FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014"

Transkript

1 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den september 2014 DU FÅR MÖTA Socialstyrelsen Iréne Nilsson Carlsson Projektledare Drottninghög, primärvården Skåne Karin Winberg Leg. sjukgymnast Uppsala universitet Margareta Emtner Universitetslektor och specialistsjukgymnast Kaisa Mannerkorpi Leg. sjukgymnast och docent Stärk din roll nya arbetssätt Mätmetoder & beteendemedicinska verktyg Effektivare rehabiliteringsmetoder Motivera till livsstilsförändring Multimodala team utveckla din roll Brahehälsan Löberöd, Eslövs kommun Chris Johansson Leg. fysioterapeut och verksamhetschef Karolinska Institutet Ing-Mari Dohrn MSc, leg. fysioterapeut och doktorand Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting Margareta Eriksson Leg. sjukgymnast, folkhälsostrateg & REHSAM koordinator Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Åsa Olsenmyr, leg. fysioterapeut Olle Lööv, leg. sjukgymnast Fysioterapeuten som primär bedömare Margit Alt Murphy PhD, fysioterapeut, specialist i neurologi WORKSHOP Malin Scharffenberg Leg. sjukgymnast och MI-lärare Skånes Universitetssjukvård Är du medlem i fackförbundet Fysioterapeuterna får du 20 % rabatt på konferensen! BEDÖMNING MOTIVATION RESULTAT

2 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 Stockholm den september 2014 Har du kompetensen som krävs för att vara primär bedömare? Fysioterapeutrollen är i utveckling och det ställs högre krav på att du har rätt arbetssätt för att behandla dagens patienter och motivera till förändrade levnadsvanor. Högre krav innebär även att du måste stärka din roll i teamet och vara redo att se dig som en primär bedömare i vården. Med rätt kunskaper om effektiva rehabiliteringsmetoder för olika typer av patientgrupper kan du bidra till smidigare patientflöden och snabbare behandlingsperioder samtidigt som du frigör resurser. Effektiva bedömningsinstrument och mätmetoder På den här konferensen får du ta del av evidensbaserade rehabiliteringsmetoder som du kan praktisera direkt i din egen verksamhet. Beteendemedicinska verktyg, motiverande samtal, samt valida och reliabla mätinstrument är enbart några modeller som du kommer få med dig hem. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så stärker du din roll i det multimodala teamet Standardiserade bedömningsinstrument för personer med stroke Effektiva sätt för att uppmuntra till gynnsam & kostnadseffektiv livsstilsförändring DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Metoder för att mäta fysisk aktivitet & kapacitet Margareta Emtner, universitetslektor och specialistsjukgymnast Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet Kliniska erfarenheter av multimodal smärtrehabilitering Åsa Olsenmyr, leg. fysioterapeut & Olle Lööv, leg. sjukgymnast Smärtrehabiliteringen, Akademiska sjukhuset Vinnare av Glasäpplet och nominerad till Guldskalpellen BRAHEMODELLEN för en kostnadseffektiv och effektiv rehabilitering Chris Johansson, leg. fysioterapeut & verksamhetschef, Brahehälsan Löberöd, Eslövs kommun Varmt välkommen till 2014 års viktigaste konferens för fysioterapeuter! Minna Romberg Projektledare

3 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 ONSDAG 10 SEPTEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder fysioterapeutens utmaningar Vad säger riktlinjerna om fysisk aktivitet? Hur kan riktlinjerna påverka dig som fysioterapeut? Uppdatering av FYSS ta del av vad som är på gång Iréne Nilsson Carlsson Projektledare Socialstyrelsen 10:15 Bensträckare med frukt 10:25 Förbättra hälsan och minska vårdbehovet unikt projekt för att informera om levnadsvanor Därför är ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete med särskild satsning på utlandsfödda så viktigt Konkreta metoder och tips på aktiviteter för att på bästa sätt informera om levnadsvanor till dina patienter Vad krävs för att göra en liknande satsning och vilka resultat kan vi se? Karin Winberg Leg. sjukgymnast Drottninghög, primärvården Skåne 11:10 Bensträckare 11:20 Så blir Fysisk aktivitet på recept (FaR) ett självklart verktyg i din verksamhet Hur kan FaR bli en effektiv resurs i ditt arbete? Vilken kunskap krävs av dig för att jobba med Fysisk aktivitet på recept? Hur förskriver och följer du upp FaR på bästa sätt? Vilken roll har fysioterapeuten i FaR arbetet? Ing-Mari Dohrn MSc, leg. fysioterapeut och doktorand Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi 12:00 Nätverkslunch 13:00 Bedömning av rörelseförmåga efter stroke Vilka standardiserade bedömningsinstrument finns det för personer med stroke? Vad är ett bra bedömningsinstrument mätegenskaper och användbarhet i kliniken? Vilket instrument passar för din verksamhet? Margit Alt Murphy PhD, fysioterapeut, specialist i neurologi Inst. För Neurovetenskap och fysiologi, Rehabiliteringsmedicin 13:45 Bensträckare Vinnare av Glasäpplet och nominerad till Guldskalpellen 14:55 BRAHEMODELLEN för en kostnadseffektiv och effektiv rehabilitering Tids- och kostnadsbesparingar när fysioterapeuten är primär bedömare Så utvecklar du en välfungerande triagering för att uppnå effektiva patientflöden Du kan påverka hur får du chefen att lyssna? Chris Johansson Leg. fysioterapeut och verksamhetschef Brahehälsan Löberöd, Eslövs kommun 15:40 Eftermiddagskaffe 16:00 Fysiska träningsformer för personer med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi Så startar du träningen för patienter med olika svårighetsgrad av långvarig smärta Hur ökar du träningsbelastningen för att främja hälsa utan onödig smärta? Ta del av resultat av följande studier: stavgångsträning, bassängträning och styrketräning Kaisa Mannerkorpi Leg. sjukgymnast och docent Avd. för reumatologi och inflammationsforskning 16:45 Konferensens första dag är slut

4 TORSDAG 11 SEPTEMBER :00 Metoder för att mäta fysisk aktivitet & kapacitet Vilka mätmetoder ska vi använda för att få ett bra mått på patienters fysiska aktivitet respektive kapacitet? Vad säger resultaten om patienten och prognosen? Vilka instrument ska användas för screening respektive uppföljning av intervention? Margareta Emtner Universitetslektor och specialistsjukgymnast Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet 09:45 Förmiddagskaffe 10:00 Livsstilsförändrande program för dina patienter så gör du! Uppmuntra till gynnsam och kostnadseffektiv livsstilsförändring fungerande tillvägagångssätt Metoder och verktyg för att förbättra fysisk aktivitet och dålig kondition Hur får du patienten att upprätthålla livsstilsförändringen? 7-års uppföljning av ett livsstilsinterventionsprojekt vilket resultat ser vi på lång sikt? Margareta Eriksson Leg. sjukgymnast, folkhälsostrateg och REHSAM koordinator Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting 10:45 Bensträckare 10:55 Kliniska erfarenheter av multimodal smärtrehabilitering Att bemöta den komplexa smärtpatienten Målsättning och motivation hur når vi patienten? Hur blir sjukgymnastens/fysioterapeutens roll i teamet? Åsa Olsenmyr Olle Lööv Leg. fysioterapeut Leg. sjukgymnast Smärtrehabilitering på Smärtcentrum Smärtrehabilitering på Smärtcentrum Akademiska sjukhuset, Uppsala kommun Akademiska sjukhuset, Uppsala kommun 11:40 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:40 Lunch för workshopens deltagare 13:40-16:40 Separat bokningsbar workshop Motiverande samtal effektiv samtalsstil som åstadkommer förändring Under ledning av Malin Scharffenberg Är du medlem i fackförbundet Fysioterapeuterna får du 20 % rabatt på konferensen! Vid bokning ange kod: FYS20 Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens september 2014 Workshop 11 september 2014 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 19 maj T.o.m. 15 aug Fr.o.m. 16 aug Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Telefax Konferenskod Con650 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 Separat bokningsbar TORSDAG 11 SEPTEMBER 2014 Genom att använda Motiverande samtalsmetodik (MI) i samtal med patienter ökar du patienternas möjlighet att uppleva delaktighet och ansvar för sin rehabiliteringsprocess. Här får du möjlighet att ytterligare vässa dina samtalsverktyg för att hjälpa patienter att upptäcka egna motiv för att åstadkomma förändring, exempelvis vid arbete med levnadsvanor, tillämpande av strategier för smärthantering eller inställning till att påbörja en behandling. MI är en välbeprövad och effektiv metod som gör att patienten med ditt stöd kan hitta motivation och ta aktivt ansvar för sin förändring. Det råder ingen brist på information om Motiverande samtalsmetodik, frågan är snarare hur du effektivt nyttjar kunskapen i praktiken? Du får lära dig: TORSDAG 11 SEPTEMBER KL.13:40-16:40 Motiverande samtal effektiv samtalsstil som åstadkommer förändring Förhållningssättet inom MI teori & praktik Tillämpning av konkreta kommunikationsverktyg i samtalet Reflektivt lyssnande att lyssna efter förändringens språk Hur du kan förstärka självmotiverande uttalanden Att förebygga och bemöta motstånd från patienten Därför bör du gå på workshopen Eftersom den evidensbaserade modellen MI visat sig vara en effektiv samtalsstil som kräver träning och feedback på samtal är det ett verktyg som du inte har råd att missa. Genom att avsluta konferensen med denna workshop får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta praktiskt med att tillämpa MI-metodikens olika moment. Efter workshopen har du fått ytterligare redskap för att tillämpa och praktisera samtalsstilen på egen hand. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Malin Scharffenberg Malin Scharffenberg är legitimerad sjukgymnast med erfarenhet av kliniskt arbete med bedömning och behandling av patienter med långvarig smärta samt otillräcklig fysisk aktivitet. Tillsammans med Malin, som är kliniskt verksam vid Hälsoenheten, Skånes Universitetssjukvård och aktiv MI-lärare i Region Skåne, får du träna olika färdigheter i syfte att vidareutveckla och reflektera över dina färdigheter i att tillämpa MI i praktiken.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den september 2014 DU FÅR MÖTA Socialstyrelsen Iréne Nilsson Carlsson Drottninghög, primärvården Skåne Karin Winberg Uppsala universitet Margareta Emtner Sahlgrenska Akademin & Göteborgs universitet Kaisa Mannerkorpi Brahehälsan Löberöd, Eslövs kommun Chris Johansson Karolinska Institutet Ing-Mari Dohrn Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting Margareta Eriksson Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Åsa Olsenmyr & Olle Lööv Sahlgrenska Akademin & Göteborgs universitet Margit Alt Murphy PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Sjukdomsförebyggande arbete med satsning på utlandsfödda Att bemöta den komplexa smärtpatienten Så förskriver och följer du upp FaR på bästa sätt Fysioterapeuten som primär bedömare WORKSHOP Motiverande samtal effektiv samtalsstil som åstadkommer förändring Reflektivt lyssnande att lyssna efter förändringens språk Tillämpning av konkreta kommunikationsverktyg i samtalet Att förebygga och bemöta motstånd från patienten Under ledning av Malin Scharffenberg, leg. sjukgymnast & MI-lärare, Skånes Universitetssjukvård FÖLJ OSS PÅ AB Conductive conductives Är du medlem i fackförbundet Fysioterapeuterna får du 20 % rabatt på konferensen! Vid bokning ange kod FYS20 Con650 Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer