Bostadsrättsförvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförvaltning"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2008 Bostadsrättsförvaltning Har räntorna nått sin topp? Läs mer på sid 16 Allt du behöver veta om BostadsrättsMässan 08 i Göteborg Läs mer på sid Hög tid att energideklarera Läs mer på sid 13 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN SEPTEMBER 2008 GÖR OMBILDNINGEN TILL EN BRA AFFÄR LÄS MER PÅ SID 6-7

2 ANNONS September 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Läs mer på sid ANNONS 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Egen arena för bostadsrätten Kunglig invigning av senaste Bostadsrättsmässan i Göteborg Kungen gestaltad av imitatören Göran Gabrielson. Omgiven av Vd Lars-Göran Andersson HSB Göteborg, Regionchef Ann-Christin Appelgren SBC Göteborg och Vd Sten-Åke Karlsson Riksbyggen. Fanfar från Jan Bjerger Antalet bostadsrätter har ökat starkt de senaste åren - dels genom ökad nyproduktion och dels genom många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Vi har också fått uppleva en kraftfull värdeökning av bostadsrätter på många håll över landet, särskilt i storstadsområdena. För den enskilde bostadsrättshavaren har bostadsrättens andel av den totala egna förmögenheten blivit stigande. Därför gäller det att säkerställa bostadsrättens värde och vårda och utveckla såväl fastighet som den egna lägenheten. Det ställer ökade och befogade krav på långsiktigt optimal förvaltning av föreningen. Dessutom kunskap om vad jag får göra i min egen lägenhet, vad jag har för ansvar som bostadsrättshavare med mera. Med kunskap blir föreningsarbetet både bättre och roligare. Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en merit - ett ansvarsfullt arbete att jämföra med att driva ett företag, stort eller litet. Och om man är mån om den egna bostadsrättens utveckling så är man också mån om den egna föreningen och tar sitt ansvar som aktiv i styrelsearbetet. Bostadsrätten fick en egen arena år ett mässkoncept där utställare kan presentera produkter och tjänster för alla bostadsrättsintresserade och där bostadsrättskunskap ställs i fokus under tre intensiva dagar. En mässa per år har det blivit - växelvis i Stockholm och Göteborg - med väldigt många besökare, intressanta utställare och seminarieprogram som dragit fulla hus. Det är bevis nog för att bostadsrätten behöver en egen arena. Konceptet utvecklas vidare och i höst planeras därför också en BostadsrättsMässa i Malmö för första gången. Nu är det närmast dags för nionde mässan. Vi ses i Göteborg på Svenska Mässan fredag till och med söndag, 3-5 oktober. Det är roligt att konstatera att det vuxit fram ett starkt och givande samarbete kring mässorna mellan de tre erfarna bostadsrättsföretagen - SBC, HSB och Riksbyggen. Det borgar för att styrelser och andra bostadsrättsintresserade kan känna sig trygga i korrekt, omfattande och aktuell information vid de dryga 20-talet seminarier som genomförs under mässdagarna. Till årets Bostadsrättsmässa har vi tillsammans med Mediaplanet tagit fram denna mässtidning - med artiklar och intervjuer som är kopplade till alla de ämnen som ryms i vårt mässprogram. Vi hoppas ni finner intressant läsning. Välkomna till årets Bostadsrättsmässa med 100-talet utställare. Här presenteras produkter och tjänster för styrelser och bostadsrättshavare, nya bostadsprojekt samt råd och tips av allehanda slag för alla bostadsrättsintresserade. Kom ihåg att kunskap ger försteg! Vi som arrangerar BostadsrättsMässan är: Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, HSB Göteborg, Riksbyggen och Projektlots. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN SEPTEMBER 2008 Har räntorna nått sin topp? Läs mer på sid 16 GÖR OMBILDNINGEN TILL EN BRA AFFÄR LÄS MER PÅ SID 6-7 Bostadsrättsförvaltning INNEHÅLL Allt du behöver veta om BostadsrättsMässan 08 i Göteborg Hög tid att energideklarera Läs mer på sid 13 Ägande bäst på sikt Ta makten över ledningarna Så gör ni ombildningen till en bra affär Se om ditt hus Håll koll på renoveringarna Minskad konsumtion på individnivå Kapitalisera möjligheterna Många stämmor för en balkong Deklaration för bättre klimat Frihet till viss gräns i bostadsrätt Styrelsen arvode Föreningen som lokalhyresvärd Nära räntetopp Hett med energisnålahus Störande grannar i bostadsrätt INFO: Tematidningen Bostadsrättsförvaltning är en titel från Mediaplanet. Tidningen riktar sig till styrelser och föreningar samt till de som går i tankar att förändra sin boendesituation. I höst gör vi den för första gången i samarbete med Bostadsrättsmässan 08 Göteborg där tidningen även kommer vara officiell mässtidning. s.4 s.4 s.6 s.7 s.8 s.8 s.12 s.12 s.13 s.14 s.15 s.15 s.16 s.18 s.18 BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNINGEN - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Jakob Roos, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Martina Szepanski, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Lousie Ribbing och Gustav Brickman För information, kontakta:gustav Aspegren, Mediaplanet, Intresserad av skribentuppdrag? Kontakta Nadine Kissmann, Distribueras med Göteborgs-Posten Synpunkter på våra tidningar: Välbesökt och uppskattad Bostadsrättsmässa i Göteborg 2006 Dags för ny mässa 3-5 oktober 2008 Arrangörer:

3 Skydda dig och grannarna mot brand Varje år omkommer cirka 100 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Ofta är det mänskligt beteende som orsakar bränderna som glömd spisplatta, levande ljus eller rökning. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommer i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden. Ansvaret för brandskyddet vilar både på den som äger en fastighet och den som nyttjar den. Ansvaret innebär enligt lag att i skälig omfattning hålla utrustning för Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan, tex innebära att se till att alla lägenheter har minst en fungerande brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd, att informera de boende och att se till att inte trapphuset belamras med brännbart material enligt Mette Lindahl Olsson, enhetschef på Räddningsverket. För hyresgästen innebär det att se till att brandvarnaren fungerar, att vara varsam med eld och att skaffa sig brandredskap för att kunna ingripa mot brand i ett tidigt skede. För ägaren innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, regelbundet kontrollera både tekniska installationer, informera hyresgästerna och hålla ordning och reda säger Mette. Som en hjälp till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus har Räddningsverket har tagit fram information som hjälper till i brandskyddsarbetet. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus. Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. Det innehåller också information som kan delas ut till hyresgästerna och ett trapphusanslag. Informationen är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten. Se mer på Braskaminer Braskaminer har på senare år blivit allt populärare som kompletterande värmekälla. Men det finns några saker du bör tänka på innan du köper, när du ska installera och inte minst när du sedan använder din eldstad. Eldstadsrelaterad brand är enligt Räddningsverkets statistik över den kommunala räddningstjänstens insatser den enskilt vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Några vanliga orsaker till brand är bristfällig installation av eldstaden, bristfälligt underhåll eller felaktig eldning och inte sällan en kombination av dessa orsaker. Att man eldar med strypt lufttillförsel med tjärbildning och risk för sotbrand som följd, är ett vanligt problem berättar Håkan Sten, handläggare i sot- ningsfrågor vid Räddningsverket och med mångårig erfarenhet av brandutredningar. Ett annat vanligt bekymmer är att man lägger in för mycket ved och eldar för kraftigt i sin lokaleldstad.. Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål, och man måste därför tänka på att inte elda för hårt i eldstaden. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material. Elda alltid enligt eldningsinstruktionen. Saknar du en sådan är en god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen, säger Håkan. Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, ställts på verandan, balkongen eller altanen. Aska och sotrester måste hanteras på ett brandsäkert sätt. De ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag, säger Håkan. Skaffa brandvarnare och brandredskap Skulle något trots allt gå snett med din eldstad kan du genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt rädda liv. Med en Brandvarnare ger du dig och din familj en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. En brandvarnare kan ge dig den extraminut du behöver Följ alltid eldningsinstruktionerna för din anläggning. Elda inte mer ved i timmen än vad din eldstad och skorsten tål. Max 3 kilo ved per timme är ett bra riktmärke. för att rädda livet, varna andra och med brandsläckare hemma kan du själv släcka en mindre brand och rädda ditt hem.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Rekordomsättning på bostadsrätter Under 2007 såldes bostadsrättslägenheter till ett värde av nära 108 miljarder kronor. Det är en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med Av den totala omsättningen på 108 miljarder kronor står försäljningarna i de tre storstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö för närmare 88 miljarder. Den totala summan för vilken vi svenskar köper bostadsrätter har ökat markant de senaste åren. Fem år tillbaka i tiden köptes det bostadsrätter för lite drygt 40 miljarder kronor. Den kraftiga ökningen beror dels på att antalet försäljningar har ökat stadigt, med cirka fem procent per år, dels på att priserna stigit kraftigt. År 2002 var medelpriset för en bostadsrätt i landet kronor. År 2007 var genomsnittspriset drygt 1,1 miljoner kronor. Förra året såldes bostadsrätter, vilket är rekord. En orsak till att affärerna stadigt ökar är att utbudet blir större till följd av nyproduktion och genom ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB Storstadspriser Ägande bäst på sikt Enligt siffror från Mäklarstatistik.se har priserna på bostadsrätter i Stor-Göteborg gått ner med fyra procent under den senaste tolvmånadersperioden, men mäklarna ser ändå ljust på framtiden. Mats Ljung, Bjurfors i Göteborg, rapporterar att det tar lite längre tid att sälja och att det märks en viss prisjustering på marknaden. Bra läge och standard står sig bäst. Att prisökningstakten stannar av och att vi får en mindre justering nedåt i marknaden är högst tillfälligt. Vi bedömer att det vänder upp redan kommande år. Urban Kullbo, Fastighetsbyrån i Göteborg, ser i sämsta scenario en prisjustering nedåt på runt tio procent på två års sikt, beroende på vad som händer på arbetsmarknaden och med räntorna framöver. Jag hoppas att de som köpt i toppen har marginaler för sitt boende så att man inte behöver sälja när priserna är som lägst. Det är en stor brist på bostäder i Göteborg och över tid är det alltid mer lönsamt att äga sitt boende. Karl Ljunggren, Mäklarhuset i Stor- Göteborg, spår en uppgång på upp till tio procent under våren om räntorna sänks, men konstaterar att priserna just nu står stilla. De flesta kunder byter bostad på grund av ett behov, inte för att spekulera. Vi märker en oro som effekt av tidningsrubriker om prisras, människor frågar mer nu. Bengt-Åke Harrysson, Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg, anar ett marknadsläge med ett ökat utbud av bostäder och fler tecken på en tuffare ekonomi. Till dess att ekonomin vänder uppåt igen ser han en dämpad prisutveckling. Samtidigt har vi en fortsatt stark inflyttning och bostadsbrist framförallt i storstadsregionerna. Priserna i Göteborg har stått emot både räntehöjningar och inflationshot väldigt bra. Bra läge och standard ~står sig bäst. Bengt-Åke Harrysson, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg. Foto: Svensk Fastighetsförmedling Mats Ljung, vd på Bjurfors i Göteborg. Foto: Bjurfors Karl Ljunggren, mäklare på Mäklarhuset i Stor-Göteborg. Foto: Jörgen Hinder/Mäklarhuset Urban Kullbo, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg. Foto: Fastighetsbyrån Genomsnittspriser i augusti för bostadsrätter i storstadsregionerna: Centrala Göteborg: kronor per kvadratmeter Storgöteborg: kronor per kvadratmeter Centrala Malmö: kronor per kvadratmeter Stormalmö: kronor per kvadratmeter Centrala Stockholm: kronor per kvadratmeter Storstockholm: kronor per kvadratmeter Källa: maklarstatistik.se Ta makten över ledningarna Missa inte chansen att förhandla med leverantörerna av tv, telefoni och bredband. Det finns mycket makt i att kontrollera hålen i väggen, säger Lars Ilshammar, forskare med inriktning på IT och politik. Lars Ilshammar Många bostadsföretag och bostadsrättsföreningar låter tacksamt en leverantör få ensamrätt på att leverera tjänster till de boende i huset, för att själva slippa fundera på saken. Framför allt många nya föreningar tecknar ensamrättsavtal med leverantörer på upp till tio år. Men det är mycket makt man då ger bort, säger Lars Ilshammar. Han tycker att föreningar borde ha en strategi för hur de ska hantera medlemmarnas telefoni, kabel-tv och bredband. Och ju större föreningen är, desto bättre förhandlingsläge kan man få. Sedan kanske det ändå slutar med att föreningen tecknar ett avtal med en tjänsteleverantör, men ta då möjligheten att teckna ett avtal som ger någonting tillbaka. Lars Ilshammar har flera förslag på vilka fördelar ett sådant avtal kan ge din förening. 1. Skriv in i avtalet att infrastrukturen, det vill säga kablar och annat, övergår i föreningens ägo efter en viss tid. 2. Se till att föreningen får del i vinsten som görs på de boende i huset. 3. Avtala fram ett lägre pris för föreningens medlemmar. 4. Se till att föreningen kan skapa ett intranät med hjälp av den befintliga infrastrukturen. Intranätet kan sedan användas till allt från bokning av tvättstugan till ett forum för styrelsen. Men det finns också nackdelar med att låta en leverantör få ensamrätt på att leverera tjänster till din förening. Tänk själv hur du skulle reagera om DN inte distribuerades i ditt hus, eftersom ni hade ett avtal med Svenska Dagbladet. Det är mycket makt ~man då ger bort.

5 Våra energitjänster hjälper inte bara till att sänka energikostnaderna i er bostadsrättsförening. Ni får bättre kontroll och kan förutse kostnaderna tydligare, något som gör ekonomin stabilare överlag. Dessutom blir vardagen enklare och mera problemfri om ni låter oss ta ansvar för drift och underhåll av fastighetens tekniska installationer som värme, ventilation, kyla, el och VA. Under tiden kan ni ägna er åt annat som är viktigt för föreningen. Och glädjas åt att ni bidrar till att minska belastningen på miljön. Fler smarta energilösningar på Välkommen till vår monter F00:01.

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Så gör ni ombildningen ti Allt fler svenskar tar chansen att köpa sitt eget boende, och Götebor Men hur går en ombildning egentligen till, och vilka är de viktigaste Annette Utternäs arbetar som jurist på SBC, Sverige BostadsrättsCentrum AB, och hjälper boende i Göteborg med processen att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Hon säger att det finns två frågor som är viktigare än andra inför köpet av sin bostad. Den första handlar naturligtvis om pengar, hur stor blir insatsen och hur stor blir min månadskostnad jämfört med i dag? Den andra frågan handlar om skicket på fastigheten. Framtida renoveringar Skicket är något som oroar många blivande bostadsrättsinnehavare. Finns det vattenskador i huset, hur är det med stammarna och finns det kanske till och med skador på grunden? Som hyresgäst räknar man med att värden fixar eventuella problem, men vid en ombildning är det viktigt att de boende är medvetna om vilka eventuella problem som kommer att behöva åtgärdas i framtiden. Besiktningen är en mycket viktig del i ombildningen. Den berättar hur det egentligen står till med fastigheten, och hur mycket pengar som kan och behöver läggas i en reparationsfond. Och skicket på Göteborgs fastighetsbestånd är också skiftande. Ofta är köparna kanske lite väl oroliga, men skicket varierar faktiskt väldigt. En del ombildningar gäller nya fastigheter i bra skick, men i andra fall handlar det om en säljare som väljer att göra sig av med fastigheten i stället för att renovera. Oro kan stjälpa Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en process omgärdad av juridiska regler, och de flesta föreningar tar hjälp av ett ombud. Och det kan vara skill- TIO STEG MOT OMBILDNING 1. Bilda en arbetsgrupp. Samla ihop de boende för att undersöka intresset. 2. Registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket och lämna intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. För att intresseanmälan ska godkännas krävs att styrelsen intygar att minst 2/3 av hyresgästerna vill ombilda. 3. Gör en teknisk besiktning. Klarlägg behoven av större reparationer. 4. Upprätta en ekonomisk plan. I den ingår uppgifter om insats och årsavgift för varje lägenhet samt kända framtida reparationskostnader. 5. Granska den ekonomiska planen. Boverket har utsett intygsgivare, vars uppgift är att undersöka att planen är hållbar. 6. Ordna lån. Nu är det dags att ta in offerter för föreningens lån och undersöka räntorna för de enskilda medlemmarnas lån. 7. Beslut om köp. Minst 2/3 av alla hyresgäster måste rösta för ett köp för att föreningen ska kunna förvärva fastigheten. 8. Tillträde. När det är dags för tillträde ska fastigheten betalas och köpekontrakt undertecknas. 9. Upplåtelseavtal. Innebär att föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. Hyresgästerna är nu bostadsrättsinnehavare. 10. Lagfart söks. Lagfart kan sökas först när det blivit klart från kommunen att de inte kommer att utnyttja sin förköpsrätt. Det är vanligt att lagfart är beviljat först ett par månader efter tillträdet.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 ll en bra affär garna är inget undantag. frågorna? Se om ditt hus Gå en utbildning och ta hjälp när det rör sig om frågor av dignitet. Det är expertens tips till bostadsrättsinnehavare som vill engagera sig i styrelsearbetet. ~ Oro kan stjälpa en hel ombildning. Annette Utternäs Foto:SBC naden mellan ett ja och ett nej, säger Annette Utternäs. Många människor har aldrig tidigare ägt något av den här digniteten, och är oroliga. Vi anordnar flera möten för att gå igenom alla de frågor som folk kan tänkas ha i samband med en ombildning. Och det är viktigt att få svar på sina frågor, oro kan stjälpa en hel ombildning. Klas Sjödell är jurist på HSB. Han tycker att styrelsens arbete bör präglas av öppenhet och att styrelsen ska ta hjälp i svårare frågor. Foto: Björn Lindgren, HSB Göteborg Klas Sjödell är jurist på HSB och håller i utbildningar för bostadsrättföreningsstyrelser. Han har svårt att förstå varför man inte skulle vilja engagera sig i föreningens styrelsearbete om man har möjlighet. Varför lägga ansvaret för ditt boende i händerna på någon annan om du kan påverka det själv? En kompetent styrelse kan lyfta bostadsrättsföreningen och en inkompetent kan sänka den. Det är dina pengar det handlar om! Stort ansvar Styrelsen fattar beslut om de flesta frågor som rör fastigheten och föreningen. När det gäller väsentliga förändringar i föreningens fastighet, som tillbyggnad och standardförbättringar, krävs stämmobeslut. Det är också alltid stämman som avsätter och tillsätter styrelsens ledamöter och suppleanter. Klas Sjödell understryker att det är styrelsen som ansvarar för sina beslut, ingen annan. Detta gäller även om föreningen är ansluten till HSB, Riksbyggen eller SBC. Vi kan aldrig ändra eller ta ansvar för styrelse- och stämmobeslut. Därför är det extra viktigt med bra beslutsunderlag i stora frågor. Ordföranden har ett ansvar att se till att styrelsen får det underlag som behövs i god tid inför ett möte. ~Det är dina pengar det handlar om! Informera mera Klas Sjödell förespråkar att styrelsen visar stor öppenhet, ger bra information och gärna har en hemsida. Det finns nästan inga anledningar till tystlåtenhet, om det inte handlar om frå- gor som rör enskilda föreningsmedlemmar eller upphandlingar. Upphandlingar är för övrigt ett område där mycket kan gå fel. Det är vanligt att styrelser har inställningen att det där med att ta in priser från några leverantörer, det kan man väl göra själv. I själva verket behövs ofta hjälp. Det gäller att fråga om och kunna jämföra rätt saker så det inte blir äpplen och päron av det hela. Det är inte helt lätt. ATT TÄNKA PÅ I STYRELSEARBETET - Gå en utbildning för styrelsearbete i bostadsrättsförening. - Se till att styrelsen är ansvarsförsäkrad i fastighetsförsäkringen. - Tillämpa försiktighetsprincipen i de fall det är osäkert om frågan är en styrelseeller stämmofråga; gör den till en fråga för stämman. - Även om det finns en arbetsgrupp har styrelsen ansvaret.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nybyggnationen minskar Första halvåret 2008 påbörjades lägenheter. Det är en minskning med sju procent jämfört med första halvåret Påbörjandet av lägenheter minskar i 13 av landets 21 län. I Göteborg byggdes det under första halvåret 629 lägenheter jämfört med 1046 samma period förra året. I Stor-Göteborg (kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) byggdes det förra årets första halvår 1833 lägenheter, samma period i år är siffran Källa: Statistiska centralbyrån, SCB TV-apparater - energitjuvar Det är mer än 60 procents skillnad i energiförbrukning mellan nya tv-apparater med likvärdig bildkvalitet. Det visar ett test av tv-apparater med inbyggda digitala tv-mottagare. Den största skillnaden finns mellan plasma och LCD, där LCD-tv:n drar mindre än plasma. Energikostnaden kan mer än tredubblas när du byter din gamla 28 tums bildrörs-tv till en ny 42-tums plasma. Det är nog många som köper ny tv utan att tänka på detta, säger Mikael Holst, projektledare för tv-testet vid Energimyndighetens Testlab. Håll koll på renoveringarna Att hålla fastigheten i gott skick är en av de viktigaste uppgifterna för många bostadsrättsstyrelser. Ett sätt att underlätta arbetet är att upprätta en underhållsplan. Alla föreningar borde ha en underhållsplan. En styrelse består av väldigt olika människor, men det är sällan människor med byggkunskaper, säger Calle Thormark, byggnadsteknisk chef på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Föreningens styrelse är ansvarig för att underhållet av fastigheten sköts på rätt sätt. I det innefattas att hålla koll på vad som behöver göras i form av reparationer och ombyggnader. Det krävs för att hålla huset i gott skick, vilket i sin tur är nödvändigt för att uppehålla en god ekonomi i föreningen. Det är här underhållsplanen kommer in i bilden. En okulärbesiktning görs av husets alla delar och sedan lägger man upp en plan för hur och när underhåll och reparationer ska ske. Men en underhållsplan är inget man upprättar själv. Nej, det krävs folk med byggtekniskt kunnande och erfarenhet. Det här är ju en plan som läggs upp på lång sikt, säger Calle Thormark. Många föreningar har inte tillräckligt bra kunskap om hur det egentligen står till med fastigheten. Slipp obehagliga överraskningar För en normalstor förening kostar det vanligtvis mellan och kronor att upprätta en underhållsplan. Sedan behöver planen uppdateras med jämna mellanrum, men då kostar det mindre. Det är pengar man snabbt tjänar igen, tycker Calle Thormark. De som har en underhållsplan och en långsiktig planering får sällan obehagliga överraskningar, där de måste ut med en massa pengar per lägenhet för att byta stammar. I underhållsplanen räknas framtida reparationer in i föreningens budget. En annan fördel med att ha en underhållsplan är att det blir lättare att föra över kunskap och ansvar till en ny styrelse. Dessutom kan banker och försäkringsbolag lättare få en insyn i föreningens ekonomi och kommande underhållsbehov. Men det är viktigt att underhållsplanen är ett levande dokument som styrelsen faktiskt arbetar efter, och att den inte bara blir stående i bokhyllan, poängterar Calle Thormark. Calle Thormark Foto: SBC ~ Medlemmarna själva är ju sällan uppe på taket och inspekterar. Minskad konsumtion på individnivå Med individuell mätning av värme, vatten och el blir kostnaderna för förbrukningen mer rättvis. Erfarenheten visar också att konsumtionen minskar med individuell mätning. Värme- och vattenkostnaderna är ofta en del av den totala avgiften. Det gör det svårt för bostadsrättshavare och hyresgäster att ha koll på den egna förbrukningen och kunna påverka den genom smart användning och därigenom kapa kostnader och spara på miljön. Sedan ett antal år går det att göra mätningar av el-, gas- och vattenförbrukning, samt uppvärmningskostnaderna i varje enskild lägenhet. I nyproducerade hus byggs kabelsystem för individuell mätning in från början medan det i befintliga hus går att installera dosor i lägenheterna för individuell mätning. Förbrukningen kan sedan omvandlas till kronor och ören som specificeras vilket gör det lätt att följa upp den egna konsumtionen och påverka avgiften, berättar Hans Nilson, driftingenjör som arbetar med energifrågor på Riksbyggen i Göteborg. Erfarenheterna visar att konsumtionen minskar med mellan 10 och 30 procent efter att individuell mätning införts och där varje person betalar för sin faktiska förbrukning. Småbarnsfamiljer och tonåringar använder i regel mer vatten än andra hushåll. Med individuell mätning av hushållets förbrukning och debitering av den faktiska konsumtionen blir värme-, vatten- och elkostnaderna mer synliga, påverkbara och rättvisa.

9 ANNONS Hårdare krav på energianvändning i standby och off-mode Datorer, dvd-spelare och andra elektroniska apparater som står i standby-läge drar i dagsläget massor av onödig energi, trots att de är avstängda. Detta är något som EU:s medlemsländer vill råda bukt på. Camilla Ottosson Den sjunde juli röstade Kommittén för ekodesign ja till en förordning om energikrav för standby- och off-mode-förluster. Förordningen ska granskas av Europaparlamentet och förmodas att bli antagen av Kommissionen före årsskiftet, säger Camilla Ottosson projektledare för arbetet med Ekodesign på Energimyndigheten och Sveriges representant i Kommittén för ekodesign. Förordningen kan antas med hjälp av det så kallade ekodesigndirektivet, som började gälla i Sverige den första maj i år genom lagen om ekodesign, och rör alla energianvändande produkter och energikällor. Ekodesign är ett övergripande ramverk som kommer att hjälpa EU att få till andra lagar om enskilda produkters energianvändning. Arbetet har pågått i flera år och kraven för standby- och off-mode-förluster är de första som tagits upp till beslut i EU. De anses särskilt viktiga för att minska energianvändningen totalt sett, säger Camilla Ottosson. Ett år efter att förordningen trätt i kraft får energianvändningen hos en produkt i standby-läge inte överskrida 1 Watt. Efter fyra år blir den högsta gränsen 0,5 Watt. I en studie från EU-kommissionen från 2005 uppskattades det finnas 3,7 miljarder installerade produkter med standby- eller off-mode-läge inom EU. De förbrukade 2005 sammanlagt 47 Terawattimmar (TWh) med en kostnad på 6,4 miljarder Euro och släppte ut 19 miljoner ton koldioxid. Den nya förordningen planeras spara 35 TWh per år vid Enligt Camilla Ottosson klarar redan många företag de tuffa krav som ställs på produkternas energianvändning, medan andra kommer att få anstränga sig för att möta förordningens restriktioner. Det är viktigt att företag uppmärksammar kraven snarast, så att de hinner ställa om produktionen. De företag som redan nu, eller med små justeringar, kan uppfylla ekodesignkraven har en konkurrensfördel på den europeiska marknaden. ENERGIMYNDIGHETEN arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Energimyndigheten ansvarar även för ekodesignarbetet i Sverige och sammanställer synpunkter på produktkraven från företag och organisationer. EKODESIGNDIREKTIVET för energianvändande produkter syftar till att optimera produkternas miljöprestanda och samtidigt bevara deras användningskvalitet/funktionalitet. Direktivet började gälla i Sverige den första maj 2008 och är ett så kallat ramdirektiv och sätter inga direkta krav på någon produkt utan dessa kommer att införas genom vad som i ramdirektivet kallas för genomförandeåtgärder. VILL NI SÄNKA ERA EL OCH VÄRMEKOSTNADER? SPARA TUSENLAPPAR MED GEMENSAMT ELABONNEMANG OCH INDIVIDUELL VARMVATTENMÄTNING VISSTE DU... Att en övergång till Gemensamt elabonnemang sänker nätavgifterna för samtliga lägenheter? Att det kostar kr per år att duscha tio minuter om dagen? VÅR TOTALLÖSNING GER DIG KONTROLL ÖVER BÅDE FÖRBRUKNING OCH KOSTNAD Individuell mätning av el, vatten, värme och temperatur Automatisk insamling av mätdata Energiräkningen på hyresavin Webbportal med förbrukning och kostnad Heltäckande drifttjänst HUR MYCKET SPARAR DIN FÖRENING? Kontakta oss redan i dag så berättar vi mer och gör en kostnadsfri besparingskalkyl. MÖT OSS I VÅR MONTER (F02:31) PÅ BOMÄSSAN I GÖTEBORG DEN 3-5 OKTOBER. EN DIVISION INOM TEL , E-POST INTERNET

10 AAB Allsugning AB F01:25 AB Alfabox F02:30 AB Podab F03:05 AB Svensk Programagentur F03:26 Ajour Trading Sweden AB F03:01 Anticimex Byggnadsmiljö F03:32 Aptus Elektronik AB F02:25 Assa AB F02:24 Balco AB F02:10 Bewator AB F03:37 BKAB - Boendekomfort AB F02:55 BlueStep Bostadslån AB F03:02 BR-Förlaget/BoRätt F01:05 Bravida Sverige AB B04:34 Brunata a/s Sverige F03:16 CBI Betonginstitutet AB F01:11 Clean Pipe Systems i Gbg AB F02:06 Com Hem AB F01:10 DaKKI AB F04:26 Daloc AB F01:06 Electrolux Laundry Systems Sweden F03:20 EMA Lundberg AB F04:36 Energi & Fastighetsservice AB F02:33 Enreduce Energy Control AB F03:40 Fastighetsbyrån F01:33 Folksam F04:14 Forum Fastighetsboxar F03:25 Frej Jonsson & Co F01:19 Gammadata Mätteknik AB F01:23 Garo AB F03:12 Gårda Johan AB F03:34 Göteborgs Energi AB F00:01 H-Fönstret AB F01:34 Hags Aneby AB F03:33 Handelsbanken F04:27 HSB Göteborg F02:18 IL Recycling Service AB F02:12 Infometric F01:18 Iprobe AB F02:31 ISAB F04:12 ISS Property Services F02:21 IVT Industrier AB F03:36 Johns Bygg & Fasad AB F03:14 Kretsloppskontoret Göteborgs stad F04:11 Lappset Sweden AB F02:20 Liljengrens AB F04:39 Lindenstone Innovation AB F04:19 Linnémålarna EF F03:02 Marmoroc AB F04:17 Mediabolaget/Bo Bättre F03:31 Megacon AB F03:35 Mercato i Motala F01:13 Metrima Home Solutions AB F02:34 Miele AB F02:13 Minol Mätteknik AB F01:12 NCC Construction Sverige AB F01:54 Norddesign Väst AB F03:55 Nordic Relining AB F03:11 Orama i Lysekil AB F01:15 Peab Sverige AB F03:10 Proline AB F02:22 PWS Nordic AB F03:19 Rejlers Energitjänster AB F04:24 Riksbyggen F02:17 Riksgälden F03:08 Rotpartner Sverige AB F03:17 Rubaek & Co A/S F03:30 SACPRO AB F04:16 Sacrab Installation AB F03:13 Saint-Gobain Isover AB F04:32 San Sac AB F04:13 SBAB F03:06 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum F02:14 Securitas Aroundio AB F04:22 Servicestaden i Sverige AB F01:21 Skatteverket i Göteborg F01:09 Skorstensfolket-Concreta F03:38 Smekab AB F04:29 Sonesson Inredningar AB F03:28 Stansefabrikken AB F01:30 Svensk Rörinfodring AB F01:14 Svenska Fastighetsboxar AB F02:02 Svenska Lumon AB F04:10 Svenska Skydd AB F02:09 Swedsign AB F02:08 TBO-Haglinds AB F01:22 Teknova Byggsystem AB F04:28 Tele2 Sverige AB F01:32 TeliaSonera Sverige AB F02:29 Tellstedt i Göteborg AB F03:57 Torterolo & Re F01:26 Tress Sport & Lek AB F02:36 Trygg-Hansa F02:26 VVS-Auktorisation/VVS-Forum F01:17 WSP Sverige AB F03:42 F00:01 F03:02 F02:02 F03:01 F03:0202 ST Fre Lö Sö BostadsrättsMässan är ett samar

11 ORA SCENEN dag Klimat och ekonomi (Tips och råd för klimatsmart boende och sparande) Frågor och svar med expertpanel rdag Frågor och svar med expertpanel Konjunktur-, ränte- och prisutveckling för bostadsrätten (Obelånade bostadsrättsföreningar, strimlade lån, kapitaltillskott, skatter) Gäst underhåller Köpa/sälja bostadsrätt ndag Aktuella frågor för bostadsrätten - t ex energideklarationer, lägenhetsregister, postboxar, ägarlägenheter m m Gäst underhåller Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Frågor och svar med expertpanel SPEAKERS CORNER Fredag Invigning Roll och ansvar som styrelseledamot. När krävs stämmobeslut? Försäkringsfrågor - ansvar som bostadsrättsförening och bostadsrättshavare, tex vattenskador Stämman. Påverka ditt boende! Risker och ansvar i en bostadsrättsförening Bostadsrättsföreningen som hyresvärd - lokaler, garage och boende Individuell mätning - teknik och ekonomi Lördag Hur bör styrelsen hantera störningar i huset? Bygga balkonger - juridiska förutsättningar Utemiljö - tips och råd för gården, lekplatsen och balkongen Roll och ansvar som styrelseledamot. När krävs stämmobeslut? Underhållsplan - styrinstrument eller papperstiger? Vad får jag göra i min bostadsrätt, t ex andrahandsuthyrning Söndag Vad får jag göra i min bostadsrätt, t ex andrahandsuthyrning Hur hantera föreningens outnyttjade utrymmen, t ex vindar? Förändrat lokalutnyttjande Konjunktur- ränte- och prisutveckling för bostadsrätten (genomförs även som längre seminarium på stora scenen, lördag) Arvodering av styrelseledamöter, rimligt och/eller vanligt? Stambyte, relining, renovering F01:05 F01:06 F01:09 F01:11 F01:15 F01:17 F01:19 F01:21 F01:13 F01:23 F01:25 F01:33 F01:10 F01:12 F01:14 F01:18 F01:20 F01:22 F01:26 F01:30 F01:32 F01:34 F02:09 F02:13 F02:17 F02:21 F02:25 F02:29 F02:31 F02:33 F02:06 F02:08 F02:10 F02:12 F02:14 F02:18 F02:22 F02:24 F02:26 F02:30 F02:34 F02:36 F03:05 F03:11 F03:13 F03:17 F03:19 F03:25 F03:31 F03:33 F03:35 F03:37 F01:54 F02:55 F03:57 F03:55 F03:06 F03:08 F03:10 F03:12 F03:14 F03:16 F03:20 F03:26 F03:28 F03:30 F03:32 F04:11 F04:13 F04:17 F04:19 F04:27 F04:29 F03:34 F03:36 F03:38 F04:39 F03:40 F03:42 F04:10 F04:12 F04:14 F04:16 F04:22 F04:24 F04:26 F04:28 F04:32 F04:34 F04:36 rangemang av Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, HSB Göteborg och Riksbyggen

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kapitalisera möjligheter SBC:s jurist Annette Olanders guidar genom två förslag som kan ge föreningens medlemmar en bättre ekonomi. Annette Olanders Foto: SBC 1. Låna mer och bo billigare Bostadsrättsföreningar kan inte längre göra avdrag för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten. Däremot kan medlemmarna dra av räntekostnader för egna lån. Om medlemmarna tar privata lån och betalar in pengarna till föreningen som ytterligare insats kan föreningen betala hela eller delar av sina lån med de förhöjda insatserna. Detta medför i sin tur en lägre årsavgift. Vanligtvis minskar boendekostnaderna med trettio procent av lånekostnaden för den höjda insatsen. 2. Gör lägenheter av förråden Att göra lägenheter av råvind är en process som spänner över många tekniska, ekonomiska och juridiska frågor, så ta hjälp från början. Bostadsrättslagens delade underhållsansvar gör att eventuellt byggfusk kan kosta föreningen stora pengar i framtiden, varför det är ett måste med en byggtekniskt sakkunnig företrädare för föreningen under byggnationen. Fördelar: Ger kapitaltillskott som minskar föreningens lån och ger lägre avgift, föreningen får fler medlemmar och fler boende kan ändra skattestatus från oäkta till äkta. Nackdelar: Byggnationen är störande och tar lång tid. Förråd på vinden försvinner. De som bor högst upp får en boende ovanför, vilket inte brukar vara populärt. Affärsrisk. Kräver mycket arbete för styrelsen om föreningen bygger själv, men i nästan alla fall säljs råytan direkt till en byggare. Fördelar: Föreningen får starkare ekonomi genom sänkta lån och den enskilda medlemmen får en sänkt boendekostnad. Nackdelar: Problem om en medlem inte har möjlighet att låna pengar. Osäkert om medlemmen får tillbaka den höjda insatsen när lägenheten säljs, även om lägre årsavgift ofta ger högre köpeskilling. Beslutet kräver: Stämmobeslut med två tredjedels majoritet av de närvarande på stämman. Insatserna skall höjas proportionellt med de ursprungliga insatserna. Om någon medlem är emot beslutet måste frågan prövas i hyresnämnden. Beslutet kräver: Stämmobeslut med kvalificerad majoritet och samtycke från alla berörda, vilket brukar vara alla medlemmar om föreningen använder vinden som förråd. Godkänner inte samtliga berörda medlemmar måste frågan prövas i hyresnämnden. ~Att göra lägenheter av råvind är en process som spänner över många tekniska, ekonomiska och juridiska frågor, så ta hjälp från början. Bostadsrättsföreningar får i huvudsak in pengar på årsavgifter och lokaluthyrning. Vindsförsäljning brukar innebära ett stort tillskott i kassan, men föreningen bör vara förberedd på en lång process. Ett annat förslag är att höja insatserna och på det sättet sänka årsavgifterna. Privatpersoner kan kvitta sina ökade lånekostnader med trettio procent, en möjlighet som föreningar inte längre har. Många stämmor för en balkong En balkong ger ökad trivselfaktor och höjer marknadsvärdet för lägenheten, men kan innebära det motsatta för grannen som får ökad insyn. Förbered balkongbygget i god tid, det kan ta tid innan alla kommer överens. Att bygga balkong fordrar stämmobeslut med en kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar. Alla som berörs av balkongbygget ska samtycka, till exempel den som får ökad insyn eller en mörkare lägenhet. I annat fall måste frågan prövas vid hyresnämnden. Annette Olanders är jurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, och hennes erfarenhet är att om den som eventuellt drabbas negativt av någons balkong får en rimlig kompensation, så brukar balkongbygget accepteras. Mitt råd är god framförhållning. Balkongbyggen tar tid och är en process som brukar kräva många diskussioner. Det gagnar ~Man ska ju vara grannar även efteråt. ingen om målet når hyresnämnden, därför är det bra om det går att lösa frågan tillsammans på ett för alla inblandade godtagbart sätt. Man ska ju vara grannar även efteråt. I samband med att stämman fattar beslut om att bygga balkonger brukar även föreningens stadgar ändras, så att de med balkong får en ökad avgift som ska kompensera föreningens framtida underhåll av balkongerna, eftersom fasaden enligt lagen är föreningens underhållsansvar. Stadgeändring kräver samtycke av alla medlemmar, alternativt två stämmor där den ena ska rösta för med enkel majoritet och den andra ska ha tre fjärdedelars majoritet för förslaget. En härlig uteplats som höjer värdet på lägenheten. Men den som bygger balkong får själv stå för alla kostnader och den som drabbas negativt av grannens lycka bör kompenseras.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Deklaration för bättre klimat Byggnader står för fyrtio procent av energianvändningen i Sverige. Den siffran bör minska rejält om riksdagens miljömål att halvera energiförbrukningen fram till 2050 ska nås. Lagen om energideklaration är ett steg på vägen. Karl-Erik Svensson ansvarar för Boverkets register för energideklarationer. Foto: Marianne Nilsson Lagen bygger på ett EG-direktiv vars syfte är att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkande utsläpp. De flesta byggnader berörs och för hyres- och bostadsrätter samt specialbyggnader, det vill säga uthyrningsbyggnader över 1000 kvadratmeter, gäller det att ha en energideklaration den 1 januari nästa år. För bostadsrätter är det föreningens ansvar att så sker. Karl- Erik Svensson är byggnadsteknisk expert och dataansvarig på Boverket. Han ansvarar för det register som energiexperterna använder sig av när de energideklarerar. Det är bara certifierade experter som får göra energideklarationer. Byggnadens ägare kan förse experten med underlag om huset. Experten ansvarar för innehållet i deklarationen och behöver normalt göra en besiktning av byggnaden innan hon eller han fyller i det elektroniska formuläret i Boverkets register. och i så fall med rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för detta. I flerbostadshus ska en sammanfattning av deklarationen finnas i fastighetens entré eller på annan väl synlig plats. Blandade känslor Boverket har mött blandade reaktioner när det gäller den nya lagen. En del husägare är irriterade och tycker att energideklarationen tar tid och kostar för mycket, medan andra har förståelse för den. Det är ju inte så dumt att gå igenom husets energianvändning tillsammans med en expert och få förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energiförbrukningen. De är inte obligatoriska att genomföra, men både ägaren och miljön tjänar på det. Ska synas väl I deklarationen anges byggnadens energiprestanda, samt om en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet och radonmätning har gjorts i byggnaden. Det ska framgå om energiprestandan kan förbättras utan avkall på god inomhusmiljö ~Det är bara certifierade experter som får göra energideklarationer. ENERGIDEKLARATIONEN: SÅ HÄR GÅR DET TILL 1. Husägaren tar fram alla tillgängliga uppgifter om huset, som tidigare undersökningar och besiktningar av byggnaden. Hit hör även ritningar och räkningar för uppvärmning av huset det senaste året. Till större fastigheter, flerbostadshus och lokalbyggnader är det bra att genomföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, om det inte har gjorts innan. Mät upp husets uppvärmda golvarea på ritningarna och ta fram resultaten från eventuell radonmätning. 2. Swedac har uppgifter om alla ackrediterade företag med energiexperter. Ta kontakt med en av dessa. Var beredd på att det kan dröja innan din energideklaration blir av, energiexperter är för närvarande en bristvara! 3. Energiexperten går igenom allt material och ger förslag på åtgärder som kan sänka energiförbrukningen utan att det kostar för mycket. Förslagen ska innehålla en uppskattad kostnad per sparad kwh och år. Behovet av en besiktning på plats styrs av möjligheten till rekommendationer av kostnadseffektiva åtgärder och i detta räknas även kostnaden för besiktningen in. 4. Samtliga uppgifter matas in i ett elektroniskt formulär hos Boverket och experten godkänner energideklarationen när den är klar. På det här sättet tas ett referensvärde fram som kan jämföra liknande byggnaders energianvändning. 5. Husägaren får energideklarationen och förslag på åtgärder. De senare är tänkta att sänka driftskostnaderna och är inte obligatoriska. En sammanfattning av energideklarationen medföljer och denna ska sättas upp på synlig plats i huset. 6. Energideklarationen gäller i tio år. Mer info: Hitta en energiexpert: www. swedac.se DET KRÄVS KUNSKAP SAMT LÅNG ERFARENHET FÖR ATT VÅRDA GOLV OCH DET HAR VI PÅ AJOUR TRADING SWEDEN Kontakta oss:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Frihet till viss gräns i bostadsrätt Många tvister i bostadsrättsföreningar handlar om vad innehavaren egentligen har rätt att göra med sin lägenhet. Men hur stort självbestämmande har man egentligen, och vad kan hända om en ordentlig tvist uppstår? Ulrika Blomqvist Foto: Riksbyggen Enkelt uttryckt får du ändra på sådant du kan se och ta på. Det innebär stor frihet när det gäller kosmetiska förändringar så som att byta golv, tapetsera om och byta ut vitvaror. Däremot har du inte rätt att fritt riva i bärande väggar eller ändra i försörjningssystem såsom vatten, avloppsledningar, värme och gas, förklarar Ulrika Blomqvist, jurist på Riksbyggen. De senaste årens ombyggnadstrend har gjort att många vill ändra på planlösningen i sin lägenhet, men man får inte riva en bärande vägg eller byta plats på kök och sovrum utan tillstånd från styrelsen. Det är till mångt och mycket en säkerhetsfråga. Om en öppning görs i samma vägg i 20 lägenheter blir det ju en väldig belastning på lägenheten längst ner i huset, säger Ulrika Blomqvist. Föreningens stadgar Vad som får göras och inte definieras dels i Bostadsrättslagen och dels i föreningens egna stadgar. Vissa saker har innehavaren underhållsansvar för, och andra ska föreningen stå för. Det kan också likställas med vad man har rätt att förändra. Om styrelsen beslutar att en innehavares förfrågan inte ska godkännas, så är det ett slutgiltigt beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Men om lägenhetsinnehavaren anser sig ha rätt och gör ändringen ändå, kan två saker hända. 1. Föreningen kan försöka säga upp innehavare på grund av vanvård. 2. Föreningen kan gå till domstol och kräva att lägenheten återställs till sitt ursprungliga skick. Det kan bli dyrt för den boende, men även för föreningen eftersom den förlorande parten får betala rättgångskostnader. Om renoveringen utförts fackmannamässigt, och föreningen inte kan visa att den lidit eller riskerar lida skada så kan det bli svårt att få igenom föreningens krav. Timell-effekt För att undvika att dessa konflikter uppstår är det otroligt viktigt att ha en dialog i föreningen. Många har uppfattningen att man får göra mer än man egentligen får, och att det är lätt. Det är lite av en Timell-effekt. Men de tänker inte på att många förändringar kan påverka andra i huset. Andrahandsuthyrning En annan stor fråga är andrahandsuthyrning. Här tycker många bostadsrättsinnehavare att det är enbart deras beslut, och inte en föreningsfråga. Men om allt för många i en förening hyr ut i andra hand, riskerar också engagemanget i viktiga frågor kring fastigheten att minska. Och föreningen behöver engagerade medlemmar. Men man har rätt att hyra ut i andra hand, givet att skälen är de rätta. Skälen kan vara exempelvis studier eller arbete utomlands, eller att man under en period ska pröva att vara sambo på annan adress. Och i motsats till ombyggnadstvister är styrelsen inte sista instans när det handlar om andrahandsuthyrning. Om styrelsen säger nej kan lägenhetsinnehavaren överklaga till hyresnämnden, som kan godkänna uthyrningen ändå, berättar Ulrika Blomqvist. DET HÄR KAN DU GÖRA UTAN TILLSTÅND DET HÄR KRÄVER TILLSTÅND Enkelt uttryckt får du ändra på sådant du ~kan se och ta på.

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 15 Styrelsens arvode Det finns olika typer av ersättning för styrelsens arbete som i en normalförening uppgår till drygt trettio timmar per ledamot och år. Stämman beslutar om all ersättning och det gäller att välja rätt variant för att undvika misstänksamhet i grannskapet. OLIKA VARIANTER AV ERSÄTTNINGAR Olika varianter av ersättningar Fast styrelsearvode: Stämman beslutar om en summa som styrelsen själv fördelar. Summan är ofta kopplad till basbeloppet och vanligen mellan och kronor beroende på antal lägenheter i föreningen. Mötesersättning: Vanligtvis kronor per deltagare och möte, gäller listad person på protokollfört styrelsemöte. Rörlig ersättning: Oftast kronor per timme i löpande ersättning vid extra styrelsearbete. Inget arvode: I mindre föreningar förekommer att styrelsen inte tar ut något arvode, utan i stället äter en årlig middag på bostadsrättsföreningens bekostnad. Även när det gäller frågor om till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av styrelsearbete är det stämman som fattar beslut, berättar Klas Sjödell, jurist på HSB. Han rekommenderar att stämman ger styrelsen ett fast arvode som sedan kan fördelas fritt mellan styrelsens ledamöter. En annan variant som fungerar är så kallad mötesersättning. Däremot har det under de senare åren vuxit fram en avart av rörlig ersättning om några hundra kronor i timmen löpande till den som utför extra styrelsearbete som möten med byggare och förvaltare. Föreningen som lokalhyresvärd Annette Olanders, jurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ger tips om vad en bostadsrättsförening bör tänka på i rollen som lokalhyresvärd. Att hyra ut lokaler kan stärka föreningens ekonomi. Inför uthyrningen gäller det att ta ställning till en rad frågor bland annat: lokaluthyrning? Det innebär andra skatteregler än för en äkta förening. en kreditkontroll och kräv bankgaranti / säkerhet för ett antal månader. kontrakt löper över tre år vilket medger att föreningen använder sig av en indexklausul. Om föreningen vill säga upp Eftersom detta kan ge upphov till frågor och funderingar när det gäller både tidsrapportering och granskning är det något som han avråder från. Då är det bättre med ett högre fast arvode som från början är avsatt till att täcka extra arbete mellan styrelsemötena, säger han och berättar att det brukar räcka med ett styrelsemöte per månad i en normalförening utan extraordinära frågor att ta ställning till och att ett möte pågår i cirka tre timmar. kontraktet för omförhandling måste detta ske senast nio månader innan kontraktstiden löper ut. len? Accepterar föreningen att det bedrivs vilken verksamhet som helst i lokalen? Om inte, ange uttryckligen i kontraktet vilket verksamhetsområde som gäller. Nämnda förhållande får också avgörande betydelse om befintlig hyresgäst vill överlåta kontraktet till annan lokalhyresgäst. form av ljud, lukt med mera? Vilka kostnader ska hyresgästen stå för? Tandläkare och frisörer har ofta hög vattenförbrukning, restauranger vanligtvis stora mängder sopor. Kostnadsställen utöver avgiften ska finnas med i avtalet. från ersättningskrav vid löpande underhåll, till exempel om en byggnadsställning i samband med fasad- och takrenoveringar skymmer lokalen. Välkommen till mässan som har svaren på allt som gäller bostadsrätt! Varsågod din fribiljett Öppettider Fredag & Lördag 10-17, Söndag Din fribiljett till BostadsrättsMässan 3-5 oktober 2008 Svenska Mässan, Göteborg BostadsrättsMässan är ett samarrangemang av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, HSB Göteborg och Riksbyggen. Jag besöker mässan i min roll som q Bostadsrättshavare q Styrelseledamot i bostadsrättsförening q Förvaltare q Inköpare q Annat Fribiljett gäller endast ifylld Biljetten får kopieras Seminarieprogram på Vi bjuder på entrén Värde 100 kronor

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nära räntetopp Riksbankens vapen i målet att bekämpa inflationen heter reporänta och en höjd sådan innebär stigande boräntor. Men bedömare i branschen tror att räntetoppen snart är nådd. För närvarande finns många motstridiga omvärldsfaktorer att ta hänsyn till när räntorna ska sättas. Riksbanken försöker motverka inflationen genom högre räntor, men för att stimulera ekonomin i en kommande, allt djupare konjunk- Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB, tror att räntetoppen är nära... Foto: SBAB tursvacka krävs lägre dito. Tomas Pousette är chefsekonom på SBAB och han tror att räntetoppen är nära. De omvärldsfaktorer som påverkar ränteutvecklingen mest nu är just oron över inflationen och frågetecknet kring konjunkturutvecklingen i...liksom Jonas Almhöjd, kontorschef på Handelsbanken Gårda. Foto: Privat Sverige. Det är heller inte säkert att effekterna av krisen med subprimelånen i USA har nått sitt slut. Ändå är hushållens efterfrågan på lån fortsatt hög. Många och stora ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm och Göteborg ger extra skjuts till efterfrågan. Det är bra fart på lånemarknaden och de flesta av våra kunder väljer fortfarande rörliga räntor i hög grad. Samtidigt medför högre räntor ökade krav på låntagaren för att denne ska kvalificera sig till lån. Rörlig ränta bäst på sikt Historiskt sett har det visat sig att rörliga räntor ligger lägre än bundna över tid och så ser det även ut nu om man jämför bundna räntor med en prognos för rörliga räntor på två till fem års sikt, spår han. Bostadsrättsföreningar väljer betydligt oftare en försiktig strategi och har högre andel bundna räntor med längre bindningstider än enskilda bostadsrättshavare. Det ligger nog i sakens natur när lånen är betydligt större och ger dessutom föreningarna god framförhållning och stabila avgifter, säger Tomas Pousette. Även på Handelsbanken tror analytikerna att reporäntan nu ligger nära en toppnivå och att det under 2009 blir en räntesänkning. Men om den sänkningen kommer i början eller slutet av nästa år återstår att se, säger Jonas Almhöjd, kontorschef på Handelsbanken Gårda i Göteborg. Eftersom de privatekonomiska förutsättningarna varierar är det svårt med allmänna råd hur den som har eller är på väg att skaffa stora lån ska resonera. Det beror dels på den egna ekonomin och de marginaler man har, dels på vilket risktagande man är beredd att ta. Om man inte klarar de tvära kast som en kort ränta kan medföra kan det vara bättre med en halvlång ränta. För den med is i magen kan en kort ränta vara att föredra, säger Jonas Almhöjd. ~För den med is i magen kan en kort ränta vara att föredra. RAKA RÄNTERÅD I SVAJIGA TIDER Lägg inte alla ägg i en korg. Fördela lånen utifrån din egen riskprofil. En del av lånen med kort ränta, en annan del med längre. På det sättet drar du fördel av en räntesänkning, men riskerar samtidigt inte för mycket i en uppgång. Med större buffert kan en större del av lånet vara rörligt. Lägg korten på bordet. Kontakta ditt lokala bankkontor för att få expertråd utifrån dina privatekonomiska förutsättningar. Lägg upp en strategi. För bostadsrättsföreningar är det bra med en gemensam och konkret strategi för hur lånen ska hanteras. Bestäm en genomsnittlig bindningstid, förslagsvis tre år, med en differens på +/- ett år. Se till att ha en jämn förfallostruktur, så att inte alltför stora delar av lånen förfaller och behöver läggas om när det är mindre gynnsamt. En fastighet är aldrig trevligare än sitt soprum Ett effektivt och trevligt soprum är viktigt för trivseln i en fastighet, samtidigt som det ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Behöver ert soprum förbättras? Kretsloppskontorets kundsamordnare erbjuder kostnadsfri rådgivning. Kontakta vår kundservice , mån, tis, tors, fre kl 7 16, ons kl 9-16 eller

17 Foto: Sam Sylvén. Säker dörr säker montering. På Secor har vi specialiserat oss på dörrbyten i flerbostadshus. Kärnan i vårt koncept är säkerhetsdörrar från Daloc; väldesignade lägenhetsdörrar för fastigheter med olika byggnadsstilar. Utöver tystare boende och ökad trygghet ger dörrbytet också lägre energikostnader. Besök oss på BostadsrättsMässan, Svenska Mässan i Göteborg 3-5 oktober 2008, eller hör av dig direkt till oss! Trygga och trivsamma trapphus

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Gratis energistips Vill du få opartiska tips och råd om hur du kan minska din energiförbrukning? Vänd dig till kommunens energi- och klimatrådgivare som kostnadsfritt hjälper dig i den snåriga djungeln av energi-smarta val. Visste du till exempel att: * Du spar runt 30 procent av energin när du kokar maten med locket på. * Av all el som förbrukas i ett hushåll står belysningen för 20 procent. Lågenergilampor drar en femtedel av elen jämfört med vanlig glödlampa och håller dessutom tio gånger längre tid. * Stäng av tv-n och datorn med strömbrytaren och dra ut batteriladdare när de inte används. Apparater som står i standby-läge kan utgöra upp till tio procent av hushållselen. *Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel värme jämfört med äldre tvåglasfönster. Ett alternativ till nya fönster är att sätta in en extra ruta i de gamla. * För varje grad som inomhustemperaturen sänks minskar energiåtgången för uppvärmning med cirka fem procent. Källa: Energimyndigheten Jämför mer Hett med energisnåla hus Att bygga klimatsmarta skal och använda sig av energikloka system från början är att försäkra sig mot höjda energipriser i framtiden och samtidigt göra miljön en tjänst. Många hus är otäta och läcker värme som ett såll. Ett tätt klimatskal och en väl fungerande ventilation som ger bra inomhusluft är viktigt ur energi- och hälsosynpunkt, säger Hans Nilson. Han är driftingenjör och arbetar med energifrågor på Riksbyggen som har ett antal lågenergihus under uppförande i Eriksbergsområdet i Göteborg. Passivhusen är de ultimata klimatsmarta husen, eftersom de inte behöver någon tillförd energi. I våra lågenergihus har vi valt att ha radiatorer som hängslen och livrem för kalla dagar. Tror på solen Passivhus kännetecknas av att de saknar traditionella värmesystem. Istället är väggarna ordentligt välisolerade och med en bra värmeåtervinning ur ventilationsluften hålls energikonsumtionen nere. Även om byggkostnaden ökar med den PASSIVHUS Passivhusen värms upp av överskottsvärme från solen, och elektriska hushållsapparater som tv-n, datorer, lampor och från värmen av dem som bor i huset. Det största lågenergihuset i Sverige finns i Sannegårdshamnen i Göteborg. Där beräknas energibesparingen bli femtio procent. extra isolering som krävs för att husen ska hålla värmen, är det en kostnad man snabbt får igen på minskade uppvärmningskostnader. Kommunen ger dispens i Eriksbergsområdet med tio centimeter på byggrätten för den yta som extra isolering tar i anspråk, säger Hans Nilson som själv tror på en framtid där solen får en mer framträdande roll när nya hus byggs. Det är en energikälla som är gratis även framöver. Jag tror det kommer bli allt vanligare med färre norrvända fönster, större glaspartier i söderorienterat läge och fasta avskärmningar i byggkroppen, till exempel balkonger, som skydd mot solen under sommaren. Med gratis funktioner som Elpriskollen och Elskling.se är det enkelt att hitta elavtal som passar dig. Där finns priser och leveransvillkor från samtliga elhandelsföretag i Sverige. Jämför leverantörerna utifrån din förbrukning och se vilka som har de lägsta elpriserna just nu. elpriskollen och Störande grannar i bostadsrätt Vad är egentligen ok? Bara för att man bor i en bostadsrätt innebär inte det att man kan spela hög musik sent utan att behöva ta hänsyn till sina grannar. Det som är störning i en hyresrätt är även störning i en bostadsrätt, säger föreningsombud Dan Henriksson från HSB Göteborg. Störande grannar har nog de allra flesta råkat ut för. Men vad kan man göra åt det i en bostadsrätt, när grannen ovanför inte hyr, utan har köpt sin lägenhet? Det är sant att han har lagt mycket pengar på sin lägenhet, men det har ju å andra sidan de andra som bor i huset också. Så ur den aspekten är det ingen skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter, förklarar Dan Henriksson. Var gränsen för vad som är acceptabelt går handlar om vad som är normalt leverne. Exempelvis har en domstol beslutat att man får spela piano i sin lägenhet två timmar om dagen, dock ej sent på kvällen. Även röklukt kan dyka upp som ett problem, men det är socialt accepterat att röka i sin egen lägenhet. Om grannosämja uppstår tycker Dan Henriksson att första steget bör ~ Ur den aspekten är det ingen skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter. vara att prata med varandra, granne till granne. Först i andra hand ska man göra det till en styrelsefråga. Skyldig att agera Men om någon anmäler en störning är styrelsen skyldig att agera. Och om styrelsen bedömer att det rör sig om en störning ska de skicka en rättelseanmodan. En rättelseanmodan är en allvarlig typ av skriftlig varning, och ska beskriva två saker: 1. Vilket fel som begåtts. 2. Vilka konsekvenserna blir om det upprepas eller inte åtgärdas. Det är viktigt att man är tydlig, att ett fortsatt beteende faktiskt kan leda till att bostadsrättsinnehavaren blir av med sin nyttjanderätt. Det är dock väldigt sällsynt att någon blir avhyst från en bostadsrätt, vanligtvis brukar man komma fram till en lösning. Men om en tvångsförsäljning blir aktuell kan det innebära en stor förlust för den som tvingas sälja. En tvångsförsäljning genomförs av kronofogden.

19 Felaktigt utförda vatteninstallationer orsakar en massa elände. Vattenskador, legionellasmitta och brännskador för att nämna några. För att komma till rätta med problemen har branschen infört ett detaljerat regelverk och en auktorisation av VVS-installatörer. Det heter Säker Vatteninstallation. Auktorisationen kräver dokumenterad kunskap i gällande normer och regler, samt att montören och arbetsledaren är utbildad i Säker Vatteninstallation. Anlita alltid en auktoriserad Säker Vatten-installatör för din trygghets skull. Då vet du att det är folk som kan sin sak. På hittar du de auktoriserade installatörerna nära dig. DUSCH 15 MIN 60W LAMPA/MÅN 2 EXTRA VARMT/MÅN 45:- 11:- 100:- DEN SOM VET VAD DET KOSTAR FÖRBRUKAR MINDRE! Gör det möjligt för alla i din bostadsrättsförening att sänka sin hyra. När var och en betalar för sin faktiska uppmätta förbrukning av värme, vatten och el sparar man både pengar och ökar rättvisan. Vi på Minol erbjuder en helhetslösning där rådgivning, mätutrustning, installation och hantering av mätvärden ingår. Besök oss på Bostadsrättsmässan den 3-5 oktober i monter F 01:12. Sänk hyran med fördelningsmätning!

20

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. www.bostadsrattsmassan.se

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. www.bostadsrattsmassan.se Malmö: Malmömässan, 7-8 oktober 2016 Göteborg: Svenska Mässan, 11-12 november 2016 2016 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden BostadsrättsMässan arrangeras av Easyfairs

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En ljus och välplanerad

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Pressmeddelande 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Län Västmanland Gatuadress Källgatan 11 B Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västmanland Gatuadress Källgatan 11 B Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Attraktiv adress innanför cityringen med gångavstånd till det mesta som Västerås

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus och högt belägen lägenhet i lugnt och barnvänligt område med fina omgivningar.

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Min favoritplats i lägenheten är balkongen, härifrån har man en härlig utsikt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Aktuell analys 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt naturnära boende men ändå centralt och nära till allt. Härlig utemiljö

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning i ett lugnt och omtyckt område. Lägenheten har ett bra

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

vattenskad Vem ansvarar för v

vattenskad Vem ansvarar för v Innehåll Vem ansvarar för vad vid vattenskador Hur bestäms underhållsansvaret? Andrahandsuthyrning Nivåjustera hyran Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Du är i trygga händer

Du är i trygga händer OMBYGGNAD Mindre ombyggnader och reparationer inom lägenheten bestämmer du själv över medan större ombyggnader och reparationer måste du bli överens med styrelsen om. Samtliga förändringar på utsidan av

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Viktig information från styrelsen

Viktig information från styrelsen Viktig information från styrelsen Informationsmöte Styrelsen ordnar 12 februari kl. 19.00 ett informationsmöte för föreningens boende med Johan Bengtsson från Balco och Carita Schönbaum från HSB Sydost

Läs mer

Västra Gatuadress Sagogången 42 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 45 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Sagogången 42 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 45 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 45 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevlig lägenhet i låga hus, lätt att ta sig till centrum. Härlig balkong

Läs mer

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hjärtligt välkomna till Informationsmöte för RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hållpunkter Polisen Informera om trygghet Porttelefoner Budget år 2010 Planerat underhåll år 2010

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Nordlindsväg 98A Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Nordlindsväg 98A Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område " Erikslust- Slottsstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Det är ett lugnt och populärt område med allt man behöver

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer