Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2011 Information från Torsby kommun VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE NR TORSBY NU 1

2 Innehåll MÅL OCH STRATEGIER... 3 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD... 4 BYGGLOV NYA REGLER... 6 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE... 8 UPPMÄRKSAMHETSVECKAN... 9 BRYGGAN ANPASSAD SKOLA STJERNESKOLAN GÖR REKLAM JOBB CENTER ERBJUDER INVANDRARSERVICE LÄRLING DEMENSVÅRDEN UTVECKLAS CHATTA I LINGONSKOGEN HOVFJÄLLSVÄGEN PÅ GÅNG MEJERISTEN FORTSÄTTER LÄKEMEDELSKOLL PÅ ÄLDRE NY ORG. INOM ÄLDREOMSORGEN SYSSLEBÄCKSBADET BYGGS OM ENERGIOPTIMERING AV FASTIGHETER TRAFIK: LAGLIGA HASTIGHETER NY SOPENTREPRENÖR ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER.. 25 KÄLLSORTERINGSTIPS TORSBY SPORTCENTER OCH SKID- TUNNELN FORTSÄTTER UTVECKLAS UNGDOMSRÅDET TRÄFFAS TUAB UNDER NY LEDNING SKOLMATSEDELN KONSUMENT: OÖNSKAD FAKTURA NYANSTÄLLDA EKONOMILÄGET FÖRENING: TORSBY PISTOLSKYTTEKLUBB PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Anki Haraldsson, Svenneby Motiv omslag: Maja Linder förundras över alla dessa vårtecken Utgivning: Fyra nummer 2011 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på var ett händelserikt år Vi har nyss gått igenom bokslutet för 2010 där vi ser att det varit ett händelserikt år och att vi trots efterdyningar av en lågkonjunktur fått ekonomin att gå ihop med pengar över. I slutet av januari stod Torsby värd för världsmästerskapet för juniorer i skidskytte. Kallt och vackert väder under hela mästerskapet och ett väl genomfört arrangemang av SK Bore tillsammans med Torsby kommun. Efter utbyggnad och ombyggnad kunde Cuba arena i Sysslebäck invigas och större tävlingsarrangemang utlovades på stående fot. Under våren förbereddes mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Elevhemmet byggdes om, och under september anlände tolv ungdomar. Ett sedan många år diskuterat projekt kunde under året invigas. En omlastningsterminal för gods på järnväg. I september var det äntligen klart för invigning av terminalen i Skalleby industriområde. Järnväg är ur miljösynpunkt den bästa transportvägen Det första tåget med timmer avgick sedan från terminalen den 13 december, en smått historisk dag. Vi har tillsatt en ny politisk organisation och bemanningen fallit på plats. Man har nu jobbat ett tag efter den förändring som skett efter valet i höstas. Vi har anpassat vår politiska organisation efter befolkningsantalet och jobbar nu lite annorlunda. Fullmäktiges ledamöter har minskat och tidigare räddningsnämnd, kulturnämnd och fritidsnämndens verksamheter har nu samordnats med andra nämnder. I sommar kommer en speciell politikerspecial av Torsby Nu där alla politiker, nämnder och dess verksamheter presenteras. Nu går vi in i 2012 års budgetarbete med flera utmaningar; det statliga extra konjunkturstödet har upphört och vi får på olika sätt försöka hjälpa till så att näringslivet utvecklas och att de kan anställa fler och därmed höja möjligheten till skatteintäkter. Startknappen har vi tryckt på för arbetet med ett nytt mål- och visionsarbete. Arbetet börjar med att göra en avstämning av hur väl vi lyckats uppnå målen hittills och går sedan vidare i en bred förankringsprocess med de nya målen för Där ska vi slå fast vad vi tillsammans vill åstadkomma med vår kommun de närmaste åren. Processen börjar nu och fortsätter under sommaren och hösten för att sedan gå till beslut i december i år. Vi ses i mål- och visionsarbetet! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Håll utkik efter Vision 2020! Nu under våren 2011 kommer kommunen att bjuda in till olika möten kring mål och visioner, kallat Vision Inbjudna är alla som vill komma; invånare, byalag, föreningar, företag etc beslutade kommunfullmäktige om de mål, visioner och strategier som har gällt för Torsby kommun nu fram till Det stora övergripande målet var En yngre befolkning närmar sig och utvärdering ska ske av hur målen har uppfyllts, och det är dags att gå vidare och sätta upp nya eller reviderade mål. Siktet är nu inställt på år Vi vill gärna ha en bred diskussion och förankring kring mål och visioner, betonar kommunalrådet Håkan Laack. Det arbete vi gjorde inför de mål som gäller fram till 2012 var upplagt så och det var positivt och många var engagerade. Arbetet är uppdelat i två delar, där möten med invånare, byalag, föreningar, företag etc. är en del. Kommunchef Thomas Stjerndorff ansvarar för denna del. Den andra delen är omvärldsanalys som består bl.a. i att ta fram olika relevanta nyckeltal och andra fakta som visar på läget för olika områden. Vi har mycket bättre tillgång på nyckeltal och jämförande studier nu än vad vi hade Ekonomichef Angela Birnstein ansvarar för omvärldsanalysen. När det gäller den politiska processen kring mål och visioner ansvarar biträdande kommunchef Anders Björck för stöd i det arbetet. Arbetet ska vara färdigt i december 2011, och det kan tyckas länge till men tiden går fort och snart är vi där, säger Håkan Laack. Så därför bjuder vi in till de första mötena redan nu under våren så att så många som möjligt kan vara med i processen. Så håll utkik på kommunens webbplats torsby.se och i annonser i TorsbyBladet under våren. Välkommen att vara med och diskutera och påverka Torsby kommuns framtid! Dessa mål har kommunen jobbat efter : Huvudmål 2012 har vi i Torsby kommun En yngre befolkning Delmål 2012 har vi i Torsby kommun Goda kommunikationer Flera naturnära, unika och attraktiva boenden En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU

4 Kan man tävla i omvårdnad? Javisst kan man det! Det finns t.o.m. Värmlandsmästerskap i omvårdnad. Sedan några år tillbaka ingår omvårdnad som en gren i yrkes- SM och VM. Och Stjerneskolans elever vid omvårdnadsprogrammet var med och tävlade. Eftersom yrkes-sm bara arrangeras vartannat år och det endast är elever i årskurs 3 som får delta, får en del studerande aldrig möjlighet att tävla. Så var det för dem som nu går tredje året på omvårdnadsprogrammet på Stjerneskolan. Besvikna över detta bestämde sig eleverna Johanna Halvardsson, Petra Dahlén, Petra Eriksson, Hanna Classon, Rebecca Engström, Sofia Pernefur och Ida Olsson att arrangera ett Värmlandsmästerskap i Omvårdnad, inom ramen för kursen projektarbete. Detta är första gången en tävling som den här arrangerats av elever. Redan under vårterminen 2010 började planeringen. Många kontakter skulle tas. Fanns det elever på omvårdnadsprogrammen runt om i Värmland som ville vara med och tävla? Skådespelare skulle rekryteras, likaså domare, speaker och inte minst sponsorer. En tänkt omvårdnadssituation samt domarprotokoll skulle konstrueras. Under höstterminen har sedan gruppen jobbat hårt med att skaffa sponsorer och ordna alla praktiska och materiella saker. Allt arbete från idé till genomförande har skötts av eleverna. Gruppen tog också hjälp av andra elever på Stjerneskolan. Kulisser byggdes av elever på byggprogrammet och allt ljud under tävlingen samt filmdokumentationen sköttes av elever vid medieprogrammet. Tävlingen, som genomfördes enligt samma modell som SM-tävlingarna, gick av stapeln den 20 januari 2011 i Stjernehallen och publikläktaren var fullsatt hela dagen. Fyra lag deltog i tävlingen: Arvika, Hagfors, Kristinehamn och Karlstad-Hammarö. Varje lag bestod av två personer. Uppgiften handlade om att kunna hantera en omvårdnadssituation så bra som möjligt. De punkter som bedömdes var bl.a. bemötande, hygien, ergonomiskt arbetssätt och medicinska kunskaper. Vann gjorde Hagforslaget. Bedömningen gjordes av tre domare. Huvuddomare var Sonia Ragnarsson som har erfarenhet från regionsuttagningen till yrkes-sm. Till sin hjälp hade hon två sjuksköterskor från Torsby sjukhus, Elisabeth Nilsson och Sofie Liljemark. Stjerneskolans studie- och yrkesvägledare Olle Vikström var speaker och skådespelarna var Berit Juhl som själv har sin bakgrund inom sjukvården, tillsammans med Roger Ahl. Hela dagen blev mycket lyckad. Fram på kvällningen kunde sju trötta men glada tjejer gå hem med vetskapen att de gjort ett mycket gott jobb. I efterhand säger de att de har lärt sig väldigt mycket av detta TORSBY NU NR

5 Översiktlig planering inte bara ÖP Kommunens arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan är inne i sitt slutskede. Arrangörerna för Värmlandsmästerskap i Omvårdnad 2011 från höger: Johanna Halvardsson, Petra Dahlén, Petra Eriksson, Hanna Classon, Rebecca Engström, Sofia Pernefur och Ida Olsson. Foto: Marit Van Brouwershaven lite annorlunda projektarbete. Man har fått många kunskaper som man i skolans vanliga verksamhet inte alltid kan redovisa. Att knyta sociala kontakter, ansvarstagande, planering, ledarskap, samarbete, konfliktlösning, problemlösning samt fördjupade ämneskunskaper är några av de kompetenser eleverna beskriver att de har utvecklat. Arvikas lag tilllsammans med Berit Juhl och Roger Ahl. Viveka Eriksson lärare omvårdnadsprogrammet Birgitta Vikström lärare omvårdnadsprogrammet Lisbeth Nilsson lärare omvårdnadsprogrammet NR TORSBY NU 5

6 Nya plan- och bygglagen innebär stora förändringar Från och med 2 maj i år gäller nya regler och bestämmelser för dig som ska bygga nytt, bygga till eller göra ändringar i en byggnad. Detta kommer att innebära stora förändringar för de flesta som ska bygga. Reglerna finns i nya plan- och bygglagen och är desamma över hela Sverige. Innan du kan få bygglov Redan i samband med att du lämnar in din ansökan om bygglov kommer miljö- och byggkontorets handläggare att kräva in alla handlingar (ansökan och ritningar) som behövs för att bygglovet ska kunna avgöras enligt de nya reglerna. Nytt är att byggnadens tillgänglighet för rörelsehindrade prövas redan i samband med bygglov, därför kommer ritningen som visar byggnadens planlösning att bli extra viktig. Större vikt kommer också att läggas vid byggnaden lämplighet när det gäller utseende och placering på tomten. Tydliga ritningar över byggnadens fasader kommer att krävas. Redan i ansökan måste man tala om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget. Det innebär alltså att man redan i bygglovsansökan ska tala om vem som ska hjälpa byggherren att ta ansvar för att byggnaden utförs enligt gällande regler. Byggherren är den som låter uppföra en byggnad för eget bruk, oftast är byggherren densamma som den som söker. Den kontrollansvarige ska ha ett certifikat som visar att han är utbildat för att ta ansvar för ett bygge. Under en övergångsperiod kommer vissa undantag att godkännas. Kontrollansvarig ersätter det som idag heter kvalitetsansvarig. När alla handlingar som krävs har kommit in kommer sökanden att få besked om detta och hur lång tid som beräknas för att få ja eller nej om bygglov. Kom ihåg, även om du får nej på din bygglovsansökan så medför det ändå en kostnad. Bygglov ska vinna laga kraft I många ärenden ska berörda grannar (oftast de som äger fastigheterna intill) tillfrågas innan bygglov kan beviljas. Nytt är att berörda grannar även ska få möjligheten att inom tre veckor yttra sig över det beviljade bygglovet, detta för att varje bygglov ska kunna vinna laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut inte kan överklagas i ett senare skede. Berörda grannar kommer att få meddelande per post, men bygglovsbesluten ska även publiceras i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar på Internet för att alla ska få möjlighet att se vilka beslut som fattats. Startbesked Den största skillnaden i nya lagen blir att man inte får börja bygga direkt när bygglovet beviljats, utan man måste invänta ett så kallat startbesked från kommunen. Innan man får startbeskedet ska kommunen tillsammans med byggherren och den kontrollansvarige hålla ett tekniskt samråd (motsvarade dagens byggsamråd). I samrådet går man igenom de tekniska egenskapskraven för byggnaden. Den kontrollansvarige ska även hjälpa byggherren när kontrollplanen görs. En kontrollplan ska finnas för att visa viktiga saker som har kontrollerats under byggets gång och vilken person som har kontrollerat vad. Samråd och startbesked kommer att gälla för de flesta byggnationer. 6 TORSBY NU NR

7 Anmälan ersätter bygg- och rivningsanmälan För åtgärder som kräver bygglov behövs från 2 maj bara en blankett i samband med ansökan om lovet. Allt bakas in på bygglovsblanketten. För åtgärder som idag endast kräver bygganmälan (installation av eldstad, ändring av konstruktion m.m.) kommer denna att ersättas av blanketten anmälan. Byggsanktionsavgift Idag finns flera olika avgifter som kommunen kan ta ut av den som inte följer regelverket. Den stora skillnaden från och med 2 maj är att dessa avgifter ändras till en sorts avgift, en byggsanktionsavgift, och denna är kommunen skyldig att ta ut. I skrivande stund har lagstiftaren inte tagit fram någon lista över de exakta sanktionsbeloppen, men indikationerna är att olovliga åtgärder, som exempelvis att bygga svart (utan bygglov) eller att börja bygga utan att man fått startbesked, kommer att medföra betydligt högre böter än idag. Så kontakta alltid miljö- och byggkontoret innan du börjar bygga, så slipper du tråkiga, höga och onödiga avgifter. Byggplatsbesök, slutsamråd och slutbesked Nya plan- och bygglagen kommer att kräva att miljö- och byggkontoren ska göra fler och dokumenterade platsbesök på varje byggarbetsplats. I det inplanerade besöket som kommer att ske under byggtiden ska både byggherren och den kontrollansvarige medverka. När byggnaden är klar ska ett så kallat slutsamråd hållas, detta sker normalt på byggplatsen. I slutsamrådet går man igenom om byggnaden har utförts så som bestämts i det tekniska samrådet. Man går även igenom både kommunens och kontrollansvariges dokumenterade byggplatsbesök, eventuella avvikelser från byggreglerna och förutsättningarna för slutbesked. Ett slutbesked utfärdas när byggnadens kontrollplan är komplett, och då får byggnaden börja användas. Kontakta miljö- och byggkontoret! Vilka byggplaner du än har, rekommenderar vi alla att alltid kontakta oss på miljö- och byggkontoret i god tid innan du vill börja bygga. Olika regler och bestämmelser finns för olika områden, två kvarter bredvid varandra kan ha olika bestämmelser. Även om du bor utanför tätbebyggt område gäller regler, även om de är mer generösa. Mark i anslutning till vatten omfattas av strandskydd och här gäller mycket stränga regler för byggnation. Om du är det minsta osäker på vad som gäller för just din tomt, kontakta oss! Du kan både ringa, skicka e- post och besöka oss på kontoret. Vi finns på andra våningen i kommunhuset, välkommen in till oss för en byggpratstund! Malin Jonsson byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist byggnadsinspektör Foto: Leif Florén NR TORSBY NU 7

8 Foto: Morgan Bäckvall Här har du våfflan när du kommer till fritidsgården på Valborgsmässoafton Här har du våfflan! Det brukar vara ett slanguttryck när man vill hälsa på någon. Nu är det precis vad som blir fallet under valborgsmässoafton. Fritidsgården i Torsby gräddar våfflor och vill gärna hälsa på dig som är ute, men vill komma till oss och hälsa på. Valborgsmässoafton är en kväll då många ungdomar och vuxna är ute och hälsar våren välkommen. Efter brasan är ni välkomna till Stjärnan i Torsby. Stjärnans café är öppet från kl och framåt småtimmarna och det finns möjlighet att köpa kaffe och våfflor. Förutsättningen är förstås att du är nykter och städad. Vi vänder oss såväl till ungdomar, som vuxna föräldrar som är ute och ser till sina och andras barn. Förmånskort Fritidsgården i Torsby är engagerad i projektet Tobaksfri Duo, där hundratals elever kunnat teckna kontrakt om att inte använda cigaretter, snus och annan tobak. Dessa elever har fått ett förmånskort, som ger många olika rabatter. - Om man kan visa upp sitt förmånskort under valborgsmässoafton, så bjuder vi på en våffla och en kopp kaffe/saft säger Jörgen Johansson, som är projektledare för Tobaksfri Duo, och som finns på plats på Stjärnan samma kväll. Har du inget förmånskort så kostar våfflan tio kronor och kaffe/saft fem kronor. Det är bara att avslutningsvis önska välkommen! Tobaksfri Duo Det är många företag/föreningar som idag stödjer Tobaksfri Duo. Exempelvis billigare varor i butiker, subventionerade entréer eller kontant sponsring som går till utlottning av priser bland de ungdomar som har förmånskortet och därmed lovat tobaksfrihet. På sidan kan du läsa allt om Tobaksfri Duo och om vilka förmåner som lämnas i olika delar av landet. Är du också intresserad att på något sätt stödja och hjälpa våra ungdomar, kontakta då någon av projektledarna Jasmina Henriksson eller Jörgen Johansson x93mm Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

9 Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet Goda matvanor och fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa och betydelsefullt för att man ska må bra. Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att än en gång samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. Veckan går under namnet Ett friskare Sverige och genomförs vecka 19, 9-15 maj. Veckan ska ge inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Upplägget bygger till stor del på det som genomfördes under 2010 års uppmärksamhetsvecka. Kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer medverkade till att cirka 1000 aktiviteter genomfördes över hela landet. Uppdraget Ett friskare Sverige 2011 är ett samverkansprojekt med syfte att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Utgångspunkt för uppdraget är att synliggöra alla aktiviteter som pågår runt omkring i landet inom matvanor och fysisk aktivitet. Förhoppningen är att lokala och regionala aktörer ser vecka 19 (9-15 maj) 2011 som ett tillfälle att framhålla dessa aktiviteter. Läs mer om uppmärksamhetsveckan på Torsby kommun kommer att vara delaktig i denna vecka. Friskvården i Värmland och kommunens fritidsavdelningen kommer att samverka med andra aktörer under veckan. Planeringsarbetet är i full gång och mer om denna vecka kommer att annonseras i TorsbyBladet och på webben torsby.se. Nu tar vi sats mot vecka 19. Häng på du med! Anna Larsson friskvårdskonsulent Friskvården i Värmland Kicki Velander fritidschef Torsby kommun Foto: Gunilla Åberg NR TORSBY NU

10 Bryggan ger elever anpassad studiegång Resursskolan Bryggan ligger på Järnvägsgatan 34 C, i före detta Stjerneskolans elevhem. Skolan är en resurs för elever i årskurs 1-5 i Torsby kommun. De som får plats på Bryggan är elever som är i behov av anpassad och väl strukturerad studiegång. Skolan har fem elevplatser, i nuläget jobbar tre pedagoger och en socionom. Undervisningen varvas mellan gruppverksamhet och enskild undervisning. Eleverna på Bryggan har sin egen arbetsplats med ett individuellt arbetsschema som planeras av undervisande lärare. Eleverna följer mål och riktlinjer enligt gällande läroplan för respektive årskurs. Målet med Bryggan är att eleverna ska integreras till ordinarie skolgång, detta sker successivt. Vill du veta mera kontakta gärna rektor Liselotte Johansson , eller ring oss på Bryggan Vi som arbetar på Bryggan, från vänster pedagogerna Charlotte Oldenmark och Inge Olsson och socionom Emma Uppvall. 10 TORSBY NU NR Foto: Helena Westh

11 Stjerneskolan satsar på ny marknadsförning Konkurrensen om eleverna ökar hela tiden, dels genom att elevkullarna blir mindre, dels genom att antalet fristående gymnasieskolor ökar. Marknadsföring är därför sedan flera år ett viktigt inslag i en gymnasieskolas arbete. Gustav Olsson, SPEI08 och Andreas Bakkerud FPTM08 är två av de elever som medverkar i Radio Rix FM Foto: Helena Westh Hur vet vi då att vi satsar på rätt aktiviteter? Hur tänker vår målgrupp, 15- åringen, som ska söka till gymnasiet? Hur når vi på bästa sätt vår målgrupp? Få läser tryckt media Flera undersökningar har visat att få ungdomar idag läser tryckt material. Väldigt många ungdomar i den aktuella åldersgruppen tittar också mindre och mindre på traditionell TV. Hur skaffar sig dagens ungdomar information? Vilket medium når ut till ungdomar? Ja, svaret är givetvis nätet, där de inte i första hand surfar runt på olika hemsidor. Istället lyssnar de i stor utsträckning på webbradio/musikkanaler och framförallt använder de sociala medier av olika slag. Radioreklam Med detta som bakgrund valde vi på Stjerneskolan därför att inför årets gymnasieansökan satsa lite annorlunda och på andra medier än de gamla vanliga. Vi inledde ett samarbete med MTG Radio-Radio Rix FM för att via radio marknadsföra vår skola och våra utbildningar. Rix FM är ett nätverk av kommersiella radiostationer i landet. Den är tillsammans med P4 Sveriges mest avlyssnade nationella radiostation. Fyra elever valdes ut att representera och marknadsföra Stjerneskolan och i början av december genomfördes inspelningarna i samarbete med Bacill Produktion, Karlstad. Resultatet blev mycket bra och från vecka 50 till vecka 8 har reklamen hörts i Rix FM, Värmland. Marknadsföringswebb med film Nästa steg i vårt samarbete med Bacill Produktion är att göra en markandsföringswebb med bl.a. filmade inslag där elever berättar om Stjerneskolan och lyfter fram positiva värden kring skolan. Bacill Produktion har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag för bl.a. Danderyds gymnasium och inför omvalet senare i vår räknar vi med att produktionen ska vara klar. Inför omvalet kommer även ytterligare sändningar i Rix FM att spelas in. Här kommer vår webbkampanj att lyftas fram och marknadsföras. Sociala medier Det tredje viktiga inslaget i vår marknadsföring blir kopplingen till sociala medier där man som elev kan tipsa kamrater och bekanta om Stjerneskolan via t.ex. Facebook och Twitter. Med de här insatserna hoppas och tror vi att Stjerneskolan ska sticka ut i mediebruset och att skolans goda rykte och gedigna kvalitet ska få såväl våra egna torsbyungdomar som ungdomar från andra orter att även i fortsättningen välja Stjerneskolan. Torsby kommun kan vara mycket stolta över att i dagens tuffa konkurrens ha en gymnasieskola där nära 50 % av eleverna kommer från andra kommuner än den egna. Ronnie Palmqvist rektor Malin Borgler, HR08 (bilden) och Hanna Falk, f d skidelev har också deltagit i radioreklamen Foto: Helena Westh NR TORSBY NU 11

12 Trädgårdsgunga klar för utlottning. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Arbetsledare P-O Mellembråten. Foto: Linda Skoglund Nilsson Lusthus under uppförande. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Björn fräser text i skylt till skoterled. Foto: Linda Skoglund Nilsson Snickerier i björk för utlottning i föreningar. Foto: Linda Skoglund Nilsson Lekbåt på en förskola. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Jobb Center erbjuder hjälp till föreningar Jobb Center (fd Arbetscentralen) är arbetsmarknadsavdelningens verkstad för trä och metall, den är lokaliserad på Södra Industrigatan 13 invid secondhandbutiken Repris. Jobb Centers huvudsyfte är att erbjuda personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden olika möjligheter till arbetsträning och praktik. Detta skall ses som ett steg i att kunna nå egen försörjning. Personerna anvisas från samhällets olika aktörer som t.ex. arbetsförmedlingen och kommunen. Jobb Center är också behjälpliga inför och under olika arrangemang, både internt inom kommunen och externt bland föreningar. Hela kommunens föreningsliv är välkomna med förfrågningar om hjälp från Jobb Center, vi hjälper gärna till efter förmåga och tid med allt ifrån röjning, snickeri, målning och mindre svetsarbeten. Exempel på uppdrag är kiosken i Rallybrudar, förskolornas bussar och polisbilar, midsommarstugor för utlottning, trädgårdsbord, soffgungor, lusthus och blomlådor. Kontakta Jobb Centers arbetsledare Per-Olav Mellembråten på telefon eller besök honom på Södra Industrigatan 13. Gösta Kihlgren tf arbetsmarknadsstrateg TORSBY NU NR

13 Björn i djup koncentration Foto: Linda Skoglund Nilsson NR TORSBY NU 13

14 Samhällsorientering. På bilden syns i rött samhällsinformatör Börje Asplund och till höger om honom språkstöd Manal Bato. Övriga är elever. Foto: Ibrahim Kalaf Turfi Utökad invandrareservice Är du nyinflyttad från ett annat land eller har för avsikt att flytta hit så kan du kontakta oss på arbetsmarknadsavdelningen, integrationsenheten. Vi erbjuder nu hjälp även till dig som väljer/valt att flytta hit från annat land. Sedan länge har vi arbetat med flyktingar och utökar nu alltså servicen. Torsby kommun har sedan 2006 tagit emot kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd. Kommunens arbetsmarknadsavdelning ansvarar för att flyktingarna får det stöd och den services som avtalet med Migrationsverket innebär. Detta omfattar bl.a. bosättning, svenska för invandrare (SFI), samhällorientering, vuxenutbildning, praktik osv. Från och med den 1 december 2010 gäller en ny förordning, detta för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. De som omfattas är flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga som avses 2 lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar. I den nya förordningen kommer Arbetsförmedlingen att ha ett större uppdrag och ansvar än tidigare. Torsby kommun kommer fortsättningsvis att ansvara för bosättning, svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Samhällsorienteringens innehåll och omfattning är reglerad i den nya förordningen och är en obligatorisk del av nyanlända flyktingars etableringsplan. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller på ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering där omfattningen och innehållet framgår. Torsby kommun utökar servicen och stödet även till invandrare som inte omfattas av förordningen och kommer under våren att erbjuda bl.a. samhällsorientering till samtliga invandrare. Är du nyinflyttad från ett annat land eller har för avsikt att flytta hit kontakta vår integrationssamordnare Ronny Larsson på telefon , eller besök honom på Järnvägsgatan 12, 2 trappor upp. Samhällsorienteringen innehåller åtta obligatoriska delar: 1. Att komma till Sverige 2. Att bo i Sverige 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 4. Individens rättigheter och skyldigheter 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 6. Att påverka i Sverige 7. Att vårda sin hälsa i Sverige 8. Att åldras i Sverige Gösta Kihlgren tf arbetsmarknadsstrateg TORSBY NU NR

15 Projekt för att säkra kompetensförsörjningen i Värmland Om några år kommer kompetent arbetskraft att vara en bristvara i vår region. Region Värmland gör därför en storsatsning i samarbete med samtliga värmländska kommuner, arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadens parter för att säkra den kommande efterfrågan och ge unga arbetssökande en chans att komma in på arbetsmarknaden via lärlingsutbildning. Ambitionen är att under de närmaste två åren kunna erbjuda 700 ungdomar lärlingsutbildningsinsatser hos värmländska arbetsgivare. Lärling 2.0 är en unik möjlighet för arbetsgivare att säkra framtida kompetensbehov. Det är också en chans för lärlingen att lära sig ett yrke i praktiken och samtidigt få en behovsanpassad utbildning där syftet är att öka anställningsbarheten. Vill du ta emot en lärling på din arbetsplats? Arbetsgivare som är intresserad av att ta emot en lärling anmäl ditt intresse på vår hemsida www. regionvarmland.se! (Sök på Lärling 2.0 så finner du informationen.) Intresserad av att gå en lärlingsutbildning? Du som är arbetssökande och intresserad av att gå en lärlingsutbildning prata med sin handläggare på arbetsförmedlingen eller kontaktperson på kommunen. Arbetsförmedlingen och kommunen har information om vilka lediga lärlingsutbildningsplatser som finns på respektive ort. Läs mer om projektet på eller Om du har frågor, kontakta mig gärna! magnus fredholm områdesansvarig för Torsby, Kil, Hagfors, Munkfors NR TORSBY NU 15

16 Att plocka sina egna blommor skapar glädje hos alla och envar. En tur i spåret blir man glad och pigg av Demensvård i ständig utveckling Torsby kommun har under flera år i samarbete med landstinget arbetat för att utveckla och förbättrar vården för demenssjuka personer och stödet till deras anhöriga. Här är något av detta. Nationella Riktlinjer Under 2010 gav Socialstyrelsen ut Nationella Riktlinjer för hur demensvård bör bedrivas i Sverige. Detta för att om vi drabbas av demenssjukdom ska det finnas tillgång till en kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg oavsett var i landet vi bor. Exempel på sådant som riktlinjerna tar upp är: Alla ska ha rätt till en utredning av sina symtom, och om det visar sig vara någon form av demens så ska man erbjudas befintlig symtomlindrande medicinsk behandling, även uppföljning av behandlingen ska ske, både vid insättande och vid ev. utsättande av behandlingen samt fortlöpande genom sjukdomen. Kognitiva hjälpmedel är något som kan hjälpa till att underlätta vardagen när t.ex. minnet brister. Det kan handla om ett hjälpmedel som talar om när man ska ta sin medicin, eller som talar om vilken dag, datum eller tid på dygnet det är. Den omgivande miljön och aktiviteter ska individanpassas för att stimulera sinnen och ge trygghet till den som blivit sjuk. Ett samarbete mellan olika professioner i vården inkluderar ett personcentrerat förhållningssätt i kombination med kontinuerlig utbildning ska ge förutsättningar för ett gott omhändertagande. Kvalitetssäkring i Nationella Kvalitetsregistret Svedem För att säkra kvaliteten i vården började Torsby som andra kommun i Värmland i april 2010 att registrera sitt demensvårdsarbete i det nationella kvalitetsregistret Svedem. Då kan man se om de nationella riktlinjerna har följts samt resultaten av detta arbete. Detta tydliggör också vad man kan jobba vidare för att förbättra. En skattningsskala har också tagits fram där kommunen var sjätte månad skattar sin verksamhet utifrån de nationella riktlinjerna, vilket tydliggör vad man i detalj kan förbättra. Exempelvis har detta i praktiken gett förbättringar i form av att: En arbetsterapeut kopplats till mobila demensteamet. Ökad tillgång till handledning för vårdpersonalen inom demensvården. Kontinuerliga teamträffar mellan olika professioner för att öka samarbetet. 48 demensombud har utbildats i kommunen. Två i varje hemtjänstgrupp samt ett på varje avd. på kommunens särskilda boenden, detta för att öka samarbetet och främja kompetensutvecklingen. Ökat samarbete med anhörigföreningen maj bjuder anhörigföreningen på föreläsning av Ola Polmé kring demens riktat till både personal och anhöriga. 7 april kommer ytterligare en god föreläsare till Torsby som ett led i kompetensökningen. Ett databaserat anhörigstöd Lingonskogen har startats upp under februari TORSBY NU NR

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Nr 3 nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 VALET ÄR ÖVER...3 EN TOBAKSFRI

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer