Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb."

Transkript

1 Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller utbildnings- och skolpolitiken. 3. Att utveckla ny lokal politik för fler jobb och en bättre skolpolitik. 4. Att öka kunskaperna om jobb- och skolpolitik bland medlemmarna. 5. Att värva nya medlemmar. 6. Att öka medlemmarnas deltagande i verksamheten. 7. Att öka medlemmarnas nöjdhet med sitt medlemskap. - Att tydligt gå om M vad gäller förtroende för jobbpolitiken - Att tydligt gå om Fp vad gäller förtroende för utbildnings/skolpolitiken - Att 20 % av medlemskåren ska delta i den i huvudsak interna verksamheten - Att 20 % av medlemskåren ska delta i den i huvudsak externa verksamheten - Väljare som kan tänka sig att rösta på S men inte skulle göra det i dag. o Till exempel de som bor i områden där vi tappade ett stort antal väljare mellan valen 2006 och valen Dvs inte områden där vi 2010 hade väldigt bra resultat. - Medlemmar i Socialdemokraterna. Regeringen har varit duktig på att betona att alla ska jobba, men inte på att skapa nya arbetstillfällen. Vår jobbpolitik bygger på tre ben: 1. Stabila statsfinanser. 2. En aktiv politik för företagande och innovationer så att förutsättningar för fler jobb skapas.

2 2 (10) 3. En utbildnings- och arbetsmarknadspolitik så att människor kan ta de jobb som finns och som kommer. Detta manifesteras inledningsvis genom en fortsättning på första maj-temat Kunskap och arbete bygger Sverige. Verksamhetstemat påbörjas 15 augusti 2012 och avslutas 31 december Nationell kampanjdag och Stefan Löfvens sommartal: 26 augusti. Kampanj 1: 3-16 september 2012 Kampanj 2: 1-19 maj 2013 Kampanj 3: 30 sept-13 okt 2013 Övergripande tema för den första kampanjen är Kunskap och arbete bygger Sverige och kampanjen går ut på att diskutera med människor hur vi bättre kan skapa förutsättningar för fler jobb. Väljare och medlemmar uppmanas att dela med sig av sina idéer för att skapa fler jobb via socialdemokraternas facebooksida. Synpunkterna tas sedan med i diskussionerna inför kongressen. I samband med Stefan Löfvens sommartal 26 augusti uppmanas s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt att smygstarta höstkampanjen genom att anordna lokala utåtriktade aktiviteter med höstkampanjsmaterialet. Det kommer också med allra största sannolikhet vara möjligt att följa Stefan Löfvens tal via mediers webbsändningar och då kan man lokalt samla medlemmarna kring detta och sedan gå ut och möta de egna väljarna med samma budskap. Grundidén med verksamhetstema är att låta temat genomsyra befintlig verksamhet som vi anordnar t ex möten men också anordna särskild verksamhet på temat. Det innebär också att vi hittar ett liknande tema i verksamheten som ordnas internt i partiet för medlemmarna och det politiska tema som vi företrädare gentemot medborgarna. Det ger möjlighet att utveckla politik och lära sig mer i dialog med människor inom och utanför partiet. Varje s-förening, arbetarekommun och partidistrikt skapar sitt eget verksamhetstema. Centralt ifrån levereras material i form av studiehandledningar, foldrar och tips på vad man kan göra. Se det som ett smörgåsbord som man kan plocka saker ifrån eller bara låta sig inspireras av!

3 3 (10) Det går att välja olika ambitionsnivå för arbetet med verksamhetstemat. Den som vill arbeta mer med frågan som vi vet är viktig för att kunna vinna nästa val gör gott i att skriva en egen lokal plan eller strategi för tidsperioden som innehåller till exempel: - Bakgrund (vad är viktigt att veta och ha i bakhuvudet när detta planeras) - Syfte (varför görs detta?) - Mål (vad vill ni uppnå?) - Målgrupper (vilka riktar ni er till?) - Budskap (vad är poängen ni vill få fram?) - Insatser (vad ska ni göra? hur kan man få in jobbfrågan i den vanliga verksamheten? tänk: verksamhet i partiet, utåtriktad verksamhet gentemot medborgare, politiska utspel/förslag). - Projektorganisation och resurser (vem är ansvarig för vad? budget?) - Tidsplan (när ska saker göras?) A5-folder som distribueras till partidistrikten c:a 15 augusti. Foldern riktar sig till väljare som vill veta mer om vår jobbpolitik. Den är relativt texttung och inte avsedd för massutdelning som flygblad. Fler ex kan beställas på butik.socialdemokraterna.se för en kostnad om 25 kr per 50 ex. Artikelnumret är SAP Foldern är bifogad denna manual. Genomgång av statistik rörande regeringens sex år vid makten som presenterades i Almedalen i år. Bra att läsa för den som vill få ökade kunskaper om konsekvenserna av regeringens politik. Går också använda som underlag för debattartiklar etc: Förslag om hur fler jobb kan skapas genom offentlig upphandling av innovationer, bättre riskkapitalförsörjning i tidiga skeden, stärkt patentskydd mm. Rapporten presenterades i Almedalen i år. Bra att läsa för dig som är särskilt intresserad av gröna jobb och vill fördjupa dig mer: Studiecirklar för 3-4 träffar. Finns nu att ladda ned på studieportalen: socialdemokraterna.abf.se

4 4 (10) Här följer några tips på aktiviteter som kan genomföras under kampanjperioder, när vi försöker kraftsamla för att träffa väljarna extra mycket. Men arbetet med att möta medborgare får gärna ske under en längre tid och mer regelbundet. Det mest effektiva sättet att nå väljare är enligt våra erfarenheter och internationell forskning att knacka dörr. Att knacka dörr handlar inte om att propagera och inte heller om att i första hand dela ut trycksaker, utan framförallt om att lyssna. Det är en del i att långsiktigt visa för fler människor att vi är ett relevant politiskt alternativ för dem. När du knackar dörr gör du också ett viktigt bidrag till politikens kontakt med medborgarna och partiets politikutvecklingsarbete. Ett parti som ska gå i takt med tiden måste lyssna på människor. Det man behöver göra innan man knackar dörr är att i förväg välja ut ett område som är lämpligt, till exempel ett område där vi tappade mycket i stöd mellan 2006 och Gå inte i områden där nästan alla röstar på oss eller där nästan ingen röstar på oss. Om ni har möjlighet och tid: dela gärna ut material innan ni kommer där ni berättar att ni tänker knacka dörr och vill ha in deras idéer om hur fler jobb kan skapas. Gå gärna två och två ingen ska behöva gå själv om den inte vill. Men många känner sig trygga att gå själva efter några dörrar. Se till att ha profilkläder och/eller en tydlig knapp på dig och presentera dig med ditt namn och att du är från Socialdemokraterna. Vill människor inte prata, tacka då för dig och gå vidare till nästa dörr. Här är några fraser som du kan använda: - Många som jag har pratat med är oroade över den höga arbetslösheten. Hur tänker du kring det? - Vad tror du är problemet, varför skapas det inte fler jobb? - Vad gör att människor inte kan ta de jobb som finns, många företag har ju problem med att rekrytera? - Vad skulle behöva göras för att skapa fler jobb? Vi har så klart en del idéer, men jag vill gärna höra dina tankar! Lyssna aktivt på vad väljaren säger. Om den verkar hålla med oss, återkoppla till vad den sagt och berätta om vår politik. Fråga alltid de som verkar dela våra värderingar om de vill bli medlemmar. Om de inte kan bestämma sig, fråga om det är något särskilt de vill tänka på och om du får återkomma. Berätta att man själv väljer hur mycket man vill engagera sig många går inte med för att de inte tycker sig ha tid.

5 5 (10) Ta med dig de synpunkter och idéer som du fått in till nästa möte och låt dem vara en del i arbetet med att utveckla ny politik! En mer detaljerad handledning om samtal vid dörr finns som bilaga till detta dokument. Se gärna också filmen om dörrknackning på Möten på gator och torg är ett sätt att komma i kontakt med väljare och samtala om närings- och utbildningspolitik. Här kan förslagsvis våra företrädare i riksdag, landsting/region eller kommunen medverka. Dela material och bjud gärna på kaffe. Samma samtalsupplägg kan användas som för dörrknackning (se ovan). I S-föreningen kan man bjuda in allmänheten till öppet möte på olika jobbteman. Föreläsarna kan vara våra egna företrädare men även från andra organisationer som fackförbund, privata företag och arbetsförmedlingen. Bestäm möten med lokala företagare för att få deras bild av vad som hindrar att fler jobb skapas i dag och vad som skulle behöva göras för att öka deras konkurrenskraft. En annan idé kan vara att möte lokala företagarorganisationer. Använd mötena som ett sätt att lära mer och utveckla ny politik. Bjud gärna med journalister för att ta del av samtalen. När ni har träffat några företagare kan en idé vara att utifrån deras svar göra en enkät som ni skickar till ett större antal företagare och som de kan fylla i via internet. På så vis kan ni kartlägga läget i kommunen eller länet. Resultaten kan presenteras för media och användas för politikutveckling. Tillsammans med det lokala facket kan man arrangera arbetsplatsbesök, där man träffar och samtalar med de som jobbar. Sedan juni 2012 finns en studiecirkel om jobbpolitik tillgänglig som kan användas inom ramen för verksamhetstemat. Därutöver finns också en studiecirkel om skol/utbildningspolitik. Båda går att ladda ned på studieportalen: socialdemokraterna.se/studier Materialet är mycket grundläggande och informationsrikt. Cirkeln är tänkt att genomföras under tre träffar och kan självklart förlängas med fler träffar där man

6 6 (10) bjuder in föreläsare eller gör studiebesök. Den kan med fördel också användas som en uppstart för att utveckla politik lokalt. Under årsmöten och andra större samlingar kan man lyfta jobbfrågan genom att anordna seminarier. Det kan vara föreläsare som arbetar med frågan i vår organisation och/eller från fackföreningsrörelsen, näringsliv eller annan organisation. I anslutning till årsmötet kan man sen göra utåtriktade aktiviteter för att hinna med att samtala med väljare. Ta fram lokal arbetsmarknadsstatistik och kartlägg hur arbetslösheten har utvecklats de senaste åren i kommunen eller länet. Försök genom till exempel statistik över olika sektorers arbetslöshet eller kontakt med företagare hitta problemen med jobbfrågan lokalt. Innehållet i rapporten kan ni sedan använda som grund för när ni pratar om vad som behöver göras. Träffa studenter, arbetslösa, chefer eller företagare och få in deras perspektiv på vad problemen och möjligheterna vad gäller antalet jobb är på orten. Bjud in föreläsare till seminarier om jobben. Det kan vara personer från näringsliv, fackförbund och/eller annan organisation. För att få spänst i debatten och fler i publiken kan man bjuda in föreläsare som inte nödvändigtvis delar våra värderingar eller kanske lokala forskare eller företagare. Seminarierna kan arrangeras tillsammans med ABF, LO eller annan organisation. Skriv gärna debattartiklar och insändare för att lyfta frågorna i media. Skriv om den lokala problematiken kring jobben och vad vi vill samt hur vi skapar jobb i kommunen och i länet. Ta fram ett lokalt program för hur ni vill skapa fler jobb i kommunen eller länet. Utgå från de problem och möjligheter som finns. Använd gärna företagare och

7 7 (10) forskare som inspirationskällor. Presentera programmet i media och använd det för att skriva artiklar, skrivelser, motioner och andra förslag. Detta arbete kan göras i samarbete med kommun/landstingsfullmäktigegruppen och inledas med att man i gruppen går studiecirkeln om jobbpolitik (se nedan). Skriv gärna motioner eller andra förslag om närings-, arbetsmarknads- eller utbildningspolitik och lägg dem i flera kommunfullmäktige församlingar i partidistriktet samt i landstinget. Har ni kommit på ett bra sätt att belysa frågan om fler jobb? Tveka inte att mejla till så att vi kan låta fler inspireras av er verksamhet. Mer information om verksamhetstemat distribueras löpande via ak-cirk, veckonytt samt 26-manna. Ansvariga på partistyrelsens kansli: Christian Scharf (kampanj huvudsakligen) samt Eva Ullberg (verksamhet).

8 8 (10) För att tydliggöra det goda samtalet har vi valt att dela in det i fyra faser vilka bygger på varandra. Innan du startar ett samtal är det viktigt att du har klart för dig vad som är syftet med det. I det här fallet är syftet i första hand att få in personens tankar och synpunkter vad gäller jobbpolitik, i andra hand att berätta om vår jobbpolitik och i tredje hand att fråga om medlemskap. Syftet med kontakten är att få möjlighet att inleda ett samtal med personen och på ett naturligt sätt få igång samtalet. De första sekunderna är viktigast för att ge ett bra intryck och skapa en positiv inställning. Här är några saker som påverkar när vi tar kontakt: - Att du presenterar dig och berättar vad du gör med en personlig ton. - Att du har en tydlig avsändare så att människor kan lita på dig: bär knapp och/eller profilkläder. - Att ta ögonkontakt och le, är redskap som vi vet har en positiv effekt. Exempel: Hej, jag heter (ditt förnamn) och kommer ifrån Socialdemokraterna. Vi går omkring här ikväll för att lyssna på vad folk har för tankar kring jobben. Många som jag pratat med är oroade över den höga arbetslösheten som vi har i landet. Hur tänker du kring det? Dela inte ut material det första du gör. Det distraherar människor från samtalet. Erbjud istället materialet i slutet av samtalet. Behovsfasen handlar om att ställa frågor och ta reda på information om personens värderingar och inställning vad gäller jobben. Ett effektivt sätt att få personen att själv berätta är att ställa öppna frågor. Tänk på att lyssna aktivt och håll tillbaka dina egna synpunkter en stund. En öppen fråga startar ofta med: hur, när, vad, vem, vilka och när. En öppen fråga är alltså en fråga som man inte kan svara ja eller nej på. Exempel: Vad kan du se är konsekvensen av att jobben inte räcker till? Vad tror du är problemet, varför skapas det inte fler jobb? Vad gör att människor inte kan ta de jobb som finns, många företag har ju problem med att rekrytera?

9 9 (10) Vad skulle behöva göras för att skapa fler jobb? Vi har så klart en del idéer, men jag vill gärna höra dina tankar! Behoven och vad personen vill kan du sedan, om det känns rätt, använda som argument när du sedan ska presentera varför Socialdemokraterna är rätt parti för personen. Nu handlar det om att våga föreslå medlemskap om personen delar våra värderingar och uppfattningar om politiska lösningar. Se det som en självklarhet att personen ska gå med. Exempel: När jag lyssnat på dig uppfattar jag att du tycker att man borde göra något åt arbetslösheten och att du också delar våra värderingar i stort. Vi kan se att regeringen har varit duktig på att prata om att fler ska jobba, men inte på att skapa nya jobb. Vår väg till fler jobb är stabila statsfinanser, en mer aktiv näringspolitik med stöd till exempel innovationer och bättre utbildning i landet. Eftersom du verkar tycka som vi så tycker jag du borde ta ställning för dina värderingar och bli medlem. Vad säger du om det? Vi vet att människor blir medlemmar hos oss framförallt för att de delar våra värderingar i första hand och våra sakpolitiska uppfattningar i andra hand. Däremot är det få som går med för att vi behöver bli fler, för att stödja oss ekonomiskt, på grund av verksamhet vi har eller för att bli politiker. Ungefär nio av tio socialdemokrater är ännu inte medlemmar! Upplever du att personen som du talar med är lite ljummare fråga gärna ändå om medlemskap, en del i att vara en öppen organisation är att bjuda in nya människor. Men är personen inte intresserad, erbjud då materialet med mer information och avsluta trevligt samtalet. Ibland händer det att invändningar kommer när man frågar människor om de vill bli medlemmar. I många fall går det att ta sig förbi dem och ofta bygger de på uppfattningar som inte stämmer. De vanligaste är att man vill fundera mer eller säger att man inte har tid.

10 10 (10) Jag måste fundera mer Jag förstår att du vill fundera, men vad är det som du vill fundera på? Kan jag få ditt telefonnummer och höra av mig om en vecka, när du funderat mer? Det är ett viktigt beslut och därför tycker jag du ska ta ställning nu. Men du vet väl att du kan gå ur när som helst om du skulle ångra dig? Jag har inte tid Jag förstår att du inte har så mycket tid, men faktum är att de flesta av våra medlemmar inte är aktiva. Du väljer själv hur mycket du vill göra, så klart. Det här handlar om att ta ställning för dina värderingar. På kan du se en film om hur den här modellen kan användas i praktiken. Vår starka rekommendation är att alla som ska vara ute och knacka dörr ser filmen innan.

11 Sveriges säkraste investering Foto: Klaus Vedfelt/Getty Images Kunskap och arbete bygger Sverige

12 Jobben är vägen till framtiden Kunskap och arbete är vägen till ett bättre liv för alla, genom hela livet. Utbildning leder till jobb, och jobb ökar människors frihet genom en egen inkomst, en trygg gemenskap och värdefull personlig utveckling. Regeringen har varit duktig på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb. Vår lösning bygger på att alla som kan ska arbeta. Genom att fler jobbar ökar den ekonomiska tillväxten och skatteintäkterna. Det gör att vi kan utveckla välfärden och göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Nya jobb är alltså inte bara grunden för ekonomisk framgång och hållbarhet, utan också för utvecklingen i framtiden. Det är därför som full sysselsättning är det övergripande målet för vår politik.

13 Så skapar vi de nya jobben Vi socialdemokrater ser tre viktiga fundament i arbetet för att skapa nya jobb i Sverige. För det första krävs ordning och reda i statsfinanserna. Det är utgångspunkten för en hållbar tillväxt och för att fler jobb ska växa fram. Men det räcker inte. Vi måste också ha en aktiv närings- och innovationspolitik så att företagen kan växa och bli fler då ökar efterfrågan på arbetskraft. Därför föreslår vi: Ökat exportstöd till små och medelstora företag. Utökad avdragsrätt för företag som investerar i forskning och utveckling. Skatteavdrag för privatpersoner som investerar i nya företag. Sist men inte minst behöver vi investera i utbildning och kunskap så att människor kan ta de nya jobb som växer fram. Därför föreslår vi: Utbildningskontrakt som ställer krav på unga arbetslösa att läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få A-kassa och/eller socialbidrag. Obligatorisk sommarskola för grundskoleelever som inte når målen under läsåret. En kraftfull satsning på traineeplatser för unga under 25 år så att de får en chans att komma in i arbetslivet.

14 Ta ställning för dina värderingar! Var med och påverka Fördjupa dig i viktiga frågor Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna! Porto betalt Namn... Telefon... E-post... Adress... Postnr och ort... Personnr Personr Socialdemokraterna Svarspost Kundnummer Stockholm Vi kommer att att spara hantera dina uppgifter. och spara Läs mer dina på socialdemokraterna.se/integritetspolicy uppgifter i enlighet med PuL. Eller bli medlem direkt! SMS:a bokstaven S och ditt personnummer till (S ååmmddxxxx ), kostnad 100 kr.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv.

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. 400 000 människor har ingen anledning att ställa väckarklockan. Sedan 2006 har arbetslösheten ökat kraftigt. Allt fler människor

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ För oss är du viktig som du säkert förstår. Därför behöver vi dina tips för ett bättre Sverige nästa år! SVERIGES ENDA ARBETARPARTI Inledning Tiden går fort och snart är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING!

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

ATT VINNA FLER FÖR VÅR IDÉ 3-TRÄFFARS MATERIAL OM UTÅTRIKTAD VERKSAMHET FÖR SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR

ATT VINNA FLER FÖR VÅR IDÉ 3-TRÄFFARS MATERIAL OM UTÅTRIKTAD VERKSAMHET FÖR SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR ATT VINNA FLER FÖR VÅR IDÉ 3-TRÄFFARS MATERIAL OM UTÅTRIKTAD VERKSAMHET FÖR SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR Innehåll 3 Förord Träff 1: Varför? 4 4 Gemensam startpunkt 5 Varför är du socialdemokrat? Din egen

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning För materialet svarar: Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg, Avdelningen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

STEG TILL FLER MEDLEMMAR

STEG TILL FLER MEDLEMMAR 5 STEG TILL FLER MEDLEMMAR Innehåll 3 Förord: Varför ska vi bli fler? Steg 1: Sätt värvning överst på dagordningen 4 4 Prioritera 5 Var systematiska 7 Gemensamma mål 8 Målgrupper 9 Aktiviteter 10 Ge ansvar

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR!

AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR! AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer