Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar, möter medmänniskor med respekt, mår bra och har framtidstro. Medborgarperspektiv Normer och värden 1. Elever och lärare lär känna varandra bättre I den kommungemensamma enkäten ska resultaten gällande; Jag känner mig väl behandlad av alla vuxna i skolan och Jag trivs i skolan ska ligga över 3,3. Utvärderingarna av elevensval, gemenskapsfrämjande aktiviteter på skolan samt ämnesförstärkningen visar att elever och lärare upplever att det finns en vikänsla på skolan. er Ämnesförstärkning på onsdagar varje vecka. Gemenskapsfrämjande aktiviteter över klassgränserna planeras in i årsplanen. Grupperna under elevensval veckorna är blandade. Rektorer; Johan Larsson och Lena Haglund Arbetslagsledare; Jessica Tenser, Karin Palmér, Camilla Gerell Ämnesförstärkningen är schemalagd och genomförs under hela året. Gemenskapsfrämjande aktiviteter genomförs 2 gånger per termin. Elevensval veckorna genomförs vecka 39 och vecka 5? 2. Eleverna känner positiva förväntningar från lärarna I den kommungemensamma ska resultatet gällande, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen ligga över 3,4. Rektorer intervjuar elever från olika klasser om hur de upplever sitt arbetsklimat och förväntningar från undervisande lärare. Elevernas kunskapsutveckling synliggörs i arbetet med IUP på mentorstiden Rektorer; Johan Larsson och Lena Haglund i maj skrivs in i årsplanen

2 Utveckling och lärande/kunskaper 1. Vi vill förbättra måluppfyllelsen Elevernas kunskapsutveckling följs upp genom regelbundna klasskonferenser, i IUP och betygsresultat. er Vi har organiserat undervisningen så att eleverna ges möjlighet varje vecka att arbeta med ämnesförstärkning. Vi har en gemensam struktur i klassrummen. Rektorer, mentorer och ämneslärare Klasskonferenser 2 ggr/läsår Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinuerligt på mentorstiden. Betygsresultaten visar måluppfyllelsen varje termin. 2. Eleverna känner att de får det stöd de behöver för sin kunskapsutveckling I den kommungemensamma enkäten ska resultatet gällande; Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det ligga över 3,4. Elevernas kunskapsutveckling följs upp genom regelbundna klasskonferenser, i IUP och betygsresultat. er Elevernas kunskapsutveckling synliggörs i arbetet med IUP på mentorstiden Vi har organiserat undervisningen så att eleverna ges möjlighet varje vecka att arbeta med ämnesförstärkning. Med 1-1 datorer möjliggörs användandet av alternativa arbetssätt och lärverktyg. Mentorer och ämneslärare Klasskonferenser 2 ggr/läsår Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinuerligt på mentorstiden och utvecklingssamtal. Betygsresultaten visar måluppfyllelsen varje termin.

3 och inflytande 1. Vi ska ha kontinuerliga diskussioner med eleverna om deras kunskapsutveckling. I den kommungemensamma enkäten ska resultatet gällande; Mina lärare talar om för mig när jag lyckats bra, Mina lärare tar hänsyn till elevernas åsikter, Jag är med och påverkar hur vi arbetar i skolan (dvs arbetsformer), Jag är med och påverkar vad vi arbetar med i skolan (dvs innehåll) ska ligga över 3,0. Genom utvärderingen från Elevrådet. Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinuerligt på mentorstiden Rektorer intervjuar elever från olika klasser om hur medvetna de är om sin kunskapsutveckling. Rektorer, mentorer och ämneslärare Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinuerligt på mentorstiden och utvecklingssamtal. för samtal skrivs in i årsplanen i maj. 2. Strukturen kring klassråd och elevråd ska vara tydligt och känt av alla I den kommungemensamma enkäten ska resultaten gällande; Vi har klassråd minst en gång i månaden, Om jag vill kan jag påverka i skolan genom klassrådet, Om jag vill kan jag påverka i skolan genom elevrådet ska ligga på 100 % på den första frågan och över 3,0 på de två följande. Elevrådsrepresentanterna informeras tydligt om vilket syftet med elevrådet är. Klasserna informeras tydligt om elevrådets syfte liksom klassråd. Rektorer aktualiserar syftet med elevråd och klassråd på APT. Elevråd och klassråd schemaläggs. Rektorer, mentorer Informationen till personal i september. Enkätresultat i april.

4 2. MEDARBETARE 1. Personalen har kunskap och är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet I medarbetarsamtalet och i det uppföljande/utvärderande samtalet görs kopplingen tydlig mellan Arbetsplanen och personliga mål. Utforma en Årsplan där årshjulet och planen för det systematiska kvalitetsarbetet hänger ihop. Rektorer har uppföljning av kvalitetsarbetet som en stående punkt på APT. Ledningsruppen är i sin information och i sina minnesanteckningar tydlig med vilka processer som pågår. Rektorer och Ledningsrupp Systematiskt under hela läsåret samt vid de ovan angivna samtalen 2. Ökad kunskap om språkutvecklande arbetssätt Efter genomförd utbildning presenteras resultaten av gjorda insatser i skolorganisationen vid en avslutande konferens. Uppföljning av dokument måluppfyllelse två ggr/läsår visar en positiv utveckling. All personal genomgår en fortbildning; Nyanlända och Lärande i samarbete med Högskolan Dalarna. En focusgrupp bildas som får ytterligare utbildning och uppdrag. Rektorer genomgår en skolledarutbildning. Dokumentet för måluppfyllelse (gula, röda, gröna) följs upp och analyseras. Högskolan Dalarna, rektorer, all personal. Start höstterminen 2013 pågår till höstterminen 2014 Uppföljning av dokument måluppfyllelse görs efter 3. Måluppfyllelsen i matematik ska öka genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen Nationella prov och betyg Rektorer intervjuar elever från olika klasser om hur de upplever matematiklektionerna. Alla undervisande matematiklärare genomgår den statliga kompetensutvecklings insatsen; Matematiklyftet Rektorer genomgår skolledarutbildningen.

5 Skolverket, rektorer, alla deltagande lärare. Start höstterminen 2013 pågår till våren 2014 för samtal skrivs in i årsplanen i maj.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Gångvikens skola Ingela Renman 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid 3 2.1 Styrdokument sid 3 2.2 Verksamhetsidé sid 3-4 3. Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer