Bostadsrättsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförvaltning"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2008 Bostadsrättsförvaltning Har räntorna nått sin topp? Läs mer på sid 16 Allt du behöver veta om BostadsrättsMässan 08 i Göteborg Läs mer på sid Hög tid att energideklarera Läs mer på sid 13 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN SEPTEMBER 2008 GÖR OMBILDNINGEN TILL EN BRA AFFÄR LÄS MER PÅ SID 6-7

2 ANNONS September 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Läs mer på sid ANNONS 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Egen arena för bostadsrätten Kunglig invigning av senaste Bostadsrättsmässan i Göteborg Kungen gestaltad av imitatören Göran Gabrielson. Omgiven av Vd Lars-Göran Andersson HSB Göteborg, Regionchef Ann-Christin Appelgren SBC Göteborg och Vd Sten-Åke Karlsson Riksbyggen. Fanfar från Jan Bjerger Antalet bostadsrätter har ökat starkt de senaste åren - dels genom ökad nyproduktion och dels genom många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Vi har också fått uppleva en kraftfull värdeökning av bostadsrätter på många håll över landet, särskilt i storstadsområdena. För den enskilde bostadsrättshavaren har bostadsrättens andel av den totala egna förmögenheten blivit stigande. Därför gäller det att säkerställa bostadsrättens värde och vårda och utveckla såväl fastighet som den egna lägenheten. Det ställer ökade och befogade krav på långsiktigt optimal förvaltning av föreningen. Dessutom kunskap om vad jag får göra i min egen lägenhet, vad jag har för ansvar som bostadsrättshavare med mera. Med kunskap blir föreningsarbetet både bättre och roligare. Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en merit - ett ansvarsfullt arbete att jämföra med att driva ett företag, stort eller litet. Och om man är mån om den egna bostadsrättens utveckling så är man också mån om den egna föreningen och tar sitt ansvar som aktiv i styrelsearbetet. Bostadsrätten fick en egen arena år ett mässkoncept där utställare kan presentera produkter och tjänster för alla bostadsrättsintresserade och där bostadsrättskunskap ställs i fokus under tre intensiva dagar. En mässa per år har det blivit - växelvis i Stockholm och Göteborg - med väldigt många besökare, intressanta utställare och seminarieprogram som dragit fulla hus. Det är bevis nog för att bostadsrätten behöver en egen arena. Konceptet utvecklas vidare och i höst planeras därför också en BostadsrättsMässa i Malmö för första gången. Nu är det närmast dags för nionde mässan. Vi ses i Göteborg på Svenska Mässan fredag till och med söndag, 3-5 oktober. Det är roligt att konstatera att det vuxit fram ett starkt och givande samarbete kring mässorna mellan de tre erfarna bostadsrättsföretagen - SBC, HSB och Riksbyggen. Det borgar för att styrelser och andra bostadsrättsintresserade kan känna sig trygga i korrekt, omfattande och aktuell information vid de dryga 20-talet seminarier som genomförs under mässdagarna. Till årets Bostadsrättsmässa har vi tillsammans med Mediaplanet tagit fram denna mässtidning - med artiklar och intervjuer som är kopplade till alla de ämnen som ryms i vårt mässprogram. Vi hoppas ni finner intressant läsning. Välkomna till årets Bostadsrättsmässa med 100-talet utställare. Här presenteras produkter och tjänster för styrelser och bostadsrättshavare, nya bostadsprojekt samt råd och tips av allehanda slag för alla bostadsrättsintresserade. Kom ihåg att kunskap ger försteg! Vi som arrangerar BostadsrättsMässan är: Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, HSB Göteborg, Riksbyggen och Projektlots. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN SEPTEMBER 2008 Har räntorna nått sin topp? Läs mer på sid 16 GÖR OMBILDNINGEN TILL EN BRA AFFÄR LÄS MER PÅ SID 6-7 Bostadsrättsförvaltning INNEHÅLL Allt du behöver veta om BostadsrättsMässan 08 i Göteborg Hög tid att energideklarera Läs mer på sid 13 Ägande bäst på sikt Ta makten över ledningarna Så gör ni ombildningen till en bra affär Se om ditt hus Håll koll på renoveringarna Minskad konsumtion på individnivå Kapitalisera möjligheterna Många stämmor för en balkong Deklaration för bättre klimat Frihet till viss gräns i bostadsrätt Styrelsen arvode Föreningen som lokalhyresvärd Nära räntetopp Hett med energisnålahus Störande grannar i bostadsrätt INFO: Tematidningen Bostadsrättsförvaltning är en titel från Mediaplanet. Tidningen riktar sig till styrelser och föreningar samt till de som går i tankar att förändra sin boendesituation. I höst gör vi den för första gången i samarbete med Bostadsrättsmässan 08 Göteborg där tidningen även kommer vara officiell mässtidning. s.4 s.4 s.6 s.7 s.8 s.8 s.12 s.12 s.13 s.14 s.15 s.15 s.16 s.18 s.18 BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNINGEN - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Jakob Roos, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Martina Szepanski, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Lousie Ribbing och Gustav Brickman För information, kontakta:gustav Aspegren, Mediaplanet, Intresserad av skribentuppdrag? Kontakta Nadine Kissmann, Distribueras med Göteborgs-Posten Synpunkter på våra tidningar: Välbesökt och uppskattad Bostadsrättsmässa i Göteborg 2006 Dags för ny mässa 3-5 oktober 2008 Arrangörer:

3 Skydda dig och grannarna mot brand Varje år omkommer cirka 100 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Ofta är det mänskligt beteende som orsakar bränderna som glömd spisplatta, levande ljus eller rökning. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommer i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden. Ansvaret för brandskyddet vilar både på den som äger en fastighet och den som nyttjar den. Ansvaret innebär enligt lag att i skälig omfattning hålla utrustning för Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan, tex innebära att se till att alla lägenheter har minst en fungerande brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd, att informera de boende och att se till att inte trapphuset belamras med brännbart material enligt Mette Lindahl Olsson, enhetschef på Räddningsverket. För hyresgästen innebär det att se till att brandvarnaren fungerar, att vara varsam med eld och att skaffa sig brandredskap för att kunna ingripa mot brand i ett tidigt skede. För ägaren innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, regelbundet kontrollera både tekniska installationer, informera hyresgästerna och hålla ordning och reda säger Mette. Som en hjälp till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus har Räddningsverket har tagit fram information som hjälper till i brandskyddsarbetet. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus. Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. Det innehåller också information som kan delas ut till hyresgästerna och ett trapphusanslag. Informationen är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten. Se mer på Braskaminer Braskaminer har på senare år blivit allt populärare som kompletterande värmekälla. Men det finns några saker du bör tänka på innan du köper, när du ska installera och inte minst när du sedan använder din eldstad. Eldstadsrelaterad brand är enligt Räddningsverkets statistik över den kommunala räddningstjänstens insatser den enskilt vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Några vanliga orsaker till brand är bristfällig installation av eldstaden, bristfälligt underhåll eller felaktig eldning och inte sällan en kombination av dessa orsaker. Att man eldar med strypt lufttillförsel med tjärbildning och risk för sotbrand som följd, är ett vanligt problem berättar Håkan Sten, handläggare i sot- ningsfrågor vid Räddningsverket och med mångårig erfarenhet av brandutredningar. Ett annat vanligt bekymmer är att man lägger in för mycket ved och eldar för kraftigt i sin lokaleldstad.. Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål, och man måste därför tänka på att inte elda för hårt i eldstaden. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material. Elda alltid enligt eldningsinstruktionen. Saknar du en sådan är en god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen, säger Håkan. Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, ställts på verandan, balkongen eller altanen. Aska och sotrester måste hanteras på ett brandsäkert sätt. De ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag, säger Håkan. Skaffa brandvarnare och brandredskap Skulle något trots allt gå snett med din eldstad kan du genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt rädda liv. Med en Brandvarnare ger du dig och din familj en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. En brandvarnare kan ge dig den extraminut du behöver Följ alltid eldningsinstruktionerna för din anläggning. Elda inte mer ved i timmen än vad din eldstad och skorsten tål. Max 3 kilo ved per timme är ett bra riktmärke. för att rädda livet, varna andra och med brandsläckare hemma kan du själv släcka en mindre brand och rädda ditt hem.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Rekordomsättning på bostadsrätter Under 2007 såldes bostadsrättslägenheter till ett värde av nära 108 miljarder kronor. Det är en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med Av den totala omsättningen på 108 miljarder kronor står försäljningarna i de tre storstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö för närmare 88 miljarder. Den totala summan för vilken vi svenskar köper bostadsrätter har ökat markant de senaste åren. Fem år tillbaka i tiden köptes det bostadsrätter för lite drygt 40 miljarder kronor. Den kraftiga ökningen beror dels på att antalet försäljningar har ökat stadigt, med cirka fem procent per år, dels på att priserna stigit kraftigt. År 2002 var medelpriset för en bostadsrätt i landet kronor. År 2007 var genomsnittspriset drygt 1,1 miljoner kronor. Förra året såldes bostadsrätter, vilket är rekord. En orsak till att affärerna stadigt ökar är att utbudet blir större till följd av nyproduktion och genom ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB Storstadspriser Ägande bäst på sikt Enligt siffror från Mäklarstatistik.se har priserna på bostadsrätter i Stor-Göteborg gått ner med fyra procent under den senaste tolvmånadersperioden, men mäklarna ser ändå ljust på framtiden. Mats Ljung, Bjurfors i Göteborg, rapporterar att det tar lite längre tid att sälja och att det märks en viss prisjustering på marknaden. Bra läge och standard står sig bäst. Att prisökningstakten stannar av och att vi får en mindre justering nedåt i marknaden är högst tillfälligt. Vi bedömer att det vänder upp redan kommande år. Urban Kullbo, Fastighetsbyrån i Göteborg, ser i sämsta scenario en prisjustering nedåt på runt tio procent på två års sikt, beroende på vad som händer på arbetsmarknaden och med räntorna framöver. Jag hoppas att de som köpt i toppen har marginaler för sitt boende så att man inte behöver sälja när priserna är som lägst. Det är en stor brist på bostäder i Göteborg och över tid är det alltid mer lönsamt att äga sitt boende. Karl Ljunggren, Mäklarhuset i Stor- Göteborg, spår en uppgång på upp till tio procent under våren om räntorna sänks, men konstaterar att priserna just nu står stilla. De flesta kunder byter bostad på grund av ett behov, inte för att spekulera. Vi märker en oro som effekt av tidningsrubriker om prisras, människor frågar mer nu. Bengt-Åke Harrysson, Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg, anar ett marknadsläge med ett ökat utbud av bostäder och fler tecken på en tuffare ekonomi. Till dess att ekonomin vänder uppåt igen ser han en dämpad prisutveckling. Samtidigt har vi en fortsatt stark inflyttning och bostadsbrist framförallt i storstadsregionerna. Priserna i Göteborg har stått emot både räntehöjningar och inflationshot väldigt bra. Bra läge och standard ~står sig bäst. Bengt-Åke Harrysson, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg. Foto: Svensk Fastighetsförmedling Mats Ljung, vd på Bjurfors i Göteborg. Foto: Bjurfors Karl Ljunggren, mäklare på Mäklarhuset i Stor-Göteborg. Foto: Jörgen Hinder/Mäklarhuset Urban Kullbo, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg. Foto: Fastighetsbyrån Genomsnittspriser i augusti för bostadsrätter i storstadsregionerna: Centrala Göteborg: kronor per kvadratmeter Storgöteborg: kronor per kvadratmeter Centrala Malmö: kronor per kvadratmeter Stormalmö: kronor per kvadratmeter Centrala Stockholm: kronor per kvadratmeter Storstockholm: kronor per kvadratmeter Källa: maklarstatistik.se Ta makten över ledningarna Missa inte chansen att förhandla med leverantörerna av tv, telefoni och bredband. Det finns mycket makt i att kontrollera hålen i väggen, säger Lars Ilshammar, forskare med inriktning på IT och politik. Lars Ilshammar Många bostadsföretag och bostadsrättsföreningar låter tacksamt en leverantör få ensamrätt på att leverera tjänster till de boende i huset, för att själva slippa fundera på saken. Framför allt många nya föreningar tecknar ensamrättsavtal med leverantörer på upp till tio år. Men det är mycket makt man då ger bort, säger Lars Ilshammar. Han tycker att föreningar borde ha en strategi för hur de ska hantera medlemmarnas telefoni, kabel-tv och bredband. Och ju större föreningen är, desto bättre förhandlingsläge kan man få. Sedan kanske det ändå slutar med att föreningen tecknar ett avtal med en tjänsteleverantör, men ta då möjligheten att teckna ett avtal som ger någonting tillbaka. Lars Ilshammar har flera förslag på vilka fördelar ett sådant avtal kan ge din förening. 1. Skriv in i avtalet att infrastrukturen, det vill säga kablar och annat, övergår i föreningens ägo efter en viss tid. 2. Se till att föreningen får del i vinsten som görs på de boende i huset. 3. Avtala fram ett lägre pris för föreningens medlemmar. 4. Se till att föreningen kan skapa ett intranät med hjälp av den befintliga infrastrukturen. Intranätet kan sedan användas till allt från bokning av tvättstugan till ett forum för styrelsen. Men det finns också nackdelar med att låta en leverantör få ensamrätt på att leverera tjänster till din förening. Tänk själv hur du skulle reagera om DN inte distribuerades i ditt hus, eftersom ni hade ett avtal med Svenska Dagbladet. Det är mycket makt ~man då ger bort.

5 Våra energitjänster hjälper inte bara till att sänka energikostnaderna i er bostadsrättsförening. Ni får bättre kontroll och kan förutse kostnaderna tydligare, något som gör ekonomin stabilare överlag. Dessutom blir vardagen enklare och mera problemfri om ni låter oss ta ansvar för drift och underhåll av fastighetens tekniska installationer som värme, ventilation, kyla, el och VA. Under tiden kan ni ägna er åt annat som är viktigt för föreningen. Och glädjas åt att ni bidrar till att minska belastningen på miljön. Fler smarta energilösningar på Välkommen till vår monter F00:01.

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Så gör ni ombildningen ti Allt fler svenskar tar chansen att köpa sitt eget boende, och Götebor Men hur går en ombildning egentligen till, och vilka är de viktigaste Annette Utternäs arbetar som jurist på SBC, Sverige BostadsrättsCentrum AB, och hjälper boende i Göteborg med processen att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Hon säger att det finns två frågor som är viktigare än andra inför köpet av sin bostad. Den första handlar naturligtvis om pengar, hur stor blir insatsen och hur stor blir min månadskostnad jämfört med i dag? Den andra frågan handlar om skicket på fastigheten. Framtida renoveringar Skicket är något som oroar många blivande bostadsrättsinnehavare. Finns det vattenskador i huset, hur är det med stammarna och finns det kanske till och med skador på grunden? Som hyresgäst räknar man med att värden fixar eventuella problem, men vid en ombildning är det viktigt att de boende är medvetna om vilka eventuella problem som kommer att behöva åtgärdas i framtiden. Besiktningen är en mycket viktig del i ombildningen. Den berättar hur det egentligen står till med fastigheten, och hur mycket pengar som kan och behöver läggas i en reparationsfond. Och skicket på Göteborgs fastighetsbestånd är också skiftande. Ofta är köparna kanske lite väl oroliga, men skicket varierar faktiskt väldigt. En del ombildningar gäller nya fastigheter i bra skick, men i andra fall handlar det om en säljare som väljer att göra sig av med fastigheten i stället för att renovera. Oro kan stjälpa Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en process omgärdad av juridiska regler, och de flesta föreningar tar hjälp av ett ombud. Och det kan vara skill- TIO STEG MOT OMBILDNING 1. Bilda en arbetsgrupp. Samla ihop de boende för att undersöka intresset. 2. Registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket och lämna intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. För att intresseanmälan ska godkännas krävs att styrelsen intygar att minst 2/3 av hyresgästerna vill ombilda. 3. Gör en teknisk besiktning. Klarlägg behoven av större reparationer. 4. Upprätta en ekonomisk plan. I den ingår uppgifter om insats och årsavgift för varje lägenhet samt kända framtida reparationskostnader. 5. Granska den ekonomiska planen. Boverket har utsett intygsgivare, vars uppgift är att undersöka att planen är hållbar. 6. Ordna lån. Nu är det dags att ta in offerter för föreningens lån och undersöka räntorna för de enskilda medlemmarnas lån. 7. Beslut om köp. Minst 2/3 av alla hyresgäster måste rösta för ett köp för att föreningen ska kunna förvärva fastigheten. 8. Tillträde. När det är dags för tillträde ska fastigheten betalas och köpekontrakt undertecknas. 9. Upplåtelseavtal. Innebär att föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. Hyresgästerna är nu bostadsrättsinnehavare. 10. Lagfart söks. Lagfart kan sökas först när det blivit klart från kommunen att de inte kommer att utnyttja sin förköpsrätt. Det är vanligt att lagfart är beviljat först ett par månader efter tillträdet.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 ll en bra affär garna är inget undantag. frågorna? Se om ditt hus Gå en utbildning och ta hjälp när det rör sig om frågor av dignitet. Det är expertens tips till bostadsrättsinnehavare som vill engagera sig i styrelsearbetet. ~ Oro kan stjälpa en hel ombildning. Annette Utternäs Foto:SBC naden mellan ett ja och ett nej, säger Annette Utternäs. Många människor har aldrig tidigare ägt något av den här digniteten, och är oroliga. Vi anordnar flera möten för att gå igenom alla de frågor som folk kan tänkas ha i samband med en ombildning. Och det är viktigt att få svar på sina frågor, oro kan stjälpa en hel ombildning. Klas Sjödell är jurist på HSB. Han tycker att styrelsens arbete bör präglas av öppenhet och att styrelsen ska ta hjälp i svårare frågor. Foto: Björn Lindgren, HSB Göteborg Klas Sjödell är jurist på HSB och håller i utbildningar för bostadsrättföreningsstyrelser. Han har svårt att förstå varför man inte skulle vilja engagera sig i föreningens styrelsearbete om man har möjlighet. Varför lägga ansvaret för ditt boende i händerna på någon annan om du kan påverka det själv? En kompetent styrelse kan lyfta bostadsrättsföreningen och en inkompetent kan sänka den. Det är dina pengar det handlar om! Stort ansvar Styrelsen fattar beslut om de flesta frågor som rör fastigheten och föreningen. När det gäller väsentliga förändringar i föreningens fastighet, som tillbyggnad och standardförbättringar, krävs stämmobeslut. Det är också alltid stämman som avsätter och tillsätter styrelsens ledamöter och suppleanter. Klas Sjödell understryker att det är styrelsen som ansvarar för sina beslut, ingen annan. Detta gäller även om föreningen är ansluten till HSB, Riksbyggen eller SBC. Vi kan aldrig ändra eller ta ansvar för styrelse- och stämmobeslut. Därför är det extra viktigt med bra beslutsunderlag i stora frågor. Ordföranden har ett ansvar att se till att styrelsen får det underlag som behövs i god tid inför ett möte. ~Det är dina pengar det handlar om! Informera mera Klas Sjödell förespråkar att styrelsen visar stor öppenhet, ger bra information och gärna har en hemsida. Det finns nästan inga anledningar till tystlåtenhet, om det inte handlar om frå- gor som rör enskilda föreningsmedlemmar eller upphandlingar. Upphandlingar är för övrigt ett område där mycket kan gå fel. Det är vanligt att styrelser har inställningen att det där med att ta in priser från några leverantörer, det kan man väl göra själv. I själva verket behövs ofta hjälp. Det gäller att fråga om och kunna jämföra rätt saker så det inte blir äpplen och päron av det hela. Det är inte helt lätt. ATT TÄNKA PÅ I STYRELSEARBETET - Gå en utbildning för styrelsearbete i bostadsrättsförening. - Se till att styrelsen är ansvarsförsäkrad i fastighetsförsäkringen. - Tillämpa försiktighetsprincipen i de fall det är osäkert om frågan är en styrelseeller stämmofråga; gör den till en fråga för stämman. - Även om det finns en arbetsgrupp har styrelsen ansvaret.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nybyggnationen minskar Första halvåret 2008 påbörjades lägenheter. Det är en minskning med sju procent jämfört med första halvåret Påbörjandet av lägenheter minskar i 13 av landets 21 län. I Göteborg byggdes det under första halvåret 629 lägenheter jämfört med 1046 samma period förra året. I Stor-Göteborg (kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) byggdes det förra årets första halvår 1833 lägenheter, samma period i år är siffran Källa: Statistiska centralbyrån, SCB TV-apparater - energitjuvar Det är mer än 60 procents skillnad i energiförbrukning mellan nya tv-apparater med likvärdig bildkvalitet. Det visar ett test av tv-apparater med inbyggda digitala tv-mottagare. Den största skillnaden finns mellan plasma och LCD, där LCD-tv:n drar mindre än plasma. Energikostnaden kan mer än tredubblas när du byter din gamla 28 tums bildrörs-tv till en ny 42-tums plasma. Det är nog många som köper ny tv utan att tänka på detta, säger Mikael Holst, projektledare för tv-testet vid Energimyndighetens Testlab. Håll koll på renoveringarna Att hålla fastigheten i gott skick är en av de viktigaste uppgifterna för många bostadsrättsstyrelser. Ett sätt att underlätta arbetet är att upprätta en underhållsplan. Alla föreningar borde ha en underhållsplan. En styrelse består av väldigt olika människor, men det är sällan människor med byggkunskaper, säger Calle Thormark, byggnadsteknisk chef på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Föreningens styrelse är ansvarig för att underhållet av fastigheten sköts på rätt sätt. I det innefattas att hålla koll på vad som behöver göras i form av reparationer och ombyggnader. Det krävs för att hålla huset i gott skick, vilket i sin tur är nödvändigt för att uppehålla en god ekonomi i föreningen. Det är här underhållsplanen kommer in i bilden. En okulärbesiktning görs av husets alla delar och sedan lägger man upp en plan för hur och när underhåll och reparationer ska ske. Men en underhållsplan är inget man upprättar själv. Nej, det krävs folk med byggtekniskt kunnande och erfarenhet. Det här är ju en plan som läggs upp på lång sikt, säger Calle Thormark. Många föreningar har inte tillräckligt bra kunskap om hur det egentligen står till med fastigheten. Slipp obehagliga överraskningar För en normalstor förening kostar det vanligtvis mellan och kronor att upprätta en underhållsplan. Sedan behöver planen uppdateras med jämna mellanrum, men då kostar det mindre. Det är pengar man snabbt tjänar igen, tycker Calle Thormark. De som har en underhållsplan och en långsiktig planering får sällan obehagliga överraskningar, där de måste ut med en massa pengar per lägenhet för att byta stammar. I underhållsplanen räknas framtida reparationer in i föreningens budget. En annan fördel med att ha en underhållsplan är att det blir lättare att föra över kunskap och ansvar till en ny styrelse. Dessutom kan banker och försäkringsbolag lättare få en insyn i föreningens ekonomi och kommande underhållsbehov. Men det är viktigt att underhållsplanen är ett levande dokument som styrelsen faktiskt arbetar efter, och att den inte bara blir stående i bokhyllan, poängterar Calle Thormark. Calle Thormark Foto: SBC ~ Medlemmarna själva är ju sällan uppe på taket och inspekterar. Minskad konsumtion på individnivå Med individuell mätning av värme, vatten och el blir kostnaderna för förbrukningen mer rättvis. Erfarenheten visar också att konsumtionen minskar med individuell mätning. Värme- och vattenkostnaderna är ofta en del av den totala avgiften. Det gör det svårt för bostadsrättshavare och hyresgäster att ha koll på den egna förbrukningen och kunna påverka den genom smart användning och därigenom kapa kostnader och spara på miljön. Sedan ett antal år går det att göra mätningar av el-, gas- och vattenförbrukning, samt uppvärmningskostnaderna i varje enskild lägenhet. I nyproducerade hus byggs kabelsystem för individuell mätning in från början medan det i befintliga hus går att installera dosor i lägenheterna för individuell mätning. Förbrukningen kan sedan omvandlas till kronor och ören som specificeras vilket gör det lätt att följa upp den egna konsumtionen och påverka avgiften, berättar Hans Nilson, driftingenjör som arbetar med energifrågor på Riksbyggen i Göteborg. Erfarenheterna visar att konsumtionen minskar med mellan 10 och 30 procent efter att individuell mätning införts och där varje person betalar för sin faktiska förbrukning. Småbarnsfamiljer och tonåringar använder i regel mer vatten än andra hushåll. Med individuell mätning av hushållets förbrukning och debitering av den faktiska konsumtionen blir värme-, vatten- och elkostnaderna mer synliga, påverkbara och rättvisa.

9 ANNONS Hårdare krav på energianvändning i standby och off-mode Datorer, dvd-spelare och andra elektroniska apparater som står i standby-läge drar i dagsläget massor av onödig energi, trots att de är avstängda. Detta är något som EU:s medlemsländer vill råda bukt på. Camilla Ottosson Den sjunde juli röstade Kommittén för ekodesign ja till en förordning om energikrav för standby- och off-mode-förluster. Förordningen ska granskas av Europaparlamentet och förmodas att bli antagen av Kommissionen före årsskiftet, säger Camilla Ottosson projektledare för arbetet med Ekodesign på Energimyndigheten och Sveriges representant i Kommittén för ekodesign. Förordningen kan antas med hjälp av det så kallade ekodesigndirektivet, som började gälla i Sverige den första maj i år genom lagen om ekodesign, och rör alla energianvändande produkter och energikällor. Ekodesign är ett övergripande ramverk som kommer att hjälpa EU att få till andra lagar om enskilda produkters energianvändning. Arbetet har pågått i flera år och kraven för standby- och off-mode-förluster är de första som tagits upp till beslut i EU. De anses särskilt viktiga för att minska energianvändningen totalt sett, säger Camilla Ottosson. Ett år efter att förordningen trätt i kraft får energianvändningen hos en produkt i standby-läge inte överskrida 1 Watt. Efter fyra år blir den högsta gränsen 0,5 Watt. I en studie från EU-kommissionen från 2005 uppskattades det finnas 3,7 miljarder installerade produkter med standby- eller off-mode-läge inom EU. De förbrukade 2005 sammanlagt 47 Terawattimmar (TWh) med en kostnad på 6,4 miljarder Euro och släppte ut 19 miljoner ton koldioxid. Den nya förordningen planeras spara 35 TWh per år vid Enligt Camilla Ottosson klarar redan många företag de tuffa krav som ställs på produkternas energianvändning, medan andra kommer att få anstränga sig för att möta förordningens restriktioner. Det är viktigt att företag uppmärksammar kraven snarast, så att de hinner ställa om produktionen. De företag som redan nu, eller med små justeringar, kan uppfylla ekodesignkraven har en konkurrensfördel på den europeiska marknaden. ENERGIMYNDIGHETEN arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Energimyndigheten ansvarar även för ekodesignarbetet i Sverige och sammanställer synpunkter på produktkraven från företag och organisationer. EKODESIGNDIREKTIVET för energianvändande produkter syftar till att optimera produkternas miljöprestanda och samtidigt bevara deras användningskvalitet/funktionalitet. Direktivet började gälla i Sverige den första maj 2008 och är ett så kallat ramdirektiv och sätter inga direkta krav på någon produkt utan dessa kommer att införas genom vad som i ramdirektivet kallas för genomförandeåtgärder. VILL NI SÄNKA ERA EL OCH VÄRMEKOSTNADER? SPARA TUSENLAPPAR MED GEMENSAMT ELABONNEMANG OCH INDIVIDUELL VARMVATTENMÄTNING VISSTE DU... Att en övergång till Gemensamt elabonnemang sänker nätavgifterna för samtliga lägenheter? Att det kostar kr per år att duscha tio minuter om dagen? VÅR TOTALLÖSNING GER DIG KONTROLL ÖVER BÅDE FÖRBRUKNING OCH KOSTNAD Individuell mätning av el, vatten, värme och temperatur Automatisk insamling av mätdata Energiräkningen på hyresavin Webbportal med förbrukning och kostnad Heltäckande drifttjänst HUR MYCKET SPARAR DIN FÖRENING? Kontakta oss redan i dag så berättar vi mer och gör en kostnadsfri besparingskalkyl. MÖT OSS I VÅR MONTER (F02:31) PÅ BOMÄSSAN I GÖTEBORG DEN 3-5 OKTOBER. EN DIVISION INOM TEL , E-POST INTERNET

10 AAB Allsugning AB F01:25 AB Alfabox F02:30 AB Podab F03:05 AB Svensk Programagentur F03:26 Ajour Trading Sweden AB F03:01 Anticimex Byggnadsmiljö F03:32 Aptus Elektronik AB F02:25 Assa AB F02:24 Balco AB F02:10 Bewator AB F03:37 BKAB - Boendekomfort AB F02:55 BlueStep Bostadslån AB F03:02 BR-Förlaget/BoRätt F01:05 Bravida Sverige AB B04:34 Brunata a/s Sverige F03:16 CBI Betonginstitutet AB F01:11 Clean Pipe Systems i Gbg AB F02:06 Com Hem AB F01:10 DaKKI AB F04:26 Daloc AB F01:06 Electrolux Laundry Systems Sweden F03:20 EMA Lundberg AB F04:36 Energi & Fastighetsservice AB F02:33 Enreduce Energy Control AB F03:40 Fastighetsbyrån F01:33 Folksam F04:14 Forum Fastighetsboxar F03:25 Frej Jonsson & Co F01:19 Gammadata Mätteknik AB F01:23 Garo AB F03:12 Gårda Johan AB F03:34 Göteborgs Energi AB F00:01 H-Fönstret AB F01:34 Hags Aneby AB F03:33 Handelsbanken F04:27 HSB Göteborg F02:18 IL Recycling Service AB F02:12 Infometric F01:18 Iprobe AB F02:31 ISAB F04:12 ISS Property Services F02:21 IVT Industrier AB F03:36 Johns Bygg & Fasad AB F03:14 Kretsloppskontoret Göteborgs stad F04:11 Lappset Sweden AB F02:20 Liljengrens AB F04:39 Lindenstone Innovation AB F04:19 Linnémålarna EF F03:02 Marmoroc AB F04:17 Mediabolaget/Bo Bättre F03:31 Megacon AB F03:35 Mercato i Motala F01:13 Metrima Home Solutions AB F02:34 Miele AB F02:13 Minol Mätteknik AB F01:12 NCC Construction Sverige AB F01:54 Norddesign Väst AB F03:55 Nordic Relining AB F03:11 Orama i Lysekil AB F01:15 Peab Sverige AB F03:10 Proline AB F02:22 PWS Nordic AB F03:19 Rejlers Energitjänster AB F04:24 Riksbyggen F02:17 Riksgälden F03:08 Rotpartner Sverige AB F03:17 Rubaek & Co A/S F03:30 SACPRO AB F04:16 Sacrab Installation AB F03:13 Saint-Gobain Isover AB F04:32 San Sac AB F04:13 SBAB F03:06 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum F02:14 Securitas Aroundio AB F04:22 Servicestaden i Sverige AB F01:21 Skatteverket i Göteborg F01:09 Skorstensfolket-Concreta F03:38 Smekab AB F04:29 Sonesson Inredningar AB F03:28 Stansefabrikken AB F01:30 Svensk Rörinfodring AB F01:14 Svenska Fastighetsboxar AB F02:02 Svenska Lumon AB F04:10 Svenska Skydd AB F02:09 Swedsign AB F02:08 TBO-Haglinds AB F01:22 Teknova Byggsystem AB F04:28 Tele2 Sverige AB F01:32 TeliaSonera Sverige AB F02:29 Tellstedt i Göteborg AB F03:57 Torterolo & Re F01:26 Tress Sport & Lek AB F02:36 Trygg-Hansa F02:26 VVS-Auktorisation/VVS-Forum F01:17 WSP Sverige AB F03:42 F00:01 F03:02 F02:02 F03:01 F03:0202 ST Fre Lö Sö BostadsrättsMässan är ett samar

11 ORA SCENEN dag Klimat och ekonomi (Tips och råd för klimatsmart boende och sparande) Frågor och svar med expertpanel rdag Frågor och svar med expertpanel Konjunktur-, ränte- och prisutveckling för bostadsrätten (Obelånade bostadsrättsföreningar, strimlade lån, kapitaltillskott, skatter) Gäst underhåller Köpa/sälja bostadsrätt ndag Aktuella frågor för bostadsrätten - t ex energideklarationer, lägenhetsregister, postboxar, ägarlägenheter m m Gäst underhåller Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Frågor och svar med expertpanel SPEAKERS CORNER Fredag Invigning Roll och ansvar som styrelseledamot. När krävs stämmobeslut? Försäkringsfrågor - ansvar som bostadsrättsförening och bostadsrättshavare, tex vattenskador Stämman. Påverka ditt boende! Risker och ansvar i en bostadsrättsförening Bostadsrättsföreningen som hyresvärd - lokaler, garage och boende Individuell mätning - teknik och ekonomi Lördag Hur bör styrelsen hantera störningar i huset? Bygga balkonger - juridiska förutsättningar Utemiljö - tips och råd för gården, lekplatsen och balkongen Roll och ansvar som styrelseledamot. När krävs stämmobeslut? Underhållsplan - styrinstrument eller papperstiger? Vad får jag göra i min bostadsrätt, t ex andrahandsuthyrning Söndag Vad får jag göra i min bostadsrätt, t ex andrahandsuthyrning Hur hantera föreningens outnyttjade utrymmen, t ex vindar? Förändrat lokalutnyttjande Konjunktur- ränte- och prisutveckling för bostadsrätten (genomförs även som längre seminarium på stora scenen, lördag) Arvodering av styrelseledamöter, rimligt och/eller vanligt? Stambyte, relining, renovering F01:05 F01:06 F01:09 F01:11 F01:15 F01:17 F01:19 F01:21 F01:13 F01:23 F01:25 F01:33 F01:10 F01:12 F01:14 F01:18 F01:20 F01:22 F01:26 F01:30 F01:32 F01:34 F02:09 F02:13 F02:17 F02:21 F02:25 F02:29 F02:31 F02:33 F02:06 F02:08 F02:10 F02:12 F02:14 F02:18 F02:22 F02:24 F02:26 F02:30 F02:34 F02:36 F03:05 F03:11 F03:13 F03:17 F03:19 F03:25 F03:31 F03:33 F03:35 F03:37 F01:54 F02:55 F03:57 F03:55 F03:06 F03:08 F03:10 F03:12 F03:14 F03:16 F03:20 F03:26 F03:28 F03:30 F03:32 F04:11 F04:13 F04:17 F04:19 F04:27 F04:29 F03:34 F03:36 F03:38 F04:39 F03:40 F03:42 F04:10 F04:12 F04:14 F04:16 F04:22 F04:24 F04:26 F04:28 F04:32 F04:34 F04:36 rangemang av Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, HSB Göteborg och Riksbyggen

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kapitalisera möjligheter SBC:s jurist Annette Olanders guidar genom två förslag som kan ge föreningens medlemmar en bättre ekonomi. Annette Olanders Foto: SBC 1. Låna mer och bo billigare Bostadsrättsföreningar kan inte längre göra avdrag för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten. Däremot kan medlemmarna dra av räntekostnader för egna lån. Om medlemmarna tar privata lån och betalar in pengarna till föreningen som ytterligare insats kan föreningen betala hela eller delar av sina lån med de förhöjda insatserna. Detta medför i sin tur en lägre årsavgift. Vanligtvis minskar boendekostnaderna med trettio procent av lånekostnaden för den höjda insatsen. 2. Gör lägenheter av förråden Att göra lägenheter av råvind är en process som spänner över många tekniska, ekonomiska och juridiska frågor, så ta hjälp från början. Bostadsrättslagens delade underhållsansvar gör att eventuellt byggfusk kan kosta föreningen stora pengar i framtiden, varför det är ett måste med en byggtekniskt sakkunnig företrädare för föreningen under byggnationen. Fördelar: Ger kapitaltillskott som minskar föreningens lån och ger lägre avgift, föreningen får fler medlemmar och fler boende kan ändra skattestatus från oäkta till äkta. Nackdelar: Byggnationen är störande och tar lång tid. Förråd på vinden försvinner. De som bor högst upp får en boende ovanför, vilket inte brukar vara populärt. Affärsrisk. Kräver mycket arbete för styrelsen om föreningen bygger själv, men i nästan alla fall säljs råytan direkt till en byggare. Fördelar: Föreningen får starkare ekonomi genom sänkta lån och den enskilda medlemmen får en sänkt boendekostnad. Nackdelar: Problem om en medlem inte har möjlighet att låna pengar. Osäkert om medlemmen får tillbaka den höjda insatsen när lägenheten säljs, även om lägre årsavgift ofta ger högre köpeskilling. Beslutet kräver: Stämmobeslut med två tredjedels majoritet av de närvarande på stämman. Insatserna skall höjas proportionellt med de ursprungliga insatserna. Om någon medlem är emot beslutet måste frågan prövas i hyresnämnden. Beslutet kräver: Stämmobeslut med kvalificerad majoritet och samtycke från alla berörda, vilket brukar vara alla medlemmar om föreningen använder vinden som förråd. Godkänner inte samtliga berörda medlemmar måste frågan prövas i hyresnämnden. ~Att göra lägenheter av råvind är en process som spänner över många tekniska, ekonomiska och juridiska frågor, så ta hjälp från början. Bostadsrättsföreningar får i huvudsak in pengar på årsavgifter och lokaluthyrning. Vindsförsäljning brukar innebära ett stort tillskott i kassan, men föreningen bör vara förberedd på en lång process. Ett annat förslag är att höja insatserna och på det sättet sänka årsavgifterna. Privatpersoner kan kvitta sina ökade lånekostnader med trettio procent, en möjlighet som föreningar inte längre har. Många stämmor för en balkong En balkong ger ökad trivselfaktor och höjer marknadsvärdet för lägenheten, men kan innebära det motsatta för grannen som får ökad insyn. Förbered balkongbygget i god tid, det kan ta tid innan alla kommer överens. Att bygga balkong fordrar stämmobeslut med en kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar. Alla som berörs av balkongbygget ska samtycka, till exempel den som får ökad insyn eller en mörkare lägenhet. I annat fall måste frågan prövas vid hyresnämnden. Annette Olanders är jurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, och hennes erfarenhet är att om den som eventuellt drabbas negativt av någons balkong får en rimlig kompensation, så brukar balkongbygget accepteras. Mitt råd är god framförhållning. Balkongbyggen tar tid och är en process som brukar kräva många diskussioner. Det gagnar ~Man ska ju vara grannar även efteråt. ingen om målet når hyresnämnden, därför är det bra om det går att lösa frågan tillsammans på ett för alla inblandade godtagbart sätt. Man ska ju vara grannar även efteråt. I samband med att stämman fattar beslut om att bygga balkonger brukar även föreningens stadgar ändras, så att de med balkong får en ökad avgift som ska kompensera föreningens framtida underhåll av balkongerna, eftersom fasaden enligt lagen är föreningens underhållsansvar. Stadgeändring kräver samtycke av alla medlemmar, alternativt två stämmor där den ena ska rösta för med enkel majoritet och den andra ska ha tre fjärdedelars majoritet för förslaget. En härlig uteplats som höjer värdet på lägenheten. Men den som bygger balkong får själv stå för alla kostnader och den som drabbas negativt av grannens lycka bör kompenseras.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Deklaration för bättre klimat Byggnader står för fyrtio procent av energianvändningen i Sverige. Den siffran bör minska rejält om riksdagens miljömål att halvera energiförbrukningen fram till 2050 ska nås. Lagen om energideklaration är ett steg på vägen. Karl-Erik Svensson ansvarar för Boverkets register för energideklarationer. Foto: Marianne Nilsson Lagen bygger på ett EG-direktiv vars syfte är att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkande utsläpp. De flesta byggnader berörs och för hyres- och bostadsrätter samt specialbyggnader, det vill säga uthyrningsbyggnader över 1000 kvadratmeter, gäller det att ha en energideklaration den 1 januari nästa år. För bostadsrätter är det föreningens ansvar att så sker. Karl- Erik Svensson är byggnadsteknisk expert och dataansvarig på Boverket. Han ansvarar för det register som energiexperterna använder sig av när de energideklarerar. Det är bara certifierade experter som får göra energideklarationer. Byggnadens ägare kan förse experten med underlag om huset. Experten ansvarar för innehållet i deklarationen och behöver normalt göra en besiktning av byggnaden innan hon eller han fyller i det elektroniska formuläret i Boverkets register. och i så fall med rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för detta. I flerbostadshus ska en sammanfattning av deklarationen finnas i fastighetens entré eller på annan väl synlig plats. Blandade känslor Boverket har mött blandade reaktioner när det gäller den nya lagen. En del husägare är irriterade och tycker att energideklarationen tar tid och kostar för mycket, medan andra har förståelse för den. Det är ju inte så dumt att gå igenom husets energianvändning tillsammans med en expert och få förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energiförbrukningen. De är inte obligatoriska att genomföra, men både ägaren och miljön tjänar på det. Ska synas väl I deklarationen anges byggnadens energiprestanda, samt om en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet och radonmätning har gjorts i byggnaden. Det ska framgå om energiprestandan kan förbättras utan avkall på god inomhusmiljö ~Det är bara certifierade experter som får göra energideklarationer. ENERGIDEKLARATIONEN: SÅ HÄR GÅR DET TILL 1. Husägaren tar fram alla tillgängliga uppgifter om huset, som tidigare undersökningar och besiktningar av byggnaden. Hit hör även ritningar och räkningar för uppvärmning av huset det senaste året. Till större fastigheter, flerbostadshus och lokalbyggnader är det bra att genomföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, om det inte har gjorts innan. Mät upp husets uppvärmda golvarea på ritningarna och ta fram resultaten från eventuell radonmätning. 2. Swedac har uppgifter om alla ackrediterade företag med energiexperter. Ta kontakt med en av dessa. Var beredd på att det kan dröja innan din energideklaration blir av, energiexperter är för närvarande en bristvara! 3. Energiexperten går igenom allt material och ger förslag på åtgärder som kan sänka energiförbrukningen utan att det kostar för mycket. Förslagen ska innehålla en uppskattad kostnad per sparad kwh och år. Behovet av en besiktning på plats styrs av möjligheten till rekommendationer av kostnadseffektiva åtgärder och i detta räknas även kostnaden för besiktningen in. 4. Samtliga uppgifter matas in i ett elektroniskt formulär hos Boverket och experten godkänner energideklarationen när den är klar. På det här sättet tas ett referensvärde fram som kan jämföra liknande byggnaders energianvändning. 5. Husägaren får energideklarationen och förslag på åtgärder. De senare är tänkta att sänka driftskostnaderna och är inte obligatoriska. En sammanfattning av energideklarationen medföljer och denna ska sättas upp på synlig plats i huset. 6. Energideklarationen gäller i tio år. Mer info: Hitta en energiexpert: www. swedac.se DET KRÄVS KUNSKAP SAMT LÅNG ERFARENHET FÖR ATT VÅRDA GOLV OCH DET HAR VI PÅ AJOUR TRADING SWEDEN Kontakta oss:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Frihet till viss gräns i bostadsrätt Många tvister i bostadsrättsföreningar handlar om vad innehavaren egentligen har rätt att göra med sin lägenhet. Men hur stort självbestämmande har man egentligen, och vad kan hända om en ordentlig tvist uppstår? Ulrika Blomqvist Foto: Riksbyggen Enkelt uttryckt får du ändra på sådant du kan se och ta på. Det innebär stor frihet när det gäller kosmetiska förändringar så som att byta golv, tapetsera om och byta ut vitvaror. Däremot har du inte rätt att fritt riva i bärande väggar eller ändra i försörjningssystem såsom vatten, avloppsledningar, värme och gas, förklarar Ulrika Blomqvist, jurist på Riksbyggen. De senaste årens ombyggnadstrend har gjort att många vill ändra på planlösningen i sin lägenhet, men man får inte riva en bärande vägg eller byta plats på kök och sovrum utan tillstånd från styrelsen. Det är till mångt och mycket en säkerhetsfråga. Om en öppning görs i samma vägg i 20 lägenheter blir det ju en väldig belastning på lägenheten längst ner i huset, säger Ulrika Blomqvist. Föreningens stadgar Vad som får göras och inte definieras dels i Bostadsrättslagen och dels i föreningens egna stadgar. Vissa saker har innehavaren underhållsansvar för, och andra ska föreningen stå för. Det kan också likställas med vad man har rätt att förändra. Om styrelsen beslutar att en innehavares förfrågan inte ska godkännas, så är det ett slutgiltigt beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Men om lägenhetsinnehavaren anser sig ha rätt och gör ändringen ändå, kan två saker hända. 1. Föreningen kan försöka säga upp innehavare på grund av vanvård. 2. Föreningen kan gå till domstol och kräva att lägenheten återställs till sitt ursprungliga skick. Det kan bli dyrt för den boende, men även för föreningen eftersom den förlorande parten får betala rättgångskostnader. Om renoveringen utförts fackmannamässigt, och föreningen inte kan visa att den lidit eller riskerar lida skada så kan det bli svårt att få igenom föreningens krav. Timell-effekt För att undvika att dessa konflikter uppstår är det otroligt viktigt att ha en dialog i föreningen. Många har uppfattningen att man får göra mer än man egentligen får, och att det är lätt. Det är lite av en Timell-effekt. Men de tänker inte på att många förändringar kan påverka andra i huset. Andrahandsuthyrning En annan stor fråga är andrahandsuthyrning. Här tycker många bostadsrättsinnehavare att det är enbart deras beslut, och inte en föreningsfråga. Men om allt för många i en förening hyr ut i andra hand, riskerar också engagemanget i viktiga frågor kring fastigheten att minska. Och föreningen behöver engagerade medlemmar. Men man har rätt att hyra ut i andra hand, givet att skälen är de rätta. Skälen kan vara exempelvis studier eller arbete utomlands, eller att man under en period ska pröva att vara sambo på annan adress. Och i motsats till ombyggnadstvister är styrelsen inte sista instans när det handlar om andrahandsuthyrning. Om styrelsen säger nej kan lägenhetsinnehavaren överklaga till hyresnämnden, som kan godkänna uthyrningen ändå, berättar Ulrika Blomqvist. DET HÄR KAN DU GÖRA UTAN TILLSTÅND DET HÄR KRÄVER TILLSTÅND Enkelt uttryckt får du ändra på sådant du ~kan se och ta på.

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 15 Styrelsens arvode Det finns olika typer av ersättning för styrelsens arbete som i en normalförening uppgår till drygt trettio timmar per ledamot och år. Stämman beslutar om all ersättning och det gäller att välja rätt variant för att undvika misstänksamhet i grannskapet. OLIKA VARIANTER AV ERSÄTTNINGAR Olika varianter av ersättningar Fast styrelsearvode: Stämman beslutar om en summa som styrelsen själv fördelar. Summan är ofta kopplad till basbeloppet och vanligen mellan och kronor beroende på antal lägenheter i föreningen. Mötesersättning: Vanligtvis kronor per deltagare och möte, gäller listad person på protokollfört styrelsemöte. Rörlig ersättning: Oftast kronor per timme i löpande ersättning vid extra styrelsearbete. Inget arvode: I mindre föreningar förekommer att styrelsen inte tar ut något arvode, utan i stället äter en årlig middag på bostadsrättsföreningens bekostnad. Även när det gäller frågor om till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av styrelsearbete är det stämman som fattar beslut, berättar Klas Sjödell, jurist på HSB. Han rekommenderar att stämman ger styrelsen ett fast arvode som sedan kan fördelas fritt mellan styrelsens ledamöter. En annan variant som fungerar är så kallad mötesersättning. Däremot har det under de senare åren vuxit fram en avart av rörlig ersättning om några hundra kronor i timmen löpande till den som utför extra styrelsearbete som möten med byggare och förvaltare. Föreningen som lokalhyresvärd Annette Olanders, jurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ger tips om vad en bostadsrättsförening bör tänka på i rollen som lokalhyresvärd. Att hyra ut lokaler kan stärka föreningens ekonomi. Inför uthyrningen gäller det att ta ställning till en rad frågor bland annat: lokaluthyrning? Det innebär andra skatteregler än för en äkta förening. en kreditkontroll och kräv bankgaranti / säkerhet för ett antal månader. kontrakt löper över tre år vilket medger att föreningen använder sig av en indexklausul. Om föreningen vill säga upp Eftersom detta kan ge upphov till frågor och funderingar när det gäller både tidsrapportering och granskning är det något som han avråder från. Då är det bättre med ett högre fast arvode som från början är avsatt till att täcka extra arbete mellan styrelsemötena, säger han och berättar att det brukar räcka med ett styrelsemöte per månad i en normalförening utan extraordinära frågor att ta ställning till och att ett möte pågår i cirka tre timmar. kontraktet för omförhandling måste detta ske senast nio månader innan kontraktstiden löper ut. len? Accepterar föreningen att det bedrivs vilken verksamhet som helst i lokalen? Om inte, ange uttryckligen i kontraktet vilket verksamhetsområde som gäller. Nämnda förhållande får också avgörande betydelse om befintlig hyresgäst vill överlåta kontraktet till annan lokalhyresgäst. form av ljud, lukt med mera? Vilka kostnader ska hyresgästen stå för? Tandläkare och frisörer har ofta hög vattenförbrukning, restauranger vanligtvis stora mängder sopor. Kostnadsställen utöver avgiften ska finnas med i avtalet. från ersättningskrav vid löpande underhåll, till exempel om en byggnadsställning i samband med fasad- och takrenoveringar skymmer lokalen. Välkommen till mässan som har svaren på allt som gäller bostadsrätt! Varsågod din fribiljett Öppettider Fredag & Lördag 10-17, Söndag Din fribiljett till BostadsrättsMässan 3-5 oktober 2008 Svenska Mässan, Göteborg BostadsrättsMässan är ett samarrangemang av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, HSB Göteborg och Riksbyggen. Jag besöker mässan i min roll som q Bostadsrättshavare q Styrelseledamot i bostadsrättsförening q Förvaltare q Inköpare q Annat Fribiljett gäller endast ifylld Biljetten får kopieras Seminarieprogram på Vi bjuder på entrén Värde 100 kronor

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nära räntetopp Riksbankens vapen i målet att bekämpa inflationen heter reporänta och en höjd sådan innebär stigande boräntor. Men bedömare i branschen tror att räntetoppen snart är nådd. För närvarande finns många motstridiga omvärldsfaktorer att ta hänsyn till när räntorna ska sättas. Riksbanken försöker motverka inflationen genom högre räntor, men för att stimulera ekonomin i en kommande, allt djupare konjunk- Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB, tror att räntetoppen är nära... Foto: SBAB tursvacka krävs lägre dito. Tomas Pousette är chefsekonom på SBAB och han tror att räntetoppen är nära. De omvärldsfaktorer som påverkar ränteutvecklingen mest nu är just oron över inflationen och frågetecknet kring konjunkturutvecklingen i...liksom Jonas Almhöjd, kontorschef på Handelsbanken Gårda. Foto: Privat Sverige. Det är heller inte säkert att effekterna av krisen med subprimelånen i USA har nått sitt slut. Ändå är hushållens efterfrågan på lån fortsatt hög. Många och stora ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm och Göteborg ger extra skjuts till efterfrågan. Det är bra fart på lånemarknaden och de flesta av våra kunder väljer fortfarande rörliga räntor i hög grad. Samtidigt medför högre räntor ökade krav på låntagaren för att denne ska kvalificera sig till lån. Rörlig ränta bäst på sikt Historiskt sett har det visat sig att rörliga räntor ligger lägre än bundna över tid och så ser det även ut nu om man jämför bundna räntor med en prognos för rörliga räntor på två till fem års sikt, spår han. Bostadsrättsföreningar väljer betydligt oftare en försiktig strategi och har högre andel bundna räntor med längre bindningstider än enskilda bostadsrättshavare. Det ligger nog i sakens natur när lånen är betydligt större och ger dessutom föreningarna god framförhållning och stabila avgifter, säger Tomas Pousette. Även på Handelsbanken tror analytikerna att reporäntan nu ligger nära en toppnivå och att det under 2009 blir en räntesänkning. Men om den sänkningen kommer i början eller slutet av nästa år återstår att se, säger Jonas Almhöjd, kontorschef på Handelsbanken Gårda i Göteborg. Eftersom de privatekonomiska förutsättningarna varierar är det svårt med allmänna råd hur den som har eller är på väg att skaffa stora lån ska resonera. Det beror dels på den egna ekonomin och de marginaler man har, dels på vilket risktagande man är beredd att ta. Om man inte klarar de tvära kast som en kort ränta kan medföra kan det vara bättre med en halvlång ränta. För den med is i magen kan en kort ränta vara att föredra, säger Jonas Almhöjd. ~För den med is i magen kan en kort ränta vara att föredra. RAKA RÄNTERÅD I SVAJIGA TIDER Lägg inte alla ägg i en korg. Fördela lånen utifrån din egen riskprofil. En del av lånen med kort ränta, en annan del med längre. På det sättet drar du fördel av en räntesänkning, men riskerar samtidigt inte för mycket i en uppgång. Med större buffert kan en större del av lånet vara rörligt. Lägg korten på bordet. Kontakta ditt lokala bankkontor för att få expertråd utifrån dina privatekonomiska förutsättningar. Lägg upp en strategi. För bostadsrättsföreningar är det bra med en gemensam och konkret strategi för hur lånen ska hanteras. Bestäm en genomsnittlig bindningstid, förslagsvis tre år, med en differens på +/- ett år. Se till att ha en jämn förfallostruktur, så att inte alltför stora delar av lånen förfaller och behöver läggas om när det är mindre gynnsamt. En fastighet är aldrig trevligare än sitt soprum Ett effektivt och trevligt soprum är viktigt för trivseln i en fastighet, samtidigt som det ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Behöver ert soprum förbättras? Kretsloppskontorets kundsamordnare erbjuder kostnadsfri rådgivning. Kontakta vår kundservice , mån, tis, tors, fre kl 7 16, ons kl 9-16 eller

17 Foto: Sam Sylvén. Säker dörr säker montering. På Secor har vi specialiserat oss på dörrbyten i flerbostadshus. Kärnan i vårt koncept är säkerhetsdörrar från Daloc; väldesignade lägenhetsdörrar för fastigheter med olika byggnadsstilar. Utöver tystare boende och ökad trygghet ger dörrbytet också lägre energikostnader. Besök oss på BostadsrättsMässan, Svenska Mässan i Göteborg 3-5 oktober 2008, eller hör av dig direkt till oss! Trygga och trivsamma trapphus

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Gratis energistips Vill du få opartiska tips och råd om hur du kan minska din energiförbrukning? Vänd dig till kommunens energi- och klimatrådgivare som kostnadsfritt hjälper dig i den snåriga djungeln av energi-smarta val. Visste du till exempel att: * Du spar runt 30 procent av energin när du kokar maten med locket på. * Av all el som förbrukas i ett hushåll står belysningen för 20 procent. Lågenergilampor drar en femtedel av elen jämfört med vanlig glödlampa och håller dessutom tio gånger längre tid. * Stäng av tv-n och datorn med strömbrytaren och dra ut batteriladdare när de inte används. Apparater som står i standby-läge kan utgöra upp till tio procent av hushållselen. *Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel värme jämfört med äldre tvåglasfönster. Ett alternativ till nya fönster är att sätta in en extra ruta i de gamla. * För varje grad som inomhustemperaturen sänks minskar energiåtgången för uppvärmning med cirka fem procent. Källa: Energimyndigheten Jämför mer Hett med energisnåla hus Att bygga klimatsmarta skal och använda sig av energikloka system från början är att försäkra sig mot höjda energipriser i framtiden och samtidigt göra miljön en tjänst. Många hus är otäta och läcker värme som ett såll. Ett tätt klimatskal och en väl fungerande ventilation som ger bra inomhusluft är viktigt ur energi- och hälsosynpunkt, säger Hans Nilson. Han är driftingenjör och arbetar med energifrågor på Riksbyggen som har ett antal lågenergihus under uppförande i Eriksbergsområdet i Göteborg. Passivhusen är de ultimata klimatsmarta husen, eftersom de inte behöver någon tillförd energi. I våra lågenergihus har vi valt att ha radiatorer som hängslen och livrem för kalla dagar. Tror på solen Passivhus kännetecknas av att de saknar traditionella värmesystem. Istället är väggarna ordentligt välisolerade och med en bra värmeåtervinning ur ventilationsluften hålls energikonsumtionen nere. Även om byggkostnaden ökar med den PASSIVHUS Passivhusen värms upp av överskottsvärme från solen, och elektriska hushållsapparater som tv-n, datorer, lampor och från värmen av dem som bor i huset. Det största lågenergihuset i Sverige finns i Sannegårdshamnen i Göteborg. Där beräknas energibesparingen bli femtio procent. extra isolering som krävs för att husen ska hålla värmen, är det en kostnad man snabbt får igen på minskade uppvärmningskostnader. Kommunen ger dispens i Eriksbergsområdet med tio centimeter på byggrätten för den yta som extra isolering tar i anspråk, säger Hans Nilson som själv tror på en framtid där solen får en mer framträdande roll när nya hus byggs. Det är en energikälla som är gratis även framöver. Jag tror det kommer bli allt vanligare med färre norrvända fönster, större glaspartier i söderorienterat läge och fasta avskärmningar i byggkroppen, till exempel balkonger, som skydd mot solen under sommaren. Med gratis funktioner som Elpriskollen och Elskling.se är det enkelt att hitta elavtal som passar dig. Där finns priser och leveransvillkor från samtliga elhandelsföretag i Sverige. Jämför leverantörerna utifrån din förbrukning och se vilka som har de lägsta elpriserna just nu. elpriskollen och Störande grannar i bostadsrätt Vad är egentligen ok? Bara för att man bor i en bostadsrätt innebär inte det att man kan spela hög musik sent utan att behöva ta hänsyn till sina grannar. Det som är störning i en hyresrätt är även störning i en bostadsrätt, säger föreningsombud Dan Henriksson från HSB Göteborg. Störande grannar har nog de allra flesta råkat ut för. Men vad kan man göra åt det i en bostadsrätt, när grannen ovanför inte hyr, utan har köpt sin lägenhet? Det är sant att han har lagt mycket pengar på sin lägenhet, men det har ju å andra sidan de andra som bor i huset också. Så ur den aspekten är det ingen skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter, förklarar Dan Henriksson. Var gränsen för vad som är acceptabelt går handlar om vad som är normalt leverne. Exempelvis har en domstol beslutat att man får spela piano i sin lägenhet två timmar om dagen, dock ej sent på kvällen. Även röklukt kan dyka upp som ett problem, men det är socialt accepterat att röka i sin egen lägenhet. Om grannosämja uppstår tycker Dan Henriksson att första steget bör ~ Ur den aspekten är det ingen skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter. vara att prata med varandra, granne till granne. Först i andra hand ska man göra det till en styrelsefråga. Skyldig att agera Men om någon anmäler en störning är styrelsen skyldig att agera. Och om styrelsen bedömer att det rör sig om en störning ska de skicka en rättelseanmodan. En rättelseanmodan är en allvarlig typ av skriftlig varning, och ska beskriva två saker: 1. Vilket fel som begåtts. 2. Vilka konsekvenserna blir om det upprepas eller inte åtgärdas. Det är viktigt att man är tydlig, att ett fortsatt beteende faktiskt kan leda till att bostadsrättsinnehavaren blir av med sin nyttjanderätt. Det är dock väldigt sällsynt att någon blir avhyst från en bostadsrätt, vanligtvis brukar man komma fram till en lösning. Men om en tvångsförsäljning blir aktuell kan det innebära en stor förlust för den som tvingas sälja. En tvångsförsäljning genomförs av kronofogden.

19 Felaktigt utförda vatteninstallationer orsakar en massa elände. Vattenskador, legionellasmitta och brännskador för att nämna några. För att komma till rätta med problemen har branschen infört ett detaljerat regelverk och en auktorisation av VVS-installatörer. Det heter Säker Vatteninstallation. Auktorisationen kräver dokumenterad kunskap i gällande normer och regler, samt att montören och arbetsledaren är utbildad i Säker Vatteninstallation. Anlita alltid en auktoriserad Säker Vatten-installatör för din trygghets skull. Då vet du att det är folk som kan sin sak. På hittar du de auktoriserade installatörerna nära dig. DUSCH 15 MIN 60W LAMPA/MÅN 2 EXTRA VARMT/MÅN 45:- 11:- 100:- DEN SOM VET VAD DET KOSTAR FÖRBRUKAR MINDRE! Gör det möjligt för alla i din bostadsrättsförening att sänka sin hyra. När var och en betalar för sin faktiska uppmätta förbrukning av värme, vatten och el sparar man både pengar och ökar rättvisan. Vi på Minol erbjuder en helhetslösning där rådgivning, mätutrustning, installation och hantering av mätvärden ingår. Besök oss på Bostadsrättsmässan den 3-5 oktober i monter F 01:12. Sänk hyran med fördelningsmätning!

20

Bostadsrättsförvaltning

Bostadsrättsförvaltning annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Mars 2008 Bostadsrättsförvaltning Funderar du och dina grannar på att ombilda era hyresrätter till bostadsrätter? Läs mer om hur ni går

Läs mer

Bostadsrättsföreningens

Bostadsrättsföreningens ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Bostadsrättsförvaltning 10 steg mot ombildning Rekordmånga av allmännyttans hyreshus ombildas nu till bostadsrätter, men

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2013 Bostadsfängelset Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten Tabell:

Läs mer

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se Bostadsrättsmässa i Stockholm Entrébiljett i tidningen Homestaging bra affär när du säljer Höjden av

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD.

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2012 Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrätternas expert Sofia Zetterman, bostadsrättsägare Stor guide inför Bostadsrätternas expert

Läs mer

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2011 www.sbc.se ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen goda grannar Vilka personligheter

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

Avtalen som föreningarna

Avtalen som föreningarna b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättrepris 39:50 NR 2 2011 kronor det föreningen behöver veta Avtalen som BLÅSER föreningarna Så klarar sig entreprenörerna undan ansvar Tävla och vinn laserpass

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer