BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren."

Transkript

1

2

3 Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar våra produkter. Riso ansvarar inte för direkta, indirekta eller efterföljande skador av något slag eller förluster eller utgifter som uppstår på grund av produktens eller de medföljande handböckernas användning. BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. är ett registrerat varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION i Japan och andra länder. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. är ett varumärke som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION. - Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Copyright 2008 RISO KAGAKU CORPORATION 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till EZ5-serien... 7 Om användarhandboken... 7 Ikoner som används i denna handbok... 8 Före användning 10 Säkerhetsguide - Installation Installation...10 Strömanslutning...10 Säkerhetsguide - hantering och drift Driftsmiljö...11 Maskinens hantering...11 USB-flashm.enhet...11 Förbrukningsartiklar...12 Bläckhantering...12 Ansluta till en dator Anslutningsmetod...13 Programvaruinstallation...14 Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar...15 Tips för bättre pappersmatning...16 Förvaringsmiljö...16 Original Format-och viktbegränsningar...17 Maximala utskriftsområden och marginaler...18 Material som inte bör skrivas ut...18 Komma igång 20 Funktion och namn på varje del Kontrollpanel Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg...24 Grundskärmens layout...28 Grundprocess...30 Grundläggande användning 32 Förbereda för utskrift Ställa in pappersmatningsfacket och fylla på papper...32 Ställa in utmatningsfacket...35 Utskrift från ett pappersdokument eller bok Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift] [USB-jobblista] Utskrift från datorgenererad data [Direktutskrift]...43 Skriva ut USB-data [USB-jobblista]...46 Ändra utmatningsriktning...49 Ändra stopptid

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktioner för mastertillverkning 52 Välja bildbearbetningsläge [Bild] Välja skanningskontrast för originalet [Kontrast] Förstora/förminska original [Standardgrader] [Marginal+] [Fri] [Zoom] Förstoring och förminskning med standardgrader [Standardgrader] [Marginal+] [Autom.]...56 Förstoring/förminskning av ändrat bildförhållande [Fri]...58 Förstora och förminska med zoomfunktionen [Zoom]...59 Använda papper med anpassat format [Papper] Automatisk utskrift [Automatisk process] Bearbeta foton med punktfiltrering [Punktbeh.] Bläcksparläge [Bläckbesparing] Skriva ut flera original på ett ark [2 kopior] [Fler-ramskopiering] Originalorientering och utskriftsresultat...66 Marginal...69 Utskriftspapperets orientering...69 Multikop.intervall kopior Funktion...70 Funktion för Flera upp-utskrift...72 Funktion för Flerramsbiljetter...74 Utskrift från inbundna dokument [Bokskugga] Beskära originalets övre marginal och skriva ut [Toppmarginal] Justera masterfilmens sidomarginaler [Sidmarginal] Kontrollera utskriftsbilden innan en masterfilm tillverkas [Förhandsvisning] Tillgängliga funktioner i förhandsvisning...84 Funktion för förhandsvisning...84 Tillverka en masterfilm som utnyttjar det maximala utskriftsområdet [Max. skan.] Utskriftsfunktioner 88 Ändra utskriftshastigheten [Print Speed Adjustment (Utskriftshastighetsjustering)] Justera utskriftsdensiteten [Print Density Adjustment (Justering av utskriftsdensitet)] Justera utskriftsläget [Print Position Adjustment (Utskriftslägesjustering)]...90 Vertikal justering (upp/ned)...90 Horisontell (Vänster/Höger) Justering...91 Utskrift av provkopior [Prov] Förlänga torktiden [Intervall] Pappersmatning/Inställningar för specialpapper och utskriftstyper [Vingstyrd utm] [Särskilt papper-k.] Ställa in Vingstyrd utm [Vingstyrd utm]...96 Hämta inställningar från Parameterlista...97 Spara inställningar i parameterlistan...99 Göra ändringar på Särskilt papper-k. Inställning Radera Särskilt papper-k. Inställningar

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avancerade funktioner 104 Ställa in Användarhantering [Användarhantering] Välja identifikationssystemet Ställa in Hanteringsnivå Registrering av administratör/användare Ändra administratörens/användarregistrering Rensa användarregistreringen Ändra namn på grupper Tömma alla användarräknare Skydda konfidentiella dokument [Konfident.] Automatisk sortering i grupper [Program] Inställningar för programmerad utskrift Hämta ett program Spara program Döpa om ett program Rensa program Göra ändringar i lagrade program Använda jobbminnesfunktioner [Jobbminne] Lagra jobbminne Döpa om ett jobbminne Hämta ett jobbminne och skriva ut Rensa jobbminne Förlänga reservationsperioden [Reservation] Infärgning [Infärgning] Återgivning av masterfilmen [Sidförnya] [Autom. sidförnying] Använda sidförnying Använda Autom. sidförnying Prov och utskrift (med tillvalet ADF-enhet monterat) [ADF-halvautomatisk] Visa användarstatus [Räkneverksindiker.] Rotera originalet 180 grader för att tillverka en masterfilm [Rotera] Kontrollera användarräknare [ID-räknarrapport] Mata ut räknarrapporten Ställa in Månadsvis påminnelse Anpassa området för direktåtkomst [Min snabbåtkomst] Ändra standardinställningar [Administr] Konfigureringsbara funktioner Anpassa standardinställningarna Ställa in Område för direktåtkomst och Favorit Flik [Direkt åtkomst reg] [Favorit-registr] Registrera ett anpassat pappersformat [Special.papperdata] Mata in format och ändra namn Rensa ett anpassat pappersformat Mastersäkerhet efter utskrift Förhindra att masterfilmer läcker ut efter att ha skapats eller kasserats [Skydda]

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagra originaldata och använd metod 182 Konvertera pappersoriginal till lagrad data (Skanningsläge) Skanna ett original Inställning av datainformation Ange lagrad storlek Hämta lagrad data och skriva ut [Lagerminne] [USB-jobblista] Hämta lagrad data Använda skärmen lagerinhämtning /USB-jobblista Skärmen för inhämtning Ändra dataordningen Överlägg av lagrad data på ett utskriftsjobb [Överlägg] Kopiera/flytta lagrad data Byta förbrukningsartiklar 200 Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar Byta masterrulle Byta färgpatron Tömma masterkasseringslådan Byta skrivtrumma (färgbyte) Ta bort skrivtrumman Montera skrivtrumman Kassering av använda förbrukningsartiklar Underhåll 214 Rengöring Termiskt skrivhuvud Originalglas och originalglasets täckplatta ADF-enhetens skannerglas och vita platta (tillval) Tryckvals Utsidan

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Felsökning 218 När ett meddelande visas Felmeddelandets layout Layout för poppuppmeddelanden Informationsskärm för förbrukningsartiklar Felsökning Bilaga 244 Extra tillbehör Specifikationer Sakregister

9 Välkommen till EZ5-serien Tack för att du har köpt denna skrivare. EZ5-serien är en digital dupliceringsapparat med LCD-skärm. Den har en lättanvänd pekskärm som endast visar de relevanta knapparna för den aktuella uppgiften. Med ett interaktivt hjälpsystem kan avancerade skrivarinställningar konfigureras på ett lätt sätt. Denna handbok visar grundläggande och avancerad användning av maskinen med hjälp av olika funktioner. Den innehåller även försiktighetsmeddelanden, information om användning och byte av förbrukningsartiklar samt felsökningstips. Läs denna handbok noga innan du använder maskinen. Använd den när som helst vid behov av fler tips och idéer. Om användarhandboken Följande fyra användarhandböcker medföljer denna maskin. Handbok för RISO EZ590/570 (denna handbok) I denna handbok förklaras maskinens hantering via olika funktioner och praktiska tips. Den innehåller även varningsmeddelanden, information om förvaring och byte av förbrukningsartiklar, samt felsökningsrutiner. Handbok för RISO-redigeraren I denna handbok förklaras funktionerna i RISO-redigeraren. Handbok för RISO skrivardrivrutin (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras förfarandet vid utskrift från en dator. RISO Utility Software User s Guide (finns som en PDF-fil på den medföljande CDskivan) I denna handbok förklaras hur programmen i RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER används. Välkommen till EZ5-serien 7

10 Ikoner som används i denna handbok Följande ikoner används i denna handbok. Symboler Följande ikoner används i hela dokumentet. AVARNING: BFörsiktighet: Viktigt!: Tips: Att bortse från denna varning kan orsaka dödsfall eller allvarliga olyckor. Att bortse från detta försiktighetsmeddelande kan orsaka personskador eller skador på egendom. Betecknar något som kräver speciell uppmärksamhet eller som är förbjudet. Läs noga och följ anvisningarna. Ger användbar information. Ger dig tips som underlättar användningen. Hänvisar till en sida. [ ] Betecknar en knapp eller funktion på LCD-skärmen. Visar vilken knapp du ska peka på på LCD-skärmen. Betecknar originaldokumentet. Betecknar utskrivna kopior. 8 Ikoner som används i denna handbok

11 Beteckningssystem för driftsinstruktioner och funktionsbeskrivningar Följande system används för att förklara drift och funktioner. 1) Kapitlets titel 2) Driftsprocedur Driftsprocedurerna beskrivs i steg. Följ dessa steg. 3) Skärm Visar skärmbilden för varje steg. Om innehållet och illustrationerna i denna handbok Illustrationerna i detta dokument visar i de flesta fall EZ570A-modellen. Skärmbilderna visas som om de är aktiverade. Det kan hända att vissa knappar som visas i denna handbok inte är tillgängliga som standardinställning, eller när tillvalen inte är installerade. Den automatiska dokumentmataren AF-VI:II benämns ADF-enhet (tillval). Ikoner som används i denna handbok 9

12 Före användning Säkerhetsguide - Installation Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen installeras. Läs det här avsnittet innan maskinen installeras. Återförsäljaren kan hjälpa dig att utse en lämplig installationsplats när maskinen levereras. Installation AVARNING: Placera maskinen på stället för modellen eller på en plan och stabil yta (maximalt 10 mm skillnad tillåts). Skador kan inträffa om maskinen tippar. Installera maskinen på en välventilerad plats. Annars kan allvarliga hälsoproblem uppstå. BFörsiktighet: Installera maskinen i närheten av vägguttaget, undvik att använda en förlängningssladd mellan maskinen och vägguttaget. Om en förlängningssladd måste användas bör den inte vara längre än 5 m. Se till att det finns minst 10 cm eller mer fritt utrymme bakom maskinen så att kontakten kan dras ut ur vägguttaget i händelse av tekniska problem. Håll maskinen borta från dammiga platser. Annars kan det leda till brand. Viktigt!: Undvik att installera maskinen på platserna som anges nedan. Om den här säkerhetsåtgärden inte följs kan det leda till maskinfel. Platser som utsätts för direkt solljus, t.ex. i närheten av fönster (dra för gardinerna i fönster som kan utsätta maskinen för direkt solljus) Platser som kan utsättas för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt kalla och torra platser Uppvärmda platser Platser som direkt utsätts för kall luft, het luft eller utstrålande värme Strömanslutning AVARNING: Överbelasta inte vägguttaget eller förlängningssladden, skada inte heller nätsladden genom att placera tunga föremål på den, dra i den eller böja den. Det kan leda till brand eller elstötar. Håll i själva kontakten när den dras ut ur vägguttaget, inte i nätsladden. Det kan skada sladden och leda till brand eller elstötar. Sätt inte in eller dra ut nätsladden med blöta händer. Det kan leda till elstötar. BFörsiktighet: Dra ut nätsladden ur vägguttaget några gånger per år och rengör kontaktens stift och omgivande områden. Damm som samlas på sådana platser kan leda till brand. Viktigt!: Se till att det inte finns lösa anslutningar mellan nätsladden och kontakten. Anslut nätsladden ordentligt till ett närliggande vägguttag. Stäng alltid av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort. Rör inte strömbrytaren på den övre delen av nätsladdsanslutningen. Om du av misstag ändrar strömbrytaren kan det uppstå skador. 10 Säkerhetsguide - Installation

13 Före användning Säkerhetsguide - hantering och drift Det här avsnittet beskriver säkerhetsåtgärderna som bör följas när maskinen hanteras. Läs det här avsnittet innan maskinen används. Driftsmiljö Viktigt!: Använd maskinen under följande driftsförhållanden. Temperaturområde: 15 C till 30 C Luftfuktighetsområde: 40% till 70% (icke-kondenserande) Maskinens hantering AVARNING: Placera inte vattenbehållare eller metallföremål på maskinen. Brand eller elstötar kan uppstå om vätska eller metallföremål tränger in i maskinen. För inte in metallföremål eller antändbara substanser genom maskinens öppningar. Det kan leda till brand eller elstötar. Ta inte bort maskinens luckor. Blottade interna delar kan leda till elstötar. Demontera inte maskinen eller försök bygga om den. Det kan leda till brand eller elstötar. Om maskinen avger överdrivet mycket värme, rök eller dåliga lukter ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Om någonting trillar in i maskinen ska strömmen omedelbart stängas av, dra ut nätsladden och kontakta en servicetekniker. Om du inte gör det kan det leda till brand eller elstötar. Stick aldrig in händer eller fingrar i maskinens öppningar när den används. Håll lösa kläder och långt hår borta från de rörliga delarna så att de inte fastnar. Placera inte tunga föremål på maskinen. Föremål kan trilla ned och orsaka personskador. Kontakta en servicetekniker innan maskinen flyttas. BFörsiktighet: Öppna inte några luckor eller flytta maskinen när den används. Dra ut nätsladden om maskinen inte kommer att användas på en längre tid. Maskinen har precisions- och drivdelar inuti. Hantera inte maskinen på andra sätt än de som anges i den här handboken. Stöt inte till maskinen. Viktigt!: Dra inte ut nätsladden eller stäng av maskinen när den används. Öppna och stäng maskinens luckor försiktigt. USB-flashm.enhet Viktigt!: Använd ett USB-flashm.enhet för att lagra stora datavolymer. Maskinen fungerar inte som önskat med alla typer av USB-flashm.enhet som används. Vid anslutning och borttagning av ett USB-flashm.enhet, följ det rätta förfaringssättet. Vi kan inte garantera skydd mot förlust av lagrad data på ett USB-flashm.enhet som orsakas av katastrofer eller oförutsedda händelser. Vi rekommenderar att du använder datorn för att göra säkerhetskopior av viktiga dokument. Säkerhetsguide - hantering och drift 11

14 Före användning Förbrukningsartiklar Viktigt!: Vi rekommenderar att produkterna som specificeras av RISO används för bläck och masterrullar. Förvara förbrukningsartiklar som bläck och masterrullar på rätt sätt. Förvara inte förbrukningsartiklar på följande platser: Platser som utsätts för direkt solljus eller ljusa platser i närheten av fönster (Dra för gardinerna om det inte finns något annat alternativ.) Platser som utsätts för plötsliga temperaturförändringar Extremt varma och fuktiga platser samt mycket kalla och torra platser Bläckhantering BFörsiktighet: Spola ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får bläck i ögonen. Kontakta en läkare om irritationen kvarstår. Tvätta området noga med tvål om du får bläck på huden. Tillhandahåll god ventilation under utskrift. Kontakta en läkare om du känner obehag när maskinen används. Använd bara bläck för utskriftsändamål. Förvara bläck utom räckhåll för barn. 12 Säkerhetsguide - hantering och drift

15 Före användning Ansluta till en dator Du kan sända data direkt från en ansluten dator till maskinen, som ett original för utskrift. Eftersom digitala data används för att skapa en masterfilm blir de färdiga utskrifterna utmärkta. Anslutningsmetod Viktigt!: Innan du gör USB-anslutningarna, slå på både maskinen och datorn, och vänta tills initialskärmen visas. Stäng av både maskinen och datorn innan Ethernetanslutningarna görs. Den maximalt tillåtna spänningen för USB-kontaktens in- och uteffekt är 5 V. Direktanslutning till Windowsdator Kabel: USB -kabel 3 m höghastighets-usb Ansluta till en dator 13

16 Före användning Nätverksanslutningar Kabel: Ethernetkabel Skärmad kabel med stöd för 10BASE-T eller 100BASE-TX RISO Network Card (tillval) krävs. Programvaruinstallation Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via USB-kabel måste RISO skrivardrivrutin installeras. Innan du kan skriva ut från en dator som är kopplad till maskinen via nätverk måste både RISO skrivardrivrutin och RISO Network Card installeras. Läs handboken för skrivardrivrutinen och handboken för RISO Network Card för installationsanvisningar. RISO Network Card är ett tillval. Följande program medföljer maskinen: RISO Skrivardrivrutin RISO Utility Software Med skrivaren medföljer även programmen RISO COPY COUNT VIEWER och RISO USB PRINT MANA- GER. RISO USB PRINT MANAGER Program som hanterar originaldata som sparats på USB-flashm.enhet i datorn. RISO COPY COUNT VIEWER Program som hanterar räknare (antal utskrifter, masters, etc.) som sänts till ett USB-flashm.enhet på datorn. 14 Ansluta till en dator

17 Före användning Pappersrekommendationer Format-och viktbegränsningar Tabellen visar specifikationerna för det papper som kan användas vid utskrift. Utskriftspapper som kan användas Format Vikt 100 mm 148 mm till 310 mm 432* mm 46 g/m 2 till 210 g/m 2 *Maskinen kan skriva ut (mata ut) papper upp till 555 mm långa genom att ställa in Special.papperdata. s.174, s.176 Viktigt!: Även om papper med ett format och en vikt som maskinen har stöd för används, kan det hända att det inte passerar genom maskinen på grund av t.ex. papperskvalitet, omgivande förhållanden eller lagringsförhållanden. Tänk på det när maskinen används. Kontakta återförsäljaren för mer information. Använd inte papperstyperna nedan, de kan göra att papperet fastnar eller matas fel: Mycket tunt papper (mindre än 46 g/m 2 ) Mycket tjockt eller tungt papper (större än 210 g/m 2 ) Skrynkligt, veckat, vikt eller rivet papper Kemiskt behandlat eller belagt papper (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Papper med vidhäftande områden eller hål (t.ex. kuvert och etikettpapper) Papper med horisontal fiberriktning kan orsaka problem med pappersmatningen. Använd papper med vertikal fiberriktning. RISO garanterar inte att papper som inte uppfyller specifikationerna ovan kan passera genom maskinen och användas för utskrift. Pappersrekommendationer 15

18 Före användning Tips för bättre pappersmatning Följ anvisningarna nedan för att förhindra att papper fastnar eller matas fel: Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på NORMAL ( ) när standardpapper eller lätt papper används. Öppna sedan de fyra pappersinriktarna. s.33, s.35 När du använder tjockt papper (t.ex. vykort), ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ), och öppna de två inre pappersinriktarna. s.33, s.35 Ställ in justeringsspaken för pappersmatningstryck på KORT ( ) när glatt papper används. s.33 Ställ in matningsfackets pappersledare, utmatningsfackets pappersledare och pappersstoppen efter papperets format. s.32, s.35 Använd platt papper utan veck. Om krusigt papper måste användas ska papperet placeras med den inre veckade delen är riktad nedåt. Papper kan fastna på skrivtrumman om originalets övre marginal är för liten eller om en stor mängd bläck finns på originalets övre del. Åtgärda problemet genom att sänka utskriftsläget så att den övre marginalen blir större eller vänd på originalet så att den undre delen matas in först. Starta sedan om utskriften från början. Förvaringsmiljö Förvara utskriftspapper på en plan yta på en torr plats. Om papperet förvaras på fuktiga platser kan det leda till pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet. När du tagit ut tillräckligt utskriftspapper ska resten förvaras i förpackningen i en fukttålig låda. Vi rekommenderar att silicagel placeras i förvaringslådan. 16 Pappersrekommendationer

19 Före användning Original Format-och viktbegränsningar Originalen nedan kan användas. Använda originalglaset Använda ADF-enheten (tillval) Storlek Vikt Format Vikt 50 mm 90 mm till 310 mm 432 mm Max. 10kg 100 mm 148 mm till 310 mm 432 mm 50 g/m 2 till 128 g/m 2 Original skannas i enlighet med formatet på papperet som placeras i pappersmatningsfacket när masterfilm skapas och matningsfackets pappersledare avgör bredden. När det placerade papperet är mindre än originalet kommer bara en del av originalet att skannas. När det placerade papperet är större än originalet kan t.ex. smuts på glaset eller originalets skugga leda till att ytan som överstiger originalet ser smutsig ut. Originalglaset kan användas för inbundna original. Du kan automatiskt mata in upp till 50 original när du använder ADF-enheten (tillval). (När original på 80 g/m 2 eller mindre används). Använd originalglaset när originalen nedan skrivs ut: Lagade eller slitna original Skrynkliga, veckade, vikta eller rivna original Transparenta original (t.ex. kalkerpapper och OH-film) Kemiskt behandlade original (t.ex. termopapper eller karbonpapper) Original med korrigeringsvätska eller lim Mycket tunna original (mindre än 50 g/m 2 ) Mycket tjocka original (mer än 128 g/m 2 ) Tungt ritpapper Original med häftklamrar eller gem Om ett original är skrynkligt, veckat eller vikt ska det plattas till ordentligt så att originalet ligger direkt mot originalglaset under bearbetningen. Om korrigeringsvätska eller lim används på original ska det få torka ordentligt innan originalet placeras. Om ett original lagats med tjockt papper kan det tjocka papperets skugga också skrivas ut. Original 17

20 Före användning Maximala utskriftsområden och marginaler De maximala utskriftsområdena anges nedan. Modell Maximalt utskriftsområde Utskriftspapperets maximala format EZ590 EZ mm 425 mm 291 mm 413 mm 310 mm 432 mm Viktigt!: Marginalerna som anges i figuren krävs på originalen oavsett originalens format. Förminska originalet om det behövs för att det ska passa inom marginalerna. Placera original så att originalets ände har en marginal på minst 5 mm till vänster på originalglaset eller ADF-enheten (tillval). Material som inte bör skrivas ut Använd inte maskinen på sätt som bryter mot lagen eller upphovsrätten, även om kopiorna är för personligt bruk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Använd ditt omdöme och sunda förnuft. 18 Original

21 Före användning Original 19

22 Komma igång Funktion och namn på varje del 1) Masterkasseringslåda ( s.207) Samlar upp gammal masterfilm. 2) Matningsfackets höjnings-/sänkningsknapp ( s.34) Sänker eller höjer inmatningsfacket när papper byts eller fylls på. 3) Justeringsspak för pappersmatningstryck ( s.33) Justerar pappersmatningstrycket beroende på papperet som används. 4) Utmatningsfackets styrskenor ( s.32) Håller fast och vägleder papperet. Skjut in ledaren mot papperets sidor. 5) Pappersmatningsfack ( s.32) Fyll på papper i detta fack. 6) Justeringsratt för horisontalt utskriftsläge ( s.91) Flyttar utskriftspositionen åt vänster eller höger. 7) Originalglasets täckplatta Öppnas och stängs när originalet placeras. 8) Originalglasets täckplatta ( s.215) 9) Originalglas ( s.38, s.215) Placera originalet med rätsidan nedåt. 10) Kontrollpanel ( s.22, s.23) Tryck på knapparna för att utföra olika utskriftsuppgifter. 11) Skärm ( s.24 s.29) Visar de olika skärmbilder som behövs för olika utskriftsuppgifter. Peka på knapparna på skärmen för att utföra olika utskriftsuppgifter. 12) Automatisk dokumentmatare (tillval) Mataren rymmer cirka 50 originalark (80 g/m 2 ). Placera originalet med rätsidan nedåt. 13) ADF-enhetens originalutmatningsfack Skannade original matas ut till detta fack. 14) ADF-enhetens frigöringsspak Om ett original har fastnat, tryck på denna knapp för utmatning från ADF. 15) ADF-enhetens originalledare Flyttas och justeras efter originalets bredd i sammanhållande syfte. 20 Funktion och namn på varje del

23 Komma igång 16) Hållare för bläckpatronkåpa ( s.206) Sätt fast färgpatronkåpan. 17) Frontlucka 18) Trumma ( s.209) 19) Färgpatron ( s.205) 20) Skrivtrummans handtag ( s.209) 21) Trummans frigöringsknapp ( s.209) Lossar skrivtrumman så att den kan tas bort. 22) Räknare Räknar antalet kopior (totalräknare) och antalet tillverkade masterfilmer (masterräknare). 23) Masterframställarens handtag ( s.202) 24) Masterframställarens frigöringsknapp ( s.202) Lossar masterenheten så att den kan tas bort. 25) Masterframställare ( s.202) 26) USB-kontakt ( s.42) Anslut USB-flashm.enhet. 27) Pappersutmatningssida ( s.95) Automatisk justering så att utskrifterna samlas i en jämn hög. 28) Pappersinriktare ( s.35) Öppna pappersinriktaren genom att trycka på knappen när utskrivna sidor ska riktas in. 29) Utmatningsfackets styrskenor ( s.35) Riktar in utskrivna sidor. Ställ in den efter bredden på utskriftspapperet. 30) Pappersstopp ( s.35) Flytta för att justera efter längden på utskriftspapperets format. 31) Pappersutmatningsfack ( s.35) Utskrivna kopior matas ut till detta fack. 32) Strömbrytare ( s.32) 33) Stabilisator 34) Masterframställarens lucka ( s.202) Öppna och stäng för att montera en masterrulle. 35) Masterledare ( s.203) 36) Termiskt skrivhuvud ( s.215) 37) Masterrullehållare ( s.203) 38) Masterrulle ( s.202) Funktion och namn på varje del 21

24 Komma igång Kontrollpanel På kontrollpanelen sitter fasta knappar som t.ex. och. Den har även en stor skärm som visar olika meddelanden och funktionsknappar. I det här avsnittet presenteras maskinvaruknapparnas namn och funktioner, samt skärmbilden och dess funktioner SPEED SLOW FAST MASTER-MAKIN AUTO DENSITY MODE LIGHT DARK PRINT POSITION STA ) MODE Key (MODE-knapp) ( s.26) Används för att byta läge. 2) Skärm ( s.24 s.29) 3) Skärm för utskriftsantal Visar antal kopior, eller numeriska värden som anges för olika inställningar. 4) P-knapp ( s.127) Används för att hämta lagrade program. Knappens indikator tänds när den är på. 5) -knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 6) +-knapp ( s.127) Används för att hoppa mellan fälten på installationsskärmarna, eller för att ställa in programmerad utskrift. 7) C-knapp Nollställer numeriska värden och nollställer räkneverk. 8) Knappar för utskriftsantal (0 till 9) Används för att ange antalet kopior och andra numeriska värden för olika inställningar. 9) -knapp ( s.127, s.136) Används för att hoppa mellan funktionerna på en installationsskärm, eller för att hämta ett lagrat minne. 10) Print Speed Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftshastighet/ Indikator) ( s.88) Väljer utskriftshastighet bland fem nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda hastigheten. 11) Print Density Adjustment Keys/Indicator (Knappar för justering av utskriftsdensitet/ Indikator) ( s.89) Väljer utskriftstäthet från fem olika nivåer. Indikatorn ovanför knapparna visar den valda utskriftstätheten. 12) Vertical Print Position Adjustment Keys/ Indicator (Justeringsknappar för vertikalt utskriftsläge/indikator) ( s.90) Justerar utskriftsläget vertikalt (inom ±15 mm) när en masterfilm skapats. Indikatorn ovanför knapparna visar mängden förskjutning från mittläget. Nollställ förskjutningen genom att trycka på. 22 Kontrollpanel

25 Komma igång AST MASTER-MAKING PRINT WAKE-UP AUTO-PROCESS ARK PROOF RESET START STOP ) Start Key (Startknapp) Startar masterfilmstillverkning, utskriftsprocessen eller utför angivna uppgifter. Knappen tänds enbart när den är aktiverad. 14) Proof Key (Provknapp) ( s.92) Används för att kontrollera utskriftsresultatet, t.ex. om utskriftsläget har justerats. Gör att du kan skriva ut provkopior utan att det angivna kopieringsantalet påverkas. 15) Stop Key (Stoppknapp) Stoppar uppgiften som för tillfället utförs. Under mastertillverkningen stoppas inte maskinen förrän mastertillverkningen har avslutats. 16) Reset Key (Återställningsknapp) Återställer alla inställningar till initialvärdena. 17) WAKE-UP Key / Log out Key (WAKE-UP-knapp / Log out-knapp) ( s.37, s.43, s.46) Inaktiverar energisparläget. Använd också denna knapp vid utloggning från maskinen. 18) Auto-Process Key (Automatisk processknapp) ( s.61) Aktiverar en kontinuerlig process, från skapande av masterfilm till utskrift. Indikatorn bredvid knappen tänds när processen är aktiverad. 19) Print Key (Utskriftsknapp) Förbereder skrivaren för utskrift. 20) Master-Making Key (Masterknapp) Förbereder skrivaren för tillverkning av masterfilm. 21) Förloppspilar Visar förloppet när masterfilm skapas och under utskriftsprocessen. 1) Masterindikator 2) Stoppfält för mastertillverkning 3) Utskriftsindikator 4) Stoppfält för utskrift Redo att tillverka en masterfilm (Auto PÅ): när 1 blinkar Klar för masterframställning: när 1, 2 blinkar Redo att skriva ut: när 3, 4 blinkar Indikatorn ökar från vänster med ett streck åt gången, för att visa förloppet för aktuell mastertillverkning eller utskrift. Om en mastertillverkningsprocess eller utskrift stoppas, förblir förloppsfältet tänt i aktuellt läge. (Redo att fortsätta) Kontrollpanel 23

26 Komma igång Skärm Skärmmenyerna och deras olika steg När strömmen slås på, efter att uppstartsskärmen visats en kort stund, visas initialskärmen. Strömmen PÅ Startvisning (Ex.) Startvisning inställningar Välj [Startvisning] på Administr-skärmen. Initialskärm (Ex.) Initialskärmens inställningar Du kan välja [Lägesmeny], [RISO-utskr] eller [Skanning] som initialskärm, beroende på vilket som bäst passar dina behov. Välj [Visningsprioritet] på Administr-skärmen. Läs de följande sidorna för mer information om de olika typerna av initialskärm. 24 Skärm

Funktioner för masterframställning

Funktioner för masterframställning Funktioner för masterframställning Välja bildbehandlingsläge [Sida] För att skapa en master som bäst passar originaldokumentet ska du välja lämpligt läge beroende på om originalet bara innehåller text

Läs mer

Ställa in Månadsvis påminnelse

Ställa in Månadsvis påminnelse Avancerade funktioner Ställa in Månadsvis påminnelse 1 Peka på [Funktioner] på grundskärmen för varje läge. 4 Peka på eller för att ställa in påminnelsedatum. 2 Peka på [ID-räknarrapport]. Om [Datum] är

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Använda en länkad skrivare (säljs separat)

Använda en länkad skrivare (säljs separat) Använda en länkad skrivare (säljs separat) Utskriftsfunktioner för användning av länkade skrivare Maskinen kan anslutas till länkade skrivare för mer ekonomisk utskriftsanvändning. Viktigt!: Tillvalet

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Lagring och skanningsläge (tillval)

Lagring och skanningsläge (tillval) Lagring och skanningsläge (tillval) Om lagring Lagring är en funktion som gör det möjligt att spara originaldata i minnet. Lagerminnet är tillgängligt när dokumentlagringskortet DM-128CF är anslutet. Du

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp LaserJet 9055mfp och 9065mfp snabbreferensguide Information om copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Mångfaldigande,

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 4. Inloggning och utloggning på maskin

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide GUprint Utskrift, skanning och kopiering - en guide Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats 3 3. Inloggning och utloggning på maskin 4 4. Utskrift från GUprint-kön

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer