Skylta inte med dyra juveler och klockor i kaotiska folkmyller. En låg profil är absolut det bästa, om man vill vara ifred.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skylta inte med dyra juveler och klockor i kaotiska folkmyller. En låg profil är absolut det bästa, om man vill vara ifred."

Transkript

1 Stöldrisk Man måste räkna med ökad stöldrisk, då man rör sig ute i världen, framförallt i de överbefolkade storstadsmiljöerna. För att underlätta något för sig, om man skulle bli bestulen, kan man som säkerhetsåtgärd fotokopiera alla viktiga dokument, som pass och biljetter, kreditkort och försäkringar. Dessa kopior förvarar man lämpligen inte i sin portfölj eller handväska utan i sitt övriga bagage. Ett par extra passfoton kan också vara bra att ha i reserv, om man skulle bli av med sitt pass. Kontanter Man bör naturligtvis inte ha onödigt mycket kontanter på sig, utan i stället försöka klara sig på sitt kreditkort, vilket underlättar betalningar på ett synnerligen praktiskt sätt. Man bör emellertid ta reda på om det land man ska besöka verkligen använder sig av enkla betalkortsystem, åtminstone vad gäller inköp i affärer. Vissa länder är fortfarande kontant-länder med två valutor, det egna landets plus amerikanska dollar. Tullbestämmelser Innan avresa, kontrollera de olika tullbestämmelser som råder i de länder man avser besöka! Ta aldrig några risker då det gäller att föra in förbjudna varor! Hjälp aldrig en okänd person att bära in extra bagage! Man kan ovetandes utsätta sig för smuggling av droger eller annat illegalt gods! Polismyndigheterna i många länder tar inte hänsyn till att du är en svensk medborgare, utan dömer dig efter sitt lands lagar. Att exempelvis hantera narkotika i någon form är förenat med dödsstraff bl a i Malaysia och långa fängelsestraff i många andra länder. Tjuvarnas marknad Det finns självklara internationella vattenhål för kriminella personer. En gemensam nämnare är, att dessa platser ska vara fyllda med folk, som gärna under stress förflyttar sig via olika transportmedel, dvs flyg, tåg, båt, buss eller tunnelbanor. Stora flygterminaler, stationer och liknande platser är attraktiva och innebär stor rörelsefrihet och anonymitet. Människor som reser har koncentrationen riktad mer på att passa tider, hitta rätt eller möta nya kontakter, än på exempelvis sitt bagage. Detta gör att de blir lättfångade byten! En god regel är att man aldrig ska sätta ifrån sig sitt bagage utan tillsyn för hur kort tid det än må vara. Om man anlitar bärare ska man endast använda anställd personal. Särskilt vid de stora internationella flygplatserna finns det många, som utger sig för att vara anställda och mycket skickligt lever på att bära bort attraktivt bagage, som kameror och annan värdefull utrustning! Ficktjuvar Andra favorittillhåll för tjuvar är hotellobbies och stora varuhus. Man finner dem också ofta runt turistattraktioner eller i allmän storstadsträngsel. Man bör skärpa sin vaksamhet, ha väska och plånbok under kontroll och undvika alltför stor trängsel om möjligt. Väskryckare på motorcykel eller moped är ganska vanliga I tättbefolkade gatumiljöer. Stoppa ner pengarna I en ficka eller på ett inte synligt ställe. Skylta inte med dyra juveler och klockor i kaotiska folkmyller. En låg profil är absolut det bästa, om man vill vara ifred. Rån och rånförsök Man bör försöka smälta in i de storstadsmiljöer man besöker, men självklart ska man undvika de farliga och kriminellt belastade stadsdelarna (i synnerhet vissa delar av dygnet). Många gånger drar

2 människor med ett nervöst beteende uppmärksamheten till sig och mer eller mindre inbjuder till ett rånförsök eller liknande. Man får komma ihåg att vi är dessa tjuvars inkomstkälla. Om man blir utsatt för rån, måste man försöka behålla sitt lugn. En desperat person (ofta under påverkan av droger) kan utsätta sin medmänniska för våld, utan större provokationer. Skulle man själv dessutom vara påverkad av exempelvis alkohol, reagerar man förmodligen på ett okontrollerat sätt, vilket ökar faran. Man måste komma ihåg att en klocka, plånbok eller ett smycke går att ersätta! Vapen Det är mycket vanligare i länder utanför Skandinavien att människor är beväpnade. I vissa länder anses vapen tillhöra rätten till personlig frihet. Det är också lättare att inhandla vapen. Vapenlicens erfordras inte i alla länder ( eller stater i USA). Därför bör man vara medveten om, att de vapen som kan komma att användas vid ett eventuellt rån, inte är leksakspistoler i allmänhet. Knivar är också vanliga i dessa sammanhang. Taxi Som generell regel gäller, att man ska endast anlita taxibilar, som tillhör registrerade taxibolag. Man ska aldrig anlita s k svart taxi, även om de erbjuder ett frestande lågt pris, eftersom de ofta körs av professionella skojare. Kontrollera att taxin har taxameter och officiell registrering, oftast med foto på chauffören. Dela i regel inte taxi med en okänd person! Hyrbil Innan man bestämmer sig för att hyra bil, bör man först ha orienterat sig om de lokala förhållandena. Det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till i vissa länder, där man inte rekommenderas att köra själv. I dessa fall kan man anlita en privatchaufför, som man kontrakterat genom en pålitlig firma. Vid ett första besök på en plats gäller det att studera kartan ordentligt, lokalisera avfarter, vägnummer, bensinstationer och eventuellt polisstationer. Man bör hålla sig till väl trafikerade leder och undvika att köra nattetid, tills man lärt sig hitta. Övriga tips Plocka aldrig upp liftare. Lås bildörrarna då du kör i stadstrafik. Lägg inte portföljen eller handväskan synlig på framsätet. Lägg den gärna under sätet på golvet. Undvik att parkera på alltför tysta gator. Använd om möjligt hotellets parkeringsgarage. Lämna aldrig något av värde i bilen. Hotell Som sagts tidigare, kan man inte utesluta kriminell aktivitet på det hotell man bor. Det har ingen betydelse hur gott rykte det än må ha. Hotellobbies är utmärkta, då det gäller att spana in nykomlingar. Var på din vakt och försök lägga på minnet de personer som arbetar på hotellet. Stölder av personliga tillhörigheter från hotellrum är relativt vanliga. Dessa kan lika gärna utföras av hotellpersonalen som av utomstående. Man ska inte lämna något av värde på rummet, utan använda sig av de förvaringsfack som finns på rummet eller i receptionen.

3 Ett försök att avleda utomstående tjuvar, kan faktist vara att låta bli att hänga upp skylten Please make up this room, då man lämnar rummet på morgonen! Telefon Då man ringer viktiga samtal, bör man vara medveten om, att telefonen kan vara avlyssnad på hotellet. Därför bör man vara försiktig med konfidentiell information och övriga upplysningar som kan vara av intresse. Politisk oro Skulle man som besökare i ett främmande land kastas in i en politisk turbulens, gäller det att hålla sig till de regler, som ges av lokala myndigheter. Nedan följer några riktlinjer: Gå inte ut, såvida det inte är absolut nödvändigt. Stanna på hotellrummet och håll dig borta från fönstren. Försök hålla dig lugn, men var vaksam. Undvik lugnande medel eller alkohol. Du kanske måste handla snabbt! Försök få information. Lyssna på radio och TV. En radio med kortvågsband är utmärkt. På så sätt kan man få information utifrån från exempelvis BBC, Voice of America eller Radio Sweden. Försök komma i kontakt med ambassadpersonal eller konsulat. Respektera ALLTID utegångsförbud! Packa ned i en liten plastpåse de nödvändigaste artiklarna du behöver (pass, ID-handlingar och pengar samt eventuell livsviktig medicin) och var beredd på evakuering. Om du tror att du kan få hjälp av en lokalinnevånare, var mycket diskret då du närmar dig denna person, så att du inte utsätter honom/henne för onödiga risker. Terrorism och flygkapningar I tider med heliga krig har alltså risken för både terrorism och flygplanskapningar ökat, även om man har förbättrat säkerhetskontrollen numera. Vi svenskar anser ju oss neutrala och utanförstående, då det gäller de stora politiska motsättningarna mellan supermakterna å ena sidan och deras utmanare å andra sidan. Men så länge vi har affärsverksamhet i politiska oroshärdar, som exempelvis Mellan- Östern, kan vi aldrig räkna med, att vi ska anses som neutrala. Det syns inte utanpå att vi är svenska! Risken för att bli indragen i konfrontationer, trots vår neutralitet, dokumenterades under krisen och kriget mellan Irak och Kuweit i Persiska Viken, då ett antal Ericsson-anställda hölls som gisslan i Bagdad. Terrorism Terrorister är sällan, vad vi kallar, vanliga kriminella personer. De är snarare intelligenta och hängivna medlemmar av en grupp, som kan ha ett stort stöd av en lokal befolkningsgrupp eller i ett annat land. Många kallar sig frihetskämpar och kampen förs i regel mot kapitalistiska länder, framför allt mot USA. Många handlar i religiös övertygelse och är i regel inte rädda för att dö. Man måste ta dessa människor på fullaste allvar och komma ihåg att deras vålds-toleranströskel är mycket låg. Flygplanskapning Om man skulle ha oturen att vara med om en flygplanskapning, gäller det att ha god självbehärskning. Man har tidigare sagt att det värsta man kan göra är att provocera en flygplanskapare och att man inte heller ska försöka handla hjältemodigt, utan göra så, som man blir tillsagd. Denna inställning har ändrats något efter 9/11. Man har i USA ombord på planen beväpnade hemliga poliser. Man råder

4 passagerarna att vara uppmärksamma på ovanligt beteende och kanske t o m agera om man ser något misstänkt. Detta i sin tur har lett till många falska alarm! Traditionella kapare, till skillnad mot självmordskapare, har ett mål med sitt agerande. De vill väcka uppmärksamhet och behöver åhörare. Därför ska man lyssna och aldrig komma med motargument. Man ska alltid be om tillåtelse, innan man reser sig upp för att exempelvis gå till toaletten. Man får inte överraska dem och på så sätt orsaka spontana reaktioner! I vissa fall kan man finna, att dessa personer har ganska traditionella värderingar, då det gäller behandlandet av kvinnor och barn, liksom gamla och svårt sjuka människor. Oftast blir dessa grupper frisläppta och inte utsatta för våld. Som reger gäller, att endast flygplanspersonal bör förhandla med dessa terrorister, eftersom de har hela planets säkerhet i sina händer. De har också i allmänhet genomgått träning i hur man handskas med terrorister i dylika krissituationer. Surrealism Ovanstående ger helt klart en surrealistisk bild av nutida resor, men inte desto mindre är det ett faktum att vi lever i en mycket förändrad värld, där krigsskådeplatsen kan vara precis var som helst och när som helst - mitt ibland oss i vardagen - på en tunnelbana, i ett tåg eller på ett torg. Vapnen i form av hängivna, självmordsvilliga unga män och kvinnor, utrustade med i regel hemgjorda bomber, är lättillgängliga och billiga i jämförelse med västvärldens sofistikerade krigsutrustningar. Allmänt Lokala myndigheters rekommendationer och instruktioner till bosatta i området ska beaktas. Svenska ambassader publicerar vid behov löpande information och råd på sina respektive hemsidor om lokala förhållanden av akut karaktär - naturbetingade eller andra situationer. (Ambassaderna och generalkonsulaten hittas genom samt Den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar på sajten information och råd även vid större internationella händelser. Naturkatastrofer (Text av Anna Holmgren, SWEA Istanbul, Turkiet, November ) Naturens krafter ligger helt utanför vår makt och naturkatastrofer kommer oftast helt plötsligt och oväntat. Man kan förebygga sin egen säkerhet på olika sätt, som exempelvis att ta reda på om det är återkommande översvämmningar i området, överhängade risk för orkaner eller om man befinner sig i en riskzon för vulkanutbrott eller jordbävningar. Jordbävningar Jordbävningar är kanske den vanligaste naturkatastrofen, som ligger som ett orosmoln över många städer och länder. Man vet oftast om var men inte när de kommer att slå till. Följ med i nyhetsbevakningen och följ alltid instruktioner som ges av din ambassad eller landets regeringar.

5 Checklista vid jordbävning Vi svenksar är uppväxta med att vår bergsgrund är säker. Men om man flyttar tex till Japan, Turkiet eller vissa delar i USA får man en ny säkerhetsaspekt att brottas med. Ett skalv kan inträffa när som helst och det kan få förödande knosekvenser. Därför är det viktigt att man har förberett så mycket som möjligt inom familjen. Det är också viktigt alla i familjen vet om vad som skall göras eller var saker finns. Ta för vana att gå igenom allt minst en gång per år. Säkerhetsförebyggande åtgärder Ha alltid extra vatten och mat hemma för minst 3-5 dagar Skruva fast bokhyllor Ställ tunga och omtåliga saker nederst i skåpen och hyllorna Använd glidskydd under datorerna och TV Häng inget som kan skada dig över sängen Kontrollera att taklampor sitter fast Kontrollera att ledningar, kablar, varmvattensbehållaren och rör är hela eller inte fuskkopplade eller är monterade ordentligt. (eldfara) Lär dig hur man stänger av gas, elskåpet och vattentanken (och andra apparater) i huset som kan utgöra en fara (eld, översvämmningar mm) Bestäm en plats var alla i famlijen ska träffas vid ett akut läge. (se till att platsen är säker) Sov med tofflor eller skor vid sidan av sägen. (De flesta olyckor uppstår av glassplitter i fötterna). Ha en ficklampa med nya batterier vid sängen. Se till att det finns stegar/rep ut från övre våningsplan Ha även en packad väska i huset, som du kan ta med dig i flykten, med: Viktiga dokument (pass och bankpapper) Ficklampa och batterier Vatten och mat (Choklad är en extremt bra energikälla) Kontanter och kreditkort Bekvämma skor Filt Förstahjälpenkit Viktiga mediciner Radio Under ett skalv De nya rönen säger att man INTE ska lägga sig under stora möbler. Istället ska man lägga sig i "triangle of life" (fosterställning på sidan) vid sidan av stora möbler och ligga stilla! Undvik trappor, fönster eller dörröppning. Trapporna kan falla sönder, fönster kan krossas eller dörröppnngar kan kolapsa och du kan få taket och glassplitter över dig. När det har lugnat sig ska du ta dig till en säker plats (öppen plats) utomhus. Om du är utomhus ska du stanna kvar i fordonet och senare köra till en säker plats. Undvik broar och tunnlar. Försök också att alltid behålla lugnet! Efter ett skalv Gå till den mötesplats familjen har bestämt, eller hör av dig till konsulatet, kyrkan eller ambassaden. Detta gäller vi förödande skador i staden/hemmet. Försök att prata in ett meddelande på telefonsvarern att du och familjen är i oskadda. Försök att ha en person i landet eller i staden som kan vara den den som kan ta kontakt med din familj i en akut situation. Va berdd på efterskalv. De är mindre man kan göra många skador värre Håll dig borta från skadade byggnader Öppna luckor och skåp med försiktighet. Kontrollera skorstenar och eldstäder. Blockera inte telfonlinjer i onödan. Tänk på dina medmännsikor, framförallt ensamstående personer, barn eller handikappade. Om man skulle begravas under exempelvis ett hus, så finns det goda möjligheter att bli framgrävd om man har en visselpipa tillgänglig. Kanske en god i de att köpa ett visselpipssmycke till hela familjen! Korruption - en möjlig säkerhetsrisk! Mest korrupta landet utsett, Lars Gunnar Wolmesjö Saxat ur GP i September 2008 Världens mest korrupta länder är Somalia, Burma och Irak. Det konstaterar organisationen Transparency International i sin rapport för Sverige och de andra nordiska länderna ligger som vanligt bra till i graderingen. Sverige får betyget

6 9,3 av 10 möjliga, vilket ger en delad första plats bland världens mest rena länder. I fjol hade Sverige samma betyg men var då slaget av tre andra länder med betyget 9,4. Dit hörde Danmark och Nya Zeeland, som nu tappat lite och därför delar förstaplatsen med Sverige. Finland har halkat ner ännu mer från fjolårets tätposition och hamnar i år femma med 9,0. Norge ligger en bit efter på fjortonde plats med 7,9 i betyg, en klar minskning från förra årets 8,7. Somalia i botten I botten av listan ligger en rad diktaturer och orosländer i utvecklingsvärlden. Sämst är Somalia med ett index så lågt som 1,0. Burma och Irak är inte mycket bättre med 1,3. Inom EU är det de senaste nykomlingarna Bulgarien och Rumänien som är mest korrupta. Bulgarien får i år index 3,6 och Rumänien 3,8. Förra året låg de på 4,1 respektive 3,7. Bägge länderna står under särskild övervakning av EU-kommissionen i Bryssel på grund av den omfattande korruptionen. Det har uppenbart inte hjälpt särskilt mycket. I Bulgariens fall har betyget försämrats avsevärt i år. EU blockerar stödfonder Bulgarien har inte bara problem med korruption utan också med organiserad brottslighet som lurar till sig EU-pengar. I somras blockerade därför Bryssel stödfonder på 4,5 miljarder till landet. Blir det ingen bättring kan fonderna frysas så lång tid att de förfaller. Kommissionen hotar också att dra in andra stödfonder på 6,5 miljarder kronor. I Rumänien vågade nyligen regeringen sig på att trotsa EU-kommissionen genom att avsätta landets chef för bekämpning av korruption. Han hade dragit på sig stort missnöje bland politiker genom att inleda undersökningar och väcka åtal mot ett tiotal tidigare och nuvarande ministrar. Han anklagas för felaktigheter i arbetet och för att "politisera rättsväsendet", en kritik som underkänns av EUkommissionen.

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag Säker tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun var dag Hej! Med den här foldern vill vi informera dig om hur Burlövs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi vill också informera om

Läs mer

Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun.

Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun. Tillsammans för en ökad trygghet! Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun. 1 Våra tre kommuner Essunga, Vara och Grästorp. Du som bor i Essunga, Grästorp eller Vara

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Innehåll. Inledning...8

Innehåll. Inledning...8 Personlig säkerhet Personlig säkerhet Produktion: Säkerhetspolisen Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Fotografier: Säkerhetspolisen, s. 12, 14, 26, 28, 32, 35 och 49. Heli T. Björkman, s. 16.

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer Att vara chaufför Manual för Äldrekontakts volontärer Ä l d r e k o n t a k t N o r r l a n d s g a t a n 7 1 1 1 4 3 S t o c k h o l m 0 7 3-2 0 6 2 4 2 4 Detta är en manual som riktar sig till dig som

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING av Kalle Güettler, lärare, författare, skolbibliotekspedagog Illustrationer av Helle

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Rånsäkerhet Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner RÅNSÄKERHET Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Hansi Stafbom Kent Ehliasson Säkerhetsakademien Liber Idéförlag

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer