Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013"

Transkript

1 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013

2 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i vårt bestånd 9 Jessica Frisk, trygghetsvärd 10 Tvätta i lugn och ro 10 Heino Meriloo, rörmokare 11 Snyggt, tryggt och tillgängligt 11 ROT-klart på von Rosensteins väg 12 Snart är alla mätare driftsatta 12 Våra fastigheter 13 Förvaltningsberättelse 15 Flerårsjämförelse 20 Förslag till vinstdisposition 20 Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 24 Noter 25 Revisionsberättelse 33 Lägenhetsredovisning 34 Fastigheter/anläggningar 34 Nyckeltal och definitioner 36 Treårsöversikt 37 2

3 Kumla Bostäder är ett välmående företag med lojala och ansvarsmedvetna medarbetare som varje år får höga betyg av de boende när det gäller tillgänglighet, bemötande och serviceanda. Vi har trogna hyresgäster som trivs i sina bostäder, med våra medarbetare, med bostadsmiljön och med oss som företag. Kumla Bostäder är en viktigt och drivande aktör i vår kommun. Det är vår ambition att så förbli. Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen och är med dig Hela vägen hem. 3

4 Blandade boendeformer i förtätad stad Kumla fortsätter att växa och efterfrågan på bostäder är hög. Problemet är inte att få hyresgäster, utan att få tag på byggbar mark. Kommunens ambition är att förtäta centrala Kumla med blandade boendeformer. För att kunna hålla rimliga byggpriser och hyror måste vi se över möjligheten att bygga på höjden, säger Kumla Bostäders ordförande Lennart Eriksson i den här intervjun tillsammans med bolagets vd Thomas Hjelmqvist. Hur vill ni sammanfatta 2013 för Kumla Bostäder? Thomas Hjelmqvist (TH): Vi har byggt mycket nytt, liksom tidigare år. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Nästa år planerar vi att påbörja byggnation av cirka 70 bostäder, för att klara målet som är 45 inflyttningsklara bostäder per år. Lennart Eriksson (LE): Vi har invigt vårt första trygghetsboende, Staren, som är fullbelagt. Här har vi haft ett bra samarbete med kommunen. Nästa steg är att bygga om Kvarngården, där det blir trygghetsboende och förskola med två avdelningar i samma lokaler. Det blir ett spännande projekt, och det är mycket bra att vi kan erbjuda både fler anpassade lägenheter för 70+ och nya förskolelokaler. TH: Ett stort steg är också att vi har anställt en trygghetsvärd på Staren. Det är en tjänst som inte bara är inriktad på service och information, utan lika mycket på sociala aspekter. Det innebär att vi tar på oss ett större åtagande gentemot hyresgästerna, vilket är bra både för deras del och för vår. Kumla Bostäder har höga ambitioner. Vilka problem ställs ni inför som kan tvinga er att sänka ambitionsnivån? LE: Problemet har varit, och är, att få byggbara tomter. Så är det för alla som vill bygga nytt. Vi och kommunen har höga ambitioner, men kommunen vill inte använda jordbruksmark för att bygga, utan istället förtäta staden. Det ställer olika krav, bland annat på bullernivåer från omgivningen TH: Det här innebär att det blir många synpunkter på detaljplanen inför ett nytt projekt. För oss gäller det att vara ute i god tid och planera ännu mer långsiktigt för att kunna leverera nya bostäder. När det gäller renoveringar och ombyggnationer är det inga problem. Där kan vi jobba enligt plan och se till att de befintliga lägenheterna vi har håller en modern och hög standard. Vilka större projekt är på gång 2014? TH: Kunderna efterfrågar blandade boendeformer, och det kommer att sätta sina spår i våra projekt I kvarteret Grodan, Hammarbergs väg/ Fabriksgatan, bygger vi sju nya radhus. I kvarteret Urmakaren, Kyrkogatan, blir det cirka 30 nya lägenheter och 4

5 i kvarteret Hovslagaren, Sveavägen/ Götgatan, lika många. Dessutom blir det inflyttning i kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, med både radhus och flerfamiljshus. Tittar vi längre fram, kommer vi så länge det finns efterfrågan fortsätta att bygga nytt med hög tillgänglighet främst i centrala lägen. LE: Kommunen vill förtäta staden. Det innebär att vi måste se över hur vi ska bygga. Kumla är av tradition en villastad. Men för att hålla rimliga byggpriser och hyror måste vi kanske se över möjligheten att bygga på höjden. Efterfrågan på bostäder är hög i Kumla. Hur tar det sig uttryck? TH: Vi ser en kraftig ökning av antalet sökande till befintliga lägenheter. En tvåa på Prästgårdsskogen har idag 120 sökande. För ett år sedan var det 60 som sökte. Vilka stora utmaningar står Kumla Bostäder för inför 2014? LE: Vi vill gärna bygga något som sticker ut, och det förs diskussioner om var och hur det ska ske. Miljöfrågorna är alltid viktiga. Vi strävar alltid efter att bygga miljöriktigt, bland annat med hänsyn till energiförbrukningen. TH: Här tittar vi på olika förslag, till exempel om vi ska miljöcertifiera något hus i samband med nyproduktion. Generellt bör vi som offentligt bolag gå i bräschen i miljö- och energifrågor. TH: Tillgänglighetsfrågor är alltid viktiga och något vi lägger stort fokus på. Det är en självklarhet att rullstolar och rollatorer ska fungera i alla nya lägenheter. Tillgängligheten är också något vi ser över när vi renoverar våra fastigheter. LE: Byggkostnader är alltid en utmaning. Att bygga kostnadseffektivt med hög standard är en ekvation som inte är helt lätt att lösa. Här samverkar vi med andra kommuner och tittar på hur de jobbar med sina byggkostnader. Ni har gjort en del förändringar i organisationen. Varför? TH: Vi behövde tänka om för att bli mer effektiva i de servicetjänster vi utför. Vi vill givetvis fortsätta att hålla en hög servicenivå. Det gör vi även nu, med områdesansvariga och personal som samverkar över områdesgränserna. Det gör att våra medarbetare kan hjälpa varandra och att vi fördelar arbetsbördan på ett bättre sätt. Samtidigt är det viktigt att hyresgästerna känner igen vår personal, så på det viset är det lite av en kompromiss. LE: Det gäller också att vi tillför rätt kompetens i organisationen. Värme och ventilation till exempel, är två områden där det handlar allt mer om komplex och avancerad teknik. Det ställer delvis nya kompetenskrav på oss för att hantera sådana anläggningar inför ni kompostering för alla hyresgäster. Hur ska ni jobba med det projektet? TH: Vi ska gå tillväga ungefär som vi gjorde när vi lanserade vattenprojektet med individuell vattenmätning. Alla hushåll får klar och tydlig information om vad som gäller. Vi ska anställa flerspråkiga miljöinformatörer som ska jobba ute i våra områden och hjälpa hyresgästerna på plats. Miljöbodarna kommer att byggas om för kompostering med tydlig skyltning. Det finns inte bara en miljömässig aspekt med att källsortera, utan även en ekonomisk. Genom att sortera och göra det på rätt sätt blir taxan för sophantering inte dyrare. 5

6 6

7 Hemma hos Rune och Ingrid Carlsson. Fullt i Staren Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende Kvarteret Staren, Kumla Bostäders första trygghetsboende, invigdes under året. Efterfrågan var stor redan från början och de 32 lägenheterna fylldes snabbt. En dag kanske det kära gamla huset eller lägenheten känns för stor och svårskött. Känns det så för dig just nu? Funderar du på att du skulle vilja byta till ett nytt bekvämt boende med generösa öppna ytor, sällskapsrum och möjligheter till social samvaro med andra hyresgäster? Då har vi ett förslag flytta till oss. Till vårt nya trygghetsboende i kvarteret Staren. Texten kommer från marknadsföringen av vårt första trygghetsboende. Och visst var intresset stort för att flytta in i fastigheten på Skolvägen 2 intill Järnvägsstationen. Trygghetsboende är ett normalboende med vissa anpassningar för att öka trygghet och bekvämlighet för hyresgästerna. Det finns till exempel trygghetslarm och en värd som hjälper till med aktiviteter och social samvaro i fastigheten. Jessica Frisk är trygghetsvärd på Staren sedan oktober Hon ser boendet ta form allt mer och är glad över positiva hyresgäster. Alla verkar nöjda med sina lägenheter. Och boendet kommer bara att bli bättre och bättre i takt med att vi blir klara med allt i lokalerna. Tillsammans med hyresgästerna har Jessica ingått i en arbetsgrupp som jobbar med att inreda Vinterträdgården och samlingsrummen. När det jobbet är klart kan vi nyttja lokalerna fullt ut. Då kommer vi också att komma igång med fler aktiviteter för hyresgästerna. De ljusa och välutrustade lägenheterna i Staren är på två eller tre rum och kök. De har öppna planlösningar, balkong eller loggia och den senaste digitala tekniken. Tillgängligheten står i fokus. Måtten i lägenheterna är generösare på olika ställen. Ingången till badrummen, till exempel, är 20 centimeter bredare än normalt så man lätt ska kunna ta sig in med rullstol eller rollator. Syftet med anpassningen och den ökade tillgängligheten är att hyresgästen ska kunna bo kvar längre hemma. 7

8 Det är något visst med jordgubbar från Kumla Snart står det klart kvarteret Jordgubben på Konvaljvägen. Och det är inte vilken jordgubbe som helst. Till sommaren 2014 är det dags för inflyttning i de 28 lägenheterna i kvarteret Jordgubben. Här har vi byggt åtta radhus och fem flerfamiljshus. Ljusa, välutrustade och modernt formgivna bostäder med plats för både små och större familjer. Unikt för Jordgubben är att de åtta radhusen har boendeformen hyrköp, det vill säga hyresgästen hyr bostaden under en period och för att sedan ha möjlighet att köpa den. En ny, fräsch bostad i kvarteret Jordgubben till sommaren det kommer att smaka gott. 8

9 Grodan hoppar in i vårt bestånd Nyproduktionen i kvarteret Grodan blir det senaste tillskottet av radhus i vårt bestånd. Det finns en stor efterfrågan på radhus i Kumla och vi bidrar gärna till ett bra och varierat utbud av moderna bostäder, säger Thomas Hjelmqvist, vd på Kumla Bostäder. Sju radhus kommer att byggas i kvarteret Grodan. Samtliga är på fyra rum och kök och bostadsytan är 108 kvadratmeter i två plan. Alla bostäder har egen ingång och uteplats. Adresserna är Hammarbergs väg 12, 14 och 16 samt Fabriksgatan 43 A, 43 B, 45 A och 45 B. Därifrån är det nära till bland annat skola och förskola. 9

10 Ny trygghetsvärd på Staren Jessica starkt engagerad i de äldre När Jessica Frisk läste annonsen bestämde hon sig direkt. Idag är hon trygghetsvärd på Staren, Kumlas första trygghetsboende. Jag får vara med om något nytt och har möjlighet att påverka. Och så är jag starkt engagerad i den äldre människan, säger hon. Jessica är utbildad undersköterska och har jobbat inom äldreomsorgen sedan 1993, varav de senaste nio-tio åren i hemtjänstgruppen Kvarnparksgruppen, som har utgångspunkt på bland annat Kvarngården. Nu har hon bytt jobb och arbetar på Staren, granne med hennes gamla arbetsplats. Hon kommer att vara trygghetsvärd på Kvarngården också vad det lider, när även den fastigheten har byggts om till trygghetsboende med 64 lägenheter. Det är full fart även med det projektet. Kvarngården ska stå klart 2016, och då kommer vi att få ihop de båda boendena på ett bra sätt, säger Jessica. Hon har bara jobbat som trygghetsvärd sedan 21 oktober På den korta tiden har hon kommit in bra i jobbet. Det tycker jag, även om det tar ett tag innan man hittar helt rätt i sin roll. Jag samarbetar med bland annat väntjänsten och anhörigstöd, och vi är ett härligt gäng. Sedan har jag givetvis full stöttning från Kumla Bostäder. Tjänsten som trygghetsvärd är helt ny. Jessica förklarar vad den innebär: Jag är ett nav för frågor och information. Det är till mig hyresgästerna kan komma om de vill veta hur något fungerar, om de vill ha en garageplats eller andra praktiska frågor. Jag är också länken mellan hyresgästen och kontoret på Kumla Bostäder. Engagemanget för de äldre har Jessica alltid haft. I sin nya tjänst fördjupar hon det. Äldre människor har så mycket att berätta, och som trygghetsvärd får jag mer tid att sitta ner och lyssna. Jag får tid för det sociala mötet och kan vara mer närvarande. Det känns bra. Teknik Tvätta i lugn och ro Nu har vi installerat digitala bokningssystem i ännu fler fastigheter. Den så kallade taggen är den nya nyckeln till våra tvättstugor. Med den bokar man sin tvätttid digitalt på en skärm. Taggen styr också så att man bara kommer in i tvättstugan på den tid man har bokat. Det innebär att man kan tvätta i lugn och ro och utnyttja sin tvättid till hundra procent. Det är en snabb och säker metod som de flesta är positiva till, säger Stefan Ericson, förvaltningschef. 10

11 Efter 53 år i yrket Snart byter Heino rören mot röken Heino Meriloo var 14 år när han började som rörmokarlärling. När han går i pension 2014 har han arbetat 53 år i yrket, varav 30 hos Kumla Bostäder. Vilken skillnad det är på jobbet då och nu. Då fick man släpa och dra med tunga material. Nu är det plast som gäller, man har hjälpmedel och det är hur lätt att borra i vilken material som helst. Jag gör samma jobb, fast ändå inte. Estländaren Heino Merilooo gick handelslinjens sista klass när han insåg att det där med kontorsjobb inte var något för honom. Efter skolan fick han jobb på Kumla Rörinstallation och fick så småningom erbjudande om att fortsätta och lära sig rörmokeri från grunden. Jag har gått den långa vägen. Någon formell utbildning har jag inte. Jag har fått utbildning på de ställen där jag har jobbat. Och är man intresserad av det man gör, som jag, då snappar man upp saker och ting och lär sig hur det fungerar i praktiken. Men 53 år, hur har han hållit intresset för yrket vid liv så länge? Att vara rörmokare är ett kreativt hantverk. Ofta får man skapa grejer själv, hitta lösningar på problem. Det är nya saker nästan hela tiden, och då blir det inte tråkigt. Jag jobbade på byggen i 20 år och gjorde installationer i villor. Då jobbade jag efter ritningar, det var bara att göra som det såg ut. Reparationer, däremot, är annorlunda. Där får man verkligen hitta egna lösningar. Jag frågar vad den stora skillnaden är med hans yrke nu och när han började. Heino småskrattar och säger: Du vet, jag började innan svetsen hade kommit. Då hade man ässja när man skulle bocka värmeledningsrör i gjutjärn. Det var tider det. Utrustningen var tung, materialen grova och jag jobbade ofta med gamla maskiner. Idag är alla avloppsrör i plast, utrustningen är lätt och har hög prestanda. Jobbet är mycket lättare med den nya tekniken, på alla sätt och vis. Man lär sig nya saker hela tiden, blir aldrig fullärd. Den 1 augusti 2014 tar Heino ut full pension. Då ska han, som han säger, hitta på lite allt möjligt. Som att fiska, spela bowling och bygga klart röken hemmavid. Har man en riktig rök måste man ju ha fisk att röka och jag tycker om att vara på sjön. Att sitta i en eka på en liten sjö och fiska, det är underbart. Och får jag ingen fisk är det lika skönt i alla fall. Ingen risk att han ställer upp och drar lite rör åt någon kompis eller granne som frågar? Jo, det kan väl hända. Fast å andra sidan, jag kan ju alltid säga ifrån Utemiljö Snyggt, tryggt och tillgängligt Varje vår inventerar vi våra utemiljöer och ser över buskar, planteringar, träd, sittplatser och lekplatser. Översynen leder fram till olika förbättringsåtgärder, till exempel att ta bort träd och buskar som är i dåligt skick samt se till att sikten i utemiljön är god av trygghetsskäl. Vår ambition är att utemiljöerna ska tillföra något till boendet. De ska vara trygga, snygga och tillgängliga för alla. 11

12 Ombyggnationer och renoveringar ROT-klart på von Rosensteins väg Husen på von Rosensteins väg 7 och 9 är de senaste i raden av fastigheter som har genomgått en omfattande ROT-renovering. Redan hösten 2012 drog ROT-renoveringen igång på von Rosensteins väg 9. Arbetet blev klart våren 2013 och då startade renoveringen på grannhuset. I renoveringen har ingått nya badrum, installation av hissar, nya vattenrör, nya stammar och installation av fläkt- och spiskåpor. På vissa ställen har vi också byggt om mindre lägenheter till större, berättar Stefan Ericson, förvaltningschef på Kumla Bostäder. Renoveringsarbeten har utförts även på andra centrala fastigheter. På Kvarngatan 21 och 23 har den första etappen av balkongrenovering slutförs. Och på Köpmangatan har fasadrenovering och fönsterbyten genomförts. Individuell vattenmätning Snart är alla mätare driftsatta Nu har alla lägenheter i vårt bestånd fått mätare för individuell vattenmätning. Under 2014 kommer de sist monterade mätarna att driftsättas, förklarar förvaltningschef Stefan Ericson. Monteringen av de sista 450 mätarna påbörjades under hösten Förutom installation av mätare driftsatte vi också 448 stycken under 2013, säger Stefan Ericson. Under 2014 kommer så gott som alla Kumla Bostäders fastigheter att vara driftsatta och klara för individuell vattenmätning, något som är vanligt i många fastighetsbolag. Undantag är de fastigheter som är planerade för renovering. Individuell vattenmätning innebär att vattenkostnaden separeras från hyran. Hyresgästerna får lägre hyra, men får i gengäld betala för det vatten var och en förbrukar i sin lägenhet. Den kostnaden kan hyresgästen påverka genom att använda vatten på ett sparsamt sätt. Hur mycket vatten man förbrukar handlar mycket om vanor. En dusch på fem minuter förbrukar 60 liter vatten, medan ett lika långt bad förbrukar dubbelt. 12

13 Våra fastigheter Kumla Bostäder har lägenheter över hela Kumla sju områden med cirka lägenheter och totalt kvm bostadsyta. Kumla Bostäders fastigheter är oranga. 13

14 14

15 Förvaltningsberättelse Kumla Bostäder AB. Org nr Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägare och verksamhet Bolagets samtliga aktier ägs av Kumla kommun. Kumla Bostäder Aktiebolag är ett av Kumla kommun helägt bostadsföretag med inriktning på att förvärva, försälja, bygga och förvalta fastigheter. Övergripande mål för verksamheten är att erbjuda alla som väljer Kumla som bostadsort bra bostäder och hög bostadsservice till rimligt pris. Verksamheten bedrivs med egen personal under ledning av Vd. Administration och förvaltning åt Stadsnät i Kumla AB upphörde Kumla Bostäder AB förvärvade Kumla Hotel AB som är ett dotterbolag till Kumla Bostäder AB. Avsikten är att innehavet ska vara kortsiktigt i avvaktan på att verksamheten kan övertas av ny entreprenör. Styrelse Ledamöter Lennart Eriksson, ordförande (s) Katarina Hansson, (s) 1:e vice ordf Annica Moberg (s) Stefan Svensson (s) Thomas Andersson (s) Jan Engman (c), 2:e vice ordf Hans Karlsson (m) Lars Axelsson (mp) Roberth Axäng (fp) Suppleanter Karl Gustav Tunström (s) Dan-Åke Moberg (s) Barbro Janzén (m) Christer Fallén (kd) Ordinarie bolagsstämma hölls den 29 april Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. Revisorer Ordinarie Hans Olsson, auktoriserad revisor Kurt-Erik Gullberg, lekmannarevisor Anders Svärd, lekmannarevisor Suppleanter Peter Söderman, auktoriserad revisor Sven Ove Cederstrand, lekmannarevisor Martin Östlund, lekmannarevisor Verkställande direktör Thomas Hjelmqvist. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening upa). 15

16 Väsentliga händelser under 2013 Den 1 oktober var det nybyggda huset på fastigheten Staren 5 i hörnet av Skolvägen/Stationsgatan inflyttningsklart. Byggnaden inrymmer 32 lägenheter i form av ett så kallat trygghetsboende samt restaurang, gatukök och verksamhetslokaler belägna i gatuplan. Vid årsskiftet var allt uthyrt. Från Kumla kommun har intilliggande fastighet förvärvats och tillträtts den 1 januari Fastigheten med en byggnad med 70 bostadslägenheter, dagcentral med restaurang m m samt en butikslokal har genom fastighetsreglering överförts till Staren 5. Ombyggnads- och renoveringsarbetena i bostadsområdet Prästgårdsskogen har under året fortsatt med fastigheterna Organisten 5 och 6, von Rosensteins väg 9 och 7 som färdigställdes i april respektive december. Åtgärderna omfattar bland annat stambyten och upprustning av badrum i samtliga lägenheter. Dessutom har hissar installerats vilket inneburit att en del lägenhetsyta tagits i anspråk. Därmed har den sista etappen slutförts för detta upprustningsprogram som pågått sedan Under året blev det byggstart för åtta radhus och 20 lägenheter i fem flerfamiljshus i kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan. Byggplatsen är belägen i nordvästra Kumla mellan Skogstorpsområdet och industriområdet med bland annat Ericssons fabriks- och kontorslokaler. Lägenheter planeras bli inflyttningsklara i juni Fler nybyggnadsprojekt är i sin linda men har till viss del blivit fördröjda på grund av olika myndighetskrav, t ex gränsvärden för buller och detaljplaner som inte blivit godkända. Byggstart har skett i början av 2014 för sju radhus på fastigheten Grodan 1, Fabriksgatan/Rosenhillsgatan/Hammarbergs väg. Projektering pågår för flerfamiljshus i kvarteren Urmakaren och Hovslagaren. Det omfattande arbetet med energisparåtgärder som påbörjades redan 2008 har slutförts under innevarande år. Åtgärderna har sammankopplats med installation av system för elektronisk uppföljning och kontroll av fastigheternas energiförbrukning m m samt införande av system för individuell mätning och debitering av vatten till hyresgästerna. Installation av vattenmätare görs successivt i alla lägenheter och vid årsskiftet återstod i huvudsak endast lägenheter i Kumlabyområdet vilka beräknas bli anslutna till systemet under våren Utöver det vanliga förvaltningsarbetet pågår ett flertal projekt i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Organisationsförändringar har till vissa delar genomförts men mer återstår att göra innan organisationen fastställs och få chans att verka. Arbetet med den systematiska hyressättningen i samarbete med hyresgästföreningen pågår. Mer fokus har riktats på omläggningen av företagets samlade IT-miljö omfattande såväl teknik/system som drift/support. Projektet har pågått under hela det gångna året och beräknas vara klart för ett successivt genomförande under våren Hyresmarknad och FAstighetsbestånd Uthyrningsbar bostadsyta uppgick vid årskiftet till kvm ( ) samt kvm (9 747) lokalyta. Bostadslägenheternas antal var totalt (2 064). Efter avräkning för 24 st evakuerade lägenheter för ombyggnad var antalet bostadslägenheter som var lediga för uthyrning vid årsskiftet 7 (8), motsvarande 0,3 % (0,4) av lägenhetsbeståndet. Totala hyresintäkter efter avdrag för hyresbortfall uppgick till 147,6 mkr (133,3). Hyresbortfallet som avser bostäder, lokaler, garage och parkeringsplatser som varit lediga för uthyrning uppgick till 1,7 mkr (3,3). Lämnade rabatter uppgick till 1,8 mkr (1,6). Investeringar och Underhållsåtgärder Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 90,4 mkr (128,2). Värdet av pågående nyanläggningar var på balansdagen 48,3 mkr (55,2). Anskaffning av inventarier uppgick till 0,9 mkr (0,8) samt försåldes inventarier för 0,2 mkr (0). Dotterbolaget Kumla Hotel AB förvärvades för 0,2 mkr. Årets underhållsåtgärder inklusive fördelade personalkostnader kostade 25,2 mkr (16,6). 16

17 Resultat och ekonomisk ställning Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,5 mkr (4,3) och årets vinst uppgick till 3,1 mkr (3,0). Rörelseintäkterna uppgick till 151,6 mkr (136,3) och rörelsekostnaderna till 125,5 mkr (109,2). Driftnettot ökade jämfört med 2012 till 50,2 mkr (40,7). Bostadshyrorna höjdes den 1 januari 2013 med 1,87% (2,47). För kallhyror har reducerad höjning skett. Jämfört med 2012 ökade underhållskostnaderna markant till följd av fler renoverings- och ombyggnadsarbeten i bostadsområdet Prästgårdsskogen medan övriga driftkostnader generellt sett ökade på grund av att fastighetsbeståndet ökat. Av- och nedskrivningar har belastat resultatet med 22,1 mkr (20,4). NAI Svefa marknadsvärderade hela fastighetsbeståndet och bedömde marknadsvärdet till ca mkr vid årsskiftet 2012/2013 vilket innebar ett övervärde med ca 413 mkr gentemot det bokförda värdet. Samtidigt bedömdes fastigheterna ha ett så kallat brukarvärde på ca mkr. Någon väsentligt förändring bedöms inte ha skett under det gångna året varför det inte föreligger något nedskrivningsbehov totalt sett även om variationen är stor mellan fastigheternas värden inom beståndet. Finansnettot uppgick till -24,5 mkr (-22,8). Genom en hög andel lån med kort räntebindning har bolaget tillgodogjort sig låga räntenivåer varvid ränteswapavtal används som skydd mot ränteförändringar. Förtida avslut av ränteswapavtal periodiseras över avtalens återstående löptid. På balansdagen uppgick gällande ränteswapavtal till 740 mkr (740). Låneskulden uppgick på balansdagen till 914,8 mkr (849,8) inklusive kortfristig del av långfristig upplåning. Likvida medel uppgick till 9,2 mkr (10,1). Eget kapital inklusive obeskattade reserver uppgick till 121,1 mkr (118,3) vilket motsvarar en soliditet på 10,5 % (11,0) med hänsyn tagen till uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Ränteswapar utnyttjas för att säkra exponeringen för ränterisker. 17

18 Utsikter 2014 Folkmängden i Kumla kommun fortsätter att öka och nya bostäder behövs. Även om bolaget under det gångna året tillskapat nya bostäder så fortsätter efterfrågan vara hög. Vid årets slut var uthyrningsgraden 99,7 %. Bedömningen är att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stor. För Kumla Bostäders del fortsätter bostadsbyggandet med dels 8 radhus dels 20 lägenheter i flerfamiljshus i kvarteret Jordgubben. Radhusen kommer att upplåtas som hyresrätter med möjlighet för hyresgästerna att senare köpa loss det egna radhuset om så önskas. Dessutom har 7 radhus påbörjats i kvarteret Grodan men fler är på gång. Projektering pågår för nybyggnationer i kvarteren Urmakaren och Hovslagaren och utredningsarbeten pågår för att tillskapa ytterligare bostäder längre fram. Under 2014 påbörjas ombyggnaden av lägenheterna i en av de 4 huskropparna vid Kvarngården, fastigheten Staren 5. Efter ombyggnad blir lägenheterna anpassade till Trygghetsboende. Desutom planeras för att inrymma förskoleverksamhet i bottenvåningens lokaldelar vartill kan behövas en smärre utbyggnad. Investeringsvolymen har varit stor under en följd av år och bedöms så förbli även framgent till följd av behovet av nytillskott av bostäder i kommunen. Det fortsatta investeringsbehovet i kombination med de lagstadgade krav på affärsmässighet som ålagts de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen har medfört att bolaget försöker finna nya effektiva produktionsmetoder i kombination med alternativa finansierings- och ägandeformer. Under 2012 genomfördes en extern marknadsvärdering av bolagets fastighetsbestånd som visar på ett stort övervärde totalt sett. Inga väsentliga förändringar bedöms ha skett under året som gått varför det inte bedöms föreligga något nedskrivningsbehov i nuläget. Från och med 2014 ska årsredovisningen upprättas enligt de nya så kallade K3-reglerna vilka bland annat innebär årliga bedömningar av fastig- 18

19 heternas marknadsvärde samt nedskrivningsprövning med utgångspunkt i marknadsmässiga avkastningskrav. De nya reglerna innebär också krav på att komponentavskrivning införs. De förändrade redovisningsprinciperna kommer att medföra förändringar i bolagets driftnetton jämfört med nuvarande redovisningsnorm. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen höjdes varmhyresnivån generellt med 1,61 % den 1 januari 2014 och med 1,39 % där uthyrning sker till så kallad kallhyra. Under det kommande året kommer det samlade IT-stödet för bolaget att läggas om såväl vad gäller teknik och system som drift och support vilket bedöms leda till en driftsäkrare och effektivare IT-miljö. En genomgripande organisationsöversyn har pågått för att anpassa och dimensionera personalstyrkan till följd av fler fastigheter men också ökade teknikkrav och tillgänglighetskrav m m som beräknas kunna fastställas under satsades stort på underhållsåtgärder och avsikten är att även framgent hålla underhållsnivån på en hög men kontrollerad nivå. Även om det inte uppstod några mer omfattande vattenskador under 2013 till skillnad mot 2012 så finns en uppenbar risk att kostnaderna för såväl reparationer som underhåll kan komma att öka framöver i vissa delar av fastighetsbeståndet, särskilt om vi är alltför sparsamma med underhållsåtgärder som kan motverka detta. För 2014 beräknas resultatet efter finansiella poster bli positivt. 19

20 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda Soliditet % 10,5 11,0 11,9 13,6 13,6 Avkastning på totalt kapital % 2,6 2,8 2,4 2,6 2,1 Avkastning på eget kapital % 3,1 3,9 2,1 4,0 0,7 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,01 Årets vinst , ,98 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs ,98 20

21 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Externa kostnader: Material Tjänster Taxebunda kostnader Fastighetsskatt Uppvärmning Andra externa kostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 5, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets vinst

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen och Verkställande Direktören för AB Strömstadslokaler () avger följande berättelse över verksamheten för år 2012. Allmänt om verksamheten AB Strömstadslokaler

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Kumla Bostäder 2012

Årsredovisning Kumla Bostäder 2012 BILDARKIVET.se Årsredovisning Kumla Bostäder 2012 Innehåll På väg mot visionen 4 Nyproduktion möter efterfrågan 6 Individuell vattenmätning 8 Varsam ROT-renovering 9 Emilie Carlsson, fastighetsskötare

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer