Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010"

Transkript

1 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

2 Jag skrev i Torrebybladet nr att Torreby golfklubb på rätt väg. Jag vill redan nu bekräfta att det är helt rätt. Ser vi till vad som händer runt om oss i distriktet, med förändringar av medlemslån till spelrätter, rekonstruktioner och konkurser. Jag hoppas att nu när finanskrisen går mot sitt slut och antalet golfmedlemmar börjar öka, att vi sett slutet på detta. För vår egen del ser jag ljust på framtiden och ekonomin på Torreby golfklubb, vi ökar medlemsantalet, vi har inga stora medlemslån som skall återbetalas eller övriga skulder. Tankar om medlemslånen är att vi lånar upp och återbetalar samtliga medlemslån ca 3 milj. kronor till medlemmar med lån, och lånekostnaden slås ut på medlemsavgiften för samtliga medlemmar, som inte har eller efterskänker sitt medlemslån. Vi skapar då en rättvisa mellan medlemmar som gått in i klubben på senare tid utan medlemslån till klubben. Nu har vi startat upp installationen av vattenburen bergvärme i slottet. Det skall borras sex stycken hål på 200 meter styck samt vatten rör och radiatorer i hela slottet ca 1300 kvadratmeter uppvärmd yta plus källardelen och omklädnings- Ordföranden har ordet rummen. För brandskyddet installeras sprinkleranläggning i hallar och trappor upp till övre våningarna. Bostadsområdet väster om tennisbanan är nu avstyckat och klart. Vi håller på med ett antal spekulanter som börjar vakna till nu efter att finanskrisen går mot slutet. Jag hoppas att vi kan komma fram till ett avslut under första halvåret Förändringar av personal, Micael Colin slutade hos oss i mitten på februari månad för att börja på Västerviks golfklubb, vi tackar Micke för de åren han arbetat på Torreby och önskar honom lycka till på det nya arbetet. Joakim Rising slutade i augusti månad för studier i USA. Vi önskar honom lycka till med sina studier. Fortsättningsvis kommer vi att ha tre årsanställda på banan och ta in fler säsongs arbetare så vi får en jämnare fördelning på högsäsongen. Ylva Källström slutade sin anställning hos oss i februari för annat arbete, vi tackar henne för den tiden hos oss och önskar lycka till i framtiden Ulrik Petri har börjat som vår allt i allo och ansvarar för slottet och slottsområdet, vi önskar honom hjärtligt välkommen till oss. Cicci har upphört med verksamheten i restaurangen, vi tackar henne för den tid hon har varit verksam hos oss. I mars månad har vi ny krögare på slottsresturangen sedan tidigare känd hos oss, Johan Ström - vi önskar honom välkommen och lycka till. Nu ser jag fram mot en ny golfsäsong med många nya medlemmar och gäster på vår fina bana. Väl mött! Ordförande Arne Johansson. 2

3 Torrebys serielag i Bohuslän-Dal 2010 D35 16/5 Tjörn, 5/6 Dynekilen, 15/8 Mjölkeröd, 29/8 Strömstad D50 23/5 Skaftö, 6/6 Orust, 15/8 Färgelanda, 29/8 Uddevalla D60, 2 lag 16/5 Stenungsund, 6/6 Skaftö, 15/8 Strömstad, 29/8 Orust D70 1/6 Färgelanda, 22/6 Sotenäs, 10/8 Skaftö, 29/8 Orust H35 16/5 Torreby, 6/6 Mjölkeröd, 15/8 Uddevalla, 28/8 Mellerud H45 16/5 Sotenäs, 6/6 Forsbacka, 14/8 Stenungsund, 29/8 Torreby H55 16/5 Fjällbacka, 5/6 Mellerud, 14/8 Lyckorna, 29/8 Forsbacka H65, 2 lag 1/6 Tjörn, 22/6 Lyckorna, 10/8 Mellerud, 24/8 Forsbacka H75, 2 lag 1/6 Fjällbacka, 22/6 Torreby, 10/8 Sotenäs, 24/8 Färgelanda Torreby har inte fått tillräckligt många intresserade damer till D50 och D70 så vi kan inte anmäla lag till dessa serier i år. De får istället spela i våra D35 resp D60-lag. Torrebys D60-damer 2010 För att få delta i D60-seriespelet Bohuslän-Dal måste Du vara född tidigast Vi räknar med att vi ha två lag i serierna. Vårt förstalag spelar i division 1 och vårt andralag spelar i division 3. Nytt för året är att D60 spelar i veckosluten, vilket är positivt för dem som har ett arbete att sköta. Tävlingarna spelas utan handicap, dvs alla slagen räknas, alltså inget avdrag för handicap. Vid parspelet (bästboll) är det 6 spelare i varje lag, och vid singelspelet är det 5 spelare som spelar. Antalet resultat som räknas för laget är beroende på vilken serie som laget tillhör. För att lagen skall fungera på ett bra sätt behövs cirka 15 spelare. Är Du intresserad, pigg och glad och vill bättra på din golf genom att möta andra duktiga golfare, hör av dig till oss så berättar vi mer om laget och träningen! Laget kommer att ha 7 träningstillfällen hos vår pro Sturla. Britt Ericson, tel Maire Andersson, tel Insändare Vi har tidigare fått insändare till oss för införande i Torrebybladet. Insändare tas gärna emot men inte anonymt. Det får gärna införas med en signatur i tidningen men till oss på redaktionen skall den vara undertecknad annars kommer den inte in i Torrebybladet. 3

4 Bokningssystem för Torreby GK 2010 Under tiden 29/3-31/10 Tidsbokning alla dagar Bokning kan ske högst 10 dagar i förväg för medlem i TyGK. Greenfee 2010: Hela året förutom nedanst. period: Junior Senior Mån-fred Lör-,Sön- och helgdagar Perioden 31/5 29/8 Junior Senior Alla dagar Städdag: Någon gång under april Vi har svårt att bestämma en dag med tanke på den svåra vintern. Vi kommer att annonsera ut en dag när vi vet att det är möjligt att genomföra en städdag. Annonsering kommer att ske på hemsidan och i Bohusläningen under klubbannonser. Vi kommer även att skicka ut ett gruppmail till dem som har en mailadress i medlemsregistret. 4

5 Härmed kallas Du till Torreby Golfklubbs årsmöte söndagen den 28 mars 2010 kl på Torreby Slott Dagordning 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2 Fråga om mötet har behörigen utlysts 3 Fastställande av föredragningslista 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 5 Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet och vid behov vara rösträknare 6 Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 9 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 45 dagar före mötet 10 Information om förändring till driftsbolag, Roger Treutiger från Ernst & Young 11 Redogörelse för banan 12 Information TIAB 13 Övriga frågor 14 Mötets avslutande Väl mött! Styrelsen för Torreby Golfklubb 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Ordförande: V ordförande och sekr: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Arne Johansson Tommy Karlsson Ann-Sofie Alm Claes Knutsson Håkan Axelsson Bertil Andersson Magnus Andersson Sten-Åke Svensson Ronny Andersson Kommittéer: Christer Edwinsson, Regel- och Handicapkommittén Guy Hansson, Veterankommittén Kai Ericson, Tävlingskommittén Michael Pettersson, Ban- och Miljökommittén Ann-Sofie Alm Damkommitténs ordf. Claes Knutsson, Idrottsansvarig Magnus Andersson, Elit- och Juniorkommitténs ordf. Håkan Axelsson Fastighetskommitténs ordf. Sten-Åke Svensson, Medlemskommittén Medlemsantalet uppgick per den 31 december 2009 till 1055 st vilket är 9 st färre än 2008 och fördelar sig enligt nedan: Seniorer (samtliga kategorier): 674 st 671 st. Juniorer och studerande: 143 st 149 st. Vardagsmedlemmar 7 st 0 st Lågsäsongsmedlemmar: 8 st 9 st. GF-medlemmar: 52 st 35 st. Passiva: 159 st 188 st. Hedersmedlemmar: 2 st 3 st. Ständiga medlemmar: 10 st 9 st. Styrelsen har under året haft 11 st. protokollförda möten. Protokoll från styrelsens möten har funnits tillgängliga på kansliet. Årsmöte ägde rum den 15 mars Höstmöte ägde rum den 25 oktober Medlemsavgifterna för år 2010 fastställdes. 6

7 Information från styrelsen: Golfsäsongen 2009 började betydligt bättre än 2008 med fler gäster vilket har gjort att vi nått vår budget för greenfeeintäkter. Medlemsantalet sjönk endast med 9 medlemmar vilket verkar vara ett trendbrott mot tidigare år. Vi tror att slopandet av inträdesavgifter och lån varit en rätt åtgärd samt att vi har en attraktiv anläggning. Detta har gjort att vi kunnat visa ett positivt resultat för Torreby Golfklubb har under 2009 genom TIAB slutfört en detaljplan för bostäder vid vagnboden och området kommer att styckas av i februari 2010 för försäljning. TIAB har även under 2009 beslutat att investera i nytt värmesystem (bergvärme) för slottet. Arbetet påbörjas i början av 2010 och kommer att vara färdigt senast 30 april. 81 ungdomar har varit aktiva i juniorträning under Herrarnas Elitlag kom 3:a i div II. Under året har 28 st (2008: 29 st) tävlingar genomförts. Flest tävlande hade vi under Torrebyveckan då 951 st (2008: 978 st) spelare deltog. Torreby Open lockade 113 st (2008:119 st). Sammanlagt under hela året har 2451 st (2008: 2446 st) spelare deltagit. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningar. Torreby i februari 2010 Styrelsen 7

8 Årsredovisning för räkenskapsåret Utfall Budget Utfall Resultaträkning Intäkter Årsavgifter Inträdesavgifter Greenfee Reklam, sponsorer Startavgifter Bidrag Övriga intäkter S:a intäkter Kostnader Golfbanan Jun-, elit-, DK Avg SGF Personal Administration Hyror Arrende Övrigt golfspel Fastighetskostnader S:a kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter & kostnader Årets resultat

9 Årsredovisning för räkenskapsåret Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Fordringar kunder Förutbetalda kostnader och Lager Anläggningstillgångar Aktier Övriga långfristiga fordr Clearingskonto Tiab Inventarier Baninventarier Markanläggning Golfbanan Bevattningsanläggning Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Clearingskonto Tiab Interimsskulder Långfristiga skulder Andelsbevis Eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa skulder & eget kapital Munkedal 9 februari 2010 Arne Johansson Tommy Karlsson Ann-Sofie Alm Håkan Axelsson Magnus Andersson Bertil Andersson Claes Knutsson 9

10 Koncernårsredovisning för Torreby Golfklubb & Torreby Intressenter AB för räkenskapsåret RESULTATRÄKNINGAR Intäkter Årsavgifter Inträdesavgifter Greenfee Övriga medlemsintäkter Reklam, sponsorer Startavgifter Bidrag Hyror Slottet Olja, el, vatten Övriga intäkter Kostnader Golfbanan Jun-, elitkomm Avg SGF Personal Administration Rep underhåll fastighet Övriga fastighetskostnader Övrigt golfspel Vägavgifter Rörelseresultat Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Förändring uppskjuten skatt ÅRETS VINST/FÖRLUST

11 Koncernårsredovisning för Torreby Golfklubb & Torreby Intressenter AB för räkenskapsåret BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Kortfristiga fordringar Interimsfordringar Lager Anläggningstillgångar Båthamn Slottet Maskinhall Byggnadsinventarier Inventarier Baninventarier Driving Range Markanläggning Golfbanan Bevattningsanläggning Tomter, markomr obebyggda Mark SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Interimsskulder Långfristiga skulder Arrende Uppskjuten skatt Andelsbevis Delbetalda andelsbevis Eget kapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets vinst SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

12 FÖRENINGSBREV Avs. Torreby GK Torreby Slott MUNKEDAL B Porto Betalt Varmt välkommen till vår Säsongstart i Torreby Golfshop Påskhelgen 2-5 april Hej! Vi hopas att du har haft det jättefint under den kyliga vinter med all denna snö! Men nu ser vi fram emot en riktigt fin golfsäsong med massor av härligt spel! Nu börjar gräset växa och vår fina bana är snart i toppskick, så det är hög tid att du förbereder dig inför årets säsong, och att du tänker på vad du vill uppnå med din golf. Ska du bli bättre, gå oftare på ditt handicap, eller rent av satsa på att sänka dig? För att hjälpa dig att komma igång har vi årets stora Säsongstart Påskhelgen den 2-5 april. En festhelg med butiken full av årets alla nyheter inom klubbor, bollar, bagar, skor och ett både snyggt och funktionellt golfmode för yngre och äldre. Allt som du kan behöva för att ha ännu större nöje av golfen. Plus ett antal fina Säsongstartserbjudanden. Här kan du titta, känna och prova i rätt miljö övningsgreenen och rangen är ju strax utanför dörren. Hos oss får du också goda råd och tips om vad som är bäst för dig och dina mål. Och om du har tänkt köpa nya klubbor är det den rätta tiden för att boka in en Custom Fitting Lektion. Så att du får din skräddarsydda utrustning direkt när årets spel börjar på allvar. Vårt sortiment är utvalt för att erbjuda det bästa och mest prisvärda på marknaden, och med vårt Garanterat Lågt Pris kan du handla direkt och slippa fara runt och jämföra. Du kommer inom kort att få årets välmatade Golfstore katalog hemskickad, där du hittar ytterlig information om årets alla hetaste nyheter och senaste modet. Vi hoppas den kan inspirera dig både nu och under hela säsongen. Passa på att beställa logoprodukter, t.ex. bollar, kläder med erat namn eller företagets logo redan nu, så leveras det i god tid, kantakta oss för mer info om detta Äntligen är säsongen igång för världens roligaste spel! Varmt välkommen till vår Säsongstart 2010 i Torreby Golfshop. Hälsningar från shopgänget, Sturla, Kristin, Inger, Lars, Fia & Bengt Torreby Golfshop Tel Munkreklam AB, Munkedal 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Nr 4 2008 Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Ordföranden har ordet. Golfsäsongen är nu för dom flesta av oss slut men det har, som jag ser det, varit en fin säsong trots torka och regn. Vi har besökts

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer