Slutrapport Offentlig service/vård/omsorg. Visionen i tre meningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Offentlig service/vård/omsorg. Visionen i tre meningar."

Transkript

1 Slutrapport Offentlig service/vård/omsorg Visionen i tre meningar. Vi samverkar över sektorgränser för långsiktig hållbar utveckling samt effektiv resursanvändning. Väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas hälsa, sociala välfärd och finns nära invånarna. Väl fungerande offentlig service skapar inflyttning och gör att människor vill bo kvar i kommunen. Offentlig service/vård/omsorg Sida 1

2 Arbetsområde och arbetssätt Arbetsgruppen har formulerat en uppdragsbeskrivning och identifierat sitt arbetsområde genom uppdragsbeställningen, samråd med övriga grupper och styrgruppen. Hur ska det framtida välfärdssystemet se ut för att kommunmedborgarna och de som kan tänka sig att flytta till Kiruna kommun, ska känna sig trygga och nöjda. Arbetsområdet har delats in i tre olika huvudområden kommunal, landstings och övrig offentlig service. I kommunal omsorg ingår det ansvarsområdet som socialförvaltningen råder över idag samt barnomsorg i kommunen, i landstingets ingår dess ansvarsområde som finns idag och i offentlig service ingår Apotek, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Förvaltningsservice, Kassaservice, Post, Polis, Räddningstjänst, Skatteverket. Arbetsgruppen har haft 6 möten, deltagit i öppet hus som landstinget anordnade på Kiruna lasarett med ett eget bord för diskussion och information, under 4 timmar fördes diskussioner med intresserade och de synpunkter som kom tog vi med i det fortsatta arbetet. Till våra möten har vi bjudit in representanter från hemtjänsten, personlig assistent och LSS verksamheten som har berättat om nuläget, upplevda brister och framtidstankar om verksamheten. Gruppen har också gjort enkätfrågor till grundskolan årskurs 6 9, tyvärr ser vi i redovisningen att inga av de frågor vi lyfte finns med i den presenterade enkäten, vid mötet med skolan och eleverna blev det också någon miss eftersom det aldrig kom någon kallelse när och vars det skulle vara. Gruppen har begärt nulägesbeskrivningar från aktörer inom vårt arbetsområde som socialförvaltningen och landstinget, gruppen har även tagit del utav tidigare utförda rapporter som kommersiell service i Kirunas byar och Serviceformer och dess lokalisering i Kiruna C. Gruppen har beslutat att inte ta i beaktande vem som är huvudman för de olika tjänsterna, om det är kommunen, landstinget, staten, entreprenör eller något annat alternativ eftersom detta kommer med stor sannolikhet att förändras kontinuerligt. Gruppen har valt att titta på tjänsterna som efterfrågas. Tiden för arbetet har varit kort samt att det har skett förändringar i gruppens sammansättning från möte 1 till 5, det har även varit svårt att samla alla gruppens deltagare till mötena. Till arbetsgruppens område är det önskvärt att få mer synpunkter från kommunmedborgarna, vi hoppas att remissrunda till allmänheten ger en del input till arbetet samt att det bekräftar att vi inte missat något väsentligt inom området. Offentlig service/vård/omsorg Sida 2

3 Positiva negativa krafter I dags läget så är det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till vården, det är också väldigt få sökanden till utbildningarna som finns, om detta fortsätter finns stor risk att personalförsörjningen blir än värre i framtiden. Kirunaborna känner sig inte trygg med sjukvården när det avser akut sjukvård och BB, det finns även en stor oro över att sjukvården sakta men säkert nedmonteras, det finns också en oro att bristen på viss sjukvård medför att människor väljer att inte flytta till Kiruna. Kiruna har sedan 1970 talet haft en minskning av befolkningen fram till Därefter har befolkningen pendlat runt , varav bor i Kiruna C. Trots bostadsbrist så har befolkningen ökat i år. Med ökat bostadsbyggande så finns goda chanser att öka befolkningen. Medelåldern på befolkningen har från 1990 ökat från 37 år till idag 42 år vilket är högre än riket som hade 39,5 år 1990 och idag ca 41 år. En åldrande befolkning är något att beakta vid all samhällsplanering och även specifikt i och med stadsomvandlingen. Många äldre kör inte bil och behöver närhet till exempelvis matbutiker och vårdcentraler. Oavsett hur befolkningsutvecklingen och medelåldern sker i framtiden så måste offentlig service/vård och omsorg vara flexibel och anpassa sig utifrån behoven. Offentlig service/vård/omsorg Sida 3

4 Nulägesbeskrivning Socialförvaltningen, Kommunal omsorg. Socialförvaltningen har stationerad verksamhet, äldreboenden, i Kiruna C, Vittangi och Karesuando. Hemstödet med hemtjänst och personlig assistans, verkar i hela kommunen. LSS boenden finns i Kiruna C. IFO avdelningen handlägger försörjningsstöd, missbruk, öppenvård samt barn och familjeärenden och ensamkommande barn. Antal platser Antal anställda Äldreboenden Kiruna C Vittangi/Karesuando Antal kunder Antal anställda Hemstöd Hemtjänst Kiruna C Hemtjänst byarna Personlig assistans 33 Biståndshandläggning 5 Antal platser Antal anställda LSS Gruppboende 31 Serviceboende 10 Psykiatri 14 Korttidsboende 7 Antal anställda IFO avdelning 45 Totalt 790 Offentlig service/vård/omsorg Sida 4

5 Nulägesbeskrivning landstinget: I landstinget pågår en stor omorganisation för tillfället, till rapporten bifogas bilagor hur det ser ut för tillfället. Sjukvården är organiserad utifrån ett länsperspektiv, därför är Kirunaborna hänvisade till andra orter vid visst behov av vård. Varje division har länsansvar för sina verksamheter, vilket betyder att man ansvarar för att hela länets befolkning har tillgång till likvärdig vård. Vissa verksamheter finns t ex på alla sjukhus eller vårdcentraler medan andra är lokaliserade på ett eller flera sjukhus. I andra fall har verksamheter som funnits på alla sjukhus centraliserats till ett eller flera sjukhus för att kunna ge en effektivare och förbättrad vård. Då får patienterna resa till dessa orter för att träffa specialister och/eller få behandling. Andra varianter av länsansvar är att verksamheter stationerade på länssjukhuset i Sunderbyn bedriver satellitmottagning på övriga sjukhus i länet vissa dagar, t ex reumatologen. Ett annat exempel är Hudkliniken Sunderby sjukhus, som gör distanskonsultationer mot olika vårdcentraler via webbkamera. Ambulansverksamhet är organiserad över hela länet. Ambulansstationer finns i Kiruna tätort och Vittangi. Vägambulanser: Landstinget bemannar 23 ambulanser dygnet runt och ytterligare sex stycken under kontorstid på vardagar. Ambulanserna bemannas med ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska. Ambulanshelikopter: I Gällivare finns landstingets ambulanshelikopter stationerad. Den bemannas dygnet runt med två piloter samt läkare och sjuksköterska från Akutsjukvården vid Gällivare sjukhus. Ambulansflygplan: Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har ett gemensamt avtal med Scandinavian Air Ambulance om två ambulansflygplan stationerade i Umeå. Offentlig service/vård/omsorg Sida 5

6 Nulägesbeskrivning övrig offentlig service: I övrig service för kommunmedborgarna sker ständiga förändringar utav behovet, framförallt i vilken form av service som efterfrågas, personlig kontakt, telefon kontakt och internet, därför måste serviceformen vara väldigt flexibla och anpassa sig utifrån behoven, hög tillgänglighet efterfrågas alltid. Apotek finns i Kiruna tätort och Vittangi, apoteksombud finns i Karesuando, Övre Soppero, Lannavaara, Parakka, Svappavaara, Jukkasjärvi, Björkliden och Katterjokk. Arbetsförmedling finns i Kiruna tätort och Vittangi, servicen som kan fås är platsbesök, telefontjänst och självservice. I Kiruna finns ett servicekontor med handläggare för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som hjälper till med allmän information, blanketter, ansökningar, självbetjäningstjänster, fördjupad information om pågående ärenden, skriva ut intyg och bevis med mera. Telefontider och internettjänster finns också. Betalservice finns i Svappavaara, Vittangi, Karesuando och Övre Soppero. Post/postombud finns i Kiruna tätort, Svappavaara, Vittangi, Jukkasjärvi, Abisko, Karesuando, Övre Soppero och Lannavaara. Polis/polisstation finns i Kiruna tätort, tjänster som kan fås är anmälan, pass, tillstånd, utlämningsställe för hittegods och cyklar. Kiruna Räddningstjänst har en huvudbrandstation i Kiruna tätort där det finns heltidspersonal dygnet runt samt deltidspersonal med beredskap dygnet runt. Räddningstjänsten har även två stycken deltidsstationer i Svappavaara och Vittangi samt brandvärn i Abisko, Karesuando, Kuttainen, Lainio, Lannavaara och Soppero. Offentlig service/vård/omsorg Sida 6

7 Vision Kommunal omsorg. Boenden: Boenden är flexibla och kan förändras enkelt och snabbt efter behov. Inga lokaler står tomma och outnyttjade, lägenheter är byggda på markplan så att de som bor i egna hus kan sälja dem och flytta till lägenhet när man inte längre klarar av snöskottning, gräsklippning o.s.v. Det behövs olika boendeformer utifrån olika behov. T.ex. senior, demens, (små grupper 5 7 personer) och LSS. Avlastningslägenheter finns åt alla som önskar det. Om man ändå vill bo kvar i sitt hus ska det gå att handikappanpassas på kort tid, samt att kommunen kan hjälpa till vid snöskottning och annan service (typ fixar Malte), Kommunen hand har traktor. Behoven som uppstår handläggs och tillfredställas på kort tid. Specifik service som frisör, fotvård, friskvård osv. finns tillgänglig och nära. Lokaler för trivselkvällar med olika aktiviteter för alla kunder, boende och anhöriga. Dagverksamhet och naturliga träffpunkter där alla kan träffas finns. Samarbete över gränser: Anhörigvården kan lämna in sin maka, make eller anhörig någon timme på dagen för att själv kunna uträtta ärenden t.ex. gå på läkarbesök, frissan eller bara hälsa på någon. Samverkan mellan sektionerna boenden, hemtjänst och anhörigvårdare finns. Personal. Kommunen har bra personalpolitik. Det finns friskvård på arbetstid, kontinuerlig kompetensutveckling, bra arbetstider och attraktiva scheman vilket medför att arbetet har hög status. Det finns många sökanden till omvårdnadsprogrammet som lockar både flickor och pojkar till utbildningarna. De anställda har förmåner som tandläkarbesök, läkarbesök, fria arbetskläder, hälsokontroller på arbetstid. Bra ingångslöner, kompetensutveckling i minoritetsspråk (bra med personal som kan flera språk). Kommunen har ett rykte om sig att ta väl hand om den personal man redan har. Övrigt. Det finns rätt sjukvård att få dygnet runt, sköterskor som man kan ringa till och inte behöva åka till lasarettet för en liten åkomma. Gamla människor blir lugna av att få prata med någon. Man ska kunna göra bank och postärenden även på landsbygden, buss och taxi skall finnas tillgänglig. Gång och cykelvägar finns i tillräcklig omfattning så att äldre människor känner sig trygga i trafiken när de är ute och går. Ingen motion medför sjukare medborgare och högre kostnader för kommunen. Vi har ett tydligt helhetstänk i verksamheten så att samarbete över ev. gränser sker fortlöpande. Personalen har gott om tid för brukarna. Barnen. Vi har bra kvalité på barnomsorgen. Den finns tillgänglig när vi behöver den i vår närhet. Organisationen är flexibel och klarar utav att anpassa sig utifrån behoven och kraven. Offentlig service/vård/omsorg Sida 7

8 Vision Landstinget. En vision om hälso- och sjukvård som ger trygghet och oberoende för Kirunas medborgare. När hälsan blir sämre och kroppen skröpligare, ska samhället kunna erbjuda kompetent vård och omsorg av god kvalitet. Ingen skall behöva betvivla på att vården och omsorgen finns där när man behöver den. För såväl lokal som regional utveckling har hälso och sjukvården betydelse. Lokalt behöver Kiruna bassjukvård utöver primärvården som bygger på fyra ben: 1. Medicin (intensivvård, dialys) 2. Kirurgi (planerad och akut) 3. Medicinsk service (anestesi, röntgen, labb) 4. Konsultverksamhet (ögon, öron, reumatologi, lungmottagning) I samarbete med ortens företag kan hälso och sjukvårdens ekonomiskt stärkas så att man kan infria medborgarnas krav på bassjukvård av god kvalitet. När hemsjukvården flyttas över för kommunalt ansvar bör inom en femårsperiod primärvården också få lov att ta samma steg och att staten i ett första steg tar över specialistsjukhusen och sedan övriga länssjukhus under en fem till tjugo års period. En lokalt anpassad organisation för framtidens vård och omsorg som är dels skattefinansierad och i samarbete med ortens företag har möjlighet att ge medborgarna en likvärdig bassjukvård av god kvalitet oavsett om vården bedrivs i privat eller offentlig regi. Organisationen för hälso och sjukvården skall i allt väsentligt bestå av fasta tjänster och ett minimum av inhyrd personal för att skapa trygghet för patienterna. Högkostnadsskydden för patient och läkemedel bör differentieras utefter årsinkomst, så att det säkerställs att alla kan ta del av hälsooch sjukvården. Till den förebyggande hälso och sjukvården behöver mer resurser ställas till förfogande, där andra aktörer än sjukvårdsorganisationen kan göra goda insatser. Tandvårdsförsäkringen bör förbättras och eventuellt differentieras efter samma modell som högkostnadsskydden för patient och läkemedel. Offentlig service/vård/omsorg Sida 8

9 Vision - Offentlig service på Landsbygd. Bakgrund Kirunas landsbygd är attraktiv både för människorna som bor där och alla tusentals turister som årligen besöker kommunen, men människor och företag behöver service! De som inte har möjlighet att bo kvar på grund av arbete återvänder ofta på sin lediga tid. Den växande turismen skapar efterfrågan på nya upplevelser och Kirunas landsbygd kan erbjuda natur och kulturmiljöer med unika värden. Sedan några decennier sker en omfattande reträtt av både stat och kommun från landsbygden. Servicen tunnas ut i allt snabbare takt och konsekvenserna för de berörda bygderna och hela samhällsstrukturen är förödande. Funktioner monteras ner utan att ersättas av de nya, oftast ITbaserade, lösningar som aviseras. Människor ställs utanför och landet klyvs i utvecklings och avvecklingsbygder, där de senare inte ges rättvisa förutsättningar för tillväxt. Utgångspunkten är underifrånperspektivet och hänsyn till lokala förutsättningar. Sveriges landsbygder ser olika ut och har olika förutsättningar och behov. Vår bild av offentliga myndigheter är att de står långt från detta synsätt. Myndigheternas och, till stora delar, kommunernas service byggs utan samverkan vare sig mellan myndigheter eller mellan myndigheter och kommunen. Liten hänsyn tas till behovet av medborgardialog och lokala förutsättningar. När de bygger sin service till medborgarna, så präglas den till stora delar av egenintresset hos den enskilda myndigheten på statlig nivå, och på kommunal nivå av egenintresset hos nämnder och förvaltningar. Konsekvensen är att storskaliga verksamheter skapas med sektorsintresse för ögonen. Det resulterar i verksamheter som inte får plats i små orter och inte fungerar i glest befolkade områden. Dessa stora organisationer väljer att lämna små samhällen, hellre än att tänka nytt och hitta samordnade lösningar som gör att de kan stanna kvar. Resultatet är mycket tydligt. Statliga myndigheters service i landets mindre kommuner har reducerats kraftigt. På landsbygden utanför kommuncentra är både statlig och kommunal service på väg att helt försvinna. Den här utvecklingen går mycket fort och är inte bra för kommuner och regioners framtida utveckling. Framtidens offentliga och kommersiella service på landsbygden Inriktningen för kommunen måste vara att ge medborgare och företag likvärdig tillgänglighet till service, oavsett var de bor och verkar. Med likvärdig menas att servicen måste organiseras och utföras utifrån de lokala förhållandena och utgå från medborgarnas behov. Tillgång till service är en avgörande faktor för tillväxt och attraktionskraft. Därför behövs en hållbar serviceinfrastruktur över hela kommunen. Lokala utvecklingscenter med sektorövergripande verksamheter bör skapas helst i samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor. Utvecklingscentret ska fungerar som mötesplats och kan innehålla lanthandel, drivmedel, café, bibliotek, hälso och sjukvård, e hälsa, restaurang (även förskola och Offentlig service/vård/omsorg Sida 9

10 förskola), turistinformation, etc. Drömmen är att skola, förskola, trygghetsboende, etc kan byggas ihop med utvecklingscentret. Framtidens service på landsbygden kan gärna drivas av lokal gemensamhet företag/föreningar troligen i ett avtalsförhållande mellan samhället/kommunen och lokala initiativ. I ett utvecklingscenter kan servicepunkter byggas upp med möjlighet att kontakta myndigheter såväl statliga som kommunala. Här kan också allmänheten koppla upp sig med ny teknik (finns redan) till landstingets hälso och sjukvård, förvaltningar och statliga myndigheter. Mobila servicelösningar (t.ex. kring skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor, vanlig kollektivtrafik, hemsändning, post, reklam... m.m.?) kan vara ett annat sätt att säkerställa servicen på landsbygden. Tillsammans med t.ex. lantbrevbäring, hemtjänst, bok och varubussar, bussbolag, etc. kan hållbar servicelösning skapas för glest befolkade områden. Generell beskrivning av en servicepunkt: Servicepunkterna ska ses som statliga myndigheters och kommuners möjlighet att i samverkan utveckla en förstärkt offentlig service närmare medborgaren på landsbygden och i glesbygden. Med hjälp av en gemensam IT plattform kan servicepunkterna tillhandahålla ett s.k. offentligt grundservicepaket, som gör att medborgaren via personligt stöd kan komma i kontakt med kommunen och statliga myndigheter. Den långsiktiga bärkraften ska stärkas med erbjudande om andra tjänster såsom kommersiell service, ideell föreningsverksamhet med mera. Tjänsterna inom det offentliga grundservicepaketet ska finansieras genom långsiktiga avtal och kan gärna förmedlas av en utbildad lokal entreprenör. Lämpligt är att staten och kommunen bidrar till servicepunktens drift. Överenskommelser mellan lokalsamhällen och kommunen där strategier och planer formulera som övergår i planeringar som innehåller åtgärder, resurser, ansvar och är själva plattformen för visionen. Ansvaret ligger i första hand hos kommunen men vi anser att framtidens offentliga service också ska bygga på en mycket nära samverkan mellan län/regionen, kommunen och den lokala medborgarnivån samt stödjas av staten. Det är av avgörande betydelse att planeringen inriktas på sektorsövergripande lösningar baserade på medborgarens behov utifrån den lokala verklighetsbilden. Kiruna kommun utvecklar ett mer hållbart samhälle där landsbygdens öppna landskap och andra resurser blir basen för närproducerade produkter och verksamheter inom t.ex. energi, mat, besöksnäring, hantverk, etc. som skapar mervärde för medborgarna i kommunen. Offentlig service/vård/omsorg Sida 10

11 Hur ska vi nå visionen. Efter att kommunfullmäktige har antagit visionen måste ett gemensamt arbete utföras inom kommunen för att uppnå visionen. Visionen skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram årsmål och aktiviteter ända ned på arbetsplatsnivå, mål och aktiviteter ska ha en tydlig koppling mot visionen rakt igenom organisationen, det ska gå att följa den röda tråden från arbetsplats upp till kommunfullmäktige. Sådant som kommunen inte rår över t.ex. landstinget måste det även finnas mål och aktiviteter för att påverka huvudman i visionens riktning. Att implementera ett gemensamt arbetssätt kan drivas i projektform med tillräcklig tid för att verksamheterna skall hinna arbeta igenom visionen, mål och aktiviteter, hela arbetet skall givetvis vara väl kopplat till budgeten. Bilagor. Befolkningskarta, Kiruna kommun Karta, hälsa och sjukvård, tandvård i länet. Organisationsschema NLL Karta, Räddningstjänst Kiruna. Offentlig service/vård/omsorg Sida 11

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

11. Utbildning och omsorg

11. Utbildning och omsorg 11. Utbildning och omsorg Sammanfattning Bra utbildning och omsorg är nödvändig basservice för att uppfattas som en attraktiv boendeort. Hit hör förskola, grundskola, gymnasium, hälso- och sjukvård samt

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsberedning Nord har under året besökt samtliga kommuner inom beredningsområdet, dvs Pajala, Jokkmokk, Gällivare

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. För dig som medborgare kan det många gånger vara svårt att veta vart du ska vända dig i

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten ESLÖVS KOMMUN intk)1 4 21414...ne.,Nek SKANE SKANE Primärvården i Eslöv Psykiatri Skåne Båda huvudmännen har vidta it föl'ande åt ärder Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Landstingets Utvecklingsmedel

Landstingets Utvecklingsmedel Landstingets Utvecklingsmedel Kenneth Sjaunja Avdelningen för regional utveckling 2014-11-25 Projektfinansiering BILD 1 Landstingets vision Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 I ett kristdemokratiskt Dalarna är utgångspunkten alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde - Ett tryggt

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Servicegarantier inom socialtjänst

Servicegarantier inom socialtjänst Servicegarantier inom socialtjänst Övergripande Servicegarantier 2017 Mål och resultatstyrning sker i Robertsfors kommun genom balanserade styrkort. Kommunfullmäktige har antagit styrkort som kommunstyrelsen

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer