välja bildbearbetningsläge [Bild] Välja skanningskontrast för originalet [Kontrast] Förstora/förminska original [Standardgrader] [Marginal+] [Fri] [Zoom] Förstoring och förminskning med standardgrader [Standardgrader] [Marginal+] [Autom.]...56 Förstoring/förminskning av ändrat bildförhållande [Fri]...58 Förstora och förminska med zoomfunktionen [Zoom]...59 Använda papper med anpassat format [Papper] Automatisk utskrift [Automatisk process] Bearbeta foton med punktfiltrering [Punktbeh.] Bläcksparläge [Bläckbesparing] Skriva ut flera original på ett ark [2 kopior] [Fler-ramskopiering] Originalorientering och utskriftsresultat...66 Marginal...69 Utskriftspapperets orientering...69 Multikop.intervall kopior Funktion...70 Funktion för Flera upp-utskrift...72 Funktion för Flerramsbiljetter...74 Utskrift från inbundna dokument [Bokskugga] Beskära originalets övre marginal och skriva ut [Toppmarginal] Justera masterfilmens sidomarginaler [Sidmarginal] Kontrollera utskriftsbilden innan en masterfilm tillverkas [Förhandsvisning] Tillgängliga funktioner i förhandsvisning...84 Funktion för förhandsvisning...84 Tillverka en masterfilm som utnyttjar det maximala utskriftsområdet [Max. skan.] Utskriftsfunktioner 88 Ändra utskriftshastigheten [Print Speed Adjustment (Utskriftshastighetsjustering)] Justera utskriftsdensiteten [Print Density Adjustment (Justering av utskriftsdensitet)] Justera utskriftsläget [Print Position Adjustment (Utskriftslägesjustering)]...90 Vertikal justering (upp/ned)...90 Horisontell (Vänster/Höger) Justering...91 Utskrift av provkopior [Prov] Förlänga torktiden [Intervall] Pappersmatning/Inställningar för specialpapper och utskriftstyper [Vingstyrd utm] [Särskilt papper-k.] Ställa in Vingstyrd utm [Vingstyrd utm]...96 Hämta inställningar från Parameterlista...97 Spara inställningar i parameterlistan...99 Göra ändringar på Särskilt papper-k. Inställning Radera Särskilt papper-k. Inställningar

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avancerade funktioner 104 Ställa in Användarhantering [Användarhantering] Välja identifikationssystemet Ställa in Hanteringsnivå Registrering av administratör/användare Ändra administratörens/användarregistrering Rensa användarregistreringen Ändra namn på grupper Tömma alla användarräknare Skydda konfidentiella dokument [Konfident.] Automatisk sortering i grupper [Program] Inställningar för programmerad utskrift Hämta ett program Spara program Döpa om ett program Rensa program Göra ändringar i lagrade program Använda jobbminnesfunktioner [Jobbminne] Lagra jobbminne Döpa om ett jobbminne Hämta ett jobbminne och skriva ut Rensa jobbminne Förlänga reservationsperioden [Reservation] Infärgning [Infärgning] Återgivning av masterfilmen [Sidförnya] [Autom. sidförnying] Använda sidförnying Använda Autom. sidförnying Prov och utskrift (med tillvalet ADF-enhet monterat) [ADF-halvautomatisk] Visa användarstatus [Räkneverksindiker.] Rotera originalet 180 grader för att tillverka en masterfilm [Rotera] Kontrollera användarräknare [ID-räknarrapport] Mata ut räknarrapporten Ställa in Månadsvis påminnelse Anpassa området för direktåtkomst [Min snabbåtkomst] Ändra standardinställningar [Administr] Konfigureringsbara funktioner Anpassa standardinställningarna Ställa in Område för direktåtkomst och Favorit Flik [Direkt åtkomst reg] [Favorit-registr] Registrera ett anpassat pappersformat [Special.papperdata] Mata in format och ändra namn Rensa ett anpassat pappersformat Mastersäkerhet efter utskrift Förhindra att masterfilmer läcker ut efter att ha skapats eller kasserats [Skydda]

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagra originaldata och använd metod 182 Konvertera pappersoriginal till lagrad data (Skanningsläge) Skanna ett original Inställning av datainformation Ange lagrad storlek Hämta lagrad data och skriva ut [Lagerminne] [USB-jobblista] Hämta lagrad data Använda skärmen lagerinhämtning /USB-jobblista Skärmen för inhämtning Ändra dataordningen Överlägg av lagrad data på ett utskriftsjobb [Överlägg] Kopiera/flytta lagrad data Byta förbrukningsartiklar 200 Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar Byta masterrulle Byta färgpatron Tömma masterkasseringslådan Byta skrivtrumma (färgbyte) Ta bort skrivtrumman Montera skrivtrumman Kassering av använda förbrukningsartiklar Underhåll 214 Rengöring Termiskt skrivhuvud Originalglas och originalglasets täckplatta ADF-enhetens skannerglas och vita platta (tillval) Tryckvals Utsidan

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Felsökning 218 När ett meddelande visas Felmeddelandets layout Layout för poppuppmeddelanden Informationsskärm för förbrukningsartiklar Felsökning Bilaga 244 Extra tillbehör Specifikationer Sakregister

9 Välkommen till EZ5-serien Tack för att du har köpt denna skrivare. EZ5-serien är en digital dupliceringsapparat med LCD-skärm. Den har en lättanvänd pekskärm som endast visar de relevanta knapparna för den aktuella uppgiften. Med ett interaktivt hjälpsystem kan avancerade skrivarinställningar konfigureras på ett lätt sätt. Denna handbok visar grundläggande och avancerad användning av maskinen med hjälp av olika funktioner. Den innehåller även försiktighetsmeddelanden, information om användning och byte av förbrukningsartiklar samt felsökningstips. Läs denna handbok noga innan du använder maskinen. Använd den när som helst vid behov av fler tips och idéer. Om användarhandboken Följande fyra användarhandböcker medföljer denna maskin. Handbok för RISO EZ590/570 (denna handbok) I denna handbok förklaras maskinens hantering via olika funktioner och praktiska tips. Den innehåller även varningsmeddelanden, information om förvaring och byte av förbrukningsartiklar, samt felsökningsrutiner. Handbok för RISO-redigeraren I denna handbok förklaras funktionerna i RISO-redigeraren. Handbok för RISO skrivardrivrutin (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras förfarandet vid utskrift från en dator. RISO Utility Software User s Guide (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras hur programmen i RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER används. Välkommen till EZ5-serien 7

10 Ikoner som används i denna handbok Följande ikoner används i denna handbok. Symboler Följande ikoner används i hela dokumentet. AVARNING: BFörsiktighet: Viktigt!: Tips: Att bortse från denna varning kan orsaka dödsfall eller allvarliga olyckor. Att bortse från detta försiktighetsmeddelande kan orsaka personskador eller skador på egendom. Betecknar något som kräver speciell uppmärksamhet eller som är förbjudet. Läs noga och följ anvisningarna. Ger användbar information. Ger dig tips som underlättar användningen. Hänvisar till en sida. [ ] Betecknar en knapp eller funktion på LCD-skärmen. Visar vilken knapp du ska peka på på LCD-skärmen. Betecknar originaldokumentet. Betecknar utskrivna kopior. 8 Ikoner som används i denna handbok

11 Beteckningssystem för driftsinstruktioner och funktionsbeskrivningar Följande system används för att förklara drift och funktioner. 1) Kapitlets titel 2) Driftsprocedur Driftsprocedurerna beskrivs i steg. Följ dessa steg. 3) Skärm Visar skärmbilden för varje steg. Om innehållet och illustrationerna i denna handbok Illustrationerna i detta dokument visar i de flesta fall EZ570A-modellen. Skärmbilderna visas som om de är aktiverade. Det kan hända att vissa knappar som visas i denna handbok inte är tillgängliga som standardinställning, eller när tillvalen inte är installerade. Den automatiska dokumentmataren AF-VI:II benämns ADF-enhet (tillval). Ikoner som används i denna handbok 9

12 Före användning Säkerhetsguide - Installation Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen installeras. Läs det här avsnittet innan maskinen installeras. Återförsäljaren kan hjälpa dig att utse en lämplig installationsplats när maskinen levereras. Installation AVARNING: Placera maskinen på stället för modellen eller på en plan och stabil yta (maximalt 10 mm skillnad tillåts). Skador kan inträffa om maskinen tippar. Installera maskinen på en välventilerad plats. Annars kan allvarliga hälsoproblem uppstå. BFörsiktighet: Installera maskinen i närheten av vägguttaget, undvik att använda en förlängningssladd mellan maskinen och vägguttaget. Om en förlängningssladd måste användas bör den inte vara längre än 5 m. Se till att det finns minst 10 cm eller mer fritt utrymme bakom maskinen så att kontakten kan dras ut ur vägguttaget i händelse av tekniska problem. Håll maskinen borta från dammiga platser. Annars kan det leda till brand. Viktigt!: Undvik att installera maskinen på platserna som anges nedan. Om den här säkerhetsåtgärden inte följs kan det leda till maskinfel. Platser som utsätts för direkt solljus, t.ex. i närheten av fönster (dra för gardinerna i fönster som kan utsätta maskinen för direkt solljus) Platser som kan utsättas för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt kalla och torra platser Uppvärmda platser Platser som direkt utsätts för kall luft, het luft eller utstrålande värme Strömanslutning AVARNING: Överbelasta inte vägguttaget eller förlängningssladden, skada inte heller nätsladden genom att placera tunga föremål på den, dra i den eller böja den. Det kan leda till brand eller elstötar. Håll i själva kontakten när den dras ut ur vägguttaget, inte i nätsladden. Det kan skada sladden och leda till brand eller elstötar. Sätt inte in eller dra ut nätsladden med blöta händer. Det kan leda till elstötar. BFörsiktighet: Dra ut nätsladden ur vägguttaget några gånger per år och rengör kontaktens stift och omgivande områden. Damm som samlas på sådana platser kan leda till brand. Viktigt!: Se till att det inte finns lösa anslutningar mellan nätsladden och kontakten. Anslut nätsladden ordentligt till ett närliggande vägguttag. Stäng alltid av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort. Rör inte strömbrytaren på den övre delen av nätsladdsanslutningen. Om du av misstag ändrar strömbrytaren kan det uppstå skador. 10 Säkerhetsguide - Installation

13 Före användning Säkerhetsguide - hantering och drift Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen hanteras. Läs det här avsnittet innan maskinen används. Driftsmiljö Viktigt!: Använd maskinen under följande driftsförhållanden. Temperaturområde: 15 C till 30 C Luftfuktighetsområde: 40% till 70% (icke-kondenserande) Maskinens hantering AVARNING: Placera inte vattenbehållare eller metallföremål på maskinen. Brand eller elstötar kan uppstå om vätska eller metallföremål tränger in i maskinen. För inte in metallföremål eller antändbara substanser genom maskinens öppningar. Det kan leda till brand eller elstötar. Ta inte bort maskinens luckor. Blottade interna delar kan leda till elstötar. Demontera inte maskinen eller försök bygga om den. Det kan leda till brand eller elstötar. Om maskinen avger överdrivet mycket värme, rök eller dåliga lukter ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Om någonting trillar in i maskinen ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Stick aldrig in händer eller fingrar i maskinens öppningar när den används. Håll lösa kläder och långt hår borta från de rörliga delarna så att de inte fastnar. Placera inte tunga föremål på maskinen. Föremål kan trilla ned och orsaka personskador. Kontakta en servicetekniker innan maskinen flyttas. BFörsiktighet: Öppna inte några luckor eller flytta maskinen när den används. Dra ut nätsladden om maskinen inte kommer att användas på en längre tid. Maskinen har precisions- och drivdelar inuti. Hantera inte maskinen på andra sätt än de som anges i den här handboken. Stöt inte till maskinen. Viktigt!: Dra inte ut nätsladden eller stäng av maskinen när den används. Öppna och stäng maskinens luckor försiktigt. USB-flashm.enhet Viktigt!: Använd ett USB-flashm.enhet för att lagra stora datavolymer. Maskinen fungerar inte som önskat med alla typer av USB-flashm.enhet som används. Vid anslutning och borttagning av ett USB-flashm.enhet, följ det rätta förfaringssättet. Vi kan inte garantera skydd mot förlust av lagrad data på ett USB-flashm.enhet som orsakas av katastrofer eller oförutsedda händelser. Vi rekommenderar att du använder datorn för att göra säkerhetskopior av viktiga dokument. Säkerhetsguide - hantering och drift 11

14 Före användning Förbrukningsartiklar Viktigt!: Vi rekommenderar att produkterna som specificeras av RISO används för bläck och masterrullar. Förvara förbrukningsartiklar som bläck och masterrullar på rätt sätt. Förvara inte förbrukningsartiklar på följande platser: Platser som utsätts för direkt solljus eller ljusa platser i närheten av fönster (Dra för gardinerna om det inte finns något annat alternativ.) Platser som utsätts för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt mycket kalla och torra platser Bläckhantering BFörsiktighet: Spola ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får bläck i ögonen. Kontakta en läkare om irritationen kvarstår. Tvätta området noga med tvål om du får bläck på huden. Tillhandahåll god ventilation under utskrift. Kontakta en läkare om du känner obehag när maskinen används. Använd bara bläck för utskriftsändamål. Förvara bläck utom räckhåll för barn. 12 Säkerhetsguide - hantering och drift

15 Före användning Ansluta till en dator Du kan sända data direkt från en ansluten dator till maskinen, som ett original för utskrift. Eftersom digitala data används för att skapa en masterfilm blir de färdiga utskrifterna utmärkta. Anslutningsmetod Viktigt!: Innan du gör USB-anslutningarna, slå på både maskinen och datorn, och vänta tills initialskärmen visas. Stäng av både maskinen och datorn innan Ethernetanslutningarna görs. Den maximalt tillåtna spänningen för USB-kontaktens in- och uteffekt är 5 V. Direktanslutning till Windowsdator Kabel: USB -kabel 3 m höghastighets-usb Ansluta till en dator 13

16 Före användning Nätverksanslutningar Kabel: Ethernetkabel Skärmad kabel med stöd för 10BASE-T eller 100BASE-TX RISO Network Card (tillval) krävs. Programvaruinstallation Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via USB-kabel måste RISO skrivardrivrutin installeras. Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via nätverk måste både RISO skrivardrivrutin och RISO Network Card installeras. Läs handboken för skrivardrivrutinen och handboken för RISO Network Card för installationsanvisningar. RISO Network Card är ett tillval. Följande program medföljer maskinen: RISO Skrivardrivrutin RISO Utility Software Med skrivaren medföljer även programmen RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER. RISO USB PRINT MANAGER Program som hanterar originaldata som sparats på USB-flashm.enhet i datorn. RISO COPY COUNT VIEWER Program som hanterar räknare (antal utskrifter, masters, etc.) som sänts till ett USB-flashm.enhet på datorn. 14 Ansluta till en dator

17 Före användning Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar Tabellen visar specifikationerna för det papper som kan användas vid utskrift. Utskriftspapper som kan användas Format Vikt 100 mm 148 mm till 310 mm 432* mm 46 g/m 2 till 210 g/m 2 *Maskinen kan skriva ut (mata ut) papper upp till 555 mm långa genom att ställa in Special.papperdata. s.174, s.176 Viktigt!: Även om papper med ett format och en vikt som maskinen har stöd för används, kan det hända att det inte passerar genom maskinen på grund av t.ex. papperskvalitet, omgivande förhållanden eller lagringsförhållanden. Tänk på det när maskinen används. Kontakta återförsäljaren för mer information. Använd inte papperstyperna nedan, de kan göra att papperet fastnar eller matas fel: Mycket tunt papper (mindre än 46 g/m 2 ) Mycket tjockt eller tungt papper (större än 210 g/m 2 ) Skrynkligt, veckat, vikt eller rivet papper Kemiskt behandlat eller belagt papper (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Papper med vidhäftande områden eller hål (t.ex. kuvert och etikettpapper) Papper med horisontal fiberriktning kan orsaka problem med pappersmatningen. Använd papper med vertikal fiberriktning. RISO garanterar inte att papper som inte uppfyller specifikationerna ovan kan passera genom maskinen och användas för utskrift. Pappersrekommendationer 15

18 Före användning Tips för bättre pappersmatning Följ anvisningarna nedan för att förhindra att papper fastnar eller matas fel: Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på NORMAL ( ) när standardpapper eller lätt papper används. Öppna sedan de fyra pappersinriktarna. s.33, s.35 När du använder tjockt papper (t.ex. vykort), ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ), och öppna de två inre pappersinriktarna. s.33, s.35 Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ) när glatt papper används. s.33 Ställ in matningsfackets pappersledare, utmatningsfackets pappersledare och pappersstoppen efter papperets format. s.32, s.35 Använd platt papper utan veck. Om krusigt papper måste användas ska papperet placeras med den inre veckade delen är riktad nedåt. Papper kan fastna på skrivtrumman om originalets övre marginal är för liten eller om en stor mängd bläck finns på originalets övre del. Åtgärda problemet genom att sänka utskriftsläget så att den övre marginalen blir större eller vänd på originalet så att den undre delen matas in först. Starta sedan om utskriften från början. Förvaringsmiljö Förvara utskriftspapper på en plan yta på en torr plats. Om papperet förvaras på fuktiga platser kan det leda till pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet. När du tagit ut tillräckligt utskriftspapper ska resten förvaras i förpackningen i en fukttålig låda. Vi rekommenderar att silicagel placeras i förvaringslådan. 16 Pappersrekommendationer

19 Före användning Original Format-och viktbegränsningar Originalen nedan kan användas. Använda originalglaset Använda ADF-enheten (tillval) Storlek Vikt Format Vikt 50 mm 90 mm till 310 mm 432 mm Max. 10kg 100 mm 148 mm till 310 mm 432 mm 50 g/m 2 till 128 g/m 2 Original skannas i enlighet med formatet på papperet som placeras i pappersmatningsfacket när masterfilm skapas och matningsfackets pappersledare avgör bredden. När det placerade papperet är mindre än originalet kommer bara en del av originalet att skannas. När det placerade papperet är större än originalet kan t.ex. smuts på glaset eller originalets skugga leda till att ytan som överstiger originalet ser smutsig ut. Originalglaset kan användas för inbundna original. Du kan automatiskt mata in upp till 50 original när du använder ADF-enheten (tillval). (När original på 80 g/m 2 eller mindre används). Använd originalglaset när originalen nedan skrivs ut: Lagade eller slitna original Skrynkliga, veckade, vikta eller rivna original Transparenta original (t.ex. kalkerpapper och OH-film) Kemiskt behandlade original (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Original med korrigeringsvätska eller lim Mycket tunna original (mindre än 50 g/m 2 ) Mycket tjocka original (mer än 128 g/m 2 ) Tungt ritpapper Original med häftklamrar eller gem Om ett original är skrynkligt, veckat eller vikt ska det plattas till ordentligt så att originalet ligger direkt mot originalglaset under bearbetningen. Om korrigeringsvätska eller lim används på original ska det få torka ordentligt innan originalet placeras. Om ett original lagats med tjockt papper kan det tjocka papperets skugga också skrivas ut. Original 17

20 Före användning Maximala utskriftsområden och marginaler De maximala utskriftsområdena anges nedan. Modell Maximalt utskriftsområde Utskriftspapperets maximala format EZ590 EZ mm 425 mm 291 mm 413 mm 310 mm 432 mm Viktigt!: Marginalerna som anges i figuren krävs på originalen oavsett originalens format. Förminska originalet om det behövs för att det ska passa inom marginalerna. Placera original så att originalets ände har en marginal på minst 5 mm till vänster på originalglaset eller ADF-enheten (tillval). Material som inte bör skrivas ut Använd inte maskinen på sätt som bryter mot lagen eller upphovsrätten, även om kopiorna är för personligt bruk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Använd ditt omdöme och sunda förnuft. 18 Original

21 Före användning Original 19

22 Komma igång Funktion och namn på varje del 1) Masterkasseringslåda ( s.207) Samlar upp gammal masterfilm. 2) Matningsfackets höjnings-/sänkningsknapp ( s.34) Sänker eller höjer inmatningsfacket när papper byts eller fylls på. 3) Justeringsspak för pappersmatningstryck ( s.33) Justerar pappersmatningstrycket beroende på papperet som används. 4) Utmatningsfackets styrskenor ( s.32) Håller fast och vägleder papperet. Skjut in ledaren mot papperets sidor. 5) Pappersmatningsfack ( s.32) Fyll på papper i detta fack. 6) Justeringsratt för horisontalt utskriftsläge ( s.91) Flyttar utskriftspositionen åt vänster eller höger. 7) Originalglasets täckplatta Öppnas och stängs när originalet placeras. 8) Originalglasets täckplatta ( s.215) 9) Originalglas ( s.38, s.215) Placera originalet med rätsidan nedåt. 10) Kontrollpanel ( s.22, s.23) Tryck på knapparna för att utföra olika utskriftsuppgifter. 11) Skärm ( s.24 s.29) Visar de olika skärmbilder som behövs för olika utskriftsuppgifter. Peka på knapparna på skärmen för att utföra olika utskriftsuppgifter. 12) Automatisk dokumentmatare (tillval) Mataren rymmer cirka 50 originalark (80 g/m 2 ). Placera originalet med rätsidan nedåt. 13) ADF-enhetens originalutmatningsfack Skannade original matas ut till detta fack. 14) ADF-enhetens frigöringsspak Om ett original har fastnat, tryck på denna knapp för utmatning från ADF. 15) ADF-enhetens originalledare Flyttas och justeras efter originalets bredd i sammanhållande syfte. 20 Funktion och namn på varje del

23 Komma igång 16) Hållare för bläckpatronkåpa ( s.206) Sätt fast färgpatronkåpan. 17) Frontlucka 18) Trumma ( s.209) 19) Färgpatron ( s.205) 20) Skrivtrummans handtag ( s.209) 21) Trummans frigöringsknapp ( s.209) Lossar skrivtrumman så att den kan tas bort. 22) Räknare Räknar antalet kopior (totalräknare) och antalet tillverkade masterfilmer (masterräknare). 23) Masterframställarens handtag ( s.202) 24) Masterframställarens frigöringsknapp ( s.202) Lossar masterenheten så att den kan tas bort. 25) Masterframställare ( s.202) 26) USB-kontakt ( s.42) Anslut USB-flashm.enhet. 27) Pappersutmatningssida ( s.95) Automatisk justering så att utskrifterna samlas i en jämn hög. 28) Pappersinriktare ( s.35) Öppna pappersinriktaren genom att trycka på knappen när utskrivna sidor ska riktas in. 29) Utmatningsfackets styrskenor ( s.35) Riktar in utskrivna sidor. Ställ in den efter bredden på utskriftspapperet. 30) Pappersstopp ( s.35) Flytta för att justera efter längden på utskriftspapperets format. 31) Pappersutmatningsfack ( s.35) Utskrivna kopior matas ut till detta fack. 32) Strömbrytare ( s.32) 33) Stabilisator 34) Masterframställarens lucka ( s.202) Öppna och stäng för att montera en masterrulle. 35) Masterledare ( s.203) 36) Termiskt skrivhuvud ( s.215) 37) Masterrullehållare ( s.203) 38) Masterrulle ( s.202) Funktion och namn på varje del 21

24 Komma igång Kontrollpanel På kontrollpanelen sitter fasta knappar som t.ex. och. Den har även en stor skärm som visar olika meddelanden och funktionsknappar. I det här avsnittet presenteras maskinvaruknapparnas namn och funktioner, samt skärmbilden och dess funktioner SPEED SLOW FAST MASTER-MAKIN AUTO DENSITY MODE LIGHT DARK PRINT POSITION STA ) MODE Key (MODE-knapp) ( s.26) Används för att byta läge. 2) Skärm ( s.24 s.29) 3) Skärm för utskriftsantal Visar antal kopior, eller numeriska värden som anges för olika inställningar. 4) P-knapp ( s.127) Används för att hämta lagrade program. Knappens indikator tänds när den är på. 5) -knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 6) +-knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 7) C-knapp Nollställer numeriska värden och nollställer räkneverk. 8) Knappar för utskriftsantal (0 till 9) Används för att ange antalet kopior och andra numeriska värden för olika inställningar. 9) -knapp ( s.127, s.136) Används för att hoppa mellan funktionerna på en installationsskärm, eller för att hämta ett lagrat minne. 10) Print Speed Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftshastighet/ Indikator) ( s.88) Väljer utskriftshastighet bland fem nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda hastigheten. 11) Print Density Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftsdensitet/ Indikator) ( s.89) Väljer utskriftstäthet från fem olika nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda utskriftstätheten. 12) Vertical Print Position Adjustment Keys/ Indicator (Justeringsknappar för vertikalt utskriftsläge/indikator) ( s.90) Justerar utskriftsläget vertikalt (inom ±15 mm) när en masterfilm skapats. Indikatorn ovanför knapparna visar mängden förskjutning från mittläget. Nollställ förskjutningen genom att trycka på. 22 Kontrollpanel

25 Komma igång AST MASTER-MAKING PRINT WAKE-UP AUTO-PROCESS ARK PROOF RESET START STOP ) Start Key (Startknapp) Startar masterfilmstillverkning, utskriftsprocessen eller utför angivna uppgifter. Knappen tänds enbart när den är aktiverad. 14) Proof Key (Provknapp) ( s.92) Används för att kontrollera utskriftsresultatet, t.ex. om utskriftsläget har justerats. Gör att du kan skriva ut provkopior utan att det angivna kopieringsantalet påverkas. 15) Stop Key (Stoppknapp) Stoppar uppgiften som för tillfället utförs. Under mastertillverkningen stoppas inte maskinen förrän mastertillverkningen har avslutats. 16) Reset Key (Återställningsknapp) Återställer alla inställningar till initialvärdena. 17) WAKE-UP Key / Log out Key (WAKE-UP-knapp / Log out-knapp) ( s.37, s.43, s.46) Inaktiverar energisparläget. Använd också denna knapp vid utloggning från maskinen. 18) Auto-Process Key (Automatisk processknapp) ( s.61) Aktiverar en kontinuerlig process, från skapande av masterfilm till utskrift. Indikatorn bredvid knappen tänds när processen är aktiverad. 19) Print Key (Utskriftsknapp) Förbereder skrivaren för utskrift. 20) Master-Making Key (Masterknapp) Förbereder skrivaren för tillverkning av masterfilm. 21) Förloppspilar Visar förloppet när masterfilm skapas och under utskriftsprocessen. 1) Masterindikator 2) Stoppfält för mastertillverkning 3) Utskriftsindikator 4) Stoppfält för utskrift Redo att tillverka en masterfilm (Auto PÅ): när 1 blinkar Klar för masterframställning: när 1, 2 blinkar Redo att skriva ut: när 3, 4 blinkar Indikatorn ökar från vänster med ett streck åt gången, för att visa förloppet för aktuell mastertillverkning eller utskrift. Om en mastertillverkningsprocess eller utskrift stoppas, förblir förloppsfältet tänt i aktuellt läge. (Redo att fortsätta) Kontrollpanel 23

26 Komma igång Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg När strömmen slås på, efter att uppstartsskärmen visats en kort stund, visas initialskärmen. Strömmen PÅ Startvisning (Ex.) Startvisning inställningar Välj [Startvisning] på Administr-skärmen. Initialskärm (Ex.) Initialskärmens inställningar Du kan välja [Lägesmeny], [RISO-utskr] eller [Skanning] som initialskärm, beroende på vilket som bäst passar dina behov. Välj [Visningsprioritet] på Administr-skärmen. Läs de följande sidorna för mer information om de olika typerna av initialskärm. 24 Skärm

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Funktioner för masterframställning

Funktioner för masterframställning Funktioner för masterframställning Välja bildbehandlingsläge [Sida] För att skapa en master som bäst passar originaldokumentet ska du välja lämpligt läge beroende på om originalet bara innehåller text

Läs mer

Ställa in Månadsvis påminnelse

Ställa in Månadsvis påminnelse Avancerade funktioner Ställa in Månadsvis påminnelse 1 Peka på [Funktioner] på grundskärmen för varje läge. 4 Peka på eller för att ställa in påminnelsedatum. 2 Peka på [ID-räknarrapport]. Om [Datum] är

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Använda en länkad skrivare (säljs separat)

Använda en länkad skrivare (säljs separat) Använda en länkad skrivare (säljs separat) Utskriftsfunktioner för användning av länkade skrivare Maskinen kan anslutas till länkade skrivare för mer ekonomisk utskriftsanvändning. Viktigt!: Tillvalet

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

BFörsiktighet: Läs avsnittet Säkerhetsguide i handboken till RISO-skrivaren innan du använder maskinen.

BFörsiktighet: Läs avsnittet Säkerhetsguide i handboken till RISO-skrivaren innan du använder maskinen. Inledning Tack för att du använder Riso-redigeraren. Med denna redigerare kan du skapa ett redigeringsområde, ange hur du vill redigera området, samt utföra ett antal redigeringsalternativ. Läs denna handbok

Läs mer

Lagring och skanningsläge (tillval)

Lagring och skanningsläge (tillval) Lagring och skanningsläge (tillval) Om lagring Lagring är en funktion som gör det möjligt att spara originaldata i minnet. Lagerminnet är tillgängligt när dokumentlagringskortet DM-128CF är anslutet. Du

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Så här kopierar du. Förberedelser. Skanning. Mer information

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Så här kopierar du. Förberedelser. Skanning. Mer information ." Xerox WorkCentre /0// Så här kopierar du. Placera dokumenten i dokumentmatarens inmatningsfack med. Tryck på Återställ allt för att ta bort eventuella föregående 88 99. Tryck på knappen Tjänster Hem

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sida 4-59 "Fel och varningar" på sida 4-60 På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49

Det här avsnittet omfattar: Skriva ut på fotopapper för hög upplösning på sidan 2-41 Skriva ut på väderbeständigt papper på sidan 2-49 Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49 Skriva ut på fotopapper för hög upplösning Phaser

Läs mer

Swedish MY094. Snabb guide

Swedish MY094. Snabb guide Swedish MY094 Snabb guide Ställa in myreader A Tryck och håll inne knappen. Lyft handtaget, släpp knappen, lyft tills apparaten låser sig i uppfällt läge B Tryck och håll inne knappen. C Tryck här för

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Grundläggande skrivarfunktioner

Grundläggande skrivarfunktioner Sida 1 av 44 Grundläggande skrivarfunktioner Lämpligt papper Föreskrifter för papper Utskriftsområde Fylla på och mata ut papper Fylla på papper i papperslådan Fylla på papper med anpassad storlek Fylla

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 4. Inloggning och utloggning på maskin

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer