Konsten att göra en rak kurva.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att göra en rak kurva."

Transkript

1 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander S&S IPM FÖRVALTAS AKTIEHEDGE GRAAL FÖRVALTAS TRENDHEDGE GRAAL FÖRVALTAS MARKNADSNEUTRAL GRAAL FÖRVALTAS KVANTHEDGE GRAAL Total öppnar

2 Nu öppnar vi dörren till en förvaltningsform som normalt sett är stängd för vanliga sparare. Vi har lyckats göra några svåråtkomliga och disting erade hedgefondsförvaltare så intresserade av vår idé att de öppnat sin förvaltningsexpertis åt oss. Det är inte bara framgångsrika fonder. Viktigast är att de inbördes inte samvarierar. Det vill säga när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Genom att kombi nera fyra framgångsrika fonder med dessa egenskaper får vi en multistrategifond som kan skapa en lång siktigt god avkastning till begräns ad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen. Helt enkelt en helig graal för oss hedgefondsförvaltare. Vår strävan att göra en rak kurva kallar vi för Total. Stefan Nilsson, Ansvarig Total PS. Minsta sparbelopp är tusen kronor. Fondhandel sker varje dag. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder, endast avgifter i de ingående fonderna utgår. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka.

3 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 Juni Juli 2002 Juni 2010 öppnar Total fonderna förvaltas av separata förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Samtliga partnerförvaltare har en historik från 2002 eller tidigare och är därför väl beprövade. Förvaltningen av respektive fond likabehandlas, så kallad spegelförvaltning, Varldsindex inklusive utdelningar utifrån den förvaltning som under lång tid erbjudits företrädesvis större institutionella investerare i Europa. För att tillhandahålla en effektiv förvaltning av de olika fonderna finns även multistrategifonden Total där samtliga underliggande fonder ingår med likavikt, just nu en fjärdedel var. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder, endast avgifter i de ingående fonderna utgår. I en multi strategifond är det viktigt att de ingående fonderna inte samvarierar, dvs att korrelationen är låg. Det innebär att när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Samtliga fyra fonder har låg inbördes korrelation. Då samtliga fyra förvaltare har en Aktie-Ansvar Estlander S&S IPM historik från 2002 eller tidigare har vi gjort en noggrann studie bakåt i tiden som visar att de ingående förvaltningsstrategierna i Total gett en mycket god värdeutveckling. Risken har varit låg. Total visar även låg samvariation med de traditionella tillgångsslagen och räntor, vilket gör fonden GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS Har du allt ditt fondsparande i traditionella aktie- och räntefonder? Nu kan du förbättra ditt totala sparande. Aktie-Ansvar bildar exklusivt partnerskap med ledande hedgefondsförvaltare i Norden och startar en familj av olika hedgefonder. Samtliga så kallade fonder samlas i multistrategifonden Total där vi vill skapa en långsiktigt god avkastning till begränsad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen. GRAAL TRENDHEDGE FÖRVALTAS Total öppnar GRAAL MARKNADSNEUTRAL FÖRVALTAS GRAAL KVANTHEDGE FÖRVALTAS ( juli 2002 juni 2010) Total Avkastning totalt 99,0 9,0 5,0 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 1,3 Andel positiva månader 72 3,9 Sämsta månad -2,9 Förklaring: Förvaltningshistoriken för Total består av en fjärdedel av vardera Kvanthedge, Trendhedge, Marknadsneutral samt Aktiehedge. utmärkt som ett komplement i en välspridd sparportfölj. Målen är att: Total ska dubbla kapitalet inom 10 år. Det motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på 7. Vissa år kan bli bättre, andra sämre. Total ska ha få, helst inga, år med negativ avkastning. Risken mätt som standardavvikelse ska vara väsentligt lägre än 1. Värdeutvecklingen ska vara skild från traditionella tillgångsslag, d v s korrelationen med och räntor ska över tid vara låg. Det bör understrykas att ovan stående är målsättningar baserade på historiskt resultat och således inga uttryck för framtida garantier (från juli) 4,0 13,0 8,0 11,0 3,9 7,4 16,0 6, (till juni) 2,2 Total 2xL om du vill dubbla insatsen Total 2xL är en belånad investering av multistrategifonden Total. Total 2xL investerar i Total som i sin tur investerar i de enskilda fonderna. Total 2xL:s belåningsgrad uppgår till cirka två gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden skapas en exponering mot underliggande fonder på 2 kronor. Belåningen används i syfte att öka fondens hävstång. Målsättningen är att hävstången ska öka fondens exponering med cirka 10. På grund av utnyttjande av belåning innebär en investering i Total 2xL, i förhållande till en investering i Total, en ökad risk. Avkastningen i Total 2xL kommer att vara den dubbla avkastningen, såväl positiv som negativ, i Total minus räntekostnaden för lånet. Slutsats: Om Total ger en högre avkastning än lånekostnaden (för närvarande cirka 2) är det mer fördelaktigt att spara i Total 2xL. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder. LÄ Fakta om hedgefonder Aktie-Ansvar Estlander Målet med en hedgefond S&S är att ge en IPM Det engelska ordet hedge betyder positiv avkastning, till en balanserad skydd och syftar på fondförvaltarens och kontrollerad risk, oavsett utvecklingen ambition att minimera marknadsrisken i på de finansiella marknaderna. hedgefonden. En hedgefond skiljer sig Denna utmaning i kombination med de från en traditionell fond, exempelvis friare placeringsreglerna lockar oftast en aktiefond, genom att förvaltaren de skickligaste fondförvaltarna. En har friare placeringsregler. En hedgefondsförvaltare framgångsrik hedgefond uppvisar in har helt enkelt en get, eller ett begränsat, samband med större verktygslåda och därmed traditionella tillgångsslag som tillgång till fler finansiella instrument. och räntor. FÖRVALTAS AKTIEHEDGE GRAAL FÖRVALTAS TRENDHEDGE GRAAL FÖRVALTAS MARKNADSNEUTRAL GRAAL FÖRVALTAS KVANTHEDGE GRAAL Sänk risken och öka avkastningen med Total Det är viktigt att sprida riskerna i olika typer av fonder, exempelvis aktiefonder, räntefonder och hedgefonder. Genom att hitta fonder som inte samvarierar med de övriga, d v s att korrelationen är låg (gärna så nära noll som möjligt), sänker du risken och ökar avkastningsmöjligheterna på ditt totala sparande. Tabellen nedan visar att Total har låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen och räntor. Total skapar därför ett mervärde till en traditionell sparportfölj av aktie- och räntefonder, vilket grafen till höger visar. Korrelation mellan juli 2002 juni 2010 Obligationsindex Börsindex Sverige Världsindex Total -0,12 0,15 0,12 och risk för två olika sparportföljer ( juli 2002 juni 2010) GENOMSNITTLIG ÅRSKASTNING LÄGRE 7 1/3 svenska obligationer 1/3 svenska 1/3 globala Total svenska obligationer svenska globala RISK / STANDARDVIKELSE

4 Marknadsneutral Kvanthedge Ansvariga förvaltare: Carl Skogsborg och Fredrik Severin, S&S Asset Management AB Ansvariga förvaltare: Igor Yelnik och Mattias Jansson, IPM Informed Portfolio Management AB Kvanthedge 118,1 Avkastning totalt Marknadsneutral 88,1 Avkastning totalt 10,2 8,4 6,1 8,2 12,8 4,3 16,8 6,2 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 0,6 10,5 15,0 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 0,9 Andel positiva månader 55-0,9 6,0 Andel positiva månader 67 10,7 8,6 11,8 5,7 Sämsta månad -8,6 33,0 6,8 Sämsta månad -4,4 10,6 6, (till juni) 12, (till juni) -2,2 Förklaring: Förvaltningshistoriken är från originalfonden IPM GTAA (USD) omräknat till SEK samt utifrån Kvanthedges avgiftsstruktur. Förklaring: Förvaltningshistoriken är från den strategi som bedrivits sedan 2000, numera under originalfonden Satisfy Absolute Return (SEK) samt utifrån Marknadsneutrals avgiftsstruktur Total -2 Ansvariga förvaltare: Martin Estlander med team, Estlander & Partners Ab (Finland) Avkastning totalt Sämsta månad 0,01 0,00-0,01-0,04 0,07-0, Aktiehedge Ansvariga förvaltare: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB Trendhedge 131,8 Då samtliga fyra förvaltare har en historik från 2002 har vi gjort en noggrann studie bakåt i tiden som visar att de fyra fond 5 erna har låg inbördes korrelation. 3 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 3 6 Andel positiva månader Trendhedge 6 Marknadsneutral Marknads neutral Trendhedge Kvanthedge -2 Kvanthedge Aktiehedge Aktiehedge Trendhedge 3 3 Korrelation mellan juli 2002 juni , (från juli) 26,3 11,1 15,3 0,6 12, ,3 6,1-11,0 31, (till juni) -1,8 Förklaring: Förvaltningshistoriken är från originalfonden Estlander Freedom (EUR), som består av de båda modellerna Alpha Trend och Global Markets XL, omräknat till SEK samt utifrån Trendhedges avgiftsstruktur. 4,4 3,1 5,0 Total Total obligationer svenska svenska obligationer svenska svenska 1 globala globala 1 1 (från juli) 11, LÄGRE 2010 (till juni) LÄGRE Marknadsneutral har en portfölj bestående av amerikanska som identifieras via en unik urvals process. Aktieurvalet i fonden baseras på resultaten av en återkommande undersökning över kundnöjdhet i USA. Förvaltarnas utgångspunkt är att nöjdare kunder har en positiv påverkan på bolagets långsiktiga resultat och vice versa. Detta påverkar företagets framtida intäkter och kassaflöden relativt sina konkurrenter och därmed aktiens utveckling. Aktieportföljen skyddas, hedgas, fullt ut via sålda terminer på det amerikanska aktieindexet S&P500, alternativt via terminer på vissa delbranscher. Fondens förvaltningsstrategi benämns marknadsneutral aktiehedgefond. Om S&S Fondens förvaltningsstrategi är beprövad sedan 2000 och sker numera i nystartad regi. S&S grundades och totalt förvaltar strategin drygt en miljard kronor åt större svenska placerare. S&S är helägt av bolagets ledande befattningshavare. I en multistrategifond som Total är det viktigt 4 att de ingående fonderna inte samvarierar, dvs att korrela tionen är låg (gärna så nära noll som möjligt). Det innebär att när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Om Estlander Fondens strategi har funnits sedan 1991 då Estlander grundades i Finland. Totalt förvaltas cirka 4 miljarder kronor åt större investerare i Europa främst Tyskland, Finland samt Sverige. Estlander nominerades till bästa fond i kategorin Managed futures & currency vid EuroHedge Awards. Estlander är helägt av bolag ets ledande befattningshavare (från juli) 0,2 Trendhedge använder systematiska trendfölj ande handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner i likvida värdepapper. Fonden sprider ut placeringarna på över 100 marknader över hela världen, såväl aktie-, ränte-, valuta- som råvaruplacer ingar, för att på så sätt uppnå en bred diversifiering. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA) (från juli) -2,3 Total svenska obligationer svenska globala Aktiehedge Total 7,31 6,6 6,6 7,3143,9 svenska obligationer 10,2 4,7 10,64 svenska 10,64 1 globala 5,1 3,5 1/3svenska svenskaobligationer obligationer 1/3 svenska obligationer 5,91/3 0,6 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 1/3svenska svenska4 1/3 svenska 1/3 6,3 77 Andel positiva månader 1/3globala globala 1/3 globala 1/3 2 3,5 0,8 ÅRLIG KASTNING ÅRLIG KASTNING Om IPM IPM grundades 1998 och förvaltar cirka 55 miljarder kronor åt drygt 50 av Europas största och mest sofistik erade institutionella investerare. IPM utsågs till Quant Provider of the Year vid Global Pension Awards 2010 i London. IPM ägs till 95 procent av bolagets ledande befattningshavare. ÅRLIG ÅRLIGKASTNING KASTNING Kvanthedge styrs av en kvantitativ och system atisk modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden. Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Fondens förvaltningsstrategi benämns Global Tactical Asset Allocation (GTAA). Avkastning totalt 1/3 svenska obligationer -3,2 1/3 svenska Aktie-Ansvar 7 är från originalfonden 7 Förklaring: Förvaltningshistoriken 4,8 7 1/3 globala (SEK) utifrån Aktiehedges avgiftsstruktur. -0,3 LÄGRE 2 RISK RISK RISK -5,9 Sämsta 4 månad 7 Aktiehedge har en fundamental syn på aktie värdering och placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning. Förvaltarna uppskattar även bolag som har förmåga att dela ut pengar till aktieägarna i form av hög direktavkastning. Dessutom skyddas, hedgas, aktieportföljen helt eller delvis mot börsnedgång via sålda terminer på det svenska aktieindexet OMXS30. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Fondens förvaltningsstrategi benämns lång/kort aktiehedgefond. Om Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar grundades redan 1965 och förvaltar 6,6 7,31 totalt cirka 7 miljarder kronor. Aktie-Ansvar ägs av 10,64 bolagets ledande befattningshavare tillsammans med Garantum Holding AB. 6,6 7,31 10,64

5 Allmänt om Aktie-Ansvars familj av fonder samt multistrategifonden Total AR GRAAL M L GRAA LK LT A S GRAA LTAS GR L RVA AL GRAA E F T E R N A M N / F ö retag ( fullstä n digt bolags n am n ) P erso n n r / orga n isatio n s n r P O STadress Ko n taktperso n ( vid f ö retag ) P ost n r ort L A N D ( utom S verige ) E - post T elefo n S TAS Avgifter Fond F ö r n am n LT A Aktie-Ansvar har 2010 bildat partnerskap med ett föring, administration som köp och sälj av fondan del flertal ledande hedgefondsförvaltare i Norden. Dessa ar samt kundrapportering. E H E D G E F Ö R VA I T partnerförvaltare erbjuder sina origi AK Aktie-Ansvar nalfonder företrädesvis till institu Då fonderna förvaltas enligt tionella och andra större investerare samma princip som originalfonder i Sverige och utomlands. Typiskt är na, så kallad spegelförvaltning, kan L TOT AA D H E D G E F Ö RVA ADSNEU T RAL FÖ REN L KN T att förvaltarnas respektive förvalt skillnader i värdeutveckling, såväl Estlander S&S ningsstrategier är beprövade sedan positiv som negativ, uppstå beroende lång tid. Originalfonderna är ofta på bland annat följande: noterade i utländska valutor (usd T H E D G E F Ö RV Samtliga fonder noteras i A VA N IPM eller eur) och erbjuds med månatlig svenska kronor medan flera original likviditet. fonder noteras i utländska valutor. Partnerskapet innebär att för Då fonderna kommer att valuta valtningen av respektive fond säkras i svenska kronor kan mindre skillnader outsourcas till dessa etablerade hedgefondsförvaltare. uppstå. Förvaltarna kommer att spegelförvalta och däri gen fonderna är öppna för teckning och in om likabehandla fonden med deras befintliga lösen dagligen medan originalfonderna är öppna originalfond. fonderna kommer till skillnad från månatligen. Detta medför att investeringarna inte originalfonderna att valutasäkras i svenska kronor. alltid är helt identiska. I framtiden kan ytterligare underliggande fonder komma att startas, exempelvis via part Förvaltningsavgiften för fond skiljer sig nerskap med fler etablerade hedgefondsförvaltare. något från originalfond. Bland annat betalar Viktigt är att varje ny fond skapar ett mervärde fond den resultatbaserade avgiften på daglig till Total. basis jämfört med månadsvis för originalfond. Aktie-Ansvar ansvarar för såväl riskkontroll, värdering, N-sättning, kundservice, marknads Anmälan Fast förvaltningsavgift Resultatbaserad avgift Aktiehedge 1,25 2 Marknadsneutral 1,5 2 Trendhedge 1,5 2 Kvanthedge 2, 2 Genomsnitt ( Total): 1,5 2 Resultatbaserad avgift utgår enligt en evig high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. Inga köp- och säljavgifter utgår. Den avkastningshistorik som redovisas i denna broschyr är alltid efter samtliga avgifter. 1. Engångsinsättning (minst kronor) Använd ett av nedanstående alternativ vid insättning. Ange personnummer, namn och adress som betalningsavsändare. Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto Regelbundet sparande via autogiro (minst kronor) Jag vill månads- eller kvartalsspara via autogiro och ger Aktie-Ansvar AB i uppdrag att den 25:e, eller bankdagen före om den 25:e infaller en helgdag, i varje månad eller varje kvartal att från mitt bankkonto överföra följande belopp via autogiro för köp av andelar i nedanstående fond/er. Jag vill spara varje: Clearingnr: Fond n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge månad kvartal Kontonr: Belopp (kr) 3. Fondbyte (minst kronor) Bytet sker snarast möjligt beroende på från vilken fond bytet sker. Datum för nästa möjliga tillfälle finns alltid på Ingen avgift utgår vid fondbyten. Tänk på eventuell reavinstbeskattning. Jag vill byta från fond Aktie-Ansvar Sverige Aktie-Ansvar Europa Aktie-Ansvar FondSelect Global Aktie-Ansvar Peritus Aktie-Ansvar Offensiv Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Avkastningsfond Jag vill byta till fond i kronor eller n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge Ja tack, jag vill följa mitt sparande på Aktie-Ansvar Online. Skicka mig lösenord. Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig utan dröjsmål att anmäla förändringar avseende informationen ovan till Aktie-Ansvar AB. De person uppgifter som lämnas i samband med att du blir kund används för att fullgöra administrationen av utfärdade fondandelar, övrig information samt service till dig avseende tecknade fondandelar. Dessa uppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell rådgivning och inte heller kan erhålla sådan tjänst hos fondbolaget. Jag intygar även att jag tagit del av fondbestämmelser och information på baksidan av denna anmälan. OBS! Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på giltig ID-handling. Nam n u n derskrift Ring oss på om du vill beställa informationsbroschyr, fondfaktablad samt fondbestämmelser. Dessa finns även att tillgå på Plusgiro n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge Nam n f ö rtydliga n de O rt och datum MARKNADSFÖRARE: (Ifylls av marknadsföraren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Aktie-Ansvar. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Aktie-Ansvar.) F ö retag M ARKNADSFÖR ARE T elefo n M A R K N A D S F Ö R I N G skod

6 Viktig information! Enligt lagen (:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende indentitetskontroll måste en vidimerad (av två andra personer) kopia på giltig ID-handling (körkort, certifierat ID-kort eller giltigt pass) bifogas. För företag gäller: Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis, vidimerad kopia på giltig ID-handling avseende utsedd kontaktperson, är kontaktpersonen ej firmatecknare bifogas en vidimerad fullmakt samt en ifylld och undertecknad kundregistreringsblankett. Information angående rådgivning Aktie-Ansvar AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. TEJP Medgivande till betalning via Autogiro (Observera att detta enbart avser dig som fyllt i något under rubriken Regelbundet sparande via autogiro.) Undertecknad ( betalaren ) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Samtliga fonder noteras i svenska kronor. Du kan sätta in och ta ut pengar varje dag. Minsta sparbelopp är tusen kronor. Total har låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen och räntor. fonderna förvaltas av etablerade hedgefondsförvaltare med beprövade förvaltningsfilosofier. Samtliga fonder uppvisar låg inbördes korrelation. Total likaviktar samtliga underliggande fonder i normalläget. Förvaltarna kan komma att övervikta eller undervikta med maximalt ±25 från normalläget. Total uppvisar god riskjusterad avkastning i ett långsiktigt sparande. Total har inga dubbla avgifter. Endast avgifter i de ingående fonderna utgår. Total skapar ett mervärde, till en traditionell sparportfölj av aktieoch räntefonder, genom att sänka risken och öka avkastningspotentialen över tid. VIK HÄR Aktie-Ansvar AB Svarspost Kundnr Stockholm Frankeras ej Mottagaren betalar portot Ett av Sveriges äldsta fondbolag Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Med vår traditionsrika historia sätter vi stort värde på att efterleva etiska placeringsregler. Aktie-Ansvar har fortfarande ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. Sedan ägs Aktie-Ansvar av fondbolagets ledning tillsammans med Garantum Holding. Garantum grundades och är idag en specialiserad aktör inom området strukturerade placeringar. Alla grundare är verksamma i koncernen och Garantum har sedan starten blivit en av de största aktörerna inom strukturerade placeringar i både Sverige och Finland. När Aktie-Ansvar förvärvades, tillsammans med fondbolagets ledning, fick den nya koncernen 45 anställda, 300 sam arbetspartners, kunder och 35 miljarder kronor under förvaltning. Du når Garantum på TEJP Förklaringar Standardavvikelse Ett mått som anger hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk. Standardavvikelsen är beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis. Sharpekvot Ett mått på investeringens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpekvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Korrelation Ett statistiskt mått som mäter hur två tidsserier samvarierar. Korrelation antar alltid ett värde mellan +1 (perfekt positivt samband) och -1 (perfekt negativt samband). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna.

7 GRAAL MARKNADSNEUTRAL FÖRVALTAS Total öppnar 15 Tota ap Estlander Satisfy IPM TIEHEDGE FÖRVALTAS ktie-ansvar Estlander S&S IPM GRAAL TRENDHEDGE FÖRVALTAS GRAAL KVANTHEDGE FÖRVALTAS Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Engelbrektsgatan 3, Stockholm Telefon: Fax:

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY 2xL I KORTHET 1) Strategi: Multistrategifond som erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy Ingående fonder 3) : Bodenholm, Canosa, Florin Court

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Origin Market Neutral U.S. Equity

Origin Market Neutral U.S. Equity Origin Market Neutral U.S. Equity Sammanfattning Fondens namn Origin market neutral U.S. Equity (nedan kallad fonden ) Juridisk form Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer