Konsten att göra en rak kurva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att göra en rak kurva."

Transkript

1 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander S&S IPM FÖRVALTAS AKTIEHEDGE GRAAL FÖRVALTAS TRENDHEDGE GRAAL FÖRVALTAS MARKNADSNEUTRAL GRAAL FÖRVALTAS KVANTHEDGE GRAAL Total öppnar

2 Nu öppnar vi dörren till en förvaltningsform som normalt sett är stängd för vanliga sparare. Vi har lyckats göra några svåråtkomliga och disting erade hedgefondsförvaltare så intresserade av vår idé att de öppnat sin förvaltningsexpertis åt oss. Det är inte bara framgångsrika fonder. Viktigast är att de inbördes inte samvarierar. Det vill säga när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Genom att kombi nera fyra framgångsrika fonder med dessa egenskaper får vi en multistrategifond som kan skapa en lång siktigt god avkastning till begräns ad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen. Helt enkelt en helig graal för oss hedgefondsförvaltare. Vår strävan att göra en rak kurva kallar vi för Total. Stefan Nilsson, Ansvarig Total PS. Minsta sparbelopp är tusen kronor. Fondhandel sker varje dag. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder, endast avgifter i de ingående fonderna utgår. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka.

3 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 Juni Juli 2002 Juni 2010 öppnar Total fonderna förvaltas av separata förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Samtliga partnerförvaltare har en historik från 2002 eller tidigare och är därför väl beprövade. Förvaltningen av respektive fond likabehandlas, så kallad spegelförvaltning, Varldsindex inklusive utdelningar utifrån den förvaltning som under lång tid erbjudits företrädesvis större institutionella investerare i Europa. För att tillhandahålla en effektiv förvaltning av de olika fonderna finns även multistrategifonden Total där samtliga underliggande fonder ingår med likavikt, just nu en fjärdedel var. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder, endast avgifter i de ingående fonderna utgår. I en multi strategifond är det viktigt att de ingående fonderna inte samvarierar, dvs att korrelationen är låg. Det innebär att när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Samtliga fyra fonder har låg inbördes korrelation. Då samtliga fyra förvaltare har en Aktie-Ansvar Estlander S&S IPM historik från 2002 eller tidigare har vi gjort en noggrann studie bakåt i tiden som visar att de ingående förvaltningsstrategierna i Total gett en mycket god värdeutveckling. Risken har varit låg. Total visar även låg samvariation med de traditionella tillgångsslagen och räntor, vilket gör fonden GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS Har du allt ditt fondsparande i traditionella aktie- och räntefonder? Nu kan du förbättra ditt totala sparande. Aktie-Ansvar bildar exklusivt partnerskap med ledande hedgefondsförvaltare i Norden och startar en familj av olika hedgefonder. Samtliga så kallade fonder samlas i multistrategifonden Total där vi vill skapa en långsiktigt god avkastning till begränsad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen. GRAAL TRENDHEDGE FÖRVALTAS Total öppnar GRAAL MARKNADSNEUTRAL FÖRVALTAS GRAAL KVANTHEDGE FÖRVALTAS ( juli 2002 juni 2010) Total Avkastning totalt 99,0 9,0 5,0 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 1,3 Andel positiva månader 72 3,9 Sämsta månad -2,9 Förklaring: Förvaltningshistoriken för Total består av en fjärdedel av vardera Kvanthedge, Trendhedge, Marknadsneutral samt Aktiehedge. utmärkt som ett komplement i en välspridd sparportfölj. Målen är att: Total ska dubbla kapitalet inom 10 år. Det motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på 7. Vissa år kan bli bättre, andra sämre. Total ska ha få, helst inga, år med negativ avkastning. Risken mätt som standardavvikelse ska vara väsentligt lägre än 1. Värdeutvecklingen ska vara skild från traditionella tillgångsslag, d v s korrelationen med och räntor ska över tid vara låg. Det bör understrykas att ovan stående är målsättningar baserade på historiskt resultat och således inga uttryck för framtida garantier (från juli) 4,0 13,0 8,0 11,0 3,9 7,4 16,0 6, (till juni) 2,2 Total 2xL om du vill dubbla insatsen Total 2xL är en belånad investering av multistrategifonden Total. Total 2xL investerar i Total som i sin tur investerar i de enskilda fonderna. Total 2xL:s belåningsgrad uppgår till cirka två gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden skapas en exponering mot underliggande fonder på 2 kronor. Belåningen används i syfte att öka fondens hävstång. Målsättningen är att hävstången ska öka fondens exponering med cirka 10. På grund av utnyttjande av belåning innebär en investering i Total 2xL, i förhållande till en investering i Total, en ökad risk. Avkastningen i Total 2xL kommer att vara den dubbla avkastningen, såväl positiv som negativ, i Total minus räntekostnaden för lånet. Slutsats: Om Total ger en högre avkastning än lånekostnaden (för närvarande cirka 2) är det mer fördelaktigt att spara i Total 2xL. Total har inga dubbla avgifter som i traditionella fond-i-fonder. LÄ Fakta om hedgefonder Aktie-Ansvar Estlander Målet med en hedgefond S&S är att ge en IPM Det engelska ordet hedge betyder positiv avkastning, till en balanserad skydd och syftar på fondförvaltarens och kontrollerad risk, oavsett utvecklingen ambition att minimera marknadsrisken i på de finansiella marknaderna. hedgefonden. En hedgefond skiljer sig Denna utmaning i kombination med de från en traditionell fond, exempelvis friare placeringsreglerna lockar oftast en aktiefond, genom att förvaltaren de skickligaste fondförvaltarna. En har friare placeringsregler. En hedgefondsförvaltare framgångsrik hedgefond uppvisar in har helt enkelt en get, eller ett begränsat, samband med större verktygslåda och därmed traditionella tillgångsslag som tillgång till fler finansiella instrument. och räntor. FÖRVALTAS AKTIEHEDGE GRAAL FÖRVALTAS TRENDHEDGE GRAAL FÖRVALTAS MARKNADSNEUTRAL GRAAL FÖRVALTAS KVANTHEDGE GRAAL Sänk risken och öka avkastningen med Total Det är viktigt att sprida riskerna i olika typer av fonder, exempelvis aktiefonder, räntefonder och hedgefonder. Genom att hitta fonder som inte samvarierar med de övriga, d v s att korrelationen är låg (gärna så nära noll som möjligt), sänker du risken och ökar avkastningsmöjligheterna på ditt totala sparande. Tabellen nedan visar att Total har låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen och räntor. Total skapar därför ett mervärde till en traditionell sparportfölj av aktie- och räntefonder, vilket grafen till höger visar. Korrelation mellan juli 2002 juni 2010 Obligationsindex Börsindex Sverige Världsindex Total -0,12 0,15 0,12 och risk för två olika sparportföljer ( juli 2002 juni 2010) GENOMSNITTLIG ÅRSKASTNING LÄGRE 7 1/3 svenska obligationer 1/3 svenska 1/3 globala Total svenska obligationer svenska globala RISK / STANDARDVIKELSE

4 Marknadsneutral Kvanthedge Ansvariga förvaltare: Carl Skogsborg och Fredrik Severin, S&S Asset Management AB Ansvariga förvaltare: Igor Yelnik och Mattias Jansson, IPM Informed Portfolio Management AB Kvanthedge 118,1 Avkastning totalt Marknadsneutral 88,1 Avkastning totalt 10,2 8,4 6,1 8,2 12,8 4,3 16,8 6,2 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 0,6 10,5 15,0 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 0,9 Andel positiva månader 55-0,9 6,0 Andel positiva månader 67 10,7 8,6 11,8 5,7 Sämsta månad -8,6 33,0 6,8 Sämsta månad -4,4 10,6 6, (till juni) 12, (till juni) -2,2 Förklaring: Förvaltningshistoriken är från originalfonden IPM GTAA (USD) omräknat till SEK samt utifrån Kvanthedges avgiftsstruktur. Förklaring: Förvaltningshistoriken är från den strategi som bedrivits sedan 2000, numera under originalfonden Satisfy Absolute Return (SEK) samt utifrån Marknadsneutrals avgiftsstruktur Total -2 Ansvariga förvaltare: Martin Estlander med team, Estlander & Partners Ab (Finland) Avkastning totalt Sämsta månad 0,01 0,00-0,01-0,04 0,07-0, Aktiehedge Ansvariga förvaltare: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB Trendhedge 131,8 Då samtliga fyra förvaltare har en historik från 2002 har vi gjort en noggrann studie bakåt i tiden som visar att de fyra fond 5 erna har låg inbördes korrelation. 3 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 3 6 Andel positiva månader Trendhedge 6 Marknadsneutral Marknads neutral Trendhedge Kvanthedge -2 Kvanthedge Aktiehedge Aktiehedge Trendhedge 3 3 Korrelation mellan juli 2002 juni , (från juli) 26,3 11,1 15,3 0,6 12, ,3 6,1-11,0 31, (till juni) -1,8 Förklaring: Förvaltningshistoriken är från originalfonden Estlander Freedom (EUR), som består av de båda modellerna Alpha Trend och Global Markets XL, omräknat till SEK samt utifrån Trendhedges avgiftsstruktur. 4,4 3,1 5,0 Total Total obligationer svenska svenska obligationer svenska svenska 1 globala globala 1 1 (från juli) 11, LÄGRE 2010 (till juni) LÄGRE Marknadsneutral har en portfölj bestående av amerikanska som identifieras via en unik urvals process. Aktieurvalet i fonden baseras på resultaten av en återkommande undersökning över kundnöjdhet i USA. Förvaltarnas utgångspunkt är att nöjdare kunder har en positiv påverkan på bolagets långsiktiga resultat och vice versa. Detta påverkar företagets framtida intäkter och kassaflöden relativt sina konkurrenter och därmed aktiens utveckling. Aktieportföljen skyddas, hedgas, fullt ut via sålda terminer på det amerikanska aktieindexet S&P500, alternativt via terminer på vissa delbranscher. Fondens förvaltningsstrategi benämns marknadsneutral aktiehedgefond. Om S&S Fondens förvaltningsstrategi är beprövad sedan 2000 och sker numera i nystartad regi. S&S grundades och totalt förvaltar strategin drygt en miljard kronor åt större svenska placerare. S&S är helägt av bolagets ledande befattningshavare. I en multistrategifond som Total är det viktigt 4 att de ingående fonderna inte samvarierar, dvs att korrela tionen är låg (gärna så nära noll som möjligt). Det innebär att när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre. Om Estlander Fondens strategi har funnits sedan 1991 då Estlander grundades i Finland. Totalt förvaltas cirka 4 miljarder kronor åt större investerare i Europa främst Tyskland, Finland samt Sverige. Estlander nominerades till bästa fond i kategorin Managed futures & currency vid EuroHedge Awards. Estlander är helägt av bolag ets ledande befattningshavare (från juli) 0,2 Trendhedge använder systematiska trendfölj ande handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner i likvida värdepapper. Fonden sprider ut placeringarna på över 100 marknader över hela världen, såväl aktie-, ränte-, valuta- som råvaruplacer ingar, för att på så sätt uppnå en bred diversifiering. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA) (från juli) -2,3 Total svenska obligationer svenska globala Aktiehedge Total 7,31 6,6 6,6 7,3143,9 svenska obligationer 10,2 4,7 10,64 svenska 10,64 1 globala 5,1 3,5 1/3svenska svenskaobligationer obligationer 1/3 svenska obligationer 5,91/3 0,6 Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 1/3svenska svenska4 1/3 svenska 1/3 6,3 77 Andel positiva månader 1/3globala globala 1/3 globala 1/3 2 3,5 0,8 ÅRLIG KASTNING ÅRLIG KASTNING Om IPM IPM grundades 1998 och förvaltar cirka 55 miljarder kronor åt drygt 50 av Europas största och mest sofistik erade institutionella investerare. IPM utsågs till Quant Provider of the Year vid Global Pension Awards 2010 i London. IPM ägs till 95 procent av bolagets ledande befattningshavare. ÅRLIG ÅRLIGKASTNING KASTNING Kvanthedge styrs av en kvantitativ och system atisk modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden. Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Fondens förvaltningsstrategi benämns Global Tactical Asset Allocation (GTAA). Avkastning totalt 1/3 svenska obligationer -3,2 1/3 svenska Aktie-Ansvar 7 är från originalfonden 7 Förklaring: Förvaltningshistoriken 4,8 7 1/3 globala (SEK) utifrån Aktiehedges avgiftsstruktur. -0,3 LÄGRE 2 RISK RISK RISK -5,9 Sämsta 4 månad 7 Aktiehedge har en fundamental syn på aktie värdering och placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning. Förvaltarna uppskattar även bolag som har förmåga att dela ut pengar till aktieägarna i form av hög direktavkastning. Dessutom skyddas, hedgas, aktieportföljen helt eller delvis mot börsnedgång via sålda terminer på det svenska aktieindexet OMXS30. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Fondens förvaltningsstrategi benämns lång/kort aktiehedgefond. Om Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar grundades redan 1965 och förvaltar 6,6 7,31 totalt cirka 7 miljarder kronor. Aktie-Ansvar ägs av 10,64 bolagets ledande befattningshavare tillsammans med Garantum Holding AB. 6,6 7,31 10,64

5 Allmänt om Aktie-Ansvars familj av fonder samt multistrategifonden Total AR GRAAL M L GRAA LK LT A S GRAA LTAS GR L RVA AL GRAA E F T E R N A M N / F ö retag ( fullstä n digt bolags n am n ) P erso n n r / orga n isatio n s n r P O STadress Ko n taktperso n ( vid f ö retag ) P ost n r ort L A N D ( utom S verige ) E - post T elefo n S TAS Avgifter Fond F ö r n am n LT A Aktie-Ansvar har 2010 bildat partnerskap med ett föring, administration som köp och sälj av fondan del flertal ledande hedgefondsförvaltare i Norden. Dessa ar samt kundrapportering. E H E D G E F Ö R VA I T partnerförvaltare erbjuder sina origi AK Aktie-Ansvar nalfonder företrädesvis till institu Då fonderna förvaltas enligt tionella och andra större investerare samma princip som originalfonder i Sverige och utomlands. Typiskt är na, så kallad spegelförvaltning, kan L TOT AA D H E D G E F Ö RVA ADSNEU T RAL FÖ REN L KN T att förvaltarnas respektive förvalt skillnader i värdeutveckling, såväl Estlander S&S ningsstrategier är beprövade sedan positiv som negativ, uppstå beroende lång tid. Originalfonderna är ofta på bland annat följande: noterade i utländska valutor (usd T H E D G E F Ö RV Samtliga fonder noteras i A VA N IPM eller eur) och erbjuds med månatlig svenska kronor medan flera original likviditet. fonder noteras i utländska valutor. Partnerskapet innebär att för Då fonderna kommer att valuta valtningen av respektive fond säkras i svenska kronor kan mindre skillnader outsourcas till dessa etablerade hedgefondsförvaltare. uppstå. Förvaltarna kommer att spegelförvalta och däri gen fonderna är öppna för teckning och in om likabehandla fonden med deras befintliga lösen dagligen medan originalfonderna är öppna originalfond. fonderna kommer till skillnad från månatligen. Detta medför att investeringarna inte originalfonderna att valutasäkras i svenska kronor. alltid är helt identiska. I framtiden kan ytterligare underliggande fonder komma att startas, exempelvis via part Förvaltningsavgiften för fond skiljer sig nerskap med fler etablerade hedgefondsförvaltare. något från originalfond. Bland annat betalar Viktigt är att varje ny fond skapar ett mervärde fond den resultatbaserade avgiften på daglig till Total. basis jämfört med månadsvis för originalfond. Aktie-Ansvar ansvarar för såväl riskkontroll, värdering, N-sättning, kundservice, marknads Anmälan Fast förvaltningsavgift Resultatbaserad avgift Aktiehedge 1,25 2 Marknadsneutral 1,5 2 Trendhedge 1,5 2 Kvanthedge 2, 2 Genomsnitt ( Total): 1,5 2 Resultatbaserad avgift utgår enligt en evig high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. Inga köp- och säljavgifter utgår. Den avkastningshistorik som redovisas i denna broschyr är alltid efter samtliga avgifter. 1. Engångsinsättning (minst kronor) Använd ett av nedanstående alternativ vid insättning. Ange personnummer, namn och adress som betalningsavsändare. Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto Regelbundet sparande via autogiro (minst kronor) Jag vill månads- eller kvartalsspara via autogiro och ger Aktie-Ansvar AB i uppdrag att den 25:e, eller bankdagen före om den 25:e infaller en helgdag, i varje månad eller varje kvartal att från mitt bankkonto överföra följande belopp via autogiro för köp av andelar i nedanstående fond/er. Jag vill spara varje: Clearingnr: Fond n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge månad kvartal Kontonr: Belopp (kr) 3. Fondbyte (minst kronor) Bytet sker snarast möjligt beroende på från vilken fond bytet sker. Datum för nästa möjliga tillfälle finns alltid på Ingen avgift utgår vid fondbyten. Tänk på eventuell reavinstbeskattning. Jag vill byta från fond Aktie-Ansvar Sverige Aktie-Ansvar Europa Aktie-Ansvar FondSelect Global Aktie-Ansvar Peritus Aktie-Ansvar Offensiv Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Avkastningsfond Jag vill byta till fond i kronor eller n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge Ja tack, jag vill följa mitt sparande på Aktie-Ansvar Online. Skicka mig lösenord. Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig utan dröjsmål att anmäla förändringar avseende informationen ovan till Aktie-Ansvar AB. De person uppgifter som lämnas i samband med att du blir kund används för att fullgöra administrationen av utfärdade fondandelar, övrig information samt service till dig avseende tecknade fondandelar. Dessa uppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell rådgivning och inte heller kan erhålla sådan tjänst hos fondbolaget. Jag intygar även att jag tagit del av fondbestämmelser och information på baksidan av denna anmälan. OBS! Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på giltig ID-handling. Nam n u n derskrift Ring oss på om du vill beställa informationsbroschyr, fondfaktablad samt fondbestämmelser. Dessa finns även att tillgå på Plusgiro n Total n Total 2xL n Kvanthedge n Trendhedge n Marknadsneutral n Aktiehedge Nam n f ö rtydliga n de O rt och datum MARKNADSFÖRARE: (Ifylls av marknadsföraren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Aktie-Ansvar. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Aktie-Ansvar.) F ö retag M ARKNADSFÖR ARE T elefo n M A R K N A D S F Ö R I N G skod

6 Viktig information! Enligt lagen (:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende indentitetskontroll måste en vidimerad (av två andra personer) kopia på giltig ID-handling (körkort, certifierat ID-kort eller giltigt pass) bifogas. För företag gäller: Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis, vidimerad kopia på giltig ID-handling avseende utsedd kontaktperson, är kontaktpersonen ej firmatecknare bifogas en vidimerad fullmakt samt en ifylld och undertecknad kundregistreringsblankett. Information angående rådgivning Aktie-Ansvar AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. TEJP Medgivande till betalning via Autogiro (Observera att detta enbart avser dig som fyllt i något under rubriken Regelbundet sparande via autogiro.) Undertecknad ( betalaren ) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Samtliga fonder noteras i svenska kronor. Du kan sätta in och ta ut pengar varje dag. Minsta sparbelopp är tusen kronor. Total har låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen och räntor. fonderna förvaltas av etablerade hedgefondsförvaltare med beprövade förvaltningsfilosofier. Samtliga fonder uppvisar låg inbördes korrelation. Total likaviktar samtliga underliggande fonder i normalläget. Förvaltarna kan komma att övervikta eller undervikta med maximalt ±25 från normalläget. Total uppvisar god riskjusterad avkastning i ett långsiktigt sparande. Total har inga dubbla avgifter. Endast avgifter i de ingående fonderna utgår. Total skapar ett mervärde, till en traditionell sparportfölj av aktieoch räntefonder, genom att sänka risken och öka avkastningspotentialen över tid. VIK HÄR Aktie-Ansvar AB Svarspost Kundnr Stockholm Frankeras ej Mottagaren betalar portot Ett av Sveriges äldsta fondbolag Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Med vår traditionsrika historia sätter vi stort värde på att efterleva etiska placeringsregler. Aktie-Ansvar har fortfarande ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. Sedan ägs Aktie-Ansvar av fondbolagets ledning tillsammans med Garantum Holding. Garantum grundades och är idag en specialiserad aktör inom området strukturerade placeringar. Alla grundare är verksamma i koncernen och Garantum har sedan starten blivit en av de största aktörerna inom strukturerade placeringar i både Sverige och Finland. När Aktie-Ansvar förvärvades, tillsammans med fondbolagets ledning, fick den nya koncernen 45 anställda, 300 sam arbetspartners, kunder och 35 miljarder kronor under förvaltning. Du når Garantum på TEJP Förklaringar Standardavvikelse Ett mått som anger hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk. Standardavvikelsen är beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis. Sharpekvot Ett mått på investeringens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpekvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Korrelation Ett statistiskt mått som mäter hur två tidsserier samvarierar. Korrelation antar alltid ett värde mellan +1 (perfekt positivt samband) och -1 (perfekt negativt samband). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna.

7 GRAAL MARKNADSNEUTRAL FÖRVALTAS Total öppnar 15 Tota ap Estlander Satisfy IPM TIEHEDGE FÖRVALTAS ktie-ansvar Estlander S&S IPM GRAAL TRENDHEDGE FÖRVALTAS GRAAL KVANTHEDGE FÖRVALTAS Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Engelbrektsgatan 3, Stockholm Telefon: Fax:

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Anmälan ny fondsparare Juridisk person

Anmälan ny fondsparare Juridisk person Bolagsnamn: Organisationsnummer: Registrerad adress: Postnummer och Ort: Kontaktperson: Telefon: E-post: : Bank: Clearingnummer: Bankkontonummer: Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Organisationsnummer Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson Postnummer Ort Land (om annat land

Läs mer

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Page 1/5 Biblioteksgatan 3, Postnr 111 46 Stockholm Tfn 08-20 74 70/80 Fax 08-20 83 80 info@trationfonder.se www.tractionfonder.se AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Kundnummer (Ifylles av Fondbolaget)

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

sverigefonden surfar pa en framgangsvag Graal visar stabilitet ny rekordnotering Samtliga våra fonder steg första halvåret

sverigefonden surfar pa en framgangsvag Graal visar stabilitet ny rekordnotering Samtliga våra fonder steg första halvåret Samtliga våra fonder steg första halvåret Graal visar stabilitet ny rekordnotering Graal Kvanthedge imponerar stort HALVÅRSRAPPORT 2014 sverigefonden surfar pa en framgangsvag Postadress: Box 55659, 102

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer