Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2011 Information från Torsby kommun VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE NR TORSBY NU 1

2 Innehåll MÅL OCH STRATEGIER... 3 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD... 4 BYGGLOV NYA REGLER... 6 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE... 8 UPPMÄRKSAMHETSVECKAN... 9 BRYGGAN ANPASSAD SKOLA STJERNESKOLAN GÖR REKLAM JOBB CENTER ERBJUDER INVANDRARSERVICE LÄRLING DEMENSVÅRDEN UTVECKLAS CHATTA I LINGONSKOGEN HOVFJÄLLSVÄGEN PÅ GÅNG MEJERISTEN FORTSÄTTER LÄKEMEDELSKOLL PÅ ÄLDRE NY ORG. INOM ÄLDREOMSORGEN SYSSLEBÄCKSBADET BYGGS OM ENERGIOPTIMERING AV FASTIGHETER TRAFIK: LAGLIGA HASTIGHETER NY SOPENTREPRENÖR ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER.. 25 KÄLLSORTERINGSTIPS TORSBY SPORTCENTER OCH SKID- TUNNELN FORTSÄTTER UTVECKLAS UNGDOMSRÅDET TRÄFFAS TUAB UNDER NY LEDNING SKOLMATSEDELN KONSUMENT: OÖNSKAD FAKTURA NYANSTÄLLDA EKONOMILÄGET FÖRENING: TORSBY PISTOLSKYTTEKLUBB PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Anki Haraldsson, Svenneby Motiv omslag: Maja Linder förundras över alla dessa vårtecken Utgivning: Fyra nummer 2011 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på var ett händelserikt år Vi har nyss gått igenom bokslutet för 2010 där vi ser att det varit ett händelserikt år och att vi trots efterdyningar av en lågkonjunktur fått ekonomin att gå ihop med pengar över. I slutet av januari stod Torsby värd för världsmästerskapet för juniorer i skidskytte. Kallt och vackert väder under hela mästerskapet och ett väl genomfört arrangemang av SK Bore tillsammans med Torsby kommun. Efter utbyggnad och ombyggnad kunde Cuba arena i Sysslebäck invigas och större tävlingsarrangemang utlovades på stående fot. Under våren förbereddes mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Elevhemmet byggdes om, och under september anlände tolv ungdomar. Ett sedan många år diskuterat projekt kunde under året invigas. En omlastningsterminal för gods på järnväg. I september var det äntligen klart för invigning av terminalen i Skalleby industriområde. Järnväg är ur miljösynpunkt den bästa transportvägen Det första tåget med timmer avgick sedan från terminalen den 13 december, en smått historisk dag. Vi har tillsatt en ny politisk organisation och bemanningen fallit på plats. Man har nu jobbat ett tag efter den förändring som skett efter valet i höstas. Vi har anpassat vår politiska organisation efter befolkningsantalet och jobbar nu lite annorlunda. Fullmäktiges ledamöter har minskat och tidigare räddningsnämnd, kulturnämnd och fritidsnämndens verksamheter har nu samordnats med andra nämnder. I sommar kommer en speciell politikerspecial av Torsby Nu där alla politiker, nämnder och dess verksamheter presenteras. Nu går vi in i 2012 års budgetarbete med flera utmaningar; det statliga extra konjunkturstödet har upphört och vi får på olika sätt försöka hjälpa till så att näringslivet utvecklas och att de kan anställa fler och därmed höja möjligheten till skatteintäkter. Startknappen har vi tryckt på för arbetet med ett nytt mål- och visionsarbete. Arbetet börjar med att göra en avstämning av hur väl vi lyckats uppnå målen hittills och går sedan vidare i en bred förankringsprocess med de nya målen för Där ska vi slå fast vad vi tillsammans vill åstadkomma med vår kommun de närmaste åren. Processen börjar nu och fortsätter under sommaren och hösten för att sedan gå till beslut i december i år. Vi ses i mål- och visionsarbetet! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Håll utkik efter Vision 2020! Nu under våren 2011 kommer kommunen att bjuda in till olika möten kring mål och visioner, kallat Vision Inbjudna är alla som vill komma; invånare, byalag, föreningar, företag etc beslutade kommunfullmäktige om de mål, visioner och strategier som har gällt för Torsby kommun nu fram till Det stora övergripande målet var En yngre befolkning närmar sig och utvärdering ska ske av hur målen har uppfyllts, och det är dags att gå vidare och sätta upp nya eller reviderade mål. Siktet är nu inställt på år Vi vill gärna ha en bred diskussion och förankring kring mål och visioner, betonar kommunalrådet Håkan Laack. Det arbete vi gjorde inför de mål som gäller fram till 2012 var upplagt så och det var positivt och många var engagerade. Arbetet är uppdelat i två delar, där möten med invånare, byalag, föreningar, företag etc. är en del. Kommunchef Thomas Stjerndorff ansvarar för denna del. Den andra delen är omvärldsanalys som består bl.a. i att ta fram olika relevanta nyckeltal och andra fakta som visar på läget för olika områden. Vi har mycket bättre tillgång på nyckeltal och jämförande studier nu än vad vi hade Ekonomichef Angela Birnstein ansvarar för omvärldsanalysen. När det gäller den politiska processen kring mål och visioner ansvarar biträdande kommunchef Anders Björck för stöd i det arbetet. Arbetet ska vara färdigt i december 2011, och det kan tyckas länge till men tiden går fort och snart är vi där, säger Håkan Laack. Så därför bjuder vi in till de första mötena redan nu under våren så att så många som möjligt kan vara med i processen. Så håll utkik på kommunens webbplats torsby.se och i annonser i TorsbyBladet under våren. Välkommen att vara med och diskutera och påverka Torsby kommuns framtid! Dessa mål har kommunen jobbat efter : Huvudmål 2012 har vi i Torsby kommun En yngre befolkning Delmål 2012 har vi i Torsby kommun Goda kommunikationer Flera naturnära, unika och attraktiva boenden En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU

4 Kan man tävla i omvårdnad? Javisst kan man det! Det finns t.o.m. Värmlandsmästerskap i omvårdnad. Sedan några år tillbaka ingår omvårdnad som en gren i yrkes- SM och VM. Och Stjerneskolans elever vid omvårdnadsprogrammet var med och tävlade. Eftersom yrkes-sm bara arrangeras vartannat år och det endast är elever i årskurs 3 som får delta, får en del studerande aldrig möjlighet att tävla. Så var det för dem som nu går tredje året på omvårdnadsprogrammet på Stjerneskolan. Besvikna över detta bestämde sig eleverna Johanna Halvardsson, Petra Dahlén, Petra Eriksson, Hanna Classon, Rebecca Engström, Sofia Pernefur och Ida Olsson att arrangera ett Värmlandsmästerskap i Omvårdnad, inom ramen för kursen projektarbete. Detta är första gången en tävling som den här arrangerats av elever. Redan under vårterminen 2010 började planeringen. Många kontakter skulle tas. Fanns det elever på omvårdnadsprogrammen runt om i Värmland som ville vara med och tävla? Skådespelare skulle rekryteras, likaså domare, speaker och inte minst sponsorer. En tänkt omvårdnadssituation samt domarprotokoll skulle konstrueras. Under höstterminen har sedan gruppen jobbat hårt med att skaffa sponsorer och ordna alla praktiska och materiella saker. Allt arbete från idé till genomförande har skötts av eleverna. Gruppen tog också hjälp av andra elever på Stjerneskolan. Kulisser byggdes av elever på byggprogrammet och allt ljud under tävlingen samt filmdokumentationen sköttes av elever vid medieprogrammet. Tävlingen, som genomfördes enligt samma modell som SM-tävlingarna, gick av stapeln den 20 januari 2011 i Stjernehallen och publikläktaren var fullsatt hela dagen. Fyra lag deltog i tävlingen: Arvika, Hagfors, Kristinehamn och Karlstad-Hammarö. Varje lag bestod av två personer. Uppgiften handlade om att kunna hantera en omvårdnadssituation så bra som möjligt. De punkter som bedömdes var bl.a. bemötande, hygien, ergonomiskt arbetssätt och medicinska kunskaper. Vann gjorde Hagforslaget. Bedömningen gjordes av tre domare. Huvuddomare var Sonia Ragnarsson som har erfarenhet från regionsuttagningen till yrkes-sm. Till sin hjälp hade hon två sjuksköterskor från Torsby sjukhus, Elisabeth Nilsson och Sofie Liljemark. Stjerneskolans studie- och yrkesvägledare Olle Vikström var speaker och skådespelarna var Berit Juhl som själv har sin bakgrund inom sjukvården, tillsammans med Roger Ahl. Hela dagen blev mycket lyckad. Fram på kvällningen kunde sju trötta men glada tjejer gå hem med vetskapen att de gjort ett mycket gott jobb. I efterhand säger de att de har lärt sig väldigt mycket av detta TORSBY NU NR

5 Översiktlig planering inte bara ÖP Kommunens arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan är inne i sitt slutskede. Arrangörerna för Värmlandsmästerskap i Omvårdnad 2011 från höger: Johanna Halvardsson, Petra Dahlén, Petra Eriksson, Hanna Classon, Rebecca Engström, Sofia Pernefur och Ida Olsson. Foto: Marit Van Brouwershaven lite annorlunda projektarbete. Man har fått många kunskaper som man i skolans vanliga verksamhet inte alltid kan redovisa. Att knyta sociala kontakter, ansvarstagande, planering, ledarskap, samarbete, konfliktlösning, problemlösning samt fördjupade ämneskunskaper är några av de kompetenser eleverna beskriver att de har utvecklat. Arvikas lag tilllsammans med Berit Juhl och Roger Ahl. Viveka Eriksson lärare omvårdnadsprogrammet Birgitta Vikström lärare omvårdnadsprogrammet Lisbeth Nilsson lärare omvårdnadsprogrammet NR TORSBY NU 5

6 Nya plan- och bygglagen innebär stora förändringar Från och med 2 maj i år gäller nya regler och bestämmelser för dig som ska bygga nytt, bygga till eller göra ändringar i en byggnad. Detta kommer att innebära stora förändringar för de flesta som ska bygga. Reglerna finns i nya plan- och bygglagen och är desamma över hela Sverige. Innan du kan få bygglov Redan i samband med att du lämnar in din ansökan om bygglov kommer miljö- och byggkontorets handläggare att kräva in alla handlingar (ansökan och ritningar) som behövs för att bygglovet ska kunna avgöras enligt de nya reglerna. Nytt är att byggnadens tillgänglighet för rörelsehindrade prövas redan i samband med bygglov, därför kommer ritningen som visar byggnadens planlösning att bli extra viktig. Större vikt kommer också att läggas vid byggnaden lämplighet när det gäller utseende och placering på tomten. Tydliga ritningar över byggnadens fasader kommer att krävas. Redan i ansökan måste man tala om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget. Det innebär alltså att man redan i bygglovsansökan ska tala om vem som ska hjälpa byggherren att ta ansvar för att byggnaden utförs enligt gällande regler. Byggherren är den som låter uppföra en byggnad för eget bruk, oftast är byggherren densamma som den som söker. Den kontrollansvarige ska ha ett certifikat som visar att han är utbildat för att ta ansvar för ett bygge. Under en övergångsperiod kommer vissa undantag att godkännas. Kontrollansvarig ersätter det som idag heter kvalitetsansvarig. När alla handlingar som krävs har kommit in kommer sökanden att få besked om detta och hur lång tid som beräknas för att få ja eller nej om bygglov. Kom ihåg, även om du får nej på din bygglovsansökan så medför det ändå en kostnad. Bygglov ska vinna laga kraft I många ärenden ska berörda grannar (oftast de som äger fastigheterna intill) tillfrågas innan bygglov kan beviljas. Nytt är att berörda grannar även ska få möjligheten att inom tre veckor yttra sig över det beviljade bygglovet, detta för att varje bygglov ska kunna vinna laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut inte kan överklagas i ett senare skede. Berörda grannar kommer att få meddelande per post, men bygglovsbesluten ska även publiceras i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar på Internet för att alla ska få möjlighet att se vilka beslut som fattats. Startbesked Den största skillnaden i nya lagen blir att man inte får börja bygga direkt när bygglovet beviljats, utan man måste invänta ett så kallat startbesked från kommunen. Innan man får startbeskedet ska kommunen tillsammans med byggherren och den kontrollansvarige hålla ett tekniskt samråd (motsvarade dagens byggsamråd). I samrådet går man igenom de tekniska egenskapskraven för byggnaden. Den kontrollansvarige ska även hjälpa byggherren när kontrollplanen görs. En kontrollplan ska finnas för att visa viktiga saker som har kontrollerats under byggets gång och vilken person som har kontrollerat vad. Samråd och startbesked kommer att gälla för de flesta byggnationer. 6 TORSBY NU NR

7 Anmälan ersätter bygg- och rivningsanmälan För åtgärder som kräver bygglov behövs från 2 maj bara en blankett i samband med ansökan om lovet. Allt bakas in på bygglovsblanketten. För åtgärder som idag endast kräver bygganmälan (installation av eldstad, ändring av konstruktion m.m.) kommer denna att ersättas av blanketten anmälan. Byggsanktionsavgift Idag finns flera olika avgifter som kommunen kan ta ut av den som inte följer regelverket. Den stora skillnaden från och med 2 maj är att dessa avgifter ändras till en sorts avgift, en byggsanktionsavgift, och denna är kommunen skyldig att ta ut. I skrivande stund har lagstiftaren inte tagit fram någon lista över de exakta sanktionsbeloppen, men indikationerna är att olovliga åtgärder, som exempelvis att bygga svart (utan bygglov) eller att börja bygga utan att man fått startbesked, kommer att medföra betydligt högre böter än idag. Så kontakta alltid miljö- och byggkontoret innan du börjar bygga, så slipper du tråkiga, höga och onödiga avgifter. Byggplatsbesök, slutsamråd och slutbesked Nya plan- och bygglagen kommer att kräva att miljö- och byggkontoren ska göra fler och dokumenterade platsbesök på varje byggarbetsplats. I det inplanerade besöket som kommer att ske under byggtiden ska både byggherren och den kontrollansvarige medverka. När byggnaden är klar ska ett så kallat slutsamråd hållas, detta sker normalt på byggplatsen. I slutsamrådet går man igenom om byggnaden har utförts så som bestämts i det tekniska samrådet. Man går även igenom både kommunens och kontrollansvariges dokumenterade byggplatsbesök, eventuella avvikelser från byggreglerna och förutsättningarna för slutbesked. Ett slutbesked utfärdas när byggnadens kontrollplan är komplett, och då får byggnaden börja användas. Kontakta miljö- och byggkontoret! Vilka byggplaner du än har, rekommenderar vi alla att alltid kontakta oss på miljö- och byggkontoret i god tid innan du vill börja bygga. Olika regler och bestämmelser finns för olika områden, två kvarter bredvid varandra kan ha olika bestämmelser. Även om du bor utanför tätbebyggt område gäller regler, även om de är mer generösa. Mark i anslutning till vatten omfattas av strandskydd och här gäller mycket stränga regler för byggnation. Om du är det minsta osäker på vad som gäller för just din tomt, kontakta oss! Du kan både ringa, skicka e- post och besöka oss på kontoret. Vi finns på andra våningen i kommunhuset, välkommen in till oss för en byggpratstund! Malin Jonsson byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist byggnadsinspektör Foto: Leif Florén NR TORSBY NU 7

8 Foto: Morgan Bäckvall Här har du våfflan när du kommer till fritidsgården på Valborgsmässoafton Här har du våfflan! Det brukar vara ett slanguttryck när man vill hälsa på någon. Nu är det precis vad som blir fallet under valborgsmässoafton. Fritidsgården i Torsby gräddar våfflor och vill gärna hälsa på dig som är ute, men vill komma till oss och hälsa på. Valborgsmässoafton är en kväll då många ungdomar och vuxna är ute och hälsar våren välkommen. Efter brasan är ni välkomna till Stjärnan i Torsby. Stjärnans café är öppet från kl och framåt småtimmarna och det finns möjlighet att köpa kaffe och våfflor. Förutsättningen är förstås att du är nykter och städad. Vi vänder oss såväl till ungdomar, som vuxna föräldrar som är ute och ser till sina och andras barn. Förmånskort Fritidsgården i Torsby är engagerad i projektet Tobaksfri Duo, där hundratals elever kunnat teckna kontrakt om att inte använda cigaretter, snus och annan tobak. Dessa elever har fått ett förmånskort, som ger många olika rabatter. - Om man kan visa upp sitt förmånskort under valborgsmässoafton, så bjuder vi på en våffla och en kopp kaffe/saft säger Jörgen Johansson, som är projektledare för Tobaksfri Duo, och som finns på plats på Stjärnan samma kväll. Har du inget förmånskort så kostar våfflan tio kronor och kaffe/saft fem kronor. Det är bara att avslutningsvis önska välkommen! Tobaksfri Duo Det är många företag/föreningar som idag stödjer Tobaksfri Duo. Exempelvis billigare varor i butiker, subventionerade entréer eller kontant sponsring som går till utlottning av priser bland de ungdomar som har förmånskortet och därmed lovat tobaksfrihet. På sidan kan du läsa allt om Tobaksfri Duo och om vilka förmåner som lämnas i olika delar av landet. Är du också intresserad att på något sätt stödja och hjälpa våra ungdomar, kontakta då någon av projektledarna Jasmina Henriksson eller Jörgen Johansson x93mm Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

9 Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet Goda matvanor och fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa och betydelsefullt för att man ska må bra. Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att än en gång samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. Veckan går under namnet Ett friskare Sverige och genomförs vecka 19, 9-15 maj. Veckan ska ge inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Upplägget bygger till stor del på det som genomfördes under 2010 års uppmärksamhetsvecka. Kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer medverkade till att cirka 1000 aktiviteter genomfördes över hela landet. Uppdraget Ett friskare Sverige 2011 är ett samverkansprojekt med syfte att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Utgångspunkt för uppdraget är att synliggöra alla aktiviteter som pågår runt omkring i landet inom matvanor och fysisk aktivitet. Förhoppningen är att lokala och regionala aktörer ser vecka 19 (9-15 maj) 2011 som ett tillfälle att framhålla dessa aktiviteter. Läs mer om uppmärksamhetsveckan på Torsby kommun kommer att vara delaktig i denna vecka. Friskvården i Värmland och kommunens fritidsavdelningen kommer att samverka med andra aktörer under veckan. Planeringsarbetet är i full gång och mer om denna vecka kommer att annonseras i TorsbyBladet och på webben torsby.se. Nu tar vi sats mot vecka 19. Häng på du med! Anna Larsson friskvårdskonsulent Friskvården i Värmland Kicki Velander fritidschef Torsby kommun Foto: Gunilla Åberg NR TORSBY NU

10 Bryggan ger elever anpassad studiegång Resursskolan Bryggan ligger på Järnvägsgatan 34 C, i före detta Stjerneskolans elevhem. Skolan är en resurs för elever i årskurs 1-5 i Torsby kommun. De som får plats på Bryggan är elever som är i behov av anpassad och väl strukturerad studiegång. Skolan har fem elevplatser, i nuläget jobbar tre pedagoger och en socionom. Undervisningen varvas mellan gruppverksamhet och enskild undervisning. Eleverna på Bryggan har sin egen arbetsplats med ett individuellt arbetsschema som planeras av undervisande lärare. Eleverna följer mål och riktlinjer enligt gällande läroplan för respektive årskurs. Målet med Bryggan är att eleverna ska integreras till ordinarie skolgång, detta sker successivt. Vill du veta mera kontakta gärna rektor Liselotte Johansson , eller ring oss på Bryggan Vi som arbetar på Bryggan, från vänster pedagogerna Charlotte Oldenmark och Inge Olsson och socionom Emma Uppvall. 10 TORSBY NU NR Foto: Helena Westh

11 Stjerneskolan satsar på ny marknadsförning Konkurrensen om eleverna ökar hela tiden, dels genom att elevkullarna blir mindre, dels genom att antalet fristående gymnasieskolor ökar. Marknadsföring är därför sedan flera år ett viktigt inslag i en gymnasieskolas arbete. Gustav Olsson, SPEI08 och Andreas Bakkerud FPTM08 är två av de elever som medverkar i Radio Rix FM Foto: Helena Westh Hur vet vi då att vi satsar på rätt aktiviteter? Hur tänker vår målgrupp, 15- åringen, som ska söka till gymnasiet? Hur når vi på bästa sätt vår målgrupp? Få läser tryckt media Flera undersökningar har visat att få ungdomar idag läser tryckt material. Väldigt många ungdomar i den aktuella åldersgruppen tittar också mindre och mindre på traditionell TV. Hur skaffar sig dagens ungdomar information? Vilket medium når ut till ungdomar? Ja, svaret är givetvis nätet, där de inte i första hand surfar runt på olika hemsidor. Istället lyssnar de i stor utsträckning på webbradio/musikkanaler och framförallt använder de sociala medier av olika slag. Radioreklam Med detta som bakgrund valde vi på Stjerneskolan därför att inför årets gymnasieansökan satsa lite annorlunda och på andra medier än de gamla vanliga. Vi inledde ett samarbete med MTG Radio-Radio Rix FM för att via radio marknadsföra vår skola och våra utbildningar. Rix FM är ett nätverk av kommersiella radiostationer i landet. Den är tillsammans med P4 Sveriges mest avlyssnade nationella radiostation. Fyra elever valdes ut att representera och marknadsföra Stjerneskolan och i början av december genomfördes inspelningarna i samarbete med Bacill Produktion, Karlstad. Resultatet blev mycket bra och från vecka 50 till vecka 8 har reklamen hörts i Rix FM, Värmland. Marknadsföringswebb med film Nästa steg i vårt samarbete med Bacill Produktion är att göra en markandsföringswebb med bl.a. filmade inslag där elever berättar om Stjerneskolan och lyfter fram positiva värden kring skolan. Bacill Produktion har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag för bl.a. Danderyds gymnasium och inför omvalet senare i vår räknar vi med att produktionen ska vara klar. Inför omvalet kommer även ytterligare sändningar i Rix FM att spelas in. Här kommer vår webbkampanj att lyftas fram och marknadsföras. Sociala medier Det tredje viktiga inslaget i vår marknadsföring blir kopplingen till sociala medier där man som elev kan tipsa kamrater och bekanta om Stjerneskolan via t.ex. Facebook och Twitter. Med de här insatserna hoppas och tror vi att Stjerneskolan ska sticka ut i mediebruset och att skolans goda rykte och gedigna kvalitet ska få såväl våra egna torsbyungdomar som ungdomar från andra orter att även i fortsättningen välja Stjerneskolan. Torsby kommun kan vara mycket stolta över att i dagens tuffa konkurrens ha en gymnasieskola där nära 50 % av eleverna kommer från andra kommuner än den egna. Ronnie Palmqvist rektor Malin Borgler, HR08 (bilden) och Hanna Falk, f d skidelev har också deltagit i radioreklamen Foto: Helena Westh NR TORSBY NU 11

12 Trädgårdsgunga klar för utlottning. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Arbetsledare P-O Mellembråten. Foto: Linda Skoglund Nilsson Lusthus under uppförande. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Björn fräser text i skylt till skoterled. Foto: Linda Skoglund Nilsson Snickerier i björk för utlottning i föreningar. Foto: Linda Skoglund Nilsson Lekbåt på en förskola. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Jobb Center erbjuder hjälp till föreningar Jobb Center (fd Arbetscentralen) är arbetsmarknadsavdelningens verkstad för trä och metall, den är lokaliserad på Södra Industrigatan 13 invid secondhandbutiken Repris. Jobb Centers huvudsyfte är att erbjuda personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden olika möjligheter till arbetsträning och praktik. Detta skall ses som ett steg i att kunna nå egen försörjning. Personerna anvisas från samhällets olika aktörer som t.ex. arbetsförmedlingen och kommunen. Jobb Center är också behjälpliga inför och under olika arrangemang, både internt inom kommunen och externt bland föreningar. Hela kommunens föreningsliv är välkomna med förfrågningar om hjälp från Jobb Center, vi hjälper gärna till efter förmåga och tid med allt ifrån röjning, snickeri, målning och mindre svetsarbeten. Exempel på uppdrag är kiosken i Rallybrudar, förskolornas bussar och polisbilar, midsommarstugor för utlottning, trädgårdsbord, soffgungor, lusthus och blomlådor. Kontakta Jobb Centers arbetsledare Per-Olav Mellembråten på telefon eller besök honom på Södra Industrigatan 13. Gösta Kihlgren tf arbetsmarknadsstrateg TORSBY NU NR

13 Björn i djup koncentration Foto: Linda Skoglund Nilsson NR TORSBY NU 13

14 Samhällsorientering. På bilden syns i rött samhällsinformatör Börje Asplund och till höger om honom språkstöd Manal Bato. Övriga är elever. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Utökad invandrareservice Är du nyinflyttad från ett annat land eller har för avsikt att flytta hit så kan du kontakta oss på arbetsmarknadsavdelningen, integrationsenheten. Vi erbjuder nu hjälp även till dig som väljer/valt att flytta hit från annat land. Sedan länge har vi arbetat med flyktingar och utökar nu alltså servicen. Torsby kommun har sedan 2006 tagit emot kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd. Kommunens arbetsmarknadsavdelning ansvarar för att flyktingarna får det stöd och den services som avtalet med Migrationsverket innebär. Detta omfattar bl.a. bosättning, svenska för invandrare (SFI), samhällorientering, vuxenutbildning, praktik osv. Från och med den 1 december 2010 gäller en ny förordning, detta för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. De som omfattas är flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga som avses 2 lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar. I den nya förordningen kommer Arbetsförmedlingen att ha ett större uppdrag och ansvar än tidigare. Torsby kommun kommer fortsättningsvis att ansvara för bosättning, svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Samhällsorienteringens innehåll och omfattning är reglerad i den nya förordningen och är en obligatorisk del av nyanlända flyktingars etableringsplan. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller på ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering där omfattningen och innehållet framgår. Torsby kommun utökar servicen och stödet även till invandrare som inte omfattas av förordningen och kommer under våren att erbjuda bl.a. samhällsorientering till samtliga invandrare. Är du nyinflyttad från ett annat land eller har för avsikt att flytta hit kontakta vår integrationssamordnare Ronny Larsson på telefon , eller besök honom på Järnvägsgatan 12, 2 trappor upp. Samhällsorienteringen innehåller åtta obligatoriska delar: 1. Att komma till Sverige 2. Att bo i Sverige 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 4. Individens rättigheter och skyldigheter 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 6. Att påverka i Sverige 7. Att vårda sin hälsa i Sverige 8. Att åldras i Sverige Gösta Kihlgren tf arbetsmarknadsstrateg TORSBY NU NR

15 Projekt för att säkra kompetensförsörjningen i Värmland Om några år kommer kompetent arbetskraft att vara en bristvara i vår region. Region Värmland gör därför en storsatsning i samarbete med samtliga värmländska kommuner, arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadens parter för att säkra den kommande efterfrågan och ge unga arbetssökande en chans att komma in på arbetsmarknaden via lärlingsutbildning. Ambitionen är att under de närmaste två åren kunna erbjuda 700 ungdomar lärlingsutbildningsinsatser hos värmländska arbetsgivare. Lärling 2.0 är en unik möjlighet för arbetsgivare att säkra framtida kompetensbehov. Det är också en chans för lärlingen att lära sig ett yrke i praktiken och samtidigt få en behovsanpassad utbildning där syftet är att öka anställningsbarheten. Vill du ta emot en lärling på din arbetsplats? Arbetsgivare som är intresserad av att ta emot en lärling anmäl ditt intresse på vår hemsida www. regionvarmland.se! (Sök på Lärling 2.0 så finner du informationen.) Intresserad av att gå en lärlingsutbildning? Du som är arbetssökande och intresserad av att gå en lärlingsutbildning prata med sin handläggare på arbetsförmedlingen eller kontaktperson på kommunen. Arbetsförmedlingen och kommunen har information om vilka lediga lärlingsutbildningsplatser som finns på respektive ort. Läs mer om projektet på eller Om du har frågor, kontakta mig gärna! magnus fredholm områdesansvarig för Torsby, Kil, Hagfors, Munkfors NR TORSBY NU 15

16 Att plocka sina egna blommor skapar glädje hos alla och envar. En tur i spåret blir man glad och pigg av Demensvård i ständig utveckling Torsby kommun har under flera år i samarbete med landstinget arbetat för att utveckla och förbättrar vården för demenssjuka personer och stödet till deras anhöriga. Här är något av detta. Nationella Riktlinjer Under 2010 gav Socialstyrelsen ut Nationella Riktlinjer för hur demensvård bör bedrivas i Sverige. Detta för att om vi drabbas av demenssjukdom ska det finnas tillgång till en kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg oavsett var i landet vi bor. Exempel på sådant som riktlinjerna tar upp är: Alla ska ha rätt till en utredning av sina symtom, och om det visar sig vara någon form av demens så ska man erbjudas befintlig symtomlindrande medicinsk behandling, även uppföljning av behandlingen ska ske, både vid insättande och vid ev. utsättande av behandlingen samt fortlöpande genom sjukdomen. Kognitiva hjälpmedel är något som kan hjälpa till att underlätta vardagen när t.ex. minnet brister. Det kan handla om ett hjälpmedel som talar om när man ska ta sin medicin, eller som talar om vilken dag, datum eller tid på dygnet det är. Den omgivande miljön och aktiviteter ska individanpassas för att stimulera sinnen och ge trygghet till den som blivit sjuk. Ett samarbete mellan olika professioner i vården inkluderar ett personcentrerat förhållningssätt i kombination med kontinuerlig utbildning ska ge förutsättningar för ett gott omhändertagande. Kvalitetssäkring i Nationella Kvalitetsregistret Svedem För att säkra kvaliteten i vården började Torsby som andra kommun i Värmland i april 2010 att registrera sitt demensvårdsarbete i det nationella kvalitetsregistret Svedem. Då kan man se om de nationella riktlinjerna har följts samt resultaten av detta arbete. Detta tydliggör också vad man kan jobba vidare för att förbättra. En skattningsskala har också tagits fram där kommunen var sjätte månad skattar sin verksamhet utifrån de nationella riktlinjerna, vilket tydliggör vad man i detalj kan förbättra. Exempelvis har detta i praktiken gett förbättringar i form av att: En arbetsterapeut kopplats till mobila demensteamet. Ökad tillgång till handledning för vårdpersonalen inom demensvården. Kontinuerliga teamträffar mellan olika professioner för att öka samarbetet. 48 demensombud har utbildats i kommunen. Två i varje hemtjänstgrupp samt ett på varje avd. på kommunens särskilda boenden, detta för att öka samarbetet och främja kompetensutvecklingen. Ökat samarbete med anhörigföreningen maj bjuder anhörigföreningen på föreläsning av Ola Polmé kring demens riktat till både personal och anhöriga. 7 april kommer ytterligare en god föreläsare till Torsby som ett led i kompetensökningen. Ett databaserat anhörigstöd Lingonskogen har startats upp under februari TORSBY NU NR

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

RIKTLINJE. Samhällsorientering. Samhällsorientering i Nacka kommun. Uppdrag. Syfte och innehåll

RIKTLINJE. Samhällsorientering. Samhällsorientering i Nacka kommun. Uppdrag. Syfte och innehåll RIKTLINJE Samhällsorientering Dokumentets syfte Anvisning om samhällsorientering till jobb- och utbildningsexpert Dokumentet gäller för Jobb- och utbildningsexpert, nackabor och kommunens handläggare Samhällsorientering

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT Tid och plats Tisdag 21 september 2010 13 00 14.30 Kommunkontoret Torsby Beslutande Håkan Laack (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna Lena Carlsson

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

God vård och omsorg vid demenssjukdom

God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland Eskilstuna 19 sep 2014 Bakgrund: Implementering Nationella riktlinjer Demens Värmland År 2009-2014 Dialogseminarium Information till allmänläkare och slutenvården

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun

Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun 2015-10-02 Handläggare Sandra von Euler Tillväxtavdelningen 2015NÄN/0064 Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Sammanfattning... 2 Syfte...

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-19

Sammanträdesdatum 2014-11-19 2014-11-19 Sida 1 (8) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.00 ande Övriga deltagande Marianne Löwgren (C), ordförande Diana Laitinen-Carlsson,

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8,30 11,30 Ordförande Torbjörn Rönnkvist Birgitta Johansson Anna-Greta Adamsson Ove Johansson Laila Nydahl Ingemar Dahlström Bert Nordqvist Maj Johansson ÄO-nämnden

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Roger Wåhlin, sekreterare Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare

24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Roger Wåhlin, sekreterare Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Sida 1 av 6 Tid och plats 24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Margareta Nicklasson Börje Pettersson

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer